U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013"

Transkript

1

2

3

4

5 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - změna nominace do Monitorovacího výboru IOP (č.j. 181/AKČR/2013), - nominace členů do Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (č.j. 182/AKČR/2013), - nominace do Řídícího orgánu OPTP (č.j. 208/AKČR/2013), - nominace do Řídícího výboru pro informační společnost Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (č.j. 211/AKČR/2013), - nominace do Pracovní skupiny pro záležitosti Romské menšiny(č.j. 215/AKČR/2013), - udělení záštity Prezentaci slavných vil měst, krajů a ČR v Bruselu 2013 (č.j /AKČR/2013). [5]

6 Číslo: 39 ze dne 23. května 2013 Zápis ze zasedání Komise pro zemědělství, které se konalo 16. dubna 2013 v Napajedlech Zápis ze zasedání Komise pro zemědělství, které se konalo 16. dubna 2013 v Napajedlech. [6]

7 Číslo: 40 ze dne 23. května 2013 Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo dne 19. dubna v Praze Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo dne 19. dubna 2013 v Praze. [7]

8 Číslo: 41 ze dne 23. května 2013 Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo dne 23. dubna 2013 v Přerově Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo dne 23. dubna 2013 v Přerově [8]

9 Číslo: 42 ze dne 23. května 2013 Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo dne 3. května 2013 v Novém Městě na Moravě Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo dne 3. května 2013 v Novém Městě na Moravě [9]

10 číslo: 43 ze dne: 23. května 2013 Financování managementu evropsky významných lokalit (Natura 2000) a) informaci JUDr. Martina Netolického, Ph.D. týkající se financování managementu evropsky významných lokalit (Natura 2000), b) výsledek 1. korespondenčního hlasování Komise Rady pro financování krajů a fondy EU, které se konalo dne 17. května 2013, II. III. požaduje aby Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí uvolnilo prostředky na zajištění financování managementu evropsky významných lokalit pro kraje v rámci výkonu přenesené působnosti, neboť povinnosti přenesené na kraje nebyly zohledněny dostatečným převodem finančních prostředků na krytí souvisejících výdajů, pověřuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška adresovat dopisy s požadavkem podle bodu II. ministru pro životní prostředí a ministru financí. [10]

11 Číslo: 44 ze dne 23. května 2013 Zastoupení krajů v Bruselu předložený materiál na téma Zastoupení krajů v Bruselu, II. III. schvaluje záměr vytvoření jednotného zastoupení krajů v Bruselu v roce 2014 jako součásti Kanceláře AKČR, ukládá řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi předložit návrh postupu vytvoření jednotného zastoupení krajů v Bruselu včetně harmonogramu a odhadu finančních nákladů příštímu řádnému zasedání Rady AKČR. [11]

12 Číslo: 45 ze dne 28. května 2013 Využití fondů Společného strategického rámce v letech Společnou pozici a Svazu měst a obcí k přípravě Dohody o partnerství a budoucích operačních programů (dále jen společná pozice ), II. konstatuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo do připomínkového řízení Návrh Dohody o partnerství (dále jen DoP ) pro programové období s termínem připomínek do 16. května 2013, který nereflektuje pozici AKČR zaslanou ministerstvu v březnu 2013; návrh dohody neobsahuje specifikaci územní a urbánní dimenze a způsob podpory měst, obcí a krajů v jednotlivých typech území a je bez jakýchkoliv záruk pro obce, města, kraje v podobě konkrétní finanční alokace při naplňování tematického a integrovaného přístupu k územnímu rozvoji na úrovni DoP a alokaci pro územní dimenzi v jednotlivých programech evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF ), III. žádá Ministerstvo pro místní rozvoj a) v souvislosti s přípravou DoP a budoucích operačních programů, aby bylo uplatněno nové pojetí partnerství, které bude vycházet z důsledného promítnutí víceúrovňové veřejné správy tak, aby došlo k legitimizaci postavení regionální a místní samosprávy, a aby bylo umožněno prosazování užití fondů Společného strategického rámce (dále jen SSR ) na základě znalosti místních podmínek, potenciálu a specifik a priorit jednotlivých krajů, měst a obcí, b) aby v rámci DoP byl uplatněn integrovaný přístup k územnímu rozvoji podporovaný fondy SSR v souladu s článkem 14, odst. (b) navrhovaného nařízení ES a přístupu k řešení tematické a regionální dimenze v jednotlivých operačních programech, včetně vyčlenění odpovídajících alokací, napříč programy ESIF v rámci tzv. Regionální obálky, c) uplatnit v rámci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji nástroj ITI pro kraje na základě "Integrované rozvojové strategie krajů", které budou strategickými střednědobými rozvojovými plány pro území a to s vazbou na jejich promítnutí do DoP a následně do operačních programů, které budou projednány a schváleny v rámci místních partnerství regionálních a místních [12]

13 samospráv, zástupců privátního a neziskového sektoru na místní a regionální úrovni v rámci Regionální dohody o partnerství, d) nastavit mechanismy na celostátní a regionální úrovni, které zajistí koordinaci mezi fondy SSR a dalšími finančními nástroji Unie a jednotlivých členských států, které povedou k uplatnění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, e) zajistit, aby jednotné metodické prostředí reflektovalo a obsahovalo strukturu dat tak, aby mohla být realizována Integrovaná rozvojová strategie kraje, včetně využití nástrojů ITI, JAP apod., a popis rolí řídících orgánů a zprostředkujících subjektů zodpovědných za realizaci, IV. rozhodla o přerušení účasti politických zástupců ve strukturách a platformách ustavených ministerstvem k přípravě fondů SSR do doby změny v přístupu k partnerství tak, aby odpovídalo Etickému kodexu vydaného Evropskou komisí a principům víceúrovňové veřejné správy; odborná účast zůstane zachována z důvodu zajištění přípravy podkladů za kraje pro příští programovací období, V. vyzývá a) členy Rady AKČR, aby v jednotlivých územních samosprávných celcích, v návaznosti na společnou pozici k přípravě DoP a budoucích operačních programů realizovali postup, který ji umožní naplnit v podmínkách krajů; cílem je zpracovat v rámci ustavených místních partnerství Integrovanou rozvojovou strategii kraje, která umožní určit pro obce, města a kraje konkrétní finanční alokaci při naplňování tematického a integrovaného přístupu k územnímu rozvoji na úrovni DoP a alokaci pro územní dimenzi v jednotlivých programech ESIF, b) Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v rámci přípravy DoP zapracovalo připomínky AKČR do materiálu předkládaného vládě ČR; pokud připomínky nebudou zapracovány, požaduje AKČR, aby tyto připomínky byly přílohou materiálu předkládaného vládě ČR v rámci Návrhu DoP a usnesením vlády byl dán termín k jejich zapracování, VI. pověřuje člena Rady AKČR JUDr. Martina Netolického, Ph.D. odpovědného za řízení Řídícího výboru regionů pro jednání o kohezní politice 2014+, zajištěním prosazování a hájení zájmů AKČR při jednání s ministerstvem, především změny v přístupu k partnerství, prosazení víceúrovňové správy a Regionální obálky ve vazbě na Integrovanou rozvojovou strategii krajů. Pozn. Usnesení bylo Radou přijato konsensuálně po projednání formou videokonference dne 28. května 2013 [13]

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn Č.j.: 33152/2007-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více