Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady."

Transkript

1 Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU * Teplo pro život (200/05) CZ

2 Obsah ÚVOD - Plastové systémy vedení odtahu spalin Všeobecné informace, normy, značení Přehled vedení odtahu spalin pro kotle CerapurComfort, CerapurSmart, CerapurModul a Cerapur ACU Montážní rozměry pro CerapurComfort (CerapurSmart)* Montážní rozměry pro Cerapur ACU Montážní rozměry pro CerapurModul Umístění čisticích - revizních otvorů (Doporučeno Cechem kominíků) Vedení spalin spalinovým potrubím v šachtě/komíně Ostatní montážní rozměry Příklady řešení pro jednotlivé kotle Vedení spalin v komínové šachtě (B23, B33) Vedení spalin koaxiálním potrubím (C3x, C33x) Vedení spalin v komínové šachtě, včetně vzduchu pro spalování (C33x) Vedení odtahu spalin na venkovní stěně (C53x) Vedení odtahu spalin rozděleným potrubím (C53x) Vícenásobné osazení Přetlakový LAS pro 2-5 přístrojů v protiproudu (C43x) Řešení odtahu spalin u kaskády kotlů Vedení spalin komínem LAS (C43x) Přehled příslušenství Technické hodnoty spalin nástěnných plynových kondenzačních kotlů Junkers CerapurComfort pro připojení na LAS nebo na ostatní vedení odtahu spalin CerapurSmart pro připojení na LAS nebo na ostatní vedení odtahu spalin Cerapur ACU pro připojení na LAS nebo na ostatní vedení odtahu spalin CerapurModul pro připojení na LAS nebo na ostatní vedení odtahu spalin Změny vyhrazeny.

3 Všeobecné informace, normy, značení ÚVOD - Plastové systémy vedení odtahu spalin. Všeobecné informace, normy, značení,... Plynové nástěnné kotle Junkers jsou přezkoušeny a schváleny podle evropských směrnic pro plynové přístroje (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/ EHS) a podle normy EN 677. Obsah vody se pohybuje pod 0 litry a vyhovuje tak skupině I vyhlášky DampfKV. Podle 2, odstavec není zapotřebí schválení konstrukce pro tepelný zdroj. Vzhledem k vysoké účinnosti plynových kondenzačních přístrojů a s ní spojených nízkých teplot spalin je třeba si uvědomit, že zbytková vodní pára obsažená ve spalinách může ve venkovním vzduchu kondenzovat a stát se tak viditelnou! Ve vlhkých prostorách je třeba potrubí spalovacího vzduchu izolovat vhodným materiálem. Před montáží plynového přístroje se informujte u příslušného stavebního úřadu a u revizního technika komínových systémů, zda nejsou námitky (ohledně revizních otvorů atp.) s plánovaným systémem odtahu spalin.. Vodorovná vedení odtahu spalin resp. úseky je třeba instalovat vždy se stoupáním 3 (= 5,2 %). Instalace s vyústěním dvojitého potrubí v šachtě pod úrovní terénu mohou vést v zimě v důsledku tvorby ledu v dvojitém potrubí k vypnutí kotle pro poruchu a jsou podle TRGI zakázány. Odstupy od hořlavých stavebních hmot podle TRGI 986, vydání 996, odstavec Povrchová teplota potrubí spalovacího vzduchu se pohybuje pod 85 C. Podle TRGI 986 popř. TRF 996 nejsou zapotřebí žádné minimální vzdálenosti k hořlavým stavebním hmotám. Předpisy (LBO, FeuVo) jednotlivých zemí se od toho mohou lišit a je třeba dodržovat minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních hmot, oken, dveří, výstupků zdí a vyústění spalin vzájemně dle platných předpisů v zemi určení. Charakteristika dle ČSN EN 447 (pro vyplnění Komínového štítku) Systémový komín PP ČSN EN 447 T20 P O W2 O20 I F L bez jednovrstvý opláštění Systémový komín PP ČSN EN 447 T20 P O W2 O00 E/I F L0 opláštění dvouvrstvý ocel, hliník, nerez Název systému Posuzováno dle normy Teplotní třída Tlaková třída Třída odolnosti při vyhoření sazí Třída odolnosti proti působení kondenzátu, odolnosti proti korozi Vzdálenost od hořlavých materiálů Umístění komínu Reakce na oheň Třída opláštění T20 maximální teplota spalin P, H maximální přetlak spalin P Pa W2 kondenzační režim spalin O20 vzdálenost 20 cm od hořlavých materiálů O00 vzdálenost 0 cm od hořlavých materiálů E vnitřní i vnější instalace komínu (dílů) I vnitřní instalace komínu L bez opláštění L0 opláštění ocel, hliník, nerez 3

4 Přehled vedení odtahu spalin pro kondenzační kotle.2 Přehled vedení odtahu spalin pro kotle CerapurComfort, CerapurSmart a Cerapur ACU * Obr. Nástěnné plynové kondenzační kotle řad Cerapur... jsou schválené podle vpravo uvedené tabulky. Podle následujících příkladů je nutno respektovat maximální délky a skladbu odtahu spalin pro příslušné použití. Spalinové příslušenství Junkers je schváleno jako systém, proto je nutné používat originální díly. Ty jsou atestovány spolu s uvedenými kondenzačními kotli. Průkaz podle DIN 3384 není zapotřebí. Provoz Druh přístroje (podle EN 483) Provedení podle obrázku Podrobná provedení od strany Vícenásobné osazení možné Závislý na vzduchu z prostoru Maximální délka odtahu spalin 32 m B 23 B ne Počet kotlů ne závisí na průměru komínu C 63x : až 6 Všechna řešení jsou přípustná pouze se spalinovým potrubím, která jsou schválená revizním technikem na komíny. Spalovací vzduch z prostoru umístění Dosavadní národní označení Tab. B B 4

5 Přehled vedení odtahu spalin pro kondenzační kotle * O Nezávislý na vzduchu z prostoru Maximální délka odtahu spalin 25 m C 3x C 33x C 33x C 43x C 53x C53x 8 respektujte TRGI a ne ne ne ano ne ne závisí na Ø LAS zvenku ve shodné tlakové oblasti zvenku střechou ve shodné tlakové oblasti zvenku šachtou ve shodné tlakové oblasti připojení na LAS zvenku v rozdílné tlakové oblasti (fasádové řešení) zvenku v rozdílné tlakové oblasti,obecně známé jako provedení s děleným odtahem spalin C 3.3 C 3.2 C 3.2 C 3. 5

6 Montážní rozměry pro CerapurComfort (CerapurSmart)*.3 Montážní rozměry pro CerapurComfort (CerapurSmart)* (28)* 5,2 % 840 SK (370)* (400)* O Obr. 2 Vodorovný odtah spalin s revizním T-kusem Ø 80/25 T-kus 90 s revizním otvorem (Ø 80/25 mm) 2 Prodloužení (Ø 80/25 mm) 3 Připojovací adaptér (Ø 80/25 mm) s měřicími body Tloušťka zdi K S AZB Ø 80 mm AZB Ø 60/00 mm AZB Ø 80/25 mm AZB Ø 00/50 mm 5-24 cm 0 mm 30 mm 55 mm 80 mm cm 5 mm 35 mm 60 mm 85 mm cm 20 mm 40 mm 65 mm 90 mm cm 45 mm 45 mm 70 mm 95 mm Tab. 2 * Odlišné rozměry uvedené v závorkách jsou pouze pro kotel CerapurSmart, ostaní rozměry jsou shodné pro kotle CerapurComfort i CerapurSmart. 6

7 Montážní rozměry pro CerapurComfort (CerapurSmart)* (28)* S 5,2 % K (370)* (400)* 00 Obr. 3 Vodorovný odtah spalin Ø 80/25 (s revizním 90 kolenem) 90 koleno s revizním otvorem (Ø 80/25 mm) 2 Prodloužení (Ø 80/25 mm) 3 Připojovací adaptér Ø 80/25 mm s měřicími body ,2 % SK Obr. 4 Vodorovný odtah spalin Ø 00/50 mm pro ZBR 42-3 A (s revizním T-kusem) T-kus 90 s revizním otvorem (Ø 00/50 mm) 3 Připojovací adaptér Ø 80/25 mm s měřicími body 2 Adaptér-redukce Ø 80/25 mm na Ø 00/50 mm * Odlišné rozměry uvedené v závorkách jsou pouze pro kotel CerapurSmart, ostaní rozměry jsou shodné pro kotle CerapurComfort i CerapurSmart. 7

8 Montážní rozměry pro CerapurComfort (CerapurSmart)* (28)* 2 85 (28)* (370)* (370)* (400)* 00 Obr. 5 Svislý odtah spalin Ø 80/25 mm, plochá střecha / šikmá střecha Protihluková podložka (pouze u CerapurComfort) 2 Připojovací adaptér Ø 80/25 mm s měřicími body 3 Trubka odkouření Ø 80/25 mm s revizním otvorem K 5,2 % (28)* S (370)* (400)* 00 Obr. 6 Dělený odtah spalin 80/25mm /2x80mm s AZB 922 * Odlišné rozměry uvedené v závorkách jsou pouze pro kotel CerapurSmart, ostaní rozměry jsou shodné pro kotle CerapurComfort i CerapurSmart. 8

9 Montážní rozměry pro CerapurComfort (CerapurSmart)* (28)* 350 (370)* 355 K S 5,2 % (400)* Obr. 7 Vedení odtahu spalin/spalovacího vzduchu koncentrickou trubkou, Ø 80/25 mm (s použitím AZB 98) Protihluková podložka (pouze pro CerapurComfort) 2 Koleno 90 s měřícími body (Ø 80/25 mm) (včetně připoj. příruby - součástí odkouření do strany) 3 Prodloužení Ø 80/25 mm (nutno doplnit revizní díl) K S 5,2 % Obr. 8 Vedení odtahu spalin/spalovacího vzduchu koncentrickou trubkou, bez revizního T-kusu, Ø 00/50 mm - pro kotle ZBR 42-3A Protihluková podložka 2 Koleno 90 (Ø 80/25 mm) 3 Adaptér- redukce Ø 80/25 mm na Ø 00/50 mm 4 Prodloužení Ø 00/50 mm (nutno doplnit revizní díl) 5 Připojovací adaptér s měřícími body Ø 80/25 mm * Odlišné rozměry uvedené v závorkách jsou pouze pro kotel CerapurSmart, ostaní rozměry jsou shodné pro kotle CerapurComfort i CerapurSmart. 9

10 Montážní rozměry pro Cerapur ACU.4 Montážní rozměry pro Cerapur ACU ,2 % 868 K S Obr. 9 Vodorovný odtah spalin Ø 80/25 mm (s použitím AZB 98) Odkouření do strany (Ø 80/25 mm s připoj. přírubou a měřícími body, nutno doplnit revizní díl) Obr. 0 Svislý odtah spalin Ø 80/25 mm, plochá střecha Odkouření svislé (dvojité potrubí) (Ø 80/25 mm) 2 Trubka s revizním otvorem (Ø 80/25 mm) 3 Připoj. adaptér (Ø 80/25 mm) s měřícími body 0

11 Montážní rozměry pro Cerapur ACU Obr. Svislý odtah spalin Ø 80/25 mm, šikmá střecha Odkouření svislé (Ø 80/25 mm) 2 Trubka s revizním otvorem (Ø 80/25 mm) 3 Připoj. adaptér (Ø 80/25 mm) s měřícími body K S 5,2 % Ø Ø Obr. 2 Dělený odtah odtah spalin Ø 80 mm (s použitím AZB 922) Základní díl děleného odkouření (Ø 80/25 mm na Ø 80 mm) včetně připojovací příruby a měřicích bodů 2 Koleno 90 (Ø 80 mm) 3 Prodloužení (Ø 80 mm)(nutno doplnit i revizní díl)

12 Montážní rozměry pro CerapurMODUL.5 Montážní rozměry pro CerapurMODUL 2 00 K 5,2% 4 S H O Obr. 3 Ø 80/25 mm (Kóty pro zaústění vodorovného odtahu spalin jsou platné při použití sady AZB 98.) Koleno 90 (Ø 80/25 mm s připojovací přírubou a měřícími body, nebo Ø 80 mm) 2 Spojovací potrubí (Ø 80/25 mm nebo Ø 80 mm) 2 00 S K 5,2% S 85 K Obr. 4 Rozměry pro jednotku CerapurModul Smart, Ø 80/25 mm (Kóty pro zaústění vodorovného odtahu spalin jsou platné při použití sady AZB 98.) H O ZBS../ mm 60 mm ZBS../ mm 60 mm ZBS../ mm 50 mm S K AZB Ø80 mm AZB Ø80/25 mm 5-24 cm 0 mm 55 mm cm 5 mm 60 mm cm 20 mm 65 mm cm 45 mm 70 mm 2

13 Montážní rozměry pro CerapurMODUL H H O O O O Obr. 5 Ø80/25, plochá a šikmá střecha Připojovací adaptér (80/25 mm) 2 Svislé odkouření (80/25 mm) O O Obr. 6 Rozměry pro jednotku CerapurModul Smart, Ø 80/25, plochá a šikmá střecha Připojovací adaptér (80/25 mm) 2 Svislé odkouření (80/25 mm) 3

14 Montážní rozměry pro CerapurMODUL K 5,2% S Obr. 7 Rozměry pro jednotku CerapurModul Smart, Ø 80/80 mm, vodorovné připojení trubky děleného odtahu spalin K 5,2% S H O Obr. 8 Ø 80/80 mm, vodorovné připojení trubky děleného odtahu spalin Připojení oddělených trubek Ø 80/25 mm na Ø 80/80 mm 2 Koleno 90, Ø 80 mm H O ZBS../ mm 60 mm ZBS../ mm 60 mm ZBS../ mm 50 mm 4 3 Prodlužovací potrubí Ø 80 mm 4 Koncový díl Ø80 mm S K AZB Ø 80 mm 5-24 cm 0 mm cm 5 mm cm 20 mm cm 45 mm

15 Umístění čistících - revizních otvorů.6 Umístění čisticích - revizních otvorů (Doporučeno Cechem kominíků) Vedení odtahu spalin do délky 4 m U vedení spalin do délky 4 m zkoušených společně s plynovým topeništěm postačuje jeden otvor na čištění. Provozovatele je třeba upozornit na to, že soustavu vzduch/spaliny bude v případě znečištění eventuálně nutné s vyššími náklady demontovat. Vedení odtahu spalin s délkou nad 4 m U vedení odtahu spalin zkoušených společně s plynovým topeništěm a majících délku větší než 4 m platí dále uvedené úpravy, které se vztahují k normě DIN 860- Zařízení pro odvod spalin Plánování a provedení. Svislý úsek Spodní otvor na čištění svislého úseku spalinového vedení smí být umístěn: ve svislé části spalinového zařízení přímo nad zavedením spojovacího dílu (obrázek 9/) nebo 2 nebo 3 na boku spojovacího dílu ve vzdálenosti nejvýše 0,3 m od kolena do svislé časti odvodu spalin (obrázek 9/2), na čelní straně přímého spojovacího dílu ve vzdálenosti nejvýše,0 m od kolena do svislé části odvodu spalin (obr. 9/3). Zařízení pro odvod spalin, která nemohou být čištěna z vyústění, musí mít další horní otvor na čištění do 5 m pod vyústěním. Svislé části zařízení pro odtah spalin, které jsou vedeny šikmo v úhlu větším než 30 mezi osou a svislicí, vyžadují ve vzdálenosti nejvýše 0,3 m od míst zlomu otvory na čištění. U svislých částí lze od horního otvoru na čištění také upustit, pokud je svislá část spalinového zařízení vedena (tažena) nejvýše jednou šikmo v úhlu do 30 a spodní otvor na čištění není od vyústění vzdálen více než 5 m Čisticí otvory je nutné namontovat tak, aby byly co nejsnáze přístupné ,3 m,0 m O Obr. 9 Vodorovný úsek/spojovací díl Ve vodorovných úsecích vedení odtahu spalin/ spojovacích dílů je nutné počítat minimálně s jedním otvorem na čištění. Maximální odstup mezi otvory na čištění činí 4 m. Otvory na čištění je třeba umístit na kolenech s úhlem větším než 45. Pro vodorovné úseky/spojovací díly postačí celkem jeden otvor na čištění, pokud vodorovný úsek/spojovací díl před otvorem na čištění není delší než 2,0 m, a pokud se otvor na čištění ve vodorovném úseku/ spojovacím dílu nachází nejvýše 0,3 m od svislé části, a pokud se ve vodorovném úseku/spojovacím dílu před otvorem na čištění nenacházejí více než dvě kolena. V blízkosti topeniště - hořáku kotle je příp. nutný další otvor na čištění, kdyby se do kotle dostávaly nevhodné zbytky po vymetání. 5

16 Vedení spalin spalinovým potrubím v šachtě / komíně.7 Vedení spalin spalinovým potrubím v šachtě/komíně Všeobecné informace U kondenzačních přístrojů existuje navíc možnost odvádět spaliny šachtou nebo komínem pomocí spalinového potrubí. U tohoto řešení rozlišujeme mezi provozem nezávislým na vzduchu z prostoru nebo provozem závislým na vzduchu z prostoru. Rozlišujte příslušný způsob provozu. Čištění stávajících šachet a komínů Před montáží spalinového potrubí do stávajících šachet nebo komínů je třeba provést jejich důkladné vyčištění. Vedení spalin v odvětrávané šachtě (provoz závislý na vzduchu z prostoru) Uskutečňuje-li se vedení spalin v odvětrávané šachtě, myslí se tím vedení spalin příslušným, k tomu určeným potrubím, které je umístěno v komínové šachtě, není nutné žádné čištění této šachty. Spalinové potrubí je nutné umístit uvnitř budovy do vlastní podélně větrané šachty. Potřebné větrání lze zajistit i nasáváním spalovacího vzduchu z vyústění kruhovou štěrbinou mezi spalinovým potrubím a šachtou. Šachty musí být zhotoveny z nehořlavých, tvarově stálých stavebních hmot a mít požární odolnost nejméně 90 minut. U budov s malou výškou postačí požární odolnost 30 minut. Šachty se staví po celé délce z jednotných stavebních materiálů v jednotné konstrukci se stabilním ohnivzdorným spodkem. Díly budovy nesmí do šachet zasahovat. Šachta s výjimkou prostoru umístění topeniště nesmí mít žádné otvory; to neplatí pro potřebné čisticí a zkušební otvory, které jsou opatřeny komínovými čisticími uzávěry, jimž byla udělena zkušební značka. Máli být vedení odtahu spalin namontováno do stávajícího komína, je nutné případné připojovací otvory těsně uzavřít vhodnou stavební hmotou a vnitřní plochu komínu důkladně vyčistit. Pro snadnou manipulaci jsme potřebné průřezy šachty v souladu se všeobecným schválením od stavebního dozoru a revizního technika na komíny již spočítali. Vedení vzduchu a spalin v protiproudu (provoz nezávislý na vzduchu z prostoru) Uskutečňuje-li se přívod spalovacího vzduchu šachtou v protiproudu, je třeba šachtu čistit následujícím způsobem: Dřívější využití šachty/ komínu Větrací šachta Vedení spalin od plynového topeniště Vedení spalin od oleje nebo pevného paliva Tab. 3 Potřebné čištění Důkladné mechanické čištění Důkladné mechanické čištění Zvolte způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru nebo nasávejte spalovací vzduch odděleným potrubím zvenku. Vedení spalin tak probíhá v odvětrávané šachtě. Abyste se vyhnuli nutnosti vytvoření uzavírací vrstvy v šachtě (sanace komínové šachty a nástřiku): Zvolte provoz závislý na vzduchu z prostoru nebo nasávejte spalovací vzduch dvojitým potrubím v šachtě popř. samostatnou trubkou. Při použití běžných šachet nebo komínů či spalinových potrubí je zapotřebí provést výpočet podle DIN EN Toto většinou provádí výrobce spalinových systémů. Technické hodnoty spalin pro takové výpočty najdete v zadní části tohoto sešitu. 6

17 Vedení spalin spalinovým potrubím v šachtě / komíně Rozměry šachty Před montáží zkontrolujte, zda existující průřez šachty splňuje přípustné rozměry pro uvažovaný případ použití. Jsou-li rozměry a min nebo D min menší, je instalace nepřípustná. Maximální rozměry šachty nesmí být překročeny, protože spalinové příslušenství by jinak nemohlo být v šachtě uchyceno. Zakrytí šachty nebo komína se provádí šachtovým krytem AZB 626/. Zde je třeba dbát na to, že spalinové potrubí musí přesahovat hranu šachty nebo komína nejméně o 350 mm. Ø 80 B Obr. 20 Obdélníkový průřez AZB a min a max Ø 80 mm 20 mm 300 mm Ø 00 mm 80 mm 300 mm Ø 80/25 mm 80 mm 300 mm Tab. 4 Obr. 22 B22 AZB 60, AZB 6, AZB O Obr. 2 Kruhový průřez AZB D min D max Ø 80 mm 40 mm 300 mm Ø 00 mm 200 mm 380 mm Ø 80/25 mm 200 mm 380 mm Tab. 5 Pro bezpečné uchycení spalinového potrubí v šachtě je nutné v každém místě nasunutí prodlužovacího potrubí namontovat jeden distanční držák. Po každém tvarovém dílu (koleno, zkušební otvor) je nutné dodatečně též namontovat distanční držák. Při způsobu provozu závislém na vzduchu z prostoru je pro odvětrání šachty zapotřebí jeden větrací otvor o velikosti 50 cm 2 v úseku odvádění spalin do šachty. V základním setu AZB 64/ je obsažena větrací mřížka správné velikosti. 7

18 Ostatní montážní rozměry.8 Montážní rozměry pro CerapurComfort ZSBR 6-3 A, ZSBR 28-3 A a ZBR 42-3 A s ST 20/60-2 E (V závorce jsou uvedeny rozměry pro CerapurSmart ZSB 4-3C a ZSB 22-3C s ST20/60-2E) (28) (370) (400) 50 ST 20-2 E = 500 ST 60-2 E = * 95* 585 X O Obr. 23 Montážní připojovací lišta 2 AZB 603/ - trubka odkouření s revizním otvorem 3 Připojovací adaptér AZB 93 (s měřícími body) * Údaje o rozměrech se vztahují ke stavu při dodání zásobníku (stavěcí šrouby jsou zcela zašroubovány), šroubováním stavěcích podstavců lze tyto rozměry zvětšit až o 6 mm. 8

19 Montážní rozměry používaných dílů Ø 26 Ø 8 Ø 00 Ø 62 3x 3 * 2 3 x 7 Ø 59 Ø27 Ø Obr. 24 AZB 93 Připojovací adaptér 80/25 (s měřícími body), (Obj. č ) Obr. 25 AZB 920 Připojovací adaptér 60/00 (s měřícími body), (Obj. č ) * Informativně: max. délka zasunutí 30 mm Ø Ø80 Ø25 Obr. 26 AZB 603/ Trubka s revizním otvorem (80/25), (Obj. č ) Ø00 Obr. 27 AZB 644 Trubka s revizním otvorem (00), (Obj. č ) 9

20 Vedení spalin v komínové šachtě 2 Příklady řešení pro jednotlivé kotle 2. Vedení spalin spalinovým potrubím Ø 80 mm v komínové šachtě (B 23 ) 9 Způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru Dodržujte předpisy o množství vzduchu v prostoru. Příslušenství odtahu spalin Spalinová příslušenství AZB 626/ Označení Obj. číslo AZB 60 prodloužení 0,5 m AZB 6 prodloužení m Ø 80 mm AZB 6 AZB 62 prodloužení 2 m AZB 64/ sada do šachty AZB 524 AZB 65 sada k připojení AZB 64/ L = 0,65 m Obsahuje: AZB626/, AZB68, AZB625, AZB524 a kryt větr. otvoru AZB 65 L = 0,90 m Obsahuje: AZB69, AZB68, AZB60 a AZB538 AZB 69 AZB 68 AZB 538 Ø 80 mm AZB 68 potřebné od 5 m AZB 60 AZB 6 AZB 62 AZB 68 L 2 AZB 68 revizní díl 0,25 m AZB 69 koleno 90 (80) AZB 620 koleno 45 (80) AZB 624 revizní T-kus AZB 625 koleno s podpěrou AZB 626/ kryt kom. šachty AZB 524 vymez. díl (4x) AZB 538 krycí rozeta AZB 662 koleno 30 (80) AZB 66 koleno 5 (80) AZB 93 připoj. adaptér AZB možno nahradit revizním T-kusem AZB 624. Používejte přednostně kompletní sady. AZB 60 AZB 625 Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm AZB 93 L O Obr. 28 Naplánujte provzdušnění a odvětrávání šachty a prostoru umístění! U komínů se dvěma výstupy lze použít kryt šachty AZB 523/ (Vše z hliníku včetně 0,5 m trubky). Délky trubek odtahu spalin Kotle o jmen. výkonu: 4 kw 6 kw 22 kw 28/30 kw 42 kw ) Celková max. délka L + L 2 22 m 25 m 28 m 32 m 8 m 2) Vodorovně max. délka L 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m Redukce celk. délky na 90 koleno 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m Redukce celkové délky na 5 až 45 koleno m m m m m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 2) Pro větší délku je nutné použít průměr 00 mm (viz str. 22) 20

21 Vedení spalin v komínové šachtě Typenschild!!! hier abtrennen entsprechend Zulassung Z und Z vom.august 997 für Überdruck / Unterdruck Z Z B für den Brennstoff Gas oder Heizöl EL maximal zulässig Abgastemperatur 20 C DIBT Berlin MPA NRW B28 B B29 B B26 B Obr. 29 AZB 64/ Základní sada (80) do komínové šachty, (Obj. č ) , x Obr. 30 AZB 65 Připojovací sada (80) pro odtah spalin k šachtě, (Obj. č ) 223 Ø L A Obr. 3 AZB 624 Revizní T-kus (80), (Obj. č ) Ø80 Obr. 32 AZB 60 Prodloužení 0,5m (80), (Obj. č ) 2

22 Vedení spalin v komínové šachtě Vedení spalin spalinovým potrubím Ø 00 mm v komínové šachtě (B 23 ) Způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru Dodržujte předpisy o množství vzduchu v prostoru! 9 Spalinová příslušenství AZB 65/ Označení Obj. číslo AZB 538 krycí rozeta AZB 60 prodloužení 0,5 m Ø 00 mm AZB 642 AZB 6 prodloužení m AZB 650/ L = 0,8 m AZB 649 AZB 644 potřebné od 5 m AZB 62 prodloužení 2 m AZB 65 sada k připojení AZB 68 revizní díl 0,25 m AZB 69 koleno 90 (80) Obsahuje: AZB65/, AZB644, AZB625, AZB649 a kryt větr. otvoru AZB 620 koleno 45 (80) AZB 624 revizní T-kus AZB 625 koleno s podpěrou AZB 65 L = 0,90 m AZB 64 AZB 642 AZB 643 L 2 AZB 64 prodloužení 0,5 m AZB 642 prodloužení m AZB 643 prodloužení 2 m Obsahuje: AZB69, AZB68, AZB60 a AZB538 AZB 538 AZB 644 reviz. díl 0,25 m AZB 645 koleno 90 (00) AZB 644 AZB 646 koleno 45 (00) AZB 69 Ø 80 mm AZB 68 AZB 649 vymez. díl (4x) AZB 650/ sada do šachty AZB 65/ kryt na šachtu AZB 66 koleno 5 (80) AZB 60 AZB 625 AZB 662 koleno 30 (80) AZB 663 koleno 5 (00) AZB 664 koleno 30 (00) AZB 93 AZB 93 připoj. adaptér L O AZB možno nahradit revizním T-kusem AZB 624. Používejte přednostně kompletní sady. Obr. 33 Naplánujte vhodné provzdušnění a odvětrávání šachty a prostoru umístění! Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm Délky trubek odtahu spalin ZBR 42-3 A ) Celková max. délka L + L 2 30 m Vodorovně max. délka L 3 m Redukce celk. délky na 90 koleno 2 m Redukce celkové délky na 5 až 45 koleno m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 22

23 Vedení spalin v komínové šachtě Ø Ø 02 Ø Ø Ø 00 Ø 02 Ø Ø Ø80 Obr. 34 AZB 650/ Základní sada (00) do komínové šachty, (Obj. č ) Ø Obr. 35 AZB 65/ Kryt komínové šachty (00), (Obj. č ) ø 82 Ø Ø40 Obr. 36 AZB 625 Koleno (80) s opěrnou kolejnicí, (Obj.č ) 4 Ø80 Obr. 37 AZB 68 Trubka (80) s revizním otvorem, (Obj. č ) 23

24 Vedení spalin v komínové šachtě Vedení spalin flexibilním spalinovým potrubím Ø 80 mm v komínové šachtě (B 23 ) Způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru Dodržujte předpisy o množství vzduchu v prostoru! 5 Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo Ø 80 mm AZB 665 L = 2,00 m AZB 60 prodloužení 0,5 m AZB 6 prodloužení m AZB 62 prodloužení 2 m AZB 666 L = 5,00 m Obsahuje: AZB 668, 669 a flexi trubku Obsahuje: AZB 625, 667, 669, 626/, 60, kryt větr. šachty a flexi trubku AZB 65 sada k připojení AZB 68 revizní díl 0,25 m AZB 69 koleno 90 (80) AZB 620 koleno 45 (80) AZB 624 revizní T-kus AZB 625 koleno s podpěrou AZB 538 krycí rozeta AZB 65 L = 0,90 m Obsahuje: AZB69, AZB68, AZB60 a AZB538 AZB 668 AZB 669 L 2 AZB 665 sada flexi do 2 m AZB 666 sada prodlouž. 5m AZB 667 revizní T-kus k flexi AZB 668 spojka AZB 669 držák AZB 538 AZB 667 AZB 662 koleno 30 (80) AZB 66 koleno 5 (80) AZB 93 připoj. adaptér AZB 69 Ø 80 mm AZB 68 AZB možno nahradit revizním T-kusem AZB 624. Používejte přednostně kompletní sady. AZB 60 AZB 93 AZB 625 Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm L O Obr. 38 Větrací mřížku k šachtě najdete v sadě AZB 665 nebo je možno ji pořídit externě. Naplánujte vhodné provzdušnění a odvětrávání šachty a prostoru umístění! Délky trubek odtahu spalin Kotle o jmen. výkonu: 4 kw 6 kw 22 kw 28/30 kw 42 kw ) Celková max. délka L + L 2 22 m 25 m 28 m 32 m 8 m 2) Vodorovně max. délka L 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m Redukce celk. délky na 90 koleno 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m Redukce celkové délky na 5 až 45 koleno m m m m m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 2) Pro větší délku je nutné použít průměr 00 mm (viz str. 26) 24

25 Vedení spalin v komínové šachtě ø80 82 Typenschild!!! hier abtrennen entsprechend Zulassung Z und Z vom.august 997 für Überdruck / Unterdruck Z Z für den Brennstoff Gas oder Heizöl EL DIBT Berlin maximal zulässig Abgastemperatur 20 C m 205 ø82 ø80 ø80 ø82 Obr. 39 AZB 665 Základní sada (80) s Flexi do komín. šachty, (Obj. č ) ø m Obr. 40 AZB 666 Rozšiřující-prodlužovací sada (80) Flexi (k AZB 665), (Obj. č ) Ø82 B23 B23 B23 Ø80 Obr. 4 AZB 69 Koleno 90 (80), (Obj. č ) 25

26 Vedení spalin v komínové šachtě Vedení spalin flexibilním spalinovým potrubím Ø 00 mm v komínové šachtě (B 23 ) Způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru - Dodržujte předpisy o množství vzduchu v prostoru! 5 Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo AZB 538 krycí rozeta AZB 67 L = 5,00 m Ø 00 mm Obsahuje: AZB 673, 669 a flexi trubku AZB 670 L = 2,00 m Obsahuje: AZB 625, 672, 669, 64, 65, flexi trubku a kryt větr. šachty AZB 60 prodloužení 0,5 m AZB 6 prodloužení m AZB 62 prodloužení 2 m AZB 65 sada k připojení AZB 68 revizní díl 0,25 m AZB 69 koleno 90 (80) AZB 620 koleno 45 (80) AZB 624 revizní T-kus AZB 625 koleno s podpěrou AZB 65 L = 0,90 m AZB 673 AZB 66 koleno 5 (80) AZB 662 koleno 30 (80) Obsahuje: AZB 69, 68, 60 a 538 AZB 669 L 2 AZB 669 držák AZB 670 sada flexi 2 m AZB 67 sada prodloužení 5 m AZB 538 AZB 673 spojka Flexi AZB 672 AZB 672 reviz.t-kus flexi revizní T-kus Flexi Ø 80 mm AZB 93 připoj. adaptér AZB 69 AZB 68 AZB 60 AZB 625 AZB možno nahradit revizním T-kusem AZB 624. Používejte přednostně kompletní sady. AZB 93 Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm L O Obr. 42 Naplánujte vhodné provzdušnění a odvětrávání šachty a prostoru umístění! Délky trubek odtahu spalin ZBR 42-3 A ) Celková max. délka L + L 2 30 m Vodorovně max. délka L 3 m Redukce celk. délky na 90 koleno 2 m Redukce celkové délky na 5 až 45 koleno m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 26

27 Vedení spalin v komínové šachtě ø x 2 m ø82 Typenschild!!! hier abtrennen ø02 entsprechend Zulassung Z und Z vom.august 997 für Überdruck / Unterdruck für den Brennstoff Gas oder Heizöl EL maximal zulässig Abgastemperatur 20 C Z Z DIBT Berlin ø00 ø80 ø00 ø02 Obr. 43 AZB 670 Základní sada (00) s Flexi do komín. šachty, (Obj. č ) ø m Obr. 44 AZB 67 Rozšiřující-prodlužovací sada (00) Flexi (k AZB 670), (Obj. č ) Ø Ø80 Obr. 45 AZB 620 Koleno 45 (80), (Obj. č ) 27

28 Vedení spalin v komínové šachtě Vedení spalin spalinovým potrubím Ø 80 mm v komínové šachtě (B 33 ) Způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru Dodržujte předpisy o množství vzduchu v prostoru! 2 Vedení spalin až k šachtě ve dvojitém potrubí Spalinová příslušenství AZB 626/ Označení Obj. číslo AZB 604/ prodloužení 0,5 m AZB 605/ prodloužení m Ø 80 mm AZB 6 AZB 606/ prodloužení 2 m AZB 64/ L = 0,65 m Obsahuje: AZB 626/, 60, 68, 625, 524 a větr. mřížku AZB 524 AZB 68 AZB 607/ koleno 90 (80/25) AZB 608/ 2x koleno (80/25) AZB 609/ revizní T-kus AZB 60 prodloužení 0,5 m AZB 6 prodloužení m AZB 62 prodloužení 2 m AZB 66/ L = 0,60 m Možno nahradit sadou AZB bez revizního kolena * AZB 60 AZB 60 AZB 6 AZB 62 L 2 AZB 64/ sada do šachty AZB 66/ sada připojení AZB 68 revizní díl 0,25 m AZB 69 koleno 90 (80) AZB 620 koleno 45 (80) AZB 625 koleno s podpěrou Ø 80/25 mm AZB 938 AZB 537/ AZB 68 AZB 626/ kryt kom. šachty AZB 524 vymez. díl (4x) AZB 537/ krycí deska AZB 66 koleno 5 (80) AZB 859/ AZB 625 AZB 662 koleno 30 (80) AZB 604/ AZB 605/ AZB 832/ koleno 30 (80/25) AZB 859/ rozděl. T-kus AZB 93 AZB 93 připoj. adaptér AZB 927 sada připoj L O AZB 938 revizní koleno Používejte přednostně kompletní sady. Obr. 46 Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm U komínů se dvěma výstupy lze použít kryt šachty AZB 523/ (Vše z hliníku včetně 0,5 m trubky). * Při použití AZB 927 je nutné do vodorovného vedení doplnit trubku s revizním otvorem AZB 603/. Délky trubek odtahu spalin Kotle o jmen. výkonu: 4 kw 6 kw 22 kw 28/30 kw 42 kw ) Celková max. délka L + L 2 22 m 25 m 28 m 32 m 8 m 2) Vodorovně max. délka L 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m Redukce celk. délky na 90 koleno 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m Redukce celkové délky na 5 až 45 koleno m m m m m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 2) Pro větší délku je nutné použít průměr 00 mm (viz str. 30) 28

29 Vedení spalin v komínové šachtě 0 0 Ø82 Ø27 Ø80 Ø25 Obr. 47 AZB 66/ koncentrického vedení ke komín.šachtě (80/25) s revizním kolenem, (Obj. č ) Ø27 85 Ø 25 0 Ø Ø 28 Ø 82 Obr. 48 AZB 859/ Rozdělovací T-kus (25/80) na oddělené nasávání vzduchu, (Obj. č ) Ø82 B B28. Obr. 49 AZB 626/ Kryt komínové šachty (80), (Obj. č ) B

30 Vedení spalin v komínové šachtě Vedení spalin spalinovým potrubím Ø 00 mm v komínové šachtě (B 33 ) Způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru - Dodržujte předpisy o množství vzduchu v prostoru! 2 Vedení spalin až k šachtě ve dvojitém potrubí AZB 65/ Označení Spalinová příslušenství Obj. číslo AZB 537/ krycí deska AZB 650/ L = 0,8 m Obsahuje: AZB 625, 644, 64, 649, 65/ a redukci 80/00 Ø 00 mm AZB 642 AZB 649 AZB 644 nutné od délky 5 m AZB 604/ prodloužení 0,5 m AZB 605/ prodloužení m AZB 606/ prodloužení 2 m AZB 607/ koleno 90 (80/25) AZB 608/ 2x koleno (80/25) AZB 609/ revizní T-kus (80/25) AZB 66/ sada připojení AZB 66/ L = 0,80 m Možno nahradit sadou AZB 927 sada připoj. - bez revizního kolena * AZB 64 AZB 642 AZB 643 L 2 AZB 625 koleno s podpěrou AZB 64 prodloužení 0,5 m AZB 642 prodloužení m AZB 643 prodloužení 2 m AZB 644 reviz. díl 0,25 m AZB 645 koleno 90 (00) AZB 646 koleno 45 (00) Ø 80/25 mm AZB 938 AZB 537/ AZB 649 vymez. díl (4x) AZB 650/ sada do šachty AZB 65/ kryt na šachtu AZB 859/ AZB 625 AZB 663 koleno 5 (00) AZB 664 koleno 30 (00) AZB 604/ AZB 605/ AZB 832/ koleno 30 (80/25) AZB 859/ rozděl. T-kus AZB 93 AZB 93 připoj. adaptér AZB 927 sada připoj L O AZB 938 revizní koleno Obr. 50 Používejte přednostně kompletní sady. Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm U komínů se dvěma výstupy lze použít kovový kryt šachty AZB 523/ (Vše z hliníku včetně 0,5 m trubky). * Při použití AZB 927 je nutné do vodorovného vedení doplnit trubku s revizním otvorem AZB 603/. Délky trubek odtahu spalin ZBR 42-3 A Celková max. délka L + L2) Vodorovně max. délka L Redukce celk. délky na 90 koleno Redukce celk. délky při Ø 80/25 na 30, 45 koleno Redukce celk. délky při Ø 00 na 5, 30, 45 koleno 30 m 3 m 2 m m m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 30

31 Vedení spalin v komínové šachtě Vedení spalin flexibilním spalinovým potrubím Ø 00 mm v komínové šachtě (B 33 ) Způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru Dodržujte předpisy o množství vzduchu v prostoru! 2 Vedení spalin až k šachtě ve dvojitém potrubí Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo Ø 00 mm AZB 670 L = 2,00 m AZB 537/ krycí deska AZB 604/ prodloužení 0,5 m AZB 605/ prodloužení m AZB 606/ prodloužení 2 m AZB 67 L = 5,00 m AZB 66/ L = 0,80 m AZB 607/ koleno 90 (80/25) AZB 608/ 2x koleno (80/25) AZB 609/ revizní T-kus (80/25) AZB 66/ sada připojení AZB 625 koleno s podpěrou AZB 673 Možno nahradit sadou AZB bez revizního kolena * L 2 AZB 670 sada flexi 2 m AZB 67 sada prodloužení 5 m AZB 672 reviz.t-kus flexi revizní T-kus Flexi AZB 669 AZB 673 spojka Flexi AZB 672 AZB 832/ koleno 30 (80/25) AZB 859/ rozděl. T-kus Ø 80/25 mm AZB 938 AZB 537/ AZB 93 připoj. adaptér AZB 927 sada připoj AZB 938 revizní koleno Používejte přednostně kompletní sady. AZB 859/ AZB 604/ AZB 605/ AZB 625 Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm AZB 93 L O Obr. 5 U komínů se dvěma výstupy lze použít kovový kryt šachty AZB 523/. Větrací mřížku k šachtě najdete v sadě AZB 670 a nebo je možné ji pořídit externě. * Při použití AZB 927 je nutné do vodorovného vedení doplnit trubku s revizním otvorem AZB 603/. Délky trubek odtahu spalin ZBR 42-3 A Celková max. délka L + L2) Vodorovně max. délka L Redukce celk. délky na 90 koleno Redukce celkové délky na 5, 30, 45 koleno 30 m 3 m 2 m m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 3

32 Vedení spalin v komínové šachtě Vedení spalin flexibilním spalinovým potrubím Ø 80 mm v komínové šachtě (B 33 ) Způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru Dodržujte předpisy o množství vzduchu v prostoru! 2 Vedení spalin až k šachtě ve dvojitém potrubí Ø 80 mm AZB 668 AZB 669 Ø 80/25 mm AZB 537/ AZB 938 AZB 665 L = 2,00 m AZB 666 L = 5,00 m AZB 66/ L = 0,80 m Možno nahradit sadou AZB bez revizního kolena * AZB 667 L 2 Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo AZB 604/ prodloužení 0,5 m AZB 605/ prodloužení m AZB 606/ prodloužení 2 m AZB 607/ koleno 90 (80/25) AZB 608/ 2x koleno (80/25) AZB 609/ revizní T-kus (80/25) AZB 66/ sada připojení AZB 625 koleno s podpěrou AZB 537/ krycí deska AZB 665 sada flexi do 2 m AZB 666 sada prodlouž. 5m AZB 667 revizní T-kus k flexi AZB 668 spojka AZB 669 držák AZB 832/ koleno 30 (80/25) AZB 859/ rozděl. T-kus AZB 93 připoj. adaptér AZB 927 sada připoj AZB 938 revizní koleno AZB 859/ AZB 604/ AZB 605/ AZB 93 AZB 625 Používejte přednostně kompletní sady. Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm L O Obr. 52 U komínů se dvěma výstupy lze použít kovový kryt šachty AZB 523/, který je hliníkový včetně 0,5 m trubky. Větrací mřížku k šachtě najdete v sadě AZB 665 nebo je možno ji pořídit externě. * Při použití AZB 927 je nutné do vodorovného vedení doplnit trubku s revizním otvorem AZB 603/. Délky trubek odtahu spalin Kotle o jmen. výkonu: 4 kw 6 kw 22 kw 28/30 kw 42 kw ) Celková max. délka L + L 2 22 m 25 m 28 m 32 m 8 m 2) Vodorovně max. délka L 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m Redukce celk. délky na 90 koleno 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m Redukce celkové délky na 5 až 45 koleno m m m m m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 2) Pro větší délku je nutné použít průměr 00 mm (viz str. 3) 32

33 Vedení spalin v komínové šachtě Ø82 50 Ø Obr. 53 AZB 609/ Revizní T-kus (80/25), (Obj. č ) Ø80 Ø25 Obr. 54 AZB 938 Koleno s revizním otvorem, (Obj. č ) Obr. 55 AZB 667 Revizní T-kus Flexi (80), (Obj. č ), AZB 672 Revizní T-kus Flexi (00), (Obj. č ) Obr. 56 AZB 668 Spojka Flexi (80), (Obj. č ) AZB 673 Spojka Flexi (00), (Obj. č ) 0 40 Ø x Ø82 Ø Ø80 Ø25 3 Ø Ø82 Ø x 55 (Obj. č ) Obr. 57 AZB 927 koncentrického vedení ke komín. šachtě (80/25) - bez revizního otvoru, s měř. body a připoj. přírubou

34 50 Vedení spalin koaxiálním potrubím 2.2 Vedení spalin koaxiálním potrubím - v soustředných-koncentrických trubkách Vedení spalin vodorovně střechou nebo vnější stěnou Ø 80/25 mm (C3x), POZOR na ustanovení ČSN Provoz nezávislý na vzduchu z prostoru s nasáváním spalovacího vzduchu zvenku (kóty jsou informativní a měřené od obrysu komory kotle) L V 9 L 200 Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo AZB 600/ vodorov. sada 0,5-0,7 m AZB 604/ prodloužení 0,5 m ,2% 95 AZB 605/ prodloužení m AZB 606/ prodloužení 2 m AZB 607/ koleno 90 (80/25) AZB 938 AZB 60 AZB 6 AZB 62 >30 AZB 608/ 2x koleno (80/25) AZB 609/ revizní T-kus (80/25) AZ 22 (poz. 9 - průchod stř.) AZB 93 AZB 600/3 L =,20 m AZ 23 (poz. 9 - průchod stř.) AZB 832/ koleno 30 (80/25) AZB 608/ AZB 607/ Možno použít i AZB 98 s kolenem a s připojovací přírubou bez potřeby AZB 93 AZB vodorov. sada 0,5-0,7 m AZB 93 připoj. adaptér AZB 938 revizní koleno Používejte přednostně kompletní sady. 45 Vodorovně skrz stěnu (Pozor na změny ČSN ) AZB 832/ AZB 603/ AZB 604/ AZB 605/ AZB 606/ 80/25 AZB 537/ 30 Obr. 58 X Obr. 59 X= 0 mm (Informativně - od obrysu komory kotle) AZB 98 obsahuje AZB 537/, koleno 90 s připoj. přírubou Délky trubek odtahu spalin Kotle o jmen. výkonu: 4 kw 6 kw 22 kw 28/30 kw 42 kw Vodorovně max. délka L ) 6 m 4 m 2) 3 m 5 m 9 m 3) Redukce celk. délky při Ø 80/25 na 90 koleno Redukce celk. délky při Ø 80/25 na 30 a 45 koleno 2 m 2 m 2 m 2 m m m m m ) 90 koleno na přístroji je v maximálních délkách již zohledněno 2) včetně 3 90 koleno (6 45 koleno) 3) pro větší délku je nutné použít průměr 00/50 mm (viz str. 36) 34

35 Vedení spalin koaxiálním potrubím Ø Ø27 Ø80 Ø25 35 (délka nástavce je měnitelná v rozsahu 0,4-0,6 m) Ø25 Ø80 Ø80 Ø25 Ø82 Ø x Obr. 60 AZB 600/3 Vodorovný odtah spalin (80/25), délka 0,5-0,7 m (s revizním kolenem, Obj. č ) x ø82 ø Ø80 Ø25 ø25 35 (délka nástavce je měnitelná v rozsahu 0,4-0,6 m) 5 8x 05 Obr. 6 AZB 98 Vodorovný odtah spalin (80/25), délka 0,5-0,7 m (s připoj. přírubou, měřicími body a bez revizního dílu, Obj. č ) 2 ø L V 60 mm X 300 mm L V 0 Ø82 Ø27 B3 40 Ø25 B3 B2 X B3 Obr. 62 AZB 607/ Koleno 90 (80/25), (Obj. č ) 35

36 Vedení spalin koaxiálním potrubím Vedení spalin vodorovně střechou nebo vnější stěnou Ø 00/50 mm (C 3x ), POZOR na ustanovení ČSN Provoz nezávislý na vzduchu z prostoru - s nasáváním spalovacího vzduchu zvenku 8 X AZB 636/ AZB 637/ AZB 638/ AZB 635/ AZB 93 Adaptér 80/25 AZB 653/ X= 280 mm (Informativně - od obrysu komory kotle) AZB 632/2 L =,2 m Obsahuje AZB 653/, 635/ a koncovku odkouření AZB 640/ 45 AZB 639/ Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo AZB 632/2 vodor. odtah,2 m AZB 635/ revizní T-kus AZB 636/ prodloužení 0,5 m AZB 637/ prodloužení m AZB 638/ prodloužení 2 m AZB 639/ koleno (00/50) AZB 640/ 2x koleno (00/50) AZB 653/ přechod. adaptér AZ 22 (poz. 9 - průchod stř.) AZ 23 (poz. 9 - průchod stř.) AZB 93 připoj. adaptér Používejte přednostně kompletní sady. Obr. 63 Délky trubek odtahu spalin Vodorovně max. celk. délka L ) Redukce celk. délky při Ø 00/50 na 90 koleno Redukce celk. délky při Ø 00/50 na 30, a 45 koleno ZBR 42-3 A 5 m 2 m m ) 90 koleno na přístroji je v maximálních délkách již zohledněno Ø52 Ø Ø80 Ø25 Obr. 64 AZB 653/ Adaptér 80/25 na 00/50, (Obj. č ) Ø50 36

37 Vedení spalin koaxiálním potrubím Ø L V 60 mm X 330 mm L V 25 Ø02 Ø Ø R76 R x Obr. 65 AZB 632/2 vodorovného odtahu spalin (00/50) s revizním T-kusem, (Obj. č ) Ø50 Obr. 66 AZB 639/ Koleno 90 (00/50), (Obj. č ) X Ø52 Ø Ø50 Obr. 67 AZB 640/ Koleno 45 (00/50), (Obj. č ) 37

38 Vedení spalin koaxiálním potrubím Vedení spalin svisle střechou Ø 80/25 mm (C 33x ) Provoz nezávislý na vzduchu z prostoru s nasáváním spalovacího vzduchu zvenku AZB 608/ AZB 604/ AZB 605/ AZB 606/ AZB 603/ AZB 93 Adaptér 80/25 Ø 80/25 Ø 80/25 AZB 99 Komplet včetně adaptéru Místo AZB 60/2 je možno použít i AZB 99 - komplet včetně připojovacího adaptéru AZB 608/ AZB 832/ AZB 938 AZB 607/ Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo AZB 60/2 svislý odtah černý AZB 602/2 svislý odtah červený AZB 603/ trubka s reviz. otvor AZB 604/ prodloužení 0,5 m AZB 605/ prodloužení m AZB 606/ prodloužení 2 m AZB 607/ koleno 90 (80/25) AZB 608/ 2x koleno (80/25) AZB 832/ koleno 30 (80/25) AZB 923 stř. manžeta červená AZB 925 stř. manžeta černá AZ 36 manžeta plochá stř AZ stř. nástav. 0,5 m červený AZ 303 stř. nástav. 0,5 m černý AZB 99 svislý odtah černý AZB 93 připoj. adaptér Používejte přednostně kompletní sady. Obr. 68 Délky trubek odtahu spalin Kotle o jmen. výkonu: 4 kw 6 kw 22 kw 28/30 kw 42 kw Svisle max. celk. délka 6 m 4 ) /0 2) m 3 m 5 m 9 m 3) Redukce celk. délky při Ø 80/25 na 90 koleno Redukce celk. délky při Ø 80/25 na 30 a 45 koleno 2 m 2 m 2 m 2 m m m m m ) včetně 3 90 koleno (6 45 koleno) 2) zvýšení minimálního výkonu na 6 kw 3) Pro větší délku je nutné použít průměr 00/50 mm (viz str. 40) 38

39 Ø 80 Ø 26 3 x 687 Ø * 40 Vedení spalin koaxiálním potrubím Ø Obr. 69 AZB 60/2 Odkouření svislé 300 mm (80/25) - střešní komínek černý, (Obj. č ) Ø Ø Ø Ø25 Obr. 70 AZB 832/ Koleno 30 (80/25), (Obj. č ) 80 Ø Ø27 Ø82 75 Ø Ø25 Obr. 7 AZB 99 Odkouření svislé 300 mm (80/25) - Střešní komínek černý (včetně připojovacího adaptéru s měřícími body, Obj. č ) Obr. 72 AZB 608/ Koleno 45 (80/25), (Obj. č ) 39

40 Vedení spalin koaxiálním potrubím Vedení spalin svisle střechou Ø 00/50 mm (C 33x ) Provoz nezávislý na vzduchu z prostoru - s nasáváním spalovacího vzduchu zvenku Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo AZB 603/ trubka s reviz. otvor AZB 633/ AZB 633/ svislé odkouř.,29 m černé AZB 924 AZB 926 AZB 660 AZB 635/ revizní T-kus AZB 636/ prodloužení 0,5 m L AZB 637/ prodloužení m AZB 638/ prodloužení 2 m Ø 00/50 AZB 636/ AZB 637/ AZB 638/ AZB 633/ AZB 653/ Ø 00/50 AZB 633/ L =,29 m AZB 660 AZB 639/ koleno 90 (00/50) AZB 640/ 2x koleno (00/50) AZB 653/ přechod. adaptér AZB 926 stř. manžeta černá AZB 603/ Ø 80/25 AZB 660 průchod. plochá stř AZB 93 připoj. adaptér AZB 93 AZB 640/ AZB 639/ Používejte přednostně kompletní sady. 45 Obr. 73 Délky trubek odtahu spalin ZBR 42-3 A Svisle max. celk. délka Redukce celk. délky při Ø 00/50 na 90 koleno Redukce celk. délky při Ø 00/50 na 30, a 45 koleno 5 m 2 m m Ø 52 Ø 02 Ø 80 Ø 25 Ø 00 0 Ø 95 Ø 63 Ø Obr. 74 AZB 633/ Odkouření svislé 290 mm (00/50)-Střešní komínek černý včetně redukce (80/25), (Obj.č ) 40

41 Vedení spalin v komínové šachtě, včetně vzduchu pro spalování Vedení spalin spalinovým potrubím Ø 80 mm (C 33x ) Provoz nezávislý na vzduchu z prostoru s nasáváním spalovacího vzduchu šachtou 0 AZB 626/ Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo AZB 604/ prodloužení 0,5 m Ø 80 mm AZB 6 AZB 605/ prodloužení m AZB 606/ prodloužení 2 m AZB 524 AZB 607/ koleno 90 (80/25) AZB 64/ L = 0,65 m AZB 68 nutné od délky 5 m AZB 608/ 2x koleno (80/25) AZB 609/ revizní T-kus AZB 60 prodloužení 0,5 m AZB 6 prodloužení m AZB 62 prodloužení 2 m AZB 66/ L = 0,80 m AZB 60 AZB 60 AZB 6 AZB 62 L 2 AZB 64/ sada do šachty AZB 66/ sada připojení AZB 68 revizní díl 0,25 m AZB 69 koleno 90 (80) AZB 620 koleno 45 (80) AZB 625 koleno s podpěrou Ø 80/25 mm AZB 938 AZB 537/ AZB 68 AZB 626/ kryt kom. šachty AZB 524 vymez. díl (4x) AZB 537/ krycí deska AZB 662 koleno 30 (80) AZB 604/ AZB 605/ AZB 625 AZB 66 koleno 5 (80) AZB 832/ koleno 30 (80/25) AZB 93 připoj. adaptér AZB 938 revizní koleno AZB 93 Používejte přednostně kompletní sady. Obr. 75 L Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm Délky trubek odtahu spalin Kotle o jmen. výkonu: Pro přístroje se jmen. výkonem na vytápění kw je maximální délka L + L 2 závislá na průřezu a na rozměrech šachty. Rozměr průřezu šachty ( délka strany popř. průměr) [mm] 4 kw 6 kw 22 kw 28/30 kw 42 kw 40 40, m Celková max m délka 3 m 5 m 2 m ) L + L m 2 m 2) m Vodorovně max. celk. délka L 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m Redukce celk. délky při Ø 80/25, 80 na 90 koleno 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m Redukce celk. délky při Ø 80/25 na 30 a 45 koleno m m,5 m,5 m,5 m Redukce celk. délky při Ø 80 na 5, 30 a 45 koleno (vedení odtahu spalin šachtou) m m,5 m,5 m,5 m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 2) Pro větší délku je nutné použít průměr 00 mm (viz str. 42) 4

42 Vedení spalin v komínové šachtě, včetně vzduchu pro spalování Vedení spalin spalinovým potrubím Ø 00 mm (C 33x ) Provoz nezávislý na vzduchu z prostoru s nasáváním spalovacího vzduchu šachtou 0 Obsahuje AZB 625, 64, 644, 649, 65/ a redukci 80/00mm Obr. 76 AZB 66/ L = 0,6 m Obsahuje AZB 938, 604/, 60 a 537/ AZB 938 AZB 537/ AZB 605/ AZB 93 AZB 625 Další revizní díl od délky nad 5 m Spalinová příslušenství Označení Obj. číslo AZB 537/ krycí deska AZB 604/ prodloužení 0,5 m AZB 605/ prodloužení m AZB 606/ prodloužení 2 m AZB 607/ koleno 90 (80/25) AZB 608/ 2x koleno (80/25) AZB 609/ revizní T-kus AZB 66/ sada připojení AZB 625 koleno s podpěrou AZB 64 prodloužení 0,5 m AZB 642 prodloužení m AZB 643 prodloužení 2 m AZB 644 reviz. díl 0,25 m AZB 645 koleno 90 (00) AZB 646 koleno 45 (00) AZB 649 vymez. díl (4x) AZB 650/ sada do šachty AZB 65/ kryt na šachtu AZB 663 koleno 5 (00) AZB 664 koleno 30 (00) AZB 832/ koleno 30 (80/25) AZB 93 připoj. adaptér AZB 938 revizní koleno Používejte přednostně kompletní sady. Rozměry průřezu komínové šachty: mm mm U komínů se dvěma vývody lze použít kovový kryt šachty AZB 523/, včetně 0,5m hliníkové trubky na zakončení odtahu. Délky trubek odtahu spalin ) Celková max. délka L + L 2 Vodorovně max. délka L Redukce celk. délky na 90 koleno Redukce celk. délky při Ø 80/25 mm na 30, 45 koleno Redukce celk. délky při Ø 00 mm na 5, 30, 45 koleno ZBR 42-3 A 23 m 3 m 3 m,5 m,5 m ) 90 koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno 42

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 1. 4. 2015 3 8 5 11 14 9 10 15 6 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kw)...str. 2-11 Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 42-3A...str. 12-16

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pokyny k odtahu spalin pro Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT 6 720 612 662-00.2O ZSBR 16-3 A.. ZSBR 28-3 A.. ZWBR 30-3 A.. ZBR 42-3 A.. 6 720 615 839 CZ (2008/04) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU. Projekční podklady. Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU 8 6 5 6 * Teplo pro život 3 720 66 7 (2009/02) CZ Obsah ÚVOD - Plastové systémy vedení

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel

Nástěnný plynový kondenzační kotel Pokyny pro instalaci odtahu spalin Nástěnný plynový kondenzační kotel 6 720 612 662-00.2O KZ 14 R KZ 22 R KZ 24 C 6 720 617 365 (2008/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů... 3

Více

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ menu Návod k instalaci pro odborníka Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle CERAPURMAXX 6 720 614 087-00.2O ZBR 65-2 ZBR 98-2 6 720 644 756 (2010/10) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od. 7. do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ 22 R, KZ 24 C, KZ 4 FS a KZ 22 FS Objednací

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 0..2007 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, 30 a 42 kw ( 80/25)... str. 2-5 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem 42 kw ( 00/50)... str. 5-7

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od..9 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, a kw ( /, 6/)... str. -7 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem kw ( /)... str. -9 Odkouření pro kondenzační

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od.. 0 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ R, KZ 4 C, KZ 4 FS a KZ FS objednací číslo název

Více

AZB 861. Základní příslušenství pro vedení výfuku spalin o Ø 100 mm v šachtě společného komína LAS pro kondenzační přístroje. Obj. č.

AZB 861. Základní příslušenství pro vedení výfuku spalin o Ø 100 mm v šachtě společného komína LAS pro kondenzační přístroje. Obj. č. 60 AZB 861 Základní příslušenství pro vedení výfuku spalin o Ø 100 mm v šachtě společného komína LAS pro kondenzační přístroje. Obj. č. 7 719 002 263 ø102 M8 50 Ø103 103 Ø20 350 500 35 500 Ø100 4 x 200

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst Obsah 1 Všeobecně.. 3 1.1 Normy, předpisy

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu Návod pro instalaci systému odvodu spalin Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-5/ MFA 6 70 6 95 CZ (006/) OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Kompaktní plynov kondenzaèní kotel CERASMARTMODUL

Kompaktní plynov kondenzaèní kotel CERASMARTMODUL Pokyny k odvodu spalin pro Kompaktní plynov kondenzaèní kotel CERASMARTMODUL 6 720 612 261-00.1O ZBS 16/83S-2 MA... ZBS 22/120S-2 MA... ZBS 30/150S-2 MA... 6 720 612 412 CZ (05.09) OSW Obsah Obsah Bezpeènostní

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO,

Více

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Katalog odkouření Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8 Souosé odkouření Ø 60/100 mm Souosé odkouření Ø 80/125 mm Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Obsah Potrubí 4 Způsoby vedení vzduchu a spalin pro kotle

Více

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Návod k montáži Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Kaskádový odvod spalin z plastu Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte! 75 3800 (09/007) CZ Obsah Obsah Všeobecně 3. Normy, předpisy

Více

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby Vedení odtahu spalin Logamax U032-24 Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby 6 720 802 264 (2012/04) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Příloha k odvodu spalin

Příloha k odvodu spalin 6 70 6 97 08/006 CZ Pro odbornou firmu Příloha k odvodu spalin Plynový nástěnný kotel Logamax U0-/8T 6 70 6 6-00.O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw KAS 80 s AGZ - oddělené vedení spalin a přívodu vzduchu viz strana 17 Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a

Více

nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART

nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART Pokyny k odtahu spalin pro nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART 6 720 612 662-00.2O ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... 6 720 615 723 CZ (2008/03) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace Pro GB062/GB172/GB172T/GB162-15 až 45 Pro GB162-70- 100 DO Střešní instalace C33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího vzduchu Plochá střecha

Více

CerapurCompact. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842892 (2015/06) CZ

CerapurCompact. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842892 (2015/06) CZ mode reset press 5s Návod k instalaci a údržbě pro odborníka CerapurCompact Plynový kondenzační kotel ok 0 010 005 914-001 6720842892 (2015/06) CZ ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU

nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU Pokyny k odvodu spalin pro nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU 6 720 614 093-00.1O ZWSB 22/28-3 A... 6 720 615 456 CZ (2008/01) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Platný od 01.04.2008 Obsah: Řešení pro kotle Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE... str. 2-3 Řešení pro kotle Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA... str. 4-5 Řešení pro kotle

Více

Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul...

Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul... Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul... 6 70 6 6-00.O ZBS 4/00 S-3 MA.. ZBS /00 S-3 MA.. ZBS 30/50 S-3 MA.. ZBS /0 S-3 MA.. ZBS /75 S-3 MA..

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů Úsporné řešení pro vaše topení ÚVOD PLYNOVÝCH KOTLŮ Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační kotle. Odkouření

Více

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel.

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pro odborníky Für den Fachmann ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A Wärme Teplo pro fürs život Leben 6 720 616 721 (2009/02)

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-6 MFA... ZWSE 8-6 MFA... 6 70 66 769 (008/03) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny

Více

Odkouření kotlů. Katalog. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. Katalog. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů Katalog Úsporné řešení pro vaše topení Úvod Odkouření plynových kotlů Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační

Více

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO, Technické informace kotlů Brötje

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest 1) Které hlavní hořlavé prvky jsou obsaženy v palivech? 2) Které hlavní složky obsahuje vzduch a v jakém podílu? 3) Co je oxid uhličitý,

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Pokyny k vedení odtahu spalin pro CERAPURACU-Smart plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody (str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody Technické informace strana 174 Bezpečnostní sestava 4807 strana 181 SYRobloc 24 strana 185 SYRobloc 25 strana 189 Bezpečnostní sestava 322 strana

Více

komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX

komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX www.bokra.cz komínové vložky typu BS BOKRA STANDART Stříška

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB T50

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB T50 Plynová kondenzační jednotka 6 720 644 020-00.1O Pokyny k vedení odtahu spalin ogamax plus GB172-24 T50 6 720 644 024 (2013/01) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

CENNÍK 2013. Komínové systémy. CSkominy. produktový katalog - ceník 05/2013 KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENNÍK 2013. Komínové systémy. CSkominy. produktový katalog - ceník 05/2013 KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ CENNÍK 2013 CSkominy produktový katalog - ceník 05/2013 Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚVOD Katalog komponentů plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

VIESMANN VITODENS 111-W

VIESMANN VITODENS 111-W VIESMANN VITODENS 111-W List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITODENS 111-W Typ B1LA Kompaktní plynový kondenzační kotel, 6,5 až 35,0 kw, pro zemní a zkapalněný plyn 6/2012 Rozměry 497 250

Více

SYSTÉMY ODVODU SPALIN A PŘISÁVÁNÍ

SYSTÉMY ODVODU SPALIN A PŘISÁVÁNÍ SYSTÉMY ODVODU SPALIN A PŘISÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU NÁVOD K INSTALACI 020/11 PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 200-02-02 Obsah I. VŠEOBECNĚ 1. Popis................................................ 3 2.

Více

Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Dne 1. července 2015 nabyla účinnosti třináctistránková změna této normy, zpracovávaná od roku 2013. Tento článek

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu 60 908 04/00 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva K tomuto návodu Tento montážní návod obsahuje

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

Základní pravidla projektování pro společné komíny LAS ke kondenzačním kotlům

Základní pravidla projektování pro společné komíny LAS ke kondenzačním kotlům SU PR APUR 8 SU PR APUR SU PR APUR SU PR APUR Základní pravidla projektování pro společné komíny LAS ke kondenzačním kotlům 9 9 88 9 Materiál slouží ke znázornění možností a způsobů vedení výfuků spalin,

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Popis produktu ČR 1. 9. 2011 Hoval Uno-3 Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Kotel třítahový ocelový kotel podle EN 303 část 1 a 2, EN 304 pro

Více

Návod k montá i a údr bì

Návod k montá i a údr bì Návod k montá i a údr bì Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB62-65/80/00 Pro odbornou firmu Pøed montá í a provádìním údr by si návod dùkladnì prostudujte 672082382 (205/04) CZ Popis výrobku Popis

Více

Návod na instalaci spalinového systému pro bezporuchový provoz plynového kondenzačního kotle nezávislého na vzduchu místnosti

Návod na instalaci spalinového systému pro bezporuchový provoz plynového kondenzačního kotle nezávislého na vzduchu místnosti Návod na instalaci spalinového systému pro bezporuchový provoz plynového kondenzačního kotle nezávislého na vzduchu místnosti Provoz nezávislý na vzduchu místnosti s přívodem spalovacího vzduchu přes mezikruží

Více

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E MS 2 (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění a akumulační přípravu TV MS 2 BIC (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění s vestavěným zásobníkem 0 l pro TV MS 2 (FF) / BS 100/125/10

Více

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE katalog ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA moderní potrubní systémy Spalinové systémy jsou moderní potrubní systémy vyráběné renomovaným německým výrobcem zabývajícím se vývojem

Více

DEHNcon-H. U rodinných domků nebo nízkých budov může instalace holých, neizolovaných vodičů představovat problém s nebezpečím přiblížení k vnitřním

DEHNcon-H. U rodinných domků nebo nízkých budov může instalace holých, neizolovaných vodičů představovat problém s nebezpečím přiblížení k vnitřním Opticky přizpůsobená, méně nápadná varianta s vodičem HVI/HVI-light uloženým uvnitř podpůrné trubky snižuje nejen velikost a celkovou sestavy, ale i nároky na pevnost a stabilitu při instalaci na stávající

Více

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

Ceník 2015. Platný od 1. 4. 2015. Teplo pro život

Ceník 2015. Platný od 1. 4. 2015. Teplo pro život Ceník 2015 Platný od 1. 4. 2015 Teplo pro život Obsah Obsah Plynové kondenzační kotle do 50 kw (včetně cenově zvýhodněných sestav) 3 Plynové kondenzační kotle do 50 kw s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

Přehled adaptérů SERIO

Přehled adaptérů SERIO Přehled adaptérů SERIO a maximálních povolených délek odkouření kondenzačních kotlů (uvedené ceny jsou bez DPH) Všechny údaje jsou zde uvedeny z projekčních podkladů jednotlivých výrobců. Výrobci v projekčních

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus Plynový kondenzační kotel 6 720 646 857-00.1ITL 6 720 811 727(2015/03) CZ Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus GB212-15...50 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Návod k montáži k odtahu spalin pro

Návod k montáži k odtahu spalin pro Návod k montáži k odtahu spalin pro Plynový nástěnný kotel 6 70 6 6-00.O Logamax U5-0/4K Logamax U5-0/4 Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 70 64 94 CZ (0/008) OSW Obsah

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin

Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Projekční podklady CERACLASS CERACLASS ACU CERACLASS EXCELLENCE CERACLASS ACU COMFORT CZ-SK-2013/04 Obsah Strana Všeobecné

Více

ODTAHY SPALIN - KLASICKÉ TURBOKOTLE

ODTAHY SPALIN - KLASICKÉ TURBOKOTLE 25 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODTAHY SPALIN - KLASICKÉ TURBOKOTLE Firma Thermona dodává systémy odkouření v několika typových provedeních. V provedení koaxiálním, kde se používá průměr 100 mm

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně,

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPO NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD NIXZ NIXKO NIXSMP 6X10

Více

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru 45 55 65 75 85 max min max reset max min max Návod pro instalaci systému odtahu spalin Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru reset max max 6 720 63 50-00.O DAGAS

Více

Návod pro instalaci, montáž a údržbu podzemních nádrží na dešťovou vodu Carat 2 700 26 000 litrů

Návod pro instalaci, montáž a údržbu podzemních nádrží na dešťovou vodu Carat 2 700 26 000 litrů Návod pro instalaci, montáž a údržbu podzemních nádrží na dešťovou vodu Carat 2 700 26 000 litrů Body uvedené v tomto návodu je nezbytně nutno respektovat. Při jejich nedodržení zaniká jakýkoliv garanční

Více

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471 KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471 pokyny k vyplnění údajů Každý dokončený systémový komín musí být označen v souladu s ČSN EN 14471 čl. 10. 2 dodaným komínovým štítkem. Předepsaný štítek je nutné vyplnit

Více

Instalační návod. Vedení odtahu spalin. Celsius WT 14 AM (2008/12) CZ

Instalační návod. Vedení odtahu spalin. Celsius WT 14 AM (2008/12) CZ Instalační návod Vedení odtahu spalin Celsius WT 14 AM1... 6 720 680 204 (2008/12) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a symboly............ 3 1.1 Vysvětlení použitých symbolů.......... 3 1.2 Bezpečnostní

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus Plynové kondenzační kotle 6 720 647 719-000.1TD 6720819812 (2016/09) CZ Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus GB192 i Před obsluhou pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin

Pokyny k vedení odtahu spalin Pokyny k vedení odtahu spalin Plynová kondenzační jednotka 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB172-14 GB172-24 GB172-24K Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 619 654 (03/2010)

Více

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007. Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB V3. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Plynová kondenzační jednotka

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB V3. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Plynová kondenzační jednotka Plynová kondenzační jednotka 6 720 808 076 (2013/06) CZ 6 720 643 912-000.1TD Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB162-15 45 V3 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

Omezovač přepětí 3EL2

Omezovač přepětí 3EL2 Omezovač přepětí 3EL2 Provozní návod Obj. č.: 928 0007 20 c Předávání, jakož i rozmnožování, rozšiřování a/nebo zpracovávání tohoto dokumentu, jeho zužitkování a sdělování jeho obsahu jsou zakázány, pokud

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace pro GB152T/ GB162-15 až 45/ GB172/GB112 pro GB162-45 GB112-60 pro GB162-65 až 100 DO Střešní instalace C 33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1

Návod na obsluhu. Fig. 1 Návod na obsluhu Chester Fig. 1 Xtra 2 Obr. 2 Regulace konvekčního vzduchu Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Ceník 2012. Platný od 1.5.2012. Teplo pro život

Ceník 2012. Platný od 1.5.2012. Teplo pro život Ceník 2012 Platný od 1.5.2012 Teplo pro život Obsah Obsah Plynové kondenzační kotle do 50 kw 3 Cenově zvýhodněné sestavy kondenzačních kotlů a nepřímo ohřívaných zásobníků 3 Příslušenství 4 Regulace 6

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více