STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,

2 Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 618, Trutnov Pracoviště praktického vyučování Mladé Buky 5/6

3 a Nadstandardní výuka informačních STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA PROČ STUDOVAT U NÁS? KVALITA komunikačních technologií Odbornost a tradice školy Výborné materiální a technické zázemí Vstřícný přístup pedagogických pracovníků Nadstandardní výuka informačních a komunikačních technologií Spolupráce s nejvýznačnějšími zaměstnavateli v regionu Rozvinuté mimoškolní aktivity Studenti mají možnost Získat mezinárodně platné certifikáty Cisco Networking Academy a Mikrotik Academy (počítačové sítě), ECDL ( řidičák na počítač ), Autodesk Certificate (strojírenství). Zapojit se do široce rozvinutých mimoškolních aktivit - - navštěvovat zájmové kroužky (výpočetní technika a správa počítačových sítí, kroužek elektro, robotiky a kroužek strojní). Účastnit se odborných exkurzí, návštěv významných veletrhů a výstav (Ampér, Invex), kult. a společenských akcí. Účastnit se tradičních soutěží od školních kol až po soutěže celostátního významu (olympiády v matematice, v cizích jazycích, Středoškolské odborné činnosti, Středoškolské odborné dovednosti, sportovní soutěže, apod.). Využít možnosti prostupnosti mezi čtyřletými studijními a tříletými učebními obory v závislosti na výsledcích a zvládání učiva v rámci jedné školy. Získat maturitní vysvědčení ve dvouletém nástavbovém studiu (pro absolventy učebních oborů). Získat měsíční stipendium a další odměny. CERTIFIKÁTY, PROGRAMY A ČLENSTVÍ Cisco Networking Academy Jsme lokální akademií celosvětového programu Cisco, který přispívá k profesní přípravě síťových a IT specialistů. Ve výuce využíváme klimatizovanou moderně vybavenou síťovou laboratoř s routery Cisco. Mikrotik Academy Stali jsme se první školou v České republice zapojenou do programu Mikrotik Academy. Program je zaměřen na správu zařízení pro budování počítačových sítí a jejich propojení, vyráběné firmou Mikrotik. Autodesk Academia Statut Autodesk Academia Partner pro strojírenství je vstupem do společenství středních a vysokých technicky zaměřených škol používajících ve své výuce profe sionální softwarové produkty americké společnosti Autodesk. Asociace školních sportovních klubů V roce 1995 jsme založili školní sportovní klub Sprint a stali jsme se členem Asociace školních sportovních klubů. Účastníme se různých sportovních soutěží a aktivně se podílíme na plánování sportovních akcí. Z pověření asociace jsme každoročně pořadateli několika sportovních soutěží. PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE

4 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015 STUDIJNÍ OBORY (střední vzdělání s maturitní zkouškou) Elektronické počítačové systémy (18-20-M/01)...kapacita: 30 žáků Informační technologie a management (18-20-M/01)...kapacita: 30 žáků Slaboproudá elektrotechnika (26-41-M/01)...kapacita: 30 žáků Strojírenství - počítačová grafika (23-41-M/01)...kapacita: 30 žáků Kritéria pro přijetí Přijetí na základě přijímací zkoušky: test z českého jazyka a literatury (celkový max. počet bodů je 50) test z matematiky (celkový max. počet bodů je 50) Hodnocení přijímací zkoušky: testy bodů prospěch na ZŠ...80 bodů úspěchy v olympiádách a soutěžích...20 bodů Přijímací zkoušku uchazeč vykoná formou jednotného testu v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (vyhlášeno MŠMT pod č j.: MSMT /2014). Pro přijetí do oboru slaboproudá elektrotechnika je vyžadováno potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. UČEBNÍ OBORY (střední vzdělání s výučním listem) Elektrikář (26-51-H/01)...kapacita: 60 žáků Nástrojař (23-52-H/01)...kapacita: 30 žáků Strojní mechanik (23-51-H/01)...kapacita: 30 žáků Kritéria pro přijetí Přijímací zkoušky se nekonají! V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za II. pololetí 8. ročníku základní školy a I. pololetí 9. ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru. Pro přijetí do učebních oborů je vyžadováno potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. S T I P E N D I U M Uvedené podmínky přijímacího řízení jsou podmínky předpokládané. Škola si vyhrazuje právo na možnou změnu podmínek přijímacího řízení zveřejněné na stránkách školy na adrese, nejpozději do 31. ledna podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

5 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ČNÍ INFORMA LOGIE TECHNO A MENT MANAGE jdi DO TOHO a NAJDI uplatnění v managementu firmy ve státní správě v bankovnictví nebo pojišťovnictví v cestovním ruchu v oblasti správy počítačových sítí Den otevřených dveří a hod.

6 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY Název školního vzdělávacího programu: elektronické počítačové systémy Kód a název oboru vzdělání: M/01 informační technologie Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Charakteristika oboru Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Seznamuje s problematikou informačních technologií, s širokým použitím výpočetní techniky (kancelářské, prezentační a komunikační aplikace) včetně síťových propojení. Absolvent se orientuje v technických parametrech osobních počítačů a dalších periferních zařízení jakými jsou monitory, tiskárny, scannery, modemy, servery. Odborné předměty jsou zaměřeny zejména na technické vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií, na programování a vývoj aplikací včetně internetových, na jednotlivé prvky osobních počítačů, na návrh a stavbu počítačových sestav, opravy a řešení technických problémů, instalaci operačních systémů pracovních stanic a na jejich správu. Absolvent umí navrhnout, realizovat a provádět správu počítačových sítí včetně bezdrátových, správu síťových prvků serverů, přepínačů a směrovačů, umí instalovat a spravovat operační systémy, programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení. Nadstandardní programy Možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních a komunikačních technologiích v rámci programů: Cisco Networking Academy Mikrotik Academy European Computer Driving Licence (ECDL) Uplatnění absolventů Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích např.: správce operačních systémů a aplikací, pracovník uživatelské podpory počítačový, servisní technik při sestavování, oživování a diagnostice počítačů odborný pracovník pro práci s aplikačním softwarem (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové programy, prezentace, nástroje pro tvorbu internetových stránek, návrhové systémy...) pracovník kvalifikovaného prodeje prostředků informačních technologií, včetně poradenství projektant a správce počítačových sítí a databázových systémů pracovník grafického studia programátor, webmaster Možnost dalšího vzdělání studium na vysoké škole studium na vyšší odborné škole Podmínky přijetí splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení Vhodné pro chlapce PROVĚŘENO V h o d n é MATURITA p r o Možnost získání mezinárodních certifikátů d ě v č a t a

7 Školní vzdělávací program (učební plán) Název školního vzdělávacího programu: elektronické počítačové systémy Kód a název oboru vzdělávání: M/01 informační technologie RVP informační technologie schválen MŠMT ČR pod č. j.: 6 907/ Účinnost: od Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet vyučovacích hodin týdně 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem hodin Český jazyk a literatura CJL Všeobecně vzdělávací předměty Anglický jazyk ANG Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Chemie a základy ekologie CEK Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Hardware HAE Operační systémy OPS Odborné předměty Aplikační software APS Počítačové sítě POS Programování a vývoj aplikací PVA Elektrotechnika ELE Číslicová a mikroprocesorová technika CMT Ekonomika EKA Celkem hodin za týden

8 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Název školního vzdělávacího programu: informační technologie a management Kód a název oboru vzdělání: M/01 informační technologie Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Vhodné pro chlapce INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A MANAGEMENT PROVĚŘENO V h o d n é MATURITA d ě v č a t a p r o Charakteristika oboru Studijní obor poskytuje úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou. Seznamuje s problematikou informačních technologií, s širokým použitím výpočetní techniky (kancelářské, prezentační a komunikační aplikace) včetně síťových propojení. Absolvent se orientuje v technických parametrech osobních počítačů a dalších periferních zařízení jakými jsou monitory, tiskárny, scannery, modemy, servery. Odborný profil absolventa zahrnuje uživatelské znalosti programu pro CAD aplikace (modelování předmětů), zpracování a úpravu videa a fotografií na PC (rastrová grafika), vizualizaci a animaci, tvorbu prezentací (vektorová grafika), práci se zvukem (úprava a konverze zvukových formátů), webdesign (tvorba internetových stránek), použití multimediálních prostředků. Absolvent se rovněž orientuje v tržní ekonomice, ovládá anglický a německý jazyk v tématech věcí denního života i v oblasti průmyslu a obchodu a zná základní právní normy související s činností firmy. Nadstandardní programy Možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních a komunikačních technologiích v rámci programů: Cisco Networking Academy Mikrotik Academy European Computer Driving Licence (ECDL) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A MANAGEMENT jdi DO TOHO a NAJDI uplatnění v managementu firmy ve státní správě v bankovnictví nebo pojišťovnictví v cestovním ruchu v oblasti správy počítačových sítí Uplatnění absolventů Absolvent má předpoklady pro komplexní administrativně ekonomickou správu firmy se znalostmi v oblastech informačních a komunikačních technologií, právní a ekonomické oblasti na pozicích např.: pracovník pro práci s aplikačním softwarem (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové programy, prezentace, nástroje pro tvorbu internetových stránek, firemní informační systémy...) pracovník kvalifikovaného prodeje prostředků informačních technologií, včetně poradenství správce operačních systémů a aplikací a pracovník uživatelské podpory pracovník grafického studia správce počítačových sítí programátor pracovník v oblasti služeb a cestovního ruchu Možnost dalšího vzdělání studium na vysoké škole studium na vyšší odborné škole Podmínky přijetí splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení Možnost získání mezinárodních certifikátů

9 Školní vzdělávací program (učební plán) Název školního vzdělávacího programu: informační technologie a management Kód a název oboru vzdělávání: M/01 informační technologie RVP informační technologie schválen MŠMT ČR pod č. j.: 6 907/ Účinnost: od Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet vyučovacích hodin týdně 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem hodin Český jazyk a literatura CJL Všeobecně vzdělávací předměty Anglický jazyk ANG Německý jazyk NEM Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Chemie a základy ekologie CEK Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Hardware HAE Operační systémy OPS Aplikační software APS Počítačové sítě POS Odborné předměty Programování a vývoj aplikací PVA Ekonomika EKA Marketing a management MaM Písemná a elektronická komunikace PELK Právo PRA Informační systémy INS Počítačová grafika PGR Multimédia MUL Celkem hodin za týden

10 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Název školního vzdělávacího programu: slaboproudá elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: M/01 elektrotechnika Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Charakteristika oboru Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Odborné předměty jsou zaměřeny na analýzu a návrh analogových i digitálních elektronických obvodů, jejich diagnostiku, hledání a odstraňování poruch s využitím moderních simulačních programů, programů pro podporu návrhu desek plošných spojů a měřicí techniky. Absolvent ovládá práci s prvky průmyslové automatizace programování mikropočítačů, ovládání různých typů zobrazovacích jednotek včetně LCD displejů, krokových motorů, robotů a PLC automatů. Součástí odborného zaměření je schopnost instalace a údržby anténní i satelitní techniky a praktické ovládání přístrojů moderní spotřební elektroniky (domácí kina, televizory, rekordéry). Absolvent oboru splňuje předpoklad vzdělání pro získání kvalifikace dle 5 a vyšších vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Nadstandardní programy Možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních a komunikačních technologiích v rámci programů: Cisco Networking Academy Mikrotik Academy SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA European Computer Driving Licence (ECDL) Vhodné pro chlapce PROVĚŘENO V h o d n é MATURITA d ě v č a t a p r o Uplatnění absolventů Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích např.: projektant hardwarového návrhu elektronických obvodů pracovník tvorby technického a programového vybavení výrobních linek programátor softwarově podporovaného vývoje elektronických obvodů (návrhové systémy desek plošných spojů, počítačová simulace elektronických obvodů) servisní technik diagnostiky a oprav elektronických zařízení, instalace a servisu slaboproudých elektronických zařízení servisní technik správy a údržby spotřební elektroniky včetně anténní a satelitní techniky Možnost dalšího vzdělání studium na vysoké škole studium na vyšší odborné škole Podmínky přijetí splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium Možnost získání dalších kvalifikací Absolvent oboru může získat kvalifikace dle 5 a vyšších vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Možnost získání mezinárodních certifikátů

11 Školní vzdělávací program (učební plán) Název školního vzdělávacího programu: slaboproudá elektrotechnika Kód a název oboru vzdělávání: M/01 elektrotechnika RVP elektrotechnika schválen MŠMT ČR pod č. j.: / Účinnost: od Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet vyučovacích hodin týdně 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem hodin Český jazyk a literatura CJL Všeobecně vzdělávací předměty Anglický jazyk ANG Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Chemie a základy ekologie CEK Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Základy elektrotechniky ZEL Číslicová technika CIT Elektrotechnologie ELT Silnoproudá zařízení SPZ Odborné předměty Elektronika ELN Mikroprocesorová technika MIT Automatizační technika ATT Elektrotechnická měření ECM Programové vybavení PVY Technické kreslení TEK Strojnictví STR Ekonomika EKA Praxe PXE Celkem hodin za týden

12 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Název školního vzdělávacího programu: strojírenství - počítačová grafika Kód a název oboru vzdělání: M/01 strojírenství Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Charakteristika oboru Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Seznamuje se širokou oblastí strojírenství a strojírenské výroby. Absolvent je schopen provádět činnosti v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby, s použitím specializovaných software je připraven zhotovit výrobně technickou dokumentaci - výrobní výkresy, výkresy sestavení včetně kusovníků a technologické postupy výroby a montáže. Navrhuje vhodný materiál strojírenských součástí a výrobků a provádí pevnostní výpočty projektovaných součástí. Dokáže kontrolovat kvalitu výroby s použitím příslušných měřidel a měřících zařízení. Vytváří programy pro CNC obráběcí stroje. Je schopen pracovat s programy pro rastrovou i vektorovou grafiku, s počítačovými systémy pro podporu návrhu (CAD), výroby (CAM), kontrolu (CAQ) a řízení výroby (CAE), dokáže navrhovat internetové stránky. Nadstandardní programy Možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v rámci programů: Autodesk Academia European Computer Driving Licence (ECDL) Uplatnění absolventů Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích např.: konstruktér, technolog - pracovník v oblasti technické přípravy výroby (konstruování, projektování a modelování konstrukčních celků s podporou CAD software aplikací, tvorba technologických postupů) programátor CNC obráběcích strojů logistik - pracovník řízení výroby pracovník v oblasti řízení a kontroly jakosti pracovník pro plánování a realizaci údržby výrobních zařízení Vhodné pro chlapce STROJÍRENSTVÍ - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA PROVĚŘENO V h o d n é MATURITA d ě v č a t a p r o Možnost dalšího vzdělání studium na vysoké škole studium na vyšší odborné škole Možnost získání mezinárodních certifikátů Podmínky přijetí splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení

13 Školní vzdělávací program (učební plán) Název školního vzdělávacího programu: strojírenství - počítačová grafika Kód a název oboru vzdělávání: M/01 strojírenství RVP schválen MŠMT ČR pod č. j.: / Účinnost: od Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet vyučovacích hodin týdně 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem hodin Český jazyk a literatura CJL Všeobecně vzdělávací předměty Anglický jazyk ANG Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Chemie a základy ekologie CEK Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Technické kreslení TEK Projektování PRO Mechanika MEC Odborné předměty Strojírenská technologie STT Stavba a provoz strojů SPS Kontrola a měření KOM Programování CNC strojů CNC Počítačová grafika PGR Elektrotechnika ELE Ekonomika EKA Praxe PXE Celkem hodin za týden

14 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA VÝUČNÍ LIST Název školního vzdělávacího programu: elektrikář Kód a název oboru vzdělání: H/01 elektrikář Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Charakteristika oboru Tříletý učební obor je zaměřen na uplatnění absolventů v oblasti elektrotechniky spotřební, průmyslové, výpočetní, ve výrobní i servisní sféře a rovněž v oblasti elektrických instalací budov bytové rozvody, rozvody v rodinných domcích i průmyslových objektech. Žáci získají v teoretické i praktické výuce potřebné znalosti a praktické dovednosti v oblasti základů elektrotechniky a elektroniky, získají přehled o činnostech jednotlivých elektrotechnických a elektronických prvků a součástí. Součástí výuky je ověřování bezchybné funkce jednotlivých zapojení až po konkrétní výrobu různých elektrotechnických a elektronických zařízení, údržbu a opravy přístrojů měřicí, průmyslové a výpočetní techniky. Žáci ovládají základní principy funkce domácích spotřebičů (tzv. bílé techniky) a dokáží je opravovat a udržovat. Žáci se naučí provádět instalace domovních a průmyslových rozvodů, instalovat satelitní techniku a moderní přístroje domácí spotřební elektroniky. Seznámí se s principy sítí Wi-Fi a naučí se je vytvářet. Rovněž se naučí instalovat domácí zabezpečovací techniku či kamerové domovní systémy. Uplatnění absolventů Absolvent provádí samostatně montáž světelných i zásuvkových obvodů v obytných i průmyslových budovách. Umí navrhnout a instalovat i doplňkové rozvody (telefonní linky, zabezpečovací techniku, domovní zvonky a kamerové systémy). Kromě samotné montáže je schopen provádět i opravy a údržbu těchto elektrických rozvodů. Zvládá i speciální způsoby instalace např. v sádrokartonech či celodřevěných stavbách. Při znalosti konstrukce a funkce elektronických obvodů a přístrojů může též provádět zkušební a kontrolní práce na elektrických zařízeních za použití měřicí techniky. Dobrou orientaci v technické dokumentaci a znalost základů elektroniky může rovněž využít v oblasti služeb při instalaci, diagnostice a opravách nejrůznějších zařízení spotřební a průmyslové elektroniky a domácích elektrospotřebičů. Možnost dalšího vzdělání nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou Podmínky přijetí splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení ELEKTRIKÁŘ splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium Možnost získání dalších kvalifikací Absolvent oboru může získat kvalifikace dle 5 a vyšších vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Možnost získání mezinárodních certifikátů ŘEMESLO má zlaté dno STIPENDIUM AŽ KČ ZA ROK!

15 Školní vzdělávací program (učební plán) Název školního vzdělávacího programu: elektrikář Kód a název oboru vzdělávání: H/01 elektrikář RVP elektrikář schválen MŠMT ČR pod č. j.: / Účinnost: od Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet vyučovacích hodin týdně 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk A/N Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Chemie a základy ekologie CEK Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKA Základy elektrotechniky ZEL Elektrotechnická měření ECM Odborné předměty Elektronika ELN Technologie TEC Elektrické stroje a přístroje ESP Automatizační zařízení AZA Elektronická zařízení EZA Rozvodná zařízení RZA Strojnictví STR Odborný výcvik ODV Celkem hodin za týden

16 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NÁSTROJAŘ Název školního vzdělávacího programu: nástrojař Kód a název oboru vzdělání: H/01 nástrojař Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Vhodné pro chlapce PROVĚŘENO V h o d n é VÝUČNÍ LIST d ě v č a t a p r o Charakteristika oboru Tříletý učební obor umožňující získání vědomostí a praktických dovedností potřebných při výrobě a opravách nástrojů, výrobních pomůcek a přípravků v náročné strojírenské výrobě. Žák se naučí číst dílenské výrobní výkresy součástí a sestav, rozumí údajům uvedeným v technologických postupech. Dovede sestavit do celků a funkčně vyzkoušet např. jednoduché řezné nástroje, nástroje pro tváření za tepla nebo za studena, svařovací, vrtací, montážní a kontrolní přípravky, kovové slévárenské modely nebo speciální měřidla. Součástí výuky je práce s PC, tvorba řídících programů pro CNC obráběcí stroje, studium anglického jazyka. Výuka klade důraz na tvůrčí technické myšlení žáků. V prvním ročníku si žáci osvojí základní dovednosti v ručním zpracování kovů, ve druhém ročníku jsou doplněny o náročnější nástrojařské práce a základy strojního obrábění včetně práce s ručním mechanizovaným nářadím. Třetí ročník je věnován získání základních znalostí potřebných pro práci na CNC obráběcích strojích. Uplatnění absolventů Absolvent je schopen vykonávat náročné nástrojařské práce v kusové a sériové výrobě. Je schopen číst výkresy složitých součástí a sestav a umí podle této dokumentace součásti zhotovit s požadovanou přesností. Dokáže obsluhovat všechny druhy kovoobráběcích strojů včetně číslicově řízených CNC strojů. Svoji manuální zručnost dokáže uplatnit též ve strojní údržbě v podnicích různého zaměření. Uplatní se i v kontrolních odděleních strojních provozů provádějících mezioperační a finální kontroly strojírenských výrobků. Dokáže provozovat též samostatnou živnostenskou činnost. Možnost dalšího vzdělání nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou Podmínky přijetí splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium Možnost získání mezinárodních certifikátů ŘEMESLO má zlaté dno STIPENDIUM AŽ KČ ZA ROK!

17 Školní vzdělávací program (učební plán) Název školního vzdělávacího programu: nástrojař Kód a název oboru vzdělávání: H/01 nástrojař RVP nástrojař schválen MŠMT ČR pod č. j.: / Účinnost: od Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet vyučovacích hodin týdně 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk A/N Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Chemie a základy ekologie CEK Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKA Odborné předměty Technické kreslení TEK Strojírenská technologie STT Strojnictví STR Technologie TEC Programování CNC strojů CNC Odborný výcvik ODV Celkem hodin za týden

18 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ MECHANIK Název školního vzdělávacího programu: strojní mechanik Kód a název oboru vzdělání: H/01 strojní mechanik Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Vhodné pro chlapce PROVĚŘENO V h o d n é VÝUČNÍ LIST d ě v č a t a p r o Charakteristika oboru Tříletý učební obor zaměřený na získání řemeslných dovedností při zpracování kovů, klíčovými jsou montážní práce, údržba, servis a opravy průmyslových zařízení. Žáci se učí v prvním ročníku potřebným znalostem v oblasti ručního zpracování kovů jako například pilování, dělení materiálů, vrtání, střihání a ohýbání materiálu. Rovněž jsou seznámeni se způsoby povrchové úpravy materiálu. Ve druhém ročníku studia získávají žáci základní znalosti a dovednosti potřebné pro strojní obrábění - soustružení, frézování, vrtání. Ve třetím ročníku je výuka zaměřena na montáže a demontáže nejrůznějších strojních celků (například převodovky, vřeteníky obráběcích strojů), žáci získávají praktické základy svařování elektrickým obloukem a plamenem. Nedílnou součástí výuky jsou rovněž základní práce na PC a studium anglického jazyka. Uplatnění absolventů Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v drobných živnostenských provozovnách. Mohou pracovat v údržbářských dílnách, na montážních pracovištích při ručním či strojním zhotovování součástí strojů a zařízení používaných v nejrůznějších oblastech průmyslu (zemědělství, stavebnictví, dopravě). Uplatnění naleznou také jako kontroloři při diagnostice a měření součástí. Jsou schopni též provozovat samostatnou živnostenskou činnost. Možnost dalšího vzdělání nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou Podmínky přijetí splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium Možnost získání mezinárodních certifikátů ŘEMESLO má zlaté dno STIPENDIUM AŽ KČ ZA ROK!

19 Školní vzdělávací program (učební plán) Název školního vzdělávacího programu: strojní mechanik Kód a název oboru vzdělávání: H/01 strojní mechanik RVP strojní mechanik schválen MŠMT ČR pod č. j.: / Účinnost: od Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet vyučovacích hodin týdně 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk A/N Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Chemie a základy ekologie CEK Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKA Odborné předměty Technické kreslení TEK Strojírenská technologie STT Strojnictví STR Technologie montáží a oprav TMO Automatizace AUT Odborný výcvik ODV Celkem hodin za týden

20 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ Kód a název oboru vzdělání: L/51 podnikání Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Určeno pro: absolventy středního vzdělání s výučním listem Vhodné pro chlapce PROVĚŘENO V h o d n é MATURITA d ě v č a t a p r o Charakteristika oboru Studium oboru doplňuje všeobecné a odborné znalosti absolventům středního vzdělání s výučním listem. Je zaměřeno na administrativní a technicko-ekonomickou stránku v průmyslu, službách a ve sféře soukromého podnikání. Studium je koncipováno tak, aby žák rozuměl základním ekonomickým pojmům, uměl je aktivně používat, chápal principy fungování tržní ekonomiky, orientoval se v soustavě daní, využíval právních norem a dovedl s nimi pracovat. V průběhu studia je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je kladen také na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační a komunikační techniky. Uplatnění absolventů Absolvent je připraven vykonávat samostatné činnosti: v provozně ekonomických agendách podniku odpovídajících předchozímu vzdělávání v oboru středního vzdělání s výučním listem, v ekonomické, obchodní, marketingové a administrativní činnosti podniku. Má předpoklady vykonávat pracovní činnost středních THP například technolog, mistr, plánovač, normovač, v oblasti soukromého podnikání s aplikací poznatků a dovedností (z ekonomiky, účetnictví a daní, písemné komunikace, práva, managementu a marketingu) na reálné situace v podnikání, v provozně ekonomických profesích, kde jsou absolventi schopni uplatnit znalosti a dovednosti při výkonu specializovaných funkcí (např. ve službách, v pojišťovnictví, hotelnictví, v restauračních provozech, opravárenství, atd.). Možnost dalšího vzdělání studium na vysoké škole studium na vyšší odborné škole Podmínky přijetí úspěšně dokončené střední vzdělání s výučním listem splnění podmínek přijímacího řízení Možnost získání mezinárodních certifikátů

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Trutnově dne 8. září 2006 Předkládá: Ing Vladislav Sauer ředitel školy Školní 101, 541 01 Trutnov,

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 http://www.skola.mesit.cz 572 433 621, 572 433 637 reditel@skolamesit.cz 1. OBSAH OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 1. OBSAH 2 2. ÚVOD 3 3. AKCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní obor: -41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Název ŠVP: Strojírenství se zaměřením na technický software na mechatroniku

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

Profesní poradce pro Pardubický kraj

Profesní poradce pro Pardubický kraj Profesní poradce pro Pardubický kraj EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

INFORMACE O STUDIU OBORŮ

INFORMACE O STUDIU OBORŮ Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, 612 00 Brno www.purkynka.cz www.sspbrno.cz INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 0 Česká Třebová Č.j.: 50/01/VSŠUČT Spis. skart. znak: C4 A/5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 011/01 schváleno školskou radou dne předseda školské rady Obsah 1. Úvod...

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy...

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy... Obsah Úvod Historie školy... 1 1. Profil absolventa... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7 3. Učební plán... 19 4. Učební osnovy... 22 5. Materiální a personální zajištění výuky... 269 6. Spolupráce

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více