E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby. Vypracoval: Ondřej Široký Vedoucí práce: Mgr. Leoš Bárta Rok vypracování: 2010

2 Zadávací list

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Veškeré použité podklady, ze kterých jsem čerpal informace, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a citovány v textu podle normy ČSN ISO 690 a ISO V... dne... Podpis:...

4 Anotace Makroekonomická krize díky měnícím se trendům vybízí k nacházení jiných a efektivnějších cest k novým i stávajícím zákazníkům. Navzdory této skutečnosti se však marketingu na business to business (B2B) trhu teprve nyní začíná věnovat patřičná pozornost. Práce se proto zabývá problematikou e-marketingu na B2B trhu a nabízí přehled fungování B2B trhu a následnou aplikaci e- marketingu v průmyslové divizi Brusiv a brusných systému ve společnosti 3M. Autor přitom vychází ze zkušeností, které za několik let nasbíral na marketingových pozicích dvou nadnárodních společností, ze kterých jednou je 3M. Annotation Macroeconomic crisis due to changing trends urges managers to find new more effective ways to their old or new customers. Despite these facts marketing on business to business market (B2B) is yet to receive appropriate attention. This work is focused on problems of e-marketing on B2B market and will outline functions of B2B market and further applications of e-marketing in industry division of Abrasives Systems Division (ASD) in 3M Company. Author at the same time draws from experience which he gained during several years working in marketing positions in two multinational companies. One of these companies is the 3M Company.

5 Obsah 1 Úvod Metodologie práce Business to business (B2B) trh Představení průmyslového trhu v ČR Průmyslový trh pro průmyslovou divizi Brusiv a brusných systémů (ASD) společnosti 3M Česko s.r.o AOEM (Automotive Original Equipment Manufacturer) Transportation (TR) General Market (GM obecný trh) Autoopravárenství (AAD) B2B marketing Počet zákazníků Velikost nákupů Geografická koncentrace Struktura poptávky Nákupní chování organizací Nákupní situace Přímý opakovaný nákup Modifikovaný opakovaný nákup Nový nákup Středisko nákupu Uživatelé Ovlivňovatelé Nákupčí Rozhodovatelé

6 Vrátní Nákupní proces Rozpoznání problému Obecný popis potřeby a specifikace produktu Hledání dodavatelů Vyžádání nabídek Výběr dodavatelů Specifikace objednávkové rutiny Kontrola výsledků Představení společnosti 3M a její průmyslové divize Brusiv a brusných systémů Společnost 3M Průmyslová divize Brusiva a brusné systémy (ASD) Produkty Distribuční kanály ASD Cenotvorba Propagace produktů Aplikace e-marketingu v průmyslové divizi ASD společnosti 3M Webové stránky Roviny webových stránek, aneb jak by to mělo být správně Rovina kreativní a grafická Rovina marketingová a obchodní Rovina navigační Rovina informační Rovina jazyková Rovina interaktivní

7 5.1.2 Optimalizace webových stránek Analýza klíčových slov Tvorba obsahu a vhodné rozmístní slov na stránce Tvorba zpětných dotazů Reklama na internetu Branding Propagace nových stránek Promoakce Produkty Direkt mail ing CRM (Customer relationship management) Shrnutí Podnikové informační systémy sloužící k podpoře e-marketingových aktivit Web Metrics(WM) Globase Závěr Seznam použité literatury a zdrojů Přílohy

8 1 Úvod Problematika e-marketingu v B2B (Business to Business) souvisí se širším tématem, a sice s využitím marketingu v segmentu průmyslové výroby. V této práci bych se chtěl zaměřit na e-marketingovou strategii v průmyslové divizi Brusiv a brusných systémů (ASD) společnosti 3M Česko s.r.o. Jak marketing tak v tomto případě hlavně e-marketing je velmi specifický pro tuto oblast trhu. Pravidla, která platí pro vztah B2C (Business to Customer), často neplatí v průmyslovém obchodě, který je převážně zaměřen na B2B, a proto se s nimi musí podle toho zacházet. Nyní v době světové makroekonomické krize se může zdát, že nejsou vhodné podmínky pro rozvoj marketingu jako celku, neboť z důvodu hospodářské krize většina firem krátí právě marketingové rozpočty a propouští marketingové pracovníky. Dle mého názoru je ale právě nyní čas hledat nové cesty, jak se dostat k zákazníkovi a získat tak konkurenční výhodu. Tuto myšlenku by mohl podpořit i fakt, že marketing se vždy mění v okamžiku, kdy se začne měnit trh. Tyto změny jsou zcela evidentní právě v dobách hospodářských krizí a záleží pouze na každé firmě, jestli dokáže využít nově vznikající příležitosti k rozvoji svého obchodu, nebo jestli bude nečinně čekat a setrvávat na do té doby využívaných principech. Realizovat e-marketing v B2B by mohlo být tou správnou cestou, jak se s relativně nízkými náklady dostat tam, kam se nám zatím díky mnohým překážkám proniknout nepodařilo. Tyto překážky mohou být různé, a to od malého marketingového budgetu přes kapacitní problémy až po strukturu distribuční sítě. Cílem je dostat se k příjmům od malých a středních firem také často označovaných jako SME (small and medium enterprises). Tyto společnosti mají tu nevýhodu, že často nejsou nejzajímavějším cílem pro obchodníky firem, kteří se logicky dle pravidla 80/20 zaměřují na společnosti, které pro ně znamenají zdroje větších příjmů. Proto se často k některým firmám - 8 -

9 nedostanou informace o produktech, které by pro ně mohly být zajímavější než produkty využívané v současné době. Cílem rozvoje e-marketingu by mělo být rozšíření povědomí o firmě, produktech, distribuční síti. Nové informace by měly vyvolat poptávku, která by vzešla přímo od technologa, nákupčího, bezpečnostního technika, majitele nebo člověka od linky z oslovené společnosti. Cílem této práce je navrhnout efektivní e-marketingovou kampaň, která by měla vést k: a) nárůstu obratu b) získání většího tržního podílu c) rozšíření informovanosti a povědomí o produktech a akcích společnosti 3M d) rozšíření databáze kontaktů e) získání a udržení konkurenční výhody. 2 Metodologie práce V celé této práci jsem čerpal převážně ze svých zkušeností, které jsem nasbíral za své čtyřleté působení na marketingových pozicích ve společnostech BOSCH a 3M. Uvedené zdroje mi pomáhaly udržet směr a přehlednost práce. V případech, kdy jsem zdroje používal k přesnějšímu a odbornému nadefinování pojmů, jsem se vždy snažil tyto pojmy obohatit svými zkušenostmi z B2B i B2C trhů. 3 Business to business (B2B) trh Do tohoto trhu nepatří pouze firmy, které produkují výrobky či služby, ale spadají sem také společnosti, které tyto produkty pouze přeprodávají za účelem dosažení zisku. B2B trh tvoří veškeré firmy a organizace, které nakupují - 9 -

10 výrobky a služby za účelem dalšího zužitkování ve výrobě dalších výrobků a služeb, které jsou prodávány, pronajímány čí dodávány ostatním subjektům Představení průmyslového trhu v ČR Průmyslový trh je nevýznamnějším trhem v ČR. Pro lepší názornost uvádím tab. 1, která ukazuje odhad HDP za rok Rok 2009 Čtvrtletní odhad běžné ceny stálé ceny v mil. Kč v % (rok 2008 = 100) Hrubý domácí produkt celkem ,5 95,9 Zemědělství, lesnictví, rybolov ,1 149,1 Průmysl ,3 85,5 z toho: zpracovatelský průmysl ,8 85,3 Zdroje Stavebnictví ,9 101,1 Obchod, pohostinství, doprava ,3 95,5 Peněžnictví, komerční služby ,6 98,8 Ostatní služby ,0 100,6 Daně minus dotace ,2 98,7 Tab.1Výběr z tabulky ukazující odhad HDP za rok KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s [online] Praha : Český statistický úřad, 2010 [cit ]. Meziroční pokles HDP za 4. čtvrtletí byl upřesněn na 3,1 %. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp xls>

11 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, průmyslová produkce tvoří cca 27 % HDP České republiky, z toho cca 77 % tvoří zpracovatelský průmysl. Průmyslová výroba je nejvýznamnější složkou HDP České republiky. Tato čísla dokazují, že se v průmyslu v České republice se nachází nejvíce finančních prostředků a cílem společností působících na průmyslovém trhu je z těchto prostředků získat co nejvíce. K tomu jsou samozřejmě využívány nejrůznější prostředky. Důležitým měřítkem průmyslové produkce, který informuje společnosti o rostoucím nebo klesajícím potenciálu na průmyslovém trhu je IPP (Index průmyslové produkce). Po loňských propadech konečně můžeme v tomto roce zaznamenat růst. Konkrétně v březnu 2010 IPP dosáhlo 10,2 %, což ukazuje na značné oživení průmyslové produkce oproti roku Toto číslo je velice důležité pro management a marketing průmyslových firem, protože se z něho dají predikovat prodeje a rostoucí potenciál v tomto segmentu Průmyslový trh pro průmyslovou divizi Brusiv a brusných systémů (ASD) společnosti 3M Česko s.r.o. Na tomto místě představím dělení průmyslové divize Brusiv a brusných systémů (ASD). Toto dělení vychází z obchodního schématu ASD, který rozděluje společnosti podle oborů, ve kterých je velký potenciál broušení a tedy možnost umístit konkrétní produkty ASD AOEM (Automotive Original Equipment Manufacturer) Jde o trh zaměřený na automobilovou výrobu. V České republice je koncentrace automobilového průmyslu vysoká. Největším a nejvýznamnějším zástupcem je Mladoboleslavská ŠKODA AUTO a.s., která má svoje závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí. Druhou největší automobilkou na našem území je TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile), která má závod v Kolíně. Poslední je Hyundai Motor Manufacturing Czech, se závodem v Nošovicích. 3 [online]. Praha : Český statistický úřad, 2010, [cit ]. Nejnovější ekonomické údaje. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace#13>

12 Transportation (TR) Jak samotný název tohoto trhu napovídá, jedná se buď o producenty dopravních prostředků, jako jsou výrobci autobusů (IVECO, KAROSA, SOR Libchavy, TEDOM aj.), či výrobce kolejových vozidel (ŠKODA VAGONKA aj.). Do této skupiny také patří dodavatelé do dopravního průmyslu (MAGNA, Hayes Lemmerz, BOSCH aj.). U dodavatelů do automobilového průmyslu je velká provázanost a s tím související závislost na produkci automobilek. V tomto trhu je charakteristický výskyt převážně velkých a významných hráčů General Market (GM obecný trh) Obecný trh je jednoznačně největším trhem (viz. GRAF 1). Zároveň je pro něj charakteristické, že jej nelze přesně vymezit. Na tomto trhu jsou zastoupeni velcí a významní hráči a dále malé a střední firmy (small and medium enterprises - SME). Tento trh pokrývá kovozpracující průmysl, firmy zaměřené na zpracovávání nerezu, dřevozpracující průmysl, či zpracování plastových dílů aj.. Již tento široký záběr nám naznačuje, že každý zákazník bude s největší pravděpodobností potřebovat jiné produkty, a společnost 3M mu musí nabídnout možná řešení, a to nejlepším a nejpřehlednějším způsobem. Velký potenciál v sobě skrývají také malé a střední firmy, na které se často zapomíná, neboť jejich nákupy většinou nedosahují výše jejich velkých kolegů. Pokud bychom si měli tyto firmy přesně definovat, budeme vycházet z definice Evropské unie: a) Mikrofirma - do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR b) Malá firma - do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR

13 c) Střední firma - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR 4. Malé a střední firmy by tedy měly být hlavní cílovou skupinou našich e- marketingových aktivit Autoopravárenství (AAD) Čtvrtý, neméně významný trh, je specifický svým velkým počtem koncových zákazníků a tím přesně zapadá do skupiny, na kterou by se měly zaměřit e- marketingové aktivity. Celkem AAD 4,44 TR GM 6,11 26,11 Celkem AOEM 3,89 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 GRAF 1. Velikost trhu pro průmyslovou divizi ASD v milionech $ 5 4 [online] CzechTrade, 2009 [cit ]. Uplatňování definice malého a středního podniku (MSP). Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-stredni-podnikani/uplatnovani-nove-definicemaleho-a/ /21196/>. [webová stránka] 5 Analýza trhu pro průmyslovou divizi ASD. Praha: 3M Česko s.r.o.,

14 3.2 B2B marketing B2B trh je obrovský a dosahuje mnohonásobně větších obratů než trh spotřebitelský (B2C). Pro oba tyto trhy platí společná pravidla, ale zároveň se liší podle konečného zákazníka. Rozdíly nalezneme hlavně ve struktuře trhu, poptávce, v povaze nákupní jednotky, v typech rozhodnutí a v samotném rozhodovacím procesu. 6 V tab. 2 si názorně a stručně představíme hlavní rozdíly mezi trhem firemním a trhem spotřebitelským, a dále se budeme převážně soustředit na procesy a pravidla na B2B trhu. Tyto procesy a pravidla jsou pro nás nesmírně důležitá, protože bez jejich pochopení nejsme schopni na B2B trhu uspět. Tato tabulka se snaží určitým způsobem shrnout, jaké principy obecně na těchto trzích platí, avšak je důležité podotknout, že se nejedná o model, který bychom mohli vztáhnout ke všem subjektům, které vystupují jak ve spotřebitelském, tak i firemnímu trhu. 6 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

15 Rozdíly mezi firemním trhem a trhem spotřebitelským B2B trh B2C trh Nákupy jsou prováděny za jiným účelem než je osobní Nákupy jsou prováděny pro osobní spotřebu nebo spotřeba spotřebu domácností Nákup provádí někdo jiný než uživatel produktu Rozhodnutí často přijímá více lidí Nákupy jsou prováděny na základě přesných technických specifikací, které jsou podloženy specifickými znalostmi v oboru Nákup po pečlivém zvážení alternativ Nákup je většinou realizován na základě racionálních kritérií Nakupující často absolvují dlouhý rozhodovací proces Vzájemná závislost mezi prodávajícím a kupujícím, vytvořené dlouholeté vztahy Nákupy mohou zahrnovat konkurenční nabídky, jednání o ceně a složité finanční dohody Produkty jsou nakupovány často od výrobce Nákupy často sebou nesou vysoké náklady a vysoké riziko Omezený počet velkých nakupujících Produkty: často velice složité, klasifikované podle toho, jak je firemní zákazníci využívají Poptávka je odvozená po jiném zboží a službách, obecně nepružná v krátkodobém měřítku, závislá na výkyvech, může být společná po jiném zboží a službách V propagaci a prodeji je kladen velký důraz na vytvoření vztahu se zákazníkem Nákup z pravidla provádí budoucí uživatel produktu Rozhodnutí jsou z pravidla na jednotlivci či domácnosti Nákupy jsou většinou realizovány na základě pověsti značky nebo osobních doporučeních s minimem nebo žádnými znalostmi o produktech Často impulzivní nákupy Nákup je založen na emocionální reakci na produkt nebo na propagaci Převážně rychlá impulzivní rozhodnutí Krátkodobé čí jednorázové vztahy s větším množstvím prodejců Většina nákupů je realizována za pevnou cenu Produkty jsou převážně nakupovány přes prodejce Většina nákupů je s nízkým rizikem a nízkou cenou Mnoho individuálních spotřebitelů a domácností Produkty: spotřební zboží a služby pro individuální spotřebu Poptávka založená na spotřebitelských potřebách a preferencích, obecně cenově elastická, stabilní v čase a nezávislá na poptávce po jiných produktech V propagaci je kladen důraz na reklamu Tab. 2 Rozdíly mezi firemním trhem a trhem spotřebitelským (převzato z Marketing: očima světových marketingových manažerů) 7 7 SOLOMON, Michael R. ; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elnora W. Marketing : očima světových marketing manažerů. Vydání první. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN X. s

16 3.2.1 Počet zákazníků Počet zákazníků je to, čím se liší trh B2B od trhu B2C. Pro B2B je typickým zákazníkem odborná firma, na rozdíl od B2C, kde je zákazníkem běžný spotřebitel. Naše marketingová strategie bude vycházet z počtu zákazníků a zejména jejich odborného zaměření. V případě prodeje brusiva pravděpodobně nebude nejlepší variantou zaplacení billboardové kampaně u dálnice, či 5 minutový shot před televizními novinami. Naše strategie se musí ubírat směrem k technickému řešení a technickým parametrům a těmi oslovit naše zákazníky. Strategie společnosti 3M je, že nabízí KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ. K oslovení výše uvedených trhů jsou využívány různé komunikační kanály. Jak je vidět z mého příkladu, většina firem zaměřených na spotřebitelský trh hledá co možná nejmasovější způsob oslovení s použitím televize, rádia, novin, časopisů, billboardů, reklam na sociálních sítích, na hlavních webových stránkách atd. I když v poslední době vidíme měnící se trend v B2C marketingu, tak masová kampaň zůstane stále jedním z klíčových ukazatelů pro B2C marketing. Ovšem B2B marketing musí svojí propagaci umět zacílit přes odborné kanály, vzdělávací kurzy, prezentace produktů, sponzoring vybraných akcí, či zábavné akce pro zákazníky. Nejdůležitější je osobní prodej, a to jak přes distribuční síť, tak přes vlastní obchodní zástupce firmy. Rád bych také poukázal na rostoucí vliv internetu a tedy možnosti cílení, na které se v této práci chci zaměřit. Dalším velice významným strategickým rozdílem je budování vztahu se zákazníkem. B2B marketing je zaměřen právě na budování seriózního a dlouhodobého vztahu se zákazníkem

17 3.2.2 Velikost nákupů Tento faktor je jistě dobře pochopitelný a je úzce propojen s prvním faktorem, tj. velikostí zákazníků, a to tak, že relativně malý počet zákazníků v B2B je zdrojem mnohem vyšších příjmů než velký počet zákazníků v B2C. 8 Jedním z ovlivňujících faktorů je komunikační a propagační strategie, která závisí na velikosti nákupu. V případě nákupu brusného materiálu za nižší částky je velká pravděpodobnost, že se zákazník nechá ovlivnit televizní reklamou nebo akčním letákem, ale v případě, že bude rozhodovat o nákupech za vysoké částky, bude vycházet z více faktorů a nepodlehnete první reklamě či akční nabídce. To ovšem neznamená, že akční nabídka nemůže odstartovat proces k nákupu 3M brusných materiálů, ale rozhodně se bude jednat o mnohem delší nákupní proces než je běžné na spotřebitelském trhu. Všechny uvedené faktory včetně relativní rezistence proti akčním nabídkám, či velké provázanosti vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem mají dvě strany mince. Tou pozitivní stranou je, že se nám budou lépe bránit produkty, které jsme již úspěšně umístili. Z toho samého důvodu se nám však bude těžko nahrazovat konkurence. Proto naše marketingové aktivity musí být správně cíleny a zároveň musí být atraktivní, aby dokázaly spustit proces rozhodování o nákupu nového výrobku Geografická koncentrace Geografická koncentrace je také často uváděna jako rozdíl mezi B2B a B2C trhem. V B2B trhu se z pravidla snaží být dodavatelé co neblíže odběratelům, aby dokázali udržovat co nejužší vazby, a především aby byli schopni flexibilně reagovat na jejich poptávku. Odběratelům tato varianta také vyhovuje, protože ví, že dodavatele má kousek od sebe a nebude muset čekat s urgentním požadavkem, než zboží přejede půlku světa. Tato praxe je u nás hodně vidět právě u výrobců automobilů, kde dodavatelé dílů jsou buď přímo v areálu 8 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

18 výrobců automobilů, nebo v jejich blízkosti, aby dokázali vyrábět a dodávat just in time. Není to ale vždy podmínkou, obzvláště v malé zemi jako je Česká republika, kde vzdálenost nehraje zas tak významnou roli Struktura poptávky I tento faktor nám může hodně napovědět, jak naše zboží prodávat. Poptávka v B2B má dvě základní vlastnosti: a) Odvozená poptávka znamená, že poptávka v B2B se odvíjí od další poptávky ať už na spotřebním, či na firemním trhu. Pokud to opět převedeme na naše klíčová brusiva a využití brusiv v automobilovém průmyslu, tak musíme sledovat, jak se vyvíjí prodej aut na spotřebním a firemním trhu, protože v případě, že poptávka tedy i výroba vozů půjde strmě dolů, nemůžeme očekávat, že prodej brusiv do automobilového průmyslu poroste. b) Neelastická poptávka znamená, že počet prodaných kusů zboží nebude v krátkém období výrazně reagovat na cenu. V případě, že automobilce zlevníme brusivo, tak rozhodně nedocílíme toho, že automobilka začne vyrábět více automobilů, tedy že začne více brousit, a tím dojde k nárůstu našich prodejů Nákupní chování organizací Pokud chceme dělat úspěšný marketing a chceme úspěšně koordinovat obchodní aktivity v B2B sektoru, tak je pro nás důležité, jak potenciální odběratel přemýšlí o nákupu materiálů. Tato informace by nás, stejně jako v B2C, měla dovést ke strategii jak a koho ovlivnit, aby naše výrobky byly úspěšné. 9 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

19 3.3.1 Nákupní situace Můžeme setkat se třemi základními nákupními situacemi, které zpravidla pokrývají veškeré nákupy firmy Přímý opakovaný nákup Jedná se zcela o rutinní záležitost, které z pravidla provádí nákupní oddělení. Nákupní oddělení má specifikované vlastnosti produktu a požadované množství a jejich úkolem je zajistit, aby byl materiál vždy dostupný. Většina těchto transakcí je prováděna zaběhlým způsobem s dodavatelem a prognózy jsou takové, že během několika let bude absolutní většina těchto obchodů realizována přes elektronické obchodování. 10 V tomto nákupu mohou být dvě skupiny produktů: a) Produkty běžné spotřeby nevyžadující schvalování jiných míst - tyto produkty nejsou technicky náročné a jejich přesná specifikace není zadaná v technologických postupech. Nákupčí si může tyto produkty vybrat ze seznamu schválených dodavatelů na základě zkušeností, vztahů a motivací od dodavatele. V tomto případě tyto nákupy můžeme ovlivnit zajímavou akční nabídkou, dobrou reputací a také nezanedbatelnou měrou vztahem s daným nákupčím. V případě, že nejsme na seznamu schválených dodavatelů, se podobnou cestou můžeme vydat i v případě, že bychom chtěli na tento seznam proniknout. Často je dobré se do firmy dostat i s nějakým méně významným produktem, a díky zapsání se do seznamu dodavatelů můžeme svoji pozici ve firmě rozšiřovat i díky budování vztahů s dodavatelem (již nemyslím jen nákupčího) a možnosti získat více informací než někdo, kdo se do firmy ještě vůbec nedostal. b) Produkty běžné spotřeby technologicky schválené - tyto produkty se ve společnosti běžně spotřebovávají, ale jejich použití je technologicky 10 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

20 spjato s určitým výrobním procesem nebo technickými parametry daného produktu. Tyto nákupy také provádí převážně nákupčí společnosti, ale již nemá volnou ruku v otázkách volby dodavatele a produktu, protože všechny tyto informace jsou stanoveny v technologickém pokynu. Daný produkt a dodavatel tohoto produktu vzejdou z výběrového řízení. Tento nákup je specifikován viz. níže Modifikovaný opakovaný nákup Tato situace nastává téměř v pravidelných intervalech, kdy se firma rozhodne zrevidovat portfolio svých dodavatelů, upravit parametry nakupovaného produktu, či se rozhodne, že potřebuje učinit úsporná opatření. 11 Tento proces trvá delší dobu než přímý opakovaný nákup, ale zároveň ve většině případů trvá kratší dobu než nový nákup (viz. níže). Zde záleží kolik osob a z jakých pozic z nákupního střediska (viz. níže) a také s jakými požadavky do tohoto procesu vstoupí a k jakým krokům v průběhu rozhodovacího procesu dojde (viz. níže). Tato situace je hrozbou pro současného dodavatele, protože může rázem ztratit nezanedbatelné prodeje, ale v případě, že marketing a obchodní tým ví, co se u zákazníka děje a již dopředu zná jeho požadavky nebo přání, tak se může náležitě připravit. Dle hesla kdo je připraven, není zaskočen můžeme ve finále z této situace vytěžit mnohem více než byl původní prodej, či v horším případě minimalizovat naše ztráty. Na druhé straně je to však obrovská šance pro dodavatele, který se snaží firmu získat, a díky uzavřenému počtu dodavatelů se mu to zatím nepodařilo. Právě tato chvíle je pro nás ideální. Nyní můžeme přesvědčit firmu o svých přednostech a získat nový obchod. 11 SOLOMON, Michael R. ; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elnora W. Marketing : očima světových marketing manažerů. Vydání první. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN X. s

21 Nový nákup Tato situace nastává, když společnost řeší nákup produktu, který doposud nikdy nebrala a nemá s ním žádnou zkušenost, nebo pokud se jedná o velkou a dlouhodobou zakázku, která se opakuje v časových intervalech, ale z finančních či technických důvodů ji zařadíme do nového nákupu místo do modifikovaného opakovaného nákupu. Čím větší výdaje firma plánuje, tím také roste riziko pro společnost, a proto se do procesu zapojuje čím dál tím více lidí a vzniká takzvané středisko nákupu (viz.níže). 12 Tato situace je velkou výzvou pro všechny dodavatele, kteří jsou nový nákup schopni realizovat. V tu chvíli začíná velká kooperace mezi marketingem a prodejním týmem a tento tým se snaží zjistit co možná nejpřesněji potřeby zákazníka, tedy nejen oficiální specifikace, ale také to, co opravdu zákazník očekává, a s čím bude spokojen. Celý tento proces je také závislý na tvoření vztahu se zákazníkem. Čím lepší budeme mít vztah, tím více informací jsme schopni získat a tím lépe jsme schopni připravit naší nabídku Středisko nákupu Není výjimkou, že ve firmě o nákupech nerozhoduje pouze jeden člověk, ale skupina lidí, která je tak velká, jak složitost a velikost nákupu vyžaduje. Tato skupina lidí se nazývá středisko nákupu. Tato skupina lidí z pravidla rozhoduje v novém nákupu nebo o modifikovaném opakovaném nákupu. Velikost a účastníci jsou také přímo závislí na velikosti firmy a výroby a někdy se role v nákupním středisku spojí v jednu osobu. Ve chvíli, kdy se z nákupu stane přímý opakovaný nákup, tak středisko do nákupu již není zapojované a o všechny náležitosti se stará nákupčí KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s SOLOMON, Michael R. ; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elnora W. Marketing : očima světových marketing manažerů. Vydání první. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN X. s

22 Na marketingovém pracovníkovi a obchodním týmu je, aby dokázal oslovit a navázat vztah se všemi zúčastněnými, aby měl informace zdola nahoru a dokázal vyslyšet přání od uživatelů přes technology až po majitele či nákupčí Uživatelé Uživatelé jsou osoby, které s produktem přicházejí do každodenního kontaktu, protože s ním pracují. Právě oni často dávají podněty k nákupu nových materiálů a oni pomáhají definovat specifikace produktu. 14 Pokud si tyto osoby aplikujeme do našeho brusičského prostředí, tak se jedná o lidi, kteří jsou u linky a drží brusku či brusivo v ruce. Tyto osoby jsou velice důležité, protože právě oni mají schopnost nejlépe zrecenzovat daný produkt a říci, jestli jim vyhovuje či nikoliv. Nicméně v konečném rozhodování zpravidla nemají přímý vliv a je pouze vyslyšen jejich hlas recenzenta produktu Ovlivňovatelé Jedná se o velice důležité osoby, jejichž názory mají vliv při konečném rozhodování. Většinou tvoří technické specifikace produktu, podílejí se na jeho testování a dávají dohromady data pro porovnávání alternativ. Velice často se jedná také o lidi, kteří iniciují poptávku po určitém produktu, protože daný produkt může ovlivnit výrobní proces. 15 Tyto osoby většinou zastávají místa technologů výroby či mistrů, mají praktické zkušenosti s produkty a znají jejich přesný vliv na výrobní proces. Také to jsou osoby, které dohlíží na technologickou kázeň, neboť právě dodržování technologické kázně může mít značný vliv na hodnocení produktu a dokonce i na výrobní proces. 14 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

23 Nákupčí Tyto osoby mají v popisu práce vybírat dodavatele a sjednávat s nimi nákupní podmínky a šetřit náklady firmy. Jejich hlavní pracovní náplní ve výběrovém řízení jsou provozní a ekonomické aspekty výběrového řízení. 16 I když by se mohlo zdát, že se jedná o relativně méně významnou postavu v celém procesu, opak je pravdou. Nákupčí je velice důležitá osoba, která může dodavateli výrazně pomoci, nebo mu naopak výrazně zkomplikovat situaci. Právě nákupčí ovlivňují seznam schválených dodavatelů a jsou těmi, kteří mají klíčové slovo při rozhodování o tom, které distributory přidat, a které naopak odstranit Rozhodovatelé Jsou osoby, které ve výběrovém řízení mají formální či neformální pravomoc vybrat konkrétního dodavatele. V přímých opakovaných nákupech jsou to většinou nákupčí, v modifikovaných opakovaných nákupech a nových nákupech to může být nákupčí, technolog či osoba ze samotného vedení společnosti. Kdo je tím rozhodovatelem velkou měrou závisí na velikosti a rizikovosti zakázky. U velkých zakázek touto osobou může být přímo ředitel nebo majitel společnosti Vrátní Tyto osoby, i když jsou svým významem v celém procesu nejmenší, tak rozhodně nejsou hodny opomenutí, neboť mohou kontrolovat tok informací právě k výše uvedeným osobám. Může se jednat od asistentek až například po 16 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán firmy Laktos, a. s. Marketing plan of company Laktos, a. s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán firmy Laktos, a. s. Marketing plan of company Laktos, a. s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marketingový plán firmy Laktos, a. s. Marketing plan of company Laktos, a. s. Jana Prošková Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více