E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby. Vypracoval: Ondřej Široký Vedoucí práce: Mgr. Leoš Bárta Rok vypracování: 2010

2 Zadávací list

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Veškeré použité podklady, ze kterých jsem čerpal informace, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a citovány v textu podle normy ČSN ISO 690 a ISO V... dne... Podpis:...

4 Anotace Makroekonomická krize díky měnícím se trendům vybízí k nacházení jiných a efektivnějších cest k novým i stávajícím zákazníkům. Navzdory této skutečnosti se však marketingu na business to business (B2B) trhu teprve nyní začíná věnovat patřičná pozornost. Práce se proto zabývá problematikou e-marketingu na B2B trhu a nabízí přehled fungování B2B trhu a následnou aplikaci e- marketingu v průmyslové divizi Brusiv a brusných systému ve společnosti 3M. Autor přitom vychází ze zkušeností, které za několik let nasbíral na marketingových pozicích dvou nadnárodních společností, ze kterých jednou je 3M. Annotation Macroeconomic crisis due to changing trends urges managers to find new more effective ways to their old or new customers. Despite these facts marketing on business to business market (B2B) is yet to receive appropriate attention. This work is focused on problems of e-marketing on B2B market and will outline functions of B2B market and further applications of e-marketing in industry division of Abrasives Systems Division (ASD) in 3M Company. Author at the same time draws from experience which he gained during several years working in marketing positions in two multinational companies. One of these companies is the 3M Company.

5 Obsah 1 Úvod Metodologie práce Business to business (B2B) trh Představení průmyslového trhu v ČR Průmyslový trh pro průmyslovou divizi Brusiv a brusných systémů (ASD) společnosti 3M Česko s.r.o AOEM (Automotive Original Equipment Manufacturer) Transportation (TR) General Market (GM obecný trh) Autoopravárenství (AAD) B2B marketing Počet zákazníků Velikost nákupů Geografická koncentrace Struktura poptávky Nákupní chování organizací Nákupní situace Přímý opakovaný nákup Modifikovaný opakovaný nákup Nový nákup Středisko nákupu Uživatelé Ovlivňovatelé Nákupčí Rozhodovatelé

6 Vrátní Nákupní proces Rozpoznání problému Obecný popis potřeby a specifikace produktu Hledání dodavatelů Vyžádání nabídek Výběr dodavatelů Specifikace objednávkové rutiny Kontrola výsledků Představení společnosti 3M a její průmyslové divize Brusiv a brusných systémů Společnost 3M Průmyslová divize Brusiva a brusné systémy (ASD) Produkty Distribuční kanály ASD Cenotvorba Propagace produktů Aplikace e-marketingu v průmyslové divizi ASD společnosti 3M Webové stránky Roviny webových stránek, aneb jak by to mělo být správně Rovina kreativní a grafická Rovina marketingová a obchodní Rovina navigační Rovina informační Rovina jazyková Rovina interaktivní

7 5.1.2 Optimalizace webových stránek Analýza klíčových slov Tvorba obsahu a vhodné rozmístní slov na stránce Tvorba zpětných dotazů Reklama na internetu Branding Propagace nových stránek Promoakce Produkty Direkt mail ing CRM (Customer relationship management) Shrnutí Podnikové informační systémy sloužící k podpoře e-marketingových aktivit Web Metrics(WM) Globase Závěr Seznam použité literatury a zdrojů Přílohy

8 1 Úvod Problematika e-marketingu v B2B (Business to Business) souvisí se širším tématem, a sice s využitím marketingu v segmentu průmyslové výroby. V této práci bych se chtěl zaměřit na e-marketingovou strategii v průmyslové divizi Brusiv a brusných systémů (ASD) společnosti 3M Česko s.r.o. Jak marketing tak v tomto případě hlavně e-marketing je velmi specifický pro tuto oblast trhu. Pravidla, která platí pro vztah B2C (Business to Customer), často neplatí v průmyslovém obchodě, který je převážně zaměřen na B2B, a proto se s nimi musí podle toho zacházet. Nyní v době světové makroekonomické krize se může zdát, že nejsou vhodné podmínky pro rozvoj marketingu jako celku, neboť z důvodu hospodářské krize většina firem krátí právě marketingové rozpočty a propouští marketingové pracovníky. Dle mého názoru je ale právě nyní čas hledat nové cesty, jak se dostat k zákazníkovi a získat tak konkurenční výhodu. Tuto myšlenku by mohl podpořit i fakt, že marketing se vždy mění v okamžiku, kdy se začne měnit trh. Tyto změny jsou zcela evidentní právě v dobách hospodářských krizí a záleží pouze na každé firmě, jestli dokáže využít nově vznikající příležitosti k rozvoji svého obchodu, nebo jestli bude nečinně čekat a setrvávat na do té doby využívaných principech. Realizovat e-marketing v B2B by mohlo být tou správnou cestou, jak se s relativně nízkými náklady dostat tam, kam se nám zatím díky mnohým překážkám proniknout nepodařilo. Tyto překážky mohou být různé, a to od malého marketingového budgetu přes kapacitní problémy až po strukturu distribuční sítě. Cílem je dostat se k příjmům od malých a středních firem také často označovaných jako SME (small and medium enterprises). Tyto společnosti mají tu nevýhodu, že často nejsou nejzajímavějším cílem pro obchodníky firem, kteří se logicky dle pravidla 80/20 zaměřují na společnosti, které pro ně znamenají zdroje větších příjmů. Proto se často k některým firmám - 8 -

9 nedostanou informace o produktech, které by pro ně mohly být zajímavější než produkty využívané v současné době. Cílem rozvoje e-marketingu by mělo být rozšíření povědomí o firmě, produktech, distribuční síti. Nové informace by měly vyvolat poptávku, která by vzešla přímo od technologa, nákupčího, bezpečnostního technika, majitele nebo člověka od linky z oslovené společnosti. Cílem této práce je navrhnout efektivní e-marketingovou kampaň, která by měla vést k: a) nárůstu obratu b) získání většího tržního podílu c) rozšíření informovanosti a povědomí o produktech a akcích společnosti 3M d) rozšíření databáze kontaktů e) získání a udržení konkurenční výhody. 2 Metodologie práce V celé této práci jsem čerpal převážně ze svých zkušeností, které jsem nasbíral za své čtyřleté působení na marketingových pozicích ve společnostech BOSCH a 3M. Uvedené zdroje mi pomáhaly udržet směr a přehlednost práce. V případech, kdy jsem zdroje používal k přesnějšímu a odbornému nadefinování pojmů, jsem se vždy snažil tyto pojmy obohatit svými zkušenostmi z B2B i B2C trhů. 3 Business to business (B2B) trh Do tohoto trhu nepatří pouze firmy, které produkují výrobky či služby, ale spadají sem také společnosti, které tyto produkty pouze přeprodávají za účelem dosažení zisku. B2B trh tvoří veškeré firmy a organizace, které nakupují - 9 -

10 výrobky a služby za účelem dalšího zužitkování ve výrobě dalších výrobků a služeb, které jsou prodávány, pronajímány čí dodávány ostatním subjektům Představení průmyslového trhu v ČR Průmyslový trh je nevýznamnějším trhem v ČR. Pro lepší názornost uvádím tab. 1, která ukazuje odhad HDP za rok Rok 2009 Čtvrtletní odhad běžné ceny stálé ceny v mil. Kč v % (rok 2008 = 100) Hrubý domácí produkt celkem ,5 95,9 Zemědělství, lesnictví, rybolov ,1 149,1 Průmysl ,3 85,5 z toho: zpracovatelský průmysl ,8 85,3 Zdroje Stavebnictví ,9 101,1 Obchod, pohostinství, doprava ,3 95,5 Peněžnictví, komerční služby ,6 98,8 Ostatní služby ,0 100,6 Daně minus dotace ,2 98,7 Tab.1Výběr z tabulky ukazující odhad HDP za rok KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s [online] Praha : Český statistický úřad, 2010 [cit ]. Meziroční pokles HDP za 4. čtvrtletí byl upřesněn na 3,1 %. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp xls>

11 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, průmyslová produkce tvoří cca 27 % HDP České republiky, z toho cca 77 % tvoří zpracovatelský průmysl. Průmyslová výroba je nejvýznamnější složkou HDP České republiky. Tato čísla dokazují, že se v průmyslu v České republice se nachází nejvíce finančních prostředků a cílem společností působících na průmyslovém trhu je z těchto prostředků získat co nejvíce. K tomu jsou samozřejmě využívány nejrůznější prostředky. Důležitým měřítkem průmyslové produkce, který informuje společnosti o rostoucím nebo klesajícím potenciálu na průmyslovém trhu je IPP (Index průmyslové produkce). Po loňských propadech konečně můžeme v tomto roce zaznamenat růst. Konkrétně v březnu 2010 IPP dosáhlo 10,2 %, což ukazuje na značné oživení průmyslové produkce oproti roku Toto číslo je velice důležité pro management a marketing průmyslových firem, protože se z něho dají predikovat prodeje a rostoucí potenciál v tomto segmentu Průmyslový trh pro průmyslovou divizi Brusiv a brusných systémů (ASD) společnosti 3M Česko s.r.o. Na tomto místě představím dělení průmyslové divize Brusiv a brusných systémů (ASD). Toto dělení vychází z obchodního schématu ASD, který rozděluje společnosti podle oborů, ve kterých je velký potenciál broušení a tedy možnost umístit konkrétní produkty ASD AOEM (Automotive Original Equipment Manufacturer) Jde o trh zaměřený na automobilovou výrobu. V České republice je koncentrace automobilového průmyslu vysoká. Největším a nejvýznamnějším zástupcem je Mladoboleslavská ŠKODA AUTO a.s., která má svoje závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí. Druhou největší automobilkou na našem území je TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile), která má závod v Kolíně. Poslední je Hyundai Motor Manufacturing Czech, se závodem v Nošovicích. 3 [online]. Praha : Český statistický úřad, 2010, [cit ]. Nejnovější ekonomické údaje. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace#13>

12 Transportation (TR) Jak samotný název tohoto trhu napovídá, jedná se buď o producenty dopravních prostředků, jako jsou výrobci autobusů (IVECO, KAROSA, SOR Libchavy, TEDOM aj.), či výrobce kolejových vozidel (ŠKODA VAGONKA aj.). Do této skupiny také patří dodavatelé do dopravního průmyslu (MAGNA, Hayes Lemmerz, BOSCH aj.). U dodavatelů do automobilového průmyslu je velká provázanost a s tím související závislost na produkci automobilek. V tomto trhu je charakteristický výskyt převážně velkých a významných hráčů General Market (GM obecný trh) Obecný trh je jednoznačně největším trhem (viz. GRAF 1). Zároveň je pro něj charakteristické, že jej nelze přesně vymezit. Na tomto trhu jsou zastoupeni velcí a významní hráči a dále malé a střední firmy (small and medium enterprises - SME). Tento trh pokrývá kovozpracující průmysl, firmy zaměřené na zpracovávání nerezu, dřevozpracující průmysl, či zpracování plastových dílů aj.. Již tento široký záběr nám naznačuje, že každý zákazník bude s největší pravděpodobností potřebovat jiné produkty, a společnost 3M mu musí nabídnout možná řešení, a to nejlepším a nejpřehlednějším způsobem. Velký potenciál v sobě skrývají také malé a střední firmy, na které se často zapomíná, neboť jejich nákupy většinou nedosahují výše jejich velkých kolegů. Pokud bychom si měli tyto firmy přesně definovat, budeme vycházet z definice Evropské unie: a) Mikrofirma - do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR b) Malá firma - do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR

13 c) Střední firma - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR 4. Malé a střední firmy by tedy měly být hlavní cílovou skupinou našich e- marketingových aktivit Autoopravárenství (AAD) Čtvrtý, neméně významný trh, je specifický svým velkým počtem koncových zákazníků a tím přesně zapadá do skupiny, na kterou by se měly zaměřit e- marketingové aktivity. Celkem AAD 4,44 TR GM 6,11 26,11 Celkem AOEM 3,89 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 GRAF 1. Velikost trhu pro průmyslovou divizi ASD v milionech $ 5 4 [online] CzechTrade, 2009 [cit ]. Uplatňování definice malého a středního podniku (MSP). Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-stredni-podnikani/uplatnovani-nove-definicemaleho-a/ /21196/>. [webová stránka] 5 Analýza trhu pro průmyslovou divizi ASD. Praha: 3M Česko s.r.o.,

14 3.2 B2B marketing B2B trh je obrovský a dosahuje mnohonásobně větších obratů než trh spotřebitelský (B2C). Pro oba tyto trhy platí společná pravidla, ale zároveň se liší podle konečného zákazníka. Rozdíly nalezneme hlavně ve struktuře trhu, poptávce, v povaze nákupní jednotky, v typech rozhodnutí a v samotném rozhodovacím procesu. 6 V tab. 2 si názorně a stručně představíme hlavní rozdíly mezi trhem firemním a trhem spotřebitelským, a dále se budeme převážně soustředit na procesy a pravidla na B2B trhu. Tyto procesy a pravidla jsou pro nás nesmírně důležitá, protože bez jejich pochopení nejsme schopni na B2B trhu uspět. Tato tabulka se snaží určitým způsobem shrnout, jaké principy obecně na těchto trzích platí, avšak je důležité podotknout, že se nejedná o model, který bychom mohli vztáhnout ke všem subjektům, které vystupují jak ve spotřebitelském, tak i firemnímu trhu. 6 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

15 Rozdíly mezi firemním trhem a trhem spotřebitelským B2B trh B2C trh Nákupy jsou prováděny za jiným účelem než je osobní Nákupy jsou prováděny pro osobní spotřebu nebo spotřeba spotřebu domácností Nákup provádí někdo jiný než uživatel produktu Rozhodnutí často přijímá více lidí Nákupy jsou prováděny na základě přesných technických specifikací, které jsou podloženy specifickými znalostmi v oboru Nákup po pečlivém zvážení alternativ Nákup je většinou realizován na základě racionálních kritérií Nakupující často absolvují dlouhý rozhodovací proces Vzájemná závislost mezi prodávajícím a kupujícím, vytvořené dlouholeté vztahy Nákupy mohou zahrnovat konkurenční nabídky, jednání o ceně a složité finanční dohody Produkty jsou nakupovány často od výrobce Nákupy často sebou nesou vysoké náklady a vysoké riziko Omezený počet velkých nakupujících Produkty: často velice složité, klasifikované podle toho, jak je firemní zákazníci využívají Poptávka je odvozená po jiném zboží a službách, obecně nepružná v krátkodobém měřítku, závislá na výkyvech, může být společná po jiném zboží a službách V propagaci a prodeji je kladen velký důraz na vytvoření vztahu se zákazníkem Nákup z pravidla provádí budoucí uživatel produktu Rozhodnutí jsou z pravidla na jednotlivci či domácnosti Nákupy jsou většinou realizovány na základě pověsti značky nebo osobních doporučeních s minimem nebo žádnými znalostmi o produktech Často impulzivní nákupy Nákup je založen na emocionální reakci na produkt nebo na propagaci Převážně rychlá impulzivní rozhodnutí Krátkodobé čí jednorázové vztahy s větším množstvím prodejců Většina nákupů je realizována za pevnou cenu Produkty jsou převážně nakupovány přes prodejce Většina nákupů je s nízkým rizikem a nízkou cenou Mnoho individuálních spotřebitelů a domácností Produkty: spotřební zboží a služby pro individuální spotřebu Poptávka založená na spotřebitelských potřebách a preferencích, obecně cenově elastická, stabilní v čase a nezávislá na poptávce po jiných produktech V propagaci je kladen důraz na reklamu Tab. 2 Rozdíly mezi firemním trhem a trhem spotřebitelským (převzato z Marketing: očima světových marketingových manažerů) 7 7 SOLOMON, Michael R. ; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elnora W. Marketing : očima světových marketing manažerů. Vydání první. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN X. s

16 3.2.1 Počet zákazníků Počet zákazníků je to, čím se liší trh B2B od trhu B2C. Pro B2B je typickým zákazníkem odborná firma, na rozdíl od B2C, kde je zákazníkem běžný spotřebitel. Naše marketingová strategie bude vycházet z počtu zákazníků a zejména jejich odborného zaměření. V případě prodeje brusiva pravděpodobně nebude nejlepší variantou zaplacení billboardové kampaně u dálnice, či 5 minutový shot před televizními novinami. Naše strategie se musí ubírat směrem k technickému řešení a technickým parametrům a těmi oslovit naše zákazníky. Strategie společnosti 3M je, že nabízí KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ. K oslovení výše uvedených trhů jsou využívány různé komunikační kanály. Jak je vidět z mého příkladu, většina firem zaměřených na spotřebitelský trh hledá co možná nejmasovější způsob oslovení s použitím televize, rádia, novin, časopisů, billboardů, reklam na sociálních sítích, na hlavních webových stránkách atd. I když v poslední době vidíme měnící se trend v B2C marketingu, tak masová kampaň zůstane stále jedním z klíčových ukazatelů pro B2C marketing. Ovšem B2B marketing musí svojí propagaci umět zacílit přes odborné kanály, vzdělávací kurzy, prezentace produktů, sponzoring vybraných akcí, či zábavné akce pro zákazníky. Nejdůležitější je osobní prodej, a to jak přes distribuční síť, tak přes vlastní obchodní zástupce firmy. Rád bych také poukázal na rostoucí vliv internetu a tedy možnosti cílení, na které se v této práci chci zaměřit. Dalším velice významným strategickým rozdílem je budování vztahu se zákazníkem. B2B marketing je zaměřen právě na budování seriózního a dlouhodobého vztahu se zákazníkem

17 3.2.2 Velikost nákupů Tento faktor je jistě dobře pochopitelný a je úzce propojen s prvním faktorem, tj. velikostí zákazníků, a to tak, že relativně malý počet zákazníků v B2B je zdrojem mnohem vyšších příjmů než velký počet zákazníků v B2C. 8 Jedním z ovlivňujících faktorů je komunikační a propagační strategie, která závisí na velikosti nákupu. V případě nákupu brusného materiálu za nižší částky je velká pravděpodobnost, že se zákazník nechá ovlivnit televizní reklamou nebo akčním letákem, ale v případě, že bude rozhodovat o nákupech za vysoké částky, bude vycházet z více faktorů a nepodlehnete první reklamě či akční nabídce. To ovšem neznamená, že akční nabídka nemůže odstartovat proces k nákupu 3M brusných materiálů, ale rozhodně se bude jednat o mnohem delší nákupní proces než je běžné na spotřebitelském trhu. Všechny uvedené faktory včetně relativní rezistence proti akčním nabídkám, či velké provázanosti vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem mají dvě strany mince. Tou pozitivní stranou je, že se nám budou lépe bránit produkty, které jsme již úspěšně umístili. Z toho samého důvodu se nám však bude těžko nahrazovat konkurence. Proto naše marketingové aktivity musí být správně cíleny a zároveň musí být atraktivní, aby dokázaly spustit proces rozhodování o nákupu nového výrobku Geografická koncentrace Geografická koncentrace je také často uváděna jako rozdíl mezi B2B a B2C trhem. V B2B trhu se z pravidla snaží být dodavatelé co neblíže odběratelům, aby dokázali udržovat co nejužší vazby, a především aby byli schopni flexibilně reagovat na jejich poptávku. Odběratelům tato varianta také vyhovuje, protože ví, že dodavatele má kousek od sebe a nebude muset čekat s urgentním požadavkem, než zboží přejede půlku světa. Tato praxe je u nás hodně vidět právě u výrobců automobilů, kde dodavatelé dílů jsou buď přímo v areálu 8 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

18 výrobců automobilů, nebo v jejich blízkosti, aby dokázali vyrábět a dodávat just in time. Není to ale vždy podmínkou, obzvláště v malé zemi jako je Česká republika, kde vzdálenost nehraje zas tak významnou roli Struktura poptávky I tento faktor nám může hodně napovědět, jak naše zboží prodávat. Poptávka v B2B má dvě základní vlastnosti: a) Odvozená poptávka znamená, že poptávka v B2B se odvíjí od další poptávky ať už na spotřebním, či na firemním trhu. Pokud to opět převedeme na naše klíčová brusiva a využití brusiv v automobilovém průmyslu, tak musíme sledovat, jak se vyvíjí prodej aut na spotřebním a firemním trhu, protože v případě, že poptávka tedy i výroba vozů půjde strmě dolů, nemůžeme očekávat, že prodej brusiv do automobilového průmyslu poroste. b) Neelastická poptávka znamená, že počet prodaných kusů zboží nebude v krátkém období výrazně reagovat na cenu. V případě, že automobilce zlevníme brusivo, tak rozhodně nedocílíme toho, že automobilka začne vyrábět více automobilů, tedy že začne více brousit, a tím dojde k nárůstu našich prodejů Nákupní chování organizací Pokud chceme dělat úspěšný marketing a chceme úspěšně koordinovat obchodní aktivity v B2B sektoru, tak je pro nás důležité, jak potenciální odběratel přemýšlí o nákupu materiálů. Tato informace by nás, stejně jako v B2C, měla dovést ke strategii jak a koho ovlivnit, aby naše výrobky byly úspěšné. 9 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

19 3.3.1 Nákupní situace Můžeme setkat se třemi základními nákupními situacemi, které zpravidla pokrývají veškeré nákupy firmy Přímý opakovaný nákup Jedná se zcela o rutinní záležitost, které z pravidla provádí nákupní oddělení. Nákupní oddělení má specifikované vlastnosti produktu a požadované množství a jejich úkolem je zajistit, aby byl materiál vždy dostupný. Většina těchto transakcí je prováděna zaběhlým způsobem s dodavatelem a prognózy jsou takové, že během několika let bude absolutní většina těchto obchodů realizována přes elektronické obchodování. 10 V tomto nákupu mohou být dvě skupiny produktů: a) Produkty běžné spotřeby nevyžadující schvalování jiných míst - tyto produkty nejsou technicky náročné a jejich přesná specifikace není zadaná v technologických postupech. Nákupčí si může tyto produkty vybrat ze seznamu schválených dodavatelů na základě zkušeností, vztahů a motivací od dodavatele. V tomto případě tyto nákupy můžeme ovlivnit zajímavou akční nabídkou, dobrou reputací a také nezanedbatelnou měrou vztahem s daným nákupčím. V případě, že nejsme na seznamu schválených dodavatelů, se podobnou cestou můžeme vydat i v případě, že bychom chtěli na tento seznam proniknout. Často je dobré se do firmy dostat i s nějakým méně významným produktem, a díky zapsání se do seznamu dodavatelů můžeme svoji pozici ve firmě rozšiřovat i díky budování vztahů s dodavatelem (již nemyslím jen nákupčího) a možnosti získat více informací než někdo, kdo se do firmy ještě vůbec nedostal. b) Produkty běžné spotřeby technologicky schválené - tyto produkty se ve společnosti běžně spotřebovávají, ale jejich použití je technologicky 10 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

20 spjato s určitým výrobním procesem nebo technickými parametry daného produktu. Tyto nákupy také provádí převážně nákupčí společnosti, ale již nemá volnou ruku v otázkách volby dodavatele a produktu, protože všechny tyto informace jsou stanoveny v technologickém pokynu. Daný produkt a dodavatel tohoto produktu vzejdou z výběrového řízení. Tento nákup je specifikován viz. níže Modifikovaný opakovaný nákup Tato situace nastává téměř v pravidelných intervalech, kdy se firma rozhodne zrevidovat portfolio svých dodavatelů, upravit parametry nakupovaného produktu, či se rozhodne, že potřebuje učinit úsporná opatření. 11 Tento proces trvá delší dobu než přímý opakovaný nákup, ale zároveň ve většině případů trvá kratší dobu než nový nákup (viz. níže). Zde záleží kolik osob a z jakých pozic z nákupního střediska (viz. níže) a také s jakými požadavky do tohoto procesu vstoupí a k jakým krokům v průběhu rozhodovacího procesu dojde (viz. níže). Tato situace je hrozbou pro současného dodavatele, protože může rázem ztratit nezanedbatelné prodeje, ale v případě, že marketing a obchodní tým ví, co se u zákazníka děje a již dopředu zná jeho požadavky nebo přání, tak se může náležitě připravit. Dle hesla kdo je připraven, není zaskočen můžeme ve finále z této situace vytěžit mnohem více než byl původní prodej, či v horším případě minimalizovat naše ztráty. Na druhé straně je to však obrovská šance pro dodavatele, který se snaží firmu získat, a díky uzavřenému počtu dodavatelů se mu to zatím nepodařilo. Právě tato chvíle je pro nás ideální. Nyní můžeme přesvědčit firmu o svých přednostech a získat nový obchod. 11 SOLOMON, Michael R. ; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elnora W. Marketing : očima světových marketing manažerů. Vydání první. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN X. s

21 Nový nákup Tato situace nastává, když společnost řeší nákup produktu, který doposud nikdy nebrala a nemá s ním žádnou zkušenost, nebo pokud se jedná o velkou a dlouhodobou zakázku, která se opakuje v časových intervalech, ale z finančních či technických důvodů ji zařadíme do nového nákupu místo do modifikovaného opakovaného nákupu. Čím větší výdaje firma plánuje, tím také roste riziko pro společnost, a proto se do procesu zapojuje čím dál tím více lidí a vzniká takzvané středisko nákupu (viz.níže). 12 Tato situace je velkou výzvou pro všechny dodavatele, kteří jsou nový nákup schopni realizovat. V tu chvíli začíná velká kooperace mezi marketingem a prodejním týmem a tento tým se snaží zjistit co možná nejpřesněji potřeby zákazníka, tedy nejen oficiální specifikace, ale také to, co opravdu zákazník očekává, a s čím bude spokojen. Celý tento proces je také závislý na tvoření vztahu se zákazníkem. Čím lepší budeme mít vztah, tím více informací jsme schopni získat a tím lépe jsme schopni připravit naší nabídku Středisko nákupu Není výjimkou, že ve firmě o nákupech nerozhoduje pouze jeden člověk, ale skupina lidí, která je tak velká, jak složitost a velikost nákupu vyžaduje. Tato skupina lidí se nazývá středisko nákupu. Tato skupina lidí z pravidla rozhoduje v novém nákupu nebo o modifikovaném opakovaném nákupu. Velikost a účastníci jsou také přímo závislí na velikosti firmy a výroby a někdy se role v nákupním středisku spojí v jednu osobu. Ve chvíli, kdy se z nákupu stane přímý opakovaný nákup, tak středisko do nákupu již není zapojované a o všechny náležitosti se stará nákupčí KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s SOLOMON, Michael R. ; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elnora W. Marketing : očima světových marketing manažerů. Vydání první. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN X. s

22 Na marketingovém pracovníkovi a obchodním týmu je, aby dokázal oslovit a navázat vztah se všemi zúčastněnými, aby měl informace zdola nahoru a dokázal vyslyšet přání od uživatelů přes technology až po majitele či nákupčí Uživatelé Uživatelé jsou osoby, které s produktem přicházejí do každodenního kontaktu, protože s ním pracují. Právě oni často dávají podněty k nákupu nových materiálů a oni pomáhají definovat specifikace produktu. 14 Pokud si tyto osoby aplikujeme do našeho brusičského prostředí, tak se jedná o lidi, kteří jsou u linky a drží brusku či brusivo v ruce. Tyto osoby jsou velice důležité, protože právě oni mají schopnost nejlépe zrecenzovat daný produkt a říci, jestli jim vyhovuje či nikoliv. Nicméně v konečném rozhodování zpravidla nemají přímý vliv a je pouze vyslyšen jejich hlas recenzenta produktu Ovlivňovatelé Jedná se o velice důležité osoby, jejichž názory mají vliv při konečném rozhodování. Většinou tvoří technické specifikace produktu, podílejí se na jeho testování a dávají dohromady data pro porovnávání alternativ. Velice často se jedná také o lidi, kteří iniciují poptávku po určitém produktu, protože daný produkt může ovlivnit výrobní proces. 15 Tyto osoby většinou zastávají místa technologů výroby či mistrů, mají praktické zkušenosti s produkty a znají jejich přesný vliv na výrobní proces. Také to jsou osoby, které dohlíží na technologickou kázeň, neboť právě dodržování technologické kázně může mít značný vliv na hodnocení produktu a dokonce i na výrobní proces. 14 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

23 Nákupčí Tyto osoby mají v popisu práce vybírat dodavatele a sjednávat s nimi nákupní podmínky a šetřit náklady firmy. Jejich hlavní pracovní náplní ve výběrovém řízení jsou provozní a ekonomické aspekty výběrového řízení. 16 I když by se mohlo zdát, že se jedná o relativně méně významnou postavu v celém procesu, opak je pravdou. Nákupčí je velice důležitá osoba, která může dodavateli výrazně pomoci, nebo mu naopak výrazně zkomplikovat situaci. Právě nákupčí ovlivňují seznam schválených dodavatelů a jsou těmi, kteří mají klíčové slovo při rozhodování o tom, které distributory přidat, a které naopak odstranit Rozhodovatelé Jsou osoby, které ve výběrovém řízení mají formální či neformální pravomoc vybrat konkrétního dodavatele. V přímých opakovaných nákupech jsou to většinou nákupčí, v modifikovaných opakovaných nákupech a nových nákupech to může být nákupčí, technolog či osoba ze samotného vedení společnosti. Kdo je tím rozhodovatelem velkou měrou závisí na velikosti a rizikovosti zakázky. U velkých zakázek touto osobou může být přímo ředitel nebo majitel společnosti Vrátní Tyto osoby, i když jsou svým významem v celém procesu nejmenší, tak rozhodně nejsou hodny opomenutí, neboť mohou kontrolovat tok informací právě k výše uvedeným osobám. Může se jednat od asistentek až například po 16 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Internet marketing je jedním z druhů propagace, kterým můžete získávat nové zákazníky a budovat značku (branding).

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

grafické portfolio rebel art

grafické portfolio rebel art grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Role B2B tisku v marketingové komunikaci

Role B2B tisku v marketingové komunikaci Role B2B tisku v marketingové komunikaci V Ý Z K U M P R O S E K C I Č A S O P I S Ů U N I E V Y D AVAT E L Ů Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo vyplnit informační mezeru týkající se role tisku v oblasti

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s.

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Obsah 1 Nové technologie pro získávání adres 2 Listbroking 3 Výběr cílové skupiny - příklad Seite 2 Nové technologie

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ADVANCED ENGINEERING UK sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod jednou střechou nabízí

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT )

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) Obsah 1 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM MARKETINGU... 4 1.1 MARKETING... 4 1.1.1 Definice marketingu... 4 1.1.2 Marketingová koncepce... 5 2

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Jak úspěšně vstoupit na online trh

Jak úspěšně vstoupit na online trh Jak úspěšně vstoupit na online trh Ondřej Klega ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PODPORA PRODEJE Přednášející: PhDr. K. Eliáš, CSc. Petr Vojtíšek UČO: 15261 1. ZADÁNÍ 3 2. VÝBĚR SUBJEKTU 4 3. POPIS SPOLEČNOSTI 4 3.1 Základní data

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 9 Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 1 Modely tvorby podnikové strategie Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 2 Modely tvorby podnikové

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více