E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby. Vypracoval: Ondřej Široký Vedoucí práce: Mgr. Leoš Bárta Rok vypracování: 2010

2 Zadávací list

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Veškeré použité podklady, ze kterých jsem čerpal informace, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a citovány v textu podle normy ČSN ISO 690 a ISO V... dne... Podpis:...

4 Anotace Makroekonomická krize díky měnícím se trendům vybízí k nacházení jiných a efektivnějších cest k novým i stávajícím zákazníkům. Navzdory této skutečnosti se však marketingu na business to business (B2B) trhu teprve nyní začíná věnovat patřičná pozornost. Práce se proto zabývá problematikou e-marketingu na B2B trhu a nabízí přehled fungování B2B trhu a následnou aplikaci e- marketingu v průmyslové divizi Brusiv a brusných systému ve společnosti 3M. Autor přitom vychází ze zkušeností, které za několik let nasbíral na marketingových pozicích dvou nadnárodních společností, ze kterých jednou je 3M. Annotation Macroeconomic crisis due to changing trends urges managers to find new more effective ways to their old or new customers. Despite these facts marketing on business to business market (B2B) is yet to receive appropriate attention. This work is focused on problems of e-marketing on B2B market and will outline functions of B2B market and further applications of e-marketing in industry division of Abrasives Systems Division (ASD) in 3M Company. Author at the same time draws from experience which he gained during several years working in marketing positions in two multinational companies. One of these companies is the 3M Company.

5 Obsah 1 Úvod Metodologie práce Business to business (B2B) trh Představení průmyslového trhu v ČR Průmyslový trh pro průmyslovou divizi Brusiv a brusných systémů (ASD) společnosti 3M Česko s.r.o AOEM (Automotive Original Equipment Manufacturer) Transportation (TR) General Market (GM obecný trh) Autoopravárenství (AAD) B2B marketing Počet zákazníků Velikost nákupů Geografická koncentrace Struktura poptávky Nákupní chování organizací Nákupní situace Přímý opakovaný nákup Modifikovaný opakovaný nákup Nový nákup Středisko nákupu Uživatelé Ovlivňovatelé Nákupčí Rozhodovatelé

6 Vrátní Nákupní proces Rozpoznání problému Obecný popis potřeby a specifikace produktu Hledání dodavatelů Vyžádání nabídek Výběr dodavatelů Specifikace objednávkové rutiny Kontrola výsledků Představení společnosti 3M a její průmyslové divize Brusiv a brusných systémů Společnost 3M Průmyslová divize Brusiva a brusné systémy (ASD) Produkty Distribuční kanály ASD Cenotvorba Propagace produktů Aplikace e-marketingu v průmyslové divizi ASD společnosti 3M Webové stránky Roviny webových stránek, aneb jak by to mělo být správně Rovina kreativní a grafická Rovina marketingová a obchodní Rovina navigační Rovina informační Rovina jazyková Rovina interaktivní

7 5.1.2 Optimalizace webových stránek Analýza klíčových slov Tvorba obsahu a vhodné rozmístní slov na stránce Tvorba zpětných dotazů Reklama na internetu Branding Propagace nových stránek Promoakce Produkty Direkt mail ing CRM (Customer relationship management) Shrnutí Podnikové informační systémy sloužící k podpoře e-marketingových aktivit Web Metrics(WM) Globase Závěr Seznam použité literatury a zdrojů Přílohy

8 1 Úvod Problematika e-marketingu v B2B (Business to Business) souvisí se širším tématem, a sice s využitím marketingu v segmentu průmyslové výroby. V této práci bych se chtěl zaměřit na e-marketingovou strategii v průmyslové divizi Brusiv a brusných systémů (ASD) společnosti 3M Česko s.r.o. Jak marketing tak v tomto případě hlavně e-marketing je velmi specifický pro tuto oblast trhu. Pravidla, která platí pro vztah B2C (Business to Customer), často neplatí v průmyslovém obchodě, který je převážně zaměřen na B2B, a proto se s nimi musí podle toho zacházet. Nyní v době světové makroekonomické krize se může zdát, že nejsou vhodné podmínky pro rozvoj marketingu jako celku, neboť z důvodu hospodářské krize většina firem krátí právě marketingové rozpočty a propouští marketingové pracovníky. Dle mého názoru je ale právě nyní čas hledat nové cesty, jak se dostat k zákazníkovi a získat tak konkurenční výhodu. Tuto myšlenku by mohl podpořit i fakt, že marketing se vždy mění v okamžiku, kdy se začne měnit trh. Tyto změny jsou zcela evidentní právě v dobách hospodářských krizí a záleží pouze na každé firmě, jestli dokáže využít nově vznikající příležitosti k rozvoji svého obchodu, nebo jestli bude nečinně čekat a setrvávat na do té doby využívaných principech. Realizovat e-marketing v B2B by mohlo být tou správnou cestou, jak se s relativně nízkými náklady dostat tam, kam se nám zatím díky mnohým překážkám proniknout nepodařilo. Tyto překážky mohou být různé, a to od malého marketingového budgetu přes kapacitní problémy až po strukturu distribuční sítě. Cílem je dostat se k příjmům od malých a středních firem také často označovaných jako SME (small and medium enterprises). Tyto společnosti mají tu nevýhodu, že často nejsou nejzajímavějším cílem pro obchodníky firem, kteří se logicky dle pravidla 80/20 zaměřují na společnosti, které pro ně znamenají zdroje větších příjmů. Proto se často k některým firmám - 8 -

9 nedostanou informace o produktech, které by pro ně mohly být zajímavější než produkty využívané v současné době. Cílem rozvoje e-marketingu by mělo být rozšíření povědomí o firmě, produktech, distribuční síti. Nové informace by měly vyvolat poptávku, která by vzešla přímo od technologa, nákupčího, bezpečnostního technika, majitele nebo člověka od linky z oslovené společnosti. Cílem této práce je navrhnout efektivní e-marketingovou kampaň, která by měla vést k: a) nárůstu obratu b) získání většího tržního podílu c) rozšíření informovanosti a povědomí o produktech a akcích společnosti 3M d) rozšíření databáze kontaktů e) získání a udržení konkurenční výhody. 2 Metodologie práce V celé této práci jsem čerpal převážně ze svých zkušeností, které jsem nasbíral za své čtyřleté působení na marketingových pozicích ve společnostech BOSCH a 3M. Uvedené zdroje mi pomáhaly udržet směr a přehlednost práce. V případech, kdy jsem zdroje používal k přesnějšímu a odbornému nadefinování pojmů, jsem se vždy snažil tyto pojmy obohatit svými zkušenostmi z B2B i B2C trhů. 3 Business to business (B2B) trh Do tohoto trhu nepatří pouze firmy, které produkují výrobky či služby, ale spadají sem také společnosti, které tyto produkty pouze přeprodávají za účelem dosažení zisku. B2B trh tvoří veškeré firmy a organizace, které nakupují - 9 -

10 výrobky a služby za účelem dalšího zužitkování ve výrobě dalších výrobků a služeb, které jsou prodávány, pronajímány čí dodávány ostatním subjektům Představení průmyslového trhu v ČR Průmyslový trh je nevýznamnějším trhem v ČR. Pro lepší názornost uvádím tab. 1, která ukazuje odhad HDP za rok Rok 2009 Čtvrtletní odhad běžné ceny stálé ceny v mil. Kč v % (rok 2008 = 100) Hrubý domácí produkt celkem ,5 95,9 Zemědělství, lesnictví, rybolov ,1 149,1 Průmysl ,3 85,5 z toho: zpracovatelský průmysl ,8 85,3 Zdroje Stavebnictví ,9 101,1 Obchod, pohostinství, doprava ,3 95,5 Peněžnictví, komerční služby ,6 98,8 Ostatní služby ,0 100,6 Daně minus dotace ,2 98,7 Tab.1Výběr z tabulky ukazující odhad HDP za rok KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s [online] Praha : Český statistický úřad, 2010 [cit ]. Meziroční pokles HDP za 4. čtvrtletí byl upřesněn na 3,1 %. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp xls>

11 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, průmyslová produkce tvoří cca 27 % HDP České republiky, z toho cca 77 % tvoří zpracovatelský průmysl. Průmyslová výroba je nejvýznamnější složkou HDP České republiky. Tato čísla dokazují, že se v průmyslu v České republice se nachází nejvíce finančních prostředků a cílem společností působících na průmyslovém trhu je z těchto prostředků získat co nejvíce. K tomu jsou samozřejmě využívány nejrůznější prostředky. Důležitým měřítkem průmyslové produkce, který informuje společnosti o rostoucím nebo klesajícím potenciálu na průmyslovém trhu je IPP (Index průmyslové produkce). Po loňských propadech konečně můžeme v tomto roce zaznamenat růst. Konkrétně v březnu 2010 IPP dosáhlo 10,2 %, což ukazuje na značné oživení průmyslové produkce oproti roku Toto číslo je velice důležité pro management a marketing průmyslových firem, protože se z něho dají predikovat prodeje a rostoucí potenciál v tomto segmentu Průmyslový trh pro průmyslovou divizi Brusiv a brusných systémů (ASD) společnosti 3M Česko s.r.o. Na tomto místě představím dělení průmyslové divize Brusiv a brusných systémů (ASD). Toto dělení vychází z obchodního schématu ASD, který rozděluje společnosti podle oborů, ve kterých je velký potenciál broušení a tedy možnost umístit konkrétní produkty ASD AOEM (Automotive Original Equipment Manufacturer) Jde o trh zaměřený na automobilovou výrobu. V České republice je koncentrace automobilového průmyslu vysoká. Největším a nejvýznamnějším zástupcem je Mladoboleslavská ŠKODA AUTO a.s., která má svoje závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí. Druhou největší automobilkou na našem území je TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile), která má závod v Kolíně. Poslední je Hyundai Motor Manufacturing Czech, se závodem v Nošovicích. 3 [online]. Praha : Český statistický úřad, 2010, [cit ]. Nejnovější ekonomické údaje. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace#13>

12 Transportation (TR) Jak samotný název tohoto trhu napovídá, jedná se buď o producenty dopravních prostředků, jako jsou výrobci autobusů (IVECO, KAROSA, SOR Libchavy, TEDOM aj.), či výrobce kolejových vozidel (ŠKODA VAGONKA aj.). Do této skupiny také patří dodavatelé do dopravního průmyslu (MAGNA, Hayes Lemmerz, BOSCH aj.). U dodavatelů do automobilového průmyslu je velká provázanost a s tím související závislost na produkci automobilek. V tomto trhu je charakteristický výskyt převážně velkých a významných hráčů General Market (GM obecný trh) Obecný trh je jednoznačně největším trhem (viz. GRAF 1). Zároveň je pro něj charakteristické, že jej nelze přesně vymezit. Na tomto trhu jsou zastoupeni velcí a významní hráči a dále malé a střední firmy (small and medium enterprises - SME). Tento trh pokrývá kovozpracující průmysl, firmy zaměřené na zpracovávání nerezu, dřevozpracující průmysl, či zpracování plastových dílů aj.. Již tento široký záběr nám naznačuje, že každý zákazník bude s největší pravděpodobností potřebovat jiné produkty, a společnost 3M mu musí nabídnout možná řešení, a to nejlepším a nejpřehlednějším způsobem. Velký potenciál v sobě skrývají také malé a střední firmy, na které se často zapomíná, neboť jejich nákupy většinou nedosahují výše jejich velkých kolegů. Pokud bychom si měli tyto firmy přesně definovat, budeme vycházet z definice Evropské unie: a) Mikrofirma - do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR b) Malá firma - do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR

13 c) Střední firma - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR 4. Malé a střední firmy by tedy měly být hlavní cílovou skupinou našich e- marketingových aktivit Autoopravárenství (AAD) Čtvrtý, neméně významný trh, je specifický svým velkým počtem koncových zákazníků a tím přesně zapadá do skupiny, na kterou by se měly zaměřit e- marketingové aktivity. Celkem AAD 4,44 TR GM 6,11 26,11 Celkem AOEM 3,89 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 GRAF 1. Velikost trhu pro průmyslovou divizi ASD v milionech $ 5 4 [online] CzechTrade, 2009 [cit ]. Uplatňování definice malého a středního podniku (MSP). Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-stredni-podnikani/uplatnovani-nove-definicemaleho-a/ /21196/>. [webová stránka] 5 Analýza trhu pro průmyslovou divizi ASD. Praha: 3M Česko s.r.o.,

14 3.2 B2B marketing B2B trh je obrovský a dosahuje mnohonásobně větších obratů než trh spotřebitelský (B2C). Pro oba tyto trhy platí společná pravidla, ale zároveň se liší podle konečného zákazníka. Rozdíly nalezneme hlavně ve struktuře trhu, poptávce, v povaze nákupní jednotky, v typech rozhodnutí a v samotném rozhodovacím procesu. 6 V tab. 2 si názorně a stručně představíme hlavní rozdíly mezi trhem firemním a trhem spotřebitelským, a dále se budeme převážně soustředit na procesy a pravidla na B2B trhu. Tyto procesy a pravidla jsou pro nás nesmírně důležitá, protože bez jejich pochopení nejsme schopni na B2B trhu uspět. Tato tabulka se snaží určitým způsobem shrnout, jaké principy obecně na těchto trzích platí, avšak je důležité podotknout, že se nejedná o model, který bychom mohli vztáhnout ke všem subjektům, které vystupují jak ve spotřebitelském, tak i firemnímu trhu. 6 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

15 Rozdíly mezi firemním trhem a trhem spotřebitelským B2B trh B2C trh Nákupy jsou prováděny za jiným účelem než je osobní Nákupy jsou prováděny pro osobní spotřebu nebo spotřeba spotřebu domácností Nákup provádí někdo jiný než uživatel produktu Rozhodnutí často přijímá více lidí Nákupy jsou prováděny na základě přesných technických specifikací, které jsou podloženy specifickými znalostmi v oboru Nákup po pečlivém zvážení alternativ Nákup je většinou realizován na základě racionálních kritérií Nakupující často absolvují dlouhý rozhodovací proces Vzájemná závislost mezi prodávajícím a kupujícím, vytvořené dlouholeté vztahy Nákupy mohou zahrnovat konkurenční nabídky, jednání o ceně a složité finanční dohody Produkty jsou nakupovány často od výrobce Nákupy často sebou nesou vysoké náklady a vysoké riziko Omezený počet velkých nakupujících Produkty: často velice složité, klasifikované podle toho, jak je firemní zákazníci využívají Poptávka je odvozená po jiném zboží a službách, obecně nepružná v krátkodobém měřítku, závislá na výkyvech, může být společná po jiném zboží a službách V propagaci a prodeji je kladen velký důraz na vytvoření vztahu se zákazníkem Nákup z pravidla provádí budoucí uživatel produktu Rozhodnutí jsou z pravidla na jednotlivci či domácnosti Nákupy jsou většinou realizovány na základě pověsti značky nebo osobních doporučeních s minimem nebo žádnými znalostmi o produktech Často impulzivní nákupy Nákup je založen na emocionální reakci na produkt nebo na propagaci Převážně rychlá impulzivní rozhodnutí Krátkodobé čí jednorázové vztahy s větším množstvím prodejců Většina nákupů je realizována za pevnou cenu Produkty jsou převážně nakupovány přes prodejce Většina nákupů je s nízkým rizikem a nízkou cenou Mnoho individuálních spotřebitelů a domácností Produkty: spotřební zboží a služby pro individuální spotřebu Poptávka založená na spotřebitelských potřebách a preferencích, obecně cenově elastická, stabilní v čase a nezávislá na poptávce po jiných produktech V propagaci je kladen důraz na reklamu Tab. 2 Rozdíly mezi firemním trhem a trhem spotřebitelským (převzato z Marketing: očima světových marketingových manažerů) 7 7 SOLOMON, Michael R. ; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elnora W. Marketing : očima světových marketing manažerů. Vydání první. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN X. s

16 3.2.1 Počet zákazníků Počet zákazníků je to, čím se liší trh B2B od trhu B2C. Pro B2B je typickým zákazníkem odborná firma, na rozdíl od B2C, kde je zákazníkem běžný spotřebitel. Naše marketingová strategie bude vycházet z počtu zákazníků a zejména jejich odborného zaměření. V případě prodeje brusiva pravděpodobně nebude nejlepší variantou zaplacení billboardové kampaně u dálnice, či 5 minutový shot před televizními novinami. Naše strategie se musí ubírat směrem k technickému řešení a technickým parametrům a těmi oslovit naše zákazníky. Strategie společnosti 3M je, že nabízí KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ. K oslovení výše uvedených trhů jsou využívány různé komunikační kanály. Jak je vidět z mého příkladu, většina firem zaměřených na spotřebitelský trh hledá co možná nejmasovější způsob oslovení s použitím televize, rádia, novin, časopisů, billboardů, reklam na sociálních sítích, na hlavních webových stránkách atd. I když v poslední době vidíme měnící se trend v B2C marketingu, tak masová kampaň zůstane stále jedním z klíčových ukazatelů pro B2C marketing. Ovšem B2B marketing musí svojí propagaci umět zacílit přes odborné kanály, vzdělávací kurzy, prezentace produktů, sponzoring vybraných akcí, či zábavné akce pro zákazníky. Nejdůležitější je osobní prodej, a to jak přes distribuční síť, tak přes vlastní obchodní zástupce firmy. Rád bych také poukázal na rostoucí vliv internetu a tedy možnosti cílení, na které se v této práci chci zaměřit. Dalším velice významným strategickým rozdílem je budování vztahu se zákazníkem. B2B marketing je zaměřen právě na budování seriózního a dlouhodobého vztahu se zákazníkem

17 3.2.2 Velikost nákupů Tento faktor je jistě dobře pochopitelný a je úzce propojen s prvním faktorem, tj. velikostí zákazníků, a to tak, že relativně malý počet zákazníků v B2B je zdrojem mnohem vyšších příjmů než velký počet zákazníků v B2C. 8 Jedním z ovlivňujících faktorů je komunikační a propagační strategie, která závisí na velikosti nákupu. V případě nákupu brusného materiálu za nižší částky je velká pravděpodobnost, že se zákazník nechá ovlivnit televizní reklamou nebo akčním letákem, ale v případě, že bude rozhodovat o nákupech za vysoké částky, bude vycházet z více faktorů a nepodlehnete první reklamě či akční nabídce. To ovšem neznamená, že akční nabídka nemůže odstartovat proces k nákupu 3M brusných materiálů, ale rozhodně se bude jednat o mnohem delší nákupní proces než je běžné na spotřebitelském trhu. Všechny uvedené faktory včetně relativní rezistence proti akčním nabídkám, či velké provázanosti vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem mají dvě strany mince. Tou pozitivní stranou je, že se nám budou lépe bránit produkty, které jsme již úspěšně umístili. Z toho samého důvodu se nám však bude těžko nahrazovat konkurence. Proto naše marketingové aktivity musí být správně cíleny a zároveň musí být atraktivní, aby dokázaly spustit proces rozhodování o nákupu nového výrobku Geografická koncentrace Geografická koncentrace je také často uváděna jako rozdíl mezi B2B a B2C trhem. V B2B trhu se z pravidla snaží být dodavatelé co neblíže odběratelům, aby dokázali udržovat co nejužší vazby, a především aby byli schopni flexibilně reagovat na jejich poptávku. Odběratelům tato varianta také vyhovuje, protože ví, že dodavatele má kousek od sebe a nebude muset čekat s urgentním požadavkem, než zboží přejede půlku světa. Tato praxe je u nás hodně vidět právě u výrobců automobilů, kde dodavatelé dílů jsou buď přímo v areálu 8 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

18 výrobců automobilů, nebo v jejich blízkosti, aby dokázali vyrábět a dodávat just in time. Není to ale vždy podmínkou, obzvláště v malé zemi jako je Česká republika, kde vzdálenost nehraje zas tak významnou roli Struktura poptávky I tento faktor nám může hodně napovědět, jak naše zboží prodávat. Poptávka v B2B má dvě základní vlastnosti: a) Odvozená poptávka znamená, že poptávka v B2B se odvíjí od další poptávky ať už na spotřebním, či na firemním trhu. Pokud to opět převedeme na naše klíčová brusiva a využití brusiv v automobilovém průmyslu, tak musíme sledovat, jak se vyvíjí prodej aut na spotřebním a firemním trhu, protože v případě, že poptávka tedy i výroba vozů půjde strmě dolů, nemůžeme očekávat, že prodej brusiv do automobilového průmyslu poroste. b) Neelastická poptávka znamená, že počet prodaných kusů zboží nebude v krátkém období výrazně reagovat na cenu. V případě, že automobilce zlevníme brusivo, tak rozhodně nedocílíme toho, že automobilka začne vyrábět více automobilů, tedy že začne více brousit, a tím dojde k nárůstu našich prodejů Nákupní chování organizací Pokud chceme dělat úspěšný marketing a chceme úspěšně koordinovat obchodní aktivity v B2B sektoru, tak je pro nás důležité, jak potenciální odběratel přemýšlí o nákupu materiálů. Tato informace by nás, stejně jako v B2C, měla dovést ke strategii jak a koho ovlivnit, aby naše výrobky byly úspěšné. 9 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

19 3.3.1 Nákupní situace Můžeme setkat se třemi základními nákupními situacemi, které zpravidla pokrývají veškeré nákupy firmy Přímý opakovaný nákup Jedná se zcela o rutinní záležitost, které z pravidla provádí nákupní oddělení. Nákupní oddělení má specifikované vlastnosti produktu a požadované množství a jejich úkolem je zajistit, aby byl materiál vždy dostupný. Většina těchto transakcí je prováděna zaběhlým způsobem s dodavatelem a prognózy jsou takové, že během několika let bude absolutní většina těchto obchodů realizována přes elektronické obchodování. 10 V tomto nákupu mohou být dvě skupiny produktů: a) Produkty běžné spotřeby nevyžadující schvalování jiných míst - tyto produkty nejsou technicky náročné a jejich přesná specifikace není zadaná v technologických postupech. Nákupčí si může tyto produkty vybrat ze seznamu schválených dodavatelů na základě zkušeností, vztahů a motivací od dodavatele. V tomto případě tyto nákupy můžeme ovlivnit zajímavou akční nabídkou, dobrou reputací a také nezanedbatelnou měrou vztahem s daným nákupčím. V případě, že nejsme na seznamu schválených dodavatelů, se podobnou cestou můžeme vydat i v případě, že bychom chtěli na tento seznam proniknout. Často je dobré se do firmy dostat i s nějakým méně významným produktem, a díky zapsání se do seznamu dodavatelů můžeme svoji pozici ve firmě rozšiřovat i díky budování vztahů s dodavatelem (již nemyslím jen nákupčího) a možnosti získat více informací než někdo, kdo se do firmy ještě vůbec nedostal. b) Produkty běžné spotřeby technologicky schválené - tyto produkty se ve společnosti běžně spotřebovávají, ale jejich použití je technologicky 10 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

20 spjato s určitým výrobním procesem nebo technickými parametry daného produktu. Tyto nákupy také provádí převážně nákupčí společnosti, ale již nemá volnou ruku v otázkách volby dodavatele a produktu, protože všechny tyto informace jsou stanoveny v technologickém pokynu. Daný produkt a dodavatel tohoto produktu vzejdou z výběrového řízení. Tento nákup je specifikován viz. níže Modifikovaný opakovaný nákup Tato situace nastává téměř v pravidelných intervalech, kdy se firma rozhodne zrevidovat portfolio svých dodavatelů, upravit parametry nakupovaného produktu, či se rozhodne, že potřebuje učinit úsporná opatření. 11 Tento proces trvá delší dobu než přímý opakovaný nákup, ale zároveň ve většině případů trvá kratší dobu než nový nákup (viz. níže). Zde záleží kolik osob a z jakých pozic z nákupního střediska (viz. níže) a také s jakými požadavky do tohoto procesu vstoupí a k jakým krokům v průběhu rozhodovacího procesu dojde (viz. níže). Tato situace je hrozbou pro současného dodavatele, protože může rázem ztratit nezanedbatelné prodeje, ale v případě, že marketing a obchodní tým ví, co se u zákazníka děje a již dopředu zná jeho požadavky nebo přání, tak se může náležitě připravit. Dle hesla kdo je připraven, není zaskočen můžeme ve finále z této situace vytěžit mnohem více než byl původní prodej, či v horším případě minimalizovat naše ztráty. Na druhé straně je to však obrovská šance pro dodavatele, který se snaží firmu získat, a díky uzavřenému počtu dodavatelů se mu to zatím nepodařilo. Právě tato chvíle je pro nás ideální. Nyní můžeme přesvědčit firmu o svých přednostech a získat nový obchod. 11 SOLOMON, Michael R. ; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elnora W. Marketing : očima světových marketing manažerů. Vydání první. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN X. s

21 Nový nákup Tato situace nastává, když společnost řeší nákup produktu, který doposud nikdy nebrala a nemá s ním žádnou zkušenost, nebo pokud se jedná o velkou a dlouhodobou zakázku, která se opakuje v časových intervalech, ale z finančních či technických důvodů ji zařadíme do nového nákupu místo do modifikovaného opakovaného nákupu. Čím větší výdaje firma plánuje, tím také roste riziko pro společnost, a proto se do procesu zapojuje čím dál tím více lidí a vzniká takzvané středisko nákupu (viz.níže). 12 Tato situace je velkou výzvou pro všechny dodavatele, kteří jsou nový nákup schopni realizovat. V tu chvíli začíná velká kooperace mezi marketingem a prodejním týmem a tento tým se snaží zjistit co možná nejpřesněji potřeby zákazníka, tedy nejen oficiální specifikace, ale také to, co opravdu zákazník očekává, a s čím bude spokojen. Celý tento proces je také závislý na tvoření vztahu se zákazníkem. Čím lepší budeme mít vztah, tím více informací jsme schopni získat a tím lépe jsme schopni připravit naší nabídku Středisko nákupu Není výjimkou, že ve firmě o nákupech nerozhoduje pouze jeden člověk, ale skupina lidí, která je tak velká, jak složitost a velikost nákupu vyžaduje. Tato skupina lidí se nazývá středisko nákupu. Tato skupina lidí z pravidla rozhoduje v novém nákupu nebo o modifikovaném opakovaném nákupu. Velikost a účastníci jsou také přímo závislí na velikosti firmy a výroby a někdy se role v nákupním středisku spojí v jednu osobu. Ve chvíli, kdy se z nákupu stane přímý opakovaný nákup, tak středisko do nákupu již není zapojované a o všechny náležitosti se stará nákupčí KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s SOLOMON, Michael R. ; MARSHALL, Greg W.; STUART, Elnora W. Marketing : očima světových marketing manažerů. Vydání první. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN X. s

22 Na marketingovém pracovníkovi a obchodním týmu je, aby dokázal oslovit a navázat vztah se všemi zúčastněnými, aby měl informace zdola nahoru a dokázal vyslyšet přání od uživatelů přes technology až po majitele či nákupčí Uživatelé Uživatelé jsou osoby, které s produktem přicházejí do každodenního kontaktu, protože s ním pracují. Právě oni často dávají podněty k nákupu nových materiálů a oni pomáhají definovat specifikace produktu. 14 Pokud si tyto osoby aplikujeme do našeho brusičského prostředí, tak se jedná o lidi, kteří jsou u linky a drží brusku či brusivo v ruce. Tyto osoby jsou velice důležité, protože právě oni mají schopnost nejlépe zrecenzovat daný produkt a říci, jestli jim vyhovuje či nikoliv. Nicméně v konečném rozhodování zpravidla nemají přímý vliv a je pouze vyslyšen jejich hlas recenzenta produktu Ovlivňovatelé Jedná se o velice důležité osoby, jejichž názory mají vliv při konečném rozhodování. Většinou tvoří technické specifikace produktu, podílejí se na jeho testování a dávají dohromady data pro porovnávání alternativ. Velice často se jedná také o lidi, kteří iniciují poptávku po určitém produktu, protože daný produkt může ovlivnit výrobní proces. 15 Tyto osoby většinou zastávají místa technologů výroby či mistrů, mají praktické zkušenosti s produkty a znají jejich přesný vliv na výrobní proces. Také to jsou osoby, které dohlíží na technologickou kázeň, neboť právě dodržování technologické kázně může mít značný vliv na hodnocení produktu a dokonce i na výrobní proces. 14 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

23 Nákupčí Tyto osoby mají v popisu práce vybírat dodavatele a sjednávat s nimi nákupní podmínky a šetřit náklady firmy. Jejich hlavní pracovní náplní ve výběrovém řízení jsou provozní a ekonomické aspekty výběrového řízení. 16 I když by se mohlo zdát, že se jedná o relativně méně významnou postavu v celém procesu, opak je pravdou. Nákupčí je velice důležitá osoba, která může dodavateli výrazně pomoci, nebo mu naopak výrazně zkomplikovat situaci. Právě nákupčí ovlivňují seznam schválených dodavatelů a jsou těmi, kteří mají klíčové slovo při rozhodování o tom, které distributory přidat, a které naopak odstranit Rozhodovatelé Jsou osoby, které ve výběrovém řízení mají formální či neformální pravomoc vybrat konkrétního dodavatele. V přímých opakovaných nákupech jsou to většinou nákupčí, v modifikovaných opakovaných nákupech a nových nákupech to může být nákupčí, technolog či osoba ze samotného vedení společnosti. Kdo je tím rozhodovatelem velkou měrou závisí na velikosti a rizikovosti zakázky. U velkých zakázek touto osobou může být přímo ředitel nebo majitel společnosti Vrátní Tyto osoby, i když jsou svým významem v celém procesu nejmenší, tak rozhodně nejsou hodny opomenutí, neboť mohou kontrolovat tok informací právě k výše uvedeným osobám. Může se jednat od asistentek až například po 16 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN s

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

měření SPOKOJenOSti zákazníků na BUSineSS trhu

měření SPOKOJenOSti zákazníků na BUSineSS trhu měření SPOKOJenOSti zákazníků na BUSineSS trhu customer SaTISfacTIOn MeaSUReMenT On BUSIneSS MaRKeT Hana Šůstková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Moravská vysoká škola

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s.

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Obsah 1 Nové technologie pro získávání adres 2 Listbroking 3 Výběr cílové skupiny - příklad Seite 2 Nové technologie

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Internet marketing je jedním z druhů propagace, kterým můžete získávat nové zákazníky a budovat značku (branding).

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Modely elektronického podnikání

Modely elektronického podnikání Elektronické obchodování Modely elektronického podnikání Každá transakce vedená za účelem prodeje nebo nakupování zboží a/nebo služeb a/nebo informací, při které jednání mezi partnery se vede převážně

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Česká asociace pro arbitráž

Česká asociace pro arbitráž PŘÍPADOVÁ STUDIE Česká asociace pro arbitráž (CAA) Profil klienta a zadání Česká asociace pro arbitráž zajišťuje vedení rozhodčích řízení pro obchodní i soukromé spory majetkového charakteru. CAA sdružuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více