Jak můžeme pomoci dítěti k úspěšnému startu ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak můžeme pomoci dítěti k úspěšnému startu ve škole"

Transkript

1 Jak můžeme pomoci dítěti k úspěšnému startu ve škole Myšlení: Cílem těchto cvičení je zvýšit schopnost logického uvažování dítěte. Pro rozvoj myšlení je důležité podporovat dítě v logickém uvažování. Dítěti ponecháme možnost úkoly samostatně dokončit, přičemž s ním hledáme možná řešení. Případné neúspěchy netrestáme. Současně s rozvojem myšlení a uvažování se rozvíjí i řeč dítěte. K tomu výrazně přispívá i každodenní povídání s dítětem, ať už jsme s ním na procházce, nakupujeme apod. Můžeme s dítětem hovořit o běžných věcech (např. jdeme koupit několik věcí, požádáme dítě, co nám má připomenout trénujeme tím i paměť, orientaci v běžných životních situacích), o tom, co dělalo dítě v naší nepřítomnosti a naopak my můžeme vyprávět své zážitky. Pokusíme se nepoužívat odpověď teď mi dej pokoj, nemám čas a odpovíme, pokud možno, na každou otázku. Cvičení: - Rozlišování věcí podle jednoho znaku: Řekni mi, které věci okolo jsou červené? (zelené, modré, atd. dle barvy; kulaté, hranaté dle tvaru; ze skla, ze dřeva dle materiálu). - Vyjmenování určitých kategorií podle jednoho podstatného znaku: Budeme si povídat, co všechno roste na stromech: já řeknu jedno slovo, potom zase ty, a kdo uhodne víc. (co nebo kdo všechno běhá apod.) - Hra: Všechno lítá, co peří má (všechno jezdí, co kola má...) - Vyjmenujeme řadu slov a dítě má říci, co mají stejného, čím jsou stejná (pojmenovat věci jedním slovem), např.: jablko, hruška, švestka, to je ovoce; kolo, motocykl, letadlo, to jsou dopravní prostředky, (oblečení, nábytek, psací potřeby atd.) Pokud dítě v tomto cvičení selhává, pracujeme opačně: Budeme si jmenovat ovoce, které známe: já jedno, ty jedno. (dopravní prostředky, oblečení, atd.) Při příštím cvičení doplníme dalším novým slovem. - Označení protikladů: Strom je velký kytka malá. Bílý černý, světlý tmavý, široký úzký, starý mladý, hodný zlý, apod. - Vytvoření věty ze tří slov: Řekneme tři slova, např.: Honzík míč házet a dítě z nich Vytvoří větu: Honzík hází míčem. apod. - Podle vybraných obrázků vyprávět. - Řešení situací: Co by se stalo, kdybys šel ven v ponožkách? (kdyby ses na křižovatce nerozhlédl, kdybychom šli nakoupit bez peněz apod.). Co uděláš, když zakopneš a rozbiješ si koleno? - Řekneme větu s nesprávným obsahem a dítě má poznat, co je tam špatně, např.: V létě padá sníh a v zimě se chodíme koupat k rybníku. Sůl je sladká a cukr je slaný. Paměť: Cílem těchto cvičení je zvýšit schopnost zapamatování. Nemá-li dítě přiměřeně rozvinutou paměť, může se stát, že mu unikají drobné pokyny, důležité k vykonání dalších činností a jeho výkon potom klesá. - Hra: Co chybí na stole? Na stůl položíme několik libovolných předmětů (6 8), potom některý schováme a dítě hádá, který chybí. Co se změnilo? a) V místnosti přemístíme některý předmět a dítě hádá změnu v uspořádání. b) Co se změnilo na mamince, na cestě do školky apod. c) Postavíme stavbu z kostek a po prohlédnutí něco změníme.

2 - K nácviku paměti pro slovní celky začínáme se čtením jednoduchých říkanek s obrázky. Čteme nejprve sami, potom při opakování necháme dítě jednoduché slovní celky doplňovat. Při každodenním čtení postupně zvládne říkanky celé. - Necháme dítě vyřizovat jednoduché vzkazy, vyprávět, co v naší nepřítomnosti dělalo ap. - Dítěti řekneme větu nejprve o pěti slovech, např.: Pepík vstal a umyl se. Dítě větu opakuje. Počet slov ve větách postupně zvyšujeme. - Při čtení příběhů a pohádek sledujeme pozornost dítěte. Pokud je unaveno, přestaneme a pokračujeme až za chvíli. Potom dítě necháme vyprávět samostatně, pokud možno nejprve za pomoci obrázků nutno vybírat hodně ilustrované knihy nebo časopisy pro děti, kreslené seriály v přílohách novin atd. Pozornost a zrakové vnímání: Cílem těchto cvičení je rozvinout postřeh, pozornost, představivost, které jsou velmi důležitými předpoklady pro zvládnutí školních nároků. - Rozlišujeme předměty v okolí dítě v místnosti ukáže na všechny věci kulaté, věci dřevěné, červené apod., venku potom může hledat stejně barevná auta, auta podle značky atd. - V krabičce mezi velkými knoflíky hledáme malý, mezi modrými kuličkami červenou, mezi stejnými kostkami jednu odlišnou tvarem atd. Třídění podle barev, velikosti, materiálu (kostky, knoflíky atd.) a) Ze zápalek postavíme několik stejných obrázků (domečky, vláčky apod.), z nichž pouze jeden je úplný a u ostatních vždy některá ze zápalek chybí. Dítě potom chybějící zápalky doplňuje tak, aby všechny obrázky byly úplné. Tuto hru můžeme hrát i naopak dítě nám postaví jeden kompletní obrázek a jeden neúplný a my hádáme, kde chybí zápalky. b) Stejně tak lze předkreslit vedle jednoho úplného obrázku několik neúplných, které má dítě dokreslit. - Vyhledat mezi několika obrázky stejné použijeme obrázky z Pexesa, vybereme však zpočátku pouze čtyři dvojice, potom osm. Pokud se dítěti třídění obrázků daří bez velkých problémů, zahrajeme si s ním hru podle návodu začínáme opět s menším počtem dvojic. - Rozstříháme jednoduchý obrázek (pohlednici) na 2 3 kusy a dítě je skládá dohromady. a) Skládáme pohlednici rozstříhanou nepravidelně na více kusů. b) Máme-li obrázkové kostky, použijeme tuto stavebnici. Sluchové rozlišování: Cílem cviků zvyšujících tuto schopnost je připravit dítě na čtení a psaní. K tomu je třeba, aby dítě poznalo rytmus jednotlivých slov, členilo slova na slabiky, slyšelo izolovaně jednotlivé hlásky v jednoduchých slovech, diferencovalo měkké a tvrdé slabiky, znělé a neznělé hlásky (dy di, ty ti, b d, c z apod.) ve slovech. Výraznější obtíže v této oblasti mohou nastat u dětí s vadami řeči, kde je třeba logopedické nápravy. V případě, že dítě logopeda navštěvuje, doporučujeme poradit se s ním o dalších vhodných cvicích. Cvičení sluchu: Hrajeme hru: Odkud to bylo? Dítě zavře oči a my zaťukáme nebo bouchneme a ptáme se: Odkud to bylo? Ukaž mi, odkud se to ozvalo. - Hra Co to bylo? zašustíme papírem, cinkneme lžící o talíř, ťukneme kladívkem apod.a ptáme se, co to bylo. V místnosti schováme budík, necháme ho tikat, event. zvonit a podle zvuku ho dítě hledá.

3 Cvičení rytmu: - Vytleskáváme jednoduché říkanky a písničky (Já do lesa nepojedu možno použít i knížky Brousek pro tvůj jazýček aj.) - Spolu s dítětem vytleskáváme jednoduché slovo, např.: máma. Nejdříve je spolu vyslovíme a pokud dítě bez obtíží slovo vytleská, řekneme: Vytleskej sám (sama). Předříkáme další slovo maminka, tatínek, kolo apod.. Dítě si nejprve k tleskání může slova předříkávat, potom pouze vytleskává jejich rytmus. Cvičení sluchové analýzy: - Položíme na stůl několik předmětů (hračky, předměty denní potřeby apod.) a vyslovíme první slabiku některého z nich. Dítě má potom slovo doplnit, např.: Která z věcí na stole začíná na pa? Dítě doplní panenka. Pokud je tato hra pro dítě příliš složitá, na předmět ukážeme. Ukážeme na panenku a řekneme: Pa a dítě doplní nenka. Podobně pero, sešit, talíř, tužka. - Hádej, které slovo si myslím? Řekneme první slabiku slova, které si myslíme, např.: ka a dítě hádá: kabát, kalhoty, kapsa, kalendář apod.. Tuto hru můžeme obměnit na hledání blíže určené věci, např.: Je to v pokoji, stojí to u stolku a začíná to lam. Co to je? (lampa) - Rozlišování jednotlivých zvukově podobných slabik a hlásek: Řeknu ti dvě slova, ty si je ještě jednou nahlas pečlivě zopakuješ a potom mi povíš, zda jsou nebo nejsou stejná. Brum bram, pes pas, cvak svek, cimk cink, pes les, kosa koza, bram pram, haf had, haf haf, vošl vočl, sak cak, bal pal, bram bram, nyní nini, dyk dik, měl mel, něco něco... a další dvojice podobně znějících slov (i nesmyslných). - Stejná souhláska na začátku slov: Zahrajeme si hru. Já ti řeknu nějaké slovo a ty zkusíš vymyslet jiné, které začíná stejně. Třeba taška.. Dítě pokračuje: Tabule, telefon apod. V hledání slov se můžeme s dítětem střídat. - Odlišné souhlásky ve slovech: na začátku: Řekneme: Co slyšíš na začátku slova pes? Slyšíme tam p, viď? A co slyšíme na začátku slova les? dům, koza atd. - Odlišné samohlásky ve slovech: na začátku: Řekneme: Co slyšíme na začátku slova oko?.slyšíme tam o, viď? A co slyšíme na začátku slova ucho? Eva, Anička, Adam, Emil atd. - Odlišné samohlásky a souhlásky ve slovech na konci: Řekni mi, co slyšíš na konci slova pes? Slyšíme tam s, viď? A co slyšíš na konci slova dům? les atd. - Určení místa hlásky ve slovech: Řekni mi, zda slyšíš ve slově pes p. Řekni to p pes. Pokud dítě porozumí úkolu, ptáme se dál: Kde p slyšíš? Dítě odpoví: Na začátku. Podobně: Kde slyšíš l ve slově les? (..k.. ve slově luk,..k.. ve slově oko atd. Toto cvičení je velmi obtížné a ne všechny děti jsou schopny je brzy zvládnout. - Pokud se nám podaří u dítěte navodit sluchové rozlišování jednotlivých hlásek, lze přejít ke cvičení jednoduchého rozkladu slabik a jednoslabičných slov: Řekneme-li..ma.., slyšíme tam m-, -a-, viď? Nebo..pa..slyšíme p-, -a-, rozumíš tomu? Zkus stejně rozložit..ca. (ko, pes, apod.) Jemná motorika: Cílem těchto cvičení je rozvinout pohybovou dovednost ruky, která je jedním ze základních předpokladů psaní ve škole. Každodenně: Trénujeme zapínání a rozepínání knoflíků, zavazování tkaniček, zapínání zipu, děvčátka oblékají panenky, chlapci montují. Dáme možnost k navlékání korálků, knoflíků na nit s jehlou, k dispozici mohou být i dětské hry typu mozaiky.

4 Vlastní cvičení: Před každým cvičením kresebného projevu necháme dítě uvolnit ruku. - Ve vzduchu si zkouší pohyb, který potom bude kreslit, např. před klubíčky krouží apod.) - Vystřihujeme třásně z papíru: dítě stříhá proužky libovolně široké. - Podle možností upevníme větší kus papíru (i balicího) na zeď nebo dveře a necháme dítě uvolněnou rukou čárat sem a tam po celé ploše ( pohyb míče, který se kutálí sem a tam ). Nejvhodnějším nástrojem ke psaní je křída, tlustá tuha, později progreso, pastelka, měkká tužka. - Odstřihování rohů u archů papíru možno použít i staré noviny. Dítě odstřihuje jednotlivé rohy tak dlouho, až papír rozstříhá na malé kousky (papírový sníh). - Vsedě cvičíme dotyky tužky na volný list papíru tečky ( jako zobání kuřátka ). - Uvolněnou rukou dítě kreslí na volný list papíru velký kruh vícekrát za sebou, uvnitř ještě další (jako když se otáčejí kola ). - Stříhání podle nakreslených čar lze použít i jednotlivých vystřihovánek. - Cvičení přímých čar, psaných různým směrem, bez pohybu papíru (vstoje) na volný list papíru nakreslíme několik různobarevných bodů a dítě je potom přímými čarami spojuje. - Cvičení přímých čar, psaných stejným směrem (vsedě). Předkreslíme dvojice různobarevných bodů tak, aby je dítě spojovalo vodorovně směrem odleva doprava ( jízda auta ). - Stříhání složitějších obrazců (domeček, který předkreslíme, strom). - Cvičení kresby dolního oblouku vždy zleva doprava na velkém papíru ( let ptáka, houpačka ). - Cvičení kresby horního oblouku opět zleva doprava ( hory a údolí, poskoky žáby ). - Dítě vystřihne jednotlivé předkreslené geometrické obrazce: čtverec, trojúhelník, kolečko. Pokusí se z nich za pomoci rodiče sestavit na další list papíru obrázek (domeček, vláček, květinu). - Při cvičení kresebných dovedností zkouší dítě, opět nejprve ve stoje, na větší papír kroužit volnou rukou (různě velká klubíčka). - Kreslení vlnovek zleva doprava na velký papír (vlny na moři..). - Opět dítě vystřihuje různé geometrické obrazce, vybarví je a spolu s pomocí rodiče sestaví a nalepí na čtvrtku papíru libovolný obrázek (domeček spolu se stromem apod.). - Z plastelíny vytvoříme jablíčka, hrušky, mističky atd. - Hadovka (list lípy) na velký list papíru cvičit správný tah u pravé strany listu (procvičit v různých velikostech). - Šikmá čára shora dolů opět použijeme velký list papíru a měkkou tužku ( prší ). Matematické představy: Cílem těchto cvičení je zvládnout základy pro utváření matematických pojmů. - Nacvičujeme srovnávání velikostí, porovnávání množství, pojmy stejně, více, méně, poznávání prostorových a časových vztahů, orientaci v počtu do Určování množství: Připravíme před dítě dvě hromádky knoflíků, kostek atd. Ptáme se: Kde je víc? Kde je méně? Nezapomeneme také na dvě hromádky o stejném počtu. - Porovnávání množství pomocí grafického znázornění: Nakreslíme před sebe řadu koleček (4 5), vedle potom řadu čtverečků tak, aby dítě jednotlivé dvojice mohlo spojovat čarami. Po spojení se ptáme: Kterých obrázků je víc? Při nestejném množství geometrických obrazců potom zůstanou nadpočetné obrazce a dítě si názorně uvědomuje pojem množství. - Hrajeme Člověče, nezlob se. (Cvičení orientace v počtu do 6). - Na volný list papíru nakreslíme kolečka, čtverce, trojúhelníky. Z nich jeden vždy vyplníme určitým počtem puntíků (např. čtverec dvěma, kolečko třemi, trojúhelník čtyřmi). Dítě má potom ostatní volné obrázky doplnit stejným počtem puntíků (všechny čtverce dvěma atd.).

5 - Nakreslíme určitý počet geometrických obrazců na jeden řádek vedle sebe (např. pět koleček, pod to na další řádek tři čtverce apod.) a dítě potom kreslí stejný počet samo. - Cvičíme pojmy nahoře, dole, uprostřed: vezmeme nějaký předmět a dáváme jej na různá místa stolu. Dítě říká: Je na stole, pod stolem atd. - Nakreslíme jednoduchý obrázek nebo vodorovnou čáru a na ni potom barevné kolečko, jiné pod ni a dítě říká: Je nad čarou, pod čarou atd. Stejně můžeme použít jednoduchý obrázek z dětské knihy či časopisu ( Řekni mi, co vidíš nahoře? Kde je nakreslen na obrázku? ) Orientace v číselných vztazích v oboru do 10: - Naučíme dítě říkanku: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, zavřete si chaloupku, vleze vám tam medvěd. - Připravíme si tři papíry. Na krajní nedáme nic a na prostřední čtyři knoflíky. Na první volný papír potom dítě dá méně knoflíků než je na prostředním, na třetí potom knoflíků víc. Potřebujeme minimálně 12 knoflíků. - Učíme dítě hrát hru Domino. - Seřadíme do řady 10 kostek různých barev a ptáme se: Kolikátá kostka je červená? Podej mi čtvrtou kostku! (pátou, druhou, první, poslední, hned za první, hned před třetí, všechny za druhou, všechny před čtvrtou apod.) - Pokoušíme se navodit základní početní operace pomocí názoru: Když máš dvě kostky (dítěti kostky nejprve skutečně dáme), kolik budeš mít kostek, když ti jednu přidám? (vezmu). Použijeme maximálně 10 kostek. Pokud dítě pomocí kostek pochopí podstatu sčítání a odčítání, zkoušíme to samé bez kostek. Dítě se pokouší kostky si jen představovat. Při tomto cvičení nepřekračujeme počet 5.

a) Cvičení a hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, prostorové a pravolevé orientace

a) Cvičení a hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, prostorové a pravolevé orientace NÁMĚTY NA SPOLEČNÉ HRY RODIČŮ A DĚTÍ VHODNÝCH PRO PŘEDŠKOLÁKY Hry a cvičení vhodná pro předškoláky Hra dítěti zprostředkovává poznávání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha e-mail: kropackovajana@seznam.cz

Více

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní MAXÍK Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah Obsah...1 Informace o projektu...2 Úvod...4 Popis jednotlivých lekcí...6 1. Barvy...6 2. Geometrické tvary...7 3. Propojení barev

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

Příloha č. 1 Zásobník didaktických her a pomůcek

Příloha č. 1 Zásobník didaktických her a pomůcek Příloha č. 1 Zásobník didaktických her a pomůcek Tento zásobník slouží jako inspirace pro pedagogy k práci v oblasti výchovy řeči dětí. Všechny uvedené hry a činnosti jsou pouze inspirativní lze je obměňovat

Více

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? správně vyslovovat všechny hlásky vyřídit jednoduchý vzkaz vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit orientovat

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA GRAFOMOTORICKÉ OBTÍŽE ŽÁKŮ V PRVNÍ TŘÍDĚ ZŠ A MOŽNOSTI JEJICH NÁPRAVY DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Mašková UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA DĚTSKÁ KRESBA V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ A JEJÍ VLIV NA PÍSEMNÝ PROJEV ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Grunertová Učitelství pro

Více

PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/02.0051 Návrh koncepce lekcí č. 6 11 (Doc. Olga Zelinková, 26. 1.

PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/02.0051 Návrh koncepce lekcí č. 6 11 (Doc. Olga Zelinková, 26. 1. Návrh koncepce lekcí č. 6 11 (Doc. Olga Zelinková, 26. 1. 2014) Časové rozvržení: 2 lekce na měsíc, tj. únor květen (červen- opakování), 4měsíce x 2 lekce, tj. 8 lekcí. Celkem by mělo být 13 lekcí. 1.

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

Před vstupem do školy

Před vstupem do školy Před vstupem do školy Nástup do školy je pro všechny děti velmi významným obdobím. Znamená totiž počátek nové životni fáze - ze světa her vstupují do světa povinností. Pro zvládnutí nových nároků spojených

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 Učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první stupeň základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 www.amosek.cz 1 NOVÉ NOVÉ 2NOVINKY strana 30 2 NOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

Stránka1 NAŠE ŠKOLKA. časopis Mateřské školy Veltrusy, okres Mělník číslo 22 ročník 4 školní rok 2010/2011 červen 2011

Stránka1 NAŠE ŠKOLKA. časopis Mateřské školy Veltrusy, okres Mělník číslo 22 ročník 4 školní rok 2010/2011 červen 2011 Stránka1 1 NAŠE ŠKOLKA časopis Mateřské školy Veltrusy, okres Mělník číslo 22 ročník 4 školní rok 2010/2011 červen 2011 1 Stránka2 2 RUBRIKY STRANA Co proběhlo 3 Plánujeme 4-9 Blahopřejeme 10-12 Naše projekty

Více

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu: SBORNÍK námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029 Krajské zařízení

Více

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Logopedie Příloha č. 1 Zpracovala: Olga Taichová 1 1.Průpravná cvičení Dechová cvičení: Většinou jimi zahajujeme cílené logopedické aktivity. Realizujeme je v čisté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna 1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Vzhledem k

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více