SK HO RACKA SLAVIA TREBIC, o.s. ZIMNÍ STADION, ul. Kateřiny z Valdštejna 1, Třebíč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SK HO RACKA SLAVIA TREBIC, o.s. ZIMNÍ STADION, ul. Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč"

Transkript

1 ,, v, v SK HO RACKA SLAVIA TREBIC, o.s. ZIMNÍ STADION, ul. Kateřiny z Valdštejna 1, Třebíč Tel. : Fax: IČ: DIČ: CZ Město Třebíč Karlovo náměstí Třebíč Věc: Žádost o pomoc při řešení problému technického stavu informačního panelu - kostky Tímto se na Vás obracíme s žádostí o pomoc při řešení dlouhodobého problému a to s technickým stavem informačního panelu, tzv. kostky na našem zimním stadionu, Kateřiny z Valdštejna 1. Jedná se o dlouhodobý problém, který se zde již několik let vyskytuje a v současné době přesáhl únosnou mez pro běžné a bezpečné fungování. Na tuto skutečnost jsme byli písemně upozorněni servisní organizací, tj. SPŠ Třebíč, která nám provádí údržbu tohoto zařízení a to dne Následně během sezóny 2012/2013 došlo k několika výpadkům a nehodám, které se podařilo odstranit. S ohledem na upozornění od servisní organizace a výskytu častých nehod na zařízení jsme požádali o posouzení technického stavu autorizovaného revizního technika. Jeho zpráva ze dne potvrzuje hodnocení servisní organizace a doporučuje jednoznačně toto zařízení neprovozovat. Jelikož se jedná o zaří zení, které bylo vyrobeno a zprovozněno někdy kolem roku 1983, tak jeho oprava či úprava není možná. Pořízení nového informačního panelu (odhadovaná cena 2,5 mil. Kč) je nad možnostmi našeho klubu, tak se s tímto problémem obracíme na Město Třebíč, jakožto vlastníka zimního stadionu. Celá záležitost je nutná řešit v co nejkratší době, tak aby se předešlo jakýmkoliv škodám na majetku či zdraví a nebyla ohrožena sportovní činnost. Předem děkujeme za pochopení a urychlené řešení dané situace. S pozdravem za SK Horácká Slavia Třebíč, o.s. V Třebíči 10. dubna SK HORÁCKÁ SlAMJA 11HfC, o. s. ' lednlhokej ul. Katellnr z Vaklštejn1 1 = TŘEl!fe _: fg Tel.: S6a Far. 841 au -:;.=; 01C:c~77 Dr. Karel Čapek Generální ředitel SK Horácká Slavia Třebíč, o.s. Přílohy: 1) SPŠ Třebíč - hodnocení technického stavu panelu 2) Hodnocení stavu - revizní technik

2 Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových Třebíč Hodnocení technického stavu informačního panelu Technologie: velice zastaralá, není možná žádná modernizace, zastaralý způsob přenosu dat do samotného panelu. Technická dokumentace: neexistuje. Technický stav: kritick)'. Stručný výčet: koroze součástek ; koroze vodivých spojů desek plošných spojů ; koroze spojovacích konektorů (na kabelech, na deskách plošných spojč1); koroze v tomto prostředí bude nezadržitelně zvyšovat pravděpodobnost poruch; vlhkostí nasáklé plošné spoje - při manipulaci odpraskávají vodivé cesty, neopravitelné. stabilizátory ve zdrojové části pracují ve svých výkonových mezích; nadměrné z ahřívání součástek - provi z orně přip ojené dod a tečné ventilátory; případné zastavení ventilátorů - okamžitá neopravitelná porucha zdrojové části nebo i ostatních plošných spojů; opotřebení součástek - stárnutí elektrolytických kondenzátorů (změna kapacity); zdrojová část - možná porucha napájení jednotlivých OPS; zničení většiny integrovaných obvodů ; Velmi zastaralé řízení dat - poruchové, vynechávání modulů v panelu Opravy: problematické. problematická výměna většiny elektronických součástek; při demontáži desek plošných spojů možný vznik dalších nechtěn ý ch závad; neexistence dokumentace - delší doba oprav; problém najít servis pro zastaralé zařízení; zařízení může být delší dobu mimo provoz; Finanční náklady: narůstající. časté opravy; možné dlouhé doby oprav; náklady se budou zvyšovat; Závěr:Z těchto důvodů bychom doporučili vážně uvažovat o investici do nového a nesrovnatelně v dnešní době modernějšího panelu, který přináší sebou mnoho zajímavých výhod a možností co se týče samotného zobrazování určitých informací, obrazu, videa a samotného skóre. Je nutné upozornit na možnost porušení BOZP při provozu tohoto zařízení, jak pro hráče, zaměstnance i návštěvníky ZS. Dne:

3 Hodnocení technického stavu informačního panelu Technická dokumentace: neexistuje. Technický stav: kritický. Celkový stav zařízení: Neopravitelné Závěr zprávv technického posouzení: Zařízení není schopné bezpečného provozu. Při provozování hrozí zvýšené riziko úrazu elektrick) 1 m proudem, případně technická závada a ohrožení majetku. Vzhledem k tomu, že se toto zařízení nachází v prostorách, kde se shromažďuje více jak 250 osob, doporučuji toto zařízení NEPROVOZOVAT. Dne: Sláma Jaromír Ivana Olbrachta 654/ 10, Třebíč Revizní technik elektro Evidenční číslo: 5623/9/09/R-EZ-E2/ A I(""-"' f\l~\111{ TEcll ~ ~.f" CD ~ " ' _, -4 -$ ~\ o ~-g.if' :zi \ C> /.~(f)" -a\t

4 \ I u I M c}l ri;! partner Vi!ŠÍ zábavy HOT Impex s.r.o. Tel.: ó7 Botanická 3 Fax: ó 2 63 Dalovice GSM: Bankovní s pojen~ : JčO: Českosl o venská obchodní banka, a.s. DIČ : CZ Karlovy Vary číslo účtu : /0300 LED kostka pro Třebíčský stadion Obecné info LED kostky jsou běžným vybavěním každého hokejového stadionu a sportovních arén obecně. Bez obrovské LED kostky nad kluzištěm si dnes již nedokážeme představit žádný extraligový hokejový zápas či mezinárodní turnaj. Přehledné zobrazování informací o záp.ase, výsledková tabule, inzerce a reklamy, videoklipy, živá kamera vč. opakování záběrů ze hry a řada dalších informací na LED kostce je dnes již samozřejmostí. Nepodstatná není arii skutečnost, že pro řadu návštěvníků se slabším zrakem je multimediální LED kostka lepším zdrojem informací o zápase než jeho samotné sledování na hřišti, kam hlavně u větších arén nemusí oko návštěvníka dohlédnout. Každý si tak připadá, jako by seděl v první řadě. Samozřejmě, že se LED kostky dají využít i pro různé. spo rečenské a kulturní akce (např.. koncerty, veletrhy a prezentace apod.). Koncepce LED kostky LED obrazovka je schopna plnohodnotně zobrazovat skóre, videa a reklamy. LED kostkú doporučujeme koncipovat ve formátu 16:9 tento formát je pro diváky arény přijatelnější a využívá naplno zobrazení detailních informací. V případě zobrazování obsahu ve formátu 4:3 umožňuje zobrazovač konverzi formátu. Obrazovku doporučujeme s těmito parametry: Velikost obrazovky: 3200 x 1920 mm Rozlišení obrazovky: 320 x 192 pixelů Rozestup LED diod: 1 O mm Typ LED diod: SMD 3in1 s čipy umístněnýml Značka LED diod: Genelite Japan Obnovovací frekvence: minimálně 2000Hz Vyzařovací úhel~ 1401-i x 140V Barvy: 12bit v jedné řadě - ne do trojúhelníku viz. níže.

5 I HDT Impex s.r.o. Tel.: Bankovní spojeni: IČO : u I c)l r- Botanická 3 Fax: Československá obchodní banka, a.s. DIČ: CZ2523 bl.31 M Dalovice GSM: Karlovy Vary partner vaší zábavy čísloúčtu: 16037Bb35/0300 Zavěšení LED kostky Celá kostka bude zavěšena na vazníky střechy dle statických požadavků pomocí motorů se specifikací C1, která umožňuje trvalé zavěšení předmětů nad lidmi. V rámci stability by měla být celá kostka zavěšena na dvou motorech s minimální nosností 1000Kg. Qvládání motorů musí mít skupinovou synchronizací. Motory tak umožní pohyb kostky bez nutnosti I ~ ': převěšování na statické závěsy a tak je možné provozovat obrazovku bezpečně v jakékoliv výškové poloze. Díky tomuto nejste polohou kostky limitováni. Při'pojení LED kostky Ve vnitřn í konstrukci LED kostky je umístněn elektrický rozvaděč 3x 63A/230V 50Hz, který slouží pro napájení obrazovek a kamer. Díky dostatečnému dimenzování je poté schopný pojmout i jiná zařízení v budoucnosti (efektové osvětlení apod.). Datová komunikace mezi LED kostkou a oďljavovacíi1f stanovištěm je provedena-pomoeí optické kabeláže, která nepodléhá případnému rušení, galvanicky odděluje obě stanoviště a tak zajišťuje maximálně bezpečný provoz. - Ovládání LED kostky Zobrazovač umožňuje připojení různých videosignálů tak jak jsme zvyklí u standardních TV monitorů. Toto je umožněno díky speciálnímu video procesoru. Procesor umožňuje připojení video signálů jako jsou RGB, DVI, YPbPr,kompozitní video, SDI a S-Video. Procesor nabízí pokročilé zpracování video signálu díky přizpůsobování prokládání obrazu díky tomu lze docílit jasnější a jemnější grafiky na LED obrazovkách. Samozřejmostí je plně digitální DVI vstup a výstup, 10 bit zpracování obrazu a 1 miliarda zobrazovaných barev. kamer 80 Í ijvd I jj!jíi'/ Hii Pieiu:~Oč PC \!GAIOVI. ~ ' t r-- 11 r -

6 --- partner vaší zábavy HOT Impex s.r.o. Tel.: ó 7 Bankovní spojení: I Č O: í Botanická 3 fax: Českoslo v enská obchodní banka, a.s. DI Č: CZ ó2 63 Dalovice GSM: boo Karlovy Vary as!o účtu : lb037só35/0300 Cenová kalkulace Obrazovk~ hlavní o ploše 6, 14m 2 Ovládací RC V ideo - powerprocesor optical Konstrukce LED kostky včetně elektroinstalace Motor zavěšení+ ovládání Statické posudky fv!.ontáž LED kostky Celkem bez DPH 4x ,- 1x26.890,- 1x ,- celkem: ,- celkem: ,- celkem: ,- celkem: , celkem: ,- celkem: ,- celkem: , ,- Příklad řešení realizované v Kanadě Špatně zvolené technické řešení SMD diod - diody jsou v trojúhelníku a ne v řadě a tím dochází k barevné degradaci při bočním pohledu

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců Business Networking: Jak spřádat sítě obchodních kontaktů cisco konference: Novinky z budoucnosti telekomunikací Společenské akce letošního léta Amsterdam: Praktický manuál pro business cestovatele Sales

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

TRAIN TRANSPORT SOLUTION

TRAIN TRANSPORT SOLUTION ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PR AZE FAKULTA DOPR AVNÍ TRAIN TRANSPORT SOLUTION Nabídka elektronické identifikace vozidel a zvýšení komfortu osobní přepravy Semestrální práce v rámci projektu Člověk a

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ

STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ Vypracoval: V Děčíně 11/2014 Ing. Miroslav Dlask 1 Obsah:

Více

Časopis společnosti Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Multimediální prvky v Expozici času ve Šternberku

Časopis společnosti Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Multimediální prvky v Expozici času ve Šternberku Časopis společnosti Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Multimediální prvky v Expozici času ve Šternberku 2 OCENĚNÍ Stali jsme se Partnerem roku společnosti Barco Začátkem roku 2012 pořádala mezinárodní

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM

Více

Dálkové komunikační a informační rozhraní nejen pro síť Internet

Dálkové komunikační a informační rozhraní nejen pro síť Internet 1 Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Dálkové komunikační a informační rozhraní nejen pro síť Internet Autor: Jan Fíla SPŠ

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky RIZIKA A JEJICH ANALÝZA 1. Úvod 2. Riziko, jeho aspekty 2.1 Analýza rizik 2.2 Vyhodnocení rizika 3. Příklady hodnocení

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více