Zadání soutěžních úloh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání soutěžních úloh"

Transkript

1 Zadání soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž dětí a mládeže v programování 22. ročník Krajské kolo 2007/ a 19. dubna 2008 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za každou úlohu můžete dostat maximálně 10 bodů, z nichž je většinou 9 bodů vyhrazeno na ohodnocení funkčnosti programu, jeho shody se zadáním a efektivity a jeden bod na dokumentaci a přehlednost zdrojového kódu. Body získané za každou úlohu se ještě násobí koeficientem, který odráží složitost úlohy. Na řešení úlohy máte 4 hodiny čistého času. Před zahájením soutěže vám pořadatel oznámí, kde najdete testovací soubory a vzorová řešení úloh. Olympijské logo Koeficient 1 Vytvořte program, který zobrazí logo olympijských her, tedy pět vzájemně propletených kruhů dle níže uvedeného obrázku. Není nutné, aby místa, kde se kruhy překrývají, byla zobrazena přesně podle vzoru, ale čím více se váš výtvor bude vzoru podobat, tím větší bodové ohodnocení získáte. Dostanete-li zadání jen jako černobílý výtisk, poradíme vám barvy jednotlivých kruhů horní řada zleva: modrá, černá, červená; dolní řada zleva: žlutá, zelená. 1

2 Sčítání čísel zapsaných římskými číslicemi Koeficient 1 Náš starý známý strýček Pompo má kromě jiných zálib i zálibu v historii, protože ale jeho znalosti historie nejsou ještě tak dobré, potřeboval by od vás pomoci. Radost by mu udělal program, který dokáže sčítat čísla zapsaná římskými číslicemi. Napište program, který dokáže sčítat po sobě jdoucí čísla zapsaná římskými číslicemi. Zadávání jednotlivých čísel se bude provádět z klávesnice. Po zadání prvních dvou čísel program ihned zobrazí jejich součet a bude připraven přičíst k výsledku další zadané číslo. Součet musí program zobrazit jako klasické číslo, zobrazíte-li součet i pomocí římských číslic, dostanete body navíc. Ukončení zadávání provede strýček Pompo zadáním slova KONEC. (Je na vás, zda bude Pompo mačkat tlačítko s nápisem KONEC, a nebo napíše slovo KONEC do řádku pro zadávání čísel.) Přestože zápisů čísel římskými číslicemi existuje několik, budeme považovat za správný pouze ten následující. Číslo 3000 bude pro nás to nejvyšší možné. Římané sice uměli počítat i s většími čísly, ale Pompovi to bude stačit. Římané zapisovali svá čísla pomocí písmen, která vždy symbolizují jeden přesný počet. Zápis čísla začíná vždy písmenem s nejvysší hodnotou, k tomuto písmenu se pak přiřazují písmena další, která jeho hodnotu zvyšují, všimněte si v následujiící tabulce čísel 4, 9, 14, 17, 60, 112, atd. Stačí tedy číst čísla zleva doprava a hodnoty jednotlivých písmen sčítat, tak nám vyjde výsledné číslo. Program bude kontrolovat zadané číslo a v případě chybného zápisu vyhlásí chybu. Použité symboly jsou: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = Příklady zápisu: 1 = I 6 = VI 11 = XI 16 = XVI 21 = XXI 40 = XXXX 2 = II 7 = VII 12 = XII 17 = XVII 24 = XXIIII 43 = XXXXIII 3 = III 8 = VIII 13 = XIII 18 = XVIII 26 = XXVI 45 = XXXXV 4 = IIII 9 = VIIII 14 = XIIII 19 = XVIIII 29 = XXVIIII 49 = XXXXVIIII 5 = V 10 = X 15 = XV 20 = XX 30 = XXX 50 = L 55 = LV 67 = LXVII 103 = CIII 129 = CXXVIIII 400 = CCCC 59 = LVIIII 70 = LXX 112 = CXII 130 = CXXX 450 = CCCCL 60 = LX 80 = LXXX 115 = CXV 150 = CL 462 = CCCCLXII 63 = LXIII 90 = LXXXX 120 = CXX 200 = CC 500 = D 65 = LXV 100 = C 124 = CXXIIII 233 = CCXXXIII 501 = DI 574 = DLXXIIII 700 = DCC 900 = DCCCC 1300 = MCCC 599 = DXCIVIIII 751 = DCCLI 937 = DCCCCXXXVII 1631 = MDCXXXI 600 = DC 790 = DCCLXXXX 953 = DCCCCLIII 2200 = MMCC 650 = DCL 800 = DCCC 978 = DCCCCLXXVIII 2750 = MMDCCL 681 = DCLXXXI 825 = DCCCXXV 1000 = M 3000 = MMM 2

3 Quadromino Koeficient 2 Jak jistě víte, strýček Pompo je dlouhodobým hráčem korespondenčního Quadromina. Naším úkolem je mu pomoci a vytvořit program na zobrazování rozehrané hry zadané v souboru. Quadromino je desková stolní hra podobná hře Domino. Rozdíl je v možnosti přikládat kostku ke kostce ne ze dvou stran, ale ze čtyř. Stejně jako u Domina existují varianty pro jednoho, dva a více hráčů. Hraje se s kostkami čtvercovými kameny, kde každá ze čtyřech stran má svoji barvu. Obrázek 1. Ukázka různých druhů kostek Barvy rozeznáváme tři: červenou = R, zelenou = G a modrou = B. Minimálně dvě strany proto musí mít shodnou barvu. Začíná se s jednou kostkou a rozehraná hra tedy obsahuje minimálně jednu kostku. Pokud je více kostek, každá musí sousedit alespoň s jednou další kostkou. Barvy přiléhajících stran sousedních kostek jsou vždy shodné, jak ukazuje obrázek 2. Vytvořte program, který zobrazí rozehranou hru zadanou v souboru (soubor si přitom uživatel může vybrat). Dále přidejte kontrolu rozestavených kostek na správnost. Pro správně rozestavěné kostky platí, že sousední kostky mají stejnou barvu a žádná kostka neleží osamoceně, kromě případu, kdy je jediná. 3

4 Obrázek 2. U přiléhajících kostek na sebe musí navazovat barvy Popis formátu souboru Soubor s popisem rozehrané hry je textový soubor. Každé pole je v něm zaznamenáno jako čtyři znaky. Každý řádek souboru odpovídá jednomu řádku rozehrané hry. Řádky mohou být odděleny pomocí znaků CR, LF nebo CR+LF. Prázdné pole bez kostky jsou znaky Plné pole obsazené kostkou vypadá takto????, kde místo každého otazníku si dosaďte písmeno R, G nebo B. První písmeno udává barvu na horní straně kostky, druhé je barva vpravo, třetí je barva dole a čtvrté je barva vlevo. Příklady: RRRG RRRB BBGR GGBB BGBR RBRB BBBB 4

5 Kódy BGBR, GBRB, BRBG, RBGB jsou jedna kostka, jen různě otočená: BGBR GBRB BRBG RBGB Kódy BBGR a BBRG jsou dvě různé kostky: BBGR BBRG Následující soubor popisuje rozehranou hru zobrazenou na obrázku 2. Další příklady najdete v adresáři s testovacími soubory BBBB BBGR GGGBRRGG BBRGGGRBGGGG

6 Loupežníci Koeficient 3 Dvě známé loupežnické firmy Rumcajs, s radostí okrádám, a Lotrando, absolutní straka, spojily své síly a společně uloupily velkou kořist. Kořist se skládá z N předmětů, každý předmět má nějakou cenu c i. Nyní se loupežníci musí o lup rozdělit. Protože ale chtějí i nadále spolupracovat, musí se rozdělit rovným dílem, tedy tak, aby oba dostali přesně polovinu celého lupu. Nemohou se ale dohodnout a už na sebe začínají vytahovat bambitky. Pomůžete jim? Vaším cílem je napsat program, který na vstupu dostane číslo N, dále N cen jednotlivých předmětů lupu c 1,...,c N a zjistí, zda je možné tyto předměty rozdělit do dvou skupin tak, aby se součet cen předmětů v jedné skupině rovnal součtu cen předmětů v druhé skupině. Žádný z předmětů už není možné dělit, musí být celý buď v jedné nebo druhé skupině. Pokud lze předměty rozdělit, program vypíše, jaké předměty jsou v jedné z těchto dvou skupin. Pokud řešení existuje několik, vypsat můžete libovolné z nich. Pozor, musíte přesně dodržet popsaný formát vstupu a výstupu, protože úloha se bude vyhodnocovat automaticky. Pokud popsaný formát nedodržíte, neobdržíte žádné body. Popis vstupu Vstup je uložen v souboru lup.in v aktuálním adresáři. Na první řádce se nachází jediné číslo 1<=N<=20. Na druhé řádce se nachází N přirozených čísel c 1,...,c N ceny předmětů lupu. Tato čísla jsou oddělena jednou mezerou, každé je větší rovno jedné a součet těchto N čísel je menší rovno Řádky mohou být odděleny pomocí znaků CR, LF nebo CR+LF. Popis výstupu Výstup musíte vypsat do souboru lup.out. Pokud dané předměty nejdou rozdělit na dvě stejně cenné skupiny, musí výstupní soubor obsahovat jedinou řádku, na které se nachází číslo 0. Pokud dané předměty jdou rozdělit, musíte vypsat předměty z jedné skupiny. Výstupní soubor pak musí obsahovat dvě řádky. Na první musí být jediné číslo K počet předmětů v jedné ze skupin. Na druhé řádce musí být mezerou oddělených K čísel čísla předmětů ve skupině (počítáno od jedničky). Tato čísla předmětů mohou být vypsána v libovolném pořadí, ale žádné se samozřejmě nesmí opakovat. Příklad 1. Pro následující vstupní soubor lup.in předměty rozdělit nelze. Obsah souboru lup.out proto bude 0 6

7 Příklad 2. Pro vstupní soubor lup.in existují čtyři správná rozdělení. Vypsat můžete libovolné z nich, předměty mohou být vypsané v libovolném pořadí. Soubor lup.out může mít jeden z následujících obsahů (7+4=11) (7+1+3=11) (2+4+5=11) ( =11) 7

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Návody k hlavolamům a hrám

Návody k hlavolamům a hrám Návody k hlavolamům a hrám Veronika Riemlová Jana Režnarová Mendelovo gymnázium v Opavě Září 2009 OBSAH KUSOVNÍK...3 PŘIPRAVENÉ HRY...4 Provázky (Šňůry)...4 Bludiště...6 Krychle...7 DIGIT...10 Tangram...13

Více

EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ Mgr. Hana Vojáčková 2010 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Ing. Michal Bílek Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

CZ Pravidla hry - 1 -

CZ Pravidla hry - 1 - CZ Pravidla hry - 1 - Hra v kostky s římskými čísly pro 2-6 hráček a hráčů od 10 let od Nieka Neuwahla ve spolupráci se Schweizer Spielmuseum in La Tour-de-Peilz Piatnik hra č. 633898 2014 Piatnik, Wien

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

Visual PHP Uživatelská příručka

Visual PHP Uživatelská příručka Visual PHP Uživatelská příručka Visual PHP - Uživatelská příručka Vážení administrátoři, dostává se Vám do rukou jedinečný software, který nenaleznete nikde na světě. Je jedinečný ve své jednoduchosti

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

Mezinárodní kolo soutěže Baltie 2011, kategorie A a B

Mezinárodní kolo soutěže Baltie 2011, kategorie A a B Pokyny: 1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je ID, které jste

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Výběr z úloh národních kol soutěže. 2008 a 2009 BOBŘÍK INFORMATIKY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Katedra informatiky PF JU a VÚP

Výběr z úloh národních kol soutěže. 2008 a 2009 BOBŘÍK INFORMATIKY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Katedra informatiky PF JU a VÚP Výběr z úloh národních kol soutěže 2008 a 2009 BOBŘÍK INFORMATIKY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Katedra informatiky PF JU a VÚP Rozvíjíme kurikulum pro budoucnost Garantujeme reformu všeobecného vzdělávání Informujeme

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN Ing. Pavel Přívětivý ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988 Lektorovali RNDr. Antonín Vrba, CSc., a Marko Genyk-Berezovskyj Vydalo Státní

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Seznam funkcí pro kurz EXCEL II. Jaroslav Nedoma

Seznam funkcí pro kurz EXCEL II. Jaroslav Nedoma Seznam funkcí pro kurz EXCEL II Jaroslav Nedoma 2010 Obsah ÚVOD... 3 SUMA... 4 PRŮMĚR... 6 MIN... 8 MAX... 10 POČET... 12 POČET2... 14 ZAOKROUHLIT... 16 COUNTIF... 18 SVYHLEDAT... 22 POZVYHLEDAT... 27

Více

Binární kódování Poznámky pro učitele

Binární kódování Poznámky pro učitele Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Binární kódování Poznámky pro učitele Binární kódování - poznámky pro učitele Tento

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější.

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. 33. Tisk dokumentu Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. Přesuneme se pod tlačítko Office Klikneme

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více