USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného"

Transkript

1 USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného /2/ZM/2019 Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2019 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče v roce II. Zastupitelstvo města volí jako ověřovatele zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče Ing. Alexandru Svobodovou a Pavla Švece. 2/2/ZM/2019 Informace o činnosti rady města I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od do I pověřit kontrolní výbor zastupitelstva provedením kontroly, zda bylo opakované vyhlašování veřejné zakázky Letní Koupaliště Polanka dodávka a montáž šatních skříněk a bezpečnostních schránek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem č. QS 7-4/2/1 a dalšími právními předpisy I předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva předložit výsledky kontroly na jednání zastupitelstva /2/ZM/2019 Prodej části pozemku tady nic není prodat část pozemku p. č. 52/1 - ostatní plocha, k. ú. Ptáčov a obec Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2018, zpracovaným Geoding spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/6, Praha 4, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 52/12 o výměře 116 m 2, obec Třebíč a k. ú. Ptáčov, za kupní cenu 150 Kč/m 2 + DPH tady nic není 1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji části pozemku žadatelce. 4/2/ZM/2019 Prodej částí pozemků - BIOMASS ENERGY prodat části pozemků p. č. 981/3 a p. č. 1507/43, oddělené geometrickým plánem č /2018, zpracovaným Ing. Rostislavem Louckým, Mládežnická 979/10, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. st o výměře 12 m 2, obec Třebíč a k. 1

2 ú. Třebíč, za kupní cenu Kč/m 2 + DPH firmě BIOMASS ENERGY k. s., Opletalova 918/7, Praha, IČ sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji částí pozemků žadateli. 5/2/ZM/2019 Prodej části pozemku - tady nic není prodat část pozemku p. č. 616/8 - ostatní plocha o výměře do 4 m 2, k. ú. Podklášteří a obec Třebíč, za kupní cenu 150 Kč/m 2 + DPH tady nic není s tím, že o konečném prodeji rozhodne po oddělení předmětné části pozemku na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tímto předmětem sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji části pozemku žadateli. 6/2/ZM/2019 Prodej části pozemku - tady nic není prodat část pozemku p. č. 616/8 - ostatní plocha o výměře do 75 m 2, k. ú. Podklášteří a obec Třebíč, za kupní cenu 150 Kč/m 2 + DPH tady nic není s tím, že o konečném prodeji rozhodne po oddělení předmětné části pozemku na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tímto předmětem sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji části pozemku žadatelce. 7/2/ZM/2019 Prodej částí pozemků - tady nic není prodat část pozemku p. č. 117/18 - ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č /2019, zpracovaným Ekos-t, spol. s. r. o., Bezručova 68, Třebíč, označenou jako díl "a" o výměře 5 m 2, k. ú. Řípov a obec Třebíč, za kupní cenu Kč/m 2 + DPH tady nic není 1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji části pozemku žadateli. 2

3 8/2/ZM/2019 Prodej části pozemku - E.ON DISTRIBUCE, a. s. prodat část pozemku p. č trvalý travní porost, oddělenou geometrickým plánem č /2018, zpracovaným Geoding spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/6, Praha 4, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 470/2 o výměře 25 m 2, obec Třebíč a k. ú. Slavice, za kupní cenu Kč/m 2 + DPH firmě E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji části pozemku firmě. 9/2/ZM/2019 Prodej pozemku - tady nic není prodat pozemek p. č. 500/87 - zahrada o výměře 53 m 2, k. ú. Třebíč a obec Třebíč, za kupní cenu 150 Kč/m 2 + DPH tady nic není sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji pozemku žadatelce. 10/2/ZM/2019 Prodej pozemku - tady nic není prodat pozemek p. č ostatní plocha o výměře 100 m 2, k. ú. Třebíč a obec Třebíč, za kupní cenu 350 Kč/m 2 tady nic není sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji pozemku žadateli. 11/2/ZM/2019 Prodej pozemku - tady nic není prodat pozemek p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2, k. ú. Třebíč a obec Třebíč, za kupní cenu 900 Kč/m 2 + DPH tady nic není 3

4 1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji pozemku žadateli. 12/2/ZM/2019 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není o záměru neprodat část pozemku p. č. 1510/1 - ostatní plocha o výměře do 30 m 2, obec Třebíč a k. ú. Ptáčov sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelům. 13/2/ZM/2019 Záměr prodeje pozemku - tady nic není o záměru neprodat pozemek p. č. 456/2 - orná půda o výměře 940 m 2, k. ú. Týn u Třebíče a obec Třebíč sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelce. 14/2/ZM/2019 Záměr prodeje pozemku - tady nic není o záměru neprodat pozemek p. č. 466/2 - orná půda o výměře 1063 m 2, k. ú. Týn u Třebíče a obec Třebíč sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelce. 15/2/ZM/2019 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není o záměru neprodat pozemek p. č. 1006/12 - zahrada o výměře 279 m 2, pozemek p. č. st. 544/2 - zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 595 m 2, pozemek p. č. st. 544/3 - zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště o výměře 23 m 2, pozemek p. č. 1006/24 - zahrada o výměře 6 m 2, pozemek p. č. 1512/19 - ostatní plocha o výměře 7 m 2, k. ú. Třebíč a obec Třebíč. 4

5 1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadateli. 16/2/ZM/2019 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není o záměru neprodat pozemek p. č. 1013/1 - trvalý travní porost o výměře 2335 m 2, k. ú. Ptáčov a obec Třebíč sdělit usnesení zastupitelstva města žadateli. 17/2/ZM/2019 Prodej částí pozemků - tady nic není - prodloužení doby platnosti prodloužit termín platnosti usnesení zastupitelstva města č. 10/3/ZM/2017 do a uzavřít v tomto smyslu dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, vedené městem Třebíčí pod č sdělit usnesení zastupitelstva města o prodloužení termínu platnosti žadateli. Termín: /2/ZM/2019 Přijetí daru částí pozemků - od Kraje Vysočina nabýt formou daru do vlastnictví města Třebíče část pozemku p. č. 324/6 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý díl "a+b+c" o výměře 7 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, část pozemku p. č. 324/6 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý díl "g" o výměře 7 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, část pozemku p. č. 324/6 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 324/19 o výměře 24 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, část pozemku p. č. 1467/5 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 1467/6 o výměře 26 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, část pozemku p. č. 1467/5 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 1467/7 o výměře 63 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, část pozemku p. č. 1507/12 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým 5

6 plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 1507/59 o výměře 41 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, od Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, IČ sdělit usnesení zastupitelstva města o nabytí daru částí pozemků Kraji Vysočina. 19/2/ZM/2019 Darování částí pozemků - Kraj Vysočina darovat část pozemku p. č. 324/7 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý díl "d" o výměře 77 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, část pozemku p. č. 1461/38 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý díl "e" o výměře 5 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, část pozemku p. č. 1461/1 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 1461/81 o výměře 21 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, část pozemku p. č. 1464/3 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 1464/22 o výměře 68 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, část pozemku p. č. 55/1 - ostatní plocha, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, oddělenou geometrickým plánem č /2017, zpracovaným firmou Mojmír Novotný-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 55/7 o výměře 6 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, Kraji Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, IČ sdělit usnesení zastupitelstva města o darování částí pozemků Kraji Vysočina. 20/2/ZM/2019 Výkup části pozemku - B - TECHNIK, okružní křižovatka koupit část pozemku p. č ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č /2019, zpracovaným Ing. Mojmírem Novotným-GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 2454/2 o výměře 38 m 2, k. ú. Třebíč a obec Třebíč, za kupní cenu 200 Kč/m 2 od firmy B Technik s. r. o., Brněnská 723, Třebíč, IČ sdělit usnesení zastupitelstva města o koupi části pozemku firmě. 6

7 21/2/ZM/2019 Prodej části pozemku - B Technik prodat část pozemku p. č. st. 562/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře do 75 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu 200 Kč/m 2 + DPH firmě B Technik s. r. o., Brněnská 723, Třebíč, IČ s tím, že o konečném prodeji rozhodne po oddělení předmětné části pozemku na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tímto předmětem sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji části pozemku firmě. 22/2/ZM/2019 Prodej části pozemku - B - TECHNIK prodat část pozemku p. č ostatní plocha o výměře do 45 m 2, k. ú. Třebíč a obec Třebíč, za kupní cenu 500 Kč/m 2 + DPH firmě B Technik s. r. o., Brněnská 723, Třebíč, IČ , s tím, že o konečném prodeji rozhodne po oddělení předmětné části pozemku na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tímto předmětem sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji části pozemku žadateli. 23/2/ZM/2019 Směna nemovitostí směnit pozemek p. č. st zast. plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč, o výměře 330 m 2, jehož součástí je stavba č. p jiná stavba na ul. Maxima Gorkého v Třebíči, ve vlastnictví města Třebíč, za pozemek p. č. st zast. plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč, o výměře 280 m 2, jehož součástí je stavba č. p občanská vybavenost na ul. Janáčkovo stromořadí v Třebíči, ve vlastnictví tady nic není, každý id. 1/2, a to bez úhrady rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí zajistit provedení směny nemovitých věcí. Termín: /2/ZM/2019 Záměr prodeje stavebních pozemků "Na Kopcích, sektor R2/15-18" - aukce o záměru prodeje stavebních pozemků: 7

8 části pozemku p. č. 1245/1 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/8 o výměře 379 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 1"), části pozemku p. č. 1245/1 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/9 o výměře 418 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 2"), části pozemku p. č. 1245/1 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/10 o výměře 405 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 3"), části pozemku p. č. 1245/1 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/11 o výměře 364 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 4"), ve výběrovém řízení formou aukce: s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 1 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 2 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 3 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 4 ve výši Kč vč. DPH. II. Zastupitelstvo města schvaluje podmínky výběrového řízení formou aukce, které jsou přílohou č. 1 podkladového materiálu k 24/2/ZM/2019. III. Zastupitelstvo města schvaluje výběrovou komisi ve složení Mgr. Pavel Pacal, Ing. Pavel Janata, Miloš Hrůza, Mgr. Julie Dolejší, Ing. Alexandra Svobodová, Roman Pašek a Mgr. Pavel Kraus. IV. Zastupitelstvo města ukládá 1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků na úřední desce. Termín: /2/ZM/2019 Záměr prodeje stavebních pozemků "Na Kopcích, sektor R3/1-7, R3/14" - aukce o záměru prodeje stavebních pozemků: Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/28 o výměře 490 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 1"), Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/29 o výměře 335 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 2"), Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/30 o výměře 360 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 3"), 8

9 Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/31 o výměře 365 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 4"), Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/32 o výměře 361 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 5"), Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/33 o výměře 352 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 6"), Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/34 o výměře 488 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 7"), Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/41 o výměře 472 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč (dále jen "nabízený pozemek č. 8"), ve výběrovém řízení formou aukce: s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 1 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 2 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 3 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 4 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 5 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 6 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 7 ve výši Kč vč. DPH, s vyvolávací cenou pro nabízený pozemek č. 8 ve výši Kč vč. DPH. II. Zastupitelstvo města schvaluje podmínky výběrového řízení formou aukce, které jsou přílohou č. 1 podkladového materiálu k 25/2/ZM/2019. III. Zastupitelstvo města stanovuje výběrovou komisi ve složení Mgr. Pavel Pacal, Ing. Pavel Janata, Miloš Hrůza, Mgr. Julie Dolejší, Ing. Alexandra Svobodová, Roman Pašek a Mgr. Pavel Kraus. IV. Zastupitelstvo města ukládá 1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků na úřední desce. Termín: /2/ZM/2019 Výběrové řízení formou aukce - stavební pozemky "Na Kopcích, sektor R3/8-14" - prodat první stavební pozemek "Na Kopcích, sektor R3/8-14" sestávající z části pozemku p. č. 1245/7 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č /2018, zpracovaným Mojmírem Novotným - GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/35 o výměře 481 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč vč. DPH tady nic není, - prodat druhý stavební pozemek "Na Kopcích, sektor R3/8-14" sestávající z části pozemku p. č. 1245/7 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č /2018, zpracovaným Mojmírem Novotným - GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/36 o výměře 337 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč 9

10 vč. DPH tady nic není, - prodat třetí stavební pozemek "Na Kopcích, sektor R3/8-14" sestávající z části pozemku p. č. 1245/7 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č /2018, zpracovaným Mojmírem Novotným - GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/37 o výměře 334 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč vč. DPH tady nic není, - prodat čtvrtý stavební pozemek "Na Kopcích, sektor R3/8-14" sestávající z části pozemku p. č. 1245/7 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č /2018, zpracovaným Mojmírem Novotným - GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/38 o výměře 331 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč vč. DPH tady nic není, - prodat pátý stavební pozemek "Na Kopcích, sektor R3/8-14" sestávající z části pozemku p. č. 1245/7 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č /2018, zpracovaným Mojmírem Novotným - GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/39 o výměře 331 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč vč. DPH tady nic není, každému podíl 1/2, - prodat šestý stavební pozemek "Na Kopcích, sektor R3/8-14" sestávající z části pozemku p. č. 1245/7 - ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č /2018, zpracovaným Mojmírem Novotným - GP, s. r. o., Koutkova 350, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 1245/40 o výměře 336 m 2, vše obec a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč vč. DPH tady nic není sdělit usnesení zastupitelstva města o prodeji stavebních pozemků vydražitelům. 27/2/ZM/2019 Prodloužení lhůt - IGF PROPERTY Třebíč s. r. o. prodloužit společnosti IGF PROPERTY Třebíč s. r. o., se sídlem Družstevní 1320, Třebíč, IČ , lhůty sjednané v čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy č , uzavřené na prodej pozemku p. č. st zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1320, občanská vybavenost na ul. Družstevní v k. ú. a obci Třebíč, na vybudování a zahájení provozu v citované stavbě, zřízení nových 30 pracovních míst, doručení čestného prohlášení o počtu nově zřízených míst a soupisu nově uzavřených pracovních smluv do sdělit žadateli rozhodnutí zastupitelstva města. Termín: /2/ZM/2019 Žádost o prominutí poplatku z prodlení prominout tady nic není, poplatek z prodlení ve výši Kč za pozdní úhrady nájemného za byt č. 03 v domě č. p. 484 na ul. Alšova v Třebíči. 10

11 1.1. sdělit rozhodnutí zastupitelstva města žadatelce a správci bytového fondu města. Termín: /2/ZM/2019 Žádost o prominutí poplatku z prodlení prominout tady nic není, poplatek z prodlení ve výši Kč za pozdní úhrady nájemného za byt č. 02 v domě č. p. 30 na Karlově nám. v Třebíči sdělit rozhodnutí zastupitelstva města žadateli a správci bytového fondu města. Termín: /2/ZM/2019 Prominutí pohledávky prominout pohledávku města Třebíče na nákladech soudního řízení dle usnesení OS Třebíč ze dne po zemřelém tady nic není, ve výši Kč sdělit rozhodnutí zastupitelstva města správci bytového fondu města. Termín: /2/ZM/2019 Žádost o finanční dotaci - Charita Žďár nad Sázavou poskytnout dotaci ve výši Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou, IČ , na částečnou úhradu provozních nákladů služeb denního stacionáře Nesa a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 31/2/ZM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí dotace. Termín: /2/ZM/2019 Žádost o finanční dotaci - pořádání mistrovství - Třebíč Nuclears poskytnout dotaci ve výši Kč organizaci Třebíč Nuclears, Na Hvězdě 1388, Třebíč, IČ , a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 32/2/ZM/

12 1. Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí dotace. Termín: /2/ZM/2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 33/2/ZM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit realizaci rozpočtového opatření. Termín: /2/ZM/2019 Stanovení určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Třebíč, že určeným zastupitelem ve věci pořízení Územního plánu Třebíč je Mgr. Pavel Pacal. 1. Janě Sklenářové 1.1. administrativně zabezpečit plnění úkolu. Termín: /2/ZM/2019 Návrh na zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů Ptáčov zrušit požární hlídku v místní části Třebíč - Ptáčov kategorie JPO N. I zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů v místní části Třebíč - Ptáčov kategorie JPO V. I 1. Věře Brabencové 1.1. administrativně zajistit zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů v místní části města Třebíč - Ptáčov Termín: /2/ZM/2019 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Třebíče vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Třebíče, dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 36/2/ZM/

13 1. Pavlu Vosátkovi 1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce. Termín: /2/ZM/2019 Plán činnosti Výboru pro revitalizaci centra města I. Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Výboru pro revitalizaci centra města pro rok 2019 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 37/2/ZM/ Marii Černé 1.1. realizovat tento plán v průběhu roku Termín: /2/ZM/2019 Staženo z programu. 39/2/ZM/2019 Odejmutí čestného občanství města Třebíč K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Mgr. Pavel Pacal v. r. Miloš Hrůza v. r. starosta místostarosta 13

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 11.05.2017 1/3/ZM/2017 Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 3/2017 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 03.11.2016 1/6/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 6/2016 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Třebíče konaného dne

USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Třebíče konaného dne USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 15.05.2014 1/3/ZM/2014 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 3/2014 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo města

Více

PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne

PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne 12.12.2013 1/8/ZM/2013 Zahájení 8. zasedání Zastupitelstva města Třebíče v roce 2013 program 8. zasedání Zastupitelstva města Třebíče

Více

USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 08.12.2016 1/7/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 7/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 7. zasedání

Více

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané 04.10.2016 1/22/RM/2016 Zahájení a schválení programu 22. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 22. schůze Rady města Třebíče. 2/22/RM/2016

Více

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne 19.01.2017 1/2/RM/2017 Zahájení a schválení programu 2. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 2. schůze Rady města Třebíče v roce 2017.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne 30.01.2014 1/1/ZM/2014 Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 1/2014 a volba ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ 13. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 13. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 13. schůze Rady města Třebíče konané dne 01.06.2017 1/13/RM/2017 Zahájení a schválení programu 13. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 13. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: pondělí 25. března 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice Vážené dámy, Vážení pánové! Zveme všechny občany na 5. zasedání

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne 13.10.2015 1/23/RM/2015 Zahájení a schválení programu 23. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 23. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané 20.09.2016 1/21/RM/2016 Zahájení a schválení programu 21. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 21. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše.

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program 9. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 9. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 9. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: pondělí 14. prosince 2015 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, konaného dne

PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, konaného dne PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, konaného dne 22.09.2011 1/5/ZM/2011 Zpráva o činnosti rady města I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti rady města od 22.06.2011

Více

USNESENÍ 12. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 12. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 12. schůze Rady města Třebíče konané dne 24.05.2016 1/12/RM/2016 Zahájení a schválení programu 12. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 12. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané 14.11.2016 1/27/RM/2016 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 27. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 475/Z/ Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 475/Z/ Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 8.12.2008 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1432/74/17 1) schvaluje program 74. schůze rady

Více

USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne 01.03.2016 1/5/RM/2016 Zahájení a schválení programu 5. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 5. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 10. 12. 2014 1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu 1.2 ZM určuje návrhovou komisi Mgr. Miloš Bukač Jarmila Volfová Ing. Aleš Rikl Aleš Kužílek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ 28. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 28. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 28. schůze Rady města Třebíče konané 25.11.2016 1/28/RM/2016 Zahájení a schválení programu 28. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 28. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 4.6.2018 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 17/3/352 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 23. dubna 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 33/1 Zastupitelstvo

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 27. 09. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne

Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne 15.8.2019 Návrh č. 228/2019 Návrh OZV č. 1/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí I. doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 27. května 2009 (upravená verze) č. 174 s účinností od 1. 6. 2009 uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě číslo 3-065-1931-14 o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Zastupitelstvo města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 10.12.2018 28/2/ZM/2018 Schválení programu 2. zasedání ZM program ustavujícího

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané dne 09.09.2014 1/22/RM/2014 Zahájení a schválení programu 22. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 22. schůze Rady města Třebíče. 2/22/RM/2014

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané 10.01.2017 1/1/RM/2017 Zahájení a schválení programu 1. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 1. schůze Rady města Třebíče v roce 2017.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 22. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 19.4.2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 1044. Zastupitelstvo města v souladu

Více

USNESENÍ 23. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 23. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 23. schůze Rady města Třebíče konané 18.10.2016 1/23/RM/2016 Zahájení a schválení programu 23. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 23. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 30.listopadu 2017 U S N E S E N Í ------------------------- z 34. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne 30. 06.2015 1/15/RM/2015 Zahájení a schválení programu 15. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 15. schůze Rady města Třebíče

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 4. dubna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení č. 1/2016, ze dne

Usnesení č. 1/2016, ze dne Usnesení č. 1/2016, ze dne 29.3. 2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Volenice, IČO: 00397 342 Zastupitelstvo schvaluje: - záměr směnit nemovitosti z majetku obce Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 26.02.2018 1/1/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2727/35, k. ú. Holešov stažení z programu

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 19. listopadu 2018 U S N E S E N Í ------------------------- ze 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2017 čís. 0874/RMOb-SB/1418/49-0889/RMOb-SB/1418/49 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 9. 9. 2016 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Mgr. Vladimíra Kábová, Zdeňka

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 27. března 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 27. března 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK-26440/2019 koni ZM města KRNOVA SS 04/2019/koni U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 27. března 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED USNESENÍ 2. Zastupitelstva města Třebíče konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 2. Zastupitelstva města Třebíče konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 2. Zastupitelstva města Třebíče konající se dne 20.03.2014 1/2/ZM/2014 Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2014 a volba ověřovatelů zápisu program

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v sálku obecního úřadu Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

přítomni : A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, O. Habada, L. Kos, J. Maxa, K. Beránek, J. Kymla omluven : L. Voráček nepřítomen : -

přítomni : A. Nováková, M. Král, L. Seimlová, O. Habada, L. Kos, J. Maxa, K. Beránek, J. Kymla omluven : L. Voráček nepřítomen : - Soupis přijatých usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 11.2.2019 na OÚ v Litvínovicích upraven v souladu s za k. č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679 přítomni : A. Nováková,

Více

U S N E S E N Í. č. usn. 579/22 613/22 1 / 15

U S N E S E N Í. č. usn. 579/22 613/22 1 / 15 KRNOMK-75386/2017koni ZM města KRNOVA SS 2017/Ko U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 1. listopadu 2017 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v

Více

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 19. září 2018

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 19. září 2018 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 19. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. ZM 26/2018 a) změnu rozpočtu na rok 2018 rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne 10. 9. 2018 Bod 1. programu - Zahájení 1.1. prezenční listina Přítomni: Jan Burger, Stanislav Kratochvíl, Alena Haušildová,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 13.5.2019 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 4/3/76 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení finančního

Více

Rada města Velké Meziříčí

Rada města Velké Meziříčí Rada města Velké Meziříčí PŘEHLED USNESENÍ z 15. schůze rady města Velké Meziříčí, která se konala dne 29.5.2019 535/15/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 I. Rada

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání Červený Kostelec Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec konané dne 25.4.2019 Z-2019/3/1-3. Červený Kostelec 25.4.2019 Kontrola plnění úkolů z jednání ZM I. bere na věd om í kontrolu

Více

# $ # % & $ $ $ ' ( )

# $ # % & $ $ $ ' ( ) USNESENÍ č. 70 b e r e n a v ě d o m í složení slibu člena Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří Ing. Daniela Kabatnika. č. 71 v o l í člena rady města - MUDr. Luboše Galeka č. 72 1. o d v o l á v á v

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více