ω m k 1 k 2 Skládání rovnoběžných kmitů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ω m k 1 k 2 Skládání rovnoběžných kmitů"

Transkript

1 Skládání rvnběžných kmů Prncpálně s njdná žádný nvý prblém, ať jsu km rvnběžné, nb různběžné vz další kapla, vžd vlasně jd bčjné skládání mchanckých phbů, kré j běžné v chncké prax a čas užívané v šklních příkladch plavc plav přs řku, vrh svslý a škmý, phb p sprál,. Uvědmm s, ž pdl. Nwnva zákna j každý phb důsldkm určé půsbící síl a pdl prncpu suprpzc jsu všchn phb, kré chcm skláda, vzájmně zcla nzávslé. Pr d můžm každý jdnlvý dílčí phb vpčía zcla samsaně, puz z phbvé rvnc s příslušnu slu krá h způsbuj - a závěrm pak všchn dílčí phb v lbvlném přadí slžím sčm. Nní s d přdsavm urču mdlvu suac, kd na jdný hmný bd půsbí dvě nzávslé pružné síl v sjném směru s. Přdpkládjm bcně různé síl, j. s různým knsanam pružns : F F k k Výsldkm samsanéh půsbní každé é síl na hmný bd jsu pm km bcně vzájmně dlšných vlasnsí : Kd pr úhlvé rkvnc plaí sandardní výraz : k m m k V m jdnduchém případě dvu jdnrzměrných phbů v jdné s, získám výsldný phb prsým skalárním sučm bu jdnlvých výchlk hmnéh bdu - a bud pě jdnrzměrný phb v sjné s : Hlavním paramrm, krý rzhdn knkréním výsldku h suču, j rkvnc bu dílčích kmů. Rzlším pr dva zásadní případ :

2 Skládání rvnběžných kmů sjné rkvnc V m případě d bud : Výchzí km jsu pm ppsán rvncm : pr výsldný phb plaí rvnc : Jd zřjmě njjdndušší mžný případ skládání rvnběžných kmů. Jž př dskus phbvé rvnc harmnckéh scláru jsm dšl k závěru, ž sučm dvu usvk sjné rkvnc j pě usvka nzměněné rkvnc má al jnu ampludu a ázvu knsanu. Pužjm d pakvaně sučvé vzrc :. Výpč ak pvrzuj, ž výsldný phb j skučně pě harmnckým phbm sjné rkvnc jak výchzí km. Jh ampluda a ázvá knsana jsu určn dvěma vzah, kré jsm pužl př výpču vz výš : Dsávám dvě rvnc pr dvě nznámé,, jjch vřšní s al nbudm věnva. J zřjmé, ž pužívání gnmrckých unkcí s rálným výchlkam vd k cíl pněkud ěžkpádnu csu. Ukažm s dál, jak napak puží kmplxních unkcí př skládání kmů j vlm jdnduché a lganní : Njprv běma jdnlvým kmům přřadím kmplxní var kmplxní unkc : Pm kmplxní var výsldných kmů bud jjch sučm :

3 Vdím, ž právě sjná rkvnc kmů umžňuj vknuí xpnncl a sční bu kmplxních amplud d výsldnéh kmplxníh čísla - kré pě - jak každé kmplxní čísl - můž bý zapsán v varu kmplxní amplud, bsahující nní skalární ampludu výsldných kmů a jjch ázvu knsanu φ : Vznklý sandardní var kmplxníh zápsu kmů d pakvaně a vlm jdnduš dkazuj, ž výsldné km jsu pě harmncké s sjnu rkvncí jak ba půvdní km. Přm výsldná kmplxní ampluda j sučm bu pčáčních kmplxních amplud : výsldná kmplxní ampluda znamná, ž výsldnu ampludu a ázvu knsanu rlavně jdnduš vpčíám z hdn ěch vlčn u pčáčních výchzích kmů : výsldná kmplxní ampluda Sčíání kmplxních čísl samzřjmě znamná sandardní sční jjch rálných a magnárních čásí. V m případě kmplxních xpnncl j mžn aké s výhdu puží jjch gracké znázrnění a sční jak vkrů, nbť ampluda kmů j absluní hdnu kmplxníh čísla délku úsčk, vkru a ázvá knsana j jh argumnm úhlm, krý vkr svírá s su x : x 3

4 mpludu výsldných kmů j pak mžn jdnduš dčís z grau jak délku výsldnéh vkru, nb j lz aké vpčía pmcí kvé vě : Z vzahu vdím výraznu závsls výsldné amplud na rzdílu ázvých knsan kmů, j. na ázvém rzdílu bu kmů : ázvý rzdíl kmů Puží kmplxních amplud v spjní s gracku mdu umžňuj d vlm rchlé sanvní výsldných paramrů kmů, j. výsldné skalární amplud a výsldné ázvé knsan. Puží kmplxních amplud j aké vlm výhdné pr řšní násldujícíh prblému : Maxmum a mnmum výsldné amplud : Zjména v chnckých aplkacích jsu důlžé xrémní výsldné phbvé sav, j. sav s maxmální, nb mnmální ampludu kmů u mchanckých knsrukcí z h pln maxmální, nb mnmální namáhání marálu, v lkrckých bvdch jd zsílní, nb zslabní výsldnéh sgnálu, j aké prncp čnns mnha nrrnčních a drakčních přísrjů, ad.. Právě z grackéh znázrnění kmplxních amplud j hnd jasné, ž pr maxmální výsldnu ampludu musí bý ba pčáční vkr suhlasně rvnběžné, j. musí pla vz br. : x Nb jnak : 0 Dsávám pdmínku pr ázvý rzdíl bu kmů. Přpusím-l bcně jh lbvlnu vlks, můžm zbcn : 0 ± n π. n 0,,,3 clé čísl Nb v njjdndušším varu : 4

5 ± nπ pdmínka maxma Slvně : Fázvý rzdíl bu kmů j rvn sudému násbku čísla π, km jsu d v áz. Sjně lhc vdím z grau pdmínku mnmální amplud - pčáční vkr musí bý nsuhlasně rvnběžné : x π ± n π. d v knčném varu : ± n π pdmínka mnma Slvně : Fázvý rzdíl kmů j rvn lchému násbku čísla π, km jsu d v práz. Pznámka k běma pdmínkám : Znak plus mínus v bu vzazích zdůrazňuj, ž nzálží na kladné, č záprné hdně ázvéh rzdílu. Pkud dnujm čísl n jak clé, kladné záprné, můžm aké n znak vpus, nb lz puží na lvé sraně rvnc absluní hdnu ázvéh rzdílu.. Skládání rvnběžných kmů různé rkvnc Výchzí km mají d různé rkvnc, bcně amplud a ázvé knsan : výsldný phb j pě jjch sučm : 5

6 6 Na rzdíl d přdchzích kmů sjné rkvnc n suč nlz vjádř nějaku harmncku unkcí, nlz h an přvés na jnu analcku unkc, dknc bcně an njví prdčns. a vlasns j u kmů ds závažná, zjsím d v dalších řádcích pdmínk prdčns. Pužjm bcnu mamacku dnc prd unkc jak njmnšíh nrvalu nzávsl prměnné, p krém s vžd pakuj hdna unkc a jjí průběh, vz br. : Jslž d unkc má mí nějaku prdu, musí zřjmě vžd pla : Dsaďm sm naš unkc vvřnu sučm kmů různé rkvnc : Jdná mžns zajšění prdčns u ěch kmplkvaných průběhů j zřjmě rvns usvk sjné rkvnc na bu sranách rvnc, j. : Dsávám rvns unkcí známé prdě π. Rvns prdcké unkc pr dvě hdn nzávsl prměnné všm znamná, ž hdn s lší právě prdu, nb jjí lbvlný násbk. Z h d plnu násldující pdmínk pr áz uvdných usvk : π π n n kd n a n jsu lbvlná clá čísla

7 P úpravě : 0 0 n n π π Čln s rkvncm přvdm na lvu sranu a bě rvnc vdělím : n n π π Vznkn ak jdnduchá pdmínka prdčns : n n pdmínka prdčns Úhlvé rkvnc výchzích kmů musí bý d v pměru lbvlných clých čísl. knsavání můžm samzřjmě vslv pr jjch rkvnc nb prd, nbť plaí známé vzah : π π Zdál b s, ž jsm pr km různé rkvnc včrpal mamacké mžns jjch ppsu. Ukázala s však mžns xakníh řšní násldujícíh spcálníh případu : 3 Skládání rvnběžných kmů blízké rkvnc Zd jd vlasně přdchzí prblém suču kmů různé rkvnc, krý bl v prncpu nřšlný : Pužjm však přídavný přdpklad blízkých rkvncí bu kmů, krý s vlm čas vskuj v chnckých rckých aplkacích vlm zajímavé a prncpální jv vznkají př vzájmném půsbní mírně rzladěných sclárů mchanckých lkrnckých, vzpmň aké na nucné km a zjména pak př nrrnc vlnění blízkých rkvncí vlnvé grup, spkrální analýza :, Vzpmňm jšě na mnulý dsavc, ž suac př skládání kmů různé rkvnc j vlm kmplkvaná a zjdndušm dál n prblém přdpkladm sjných amplud a sjných ázvých knsan, kré v prncpu nmhu změn výsldk půsbní různých rkvncí : 7

8 8 0 Pak ž dsanm jdndušší vzah : nní d prblémm puží klasckých sučvých vzrců pr gnmrcké unkc α β : Jslž značím : Pak lz jdnduš zapsa výsldk : km blízké rkvnc Můžm knsava, ž výsldk skládání dvu kmů blízké rkvnc má slžý průběh mamack njsu harmncké km - al prž zjvně plaí : 0 π lz n výsldk nrprva jak přblžně harmncké km prakck sjné rkvnc jak výchzí km, s vlm pmalu prměnnu usvu ampludu prž prda j vlká ampluda kmů blízké rkvnc d můžm psá : km blízké rkvnc

9 Km lz aké znač jak kvazharmncké. Snusvá ampluda nízké rkvnc vří jakus balvu křvku pr km vské rkvnc vz br.. akvý výsldk dsanm aké v lkrchnc př ampludvé mdulac. Z brázku vdím, ž prdcké změn amplud maxma s pakují s plvční prdu, j. s rkvncí : r r π π π π π Dsávám jdnduchý vzah pr rkvnc prdckých změn amplud, v akusc nazývaných ráz : r rkvnc rázů Vmzní rázů j d vlm přsným ndkárm shd rkvncí dvu kmů. Pr ldské uch bz hudbníh sluchu dbř pzná shdu rkvncí dvu ónů a j d například mžn pdl kalbrvanéh zdrj ladčk dknal nalad srun hudbníh násrj slad dhrmad clý rchsr knc kapl K. Rusňák, vrz 0/005, rv. 05/008 9

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Stabilita radiometrických seřízení á uplatnění vlastni, chyby přístroje :

Stabilita radiometrických seřízení á uplatnění vlastni, chyby přístroje : 35 Sabla radomerckých seřízení á uplanění vlasn, chyby přísroje : ;".?' Olge Nováková, Teela VÚfJl. Před zahájena jakékolv expermenální práce je reba s uvědom možnos, keré měřící zařízen dává..přesnos

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta živtíh prtředí Katedra aplikvaé geifrmatiky a územíh pláváí Sftware pr iterplaci hdt luečíh zářeí Diplmvá práce Ja Hilica Veducí diplmvé práce: RNDr. Vladimír

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Ultrabond P990 1K 279.02.2003

Ultrabond P990 1K 279.02.2003 Ultrabnd Jednslžkvé pružné bezrzpuštědlvé plyuretanvé lepidl k přímému pužití pr lepení všech typů parket a laminátvých pdlah 279.02.2003 OBLAST POUŽITÍ Lepení dřevěných parket, vlysů a laminátvých pdlahvých

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2.

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. 1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky 7 2.1 Kód označení typu 7 2.2 Uskladnění 7 2.3

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více