Slovenští maturanti se opět chystají do ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovenští maturanti se opět chystají do ČR"

Transkript

1 Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Obsah Shrnutí hlavních poznatků - Slováci mířící do ČR... 1 Testování a dotazníkové šetření na Slovensku... 2 Charakteristika testu OSP... 2 Národní srovnávací zkoušky (NSZ)... 3 Kontext vývoj... 4 Jak uvažují letošní maturanti na Slovensku?... 6 Slovenská elita míří do Čech... 6 Které české obory jsou pro Slováky nejpřitažlivější?... 8 Slováci jdou do ČR za kvalitou... 9 Příloha č. 1 - Účast v projektu testování OSP Příloha č. 2 - Nejžádanější české fakulty Příloha č. 3 - uchazeči o studium v ČR podle národnosti Shrnutí hlavních poznatků - Slováci mířící do ČR Každoročně míří na české VŠ kolem 13-ti tisíc slováků, přibližně polovina je přijata. Nejsilnější zájem je mezi letošními slovenskými maturanty mířícími do ČR o obory ekonomické, lékařské a IT. Nejlépe studijně disponováni jsou slovenští maturanti mířící na obory IT (suveréně vedou s prům. percentilem 69,9), dále pak na lékařské, technické a přírodovědné. Do ČR míří ti nejlépe studijně disponovaní - vezmeme-li např. desetinu těch nejlepších slovenských maturantů, tak až 70 % z nich plánuje studium v ČR. Jedním z hlavních důvodů pro studium v ČR je kvalitnější studium. Uvadí to až 82 % procent slovenských uchazečů o studium v ČR. Mezi slovenskými uchazeči suveréně vedou brněnské fakulty, mezi nimi vyniká Masarykova univerzita (5 fakult MU obsadilo 5 prvních příček, pokud jde o počet uchazečů ze Slovenska). Následují pak olomoucké a pražské fakulty. Nejvyšší počet slovenských uchazečů má Lékařská fakulta MU celkem 2331.

2 Testování a dotazníkové šetření na Slovensku Testování Obecných studijních předpokladů (OSP) uskutečnila společnost Scio v listopadu 2014 na slovenských středních školách. Hlavním cílem projektu bylo seznámit slovenské studenty s typem testu, se kterým se čím dál častěji setkávají v přijímacím řiezní na vysoké školy v ČR i v SR. Pro studenty se jedná o novou zkušenost nejedná se o test znalostí, ale o test posuzující schopnosti nezbytné pro studium vysoké školy. Obdobné typy testů jsou v rozvinutých vzdělávacích systémech v zahraničí úspěšně využívány v přijímacím řízení na VŠ již desítky let (např. SAT, GRE, LSAT, TSA, GMAT, MCAT, SweSAT atd.). Společně se samotným testováním proběhlo i dotazníkové šetření, které nám umožnilo podívat se na některé aspekty přechodu mezi sekundárním a terciárním vzděláváním. Testování se účastnilo žáků ze 173 škol, z toho maturantů. Charakteristika testu OSP Test OSP 1 je nejčastěji využívaným testem v rámci Národních srovnávacích zkoušek (viz dálší strana), podle jeho výsledku přijímá 56 fakult v ČR a SR. Test OSP je složený ze čtyř oddílů: verbální, logický, argumentační a kvantitativní. Testy společnosti Scio jsou připravovány v souladu s oborem educational measurement a z pohledu kvality trvale vykazují špičkové hodnoty (reliabilita kolem 0,9). 1 Více o testu OSP na

3 Národní srovnávací zkoušky (NSZ) NSZ v roce 2014/2015 nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na 64 fakultách českých a slovenských vysokých škol. Oproti roku předchozímu přibylo letos dalších 7 fakult : Farmaceutická fakulta UK Praha Přírodovědecká fakulta MU Brno Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB B. Bystrica Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Košice Kompletní přehled fakult: Součástí NSZ jsou tyto předměty: obecné studijní předpoklady základy společenských věd matematika přírodní vědy (bio, chem) cizí jazyky (angličtina, němčina) V posledním ročníku NSZ (2013/14) byl počet účastníků , z toho bylo slováků. V aktuálním ročníku (2014/15) lze předpokládat mírné zvýšení tohoto počtu. NSZ se konají celkem ve 41 městech (30 českých, 10 slovenských). NSZ se konají celkem v 7 termínech v průběhu celého školního roku. Nejbližší termín NSZ již 7. února 2015.

4 Kontext vývoj V posledních 20 letech došlo k rychlému vývoji, co se týče počtu studentů nastupujících na vysoké školy. Zatímco v 70. letech na VŠ nastupovalo pouze 13% absolventů SŠ, v devadesatých letech to již bylo téměř 25% a za posledních 10 let se počet absolventů SŠ nastupujících na VŠ ještě zdvojnásobil. Momentálně na vysoké školy nastupuje lehce nad 60% absolventů SŠ (přibližně stejné hodnoty dosahuje průměr za EU). Navzdory tomu stále platí (lze předpokládat, že i do budoucna bude platit), že absolventi VŠ vykazují nejnižší míru nezaměstnanosti, a to kolem 5 %, SŠ s mat. 12%, SOU 27%. Cizinci a Slováci na českých VŠ V průběhu posledních 15 let se dramaticky zvýšil také cizinců studujících na českých VŠ a to z 4 % v roce 2001 na 10 % v roce Celkem se v roce 2012 jednalo o cca zahraničních studentů, kteří studovali českou VŠ. Z toho 61 % byli studenti ze Slovenska (tj. přibližně ). Navzdory poklesu demografické křivky se počet i slovenských uchazečů o studium na českých VŠ udržuje stále na stejně vysoké úrovni. Ostatní národnosti viz příloha č celkem Slováci Slováků počet podaných přihlášek na české VŠ ,9% počet uchazečů o studium na českých VŠ ,4% 2012 celkem Slováci Slováků počet podaných přihlášek na české VŠ ,4% počet uchazečů o studium na českých VŠ ,2% 2013 celkem Slováci Slováků počet podaných přihlášek na české VŠ ,5 % počet uchazečů o studium na českých VŠ ,0 % Tabulka s českými fakultami, o něž je mezi Slováky největší zájem viz Příloha č. 2. Vyplatí se to českému státu? Často kladenou otázkou mezi odbornou i laickou veřejností je, zda se státu vyplatí financovat studium zahraničních studentů. V České republice na toto téma žádná odborná studie zpracována dosud nebyla. Můžeme však uvést závěry německé instituce German Academic Exchange Service (DAAD), která zveřejnila studii 2, která se zabývá právě ekonomický přínosem, jež představují zahraniční studenti pro země, kam přijedou studovat. 2

5 Studie se zaměřuje na podrobné zkoumání šesti evropských zemí (Německo, Rakousko, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Švýcarsko). Celkově studie dochází k následujícím závěrům: 1. zahraniční studenti přinášejí ekonomice hostitelské země jednoznačně pozitivní přínos, 2. přínos roste s časem čím déle student, případně absolvent zůstává v hostitelské zemi, a pokud pracuje, ekonomický přínos narůstá. Návratnost nákladů vynaložených na studium zahraničního studenta záleží na mnoha faktorech, krom jiného i na daňové politice. V případě, že 30 % zahraničních studentů zůstane po ukončení studia pracovat např. v Německu, náklady na jejich studium se vrátí během pěti let, v Polsku 4,5 let. To je pravděpodobně také jedním z důvodů, proč některé země podporují růst počtu zahraničních studentů VŠ. Například Holandsko v roce 2014 představilo nový plán 3 směřující k rozvoji mezinárodního charakteru terciárního vzdělávání. Zahraniční studenti v Holandsku i holandští studenti studující v cizině budou podpořeni stipendii. Holandská agentura pro vysokoškolské vzdělávání Nuffic otevřela své kanceláře v řadě rychle se rozvíjejících mimoevropských zemí: Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Mexiko, Rusko, Jižní Korea, Thajsko a Vietnam. Plánované změny mají zajistit podmínky pro to, aby studenti po absolvování mohli v Holandsku zůstat a pracovat, neboť holandská znalostní ekonomika potřebuje odborníky s různým jazykovým a kulturním zázemím. Internacionalizace vzdělávání je nezbytná v podmínkách dynamického trhu pracovních sil, který se neomezuje pouze na jednu zemi a její ekonomiku. 3

6 Jak uvažují letošní maturanti na Slovensku? Chytří jdou na IT, techniku a medicínu Z grafu je patrné, že pokud jde o zájem, tak mezi slovenskými maturanty vedou obory ekonomické. Následují obory lékařské a IT. Co se týče studijních předpokladů tak nejlépe dopadli studenti zajímající se o obory IT ti dosahují dokonce silně nadprůměrných výsledků v testu OSP (prům. percenitl 69,9 4 ). Následují obory technické (60,5), lékařské (60,3) a přírodovědné (59,6). Na opačném konci se nachází uchazeči o obory zdravotně-sociální (36,4) a pedagogické (36,8). počet žáků ,9 60,3 69,9 60,5 59,6 50,4 36,8 56,3 51,2 50,1 počet žáků prům. percentil 50,6 43,6 39,2 36, ekon lék IT tech přír hum ped jaz spol práv zdra zem jiný nevím 0 Slovenská elita míří do Čech Každoročně se na české fakulty hlásí kolem uchazečů ze Slovenska, přibližně polovina z nich je i přijata. Zajímalo nás, o které skupiny studentů se jedná. 35% všech žáků 4. ročníků SŠ se vyjádřilo, že uvažuje o podání přihlášky do ČR. Podíváme-li se na jednotlivé typy škol, tak v případě žáků z víceletých gymnázií je to dokonce až 50% a a v případě čtyřletých gymnázií přes 40 % - viz graf: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zájem o studium na VŠ podle typu studia - jen poslední ročník SŠ G4 GV OA SPS SOS Typ studia neviem žádná VŠ ano-sr ano-sr+čr ano-čr 4 Percentil vyjadřuje pořadí účastníka přepočítané na stupnici od 0 do 100. Lze také interpretovat, jako percento ostatních testovaných žáků, které dotyčný předstihl.

7 Pokud půjdeme ještě dále a podíváme se z pohledu studijních předpokladů na skupinu 20 % nejlepších z jednotlivých typů škol, tak zjistíme, že například u GV pouze 30 % žáků je rozhodnuto zůstat na VŠ na Slovensku, ostatní plánují podat přihlášku do ČR. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ve které zemi si podá přihlášku na VŠ nejlepších 20 % rozhodnutých účastníků z každého typu SŠ studia, jen poslední ročník SŠ G4 GV OA SOS SPS jen SR SR i ČR jen ČR Nakonec jsme se podívali, jak uvažuje 10 % nejlepších, tj. elita středních škol. Z grafu je patrné, že až 70 % z nich uvažuje o podání přihlášky do ČR. To potvrzuje tezi, že za studiem v ČR míří spíše ta část studentů, která je studijně lépe disponovaná. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ve které zemi si podá přihlášku na VŠ nejlepších 10 % rozhodnutých účastníků z posledního ročníku SŠ nejlepších 10 % Účastníci ostatní jen SR SR i ČR jen ČR

8 Které české obory jsou pro Slováky nejpřitažlivější? V následujícím grafu vidíme oborový zájem letošních slovenských maturantů uvažujících o podání přihlášky do ČR. Nejčastěji utíkají za studiem ekonomie, lékařských oborů a IT. U lékařských oborů a IT dokonce počet zájemců o studium v ČR výrazně převyšuje počet zájemců o studium v SR Preference typů VŠ oborů podle zájmu studovat v ČR - pouze rozhodnutí účastníci z posledního ročníku SŠ VŠ (mj.) v ČR VŠ jen v SR Počet Typ VŠ oboru

9 Slováci jdou do ČR za kvalitou V dotazníkovém šetření provedeném v roce 2013 jsme se slovenských uchazečů hlásících se do ČR a skládajících Národní srovnávací zkoušky zeptali, jaká je jejich hlavní motivace odchodu do ČR. 82 % z nich uvedlo jako jeden z hlavních důvodů kvalitu studia. Odpovědi byly následující (uchazeči mohli zaškrtnout více možností): odpověď české VŠ nabízí kvalitnější studium 82% lepší pracovní příležitosti po ukončení studia 27% láká mne studentský život v Praze/Brně 26% lepší pracovní příležitosti během studia 16% rád bych v ČR zůstal natrvalo 10% přítomností kamarádů 7% jiné 1% Šetření provedeno mezi 426 slovenskými respondenty, kteří měli podané přihlášky na české fakulty Potvrzuje to i slovenský student Matúš Slančo, který studuje dokonce na dvou brněnských fakultách (FSS MU a ESF MU v Brně): "K štúdiu v ČR ma priviedli osobné dôvody ako aj odporúčania priateľov, ktorí už v Prahe či Brne nejaký čas študovali. Keďže mám ročnu skúsenosť aj so štúdiom na Slovensku, dovolím si tvrdiť, že v kvalite vysokých štôl existujú medzi oboma krajinami priepastné rozdiely. Medzi tie hlavné patrí využívanie informačných techonológií a systémov, ktoré sú na slovenských VŠ prítomné iba pro forma, či výbava učební, knižníc a dostupnosť elektronických zdrojov, ktoré v čechách poskytujú niekoľkonásobne kvalitnejšie a rozhodne motivujúcejšie zázemie pre štúdium. Hlavným rozdielom vo výuke samotnej je potom oveľa väčšie prenechávanie zodpovednosti na študentovi v ČR, ktoré ho vedie k samostatnosti a schopnosti myslieť kriticky, vytvárať si názory a väzby medzi pojmami a následne ich využívať v praxi. Štúdium na Slovensku je naopak pomerne šablónovité a nepružné, zamerané skôr na drilovanie teoretických informácii, ktoré ale študentov nikto neučí použiť. Povedal by som preto, že České vysoké školy produkujú samostatnejších, informačne gramotnejších a na reálny život lepšie pripravených študentov."

10 Příloha č. 1 - Účast v projektu testování OSP Realizovala společnost Scio, Slovensko, listopad 2014 Počty žáků podle typu školy a ročníku ročník celkem G GV OA SPS SOS SOU ZŠ celkem Počty žáků podle typu školy a kraje G4 GV OA SPS SOS SOU ZŠ celkem Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický kraj Nitranský kraj Prešovský kraj Trenčínský kraj Trnavský kraj Žilinský kraj celkem Složení účastníků podle typu školy a pohlaví 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% ženy muži 30% 20% 10% 0% G4 GV OA SPS SOS SOU

11 Příloha č. 2 - Nejžádanější české fakulty Slovenští uchazeči preferují Brno, Olomouc a Prahu (r. 2013; zdroj MŠMT) celkem fakulta počet přihlášek počet přijatých počet zapsaných počet přihlášek počet přijatých počet zapsaných MU v Brně, Lékařská fakulta ,6% 20,2% 20,8% Slováci Slováků - přihlášky Slováků - přijatí Slováků - zapsaní MU v Brně, Filozofická fakulta ,1% 13,7% 13,6% MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta ,9% 13,3% 13,8% MU v Brně, Fakulta sociálních studií ,5% 9,3% 10,6% MU v Brně, Přírodovědecká fakulta ,0% 20,5% 19,5% UP v Olomouci, Lékařská fakulta ,7% 34,3% 34,6% UK v Praze, 1. lékařská fakulta ,5% 12,3% 14,5% MU v Brně, Fakulta informatiky ,3% 38,4% 42,9% UK v Praze, Filozofická fakulta ,7% 4,7% 5,3% MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta ,8% 15,9% 16,9% MU v Brně, Právnická fakulta ,1% 5,2% 5,6% VUT v Brně, Fakulta stavební ,1% 12,1% 11,4% VUT v Brně, Fakulta informačních technologií ,1% 29,6% 28,6% UP v Olomouci, Filozofická fakulta ,2% 5,4% 5,4% UK v Praze, 2. lékařská fakulta ,7% 9,7% 9,9% VUT v Brně, Fakulta podnikatelská ,7% 12,5% 11,6% UK v Praze, Fakulta sociálních věd ,0% 5,1% 5,6% VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií ,8% 14,8% 14,8% UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové ,6% 24,9% 23,0% VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství ,3% 11,7% 11,4% OU v Ostravě, Lékařská fakulta ,8% 12,0% 9,7% VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů ,0% 12,6% 12,2% VFU v Brně, Farmaceutická fakulta ,5% 19,9% 17,0% UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ,6% 16,4% 17,0% UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací ,6% 18,1% 19,0% VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská ,5% 9,4% 8,8%

12 Příloha č. 3 - uchazeči o studium v ČR podle národnosti Vedle slováků se na české VŠ hlásí rusové, ukrajinci, ale také třeba američané (r. 2013; zdroj MŠMT) Počty uchazečů o studium na českých VŠ (zahrnuty jsou veřejné i soukromé VŠ) země uchazečů přijatých zapsaných Česko Slovensko Rusko Ukrajina Kazachstán Vietnam Spojené státy Bělorusko Německo Velká Británie Norsko Polsko Saúdská Arábie Portugalsko Ázerbájdžán Uzbekistán Nigérie Švédsko Moldavsko Řecko Kypr Izrael Kyrgyzstán Mongolsko Ostatní

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Nové fakulty v r. 2014 - VUT Brno, Fakulta stavební - VUT Brno, Fakulta podnikatelská - TU Liberec, Ekonomická fakulta - UJEP Ústí n. Labem, Fakulta sociálně

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 9. 11. 2016 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium Příbor Možnosti po maturitě Vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní program

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Maturity a Matematika+

Maturity a Matematika+ Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LXIX Maturita trvalý problém? 25.2.2016 Maturity a Matematika+ Eva Řídká a Dana Tomandlová Společná

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

Národní srovnávací zkoušky Scio ve školním roce 2015/2016. Životní styl uchazečů o studium na VŠ. Tisková zpráva. Hlavní informace a zjištění

Národní srovnávací zkoušky Scio ve školním roce 2015/2016. Životní styl uchazečů o studium na VŠ. Tisková zpráva. Hlavní informace a zjištění Národní srovnávací zkoušky Scio ve školním roce 2015/2016 Životní styl uchazečů o studium na VŠ Tisková zpráva Hlavní informace a zjištění Ve školním roce 2015/2016 absolvovalo Národní srovnávací zkoušky

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812 Mapa MŠ a ZŠ Počet respondentů školy: Počet škol / respondentů celkem: Mapa MŠ a ZŠ šetření klimatu školy MŠ a 1. až 9. ZŠ leden až březen 2013 žáci 1. stupně: 107 žáci 2. stupně: 77 rodiče: 181 učitelé:

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu BDGKM třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) rozšířený percetil o PZ čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Souběžná validita testů SAT a OSP

Souběžná validita testů SAT a OSP Souběžná validita testů SAT a OSP www.scio.cz 15. ledna 2013 Souběžná validita testů SAT a OSP Abstrakt Pro testování obecných studijních dovedností existuje mnoho testů. Některé jsou všeobecně známé a

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta Elektrotechnická fakulta 2016/2017 (Den otevřených dveří) ČVUT v Praze, FEL 1 / 23 Proč studovat na FEL? Proč studovat na FEL? FEL je nejlepší informatickou fakultou v ČR 1 Dle hodnocení QS2015: ČVUT v

Více

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva 2. října 2014 Kontakty: Vedoucí projektu přijímací zkoušky Scio: Helena Nováková email: hnovakova@scio.cz tel.: 234 705 579 Kontakt s médii: Štěpán

Více

DFGJK. 1. ročník, G4

DFGJK. 1. ročník, G4 DFGJK 1. ročník, G4 třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost [%] skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice a sloh literatura a čtenářská gramotnost třída počet žáků percentil

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Z VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ JOBCHALLENGE 2012 OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ struktura respondentů pohlaví aktuální stav účastníků dle zaměstnání či studií studenti

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY třída počet žáků vstupní percentil výstupní percentil vstupní skupinový výstupní skupinový skupinový relativní posun (GV) třída počet žáků

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

POZNEJTE SVÉ UCHAZEČE

POZNEJTE SVÉ UCHAZEČE POZNEJTE SVÉ UCHAZEČE Scio nejsou pouze testy. Analyzujeme data, provádíme dotazníková šetření, sledujeme trendy, pomáháme školám i rodičům se vzděláváním. Grafy na následujících stránkách jsou pouze malým

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 11.5.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017/2018

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017/2018 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání V. ročník Nitra 27. 28. září 2017, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXIV. ročník Brno 31. října 3. listopadu 2017, Výstaviště Brno XI. ročník Praha

Více

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9.

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9. STONOŽKA 212/213 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 9. B 8 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 11-2 žáků 65 74 63 57 OSP ČJ MA AJ Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více