Slovenští maturanti se opět chystají do ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovenští maturanti se opět chystají do ČR"

Transkript

1 Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Obsah Shrnutí hlavních poznatků - Slováci mířící do ČR... 1 Testování a dotazníkové šetření na Slovensku... 2 Charakteristika testu OSP... 2 Národní srovnávací zkoušky (NSZ)... 3 Kontext vývoj... 4 Jak uvažují letošní maturanti na Slovensku?... 6 Slovenská elita míří do Čech... 6 Které české obory jsou pro Slováky nejpřitažlivější?... 8 Slováci jdou do ČR za kvalitou... 9 Příloha č. 1 - Účast v projektu testování OSP Příloha č. 2 - Nejžádanější české fakulty Příloha č. 3 - uchazeči o studium v ČR podle národnosti Shrnutí hlavních poznatků - Slováci mířící do ČR Každoročně míří na české VŠ kolem 13-ti tisíc slováků, přibližně polovina je přijata. Nejsilnější zájem je mezi letošními slovenskými maturanty mířícími do ČR o obory ekonomické, lékařské a IT. Nejlépe studijně disponováni jsou slovenští maturanti mířící na obory IT (suveréně vedou s prům. percentilem 69,9), dále pak na lékařské, technické a přírodovědné. Do ČR míří ti nejlépe studijně disponovaní - vezmeme-li např. desetinu těch nejlepších slovenských maturantů, tak až 70 % z nich plánuje studium v ČR. Jedním z hlavních důvodů pro studium v ČR je kvalitnější studium. Uvadí to až 82 % procent slovenských uchazečů o studium v ČR. Mezi slovenskými uchazeči suveréně vedou brněnské fakulty, mezi nimi vyniká Masarykova univerzita (5 fakult MU obsadilo 5 prvních příček, pokud jde o počet uchazečů ze Slovenska). Následují pak olomoucké a pražské fakulty. Nejvyšší počet slovenských uchazečů má Lékařská fakulta MU celkem 2331.

2 Testování a dotazníkové šetření na Slovensku Testování Obecných studijních předpokladů (OSP) uskutečnila společnost Scio v listopadu 2014 na slovenských středních školách. Hlavním cílem projektu bylo seznámit slovenské studenty s typem testu, se kterým se čím dál častěji setkávají v přijímacím řiezní na vysoké školy v ČR i v SR. Pro studenty se jedná o novou zkušenost nejedná se o test znalostí, ale o test posuzující schopnosti nezbytné pro studium vysoké školy. Obdobné typy testů jsou v rozvinutých vzdělávacích systémech v zahraničí úspěšně využívány v přijímacím řízení na VŠ již desítky let (např. SAT, GRE, LSAT, TSA, GMAT, MCAT, SweSAT atd.). Společně se samotným testováním proběhlo i dotazníkové šetření, které nám umožnilo podívat se na některé aspekty přechodu mezi sekundárním a terciárním vzděláváním. Testování se účastnilo žáků ze 173 škol, z toho maturantů. Charakteristika testu OSP Test OSP 1 je nejčastěji využívaným testem v rámci Národních srovnávacích zkoušek (viz dálší strana), podle jeho výsledku přijímá 56 fakult v ČR a SR. Test OSP je složený ze čtyř oddílů: verbální, logický, argumentační a kvantitativní. Testy společnosti Scio jsou připravovány v souladu s oborem educational measurement a z pohledu kvality trvale vykazují špičkové hodnoty (reliabilita kolem 0,9). 1 Více o testu OSP na

3 Národní srovnávací zkoušky (NSZ) NSZ v roce 2014/2015 nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na 64 fakultách českých a slovenských vysokých škol. Oproti roku předchozímu přibylo letos dalších 7 fakult : Farmaceutická fakulta UK Praha Přírodovědecká fakulta MU Brno Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB B. Bystrica Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Košice Kompletní přehled fakult: Součástí NSZ jsou tyto předměty: obecné studijní předpoklady základy společenských věd matematika přírodní vědy (bio, chem) cizí jazyky (angličtina, němčina) V posledním ročníku NSZ (2013/14) byl počet účastníků , z toho bylo slováků. V aktuálním ročníku (2014/15) lze předpokládat mírné zvýšení tohoto počtu. NSZ se konají celkem ve 41 městech (30 českých, 10 slovenských). NSZ se konají celkem v 7 termínech v průběhu celého školního roku. Nejbližší termín NSZ již 7. února 2015.

4 Kontext vývoj V posledních 20 letech došlo k rychlému vývoji, co se týče počtu studentů nastupujících na vysoké školy. Zatímco v 70. letech na VŠ nastupovalo pouze 13% absolventů SŠ, v devadesatých letech to již bylo téměř 25% a za posledních 10 let se počet absolventů SŠ nastupujících na VŠ ještě zdvojnásobil. Momentálně na vysoké školy nastupuje lehce nad 60% absolventů SŠ (přibližně stejné hodnoty dosahuje průměr za EU). Navzdory tomu stále platí (lze předpokládat, že i do budoucna bude platit), že absolventi VŠ vykazují nejnižší míru nezaměstnanosti, a to kolem 5 %, SŠ s mat. 12%, SOU 27%. Cizinci a Slováci na českých VŠ V průběhu posledních 15 let se dramaticky zvýšil také cizinců studujících na českých VŠ a to z 4 % v roce 2001 na 10 % v roce Celkem se v roce 2012 jednalo o cca zahraničních studentů, kteří studovali českou VŠ. Z toho 61 % byli studenti ze Slovenska (tj. přibližně ). Navzdory poklesu demografické křivky se počet i slovenských uchazečů o studium na českých VŠ udržuje stále na stejně vysoké úrovni. Ostatní národnosti viz příloha č celkem Slováci Slováků počet podaných přihlášek na české VŠ ,9% počet uchazečů o studium na českých VŠ ,4% 2012 celkem Slováci Slováků počet podaných přihlášek na české VŠ ,4% počet uchazečů o studium na českých VŠ ,2% 2013 celkem Slováci Slováků počet podaných přihlášek na české VŠ ,5 % počet uchazečů o studium na českých VŠ ,0 % Tabulka s českými fakultami, o něž je mezi Slováky největší zájem viz Příloha č. 2. Vyplatí se to českému státu? Často kladenou otázkou mezi odbornou i laickou veřejností je, zda se státu vyplatí financovat studium zahraničních studentů. V České republice na toto téma žádná odborná studie zpracována dosud nebyla. Můžeme však uvést závěry německé instituce German Academic Exchange Service (DAAD), která zveřejnila studii 2, která se zabývá právě ekonomický přínosem, jež představují zahraniční studenti pro země, kam přijedou studovat. 2

5 Studie se zaměřuje na podrobné zkoumání šesti evropských zemí (Německo, Rakousko, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Švýcarsko). Celkově studie dochází k následujícím závěrům: 1. zahraniční studenti přinášejí ekonomice hostitelské země jednoznačně pozitivní přínos, 2. přínos roste s časem čím déle student, případně absolvent zůstává v hostitelské zemi, a pokud pracuje, ekonomický přínos narůstá. Návratnost nákladů vynaložených na studium zahraničního studenta záleží na mnoha faktorech, krom jiného i na daňové politice. V případě, že 30 % zahraničních studentů zůstane po ukončení studia pracovat např. v Německu, náklady na jejich studium se vrátí během pěti let, v Polsku 4,5 let. To je pravděpodobně také jedním z důvodů, proč některé země podporují růst počtu zahraničních studentů VŠ. Například Holandsko v roce 2014 představilo nový plán 3 směřující k rozvoji mezinárodního charakteru terciárního vzdělávání. Zahraniční studenti v Holandsku i holandští studenti studující v cizině budou podpořeni stipendii. Holandská agentura pro vysokoškolské vzdělávání Nuffic otevřela své kanceláře v řadě rychle se rozvíjejících mimoevropských zemí: Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Mexiko, Rusko, Jižní Korea, Thajsko a Vietnam. Plánované změny mají zajistit podmínky pro to, aby studenti po absolvování mohli v Holandsku zůstat a pracovat, neboť holandská znalostní ekonomika potřebuje odborníky s různým jazykovým a kulturním zázemím. Internacionalizace vzdělávání je nezbytná v podmínkách dynamického trhu pracovních sil, který se neomezuje pouze na jednu zemi a její ekonomiku. 3

6 Jak uvažují letošní maturanti na Slovensku? Chytří jdou na IT, techniku a medicínu Z grafu je patrné, že pokud jde o zájem, tak mezi slovenskými maturanty vedou obory ekonomické. Následují obory lékařské a IT. Co se týče studijních předpokladů tak nejlépe dopadli studenti zajímající se o obory IT ti dosahují dokonce silně nadprůměrných výsledků v testu OSP (prům. percenitl 69,9 4 ). Následují obory technické (60,5), lékařské (60,3) a přírodovědné (59,6). Na opačném konci se nachází uchazeči o obory zdravotně-sociální (36,4) a pedagogické (36,8). počet žáků ,9 60,3 69,9 60,5 59,6 50,4 36,8 56,3 51,2 50,1 počet žáků prům. percentil 50,6 43,6 39,2 36, ekon lék IT tech přír hum ped jaz spol práv zdra zem jiný nevím 0 Slovenská elita míří do Čech Každoročně se na české fakulty hlásí kolem uchazečů ze Slovenska, přibližně polovina z nich je i přijata. Zajímalo nás, o které skupiny studentů se jedná. 35% všech žáků 4. ročníků SŠ se vyjádřilo, že uvažuje o podání přihlášky do ČR. Podíváme-li se na jednotlivé typy škol, tak v případě žáků z víceletých gymnázií je to dokonce až 50% a a v případě čtyřletých gymnázií přes 40 % - viz graf: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zájem o studium na VŠ podle typu studia - jen poslední ročník SŠ G4 GV OA SPS SOS Typ studia neviem žádná VŠ ano-sr ano-sr+čr ano-čr 4 Percentil vyjadřuje pořadí účastníka přepočítané na stupnici od 0 do 100. Lze také interpretovat, jako percento ostatních testovaných žáků, které dotyčný předstihl.

7 Pokud půjdeme ještě dále a podíváme se z pohledu studijních předpokladů na skupinu 20 % nejlepších z jednotlivých typů škol, tak zjistíme, že například u GV pouze 30 % žáků je rozhodnuto zůstat na VŠ na Slovensku, ostatní plánují podat přihlášku do ČR. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ve které zemi si podá přihlášku na VŠ nejlepších 20 % rozhodnutých účastníků z každého typu SŠ studia, jen poslední ročník SŠ G4 GV OA SOS SPS jen SR SR i ČR jen ČR Nakonec jsme se podívali, jak uvažuje 10 % nejlepších, tj. elita středních škol. Z grafu je patrné, že až 70 % z nich uvažuje o podání přihlášky do ČR. To potvrzuje tezi, že za studiem v ČR míří spíše ta část studentů, která je studijně lépe disponovaná. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ve které zemi si podá přihlášku na VŠ nejlepších 10 % rozhodnutých účastníků z posledního ročníku SŠ nejlepších 10 % Účastníci ostatní jen SR SR i ČR jen ČR

8 Které české obory jsou pro Slováky nejpřitažlivější? V následujícím grafu vidíme oborový zájem letošních slovenských maturantů uvažujících o podání přihlášky do ČR. Nejčastěji utíkají za studiem ekonomie, lékařských oborů a IT. U lékařských oborů a IT dokonce počet zájemců o studium v ČR výrazně převyšuje počet zájemců o studium v SR Preference typů VŠ oborů podle zájmu studovat v ČR - pouze rozhodnutí účastníci z posledního ročníku SŠ VŠ (mj.) v ČR VŠ jen v SR Počet Typ VŠ oboru

9 Slováci jdou do ČR za kvalitou V dotazníkovém šetření provedeném v roce 2013 jsme se slovenských uchazečů hlásících se do ČR a skládajících Národní srovnávací zkoušky zeptali, jaká je jejich hlavní motivace odchodu do ČR. 82 % z nich uvedlo jako jeden z hlavních důvodů kvalitu studia. Odpovědi byly následující (uchazeči mohli zaškrtnout více možností): odpověď české VŠ nabízí kvalitnější studium 82% lepší pracovní příležitosti po ukončení studia 27% láká mne studentský život v Praze/Brně 26% lepší pracovní příležitosti během studia 16% rád bych v ČR zůstal natrvalo 10% přítomností kamarádů 7% jiné 1% Šetření provedeno mezi 426 slovenskými respondenty, kteří měli podané přihlášky na české fakulty Potvrzuje to i slovenský student Matúš Slančo, který studuje dokonce na dvou brněnských fakultách (FSS MU a ESF MU v Brně): "K štúdiu v ČR ma priviedli osobné dôvody ako aj odporúčania priateľov, ktorí už v Prahe či Brne nejaký čas študovali. Keďže mám ročnu skúsenosť aj so štúdiom na Slovensku, dovolím si tvrdiť, že v kvalite vysokých štôl existujú medzi oboma krajinami priepastné rozdiely. Medzi tie hlavné patrí využívanie informačných techonológií a systémov, ktoré sú na slovenských VŠ prítomné iba pro forma, či výbava učební, knižníc a dostupnosť elektronických zdrojov, ktoré v čechách poskytujú niekoľkonásobne kvalitnejšie a rozhodne motivujúcejšie zázemie pre štúdium. Hlavným rozdielom vo výuke samotnej je potom oveľa väčšie prenechávanie zodpovednosti na študentovi v ČR, ktoré ho vedie k samostatnosti a schopnosti myslieť kriticky, vytvárať si názory a väzby medzi pojmami a následne ich využívať v praxi. Štúdium na Slovensku je naopak pomerne šablónovité a nepružné, zamerané skôr na drilovanie teoretických informácii, ktoré ale študentov nikto neučí použiť. Povedal by som preto, že České vysoké školy produkujú samostatnejších, informačne gramotnejších a na reálny život lepšie pripravených študentov."

10 Příloha č. 1 - Účast v projektu testování OSP Realizovala společnost Scio, Slovensko, listopad 2014 Počty žáků podle typu školy a ročníku ročník celkem G GV OA SPS SOS SOU ZŠ celkem Počty žáků podle typu školy a kraje G4 GV OA SPS SOS SOU ZŠ celkem Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický kraj Nitranský kraj Prešovský kraj Trenčínský kraj Trnavský kraj Žilinský kraj celkem Složení účastníků podle typu školy a pohlaví 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% ženy muži 30% 20% 10% 0% G4 GV OA SPS SOS SOU

11 Příloha č. 2 - Nejžádanější české fakulty Slovenští uchazeči preferují Brno, Olomouc a Prahu (r. 2013; zdroj MŠMT) celkem fakulta počet přihlášek počet přijatých počet zapsaných počet přihlášek počet přijatých počet zapsaných MU v Brně, Lékařská fakulta ,6% 20,2% 20,8% Slováci Slováků - přihlášky Slováků - přijatí Slováků - zapsaní MU v Brně, Filozofická fakulta ,1% 13,7% 13,6% MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta ,9% 13,3% 13,8% MU v Brně, Fakulta sociálních studií ,5% 9,3% 10,6% MU v Brně, Přírodovědecká fakulta ,0% 20,5% 19,5% UP v Olomouci, Lékařská fakulta ,7% 34,3% 34,6% UK v Praze, 1. lékařská fakulta ,5% 12,3% 14,5% MU v Brně, Fakulta informatiky ,3% 38,4% 42,9% UK v Praze, Filozofická fakulta ,7% 4,7% 5,3% MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta ,8% 15,9% 16,9% MU v Brně, Právnická fakulta ,1% 5,2% 5,6% VUT v Brně, Fakulta stavební ,1% 12,1% 11,4% VUT v Brně, Fakulta informačních technologií ,1% 29,6% 28,6% UP v Olomouci, Filozofická fakulta ,2% 5,4% 5,4% UK v Praze, 2. lékařská fakulta ,7% 9,7% 9,9% VUT v Brně, Fakulta podnikatelská ,7% 12,5% 11,6% UK v Praze, Fakulta sociálních věd ,0% 5,1% 5,6% VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií ,8% 14,8% 14,8% UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové ,6% 24,9% 23,0% VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství ,3% 11,7% 11,4% OU v Ostravě, Lékařská fakulta ,8% 12,0% 9,7% VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů ,0% 12,6% 12,2% VFU v Brně, Farmaceutická fakulta ,5% 19,9% 17,0% UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ,6% 16,4% 17,0% UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací ,6% 18,1% 19,0% VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská ,5% 9,4% 8,8%

12 Příloha č. 3 - uchazeči o studium v ČR podle národnosti Vedle slováků se na české VŠ hlásí rusové, ukrajinci, ale také třeba američané (r. 2013; zdroj MŠMT) Počty uchazečů o studium na českých VŠ (zahrnuty jsou veřejné i soukromé VŠ) země uchazečů přijatých zapsaných Česko Slovensko Rusko Ukrajina Kazachstán Vietnam Spojené státy Bělorusko Německo Velká Británie Norsko Polsko Saúdská Arábie Portugalsko Ázerbájdžán Uzbekistán Nigérie Švédsko Moldavsko Řecko Kypr Izrael Kyrgyzstán Mongolsko Ostatní

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 aci Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 Expertizní studie Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha, únor 2012 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. METODOLOGIE ANEB CO ŘÍKAJÍ TABULKY... 4 2.1 FUNKCE A PROFILY...

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva

Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍKŮ Hlavní mìsto Praha 26 dílèí zpráva Zpracování výsledků testování žáků prvních ročníků středních škol z českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a obecných studijních

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Přehled v českém jazyce Měnící se hospodářské a sociální podmínky zdůraznily

Více

EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. www.kredo.reformy-msmt.cz

EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. www.kredo.reformy-msmt.cz EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl šetření Získat informace o životních podmínkách a postojích studentů bakalářského,

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. O nakladatelství Nakladatelství Institutu vzdělávání SOKRATES patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké a střední

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Koncepční záměr školy 2012 Obsah: 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění... 3 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto

Více

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 23. 1. 2014 Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 2 vysoké školy vysoké školy hospodářské noviny hodnotí 60 fakult Na kterou školu zamířit po maturitě julie Daňková julie.dankova@economia.cz

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více