číslo 44 červen 2014 Informační občasník ZŠ a MŠ Úprkova, školy se zaměřením na environmentální výchovu Zahraniční studenti u nás Slavíme Den Země

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 44 červen 2014 Informační občasník ZŠ a MŠ Úprkova, školy se zaměřením na environmentální výchovu Zahraniční studenti u nás Slavíme Den Země"

Transkript

1 číslo 44 červen 2014 Informační občasník ZŠ a MŠ Úprkova, školy se zaměřením na environmentální výchovu Zahraniční studenti u nás Slavíme Den Země

2 Ukliďme svět Clean up the World Clean Up the World je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci skupiny lidí na celém světě organizují úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek,... Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí. Letos jsme se do této akce zapojili i my s našimi žáky a 1. dubna vyrazili uklízet břehy řeky Orlice a jejích slepých ramen. Odpadků bylo neskutečné množství, nasbírali jsme celých 50 pytlů, které nám spolu s rukavicemi poskytli organizátoři akce v ČR Český svaz ochránců přírody. Děti uklízely opravdu pečlivě a některými nálezy opravdu překvapily například improvizovaným příbytkem bezdomovců (ten jsme tedy neuklízeli). Moc děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a jsme rádi, že životní prostředí okolo nás není lidem lhostejné. Eva Bláhová Škola čar a kouzel Letos se našim žákům poprvé otevřela Škola čar a kouzel. Źáci 5. A a 1. B se sešli v pondělí na nástupišti Devět a třičtvrtě (za jídelnou), aby speciálním autobusem odjeli do Bradvanic u Trutnova. Zde je čekalo slavnostní rozřazení do studijních kolejí, usilovná práce na přípravě lektvarů, dobrodružné výpravy, výroba košťat, noční stezka a jiné nástrahy. Dokonce už víme, jak kouzelnou hůlkou vypálit ozdobné písmeno nebo vyrobit filmovou krev! Všichni si nakonec odvezli výuční list čaroděje, který děti opravňuje k létání na koštěti a používání kouzel první kategorie. Páťáci se mimořádně osvědčili, protože s velikým humorem a pochopením dokázali celou dobu pomáhat prvňákům s kufry i rozvázanými tkaničkami. Prvňáci zase všechny nadchli velikou samostatností a vytrvalostí na výletech. Všem účastníkům děkujeme a jsme rádi, že 30. dubna jsme opět všichni unikli zapáleným ohňům a můžeme spolu dál čarovat na Úprkovce. Do ohně patří špekáčky! Za pedagogy Školy čar a kouzel Žandalfa a Brůča Lenka Rozsívalová, Žaneta Špliňová 2 ECCE HOMO číslo 44 červen 2014

3 DEN ZEMĚ 4. A Dne se dělo něco jiného než obvyklá výuka. Hned ráno se třída 4. A vydala na školní hřiště, kde pro ni a ostatní třídy byly připravené různé aktivity (např. zachraň vajíčko, odpadky, poznávání věcí atd.). Další dvě hodiny jsme šli na počítače, kde nám paní učitelka rozdala karty s tématy, které naši Zemi ovlivňují, jako např. přelidněnost, skleníkové plyny, tornáda aj. Na základě karet jsme na PC připravili prezentaci. Po návratu do třídy jsme prezentace dokončili i výtvarně. Dále následovala prezentace ve dvojicích ostatním spolužákům. Poslední hodinu již bylo venku pěkně, tak jsme šli ven na školní hřiště, kde jsme si zahráli zajímavé hry. Takto si to užila 4. A. Redaktorka 4. A Eliška Skořepová Ples 4. A Ples začal promenádou chlapců a dívek v plesových šatech. Poté se tančilo v párech nebo někdo zatančil sám svůj oblíbený tanec. Následovala tombola, kterou pro nás vymyslela naše paní učitelka. Spočívala v tom, že na papírky jsme napsali věty, kde jsme si vymysleli úkol, který pro někoho dokážeme splnit. Potom jsme si navzájem ta naše předsevzetí vylosovali. Mezitím jsme opět tančili a ples ukončili hrou židličky a to tak, že žáci sedí k sobě zády. Paní učitelka pokládala otázky, a pokud si žák myslel, že je v aktivitě dobrý, zvedl jeho pantofli. Byla to legrace. Myslím, že se nám ples vydařil, těšíme se na příští rok. Redaktorka 4. A Anna Šolcová UMÍME ČÍST V KRAJINĚ Žáci sedmých ročníků a deváťáci navštěvující biologická praktika jsou zapojeni do česko-německého projektu Umíme číst v krajině. Středisko ekologické výchovy SEVER našim dětem zprostředkovává bližší seznámení s cennými přírodními územími v Hradci Králové a nejbližším okolí. Získali jsme již užitečné pomůcky pro pozorování v terénu i určovací klíče. Žáci nyní navrhují informační tabule. Ještě nás čekají odborné exkurze. S lektorkou SE- VERu navštívíme Přírodní památku Na Plachtě, Mazurovy chalupy a přírodní park Orlice. DEN ZEMĚ 2014 I v tomto školním roce jsme se připojili k oslavám Dne Země. Žáci 7. B připravili program pro své mladší spolužáky. Na pozemku školy se nacházelo devět stanovišť zaměřených na poznávání přírody a ekologický způsob života. Děti si v průběhu programu i zasportovaly. Největší úspěchy slavil koloběžkový sběr odpadků. Ale ani šetření vodou či pozorování vodních organismů nepřišly zkrátka. Na konci programu si každý žák vybral odměnu za svou snahu. Žáci druhého stupně vyrazili se svými učiteli do přírody v bližším i vzdálenějším okolí Hradce Králové. Jedna třída navštívila i útulek v Jaroměři. V minulém týdnu také započala soutěž Naší přírodou. ECCE HOMO číslo 44 červen

4 IQ PARK LIBEREC 4. A Dne se třída 4. A vydala do libereckého IQ parku. Čekala nás tam čtyři patra plná zajímavých pokusů. K nejzajímavějším exponátům určitě patří vodní hrátky, zrcadlové bludiště, vodní rotující tunel, bublinárium či Fakírovo lože. Vyfotili jsme se s nejvyšším mužem planety, zahráli si na moderátora předpovědi počasí nebo prozkoumávali své tělo termokamerou. Věda je zábava! Celé třídě se výlet moc líbil. Redaktorka 4.A Klára Noemi Potočková 5. B v Kutné Hoře Děti z 5. B vyrazily na exkurzi do Kutné Hory. Navštívili jsme místní České muzeum sříbra- -Hrádek, kde jsme sestoupili do dolů. Prohlédli jsme si středověké důlní dílo, těžní stroje, havířskou osadu i mincovnu. Dále naše cesta pokračovala do Kostnice. Tam jsme obdivovali obrovské množství lidských kostí, ze kterých byl sestaven interiér kostelíka. Výlet se vydařil a všichni si odnášeli nezapomenutelné zážitky. Monika Venclová Kultura neslyšících ve 4. A V pondělí v rámci třídnické hodiny k nám do třídy přišel pan Petr Vysuček. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale on je neslyšící člověk. Paní učitelka Navrátilová se s ním seznámila, když spolu studovali. Vyprávěl nám o svém životě, jak chodil do školy, o své rodině, co momentálně dělá atd. Komunikovali jsme s ním díky tlumočníkovi. Dozvěděli jsme se, jakých chyb se dopouštíme při setkáních s neslyšícími lidmi. Dále že se nepoužívá znaková řeč, ale český znakový jazyk atd. Já jsem byla velmi překvapená, když nám řekl, že by již slyšící být nechtěl. Že je takto v životě spokojený. Tipnuli byste to? Hodina utekla velmi rychle a my jsme si toho hodně odnesli. Paní učitelka nám slíbila, že pana Vysučka znovu pozve. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Redaktorka 4. A Viktorie Dominová V úterý se konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D. Soutěž probíhala na Střední veterinární škole v Kuklenách. Za naši školu se zúčastnili: M. Vojáček (6. B) a E. Veselská a V. Šobová (7. A). Účastníci se museli vypořádat s těžkým testem, poznáváním přírodnin i laboratorní prací. Po soutěži si zájemci prohlédli školu a její centrum malých zvířat. Všem soutěžícím děkuji za snahu a píli, se kterou k soutěži přistoupili. Young Demosthenes Žákyně 7. A Adélka Holemá dosáhla velikého úspěchu v řečnické soutěži Mladý Démosthénes. Na začátku stálo vítězství ve školním kole a přišly další výzvy. Adélka za sebou nechávala poražené soupěře nejprve v kole okresním, dále regionálním, až se nakonec probojovala mezi ty nejlepší z nejlepších do kola státního. A teprve zde našla přemožitele. Děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme další cenné zkušenosti a úspěchy. Kamila Vysoká 4 ECCE HOMO číslo 44 červen 2014

5 BRIGÁDA V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE NA PLACHTĚ V sobotu 12. dubna proběhla tradiční jarní brigáda v PP Na Plachtě. Počasí nám přálo, a tak byla účast hojná. Mimo práce čekala zájemce i přírodovědná exkurze spojená s odchytem a pozorováním vzácných živočichů. Všem brigádníkům z naší školy patří velký dík a v říjnu se opět sejdeme na další brigádě. Úspěšní slavíčci Ve středu 9. dubna se dva žáci naší školy Anička Němečková 7. A a Vilém Brouček 6.A zúčastnili pěvecké soutěže Novopacký slavíček. Cestou do Nové Paky jsme obdivovali krásu východočeské krajiny a po příjezdu na novopacké gymnázium jsme se dozvěděli, že konkurence bude veliká, soutěže se v několika kategoriích zúčastnilo 300 dětí. Čekání na výsledky jsme si mohli zpříjemnit poslechem ostatních soutěžících, občerstvením v bufetu nebo prací v dílnách připravených studenty pedagogické školy. Celý soutěžní maraton pro nás dopadl velmi dobře. Anička Němečková zpívala velmi hezky a moc jí to na podiu slušelo. Vilém Brouček si získal porotu svou hrou na kytaru a procítěným zpěvem. Na oba žáky jsme velmi pyšní. Nikola Košťálová Zájezd do Tropical Islands V pátek jsme se vypravili alespoň na chvíli do tropického světa. Uskutečnili jsme zájezd do Tropical Islands nedaleko Berlína. Děti a ostatní účastníci zájezdu si zde mohli zaplavat v několika bazénech, odpočinout na písečných plážích, projet se na tobogánech či využít jiné atrakce nebo se projít a poučit na naučné stezce v tropickém pralese. Všichni jsme si tento zájezd moc užili a těšíme se opět za rok. Eva Bláhová ECCE HOMO číslo 44 červen

6 Ústav jaderného výzkumu, Řež u Prahy 30. dubna se někteří žáci 9. tříd jeli podívat, jak vypadá jaderný reaktor. Tuto exkurzi nám umožnili v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Exkurze to byla velice vydařená, deváťáci mohli nahlédnout do reaktoru, seznámili se s tím, jak vypadá palivo, a celkově získali spoustu nových poznatků o jaderné energetice, které doplnily to, co se dozvěděli ve škole v rámci výuky fyziky a chemie. Eva Bláhová Chemici z 9. A na Gymnáziu Boženy Němcové Jedno dubnové dopoledne se zástupci 9. tříd naší školy byli podívat, jak to vypadá za gymnaziálními dveřmi, a vyzkoušeli si, jak se laboruje na střední škole. Studenti gymnázia s paní profesorkou chemie pro nás měli připravený výukový program, který se zabýval oxidem uhličitým. Při tomto programu jsme se nejprve dozvěděli teoretické poznatky o látce (to jsme samozřejmě už věděli) a zhlédli pokusy spojené s CO2. A v posledních dvou hodinách jsme v laboratoři pomocí oxidu uhličitého ověřili objemovou konstantu plynů. Celý program byl velmi zajímavý, prohlédli jsme si budovu gymnázia zevnitř ještě před přijímacími zkouškami, mohli jsme laborovat v pořádné laboratoři, jakou na základce nemáme k dispozici. Takže dobře strávené dopoledne. Eva Bláhová Zahraniční studenti na naší škole Jelikož se podzimní Edison setkal s příznivými ohlasy ze strany žáků, rodičů i pedagogů, vedení školy se rozhodlo organizačně a finančně tento projekt podpořit i ve školním roce 2014/2015. Rodiny našich žáků budou mít nově možnost stát se hostitelskou rodinou (be host family) a na pět dní u sebe ubytovat vybraného studenta. Hostitelské rodiny s touto zkušeností si pochvalují přínos jazykový i mezikulturní ( Náš syn měl možnost mluvit anglicky a celá rodina jsme se naučili tančit sambu. ). Pro více informací pište na Kamila Vysoká 6 ECCE HOMO číslo 44 červen 2014

7 Škola jinak V úterý 20. května opět proběhla Škola jinak. Žáci si v průběhu dopoledne mohli podle svého zájmu vybrat dva různé semináře, které chtěli navštívit. Učitelé nabízeli zajímavá témata aneb co se do běžných hodin výuky nevešlo. Všichni byli spokojeni a dozvěděli se spoustu nových informací. POZNeJ A CHRAŇ Ve středu se konal druhý ročník přírodovědné soutěže Poznej a chraň. Soutěž je určena pro tříčlenné týmy žáků 4. a 5. ročníku. Každý tým prochází všemi stanovišti společně. Soutěž zahrnuje poznávání rostlin a živočichů, přiřazování organismů do správného ekosystému a znalosti o poskytování pomoci volně žijícím živočichům. Obě naše družstva si vedla výborně a ve vyrovnané konkurenci ostatních škol dobře obstála. Družstvo E. Freibauerová, N. Žďárková a M. Marek se umístilo na pátém místě, naši další zástupci S. Sklenářová, M. Hájek a M. Novotný obsadili dokonce místo třetí. Děkujeme za pěknou reprezentaci a hodně štěstí do dalších soutěží. ECCE HOMO číslo 44 červen

8 Obrázková zahrada Již podruhé jsme uspořádali Obrázkovou zahradu. Měli jsme velké štěstí, počasí přálo, a tak mohla být všechna zdařilá výtvarná díla našich žáků vystavena na venkovním školním hřišti. K příjemné atmosféra přispěla školní kapela i bufet. Deváťáci předvedli svoje plesové vystoupení a zatančili i malí žáčci ze školní družiny. Žáci 8. B pod vedením paní učitelky Marie Šrejtrové demostrovali fyzikální pokusy. Obrázková zahrada i letos dávala možnost všem rodičům neformálně si popovídat nejen s učiteli, ale i s dalšími rodiči žáků naší školy. Všem děkujeme za návštěvu a těšíme se, že se opět setkáme příští školní rok. Co nás čeká Závěrečné práce žáků 9. tříd Ředitelské volno pro žáky 2. stupně Pedagogická rada Školní výlety ÚPRK kolem Orlice Sběr starého papíru Vydání vysvědčení, konec II. pololetí Hlavní prázdniny pro žáky Vydává: Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové, 8 ECCE HOMO číslo 44 červen 2014

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Ekoškola v roce 2014 / 2015. Evropský den jazyků ČÍSLO 45 PROSINEC 2014

Ekoškola v roce 2014 / 2015. Evropský den jazyků ČÍSLO 45 PROSINEC 2014 ČÍSLO 45 PROSINEC 2014 Informační občasník ZŠ a MŠ Úprkova, školy se zaměřením na environmentální výchovu Ekoškola v roce 2014 / 2015 Evropský den jazyků MALÁ SKÁLA 5. A Dne 9. 9. 2014 ráno už v 7.10 byl

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu. Školní zpravodaj. Jako ryba ve vodě Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu. Školní zpravodaj. Jako ryba ve vodě Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu Školní zpravodaj Jako ryba ve vodě Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2013/2014 Ve školním

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Vážení rodiče, pedagogové, milí žáci, právě se vám dostalo do rukou poslední vydání našeho školního časopisu v tomto školním roce. Protože jste jej

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

aneb informace ze Základní školy K.J.Erbena v Miletíně

aneb informace ze Základní školy K.J.Erbena v Miletíně aneb informace ze Základní školy K.J.Erbena v Miletíně číslo 12, červen 2014 Vážení rodiče a příznivci školy, vydáváme dvanácté číslo našeho školního časopisu. Zveme Vás také k návštěvě našich webových

Více

Milí čtenáři, Doufám, že Vám jeho čtení zpříjemní Váš volný čas a fotografie připomenou pěkně prožité chvíle.

Milí čtenáři, Doufám, že Vám jeho čtení zpříjemní Váš volný čas a fotografie připomenou pěkně prožité chvíle. 1 Milí čtenáři, přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje. Je to poslední číslo školního roku 2015. Informuje Vás o všech významných událostech posledních dvou měsíců, o kterých jste mi napsali a podělili

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody

Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 1 Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 2 3 Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 4 Pozvánka tradiční IV. gastronomická slavnost úterý 15. dubna 2014 v 16.00 hodin jídelna ZŠ Malenovice, tř.

Více