Výroční zpráva pobočky IFMSA CZ na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva pobočky IFMSA CZ na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva pobočky IFMSA CZ na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy za rok 2013

2 Místní pobočka IFMSA CZ na 2. lékařské fakultě UK Počet studentů všeobecného lékařství na fakultě: 1096 Počet členů IFMSA CZ v roce 2013: 248 Web: Úvodní slovo lokálního prezidenta Vážení přátelé, rok 2013 je za námi a nám kromě přípitků a přání všeho nejlepšího do roku dalšího zbývá bilancování a ohlížení se zpět za tím předešlým. Jaký tedy byl uplynulý ročník z pohledu pobočky IFMSA CZ na 2. lékařské fakultě? Proběhl rekordní počet projektů, stážový program pokračoval ve vysoko nastavené úrovni, naše pobočka byla vidět jak mezi studenty, tak i širokou veřejností. Získali jsme mnoho nových (a hlavně aktivních) členů. Toto všechno by ale nebylo možné bez práce každého jednotlivého studenta, který si našel čas pro dobrou věc a zapojil se ať už více či méně do aktivit IFMSA CZ. Bylo velmi motivující vidět nadšení nováčků a jejich nesmírný zájem o naši činnost, na mnohé projekty se nám hlásilo mnohem více dobrovolníků, než jsme vůbec mohli využít! Nyní nás čeká úkol toto nadšení i nastolenou úroveň práce udržet i v roce následujícím. Bude to nelehký úkol, ale věřím, že se nám to společnými silami podaří. Doufám, že vás naše výroční zpráva zaujme. Libor Svoboda, Lokální prezident IFMSA CZ 2.LF UK 2013/2014 2

3 Obecně o IFMSA a IFMSA CZ IFMSA - International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 117 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 101 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Mise Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Studenti dostanou prostor nejen pro seberealizaci, ale také vynikající podmínky pro zlepšení svých komunikačních, organizačních a prezentačních schopností. Výjezd na zahraniční klinickou či vědeckou stáž naopak studentům umožní seznámit se s poskytováním zdravotní péče v různých zemích světa s rozdílnou vyspělostí, vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské i jazykové znalosti, objevit sociálně-kulturní rozdíly a navazovat přátelství na celý život. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanistickými ideály lékařského poslání. Více informací o IFMSA a jejích stálých výborech naleznete na IFMSA je v České republice reprezentována členskou organizací IFMSA Česká republika (zkr. IFMSA CZ). 3

4 Své pobočky máme při všech osmi českých a moravských lékařských fakultách: 1. LF Univerzity Karlovy v Praze; 2. LF Univerzity Karlovy v Praze; 3. LF Univerzity Karlovy v Praze; LF Univerzity Karlovy v Plzni; LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové; LF Masarykovy univerzity v Brně; LF Univerzity Palackého v Olomouci; LF Ostravské univerzity v Ostravě. Spolupráce Spolupráce s IFMSA každoročně přispívá ke zlepšení místního a světového zdraví. IFMSA CZ je neziskovou organizací, a proto je v rámci svých aktivit závislá na externích finančních i materiálních zdrojích. Právě díky podpoře ze strany fakult a vládních i nevládních subjektů jsme schopni naši činnost financovat. Potřeba spolupráce s partnery a sponzory je pro IFMSA CZ jednou z priorit, díky níž může IFMSA pokračovat a rozšiřovat portfolio svých aktivit. 4

5 IFMSA CZ 2. LF UK Praha Lokální koordinátoři Lokální prezident (LP) Libor Svoboda Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR) Hana Vaskivská Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO) Tomáš Slisz Lokální koordinátor pro výzkumné stáže (LORE) Richard Billich Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO) Anna Olšerová Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků (LOME) Martina Andrašová Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a AIDS (LORA) Kateřina Váňová Lokální koordinátorka pro lidská práva a mír (LORP) Ivana Tydorová 5

6 Zahraniční stáže v roce 2013 Zahraniční stáže v roce 2013 Klinické stáže V rámci SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) k nám za minulý rok přijelo 41 studentů, a zároveň od nás vyjelo 43 studentů do zemí celého světa. Národního jazykového konkurzu se u nás zúčastnilo 108 studentů, z toho 13 zahraničních. V letošním roce naši vyjíždějící studenti dostali korun z Rozvojového fondu UK, a to pro část lidí s nejlepším průměrem. Studenti byli rozdělení do kategorií podle vzdálenosti - Svět korun, Evropa korun. Přijíždějící studenti byli ve spolupráci s přednosty umístěni na ústavy a kliniky Fakultní nemocnice v Motole, za což velmi děkujeme. V roce 2013 jsme spolupracovali s Pediatrickou klinikou, Kardiologickou klinikou, Klinikou kardiovaskulární chirurgie, Klinikou dětské chirurgie, Chirurgickou klinikou, Klinikou dětské hematologie a onkologie, Klinikou ušní, nosní a krční, Gynekologicko-porodnickou klinikou, Interní klinikou, Neurologickou klinikou, Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, Pneumologickou klinikou, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Neurochirurgickou klinikou dětí a dospělých, Stomatologickou klinikou dětí a dospělých a Ústavem imunologie vše v rámci FN Motol. Naši studenti v rámci klinických stáží vyjeli do následujících zemí: Thajsko, Peru, Švédsko, Brazílie, Izrael, Indonésie, Korea, Arménie, Itálie, Mexiko, Rusko, Španělsko, Ghana, Portugalsko, Tchaj-wan, Libanon, Omán, Egypt, Turecko, Německo, Katalánsko, Francie, Finsko, Lotyšsko, Katalánsko, Malta, El Salvador, Chorvatsko, Chile a Tunisko 6

7 Výzkumné stáže V rámci sekce SCORE (Standing Committee on Reseach Exchange) v roce 2013 odcestovalo z naší fakulty devět studentů, kteří se obohatili o zkušenosti v zemích celého světa: Brazílii, Kanadě, Egyptu, Koreji, Litvě, Maltě, Peru, Rusku či Makedonii. V roce 2013 k nám přijížděli studenti v průběhu celého roku. I přesto nejpreferovanějšími měsíci zůstávaly opět měsíce letní (červenec, srpen). Celkový počet studentů se nakonec zastavil na čísle 8. K nejvyužívanějším ústavům patřily Ústav biologie a lékařské genetiky, Klinika dětské hematologie a onkologie a Ústav neurověd. Velice děkujeme za spolupráci i Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, Ústavu biofyziky, Ústavu lékařské mikrobiologie, Pediatrické klinice a Ústavu imunologie - vše v rámci 2. LF UK. Jednotlivé ústavy také spolupracují s Akademií Věd ČR. Naší studenti tuto spolupráci využívali a trávili tak svůj čas také na těchto specializovaných pracovištích. V průběhu druhé poloviny roku došlo k velké reorganizaci a aktualizaci stávajících projektů, snažili jsme se zaměřit na projekty lukrativnější, jak ze strany studenta, tak i tutora. Následně došlo ke korekci počtu projektů z původních 16-ti na současných 10. Společenský program byl organizován ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK. Probíhal na několika místech v Praze. Studenti byli součástí velké facebookové skupiny a měli možnost se zúčastnit vytvořeného programu téměř každý týden (víkend). Věřím, že spokojenost byla na obou stranách. Někteří rezidenti i přesto navíc vytvořili pro studenty 2. LF individuální plán ve formě výletů nejen za blízkými památkami. 7

8 Studenti na stážích IFMSA CZ 8

9 Projekty v roce 2013 Národní projekty (uvedeny v abecedním pořadí) 1) MediCafé 2) Medické půlení 3) Mezinárodní den lidských práv 4) Movember 5) Nemocnice pro medvídky 6) Pro život 7) Smoke Free Party 8) Světový den diabetu 9) Světový den boje proti AIDS 10) Světový den zdraví 1) MediCafé Smyslem MediCafé je popularizovat lékařskou vědu. Pořádání přednášek v příjemněm prostředí o zajímavých tématech. Za rok 2013 proběhlo 11 MediCafé na nejrůznější témata. V poslední době pokračuje trend spolupráce projektu MediCafé i s jinými projekty, například Světovým dnem diabetu, Světovým dnem boje proti AIDS i dalšími. Podpora, partneři: Science Café Czech Republic, Slideslive, STORMSOFT, Motolák, Doubleshot, PopUp, veda.cz, Český rozhlas Plus. Koordinátorka: Jana Drncová 9

10 2) Medické půlení Projekt Medické půlení spojuje na jedné straně zábavu a na straně druhé má i charitativní rozměr, protože výtěžek putuje organizaci Dobrý Anděl, jež pomáhá rodinám s dětmi postiženým nádorovým onemocněním. Medické půlení se skládalo z MediCafé hostem byl prof. Koutecký a tématem dětská onkologie. Zde byla účast přes 150 lidí. Na samotný program v klubu ROXY si našlo cestu zhruba 700 hostů. Ohlasy byly velmi pozitivní. Koordinátorka: Lucie Zemanová 3) Mezinárodní den lidských práv Mezinárodní den lidských práv, stanovený na 10. prosince jsme tento rok oslavili spolu s 1. a 3.lf na děkanátu 1.lf, kde se sešlo na 65 studentů zajímajících se o problematiku lidských práv. Prvním hostem byl RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. z Ústavu biologie a lékařské genetiky 2.lf. Pan doktor zaujal všechny přítomné svým povídáním nejen o genech, ale i o jeho cestě ke genetice jako vědnímu oboru. Dalším bodem programu bylo promítání dokumentu Zachraňte Edwardse z roku 2010, jehož hlavní hrdinka a také její tatínek nás poctili svou účastí. Potvrzením toho, že tato událost splnila svůj cíl, byl fakt, že došlo k protáhnutí celé akce o hodinu a půl a nikdo místnost přesto neopustil. Účastníci poté stěží hledali slova na popis emocionálních momentů, které v přednáškové místnosti prožili. Koordinátorka: Ivana Tydorová 4) Movember Movember každoročně se konající akce, jejímž cílem je získání finančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí nebezpečí karcinomu prostaty. Název vznikl jako hybridní složenina dvou anglických slov, knír (moustache) - vyjadřující typicky mužský znak - a listopad (November). Součástí letošního Movemberu byly akce s názvem Retroběh a Flashmob. Konaly se a v rámci nich byli všichni účastníci převlečeni do tepláků a ozdobeni knírem. Všichni běželi skrze Václavské náměstí, přes ulici Na příkopě a Náměstí Republiky až k Staroměstskému 10

11 náměstí. Na něm si všech 50 účastníků zatančilo Flashmob. Za spolupráci děkujeme i 1. a 3. lékařské fakultě. Koordinátorka: Ivana Tydorová 5) Nemocnice pro medvídky Účelem projektu je pomoci dětem předškolního veku zbavit se strachu z bílých plášťů formou hry, která je zábavná jak pro děti, tak i pro samotné studenty, kteří děti v školkách navštěvují. V roce 2013 studenti 2. lékařské fakulty navštívili zhruba stejný počet školek jako v roce 2012, 25 školek s počtem tříd jedna až čtyři, což je přibližně 400 navštívených dětí za rok.ve světě poměrně rozšířený projekt patří mezi nejoblíbenější na naší fakultě. Partner: Hartmann Koordinátorky: Iveta Čechová, Jana Kotschyová, Anežka Kufová 11

12 6) Pro Život Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí poskytování první pomoci u široké skupiny lidí od 15 let do pozdního věku. Za krátký čas se podařilo opravit kosmetické chyby a nastavila se pevná dobře fungující organizační struktura, vyškolila se kvalitní a motivovaná základna instruktorů, podařilo se dokončit manuál pro instruktory a projekt materiálně zabezpečit. Od akademického roku 2013/2014 začala pobočka aktivně spolupracovat s 1. LF, kde spolu sdílíme společné nadšení z projektu, zkušenosti i stránku na Facebooku. Uspořádali jsme také jedno velké 2-denní školení pro 8 tříd. Z aktivních 52 instruktorů setrvalo v činnosti v novém akademickém roce 42. Uspořádali jsme celkem 20 kurzů a byli na 4 celodenních akcích. Celkově jsme proškolili přibližně 700 lidí. Koordinátoři: Robert Roland, Martina Andrášová 12

13 7) Smoke Free Party I v roce 2013 jsme zorganizovali Smoke Free Party, jejímž účelem je poukázat na škodlivost kouření, ať už aktivního, tak i pasivního. Místem konání byl jako v loňském roce klub Hvězda a termín byl určen na Smoke Free Party byla v letošním roce v duchu nekuřáckého letu, při kterém hlídali letušky a piloti (studenti v převlecích) striktní zákaz kouření. Na projektu spolupracovalo přibližně 15 lidí a party se zúčastnilo více než 270. Partneři: Pepino, Red Bull, Staropramen Koordinátor: Martin Tylingr 8) Světový den diabetu Světový den diabetu se slaví každoročně 14. listopadu. V roce 2013 byl na pěší zóně u zastávky metra připraven náš stan, kde se dobrovolníci snažili o edukaci občanů o diabetu, prevenci epidemie diabetu a zvýšení jejich zájmu o své zdraví a kondici. Na akci dorazilo 686 občanů, proto považujeme edukaci za velice úspěšnou. Na pražském Dni diabetu spolupracovaly 13

14 všechny 3 fakulty a při organizaci akce pomohlo přes 50 mediků. Abychom zajistili informovanost mediků v oblasti diabetu, byl zajištěn seminář pod vedením MUDr. Marka Honky z FN Motol. K samotnému dni byly připraveny i doprovodné akce jako Medicafé, Den diabetu v ZOO a výstava prof. Kvapila. Partneři, podpora: Eli Lilly, DAČR, RACIO, Zepter, MZČR, Diastyl, WHO CZ, VZP, dr. Max, MUDr. Kateřina Cajthamlová, Anife Ismet Vyskočilová, děkan 3.lf prof. MUDr. Michal Anděl CSc., Česká televize. Koordinátorka: Anna Olšerová 9) Světový den boje proti AIDS Letošní Světový den boje proti AIDS probíhal v Praze ve spolupráci všech třech pražských fakult, a i proto se stal nejspíš i nejúspěšnějším v historii svého konání. 2. lf organizovala tyto části: Kurz (HIV)pozitivního myšlení, kavárna Caféidoskop - MediCafé, na kterém byl hostem HIV+ lektor z Domu světla. Na besedu přišlo zhruba 70 lidí JSEM V TOM s Lékaři bez hranic - Tradiční akce, pořádaná ve spolupráci s Lékaři bez hranic v rámci jejich kampaně Jsem v tom. Naši dobrovolníci během celého dne rozdali v centru Prahy více než 1500 prezervativů a informačních letáků Vytvoření živé stužky na Václavském náměstí - Zúčastnilo se zhruba 50 lidí, kteří se svíčkami v rukách zformovali tvar stužky, která je symbolem boje proti této chorobě. Spolupráce s Lékaři bez hranic, ČSAP, rozhovor pro televizi Metropol (Kateřina Váňová a Roman Vašek) Koordinátorka: Kateřina Váňová 14

15 10) Světový den zdraví Cílem Světového dne zdraví je upozornit na důležitost globálního zdraví - hlavním tématem pro rok 2013 byla hypertenze. Snažili jsme se o zvýšení povědomí u co nejširšího spektra osob o příčinách a důsledcích vysokého krevního tlaku, jeho pravidelné kontroly a podpora zdravého životního stylu, pomocí zdravého stravování a pravidelné fyzické aktivity a snížit tím riziko např. infarktu myokardu, mozkové mrtvice, ledvinného selhání, slepoty aj. Místo konání byla pěší zóna Anděl a termín byl stanoven na 6. dubna. Celkový počet účastníků se vyšplhal až k číslu 998 a 843 z nich naši medici bezplatně změřili glykémii (hladinu glukózy v krvi), krevní tlak, stanovili BMI a procento tělesného tuku v těle. Kuřáci si mohli nechat změřit množství toxického CO ve vydechovaném vzduchu a obdrželi informaci, jak a kde mohou vyhledat odbornou pomoc v boji proti závislosti. Netradiční součástí programu byla možnost vyzkoušet si oblek pro simulaci obezity. Odborníci případným zájemcům poradili se sestavováním vhodného jídelníčku a pomohli se sportovně nutričním poradenstvím, jejichž úkolem bylo dopomoci zejména rizikovým skupinám změnit svůj životní styl s hlavním cílem, začít žít zdravě. Partneři, podpora: starosta MČ P5 Ing. Miroslav Zelený a ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., WHO CZ, Elli Lilly, Walmark, Zepter, STOB, Holmes, PIM, Curaden, 211, Diastyl, Motol IN, Hospital IN Koordinátorka: Lucie Zemanová 15

16 Lokální projekty 1)"Co dál, doktoři?" 2) Tandem Motol 3) Dobronice pro prváky 1) Co dál, doktoři? Beseda s MUDr. Davidem Marxem PhD. z 3.lf UK na téma uplatnění se mladého absolventa v České republice, stejně jako v zahraničí. Akce se konala v Malé posluchárně v Motole, kterou se podařilo zcela zaplnit. Studenti měli možnost získat informace o krocích, které je potřeba absolvovat po skončení studia a o tom, jak se uplatnit jak v Česku, tak v zahraničí. Účast předčila naše očekávání a ohlasy byly velmi pozitivní. Koordinátorka: Martina Andrášová 2) Tandem Motol Tandem Motol je studentský projekt, jehož hlavním cílem je zlepšování jazykové výbavy jeho účastníků. Už z názvu vyplývá (tandem=dvojice, dvojitý), že se jedná o spolupráci dvou studentů, kteří se vzájemně učí jazyky. Základním úkolem našeho projektu je zprostředkovat první kontakt mezi dvěma studenty, kteří se chtějí vzájemně učit jazyk. Vzniklé dvojice jsou tvořeny jedním českým studentem a jedním zahraničním studentem a to buď z anglické paralelky, nebo z Erasmu. Zahraniční studenti se od svého tandemového partnera učí český jazyk a na oplátku ho učí svůj rodný jazyk nebo angličtinu. Projekt si našel své příznivce a v dalším roce se plánuje zvýšení propagace, s cílem přitáhnout hlavně zahraniční studenty. Koordinátorky: Ludmila Křížová, Štěpánka Smolíková 16

17 3) Dobronice pro prváky Každoroční projekt, u kterého se IFMSA CZ na 2.lf spolupodílí na organizaci společně se studentským spolkem Motolák. Cílem je seznámení studentů mezi sebou ještě před začátkem řádné výuky na fakultě. V rámci programu nechybí ani výuka první pomoci, informování o studijním systému či studentských spolcích, sportovní turnaj, večerní společenský program i klinické přednášky. Dobronice pro prváky se staly jedním z nejlepších projektů na 2. lékařské fakultě a nemůže o ně přijít žádný nový student naší fakulty. Úspěšnou prezentaci naší činnosti u prvních ročníků následoval nebývalý zájem o členství (okolo 100 přihlášek za oba turnusy). Koordinátoři: Libor Svoboda (IFMSA CZ), Radovan Hudák, Tereza Cihlářová (Motolák) 17

18 Slovo lokálního prezidenta na závěr V roce 2013 jsme pokračovali v úspěšně započaté práci. Co se tedy všechno povedlo? Podíleli jsme se celkově na 13 projektech (národních i lokálních). Není možné zmínit všechny, ale ať už 25 školek navštívených v rámci Nemocnice pro medvídky, 700 vyškolených laiků v rámci Pro život, 686 edukovaných občanů v rámci Světového dne diabetu, 998 návštěvníků Světového dne zdraví i nespočet zprostředkovaných kontaktů mezi českými a zahraničními studenty v rámci projektu Tandem Motol svědčí o nesmírné aktivitě studentů zapojených do všech našich projektů, kteří si kromě náročného studia najdou čas i na dobrovolnické aktivity. Spolu s ostatními koordinátory jsme také hledali cesty, jak zlepšit náhled studentů i fakulty na činnost IFMSA CZ na 2.lf. Díky práci celého našeho týmu se nám doufejme tento cíl daří plnit, o čemž mluví i konkrétní výsledky. Úspěšnou prezentaci naší činnosti na seznamovacím kurzu prvních ročníků v Dobronicích následoval nebývalý zájem o členství (okolo 100 přihlášek za oba turnusy). Na říjnovou informačněnáborovou akci spojenou se schůzkou pobočky přišlo rekordních 101 účastníků. O zájmu svědčí také počet prodaných nových pobočkových triček i úspěšná prezentace na zasedání Akademického senátu 2.lf. Taktéž fakt, že máme jednu z největších členských základen mezi českými fakultami, je výsledkem týmové práce všech našich koordinátorů, kterým tímto za jejich úsilí a energii děkuji. Nelze zapomenout ani na práci stážové sekce, která letos umožnila vycestovat 52 naším studentům a zároveň se postarala o 49 studentů zahraničních. Dobře se zvládla i organizace nového Národního stážového konkurzu, který zájemcům o stáž otevřel ještě pestřejší možnosti výběrů zemí z celého světa. Závěrem bych rád poděkoval každému členu naší pobočky, vedení fakulty, našim partnerům a sponzorům i ostatním fakultám za spolupráci. Zvláštní díky patří i FN Motol a 18

19 výzkumným ústavům 2.lf za péči o přijíždějící zahraniční studenty. Nyní mi nezbývá nic jiného, než si přát, aby byl rok 2014 minimálně stejně úspěšný, jak ten předchozí! Lokální prezident (LP) Libor Svoboda: 19

20 IFMSA CZ Senovážné náměstí 24 Praha 1, IČO: DIČ: CZ číslo účtu: /2010 FIO banka Think globally, act locally! 20

KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP. Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika

KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP. Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika Bednářová Andrea 3. ročník VŠEO koordinátor pro projekty v oblasti reprodukčního zdraví a AIDS

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014

Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014 1 Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014 2 Obsah Úvodní slovo prezidenta... 4 IFMSA... 5 O IFMSA CZ... 6 Výkonná rada a národní koordinátoři

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY I. NÁZEV SDRUŽENÍ Název sdružení je Sdružení studentů stomatologie České republiky /zkratka SSS ČR/. II. SÍDLO Sídlem SSS ČR je děkanát Lékařské fakulty

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 1. října 2014 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Seminář České lesnictví ve světě ŠLP Křtiny 30. března 2004 Tradice 2 Rok 2004 85. výročí založení VŠZ v Brně včetně lesnického

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Občanské sdružení SMS bylo založeno v roce 2005 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří nechtějí

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0102 rev.00. Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0102 rev.00. Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0102 rev.00 Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty Datum vydání: 15.09.2014

Více

Z Á P I S. PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D., doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Z Á P I S. PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D., doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. Strana: 1/1 Čísl: 27 2013 z jednání Akademickéh senátu LF OU PŘÍTOMNI: Kmra akademických pracvníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Jana Pvvá, Ph.D., dc. PhDr. Yvetta Vrublvá, Ph.D. Kmra studentů: Klára

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2006. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Systém postgarduálního vzdělávání. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Systém postgarduálního vzdělávání. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. Systém postgarduálního vzdělávání MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. Specializační vzdělávání lékařů n Zákon č. 95/2004 Sb. zbytečně rozvrátil fungující prověřený systém n MZ působí neprofesionálně neustálé změny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více