Výroční zpráva pobočky IFMSA CZ na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva pobočky IFMSA CZ na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva pobočky IFMSA CZ na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy za rok 2013

2 Místní pobočka IFMSA CZ na 2. lékařské fakultě UK Počet studentů všeobecného lékařství na fakultě: 1096 Počet členů IFMSA CZ v roce 2013: 248 Web: Úvodní slovo lokálního prezidenta Vážení přátelé, rok 2013 je za námi a nám kromě přípitků a přání všeho nejlepšího do roku dalšího zbývá bilancování a ohlížení se zpět za tím předešlým. Jaký tedy byl uplynulý ročník z pohledu pobočky IFMSA CZ na 2. lékařské fakultě? Proběhl rekordní počet projektů, stážový program pokračoval ve vysoko nastavené úrovni, naše pobočka byla vidět jak mezi studenty, tak i širokou veřejností. Získali jsme mnoho nových (a hlavně aktivních) členů. Toto všechno by ale nebylo možné bez práce každého jednotlivého studenta, který si našel čas pro dobrou věc a zapojil se ať už více či méně do aktivit IFMSA CZ. Bylo velmi motivující vidět nadšení nováčků a jejich nesmírný zájem o naši činnost, na mnohé projekty se nám hlásilo mnohem více dobrovolníků, než jsme vůbec mohli využít! Nyní nás čeká úkol toto nadšení i nastolenou úroveň práce udržet i v roce následujícím. Bude to nelehký úkol, ale věřím, že se nám to společnými silami podaří. Doufám, že vás naše výroční zpráva zaujme. Libor Svoboda, Lokální prezident IFMSA CZ 2.LF UK 2013/2014 2

3 Obecně o IFMSA a IFMSA CZ IFMSA - International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 117 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 101 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Mise Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Studenti dostanou prostor nejen pro seberealizaci, ale také vynikající podmínky pro zlepšení svých komunikačních, organizačních a prezentačních schopností. Výjezd na zahraniční klinickou či vědeckou stáž naopak studentům umožní seznámit se s poskytováním zdravotní péče v různých zemích světa s rozdílnou vyspělostí, vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské i jazykové znalosti, objevit sociálně-kulturní rozdíly a navazovat přátelství na celý život. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanistickými ideály lékařského poslání. Více informací o IFMSA a jejích stálých výborech naleznete na IFMSA je v České republice reprezentována členskou organizací IFMSA Česká republika (zkr. IFMSA CZ). 3

4 Své pobočky máme při všech osmi českých a moravských lékařských fakultách: 1. LF Univerzity Karlovy v Praze; 2. LF Univerzity Karlovy v Praze; 3. LF Univerzity Karlovy v Praze; LF Univerzity Karlovy v Plzni; LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové; LF Masarykovy univerzity v Brně; LF Univerzity Palackého v Olomouci; LF Ostravské univerzity v Ostravě. Spolupráce Spolupráce s IFMSA každoročně přispívá ke zlepšení místního a světového zdraví. IFMSA CZ je neziskovou organizací, a proto je v rámci svých aktivit závislá na externích finančních i materiálních zdrojích. Právě díky podpoře ze strany fakult a vládních i nevládních subjektů jsme schopni naši činnost financovat. Potřeba spolupráce s partnery a sponzory je pro IFMSA CZ jednou z priorit, díky níž může IFMSA pokračovat a rozšiřovat portfolio svých aktivit. 4

5 IFMSA CZ 2. LF UK Praha Lokální koordinátoři Lokální prezident (LP) Libor Svoboda Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR) Hana Vaskivská Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO) Tomáš Slisz Lokální koordinátor pro výzkumné stáže (LORE) Richard Billich Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO) Anna Olšerová Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků (LOME) Martina Andrašová Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a AIDS (LORA) Kateřina Váňová Lokální koordinátorka pro lidská práva a mír (LORP) Ivana Tydorová 5

6 Zahraniční stáže v roce 2013 Zahraniční stáže v roce 2013 Klinické stáže V rámci SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) k nám za minulý rok přijelo 41 studentů, a zároveň od nás vyjelo 43 studentů do zemí celého světa. Národního jazykového konkurzu se u nás zúčastnilo 108 studentů, z toho 13 zahraničních. V letošním roce naši vyjíždějící studenti dostali korun z Rozvojového fondu UK, a to pro část lidí s nejlepším průměrem. Studenti byli rozdělení do kategorií podle vzdálenosti - Svět korun, Evropa korun. Přijíždějící studenti byli ve spolupráci s přednosty umístěni na ústavy a kliniky Fakultní nemocnice v Motole, za což velmi děkujeme. V roce 2013 jsme spolupracovali s Pediatrickou klinikou, Kardiologickou klinikou, Klinikou kardiovaskulární chirurgie, Klinikou dětské chirurgie, Chirurgickou klinikou, Klinikou dětské hematologie a onkologie, Klinikou ušní, nosní a krční, Gynekologicko-porodnickou klinikou, Interní klinikou, Neurologickou klinikou, Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, Pneumologickou klinikou, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Neurochirurgickou klinikou dětí a dospělých, Stomatologickou klinikou dětí a dospělých a Ústavem imunologie vše v rámci FN Motol. Naši studenti v rámci klinických stáží vyjeli do následujících zemí: Thajsko, Peru, Švédsko, Brazílie, Izrael, Indonésie, Korea, Arménie, Itálie, Mexiko, Rusko, Španělsko, Ghana, Portugalsko, Tchaj-wan, Libanon, Omán, Egypt, Turecko, Německo, Katalánsko, Francie, Finsko, Lotyšsko, Katalánsko, Malta, El Salvador, Chorvatsko, Chile a Tunisko 6

7 Výzkumné stáže V rámci sekce SCORE (Standing Committee on Reseach Exchange) v roce 2013 odcestovalo z naší fakulty devět studentů, kteří se obohatili o zkušenosti v zemích celého světa: Brazílii, Kanadě, Egyptu, Koreji, Litvě, Maltě, Peru, Rusku či Makedonii. V roce 2013 k nám přijížděli studenti v průběhu celého roku. I přesto nejpreferovanějšími měsíci zůstávaly opět měsíce letní (červenec, srpen). Celkový počet studentů se nakonec zastavil na čísle 8. K nejvyužívanějším ústavům patřily Ústav biologie a lékařské genetiky, Klinika dětské hematologie a onkologie a Ústav neurověd. Velice děkujeme za spolupráci i Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, Ústavu biofyziky, Ústavu lékařské mikrobiologie, Pediatrické klinice a Ústavu imunologie - vše v rámci 2. LF UK. Jednotlivé ústavy také spolupracují s Akademií Věd ČR. Naší studenti tuto spolupráci využívali a trávili tak svůj čas také na těchto specializovaných pracovištích. V průběhu druhé poloviny roku došlo k velké reorganizaci a aktualizaci stávajících projektů, snažili jsme se zaměřit na projekty lukrativnější, jak ze strany studenta, tak i tutora. Následně došlo ke korekci počtu projektů z původních 16-ti na současných 10. Společenský program byl organizován ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK. Probíhal na několika místech v Praze. Studenti byli součástí velké facebookové skupiny a měli možnost se zúčastnit vytvořeného programu téměř každý týden (víkend). Věřím, že spokojenost byla na obou stranách. Někteří rezidenti i přesto navíc vytvořili pro studenty 2. LF individuální plán ve formě výletů nejen za blízkými památkami. 7

8 Studenti na stážích IFMSA CZ 8

9 Projekty v roce 2013 Národní projekty (uvedeny v abecedním pořadí) 1) MediCafé 2) Medické půlení 3) Mezinárodní den lidských práv 4) Movember 5) Nemocnice pro medvídky 6) Pro život 7) Smoke Free Party 8) Světový den diabetu 9) Světový den boje proti AIDS 10) Světový den zdraví 1) MediCafé Smyslem MediCafé je popularizovat lékařskou vědu. Pořádání přednášek v příjemněm prostředí o zajímavých tématech. Za rok 2013 proběhlo 11 MediCafé na nejrůznější témata. V poslední době pokračuje trend spolupráce projektu MediCafé i s jinými projekty, například Světovým dnem diabetu, Světovým dnem boje proti AIDS i dalšími. Podpora, partneři: Science Café Czech Republic, Slideslive, STORMSOFT, Motolák, Doubleshot, PopUp, veda.cz, Český rozhlas Plus. Koordinátorka: Jana Drncová 9

10 2) Medické půlení Projekt Medické půlení spojuje na jedné straně zábavu a na straně druhé má i charitativní rozměr, protože výtěžek putuje organizaci Dobrý Anděl, jež pomáhá rodinám s dětmi postiženým nádorovým onemocněním. Medické půlení se skládalo z MediCafé hostem byl prof. Koutecký a tématem dětská onkologie. Zde byla účast přes 150 lidí. Na samotný program v klubu ROXY si našlo cestu zhruba 700 hostů. Ohlasy byly velmi pozitivní. Koordinátorka: Lucie Zemanová 3) Mezinárodní den lidských práv Mezinárodní den lidských práv, stanovený na 10. prosince jsme tento rok oslavili spolu s 1. a 3.lf na děkanátu 1.lf, kde se sešlo na 65 studentů zajímajících se o problematiku lidských práv. Prvním hostem byl RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. z Ústavu biologie a lékařské genetiky 2.lf. Pan doktor zaujal všechny přítomné svým povídáním nejen o genech, ale i o jeho cestě ke genetice jako vědnímu oboru. Dalším bodem programu bylo promítání dokumentu Zachraňte Edwardse z roku 2010, jehož hlavní hrdinka a také její tatínek nás poctili svou účastí. Potvrzením toho, že tato událost splnila svůj cíl, byl fakt, že došlo k protáhnutí celé akce o hodinu a půl a nikdo místnost přesto neopustil. Účastníci poté stěží hledali slova na popis emocionálních momentů, které v přednáškové místnosti prožili. Koordinátorka: Ivana Tydorová 4) Movember Movember každoročně se konající akce, jejímž cílem je získání finančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí nebezpečí karcinomu prostaty. Název vznikl jako hybridní složenina dvou anglických slov, knír (moustache) - vyjadřující typicky mužský znak - a listopad (November). Součástí letošního Movemberu byly akce s názvem Retroběh a Flashmob. Konaly se a v rámci nich byli všichni účastníci převlečeni do tepláků a ozdobeni knírem. Všichni běželi skrze Václavské náměstí, přes ulici Na příkopě a Náměstí Republiky až k Staroměstskému 10

11 náměstí. Na něm si všech 50 účastníků zatančilo Flashmob. Za spolupráci děkujeme i 1. a 3. lékařské fakultě. Koordinátorka: Ivana Tydorová 5) Nemocnice pro medvídky Účelem projektu je pomoci dětem předškolního veku zbavit se strachu z bílých plášťů formou hry, která je zábavná jak pro děti, tak i pro samotné studenty, kteří děti v školkách navštěvují. V roce 2013 studenti 2. lékařské fakulty navštívili zhruba stejný počet školek jako v roce 2012, 25 školek s počtem tříd jedna až čtyři, což je přibližně 400 navštívených dětí za rok.ve světě poměrně rozšířený projekt patří mezi nejoblíbenější na naší fakultě. Partner: Hartmann Koordinátorky: Iveta Čechová, Jana Kotschyová, Anežka Kufová 11

12 6) Pro Život Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí poskytování první pomoci u široké skupiny lidí od 15 let do pozdního věku. Za krátký čas se podařilo opravit kosmetické chyby a nastavila se pevná dobře fungující organizační struktura, vyškolila se kvalitní a motivovaná základna instruktorů, podařilo se dokončit manuál pro instruktory a projekt materiálně zabezpečit. Od akademického roku 2013/2014 začala pobočka aktivně spolupracovat s 1. LF, kde spolu sdílíme společné nadšení z projektu, zkušenosti i stránku na Facebooku. Uspořádali jsme také jedno velké 2-denní školení pro 8 tříd. Z aktivních 52 instruktorů setrvalo v činnosti v novém akademickém roce 42. Uspořádali jsme celkem 20 kurzů a byli na 4 celodenních akcích. Celkově jsme proškolili přibližně 700 lidí. Koordinátoři: Robert Roland, Martina Andrášová 12

13 7) Smoke Free Party I v roce 2013 jsme zorganizovali Smoke Free Party, jejímž účelem je poukázat na škodlivost kouření, ať už aktivního, tak i pasivního. Místem konání byl jako v loňském roce klub Hvězda a termín byl určen na Smoke Free Party byla v letošním roce v duchu nekuřáckého letu, při kterém hlídali letušky a piloti (studenti v převlecích) striktní zákaz kouření. Na projektu spolupracovalo přibližně 15 lidí a party se zúčastnilo více než 270. Partneři: Pepino, Red Bull, Staropramen Koordinátor: Martin Tylingr 8) Světový den diabetu Světový den diabetu se slaví každoročně 14. listopadu. V roce 2013 byl na pěší zóně u zastávky metra připraven náš stan, kde se dobrovolníci snažili o edukaci občanů o diabetu, prevenci epidemie diabetu a zvýšení jejich zájmu o své zdraví a kondici. Na akci dorazilo 686 občanů, proto považujeme edukaci za velice úspěšnou. Na pražském Dni diabetu spolupracovaly 13

14 všechny 3 fakulty a při organizaci akce pomohlo přes 50 mediků. Abychom zajistili informovanost mediků v oblasti diabetu, byl zajištěn seminář pod vedením MUDr. Marka Honky z FN Motol. K samotnému dni byly připraveny i doprovodné akce jako Medicafé, Den diabetu v ZOO a výstava prof. Kvapila. Partneři, podpora: Eli Lilly, DAČR, RACIO, Zepter, MZČR, Diastyl, WHO CZ, VZP, dr. Max, MUDr. Kateřina Cajthamlová, Anife Ismet Vyskočilová, děkan 3.lf prof. MUDr. Michal Anděl CSc., Česká televize. Koordinátorka: Anna Olšerová 9) Světový den boje proti AIDS Letošní Světový den boje proti AIDS probíhal v Praze ve spolupráci všech třech pražských fakult, a i proto se stal nejspíš i nejúspěšnějším v historii svého konání. 2. lf organizovala tyto části: Kurz (HIV)pozitivního myšlení, kavárna Caféidoskop - MediCafé, na kterém byl hostem HIV+ lektor z Domu světla. Na besedu přišlo zhruba 70 lidí JSEM V TOM s Lékaři bez hranic - Tradiční akce, pořádaná ve spolupráci s Lékaři bez hranic v rámci jejich kampaně Jsem v tom. Naši dobrovolníci během celého dne rozdali v centru Prahy více než 1500 prezervativů a informačních letáků Vytvoření živé stužky na Václavském náměstí - Zúčastnilo se zhruba 50 lidí, kteří se svíčkami v rukách zformovali tvar stužky, která je symbolem boje proti této chorobě. Spolupráce s Lékaři bez hranic, ČSAP, rozhovor pro televizi Metropol (Kateřina Váňová a Roman Vašek) Koordinátorka: Kateřina Váňová 14

15 10) Světový den zdraví Cílem Světového dne zdraví je upozornit na důležitost globálního zdraví - hlavním tématem pro rok 2013 byla hypertenze. Snažili jsme se o zvýšení povědomí u co nejširšího spektra osob o příčinách a důsledcích vysokého krevního tlaku, jeho pravidelné kontroly a podpora zdravého životního stylu, pomocí zdravého stravování a pravidelné fyzické aktivity a snížit tím riziko např. infarktu myokardu, mozkové mrtvice, ledvinného selhání, slepoty aj. Místo konání byla pěší zóna Anděl a termín byl stanoven na 6. dubna. Celkový počet účastníků se vyšplhal až k číslu 998 a 843 z nich naši medici bezplatně změřili glykémii (hladinu glukózy v krvi), krevní tlak, stanovili BMI a procento tělesného tuku v těle. Kuřáci si mohli nechat změřit množství toxického CO ve vydechovaném vzduchu a obdrželi informaci, jak a kde mohou vyhledat odbornou pomoc v boji proti závislosti. Netradiční součástí programu byla možnost vyzkoušet si oblek pro simulaci obezity. Odborníci případným zájemcům poradili se sestavováním vhodného jídelníčku a pomohli se sportovně nutričním poradenstvím, jejichž úkolem bylo dopomoci zejména rizikovým skupinám změnit svůj životní styl s hlavním cílem, začít žít zdravě. Partneři, podpora: starosta MČ P5 Ing. Miroslav Zelený a ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., WHO CZ, Elli Lilly, Walmark, Zepter, STOB, Holmes, PIM, Curaden, 211, Diastyl, Motol IN, Hospital IN Koordinátorka: Lucie Zemanová 15

16 Lokální projekty 1)"Co dál, doktoři?" 2) Tandem Motol 3) Dobronice pro prváky 1) Co dál, doktoři? Beseda s MUDr. Davidem Marxem PhD. z 3.lf UK na téma uplatnění se mladého absolventa v České republice, stejně jako v zahraničí. Akce se konala v Malé posluchárně v Motole, kterou se podařilo zcela zaplnit. Studenti měli možnost získat informace o krocích, které je potřeba absolvovat po skončení studia a o tom, jak se uplatnit jak v Česku, tak v zahraničí. Účast předčila naše očekávání a ohlasy byly velmi pozitivní. Koordinátorka: Martina Andrášová 2) Tandem Motol Tandem Motol je studentský projekt, jehož hlavním cílem je zlepšování jazykové výbavy jeho účastníků. Už z názvu vyplývá (tandem=dvojice, dvojitý), že se jedná o spolupráci dvou studentů, kteří se vzájemně učí jazyky. Základním úkolem našeho projektu je zprostředkovat první kontakt mezi dvěma studenty, kteří se chtějí vzájemně učit jazyk. Vzniklé dvojice jsou tvořeny jedním českým studentem a jedním zahraničním studentem a to buď z anglické paralelky, nebo z Erasmu. Zahraniční studenti se od svého tandemového partnera učí český jazyk a na oplátku ho učí svůj rodný jazyk nebo angličtinu. Projekt si našel své příznivce a v dalším roce se plánuje zvýšení propagace, s cílem přitáhnout hlavně zahraniční studenty. Koordinátorky: Ludmila Křížová, Štěpánka Smolíková 16

17 3) Dobronice pro prváky Každoroční projekt, u kterého se IFMSA CZ na 2.lf spolupodílí na organizaci společně se studentským spolkem Motolák. Cílem je seznámení studentů mezi sebou ještě před začátkem řádné výuky na fakultě. V rámci programu nechybí ani výuka první pomoci, informování o studijním systému či studentských spolcích, sportovní turnaj, večerní společenský program i klinické přednášky. Dobronice pro prváky se staly jedním z nejlepších projektů na 2. lékařské fakultě a nemůže o ně přijít žádný nový student naší fakulty. Úspěšnou prezentaci naší činnosti u prvních ročníků následoval nebývalý zájem o členství (okolo 100 přihlášek za oba turnusy). Koordinátoři: Libor Svoboda (IFMSA CZ), Radovan Hudák, Tereza Cihlářová (Motolák) 17

18 Slovo lokálního prezidenta na závěr V roce 2013 jsme pokračovali v úspěšně započaté práci. Co se tedy všechno povedlo? Podíleli jsme se celkově na 13 projektech (národních i lokálních). Není možné zmínit všechny, ale ať už 25 školek navštívených v rámci Nemocnice pro medvídky, 700 vyškolených laiků v rámci Pro život, 686 edukovaných občanů v rámci Světového dne diabetu, 998 návštěvníků Světového dne zdraví i nespočet zprostředkovaných kontaktů mezi českými a zahraničními studenty v rámci projektu Tandem Motol svědčí o nesmírné aktivitě studentů zapojených do všech našich projektů, kteří si kromě náročného studia najdou čas i na dobrovolnické aktivity. Spolu s ostatními koordinátory jsme také hledali cesty, jak zlepšit náhled studentů i fakulty na činnost IFMSA CZ na 2.lf. Díky práci celého našeho týmu se nám doufejme tento cíl daří plnit, o čemž mluví i konkrétní výsledky. Úspěšnou prezentaci naší činnosti na seznamovacím kurzu prvních ročníků v Dobronicích následoval nebývalý zájem o členství (okolo 100 přihlášek za oba turnusy). Na říjnovou informačněnáborovou akci spojenou se schůzkou pobočky přišlo rekordních 101 účastníků. O zájmu svědčí také počet prodaných nových pobočkových triček i úspěšná prezentace na zasedání Akademického senátu 2.lf. Taktéž fakt, že máme jednu z největších členských základen mezi českými fakultami, je výsledkem týmové práce všech našich koordinátorů, kterým tímto za jejich úsilí a energii děkuji. Nelze zapomenout ani na práci stážové sekce, která letos umožnila vycestovat 52 naším studentům a zároveň se postarala o 49 studentů zahraničních. Dobře se zvládla i organizace nového Národního stážového konkurzu, který zájemcům o stáž otevřel ještě pestřejší možnosti výběrů zemí z celého světa. Závěrem bych rád poděkoval každému členu naší pobočky, vedení fakulty, našim partnerům a sponzorům i ostatním fakultám za spolupráci. Zvláštní díky patří i FN Motol a 18

19 výzkumným ústavům 2.lf za péči o přijíždějící zahraniční studenty. Nyní mi nezbývá nic jiného, než si přát, aby byl rok 2014 minimálně stejně úspěšný, jak ten předchozí! Lokální prezident (LP) Libor Svoboda: 19

20 IFMSA CZ Senovážné náměstí 24 Praha 1, IČO: DIČ: CZ číslo účtu: /2010 FIO banka Think globally, act locally! 20

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY 2 O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU Světový den diabetu se každoročně slaví 14. 11. v den výročí narození objevitele inzulinu kanadského lékaře Fredericka Bantinga. IFMSA CZ při organizaci Světového dne diabetu

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP. Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika

KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP. Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika Bednářová Andrea 3. ročník VŠEO koordinátor pro projekty v oblasti reprodukčního zdraví a AIDS

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 14.03.2014 Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 1. Zahájení Valnou hromadu zahájil

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Nemocnice- přirozené centrum

Nemocnice- přirozené centrum ENSH (European Network of Smoke-free Hospitals) Evropská síť nekuřáckých nemocnic MUDr. Lenka Štěpánková Centrum pro závislé na tabáku III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK Nemocnice- přirozené centrum podpory

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy příprava akreditace nových studijních programů bakalářský (zcela nový, nová pravidla NAÚ 16.2., začátek 2017? (2018?)) magisterský (nově pojatý,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Tour Nordic Walking 2011 se stala celorepublikovou osvětovou akcí určenou široké veřejnosti, podpořenou záštitou ministra

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Zhodnocení akce Den pro zdraví 2014

Zhodnocení akce Den pro zdraví 2014 Zhodnocení akce Den pro zdraví 2014 Projekt byl uskutečněn pod záštitou primátora města K. Vary Ing. Petra Kulhánka a náměstka hejtmana pro zdravotnictví a sociální věci Karlovarského kraje Bc. Miloslava

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016)

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016) KURZY OBOROVÉ RADY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ČLOVĚKA Semináře pro postgraduální studenty 3. lékařská fakulta opět pořádá kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů. Kurz probíhá každé

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Jak jsme podpořili SVĚTOVÝ DEN DIABETU v Plzni

Jak jsme podpořili SVĚTOVÝ DEN DIABETU v Plzni D ce iabe nt to ru lo m gi Pl ck ze é ň Jak jsme podpořili SVĚTOVÝ DEN DIABETU v Plzni V sobotu 11.11.2017 pořádalo Diabetologické centrum FN Plzeň společně se Svazem diabetiků územní organizací Plzeň

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Občanské sdružení SMS bylo založeno v roce 2005 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří nechtějí

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 S. Štípek, J. Feberová, E. Kvašňák 1.LF UK Praha 2.LF

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD)

EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD) EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD) EFAD byla založena v roce 1978, aby: podporovala rozvoj v profesi dietolog/ nutriční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Lidé ve studentské organizaci - Česká asociace studentů psychologie (ČASP)

Lidé ve studentské organizaci - Česká asociace studentů psychologie (ČASP) Lidé ve studentské organizaci - Česká asociace studentů psychologie (ČASP) PŘEDSTAVENÍ A HISTORIE I. Občanské sdružení ČASP Založeno v roce 2001 Dobrovolná, nezisková organizace studentů a absolventů psychologie

Více

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Seminář České lesnictví ve světě ŠLP Křtiny 30. března 2004 Tradice 2 Rok 2004 85. výročí založení VŠZ v Brně včetně lesnického

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Výroční zpráva neziskové organizace. Český antarktický nadační fond

Výroční zpráva neziskové organizace. Český antarktický nadační fond Výroční zpráva neziskové organizace Český antarktický nadační fond I. Úvod - Poslání: Český antarktický nadační fond vznikl v roce 2014 za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti výzkumu

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Hotel Koliba, Litoměřice

Hotel Koliba, Litoměřice PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích Ortopedické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a za spolupráce Ortopedických klinik 1. a 2. LF UK Praha

Více

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNY s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno Pod

Více