Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010"

Transkript

1 Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Vážení čtenáři, za celou síť Enterprise Europe Network ČR bychom Vám rádi v novém roce 2010 popřáli hodně úspěchů, a to nejen pracovních, ale i v osobním životě. Síť Enterprise Europe Network ČR je provozována na území České republiky 11 partnery, které Vám v jednotlivých číslech představíme. V tomto zimním lednovém čísle Vás na úvod seznámíme s koordinátorem sítě EEN, Technologické centrum Akademie věd České republiky. Technologické centrum Akademie věd České republiky () se během své patnáctileté historie profilovalo jako národní informační centrum pro evropský výzkum, unikátní analytické pracoviště pro sběr a vyhodnocování dat pro strategická rozhodování státní správy (zejména v oblasti vědy, výzkumu a inovací) a expertní pracoviště orientované na podporu malým a středním podnikům, transfer technologií a problematiku zakládání a provozování inkubátorů a inovačních center. Technologické centrum je moderní a dynamická organizace, která si vydobyla v českých poměrech mimořádné postavení a mezinárodní uznání díky výborné manažerské práci a kvalitním výstupům, hodnotí práci této organizace předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš. Začátky byly možné díky silné podpoře Akademie věd ČR, která byla první dva roky ( ) i podporou finanční, a grantu UNIDO (Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj). V letech se díky vzrůstajícímu uznání Technologického centra u Evropské komise podařilo připravit a následně spustit projekt NICER, ve kterém zajišťuje komplexní podporu pracovištím České republiky při jejich zapojování do Evropského výzkumného prostoru. Projekt NICER je naprosto jedinečný mezi projekty, které Ministerstvo školství podporuje, říká Ing. Jan Marek, ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT. Důkazem aktivní a plodné spolupráce jsou například Národní programy výzkumu, které podkladově připravovalo a díky nimž bylo na výzkumných projektech rozděleno okolo dvaceti miliard korun. Založení kanceláře CZELO (České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj) v Bruselu bylo dalším významným krokem, který umožnilo MŠMT svým projektovým financováním. Funkci jako koordinátora sítě EEN, díky níž hraje významnou roli v podpoře inovací malých a středních podniků, zase vyzdvihl Ing. Marian Piecha, ředitel odboru podnikání MPO ČR. Za to bych chtěl poděkovat, uvedl ředitel Piecha na semináři k patnáctému výročí. Díky aktivní podpoře Technologického centra se v roce 2007 při revitalizaci brownfields proměnila jedna tovární hala vedle Sazka arény v Praze Vysočanech na velmi moderní inkubátor a inovační centrum pro podnikatele, kde poskytuje odborné a poradenské služby. Zároveň zakládá podobná centra u ústavů Akademie věd, které o toto mají zájem. Vždycky se budeme pohybovat po ose expertní činnosti od základního výzkumu až po inovace a inkubátory, vidí další činnost Technologického centra jeho ředitel Ing. Karel Klusáček. Podle jeho názoru by se mohlo dále rozvinout v ještě lepší centrum komplexních služeb pro malé a střední podniky, informační centrum pro nové technologie a konferenční centrum. To jsou projekty ve svém zárodku, rádi je rozvineme tak, jak si zaslouží, shrnul ředitel Klusáček. Jeho vizí je, aby se stalo Centrem center, kde budou veškeré činnosti spolu provázané, budou spolu komunikovat a navzájem se posilovat. Technologické centrum také vstoupilo do roku 2010 s novou firemní identitou. od začátku provázelo motto: Partner pro inovace. Naše nové motto: Známe cenu myšlenky vyjadřuje fakt, že dnes již máme podstatně širší záběr, od ranného základního výzkumu až po podnikatelské aktivity, vysvětluje ředitel Karel Klusáček. Připomněl, že součástí změn je i redesign loga jeho prostorová i barevná změna, kdy tradiční modrá barva je modifikována na dva odstíny - tmavá šedomodrá a čistě azurová modrá. Šedomodrá se profiluje jako barva důvěry, pokroku a technologie. Azurová odkazuje na schopnost naslouchat, zamyslet se a podpořit intuici. Součástí nového designu je i audiovizuální znělka Technologického centra AV ČR. Vladimír Iliev

2 Aktuální informace Jihomoravské inovační centrum otevřelo registraci do druhého ročníku Inovační akademie Jihomoravské inovační centrum ve spolupráci s Fraunhofer IPA Slovakia otevřelo druhý ročník úspěšného vzdělávacího programu v oblasti inovací Inovační akademii Jde o vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností. V oblasti snižování nákladů se v poslední době firmy často dostávají na své limity, výrobní systémy jsou natolik dokonalé, že není kam zlepšovat, a inovace jsou jedinou příležitostí ke skokovému růstu. Řada firem si však v době ekonomické krize nemůže dovolit nebo ze strategických důvodů nechce investovat finanční i časové prostředky do náročných projektů analýzy a hledání potenciálních inovačních projektů a rozvoje firmy. Právě pro ně je připraven projekt Inovační akademie. Projekt obsahuje teoretickou i praktickou část v rozsahu 10 dnů. Výuka probíhá blokově v 5-ti dvoudenních modulech a zvládnou ji i časově vytížení manažeři. Semináře řeší interaktivním způsobem problematiku řízených inovací tedy zejména firemních inovačních strategií, vytváření výkonných firemních inovačních procesů, nových trhů, produktů a skokového zvyšování výkonnosti firemních procesů, jak v jednotlivých oblastech výroby, obchodu a marketingu, tak i v celém procesu řízení firmy. Školení obsahuje také prvky workshopu, tzv. tréninkovou část s cílem navrhnout minimálně koncept projektu pro každou zúčastněnou firmu. Součástí Inovační akademie jsou rovněž exkurze do předních firem v regionu. Lektoři prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D., a Ing. Ján Cháľ z poradenské společnosti Fraunhofer IPA Slovakia působí jako konzultanti pro oblast optimalizace procesů, inovací a strategického managementu v řadě významných evropských firem, jako jsou Volkswagen, Siemens, Daimler Chrysler, Ikea atd. Ve firmách se přímo podílejí i na vývoji strategických inovací. Jsou autory mezinárodních patentů a publikací. Registrace probíhá od 18. listopadu 2009 do konce ledna Termín zahájení projektu je 19. února Bližší informace o registraci naleznete na stránkách projektu Hana Hajnová JIC Brno AIESEC pomáhá českým firmám v období ekonomického poklesu V minulém čísle jsme se zmínili o organizacích sdružujících mladé lidi, které svými aktivitami přispívají k rozvíjení a podpoře výchovy k podnikání. Rádi bychom Vám představili jednu z nich podrobněji a tou je organizace AIESEC. AIESEC je největší mezinárodní organizace, která je plně řízená studenty. Funguje ve 107 zemích a má přes 60 let zkušeností s mezinárodní výměnnou studentů. Zájemci o zahraniční zkušenost z řad studentů mohou přes AIESEC vycestovat na stáže manažerské (od financí, přes export až po lidské zdroje), rozvojové (práce v neziskových organizacích), vzdělávací (práce ve školách) nebo technické (web, vývoj software). Členové AIESEC si tak mohou vyzkoušet prakticky využití znalosti získané ve škole. Stáže mohou být přínosné i pro samotné společnosti. Nabízí se jim například možnost zlepšení spolupráce se zahraničními partnery, získání kontaktů v zahraničí či zlepšení jazykové vybavenosti zaměstnanců.konkrétní příklady jsou toho důkazem: Společnost Bonatrans a.s. se snaží čelit obtížným ekonomickým podmínkám tmí, že najímá zahraniční studenty. V prosinci loňského roku využila nabídky studentské organizace AIESEC poptávající tři stážisty z Polska, jihovýchodní Asie a Turecka. Hlavním úkolem je podpořit expanzi společnosti do zmíněných oblastí. Hlavním motivem bylo snížit náklady na chod společnosti a zároveň udržet kvalifikované zaměstnance, kteří vědí o cílové zemi nejvíce, znají tamní kulturu a jazyk. Bonatrans tak bojuje s důsledky ekonomické recese efektivní expanzí na nové trhy. Vzhledem k tomu, že společnost je silně orientována na vývoz, je pro AIESEC ideálním partnerem, který jí umožňuje vypořádat se lépe s problémy současné globální situace. Zahraniční studenti lépe znají reálie své domácí země a firmě tak mohou výrazně pomoci, uvedl Miroslav Šála, viceprezident AIESEC Praha pro přijíždějící studenty. Studenti by měli za úkol vyhledat příležitosti k expanzi do své země, navázat kontakt s firmami, které by byly vhodné pro obchod s Bonatrans a zajistit uzavření smlouvy. V zahraničních odborných praxích vidíme potenciál pro rozvoj naší firmy do budoucna, uvádí Ing. Ladislav Sitko, vedoucí odboru personalistiky společnosti Bonatrans. Naší vizí je tvořit budoucnost, a proto je studentská organizace AIESEC správnou volbou pro naplnění naší vize, vysvětluje Sitko důvod, proč si jeho společnost vybrala ke zprostředkování zahraničního studenta právě studentskou organizaci AIESEC a ne personální agenturu. Dále dodává, že zahraniční studenti na praxi jsou pro firmu nástrojem jak využít lidský potenciál k tomu, aby se mohla srovnávat s nejvyspělejšími konkurenty. O to více je to aktuální v době finanční krize, kdy je kvalitní personál tím nejlepším nástrojem k objevování nových a stabilizování současných trhů a vylepšení konkurenceschopnosti v oboru. Spolupráci s AIESEC si pochvalují i další společnosti jako například softwarová společnost The Kite s.r.o. Nabídka AIESEC přišla v okamžiku, když jsme hledali nové pracovníky s potřebnými programátorskými znalostmi, říká Ladislav Kulcsár z Kite s.r.o. a dodává: Organizace AIESEC vybrala pro naši společnost velmi vhodné praktikanty s požadovanými znalostmi a zkušenostmi. Se spoluprací jsme opravdu spokojeni a jsme připraveni v ní pokračovat. Z dalších firem, které spolupracují s AIESEC, můžeme zmínit společnost JELÍNEK-TRADING spol. s r.o.: Praktikant nám přinesl utříděný přehled o polském trhu, nové osobní kontakty v polských firmách a zlepšení propagace naší firmy a našich výrobků v Polsku, řekl Ing. Otto Jelínek, jednatel společnosti. Veronika Losová AIESEC

3 Aktuální informace TENDER ALERT Za účelem usnadnění přístupu podnikatelů k veřejným zakázkám poskytuje Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje partner projektu Enterprise Europe Network další bezplatnou službu. Na základě zadaných vyhledávacích kritérií si podnikatelé z Moravskoslezského a Olomouckého kraje mohou u KHK MSK objednat zasílání upozornění na vyhlášené veřejné zakázky. Upozornění jsou zasílána nejen na veřejné zakázky v ČR, ale i v ostatních státech EU. Kontakt: nebo Markéta Nenzová KHK MSK Projekty firmy Microsoft MIC Akcelerátor Microsoft Business Academy Je jednoletý program pro úzkou skupinu talentovaných studentů, kteří se v budoucnu chtějí věnovat vlastnímu podnikání v IT. Cílem programu je vzdělat účastníky tak, aby byli schopni dotáhnout reálné projekty do úspěšného konce, případně realizovat své vlastní nápady a založit studentský start-up. Na to budou dohlížet jak mentoři z Microsoftu tak konzultační tým JIC. Součástí programu je možnost účastnit se stáže ve vybraných firmách a v rámci MIC Akcelerátoru pracovat na projektech pro takto zapojené firmy. První cyklus bude probíhat od února V současné době se hledají firmy, které mají zájem o získání stážisty, případně o realizaci některého nekritického modulu pro svůj software. Více informací k programu naleznete na V roce 2010 bude pod křídly JIC probíhat Microsoft Business Academy jednoletý cyklus převážně business školení zaměřených na chod začínajících firem. Cílem tohoto školícího programu je poskytnout začínajícím firmám přístup ke znalostem a otevřít jim obzory v jednotlivých oblastech spojených s podnikáním v IT sféře. V rámci jednoho roku trvání tohoto programu budou uskutečněna školení, přednášky a workshopy na cca 22 témat, od personalistiky přes projektové řízení až po ekonomická školení. Část obsahu je vždy obecně platná a nezávislá na oblasti IT, proto jsou semináře a workshopy vhodné i pro začínající firmy z jiných odvětví. Jako lektoři budou vystupovat renomovaní odborníci z ČR i zahraničí. Více informací k programu naleznete na Michal Hrabí JIC Brno Připravované Realizované akce akce Matchmakingová jednání konaná na podzim roku 2009 S velkým ohlasem se setkávají obchodní burzy či match-makingová jednání pro podnikatele organizovaná celoevropskou sítí na podporu podnikání Enterprise Europe Network během významných evropských veletrhů. Cílem těchto akcí je pomoci podnikům najít nové obchodní partnery. Projekty nabízejí výhody ve stylu dva v jednom účastníci intenzivně jednají se zahraničními partnery (které si sami vyberou) a zároveň mohou navštívit další vystavovatele na veletrhu. Zúčastněné firmy jsou navíc následně zdarma zařazeny do mezinárodní databáze nabídek a poptávek. Na podzim roku 2009 Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR spoluorganizovalo dvě obchodní burzy: jednalo se o Elmia Subcontractor a SME Forum Akce Elmia Subcontractor se konala ve dnech 11. a 12. listopadu 2009 ve švédském Jönkpöpingu a byla zaměřena, obdobně jako v minulých letech, na strojírenství a automobilový průmysl. Zúčastnilo se jí 193 firem z 18 zemí, z toho 8 z České republiky a celkem se uskutečnilo 1572 dvoustranných jednání. Obchodní burza SME Forum 2009 proběhla 26. a 27. listopadu 2009 v Lucemburku s poměrně širokým záběrem oborů. Jednalo se např. o strojírenství, stavebnictví, potravinářský průmysl, informační technologie, dopravu, logistiku či poradenské služby. Na burze participovalo 281 firem z 18 zemí, z ČR to bylo 6 firem. Firmy, které se do projektů zapojily, byly s jednáními spokojeny a některé z nich mají rozjednány kontrakty o budoucí obchodní spolupráci. I z tohoto důvodu plánujeme v příštím roce v podobných akcích pokračovat, nejbližší bude během strojírenského veletrhu v německém Hannoveru v dubnu Jitka Ryšavá CRR ČR

4 Realizované akce Realizované akce Firmy mají zájem o dvoustranná jednání Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s dalšími partnery projektu Enterprise Europe Network zorganizovala další dvoustranná jednání firem s cílem nalezení vhodného partnera pro obchodní, výrobní či technologickou spolupráci. Jednání probíhají dle předem stanoveného harmonogramu 20ti minutových schůzek. Na podzim proběhlo těchto jednání několik: při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ELO SYS v rámci mezinárodního veletrhu elektrotechniky,elektroniky a energetiky v Trenčíně setkání českých firem se zástupci německého konzulátu v prostorách KHK MSK v Ostravě Je suis Dada 2009: Vlámský design mezi snem a realitou, kde se potkaly české a vlámské designérské firmy v Praze setkání českých a bulharských firem v prostorách KHK MSK v Ostravě. Eva Šimečková KHK MSK Listopadové Česko polsko - německé fórum kooperace podniků v Jelení Hoře Dne 19. listopadu 2009 se v Jelení Hoře uskutečnil již 16. ročník kooperačního setkání firem, ke kterému se letos poprvé měli možnost připojit i podnikatelé z České republiky (zúčastnilo se 39 firem a ty, které se omluvily, byly v případě zájmu o spolupráci kontaktovány mimo akci). Na fóru celkem spolupracovalo 22 partnerů ze všech zúčastněných zemí. Z české strany se podílelo na pořádání 5 partnerů, z nichž 4 jsou partnery sítě Enterprise Europe Network ČR. Dopolední část akce byla pojata jako seminář věnovaný prezentaci možností přeshraniční spolupráce v příhraničí (zúčastněných zemí). Odpolední část se věnovala již samotnému, předem sjednanému, setkávání firem. Ze zpětné vazby (která byla provedena za pomocí dotazníku zaslaného y v následujícím týdnu po akci) vyplynuly pozitivní reakce na organizaci a zabezpečení akce (i zajištění tlumočení, kterého některé firmy využily) a 60% respondentů hodnotilo celkově akci velmi dobře. Celkově firmy z České republiky realizovaly 189 schůzek (informace poskytnuté z Polské strany, jejímž hlavním organizátorem byla Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - KARR). 29 firem, které zajistila ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s. r. o., realizovalo 98 schůzek, z nichž 34 bylo s pozitivním výsledkem, bylo uzavřeno 36 kontraktů a řada spoluprací je v jednání. V rámci propagačních materiálů byla formou letáku prezentována databáze BCD, o kterou projevily zájem 3 firmy 2 jsou již úspěšně zaregistrované. Výsledky 16. ročníku hovoří jasně: akce měla smysl a v roce 2010 se opět uskuteční! Dagmar Veselovská ARR Liberec Cyklus seminářů Využívání internetu ke zvyšování konkurenceschopnosti firem Na konci listopadu se uskutečnil první ze seminářů volného cyklu Využívání internetu ke zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních firem, který pro své klienty připravilo Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň. Cílem těchto seminářů je pomoci firmám efektivněji využívat marketingové možnosti internetu a zlepšit jejich potenciál pro mezinárodní spolupráci. Seminář Příprava a správa webové prezentace firmy byl určen pro majitele a manažery menších firem a jejich pracovníky odpovědné za firemní marketing, ale i pro začínající podnikatele. Přednášejícím byl Tomáš Bajtler, konzultant a lektor projektu Dobrý web (www.dobryweb.cz) společnosti Internet Info, s.r.o., Praha. Zájem o seminář potvrdil, že toto téma je pro firmy přitažlivé a chtějí mu věnovat pozornost. V hodnotícím dotazníku se účastníci vyjadřovali kladně i k možné účasti na navazujících seminářích. Již na 13. ledna 2010 proto BIC Plzeň připravuje další, který se podrobněji zaměří na konkrétní metody zviditelnění firemního webu na internetu a zvyšování jeho návštěvnosti a rovněž na sledování efektivity vynakládaných investic do propagace na internetu. Navázání spolupráce mezi plzeňským pracovištěm sítě Enterprise Europe Network a projektem Dobrý web také vytvořilo potenciál pro to, aby se v případě zájmu mohly obdobné semináře konat i v dalších regionech. Eva Beranová BIC Plzeň

5 Realizované akce Cenu Inovace roku 2009 získal klient BIC Plzeň Jako vyvrcholení Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR proběhlo 4. prosince 2009 slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku Ceny Inovace roku Tuto akci každoročně pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, která je asociovaným partnerem sítě Enterprise Europe Network v ČR, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími partnery pod záštitou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Jedním ze dvou laureátů hlavní ceny se stala společnost STROJÍRNA TYC s.r.o. z Mýta u Rokycan, která ji získala za portálové obráběcí centrum FPPC pro přesné obrábění rozměrných obrobků. Jedná se o inovační produkt, který představuje špičku ve svém segmentu. Portálové centrum je vhodné pro přesné a produktivní obrábění velmi rozměrných obrobků (formy, díly automobilů, vlaků, letadel a lodí, svařované konstrukce pro energetiku aj.) a umožňuje vysokou přesnost práce v mikronových tolerancích a zároveň zkrácení časů technologických operací až o 40%. Vývoj typové řady portálů FPPC ve Strojírně Tyc byl realizován ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii ČVUT v Praze, s využitím finanční podpory z programu průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS, vyhlášeného v roce 2007 Ministerstvem průmyslu a obchodu. Při přípravě žádosti o tuto podporu společnost úzce spolupracovala s Podnikatelským a inovačním centrem BIC Plzeň. Poskytování konzultačních služeb při posouzení vhodnosti podnikatelských projektů z hlediska podmínek jednotlivých podpůrných programů, aktivní a adresné informování podnikatelů o aktuálně dostupných programech a výzvách či poradenství při přípravě jednotlivých žádostí a potřebné dokumentace patří mezi klíčové služby, které BIC Plzeň v současné době poskytuje v rámci portfolia služeb sítě Enterprise Europe Network. Martin Holubec BIC Plzeň Připravované Připravované akce akce Získávání nových zakázek jako východisko z krize Získejte přehled o možnostech získávání nových zakázek - jaké informační zdroje lze použít, na co si dát pozor, kde a zda hledatv dotačních programech a jaké příležitosti nabízí export! Cílem konference je: získání přehledu o možnosti vyhledání nových zakázek individuální konzultace se zadavateli a zprostředkovateli zakázek informace o projektech s potenciálem získání obchodních případů. Termín konference: Místo konání: hotel Voroněž, kongresová hala C (Křížkovského 47, Brno) Uzávěrka přihlášek: Účast na konferenci je zdarma. Přihlašování em: nebo přes internet: Šárka Kusáková, RHK Brno Barbora Machoňová, PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ: Klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků Současná praxe v jejich ochran ě, využití a vymáhání Poslechněte si od odborníků z Velké Británie a ČR, jaké jsou nové trendy v oblasti ochrany duševního vlastnictví! Na konferenci se podílí Britská ambasáda a LES Česká republika. Účast na konferenci je zdarma. Kdy: Kde: Praha 6 Dejvice, Národní technická knihovna Registrace účastníků je do přes registrační formulá ř: Více informací včetně pozvánky a programu naleznete zde: Vaše případné dotazy zodpoví Ilona Babková na u: Ilona Babková Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v roce 2010 Partneři sítě Enterprise Europe Network, Centrum pro regionální rozvoj a BIC Plzeň si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v roce 2010, který Vás seznámí s problematikou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijního i mimounijního). Přednášet bude pan Marek Reinoha, působící jako poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Termíny konání akcí: Dne v Technologickém centru BIC Plzeň, Teslova 1 (lokalita Borská pole) Dne v Inovačním centru a podnikatelském inkubátoru (ICPI), Klečákova 5/347, Praha 9 (stanice metra B Českomoravská, vstup z ulice Lisabonská) Jitka Ryšavá, CRR ČR Eva Beranová, BIC Plzeň

6 Připravované akce Kooperační setkání firem v rámci veletrhu CEVISAMA Ve dnech se uskuteční ve Valencii (Španělsko) již 2.ročník technologické burzy CERAMICA INNOVA současně s 28. ročníkem mezinárodního veletrhu keramiky a keramických obklad ů, koupelen a vybavení kuchyní, přírodních materiálů a spotřebičů CEVISAMA s důrazem na spotřebu energií a životní prostředí. V průběhu akce budou prezentovány inovační technologie španělských a evropských firem a uskuteční se předem naplánovaná bilaterální jednání účastník ů, která by měla být základem budoucí spolupráce. Akce je určena firmám, technologickým centrům, univerzitám a výzkumným centrům nabízejícím inovace v oblasti materiál ů, vybavení a procesů nebo hledajícím partnery k řešení svých problémů ve výrobním procesu. Účast na akci a návštěva veletrhu je pro účastníky burzy ZDARMA. Uzávěrka přihlášek je , pro výběr partnerů k jednání Více informací naleznete na: Eva Kudrnová Mobile World Congress 2010 Zveme Vás na technologickou burzu, která se koná v rámci světového mezinárodního kongresu v Mobile World Congress Akce se uskuteční ve dnech února 2010 ve španělské Barceloně. V roce 2009 na Mobile World Congress zavítalo okolo 37 tisíc návštěvníků ze 182 zemí světa. Samotné technologické burzy se zúčastnilo okolo 500 firem a výzkumných organizací, jejichž zástupci se sešli na 1200 dvoustranných setkáních. Účast na burze je zdarma, účastníci zároveň obdrží volný lístek pro prostory veletrhu. Další informace naleznete zde: h t t p : / / w w w. e n t e r p r i s e - e u r o p e - network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?eventid=2153&type=future Registrace zde: Hana Beniaková LEARNTEC Meetingpoint 2010 Zveme Vás na technologickou burzu, která se koná v rámci mezinárodního veletrhu a konference v oblasti vzdělávání, výuky a e-learningu.learntec Meetingpoint Akce se uskuteční ve dnech února 2010 v německém Karlsruhe. Akce je určena pro odborníky a vedoucí pracovníky v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů, IT či marketingu. V rámci Meetingpointu máte možnost se setkat s potenciálními partnery na předjednaných dvoustranných schůzkách. Další informace získáte zde: h t t p : / / w w w. e n t e r p r i s e - e u r o p e - network.ec.europa.eu/public/calendar/viewdetails.cfm?eventi D=2118&type=future Zaregistrovat se a zároveň získat více informací o již zaregistrovaných firmách můžete zde: Hana Beniaková Future Match, CeBIT 2010 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s německým partnerem sítě EEN Leibnitz Universität Hannover opět organizuje během největšího evropského mezinárodního veletrhu ICT technologií CeBIT technologickou burzu Future Match, a to ve dnech března 2010 v Hannoveru. Future Match umožňuje plánovaná bilaterální setkání vystavovatelů a návštěvníků veletrhu za účelem další spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií. V roce 2009 tuto možnost využilo okolo 600 účastníků ze 44 zemí, kteří se setkali během více než 1100 bilaterálních schůzek. Firmy a další zájemci se mohou začít registrovat na webových stránkách burzy Hana Beniaková SALIMA 2010 workshop a technologická burza na téma: Novel packaging technologies Dne se v Brně uskuteční jako doprovodná akce v rámci veletrhu SALIMA2010 workshop a technologická burza na téma novinky v balení potravin. Tato akce je pořádána evropskou sítí excelence Hightech Europe a mezinárodní sítí Enterprise Europe Network. V dopoledních hodinách proběhne workshop, kde přední evropští experti v této oblasti přednesou prezentace na témanovinky v obalových technikách potravin a jejich přijímání u zákazníků. Akce se týká hlavně průmyslových sektorů: materiálové technologie, elektronika a mikroelektronika, informační procesy a systémy, biotechnologie, zemědělství, potravinářství, rybolov. Vstup na dopolední sekci workshop je zpoplatněn částkou 50 (zahrnuje DPH a vstupné na veletrh), odpolední sekce technologická burza je zdarma. Pro registraci na akci a další informace prosím kontaktujte Mgr. Radku Hávovou, tel: , , Registrace trvá pouze do 5. února 2010 Radka Hávová

7 Připravované akce Veletrh a technologická burza Energiesparmesse 2010 Místo konání: Wels, Rakousko Datum: Partneři sítě Enterprise Europe Network z Horního Rakouska organizují spolu s Technologickým centrem AV ČR kooperační burzu, která se uskuteční dne 5. března 2010 na Energiesparmesse ve Welsu (AT). Tento největší rakouský veletrh má již 25letou tradici a specializuje se především na obnovitelné zdroje energie solární, geotermální a větrnou energii, biomasu a palivové články, dále na úspory energií, klimatizaci a udržitelné stavebnictví a na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Účast na technologické burze je pro české firmy zdarma a zahrnuje též vstup na veletrh. V případě zájmu bude TC AV ČR organizovat i společnou dopravu. Mise by v tomto případě byla dvoudenní, 1. den - 4. března 2010 dopoledne plánujeme odjezd, odpoledne exkurze (do firmy Fronius, pasivního domu ChristopherusHaus či další místa), 2.den bude dopoledne věnován účasti firem na burze a odpoledne prohlídce veletrhu. Pro Vaši účast na akci nebo společné misi se prosím zaregistrujte co nejdříve, nejpozději však do konce ledna online na (s ohledem na obsazenost jak ubytovacích kapacit, tak exkurzí). Více informací o úč asti firem na burze naleznete na Ondřej Šimek plánu. Účast v soutěži BOB je zdarma. Zájemci se mohou registrovat do první a druhé fáze také samostatně. V současné době je nejvyšší čas na přípravu návrhu podnikatelského plánu. Jihomoravské inovační centrum proto otevřelo regionální registraci pro účastníky z České republiky s cílem pomoci jim s přípravou návrhu k oficiální registraci u organizátora akce. Registrace u Life Science Austria je otevřena od 1. do 22. února 2010, do druhé fáze se mohou zájemci hlásit od 1. do 14. května V říjnu 2010 vybere mezinárodní porota složená z vedoucích pracovníků z farmaceutického průmyslu, renomovaných vědeckých expertů a venture kapitalistů tři nejlepší podnikatelské plány, které budou finančně odměněny. Více informací k soutěži naleznete na webu: Monika Vrbková JIC Brno Pomozte nám zlepšit nabídku a kvalitu našich služeb! S cílem zlepšit nabídku a kvalitu našich služeb Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku Vaše malé úsilí bude pro nás velkým přínosem. Najdete ho pod odkazem Děkujeme za spolupráci. Síť Enterprise Europe Network ČR Nejlepší podnikatelský plán z oblasti life sciences získá eur Jihomoravské inovační centrum otevřelo registraci do pátého ročníku mezinárodní soutěže BOB (Best of Biotech) o nejlepší podnikatelský plán v oblasti life sciences. Finanční odměna pro nejlepší projekt činí eur, vítěz druhého místa obdrží eur a vítěz třetího místa získá eur. Do soutěže se mohou hlásit studenti, doktorandi i výzkumníci z celé EU, kteří chtějí proměnit svůj inovativní nápad z oblasti life sciences v úspěšný podnikatelský záměr a uplatnit ho na trhu. Hlásit se mohou s projekty z oblasti vývoje humánních a veterinárních léčiv, zemědělské biotechnologie, aplikace biotechnologií v chemickém průmyslu, vývoje medicínských technologií a nástrojů či sekvenovacích metod a bioinformatiky. Zúčastnit se mohou i firmy, které byly založeny nejpozději do jednoho roku od data uzávěrky soutěže. Organizátorem akce je Life Science Austria (LISA). Jihomoravské inovační centrum je kontaktním místem pro zájemce z České republiky. Oficiálním jazykem je angličtina. Soutěž je organizována ve dvou fázích. Během celého procesu mohou účastníci očekávat koučování a zpětnou vazbu od vybraných expertů z oboru. Navíc budou organizována pracovní setkání a workshopy, kde se naučí základům podnikání a mohou spolupracovat s experty na vytvoření jejich podnikatelského

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 4 - prosinec 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Vážení čtenáři a příznivci sítě Enterprise Europe Network, předvánoční čas je pro mnohé z nás obdobím,

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika Newsletter Enterprise Europe Network Česká republika Číslo 4 - prosinec 2008 Milí čtenáři, v tomto klidném adventním čase vám přinášíme poslední letošní číslo newsletteru evropské podnikatelské sítě České

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Markéta Nenzová

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Markéta Nenzová Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 3 - září 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, léto je již za námi a přichází barevný

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 OBSAH: ÚVOD Podpora podniků na dosah ruky 3 AKCE Mezinárodní Letní Škola a Brokerage 4 European Research and Business Speed Dating 5 Nano Technologická

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e 1997 1998 1999 2000 2001 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Č eská agentura na podporu obcho du/czechtrade 2004 Obsah 1 # Vaše agentura 2 Hlavní události 3 Slovo ministra a ředitele 4 Struktura 5 Management 6 Světová

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013 Pane předsedo, jaký byl pro JHK rok 2013? Náročný, ale úspěšný. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o semináře, akce a další služby. V oblasti podnikatelského poradenství z plánovaných 250 na téměř 475 akcí

Více