Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010"

Transkript

1 Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Vážení čtenáři, za celou síť Enterprise Europe Network ČR bychom Vám rádi v novém roce 2010 popřáli hodně úspěchů, a to nejen pracovních, ale i v osobním životě. Síť Enterprise Europe Network ČR je provozována na území České republiky 11 partnery, které Vám v jednotlivých číslech představíme. V tomto zimním lednovém čísle Vás na úvod seznámíme s koordinátorem sítě EEN, Technologické centrum Akademie věd České republiky. Technologické centrum Akademie věd České republiky () se během své patnáctileté historie profilovalo jako národní informační centrum pro evropský výzkum, unikátní analytické pracoviště pro sběr a vyhodnocování dat pro strategická rozhodování státní správy (zejména v oblasti vědy, výzkumu a inovací) a expertní pracoviště orientované na podporu malým a středním podnikům, transfer technologií a problematiku zakládání a provozování inkubátorů a inovačních center. Technologické centrum je moderní a dynamická organizace, která si vydobyla v českých poměrech mimořádné postavení a mezinárodní uznání díky výborné manažerské práci a kvalitním výstupům, hodnotí práci této organizace předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš. Začátky byly možné díky silné podpoře Akademie věd ČR, která byla první dva roky ( ) i podporou finanční, a grantu UNIDO (Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj). V letech se díky vzrůstajícímu uznání Technologického centra u Evropské komise podařilo připravit a následně spustit projekt NICER, ve kterém zajišťuje komplexní podporu pracovištím České republiky při jejich zapojování do Evropského výzkumného prostoru. Projekt NICER je naprosto jedinečný mezi projekty, které Ministerstvo školství podporuje, říká Ing. Jan Marek, ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT. Důkazem aktivní a plodné spolupráce jsou například Národní programy výzkumu, které podkladově připravovalo a díky nimž bylo na výzkumných projektech rozděleno okolo dvaceti miliard korun. Založení kanceláře CZELO (České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj) v Bruselu bylo dalším významným krokem, který umožnilo MŠMT svým projektovým financováním. Funkci jako koordinátora sítě EEN, díky níž hraje významnou roli v podpoře inovací malých a středních podniků, zase vyzdvihl Ing. Marian Piecha, ředitel odboru podnikání MPO ČR. Za to bych chtěl poděkovat, uvedl ředitel Piecha na semináři k patnáctému výročí. Díky aktivní podpoře Technologického centra se v roce 2007 při revitalizaci brownfields proměnila jedna tovární hala vedle Sazka arény v Praze Vysočanech na velmi moderní inkubátor a inovační centrum pro podnikatele, kde poskytuje odborné a poradenské služby. Zároveň zakládá podobná centra u ústavů Akademie věd, které o toto mají zájem. Vždycky se budeme pohybovat po ose expertní činnosti od základního výzkumu až po inovace a inkubátory, vidí další činnost Technologického centra jeho ředitel Ing. Karel Klusáček. Podle jeho názoru by se mohlo dále rozvinout v ještě lepší centrum komplexních služeb pro malé a střední podniky, informační centrum pro nové technologie a konferenční centrum. To jsou projekty ve svém zárodku, rádi je rozvineme tak, jak si zaslouží, shrnul ředitel Klusáček. Jeho vizí je, aby se stalo Centrem center, kde budou veškeré činnosti spolu provázané, budou spolu komunikovat a navzájem se posilovat. Technologické centrum také vstoupilo do roku 2010 s novou firemní identitou. od začátku provázelo motto: Partner pro inovace. Naše nové motto: Známe cenu myšlenky vyjadřuje fakt, že dnes již máme podstatně širší záběr, od ranného základního výzkumu až po podnikatelské aktivity, vysvětluje ředitel Karel Klusáček. Připomněl, že součástí změn je i redesign loga jeho prostorová i barevná změna, kdy tradiční modrá barva je modifikována na dva odstíny - tmavá šedomodrá a čistě azurová modrá. Šedomodrá se profiluje jako barva důvěry, pokroku a technologie. Azurová odkazuje na schopnost naslouchat, zamyslet se a podpořit intuici. Součástí nového designu je i audiovizuální znělka Technologického centra AV ČR. Vladimír Iliev

2 Aktuální informace Jihomoravské inovační centrum otevřelo registraci do druhého ročníku Inovační akademie Jihomoravské inovační centrum ve spolupráci s Fraunhofer IPA Slovakia otevřelo druhý ročník úspěšného vzdělávacího programu v oblasti inovací Inovační akademii Jde o vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností. V oblasti snižování nákladů se v poslední době firmy často dostávají na své limity, výrobní systémy jsou natolik dokonalé, že není kam zlepšovat, a inovace jsou jedinou příležitostí ke skokovému růstu. Řada firem si však v době ekonomické krize nemůže dovolit nebo ze strategických důvodů nechce investovat finanční i časové prostředky do náročných projektů analýzy a hledání potenciálních inovačních projektů a rozvoje firmy. Právě pro ně je připraven projekt Inovační akademie. Projekt obsahuje teoretickou i praktickou část v rozsahu 10 dnů. Výuka probíhá blokově v 5-ti dvoudenních modulech a zvládnou ji i časově vytížení manažeři. Semináře řeší interaktivním způsobem problematiku řízených inovací tedy zejména firemních inovačních strategií, vytváření výkonných firemních inovačních procesů, nových trhů, produktů a skokového zvyšování výkonnosti firemních procesů, jak v jednotlivých oblastech výroby, obchodu a marketingu, tak i v celém procesu řízení firmy. Školení obsahuje také prvky workshopu, tzv. tréninkovou část s cílem navrhnout minimálně koncept projektu pro každou zúčastněnou firmu. Součástí Inovační akademie jsou rovněž exkurze do předních firem v regionu. Lektoři prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D., a Ing. Ján Cháľ z poradenské společnosti Fraunhofer IPA Slovakia působí jako konzultanti pro oblast optimalizace procesů, inovací a strategického managementu v řadě významných evropských firem, jako jsou Volkswagen, Siemens, Daimler Chrysler, Ikea atd. Ve firmách se přímo podílejí i na vývoji strategických inovací. Jsou autory mezinárodních patentů a publikací. Registrace probíhá od 18. listopadu 2009 do konce ledna Termín zahájení projektu je 19. února Bližší informace o registraci naleznete na stránkách projektu Hana Hajnová JIC Brno AIESEC pomáhá českým firmám v období ekonomického poklesu V minulém čísle jsme se zmínili o organizacích sdružujících mladé lidi, které svými aktivitami přispívají k rozvíjení a podpoře výchovy k podnikání. Rádi bychom Vám představili jednu z nich podrobněji a tou je organizace AIESEC. AIESEC je největší mezinárodní organizace, která je plně řízená studenty. Funguje ve 107 zemích a má přes 60 let zkušeností s mezinárodní výměnnou studentů. Zájemci o zahraniční zkušenost z řad studentů mohou přes AIESEC vycestovat na stáže manažerské (od financí, přes export až po lidské zdroje), rozvojové (práce v neziskových organizacích), vzdělávací (práce ve školách) nebo technické (web, vývoj software). Členové AIESEC si tak mohou vyzkoušet prakticky využití znalosti získané ve škole. Stáže mohou být přínosné i pro samotné společnosti. Nabízí se jim například možnost zlepšení spolupráce se zahraničními partnery, získání kontaktů v zahraničí či zlepšení jazykové vybavenosti zaměstnanců.konkrétní příklady jsou toho důkazem: Společnost Bonatrans a.s. se snaží čelit obtížným ekonomickým podmínkám tmí, že najímá zahraniční studenty. V prosinci loňského roku využila nabídky studentské organizace AIESEC poptávající tři stážisty z Polska, jihovýchodní Asie a Turecka. Hlavním úkolem je podpořit expanzi společnosti do zmíněných oblastí. Hlavním motivem bylo snížit náklady na chod společnosti a zároveň udržet kvalifikované zaměstnance, kteří vědí o cílové zemi nejvíce, znají tamní kulturu a jazyk. Bonatrans tak bojuje s důsledky ekonomické recese efektivní expanzí na nové trhy. Vzhledem k tomu, že společnost je silně orientována na vývoz, je pro AIESEC ideálním partnerem, který jí umožňuje vypořádat se lépe s problémy současné globální situace. Zahraniční studenti lépe znají reálie své domácí země a firmě tak mohou výrazně pomoci, uvedl Miroslav Šála, viceprezident AIESEC Praha pro přijíždějící studenty. Studenti by měli za úkol vyhledat příležitosti k expanzi do své země, navázat kontakt s firmami, které by byly vhodné pro obchod s Bonatrans a zajistit uzavření smlouvy. V zahraničních odborných praxích vidíme potenciál pro rozvoj naší firmy do budoucna, uvádí Ing. Ladislav Sitko, vedoucí odboru personalistiky společnosti Bonatrans. Naší vizí je tvořit budoucnost, a proto je studentská organizace AIESEC správnou volbou pro naplnění naší vize, vysvětluje Sitko důvod, proč si jeho společnost vybrala ke zprostředkování zahraničního studenta právě studentskou organizaci AIESEC a ne personální agenturu. Dále dodává, že zahraniční studenti na praxi jsou pro firmu nástrojem jak využít lidský potenciál k tomu, aby se mohla srovnávat s nejvyspělejšími konkurenty. O to více je to aktuální v době finanční krize, kdy je kvalitní personál tím nejlepším nástrojem k objevování nových a stabilizování současných trhů a vylepšení konkurenceschopnosti v oboru. Spolupráci s AIESEC si pochvalují i další společnosti jako například softwarová společnost The Kite s.r.o. Nabídka AIESEC přišla v okamžiku, když jsme hledali nové pracovníky s potřebnými programátorskými znalostmi, říká Ladislav Kulcsár z Kite s.r.o. a dodává: Organizace AIESEC vybrala pro naši společnost velmi vhodné praktikanty s požadovanými znalostmi a zkušenostmi. Se spoluprací jsme opravdu spokojeni a jsme připraveni v ní pokračovat. Z dalších firem, které spolupracují s AIESEC, můžeme zmínit společnost JELÍNEK-TRADING spol. s r.o.: Praktikant nám přinesl utříděný přehled o polském trhu, nové osobní kontakty v polských firmách a zlepšení propagace naší firmy a našich výrobků v Polsku, řekl Ing. Otto Jelínek, jednatel společnosti. Veronika Losová AIESEC

3 Aktuální informace TENDER ALERT Za účelem usnadnění přístupu podnikatelů k veřejným zakázkám poskytuje Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje partner projektu Enterprise Europe Network další bezplatnou službu. Na základě zadaných vyhledávacích kritérií si podnikatelé z Moravskoslezského a Olomouckého kraje mohou u KHK MSK objednat zasílání upozornění na vyhlášené veřejné zakázky. Upozornění jsou zasílána nejen na veřejné zakázky v ČR, ale i v ostatních státech EU. Kontakt: nebo Markéta Nenzová KHK MSK Projekty firmy Microsoft MIC Akcelerátor Microsoft Business Academy Je jednoletý program pro úzkou skupinu talentovaných studentů, kteří se v budoucnu chtějí věnovat vlastnímu podnikání v IT. Cílem programu je vzdělat účastníky tak, aby byli schopni dotáhnout reálné projekty do úspěšného konce, případně realizovat své vlastní nápady a založit studentský start-up. Na to budou dohlížet jak mentoři z Microsoftu tak konzultační tým JIC. Součástí programu je možnost účastnit se stáže ve vybraných firmách a v rámci MIC Akcelerátoru pracovat na projektech pro takto zapojené firmy. První cyklus bude probíhat od února V současné době se hledají firmy, které mají zájem o získání stážisty, případně o realizaci některého nekritického modulu pro svůj software. Více informací k programu naleznete na V roce 2010 bude pod křídly JIC probíhat Microsoft Business Academy jednoletý cyklus převážně business školení zaměřených na chod začínajících firem. Cílem tohoto školícího programu je poskytnout začínajícím firmám přístup ke znalostem a otevřít jim obzory v jednotlivých oblastech spojených s podnikáním v IT sféře. V rámci jednoho roku trvání tohoto programu budou uskutečněna školení, přednášky a workshopy na cca 22 témat, od personalistiky přes projektové řízení až po ekonomická školení. Část obsahu je vždy obecně platná a nezávislá na oblasti IT, proto jsou semináře a workshopy vhodné i pro začínající firmy z jiných odvětví. Jako lektoři budou vystupovat renomovaní odborníci z ČR i zahraničí. Více informací k programu naleznete na Michal Hrabí JIC Brno Připravované Realizované akce akce Matchmakingová jednání konaná na podzim roku 2009 S velkým ohlasem se setkávají obchodní burzy či match-makingová jednání pro podnikatele organizovaná celoevropskou sítí na podporu podnikání Enterprise Europe Network během významných evropských veletrhů. Cílem těchto akcí je pomoci podnikům najít nové obchodní partnery. Projekty nabízejí výhody ve stylu dva v jednom účastníci intenzivně jednají se zahraničními partnery (které si sami vyberou) a zároveň mohou navštívit další vystavovatele na veletrhu. Zúčastněné firmy jsou navíc následně zdarma zařazeny do mezinárodní databáze nabídek a poptávek. Na podzim roku 2009 Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR spoluorganizovalo dvě obchodní burzy: jednalo se o Elmia Subcontractor a SME Forum Akce Elmia Subcontractor se konala ve dnech 11. a 12. listopadu 2009 ve švédském Jönkpöpingu a byla zaměřena, obdobně jako v minulých letech, na strojírenství a automobilový průmysl. Zúčastnilo se jí 193 firem z 18 zemí, z toho 8 z České republiky a celkem se uskutečnilo 1572 dvoustranných jednání. Obchodní burza SME Forum 2009 proběhla 26. a 27. listopadu 2009 v Lucemburku s poměrně širokým záběrem oborů. Jednalo se např. o strojírenství, stavebnictví, potravinářský průmysl, informační technologie, dopravu, logistiku či poradenské služby. Na burze participovalo 281 firem z 18 zemí, z ČR to bylo 6 firem. Firmy, které se do projektů zapojily, byly s jednáními spokojeny a některé z nich mají rozjednány kontrakty o budoucí obchodní spolupráci. I z tohoto důvodu plánujeme v příštím roce v podobných akcích pokračovat, nejbližší bude během strojírenského veletrhu v německém Hannoveru v dubnu Jitka Ryšavá CRR ČR

4 Realizované akce Realizované akce Firmy mají zájem o dvoustranná jednání Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s dalšími partnery projektu Enterprise Europe Network zorganizovala další dvoustranná jednání firem s cílem nalezení vhodného partnera pro obchodní, výrobní či technologickou spolupráci. Jednání probíhají dle předem stanoveného harmonogramu 20ti minutových schůzek. Na podzim proběhlo těchto jednání několik: při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ELO SYS v rámci mezinárodního veletrhu elektrotechniky,elektroniky a energetiky v Trenčíně setkání českých firem se zástupci německého konzulátu v prostorách KHK MSK v Ostravě Je suis Dada 2009: Vlámský design mezi snem a realitou, kde se potkaly české a vlámské designérské firmy v Praze setkání českých a bulharských firem v prostorách KHK MSK v Ostravě. Eva Šimečková KHK MSK Listopadové Česko polsko - německé fórum kooperace podniků v Jelení Hoře Dne 19. listopadu 2009 se v Jelení Hoře uskutečnil již 16. ročník kooperačního setkání firem, ke kterému se letos poprvé měli možnost připojit i podnikatelé z České republiky (zúčastnilo se 39 firem a ty, které se omluvily, byly v případě zájmu o spolupráci kontaktovány mimo akci). Na fóru celkem spolupracovalo 22 partnerů ze všech zúčastněných zemí. Z české strany se podílelo na pořádání 5 partnerů, z nichž 4 jsou partnery sítě Enterprise Europe Network ČR. Dopolední část akce byla pojata jako seminář věnovaný prezentaci možností přeshraniční spolupráce v příhraničí (zúčastněných zemí). Odpolední část se věnovala již samotnému, předem sjednanému, setkávání firem. Ze zpětné vazby (která byla provedena za pomocí dotazníku zaslaného y v následujícím týdnu po akci) vyplynuly pozitivní reakce na organizaci a zabezpečení akce (i zajištění tlumočení, kterého některé firmy využily) a 60% respondentů hodnotilo celkově akci velmi dobře. Celkově firmy z České republiky realizovaly 189 schůzek (informace poskytnuté z Polské strany, jejímž hlavním organizátorem byla Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - KARR). 29 firem, které zajistila ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s. r. o., realizovalo 98 schůzek, z nichž 34 bylo s pozitivním výsledkem, bylo uzavřeno 36 kontraktů a řada spoluprací je v jednání. V rámci propagačních materiálů byla formou letáku prezentována databáze BCD, o kterou projevily zájem 3 firmy 2 jsou již úspěšně zaregistrované. Výsledky 16. ročníku hovoří jasně: akce měla smysl a v roce 2010 se opět uskuteční! Dagmar Veselovská ARR Liberec Cyklus seminářů Využívání internetu ke zvyšování konkurenceschopnosti firem Na konci listopadu se uskutečnil první ze seminářů volného cyklu Využívání internetu ke zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních firem, který pro své klienty připravilo Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň. Cílem těchto seminářů je pomoci firmám efektivněji využívat marketingové možnosti internetu a zlepšit jejich potenciál pro mezinárodní spolupráci. Seminář Příprava a správa webové prezentace firmy byl určen pro majitele a manažery menších firem a jejich pracovníky odpovědné za firemní marketing, ale i pro začínající podnikatele. Přednášejícím byl Tomáš Bajtler, konzultant a lektor projektu Dobrý web (www.dobryweb.cz) společnosti Internet Info, s.r.o., Praha. Zájem o seminář potvrdil, že toto téma je pro firmy přitažlivé a chtějí mu věnovat pozornost. V hodnotícím dotazníku se účastníci vyjadřovali kladně i k možné účasti na navazujících seminářích. Již na 13. ledna 2010 proto BIC Plzeň připravuje další, který se podrobněji zaměří na konkrétní metody zviditelnění firemního webu na internetu a zvyšování jeho návštěvnosti a rovněž na sledování efektivity vynakládaných investic do propagace na internetu. Navázání spolupráce mezi plzeňským pracovištěm sítě Enterprise Europe Network a projektem Dobrý web také vytvořilo potenciál pro to, aby se v případě zájmu mohly obdobné semináře konat i v dalších regionech. Eva Beranová BIC Plzeň

5 Realizované akce Cenu Inovace roku 2009 získal klient BIC Plzeň Jako vyvrcholení Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR proběhlo 4. prosince 2009 slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku Ceny Inovace roku Tuto akci každoročně pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, která je asociovaným partnerem sítě Enterprise Europe Network v ČR, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími partnery pod záštitou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Jedním ze dvou laureátů hlavní ceny se stala společnost STROJÍRNA TYC s.r.o. z Mýta u Rokycan, která ji získala za portálové obráběcí centrum FPPC pro přesné obrábění rozměrných obrobků. Jedná se o inovační produkt, který představuje špičku ve svém segmentu. Portálové centrum je vhodné pro přesné a produktivní obrábění velmi rozměrných obrobků (formy, díly automobilů, vlaků, letadel a lodí, svařované konstrukce pro energetiku aj.) a umožňuje vysokou přesnost práce v mikronových tolerancích a zároveň zkrácení časů technologických operací až o 40%. Vývoj typové řady portálů FPPC ve Strojírně Tyc byl realizován ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii ČVUT v Praze, s využitím finanční podpory z programu průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS, vyhlášeného v roce 2007 Ministerstvem průmyslu a obchodu. Při přípravě žádosti o tuto podporu společnost úzce spolupracovala s Podnikatelským a inovačním centrem BIC Plzeň. Poskytování konzultačních služeb při posouzení vhodnosti podnikatelských projektů z hlediska podmínek jednotlivých podpůrných programů, aktivní a adresné informování podnikatelů o aktuálně dostupných programech a výzvách či poradenství při přípravě jednotlivých žádostí a potřebné dokumentace patří mezi klíčové služby, které BIC Plzeň v současné době poskytuje v rámci portfolia služeb sítě Enterprise Europe Network. Martin Holubec BIC Plzeň Připravované Připravované akce akce Získávání nových zakázek jako východisko z krize Získejte přehled o možnostech získávání nových zakázek - jaké informační zdroje lze použít, na co si dát pozor, kde a zda hledatv dotačních programech a jaké příležitosti nabízí export! Cílem konference je: získání přehledu o možnosti vyhledání nových zakázek individuální konzultace se zadavateli a zprostředkovateli zakázek informace o projektech s potenciálem získání obchodních případů. Termín konference: Místo konání: hotel Voroněž, kongresová hala C (Křížkovského 47, Brno) Uzávěrka přihlášek: Účast na konferenci je zdarma. Přihlašování em: nebo přes internet: Šárka Kusáková, RHK Brno Barbora Machoňová, PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ: Klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků Současná praxe v jejich ochran ě, využití a vymáhání Poslechněte si od odborníků z Velké Británie a ČR, jaké jsou nové trendy v oblasti ochrany duševního vlastnictví! Na konferenci se podílí Britská ambasáda a LES Česká republika. Účast na konferenci je zdarma. Kdy: Kde: Praha 6 Dejvice, Národní technická knihovna Registrace účastníků je do přes registrační formulá ř: Více informací včetně pozvánky a programu naleznete zde: Vaše případné dotazy zodpoví Ilona Babková na u: Ilona Babková Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v roce 2010 Partneři sítě Enterprise Europe Network, Centrum pro regionální rozvoj a BIC Plzeň si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v roce 2010, který Vás seznámí s problematikou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijního i mimounijního). Přednášet bude pan Marek Reinoha, působící jako poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Termíny konání akcí: Dne v Technologickém centru BIC Plzeň, Teslova 1 (lokalita Borská pole) Dne v Inovačním centru a podnikatelském inkubátoru (ICPI), Klečákova 5/347, Praha 9 (stanice metra B Českomoravská, vstup z ulice Lisabonská) Jitka Ryšavá, CRR ČR Eva Beranová, BIC Plzeň

6 Připravované akce Kooperační setkání firem v rámci veletrhu CEVISAMA Ve dnech se uskuteční ve Valencii (Španělsko) již 2.ročník technologické burzy CERAMICA INNOVA současně s 28. ročníkem mezinárodního veletrhu keramiky a keramických obklad ů, koupelen a vybavení kuchyní, přírodních materiálů a spotřebičů CEVISAMA s důrazem na spotřebu energií a životní prostředí. V průběhu akce budou prezentovány inovační technologie španělských a evropských firem a uskuteční se předem naplánovaná bilaterální jednání účastník ů, která by měla být základem budoucí spolupráce. Akce je určena firmám, technologickým centrům, univerzitám a výzkumným centrům nabízejícím inovace v oblasti materiál ů, vybavení a procesů nebo hledajícím partnery k řešení svých problémů ve výrobním procesu. Účast na akci a návštěva veletrhu je pro účastníky burzy ZDARMA. Uzávěrka přihlášek je , pro výběr partnerů k jednání Více informací naleznete na: Eva Kudrnová Mobile World Congress 2010 Zveme Vás na technologickou burzu, která se koná v rámci světového mezinárodního kongresu v Mobile World Congress Akce se uskuteční ve dnech února 2010 ve španělské Barceloně. V roce 2009 na Mobile World Congress zavítalo okolo 37 tisíc návštěvníků ze 182 zemí světa. Samotné technologické burzy se zúčastnilo okolo 500 firem a výzkumných organizací, jejichž zástupci se sešli na 1200 dvoustranných setkáních. Účast na burze je zdarma, účastníci zároveň obdrží volný lístek pro prostory veletrhu. Další informace naleznete zde: h t t p : / / w w w. e n t e r p r i s e - e u r o p e - network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?eventid=2153&type=future Registrace zde: Hana Beniaková LEARNTEC Meetingpoint 2010 Zveme Vás na technologickou burzu, která se koná v rámci mezinárodního veletrhu a konference v oblasti vzdělávání, výuky a e-learningu.learntec Meetingpoint Akce se uskuteční ve dnech února 2010 v německém Karlsruhe. Akce je určena pro odborníky a vedoucí pracovníky v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů, IT či marketingu. V rámci Meetingpointu máte možnost se setkat s potenciálními partnery na předjednaných dvoustranných schůzkách. Další informace získáte zde: h t t p : / / w w w. e n t e r p r i s e - e u r o p e - network.ec.europa.eu/public/calendar/viewdetails.cfm?eventi D=2118&type=future Zaregistrovat se a zároveň získat více informací o již zaregistrovaných firmách můžete zde: Hana Beniaková Future Match, CeBIT 2010 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s německým partnerem sítě EEN Leibnitz Universität Hannover opět organizuje během největšího evropského mezinárodního veletrhu ICT technologií CeBIT technologickou burzu Future Match, a to ve dnech března 2010 v Hannoveru. Future Match umožňuje plánovaná bilaterální setkání vystavovatelů a návštěvníků veletrhu za účelem další spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií. V roce 2009 tuto možnost využilo okolo 600 účastníků ze 44 zemí, kteří se setkali během více než 1100 bilaterálních schůzek. Firmy a další zájemci se mohou začít registrovat na webových stránkách burzy Hana Beniaková SALIMA 2010 workshop a technologická burza na téma: Novel packaging technologies Dne se v Brně uskuteční jako doprovodná akce v rámci veletrhu SALIMA2010 workshop a technologická burza na téma novinky v balení potravin. Tato akce je pořádána evropskou sítí excelence Hightech Europe a mezinárodní sítí Enterprise Europe Network. V dopoledních hodinách proběhne workshop, kde přední evropští experti v této oblasti přednesou prezentace na témanovinky v obalových technikách potravin a jejich přijímání u zákazníků. Akce se týká hlavně průmyslových sektorů: materiálové technologie, elektronika a mikroelektronika, informační procesy a systémy, biotechnologie, zemědělství, potravinářství, rybolov. Vstup na dopolední sekci workshop je zpoplatněn částkou 50 (zahrnuje DPH a vstupné na veletrh), odpolední sekce technologická burza je zdarma. Pro registraci na akci a další informace prosím kontaktujte Mgr. Radku Hávovou, tel: , , Registrace trvá pouze do 5. února 2010 Radka Hávová

7 Připravované akce Veletrh a technologická burza Energiesparmesse 2010 Místo konání: Wels, Rakousko Datum: Partneři sítě Enterprise Europe Network z Horního Rakouska organizují spolu s Technologickým centrem AV ČR kooperační burzu, která se uskuteční dne 5. března 2010 na Energiesparmesse ve Welsu (AT). Tento největší rakouský veletrh má již 25letou tradici a specializuje se především na obnovitelné zdroje energie solární, geotermální a větrnou energii, biomasu a palivové články, dále na úspory energií, klimatizaci a udržitelné stavebnictví a na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Účast na technologické burze je pro české firmy zdarma a zahrnuje též vstup na veletrh. V případě zájmu bude TC AV ČR organizovat i společnou dopravu. Mise by v tomto případě byla dvoudenní, 1. den - 4. března 2010 dopoledne plánujeme odjezd, odpoledne exkurze (do firmy Fronius, pasivního domu ChristopherusHaus či další místa), 2.den bude dopoledne věnován účasti firem na burze a odpoledne prohlídce veletrhu. Pro Vaši účast na akci nebo společné misi se prosím zaregistrujte co nejdříve, nejpozději však do konce ledna online na (s ohledem na obsazenost jak ubytovacích kapacit, tak exkurzí). Více informací o úč asti firem na burze naleznete na Ondřej Šimek plánu. Účast v soutěži BOB je zdarma. Zájemci se mohou registrovat do první a druhé fáze také samostatně. V současné době je nejvyšší čas na přípravu návrhu podnikatelského plánu. Jihomoravské inovační centrum proto otevřelo regionální registraci pro účastníky z České republiky s cílem pomoci jim s přípravou návrhu k oficiální registraci u organizátora akce. Registrace u Life Science Austria je otevřena od 1. do 22. února 2010, do druhé fáze se mohou zájemci hlásit od 1. do 14. května V říjnu 2010 vybere mezinárodní porota složená z vedoucích pracovníků z farmaceutického průmyslu, renomovaných vědeckých expertů a venture kapitalistů tři nejlepší podnikatelské plány, které budou finančně odměněny. Více informací k soutěži naleznete na webu: Monika Vrbková JIC Brno Pomozte nám zlepšit nabídku a kvalitu našich služeb! S cílem zlepšit nabídku a kvalitu našich služeb Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku Vaše malé úsilí bude pro nás velkým přínosem. Najdete ho pod odkazem Děkujeme za spolupráci. Síť Enterprise Europe Network ČR Nejlepší podnikatelský plán z oblasti life sciences získá eur Jihomoravské inovační centrum otevřelo registraci do pátého ročníku mezinárodní soutěže BOB (Best of Biotech) o nejlepší podnikatelský plán v oblasti life sciences. Finanční odměna pro nejlepší projekt činí eur, vítěz druhého místa obdrží eur a vítěz třetího místa získá eur. Do soutěže se mohou hlásit studenti, doktorandi i výzkumníci z celé EU, kteří chtějí proměnit svůj inovativní nápad z oblasti life sciences v úspěšný podnikatelský záměr a uplatnit ho na trhu. Hlásit se mohou s projekty z oblasti vývoje humánních a veterinárních léčiv, zemědělské biotechnologie, aplikace biotechnologií v chemickém průmyslu, vývoje medicínských technologií a nástrojů či sekvenovacích metod a bioinformatiky. Zúčastnit se mohou i firmy, které byly založeny nejpozději do jednoho roku od data uzávěrky soutěže. Organizátorem akce je Life Science Austria (LISA). Jihomoravské inovační centrum je kontaktním místem pro zájemce z České republiky. Oficiálním jazykem je angličtina. Soutěž je organizována ve dvou fázích. Během celého procesu mohou účastníci očekávat koučování a zpětnou vazbu od vybraných expertů z oboru. Navíc budou organizována pracovní setkání a workshopy, kde se naučí základům podnikání a mohou spolupracovat s experty na vytvoření jejich podnikatelského

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností Z úst řady ekonomů často slýcháme, že pro zdravé firmy je recese také obdobím příležitosti

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 6. 12. 2011 Jednání moderuje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Technologické centrum AV ČR PLACE PARTNER S LOGO HERE European European Commission Commission

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

DESIGN newsletter 2 / 2014

DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST Hledáte další přidanou hodnotu? Zkuste průmyslový design! Že je trh nemilosrdný a chce po vás stále další a další

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Inovace podnikatelských modelů

Inovace podnikatelských modelů Inovace podnikatelských modelů 30. - 31. 10. 2014 2 denní školení pro inovátory Proč inovace podnikatelských modelů? Jste v situaci, kdy se z jedinečného produktu stala obyčejná komodita a na trhu si udržujete

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

17. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2010 PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

17. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2010 PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Kongresový sál č. 217, 2. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 30. 11. 2010 Jednání moderuje Petr Křenek,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu Představení Klastr českých nábytkářů První nábytkářský klastr v ČR (2006) Sídlo KČN:

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu CzechInno, z.s.p.o. Sdružení CzechInno se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme NEWS Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme Členové KLACRu: Agentura SMILEX, AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s,. Asociace hotelů a restaurací

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MTMS 2015 Nejvýznamnější odborný veletrh průmyslových subdodávek v Beneluxu. Koná se pravidelně jednou za dva roky (v sudých letech alternuje s ESEF, Utrecht), nahrazuje

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více