Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010"

Transkript

1 Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Vážení čtenáři, za celou síť Enterprise Europe Network ČR bychom Vám rádi v novém roce 2010 popřáli hodně úspěchů, a to nejen pracovních, ale i v osobním životě. Síť Enterprise Europe Network ČR je provozována na území České republiky 11 partnery, které Vám v jednotlivých číslech představíme. V tomto zimním lednovém čísle Vás na úvod seznámíme s koordinátorem sítě EEN, Technologické centrum Akademie věd České republiky. Technologické centrum Akademie věd České republiky () se během své patnáctileté historie profilovalo jako národní informační centrum pro evropský výzkum, unikátní analytické pracoviště pro sběr a vyhodnocování dat pro strategická rozhodování státní správy (zejména v oblasti vědy, výzkumu a inovací) a expertní pracoviště orientované na podporu malým a středním podnikům, transfer technologií a problematiku zakládání a provozování inkubátorů a inovačních center. Technologické centrum je moderní a dynamická organizace, která si vydobyla v českých poměrech mimořádné postavení a mezinárodní uznání díky výborné manažerské práci a kvalitním výstupům, hodnotí práci této organizace předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš. Začátky byly možné díky silné podpoře Akademie věd ČR, která byla první dva roky ( ) i podporou finanční, a grantu UNIDO (Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj). V letech se díky vzrůstajícímu uznání Technologického centra u Evropské komise podařilo připravit a následně spustit projekt NICER, ve kterém zajišťuje komplexní podporu pracovištím České republiky při jejich zapojování do Evropského výzkumného prostoru. Projekt NICER je naprosto jedinečný mezi projekty, které Ministerstvo školství podporuje, říká Ing. Jan Marek, ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT. Důkazem aktivní a plodné spolupráce jsou například Národní programy výzkumu, které podkladově připravovalo a díky nimž bylo na výzkumných projektech rozděleno okolo dvaceti miliard korun. Založení kanceláře CZELO (České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj) v Bruselu bylo dalším významným krokem, který umožnilo MŠMT svým projektovým financováním. Funkci jako koordinátora sítě EEN, díky níž hraje významnou roli v podpoře inovací malých a středních podniků, zase vyzdvihl Ing. Marian Piecha, ředitel odboru podnikání MPO ČR. Za to bych chtěl poděkovat, uvedl ředitel Piecha na semináři k patnáctému výročí. Díky aktivní podpoře Technologického centra se v roce 2007 při revitalizaci brownfields proměnila jedna tovární hala vedle Sazka arény v Praze Vysočanech na velmi moderní inkubátor a inovační centrum pro podnikatele, kde poskytuje odborné a poradenské služby. Zároveň zakládá podobná centra u ústavů Akademie věd, které o toto mají zájem. Vždycky se budeme pohybovat po ose expertní činnosti od základního výzkumu až po inovace a inkubátory, vidí další činnost Technologického centra jeho ředitel Ing. Karel Klusáček. Podle jeho názoru by se mohlo dále rozvinout v ještě lepší centrum komplexních služeb pro malé a střední podniky, informační centrum pro nové technologie a konferenční centrum. To jsou projekty ve svém zárodku, rádi je rozvineme tak, jak si zaslouží, shrnul ředitel Klusáček. Jeho vizí je, aby se stalo Centrem center, kde budou veškeré činnosti spolu provázané, budou spolu komunikovat a navzájem se posilovat. Technologické centrum také vstoupilo do roku 2010 s novou firemní identitou. od začátku provázelo motto: Partner pro inovace. Naše nové motto: Známe cenu myšlenky vyjadřuje fakt, že dnes již máme podstatně širší záběr, od ranného základního výzkumu až po podnikatelské aktivity, vysvětluje ředitel Karel Klusáček. Připomněl, že součástí změn je i redesign loga jeho prostorová i barevná změna, kdy tradiční modrá barva je modifikována na dva odstíny - tmavá šedomodrá a čistě azurová modrá. Šedomodrá se profiluje jako barva důvěry, pokroku a technologie. Azurová odkazuje na schopnost naslouchat, zamyslet se a podpořit intuici. Součástí nového designu je i audiovizuální znělka Technologického centra AV ČR. Vladimír Iliev

2 Aktuální informace Jihomoravské inovační centrum otevřelo registraci do druhého ročníku Inovační akademie Jihomoravské inovační centrum ve spolupráci s Fraunhofer IPA Slovakia otevřelo druhý ročník úspěšného vzdělávacího programu v oblasti inovací Inovační akademii Jde o vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností. V oblasti snižování nákladů se v poslední době firmy často dostávají na své limity, výrobní systémy jsou natolik dokonalé, že není kam zlepšovat, a inovace jsou jedinou příležitostí ke skokovému růstu. Řada firem si však v době ekonomické krize nemůže dovolit nebo ze strategických důvodů nechce investovat finanční i časové prostředky do náročných projektů analýzy a hledání potenciálních inovačních projektů a rozvoje firmy. Právě pro ně je připraven projekt Inovační akademie. Projekt obsahuje teoretickou i praktickou část v rozsahu 10 dnů. Výuka probíhá blokově v 5-ti dvoudenních modulech a zvládnou ji i časově vytížení manažeři. Semináře řeší interaktivním způsobem problematiku řízených inovací tedy zejména firemních inovačních strategií, vytváření výkonných firemních inovačních procesů, nových trhů, produktů a skokového zvyšování výkonnosti firemních procesů, jak v jednotlivých oblastech výroby, obchodu a marketingu, tak i v celém procesu řízení firmy. Školení obsahuje také prvky workshopu, tzv. tréninkovou část s cílem navrhnout minimálně koncept projektu pro každou zúčastněnou firmu. Součástí Inovační akademie jsou rovněž exkurze do předních firem v regionu. Lektoři prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D., a Ing. Ján Cháľ z poradenské společnosti Fraunhofer IPA Slovakia působí jako konzultanti pro oblast optimalizace procesů, inovací a strategického managementu v řadě významných evropských firem, jako jsou Volkswagen, Siemens, Daimler Chrysler, Ikea atd. Ve firmách se přímo podílejí i na vývoji strategických inovací. Jsou autory mezinárodních patentů a publikací. Registrace probíhá od 18. listopadu 2009 do konce ledna Termín zahájení projektu je 19. února Bližší informace o registraci naleznete na stránkách projektu Hana Hajnová JIC Brno AIESEC pomáhá českým firmám v období ekonomického poklesu V minulém čísle jsme se zmínili o organizacích sdružujících mladé lidi, které svými aktivitami přispívají k rozvíjení a podpoře výchovy k podnikání. Rádi bychom Vám představili jednu z nich podrobněji a tou je organizace AIESEC. AIESEC je největší mezinárodní organizace, která je plně řízená studenty. Funguje ve 107 zemích a má přes 60 let zkušeností s mezinárodní výměnnou studentů. Zájemci o zahraniční zkušenost z řad studentů mohou přes AIESEC vycestovat na stáže manažerské (od financí, přes export až po lidské zdroje), rozvojové (práce v neziskových organizacích), vzdělávací (práce ve školách) nebo technické (web, vývoj software). Členové AIESEC si tak mohou vyzkoušet prakticky využití znalosti získané ve škole. Stáže mohou být přínosné i pro samotné společnosti. Nabízí se jim například možnost zlepšení spolupráce se zahraničními partnery, získání kontaktů v zahraničí či zlepšení jazykové vybavenosti zaměstnanců.konkrétní příklady jsou toho důkazem: Společnost Bonatrans a.s. se snaží čelit obtížným ekonomickým podmínkám tmí, že najímá zahraniční studenty. V prosinci loňského roku využila nabídky studentské organizace AIESEC poptávající tři stážisty z Polska, jihovýchodní Asie a Turecka. Hlavním úkolem je podpořit expanzi společnosti do zmíněných oblastí. Hlavním motivem bylo snížit náklady na chod společnosti a zároveň udržet kvalifikované zaměstnance, kteří vědí o cílové zemi nejvíce, znají tamní kulturu a jazyk. Bonatrans tak bojuje s důsledky ekonomické recese efektivní expanzí na nové trhy. Vzhledem k tomu, že společnost je silně orientována na vývoz, je pro AIESEC ideálním partnerem, který jí umožňuje vypořádat se lépe s problémy současné globální situace. Zahraniční studenti lépe znají reálie své domácí země a firmě tak mohou výrazně pomoci, uvedl Miroslav Šála, viceprezident AIESEC Praha pro přijíždějící studenty. Studenti by měli za úkol vyhledat příležitosti k expanzi do své země, navázat kontakt s firmami, které by byly vhodné pro obchod s Bonatrans a zajistit uzavření smlouvy. V zahraničních odborných praxích vidíme potenciál pro rozvoj naší firmy do budoucna, uvádí Ing. Ladislav Sitko, vedoucí odboru personalistiky společnosti Bonatrans. Naší vizí je tvořit budoucnost, a proto je studentská organizace AIESEC správnou volbou pro naplnění naší vize, vysvětluje Sitko důvod, proč si jeho společnost vybrala ke zprostředkování zahraničního studenta právě studentskou organizaci AIESEC a ne personální agenturu. Dále dodává, že zahraniční studenti na praxi jsou pro firmu nástrojem jak využít lidský potenciál k tomu, aby se mohla srovnávat s nejvyspělejšími konkurenty. O to více je to aktuální v době finanční krize, kdy je kvalitní personál tím nejlepším nástrojem k objevování nových a stabilizování současných trhů a vylepšení konkurenceschopnosti v oboru. Spolupráci s AIESEC si pochvalují i další společnosti jako například softwarová společnost The Kite s.r.o. Nabídka AIESEC přišla v okamžiku, když jsme hledali nové pracovníky s potřebnými programátorskými znalostmi, říká Ladislav Kulcsár z Kite s.r.o. a dodává: Organizace AIESEC vybrala pro naši společnost velmi vhodné praktikanty s požadovanými znalostmi a zkušenostmi. Se spoluprací jsme opravdu spokojeni a jsme připraveni v ní pokračovat. Z dalších firem, které spolupracují s AIESEC, můžeme zmínit společnost JELÍNEK-TRADING spol. s r.o.: Praktikant nám přinesl utříděný přehled o polském trhu, nové osobní kontakty v polských firmách a zlepšení propagace naší firmy a našich výrobků v Polsku, řekl Ing. Otto Jelínek, jednatel společnosti. Veronika Losová AIESEC

3 Aktuální informace TENDER ALERT Za účelem usnadnění přístupu podnikatelů k veřejným zakázkám poskytuje Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje partner projektu Enterprise Europe Network další bezplatnou službu. Na základě zadaných vyhledávacích kritérií si podnikatelé z Moravskoslezského a Olomouckého kraje mohou u KHK MSK objednat zasílání upozornění na vyhlášené veřejné zakázky. Upozornění jsou zasílána nejen na veřejné zakázky v ČR, ale i v ostatních státech EU. Kontakt: nebo Markéta Nenzová KHK MSK Projekty firmy Microsoft MIC Akcelerátor Microsoft Business Academy Je jednoletý program pro úzkou skupinu talentovaných studentů, kteří se v budoucnu chtějí věnovat vlastnímu podnikání v IT. Cílem programu je vzdělat účastníky tak, aby byli schopni dotáhnout reálné projekty do úspěšného konce, případně realizovat své vlastní nápady a založit studentský start-up. Na to budou dohlížet jak mentoři z Microsoftu tak konzultační tým JIC. Součástí programu je možnost účastnit se stáže ve vybraných firmách a v rámci MIC Akcelerátoru pracovat na projektech pro takto zapojené firmy. První cyklus bude probíhat od února V současné době se hledají firmy, které mají zájem o získání stážisty, případně o realizaci některého nekritického modulu pro svůj software. Více informací k programu naleznete na V roce 2010 bude pod křídly JIC probíhat Microsoft Business Academy jednoletý cyklus převážně business školení zaměřených na chod začínajících firem. Cílem tohoto školícího programu je poskytnout začínajícím firmám přístup ke znalostem a otevřít jim obzory v jednotlivých oblastech spojených s podnikáním v IT sféře. V rámci jednoho roku trvání tohoto programu budou uskutečněna školení, přednášky a workshopy na cca 22 témat, od personalistiky přes projektové řízení až po ekonomická školení. Část obsahu je vždy obecně platná a nezávislá na oblasti IT, proto jsou semináře a workshopy vhodné i pro začínající firmy z jiných odvětví. Jako lektoři budou vystupovat renomovaní odborníci z ČR i zahraničí. Více informací k programu naleznete na Michal Hrabí JIC Brno Připravované Realizované akce akce Matchmakingová jednání konaná na podzim roku 2009 S velkým ohlasem se setkávají obchodní burzy či match-makingová jednání pro podnikatele organizovaná celoevropskou sítí na podporu podnikání Enterprise Europe Network během významných evropských veletrhů. Cílem těchto akcí je pomoci podnikům najít nové obchodní partnery. Projekty nabízejí výhody ve stylu dva v jednom účastníci intenzivně jednají se zahraničními partnery (které si sami vyberou) a zároveň mohou navštívit další vystavovatele na veletrhu. Zúčastněné firmy jsou navíc následně zdarma zařazeny do mezinárodní databáze nabídek a poptávek. Na podzim roku 2009 Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR spoluorganizovalo dvě obchodní burzy: jednalo se o Elmia Subcontractor a SME Forum Akce Elmia Subcontractor se konala ve dnech 11. a 12. listopadu 2009 ve švédském Jönkpöpingu a byla zaměřena, obdobně jako v minulých letech, na strojírenství a automobilový průmysl. Zúčastnilo se jí 193 firem z 18 zemí, z toho 8 z České republiky a celkem se uskutečnilo 1572 dvoustranných jednání. Obchodní burza SME Forum 2009 proběhla 26. a 27. listopadu 2009 v Lucemburku s poměrně širokým záběrem oborů. Jednalo se např. o strojírenství, stavebnictví, potravinářský průmysl, informační technologie, dopravu, logistiku či poradenské služby. Na burze participovalo 281 firem z 18 zemí, z ČR to bylo 6 firem. Firmy, které se do projektů zapojily, byly s jednáními spokojeny a některé z nich mají rozjednány kontrakty o budoucí obchodní spolupráci. I z tohoto důvodu plánujeme v příštím roce v podobných akcích pokračovat, nejbližší bude během strojírenského veletrhu v německém Hannoveru v dubnu Jitka Ryšavá CRR ČR

4 Realizované akce Realizované akce Firmy mají zájem o dvoustranná jednání Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s dalšími partnery projektu Enterprise Europe Network zorganizovala další dvoustranná jednání firem s cílem nalezení vhodného partnera pro obchodní, výrobní či technologickou spolupráci. Jednání probíhají dle předem stanoveného harmonogramu 20ti minutových schůzek. Na podzim proběhlo těchto jednání několik: při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ELO SYS v rámci mezinárodního veletrhu elektrotechniky,elektroniky a energetiky v Trenčíně setkání českých firem se zástupci německého konzulátu v prostorách KHK MSK v Ostravě Je suis Dada 2009: Vlámský design mezi snem a realitou, kde se potkaly české a vlámské designérské firmy v Praze setkání českých a bulharských firem v prostorách KHK MSK v Ostravě. Eva Šimečková KHK MSK Listopadové Česko polsko - německé fórum kooperace podniků v Jelení Hoře Dne 19. listopadu 2009 se v Jelení Hoře uskutečnil již 16. ročník kooperačního setkání firem, ke kterému se letos poprvé měli možnost připojit i podnikatelé z České republiky (zúčastnilo se 39 firem a ty, které se omluvily, byly v případě zájmu o spolupráci kontaktovány mimo akci). Na fóru celkem spolupracovalo 22 partnerů ze všech zúčastněných zemí. Z české strany se podílelo na pořádání 5 partnerů, z nichž 4 jsou partnery sítě Enterprise Europe Network ČR. Dopolední část akce byla pojata jako seminář věnovaný prezentaci možností přeshraniční spolupráce v příhraničí (zúčastněných zemí). Odpolední část se věnovala již samotnému, předem sjednanému, setkávání firem. Ze zpětné vazby (která byla provedena za pomocí dotazníku zaslaného y v následujícím týdnu po akci) vyplynuly pozitivní reakce na organizaci a zabezpečení akce (i zajištění tlumočení, kterého některé firmy využily) a 60% respondentů hodnotilo celkově akci velmi dobře. Celkově firmy z České republiky realizovaly 189 schůzek (informace poskytnuté z Polské strany, jejímž hlavním organizátorem byla Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - KARR). 29 firem, které zajistila ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s. r. o., realizovalo 98 schůzek, z nichž 34 bylo s pozitivním výsledkem, bylo uzavřeno 36 kontraktů a řada spoluprací je v jednání. V rámci propagačních materiálů byla formou letáku prezentována databáze BCD, o kterou projevily zájem 3 firmy 2 jsou již úspěšně zaregistrované. Výsledky 16. ročníku hovoří jasně: akce měla smysl a v roce 2010 se opět uskuteční! Dagmar Veselovská ARR Liberec Cyklus seminářů Využívání internetu ke zvyšování konkurenceschopnosti firem Na konci listopadu se uskutečnil první ze seminářů volného cyklu Využívání internetu ke zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních firem, který pro své klienty připravilo Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň. Cílem těchto seminářů je pomoci firmám efektivněji využívat marketingové možnosti internetu a zlepšit jejich potenciál pro mezinárodní spolupráci. Seminář Příprava a správa webové prezentace firmy byl určen pro majitele a manažery menších firem a jejich pracovníky odpovědné za firemní marketing, ale i pro začínající podnikatele. Přednášejícím byl Tomáš Bajtler, konzultant a lektor projektu Dobrý web (www.dobryweb.cz) společnosti Internet Info, s.r.o., Praha. Zájem o seminář potvrdil, že toto téma je pro firmy přitažlivé a chtějí mu věnovat pozornost. V hodnotícím dotazníku se účastníci vyjadřovali kladně i k možné účasti na navazujících seminářích. Již na 13. ledna 2010 proto BIC Plzeň připravuje další, který se podrobněji zaměří na konkrétní metody zviditelnění firemního webu na internetu a zvyšování jeho návštěvnosti a rovněž na sledování efektivity vynakládaných investic do propagace na internetu. Navázání spolupráce mezi plzeňským pracovištěm sítě Enterprise Europe Network a projektem Dobrý web také vytvořilo potenciál pro to, aby se v případě zájmu mohly obdobné semináře konat i v dalších regionech. Eva Beranová BIC Plzeň

5 Realizované akce Cenu Inovace roku 2009 získal klient BIC Plzeň Jako vyvrcholení Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR proběhlo 4. prosince 2009 slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku Ceny Inovace roku Tuto akci každoročně pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, která je asociovaným partnerem sítě Enterprise Europe Network v ČR, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími partnery pod záštitou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Jedním ze dvou laureátů hlavní ceny se stala společnost STROJÍRNA TYC s.r.o. z Mýta u Rokycan, která ji získala za portálové obráběcí centrum FPPC pro přesné obrábění rozměrných obrobků. Jedná se o inovační produkt, který představuje špičku ve svém segmentu. Portálové centrum je vhodné pro přesné a produktivní obrábění velmi rozměrných obrobků (formy, díly automobilů, vlaků, letadel a lodí, svařované konstrukce pro energetiku aj.) a umožňuje vysokou přesnost práce v mikronových tolerancích a zároveň zkrácení časů technologických operací až o 40%. Vývoj typové řady portálů FPPC ve Strojírně Tyc byl realizován ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii ČVUT v Praze, s využitím finanční podpory z programu průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS, vyhlášeného v roce 2007 Ministerstvem průmyslu a obchodu. Při přípravě žádosti o tuto podporu společnost úzce spolupracovala s Podnikatelským a inovačním centrem BIC Plzeň. Poskytování konzultačních služeb při posouzení vhodnosti podnikatelských projektů z hlediska podmínek jednotlivých podpůrných programů, aktivní a adresné informování podnikatelů o aktuálně dostupných programech a výzvách či poradenství při přípravě jednotlivých žádostí a potřebné dokumentace patří mezi klíčové služby, které BIC Plzeň v současné době poskytuje v rámci portfolia služeb sítě Enterprise Europe Network. Martin Holubec BIC Plzeň Připravované Připravované akce akce Získávání nových zakázek jako východisko z krize Získejte přehled o možnostech získávání nových zakázek - jaké informační zdroje lze použít, na co si dát pozor, kde a zda hledatv dotačních programech a jaké příležitosti nabízí export! Cílem konference je: získání přehledu o možnosti vyhledání nových zakázek individuální konzultace se zadavateli a zprostředkovateli zakázek informace o projektech s potenciálem získání obchodních případů. Termín konference: Místo konání: hotel Voroněž, kongresová hala C (Křížkovského 47, Brno) Uzávěrka přihlášek: Účast na konferenci je zdarma. Přihlašování em: nebo přes internet: Šárka Kusáková, RHK Brno Barbora Machoňová, PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ: Klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků Současná praxe v jejich ochran ě, využití a vymáhání Poslechněte si od odborníků z Velké Británie a ČR, jaké jsou nové trendy v oblasti ochrany duševního vlastnictví! Na konferenci se podílí Britská ambasáda a LES Česká republika. Účast na konferenci je zdarma. Kdy: Kde: Praha 6 Dejvice, Národní technická knihovna Registrace účastníků je do přes registrační formulá ř: Více informací včetně pozvánky a programu naleznete zde: Vaše případné dotazy zodpoví Ilona Babková na u: Ilona Babková Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v roce 2010 Partneři sítě Enterprise Europe Network, Centrum pro regionální rozvoj a BIC Plzeň si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v roce 2010, který Vás seznámí s problematikou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijního i mimounijního). Přednášet bude pan Marek Reinoha, působící jako poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Termíny konání akcí: Dne v Technologickém centru BIC Plzeň, Teslova 1 (lokalita Borská pole) Dne v Inovačním centru a podnikatelském inkubátoru (ICPI), Klečákova 5/347, Praha 9 (stanice metra B Českomoravská, vstup z ulice Lisabonská) Jitka Ryšavá, CRR ČR Eva Beranová, BIC Plzeň

6 Připravované akce Kooperační setkání firem v rámci veletrhu CEVISAMA Ve dnech se uskuteční ve Valencii (Španělsko) již 2.ročník technologické burzy CERAMICA INNOVA současně s 28. ročníkem mezinárodního veletrhu keramiky a keramických obklad ů, koupelen a vybavení kuchyní, přírodních materiálů a spotřebičů CEVISAMA s důrazem na spotřebu energií a životní prostředí. V průběhu akce budou prezentovány inovační technologie španělských a evropských firem a uskuteční se předem naplánovaná bilaterální jednání účastník ů, která by měla být základem budoucí spolupráce. Akce je určena firmám, technologickým centrům, univerzitám a výzkumným centrům nabízejícím inovace v oblasti materiál ů, vybavení a procesů nebo hledajícím partnery k řešení svých problémů ve výrobním procesu. Účast na akci a návštěva veletrhu je pro účastníky burzy ZDARMA. Uzávěrka přihlášek je , pro výběr partnerů k jednání Více informací naleznete na: Eva Kudrnová Mobile World Congress 2010 Zveme Vás na technologickou burzu, která se koná v rámci světového mezinárodního kongresu v Mobile World Congress Akce se uskuteční ve dnech února 2010 ve španělské Barceloně. V roce 2009 na Mobile World Congress zavítalo okolo 37 tisíc návštěvníků ze 182 zemí světa. Samotné technologické burzy se zúčastnilo okolo 500 firem a výzkumných organizací, jejichž zástupci se sešli na 1200 dvoustranných setkáních. Účast na burze je zdarma, účastníci zároveň obdrží volný lístek pro prostory veletrhu. Další informace naleznete zde: h t t p : / / w w w. e n t e r p r i s e - e u r o p e - network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?eventid=2153&type=future Registrace zde: Hana Beniaková LEARNTEC Meetingpoint 2010 Zveme Vás na technologickou burzu, která se koná v rámci mezinárodního veletrhu a konference v oblasti vzdělávání, výuky a e-learningu.learntec Meetingpoint Akce se uskuteční ve dnech února 2010 v německém Karlsruhe. Akce je určena pro odborníky a vedoucí pracovníky v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů, IT či marketingu. V rámci Meetingpointu máte možnost se setkat s potenciálními partnery na předjednaných dvoustranných schůzkách. Další informace získáte zde: h t t p : / / w w w. e n t e r p r i s e - e u r o p e - network.ec.europa.eu/public/calendar/viewdetails.cfm?eventi D=2118&type=future Zaregistrovat se a zároveň získat více informací o již zaregistrovaných firmách můžete zde: Hana Beniaková Future Match, CeBIT 2010 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s německým partnerem sítě EEN Leibnitz Universität Hannover opět organizuje během největšího evropského mezinárodního veletrhu ICT technologií CeBIT technologickou burzu Future Match, a to ve dnech března 2010 v Hannoveru. Future Match umožňuje plánovaná bilaterální setkání vystavovatelů a návštěvníků veletrhu za účelem další spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií. V roce 2009 tuto možnost využilo okolo 600 účastníků ze 44 zemí, kteří se setkali během více než 1100 bilaterálních schůzek. Firmy a další zájemci se mohou začít registrovat na webových stránkách burzy Hana Beniaková SALIMA 2010 workshop a technologická burza na téma: Novel packaging technologies Dne se v Brně uskuteční jako doprovodná akce v rámci veletrhu SALIMA2010 workshop a technologická burza na téma novinky v balení potravin. Tato akce je pořádána evropskou sítí excelence Hightech Europe a mezinárodní sítí Enterprise Europe Network. V dopoledních hodinách proběhne workshop, kde přední evropští experti v této oblasti přednesou prezentace na témanovinky v obalových technikách potravin a jejich přijímání u zákazníků. Akce se týká hlavně průmyslových sektorů: materiálové technologie, elektronika a mikroelektronika, informační procesy a systémy, biotechnologie, zemědělství, potravinářství, rybolov. Vstup na dopolední sekci workshop je zpoplatněn částkou 50 (zahrnuje DPH a vstupné na veletrh), odpolední sekce technologická burza je zdarma. Pro registraci na akci a další informace prosím kontaktujte Mgr. Radku Hávovou, tel: , , Registrace trvá pouze do 5. února 2010 Radka Hávová

7 Připravované akce Veletrh a technologická burza Energiesparmesse 2010 Místo konání: Wels, Rakousko Datum: Partneři sítě Enterprise Europe Network z Horního Rakouska organizují spolu s Technologickým centrem AV ČR kooperační burzu, která se uskuteční dne 5. března 2010 na Energiesparmesse ve Welsu (AT). Tento největší rakouský veletrh má již 25letou tradici a specializuje se především na obnovitelné zdroje energie solární, geotermální a větrnou energii, biomasu a palivové články, dále na úspory energií, klimatizaci a udržitelné stavebnictví a na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Účast na technologické burze je pro české firmy zdarma a zahrnuje též vstup na veletrh. V případě zájmu bude TC AV ČR organizovat i společnou dopravu. Mise by v tomto případě byla dvoudenní, 1. den - 4. března 2010 dopoledne plánujeme odjezd, odpoledne exkurze (do firmy Fronius, pasivního domu ChristopherusHaus či další místa), 2.den bude dopoledne věnován účasti firem na burze a odpoledne prohlídce veletrhu. Pro Vaši účast na akci nebo společné misi se prosím zaregistrujte co nejdříve, nejpozději však do konce ledna online na (s ohledem na obsazenost jak ubytovacích kapacit, tak exkurzí). Více informací o úč asti firem na burze naleznete na Ondřej Šimek plánu. Účast v soutěži BOB je zdarma. Zájemci se mohou registrovat do první a druhé fáze také samostatně. V současné době je nejvyšší čas na přípravu návrhu podnikatelského plánu. Jihomoravské inovační centrum proto otevřelo regionální registraci pro účastníky z České republiky s cílem pomoci jim s přípravou návrhu k oficiální registraci u organizátora akce. Registrace u Life Science Austria je otevřena od 1. do 22. února 2010, do druhé fáze se mohou zájemci hlásit od 1. do 14. května V říjnu 2010 vybere mezinárodní porota složená z vedoucích pracovníků z farmaceutického průmyslu, renomovaných vědeckých expertů a venture kapitalistů tři nejlepší podnikatelské plány, které budou finančně odměněny. Více informací k soutěži naleznete na webu: Monika Vrbková JIC Brno Pomozte nám zlepšit nabídku a kvalitu našich služeb! S cílem zlepšit nabídku a kvalitu našich služeb Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku Vaše malé úsilí bude pro nás velkým přínosem. Najdete ho pod odkazem Děkujeme za spolupráci. Síť Enterprise Europe Network ČR Nejlepší podnikatelský plán z oblasti life sciences získá eur Jihomoravské inovační centrum otevřelo registraci do pátého ročníku mezinárodní soutěže BOB (Best of Biotech) o nejlepší podnikatelský plán v oblasti life sciences. Finanční odměna pro nejlepší projekt činí eur, vítěz druhého místa obdrží eur a vítěz třetího místa získá eur. Do soutěže se mohou hlásit studenti, doktorandi i výzkumníci z celé EU, kteří chtějí proměnit svůj inovativní nápad z oblasti life sciences v úspěšný podnikatelský záměr a uplatnit ho na trhu. Hlásit se mohou s projekty z oblasti vývoje humánních a veterinárních léčiv, zemědělské biotechnologie, aplikace biotechnologií v chemickém průmyslu, vývoje medicínských technologií a nástrojů či sekvenovacích metod a bioinformatiky. Zúčastnit se mohou i firmy, které byly založeny nejpozději do jednoho roku od data uzávěrky soutěže. Organizátorem akce je Life Science Austria (LISA). Jihomoravské inovační centrum je kontaktním místem pro zájemce z České republiky. Oficiálním jazykem je angličtina. Soutěž je organizována ve dvou fázích. Během celého procesu mohou účastníci očekávat koučování a zpětnou vazbu od vybraných expertů z oboru. Navíc budou organizována pracovní setkání a workshopy, kde se naučí základům podnikání a mohou spolupracovat s experty na vytvoření jejich podnikatelského

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava 3.3.2016 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Služby KHK MSK zaměřené na podporu

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika, 3. prosince 2014, Praha Michaela Vlková CZELO: historie a cíle Česká

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

č. 8 - Březen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Inovační infrastruktura - měkká

Inovační infrastruktura - měkká Inovační infrastruktura - měkká UTB Zlín 6. dubna 2011 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

1. října 2010, Praha 7. Rámcový program EU 4. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví. Michal Pacvoň, Lenka Chvojková

1. října 2010, Praha 7. Rámcový program EU 4. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví. Michal Pacvoň, Lenka Chvojková Služby NICER, CZELO a aktuality 7.RP 1. října 2010, Praha 7. Rámcový program EU 4. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví Michal Pacvoň, Lenka Chvojková 1 Služby NICER, aktuality Informační

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Jeho zakladateli jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Výzvy 6.3, 7.3. Podpora pre-seed aktivit. Zveřejňování výsledků VaV

Výzvy 6.3, 7.3. Podpora pre-seed aktivit. Zveřejňování výsledků VaV Výzvy 6.3, 7.3 Podpora pre-seed aktivit Zveřejňování výsledků VaV Seminář TC AV ČR 12.3.2014 Jan POLECHA, MŠMT Minimální požadavky na zpřístupnění výsledků projektu všem zájemcům o využití Co je cílem?

Více

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností Z úst řady ekonomů často slýcháme, že pro zdravé firmy je recese také obdobím příležitosti

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

MOŽNOSTI INOVAČNÍCH VOUCHERŮ

MOŽNOSTI INOVAČNÍCH VOUCHERŮ MOŽNOSTI INOVAČNÍCH VOUCHERŮ Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Projekt. Udržitelné podnikání

Projekt. Udržitelné podnikání Projekt Udržitelné podnikání Podnikatelská aktivita v ČR a PL Jak ji měřit? Jak porovnávat? Např. Světová banka sestavuje každoročně žebříček Doing Business zaměřující se na podmínky k podnikání (dostupné

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Služby pro podporu podnikání síť Enterprise Title Europe Network

Služby pro podporu podnikání síť Enterprise Title Europe Network Služby pro podporu podnikání síť Enterprise Title Europe Network Sub-title Lukáš PROCHÁZKA, Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce pro klastrové iniciativy 31. leden 2013 Proč podporovat mezinárodní spolupráci? Do roku 2030 budou rozvíjející se země tvořit 60% světového HDP Do roku

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech

Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech Mgr. Tomáš Chmelík Regionální projektový manažer pro Plzeňský kraj 24. a listopad podporujeme 2016 http://www.czechinvest.org 2 Obsah prezentace O CzechInvestu

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 O projektu CzechAccelerator 2011-2014 zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Obsah Představení Oznámení Služby agentury CzechInvest Upozornění: Prezentace vznikla pro účely Exportního fóra konaného

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Informace o podpoře a možnostech získávání projektů z mezinárodních zdrojů na ZČU role projektového centra Plzeň, 30. ledna 2012 European

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vědeckotechnický park UP. Měřínský

Vědeckotechnický park UP. Měřínský Vědeckotechnický park UP Petr Měřínský 9.9.2014 Nabídka služeb VTP UP Výzkum, měření a analýzy pro firmy na zakázku! Sdělení pro Univerzitu: Nabídněte svůj výzkum firmám Vyhledávání obchodního potenciálu

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE.

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE. Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE www.podporastartupu.cz CzechStarter Nastartujte svůj business! CzechStarter podporuje české start-upy při rozjezdu jejich podnikání. Vytěžte

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu CzechInno, z.s.p.o. Sdružení CzechInno se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných

Více