Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Martin Pelc, Ph.D."

Transkript

1 Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny Telefon: Pracoviště: Ústav historických věd Vzdělání a změstnání: : Mgr., Slezská univerzita v Opavě, obor Historie : Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, obor Historie se zaměřením na české a čs. dějiny 2008-dosud: Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, odborný asistent Zahraniční studium a stáže: 2003, Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (SRN), program: Erasmus/Socrates, studentské mobility, délka pobytu: 6 měsíců 2005, Collegium Carolinum e. V., München (SRN), program: Forschungsbeihilfe des Collegium Carolinum, délka pobytu: 1 týden 2005, Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (SRN), program: DAAD, Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler, délka pobytu: 5 měsíců 2009, Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (SRN), program: LLP/Erasmus, pedagogické mobility, délka pobytu: 1 týden 2011, Universität Wien (Rakousko), program: AKTION Österreich-Tschechien, Semesterstipendien und Stipendien für kurzfristige Aufenthalte der AKTION Österreich- Tschechien (CZ nach A), délka pobytu: 1 měsíc 2011, Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (SRN), program: LLP/Erasmus, pedagogické mobility, délka pobytu: 1 týden , Universität Wien (Rakousko), řada krátkodobých pobytů (1 2 týdny) 2014, Universität Jena (SRN), projekt: OP VK Historizace střední Evropy 2014, Collegium Carolinum e. V., München (SRN), projekt: OP VK Historizace střední Evropy badatelské a studijní pobyty ve Vídni, Mnichově, Výmaru, Jeně, Bonnu, Lipsku, Grazu aj. PUBLIKAČNÍ ČINNOST: Monografie: Maria Stona und ihr Salon in Strzebowitz. Kultur am Rande der Monarchie, der Republik und des Kanons. Opava str. ISBN (s Pavlem Šopákem a Hanou Šústkovou) Opava - Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem. Opava s. ISBN Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích, Brno: Matice moravská s. ISBN Struktury opavského sportu Opava: Slezská univerzita v Opavě s. ISBN

2 Odborné studie v časopisech (ČR): Helena Železná-Scholzová znovuzrozená. Poválečná léta sochařky v dopisech příteli ( ). Časopis Slezského zemského muzea, série B vědy historické 63, 2013, 2, s Bertha von Suttner a Třebovice Marie Stony. Kulturněhistorická studie, Acta historica Universitas Silesianae Opaviensis 2012, č. 5, s Vídeňský akademický buršenšaft Silesia a Rakouské Slezsko, Časopis Matice moravské 131, 2012, s Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens, Časopis Slezského zemského muzea série B, vědy historické 60, 2011, č. 2, s Spolky a společnost v Opavě před rokem 1867, Časopis Slezského zemského muzea - série B, vědy historické 59, 2010, č. 3, s ISSN Ke stému výročí úmrtí klasického filologa Josefa Marii Stowassera aneb Po stopách excentrika Hundertwassera do Opavy?, Acta historica Universitas Silesianae Opaviensis 4, 2011, s Turnerské hnutí v Rakouském Slezsku mezi liberalismem a nacionalismem ( ), Slezský sborník 108, 2010, č. 3-4, s ISSN Propůjčování měšťanského práva v Opavě po roce 1848: k reliktu stavovství v konstituční éře. Časopis Slezského zemského muzea - série B, vědy historické 58, 2009, č. 3, s ISSN Environmentální myšlení Rudolfa Korba: k počátkům ochrany přírody v Čechách. Acta historica Universitas Silesianae Opaviensis 2009, č. 2, s ISSN X Střet kultur v počátcích moderní turistiky. Časopis Matice moravské 127, 2008, č. 2, s ISSN X Působení českého odboru Slovinského alpského spolku. Z každodennosti česko-slovinských vztahů před rokem Slovanský přehled 94, 2008, č. 1, s ISSN (s Markétou Kouřilovou) Historický kontext proměn zámku ve Studénce. Časopis Slezského zemského muzea - série B, vědy historické 56, 2007, č. 1, s ISSN Kultura a společnost v nedávných diskusích německých historiků. Český časopis historický 104, 2006, č. 3, s ISSN K osobnosti Friedricha Stolberga ( ). Časopis Slezského zemského muzea - série B, vědy historické 54, 2005, č. 2, s ISSN Německý horský spolek Beskidenverein. Těšínsko 47, 2004, č. 3, s ISSN Odborné studie v zahraničí: Německo

3 Das landschaftlich Gegebene, das Bestehende erhalten, es nur verschönern... Das touristische Projekt und die Landschaft in den böhmischen Ländern vor In: Horst Förster Julia Herzberg Martin Zückert (Hg.): Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. München 2013, s ISBN Die deutsche Wanderbewegung in Österreichisch- (Tschechoslowakisch-) Schlesien. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 50, 2009, s ISSN Orte der Selbstpositionierung. Deutsche und tschechische Wandervereine in den böhmischen Ländern vor In: Peter Stachel Martina Thomsen (Hg.): Zwischen Exotik und Vertrautem. Zum Tourismus in der Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten. Bielefeld: Transcript- Verlag 2014, s ISBN: Itálie Connubio slavo sulle Alpi: turisti cechi e monti sloveni prima della Grande Guerra. Un caso di etnificazione della montagna. Archivio Trentino. Rivista interdisciplinare di studi sull'età moderna e contemporanea 2013, 2. ISSN Podíl na knižních publikacích: Studenti z Rakouského Slezska na vídeňských vysokých školách a jejich organizace. In: Zdeněk Jirásek a kol.: Slezsko v 19. století. Opava 2011, s ISBN Utváření novodobého obrazu města Opavy ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. In: Michaela Ferencová - Jana Nosková a kolektiv: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v století. Brno - Bratislava 2009, s ISBN , ISBN Německé turistické spolky v Československu In: Marek Waic a kol.: Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu/Deutsche Turn- und Sportvereine in den tschechischen Ländern und in der Tschechoslowakei. Praha: Karolinum 2008, s (německý text Deutsche Touristenvereine in der Tschechoslowakei In: Tamtéž, s ). ISBN Studie ve sbornících: Recesistické spolky Šlarafie. Herní prvek v kultuře 19. století. In: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia 2014, s ISBN Konstrukce sportu jako maskulinní domény: příklad alpinismu. In: Taťána Petrasová - Pavla Machalíková, Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, , Praha: Academia 2010, s ISBN Emancipace a sport: na příkladě opavské tělesné kultury před rokem In: Hana Ambrožová a kol. (edd.): Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s ISBN Struktury opavského sportu před první světovou válkou. In: Opava. Sborník k dějinám města 6. Opava 2008, s ISBN Friedrich Theodor von Stolberg-Stolberg. In: Osudy zapomenutých hrdinů. Praha: Národní archiv 2008, s ISBN Johann Stüdl. Zakladatel organizované turistiky v českých zemích. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2007. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Opava 2007, s ISBN Turistické organizace v životě města: případ Opavy. Opava. Sborník k dějinám města 5. Opava 2006, s ISBN

4 Pohorská jednota Radhošť a Klub českých turistů: problém vztahu regionu a centra. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka) 2008, č. 1, s ISSN X Popularizační články: Zahrada Kasina první opavský veřejný park. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 38, 2012, č. 2, s Z Malé Strany na Großglockner. Zakladatel alpské turistiky v Čechách Johann Stüdl. Dějiny a současnost 2012, č. 3, s ISSN Město na bruslích. Odkaz Opavského bruslařského spolku. Dějiny a současnost 31, 2009, č. 9, s ISSN Beilage. Landeszeitung. Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien , č. 12, s Mistrovství světa v krasobruslení v Opavě roku Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 34, 2008, č. 2, s ISSN Troppauer Eistypen : zapomenuté dílko akademického malíře Richarda Assmanna. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 33, 2007, č. 2, s ISSN Slezští alpinisté. Sekce Silesia Německého a Rakouského alpského spolku. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 32, 2006, č. 1. s ISSN Misionáři bez člunu. Setkání kultur v rané fázi moderní turistiky. Dějiny a současnost 28, 2006, č. 3, s ISSN Lexikografické práce: heslo Turistické spolky, in: Jiří Knapík Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích , Praha 2011, s Biografický slovník Slezska a severní Moravy - nová řada 8 (20)-12 (24): Josef Matzura (8/20), Albert Herbatschek (9/21), Felix Luschka von Sellheim (10/22), Johann Emil Roller, Maximilian (Max) Schindler, Eduard Schnack, August Strasilla (11/23), Günther Stolberg-Stolberg (12/24), Moritz Auffenberg, Gustav Bodirsky, Dominik Freyberg, Erwin Hanslik, Viktor Ohnhäuser, Otto Wiedenfeld (Suppl. 1). Katalogy: Pavel Šopák a kol.: Město zámek krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava (s , 114, 126, , ) Opavský zámek versus výzva modernizace ( ), in: Hana Miketová Karel Müller a kol., Opavský zámek, Opava 2012, s Pavel Šopák a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století, Opava: Slezské zemské muzeum 2011 (s. 189, 198, 213, , 300, 335, 342, , , 383, 385, 389, , s Jaromírem Olšovským s , , s Pavlem Šopákem s. 364, , 397. Recenze v odborném tisku: Jan Županič: Nová šlechta rakouského císařství [Der neue Adel des österreischischen Kaiserreichs]. Praha Bohemia-Jahrbuch 48, 2008, s Milena Lenderová - Karel Rýdl: Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha Bohemia-Jahrbuch 47, , s Marcin Dziedzic: Morawsko-śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie Wrocław Časopis Matice moravské 125, 2006, č. 2, s Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Člověk na Moravě 19. století [Der Mensch im Mähren des 19. Jahrhunderts]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury In: Bohemia-Jahrbuch 46, 2005, s

5 Výstavy: (s Davidem Váhalou) Město na bruslích. Opavský bruslařský spolek , Slezské zemské muzeum. Řešené grantové projekty: AKTION Österreich-Tschechien, Semesterstipendien und Stipendien für kurzfristige Aufenthalte - für Aufenthalte im Sommersemester 2011 (řešitel). Dotace Moravskoslezského kraje , Opava - Vídeň : kultura, civilizace, identita mezi regionem a metropolí (řešitel). Česko-německý fond budoucnosti, projekt č , Vydání knihy Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích (řešitel). GA ČR 409/04/0153, Německé tělovýchovné, sportovní, turistické a skautské hnutí v českých zemích a Československu - vznik a vývoj do roku 1938 (spolupracovník).

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Martin Pelc Kulturní a sociální dějiny německých turistických spolků v českých zemích do roku 1938 Autoreferát disertační práce Opava 2008

Více

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482.

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. VĚDECKÉ MONOGRAFIE 1) STEHLÍK, M.: Slovensko. Země probuzená 1918 1938, Academia, Praha 2015, ISBN: 978-80-200-2405-3, 196 s. 2) TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní

Více

Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu

Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu PhDr. Pavla Vošahlíková za kolektiv oddělení Biografického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. E-mail: martin.capsky@fpf.slu.cz

Více

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 Toto číslo bylo financováno z projektu: Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA OBSAH ÚVOD Dlouhodobé cíle, co se podařilo, co se nepovedlo Zaměstnanci SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST Statistické údaje Ochrana sbírek Knihovna PREZENTAĆNÍ

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Ústav historických věd OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Mgr. Eva Chodějovská Školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Disertační

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. narozen 22. ledna 1966 v Liberci, žije v Ústí nad Labem, ženatý, dvě děti DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 1992 2002 2010 Pedagogická fakulta Univerzity Jana

Více

Lidové vzdělávání v 19. století a v první polovině 20. století

Lidové vzdělávání v 19. století a v první polovině 20. století Lidové vzdělávání v 19. století a v první polovině 20. století Kristina Kaiserová Dějiny lidového vzdělávání jsou speciální odnoží celkového systému vzdělávání, jsou však také součástí kulturních a sociálních

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. IČ: 68081758 Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Rozsáhlá výstava Velká Morava a počátky křesťanství seznámila

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 U n i v e r s i t i k a : Barycz, Henryk, 1901-1994 Historja uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu / Napisał Henzyk Barycz Kraków, 1935. xvi, 762 s. sg.:

Více

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) Jiří Kubeš Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) habilitační práce Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Pardubice 2011 2 OBSAH Kapitola první: Kavalírské cesty

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Nûmeck horsk spolek Beskidenverein

Nûmeck horsk spolek Beskidenverein sklárna v Brenné ani potom neprosperovala. Asi nebylo náhodou, že právě v letech 1662-1666, kdy Těšínsko prožilo ohrožení nájezdy Turků atatarů z Uher a z Polska pocítilo následky občanské války s Jiřím

Více