KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut"

Transkript

1 KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut

2 OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis ekonomie Investičního Fondu 4 Shrnutí výhod a nevýhod Investičního Fondu pro Investora 4 Referenční ukazatel 4 Investiční strategie 4 Rizikový profil 11 Garance nebo ochrana 11 Dotčení upisovatelé a profil typického investora 12 Informace o nákladech, poplatcích a daních 12 Náklady a poplatky 12 Daňový režim 12 Informace obchodní povahy 13 Podmínky upsání a zpětného odkupu 13 Datum uzávěrky účetního období 13 Použití výsledku 13 Datum a periodicita výpočtu likvidační hodnoty 13 Místo a podmínky zveřejnění nebo oznámení likvidační hodnoty 13 Měna, v níž jsou podíly nebo akcie denominovány 13 Datum vzniku 13 Původní likvidační hodnota 13 Doplňkové informace 13 Část B statistika 14

3 KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut Fond se vzorcem Kompletní záruka kapitálu při splatnosti SKIPCP ODPOVÍDAJÍCÍ EVROPSKÝM NORMÁM UPOZORNĚNÍ: Investiční Fond KB AMETYST 5 (IF) je sestaven s perspektivou investic po celou dobu životnosti Fondu. Doporučujeme proto kupovat podíly tohoto Fondu pouze tehdy, pokud máte v úmyslu si je ponechat až do plánované splatnosti. Pokud své podíly prodáte před splatností (tedy k jinému datu než 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den), cena, která Vám bude nabídnuta, bude záviset na parametrech trhu v daný den. Může být značně odlišná (nižší nebo vyšší) než částky vyplývající z použití uvedeného vzorce. ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR NÁZEV: KB AMETYST 5 PRÁVNÍ FORMA: Investiční Fond podle francouzského práva PODFONDY/ZDROJ: Ne/ne SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT PLÁNOVANÁ DOBA TRVÁNÍ: Tento SKIPCP byl původně založen na dobu zhruba 5 let. DEPOZITÁŘ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AUDITOR: ERNST & Young et Autres PRODEJCE: KOMERČNÍ BANKA OSTATNÍ ZMOCNĚNCI: EURO-NAV zajišťuje účetní řízení Investičního Fondu INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ: KLASIFIKACE: Fond se vzorcem ZÁRUKA: Úplná záruka kapitálu při splatnosti, kromě vstupního poplatku SKIPCP JINÉ SKIPCP: Až do 100 % čistých aktiv

4 CÍL SPRÁVY: Cílem správy Investičního Fondu je nabídnout ke splatnosti dne 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, k následujícímu burzovnímu dni vlastníkovi cenných papírů likvidační hodnotu rovnou: 100 % Referenční likvidační hodnoty, která odpovídá nejvyšší likvidační hodnotě od 4. srpna 2008 do 30. prosince 2008, dále nazývané VLR (bez vstupního poplatku) zvýšenou o 60 % aritmetického průměru čtvrtletních výkonů indexu Dow Jones Euro Stoxx 50, bez dividend ( index ), vypočteného vzhledem k počáteční úrovni indexu zjištěné 30. prosince 2008 Každá čtvrtletní výkonnost mezi 15 % a +15 % včetně se bere jako rovnající se +15 %. Každá negativní výkonnost jasně nižší než 15 % je brána jako nulová. Každá výkonnost jasně vyšší než +15 % je přímo brána v úvahu pro výpočet aritmetického průměru čtvrtletních výkonností. POPIS EKONOMIE INVESTIČNÍHO FONDU: Jako protihodnotu za vzdání se dividend z akcií tvořících index a za efekt vyrovnávání výkonnosti, který vyplývá z výpočtu v průměru za 20 čtvrtletí, což může omezit rozsah výkonnosti Investičního Fondu, bude podílník, který upsal své podíly až do likvidační hodnoty 30. prosince 2008, těžit při splatnosti 30. prosince 2013 z: průměrné výkonnosti indexu ve výši 60 % úplné záruky investovaného kapitálu způsobu výpočtu výkonnosti Investičního Fondu, který stanoví, že od začátku čtvrtletně zjišťované výkonnosti mezi 15 % a +15 % indexu od jeho počáteční úrovně zjištěné 30. prosince 2008 se rovnají +15 % způsobu výpočtu výkonnosti Investičního Fondu, který nebere v úvahu čtvrtletní negativní výkony indexu, pokud jsou nižší než 15 %, od jeho počáteční úrovně zjištěné k 30. prosinci 2008, ale místo nich použije hodnotu rovnou nule Podílník je vystaven evropskému akciovému trhu. SHRNUTÍ VÝHOD A NEVÝHOD INVESTIČNÍHO FONDU PRO INVESTORA: Výhody investovaný kapitál (mimo vstupního poplatku) je, pro podíly upsané až do likvidační hodnoty 30. prosince 2008 a ponechané až do splatnosti, plně garantován při splatnosti 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den způsob výpočtu výkonnosti indexu umožňuje pro každou vypočtenou výkonnost mezi 15 % a +15 % tuto uložit s hodnotou rovnou +15 %. Negativní výkonnosti nižší než 15 % se berou pro výpočet průměru jako rovné nule zvolený způsob výpočtu výkonnosti má účinek průměru, což umožňuje v některých případech amortizovat dopad významného poklesu na konci období Nevýhody garance kapitálu se vztahuje pouze na podílníky, kteří upsali své podíly až do likvidační hodnoty dne 30. prosince 2008 a kteří si je ponechají až do splatnosti podílník nedostává dividendy z akcií tvořících index podíl na růstu indexu je omezen na 60 % aritmetického průměru čtvrtletních výkonů indexu, vypočteného vzhledem k počáteční úrovni indexu zjištěné 30. prosince 2008 způsob výpočtu výkonnosti zahrnuje účinek aritmetického průměru, což může v některých případech citelně omezit rozsah růstu, kterého podílník využívá REFERENČNÍ UKAZATEL: Vzorec pro výplatu Investičního Fondu závisí na vývoji indexu. Vzorec pro výplatu Investičního Fondu tedy neumožňuje přímá porovnání s referenčním ukazatelem. Ovšem simulace provedené na historických údajích (uvedených v rubrice Simulace na historických údajích trhu ) umožňují pochopit chování vzorce v různých fázích trhu v posledních letech a porovnat je se sazbou bez rizika nebo s výnosem přímé investice v indexu. INVESTIČNÍ STRATEGIE: Popis vzorce V době od 4. srpna 2008 do 30. prosince 2008 bude likvidační hodnota pravidelně růst podle míry blízké 2,30 %. Začátek indexování Investiční společnosti je plánován na 30. prosince 2008 nebo, pokud tento den není pracovním dnem, na následující pracovní den dat pro čtvrtletní konstatování je následujících (nebo, pokud některý z těchto dní není pracovním dnem, následující pracovní den): Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí Čtvrtletí

5 2 Ilustrace výpočtu výkonnosti indexu: Výpočet výkonnosti indexu umožňuje přihlížet pouze ke kladným výkonnostem indexu, zaznamenat kladný výkon minimálně rovný +15 %, pokud je vypočtená výkonnost vyšší nebo rovna 15 %. Takže pokud je výkonnost indexu vypočtená ke čtvrtletnímu datu mezi 15 % a +15 % včetně, do konečného výpočtu průměru čtvrtletních výkonností se bere hodnota +15 %. Je-li výkonnost indexu vypočtená ke čtvrtletnímu datu jasně nižší než 15 %, výkonnost použitá pro konečný výpočet průměru čtvrtletních výkonů se bere rovna nule. Je-li výkonnost indexu jasně vyšší než +15 %, bere se v úvahu pro výpočet čtvrtletní výkonnosti přímo pozorovaná čtvrtletní výkonnost indexu. 3 Výpočet výnosu Investičního Fondu při splatnosti: Hodnota, která slouží jako reference pro výpočet výkonnosti indexu od jeho počáteční úrovně zjištěné 30. prosince 2008, je hodnota na začátku indexování, tedy dne 30. prosince Ovšem pokud se na začátku čtvrtletí hodnota výkonnosti od počátku indexu pohybuje mezi 15 % a +15 %, je tato hodnota nahrazena hodnotou +15 %. Je-li výkonnost indexu od jeho počáteční úrovně zjištěné 30. prosince 2008 nižší než 15 %, je tato hodnota nahrazena hodnotou 0 %. Je-li výkonnost indexu vyšší než +15 %, bere se v úvahu pro výpočet čtvrtletní výkonnosti přímo pozorovaná čtvrtletní výkonnost indexu. Jakmile Investiční Fond dospěje ke splatnosti, tj. 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den, vypočte se pro index aritmetický průměr 20 výkonností zjištěných za každé čtvrtletí. Každý podíl Investičního Fondu je vyplacen při splatnosti, 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den, podle referenční hodnoty podílu k 30. prosinci 2008 zvýšené o případný kapitálový zisk rovný referenční hodnotě podílu násobeno 60 % konečné průměrné aritmetické výkonnosti. ANTICIPACE TRHU UMOŽŇUJÍCÍ MAXIMALIZOVAT VÝSLEDEK VZORCE Výnos při splatnosti, tedy 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den, bude tím vyšší, čím bude růst indexu 30. prosince 2013 vyšší nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den, vzhledem k úrovni indexů k 30. prosinci Číselné příklady: Číselné příklady jsou uvedeny pouze pro informaci, aby bylo možné ilustrovat mechanismus vzorce, a žádným způsobem nepředjímají minulé, současné nebo budoucí výkonnosti Investičního Fondu. Pro každý dále uvedený příklad je uvedeno roční procento výnosu, které představuje investici do Investičního Fondu po celou dobu trvání, tedy 5 let. Podílník může porovnat toto procento výnosu s procentem, které by mu nabízela investice do státní obligace s nulovým kuponem a srovnatelnou splatností, jakož i s přímou investicí do indexu (poslední investice negarantuje zachování investovaného kapitálu). POPIS POLÍ VYPOČTENÝCH V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍKLADECH Referenční hodnota indexu odpovídá hodnotě indexu v den zahájení indexování Investičního Fondu, tedy 30. prosince Hodnota indexu Čtvrtletní hodnota DJ Euro Stoxx 50 referenčních indexů Datum čtvrtletního konstatování Začátek indexování 30. prosince 2008 T1 T2 DJ Euro Stoxx , , ,44 11,71 % 20,49 % Od počátku zabezpečená výkonnost konstatovaná ke každému datu čtvrtletního konstatování 20,49 % Průměr od počátku zabezpečených výkonností konstatovaných při každém datu čtvrtletního konstatování 17,75 % Výkonnost od počátku indexu je definována jako poměr mezi uzavíracím kurzem pozorovaným ke čtvrtletnímu datu a uzavíracím kurzem pozorovaným v den zahájení indexování, od něhož se odečte 1 a vynásobí se 100 pro vyjádření procent. Konkrétně čtvrtletní výkonnost indexu ve čtvrtletí č. 1 je definována jako poměr mezi hodnotou indexu na počátku čtvrtletí č. 1 a hodnotou indexu v den zahájení indexování Investiční společnosti, tedy 30. prosince 2008, tento poměr se sníží o hodnotu 1. Průměr výkonnosti od začátku indexu je aritmetický průměr výkonností od začátku u podkladového aktiva.

6 PRVNÍ PŘÍKLAD: NEJMÉNĚ PŘÍZNIVÝ PŘÍPAD Hodnota indexu DJ Euro Stoxx Čtvrtletní hodnota referenčních indexů Od počátku zabezpečená výkonnost konstatovaná ke každému datu čtvrtletního konstatování Průměr od počátku zabezpečených výkonností konstatovaných při každém datu čtvrtletního konstatování Datum čtvrtletního konstatování Začátek indexování 30. prosince 2008 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 DJ Euro Stoxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07-15,67 % -16,79 % -19,80 % -20,48 % -16,79 % -18,75 % -16,79 % -20,68 % -20,77 % -17,50 % -19,59 % -23,58 % -32,63 % -40,73 % -36,64 % -37,65 % -38,23 % -34,23 % -34,15 % -32,27 % Garantovaná likvidační hodnota: 100 % + 60 % průměru zabezpečených výkonností 100 % Procento ročního výnosu 0 % Minimální možný výnos je dosažen, když jsou všechny průměrné čtvrtletní výkonnosti indexu nižší než 15 %, a jsou tedy brány jako nulové. Zaznamenané průměrné čtvrtletní výkonnosti jsou tedy všechny nulové. Pro počáteční investici provedenou na základě likvidační hodnoty 30. prosince 2008 ovšem podílník požívá ochrany kapitálu, a dostane tedy při splatnosti 100 % původně investovaného kapitálu (kromě vstupních poplatků). Procento ročního výnosu (kromě vstupních poplatků) podílníka Investičního Fondu bude tedy rovné 0 %. Tuto návratnost investice je tedy třeba porovnat s: návratností státní obligace s nulovým kuponem a srovnatelnou splatností, tedy 4,43 % ročně 22. dubna 2008 (sazba bez rizika) návratností přímé investice do indexu (investice bez garantovaného kapitálu) Index trvale klesá: podílník využije při splatnosti záruky ve výši 100 % investovaného kapitálu 78 % 58 % Výkonnost indexu od počátku je negativní a nižší než 15 %. Průměr výkonů od počátku, který se bere v úvahu pro vzorec, je je tedy nula, každá výkonnost od počátku, zjišťovaná čtvrtletně, která byla negativní, je brána jako nulová. výkonnost indexu vyjádřena v % 38 % 18 % 0 % 2 % +0 % 22 % 42 % T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 čtvrtletí výkonnost KB Ametyst 4 výkonnost od počátku indexu DJ Euro Stoxx V tomto případě činí procento ročního výnosu Investičního Fondu 0 %.

7 DRUHÝ PŘÍKLAD: STŘEDNÍ PŘÍPAD 1 NEPŘÍZNIVÝ ÚČINEK PRŮMĚRU Hodnota referenčních indexů Čtvrtletní hodnota referenčních indexů Od počátku zabezpečená výkonnost konstatovaná ke každému datu čtvrtletního konstatování Průměr od počátku zabezpečených výkonností konstatovaných při každém datu čtvrtletního konstatování Datum čtvrtletního konstatování Začátek indexování 30. prosince 2008 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 DJ Euro Stoxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85-18,98 % -34,01 % -40,66 % -39,88 % -41,40 % -38,52 % -32,65 % -26,56 % -18,98 % -9,53 % -5,21 % -3,69 % -2,34 % 0,70 % -1,92 % 6,12 % 11,32 % 13,96 % 19,13 % 30,67 % 19,13 % 30,67 % Garantovaná likvidační hodnota: 100 % + 60 % průměru zabezpečených výkonností 1,50 % 2,73 % 3,75 % 4,62 % 5,36 % 6,00 % 6,56 % 7,06 % 7,50 % 8,11 % 9,24 % 105,54 % Procento ročního výnosu 1,09 % Ve výše uvedeném případě zaznamenal index zrychlení svého růstu od čtvrtletí 16. Účinek průměru ze vzorce neumožňuje využít celý tento růst ve druhé části životnosti investičního fondu. V tomto příkladu je průměr výkonnosti indexu 9,24 %: V důsledku toho podílník obdrží při splatnosti, tedy 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den, 100 % + 60 % x 9,24 % = 105,54 % původně investovaného kapitálu (kromě vstupních poplatků). Procento ročního výnosu (kromě vstupních poplatků) podílníka investičního fondu bude tedy rovné 1,09 %. Tuto návratnost investice je tedy třeba porovnat s: návratností státní obligace s nulovým kuponem a srovnatelnou splatností, tedy 4,43 % ročně 22. dubna 2008 (sazba bez rizika 5 let); návratností přímé investice do ukazatelů Lyxor Diversifié Obligations nebo do indexu (investice bez garantovaného kapitálu). 78 % 58 % Účinek průměru vzorce neumožňuje plně využít rychlého růstu indexu na konci životnosti KB Ametyst 4. výkonnost indexu vyjádřena v % 38 % 18 % 0 % 2 % +5,64 % 22 % 42 % T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 čtvrtletí výkonnost KB Ametyst 4 výkonnost od počátku indexu DJ Euro Stoxx 50 V tomto případě procento ročního výnosu Investičního Fondu činí: 1,09 %.

8 TŘETÍ PŘÍKLAD: STŘEDNÍ PŘÍPAD 2 PŘÍZNIVÝ ÚČINEK PRŮMĚRU Hodnota referenčních indexů Čtvrtletní hodnota referenčních indexů Od počátku zabezpečená výkonnost konstatovaná ke každému datu čtvrtletního konstatování Průměr od počátku zabezpečených výkonností konstatovaných při každém datu čtvrtletního konstatování Datum čtvrtletního konstatování Začátek indexování 30. prosince 2008 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 DJ Euro Stoxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 8,69 % 17,24 % 29,36 % 34,21 % 39,67 % 42,18 % 44,55 % 49,67 % 54,21 % 55,91 % 56,88 % 55,94 % 54,57 % 53,31 % 47,89 % 47,00 % 44,54 % 42,35 % 34,19 % 23,87 % 17,24 % 29,36 % 34,21 % 39,67 % 42,18 % 44,55 % 49,67 % 54,21 % 55,91 % 56,88 % 55,94 % 54,57 % 53,31 % 47,89 % 47,00 % 44,54 % 42,35 % 34,19 % 23,87 % Garantovaná likvidační hodnota: 100 % + 60 % průměru zabezpečených výkonností 16,12 % 20,53 % 23,95 % 27,09 % 29,61 % 31,74 % 33,98 % 36,23 % 38,20 % 39,90 % 41,23 % 42,26 % 43,05 % 43,37 % 43,60 % 43,65 % 43,58 % 43,09 % 42,13 % 125,28 % Procento ročního výnosu 4,61 % Ve výše uvedeném příkladě index DJ Euro Stoxx 50 od čtvrtletí 12 klesá poté, co měl stoupající nebo mírně stoupající tendenci. Účinek průměru vzorce umožňuje tento pokles ve druhé části životnosti Investičního Fondu zmenšit. Průměr výkonností indexu tak činí 42,13 %. V důsledku toho podílník obdrží při splatnosti, tedy 30. prosince 2013, nebo pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den, 100 % + 60 % x 42,13 % = 125,28 % původně investovaného kapitálu (kromě vstupních poplatků). Procento ročního výnosu (kromě vstupních poplatků) podílníka Investičního Fondu bude tedy rovné 4,61 %. Tuto návratnost investice je tedy třeba porovnat s: návratností státní obligace s nulovým kuponem a srovnatelnou splatností, tedy 4,05 % ročně 22. dubna 2008 (sazba bez rizika) návratností přímé investice do ukazatele Lyxor Diversifié Obligations nebo do indexu DJ Euro Stoxx 50 (investice bez garantovaného kapitálu), jehož procento ročního výnosu by bylo nižší než investice do Investičního Fondu 78 % Účinek průměru vzorce umožňuje zmírnit pokles indexů na konci životnosti KB Ametyst 4 58 % výkonnost indexu vyjádřena v % 38 % 18 % 0 % 2 % +25,28 % 22 % 42 % T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 čtvrtletí výkonnost KB Ametyst 4 výkonnost od počátku indexu DJ Euro Stoxx 50 V tomto případě procento ročního výnosu Investičního Fondu činí 4,61 %.

9 ČTVRTÝ PŘÍKLAD: NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ PŘÍPAD Hodnota referenčních indexů Čtvrtletní hodnota referenčních indexů Od počátku zabezpečená výkonnost konstatovaná ke každému datu čtvrtletního konstatování Průměr od počátku zabezpečených výkonností konstatovaných při každém datu čtvrtletního konstatování Datum čtvrtletního konstatování Začátek indexování 30. prosince 2008 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 DJ Euro Stoxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 11,71 % 20,49 % 32,95 % 37,94 % 43,55 % 46,13 % 48,57 % 53,83 % 58,49 % 60,24 % 61,24 % 60,28 % 60,97 % 62,30 % 63,79 % 68,36 % 70,02 % 72,50 % 74,16 % 77,65 % 20,49 % 32,95 % 37,94 % 43,55 % 46,13 % 48,57 % 53,83 % 58,49 % 60,24 % 61,24 % 60,28 % 60,97 % 62,30 % 63,79 % 68,36 % 70,02 % 72,50 % 74,16 % 77,65 % Garantovaná likvidační hodnota: 100 % + 60 % průměru zabezpečených výkonností 20,49 % 32,95 % 37,94 % 43,55 % 46,13 % 48,57 % 53,83 % 58,49 % 60,24 % 61,24 % 60,28 % 60,97 % 62,30 % 63,79 % 68,36 % 70,02 % 72,50 % 74,16 % 77,65 % 132,65 % Procento ročního výnosu 5,81 % V tomto posledním příkladu má index stoupající tendenci. Vzorec snižuje výkonnosti ukazatelů: neumožňuje úplně využít celý růst. Průměr výkonností indexu tak činí 54,42 %. V důsledku toho podílník obdrží při splatnosti, tedy 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den, 100 % + 60 % x 54,42 % = 132,65 % původně investovaného kapitálu (kromě vstupních poplatků). Procento ročního výnosu (kromě vstupních poplatků) podílníka Investičního Fondu bude tedy rovné 5,81 %. Tuto návratnost investice je tedy třeba porovnat s: návratností státní obligace s nulovým kuponem a srovnatelnou splatností, tedy 4,43 % ročně 22. dubna 2008 (sazba bez rizika) návratností přímé investice do ukazatele Lyxor Diversifié Obligations nebo do indexu (investice bez garantovaného kapitálu) 80 % Referenční indexy a ukazatele výkonnosti mají rostoucí tendenci: vzorec nevyužije celý růst a zmírňuje prudké poklesy ukazatelů 60 % +32,65 % výkonnost indexu vyjádřena v % 40 % 20 % 0 % T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 20 % 40 % výkonnost KB Ametyst 4 čtvrtletí výkonnost od počátku indexu DJ Euro Stoxx 50 V tomto případě procento ročního výnosu Investičního Fondu činí 5,81 %.

10 Simulace na historických údajích trhu Simulace na historických údajích trhů umožňují vypočítat výnosy, které by měl Investiční Fond, pokud by byl uveden na trh v minulosti. Simulace jsou uvedeny podle data splatnosti vzorce. Umožňují pochopit chování vzorce v různých fázích trhu v posledních letech. Připomínáme ovšem, že minulý vývoj není předpovědí budoucího vývoje trhů ani výkonností Investičního Fondu. Testy na historických údajích byly provedeny za účelem simulace výkonnosti nabízených produktů stejných charakteristik jako Investiční Fond (stejná doba trvání, stejné podkladové indexy (1), stejný vzorec úhrady ), které byly uvedeny na trh k různým datům v minulosti. Bylo realizováno 2943 simulací u produktů spuštěných denně v době od 1. ledna 1992 do 14. dubna 2003 (a tedy se splatností od 1.ledna 1997 do 14. dubna 2008). Výsledky jsou následující: Vývoj ročního procenta výnosu podle data splatnosti Investičního Fondu v porovnání s procenty dosaženými v případě přímé investice do indexu DJ Euro Stoxx 50 a reinvestovanými dividendami a procentem bez rizika na 5 let (4,43 % k 22. dubnu 2008). 35,00 % ,00 % 2 1 5,00 % 5,00 % 01/01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ procento ročního výnosu investice do indexu DJ Euro Stoxx 50 procento ročního výnosu investice do indexu DJ Euro Stoxx 50 sazba bez rizika Tento graf ukazuje, že je možné rozlišit 3 období: 1/ Období leden 1992 červenec 1997 Simulace provedené u podobných produktů uvedených v době od ledna 1992 do července 1997 (a tedy se splatností od ledna 1997 do července 2002) vykazují pravidelný růst výnosů na 3 trzích s akciemi, obligacemi a nemovitostmi. Účinek průměru zavedený vzorcem umožňuje tento růst částečně využít. 2/ Období srpen 1997 červenec 2001 Simulace u produktů uvedených v době od srpna 1997 do července 2001 (a tedy se splatností od srpna 2002 do července 2006) ukázaly pokles procent ročního výnosu, ten ale přesto v tomto období zůstal na dobré úrovni. Účinek průměru zavedený vzorcem tento pokles snižuje, dokonce tak, že výnosy Investičního Fondu zůstávají stabilní a na dobré úrovni. 3/ Období srpen 2001 duben 2003 Simulace u produktů uvedených v době od srpna 2001 do dubna 2003 (a tedy se splatností od srpna 2006 do dubna 2008) ukazují nižší procenta výnosu, silně ovlivněná poklesem indexu.

11 RIZIKOVÝ PROFIL: Upozornění: Investiční Fond KB AMETYST 5 je sestaven s perspektivou investic po celou dobu životnosti Fondu. Doporučujeme proto kupovat podíly tohoto Fondu pouze tehdy, pokud máte v úmyslu si je ponechat až do plánované splatnosti. Pokud své podíly prodáte před splatností (tedy k jinému datu než 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den), cena, která Vám bude nabídnuta, bude záviset na parametrech trhu v daný den. Může být značně odlišná (nižší nebo vyšší) než částky vyplývající z použití uvedeného vzorce. Rizika spojená s klasifikací: Klasifikace Investičního Fondu ho nutí přesně dodržovat vzorec. Jelikož vzorec pro výplatu je předem daný, správce nemůže rozhodnout o investicích jinak než s cílem dosáhnout vzorce, a to nezávisle na nových předpokladech vývoje trhu. Rizika spojená s charakteristikami vzorce: Podílník se prostřednictvím Investičního Fondu vystavuje rizikům spojeným s charakteristikami vzorce, který má následující nevýhody: garance kapitálu se vztahuje pouze na podílníky, kteří upsali své podíly až do likvidační hodnoty dne 30. prosince 2008 a kteří si je ponechají až do splatnosti podílník nedostává dividendy z akcií tvořících index podíl na růstu indexu je omezen na 60 % způsob výpočtu výkonnosti zahrnuje účinek aritmetického průměru, což může v některých případech citelně omezit rozsah růstu, kterého podílník využívá Tržní riziko: Kromě data uplatnění garance podléhá likvidační hodnota vývoji trhů a rizikům spojeným s jakoukoli investicí. Likvidační hodnota Investičního Fondu se může vyvíjet jak nahoru, tak dolů. Doba trvání vzorce je 5 let, podílníci Investičního Fondu musí brát svou investici jako investici na 5 let a ujistit se, že tato délka investice odpovídá jejich majetkovým potřebám a jejich finanční situaci. Rizika protistrany: Investiční Fond bude vystaven riziku protistrany vyplývajícímu z použití termínovaných finančních nástrojů uzavřených s úvěrovou institucí. Investiční Fond je tedy vystaven riziku, že tato úvěrová instituce nebude moci dostát svým závazkům z titulu těchto nástrojů. Riziko protistrany vyplývající z použití termínovaným finančních nástrojů nemůže překročit 10 % z čistých aktiv Investičního Fondu pro protistranu. Rizika spojená s inflací: Podílník se prostřednictvím Investičního Fondu vystavuje riziku měnové eroze. GARANCE NEBO OCHRANA: Garance poskytnutá každému podílníkovi je, s výhradou dále uvedených podmínek, plně garantována zárukou poskytnutou Société Générale ( Záruka ). Podílníci, kteří upsali podíly Investičního Fondu do 30. prosince 2008 a požadují jejich odkup na základě likvidační hodnoty k 30. prosinci 2013 ( garantovaná likvidační hodnota ) nebo, pokud tento den není burzovním dnem, k následujícímu burzovnímu dni, využijí Záruky. Podílníci, kteří upsali podíly KB Ametyst 5, bez ohledu na datum upsání jejich podílů v Investičním Fondu, a požadují jejich odkup na základě likvidační hodnoty k 30. prosinci 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následujícímu burzovnímu dni, nevyužijí Záruky. Podílníci, bez ohledu na datum upsání jejich podílů, požadující odkup těchto podílů na základě likvidační hodnoty jiné než k 30. prosinci 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, k následujícímu burzovnímu dni nevyužijí Záruky. Správcovská společnost vykonává Záruku na účet Investičního Fondu. Za předpokladu, že k 30. prosinci 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, k následujícímu burzovnímu dni, by čistá aktiva Investiční společnosti nebyla dostatečná, Société Générale zaplatí Investičnímu Fondu zbytek, aby bylo dosaženo výše Záruky. (Podrobnosti o Záruce jsou uvedené v podrobné zprávě). Kromě data využití Záruky (tedy 30. prosince 2013 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den) nepožívají podílníci žádné Záruky a likvidační hodnota podléhá vývoji trhů. Podrobnosti záručního závazku poskytnutého Société Générale Investičnímu Fondu jsou uvedeny v podrobné zprávě úplného Statutu. Použitá aktiva KB Ametyst 5 bude investovat především do jiných aktiv než akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Investiční Fond bude investovat především do SKIPCP s akciemi spravovanými Lyxor International Asset Management. S cílem realizovat cíl správy a dosáhnout úhrady vzorce využije Investiční Fond výkonnostní OTC swapy nahrazující výkonnost SKIPCP u aktiv Investičního Fondu výkonností vzorce. Tyto výkonnostní swapy byly obchodovány se Société Générale, bez zapojení dalších protistran, v souladu s politikou co nejlepšího výkonu správcovské společnosti.

12 DOTČENÍ UPISOVATELÉ A PROFIL TYPICKÉHO INVESTORA: Investiční Fond je otevřený pro všechny upisovatele. Podíly Investičního Fondu jsou určeny především k prodeji v České republice. Částka, kterou je rozumné investovat do tohoto Fondu, závisí na osobní situaci investora. Pro její určení musí vzít investor v úvahu své bohatství a/nebo svůj osobní majetek, své úspory v hotovosti, svou současnou potřebu peněz a tuto potřebu v horizontu trvání vzorce, ale také své přání podstoupit rizika nebo naopak upřednostnit opatrné investování. Rovněž se doporučuje dostatečně diverzifikovat investice, aby se investor nevystavoval pouze riziku tohoto Investičního Fondu. Každý podílník by tedy měl posoudit svou osobní situaci se svým obvyklým poradcem. Rizikový profil Investičního Fondu ho určuje k tomu, aby ho upisovali podílníci, kteří se částečně chtějí vystavit trhu s akciemi, obligacemi a nemovitostmi, při využití garance na 100 % své investice při splatnosti (kromě vstupních poplatků). Doba trvání Fondu je 5 let. INFORMACE O NÁKLADECH, POPLATCÍCH A DANÍCH: NÁKLADY A POPLATKY: Vstupní a výstupní poplatky: Vstupní a výstupní poplatky zvyšují upisovací cenu placenou investorem nebo snižují výši úhrady. Poplatky požadované Investičním Fondem slouží ke kompenzaci nákladů hrazených Investičním Fondem na investování nebo stažení investic u svěřeného jmění. Nevyžádané poplatky připadají správcovské společnosti, prodejci atd. Náklady k tíži investora vybírané při upisování a zpětném odkupu Základ Stupnice sazeb Vstupní poplatky nezískané do Fondu KB Ametyst 5 Likvidační hodnota x počet podílů maximálně 2 % pro úpisy provedené až do likvidační hodnoty datované 20. prosince 2008, poté maximálně 10 % Vstupní poplatky získané do Fondu KB Ametyst 5 Likvidační hodnota x počet podílů Žádné Výstupní poplatky nezískané do Fondu KB Ametyst 5 Likvidační hodnota x počet podílů Maximálně 3 % Výstupní poplatky získané do Fondu KB Ametyst 5 Likvidační hodnota x počet podílů 1 % Náklady na fungování a správu: Tyto náklady pokrývají všechny náklady fakturované přímo KB Ametyst 5 s výjimkou nákladů na transakce. Náklady na transakce zahrnují náklady na zprostředkování (makléř, burzovní daně atd.) a případně poplatek za pohyb, který může vybírat především depozitář a správcovská společnost. K nákladům na fungování a správu mohou přistoupit: supervýkonnostní provize. Těmi je odměňována správcovská společnost, pokud KB Ametyst 5 překročil své cíle. Jsou tedy fakturovány KB Ametyst 5 poplatky za pohyb fakturované KB Ametyst 5 část příjmů z operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů Další podrobnosti o nákladech skutečně fakturovaných KB Ametyst 5 viz část B Zjednodušeného Statutu. Náklady fakturované KB Ametyst 5 Základ Stupnice sazeb Náklady na fungování a správu včetně daní (1) Čistá aktiva maximálně 1,36 % Poplatky za pohyb n. a. Žádné Část příjmů z operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů n. a. Žádné Supervýkonnostní provize Čistá aktiva Žádné (1) včetně všech výdajů, kromě poplatků za transakci, supervýkonnost a náklady spojené s investováním do SKIPCP nebo Investičního Fondu. KB Ametyst 5 investuje přímo do SKIPCP, jejichž správní náklady nepřekročí 0,50 % čistých aktiv včetně všech daní za rok ze strany SKIPCP a kde se nevybírá žádný vstupní nebo výstupní poplatek. U KB Ametyst 5 se nevybírá žádný poplatek za pohyb. DAŇOVÝ REŽIM: Podle daňového režimu investora mohou případné zisky a příjmy spojené s vlastnictvím podílů SKIPCP podléhat zdanění. Doporučujeme investorům, aby se informovali na toto téma u prodejce SKIPCP.

13 INFORMACE OBCHODNÍ POVAHY: PODMÍNKY UPSÁNÍ A ZPĚTNÉHO ODKUPU: Upisování a odkupy jsou přijímány a centralizovány v oddělení cenných papírů a burzy Société Générale nejpozději v hod. v pracovní bankovní den předcházející datu stanovení likvidační hodnoty, na jejímž základě budou provedeny. Minimální částka upsání činí českých korun ( CZK ) bez vstupních poplatků pro první upsání. Upisování se provádí na částku nebo na tisíciny podílů. Odkupy se provádějí na tisíciny podílů. DATUM UZÁVĚRKY ÚČETNÍHO OBDOBÍ: Poslední den výpočtu likvidační hodnoty v měsíci říjnu První uzávěrka: poslední den výpočtu likvidační hodnoty v měsíci říjnu 2009 POUŽITÍ VÝSLEDKU: Kapitalizační Investiční Fond. Zaúčtování se provádí podle inkasovaných kuponů. DATUM A PERIODICITA VÝPOČTU LIKVIDAČNÍ HODNOTY: Likvidační hodnota se vypočítává týdně každý pátek nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den. Burzovní den je definován jako den, který není svátečním dnem ve smyslu francouzského zákoníku práce, není uveden v kalendáři uzavíracích dní Pařížské burzy a není uveden v kalendáři uzavření trhů hlavní kotace cenných papírů, které patří do indexu, jenž slouží pro výpočet referenčního ukazatele. MÍSTO A PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ NEBO OZNÁMENÍ LIKVIDAČNÍ HODNOTY: V sídle LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT, 17, Cours Valmy, Puteaux FRANCIE. Distribuce tohoto Zjednodušeného prospektu, nabídka nebo koupě podílů KB Ametyst 5 mohou v některých zemích podléhat určitým omezením. Tento Zjednodušený prospekt nepředstavuje ani nabídku, ani vyhledávání zákazníka z iniciativy kohokoli v kterékoli zemi, kde by taková nabídka nebo vyhledávání zákazníků byly nezákonné nebo kde by osoba předkládající tuto nabídku nebo provádějící toto vyhledávání nesplňovala podmínky požadované k tomuto účelu nebo vůči jakékoli osobě, vůči které by bylo nezákonné podat tuto nabídku nebo provádět akvizici. Podíly KB Ametyst 5 nebyly a nebudou nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech na účet nebo ve prospěch občana nebo rezidenta Spojených států. Žádná jiná osoba kromě osob uvedených v tomto Zjednodušeném prospektu není oprávněna poskytovat informace o KB Ametyst 5. Potenciální upisovatelé podílů KB Ametyst 5 se musí informovat o zákonných požadavcích vztahujících se tuto žádost o upsání a získat informace o předpisech pro kontrolu směnných kurzů a daňovém režimu, které platí v zemi, jejichž jsou občany nebo rezidenty nebo kde mají své bydliště. MĚNA, V NÍŽ JSOU PODÍLY NEBO AKCIE DENOMINOVÁNY: Česká koruna ( CZK ) DATUM VZNIKU: Tento SKIPCP byl schválen Orgánem pro finanční trhy (AMF) dne 12. května Byl vytvořen 4. srpna PŮVODNÍ LIKVIDAČNÍ HODNOTA: 1 koruna česká DOPLŇKOVÉ INFORMACE: Úplný Statut Fondu a poslední výroční a periodické dokumenty je možné si vyžádat od poradců SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Doplňující vysvětlení jsou k dispozici na internetových stránkách Kompletní Statut SKIPCP a poslední výroční a periodické dokumenty budou zaslány ve lhůtě jednoho týdne na základě písemné žádosti podílníka zaslané na adresu: LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17, Cours Valmy F PUTEAUX Datum uveřejnění Statutu: 16. května 2008 Na stránkách AMF ( se nacházejí doplňující informace o seznamu zákonných dokumentů a všech ustanoveních týkajících se ochrany investorů. Tento Zjednodušený Statut musí být předán upisovatelům před upsáním.

14 ČÁST B STATISTIKA TATO ČÁST ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU BUDE K DISPOZICI AŽ PO SKONČENÍ PRVNÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ KB AMETYST 5.

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT 1 OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT... 3 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE... 3 STRUČNÁ PREZENTACE...3 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ...3 KLASIFIKACE... 3 ZÁRUKA... 3 SKIPCP JINÉ SKIPCP...

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense cedex Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ K: 24. 2. 2012 Obsah KB AMETYST 4 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7 Účetní

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015 pro.cs.xx.01511.lu051116.pdf TARGET 015 (EURO) FUND AACCEURO 1. PROSINEC 015 Přístup a styl Fond je spravován pomocí týmového přístupu s cílem nabídnout optimalizovaný a dynamický výběr třídy aktiv v rámci

Více

KB AKCENT ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AKCENT ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AKCENT ZJEDNODUŠENÝ STATUT Strana OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT..... 3 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE. 3 STRUČNÁ PREZENTACE:. 3 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ: 3 KLASIFIKACE:... 3 ZÁRUKA:. 3 SKIPCP JINÉ SKIPCP:......

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

Pololetní zpráva za období 2010/2011

Pololetní zpráva za období 2010/2011 Pololetní zpráva za období 2010/2011 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Zvláštní upozornění... 4 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu...

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money Bank

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

CFI Z-Allocator CZK I.

CFI Z-Allocator CZK I. CFI Z-Allocator CZK I. 100% Garance návratnosti investované částky Nová konstrukce strukturovaného produktu Vysoká participace na podkladovém aktivu Krátká splatnost 4 roky Emitentem banka s vysokým ratingem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Strana 418 Sbírka zákonů č. 57 / 2012 Částka 22 57 VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Česká národní banka stanoví podle 170

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2018 II, FIX % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

Raiffeisen Český konzervativních investic. Pololetní zpráva 2010/2011

Raiffeisen Český konzervativních investic. Pololetní zpráva 2010/2011 Raiffeisen Český fond konzervativních investic Pololetní zpráva 2010/2011 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

KB AKCENT KOMPLETNÍ STATUT

KB AKCENT KOMPLETNÍ STATUT KB AKCENT KOMPLETNÍ STATUT Strana OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT... 4 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE... 4 STRUČNÁ PREZENTACE:...4 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ:...4 KLASIFIKACE:...4 ZÁRUKA:...4 SKIPCP JINÉ SKIPCP:...4

Více

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu:

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu: Investiční dotazník společnost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. Erbenova 312/1 (Belveder), 602 00 Brno IČ: 60717068 tel.: +420 545 219 713; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brně oddíl B.,

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793 ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy ČD Cargo, a.s., s pevným úrokovým

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny L 86/42 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/450 ze dne 4. prosince 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2015/44) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2. FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.1 NÁZEV FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.2 DEN VZNIKU

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 ÚVOD Vážení přátelé, jistě jste postřehli změnu designu Zpravodaje. Tato změna je změnou pouze optickou, takže ve Zpravodaji i nadále naleznete Vám dobře známé koláčové grafy

Více

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA DUBEN 2016 C-QUADRAT Strategie OBSAH C-QUADRAT Strategie Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ Vývoj pravidelné investice

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více