Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité. Poznámky k tomuto monitoru OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Volby a nastavení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité. Poznámky k tomuto monitoru OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Volby a nastavení"

Transkript

1 Návod k obsluze Poznámky k tomuto monitoru OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky 1-1 Funkce 1-2 Popis tlačítek 1-3 Použití ovládacích prvků 1-4 Funkce tlačítek dálkového ovladače 1-5 Funkce a základní obsluha Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Kapitola 2 Volby a nastavení 2-1 Přepnutí vstupního signálu 2-2 Nastavení obrazu 2-3 Nastavení barev 2-4 Zvuková nastavení 2-5 Auto Screen Size Changing 2-6 Změna Screen Ratio 2-7 Nastavení Úsporného režimu 2-8 Nastavení kontrolky napájení/zobrazení loga EIZO 2-9 Nastavení pískání 2-10 Zobrazení informací 2-11 Nastavení zobrazovaného jazyka 2-12 Uzamčení tlačítek 2-13 Návrat k výchozímu nastavení Kapitola 3 Řešení potíží Kapitola 4 Další informace 4-1 Nasazení držáku 4-2 Technická data 4-3 Slovníček 4-4 Přednastavené hodnoty Použití dálkového ovladače Následující nastavení jsou dostupná z dálkového ovladače. Podrobnosti k jeho použití naleznete v Průvodci dálkovým ovládáním (samostatný návod). - Nastavení časovače vypnutí (Off Timer) - Změna barevného režimu - Změna velikosti obrazu - (Při zobrazení herního obrazu) Změna velikosti obrazu/nastavení Thru Mode - Změna nastavení USB - Nastavení hlasitosti/umlčení - Přepnutí vstupního signálu - Zobrazení PinP (obrazu v obraze)

2 Jako partner skupiny ENERGY STAR, společnost EIZO NANAO CORPORATION rozhodla, že tento výrobek splňuje směrnice ENERGY STAR pro úsporu energie. Použití zvláštních funkcí, jako je změna velikosti obrazu (např. změna horizontálního a vertikálního poměru stran obrazu ze vstupu), může být při komerčním nebo veřejném využití porušením autorského zákona. Specifikace produktu se mohou lišit v závislosti na regionu. Ověřte si specifikace v návodu psaném v jazyce odpovídajícím zemi, v níž byl výrobek zakoupen. Copyright 2008 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována, ukládána v rešeršním systému či přenášena, v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti EIZO NANAO CORPORATION. Společnost EIZO NANAO CORPORATION není povinna uchovávat jakékoliv jí zaslané důvěrné materiály nebo informace, ledaže by byla učiněna opatření shodující se s potvrzením o příjmu uvedených informací společností EIZO NANAO CORPORATION. Přestože se maximálně snažíme, aby údaje v tomto návodu byly aktuální, vyhrazujeme si právo na případné změny technických údajů monitorů EIZO bez předchozího upozornění. ENERGY STAR je U.S. registrovaná známka. Apple a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. VGA je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation. VESA je registrovaná ochranná známka Video Electronics Standards Association. Windows a Xbox 360 jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation. HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky HDMI Licensing LLC. PowerManager je ochranná známka společnosti EIZO NANAO CORPORATION. FlexScan, ScreenManager a EIZO jsou registrované ochranné známky EIZO NANAO CORPORATION v Japonsku a ostatních zemích.

3 Poznámky k tomuto monitoru Tento výrobek je určen k vytváření dokumentů, sledování multimediálního obsahu a dalšímu běžnému použití. Tento výrobek byl speciálně nastaven pro použití v regionu, do kterého byl původně dodán. Při používání mimo tento region se nemusí výrobek chovat podle uvedených údajů. Na tento výrobek není poskytována záruka v případě použití jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu. Technické údaje uvedené v tomto návodu jsou platné pouze při použití námi specifikovaného napájecího a datového kabelu. Jako volitelné používejte pouze výrobky námi schválené nebo vyrobené pro tento výrobek. Monitor nastavujte nejdříve po 30 minutách po zapnutí, protože elektrické součásti jsou stabilizovány přibližně po 30 minutách provozu. Chcete-li omezit změnu svítivosti způsobenou dlouhodobým používáním a zajistit tak konstantní svítivost, používejte monitor při nižším jasu. Pokud je dlouhou dobu zobrazen jeden obraz a pak se obraz změní, může se objevit zbytkový (přetrvávající) obraz. Doporučujeme vám používat spořič obrazovky nebo časovač vypnutí, je-li zobrazen stejný obraz po dlouhou dobu. Doporučujeme pravidelně čistit monitor, zachováte tak vzhled nového monitoru po celou dobu jeho životnosti.(viz Čistění na další straně.) LCD panel je vyroben vysoce přesnou technologií. Pokud se přesto objeví černé nebo stále svítící pixely LCD panelu, nejedná se o závadu. Procento použitelných pixelů: 99,9994 % nebo vyšší. Podsvícení LCD panelu má konečnou dobu životnosti. Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, obraťte se na svého prodejce. Netlačte na panel nebo na jeho okraje příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo ke vzniku vad obrazu. Pokud by byla obrazovka dlouhodobě vystavena tlaku, mohl by se LCD panel znehodnotit nebo poškodit. (Pokud jsou stopy po působení tlaku stále vidět, zobrazte na monitoru bílou nebo černou barvu. Vady obrazu by pak měly zmizet.) Chraňte obrazovku před poškrábáním ostrými předměty jako je tužka nebo pero. Tyto předměty by mohly poškodit povrch panelu. Nepokoušejte se čistit povrch pomocí papírových kapesníků, neboť by mohly poškrábat LCD panel. Přenesete-li studený monitor do teplé místnosti nebo stoupne-li rychle teplota v místnosti, může dojít ke sražení vody uvnitř i vně monitoru. V tomto případě monitor nezapínejte a počkejte, dokud se sražená voda neodpaří. Zabráníte tak poškození monitoru. Poznámky k tomuto monitoru 3

4 Čištění Upozornění Nikdy nepoužívejte ředidla, benzín, alkohol, abrasivní prostředky nebo jiné agresivní čisticí prostředky. Při jejich použití by mohlo dojít k poškození LCD panelu a krytu přístroje. Pro čištění povrchu panelu je doporučeno používat prostředek ScreenCleaner. [LCD panel] Povrch LCD displeje čistěte pomocí měkké utěrky, např. z bavlny, nebo papíry na čistění optiky. V případě vzdorujících skvrn můžete část utěrky navlhčit vodou a pak LCD displej otřít opět pomocí suché utěrky. [Kryt přístroje] Přístroj otřete měkkou utěrkou, mírně navlhčenou ve slabém čisticím prostředku. Pohodlné používání monitoru Příliš tmavá nebo jasná obrazovka může mít vliv na zrak. Vždy upravte jas monitoru podle okolních podmínek. Při dlouhodobém sledování monitoru se mohou oči unavit. Každou hodinu si vždy na 10 minut odpočiňte. 4 Poznámky k tomuto monitoru

5 OBSAH Poznámky k tomuto monitoru... 3 Čištění... 4 Pohodlné používání monitoru... 4 OBSAH... 5 Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky Funkce Popis tlačítek Použití ovládacích prvků Funkce tlačítek dálkového ovladače Funkce a základní obsluha...11 Kapitola 2 Volby a nastavení Přepnutí vstupního signálu Volba vstupního signálu z požadovaného zdroje [Input Selection] Nastavení obrazu (Pouze pro analogový signál z PC) Nastavení barev Jednoduché nastavení Volba barevného režimu [Color Mode] Pokročilá nastavení Volba barevného režimu Color Mode Nastavitelné položky Zvuková nastavení Nastavení [Výšek (Treble) / basů (Bass) / vyvážení (Balance) / úrovně (Sound Level)] Auto Screen Size Changing (pouze pro signál na vstupu HDMI) Automatická změna velikosti obrazu podle informace o poměru stran vstupního signálu [Auto Screen Size] Nastavení Úsporného režimu Nastavení podmínek návratu z úsporného režimu [Signal Detection] Nastavení kontrolky napájení/zobrazení loga EIZO Vypnutí svitu kontrolky napájení při činnosti monitoru [Power Indicator] Nastavení zobrazení loga EIZO/nezobrazení loga při zapnutí monitoru [EIZO Logo Appearing Function] Nastavení pískání Nastavení pískání [Beep] Zobrazení informací Kontrola nastavení, doby používání apod. [Information] Nastavení zobrazovaného jazyka Nastavení jazyka nabídek [Language] Uzamčení tlačítek Uzamčení všech dostupných funkcí [Operation Lock] Návrat k výchozímu nastavení Reset barevného nastavení [Reset] Reset všech nastavení [Reset] Kapitola 3 Řešení potíží Přehled zpráv Kapitola 4 Další informace Nasazení držáku Technická data Slovníček Přednastavené hodnoty Změna Screen Ratio (pouze pro signál HDMI) Změna rozsahu zobrazení vstupního signálu [Screen Ratio] OBSAH

6 Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro tento LCD monitor EIZO. 1-1 Funkce 24 širokoúhlý LCD panel se vstupem Video Rozlišení 1920 bodů 1200 řádek Vybaven funkcemi ConstantEnhancer a OutlineEnhancer Vybaven funkcí PinP (obraz v obraze) Umožňuje automatické nastavení jasu podle obrazu a osvětlení okolí Vybaven specializovanými funkcemi pro zobrazení herní grafiky (barevný režim, velikost obrazu a Thru Mode ) Použití posuvné lišty slide bar a zajištění vynikající použitelnosti Stojan ArcSwing 2 dovoluje volné nastavení výšky a úhlu monitoru Dálkový ovladač umožňuje snadné ovládání a nastavení monitoru Vybaven programem ScreenManager Pro for LCD (Windows), který se ovládá klávesnicí nebo myší [Použitelný vstupní signál z PC] Zásuvky DVI-D 1, D-Sub mini 15-pin 1 (dvě vstupní zásuvky) Horizontální a vertikální kmitočty jsou uvedeny v tabulce: Horizontální Digitální signál 31,5 76 khz: každý předvolený signál ±1 khz kmitočet Analogový signál 31,5 80 khz: každý předvolený signál ±1 khz Vertikální kmitočet Digitální signál Analogový signál Hz: každý předvolený signál ±1 Hz (VGA TEXT: Hz) (49 51 Hz jsou dostupné i při 720p/1080p*) Hz: každý předvolený signál ±1 Hz (49 51 Hz jsou dostupné i při 720p/1080p*) * Pro některé AV zdroje, jako Microsoft Xbox 360 Možnost použití různých režimů snímkové synchronizace (49,6 50,4 Hz, 59,5 60,5 Hz) Výbava USB porty (vstup 2, výstup 2 ) Digitální obrazový vstup DVI (HDCP) Možnost funkce USB audio Možnost použití zařízení připojených přes USB na dvou PC Stojan monitoru je možné vyměnit za přídavné rameno nebo jiný držák. (Viz 4-1 Upevnění přídavného ramena na straně 34.) Podrobnosti k použití dálkového ovladače naleznete v Průvodci dálkovým ovládáním. [Použitelný vstupní signál Video] Zásuvka HDMI 2 (dvě vstupní zásuvky) 6 Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky

7 Připojení periférií Počítač Reproduktory (s vestavěným zesilovačem) Zásuvka DVI Přehrávají zvuk z připojeného PC nebo AV zařízení apod. Hlasitost reproduktorů připojených k monitoru můžete nastavovat funkcí ovládání hlasitosti v monitoru. Zvuk ze sluchátek můžete vychutnat po připojení sluchátek do sluchátkového výstupu. Zásuvka D-Sub mini 15-pin Monitor můžete používat ve spojení s Windows PC nebo počítačem Macintosh. Upozornění Podle použitého PC může být nezbytné nastavení [USB]....str. 14 USB zařízení AV zařízení Přehrávač DVD Klávesnice (Můžete připojit i tiskárnu, skener apod.) Upozornění Použijte PC/OS, který podporuje USB. [Kompatibilní OS] - Windows 2000/XP/Vista - Mac OS a vyšší Myš Zásuvka HDMI Herní konzole Po připojení můžete vidět obraz z DVD, videorekordéru, herní konzole apod. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky 7

8 1-2 Popis tlačítek Nabídka Nastavení (ScreenManager *) Switch Přijímač dálkového ovládání 2. Snímač (detekce okolního osvětlení) 3. Přepínač vstupních signálů ( ) 4. Dotyková lišta 5. Tlačítko nabídky ( ) 6. Vypínač ( ) 7. Kontrolka napájení Stav kontrolky napájení Modrá Oranžová Zhasnutá Monitor zobrazuje Úsporný režim Napájení je vypnuto Provozní režim * ScreenManager je označení společnosti EIZO pro nabídku nastavení. (V tomto návodu se položky nastavení v nabídce označují lomenými závorkami < >. např.: <Color>) Kromě dotyku můžete zapnout monitor i dotykem na, nebo dotykovou lištu. Modrý svit kontrolky při činnosti monitoru můžete potlačit (viz Vypnutí kontrolky napájení při zapnutém monitoru na str. 26). 8 Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky

9 1-3 Použití ovládacích prvků Zapnutí/vypnutí napájení Zapnutí: Dotykem některého z tlačítek zapněte monitor. Vypnutí: Dotkněte se. Přepnutí vstupního signálu Klepněte na. S každým klepnutím na tlačtko se vstupní signál přepne. Jsou možné tři způsoby ovládání: Zobrazení/opuštění nabídky Nabídka nastavení Dotkněte se. - Dotyk tlačítka Zkrácená nabídka - Klepnutí na lištu (V době, kdy není zobrazena nabídka) Přidržením tlačítka na 5 sekund se obsah nabídky změní takto: Volume (dotyk na 5 sekund) Color Mode (dotyk na 5 sekund) Brightness.* Volba položky nabídky Nastavení a seřízení Dotkněte se lišty. Přejíždějte po dotykové liště doprava a doleva. Rychlost změny nastavení se mění podle rychlosti posouvání po liště. - Posunutí po dotykové liště Při jemném nastavení Klepněte na některý z konců dotykové lišty, označený a. Operace s použitím dotykové lišty (výběr, nastavení, potvrzení a volba položky) je možné provádět z ovladače. * Pokud není na vstupu signál, i v případě, že bylo změněno nastavení nabídky, zobrazuje se nabídka hlasitosti ( Volume ). Jedno klepnutí změní nastavovanou hodnotu o jeden krok nahoru nebo dolů.trvalý dotek lišty způsobí postupnou změnu hodnoty. Potvrzení položky Potvrzení nastavené hodnoty Klepněte na lištu. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky 9

10 1-4 Funkce tlačítek dálkového ovladače Podrobnosti k použití dálkového ovladače naleznete v Průvodci dálkovým ovládáním. (2) (3) (4) (1) (5) (6) (7) (9) (8) (10) (11) (12) Tlačítko Funkce 1 POWER Zapnutí a vypnutí napájení 2 OFF TIMER Nastavení doby do vypnutí monitoru 3 COLOR MODE Změna barevného režimu 4 SCREEN SIZE Změna velikosti obrazu 5 GAME Použití při zobrazení herní grafiky (pro signál HDMI) SIZE Změna velikosti obrazu THRU Změna na Thru Mode (minimalizuje zpoždění obrazovky) 6 USB Změna nastavení USB při použití PC 7 t / u / ENTER Volba položky, určení nastavení nebo hodnoty v každé nabídce 8 MENU Zobrazí nebo potlačí nabídku nastavení 9 VOLUME Nastavení hlasitosti 10 MUTE Dočasné umlčení zvuku 11 INPUT SELECT Přepnutí vstupního signálu PC PC 1/PC 2 HDMI HDMI 1/HDMI 2 12 PinP Použití při zobrazení PinP ON/OFF Zapnutí a vypnutí PinP FULL Zobrazení podokna na plné obrazovce SOUND Změna zvukového výstupu (hlavního okna, podokna nebo z obou) POSITION Změna polohy podokna TEMP OFF Dočasné skrytí podokna TRANSLUCENT Nastavení průhlednosti podokna 10 Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky

11 1-5 Funkce a základní obsluha Nastavení obrazu, barev a hlasitosti (Pouze pro analogový signál z PC: PC 2 Input) 1 Nastavení obrazovky Strana 15 Nastavení zvuku Nabídka nastavení (Obsluhu nabídek naleznete na str. 13.) Page 23 Nabídka nastavení zvuku Pro nastavení [Výšek (Treble) / basů (Bass) / vyvážení (Balance) / úrovně (Sound Level)] Nabídka nastavení obrazovky Automatické nastavení obrazu [Auto Screen Adjust] 2 Pokročilé nastavení obrazu Odstranění svislých pruhů [Clock] viz str. 16 Odstranění blikání a rozmazání [Phase] viz str. 17 Úprava polohy obrazu [Hor.Position] viz str. 17 [Ver.Position] viz str. 17 Nastavení obrazu, který nemá správné rozlišení [Resolution] viz str. 30 Automatické nastavení gradace barev [Auto Range Adjust] viz str. 18 Potlačení šumu v obraze [Signal Filter] viz str. 31 Nastavení barev (Jednoduché nastavení) Strana 19 [ ] označuje název funkce. Nastavitelné funkce se liší podle vstupního signálu. (Viz Přehled nabídky nastavení na str. 37.) Nabídka nastavení barev Volba barevného režimu [Color Mode] Nastavení barev Page 20 (Pokročilé nasatvení) V každém režimu můžete nastavit [Jas (Brightness) / černou (Black Level) / kontrast (Contrast) / sytost (Saturation) / odstín (Hue) / teplotu (Temperature) / OutlineEnhancer / ContrastEnhancer / zesílení (Gain) / strmost (Gamma) / filtr šumu (Noise Filter) / převod I/P (I/P Conversion)].Dostupnost funkcí se liší podle režimu. Návrat k výchozímu nastavení Obnovení nastavení barev [Reset] viz str. 28 Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky 11

12 Provedení užitečných nastavení/úprav Návrat k výchozímu nastavení Strana 28 Nabídka nastavení (Obsluhu nabídek naleznete na str. 13.) Chcete-li resetovat všechna nastavení [Reset] Zobrazení informací Strana 27 Nabídka nastavení monitoru Zobrazení jazykového nastavení K nastavení jazyka nabídek [Language] viz str. 27 Automatické nastavení jasu Umožňuje automatické nastavení jasu podle obrazu a osvětlení okolí [BrightRegulator] viz str. 22 Nastavení Úsporného režimu Nastavení podmínek návratu z úsporného režimu [Signal Detection] viz str. 25 Nastavení kontrolky napájení Chcete-li, aby při používání monitoru kontrolka napájení [Power Indicator] nesvítila viz str. 26 Nastavení zvukové signalizace Nastavení zvukové signalizace [Beep] viz str. 26 Automatická změna velikosti obrazu Automatická změna velikosti obrazu podle informace o poměru stran vstupního signálu [Auto Screen Size] viz str. 24 Změna poměru stran obrazu Změna rozsahu zobrazení vstupního signálu [Screen Ratio] viz str. 24 Nastavení barevného prostoru Nastavení barev při nesprávném zobrazení [Color Space] viz str. 32 Nastavení Field Rate Volba nastavení počtu snímků podle oblasti použití monitoru [Field Rate] viz str. 32 Nabídka zobrazení Chcete-li zkontrolovat nastavení, dobu používání, atd. [Information] Změna nastavení USB Nabídka USB Změna nastavení podle použitého PC (při připojení USB) [USB] Nastavení zobrazení loga EIZO Strana 14 Strana 26 Nastavení zobrazení loga EIZO/nezobrazení loga při zapnutí monitoru [EIZO Logo Appearing Function] Uzamčení ovládání Uzamčení všech dostupných funkcí [Operation Lock] Strana 28 [ ] označuje název funkce. Nastavitelné funkce se liší podle vstupního signálu. (Viz Přehled nabídky nastavení na str. 37.) 12 Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky

13 Provedení užitečných nastavení/úprav (pokračování) Následující nastavení jsou dostupná z dálkového ovladače. Podrobnosti k použití dálkového ovladače naleznete v Průvodci dálkovým ovládáním. Nastavení časovače vypnutí (Off Timer) Nastavení doby do vypnutí monitoru [OFF TIMER] Změna nastavení USB Změna nastavení podle použitého PC (při připojení USB) [USB] Změna barevného režimu Změna režimu zobrazení podle použití monitoru [COLOR MODE] Změna velikosti obrazu Změna velikosti obrazovky/velikosti obrazu [SCREEN SIZE] Nastavení zobrazení herní grafiky Změna velikosti obrazu na obrazovce [SIZE] Změna režimu na Thru Mode (minimalizuje zpoždění obrazovky) [THRU] Nastavení hlasitosti Zvýšení/snížení hlasitosti [VOLUME (+/-)] Dočasné umlčení zvuku [MUTE] Přepnutí vstupního signálu Přepnutí vstupního signálu podle zařízení, které chcete zobrazit [PC/HDMI] Zobrazení PinP (obrazu v obraze) Současné zobrazení signálu z PC (v hlavním okně) a signálu ze vstupu HDMI (v podokně ) [ON/OFF] Zobrazení podokna na plné obrazovce [FULL] Volba výstupního zvuku [SOUND] Změna polohy podokna [POSITION] Dočasné skrytí podokna [TEMP OFF] Nastavení průhlednosti podokna [TRANSLUCENT] [ ] označuje název tlačítka ovladače. Základní ovládání nabídky nastavení [Zobrazení nabídky nastavení a výběr funkce] (1) Dotkněte se ovládacího tlačítka. Objeví se hlavní nabídka. (2) Posouváním po liště doprava a doleva zvolte funkci a klepněte na lištu. Objeví se podnabídka. (3) Posouváním po liště doprava a doleva zvolte funkci a klepněte na lištu. Objeví se nabídka s nastavením. (4) Posouváním po liště doprava a doleva nastavte monitor a klepněte na lištu. Hodnota/volba nastavení je uložena. [Opuštění nabídky nastavení] (1) Dotkněte se. Nabídka nastavení se uzavře. Některé nabídky nemají podnabídky. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky 13

14 Kapitola 2 Volby a nastavení 2-1 Přepnutí vstupního signálu Volba vstupního signálu z požadovaného zdroje [Input Selection] [Postup] (1) Dotkněte se ovládacího tlačítka. S každým klepnutím na tlačítko se vstupní signál přepne takto. PC1 PC2 HDMI1 HDMI2 PC1... Nastavení vstupního signállu je dostupné z dálkového ovladače. (Viz Průvodce dálkovým ovládáním.) Dotykem tlačítka při zobrazení PinP se vstupní signál přepne do podokna. Při spojení s PC pomocí USB propojení [USB] Změňte nastavení [USB] podle vstupního signálu PC. Nastavení Stav použití PC1 (digitální signál) Při použití PC 1. PC 2 (analogový signál) Při použití PC 2. [Postup] (1) Vyberte ikonu <USB> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <USB>. (2) Posunutím prstu po dotykové liště vyberte PC1 nebo PC2 a klepněte na lištu. Nastavení USB je nyní hotovo. [Pokud se zobrazí následující zpráva] Pokud se zobrazí následující zpráva If the USB setting is changed, the USB connection to the selected PC will be lost. Do you change the setting?, potvrďte vpravo (pro přepnutí USB nastavení) a pokračujte krokem 3. (3) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte Yes a klepněte na lištu. Nastavení USB je nyní hotovo. Upozornění Pokud není nastavení [USB] správné, zařízení USB připojené k monitoru nebude pracovat nebo nebude vycházet zvuk zařízení z reproduktorů monitoru. Při změně nastavení mějte na paměti toto. - Je-li k monitoru připojeno USB paměťové zařízení, např. USB paměť, může dojít k poškození či ztrátě dat. Vždy měňte nastavení USB až po odpojení USB zařízení. - Při používání aplikace, jako je např. přehrávání zvuku, se po návratu k původnímu nastavení nemusí zvuk ozývat. Vždy měňte nastavení USB až po ukončení aplikace. Nastavení USB je dostupné z dálkového ovladače. (Viz Průvodce dálkovým ovládáním ) 14 Kapitola 2 Volby a nastavení

15 2-2 Nastavení obrazu (Pouze pro analogový signál z PC) Nastavení obrazu LCD monitoru se používá pro omezení blikání obrazu a pro nastavení správné polohy a velikosti obrazu při použití u daného počítače. Pro pohodlné používání monitoru je vhodné nastavit obraz po prvním připojení monitoru k počítači nebo po příslušných změnách nastavení počítače. Pokud se obraz zobrazuje správně, není nutné provádět žádná nastavení. Funkce automatického nastavení Auto Screen Adjust pracují v těchto případech: Při prvním připojení signálu k monitoru. Při prvním připojení signálu k monitoru po změně rozlišení, obnovovacího kmitočtu nebo vstupního signálu. Při použití digitálního signálu se obraz vždy zobrazuje správně podle předem nastavených dat monitoru. Není nutné nastavení obrazu. Upozornění Funkce Auto Screen Adjust nepracuje se vstupními signály v nízkém rozlišení, jako VGA apod. Před nastavováním barev nechte LCD monitor alespoň 30 minut ustálit. [Postup při nastavení] 1 Proveďte automatické nastavení obrazu. K automatickému nastavení blikání, polohy a velikosti obrazu [Auto Screen Adjust] (1) Vyberte ikonu <Screen> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Screen>. (2) Vyberte ikonu <Auto Screen Adjust> z nabídky <Screen> a klepněte na dotykovou lištu. Na obrazovce se objeví Your current setting will be lost, if you perform Auto Screen Adjust. Do you continue?. (3) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte Yes a klepněte na lištu. Funkce Auto Screen Adjust se spustí a kmitočet, fáze a poloha obrazu se nastaví automaticky. 2 Připravte na displej vzor (pattern) pro seřízení analogového signálu. (1) Vložte EIZO LCD Utility Disk do počítače. (2) Počítač se systémem Windows: Spusťte Screen Adjustment Utility ze spouštěcího menu CD disku. U počítačů s jiným systémem než Windows: Použijte soubory se vzory pro nastavení obrazovky. Je-li obraz zobrazen správně, přejděte k bodu 5. Pokud obraz není v pořádku: pokračujte krokem 3. Upozornění Tato funkce pracuje správně, je-li obraz zobrazen přes celou plochu na počítačích se systémem Windows nebo Macintosh. Tato funkce nepracuje správně, je-li obraz jen v části obrazovky (např. okno se systémem DOS) nebo je-li použito černé pozadí (např. tapeta). Funkce Auto Adjust nemusí pracovat správně s některými grafickými kartami. Pokud není obraz zobrazen ve správném rozlišení ani po provedení automatického nastavení, nastavte rozlišení vstupního signálu ručně. Po nastavení rozlišení proběhne [Auto Screen Adjust] znovu. (Viz kap. 3 Řešení potíží na str. 30.) Informace o tom, jak otevřít a používat soubory se vzory pro nastavení obrazu, naleznete v souboru Readme.txt nebo Readme. Pokud používáte systém Macintosh, můžete otevřít soubor přímo z menu CD disku. Kapitola 2 Volby a nastavení 15

16 3 Proveďte znovu automatické nastavení při zobrazeném vzoru pro nastavování analogového signálu. K automatickému nastavení blikání, polohy a velikosti obrazu [Auto Screen Adjust] (1) Zobrazte vzor 1 (Pattern 1) přes celou obrazovku pomocí programu Screen Adjustment Utility nebo pomocí souborů se vzory pro seřizování. (2) Vyberte ikonu <Screen> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Screen>. (3) Vyberte ikonu <Auto Screen Adjust> z nabídky <Screen> a klepněte na dotykovou lištu. Na obrazovce se objeví Your current setting will be lost, if you perform Auto Screen Adjust. Do you continue?. (4) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte Yes a klepněte na lištu. Funkce Auto Screen Adjust se spustí a kmitočet, fáze a poloha obrazu se nastaví automaticky. Je-li obraz zobrazen správně, přejděte k bodu 5. Pokud obraz není v pořádku: pokračujte krokem 4. 4 Proveďte pokročilé nastavení z nabídky <Screen>. Odstranění svislých pruhů [Clock] (1) Vyberte ikonu <Clock> z nabídky <Screen> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Clock>. (2) Posouváním po liště doprava a doleva potlačte svislé pruhy a klepněte na lištu. Nastavení je hotovo. Po liště posouvejte pomalu, oblast přesného nastavení je velmi úzká. Pokud se po nastavení objeví blikání, rozmazaný obraz nebo pruhy, pokračujte dále nastavením [Phase] (fáze). 16 Kapitola 2 Volby a nastavení

17 Odstranění blikání a rozmazání [Phase] (1) Vyberte ikonu <Phase> z nabídky <Screen> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Phase>. (2) Posouváním po liště doprava a doleva potlačte blikání a rozmazání obrazu a pak klepněte na lištu. Nastavení je hotovo. Upozornění U některých typů počítačů nebo grafických karet nelze zcela odstranit blikání či rozmazání. Úprava polohy obrazu [Hor.Position/Ver.Position] Vzhledem k tomu, že je počet pixelů a jejich poloha na LCD monitoru pevně daná, existuje pouze jediné správné nastavení polohy obrazu. Volba Position umožňuje pohybovat s obrazem do správné polohy. Nastavení Vzhled obrazu Hor.Position Je-li obraz vodorovně posunut, proveďte nastavení polohy obrazu. Pokud se svislé pruhy objevují v obraze i po nastavení, vraťte se k Potlačení svislých pruhů [Clock] a proveďte nastavení znovu. (Clock Phase Position) Ver.Position Je-li obraz posunut svisle, proveďte nastavení polohy obrazu. (1) Vyberte ikonu <Hor.Position>/<Ver.Position> z nabídky <Screen> a klepněte na dotykovou lištu. Zobrazí se nabídka <Hor.Position>/<Ver.Position>. (2) Posunutím prstu po dotykové liště nastavte polohu tak, aby se celá oblast obrazu, označená tečkovanou čarou, objevila na obrazovce. Pak klepněte na lištu. Nastavení je hotovo. Kapitola 2 Volby a nastavení 17

18 5 Nastavení barevné gradace. Automatické nastavení gradace barev [Auto Range Adjust] Každý barevný tón (0 až 255) může být zobrazen díky nastavení úrovně výstupního signálu. (1) Zobrazte vzor 2 (Pattern 2) přes celou obrazovku pomocí programu Screen Adjustment Utility nebo pomocí souborů se vzory pro seřizování. (2) Vyberte ikonu <Auto Range Adjust> z nabídky <Screen> a klepněte na dotykovou lištu. Na obrazovce se objeví Your current setting will be lost, if you perform Auto Screen Adjust. Do you continue?. (3) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte Yes a klepněte na lištu. Dojde k automatickému nastavení gradace barev. (4) Zavřete vzor 2 (Pattern 2). Pokud používáte program Screen Adjustment Utility, ukončete jej. 18 Kapitola 2 Volby a nastavení

19 2-3 Nastavení barev Jednoduché nastavení Volba barevného režimu [Color Mode] Přepnutím barevného režimu nastavíte monitor do příslušného režimu zobrazení. (Vstupní signál z PC) Příslušný režim zobrazení můžete volit ze šesti režimů. Nastavení barevného režimu je dostupné z dálkového ovladače. (Viz Průvodce dálkovým ovládáním ) Stav nastavení Color Mode můžete změnit. (Viz kap. Pokročilá nastavení na str. 20.) Režimy Stav Text Pro zobrazení textu v programech pro úpravu textů či tabulek. Picture Vhodné pro prohlížení fotografií nebo obrázků. Movie Vhodné pro přehrávání videa a animací. srgb Vhodné pro přesnou reprodukci barev s srgb kompatibilními zařízeními. Game (PC) Vhodné pro přehrávání herní grafiky. Custom (xxx * ) Nastavení barev podle vašich požadavků. * Zobrazí se právě zvolený vstupní signál. (HDMI Input Signal) Příslušný režim zobrazení můžete volit z pěti režimů. Režimy Stav Standard Standardní zobrazení videa. Cinema Vhodný pro filmové efekty apod. Dynamic Vhodný pro jasně ohraničené obrazy. Game Vhodné pro přehrávání herní grafiky. Custom (xxx * ) Nastavení podle vašich požadavků. * Zobrazí se právě zvolený vstupní signál. [Postup] (1) Vyberte ikonu <Color> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <Color Mode> z nabídky <Color> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Color Mode>. (3) Posouváním po liště doprava a doleva zvolte požadovaný režim a klepněte na lištu. Nastavení barevného režimu je nyní dokončeno. Kapitola 2 Volby a nastavení 19

20 Pokročilá nastavení Volba barevného režimu Color Mode V každém režimu je možné nezávislé nastavení a uložení nastavení barev. (PC Input Signal) : Nastavení je možné : Nastavení není možné Ikona Funkce Barevný režim Text Picture Movie srgb Game (PC) Custom (xxx * ) Brightness Black Level Contrast Saturation Hue Temperature Advanced Settings OutlineEnhancer ContrastEnhancer Upozornění Před začátkem nastavení barev analogového vstupního signálu z PC proveďte automatické nastavení [Auto Range Adjust]. Viz kap. Automatické nastavení barevné gradace na str. 18. Před nastavováním barev nechte LCD monitor alespoň 30 minut ustálit. Volbou ikony <Reset> v nabídce <Color> se vraťte k výchozím hodnotám (továrnímu nastavení) odstínu zvoleného barevného režimu. Na více monitorech se může stejný obraz jevit různých barvách, je to dáno charakteristikami monitorů. Při sledování obrazu na více monitorech proveďte jemné vizuální dostavení barev. Nastavitelné funkce se liší podle režimu. Podrobnosti naleznete v tabulkách vlevo. Gain Gamma Reset (HDMI Input Signal) Ikona Funkce : Nastavení je možné : Nastavení není možné Barevný režim Standard Cinema Dynamic Game Custom (xxx * ) Brightness Black Level Contrast Saturation Hue Temperature Advanced Settings OutlineEnhancer ContrastEnhancer Gamma Noise Filter I/P Conversion Reset * Zobrazí se právě zvolený vstupní signál. 20 Kapitola 2 Volby a nastavení

21 Nastavitelné položky Nabídka Popis Nastavitelný rozsah Brightness Black Level Nastavení požadovaného jasu celé obrazovky Nastavení černé podle požadavků 0 až 100% 0 až 100% RGB (červená, zelená, modrá) se nastavuje samostatně pro vstupní signál z PC a společně pro vstupní signál HDMI Contrast Nastavení kontrastu obrazu 0 až 100% Všechny barevné gradace je možné zobrazit při nastavení na 50% Saturation Nastavení sytosti barev -50 až 50 Upozornění Tato funkce nemusí umožnit zobrazení všech barevných gradací. Hue Změna barevného odstínu, -50 až 50 např. pokožky, atd. Upozornění Tato funkce nemusí umožnit zobrazení všech barevných gradací. Temperature Nastavení teploty barev 4000K až 10000K po krocích 500K. (Včetně 9300K) Nastavení na Off představuje přirozené barevné podání panelu. Hodnoty uvedené v Kelvinech (K) slouží pouze pro orientaci. OutlineEnhancer Zvýraznění obrysů objektů stínováním -5 až 5 ContrastEnhancer Gain Gamma Noise Filter I/P Conversion Reset Funkce mění vnímání kontrastu obrazu Nastavení červené, zelené a modré pro dosažení požadovaného barevného tónu Nastavení hodnoty gamma (strmosti) Enable/Disable (zapnuto/vypnuto) 0 až 100% Nastavte příslušný jas červené/ zelené/modré pro dosažení požadovaného barevného tónu. Přitom použijte obraz s bílým nebo šedým pozadím. 1.8/2.0/2.2/2.4 Nastavování hodnoty gama je doporučeno provádět pro digitální vstupní signál. Omezení obrazového šumu nebo šumu vznikajícího při komprimaci MPEG High/Low/Disable (Vysoký/Nízký/ Vypnuto) Upozornění V závislosti na nastavení může dojít k degradaci signálu. Volba způsobu konverze I/P (prokládaný/progresivní). Video (2-3)/Video (2-3/2-2)/Video Image/Still Image Vyberte některou z položek podle obrazu na monitoru. (Viz POZNÁMKU ) Reset barevného nastavení zvoleného barevného režimu na výchozí hodnoty Hodnoty udávané v % jsou pouze orientační. Při nastavení [I/P Conversion] postupujte podle tohoto popisu: - [Video (2-3)]: obecně TV vysílání, filmy apod. - [Video (2-3/2-2)]: filmy, CG apod. - [Video Image]: TV drama apod. - [Still Image]: statické snímky, např. fotografie Kapitola 2 Volby a nastavení 21

22 [Postup] (1) Vyberte ikonu <Color> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <Color Mode> z nabídky <Color> a klepněte na dotykovou lištu. (3) Vyberte požadovanou barvu z nabídky <Color Mode> a klepněte na dotykovou lištu. (4) Vyberte požadovanou funkci z nabídky <Color> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se menu zvolené funkce. (5) Posouváním po liště doprava a doleva nastavte hodnotu a klepněte na lištu. Nastavení/volba je hotova. Nabídky <Color Mode> a <Brightness> mohou být zobrazeny ze zkrácené nabídky. (Viz str. 9) Automatické nastavení jasu [BrightRegulator] Jas obrazu je automaticky nastavován podle okamžitého jasu zobrazovaného signálu a okolního osvětlení, které sleduje snímač ve spodní části monitoru. [Postup] (1) Vyberte ikonu <Monitor Settings> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <BrightRegulator> z nabídky <Monitor Settings> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <BrightRegulator>. (3) Posunutím prstu po dotykové liště vyberte High, Standard nebo Disable a klepněte na lištu. Nastavení funkce BrightRegulator je nyní hotovo. Nezakrývejte snímač. Pokud vám připadá režim Standard příliš světlý, nastavte High. 22 Kapitola 2 Volby a nastavení

23 2-4 Zvuková nastavení Nastavení [Výšek (Treble) / basů (Bass) / vyvážení (Balance) / úrovně (Sound Level)]. Nabídka Popis Nastavitelný rozsah Treble Nastavení úrovně zvuku -15 až 15 v oblasti vysokých kmitočtů Bass Balance Sound Level Nastavení úrovně zvuku v oblasti nízkých kmitočtů Vyvážení hlasitosti levého a pravého kanálu Nastavení vstupní úrovně zvuku -15 až až 32-3 až 3 Zvuková nastavení kromě [Sound Level] jsou dostupná odděleně pro reproduktory a sluchátka. Při nastavování zvuku sluchátek je připojte k monitoru. Různé druhy vstupních signálů mohou poskytnout různou hlasitost, to je způsobeno různou úrovní zvuku z vnějších zařízení. Pokud se např. podstatně liší hlasitost zdrojů na vstupech HDMI1 a HDMI 2, můžete snížit rozdíl nastavením vyšší hodnoty [Sound Level] pro slabší vstup. [Postup] (1) Vyberte ikonu <Sound> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte požadovanou funkci z nabídky <Sound> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se menu zvolené funkce. (3) Posouváním po liště doprava a doleva nastavte hodnotu a klepněte na lištu. Nastavení je hotovo. Upozornění Podle nastavení hlasitosti může dojít ke zkreslení zvuku. V tom případě snižte hlasitost. Zvukové zkreslení se sníží. Kapitola 2 Volby a nastavení 23

24 2-5 Auto Screen Size Changing (pouze pro signál na vstupu HDMI) Automatická změna velikosti obrazu podle informace o poměru stran vstupního signálu [Auto Screen Size] Velikost obrazu se může změnit automaticky podle informace o poměru stran v signálu z připojeného AV zařízení. [Postup] (1) Vyberte ikonu <Monitor Settings> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <Auto Screen Adjust> z nabídky <Monitor Settings> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Auto Screen Size>. (3) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte Enable a klepněte na lištu. Nastavení je hotovo. Pokud nechcete, aby se měnila velikost podokna automaticky, nastavte <Auto Screen Size> v <Monitor Settings> na Disable. Po automatické změně velikosti obrazu jej můžete změnit ručně. (Viz Průvodce dálkovým ovládáním ) 2-6 Změna Screen Ratio (pouze pro signál HDMI) Změna rozsahu zobrazení vstupního signálu [Screen Ratio] Obecně se vstupní signál zobrazuje vždy mírně ořezaný ze všech stran (overscan). Rozsah zobrazení vstupního (Příklad: signál s poměrem stran 16:9) signálu je možné nastavit. Vstupující obraz Rozsah zobrazení [Postup] (1) Vyberte ikonu <Monitor Settings> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <Screen Ratio> z nabídky <Monitor Settings> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Screen Ratio>. (3) Posunutím prstu po dotykové liště vyberte Standard, Full Image nebo Full Screen a klepněte na lištu. Nastavení je hotovo. Nastavení Standard Full Image Full Screen Stav Zobrazení při standardním nastavení (levá, pravá, horní a dolní část vstupujícího obrazu jsou mírně oříznuty). Zobrazuje téměř celý vstupující obraz. Při zobrazení je zachován poměr stran 16:9. Levá a pravá část obrazu jsou mírně oříznuty. (Vemte prosím na vědomí, že obraz s poměrem stran 4:3 nebo Letterbox je zobrazen jako při nastavení Full Image, i když je zvoleno nastavení Full Screen.) Při volbě Full Image nebo Standard se mohou na pravé, levé, horní či dolní straně obrazu objevit černé pruhy podle poměru stran signálu na vstupu. Pokud se při volbě Standard zaobrazuje šum na okrajích obrazu, zvolte Full Image. 24 Kapitola 2 Volby a nastavení

25 Screen Ratio Vstupní signál: poměr stran (Formát) 4:3 (480i/480p/ 576i/576p) Letterbox (480i/480p/ 576i/576p) (480i/480p/ 576i/576p) 16:9 (1080i/720p/1080p) Standard Full Image Full Screen 2-7 Nastavení Úsporného režimu Nastavení podmínek návratu z úsporného režimu [Signal Detection] Funkce umožňuje nastavit podmínky přechodu do úsporného režimu v případě, že na právě zvoleném vstupu není žádný signál, a podmínky probuzení z úsporného režimu. Nastavení Žádný vstupní signál Podmínka probuzení z úsporného režimu All Input Signals Current Input Signal Disable Po 5 sekundách bez signálu přechází monitor do úsporného režimu. Po 45 sekundách bez signálu přechází monitor do úsporného režimu. Jsou sledovány všechny signálové vstupy a pokud je na některém z nich rozpoznán signál, monitor pokračuje v promítání detekovaného signálu. Je sledován pouze signál na vstupu, který byl zvolen před přechodem do úsporného režimu; je-li rozpoznán signál, monitor pokračuje v promítání signálu ze zvoleného vstupu. [Postup] (1) Vyberte ikonu <Monitor Settings> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <Signal Detection> z nabídky <Monitor Settings> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Signal Detection>. (3) Posunutím prstu po dotykové liště vyberte All Input Signals, Current Input Signal nebo Disable a klepněte na dotykovou lištu. Nastavení detekce signálu je skončeno. Upozornění Monitor sleduje stav vstupního signálu. Je-li signál detekován před přechodem do úsporného režimu, není tato detekce považována za podmínku k probuzení. Při zobrazení PinP nepřejde monitor do režimu úspory energie. Je-li zvoleno All Input Signals, nemusí se monitor probudit z úsporného režimu; závisí to na stavu signálu z připojených zařízení a dalších podmínkách. Pokud se monitor neprobouzí, změňte nastavení nebo klepněte na dotykovou lištu a vyberte vstupní signál z požadovaného zařízení. Upozornění Odpojení síťového přívodu zcela vypne napájení monitoru. I když monitor přejde do režimu spánku, všechna USB zařízení připojená k monitoru (vstupní i výstupní) pracují. (Proto se spotřeba monitoru mění podle připojených zařízení i v režimu úspory energie.) Kapitola 2 Volby a nastavení 25

26 2-8 Nastavení kontrolky napájení/zobrazení loga EIZO Vypnutí svitu kontrolky napájení při činnosti monitoru [Power Indicator] Tato funkce umožňuje potlačit svit kontrolky napájení (modré), pokud monitor pracuje a zobrazuje. Ve výchozím nastavení kontrolka napájení svítí. [Postup] (1) Vyberte ikonu <Monitor Settings> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <Power Indicator> z nabídky <Monitor Settings> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Power Indicator>. (3) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte Off a klepněte na lištu. Nastavení kontrolky napájení je skončeno. Nastavení zobrazení loga EIZO/nezobrazení loga při zapnutí monitoru [EIZO Logo Appearing Function] Po zapnutí monitoru se ve středu obrazovky objevuje logo EIZO. Tato funkce umožňuje povolit zobrazení loga (Logo display)/potlačit zobrazení loga (No logo display). Standardně se logo EIZO zobrazuje. [Způsob nastavení] (1) Dotykem tlačítka vypněte monitor. (2) Přidržte tlačítko po dobu cca 3 sekund. Logo EIZO se neobjeví na displeji. [Obnovení] (1) Dotykem tlačítka vypněte monitor. (2) Přidržte tlačítko po dobu cca 3 sekund. Logo EIZO se opět zobrazí. 2-9 Nastavení pískání Nastavení pískání [Beep] Můžete zapnout/vypnout provozní zvukovou indikaci tlačítek, chybových hlášení apod. Typ zvuku Krátké pípnutí Dlouhé pípnutí Nepřetržité pískání Stav Ozve se při každém obsloužení některého ze základních tlačítek. Ozve se při volbě On či Off funkce zámku ovládání. Ozve se při volbě On či Off funkce zobrazení loga EIZO. Ozve se při volbě On či Off funkce zobrazení PinP dotykem tlačítka na cca 2 sekundy. Ozve se při potvrzování zvolené/nastavené hodnoty dotykovou lištou. Ozývá se při nesprávném připojení monitoru. Ozývá se, pokud se nezapne PC nebo AV zařízení. Ozývá se při příchodu vstupního signálu, který neodpovídá specifikacím. 26 Kapitola 2 Volby a nastavení

27 [Postup] (1) Vyberte ikonu <Monitor Settings> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <Beep> z nabídky <Monitor Settings> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Beep>. (3) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte On nebo Off a klepněte na lištu. Nastavení zvukových signálů je nyní hotovo Zobrazení informací Kontrola nastavení, doby používání apod. [Information] Tato funkce umožňuje zkontrolovat nastavení, model monitoru, sériové číslo a dobu používání monitoru. (1) Vyberte ikonu <Information> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Information>. (2) Klepnutím na dotykovou lištu zkontrolujete nastavení atd. Vzhledem ke kontrole výrobku v továrně nemusí být po zakoupení doba používání vždy 0 hodin Nastavení zobrazovaného jazyka Nastavení jazyka nabídek [Language] Tato funkce umožňuje zvolit jazyk nabídky nastavení. Volitelné jazyky Angličtina/ němčina/ francouzština/ španělština/ italština/ švédština/ zjednodušená čínština/ tradiční čínština [Postup] (1) Vyberte ikonu <Monitor Settings> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <Language> z nabídky <Monitor Settings> a klepněte na dotykovou lištu. Objeví se nabídka <Language>. (3) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte jazyk a klepněte na lištu. Nastavení jazyka je nyní hotovo. Kapitola 2 Volby a nastavení 27

28 2-12 Uzamčení tlačítek Uzamčení všech dostupných funkcí [Operation Lock] Tato funkce vám umožňuje uzamknout tlačítka, takže není možné měnit jednou nastavené hodnoty a dostupné funkce jsou nepřístupné. [Uzamčení] (1) Dotykem tlačítka vypněte monitor. (2) Přidržte tlačítko po dobu cca 3 sekund. Tlačítka jsou uzamčena (zobrazí se Operation Lock: ON ) a obrazovka pracuje s uzamčeným ovládáním. V uzamčeném stavu jsou dostupné tyto operace. - Zapnutí/vypnutí dotykem. - Zapnutí dotykem, nebo dotykové lišty. - Odemčení a uzamčení tlačítek. - Zapnutí a vypnutí zobrazení loga EIZO (str. 26) [Odemknutí] (1) Dotykem tlačítka vypněte monitor. (2) Přidržte tlačítko po dobu cca 3 sekund. Tlačítka jsou odemčena (zobrazí se Operation Lock: Off ) a obrazovka pracuje s odemčeným ovládáním Návrat k výchozímu nastavení Reset barevného nastavení [Reset] V právě nastaveném barevném režimu se vrátí k výchozí hodnotě (tovární nastavení) pouze odstín (hue). Popis výchozího nastavení naleznete v kap. Hlavní výchozí nastavení (tovární nastavení) na str. 38. [Postup] (1) Vyberte ikonu <Color> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. (2) Vyberte ikonu <Reset> z nabídky <Color> a klepněte na dotykovou lištu. Zobrazí se Your current color data will be lost. (3) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte Reset a klepněte na lištu. Obnovení všech nastavení je nyní hotovo. Reset všech nastavení [Reset] Vrátí všechny volby/nastavení kromě [Field Rate], [USB] a [Volume] ta výchozí hodnoty (tovární nastavení). [Postup] (1) Vyberte ikonu <Reset> z nabídky nastavení a klepněte na dotykovou lištu. Zobrazí se All settings except for the field rate and USB are reset.. (2) Posouváním po liště doprava a doleva vyberte Reset a klepněte na lištu. Obnovení všech nastavení je nyní hotovo. 28 Kapitola 2 Volby a nastavení

29 Kapitola 3 Řešení potíží Pokud problém přetrvává i po použití uvedených řešení, obraťte se na svého prodejce. Není obraz Viz č. 1 a 2 v (Vstupní signál z PC), č. 1 a 2 v (Vstupní signál HDMI) Potíže se zobrazením Viz č. 1 6 ve (Všeobecné), č. 3 7 ve (Vstupní signál z PC) a č. 3 ve (Vstupní signál HDMI) Další potíže Viz č v (Všeobecné), č. 8 v (Vstupní signál z PC) a č. 4 a 5 v (Vstupní signál HDMI) Potíže s USB Viz č. 9 v (Vstupní signál z PC) (Všeobecné) Problém Možná příčina a řešení 1. Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá. V nabídce <Color> nastavte <Brightness> nebo <Contrast>.(Osvětlení LCD monitoru má omezenou životnost. Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, poraďte se s prodejcem.) 2. Objevují se duchy, vypálený obraz. Při zobrazení nehybného obrazu po dlouhou dobu použijte spořič obrazovky nebo časový vypínač. Vznik trvalého obrazu je u LCD panelů možný. Snažte se vyvarovat zobrazování stejného obrazu po velmi dlouhou dobu. 3. Na obrazovce se objevují červené/modré/zelené svítící nebo neaktivní body. 4. Na obrazovce zůstávají interferenční obrazce a otisky prstů. Jedná se o typickou vlastnost LCD panelů, nejde o závadu. Nechte monitor delší dobu zobrazovat bílou plochu. Vady obrazu by pak měly zmizet. 5. Na obrazovce se objevuje šum. Při použití funkcí [ContrastEnhancer] nebo [OutlineEnhancer] nemusí být možné některé obrazy správně promítat, může se objevit abnormální gradace nebo šum, záleží na obraze. 6. Nesprávné zbarvení písma. Byla-li nevhodně použita funkce [OutlineEnhancer], písmo může být zbarveno. 7. Není zvuk/nejde ovládat hlasitost. Zkontrolujte, je-li signálový kabel správně připojen. Zkontrolujte zapojení zástrčky sluchátek do sluchátkového výstupu. Nastavte hlasitost. 8. Hlasitost zvuku se liší podle připojených zařízení. Vyrovnejte rozdíly v hlasitostech mezi zařízeními nastavením <Sound Level> v nabídce <Sound>. (Viz str. 23.) 9. Monitor se náhle vypnul. Zkontrolujte, zda není nastaven časovač [Off Timer]. Zkontrolujte jeho nastavení. (Viz Průvodce dálkovým ovládáním ) Zkontrolujte, zda je v položce <Signal Detection> v nabídce <Monitor Setting> nastaveno Disable. (Viz str. 25.) 10. Položky nabídky nelze vybrat Volitelnost položek závisí na vstupním signálu. Ověřte pomocí přehledu nabídky. (Viz Přehled nabídky na str. 37.) 11. Tlačítka nepracují. Ověřte, zda nejsou uzamčena. (Viz str. 28.) 12. Dálkový ovladač nepracuje. Ověřte, zda ovladač míří na přijímač. Ověřte, zda nejsou mezi ovladačem a přijímačem překážky. Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie. Ověřte správnou polohu baterií v ovladači. Kapitola 3 Řešení potíží 29

30 (Vstupní signál z PC) Problém 1. Není obraz Kontrolka napájení nesvítí. Možná příčina a řešení Zkontrolujte připojení síťového přívodu. Stiskněte tlačítka. na dálkovém ovladači nebo se dotkněte Kontrolka napájení svítí oranžově. Přepněte vstupní signál pomocí [INPUT SELECT] ( ) na dálkovém ovladači nebo tlačítkem. Stiskněte kteroukoli klávesu nebo pohněte myší počítače. Zapněte počítač. Kontrolka napájení svítí modře. Zkontrolujte, je-li signálový kabel z PC správně připojen. Zkontrolujte nastavení zisku (Gain). 2. Zobrazily se následující zprávy. Tyto zprávy se zobrazují v případě, že je vstupní signál mimo určený rozsah. Tato zpráva znamená, že je vstupní signál mimo povolený kmitočtový rozsah. (Příslušný kmitočet bude zobrazen červeně.) Příklad: Změňte příslušným způsobem režim pomocí programu grafické karty. Podrobnosti naleznete v návodu k použití grafické karty. 3. Obraz nemá správné rozlišení ani po provedení automatického nastavení Auto Screen Adjust. Rozlišení vstupního signálu nebylo správně rozpoznáno a obraz se jeví deformovaný nebo zkreslený. Nastavte <Resolution> v nabídce <Screen> tak, aby rozlišení vstupního signálu odpovídalo rozlišení v nabídce <Resolution>. Po nastavení rozlišení se provede automaticky [Auto Screen Adjust] znovu. 4. Poloha obrazu je posunuta. Nastavte <Hor.Position/Ver.Position> v nabídce <Screen>. (Viz str. 17.) Pokud problém přetrvává, použijte pomocný software od grafické karty pro správné nastavení pozice obrazu. 5. V obrazu se objevují svislé pruhy nebo část obrazu bliká. Nastavte <Clock> z nabídky <Screen>. (Viz str. 16.) Je-li rozlišení nastaveno na , nemusí se projev zlepšit ani po provedení nastavení [Clock], závisí to na vstupním signálu. V tom případě změňte rozlišení na , , atd. 6. Celý obraz bliká nebo je rozmazaný. Nastavte <Phase> z nabídky <Screen>. (Viz str. 17.) 30 Kapitola 3 Řešení potíží

31 Problém Možná příčina a řešení 7. Na obrazovce se objevuje šum. Při použití signálu z analogového vstupu změňte nastavení v <Signal Filter> v nabídce <Screen>. Projev se nemusí zlepšit ani po provedení nastavení, závisí to na vstupním signálu. Doporučujeme používat namísto analogového signálu digitální. Při použití signálu HDCP se normální obraz nemusí objevit okamžitě. 8. Není zvuk/nejde ovládat hlasitost. Změňte nastavení [USB] podle vstupního signálu z PC. 9. USB zařízení připojená k monitoru nefungují. Zkontrolujte, je-li USB kabel správně připojen. Změňte nastavení [USB] podle vstupního signálu z PC. (Viz str. 14.) Změňte port USB na jiný (výstupní port). Pokud počítač nebo periferní zařízení pracují po změně USB portu správně, obraťte se na svého prodejce. (Podrobnosti naleznete v návodu k PC.) Ověřte stav následujícím způsobem: - Restartujte počítač. - Propojte počítač a přídavné zařízení přímo. - Pokud se tímto přímým propojením problém vyřešil (bez použití monitoru jako USB rozbočovače), obraťte se na svého prodejce. Zkontrolujte, zda váš počítač a operační systém podporují rozhraní USB. (Informace o podpoře USB získáte od výrobce počítače/systému.) Při použití Windows zkontrolujte nastavení USB portů v BIOSu počítače. (Podrobnosti naleznete v návodu k PC.) Kapitola 3 Řešení potíží 31

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Umístění varovných nápisů

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. [Umístění varovných nápisů] Př. Výškově

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. [Umístění varovných nápisů] Př. FlexStand

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. [Umístění varovných nápisů] Př. SX2462W

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Umístění varovných nápisů

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Umístění varovných nápisů Tento

Více

Kalibrovatelný barevný LCD monitor

Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Eizo 110222_CG275W_b

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Umístění varovných nápisů Tento výrobek byl speciálně

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation 2-188-141-E1 (1) Video Projektor Návod k obsluze VPL-HS50 2004 Sony Corporation CZ 2 VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Návod k obsluze. Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje.

Návod k obsluze. Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Základní informace o připojení monitoru

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi ii OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění... vii Upozornění pro umisťování... vii Upozornění pro používání... viii Čištění a údržba...ix Poznámky

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A GL2440

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A GL2440 Monitor LCD Uživatelská přír učka GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A GL2440 Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Instalační příručka. Česky

Instalační příručka. Česky Instalační příručka Důležité upozornění: Pečlivě si přečtěte PRECAUTIONS (BEZPEČNOSTNÍ POKYNY), tuto Instalační příručku a Uživatelskou příručku, které jsou uloženy na disku CD-ROM, abyste se důkladně

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1731 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Sestavení LCD monitoru a podstavce... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce...

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Návod k obsluze. Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje.

Návod k obsluze. Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Základní informace o připojení monitoru k počítači

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1900J L1900R L1900E Obsah Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Manuál i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Úvod: Jedná se o převodník (adapter) Ethernet na grafický výstup DVI s jednoduchým designem pro připojení monitoru nebo projektoru. Funkčně se

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Návod k obsluze. Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje.

Návod k obsluze. Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Základní informace o připojení monitoru k počítači

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Umístění varovných nápisů Tento výrobek byl speciálně

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Informace o příručkách a symbolech a značení

Informace o příručkách a symbolech a značení Informace o příručkách a symbolech a značení Druhy příruček Dokumentace k projektoru EPSON je rozdělena na následující dvě příručky. Příručky použijte v níže uvedeném pořadí. 1. Bezpečnostní pokyny/podmínky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Kalibrovatelný barevný LCD monitor

Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. POWER INPUT Disply-Port

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM LCD monitor - uživatelská příručka I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM Podsvícení LED Bezpečnost... 3 Národní konvence... 3 napájení... 4 Instalace... 5 Čistění... 6 Jině... 7 Nastavení... 8

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více