Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa."

Transkript

1 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax: Platnost: 2011 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE

2 ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu 2 Závody společnosti a obchodní oddělení 3 Obchodní podmínky 6 Kanalizace Trouby 10 Kanalizační šachty 17 Studny 20 Dešťové vpustě 21 KomuniKAce Dlažba betonová 26 Zatravňovací dlažba 28 Obrubníky a přídlažba 28 Dílce pro vedení povrchové vody 29 Prvky venkovní architektury 29 Desky schodišťové, bloky schodišťové 33 Výrobky DEKOR 34 Plotové systémy 34 Výrobky pro zděné stavby 37 PozemNÍ stavby Konstrukce montované 40 Ramena schodišťová 40 Překlady železobetonové 40 Desky stropní PZD 41 Panely stropní vylehčené 42 Panely silniční 43 Panel kompostovací 44 Předpjaté stropni panely SPIROLL 44 Předpjaté stěnové panely SPIROLL 45 Panely stropní FILIGRAN 45 Garáže prefabrikované 45 Ekolologie a nádrže Nádrže kruhové 48 Nádrže pravoúhlé 50 Energokanály 52 Odlučovače lehkých kapalin 53 DoplňKOVÁ výroba a služby Směs betonová 55 Dodatkové fakturační položky 55 ÚVODNÍ ČÁST ZÁVODY SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ZÁVOD KUŘim program... stropy SPIROLL a FILIGRAN, kanalizační šachty, nádrže, garáže, dílce montovaných staveb Adresa... Prefa Brno a. s., Kuřim, Blanenská 1190, Kuřim Ředitel u... Josef Holomáč, tel.: , fax: Prodej... tel.: Příprava zakázkové výroby... tel.: Středisko montáže:... Ing. Petr Burka, mobil ZÁVOD OSLAVANY program... dlažba, obrubníky, vegetační dlaždice, odvodňovací žlaby, stropní desky, překlady, bednicí a zdicí tvarovky, silniční panely, plotové systémy, prvky venkovní architektury Adresa... Prefa Brno a. s., Oslavany, Nádražní 20, Oslavany Ředitel u... Ing. Jiří Urban, tel.: , fax: Prodej... tel.: (52, 63), fax: , mobil: , GSM brána: Expedice... mobil: STŘEDISKO BOžice program... dlažba, vegetační dlaždice, krajníky Adresa... Prefa Brno a. s., provoz Božice, Božice 631, Božice Vedoucí provozu... Jiří Matulaj, tel.: , fax: Prodej... tel.: , Expedice... tel.: ZÁVOD STRÁŽNice program... betonové a železobetonové trouby kruhové, vejčité, k protlačování a žlabové, kanalizační šachty, výstelky kanalizačních dílců, dešťové vpustě, studniční skruže a transportbeton Adresa... Prefa Brno a. s., Strážnice, U cihelny 1375, Strážnice Ředitel u... Antonín Polášek, tel.: , fax: Referent zakázky... Petra Hořáková, tel.: , fax: , mobil: Prodej... tel.: , fax: ZÁVOD HODONÍN program... odvodňovací žlaby, bednicí a zdicí tvarovky, venkovní architektura, silniční panely, plotové systémy, dílce pro montované stavby, prostorová prefabrikace (nádrže, objekty), transportbeton Adresa... Prefa Brno a. s., Hodonín, Na Výhoně 3527, Hodonín Ředitel u... Karel Holomáč, tel.: , fax: Referent zakázky... Michal Sládek, tel.: , fax: , mobil: Prodej... tel.: STROJNÍ ZÁVOD VESelÍ NAD MORAVOU program... výroba forem a zařízení, zámečnické práce, opravy strojního zařízení Adresa... Masarykova ul., Veselí nad Moravou Ředitel u... Jiří Matulaj, tel.: (543), fax: Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Úvodní část 3

3 ÚVODNÍ ČÁST ZÁVODY SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ PRODUKTOVÁ SKUPINA POzemNÍ STAVBY (skeletové konstrukce, stropní panely...) Produktový manažer... Tomáš Koudelka, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Stanislav Benda, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Ing. Lenka Gabrielová, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Petr Hudec, tel.: , fax: , mobil: , PRODUKTOVÁ SKUPINA EKOLOgie A NÁDrže (nádrže, odlučovače ropných látek, čerpací stanice...) Produktový manažer... Ing. Jiří Stix, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Pavla Moravcová, tel.: , fax: , mobil: , DceŘINÁ SPOleČNOST PreFA TRADE, a. s. (realizace staveb, stavebniny) Obchodní ředitelka... Hana Malíková, tel.: , fax: , mobil: , Manažer prodeje... Dana Jachimová, tel.: , fax: , mobil: , ŘEDITelSTVÍ Adresa... Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , infolinka: , Generální ředitel... Ing. Jaroslav Starosta, tel.: , fax: Obchodní ředitelka... Ing. Vlasta Urbanová, tel.: , fax: , mobil: Vedoucí útvaru správy a rozvoje majetku... Ing. Josef Málek, tel.: , fax: , mobil: Finanční ředitel... Ing. Petr Daňhel, tel.: , fax: , mobil: Hlavní technolog... Ing. Michal Holák, tel.: , fax: , mobil: Manažer jakosti... Ing. Miloslava Danová, tel.: , fax: , mobil: Manažer výroby... Ing. Zdenka Kubínová, tel.: , fax: , mobil: OBCHODNÍ centrum (infolinka ) STŘEDISKO STAVEBNIN / PRODEJNY HODONÍN... Na Výhoně 3527, Hodonín, Monika Bednářová, tel.: , fax: , mobil: , KUŘIM... Blanenská 1190, Kuřim, mobil: , tel.: , fax: , DceŘINÁ SPOleČNOST PreFA KOMPOziTY, a. s. Ředitel společnosti... Ing. Miloš Filip, tel.: , fax: , mobil: , Technický ředitel... Ing. Pavel Stryk, tel.: , fax: , Obchodní ředitel... Ing. Václav Poulík, tel.: , fax: , Obchodní manažer... Ing. Marek Šlapanský, tel.: , fax: , PreFA Brno SK, a. s. OrgANizAČNÁ zložka TRNAVA Obchodní manažer... Jan Skotal, tel.: , mobil: , Obchodní referent... Jana Kejlová, tel.: , fax: , mobil: PRODUKTOVÁ SKUPINA KANAlizAce (dílce pro kanalizaci a povrchové odvodnění) Produktový manažer... Josef Frolka, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Milan Sodomka, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Hana Svánovská, tel.: , fax: , mobil: , PRODUKTOVÁ SKUPINA DROBNÝ STAVEBNÍ MATeriÁL (dlažby, obrubníky, překlady...) Produktový manažer... Petr Šandera, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Leona Šerová, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Veronika Škrabáková, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Zdeněk Hošek, tel.: , fax: , mobil: , 4 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Úvodní část 5

4 TecHNicKÉ A OBCHODNÍ INFOrmAce OBCHODNÍ PODMÍNKY Prefa Brno a.s. 1. VŠEOBecNĚ 1.1 Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními stranami jsou Prefa Brno a. s. (popř. PREFA TRADE, a. s.) jako prodávající a fyzické nebo právnické osoby jako kupující. OP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání od OP platí jen tehdy, pokud jsou v kupní smlouvě, objednávce, případně jinou formou výslovně sjednána. 1.2 Předmětem plnění jsou výrobky, zboží a služby specifikované v kupní smlouvě. Výrobky vyráběné na zakázku nejsou skladem a vyrábí se až dle požadavku kupujícího dle jím dodaných zadávacích podkladů nebo výrobní dokumentace a jejich dodávky se realizují vždy pouze na základě písemné kupní smlouvy (KS) nebo smlouvy o dílo (SOD). 2. KUPNÍ SmlOUVA (DÁle JEN KS) 2.1 Dohody a ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, které se týkají objednávání, dodání, převzetí zboží a ceny, se uzavírají písemně. Základními doklady jsou objednávka, kupní smlouva, dodací list a faktura. Při prodeji za hotové tyto doklady nahrazuje doklad o prodeji za hotové. 2.2 K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím může dojít: a) ústně při osobním odběru předáním a převzetím výrobků a zboží na základě vystavení dodacího listu a jejich zaplacením v hotovosti b) písemnou formou 2.3 Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření KS. Po obdržení objednávky vystaví prodávající návrh KS, který potvrdí a zašle kupujícímu k odsouhlasení. Nedílnou součástí KS na výrobky vyráběné na zakázku je výrobní dokumentace (výkres tvaru a výztuže) potvrzená kupujícím. KS je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží zpět svůj návrh KS potvrzený kupujícím. Jakékoliv další změny po uzavření KS jsou možné pouze po písemné dohodě podepsané oběma smluvními stranami (např. dodatek ke smlouvě). 2.4 Návrh KS obsahuje: označení výrobků a zboží, technické požadavky, množství, cenu včetně ceny obalů, platební podmínky, termín plnění, místo plnění a způsob dodání. 2.5 Provede-li kupující na návrhu KS jakékoliv změny, tyto změny ruší platnost podpisu prodávajícího a nezakládají vznik KS. V takovém případě se jedná o nový návrh na uzavření KS. 2.6 Kupující je povinen potvrdit návrh KS obratem, nejpozději však do tří dnů po jeho obdržení. 2.7 Nevrátí-li kupující potvrzený návrh KS ani do 14 dnů ode dne vystavení, může prodávající od KS odstoupit. 2.8 Uzavřením smlouvy se prodávající zavazuje výrobky, zboží a služby dodat dle podmínek jednaných v kupní smlouvě a kupující je povinen výrobky, zboží a služby odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. veškerého zboží a služeb je cena smluvní. 3. DODACÍ PODMÍNKY 3.1 Vlastnictví k prodávaným výrobkům, zboží a obalům a nebezpečí vzniku škody na věci a jejich ztráty přechází na kupujícího (není-li v KS sjednáno jinak): a) v místě plnění osobním převzetím výrobků a zboží kupujícím v místě plnění ě prodávajícího (za osobní převzetí se považuje okamžik naložení výrobků na přepravní prostředek). b) na jiném místě předáním smluvených výrobků a zboží k přepravě prvnímu písemně pověřenému dopravci. Kupující má povinnost označit prodávajícímu přesné místo vykládky, čas a způsob. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávností těchto údajů. Kupující pak uhradí s kupní cenou i dopravné. 3.2 Výrobky a zboží je oprávněn odebrat osobně kupující popř. kupujícím zmocněná třetí osoba. Plná moc musí obsahovat: 1. základní údaje o zmocniteli (adresa, IČ, DIČ, telefon) 2. úplné údaje o zmocněném 3. k čemu předkladatele tato plná moc zmocňuje (včetně čísla KS) 4. dobu platnosti plné moci 5. razítko, podpis zmocnitele a zmocněného Plná moc v jednom vyhotovení zůstává uložena u prodávajícího. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího i pokud se jedná o dopravce výrobků a zboží pro kupujícího. Uvedením čísla občanského průkazu, jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu. 3.3 Na dodané výrobky a zboží vystaví prodávající dodací list, kterým prokazuje svoje plnění. Dodací list obsahuje: údaj o místě plnění (dodávající ) číslo KS, na základě které je plněno, nebo číslo objednávky údaje o příjemci a konečném příjemci údaje o předmětu plnění (značka, cena za jednotku, cena celkem, číslo, množství) dopravní náklady vedlejší náklady úplné čitelné údaje o přejímajícím a podpis přejímajícího razítko a podpis odpovědného pracovníka vydávajícího u 3.4 Prodávající je povinen zboží zajistit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží. 3.5 Obaly jsou palety, proklady a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy a skladování. Nevratné obaly fakturuje prodávající společně s dodávkami za pořizovací nákladovou cenu. 3.6 Kupující má právo na výměnný způsob palet a prokladů při osobním odběru, nebo na vrácení prodávajcímu za těchto podmínek: a) vracené palety a proklady musí být stejného druhu a nepoškozené b) palety a proklady mohou být vráceny pouze v místě plnění (nákupu) a od kupujících c) palety a proklady musí být prodávajícímu vráceny nejpozději do čtyř měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla dodávka uskutečněna d) poškozené palety a proklady jsou nevratné 3.7 Při splnění podmínek uvedených v čl. 3.6 je prodávající povinen vzít palety a proklady zpět. Kupující má právo na úhradu jejich fakturované ceny snížené o částku, která představuje jejich amortizaci. Procento amortizace obalu je uvedeno v platném ceníku. 3.8 V případě, že v kupní smlouvě není uvedeno přesné datum odběru, může kupující, popř. jím pověřená třetí osoba, výrobky a zboží odebrat pouze po předchozí dohodě s prodávajícím, popř. na základě výzvy prodávajícího. 3.9 Kupující se zavazuje, že zakázku odebere v daném termínu s maximálním posunem 14 kalendářních dní. Pokud kupující nedodrží ani tento posunutý termín, je dodavatel oprávněn účtovat skladné ve výši 2 % z kupní ceny uskladněných prefabrikátů za každý započatý den po tomto termínu. Pokud nebude zboží vyrobené na zakázku odebráno do 30 dnů, může být toto zboží vyfakturováno Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu při neuskutečnění nakládky z důvodu povětrnostních vlivů, při přerušení dodávky elektrické energie do svých ů, požárů, povodní a jiných nepředvídatelných událostí vyšší moc. 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 Kupní cena předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy. Na poskytnutí slevy nemá kupující právní nárok. Ceny jsou stanoveny franko (fco) výrobní prodávajícího. V ceně výrobků a zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek. Vratné obaly a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy a skladování jsou účtovány zvlášť a nevztahují se na ně slevy. 4.2 U sériově vyráběných výrobků jsou ceny stanoveny v platném ceníku prodávajícího. 4.3 U výrobků na zakázku jsou ceny kalkulovány a časově omezeny pro každou zakázku. Dojde-li mezi předáním cenové nabídky a návrhem KS k výraznému zvýšení cen vstupů (materiál, energie ), nebo došlo-li ze strany kupujícího k chybnému zadání, je prodávající oprávněn upravit odpovídajícím způsobem cenovou kalkulaci. 4.4 Kupní cena bude kupujícím uhrazena takto: a) platba v hotovosti kupující, popř. jím pověřená třetí osoba, uhradí kupní cenu v hotovosti před odběrem výrobků a zboží v místě plnění. b) platba předem na základě faktury vystavené prodávajícím. Výrobky a zboží budou ve sjednaném termínu kupujícímu vydány po předložení dokladu o zaplacení, kterým je výpis z účtu u peněžního ústavu nebo ústřižek složenky. c) platba na fakturu zálohová na základě vystavené zálohové faktury. Dodávky výrobků a zboží budou zahájeny po uhrazení zálohy. Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví prodávající kupujícímu fakturu daňový doklad, kde bude uhrazená záloha odečtena. Nebude-li zálohová faktura uhrazena do tří kalendářních týdnů po datu její splatnosti, má prodávající právo od KS odstoupit a provést storno vystavené zálohové faktury. Odstoupením od smlouvy a stornem zálohové faktury nejsou dotčena práva prodávajícího na úhradu sankčních postihů, které je kupující prodávajícímu povinen uhradit. Prodávající přitom neodpovídá za škodu způsobenou nerealizováním původně sjednaného závazku. d) platba na fakturu dle KS, objednávky vystavené prodávajícím ve lhůtě splatnosti stanovené kupní smlouvou. 4.5 Faktura prodávajícího musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění platném v den vystavení faktury. Zejména tyto údaje: IČ, DIČ, název a sídlo smluvních stran, čísla bankovních účtů, údaje o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, příjemce předmětu plnění číslo smlouvy nebo objednávky označení a číslo faktury datum vystavení, datum zdanitelného plnění, datum splatnosti předmět fakturace místo určení razítko a podpis oprávněné osoby 4.6 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je doba splatnosti faktury 14 dnů ode dne jejího vystavení. Je-li kupující v prodlení s úhradou fakturované kupní ceny, popřípadě dopravy nebo hodnoty vratných obalů, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 4.7 Při dopravě vozidlem prodávajícího, popř. po železnici, je kupující povinen uhradit prodávajícímu dopravné a všechny další účelně vynaložené náklady na dopravu výrobků a zboží. Nebude-li vozidlo prodávajícího (zhotovitele) nebo jím určené třetí osoby, vyloženo v místě určení kupujícím (objednatelem) do 90 minut od příjezdu, může prodávající účtovat kupujícímu prostoje vozidla dle svého platného ceníku a kupující je povinen tyto prostoje prodávajícímu uhradit. 4.8 Oprávněná reklamace po převzetí výrobků neopravňuje kupujícího k zadržování plateb za výrobky bez vad. 4.9 V případě, že kupující neuhradí své předcházející závazky prodávajícímu, má prodávající právo další dodávky zastavit, aniž by kupující měl právo vymáhat náhradu škody a ušlý zisk. 5. TecHNicKÉ POŽADAVKY, záruka ZA JAKOST, REKLAMAce 5.1 Prodávající ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky vydal dle 13 tohoto zákona na stanovené výrobky uváděné na trh Prohlášení o shodě výrobků, která jsou uložena na prodejních místech ů, u vedoucího oddělení kontroly a řízení jakosti a u PREFA TRADE, a. s. Při vlastních dodávkách výrobků na žádost kupujícího předloží příslušné Prohlášení o shodě k nahlédnutí nebo zašle jeho kopii. 5.2 Záruka na jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s výrobky a zbožím, na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou a na nedodržení technologických a mont ážních předpisů a návodů prodávajícího. 5.3 Kupující je povinen při přejímce výrobků popř. před zabudováním výrobků provést jejich běžnou kontrolu. Za zjevné vady (vzhled, mechanické poškození, rozměrové odchylky, atd.) odpovídá prodávající do okamžiku převzetí zboží kupujícím (dle obchodního zákoníku nebo ujednání KS a SOD). U zboží, které je paletováno, ručí prodávající za zjevné vady do okamžiku zabudování, ale nejdéle do 15 dnů od převzetí. Za množství výrobků a kompletnost dodávky dpovídá prodávající do okamžiku převzetí výrobků kupujícím. Na vady skryté poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak v kupní smlouvě. Záruka začíná běžet ode dne převzetí výrobků. 5.4 Prodávající se zavazuje odstraňovat vady své dodávky na základě písemné reklamace kupujícího, která musí obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci a požadavek reklamujícího. místem předání reklamace je sídlo prodávajícího. V případě oprávněné reklamace v průběhu záruční doby má kupující nárok na bezplatné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, případně slevu z kupní ceny, pokud se jedná o vadu, která nebrání použití k původnímu účelu a kupující s tímto řešením souhlasí. Sleva se stanovuje dle rozsahu zjištěných vad. Pokud by vada bránila původnímu použití, má kupující nárok na bezplatnou výměnu. Reklamace jednotlivých výrobků neopravňuje k reklamaci celé dodávky. 5.5 Beton, ze kterého je výrobek vyroben, sestává z čistých přírodních materiálů písek, štěrk, cement a voda. Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování zboží, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevnostních odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu na povrch. Zabránit vzniku drobných barevnostních odlišností a vápených výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevnostní rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Případné barevnostní rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevnostních rozdílů a zmizení výkvětů. 6. ZRUŠENÍ SmlOUVY Kupující má právo již uzavřenou kupní smlouvu zrušit v souladu s ustanovením 355 Obchodního zákoníku zaplacením odstupného. V případě, že k takovému zrušení dojde 21 kalendářních dnů před potvrzeným termínem plnění, je kupující povinen zaplatit odstupné ve výši 1 % z dohodnuté celkové kupní ceny a uhradit prokazatelné náklady prodávajícího na přípravu výroby k datu zrušení smlouvy (výrobu forem, nákup materiálu). Pokud by k takovému zrušení došlo v době 14 kalendářních dnů před potvrzeným termínem plnění, je kupující povinen zaplatit odstupné ve výši 30 % dohodnuté celkové kupní ceny. Odstupné je kupující povinen zaplatit prodávajícímu nejpozději do sedmi kalendářních dnů od doručení oznámení o využití práva na zrušení kupní smlouvy úhradou odstupného. Kupní smlouva je zrušena i v případě, že prodávající neobdrží ve lhůtě sedmi kalendářních dnů úhradu odstupného. Zrušením smlouvy není dotčena povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu sjednané odstupné a do jeho uhrazení trvá nárok prodávajícího na sjednané odstupné. 7. ZÁVĚreČNÉ USTANOVENÍ 7.1 Smluvní podmínky mezi kupujícím a prodávajícím lze sjednat individuálně s ohledem na konkrétní obchodní případ. 7.2 Kupní smlouvy, ke kterým se vztahují tyto OP, se ve věcech neupravených těmito podmínkami řídí obchodním zákoníkem ČR. 7.3 V případě odlišností ve znění platí ustanovení v pořadí kupní smlouva pro konkrétní obchodní případ, rámcová kupní smlouva, obchodní podmínky. 7.4 Tyto OP nahrazují v plném rozsahu OP z Veškeré reklamace budou zasílány na manažera jakosti (MJ): Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax: Platnost od Ing. Jaroslav Starosta generální ředitel společnosti 6 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Úvodní část 7

5 KANALIZACE Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax:

6 [kg/] [kg/] Trouby přímé a hrdlové PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou výstelkou, PLV trouba s laminátovou výstelkou Trouba přímá betonová DN 150, TBP-Q 15/ / ks St 145, 174, TBP-Q 20/ / ks St 160, 192, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150, 180, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 20/ / ks St 170, 204, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 30/ / ks St 1585, 1902, TBH-Q 30/250 SC 300/ ks St 1690, 2028, TBH-Q 30/200 PR 300/ ks St 1585, 1902, TBH-Q 30/200 PR SC 300/ ks St 1690, 2028, TBH-Q 30/250 CV / ks St 5395, 6474, TBH-Q 30/200 PR CV / ks St 4355, 5226, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 40/ / ks St 2055, 2466, TBH-Q 40/250 SC 400/ ks St 2205, 2646, TBH-Q 40/200 PR 400/ ks St 2055, 2466, TBH-Q 40/200 PR SC 400/ ks St 2205, 2646, TBH-Q 40/250 CV / ks St 7880, 9456, TBH-Q 40/200 PR CV / ks St 6305, 7566, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 50/ / ks St 2700, 3240, TBH-Q 50/250 SC 500/ ks St 2885, 3462, TBH-Q 50/200 PR 500/ ks St 2700, 3240, TBH-Q 50/200 PR SC 500/ ks St 2885, 3462, TBH-Q 50/250 CV / ks St 10160, 12192, TBH-Q 50/200 PR CV / ks St 8330, 9996, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 60/ / ks St 3650, 4380, TBH-Q 60/250 SC 600/ ks St 3900, 4680, TBH-Q 60/200 PR 600/ ks St 3650, 4380, TBH-Q 60/200 PR SC 600/ ks St 3900, 4680, TBH-Q 60/250 CV / ks St 11130, 13356, TBH-Q 60/200 PR CV / ks St 8900, 10680, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 80/ / ks St 6875, 8250, TBH-Q 80/250 RIM BT 800/ ks St 6040, 7248, TBH-Q 80/250 RIM 800/ ks St 6400, 7680, TBH-Q 80/250 SC 800/ ks St 7320, 8784, TBH-Q 80/250 CV / ks St 12080, 14496, TBH-Q 80/250 CV / ks St 13440, 16128, TBH-Q 80/250 CV / ks St 20570, 24684, TBH-Q 80/200 PR 800/ ks St 6875, 8250, TBH-Q 80/200 PR SC 800/ ks St 7320, 8784, TBH-Q 80/200 PR CV / ks St 12080, 14496, TBH-Q 80/200 PR CV / ks St 13440, 16128, TBH-Q 80/200 PR CV / ks St 20570, 24684, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 100/ / ks St 9870, 11844, TBH-Q 100/250 RIM BT 1000/ ks St 8540, 10248, TBH-Q 100/250 RIM 1000/ ks St 9225, 11070, TBH-Q 100/250 SC 1000/ ks St 10560, 12672, TBH-Q 100/250 CV / ks St 15420, 18504, TBH-Q 100/250 CV / ks St 17705, 21246, TBH-Q 100/250 CV / ks St 25790, 30948, TBH-Q 100/200 PR 1000/ ks St 9870, 11844, TBH-Q 100/200 PR SC 1000/ ks St 10560, 12672, TBH-Q 100/200 PR CV / ks St 15420, 18504, TBH-Q 100/200 PR CV / ks St 17705, 21246, TBH-Q 100/200 PR CV / ks St 25790, 30948, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 120/ / ks St 12890, 15468, TBH-Q 120/250 SC 1200/ ks St 13785, 16542, TBH-Q 120/250 RIM BT 1200/ ks St 11135, 13362, TBH-Q 120/250 RIM 1200/ ks St 12065, 14478, TBH-Q 120/250 CV / ks St 19190, 23028, TBH-Q 120/250 CV / ks St 21815, 26178, TBH-Q 120/250 CV / ks St 30585, 36702, TBH-Q 120/200 PR 1200/ ks St 12890, 15468, TBH-Q 120/200 PR SC 1200/ ks St 13785, 16542, TBH-Q 120/200 PR CV / ks St 19190, 23028, TBH-Q 120/200 PR CV / ks St 21815, 26178, TBH-Q 120/200 PR CV / ks St 30585, 36702, Trouba přímá betonová DN TBP-Q 140/ / ks St 15910, 19092, TBP-Q 140/250 CV / ks St 22265, 26718, TBP-Q 140/250 CV / ks St 25805, 30966, TBP-Q 140/250 CV / ks St 34515, 41418, TBP-Q 140/200 PR 1400/ ks St 15910, 19092, TBP-Q 140/200 PR CV / ks St 22265, 26718, TBP-Q 140/200 PR CV / ks St 25805, 30966, TBP-Q 140/200 PR CV / ks St 34515, 41418, Trouba přímá betonová DN TBP-Q 160/ / ks St 14500, 17400, TBP-Q 160/ / ks St 16365, 19638, TBP-Q 160/200 CV / ks St 22595, 27114, TBP-Q 160/200 CV / ks St 26345, 31614, TBP-Q 160/200 CV / ks St 37650, 45180, TBP-Q 160/100 PR 1600/ ks St 12275, 14730, TBP-Q 160/100 PR CV / ks St 16950, 20340, TBP-Q 160/100 PR CV / ks St 19760, 23712, TBP-Q 160/100 PR CV / ks St 28240, 33888, Trouba přímá betonová DN TBP-Q 180/ / ks St 19500, 23400, TBP-Q 180/200 CV / ks St 28900, 34680, TBP-Q 180/200 CV / ks St 33600, 40320, TBP-Q 180/200 CV / ks St 47800, 57360, TBP-Q 180/100 PR 1800/ ks St 17500, 21000, TBP-Q 180/100 PR CV / ks St 22200, 26640, TBP-Q 180/100 PR CV / ks St 24600, 29520, 10 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KANALIZACE 11

7 [kg/] TBP-Q 180/100 PR CV / ks St 31700, 38040, Trouba přímá betonová DN TBP-Q 220/ / ks Ho 25600, 30720, TBP-Q 220/200 CV / ks Ho 34800, 41760, TBP-Q 220/200 CV / ks Ho 39400, 47280, TBP-Q 220/200 CV / ks Ho 55000, 66000, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 30/ / ks St 2300, 2760, TZH-Q 30/250 SC 300/ ks St 2420, 2904, TZH-Q 30/200 PR 300/ ks St 2300, 2760, TZH-Q 30/200 PR SC 300/ ks St 2420, 2904, TZH-Q 30/250 CV / ks St 6065, 7278, TZH-Q 30/200 PR CV / ks St 4880, 5856, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 40/ / ks St 2865, 3438, TZH-Q 40/250 SC 400/ ks St 3065, 3678, TZH-Q 40/200 PR 400/ ks St 2865, 3438, TZH-Q 40/200 PR SC 400/ ks St 3065, 3678, TZH-Q 40/250 CV / ks St 8730, 10476, TZH-Q 40/200 PR CV / ks St 7010, 8412, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 50/ / ks St 3635, 4362, TZH-Q 50/250 SC 500/ ks St 3960, 4752, TZH-Q 50/200 PR 500/ ks St 3635, 4362, TZH-Q 50/200 PR SC 500/ ks St 3960, 4752, TZH-Q 50/250 CV / ks St 11385, 13662, TZH-Q 50/200 PR CV / ks St 9370, 11244, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 60/ / ks St 4885, 5862, TZH-Q 60/250 SC 600/ ks St 5230, 6276, TZH-Q 60/200 PR 600/ ks St 4885, 5862, TZH-Q 60/200 PR SC 600/ ks St 5230, 6276, TZH-Q 60/250 CV / ks St 12390, 14868, TZH-Q 60/200 PR CV / ks St 9920, 11904, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 80/ / ks St 9125, 10950, TZH-Q 80/250 RIM BT 800/ ks St 8015, 9618, TZH-Q 80/250 RIM 800/ ks St 8490, 10188, TZH-Q 80/250 SC 800/ ks St 9790, 11748, TZH-Q 80/250 CV / ks St 14170, 17004, TZH-Q 80/250 CV / ks St 15305, 18366, TZH-Q 80/250 CV / ks St 22245, 26694, TZH-Q 80/200 PR 800/ ks St 9125, 10950, TZH-Q 80/200 PR SC 800/ ks St 9790, 11748, TZH-Q 80/200 PR CV / ks St 14170, 17004, TZH-Q 80/200 PR CV / ks St 15305, 18366, TZH-Q 80/200 PR CV / ks St 22245, 26694, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 100/ / ks St 13270, 15924, TZH-Q 100/250 RIM BT 1000/ ks St 12015, 14418, TZH-Q 100/250 RIM 1000/ ks St 12755, 15306, TZH-Q 100/250 SC 1000/ ks St 14220, 17064, [kg/] TZH-Q 100/250 CV / ks St 17905, 21486, TZH-Q 100/250 CV / ks St 20135, 24162, TZH-Q 100/250 CV / ks St 27760, 33312, TZH-Q 100/200 PR 1000/ ks St 13270, 15924, TZH-Q 100/200 PR SC 1000/ ks St 14220, 17064, TZH-Q 100/200 PR CV / ks St 17905, 21486, TZH-Q 100/200 PR CV / ks St 20135, 24162, TZH-Q 100/200 PR CV / ks St 27760, 33312, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 120/ / ks St 16940, 20328, TZH-Q 120/250 SC 1200/ ks St 18135, 21762, TZH-Q 120/250 RIM BT 1200/ ks St 15305, 18366, TZH-Q 120/250 RIM 1200/ ks St 16300, 19560, TZH-Q 120/250 CV / ks St 23505, 28206, TZH-Q 120/250 CV / ks St 26065, 31278, TZH-Q 120/250 CV / ks St 34515, 41418, TZH-Q 120/200 PR 1200/ ks St 16940, 20328, TZH-Q 120/200 PR SC 1200/ ks St 18135, 21762, TZH-Q 120/200 PR CV / ks St 23505, 28206, TZH-Q 120/200 PR CV / ks St 26065, 31278, TZH-Q 120/200 PR CV / ks St 34515, 41418, Trouba přímá železobetonová DN TZP-Q 140/ / ks St 18890, 22668, TZP-Q 140/250 CV / ks St 24495, 29394, TZP-Q 140/250 CV / ks St 28095, 33714, TZP-Q 140/250 CV / ks St 37010, 44412, TZP-Q 140/200 PR 1400/ ks St 18890, 22668, TZP-Q 140/200 PR CV / ks St 24495, 29394, TZP-Q 140/200 PR CV / ks St 28095, 33714, TZP-Q 140/200 PR CV / ks St 37010, 44412, Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 160/ / ks St 17000, 20400, TZP-Q 160/ / ks St 19100, 22920, TZP-Q 160/200 CV / ks St 24450, 29340, TZP-Q 160/200 CV / ks St 28110, 33732, TZP-Q 160/200 CV / ks St 39130, 46956, TZP-Q 160/100 PR 1600/ ks St 14330, 17196, TZP-Q 160/100 PR CV / ks St 18340, 22008, TZP-Q 160/100 PR CV / ks St 21085, 25302, TZP-Q 160/100 PR CV / ks St 29350, 35220, Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 180/ / ks St 24500, 29400, TZP-Q 180/200 CV / ks St 33900, 40680, TZP-Q 180/200 CV / ks St 38600, 46320, TZP-Q 180/200 CV / ks St 52800, 63360, TZP-Q 180/100 PR 1800/ ks St 22000, 26400, TZP-Q 180/100 PR CV / ks St 26700, 32040, TZP-Q 180/100 PR CV / ks St 29100, 34920, TZP-Q 180/100 PR CV / ks St 36200, 43440, Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 220/ / ks Ho 30400, 36480, TZP-Q 220/200 CV / ks Ho 39600, 47520, 12 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KANALIZACE 13

8 [kg/] TZP-Q 220/200 CV / ks Ho 44200, 53040, TZP-Q 220/200 CV / ks Ho 59000, 70000, Trouby hrdlové DN 2000, DN 2400, DN 2600 dle individuální cenové kalkulace. Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 210, 252, TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 210, 252, TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 230, 276, TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 230, 276, TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 250, 300, Trouby k protlačování Trouby protlakové železobetonové jsou dodávány včetně manžety a dřevotřískového mezikruží. LM sklolaminátoná manžeta, OM ocelová manžeta, NM nerezová manžeta, CV trouba s čedičovou výstelkou Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 800/ ks St 16670, 20004, TZT-Q /199 OM 800/ ks St 19530, 23436, TZT-Q /199 NM 800/ ks St 24230, 29076, TZT-Q /199 LM CV / ks St 22040, 26448, TZT-Q /199 OM CV / ks St 24910, 29892, TZT-Q /199 NM CV / ks St 29630, 35556, TZT-Q /199 LM CV / ks St 23230, 27876, TZT-Q /199 OM CV / ks St 26100, 31320, TZT-Q /199 NM CV / ks St 30790, 36948, TZT-Q /199 LM CV / ks St 29825, 35790, TZT-Q /199 OM CV / ks St 32690, 39228, TZT-Q /199 NM CV / ks St 37385, 44862, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 1000/ ks St 21290, 25548, TZT-Q /199 OM 1000/ ks St 24000, 28800, TZT-Q /199 NM 1000/ ks St 29910, 35892, TZT-Q /199 LM CV / ks St 25720, 30864, TZT-Q /199 OM CV / ks St 28420, 34104, TZT-Q /199 NM CV / ks St 34340, 41208, TZT-Q /199 LM CV / ks St 27920, 33504, TZT-Q /199 OM CV / ks St 30620, 36744, TZT-Q /199 NM CV / ks St 36540, 43848, TZT-Q /199 LM CV / ks St 34570, 41484, TZT-Q /199 OM CV / ks St 40340, 48408, TZT-Q /199 NM CV / ks St 43190, 51828, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 1200/ ks St 23230, 27876, TZT-Q /199 OM 1200/ ks St 26110, 31332, TZT-Q /199 NM 1200/ ks St 32910, 39492, TZT-Q /199 LM CV / ks St 26745, 32094, TZT-Q /199 OM CV / ks St 29620, 35544, TZT-Q /199 NM CV / ks St 36425, 43710, TZT-Q /199 LM CV / ks St 30900, 37080, TZT-Q /199 OM CV / ks St 33780, 40536, TZT-Q /199 NM CV / ks St 40580, 48696, TZT-Q /199 LM CV / ks St 38720, 46464, TZT-Q /199 OM CV / ks St 41600, 49920, TZT-Q /199 NM CV / ks St 48400, 58080, Trouba protlaková železobetonová DN 1400 [kg/] TZT-Q / / ks St 27720, 33264, TZT-Q /250 CV / ks St 34890, 41868, TZT-Q /250 CV / ks St 37870, 45444, TZT-Q /250 CV / ks St 46100, 55320, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks St 33845, 40614, TZT-Q /200 CV / ks St 40160, 48192, TZT-Q /200 CV / ks St 44370, 53244, TZT-Q /200 CV / ks St 54890, 65868, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks St 36500, 43800, TZT-Q /200 CV / ks St 45900, 55080, TZT-Q /200 CV / ks St 50600, 60720, TZT-Q /200 CV / ks St 64800, 77760, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks Ho 43600, 52320, TZT-Q /200 CV / ks Ho 52800, 63360, TZT-Q /200 CV / ks Ho 57400, 68880, TZT-Q /200 CV / ks Ho 71500, 85800, Trouby vejčité hrdlové PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou Trouba vejčitá betonová 500/ TBO-Q 50/75/ /750/ ks St 6980, 8376, TBO-Q 50/75/250 SC 500/750/ ks St 7460, 8952, TBO-Q 50/75/250 CV 500/750/ ks St 21395, 25674, TBO-Q 50/75/200 PR 500/750/ ks St 6980, 8376, TBO-Q 50/75/200 PR SC 500/750/ ks St 7460, 8952, TBO-Q 50/75/200 PR CV 500/750/ ks St 21395, 25674, Trouba vejčitá betonová 600/ TBO-Q 60/90/ /900/ ks St 10100, 12120, TBO-Q 60/90/250 SC 600/900/ ks St 10805, 12966, TBO-Q 60/90/250 CV 600/900/ ks St 28570, 34284, TBO-Q 60/90/200 PR 600/900/ ks St 10100, 12120, TBO-Q 60/90/200 PR SC 600/900/ ks St 10805, 12966, TBO-Q 60/90/200 PR CV 600/900/ ks St 28570, 34284, Trouba vejčitá betonová 700/ TBO-Q 70/105/ /1050/ ks St 16840, 20208, TBO-Q 70/105/250 SC 700/1050/ ks St 17420, 20904, TBO-Q 70/105/250 CV 700/1050/ ks St 33240, 39888, TBO-Q 70/105/200 PR 700/1050/ ks St 16840, 20208, TBO-Q 70/105/200 PR SC 700/1050/ ks St 17420, 20904, TBO-Q 70/105/200 PR CV 700/1050/ ks St 33240, 39888, Trouba vejčitá železobetonová 500/ TZO-Q 50/75/ /750/ ks St 9215, 11058, TZO-Q 50/75/250 SC 500/750/ ks St 9865, 11838, TZO-Q 50/75/250 CV 500/750/ ks St 24750, 29700, TZO-Q 50/75/200 PR 500/750/ ks St 9215, 11058, TZO-Q 50/75/200 PR SC 500/750/ ks St 9865, 11838, TZO-Q 50/75/200 PR CV 500/750/ ks St 24750, 29700, 14 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KANALIZACE 15

9 [kg/] [kg/] Trouba vejčitá železobetonová 600/ TZO-Q 60/90/ /900/ ks St 12640, 15168, TZO-Q 60/90/250 SC 600/900/ ks St 13515, 16218, TZO-Q 60/90/250 CV 600/900/ ks St 32495, 38994, TZO-Q 60/90/200 PR 600/900/ ks St 12640, 15168, TZO-Q 60/90/200 PR SC 600/900/ ks St 13515, 16218, TZO-Q 60/90/200 PR CV 600/900/ ks St 32495, 38994, Trouba vejčitá železobetonová 700/ TZO-Q 70/105/ /1050/ ks St 20980, 25176, TZO-Q 70/105/250 SC 700/1050/ ks St 22025, 26430, TZO-Q 70/105/250 CV 700/1050/ ks St 38185, 45822, TZO-Q 70/105/200 PR 700/1050/ ks St 20980, 25176, TZO-Q 70/105/200 PR SC 700/1050/ ks St 22025, 26430, TZO-Q 70/105/200 PR CV 700/1050/ ks St 38185, 45822, Trouby žlabové CV-B trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí, CV-CV trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí Trouba žlabová betonová DN TBH-Q /250 CV-B / ks St 15730, 18876, TBH-Q /250 CV-B / ks St 15990, 19188, TBH-Q /250 CV-B / ks St 17070, 20484, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 16920, 20304, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 17190, 20628, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 18260, 21912, Trouba žlabová betonová DN TBH-Q /250 CV-B / ks St 20240, 24288, TBH-Q /250 CV-B / ks St 21360, 25632, TBH-Q /250 CV-B / ks St 22240, 26688, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 21440, 25728, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 22550, 27060, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 23440, 28128, Trouba žlabová betonová DN TBP-Q /250 CV-B / ks St 25230, 30276, TBP-Q /250 CV-B / ks St 25780, 30936, TBP-Q /250 CV-B / ks St 29110, 34932, TBP-Q /250 CV-CV / ks St 26770, 32124, TBP-Q /250 CV-CV / ks St 27690, 33228, TBP-Q /250 CV-CV / ks St 30480, 36576, Trouba žlabová betonová DN TBP-Q /200 CV-B / ks St 27770, 33324, TBP-Q /200 CV-B / ks St 28690, 34428, TBP-Q /200 CV-B / ks St 21670, 26004, TBP-Q /200 CV-CV / ks St 29300, 35160, TBP-Q /200 CV-CV / ks St 30220, 36264, TBP-Q /200 CV-CV / ks St 33030, 39636, Trouba žlabová železobetonová DN TZH-Q /250 CV-B / ks St 17790, 21348, TZH-Q /250 CV-B / ks St 18050, 21660, TZH-Q /250 CV-B / ks St 19130, 22956, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 18980, 22776, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 19240, 23088, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 20320, 24384, Trouba žlabová železobetonová DN TZH-Q /250 CV-B / ks St 22640, 27168, TZH-Q /250 CV-B / ks St 23750, 28500, TZH-Q /250 CV-B / ks St 24640, 29568, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 23830, 28596, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 24940, 29928, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 25830, 30996, Trouba žlabová železobetonová DN TZP-Q /250 CV-B / ks St 30600, 36720, TZP-Q /250 CV-B / ks St 31140, 37368, TZP-Q /250 CV-B / ks St 34480, 41376, TZP-Q /250 CV-CV / ks St 32130, 38556, TZP-Q /250 CV-CV / ks St 33060, 39672, TZP-Q /250 CV-CV / ks St 35840, 43008, Trouba žlabová železobetonová DN TZP-Q /200 CV-B / ks St 32800, 39360, TZP-Q /200 CV-B / ks St 22720, 27264, TZP-Q /200 CV-B / ks St 36700, 44040, TZP-Q /200 CV-CV / ks St 34340, 41208, TZP-Q /200 CV-CV / ks St 35260, 42312, TZP-Q /200 CV-CV / ks St 38070, 45684, Kanalizační šachty DN 800 typ Q.1 šachetního kompletu se tvoří individuálně na každou zakázku dle projektové dokumentace. Deska zákrytová Konus TZK-Q / /800/ ks Ho 2925, 3510, TBR-Q /60 KPS 800/630/ ks St 1500, 1800, Konus přechodový Skruž TBR-Q /50 PS 1000/800/ ks St 1500, 1800, TBS-Q.1 80/25 PS 800/250/ ks St 750, 900, TBS-Q.1 80/50 PS 800/500/ ks St 1100, 1320, TBS-Q.1 80/100 PS 800/100/ ks St 1990, 2388, Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 800 (OZ) /OZ EMT DN ks St 170, 204, Kanalizační šachty DN 1000 typ Q.1 Šachtové díly DN 1000, síla stěny 90 mm Ceny výrobků zahrnují manipulační kotvy DEHA. Orientační cena šachetního dna je stanovena pro betonovou kynetu včetně stupadla bez šachtových přechodek a elastomerového těsnění EMT. Celková cena je závislá na provedení kynety a ceně požadovaných šachtových přechodek. Konus TBR-Q /58/9 KPS 1000/625/ ks St 1475, 1770, Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 1000/250/ ks St 645, 774, TBS-Q.1 100/25/9 PS 1000/250/ ks St 790, 948, Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 1000/500/ ks St 970, 1164, TBS-Q.1 100/50/9 PS 1000/500/ ks St 1200, 1440, Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 1000/1000/ ks St 1710, 2052, TBS-Q.1 100/100/9 PS 1000/1000/ ks St 2240, 2688, 16 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KANALIZACE 17

10 [kg/] [kg/] Šachtové díly DN 1000, síla stěny 120 mm KPS kapsové plastové stupadlo, PS kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem Konus TBR-Q /58/12 KPS 1000/625/ ks St 1880, 2256, Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/ /250/ ks St 865, 1038, TBS-Q.1 100/25/12 PS 1000/250/ ks St 985, 1182, Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/ /500/ ks St 1200, 1440, TBS-Q.1 100/50/12 PS 1000/500/ ks St 1445, 1734, Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/ /1000/ ks St 2090, 2508, TBS-Q.1 100/100/12 PS 1000/1000/ ks St 2525, 3030, Šachtová dna kanalizačních šachet DN 1000 OZ obchodní zboží Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max / ks St 7310, 8772, Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max / ks St 8110, 9732, Dno výšky 1000 mm přímé TBZ-Q.1 100/100 V max / ks St 8665, 10398, Dno jednolité šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/35 KOM V /350x ks St 7400, 8880, TBZ-Q.1 100/40 KOM V /400x ks St 7550, 9060, TBZ-Q.1 100/45 KOM V /450x ks St 7700, 9240, TBZ-Q.1 100/50 KOM V /500x ks St 7850, 9420, TBZ-Q.1 100/60 KOM V /600x ks St 8150, 9780, TBZ-Q.1 100/75 KOM V /750x ks St 8650, 10380, TBZ-Q.1 100/85 KOM V /850x ks St 8950, 10740, Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1000 (OZ) /OZ EMT DN 1000 (OZ) 2 ks St 170, 204, Poklopy OZ obchodní zboží Poklop betonový TBN 79/7 790/ ks Bo 650, 780, Poklop litinový KASI (OZ) /OZ /OZ /OZ /OZ /OZ /OZ /OZ /OZ KA 01 poklop zab. BEGU A1 PARK A15 KA 02 poklop litinový BEGU A2 PARK A15 KB 01 poklop zab. BEGU B1 B125 KB 02 poklop zab. BEGU B2 B125 KB 03 poklop litinový bez odvětrání B3 B125 KD 01 poklop zab. BEGU s odvětráním DIN D1 D400 KD 02 poklop zab. BEGU bez odvětrání + těs. D2 D400 KD 03 poklop litinový s odvětráním D3 D400 vnitř. prům. 605 mm 69,5 ks Ku, St 970, 1164, vnitř. prům. 605 mm 53 ks Ku, St 1115, 1338, vnitř. prům. 605 mm 96,5 ks Ku, St 1575, 1890, vnitř. prům. 605 mm 110,5 ks Ku, St 1575, 1890, vnitř. prům. 605 mm 96 ks Ku, St 1820, 2184, vnitř. prům. 610 mm 165 ks Ku, St 2720, 3264, vnitř. prům. 610 mm 96 ks Ku, St 2470, 2964, vnitř. prům. 610 mm 158 ks Ku, St 3190, 3828, Poklop litinový KASI (OZ) /OZ KD 05 poklop litinový bez odvětrání D5 D400 vnitř. prům. 610 mm 158 ks Ku, St 3190, 3828, /OZ KD 06 poklop zab. BEGU s odvětráním D6 D400 vnitř. prům. 610 mm 160 ks Ku, St 2370, 2844, /OZ KD 07 poklop zab. BEGU bez odvětrání na klíč D7 D400 vnitř. prům. 610 mm 160 ks Ku, St 2370, 2844, Ceny jiných typů poklopů se stanovují individuální cenovou nabídkou. Poklop vzor BRNO (OZ) /OZ Poklop, zatížení 40 tun vnitř. prům. 500 mm 92 ks Ku 3710, 4452, Poklop celolitinový (OZ) /OZ Poklop D400 vnitř. prům. 600 mm ks Ku, St 2585, 3102, Poklop kompozitní (OZ) /OZ Poklop bez rámu D400 vnitř. prům. 610 mm 25 ks Ku, St 2800, 3360, /OZ Poklop s rámem BEGU D400 vnitř. prům. 610 mm 120 ks Ku, St 4000, 4800, /OZ Poklop s kompozitním rámem A15 vnitř. prům. 610 mm 27 ks Ku, St 1500, 1800, /OZ Poklop s kompozitním rámem B125 vnitř. prům. 610 mm 22 ks Ku, St 2000, 2400, /OZ Poklop s kompozitním rámem D400 vnitř. prům. 610 mm 50 ks Ku, St 3500, 4200, Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) /OZ TBW-Q.1 63/4 625/120/40 27,5 ks St 160, 192, /OZ TBW-Q.1 63/6 625/120/60 40 ks St 180, 216, /OZ TBW-Q.1 63/8 625/120/80 54 ks St 205, 246, /OZ TBW-Q.1 63/10 625/120/ ks St 225, 270, /OZ TBW-Q.1 63/12 625/120/ ks St 250, 300, Deska zákrytová TZK-Q / /625/ ks Ho 2925, 3510, Kanalizační šachty DN 1200 typ Q.1 Uvedené ceny neobsahují cenu elastomerového těsnění EMT. Deska přechodová TZK-Q /25 typ Q.1 PS 1470/1000/ ks Ho 3940, 4728, Deska zákrytová TZK-Q / /625/ ks Ho 3990, 4788, Skruž TBS-Q.1 120/ /500/ ks St 3875, 4650, TBS-Q.1 120/50 PS 1200/500/ ks St 4240, 5088, TBS-Q.1 120/ /1080/ ks St 6685, 8022, TBS-Q.1 120/100 PS 1200/1080/ ks St 7310, 8772, Dno výšky 1200 mm přímé TBZ-Q.1 120/120 V max / ks St 17780, 21336, TBZ-Q.1 120/120 CV 180 V / ks St 22910, 27492, TBZ-Q.1 120/120 V50/ / / ks St 17535, 21042, TBZ-Q.1 120/120 CV 180 V50/ / / ks St 24645, 29574, TBZ-Q.1 120/120 V60/ / / ks St 17535, 21042, TBZ-Q.1 120/120 CV 180 V60/ / / ks St 25395, 30474, Dno jednolité šachtové KOMPAKT - Výroba od 05/ TBZ-Q.1 120/120 KOM V max /1200 x max.800 ks St 18000, 21600, Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1200 (OZ) /OZ EMT DN ks St 325, 390, 18 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KANALIZACE 19

11 [kg/] [kg/] Kanalizační šachty DN 1500 typ Q.1 Uvedené ceny neobsahují cenu elastomerového těsnění EMT. Deska přechodová TZK-Q /25 typ Q.1 PS 1800/1000/ ks Ho 4270, 5124, Deska zákrytová Skruž TZK-Q / /625/ ks Ho 4030, 4836, TBS-Q.1 150/ /500/ ks St 4100, 4920, TBS-Q.1 150/50 PS 1500/500/ ks St 4485, 5382, TBS-Q.1 150/ /1000/ ks St 7455, 8946, TBS-Q.1 150/100 PS 1500/1000/ ks St 8145, 9774, Dno výšky 1500 mm přímé TBZ-Q.1 150/159 V / ks St 21460, 25752, TBZ-Q.1 150/170 V / ks St 21600, 25920, TBZ-Q.1 150/159 V70/ / / ks St 21460, 25752, TBZ-Q.1 150/159 V70/105 CV 1800/ / ks St 31280, 37536, Dno jednolité šachtové KOMPAKT - Výroba od 07/ TBZ-Q.1 150/150 KOM V max /1500 x max.1000 ks St 21500, 25800, Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1500 (OZ) /OZ EMT DN ks St 495, 594, Kanalizační šachty čtvercové WN 1500 ZDC zákrytová deska čtvercová, SKC skruž čtvercová, BZC základový dílec čtvercový, PS kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, V15-V60 průměr odtoku Deska přechodová TZK-Q /27 ZDC PS 1500/1800/ ks Ho 6710, 8052, Deska zákrytová TZK-Q /18 ZDC 1500/1800/ ks Ho 6565, 7878, Skruž čtvercová TZS-Q 150/100 SKC 1500/1800/ ks St 9990, 11988, TZS-Q 150/50 SKC PS 1500/1800/ ks St 5790, 6948, TZS-Q 150/100 SKC PS 1500/1800/ ks St 10535, 12642, TZS-Q 150/150 SKC PS 1500/1800/ ks St 15025, 18030, Dno čtvercové TZZ-Q 150/140 BZC PS V /1800/ ks St 25435, 30522, TZZ-Q 150/140 BZC PS V /1800/ ks St 25170, 30204, TZZ-Q 150/160 BZC PS V /1800/ ks St 25170, 30204, Kanalizační šachty velkorozměrové dle individuální cenové kalkulace. Studny ZD zákrytová deska Poklop dvojdílný (zákrytová deska) TBN 130/10 ZD 1300/ ks St 865, 1038, TBN 100/9 ZD 1000/ ks St 650, 780, TBN 110/10 ZD 1100/ ks St 750, 900, Skruž DN TBS-Q 80/30 800/300/ ks St 550, 660, TBS-Q 80/60 800/600/ ks St 795, 954, TBS-Q 80/ /1000/ ks St 980, 1176, Skruž DN TBS-Q 100/25/9 1000/250/ ks St 645, 774, TBS-Q 100/50/9 1000/500/ ks St 970, 1164, TBS-Q 100/100/9 1000/1000/ ks St 1710, 2052, Dešťové vpustě Dílce dešťové vpustě DN 500 CP čtvercový poklop, SN skruž nízká, SV skruž vysoká, SO skruž s odtokem, SZ skruž se zápachovou uzávěrou, KN kaliště nízké, KV kaliště vysoké, KO kaliště s odtokem, KOD kaliště s dolním odtokem, KOH kaliště s horním odtokem, OZ obchodní zboží. Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm /OZ TBV-10/a (OZ) 510/250/40 14 ks St 145, 174, TBV-Q 50/20 CP 500/ ks St 445, 534, TBV-Q 50/29 SN 500/ ks St 270, 324, TBV-Q 50/59 SV 500/ ks St 405, 486, TBV-Q 50/59 SO 500/ ks St 500, 600, TBV-Q 50/59 SO 15 PVC 500/ ks St 605, 726, TBV-Q 50/59 SO 20 PVC 500/ ks St 605, 726, TBV-Q 50/59 SO BRNO 500/ ks St 480, 576, TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC 500/ ks St 1595, 1914, TBV-Q 50/65 SZ 20 PVC 500/ ks St 1640, 1968, TBV-Q 50/19 KN 500/ ks St 330, 396, TBV-Q 50/49 KV 500/ ks St 540, 648, TBV-Q 50/79 KV BRNO 500/ ks St 695, 834, TBV-Q 50/21 KO 500/ ks St 395, 474, TBV-Q 50/21 KO 15 PVC 500/ ks St 535, 642, TBV-Q 50/21 KO 20 PVC 500/ ks St 535, 642, TBV-Q 50/33 KO 500/ ks St 670, 804, TBV-Q 50/33 KO 2 15 PVC 500/ ks St 860, 1032, TBV-Q 50/33 KO 2 20 PVC 500/ ks St 870, 1044, TBV-Q 50/92 KV 500/ ks St 870, 1044, TBV-Q 50/92 KOD 15 PVC 500/ ks St 970, 1164, TBV-Q 50/92 KOD 20 PVC 500/ ks St 970, 1164, TBV-Q 50/92 KOH 15 PVC 500/ ks St 970, 1164, TBV-Q 50/92 KOH 20 PVC 500/ ks St 970, 1164, Mříž vtoková (OZ) /OZ Rám s mříží, zatížení 25 tun 500/ ks St 2320, 2784, /OZ Rám s mříží, zatížení 40 tun 500/ ks St 2595, 3114, /OZ Kalový koš, žárově pozinkovaný plech vysoký UA4V 8,5 ks St 510, 612, /OZ Kalový koš, žárově pozinkovaný plech nízký UB1 8,5 ks St 365, 438, Dílce dešťové vpustě DN 450 SH skruž horní, SS skruž střední, SO skruž s odtokem, SZ skruž se zápachovou uzávěrou, KO kaliště s odtokem, KN kaliště nízké, VP vyrovnávací prstenec, OZ obchodní zboží. Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm /OZ TBV-Q 10/a (OZ) 510/250/40 14 ks 145, 174, TBV-Q 45/30 SH 450/ ks St 175, 210, TBV-Q 45/57 SH 450/ ks St 375, 450, TBV-Q 45/30 SS 450/ ks St 175, 210, TBV-Q 45/57 SS 450/ ks St 375, 450, TBV-Q 45/45 SO / ks St 370, 444, TBV-Q 45/45 SO 15 PVC 450/ ks St 470, 564, TBV-Q 45/45 SO / ks St 375, 450, TBV-Q 45/45 SO 20 PVC 450/ ks St 470, 564, TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC 450/ ks St 1525, 1830, TBV-Q 45/65 SZ 20 PVC 450/ ks St 1575, 1890, TBV-Q 45/24 KN 450/ ks St 215, 258, TBV-Q 45/25 KO / ks St 230, 276, 20 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KANALIZACE 21

12 [kg/] TBV-Q 45/25 KO 15 PVC 450/ ks St 290, 348, TBV-Q 45/25 KO / ks St 360, 432, TBV-Q 45/25 KO 20 PVC 450/ ks St 455, 546, TBV-Q 45/37 2 KO / ks St 670, 804, TBV-Q 45/37 2 KO 15 PVC 450/ ks St 820, 984, Vpusť horská s prstencem OZ obchodní zboží HBV 65/127/ /620/ ks Ho 9990, 11988, HBV 65/127/ /650/ ks Ho 1705, 2046, /OZ Mříž dvojitá C250 (OZ) 1200/ ks Ho 19500, 23400, /OZ Mříž dvojitá B125 (OZ) 1200/ ks Ho 9035, 10842, /OZ Kompozitní mříž s rámem PREFAGRID 60 B / ks Ho 6000, 7200, /OZ Kompozitní mříž s rámem PREFAGRID 60 C / ks Ho 6600, 7920, Šachty vodoměrné SK skruž, SK1 skruž s 1. stupadlem, SK2 skruž se 2. stupadly, ZD1 zákrytová deska, ZD2 zákrytová deska s poklopem, D šachtové dno PVS 120/90/50 SK 1200/900/ ks Ho 1885, 2262, PVS 120/90/50 SK1 1200/900/ ks Ho 2020, 2424, PVS 120/90/50 SK2 1200/900/ ks Ho 2110, 2532, PVS 136/106/10 ZD1 1360/1060/ ks Ho 1400, 1680, PVS 136/106/10 ZD2 1360/1060/ ks Ho 2020, 2424, PVS 136/106/10 D 1360/1060/ ks Ho 1135, 1362, KOMUNIKACE Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax: Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

13 BAREVNÉ PROVEDENÍ Dlažba a obrubníky se vyrábí jako jednovrstvé (ve značce se objevuje I) nebo dvouvrstvé (ve značce se objevuje II). Jednovrstvé provedení dlažby a obrubníků se vyrábí u všech tvarů a tlouštěk na zakázku a cena se tvoří individálně dle objemu zakázky. BARVY nat natural (přírodní šedá) Základní: pis písková, cer červená, tmh tmavě hnědá, blk černá, ter terakota, cap cappuccino (příplatek 65 Kč/m 2 ) LUX : bil bílá, zlu žlutá (příplatek 130 Kč/m 2 ) MELÍRY Troja příplatek 195 Kč/m 2 Gália příplatek 195 Kč/m 2 Kréta příplatek 195 Kč/m 2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY Rumplování příplatek 130 Kč/m 2 Tryskání příplatek 260 Kč/m 2 tryskání TRYSKANÝ POVRCH V tomto provedení se vyrábí: dekorativní dlažba KAMENIT dlažební kameny GRANIT prvky venkovní architektury na přání zákazníka i jiné typy dlažeb BARVY ZÁKLADNÍ BARVY LUX BARVY MELÍR rumplování natural (nat) terakota (ter) bílá (bil) Troja RUMPLOVÁNÍ OTLOUKÁNÍ V tomto provedení se vyrábí: dekorativní dlažba KAMENIT dlažební kameny GRANIT, ROMA otisk matrice písková (pis) cappuccino (cap) žlutá (zlu) Gália OTISK MATRICE V tomto provedení se vyrábí: plot DEKOR drásaný povrch DRÁSANÝ POVRCH červená (cer) černá (blk) Kréta V tomto provedení se vyrábí: plot průmyslový hnědá (tmh) MELÍR prolínání různě probarvených betonů v každém jednotlivém dlažebním prvku vytvářející žíhaný (melírovaný) povrch VARIANTY MATERIÁLU melír Troja prolínání pískové, červené a hnědé barvy povrchu melír Gália prolínání žluté a hnědé barvy melír Troja prolínání pískové, červené a hnědé barvy povrchu mezerovitý beton MEZEROVITÝ BETON V tomto provedení se vyrábí: dlažební kameny GRANIT 24 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KOMUNIKACE 25

14 Vyobrazení Dlažba betonová Dlažební kameny GRANIT A B C D Dlažební kameny GRANIT nesražená hrana Dlažební kameny GRANIT reliéfní Zámková dlažba RYOLIT zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa GRA 20/10/4 II nat B 200/100/ ,76 94 m 2 Os 210, 252, 225, 270, GRA 10/10/6 II nat A 100/100/ ,8 141 m 2 Bo 250, 300, 268, 322, GRA 20/10/6 II nat B 200/100/ ,4 141 m 2 Os 240, 288, 257, 308, GRA 20/10/6 II nat B 200/100/ ,6 141 m 2 Bo 240, 288, 257, 308, GRA 20/20/6 II nat C 200/200/ ,6 141 m 2 Bo 240, 288, 257, 308, GRA 10/10/8 II nat A 100/100/ , m 2 Os 285, 342, 305, 366, GRA 20/10/8 II nat B 200/100/ , m 2 Os 275, 330, 294, 353, GRA 20/10/8 II nat B 200/100/ ,6 188 m 2 Bo 275, 330, 294, 353, GRA 20/20/8 II nat C 200/200/ , m 2 Os 275, 330, 294, 353, GRA 30/20/8 II nat D 300/200/ , m 2 Os 305, 366, 326, 391, GRA 20/10/6 II NH nat B 200/100/ ,6 141 m 2 Bo 250, 300, 268, 322, GRA 20/10/8 II NH nat B 200/100/ , m 2 Os 315, 378, 337, 404, GRA 20/20/8 II NH nat C 200/200/ , m 2 Os 315, 378, 337, 404, GRA 20/10/6 II RE nat B 200/100/ ,4 141 m 2 Bo 340, 408, 364, 437, GRA 20/10/8 II RE nat B 200/100/ ,6 188 m 2 Bo 420, 504, 449, 539, RYO 20/16/4,5 II nat 200/165/ , m 2 Bo 210, 252, 225, 270, RYO 20/16/6 II nat 200/165/ , m 2 Os 240, 288, 257, 308, RYO 20/16/6 II nat 200/165/ , m 2 Bo 240, 288, 257, 308, RYO 20/16/8 II nat 200/165/ , m 2 Os 275, 330, 294, 353, RYO 20/16/8 II nat okrajová RYO 10/16/8 II nat poloviční 200/165/ , m 2 Os 295, 354, 316, 379, 99/165/ , m 2 Os 295, 354, 316, 379, RYO 20/16/8 II nat 200/165/ , m 2 Bo 275, 330, 294, 353, RYO 20/16/10 II nat 200/165/ , m 2 Os 320, 384, 342, 410, Zámková dlažba RYOLIT nesražená hrana RYO 20/16/6 NH II nat 200/165/ , m 2 Bo 250, 300, 268, 322, RYO 20/16/8 NH II nat 200/165/ , m 2 Os 285, 342, 305, 366, RYO 20/16/8 NH II nat okrajová 200/165/ , m 2 Os 305, 366, 326, 391, RYO 10/16/8 NH II nat poloviční 99/165/ , m 2 Os 305, 366, 326, 391, RYO 20/16/8 NH II nat 200/165/ , m 2 Bo 285, 342, 305, 366, RYO 20/16/10 NH II nat 200/165/ , m 2 Os 330, 396, 353, 424, Zámková dlažba RYOLIT reliéfní RYO 20/16/6 II RE nat 200/165/ m 2 Bo 340, 408, 364, 437, , RYO 10/16/6 RE II nat 99/165/ m 2 Bo 420, 504, 449, 539, Dekorativní dlažba KAMENIT A C B D KAMENIT /6 II nat skladba 4 kamenů KAMENIT /8 II nat skladba 4 kamenů KAMENIT /6 II nat skladba 4 kamenů, rumplovaný povrch KAMENIT /8 II nat skladba 4 kamenů, rumplovaný povrch KAMENIT /6 II nat skladba 4 kamenů, tryskaný povrch 160/ / , m 2 Bo 270, 324, 289, 347, 160/ / , m 2 Bo 335, 402, 358, 430, 160/ / , m 2 Bo 370, 444, 396, 475, 160/ / , m 2 Bo 440, 528, 471, 565, 160/ / , m 2 Bo 470, 564, 503, 604, Vyobrazení KAMENIT /8 II nat skladba 4 kamenů, tryskaný povrch zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa 160/ / , m 2 Bo 545, 654, 583, 700, Historizující dlažba KREDO KRE 24/16/6 II nat A 240/160/ ,6 141 m 2 Bo 270, 324, 289, 347, B A Dlažební kameny ROMA D B Dlažební kameny QUADRO A B E A Zámková dlažba TRIO A B C Zámková dlažba BAROKO C C D Zámková dlažba DIORIT Zámková dlažba VLNKA Zámková dlažba SYENIT Šestiboká dlažba HEXO A C B KRE 24/16/8 II nat A 240/160/ , m 2 Bo 335, 402, 358, 430, KRE 16/16/8 II nat B 160/160/ , m 2 Bo 335, 402, 358, 430, ROM 11/8/7 II NH nat A 111/80/ , m 2 Bo 285, 342, 305, 366, ROM 11/16/7 II NH nat B 111/161/ , m 2 Bo 285, 342, 305, 366, ROM 22/16/7 II NH nat C 220/161/ , m 2 Bo 285, 342, 305, 366, ROM 8/11/7 II NH nat D 80/110/ m 2 Bo 285, 342, 305, 366, , ROM 6/11/7 II NH nat E 58/111/ m 2 Bo 285, 342, 305, 366, ROM 11/8/7 II NH nat A rumplovaný povrch ROM 11/16/7 II NH nat B rumplovaný povrch ROM 22/16/7 II NH nat C rumplovaný povrch ROM 8/11/7 II NH nat D rumplovaný povrch ROM 6/11/7 II NH nat E rumplovaný povrch 111/80/ , m 2 Bo 390, 468, 417, 500, 111/161/ , m 2 Bo 390, 468, 417, 500, 220/161/ , m 2 Bo 390, 468, 417, 500, 80/110/ , m 2 Bo 390, 468, 417, 500, 58/111/ , m 2 Bo 390, 468, 417, 500, QUA 8/8/6 II nat A 82/82/ , m 2 Bo 285, 342, 305, 366, QUA 20/20/6 II nat B 198/198/ ,8 141 m 2 Bo 285, 342, 305, 366, QUA 20/8/6 II nat C 198/82/ , m 2 Bo 285, 342, 305, 366, QUA 19/11/6 II nat D 194/114/ , m 2 Bo 285, 342, 305, 366, TRI 13/13/6 II nat A 127/127/ , m 2 Bo 255, 306, 273, 328, TRI 25/13/6 II nat B 250/127/ , m 2 Bo 255, 306, 273, 328, TRI 25/25/6 II nat C 250/250/ , m 2 Bo 255, 306, 273, 328, TRI 25/13/8 II nat B 250/127/ , m 2 Bo 335, 402, 358, 430, TRI 25/25/8 II nat C 250/250/ ,5 188 m 2 Bo 335, 402, 358, 430, BAR 22/19/6 II nat 220/190/ ,2 141 m 2 Bo 255, 306, 273, 328, DIO 22/11/6 II nat 226/114/ ,8 141 m 2 Os 255, 306, 273, 328, DIO 22/11/8 II nat 226/114/ ,6 188 m 2 Os 300, 360, 321, 385, VLN 22/11/4,5 II nat 222/107/ , m 2 Bo 220, 264, 235, 282, VLN 22/11/6 II nat 222/107/ , m 2 Bo 255, 306, 273, 328, SYE 23/14/6 II nat 229/139/ , m 2 Os 255, 306, 273, 328, SYE 23/14/8 II nat 229/139/ , m 2 Os 300, 360, 321, 385, HEX 28/25/6 II nat A 282/250/ , m 2 Bo 285, 342, 305, 366, HEX 28/12/6 nat B HEX 25/14/6 II nat C 282/122/ , m 2 Bo 285, 342, 305, 366, 26 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KOMUNIKACE 27

15 Vyobrazení Pravoúhlá dlažba HBG A B Chodníková dlažba HBG Velkoplošná dlažba HBG (OZ) Zatravňovací dlažba C zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa HBG 12/12/4,5 II nat A 120/120/ , m 2 Bo 220, 264, 235, 282, HBG 24/12/4,5 II nat B 240/120/ , m 2 Bo 220, 264, 235, 282, HBG 24/24/4,5 II nat C 240/240/ , m 2 Bo 220, 264, 235, 282, HBG 12/12/6 II nat A 120/120/ , m 2 Bo 255, 306, 273, 328, HBG 24/12/6 II nat B 240/120/ , m 2 Bo 255, 306, 273, 328, HBG 24/24/6 II nat C 240/240/ , m 2 Bo 255, 306, 273, 328, HBG 30/30/5 II nat D 300/300/ ,2 118 m 2 Os 220, 264, 235, 282, HBG 40/40/5 II nat E standard HBG 40/40/5 II nat E reliéf 400/400/ , m 2 Os 250, 300, 268, 322, 400/400/ , m 2 Os 250, 300, 268, 322, HBG 50/50/5 II nat F 500/500/ m 2 Os 330, 396, 353, 424, HBG 60/40/5 II nat G 600/400/ ,6 110 m 2 Os 330, 396, 353, 424, Zatravňovací dlažba ANDEZIT, DORA, LORA AND 60/40/7 II nat 600/400/ ks Os,Bo 61, 73, 65, 78, Obrubníky a přídlažba 2041 AND 60/40/7 II barevná 600/400/ ks Os,Bo 69, 83, 74, 89, AND 60/40/8 II nat 600/400/ ks Os 65, 78, 70, 84, 2041 AND 60/40/8 II barevná 600/400/ ks Os 74, 89, 79, 95, LOR 24/24/8 II nat 235/235/ m 2 Bo 335, 402, 358, 430, 2042 LOR 24/24/8 II barevná 235/235/ m 2 Bo 435, 522, 465, 559, DOR 60/29/9 II nat 600/290/ ks Bo 52, 62, 56, 67, 2015 DOR 60/29/9 II barevná 600/290/ ks Bo 60, 72, 64, 77, Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/30 II nat 1000/150/ ks Os 130, 156, 139, 167, ABO 100/15/25 II nat 1000/150/ ks Os 115, 138, 123, 148, ABO 50/15/25 II nat 500/150/ ks Os 80, 96, 86, 103, ABO 25/15/25 II nat 250/150/ ks Os 40, 48, 43, 52, ABO 100/15/15 II N nat 1000/150/ ks Os 90, 108, 96, 115, ABO 50/15/15 II N nat 500/150/ ks Os 63, 76, 67, 80, ABO 100/15/25 II LV nat 1000/150/ ks Os 245, 294, 262, 314, ABO 100/15/25 II PV nat 1000/150/ ks Os 245, 294, 262, 314, Chodníkový obrubník GRANITOID ABO 100/10/25 II nat 1000/100/ ks Os 95, 114, 102, 122, ABO 50/10/25 II nat 500/100/ ks Os 64, 77, 68, 82, ABO 25/10/25 II nat 250/100/ ks Os 42, 50, 45, 54, Parkový obrubník GRANITOID ABO 100/8/25 II nat 1000/80/ ks Os 88, 106, 94, 113, 2140 ABO 100/8/25 II celobarevný 1000/80/ ks Os 125, 150, 134, 161, ABO 50/8/25 II nat 500/80/ ks Os 60, 72, 64, 77, 2140 ABO 50/8/25 II celobarevný 500/80/ ks Os 80, 96, 86, 103, Vyobrazení zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa ABO 25/8/25 II nat 250/80/ ks Os 60, 72, 64, 77, 2140 ABO 25/8/25 II celobarevný 250/80/ ks Os 70, 84, 75, 90, Zahradní obrubník GRANITOID ABO 100/5/20 II nat 1000/50/ ks Os 50, 60, 54, 65, 2130 ABO 100/5/20 II celobarevný 1000/50/ ks Os 70, 84, 75, 90, ABO 50/5/20 II nat 500/50/ ks Os 29, 35, 31, 37, 2130 ABO 50/5/20 II celobarevný 500/50/ ks Os 49, 59, 52, 62, ABO 100/5/25 II nat 1000/50/ ks Os 63, 76, 67, 80, 2130 ABO 100/5/25 II celobarevný 1000/50/ ks Os 83, 100, 89, 107, ABO 50/5/25 II nat 500/50/ ks Os 35, 42, 37, 44, 2130 ABO 50/5/25 II celobarevný 500/50/ ks Os 45, 54, 48, 58, Zahradní obrubník GRANITOID MINI ABO 50/5/15 II nat 500/50/ ,4 ks Os 28, 34, 30, 36, 2130 ABO 50/5/15 II celobarevný 500/50/ ,4 ks Os 36, 43, 39, 47, Trávníková pojezdová obruba TPO 22/12/4,5 nat 220/120/ ,6 ks Bo 11, 13, 12, 14, 2180 TPO 22/12/4,5 barevná 220/120/ ,6 ks Bo 13, 16, 14, 17, Silniční přídlažba krajník nízký a vysoký ABK 50/25/8 nat 500/250/ ks Bo 45, 54, 48, 58, ABK 50/25/8 bil 500/250/ ks Bo 60, 72, 64, 77, Dílce pro vedení povrchové vody Žlab odvodňovací Deska meliorační Prvky venkovní architektury ABK 50/25/10 nat 500/250/ ks Os 55, 66, 59, 71, TBZ 50/50/13 500/500/ ks Ho 105, 126, 112, 134, TBZ 50/65/16 510/650/ ks Ho 105, 126, 112, 134, TBZ 33/65/16 330/650/ ks Ho 62, 74, 66, 79, TBZ 50/110/33 515/1100/ ks Ho 250, 300, 268, 322, TBZ 30/20/8 300/200/ ks Os 24, 29, 26, 31, TBM 50/50/10 500/500/ ks Ho 90, 108, 96, 115, Zahradní svahovka GARDENIK GRD I 50/40/24 nat 500/400/ ks Ho 100, 120, 107, 128, 2631 GRD I 50/40/24 barevná 500/400/ ks Ho 120, 144, 128, 154, GRD I GRD III GRD III 40/30/24 nat 400/300/ ks Ho 79, 95, 85, 102, 2631 GRD III 40/30/24 barevná 400/300/ ks Ho 94, 113, 101, 121, Květináč 151 BDA 40/40/40 Nela nat 400/400/ ks Os 475, 570, 508, 610, BDA 40/40/40 Nela nat tryskaný 400/400/ ks Os 825, 990, 883, 1060, BDA 40/40/40 Nela barevný BDA 40/40/40 Nela barevný, tryskaný 400/400/ ks Os 515, 618, 551, 661, 400/400/ ks Os 905, 1086, 968, 1162, 28 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KOMUNIKACE 29

16 Vyobrazení Koule betonová Polokoule betonová Lampa čínská zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa 161 BDA 120/40/40 Sandra nat 1200/400/ ks Os 855, 1026, 915, 1098, BDA 120/40/40 Sandra nat, tryskaný 1200/400/ ks Os 1560, 1872, 1669, 2003, BDA 120/40/40 Sandra barevný 1200/400/ ks Os 945, 1134, 1011, 1213, BDA 120/40/40 Sandra barevný, tryskaný 1200/400/ ks Os 1645, 1974, 1760, 2112, 171 BDA 80/40 Mia nat 800/ ks Os 760, 912, 813, 976, BDA 80/40 Mia nat tryskaný 800/ ks Os 1860, 2232, 1990, 2388, BDA 80/40 Mia barevný 800/ ks Os 840, 1008, 899, 1079, BDA 80/40 Mia barevný tryskaný 800/ ks Os 1940, 2328, 2076, 2491, 011 BKV 35/18 Jana nat 350/ ks Os 240, 288, 257, 308, BKV 35/18 Jana nat tryskaný 350/ ks Os 360, 432, 385, 462, BKV 35/18 Jana barevný 350/ ks Os 255, 306, 273, 328, BKV 35/18 Jana barevný, tryskaný 350/ ks Os 375, 450, 401, 481, 031 BKO 40 nat ks Os 655, 786, 701, 841, BKO 40 nat ks Os 810, 972, 867, 1040, BKO 40 barevná ks Os 735, 882, 786, 943, BKO 40 barevná ks Os 890, 1068, 952, 1142, 041 BPK 40 nat ks Os 430, 516, 460, 552, BPK 40 nat ks Os 510, 612, 546, 655, BPK 40 barevná ks Os 470, 564, 503, 604, BPK 40 barevná ks Os 550, 660, 589, 707, 021 BLA 31/31/47 nat 310/310/ ks Os 940, 1128, 1006, 1207, BLA 31/31/47 nat 310/310/ ks Os 1135, 1362, 1214, 1457, BLA 31/31/47 barevná 310/310/ ks Os 1070, 1284, 1145, 1374, BLA 31/31/47 barevná 310/310/ ks Os 1265, 1518, 1354, 1625, Patník Barevné provedení se provádí dle individuální kalkulace PAT 18/35/80 J nat 180/345/ ks Os 1240, 1488, 1327, 1592, 2620 PAT 18/35/80 J nat tryskaný 180/345/ ks Os 1320, 1584, 1412, 1694, PAT 20/27/130 J nat 200/265/ ks Os 1335, 1602, 1428, 1714, 2620 PAT 20/27/130 J nat tryskaný 200/265/ ks Os 1420, 1704, 1519, 1823, PAT 25/39/90 KU nat 245/385/ ks Os 1330, 1596, 1423, 1708, 2620 PAT 25/39/90 KU nat tryskaný 245/385/ ks Os 1420, 1704, 1519, 1823, PAT 25/44/120 KU nat 245/440/ ks Os 1475, 1770, 1578, 1894, 2620 PAT 25/44/120 KU nat tryskaný 245/440/ ks Os 1670, 2004, 1787, 2144, Vyobrazení Zábrana pod kola zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa PAT 35/38/65 KU nat 350/375/ ks Os 1315, 1578, 1407, 1688, 2620 PAT 35/38/65 KU nat tryskaný 350/375/ ks Os 1415, 1698, 1514, 1817, PAT 35/40/85 KU nat 350/395/ ks Os 1400, 1680, 1498, 1798, 2620 Městský mobiliář PREFABLOK PAT 35/40/85 KU nat tryskaný 350/395/ ks Os 1530, 1836, 1637, 1964, ZPK 190/23/23 nat 1900/230/ ks Os 1350, 1620, 1445, 1734, ZPK 190/23/15 nat 1900/230/ ks Os 1100, 1320, 1177, 1413, ZPK 100/23/13 nat 1000/230/ ,5 ks Os 700,- 840, 900, 1080, 041 BPK 40 nat ks Os 430, 516, 460, 552, BPK 40 nat, ks Os 510, 612, 546, 655, BPK 40 barevná ks Bo 470, 564, 503, 604, BPK 40 barevná, ks Bo 550, 660, 589, 707, PREFABLOK obdélník včetně dřevěného sedáku dle individuální kalkulace PBL 80/45 nat kruh 800/ ks Os 1500, 1800, 1605, 1926, 2640 PBL 80/45 nat kruh tryskaný 800/ ks Os 1605, 1926, 1717, 2060, 2640 PBL 80/45 barevný kruh 800/ ks Os 1640, 1968, 1755, 2106, 2640 PBL 80/45 barevný kruh tryskaný 800/ ks Os 1745, 2094, 1867, 2240, PBL 50/50/45 nat oblouk 500/500/ ks Os 1240, 1488, 1327, 1592, 2640 PBL 50/50/45 nat oblouk tryskaný 500/500/ ks Os 1415, 1698, 1514, 1817, 2640 PBL 50/50/45 barevný oblouk 500/500/ ks Os 1345, 1614, 1439, 1727, 2640 PBL 50/50/45 barevný oblouk tryskaný 500/500/ ks Os 1520, 1824, 1626, 1951, PBL 50/50/45 nat čtverec 500/500/ ks Os 1290, 1548, 1380, 1656, 2640 PBL 50/50/45 nat čtverec tryskaný 500/500/ ks Os 1360, 1632, 1455, 1746, 2640 PBL 50/50/45 barevný čtverec 500/500/ ks Os 1410, 1692, 1509, 1811, 2640 PBL 50/50/45 barevný čtverec tryskaný 500/500/ ks Os 1470, 1764, 1573, 1888, PBL 100/50/39 nat obdélník bez dřevěněného sedáku 1000/500/ ks Os 1660, 1992, 1776, 2131, PBL 100/50/39 nat tryskaný obdélník bez dřevěněného sedáku PBL 100/50/39 barevný obdélník bez dřevěněného sedáku PBL 100/50/39 barevný tryskaný obdélník bez dřevěněného sedáku 1000/500/ ks Os 1765, 2118, 1889, 2267, 1000/500/ ks Os 1855, 2226, 1985, 2382, 1000/500/ ks Os 1960, 2352, 2097, 2516, 30 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KOMUNIKACE 31

17 Vyobrazení zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa Vyobrazení zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa Městský mobiliář BETO Lavička Patník a odpadkový koš Lavičky Barevné provedení se provádí dle individuální kalkulace. Nohy lavičky železobetonové Lavička kompletní Stůl Barevné provedení se provádí dle individuální kalkulace. Nohy stolu železobetonové Deska stolu železobetonová Stůl s dřevěnou deskou Stůl s betonovou deskou BTO L 200/45/ /450/450 kompletuje zákazník 345 ks Os 4200, 5040, 4494, 5393, BTO P 15/15/50 150/150/ ks Os 1200, 1440, 1284, 1541, BTO P 15/15/85 150/150/ ks Os 1350, 1620, 1445, 1734, 001 BTO K 37/37/80 370/370/ ks Os 2500, 3000, 2675, 3210, NLV 59/12/78 594/120/ ks Os 780, 936, 835, 1002, NLZ 59/12/ /120/ ks Os 780, 936, 835, 1002, NLB 54/12/45 540/120/ ks Os 710, 852, 760, 912, UPR 47/44/20 465/435/ ks Os 275, 330, 294, 353, LAV A 150/59/ /594/ ks Os 3800, 4560, 4066, 4879, LAV A 200/59/ /594/ ks Os 4800, 5760, 5136, 6163, LAV B 150/59/ /594/ ks Os 3800, 4560, 4066, 4879, LAV B 200/59/ /594/1080 kompletuje zákazník 90 ks Os 4800, 5760, 5136, 6163, LAV C 150/54/ /540/ ks Os 2700, 3240, 2889, 3467, LAV C 200/54/ /540/ ks Os 3270, 3924, 3499, 4199, LAV D 150/48/ /480/ ks Os 3000, 3600, 3210, 3852, NSB 75/75/12 nat 754/750/ ks Os 2500, 3000, 2675, 3210, NSB 86/75/12 nat 864/750/ ks Os 2700, 3240, 2889, 3467, SDB 200/87/5 nat 2000/870/ ks Os 2700, 3240, 2889, 3467, SDB 200/76/5 nat 2000/760/ ks Os 2500, 3000, 2675, 3210, SBZ 200/87/79 DD nat 2000/760/ ks Os 9500, 11400, 10165, 12198, SBZ 200/76/79 DDnat 2000/870/ ks Os 9200, 11040, 9844, 11813, SBZ 200/87/79 DB nat 2000/760/ ks Os 6800, 8160, 7276, 8731, SBZ 200/76/79 DB nat 2000/870/ ks Os 6400, 7680, 6848, 8218, Desky schodišťové, bloky schodišťové Základní řada schodišťových desek SDB 80/35/8 nat 800/350/ ks Os 330, 396, 353, 424, 5085 SDB 80/35/8 nat 800/350/ ks Os 440, 528, 471, 565, 5085 SDB 80/35/8 barevná 800/350/ ks Os 395, 474, 423, 508, 5085 SDB 80/35/8 barevná 800/350/ ks Os 505, 606, 540, 648, SDB 100/35/8 nat 1000/350/ ks Os 420, 504, 449, 539, 5085 SDB 100/35/8 nat 1000/350/ ks Os 560, 672, 599, 719, 5085 SDB 100/35/8 barevná 1000/350/ ks Os 505, 606, 540, 648, 5085 SDB 100/35/8 barevná 1000/350/ ks Os 645, 774, 690, 828, SDB 120/35/8 nat 1200/350/ ks Os 510, 612, 546, 655, 5085 SDB 120/35/8 nat 1200/350/ ks Os 680, 816, 728, 874, 5085 SDB 120/35/8 barevná 1200/350/ ks Os 615, 738, 658, 790, 5085 SDB 120/35/8 barevná 1200/350/ ks Os 780, 936, 835, 1002, SDB 150/35/8 nat 1500/350/ ks Os 630, 756, 674, 809, 5085 SDB 150/35/8 nat 1500/350/ ks Os 840, 1008, 899, 1079, 5085 SDB 150/35/8 barevná 1500/350/ ks Os 755, 906, 808, 970, 5085 SDB 150/35/8 barevná 1500/350/ ks Os 965, 1158, 1033, 1240, Základní řada schodišťových bloků SBB 80/35/15 nat 800/350/ ks Os 630, 756, 674, 809, 5085 SBB 80/35/15 nat 800/350/ ks Os 840, 1008, 899, 1079, 5085 SBB 80/35/15 barevná 800/350/ ks Os 755, 906, 808, 970, 5085 SBB 80/35/15 barevná 800/350/ ks Os 965, 1158, 1033, 1240, SBB 100/35/15 nat 1000/350/ ks Os 795, 954, 851, 1021, SBB 100/35/15 nat 1000/350/ ks Os 1060, 1272, 1134, 1361, 5085 SBB 100/35/15 barevná 1000/350/ ks Os 955, 1146, 1022, 1226, 5085 SBB 100/35/15 barevná 1000/350/ ks Os 1220, 1464, 1305, 1566, SBB 120/35/15 nat 1200/350/ ks Os 945, 1134, 1011, 1213, SBB 120/35/15 nat á 1200/350/ ks Os 1260, 1512, 1348, 1618, 5085 SBB 120/35/15 barevná 1200/350/ ks Os 1135, 1362, 1214, 1457, 5085 SBB 120/35/15 barevná 1200/350/ ks Os 1450, 1740, 1552, 1862, SBB 150/35/15 nat 1500/350/ ks Os 1185, 1422, 1268, 1522, SBB 150/35/15 nat 1500/350/ ks Os 1580, 1896, 1691, 2029, 5085 SBB 150/35/15 barevná 1500/350/ ks Os 1420, 1704, 1519, 1823, 5085 SBB 150/35/15 barevná 1500/350/ ks Os 1820, 2184, 1947, 2336, Jiné rozměry schodišťových desek a bloků lze vyrobit na zakázku na základě individuální cenové kalkulace. 32 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KOMUNIKACE 33

18 Vyobrazení zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa Vyobrazení zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa VÝROBKY DEKOR Nášlapy reliéf D - dřevo, K - kámen Palisády Lícová zdící cihla PLOTOVÉ SYSTÉMY Plot DEKOR Sloupek průběžný DN 40/37/5 D nat DN 40/37/5 D barevná DN 80/37/5 D nat DN 80/37/5 D barevná KN 69/58/5 K nat KN 69/58/5 K barevný KN 69/33/5 K nat KN 69/33/5 K barevný KNV 70/5 D nat KNV 70/5 D barevný KNS 45/5 D nat KNS 45/5 D barevný KNM 27/5 D nat KNM 27/5 D barevný 400/370/ ks Os 80, 96, 86, 103, 400/370/ ks Os 90, 108, 96, 116, 800/370/ ks Os 155, 186, 166, 199, 800/370/ ks Os 170, 204, 182, 218, 710/ ks Os 250, 300, 267, 321, 710/ ks Os 270, 324, 289, 347, 610/ ks Os 120, 144, 129, 154, 610/ ks Os 135, 162, 145, 173, 700/ ks Os 195, 234, 209, 251, 700/ ks Os 217, 261, 232, 278, 450/ ks Os 92, 111, 98, 118, 450/ ks Os 100, 120, 107, 128, 270/ ks Os 45, 54, 48, 58, 270/ ks Os 49, 59, 52, 62, PAL 60/12 D nat 600/ ks Os 62, 75, 66, 80, PAL 60/12 D barevná 600/ ks Os 74, 89, 79, 95, PAL 80/12 D nat 800/ ks Os 83, 100, 89, 107, PAL 80/12 D barevná 800/ ks Os 99, 119, 106, 127, PAL 100/12 D nat 1000/ ks Os 103, 124, 110, 133, PAL 100/12 D barevná 1000/ ks Os 123, 148, 132, 159, CIH 29/14/7 nat 290/140/ ,5 ks Bo 10, 12, 11, 13, 5620 CIH 29/14/7 barevná 290/140/ ,5 ks Bo 11, 14, 12, 15, CIH 29/14/7 rumplovaná 290/140/ ,5 ks Bo 19, 23, 20, 25, 5620 CIH 29/14/7 barevná rumplovaná 290/140/ ,5 ks Bo 21, 26, 23, 28, PLT 11/16/230 SPR nat 105/160/ ks Os 295, 354, 316, 379, PLT 11/16/230 SPR barevný 105/160/ ks Os 315, 378, 337, 404, PLT 11/16/290 SPR nat 105/160/ ks Os 372, 447, 398, 478, PLT 11/16/290 SPR barevný 105/160/ ks Os 468, 562, 501, 601, Sloupek koncový Sloupek rohový Deska plotová jednostranná PLT 11/16/230 SKR nat 105/160/ ks Os 295, 354, 316, 379, PLT 11/16/230 SKR barevný 105/160/ ks Os 350, 420, 375, 449, PLT 11/16/290 SKR nat 105/160/ ks Os 372, 447, 398, 478, PLT 11/16/290 SKR barevný 105/160/ ks Os 486, 583, 520, 624, PLT 16/18/230 SRO nat 160/180/ ks Os 495, 594, 530, 636, PLT 16/18/230 SRO barevný 160/180/ ks Os 555, 666, 594, 713, PLT 16/18/290 SRO nat 160/180/ ks Os 624, 749, 668, 801, PLT 16/18/290 SRO barevný 160/180/ ks Os 812, 974, 869, 1042, PLT 196/5/30 DPJ Cihla nat PLT 196/5/30 DPJ Cihla barevná PLT 196/5/30 DPJ Rákos nat PLT 196/5/30 DPJ Rákos barevná Deska plotová jednostranná ukončovací PLT 196/5/40 DPJ Cihla nat 2520 PLT 196/5/40 DPJ Cihla barevná PLT 196/5/40 DPJ Rákos nat 2520 PLT 196/5/40 DPJ Rákos barevná Deska plotová oboustranná 1955/50/ ks Os 390, 468, 417, 501, 1955/50/ ks Os 430, 516, 460, 552, 1955/50/ ks Os 390, 468, 417, 501, 1955/50/ ks Os 430, 516, 460, 552, 1955/50/ ks Os 430, 516, 460, 552, 1955/50/ ks Os 480, 576, 514, 616, 1955/50/ ks Os 430, 516, 460, 552, 1955/50/ ks Os 480, 576, 514, 616, PLT 196/5/30 DPO Dřevo nat 1955/50/ ks Os 440, 528, 471, 565, 2520 PLT 196/5/30 DPO Dřevo barevná 1955/50/ ks Os 490, 588, 524, 629, PLT 196/5/30 DPO Travertin nat 1955/50/ ks Os 440, 528, 471, 565, 2520 PLT 196/5/30 DPO Travertin barevná 1955/50/ ks Os 490, 588, 524, 629, 2520 PLT 196/5/30 DPO Kámen nat 1955/50/ ks Os 440, 528, 471, 565, 2520 PLT 196/5/30 DPO Kámen barevná 1955/50/ ks Os 490, 588, 524, 629, U oboustranných plotových desek (dřevo, travertin, kámen) se ukončovací deska nevyrábí. PLOT GARDELOT Plotovka standardní Plotovka sloupová Stříška plotová průběžná (OZ) GRL A-D stand. 39/20/20 nat GRL A-D stand. 39/20/20 barevná 390/200/ ks Os 48, 58, 51, 61, 390/200/ ks Os 62, 74, 66, 79, GRL E 30/30/20 nat 300/300/ ks Os 52, 62, 56, 67, 2631 GRL E 30/30/20 barevná 300/300/ ks Os 67, 80, 72, 86, 34 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KOMUNIKACE 35

19 Vyobrazení zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa Stříška 39/27/5,5 nat 270/390/ ks Os 81, 97, 87, 104, Stříška 39/27/5,5 nat Stříška 39/27/5,5 barevná 270/390/ ,3 ks Os 93, 112, 100, 120, 270/390/ ,3 ks Os 106, 125, 113, 133, Stříška plotová sloupová (OZ) Stříška 39/39/7 nat 390/390/ ,3 ks Os 108, 130, 116, 139, Stříška 39/39/7 nat 390/390/ ,3 ks Os 126, 151, 135, 162, Stříška 39/39/7 barevná 390/390/ ,3 ks Os 146, 171, 155, 182, Stříška 49/49/8,5 nat 490/490/ ks Os 143, 172, 153, 184, Stříška 49/49/8,5 nat 490/490/ ks Os 158, 190, 169, 203, Stříška 49/49/8,5 barevná 490/490/ ks Os 178, 210, 189, 223, Ohradník PLOTy PRŮMYSLOVé Sloupek průběžný Sloupek koncový Sloupek rohový Deska plotová BOH 12/200 nat 120/ ks Os 205, 246, 219, 263, BOH 12/200 barevný 120/ ks Os 255, 306, 273, 327, PLT 11/16/230 SPR nat 105/160/ ks Os 295, 354, 316, 379, PLT 11/16/290 SPR nat 105/160/ ks Os 372, 447, 398, 478, PLT 11/16/230 SKR nat 105/160/ ks Os 295, 354, 316, 379, PLT 11/16/290 SKR nat 105/160/ ks Os 372, 447, 398, 478, PLT 16/18/230 SRO nat 160/180/ ks Os 495, 594, 530, 636, PLT 16/18/290 SRO nat 160/180/ ks Os 624, 749, 668, 801, PLT 181/5/29 PD nat 1810/50/ ks Os 205, 246, 219, 263, PLT 231/5/29 PD nat 2310/50/ ks Os 230, 276, 246, 295, Vyobrazení zboží Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa PLOT DRÁTĚNÝ Patka základová pro ocelový sloupek POS 26/26/35 ZP 260/260/350 volně loženo 48 ks Ho 140, 168, 150, 180, Deska podhrabová VÝROBKY pro zděné stavby Bednicí tvarovky Zdicí tvarovky Štípané tvarovky (OZ) PLT 181/5/29 PD nat 1810/50/ ks Os 205, 246, 219, 263, PLT 231/5/29 PD nat 2310/50/ ks Os 230, 276, 246, 295, BTB 40/15/24 P+D 400/150/ ks Os 29, 35, 31, 37, BTB 40/20/24 P+D 400/200/ ks Os 32, 38, 34, 41, BTB 40/25/24 P+D 400/250/ ks Os 35, 42, 37, 44, BTB 40/30/24 P+D 400/300/ ks Os 37, 44, 40, 48, BTB 40/40/24 P+D 400/400/ ks Os 42, 50, 45, 54, BTB 40/50/24 P+D 400/500/ ks Os 47, 56, 50, 60, ZTP 50/10/24 500/100/ ,5 ks Os 27, 32, 29, 35, ZTS 39/20/19 nat jednostranná A ZTS 39/20/19 nat oboustranná B ZTS 39/20/19 nat rohová C ZTS 39/20/19 nat třístranná D1 ZTS 39/20/19 nat třístranná D2 ZTS 39/20/19 nat čtyřstanná E 390/195/ ks 53, 64, 57, 68, 390/195/ ks 67, 80, 72, 86, 390/195/ ,5 ks 78, 94, 83, 100, 390/195/ ks 88, 106, 94, 113, 390/195/ ,5 ks 88, 106, 94, 113, 390/195/ ks 98, 118, 105, 126, OZ - obchodní zboží ( na výrobky označené tímto kódem se nevztahují slevy dle RKS). Sloupek plotový průběžný PLD 25/24/100 SP nat 250/240/ m Ho 690, 828, 738, 886, Sloupek plotový koncový PLD 25/24/100 SK nat 250/240/ m Ho 690, 828, 738, 886, Deska plotová s povrchovou úpravou drásaný povrch (typový sortiment) PLD 288/8/90 PD nat 2880/80/ ks Ho 2175, 2610, 2327, 2792, PLD 288/8/105 PD nat 2880/80/ ks Ho 2535, 3042, 2712, 3254, PLD 288/8/120 PD nat 2880/80/ ks Ho 2900, 3480, 3103, 3724, PLD 288/8/135 PD nat 2880/80/ ks Ho 3260, 3912, 3488, 4186, PLD 288/8/150 PD nat 2880/80/ ks Ho 3615, 4338, 3868, 4642, Deska plotová s povrchovou úpravou drásaný povrch (typový sortiment) PLD 198/8/105 PD nat 1980/80/ ks Ho 1740, 2088, 1862, 2234, PLD 198/8/135 PD nat 1980/80/ ks Ho 2235, 2682, 2391, 2869, Patka pro betonový sloupek PLT 85/75/65 ZP 850/750/ ks Ho 3040, 3648, 3253, 3904, Patka základová PRESON PRE 120/100/80 ZP 1200/1000/ ks Ho 5665, 6798, 6062, 7274, 36 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , Ceník KOMUNIKACE 37

20 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax: POZEMNÍ STAVBY 38 Prefa Brno a s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2010 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ. pro rok 2012

INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ. pro rok 2012 INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ pro rok 2012 Platnost od : 1.4.2012 Aktualizace k : 1.1.2013 OBSAH : Strana: 1) Podzemní sítě a kanalizace 2 2) Komunikace a terénní úpravy 12 3) Pozemní stavitelství

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150,- 182,- Trouba hrdlová betonová DN 1200

Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150,- 182,- Trouba hrdlová betonová DN 1200 Trouby přímé a hrdlové KANALIZACE [kg/] PR - propojovací kus, SC - síranovzdorný cement, RIM BT - bez těsnění a manipulačních úchytů, Výroba dle individuální kalkulace - KSV - trouba s kameninovou výstelkou,

Více

CENÍK / Platnost: 2012. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2012. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2012 CENÍK / Platnost: 2012 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

CENÍK / Platnost: 2014. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2014. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2014 CENÍK / Platnost: 2014 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2013 CENÍK / Platnost: 2013 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2013 CENÍK / Platnost: 2013 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

Kdyby byl Golem z betonu, fungoval by i bez šému!

Kdyby byl Golem z betonu, fungoval by i bez šému! ceník 2009 Kdyby byl Golem z betonu, fungoval by i bez šému! OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah 3 Závody společnosti a obchodní oddělení 4 Obchodní podmínky 6 KANALIZACE Trouby 9 Šachty 15 Studny 18 Dešťové vpustě

Více

KATALOG KANALIZACE. Prvky pro podzemní sítě a kanalizace. www.prefa.cz

KATALOG KANALIZACE. Prvky pro podzemní sítě a kanalizace. www.prefa.cz 2011 KAALOG KANALIZACE Prvky pro podzemní sítě a kanalizace Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz 1. úvodní část 1.0.1 OBSAH

Více

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Kanalizační šachtová dna DN 1500 M... 4 Kanalizační šachtová dna DN 1500 M, DN 1000 F... 4 Dílce pro kanalizační šachty skruže, kónusy DN 1000 M, DN 1500 M... 5 Přechodové

Více

Trouby 2.1 TROUBY PŘÍMÉ A HRDLOVÉ

Trouby 2.1 TROUBY PŘÍMÉ A HRDLOVÉ 2.1 Trouby TROUBY PŘÍMÉ A HRDLOVÉ PR - propojovací kus, SC - síranovzdorný cement, RIM BT - bez těsnění a manipulačních úchytů, Výroba dle individuální kalkulace - CV - trouba s čedičovou výstelkou - výroba

Více

Datum vydání 15.5.2016

Datum vydání 15.5.2016 2 016 Datum vydání 15.5.2016 1. Betonové trouby s integrovaným těsněním hrdlové + dříkové (D) 71001111 TBH-Q 300/2500 INT 536 300 x 2500 1 585 Kč 71001211 TBH-Q 400/2500 INT 749 400 x 2500 2 025 Kč 71001311

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. Lobodice 221, 751 01 Tovačov Rašovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

www.betonikaplus.cz tel.: 315 651 233, fax: 315 691 042, e-mail: obchod@betonikaplus.cz, www.betonikaplus.cz 1 / 9 firemní kontakty

www.betonikaplus.cz tel.: 315 651 233, fax: 315 691 042, e-mail: obchod@betonikaplus.cz, www.betonikaplus.cz 1 / 9 firemní kontakty Platnost cen od: 11.4.2014 Ceny jsou maximální a jsou uvedeny v Kč bez DPH EXW BETONIKA plus s.r.o., závod Lužec n.vlt. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny cen vstupních materiálů.

Více

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2. TROUBY 2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÍ Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém

Více

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 kapitálové společnosti Stama a.s. IČ: 40232701, se sídlem: Vančurova 815, Lovosice 410 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

ÚVODNÍ ČÁST 1.3 REALIZACE STAVEB 1.2 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. Nabízíme montáž:

ÚVODNÍ ČÁST 1.3 REALIZACE STAVEB 1.2 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. Nabízíme montáž: ÚVODNÍ ČÁST 1. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI 1.3 REALIZACE STAVEB Prefa Brno a.s. je výrobcem nejširšího sortimentu v České i Slovenské republice. Naše produkty jsou rozděleny do čtyř skupin: Obchodní

Více

OBSAH ÚVODNÍ ČÁST 4. POZEMNÍ STAVBY 2. KANALIZACE 5. NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 3. KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL

OBSAH ÚVODNÍ ČÁST 4. POZEMNÍ STAVBY 2. KANALIZACE 5. NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE 3. KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL 2015 KANALIZACE KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL POZEMNÍ STAVBY NÁDRŽE A PROSTOROVÉ PREFABRIKÁTY CENÍK PLATNOST: 2015 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833

Více

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gatapex.cz, www.kinesio-tejping.cz a www.mtc-tejping.cz Prodávající: Jméno a příjmení:

Více

Obchodní podmínky společnosti H.A.N.S. prefa, a.s.

Obchodní podmínky společnosti H.A.N.S. prefa, a.s. Obchodní podmínky společnosti H.A.N.S. prefa, a.s. 1. Všeobecně 1.1 Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními stranami jsou H.A.N.S. prefa, a.s. jako prodávající

Více

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI uzav ř ená dle 1746 odst. 2 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva" ) Kupujícím:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

CENÍK PLATNOST: KANALIZACE POZEMNÍ STAVBY

CENÍK PLATNOST: KANALIZACE POZEMNÍ STAVBY 2017 KANALIZACE KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL POZEMNÍ STAVBY NÁDRŽE A PROSTOROVÉ PREFABRIKÁTY CENÍK PLATNOST: 2017 tel.: +420 541 583 111 fax: +420 541 583 833 www.prefa.cz www.betoneshop.cz ZÁVOD

Více

Šachtový kónus zákrytová deska

Šachtový kónus zákrytová deska TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Prefa Brno a. s. Poř. Označení terénu Umístění vrcholu dna vývodu Výška [m] Vyrovnávací prstenec pro poklop Šachtový kónus zákrytová deska Šachtová skruž Stupadla Šachtové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Uvedeny ceny prefa výrobků. Pro zjištění cen transportbetonu nás neváhejte kontaktovat. Platnost ceníku od 14.4.2014. cena včetně DPH.

Uvedeny ceny prefa výrobků. Pro zjištění cen transportbetonu nás neváhejte kontaktovat. Platnost ceníku od 14.4.2014. cena včetně DPH. Uvedeny ceny prefa výrobků. Pro zjištění cen transportbetonu nás neváhejte kontaktovat. Platnost ceníku od 14.4.2014 Artikl Název artiklu MJ Atyp cena bez DPH cena včetně DPH Váha - Kg ATYP1 Kbel bet.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANALIZACE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANALIZACE INFOLINKA: 800 260 003 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANALIZACE Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz 1. obsah 1. Obsah... 2 2. Profil

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2016, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ č..../ 2013 Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dodávce zboží uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně 1. Předmět

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. 1. Obecná ustanovení a definice společnosti Eco2Tech s.r.o. 1.1. Smluvní strany Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

cena včetně Artikl Název artiklu MJ

cena včetně Artikl Název artiklu MJ Ceník artiklů Platnost od 1.5.2016 Tel. 384 321 091 Fax: 384 321 094 E-mail: info@hbbeton.cz http: www.hbbeton.cz cena Váha - Kg Atyp ATYP1 Kbel bet. 40x50cm - otevřený m 3 637,00 4 400,77 517 ATYP3 Kbel

Více

III. Doba plnění. IV. Cena plnění

III. Doba plnění. IV. Cena plnění Úřad vlády České republiky ev. č. 15/268-0 SMLOUVA o zajištění služeb čistírny uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále VNP) platí pro veškeré smlouvy, ve kterých společnost TES VSETÍN s.r.o.. vystupuje jako odběratel a jsou jejích nedílnou

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu 1751 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, nedílnou součástí, tj. částí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností

Více

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.probez.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Unichem Agro s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Unichem Agro s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Unichem Agro s.r.o. se sídlem Praha 5 Smíchov, Ke Koulce 646/2, PSČ 15000, IČ 26781131, DIČ CZ26781131 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v odd. C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. 13/GAL/034/222. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Malíková tel.: 518 322 428, e-mail: malikova@sluzby-veseli.cz

KUPNÍ SMLOUVA. č. 13/GAL/034/222. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Malíková tel.: 518 322 428, e-mail: malikova@sluzby-veseli.cz KUPNÍ SMLOUVA č. 13/GAL/034/222 uzavřená podle ustanovení 409 a následujících Obchodního zákoníku mezi: Kupujícím: Služby Města Veselí nad Moravou se sídlem: Veselí nad Moravou, Blatnická 1551, PSČ: 698

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) pro podmínky dodávek výrobků, zboží případně služeb společnosti ROLOFOL s.r.o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují závazkové

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné.

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Všeobecná ustanovení : Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém

Více

Majitel firmy: Josef Coubal - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.5.2016, 11:11

Majitel firmy: Josef Coubal - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.5.2016, 11:11 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRODEJ WWW.FAMILY-NABYTEK.CZ FAMILY NÁBYTEK provozuje: Prodávajícím a provozovatelem FAMILY NÁBYTEK je Josef Coubal, IČ: 44680236 se sídlem a kontaktní adresou: Kolínská

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 obsah Výrobky pro venkovní architekturu část A BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 BETA dlažba plochá vymývaná...4 BETA dlažba plochá hladká...5 BETA dlažba tvarovaná, zámková...5 Obrubníky

Více

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 1. Platnost Obchodních podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky nákupu Zboží ze strany

Více

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy. odbouratelný hydraulický olej v hydraulickém okruhu stroje, V. doplnění všech dalších provozních kapalin, VI. proškolení obsluhy vyvážecí soupravy kupujícího (v rozsahu min.1 dne v lesních porostech kupujícího),

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz

1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz 1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz KUPNí SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku Článek 1 SMLUVNí

Více

Smlouva o dílo - stavebnictví

Smlouva o dílo - stavebnictví Smlouva o dílo - stavebnictví Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU) Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením 273 obchodního

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY. www.babc.cz

BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY. www.babc.cz BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY www.babc.cz B&BC, a.s. Váš dodavatel betonových výrobků Společnost B&BC, a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních prvků v České republice a je pokračovatelem

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo:

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod.

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. V.I.P. ZÁKAZNÍCI Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. Postup a podmínky získání V.I.P. KARTY: 1) registrace na prodejně, 2) dosažení min. 20.000,-

Více

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) společnosti ETIX, s.r.o.,, Cyrilská 16, 602 00 Brno, IČO 26285797, (dále dodavatel) jsou nedílnou

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Výzva k předložení nabídek Tato veřejná zakázka je zadána v souladu se Směrnicí upravující zadávání zakázek malého rozsahu (vydané MŠMT pod č.j.: 2371/2009-14) a Dodatky č. 1 a 2 této směrnice pod názvem:

Více

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz katalog produktů kamena Zveme Vás k nahlédnutí... Dlažba zámková, chodníková

Více

ÚVODNÍ ČÁST 1.3 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. PRODUKTOVÁ Skupina KANALIZACE (dílce pro kanalizaci a povrchové odvodnění)

ÚVODNÍ ČÁST 1.3 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. PRODUKTOVÁ Skupina KANALIZACE (dílce pro kanalizaci a povrchové odvodnění) ÚVODNÍ ČÁST 1.3 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI PRODUKTOVÁ Skupina KNLIZCE (dílce pro kanalizaci a povrchové odvodnění) Produktový manažer:... Josef Frolka, tel.: 518 670 541, fax: 518 33 095, mobil: 606

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Ceník výrobků platný od 1. 4. 2008 tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Barevné provedení povrchů betonových výrobků HLADKÉ POVRCHY žlutá červená hnědá černá VYMÝVANÉ POVRCHY OBLÁZEK

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá DAŽBA BETONOVÁ NORMA POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, černá, hnědá bílá, přírodní písková žlutá MIX I MIX II TESEA (skládačka 3 kameny) 239,- 299,- 359,- 359,- APACA I 14 x 14 x 6 239,- 299,-

Více

Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od 1. 1. 2014 OBSAH Strana Všeobecné dodací podmínky 3 Adresy provozoven 4 Teracová drť 5 Cihelná drť 5 Betonová směs 5 Obrubníky a krajníky 6 Dílce pro drátovody 6 Příkopové a meliorační tvárnice, zatravňovací tvarovky

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

Počet ks / kamion (palet/(ks)) Betonové trouby hrdlové bez těsnění. Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním

Počet ks / kamion (palet/(ks)) Betonové trouby hrdlové bez těsnění. Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 1. BETONOVÉ PRVKY PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI Trubní program Betonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 53686 TBH-Q-ZIT 300/2500 451 48-51 1 650 Kč 4 53689 TBH-Q-ZIT 400/2500 738 28-31 2 400 Kč 4 53692

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více