Den učitelů na radnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den učitelů na radnici"

Transkript

1 Rekordní aprílová neděle: Máme o kolečko víc! str. 5 Soutěž pro žáky základních škol 3D modely str. 7 Policie mění uspořádání str. 3 Fotografi cká soutěž: Život kolem Svitavy str. 4 Otestujte formu před půlmaratonem str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 7 6. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma Anketa: Podnikatel, živnostník roku Místostarosta města Blanska Jaromír Roučka Město připravuje anketu o nejlepšího živnostníka či firmu za rok Cílem je upozornit na místní podnikatele a služby, které zákazníci rádi využívají a vyhledávají, jinak řečeno, propagovat dobré řemeslo. O zdárný průběh ankety se stará místostarosta města Blanska Jaromír Roučka. Proč anketa vznikla? Město se snaží ocenit podnikatele a živnostníky, kteří přinášejí zajímavou a potřebnou výrobu nebo služby do našeho regionu. Je určená pro blanenské podnikatele a je rozdělena do dvou kategorií. V první jsou živnostníci fyzické podnikající osoby s místem podnikání v Blansku. Druhá kategorie je zaměřena na větší firmy. Jsou to právnické osoby s velikostí do 50 zaměstnanců a se sídlem v Blansku. Kdo všechno může do soutěže firmy nominovat?» pokračování na straně 4 Den učitelů na radnici O Senior Pointy je Starosta a místostarosta Blanska se na Den učitelů setkali s vybranými učiteli z blanenských základních škol. Učitele na radnici přivítali místostarosta Jiří Crha a starosta Lubomír Toufar. Foto: S. Mrázek Učitelé nejprve od vedení města obdrželi květiny a pamětní list. Dále pak setkání probíhalo v neformálním duchu. Témata týkala např. financí pro školy i platů učitelů, potřebného vybavení, ale i oprav škol. K přijetí byli letos řediteli škol navrženi tito pedagogičtí pracovníci: Dagmar Bačkovská, učitelka ZŠ a MŠ, Salmova 17 Zdeněk Doležel, učitel ZŠ a MŠ, Salmova 17 Mgr. Lenka Laštůvková, učitelka ZŠ T. G. Masaryka, Rodkovského 2 Mgr. Petra Ocetková, učitelka ZŠ T. G. Masaryka, Rodkovského 2 Mgr. Světlana Jakubcová, učitelka ZŠ, Erbenova 13 PaedDr. Zdeňka Kalová, učitelka ZŠ, Erbenova 13 Mgr. Martin Weinhöfer, učitel ZŠ a MŠ, Dvorská 26 Mgr. Eva Gregorová, učitelka ZŠ a MŠ, Dvorská 26 A na základě čeho jsou učitelé pro toto setkání vybíráni? Aspektů, které ředitelé berou v potaz, je mnoho. Například netradiční formy výuky dětí, pečlivost a obětavost, činnost pro školu, zapojení do projektů, dosažené výsledky, tvořivý přístup k výuce i tvorbě výukových materiálů, ale také aktivní práce s chronicky nemocnými dětmi nebo s dětmi s poruchami učení. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Občerstvení, atrakce pro děti, hry pro děti. V rámci programu se předvedou dobrovolní hasiči z Klepačova. od 15:00 h hraje K-BAND a začínají soutěže pro děti v 18:30 h vyhlášení nej čaroděje a čarodějnice v 18:50 h zapálení vatry od 19:00 h až do půlnoci taneční zábava s Prorockem zájem, roste i počet nabízených služeb V rámci Jihomoravského kraje je navštívilo už přes klientů a myšlenka Senior Pointů se rozšířila do celé České republiky. Novinkou v těchto info centrech jsou finanční a právní poradna, které jsou stejně jako další služby zdarma. Podle prvních zkušeností budou patřit mezi nejžádanější dotazy. Projekt informačních center pro seniory funguje teprve půl roku, ale je o něj enormní zájem. Tato poradenská místa už jsou v Brně, Tišnově, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Znojmě a samozřejmě také v Blansku, kde Senior Point vznikl v září loňského roku v budově bývalé fary na ulici Komenského. 30. dubna Rekreační oblast Palava PÁLENÍ ČARODĚJNIC Na náměstí Republiky se po zimní přestávce vrátily Farmářské trhy. Nabídka potravin a výrobků z regionu je široká nakoupíte zde košíky, uzeniny, sýry, žampiony, brambory, česnek, koření, pečivo, nože, vajíčka, med, medovinu, perníky nebo květiny. Čerstvá zelenina a ovoce se začnou více objevovat, jak budou postupně jednotlivé druhy dozrávat. Svůj stánek s výrobky klientů zde měla také Charita. Další trhy můžete navštívit ve čtvrtek 19. dubna a následně každých 14 dní. Foto: S. Mrázek Do Krasu zas Krasobusem! I v letošním roce bude v provozu turistická linka Skalní mlýn. Na tující však čeká několik novinek. ces- Ti, kteří v neděli 1. dubna zamířili do Černé Hory na slavnostní zahájení turistické sezony (viz článek na jiném místě tohoto čísla Zpravodaje), měli možnost nejen zúčastnit se su o překonání rekordu v netradiční disciplině, ale také si pro- pokuhlédnout zbrusu nový Krasobus, který bude jako turistická autobusová linka od června do září opět brázdit silnice v Blansku a jeho bezprostředním okolí. Nový Krasobus si veřejnost mohla prohlédnout 1. dubna při zahájení turistické t sezony v Černé Hoře Foto: S. Mrázek Svou premiéru si Krasobus odbyl již v roce 2011 díky spolupráci Města, ČAD a. s. a společnosti SMK a. s. Jeho loňský sezonní provoz na trase Skalní mlýn byl do značné míry zkušební a šlo o prvním počin zúčastněných partnerů ve snaze zajistit touto formou nejen» pokračování na straně 3 PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY Novinkou je právní a finanční poradna Pracovníci infocenter se snaží vycházet svým klientům maximálně vstříc, proto se počet nabízených služeb stále rozšiřuje. Kvůli častým dotazům právního charak-» pokračování na straně 2 pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno

2 Zpravodaj města Blanska číslo 7 6. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 2 Usnesení z 29. schůze rady města ze dne Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice za rok Rada souhlasí s převodem uměleckých děl na Město. Rada schvaluje kupní smlouvu mezi Městem a Českou zbrojovkou a. s. o prodeji použitých pistolí CZ 75 z výzbroje MP. Rada vyhlašuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací uvedených po úpravě v předloženém materiálu. Rada schvaluje text veřejného oznámení konkursního řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací ve znění podle přílohy č. 4 předloženého materiálu. Rada jmenuje konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací ve složení podle přílohy č. 3 předloženého materiálu. Rada pověřuje paní Janu Galitovou funkcí tajemníka konkursních komisí pro konkursní řízení na místa ředitelů základních škol a paní Bc. Janu Tesařovou funkcí tajemníka konkursních komisí pro konkursní řízení na místa ředitelů mateřských škol. Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/13 podle předloženého návrhu. Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2011, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury. Rada souhlasí s organizací provozu mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2012 podle předloženého návrhu. Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Školní jídelna, Rodkovského 2 podle předloženého seznamu. Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2 podle předložených seznamů. Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 podle předložených seznamů. Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum podala žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 na projekty podle předložené žádosti. Rada stanovuje příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB limit mzdových prostředků pro rok 2012 a limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 29. schůzi rady města. Rada schvaluje nové znění provozního řádu Blanenských farmářských trhů. Rada bere na vědomí aktuální stav příprav nového strategického plánu rozvoje města a ukládá předsedům a místopředsedům dotčených komisí rady: - seznámit členy komisí na nejbližším zasedání příslušné komise s harmonogramem tvorby strategického plánu rozvoje města - předložit pracovní návrh dílčích kapitol strategického plánu k projednání v komisích do konce května Rada souhlasí se zastavením exekuce č. j. 1NcE 788/ proti Vladimíru Jedlovi. Rada města schvaluje odpis dvou pohledávek za vyplacené dávky sociální potřebnosti v celkové výši Kč dle materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávek. Rada schvaluje s účinností od ceník pečovatelské služby. Rada města svěřuje rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce vozidla pro pečovatelskou službu odboru sociálních věcí Městského úřadu a pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí podpisem těchto smluv. Velkokapacitní kontejnery v dubnu 2012 Zpoplatňování zdrojů znečišťování ovzduší Každoročně v termínu do 31. března mají dle zákona o ochraně ovzduší provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší povinnost předat na příslušný správní orgán podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok. Odbor životního prostředí Městského úřadu rozhoduje o výši poplatku provozovatelů vyjmenovaných malých zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou umístěny na území města. V loňském roce zpoplatnil celkem 14 provozovatelů, kterým za rok 2011 vyměřil poplatky v souhrnné výši 10 tisíc korun. U těchto malých zdrojů, které slouží výhradně k podnikatelské činnosti, byly zpoplatněny pouze emise těkavých organických látek a tuhých znečišťujících látek v zákonem určeném rozmezí sazeb. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. Podrobný rozpis je na a v minulém zpravodaji. odbor komunální údržby Dále rozhoduje i o výši poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší na území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností. Tito provozovatelé již druhým rokem zasílají oznámení o výpočtu poplatku spolu se souhrnnou provozní evidencí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. V roce 2011 odbor životního prostředí Městského úřadu vyměřil poplatky ve výši 84 tisíc korun celkem 96 provozovatelům středních stacionárních zdrojů, kteří provozovali celkem 213 středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Z toho 11 provozovatelům středních stacionárních zdrojů vyměřil zálohy na poplatky ve výši 74 tisíc korun. odbor životního prostředí Rada ruší usnesení č. 27 z 27. schůze rady dne Rada nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost o výměře cca 20 m² panu Staňkovi, a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej dvou částí pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. o výměře každé části cca 20 m², tj. celkem 40 m², za účelem výstavby dvou garáží, a to paní Reichové a panu Mynaříkovi, bytem z toho důvodu, že si pozemek vyhledali a s tím, že odprodej pozemku bude realizován až po kolaudaci staveb, kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem v době prodeje obvyklá, na cenu již zastavěných pozemků a kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené. V případě, že na stavby nebude vydáno územní rozhodnutí, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a prodej nebude realizován. Smlouva bude časově omezena 5 let ode dne podpisu. Rada nesouhlasí s pronájmem jedné části pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost o výměře cca 20 m² v k. ú. Blansku panu Staňkovi, a souhlasí s pronájmem dvou částí pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. o výměře každé části cca 20 m², tj. celkem 40 m², za účelem výstavby dvou garáží, a to paní Reichové a panu Mynaříkovi, bytem z toho důvodu, že si pozemek vyhledali a za podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce, nájemné ve výši 30 Kč/m²/rok + platná sazba DPH zvyšování o inflaci od roku, následujícího po roce, ve kterém byla podepsána nájemní smlouva, termín dokončení výstavby do 5 let od podpisu nájemní smlouvy. Nájemní smlouva může být uzavřena až po rozhodnutí zastupitelstva ve věci prodeje předmětné části pozemku. Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkup pozemků parc. č. 345/5, parc. č. 343/70 a parc. č. 343/69, vše v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků těchto pozemků za cenu 240 Kč/m² s tím, že náklady s převodem spojené nese město a kupní cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí (pozemek pod chodníkem v Lažánkách). Rada souhlasí se zvýšením nájemného za obecní pozemky pod garážemi nesloužícími k podnikání na částku 30 Kč/m²/rok + platná sazba DPH s platností od Zvýšení nájemného bude provedeno formou uzavření dodatků k nájemním smlouvám. Rada souhlasí se změnou usnesení č. 31 z 27. rady města dne a to tak, že celé nově zní: Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m² v k. ú., za účelem provozování umístěného prodejního stánku ve vlastnictví fyzických osob, k prodeji tiskovin, tabáku, nealkoholických nápojů, smíšeného a drogistického zboží a alkoholických nápojů bez možnosti jejich konzumace na místě (pozemek pod prodejním stánkem v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská v Blansku). Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/15 zahrada o výměře 398 m² v k. ú. za účelem užívání k zahrádkářským účelům (oplocená zahrádka v lokalitě Lovětín, pod Senior centrem a areálem Nemocnice ). Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit poskytování příspěvků na vybudování nových bezbarierových nájezdů k bytovým domům (dále jen nájezd), přičemž za nový nájezd se považuje nájezd vybudovaný od , ve výši 50 % prokazatelně vynaložených vlastních realizačních nákladů vlastníka bytového domu vč. DPH, max. však Kč bez DPH na jeden nový bezbarierový nájezd. Rada souhlasí s výpůjčkou kůlny bez čp. stojící na pozemku parc. č. st. 40 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m² v k. ú., občanskému sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla, zastoupenému vůdcem střediska Ing. Janem Pořízkem, Růžová 5, ; IČ: , za účelem užívání jako dřevník a sklad. Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi společnosti guape s. r. o. v případě, že dlužné nájemné bude uhrazeno nejpozději k Rada souhlasí s pronájmem budovy bez čísla popisného naproti vlakovému nádraží na pozemku parc. č. st v k. ú., panu Rybářovi, Jedovnice, za nájemné ve výši Kč/rok za účelem provozování prodejny elektrických kol a skútrů. Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska. Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2012 a ponechává cenu za služby jako v roce 2011, tedy 20 Kč/m². Rada souhlasí s vyřazením majetku IČ 8814 fyzickou likvidací. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Svoz nebezpečných odpadů Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Podrobný rozpis je na www. blansko.cz a v minulém zpravodaji. odbor komunální údržby O Senior Pointy je zájem, roste i počet nabízených služeb» pokračování ze strany 1 teru nově vznikla v Senior Pointech právní poradna, blanenský Senior Point nabízí také poradnu finanční k tomuto tématu ostatně uspořádal tématickou přednášku, která přinesla odpovědi na otázky, které senioři často řeší: dědictví, finanční stránku vztahů mezi rodiči a dětmi, udržení životního standardu při odchodu do důchodu, možnosti bankovních půjček, zajištění potřebné ochrany v životních situacích, odpovědnost za škodu, investiční možnosti, spoření, platební karty, správu závazků či insolvenci. Zájem je také o slevy Součástí kontaktního místa jsou informace o projektu SENI- OR PAS, systému slev a výhod pro seniory, včetně možnosti registrace, předání katalogu poskytovatelů a novinek projektu. Senior point dále nabízí bezplatný přístup k internetu a informace v sociální, kulturní, zdravotní a bezpečnostní oblasti. Všechny služby Senior Pointu jsou k dispozici zdarma. Blanenský Senior Point sídlí na ulici Komenského 14 v budově bývalé fary, otevřeno je v pondělí a ve středu od 12 do 14 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. kkuc Family Point místo pro rodinu Family Point jsou vybavená bezbariérová místa ve veřejných budovách nebo v městských úřadech, v nichž mohou rodiče pečovat o děti a získat informace o rodinné politice a z dalších oblastí. Jedno takové je i v budově MěÚ na náměstí Republiky. Projekt Family Point vytváří síť míst přátelských rodině, kde mohou rodiče pečovat o malé děti a získat informace pro podporu rodiny. Jde o bezbariérová místa, která jsou vybavena přebalovacím pultem, křeslem pro kojení, mikrovlnnou troubou a některá také veřejným internetem. Pro děti jsou ve Family Pointech připraveny hračky, pastelky a knihy. Ve Family Pointech se scházejí nabídky místních organizací, které poskytují služby na podporu rodin. Jedná se o veřejnou, nízkoprahovou službu bez nutnosti se předem přihlašovat. Již druhým rokem je v provozu 18 takových míst v obcích Jižní Moravy a 28 v Brně. Jsou umístěné především na úřadech městských částí, v městských knihovnách, rodinných centrech a volnočasových organizacích. V Jihomoravském kraji projekt Family Point provozuje brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Krajským úřadem JMK. Součástí projektu jsou webové stránky familypoint.cz a elektronický Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí do mateřských škol na rok 2012/2013 Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013 na středu 9. května 2012 v době od 09:00 do 16:00 hodin. Žádost o přijetí lze v uvedeném termínu podat na těchto mateřských školách : MŠ, Údolní 8 MŠ, Rodkovského 2a i pro pracoviště Rodkovského 2b MŠ, Těchov 124 Zahájení realizace grantového projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Kvalitní a efektivní komunitní plánování, které monitoruje a vyhodnocuje nová sociální rizika a pružně reaguje na změny ve společnosti jsou hlavní cíle grantového projektu Komunitní plánování sociálních služeb města. Realizátorem projektu je město. Jedná se o dvouletý projekt, jehož realizace bude zahájena 1. dubna 2012 a skončí 31. března Projektem, který schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí získá město na podporu plánování sociálních služeb částku ,52 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na ukotvení procesu komunitního plánování na Blanensku. Cílem je vznik Centra pro podporu komunitního plánování, které bude mj. podporovat komunikaci mezi poskytovateli, uživateli, zadavateli a veřejností. Centrum bude fungovat pod Odborem sociálních věcí Městského úřadu. newsletter Zprávy z Family Pointu pro JMK, který jednou za dva týdny informuje o aktuálním dění pro rodiny. Na webových stránkách www. jmk.familypoint.cz najdete odkazy na organizace v Jihomoravském kraji, které nabízejí služby rodinám, aktuální informace o probíhajících akcích, zajímavé články z oblasti rodinné politiky, kulturní tipy aj. Nabízí jednotlivcům i organizacím možnost podílet se na podobě těchto webových stránek, a to prostřednictvím zasílání tipů a nabídek pro rodiny na adresu Rádi zveřejní informace o vámi připravovaných akcích, oznámení a pozvánky. Na stejné ové adrese je možné požádat o zasílání elektronického newsletteru a zároveň do něj přispívat. Nabídka Family Pointu se neomezuje pouze na rodiny s malými dětmi, ale také na rodiny s dětmi dospívajícími nebo odrostlými, teenagery, snoubence, bezdětné páry, lidi zralého věku a seniory. Projektu Family Point byla v květnu 2011 ve Vídni udělena prestižní mezinárodní cena SozialMarie 2011 za inovativní přínos v sociální a rodinné oblasti. Město zřídilo koutek již v roce 2010 v budově na náměstí Republiky 1. Nachází se v přízemí vlevo na konci chodby. Mgr. Jana Fadrná vedoucí OSPO MěÚ odbor sociálních věcí MŠ, Dvorská 96 i pro pracoviště Dvorská 30 MŠ, Divišova 2a ZŠ a MŠ, Salmova 17 pracoviště MŠ Dolní Lhota 177 ZŠ a MŠ, Dvorská 26 O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dále bude vytvořen interaktivní informační systém pro potřeby sociálních služeb s využitím prostorových analýz, jenž podpoří celý plánovací proces a umožní interaktivní vyhodnocování změn v území. Klíčový inovativní prvek předloženého projektu spočívá v partnerství žadatele Města a partnera projektu, kterým je společnost ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s. Za asistence a metodického vedení partnera bude na Blanensku provedena analýza nových sociálních rizik. Podpořený projekt usiluje o vytvoření otevřené koncepce, do níž bude možno vkládat další údaje a tím ji propracovávat jak do hloubky, tak i do šířky. Ideou je zapojení všech zainteresovaných stran komunitního plánování, odborníků, obyvatel do přemýšlení a formování budoucnosti obce i regionu. Bližší informace o realizaci projektu a jeho výstupech budou průběžně zveřejňovány na Bc. Iveta Čípková odbor sociálních věcí

3 Zpravodaj města Blanska číslo 7 6. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 3 Policie na Blanensku a Vyškovsku mění uspořádání Vedení jihomoravského policejního ředitelství rozhodlo o transformaci dvou územních odborů Vyškova a Blanska, do jednoho organizačního článku. Změnu organizační struktury schválil 6. března ministr vnitra. Od 1. dubna letošního roku tak vznikl Územní odbor -Vyškov. Jeho součástí je šest obvodních oddělení (, Boskovice, Bučovice, Letovice, Slavkov u Brna, Vyškov s policejní stanicí Rousínov), dopravní inspektorát, dvě oddělení obecné kriminality, oddělení hospodářské kriminality, skupina případových analýz a oddělení kriminalistické techniky. Vedoucím Územního odboru -Vyškov bude plk. Ing. Jiří Dokoupil, jeho zástupcem plk. Mgr. Zdeněk Grénar. Cílem sloučení uvedených organizačních článků je zejména zefektivnění práce policie, funkčnost nového uspořádání a zajištění bezpečnosti a standardu služeb pro občany na celém území. Změny se v žádném případě nedotknou policistů v přímém výkonu služby, ani standardu služby pro občany obou územních celků. red Kino nabízí to nejlepší ze světa 3D filmů Dvě ochutnávky 3D světa nabízí tento měsíc Kino. Na hollywoodské trháky ve 3D jste jistě všichni již zvyklí. Ale co zkusit například záznam koncertu? Vydejte se s 3D brýlemi na koncert U2 nebo do říše hmyzu či mezi pravěká monstra. Během jihoamerického turné Vertigo skupiny U2 byl natočen 3D film. Můžete si užít neopakovatelnou atmosféru živého vystoupení legendární U2 s kvalitním zvukem a z pohledů, jaké jinde neuvidíte. Stanete se doslova účastníkem vyprodaného koncertu U2. K vidění v Kině 11. a 15. dubna od 20:00 hodin. Do kategorie populárně-naučných snímků zase patří Království hmyzu 3D + Monstra oceánů 3D pravěké dobrodružství. První z nich vás zavede do říše hmyzu a ukáže v prostoru, co se v tomto velkém, ale pro nás mnohdy neviditelném světě děje. V druhém snímku, naučném filmu z dílny National Geographic, zase ožijí v kvalitním zpracování výjimeční mořští plazi z éry dinosaurů. K vidění v Kině 13. a 22. dubna od 17:30 hodin. Stanislav Mrázek Přihláška do soutěže Živnostník roku/podnikatel roku vyhlašované za výsledky dosažené v roce 2011 Kategorie: Živnostník roku Podnikatel roku (nehodící se škrtněte) Název firmy: Vlastník společnosti/fyzická osoba: Adresa místa podnikání fyzické osoby nebo sídla firmy: Rok počátku působení firmy nebo služby: Druh výroby nebo poskytované služby: Cyklobusy na Blanensku v turistické sezoně 2012 Vzhledem k rostoucímu zájmu o cykloturistiku bude v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje cca od poloviny měsíce dubna 2012 zahájena na autobusové lince č jedoucí po trase Jedovnice Kotvrdovice Senetářov Lipovec Studnice speciální přeprava tzv. cyklobusy. Půjde o sezonní provoz, kdy bude o víkendech a o státních svátcích za autobus pravidelně připojován speciální přívěs (cyklovlek) pro přepravu 22 kusů jízdních kol. Uchycení kol bude prováděno pomocí plastových samozajišťovacích řetízků a cestující bude veškerou manipulaci se svým jízdním kolem provádět sám. Nástup a výstup se bude provádět na vyhrazených zastávkách. Cyklisté na trase z Blanska do severovýchodní části destinace Moravský kras a okolí tak budou moci absolvovat úvodní nepříjemně táhlé silniční stoupání pohodlně autobusem a teprve pak se vydat na některou z mnoha cyklostezek, kterými je náš region hustě protkán, což jistě dále zvýší atraktivitu destinace mezi milovníky cykloturistiky. Bližší informace k provozu cyklobusů a vůbec k cyklodopravě v rámci IDS Jihomoravského kraje lze nalézt na odbor kancelář tajemníka Ukončení projektu H + Z výpravy za snem Čtenářský projekt pro děti a mládež o cestování a cestovatelích Ing. Jiřím Hanzelkovi a Ing. Miroslavu Zikmundovi, ale také o automobilu Tatra T87, H + Z výpravy za snem, je u svého konce. V období října 2011 až března 2012 jsem s kolegy Helenou Jalovou, Pavlem Svobodou anebo Mgr. Ivo Máčelem navštívila celkem 11 knihoven a škol. Kromě besed o cestování jsme dětem nabídli také možnost zahrát si deskové hry s podtitulem Den s Afrikou. Vidělo, slyšelo a hrálo si s námi celkem 502 posluchačů, účastníků besed a deskových her. A to v Blansku, Bořitově, Černé Hoře, Drnovicích, Jedovnicích, Lysicích, Němčicích, Rájci-Jestřebí. Do Vysočan jsme zavítali s besedou ještě koncem března. Výstava toho, co děti vytvořily v průběhu našeho projektu, je v těchto dnech k vidění v knihovně městyse Černá Hora (do 16. dubna 2012). Slavnostní ukončení celého cestovatelského klání s ukázkami šikovnosti a tvořivosti dětí proběhne v pátek 20. dubna 2012 v prostorách Městské knihovny od 18 hodin. Za týden, v pátek 27. dubna 2012, pak část dětí s pedagogickým doprovodem pojede do Zlína 26. dubna 27. dubna 2012 Zemské kolo celostátní soutěže žákovských a studentských neprofesionálních filmů. Vstup zdarma. Čtvrtek , Kino, Dělnický dům Zlaté slunce 2012 workshop - pro vybrané zájemce z řad žáků za panem Ing. Zikmundem a také do ZOO v Lešné. Zde v prostředí exotických zvířat naše cestování za dobrodružstvím zakončíme. A tak závěrem ráda vás jménem svým i mých spolucestovatelů v čase i po mapě srdečně zvu jak do Černé Hory, tak na slavnostní ukončení 20. dubna u nás v Blansku. Všem zúčastněným knihovnám i školám v regionu a také ve městě Blansku děkuji za přízeň, podporu a těším se na setkání u některého z příštích projektů knihovny. Mgr. Jana Trubáková, Městská knihovna Foto z Archivu H+Z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. Zlaté slunce 2012 (nejen) blanenských základních škol 08:00 08:45 h základy filmové tvorby Jak vzniká film, ukázky 09:00 12:00 h práce ve skupinách ve 3 sekcích workshopu (každá sekce 45 min.) - kamera, střih a režie. Vstup zdarma. Čtvrtek , 19:00 h, Kino Festivalový filmový večer s překvapením Můžete se těšit na starší i nejnovější snímky tvůrců z regionu, ale i z celé republiky + profesionální film z české distribuce. Vstup zdarma. Pátek , Kino ČESKÝ VIDEOSALON ZLA- TÉ SLUNCE BLANSKO 2012 Soutěžní projekce školních filmů kategorie A ZŠ, B SŠ 09:00 11:00 Projekční blok I. a II. 11:00 12:00 Diskuze s tvůrci a rozbory filmů k bloku I. II. 12:00 13:00 Přestávka 13:00 16:00 Projekční blok III. a IV. 16:00 17:00 Diskuze s tvůrci a rozbory filmů k bloku III. IV. 17:00 Vyhlášení výsledků Změna programu vyhrazena. Pořadateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, NIPOS Praha, Město a Jihomoravský kraj. Na organizaci se podílí filmový kroužek ZŠ, Erbenova 13 ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska. Podnikatelský příběh nebo zdůvodnění návrhu: Navrhovatel: (jméno a příjmení, adresa a podpis) Do Krasu zas Krasobusem!» pokračování ze strany 1 dopravu turistů do Moravského krasu, ale docílit také toho, aby zároveň zavítali do centra města Blanska, navštívili aquapark, blanenský zámek, dřevěný kostelík nebo třeba jen poseděli v některé z kaváren a restaurací. Na základě vyhodnocení zkušeností z provozu Krasobusu v uplynulém roce a s přihlédnutím k některým námětům cestujících, letos dochází k několika podstatným změnám. Díky spolupráci se společností Kordis JMK, spol. s r. o., která je koordinátorem dopravního systému Jihomoravského kraje, nepůjde letos již o tzv. zvláštní autobusovou linku, na níž z principu nemohou být jízdenky prodávány u řidiče, nýbrž o linku zařazenou do integrovaného dopravního systému JMK. Tím zároveň dojde k výrazné úspoře finančních prostředků města a dalších partnerů projektu. V Krasobusu budou nyní platit obvyklé tarify IDS JMK a cestující si budou moci jízdenky zakoupit přímo ze Skalního mlýna do Blanska. Přímé spojení se Skalním mlýnem jistě ocení také hosté Wellness hotelu Panorama, kteří při svých výpravách do krasu budou moci využít výhody, které jim nabízí cesta Krasobusem: přímé a levné spojení až na Skalní mlýn, žádné starosti s parkováním a řidičům v neposlední řadě i možnost dát si v parném letním dni s klidným svědomím pivo. Projekt Krasobusu získal pro letošní rok rovněž podporu Ministerstva pro místní rozvoj, které poskytlo ČAD a. s. dotaci na nákup nového nízkopodlažního autobusu IVECO STRA- TOS. Vozidlo má vyhrazené místo pro přepravu dětského kočárku, resp. invalidního vozíku, a variabilní uspořádání jeho interiéru umožňuje obsaditelnost 20 nebo 25 míst přidáváním jedné řady sedadel. Ve vozidle bude opět instalována obrazovka, na které se budou cestujícím promítat důležité turistické informace. Dotace MMR pokrývá i realizaci stylového designu autobusu zobrazujícího hlavní turistická lákadla v regionu, a také zajištění dostatečné propagace linky prostřednictvím plakátů, letáků, i reklamní kampaně v rádiích. Tím se opět výrazně snižují finanční náklady projektu. Vedle klasického jízdného bude pro zájemce připravena i speciální celodenní jízdenka, s níž bude spojena řada zajímavých slev na vstupné a turistické služby v Blansku a v Moravském krasu. Speciální jízdenku bude možno zakoupit v Blanenské informační kanceláři Blanka i na dalších turisty navštěvovaných místech. Jízdní řád Krasobusu pro letní sezonu 2012 se v současné době dolaďuje a bude zveřejněn v průběhu měsíce května na webových stránkách O vlastním zahájení provozu linky vás bude Zpravodaj města Blanska s předstihem informovat. Mgr. Jiří Kučera u řidiče. Na území města Blanska budou cestující zároveň přepraveni za cenu jízdného MHD. vás zve OKRESNÍ A MĚSTSKÝ VÝBOR KSČM Tím ale výčet změn v provozu linky nekončí. Kromě obousměrného okruhu Skalní mlýn zahrnujícího v Blansku nejen autobusové nádraží, ale i cen- na oslavu 1. MÁJE 2012 trum města, bude autobus letos zajíždět vždy v pondělí a v sobotu dvakrát za den (ráno a odpoledne) i na Češkovice, aby bla- v úterý 1. května na ulici Hybešově před Dělnickým domem nenským i návštěvníkům města Program: 9:30 h koncert dechové hudby usnadnil cestu k dalším turistickým cílům. Nabízí se tak kupří- 10:00 h zahájení hymna ČR kladu zajímavá trasa výletu, kdy 10:05 h slavnostní projevy se ráno mohou turisté nechat vyvézt 10:45 h kulturní program Krasobusem na Češkovice, Dále vás zveme v pondělí 7. května v 18:00 hodin k pomníku Rudoarmějce odtud pokračovat na rozhlednu Veselice Podvrší, dále na hrad na vzpomínkový akt u příležitosti 67. výročí osvobození Československa Blansek, poté sestoupit do Pustého žlebu, navštívit Macochu nebo některou z jeskyní a odpoledne se nechat Krasobusem opět odvézt

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Přerovem

Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Přerovem Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Přerovem (pro fyzické osoby nepodnikatele) Předmět výběrového řízení:...... Jméno, příjmení:... Trvalý pobyt, popř. kontaktní adresa pro zasílání

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích pro rok 2017 1 Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná městem Rosice na činnosti spolků,

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného 3. 12. 2007 v 18.00 hod. v malém sále úřadu Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Ad 3) Ad 5) Ad 6) Program jednání zastupitelstva

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 72. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 31.10.2016 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1316/72/RM/2016 Schválení programu 72. zasedání

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.01.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 23 členů

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více