Den učitelů na radnici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den učitelů na radnici"

Transkript

1 Rekordní aprílová neděle: Máme o kolečko víc! str. 5 Soutěž pro žáky základních škol 3D modely str. 7 Policie mění uspořádání str. 3 Fotografi cká soutěž: Život kolem Svitavy str. 4 Otestujte formu před půlmaratonem str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 7 6. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma Anketa: Podnikatel, živnostník roku Místostarosta města Blanska Jaromír Roučka Město připravuje anketu o nejlepšího živnostníka či firmu za rok Cílem je upozornit na místní podnikatele a služby, které zákazníci rádi využívají a vyhledávají, jinak řečeno, propagovat dobré řemeslo. O zdárný průběh ankety se stará místostarosta města Blanska Jaromír Roučka. Proč anketa vznikla? Město se snaží ocenit podnikatele a živnostníky, kteří přinášejí zajímavou a potřebnou výrobu nebo služby do našeho regionu. Je určená pro blanenské podnikatele a je rozdělena do dvou kategorií. V první jsou živnostníci fyzické podnikající osoby s místem podnikání v Blansku. Druhá kategorie je zaměřena na větší firmy. Jsou to právnické osoby s velikostí do 50 zaměstnanců a se sídlem v Blansku. Kdo všechno může do soutěže firmy nominovat?» pokračování na straně 4 Den učitelů na radnici O Senior Pointy je Starosta a místostarosta Blanska se na Den učitelů setkali s vybranými učiteli z blanenských základních škol. Učitele na radnici přivítali místostarosta Jiří Crha a starosta Lubomír Toufar. Foto: S. Mrázek Učitelé nejprve od vedení města obdrželi květiny a pamětní list. Dále pak setkání probíhalo v neformálním duchu. Témata týkala např. financí pro školy i platů učitelů, potřebného vybavení, ale i oprav škol. K přijetí byli letos řediteli škol navrženi tito pedagogičtí pracovníci: Dagmar Bačkovská, učitelka ZŠ a MŠ, Salmova 17 Zdeněk Doležel, učitel ZŠ a MŠ, Salmova 17 Mgr. Lenka Laštůvková, učitelka ZŠ T. G. Masaryka, Rodkovského 2 Mgr. Petra Ocetková, učitelka ZŠ T. G. Masaryka, Rodkovského 2 Mgr. Světlana Jakubcová, učitelka ZŠ, Erbenova 13 PaedDr. Zdeňka Kalová, učitelka ZŠ, Erbenova 13 Mgr. Martin Weinhöfer, učitel ZŠ a MŠ, Dvorská 26 Mgr. Eva Gregorová, učitelka ZŠ a MŠ, Dvorská 26 A na základě čeho jsou učitelé pro toto setkání vybíráni? Aspektů, které ředitelé berou v potaz, je mnoho. Například netradiční formy výuky dětí, pečlivost a obětavost, činnost pro školu, zapojení do projektů, dosažené výsledky, tvořivý přístup k výuce i tvorbě výukových materiálů, ale také aktivní práce s chronicky nemocnými dětmi nebo s dětmi s poruchami učení. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Občerstvení, atrakce pro děti, hry pro děti. V rámci programu se předvedou dobrovolní hasiči z Klepačova. od 15:00 h hraje K-BAND a začínají soutěže pro děti v 18:30 h vyhlášení nej čaroděje a čarodějnice v 18:50 h zapálení vatry od 19:00 h až do půlnoci taneční zábava s Prorockem zájem, roste i počet nabízených služeb V rámci Jihomoravského kraje je navštívilo už přes klientů a myšlenka Senior Pointů se rozšířila do celé České republiky. Novinkou v těchto info centrech jsou finanční a právní poradna, které jsou stejně jako další služby zdarma. Podle prvních zkušeností budou patřit mezi nejžádanější dotazy. Projekt informačních center pro seniory funguje teprve půl roku, ale je o něj enormní zájem. Tato poradenská místa už jsou v Brně, Tišnově, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Znojmě a samozřejmě také v Blansku, kde Senior Point vznikl v září loňského roku v budově bývalé fary na ulici Komenského. 30. dubna Rekreační oblast Palava PÁLENÍ ČARODĚJNIC Na náměstí Republiky se po zimní přestávce vrátily Farmářské trhy. Nabídka potravin a výrobků z regionu je široká nakoupíte zde košíky, uzeniny, sýry, žampiony, brambory, česnek, koření, pečivo, nože, vajíčka, med, medovinu, perníky nebo květiny. Čerstvá zelenina a ovoce se začnou více objevovat, jak budou postupně jednotlivé druhy dozrávat. Svůj stánek s výrobky klientů zde měla také Charita. Další trhy můžete navštívit ve čtvrtek 19. dubna a následně každých 14 dní. Foto: S. Mrázek Do Krasu zas Krasobusem! I v letošním roce bude v provozu turistická linka Skalní mlýn. Na tující však čeká několik novinek. ces- Ti, kteří v neděli 1. dubna zamířili do Černé Hory na slavnostní zahájení turistické sezony (viz článek na jiném místě tohoto čísla Zpravodaje), měli možnost nejen zúčastnit se su o překonání rekordu v netradiční disciplině, ale také si pro- pokuhlédnout zbrusu nový Krasobus, který bude jako turistická autobusová linka od června do září opět brázdit silnice v Blansku a jeho bezprostředním okolí. Nový Krasobus si veřejnost mohla prohlédnout 1. dubna při zahájení turistické t sezony v Černé Hoře Foto: S. Mrázek Svou premiéru si Krasobus odbyl již v roce 2011 díky spolupráci Města, ČAD a. s. a společnosti SMK a. s. Jeho loňský sezonní provoz na trase Skalní mlýn byl do značné míry zkušební a šlo o prvním počin zúčastněných partnerů ve snaze zajistit touto formou nejen» pokračování na straně 3 PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY Novinkou je právní a finanční poradna Pracovníci infocenter se snaží vycházet svým klientům maximálně vstříc, proto se počet nabízených služeb stále rozšiřuje. Kvůli častým dotazům právního charak-» pokračování na straně 2 pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno

2 Zpravodaj města Blanska číslo 7 6. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 2 Usnesení z 29. schůze rady města ze dne Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice za rok Rada souhlasí s převodem uměleckých děl na Město. Rada schvaluje kupní smlouvu mezi Městem a Českou zbrojovkou a. s. o prodeji použitých pistolí CZ 75 z výzbroje MP. Rada vyhlašuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací uvedených po úpravě v předloženém materiálu. Rada schvaluje text veřejného oznámení konkursního řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací ve znění podle přílohy č. 4 předloženého materiálu. Rada jmenuje konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací ve složení podle přílohy č. 3 předloženého materiálu. Rada pověřuje paní Janu Galitovou funkcí tajemníka konkursních komisí pro konkursní řízení na místa ředitelů základních škol a paní Bc. Janu Tesařovou funkcí tajemníka konkursních komisí pro konkursní řízení na místa ředitelů mateřských škol. Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/13 podle předloženého návrhu. Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2011, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury. Rada souhlasí s organizací provozu mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2012 podle předloženého návrhu. Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Školní jídelna, Rodkovského 2 podle předloženého seznamu. Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2 podle předložených seznamů. Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 podle předložených seznamů. Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum podala žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 na projekty podle předložené žádosti. Rada stanovuje příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB limit mzdových prostředků pro rok 2012 a limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 29. schůzi rady města. Rada schvaluje nové znění provozního řádu Blanenských farmářských trhů. Rada bere na vědomí aktuální stav příprav nového strategického plánu rozvoje města a ukládá předsedům a místopředsedům dotčených komisí rady: - seznámit členy komisí na nejbližším zasedání příslušné komise s harmonogramem tvorby strategického plánu rozvoje města - předložit pracovní návrh dílčích kapitol strategického plánu k projednání v komisích do konce května Rada souhlasí se zastavením exekuce č. j. 1NcE 788/ proti Vladimíru Jedlovi. Rada města schvaluje odpis dvou pohledávek za vyplacené dávky sociální potřebnosti v celkové výši Kč dle materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávek. Rada schvaluje s účinností od ceník pečovatelské služby. Rada města svěřuje rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce vozidla pro pečovatelskou službu odboru sociálních věcí Městského úřadu a pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí podpisem těchto smluv. Velkokapacitní kontejnery v dubnu 2012 Zpoplatňování zdrojů znečišťování ovzduší Každoročně v termínu do 31. března mají dle zákona o ochraně ovzduší provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší povinnost předat na příslušný správní orgán podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok. Odbor životního prostředí Městského úřadu rozhoduje o výši poplatku provozovatelů vyjmenovaných malých zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou umístěny na území města. V loňském roce zpoplatnil celkem 14 provozovatelů, kterým za rok 2011 vyměřil poplatky v souhrnné výši 10 tisíc korun. U těchto malých zdrojů, které slouží výhradně k podnikatelské činnosti, byly zpoplatněny pouze emise těkavých organických látek a tuhých znečišťujících látek v zákonem určeném rozmezí sazeb. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. Podrobný rozpis je na a v minulém zpravodaji. odbor komunální údržby Dále rozhoduje i o výši poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší na území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností. Tito provozovatelé již druhým rokem zasílají oznámení o výpočtu poplatku spolu se souhrnnou provozní evidencí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. V roce 2011 odbor životního prostředí Městského úřadu vyměřil poplatky ve výši 84 tisíc korun celkem 96 provozovatelům středních stacionárních zdrojů, kteří provozovali celkem 213 středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Z toho 11 provozovatelům středních stacionárních zdrojů vyměřil zálohy na poplatky ve výši 74 tisíc korun. odbor životního prostředí Rada ruší usnesení č. 27 z 27. schůze rady dne Rada nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost o výměře cca 20 m² panu Staňkovi, a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej dvou částí pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. o výměře každé části cca 20 m², tj. celkem 40 m², za účelem výstavby dvou garáží, a to paní Reichové a panu Mynaříkovi, bytem z toho důvodu, že si pozemek vyhledali a s tím, že odprodej pozemku bude realizován až po kolaudaci staveb, kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem v době prodeje obvyklá, na cenu již zastavěných pozemků a kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené. V případě, že na stavby nebude vydáno územní rozhodnutí, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a prodej nebude realizován. Smlouva bude časově omezena 5 let ode dne podpisu. Rada nesouhlasí s pronájmem jedné části pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost o výměře cca 20 m² v k. ú. Blansku panu Staňkovi, a souhlasí s pronájmem dvou částí pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. o výměře každé části cca 20 m², tj. celkem 40 m², za účelem výstavby dvou garáží, a to paní Reichové a panu Mynaříkovi, bytem z toho důvodu, že si pozemek vyhledali a za podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce, nájemné ve výši 30 Kč/m²/rok + platná sazba DPH zvyšování o inflaci od roku, následujícího po roce, ve kterém byla podepsána nájemní smlouva, termín dokončení výstavby do 5 let od podpisu nájemní smlouvy. Nájemní smlouva může být uzavřena až po rozhodnutí zastupitelstva ve věci prodeje předmětné části pozemku. Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkup pozemků parc. č. 345/5, parc. č. 343/70 a parc. č. 343/69, vše v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků těchto pozemků za cenu 240 Kč/m² s tím, že náklady s převodem spojené nese město a kupní cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí (pozemek pod chodníkem v Lažánkách). Rada souhlasí se zvýšením nájemného za obecní pozemky pod garážemi nesloužícími k podnikání na částku 30 Kč/m²/rok + platná sazba DPH s platností od Zvýšení nájemného bude provedeno formou uzavření dodatků k nájemním smlouvám. Rada souhlasí se změnou usnesení č. 31 z 27. rady města dne a to tak, že celé nově zní: Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m² v k. ú., za účelem provozování umístěného prodejního stánku ve vlastnictví fyzických osob, k prodeji tiskovin, tabáku, nealkoholických nápojů, smíšeného a drogistického zboží a alkoholických nápojů bez možnosti jejich konzumace na místě (pozemek pod prodejním stánkem v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská v Blansku). Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/15 zahrada o výměře 398 m² v k. ú. za účelem užívání k zahrádkářským účelům (oplocená zahrádka v lokalitě Lovětín, pod Senior centrem a areálem Nemocnice ). Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit poskytování příspěvků na vybudování nových bezbarierových nájezdů k bytovým domům (dále jen nájezd), přičemž za nový nájezd se považuje nájezd vybudovaný od , ve výši 50 % prokazatelně vynaložených vlastních realizačních nákladů vlastníka bytového domu vč. DPH, max. však Kč bez DPH na jeden nový bezbarierový nájezd. Rada souhlasí s výpůjčkou kůlny bez čp. stojící na pozemku parc. č. st. 40 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m² v k. ú., občanskému sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla, zastoupenému vůdcem střediska Ing. Janem Pořízkem, Růžová 5, ; IČ: , za účelem užívání jako dřevník a sklad. Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi společnosti guape s. r. o. v případě, že dlužné nájemné bude uhrazeno nejpozději k Rada souhlasí s pronájmem budovy bez čísla popisného naproti vlakovému nádraží na pozemku parc. č. st v k. ú., panu Rybářovi, Jedovnice, za nájemné ve výši Kč/rok za účelem provozování prodejny elektrických kol a skútrů. Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska. Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2012 a ponechává cenu za služby jako v roce 2011, tedy 20 Kč/m². Rada souhlasí s vyřazením majetku IČ 8814 fyzickou likvidací. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Svoz nebezpečných odpadů Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Podrobný rozpis je na www. blansko.cz a v minulém zpravodaji. odbor komunální údržby O Senior Pointy je zájem, roste i počet nabízených služeb» pokračování ze strany 1 teru nově vznikla v Senior Pointech právní poradna, blanenský Senior Point nabízí také poradnu finanční k tomuto tématu ostatně uspořádal tématickou přednášku, která přinesla odpovědi na otázky, které senioři často řeší: dědictví, finanční stránku vztahů mezi rodiči a dětmi, udržení životního standardu při odchodu do důchodu, možnosti bankovních půjček, zajištění potřebné ochrany v životních situacích, odpovědnost za škodu, investiční možnosti, spoření, platební karty, správu závazků či insolvenci. Zájem je také o slevy Součástí kontaktního místa jsou informace o projektu SENI- OR PAS, systému slev a výhod pro seniory, včetně možnosti registrace, předání katalogu poskytovatelů a novinek projektu. Senior point dále nabízí bezplatný přístup k internetu a informace v sociální, kulturní, zdravotní a bezpečnostní oblasti. Všechny služby Senior Pointu jsou k dispozici zdarma. Blanenský Senior Point sídlí na ulici Komenského 14 v budově bývalé fary, otevřeno je v pondělí a ve středu od 12 do 14 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. kkuc Family Point místo pro rodinu Family Point jsou vybavená bezbariérová místa ve veřejných budovách nebo v městských úřadech, v nichž mohou rodiče pečovat o děti a získat informace o rodinné politice a z dalších oblastí. Jedno takové je i v budově MěÚ na náměstí Republiky. Projekt Family Point vytváří síť míst přátelských rodině, kde mohou rodiče pečovat o malé děti a získat informace pro podporu rodiny. Jde o bezbariérová místa, která jsou vybavena přebalovacím pultem, křeslem pro kojení, mikrovlnnou troubou a některá také veřejným internetem. Pro děti jsou ve Family Pointech připraveny hračky, pastelky a knihy. Ve Family Pointech se scházejí nabídky místních organizací, které poskytují služby na podporu rodin. Jedná se o veřejnou, nízkoprahovou službu bez nutnosti se předem přihlašovat. Již druhým rokem je v provozu 18 takových míst v obcích Jižní Moravy a 28 v Brně. Jsou umístěné především na úřadech městských částí, v městských knihovnách, rodinných centrech a volnočasových organizacích. V Jihomoravském kraji projekt Family Point provozuje brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Krajským úřadem JMK. Součástí projektu jsou webové stránky familypoint.cz a elektronický Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí do mateřských škol na rok 2012/2013 Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013 na středu 9. května 2012 v době od 09:00 do 16:00 hodin. Žádost o přijetí lze v uvedeném termínu podat na těchto mateřských školách : MŠ, Údolní 8 MŠ, Rodkovského 2a i pro pracoviště Rodkovského 2b MŠ, Těchov 124 Zahájení realizace grantového projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Kvalitní a efektivní komunitní plánování, které monitoruje a vyhodnocuje nová sociální rizika a pružně reaguje na změny ve společnosti jsou hlavní cíle grantového projektu Komunitní plánování sociálních služeb města. Realizátorem projektu je město. Jedná se o dvouletý projekt, jehož realizace bude zahájena 1. dubna 2012 a skončí 31. března Projektem, který schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí získá město na podporu plánování sociálních služeb částku ,52 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na ukotvení procesu komunitního plánování na Blanensku. Cílem je vznik Centra pro podporu komunitního plánování, které bude mj. podporovat komunikaci mezi poskytovateli, uživateli, zadavateli a veřejností. Centrum bude fungovat pod Odborem sociálních věcí Městského úřadu. newsletter Zprávy z Family Pointu pro JMK, který jednou za dva týdny informuje o aktuálním dění pro rodiny. Na webových stránkách www. jmk.familypoint.cz najdete odkazy na organizace v Jihomoravském kraji, které nabízejí služby rodinám, aktuální informace o probíhajících akcích, zajímavé články z oblasti rodinné politiky, kulturní tipy aj. Nabízí jednotlivcům i organizacím možnost podílet se na podobě těchto webových stránek, a to prostřednictvím zasílání tipů a nabídek pro rodiny na adresu Rádi zveřejní informace o vámi připravovaných akcích, oznámení a pozvánky. Na stejné ové adrese je možné požádat o zasílání elektronického newsletteru a zároveň do něj přispívat. Nabídka Family Pointu se neomezuje pouze na rodiny s malými dětmi, ale také na rodiny s dětmi dospívajícími nebo odrostlými, teenagery, snoubence, bezdětné páry, lidi zralého věku a seniory. Projektu Family Point byla v květnu 2011 ve Vídni udělena prestižní mezinárodní cena SozialMarie 2011 za inovativní přínos v sociální a rodinné oblasti. Město zřídilo koutek již v roce 2010 v budově na náměstí Republiky 1. Nachází se v přízemí vlevo na konci chodby. Mgr. Jana Fadrná vedoucí OSPO MěÚ odbor sociálních věcí MŠ, Dvorská 96 i pro pracoviště Dvorská 30 MŠ, Divišova 2a ZŠ a MŠ, Salmova 17 pracoviště MŠ Dolní Lhota 177 ZŠ a MŠ, Dvorská 26 O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dále bude vytvořen interaktivní informační systém pro potřeby sociálních služeb s využitím prostorových analýz, jenž podpoří celý plánovací proces a umožní interaktivní vyhodnocování změn v území. Klíčový inovativní prvek předloženého projektu spočívá v partnerství žadatele Města a partnera projektu, kterým je společnost ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s. Za asistence a metodického vedení partnera bude na Blanensku provedena analýza nových sociálních rizik. Podpořený projekt usiluje o vytvoření otevřené koncepce, do níž bude možno vkládat další údaje a tím ji propracovávat jak do hloubky, tak i do šířky. Ideou je zapojení všech zainteresovaných stran komunitního plánování, odborníků, obyvatel do přemýšlení a formování budoucnosti obce i regionu. Bližší informace o realizaci projektu a jeho výstupech budou průběžně zveřejňovány na Bc. Iveta Čípková odbor sociálních věcí

3 Zpravodaj města Blanska číslo 7 6. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma 3 Policie na Blanensku a Vyškovsku mění uspořádání Vedení jihomoravského policejního ředitelství rozhodlo o transformaci dvou územních odborů Vyškova a Blanska, do jednoho organizačního článku. Změnu organizační struktury schválil 6. března ministr vnitra. Od 1. dubna letošního roku tak vznikl Územní odbor -Vyškov. Jeho součástí je šest obvodních oddělení (, Boskovice, Bučovice, Letovice, Slavkov u Brna, Vyškov s policejní stanicí Rousínov), dopravní inspektorát, dvě oddělení obecné kriminality, oddělení hospodářské kriminality, skupina případových analýz a oddělení kriminalistické techniky. Vedoucím Územního odboru -Vyškov bude plk. Ing. Jiří Dokoupil, jeho zástupcem plk. Mgr. Zdeněk Grénar. Cílem sloučení uvedených organizačních článků je zejména zefektivnění práce policie, funkčnost nového uspořádání a zajištění bezpečnosti a standardu služeb pro občany na celém území. Změny se v žádném případě nedotknou policistů v přímém výkonu služby, ani standardu služby pro občany obou územních celků. red Kino nabízí to nejlepší ze světa 3D filmů Dvě ochutnávky 3D světa nabízí tento měsíc Kino. Na hollywoodské trháky ve 3D jste jistě všichni již zvyklí. Ale co zkusit například záznam koncertu? Vydejte se s 3D brýlemi na koncert U2 nebo do říše hmyzu či mezi pravěká monstra. Během jihoamerického turné Vertigo skupiny U2 byl natočen 3D film. Můžete si užít neopakovatelnou atmosféru živého vystoupení legendární U2 s kvalitním zvukem a z pohledů, jaké jinde neuvidíte. Stanete se doslova účastníkem vyprodaného koncertu U2. K vidění v Kině 11. a 15. dubna od 20:00 hodin. Do kategorie populárně-naučných snímků zase patří Království hmyzu 3D + Monstra oceánů 3D pravěké dobrodružství. První z nich vás zavede do říše hmyzu a ukáže v prostoru, co se v tomto velkém, ale pro nás mnohdy neviditelném světě děje. V druhém snímku, naučném filmu z dílny National Geographic, zase ožijí v kvalitním zpracování výjimeční mořští plazi z éry dinosaurů. K vidění v Kině 13. a 22. dubna od 17:30 hodin. Stanislav Mrázek Přihláška do soutěže Živnostník roku/podnikatel roku vyhlašované za výsledky dosažené v roce 2011 Kategorie: Živnostník roku Podnikatel roku (nehodící se škrtněte) Název firmy: Vlastník společnosti/fyzická osoba: Adresa místa podnikání fyzické osoby nebo sídla firmy: Rok počátku působení firmy nebo služby: Druh výroby nebo poskytované služby: Cyklobusy na Blanensku v turistické sezoně 2012 Vzhledem k rostoucímu zájmu o cykloturistiku bude v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje cca od poloviny měsíce dubna 2012 zahájena na autobusové lince č jedoucí po trase Jedovnice Kotvrdovice Senetářov Lipovec Studnice speciální přeprava tzv. cyklobusy. Půjde o sezonní provoz, kdy bude o víkendech a o státních svátcích za autobus pravidelně připojován speciální přívěs (cyklovlek) pro přepravu 22 kusů jízdních kol. Uchycení kol bude prováděno pomocí plastových samozajišťovacích řetízků a cestující bude veškerou manipulaci se svým jízdním kolem provádět sám. Nástup a výstup se bude provádět na vyhrazených zastávkách. Cyklisté na trase z Blanska do severovýchodní části destinace Moravský kras a okolí tak budou moci absolvovat úvodní nepříjemně táhlé silniční stoupání pohodlně autobusem a teprve pak se vydat na některou z mnoha cyklostezek, kterými je náš region hustě protkán, což jistě dále zvýší atraktivitu destinace mezi milovníky cykloturistiky. Bližší informace k provozu cyklobusů a vůbec k cyklodopravě v rámci IDS Jihomoravského kraje lze nalézt na odbor kancelář tajemníka Ukončení projektu H + Z výpravy za snem Čtenářský projekt pro děti a mládež o cestování a cestovatelích Ing. Jiřím Hanzelkovi a Ing. Miroslavu Zikmundovi, ale také o automobilu Tatra T87, H + Z výpravy za snem, je u svého konce. V období října 2011 až března 2012 jsem s kolegy Helenou Jalovou, Pavlem Svobodou anebo Mgr. Ivo Máčelem navštívila celkem 11 knihoven a škol. Kromě besed o cestování jsme dětem nabídli také možnost zahrát si deskové hry s podtitulem Den s Afrikou. Vidělo, slyšelo a hrálo si s námi celkem 502 posluchačů, účastníků besed a deskových her. A to v Blansku, Bořitově, Černé Hoře, Drnovicích, Jedovnicích, Lysicích, Němčicích, Rájci-Jestřebí. Do Vysočan jsme zavítali s besedou ještě koncem března. Výstava toho, co děti vytvořily v průběhu našeho projektu, je v těchto dnech k vidění v knihovně městyse Černá Hora (do 16. dubna 2012). Slavnostní ukončení celého cestovatelského klání s ukázkami šikovnosti a tvořivosti dětí proběhne v pátek 20. dubna 2012 v prostorách Městské knihovny od 18 hodin. Za týden, v pátek 27. dubna 2012, pak část dětí s pedagogickým doprovodem pojede do Zlína 26. dubna 27. dubna 2012 Zemské kolo celostátní soutěže žákovských a studentských neprofesionálních filmů. Vstup zdarma. Čtvrtek , Kino, Dělnický dům Zlaté slunce 2012 workshop - pro vybrané zájemce z řad žáků za panem Ing. Zikmundem a také do ZOO v Lešné. Zde v prostředí exotických zvířat naše cestování za dobrodružstvím zakončíme. A tak závěrem ráda vás jménem svým i mých spolucestovatelů v čase i po mapě srdečně zvu jak do Černé Hory, tak na slavnostní ukončení 20. dubna u nás v Blansku. Všem zúčastněným knihovnám i školám v regionu a také ve městě Blansku děkuji za přízeň, podporu a těším se na setkání u některého z příštích projektů knihovny. Mgr. Jana Trubáková, Městská knihovna Foto z Archivu H+Z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. Zlaté slunce 2012 (nejen) blanenských základních škol 08:00 08:45 h základy filmové tvorby Jak vzniká film, ukázky 09:00 12:00 h práce ve skupinách ve 3 sekcích workshopu (každá sekce 45 min.) - kamera, střih a režie. Vstup zdarma. Čtvrtek , 19:00 h, Kino Festivalový filmový večer s překvapením Můžete se těšit na starší i nejnovější snímky tvůrců z regionu, ale i z celé republiky + profesionální film z české distribuce. Vstup zdarma. Pátek , Kino ČESKÝ VIDEOSALON ZLA- TÉ SLUNCE BLANSKO 2012 Soutěžní projekce školních filmů kategorie A ZŠ, B SŠ 09:00 11:00 Projekční blok I. a II. 11:00 12:00 Diskuze s tvůrci a rozbory filmů k bloku I. II. 12:00 13:00 Přestávka 13:00 16:00 Projekční blok III. a IV. 16:00 17:00 Diskuze s tvůrci a rozbory filmů k bloku III. IV. 17:00 Vyhlášení výsledků Změna programu vyhrazena. Pořadateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, NIPOS Praha, Město a Jihomoravský kraj. Na organizaci se podílí filmový kroužek ZŠ, Erbenova 13 ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska. Podnikatelský příběh nebo zdůvodnění návrhu: Navrhovatel: (jméno a příjmení, adresa a podpis) Do Krasu zas Krasobusem!» pokračování ze strany 1 dopravu turistů do Moravského krasu, ale docílit také toho, aby zároveň zavítali do centra města Blanska, navštívili aquapark, blanenský zámek, dřevěný kostelík nebo třeba jen poseděli v některé z kaváren a restaurací. Na základě vyhodnocení zkušeností z provozu Krasobusu v uplynulém roce a s přihlédnutím k některým námětům cestujících, letos dochází k několika podstatným změnám. Díky spolupráci se společností Kordis JMK, spol. s r. o., která je koordinátorem dopravního systému Jihomoravského kraje, nepůjde letos již o tzv. zvláštní autobusovou linku, na níž z principu nemohou být jízdenky prodávány u řidiče, nýbrž o linku zařazenou do integrovaného dopravního systému JMK. Tím zároveň dojde k výrazné úspoře finančních prostředků města a dalších partnerů projektu. V Krasobusu budou nyní platit obvyklé tarify IDS JMK a cestující si budou moci jízdenky zakoupit přímo ze Skalního mlýna do Blanska. Přímé spojení se Skalním mlýnem jistě ocení také hosté Wellness hotelu Panorama, kteří při svých výpravách do krasu budou moci využít výhody, které jim nabízí cesta Krasobusem: přímé a levné spojení až na Skalní mlýn, žádné starosti s parkováním a řidičům v neposlední řadě i možnost dát si v parném letním dni s klidným svědomím pivo. Projekt Krasobusu získal pro letošní rok rovněž podporu Ministerstva pro místní rozvoj, které poskytlo ČAD a. s. dotaci na nákup nového nízkopodlažního autobusu IVECO STRA- TOS. Vozidlo má vyhrazené místo pro přepravu dětského kočárku, resp. invalidního vozíku, a variabilní uspořádání jeho interiéru umožňuje obsaditelnost 20 nebo 25 míst přidáváním jedné řady sedadel. Ve vozidle bude opět instalována obrazovka, na které se budou cestujícím promítat důležité turistické informace. Dotace MMR pokrývá i realizaci stylového designu autobusu zobrazujícího hlavní turistická lákadla v regionu, a také zajištění dostatečné propagace linky prostřednictvím plakátů, letáků, i reklamní kampaně v rádiích. Tím se opět výrazně snižují finanční náklady projektu. Vedle klasického jízdného bude pro zájemce připravena i speciální celodenní jízdenka, s níž bude spojena řada zajímavých slev na vstupné a turistické služby v Blansku a v Moravském krasu. Speciální jízdenku bude možno zakoupit v Blanenské informační kanceláři Blanka i na dalších turisty navštěvovaných místech. Jízdní řád Krasobusu pro letní sezonu 2012 se v současné době dolaďuje a bude zveřejněn v průběhu měsíce května na webových stránkách O vlastním zahájení provozu linky vás bude Zpravodaj města Blanska s předstihem informovat. Mgr. Jiří Kučera u řidiče. Na území města Blanska budou cestující zároveň přepraveni za cenu jízdného MHD. vás zve OKRESNÍ A MĚSTSKÝ VÝBOR KSČM Tím ale výčet změn v provozu linky nekončí. Kromě obousměrného okruhu Skalní mlýn zahrnujícího v Blansku nejen autobusové nádraží, ale i cen- na oslavu 1. MÁJE 2012 trum města, bude autobus letos zajíždět vždy v pondělí a v sobotu dvakrát za den (ráno a odpoledne) i na Češkovice, aby bla- v úterý 1. května na ulici Hybešově před Dělnickým domem nenským i návštěvníkům města Program: 9:30 h koncert dechové hudby usnadnil cestu k dalším turistickým cílům. Nabízí se tak kupří- 10:00 h zahájení hymna ČR kladu zajímavá trasa výletu, kdy 10:05 h slavnostní projevy se ráno mohou turisté nechat vyvézt 10:45 h kulturní program Krasobusem na Češkovice, Dále vás zveme v pondělí 7. května v 18:00 hodin k pomníku Rudoarmějce odtud pokračovat na rozhlednu Veselice Podvrší, dále na hrad na vzpomínkový akt u příležitosti 67. výročí osvobození Československa Blansek, poté sestoupit do Pustého žlebu, navštívit Macochu nebo některou z jeskyní a odpoledne se nechat Krasobusem opět odvézt

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí Fond kultury Zlínského kraje Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí Název projektu Max. 100 znaků A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE Typ žadatele fyzická osoba/fyzická

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více