TÝNECKÝ ZPRAVODAJ. Vážení spoluobčané, 1/2011 Z OBSAHU POLICIE INFORMUJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝNECKÝ ZPRAVODAJ. Vážení spoluobčané, 1/2011 Z OBSAHU POLICIE INFORMUJE"

Transkript

1 TÝNECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN - ÚNOR 1/2011 7,- Kč Z OBSAHU Slovo starosty Radnice hlásá Historie Kultura Policie informuje Názory čtenářů Spolky a organizace strana Společenská rubrika strana Infocentrum Sport Škola a školka strana 1 strana 2-9 strana 10 strana strana strana strana 17 strana strana POLICIE INFORMUJE Dne došlo v obci Němčice ke krádeži přívěsného vozíku... Dne v odpoledních hodinách bylo přijato oznámení o odcizení elektroniky Dne po půlnoci bylo oznámeno vloupání do potravin v obci Žíželice V noci ze dne na NP odcizil měděné střešní okapy Dne bylo zahájeno trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže z Kolínska Dne zadrželi policisté OOP Týnec nad Labem třiatřicetiletý muže z Kolínska, po kterém bylo vyhlášeno pátrání. Dne došlo k vloupání do dílny areálu společnosti v Týneci nad L. Dne v odpoledních hodinách došlo v obci Bělušice k dopravní nehodě....více na straně Vážení spoluobčané, přehoupl se nám nový rok a pro Týnec nad Labem se stává zlomovým. Z důvodů, které jsme již otiskli v minulém čísle našeho zpravodaje, odstoupil nově zvolený starosta pan Josef Polák. Po nelehkém rozhodování a přesvědčování jsem nakonec funkci přijal. Mé dlouholeté zkušenosti a to že jsem obdržel nejvíce preferenčních hlasů, byly zavazující. Než jsem funkci přijal, věděl jsem v náznacích, jaká je asi situace města. Bohužel po zabrání se do problémů a detailnějším seznámení s nimi jsem zjistil, že město se nachází na kraji finanční propasti. V době, kdy má město čerpat velké finanční prostředky z Evropských fondů na kanalizaci a ČOV, je tato situace nelehká. Po prostudování všech podkladů jsem na vážkách, zda celou situaci spustit, nebo ne. Až budete tyto řádky číst, budeme již moudřejší, protože máme v plánu jednání na Státním fondu životního prostředí ČR. Poté proběhne zastupitelstvo města a po provedení podrobné analýzy musí kompetentně rozhodnout, zda město je schopné tuto akci ufinancovat. Po rozhazovačných létech, kdy se mělo hlavně šetřit na cílový projekt, aby si město nemuselo brát vysoký úvěr, je stav pokladny našeho města skoro roven nule. Máme sice na kontě finanční částku okolo ,- Kč, ale také musíme do konce února vrátit ,- Kč Krajskému úřadu Středočeského kraje, což byla půjčka na zhotovení projektové dokumentace. V současné době jednáme s krajem o prodloužení lhůty na vrácení půjčky. Město má sice přidělenou dotaci ve výši ,80,- Kč na zhotovení kanalizace a ČOV, ale bude potřebovat příspěvek i od vás, občanů, zbytek bude činit půjčka ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši ,38,- Kč a úvěr od banky ve výši 28 mil. Kč. K tomu je třeba ještě připočíst DPH, které se nám vrátí a to činí ,- Kč. Jsou to ohromná čísla pro náš městský rozpočet. Já osobně nejsem přítel zadlužování. Tak vysoký úvěr se musí velmi odpovědně zvážit. Hrozí totiž možnost, že nemusíme být schopni splácet. Nerad bych, aby se město dostalo do podobných problémů jako Rokytnice apod. Problémy mohou nastat i kdybychom kanalizaci nezačali budovat, protože spadáme do oblasti znečišťovatelů nad 2000 obyvatel, a tudíž je pro nás povinnost odkanalizování a ČOV do Po tomto datu, když město nezačne s výstavbou, hrozí mu miliónové pokuty za znečišťování vod. V průběhu měsíce dubna započneme od Vás vybírat částku ,- Kč, kterou budeme potřebovat na dofinancování projektu. Prosím Vás, abyste nám přispěli po výzvě, kterou vám včas doručíme. Zastupitelstvo schválilo i možnost splátek. Tuto variantu je možné také zvolit, ale při počtu cca 600 nemovitostí bude problematické splátky ohlídat. Veškeré a podrobnější informace obdržíte letákem, chceme nechat zřídit internetové stránky a samozřejmě plánujeme veřejné schůze. Tam bychom vás seznámili podrobněji s průběhem celé plánované akce. Zanechme kanalizaci kanalizací a pojďme se podívat i na další akce, které byly slibovány. Začněme fotbalovými kabinami. Tyto byly vyprojektovány za cca ,- Kč. Abychom dostáli slibu, byla vypracována žádost o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje a v současné době se čeká, jak bude vyhodnocena. Nový projekt na mateřskou školu je zpracován za necelý jeden milion korun. V současnosti je sice možné žádat z ROP Střední Čechy v celkové výši 15 mil. Kč, ale podíl města by měl být min. 15%. Je velká škoda, že kanalizace nám sebere skoro všechnu finanční hotovost na účtu města, a tudíž pro letošní rok musíme být velmi opatrní, abychom se nedostali do problémů. Velkým projektem je revitalizace slepého ramene Labe lokalita Pod Hradem. Jistě všichni uznáte, že výše uvedená lokalita kolem fotbalového hřiště je velmi zanedbána a je třeba snížit hladinu vody. Tím by se částečně vyřešil i problém s podmáčeným fotbalovým hřištěm. V současnosti se zde můžete setkat s geodety, kteří zde vyměřují stávající stav, aby mohl být zpracován projekt. Ten bude použit pro žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí. Dotace by měla být hrazena 100%. Běžícím programem je dotace na Lidské zdroje. Tato podpora je financována Evropskou unií a je administrována Ministerstvem vnitra ČR. V současné době probíhá na Městském úřadě Týnec nad Labem personální audit, který má stanovit vytíženost jednotlivých úředníků. Projekt nezahrnuje jen personální audit, ale i školení zaměstnanců a vedoucích úředníků. Ukončení akce je plánováno na konec roku Je toho ještě hodně, co bych rád napsal, ale všeho moc škodí. Děkuji Vám všem za podporu a budu se vás snažit nezklamat. Dušan Žmolil, starosta města 1

2 RADNICE HLÁSÁ Název operačního programu: OP lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Zavedení systému řízení lidských zdrojů v městě Týnec nad Labem Stručný popis zaměření a cílů projektu: Projekt Zefektivnění systému řízení HR procesů v obci Týnec nad Labem je předkládán v rámci výzvy OP LZZ č. 57 s cílem v rámci Městského úřadu Týnec nad Labem zlepšit kvalitu řízení lidských zdrojů a procesů s tímto řízením spojených a současně poskytnout vedoucím zaměstnancům vzdělávací aktivity, které povedou k efektivnější implementaci nově vytvořených standardů. V rámci šesti odborů pracuje na MÚ Týnec nad Labem celkem 18 zaměstnanců, z nichž 6 (5 vedoucích pracovníků + personalistka) jsou členy cílové skupiny. Konkrétní cíle projektu, jejichž naplnění se odráží v definovaných monitorovacích indikátorech, lze rozdělit do tří základních skupin: 1) Analýza řízení lidských zdrojů na MÚ Výstupem dílčího cíle bude zpráva z provedené analýzy pracovního vytížení zaměstnanců, obsahující doporučené postupy a 6 zpráv s doporučením dalšího rozvoje vedoucích zaměstnanců. 2) Zvýšení efektivity v oblasti lidských zdrojů Cíle bude dosaženo vytvořením a implementací 7 metodických dokumentů sloužících k efektivnímu řízení lidských zdrojů na MÚ. Těmito dokumenty jsou: - metodika personální analýzy - zpráva obsahující doporučené postupy při rozdělování agend - metodika pro stanovování a hodnocení výkonových cílů - kompetenční model - příručka pro přípravu a vedení hodnotícího rozhovoru - příručka pro přípravu na hodnotící rozhovor - standard pro personalistiku. 3) Implementace opatření do praxe MÚ - pro podporu implementace vytvořených standardů a metodik projde cyklem školení a workshopů 5 vedoucích zaměstnanců MÚ a personalistka. Za účelem efektivního řízení projektu byl sestaven tým v tomto složení: - projektový manažer, - odborný asistent, - odborný garant / metodik, který bude zodpovídat za kvalitu výstupů projektu. Projekt bude realizován po dobu 12 měsíců. Projekt bude spolufinancován prostředky z rozpočtu města Týnec nad Labem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů. 10. Harmonogram realizace Rok Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Organizace a koordinace projektových aktivit Analýza pracovního vytíženi zaměstnanců MÚ Posouzení rozvojových potřeb vedoucích zaměstnanců MÚ Organizace a koordinace projektových aktivit Tvorba a zavedení systému hodnocení vedoucích zaměstnanců MÚ X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tvorba a zavedení Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance MÚ Vzdělávání vedoucích zaměstnanců MÚ X X X X X X X Výše rozpočtu Celkové výdaje projektu: ,44Kč Spoluúčast: ,97Kč Zdroje financování rozpočtu Příspěvek ze strukturálních fondů: ,47Kč Příspěvek z národních veřejných zdrojů: ,97Kč 2

3 RADNICE HLÁSÁ Realizace projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na radnici v Týnci nad Labem Projekt Zefektivnění systému řízení lidských zdrojů v městě Týnci nad Labem je realizován na Městském úřadě v Týnci nad Labem od října 2010, kdy probíhala iniciační a úvodní fáze projektu. Cílem všech aktivit je zlepšení kvality řízení lidských zdrojů a současně poskytnout vedoucím zaměstnancům vzdělávací aktivity, které povedou k zlepšení profesionální úrovně pracovníků MěÚ. V rámci projektu bude prováděna analýza pracovního vytížení zaměstnanců MěÚ, posouzení rozvojových potřeb vedoucích zaměstnanců MěÚ, tvorba a zavedení systému hodnocení zaměstnanců MěÚ, tvorba a zavedení Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance, vzdělávání vedoucích zaměstnanců. Tyto klíčové aktivity již probíhají na radnici od ledna 2011 a budou ukončeny v listopadu V současné době probíhá první část realizační fáze projektu - analýza pracovního vytížení zaměstnanců MěÚ a na základě uvedené analýzy bude možné upravit činnosti a agendy tak, aby byli všichni zaměstnanci optimálně vytíženi. Klíčové aktivity zajišťuje odborná firma M.C.Triton, spol.s.r.o. ve spolupráci s realizačním týmem MěÚ. Na tento projekt byla poskytnuta dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 80% způsobilých výdajů, což činí Kč. Ivana Suchánková Týnec má nového starostu, stal se jím Dušan Žmolil Šlo to rychle. Je den návrh, všichni přítomní zastupitelé pro a během pěti minut měl Týnec nad Labem nového starostu. Stal se jím Dušan Žmolil. A žádná tajná volba, hlasovalo se veřejně. Trochu jsem do toho spadl, nicméně je třeba zachovat chod města a jsou tu důležité úkoly, které máme před se bou. Kanalizaci, mateřskou školku, kde již probíhají pro blematická jednání s hygie nou, čeká nás revitalizace ramene Labe a další. Všichni zastupitelé se musíme za tnout a udělat všechno pro to, aby to fungovalo tak, jak by fungovat mělo, a nedocházelo k událostem, které se zde sta ly, řekl krátce po svém zvo lení nový starosta. Dotkl se tak nedávných udá lostí v Týnci, kdy bývalý sta rosta Josef Polák vybíral pla tební kartou z účtu města pe níze, aniž by to někdo ze za stupitelů tušil, natož věděl, za jakým účelem. V polovině prosince na post starosty re zignoval. Dušan Žmolil má můj ob div a důvěru většiny lidí v Týnci. Kdyby se stal starostou hned, nemuselo se tu dít to, co se tu stalo, řekla na veřej ném zasedání zastupitelstva jedna z přítomných obyvatelek. Těch se po přemístění za sedání z pracovny starosty do obřadní síně a také po vyhlá šení termínu zasedání měst ským rozhlasem sešlo už o po znání více a na začátku zase dání i po jeho skončení m ě l y na své zastupitele poměrně hodně otázek a podnětů týka jících se praktického života, třeba typu umístěte k nám kontejner na sklo. Jana Martinková Co čeká Týnec v nejbiižší době? Výstavba kanalizace, nutnost vyřešit stav školky, revitalizace ramene Labe. MÍST0STAR0STKA Zuzana Hájková s nově zvoleným starostou Duša nem Žmolilem, který na radnici působí už 12 let Foto. Deník/Jana 3

4 RADNICE HLÁSÁ Uzavření pobočky České spořitelny Informace pro: Dušana Žmolila, Týnecký zpravodaj Praha, 24. ledna 2011 Dnes jsem se dozvěděl zprávu, že pobočka ČS a.s. bude koncem března 2011 uzavřena. Jako Váš dlouholetý klient jsem touto zprávou zaskočen. Zajímalo by mne, jaké důvody vás vedou k tomuto rozhodnutí a proč tak najednou. Vím, že město Týnec nad Labem vedlo dosti dlouhá neúspěšná jednání o umístění bankomatu, který tady velmi chybí. Důvodem pro jeho neumístění prý bylo, že můžeme využívat místní pobočku. V současnosti tedy v Týnci nad Labem nebude asi ani jedna z těchto variant. Zdá se mi toto chování v rozporu s článkem, který jste uveřejnili na Vašich internetových stránkách dne 14.ledna Tak nevím, co si mám o tom myslet. Jen na okraj, nejbližší bankomat a pobočka je vzdálena 8 km od Týnce nad Labem ve Chvaleticích ve východních Čechách. Pro dvoutisícové město a spádové obce zbude jen Česká pošta s.p.. Naše banka má dlouhodobě strategii zřizovat pobočky tam, kde mohou sloužit co největšímu počtu klientů. Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například v centrech menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že touto politikou některé klienty nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Pokud jde o pobočku v Týnci nad Labem, konečné rozhodnutí zatím nepadlo, ale je fakt, že se touto myšlenkou vážně zabýváme. Věc pečlivě analyzujeme a s největší pravděpodobností pobočku opravdu uzavřeme. Klienty pak budeme podrobně informovat o možnostech, jak využívat naše služby buď z jiné pobočky, nebo elektronicky. Zpracoval: Jan Holinka Tiskové centrum České spořitelny Tel.: Dopad meteorologické aerosondy v Týnci nad Labem. Nestává se zase až tak často, aby v Týnci n.l. přistál neidentifikovaný létající předmět. V první polovině měsíce ledna tohoto roku se však právě takový objevil na zahradě pana RNDr. Stanislava Janouška. Na místě dopadu zařízení náhodně objevil při své kontrolní pochůzce přední týnecký malíř, pan Emanuel Šmíd. Při bližším ohledání věci na místě samém, za účasti pracovníka odboru životního prostředí městského úřadu, byl původně záhadný výskyt neznámého objektu objasněn. 4 Radiosonda Vaisala na místě dopadu Jednalo se o meteorologickou radiosondu Vaisala RS92 vypouštěnou ČHMÚ za účelem měření tlaku, teploty, vlhkosti a rychlosti a směru větru ve volné atmosféře. Stanice Praha - Libuš používá radiosondy VAISALA RS92-KL (nebo RS92-SGP) finské firmy VAISALA a pozemní zařízení VAISALA DigiCORA MW21. Radiosondy jsou vypouštěny na meteorologických balonech TOTEX TA 800 a TX 1200 plněných vodíkem. Sondu nese balón do výšky 30 až 32 km. Radiosonda obsahuje čidla, která umožňují měřit tlak, teplotu a vlhkost. K lokalizaci sondy během letu je využíván navigační systém. Směr a rychlost větru počítá pozemní zařízení s informací o poloze radiosondy. Je napájena baterií a veškerá data, která měří, jsou okamžitě přenášena

5 RADNICE HLÁSÁ radiovým spojením na stanici ČHMÚ. Celý aerologický systém je tvořen radiosondou, anténami a přijímacím a vyhodnocovacím pozemním zařízením. Ve výšce okolo 30 km, kam balon vystoupá asi během 90 minut, tento praskne a sonda padá zpět k zemi. Radiosonda RS92 má křemíkové mikročipové kapacitní tlakové čidlo měřící v rozsahu 1080 až 3hPa s přesností 0,4hPa. Teplotní čidlo je kondenzátor měřící teplotu na základě změn kapacity mezi dvěma tenkými drátky v rozsahu od +60 C do -90 C s přesností 0,1 C. Vlhkost je měřena odmrazovací metodou dvěma vyhřívanými tenkovrstvými kondenzátorovými čidly měřícími v rozsahu 0 až 100 % RH s přesností na 2%. ČHMÚ není jediným, kdo takovéto sondy ke svojí práci využívá. Sondy jsou vypouštěny z více než 1900 stanic na zemi a lodích, ročně kolem startů. Údaje jsou zadávány do počítačových předpovědních modelů a jsou také využívány při studiích atmosféry a klimatu. K jejich provozu není využíván Nálezce radiosondy přední týnecký malíř pan Emanuel Šmíd polohovací systém GPS, ale Loran C (LOng Range Aid to Navigation), což je pozemský rozhlasový navigační systém používající nízké frekvence rozhlasových vysílačů. Aktuální verze LORANu v běžném používání je LORAN-C, který pracuje na frekvenci od 90 k 110 khz. Mnoho států je uživatelem tohoto systému, včetně Spojených států, Japonska, a několika evropských zemí. Rusko používá téměř totožný systém ve stejném kmitočtovém rozsahu - CHAYKA. Historie tohoto navigačního systému sahá do dob II. sv. války. Torzo vodíkem plněného meteorologického balonu Radiosondy jsou provozovány v pomocné meteorologické službě a jsou určeny pro jednorázové použití, proto ČHMÚ nemá zájem o získání jednou použitých radiosond zpět. Pokud si nálezce radiosondu nechce ponechat, měl by s ní naložit jako s běžným elektronickým odpadem a odevzdat ji na nejbližším sběrném místě jako tříděný elektro odpad. (stk) - s použitím veřejně dostupných pramenů- SATELITNÍ KOMPLETY, SET-TOP-BOXY ANTÉNY PRO PŘÍJEM DIGITÁLNÍ TV - Prodej, montáž a zaměření TV antén, a satelitů - Montáž společných televizních rozvodů JIŘÍ MATOUŠEK Studentská 589, Týnec nad Labem tel

6 RADNICE HLÁSÁ Třídit odpad má smysl Se začátkem nového roku rekapitulujeme, co se nám Ne všichni naši spoluobčané však nutnost spolupráce s obcí v loňském roce povedlo i co bychom chtěli letos dělat lépe. na třídění odpadů plně chápou. Pokud nám do kontejneru Na poli hospodaření s odpady z domácností je co zlepšovat například na papír odkládají odpad netříděný, tak jak jej stále. Třídění odpadu je pro nás jediná možná cesta, kterou z domácnosti vyhodí, svozová firma tento odpad nemůže se musíme v letech příštích ubírat. Především z důvodu odvézt jako vytříděnou komoditu. V případě vysypání kontejneru ekonomických - náklady ze strany města nelze přenášet na do svozového vozu je znehodnocen celý náklad sběrného vozu občany v plné míře. Město tyto náklady musí dotovat a jedině a celý jeho obsah skončí na obyčejné skládce komunálního tříděním odpadů ze strany občanů se nám může dařit náklady odpadu. Pro nás za plné náklady. Proto se obsah kontejnerů před udržet v únosné míře. Pro odkládání tříděného odpadu mají občané našeho města, ( včetně Vinařic a Lžovic) k dispozici zatím devatenáct sběrných míst, (hnízd), s barevnými kontejnery zvonky určenými pro odkládání jednotlivých komodit. Jakmile to počasí dovolí, plánujeme tento počet rozšířit, vytypována jsou další dvě místa, jedno v ulici M.Majerové v Týnci n.l.a jedno Na Ostrově. Dále jsme navázali spolupráci s firmou Asekol a chtěli bychom umístit na Masarykově náměstí v Týnci n.l. další sběrný box a to pro sběr drobného elektroodpadu a elektrozařízení. Na sběrném místě u staré vodárny bychom chtěli umístit E-kontejner stejné firmy pro odkládání většího elektroodpadu, jako jsou televizory, apod. Spolupráci s touto firmou schválilo již zastupitelstvo města. Pokud byste měli nějaké nápady, tipy, kam bychom mohli ještě rozšířit další sběrná místa pro umístění zvonků k odkládání tříděného odpadu, uvítáme je a zvážíme Vaše návrhy. Odvoz a likvidace tříděného odpadu zatěžuje rozpočet obce podstatně nižšími částkami než odvoz domovního odpadu netříděného. Zároveň platí úměra, čím více odevzdáme odpadu tříděného, o to se nám sníží množství netříděného komunálního odpadu, jehož odvoz a skládkování je pro nás nejnákladnější. Směsný odpad v kontejneru na papír - ul. Pivovarská vysypáním do svozového vozu kontroluje. Takovýto případ se nám stal koncem ledna toho roku v ulici Pivovarská u modrého kontejneru na papír umístěného poblíž vjezdu do mlýna. Kdo tam odložil nevytříděný směsný komunální odpad se prokázat nepodařilo, obrázek si však můžete udělat sami z přiložených fotografií. Pro pracovníky naší technické čety to znamenalo několik hodin práce v mrazu navíc, vysypání a přebrání obsahu celého kontejneru a naložení na dodávku a převezení mezi směsný komunální odpad na sběrném místě. Předešlo se tak znehodnocení celého nákladu sběrného vozu. Tímto způsobem nám však naši neukáznění spoluobčané přidělávají zbytečnou práci navíc. Přitom papír určený k recyklaci tvoří skoro polovinu vstupní suroviny v papírnách při výrobě nového papíru. Recyklovat se papír dá pětkrát až sedmkrát. A papírny o papír určený k recyklaci mají zájem. Je tedy zřejmé, že celý systém třídění odpadů, jeho fungování, začíná u každého občana. Obec může nastavit podmínky, vyjít vstříc na půl cesty, zbudovat ještě víc sběrných míst, zahustit systém svozů, ale správné využívání tohoto systému je už na každém občanovi našeho města. Směsný odpad v kontejneru na papír Stanislav Kyselák Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, MěÚ Týnec n/l 6

7 RADNICE HLÁSÁ 7

8 8 RADNICE HLÁSÁ

9 RADNICE HLÁSÁ 9

10 HISTORIE letošním roce 2011 je mu 13 let. Utíká to.za tu dobu V si vytvořilo i při svých malých prostorách u odborné i zájmové veřejnosti určité jméno. Navštěvují jej výpravy základních škol, navštěvují jej středoškoláci a zamířila sem i výprava celého ročníku vysoké školy. Nacházejí sem cestu naši rodáci z Kanady, USA a z Německa a z Rakouska z Německa i Slovenska přicházejí příbuzní z rodu generála Melase. Roste i počet spolupracujících badatelů zajímajících se o keltskou minulost našeho Týnce nad Labem, dále o rakouskou týneckou vojenskou posádku a o zdejší dělostřeleckou střelnici i manévry rakouského vojska u nás nebo o průběh druhé světové války v Týnci a zdejší německou radarovou stanicí Schwer Flugmelde Abteilungu či o týnecké válečné hrdiny vyznamenané válečným křížem. Vystřídalo se tu mnoho středoškolaček a středoškoláků nebo vysokoškolaček a vysokoškoláků, kteří tu pracovali na svých seminárních nebo diplomových pracích v řadě českých univerzit a dokonce i z FAMU. Velmi dobře muzeum spolupracuje s etnografickou částí Regionálního muzea v Kolíně. Čím dále,tím více se množí počet občanů,kteří muzeu věnují nebo zapůjčují artefakty,které muzeum vystavuje. Muzeum se několikrát zúčastnilo akce European Heritage Days, a to úspěšně. I Týnecké muzeum počet prací odborně zaměřených na historii našeho města je úctyhodný. Muzeum se podílelo významnou měrou na vydavatelské činnosti. Pro letošní rok připravujeme další výstavy, ve kterých se hodláme věnovat týneckému divadlu a týnecké hudbě. Výstavou Všichni týnečtí slavní rodáci chceme vzpomenout těch našich slavných, v jedné výstavě bychom se chtěli věnovat historii železniční dopravy v Týnci nad Labem, výstavbě vodního díla v Týnci a lodní dopravě a historii pošty u nás, jistě si vzpomeneme i české a československé státnosti, a rok uzavřeme romanticky vánočním a novoročním zimním Týncem s ozdobeným stromečkem a u jesliček. Rádi bychom uspořádali jednu nebo dvě besedy, z nichž jednu bychom věnovali méně známým událostem v historii našeho města a tu druhou opět rychle se množícím nálezům ve světě, které nabízejí zcela nové pohledy na historii lidstva.samozřejmě se i nadále budeme věnovat studentům středních i vysokých škol při tvorbě seminárních a diplomových prací.pokračovat budeme i ve spolupráci s etnografickou částí Regionálního muzea Kolín. Letos se budeme věnovat i knihovně muzea,kterou muzeum vlastní.spolupracovat budeme i nadále s okruhem stávajících badatelů s námi udržujícími kontakty.práce tedy habaděj. Muzem KULTURA Potulná pohádková země - výstava loutek Vítězslavy Klimtové v knihovně Karla Hampla v Týnci nad Labem. Datum konání: od 14. do 26.března 2010 Potulná pohádková země je projekt Klubu dětských knihoven SKIP podpořený finančními prostředky z grantového programu MK ČR Knihovna 21. století. Putovní výstava loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové je vytvořená na základě ilustrací z jejích dětských knížek.její pohádkovou zem obývají nejrůznější skřítci,víly,čarodějné bábrlinky a vodníci.15 z nich se nastěhuje do týnecké knihovny.výstava bude zapůjčená na dva týdny.kolekce figurek je v hodnotě Kč. Vítězslava Klimtová, spisovatelka, grafička, ilustrátorka, známá strašidloložka a objevitelka pohádkové země plné strašidýlek, skřítků, víl, rusalek, se narodila v roce 1941 v Praze. Dětství prožila v severních Čechách. V Jablonci n. N. maturovala na Střední umělecké škole bižuterní. Ve studiích pokračovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou ukončila v roce V současné době žije především v Pohádkovém domě ve vesničce Pičín u Příbrami, kde má výtvarný ateliér, ale také v Praze a ve Španělsku. Hlavně děti si oblíbily její lexikony ohrožených druhů strašidel. Známé jsou také její knížky o rodině skřítka Drnovce. Vítězslava Klimtová napsala i několik knih pro dospělé čtenáře.. Otevírací hodiny pro veřejnost budou ještě upřesněny. Návštěvu si lze domluvit i po pracovní době s knihovnicí na u: Informace o knihovně,kdy se budou pořádat různé akce a kdy je zavřeno, najdete na webu knihovny./městská knihovna Týnec nad Labem/.Ještě v březnu se plánuje Noc s Andersenem v knihovně. L. Vávrová - knihovnice 10

11 KULTURA S pisovatelka, grafička, ilustrátorka, známá objevitelka pohádkové země plné strašidýlek, skřítků, víl, rusalek, které s trochou fantazie každý nalezne ve svém okolí. Hlavně malé děti si udělají svůj pohádkový svět ve svých představách. Toto je dar paní Klimtové, kterým obdarovává nás všechny. Hlavně děti si ji oblíbily pro její lexikony o strašidýlkách. Velice oblíbené jsou její putovní výstavy, které se pořádají po celé ČR v galeriích, muzeích, hradech i zámcích. Vítězslava Klimtová Snad stojí za to připomenout si aspoň několik slov z těch, která Vítězslava Klimtová řekla před několika lety v oblíbeném pořadu rozhlasové stanice Praha A léta běží, vážení. Všimněte si, že když někdy vzniká něco, co vyvolává příznivou odezvu nebo co zůstává lidem v srdci, je to většinou v e l i c e jednoduché a prosté; není v tom žádná póza, žádná pompa, není to nesrozumitelné, je to jednoduchoučké a neokázalé. A u takových věcí brzy poznáte, jak se vám vrací to, co jste do nich vložili. Přišlo za mnou hodně lidí, i lidí majetných, stokrát, možná tisíckrát majetnějších než jsem já, a záviděli mi. Já si totiž vymalovávám, vypisuji a vybásňuji svět, který nelze koupit, který ale mohu rozdat. Dávám jej, a to je to nejlepší, co si mohu užít, protože ten, kdo dává, ten dostává. Řekněte, je něco krásnějšího než stvořit svůj vlastní svět a pak jej dát těm ostatním?. POLICIE INFORMUJE Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky Týnec nad Labem za období od do Policisté obvodního oddělení vykonávají dohled nad územím o rozloze téměř 166 km 2, ve kterém je přihlášeno k trvalému pobytu kolem obyvatel bydlících v 34 obcích. Mezi jejich hlavní úkoly patří zejména ochrana veřejného pořádku, odhalování a dokumentace případů protiprávního jednání, spolupráce s orgány místních samospráv při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a činnost na úseku prevence a předcházení kriminalitě. V roce 2010 bylo ve služebním teritoriu OOP Týnec nad Labem spácháno celkem 291 tr. činů. Z tohoto množství se podařilo ve 118 případech zjistit pachatele, což představuje objasněnost 40,06 % z celkového nápadu trestné činnosti. V porovnání s rokem 2009 se jedná o mírné zvýšení, neboť v tomto roce bylo spácháno 254 tr. činů. Pokud se týká samotné skladby trestné činnosti, tak z celkového množství 291 tr. činů bylo 213 případů majetkové trestné činnosti, 13 případů násilné trestné činnosti a 1 případ mravnostní trestné činnosti. Zbývající trestná činnost pak představuje protiprávní delikty hospodářského a tzv. ostatního charakteru. Z tohoto počtu bylo 60 spisů zpracováno ve zkráceném přípravném řízení, což je zrychlená forma trestního řízení. Přímo při páchání trestné činnosti bylo zadrženo 21 osob. V rámci přestupkového řízení bylo přijato a vyřízeno celkem 343 přestupkových spisů, což je téměř stejný počet jako v r Obyčejných čísel jednacích bylo evidováno a vyřízeno celkem 977. Dále bylo v roce 2010 v rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby řešeno 527 přestupků v blokovém řízení, za které byly uloženy pokuty v celkové výši ,-Kč. Jednalo se hlavně o přestupky na úseku dopravy a dále o přestupky proti majetku a veřejnému pořádku. Za sledované období bylo 71 osob omezeno na svobodě a 3 osoby byly umístěny na Protialkoholní záchytnou stanici Kolín. Stejná jako v minulém období zůstávají i místa nejčastějšího páchání trestné činnosti a to : - objekty zemědělských družstev a společností (i nepoužívané) v obcích Jestřabí Lhota, Veletov a Veltruby, - lokality s výstavbou nových rodinných domů zejména v obcích Konárovice, Velký Osek, Němčice a Býchory - objekty využívané sezónně - písníky na Hradištku I a koupaliště Tři Dvory, - lokality s ubytovacími kapacitami spojené s výrobní činností TPCA Ovčáry, Crocodille Žiželice a podobných průmyslových podniků, kdy v těchto místech dochází ke zvýšenému nápadu trestné činnosti a narušování veřejného pořádku. Jedním z problematických fenoménů současnosti je pořádání soukromých akcí typu technopárty. V uplynulém období bylo zaznamenáno konání pouze několika menších podniků tohoto charakteru bez vážnějšího narušení veřejného pořádku. Pokud se zdejší součást policie o těchto akcích dozví s dostatečným časovým předstihem (nebo jí jsou místní samosprávou s předstihem oznámeny) jsou prováděna opatření, kterými jsou nežádoucí jevy doprovázející takové to akce 11

12 POLICIE INFORMUJE částečně eliminovány. V této oblasti je i velké pole působnosti orgánu obcí, které je ne vždy zcela využívané. Orgány obcí mohou významně ovlivnit jak samotné konání a průběh těchto akcí (např. obecně závaznými vyhláškami obcí, využíváním svých oprávnění a pod.) tak i minimalizovat nežádoucí jevy provázející tyto akce (např. spoluprací s OHS a dalšími orgány státní správy). Právě takováto úzká spolupráce uváděných subjektů vedla v minulosti i ke zrušení některých plánovaných shromáždění pořádající stranou, např. pro nemožnost splnění hygienických požadavků kladených na akce tohoto typu nebo splnění podmínek plynoucích z obecně závazných vyhlášek obcí a pod. K eliminaci nápadu trestné činnosti bylo v roce 2010 ve spolupráci s okolními útvary uskutečněno 5 preventivně bezpečnostních akcí se zaměřením na nejproblémovější lokality služebního teritoria, a to z hlediska nápadu trestné činnosti a narušování veřejného pořádku. Další významnou činností zdejšího útvaru je spoluúčast při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Zde je činnost policie směřována hlavně na preventivní působení na rizikových komunikacích a komunikacích s nejhustším silničním provozem. V roce 2010 proběhlo 51 dopravně bezpečnostních akcí různého zaměření. Z jejich výsledků, ale i z dalšího běžného dohledu, byl zaznamenán zvyšující se počet případů řízení motorových vozidel po předchozím užití omamných a psychotropních látek. Kromě přímého výkonu služby v terénu se policisté zdejšího útvaru zaměřují i na problematiku primární prevence. Tato je zaměřena především na dětskou populaci a seniory. V minulosti se uskutečnily besedy v mateřských a základních školách, na obecních úřadech, ale i například v klubu důchodců. Pozornost je věnována i zajištění bezpečné cesty do školy, kdy je vykonáván dohled nad frekventovanými pozemními komunikacemi v blízkosti školských zařízení. Samotná oblast primární prevence představuje široký prostor pro co nejužší spolupráci policie, místních samospráv a dalších orgánů státní správy. Zejména při každodenním kontaktu s občany je třeba využívat poznatků, které bezprostředně souvisí s ochranou veřejného pořádku. Rovněž tak je třeba spolupracovat na vyhodnocení rizikových míst a do nich následně přenést jak pozornost policie, tak i místní samosprávy, směřující k eliminaci kriminogenních faktorů, usnadňujících páchání trestné činnosti a narušování veřejného pořádku. Bezpečnostní situaci v roce 2010 lze celkově hodnotit jako stabilizovanou. Uspokojující je fakt, že nedochází k nárůstu závažné trestné činnosti a případy, které byly evidovány, se daří v rámci možností objasňovat. V roce 2010 nedošlo k žádné mimořádné události obecného charakteru, která by se dotkla územního obvodu 00 PČR Týnec nad Labem a rovněž tak nedošlo závažnějšímu narušení veřejného pořádku. Zprávy z Týnecka od konce roku 2010 až do Dne došlo v obci Němčice ke krádeži přívěsného vozíku s nástavbou a plachtou. Celková škoda ,-Kč. Dne v odpoledních hodinách bylo přijato oznámení o odcizení elektroniky z domu v obci Velký Osek. Škoda ve výši ,-Kč. Dne došlo k vloupání do stavební buňky v obci Konárovice. NP zde odcizil stavební nářadí v hodnotě ,-Kč. Dne po půlnoci bylo oznámeno vloupání do potravin v obci Žíželice ul. Palackého. NP násilím vnikl do objektu, kde odcizil cigarety různých značek o celkové škodě ,-Kč. V noci ze dne na NP odcizil měděné střešní okapy spolu se svody ze dvou domů v areálu zámku v obci Konárovice, čímž způsobil škodu ve výši téměř ,-Kč. V době od do NP odcizil z areálu společnosti Velký Osek 11ti stupňové čerpadlo v hodnotě ,-Kč. Prodával pervitin. Posvítila si na něho policie. Dne bylo zahájeno trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže z Kolínska, který v období od května 2009 do ledna 2011 na různých místech v okolí svého bydliště prodával drogu metamfetamin (pervitin). Při domovní prohlídce byly zajištěny igelitové sáčky s obsahem bílé krystalické látky, která byla podrobena testu a bylo prokázáno, že se jedná o psychotropní látku metamfetamin. Muž byl obviněn ze spáchání zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 12 psychotropními látkami a s jedy. Policií byl dán podnět na návrh na vzetí do vazby. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Dne zadrželi policisté OOP Týnec nad Labem třiatřicetiletého muže z Kolínska, po kterém bylo vyhlášeno pátrání. V průběhu šetření se muž doznal k další majetkové trestné činnosti na Kolínsku a Nymbursku. Dne v hod byl oznámen nález vyvrhnutého kance v lese u obce Hlavečník. NP blíže nezjištěným způsobem usmrtil zvěř bachyni prasete divokého, čímž způsobil škodu ve výši 6.000,-Kč. Dne došlo k vloupání do dílny areálu společnosti v Týnci nad L., kde NP překonal oplocení a z areálu odcizil 94 m měděného kabelu, svářecí injektor a elektromotor. Celková škoda ve výši ,-Kč. Dne v obci Hradišťko I. došlo k vloupání do administrativní budovy. NP objekt prohledal, ale z budovy nic neodcizil, způsobil pouze škodu poškozením ve výši ,-Kč. Dne v odpoledních hodinách došlo v obci Bělušice k dopravní nehodě. Osmnáctiletý řidič z Kolínska jel se svým vozem zn. Fiat ve směru od obce Němčice na obec Týnec nad Labem, kdy při průjezdu pravotočivou zatáčkou ve zmíněné obci se čelně střetl s koněm bez jezdce, který se pohyboval v protisměru. Po nárazu kůň spadl na zem, ale po chvíli se zvedl a odběhl pryč z obce. Řidič při nehodě nebyl zraněn. Kůň utrpěl drobná poranění. Alkohol u řidiče byl vyloučen. Následkem

13 POLICIE INFORMUJE dopravní nehody vznikla škoda ve výši ,-Kč. K další nehodě došlo dne v ranních hodinách v katastru obce Jestřábí Lhota. Řidič z Nymburska jedoucí ve směru od obce Žehuň na obec Ovčáry z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, zde uvedl vozidlo do smyku a s vozidlem vjel mimo vozovku, kde narazil do betonového mostku. Vůz dále pokračoval přes silniční příkop na pole, kde se několikrát otočil přes střechu. Řidič byl s těžkým zraněním letecky transportován do nemocnice. Dne ve 12:30 hodin bylo oznámeno, že došlo k odcizení měděných střešních svodů z novostavby rodinného domu v obci Volárna. NP způsobil majiteli hmotnou škodu ve výši Kč. Zpracoval : PČR PIS Kolín nprap. Věra Žídková a por. Martina Ulrychová Domnívám se, že i v našem Týneckém zpravodaji je vhodné zveřejnit tento článek s poněkud provokativním názvem. Myslím si, že pomůže objasnit námět, o kterém se sice často mluví, avšak spíše bezradně přešlapuje. Snažím se uvést věcné argumenty, které dokazují, že sexuální život před sňatkem je pro mladé lidi vždy chybou a to i pro ty, kdo mají k duchovnímu životu daleko. Nechci si hrát na moralistu, nechť každý sám objektivně posoudí, do jaké míry je toto stanovisko pravdivé. Je to tak za prvé proto, že předmanželské soužití neznamená, že osoby spolu žijící později skutečně uzavřou sňatek. Sex přece nezavazuje ke svatbě ani tehdy, když ti, kteří spolu žijí, si svatbu slibují. Ve skutečnosti se často stává, že soužití se stane počátkem rozpadu vztahu, nikoliv cestou do šťastného manželství. Stává se tak proto, že dívka je nejzajímavější pro zamilovaného chlapce tehdy, když od něho žádá ohleduplnou lásku a kvůli tomu nesouhlasí s předmanželským pohlavním životem. Za druhé, lidé žijící spolu před svatbou, si již nikdy nebudou jisti vzájemnou věrností, i když nakonec uzavřou sňatek. Svým dosavadním chováním se přece vzájemně přesvědčili, že svatba není k soužití potřebná. Kdo souhlasí s předmanželským životem, ten jakoby dával druhé straně právo mít nemanželský styk. Nepřímo tak souhlasí s tím, že ho partner bude v budoucnu zrazovat. Za třetí, předmanželský sex je projevem psychické nezralosti. Dospělý člověk totiž volí gesta úměrná vztahům, jaké si s danou osobou vybudoval. Protože sexuální vztah je nejsilnějším znakem blízkosti a důvěry, proto lidé psychicky zralí, věřící i nevěřící, reservují toto gesto výlučně pro nejsilnější vztahy. A nejsilnější vztah je manželský vztah s tebou, pouze s tebou a navždy! Čím je jako zralejší, tím více se soustředí na osobu, kterou miluje a méně a méně na sexuální pud, který pociťuje. Za čtvrté, předmanželský sexuální život je tím větším zlem, čím mladší jsou ti, kteří spolu žijí. Když např. osmnáctiletý chlapec žije s milovanou dívkou,která ještě nedosáhla patnácti let, páchá tento chlapec trestný čin, za který může dostat několik let vězení. Předmanželský život může vést i k jiným bolestným následkům, např. k závislostem, ke zničení vztahů s Bohem i s rodiči, k pohrdání sebou samým, rozčarování a pocitům viny. Za páté, imunitní systém, chránící dívku před nákazami a záněty rodidel, dosahuje plné účinnosti ve věku let. Proto eventuelní dřívější soužití přináší mnohem větší riziko nebezpečných nákaz. Kromě toho předmanželský sex je obvykle spojen s užíváním hormonální antikoncepce, takže žena nikoliv muž přijímá zbytečné hormony, které způsobují dramatickou odezvu v její fyzické i psychické sféře. Za šesté, výjimečně naivní jsou ti, kteří nekriticky opakují mýtus o potřebě sexuálního vyzkoušení se před svatbou, či o potřebě doladění se v tomto smyslu. Jediné, co je skutečně Duchovní rozjímání 3 Proč je předmanželský sex chybou? NÁZORY ČTENÁŘŮ třeba zjistiti před svatbou je jeho a její schopnost věrné a čisté lásky. Značně lehčí je líbat se a sexuálně žít než milovat a chránit druhého. Manželství se obvykle nerozpadají kvůli sexuálnímu rozladění, ale velmi často proto, že někdo z manželů miloval toho druhého málo. Je dobré si uvědomit, že mladému člověku, který je nešťastný, protože málo miluje, nebo je od svých blízkých málo milován, se sex zdá být čímsi až chorobně atraktivním. V důsledku toho dokáže pro chvilku sexuálního potěšení obětovat svou důstojnost, čisté sebevědomí, někdy i zdraví a život. Takový člověk obvykle nereaguje na žádné námitky. Ani na ty které nezávratně dokazují, že nejradostnější a nejpožehnanější je sexuální soužití milujících se manželů. Dospělí chlapci a děvčata vědí o tom, že svatba není zbytečná formalita, ale slavnostní oznámení celému světu, že oni se rozhodli svěřit si navzájem a navždy svůj vlastní osud i osudy svých budoucích dětí. Zodpovědné sexuální soužití znamená prohlášení vzájemné věrnosti a odpovědnosti ženy i muže a rozhodnutí, že založí rodinu. Není to pouze jedno z mnoha obvyklých gest, jako např. podání ruky, po němž následuje návrat do samoty. Sexuální soužití je zodpovědné jedině tehdy, když je spojeno s veřejně vysloveným rozhodnutím o převzetí zodpovědnosti za druhou osobu a budování trvalé rodiny. K tomu je potřeba dodat, že pokud nejsou dospělí partneři oddáni a převážně žijí spolu, jedná se vždy o mimomanželský sex. Budeme li mít alespoň částečný dar vidění souvislostí, neujde nám, jak mnoho souvisí morální úroveň světa, ve kterém žijeme, se sexualitou. Na této úrovni mají velký podíl sdělovací prostředky, hlavně televize. V nich je pravý zdroj činů, které vedou mladého člověka k předčasné sexualitě. Stále zapomínáme na to, že tzv. temné síly existují a mají zájem na morálním poklesu lidstva. Nejsou to vymyšlené bytosti určené ke strašení dětí. Tomu, co nevidíme, prostě nevěříme. Stačí si uvědomit, že třeba v několika milimetrech objemu kolem nás existují elektromagnetické vlny televizní nebo telekomunikační, schopné po dodání energie vytvořit obraz i zvuk ze všech možných oblastí. Neviditelný svět kolem nás je plný života a měli bychom si uvědomit, že se týká i duchovního života. Tyto temné síly dobře vědí, kde jsou lidské slabiny, kde je člověk nejvíce náchylný k provinění, ke hříchu. Mnoho lidí v temné síly nevěří a pak nevěří ani v Nejvyšší bytost Boha, který přitahuje všechny lidi ke spáse. Jednou z důležitých cest, po nichž temné síly pronikají do myšlení lidí, je právě nesprávně chápaná sexualita, a to zvláště u mladých lidí. Snaží se tyto mladé lidi ovládat a pomocí jejich těl a mysli je využívat v boji proti skutečným lidským hodnotám, které brání svět proti zkáze a úpadku. Předčasná sexualita je jeden z prostředků, jak toho dosáhnout. Další prostředek spočívá v touze po hmotných požitcích, po tzv. užití světa. Když se v mladém člověku jednou usídlí, otupuje jeho svědomí a brání mu, aby myslel na to, že to vše jednou skončí. Jak záludná je představa, že do stáří je dost času, proč bych se tím již nyní 13

14 NÁZORY ČTENÁŘŮ zatěžoval. Avšak teprve v okamžiku smrti si takový člověk uvědomuje zbytečnost toho, co mylně považoval za hlavní smysl života. Mladí lidé, nad větami v tomto článku se zamyslete! Možná, že je s pousmáním zamítnete. Možná, že některého z vás přimějí k objektivnímu posouzení dosavadního vlastního názoru na sexualitu, což je také cíl tohoto článku. Jako podklad pro tento článek jsem použil článek z polského časopisu Zródlo 14/2008, který jsem upravil a doplnil. Vladimír Číha Rozpočty, zadluženost a ekonomika. Především je snad na počátku říci, že rozpočty jsou potřebný ekonomický nástroj který je na počátku snahy každého jedince či organizace, ať už se jedná o organizaci malou, nebo dokonce o stát a i o nadstátní organizace, vedoucí k hospodárnosti. 0 konstrukci těchto rozpočtů se vedou trvalé polemiky,neboť se tu často střetávají hospodářské a politické zájmy skupin,podnikatelských celků,stran a hnutí i obyčejných lidí.dochází tak k ostrým střetům i výměně názorů,bylo by však troufalým a nehorázným tvrzením konstatování,že existuje nějaký univerzální nejvhodnější recept,jak takový rozpočet sestavit.už i pohled z hlediska krátkodobé prognózy nás dokáže dovést sice v nejbližším horizontu k zdánlivě úspěšnému řešení,ale nakonec po dalších dlouhých letech nebo desetiletích se ukáže ono přijaté východisko nepříliš vhodné a šťastné.ale to už samo je rizikem přijetí jakékoliv cesty kupředu, tedy i rozpočtu. Sama o sobě konstrukce rozpočtu je v podstatě, když ne stejná,tak alespoň podobná. Má na své levé straně Má dáti a na pravé Dal či obráceně.srozumitelnější jistě bude pro čtenáře,řekneme-li, že na jedné straně jsou příjmy a na druhé výdaje. A právě tak jako jednotlivci, tak i rodiny jistě dobře vědí,jaké druhy příjmů mají a znají i možnost jejich případného zvýšeni anebo nezvýšení a také asi dobře vědí, do jakých souhrnných položek lze seřadit výdaje.v rodinách to obvykle bývají náklady na chod domácnosti, tedy potraviny a potřebné chemikálie,dále náklady na energie,což jsou elektřina, plyn,voda a případně fosilní paliva, náklady na ošacení, náklady na vybavení dětí do školy, náklady na kulturu a náklady na údržbu bytu či domku. Závěrečnou výdajovou položku tvoří náklady na rekreaci, kam patří i plánovaná dovolená. Rozumní,kteří na to mají,si vytváří i rezervní fond, pro případ nemoci,či jiných nepředvídatelných pohrom, kterým se,čas od času, nevyhneme.pak vezmeme tlustou tužku a uděláme pod vším tlustou čáru.je sečteno a podtrženo. Někteří velkorysí jedinci,či velkorysé rodiny,zjistí s hrůzou,že jejich výdaje převyšují příjmy.jsou na to dvě možné reakce. Buď zvýšit příjmy,což se někdy realizuje velice svízelně, anebo snížit výdaje. Rozhodně v tomto případě nelze doporučit,aby se dotyčný jedinec,či dotyčná rodina, zadlužili - to jest,vzali si úvěr. Ať už se to komu líbí,nebo nelíbí,úvěr je dluh,který musíme splácet. Úvěr si,a to v krajním případě,pořizujeme v případě nutných či potřebných investic, a to ještě v míře pokud možno co nejmenší.bylo by jistě mnohem vhodnější si potřebnou částku našetřit,anebo alespoň její část. Oponenti mi jistě namítnou,že dnešní doba šetrnosti příliš nepřeje a to z důvodu probíhající inflace. Peníze střádalů jsou trvalou inflací stále znehodnocovány,takže na první pohled se jistě jeví výhodnějším, vzít si úvěr a pomalu splácet stále se znehodnocující se inflací peníze. Díl pravdy jistě mají, leč zapomínají na skutečnost, že úvěry se splácejí dlouhodobě, někdy i celý zbytek života. A to včetně úroků, které zhusta bývají na počátku vyšší než splátky. Tím nechci říci,že se bez úvěrů vždy obejdeme.to jistě ne. Ale musíme k nim přistupovat uvážlivě a s kalkulačkou v ruce. Já navíc připomenu,co říkal můj dědeček, jinak úspěšný podnikatel: Dluhy ujídají z mísy. Co je však nejdůležitější, že zadluženost domácností stále narůstá. A to jistě není nejlepší skutečnost. Obdobnou konstrukci mají rozpočty firem a měst či obcí.jen jsou tam jiné položky příjmové a výdajové. U firem jsou tam vždycky náklady mzdové a režijní a také energetické,u výrobních i materiálové. U měst a obcí náklady na mzdy,náklady na energie,včetně veřejného osvětlení,náklady na údržbu komunikací,na veřejnou správu,na odpadové hospodářství a další na kulturu či sféru občanských zájmových organizací.i tam se však nevyhneme investicím. Ty však nejsou nákladem, a tudíž je zapotřebí na ně ušetřit. Rozpočty tedy nemohou být vyrovnané,ale musí vykazovat jistý přebytek příjmů nad výdaji či realizaci zisku. Můžeme si vzít úvěr, ale ať firmy či obce a města jej musí splácet právě z tohoto zisku nebo přebytku rozpočtu.ale není tomu jinak ani u této sféry komunální,i města a obce tohoto světa jsou zadlužené, a to na málo. Ani konstrukce rozpočtu států se příliš neliší. Příjmy jsou obvykle daně a poplatky nebo cla a výdaje jsou mandatorní a výdaje na obranu,na školství,na zdravotnictví případně další rezorty a samozřejmě i výdaje,kterým se říká porcování medvěda v parlamentu. Leč konstrukce je podobná všem konstrukcím rozpočtů nižších. A jak jinak,než že i státy jsou zadlužené, a to často i ty velké. Jen málo států má pozitivní saldo, spíše je tomu naopak.a pak si i státy půjčují anebo vydávají dluhopisy, což je také forma dluhů. Lze tedy konstatovat, že stávající svět je značně zadlužen, ať už se jedná o zadlužení domácností,zadlužení měst a obcí a zadlužení států. Úvěry a dluhy podporují dynamiku výroby i obchodu,protože se zvyšuje schopnost investovat a i koupěschopnost obyvatelstva. Na straně druhé však devastují morálku,snižují pocit zodpovědnosti a často působí osobní tragedie,svízelná postavení obcí a měst a někdy i států.vždyť jsou přece známy případy státních bankrotů. Samy pak bankroty postihují nejen bankrotáře, ať již jsou to osoby fyzické nebo právnické, ale i jejich věřitelé jsou postiženi vyrovnáním jen do určitých procent. Je to bezesporu jeden z počátečních projevů nestability stávajícího světa. Ale o tom až někdy příště. Teď byla řeč o rozpočtech. ing.žmolil Horymír 14

15 SPOLKY A ORGANIZACE KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE TÝNEC NAD LABEM Pořádá: Kurz Základního výcviku psů pro veřejnost (poslušnost, stopování, obrana) Délka kurzu 10 lekcí, 20 hodin Cena kurzu 1000,- kč Cvičební dny Neděle od 13:00 hod. Zahájení kurzu 3. Dubna od 13:00 hod. Vybavení : Platný očkovací průkaz, obojek, vodítko, popřípadě náhubek, dlouhá šňůra. Místo : Základní Kynologická organizace TÝNEC NAD LABEM (naproti fotbalovému hřišti) 1. Lekce : 3.Dubna od 13:00 hod. Program: Kontrola očkovacích průkazů Zaplacení poplatků Seznámení s programem a zahájení výcviku Informace a přihlášky p. Borovička tel , Občanské sdružení Zálabí, místní akční skupina pokračuje v činnosti s nově zvolenými statutárními orgány. Na valné hromadě místní akční skupiny Zálabí došlo k zásadnímu rozhodnutí v další činnosti občanského sdružení a to, že tato nezisková organizace se bude připravovat v dalších letech na nové programové období , do roku 2013 bude pokračovat ve své již započaté práci a získávat další zkušenosti v rámci metody LEADER, což znamená nadále připravovat integrované projekty do území a tak se podílet na rozvoji regionu. Podporu místní akční skupině vyjádřili zástupci dvou firem z industriální zóny Ovčáry, které mají značný vliv na život v regionu Zálabí, jednalo se o firmy TPCA s.r.o. zastoupenou na jednání panem Vadimem Petrovem (Generální ředitel Občanské sdružení Zálabí... oddělení Podnikové záležitosti) a NYK LOGISTICS zastoupenou panem Tomášem Suchánkem (Generální ředitel operativy). Další činnost bude probíhat pod vedením nových statutárních orgánů. Novým předsedou místní akční skupiny Zálabí se stal pan Josef Polák starosta obce Krakovany a místostarostou byl zvolen pan Milan Vacek starosta obce Němčice. V současné době jsou podány projekty Obnova obecních studní GP ČEZ, Poznávejte s námi Zálabí Středočeský fond cestovního ruchu, Stromy partnerství GP NYK LOGISTICS. Dále připravujeme projekty do GP TPCA Partnerství pro Kolínsko a určitě se zapojíme do projektů spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova Mze. Ivana Suchánková 15

16 SPOLKY A ORGANIZACE Oddíl Kamarád pořádal pro děti soutěž Vlníme se s obručí. Celkem se zúčastnilo 22 účastníků ve 3 kategoriích. V 1.kategorii soutěžili prvňáčci, ve druhé děti ze druhé a třetí třídy a ve třetí kategorii děti ze čtvrté a páté třídy. Z prvńáčků se na 1.místě umístila Kristýnka Plíšková, na 2.místě Terezka Apolenová a na 3.místě Vojtěch Cihlář. Ve 2.kategorii se umístila na 1.místě Kateřina Vaštová, na 2.místě Natálka Jehličková a na 3. místě Eliška Mazáčová. V poslední kategorii zvítězila Oddíl Kamarád... Lucie Vaštová, 2. místo získala Michaela Matoušková a na 3.místě se umístila Vendulka Zinkeová. Nejlepší dosažené časy byly L.Vaštová...38.minut, M. Matoušková...36.minut, K. Vaštová...12,49 minut, V. zinkeová...11,27 minut a N. Jehličková...11,02 minuty. Drobné odměny získaly všechny děti, které se umístnily do 4.místa. Ostatní dostaly za snahu alespoń sladké bonbóny. Za oddíl Kamarád napsala Jana Fišerová Oddíl Kamarád Vás chce informovat o další akci, kterou chystáme nejen pro školáky, ale i pro rodiče s malými dětmi na březen. Je to běh do kopce,..datum upřesníme včas. Pokud by měl někdo zájem zapojit se při přípravě této akce, budeme rádi. Jana Fišerová NAŠI NOVÍ OBČÁNKOVÉ Lukáš Beránek - Týnec nad Labem Eliška Charvátová - Týnec nad Labem Tomáš Koubek - Lžovice Alena Skřivánková - Týnec nad Labem Tadeáš Šamko - Týnec nad Labem SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození vašich dětí a přeje jim hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ Leden 2011 Dobroslava Zelená Týnec nad Labem Miloslav Kubelka Týnec nad Labem Jaroslava Kesnerová Vinařice Eva Mihovská Týnec nad Labem Jindřiška Brtková Týnec nad Labem Václav Kesner Vinařice Anna Maláčková Týnec nad Labem Jaroslav Novák Týnec nad Labem Jarmila Šmídová Týnec nad Labem František Svoboda Týnec nad Labem Eva Koutenská Lžovice 16 Únor 2011 Danuše Hanáková Týnec nad Labem Marta Teichmanová Týnec nad Labem Vlasta Maisnarová Lžovice Miroslav Štefek Vinařice Marie Kosařová Týnec nad Labem Anna Valentová Lžovice Miroslav Červínek Týnec nad Labem Věra Suchánková Týnec nad Labem Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let života.

17 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠE ŘADY OPUSTILI Marie Guštarová - Lžovice Ladislav Rambousek - Týnec nad Labem Václav Valenta - Lžovice Zdeněk Blahout - Týnec nad Labem Jarmila Loumanová - Týnec nad Labem Vlastislav Molič - Týnec nad Labem Božena Vášová - Týnec nad Labem Růžena Hálová - Vinařice Ludmila Kostelecká - Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. Libuše Dumanová, matrikářka Ve dnech 4. a 5. června 2010 se v Týnci nad Labem uskuteční již druhý ročník Svátků Labe. Už víte o co kráčí? Zúčastnili jste se v loňském roce? Všechny věci znalé i nedotčené zveme první červnový víkend k vodě. Svátky Labe, to je oslava řeky, ale také aktivní odpočinek, poznávání krás Polabí, zábava, závodění i pestrý program pro děti. V sobotu se utkají posádky dračích lodí o zápis na pamětní pádlo. Buďte jednou z nich! Dejte dohromady dvacetihlavou ekipu dokud je čas trénovat. Větší děti můžete zapřáhnout a menší necháte vydovádět se na dětských stanovištích. Večer bude odměnou zábava s kapelou a pohoštěním od místních rybářů. V neděli se přesuneme do prostoru Loděnice pod Hradem. Bude pro vás připraveno občerstvení, trocha prolézání pro děti i pro dospělé, budete mít možnost se svézt na pramici nebo na kajaku, budete mít zkrátka možnost užít si u nás pozávodní odpočinkový den. Sledujte informace na v případě dotazů TÝNEC I LETOS OSLAVÍ SVÉ LABE INFOCENTRUM a přihlášek telefonujte na telefon či mobil Dračí loď Tobruk, (svátek Labe 2010) SPORT STOLNÍ TENISTÉ MAJÍ POLOVINU SOUTĚŽÍ Vletošním ročníku 2010/2011 náš oddíl reprezentují opět tři družstva. Družstvo A hraje krajskou soutěž 2. třídy ve skupině D, družstvo B hraje regionální soutěž 1. třídy a družstvo C nejnižší regionální soutěž tj. regionální soutěž 2. třídy. Družstvo A si zatím vede nad očekávání dobře. Po ospalém začátku se první tři hráči družstva rozehráli a dokázali hrát vyrovnaně i vyhrát s družstvy, která patří mezi adepty na postup do vyšší krajské soutěže. Největší oporou je samozřejmě kapitán družstva Petr Mošna (úspěšnost 76,19% - 32 výher/10 proher), následuje Standa Moravec (60% - 24/16) a Richard Valenta (59,52% - 25/17). Na pozici čtvrtého hráče se letos střídají Jaroslav Valenta (11,11% - 2/16) a Marek Brunclík (16,67% - 4/20). Letošní soutěž je prozatím velice vyrovnaná a bude záležet na mnoha okolnostech, zda se našemu A-týmu podaří splnit si cíl vyhnout se nevyzpytatelným bojům o záchranu. 1. Sokol Benešov A : Sokol Kutná Hora B : SKC Zruč n.s.-tennisline B : Sokol Čáslav : TJ Klučov : FK Kolín D : Sokol Týnec n.l : Sokol Kostelec n.č.l. B : TTC Říčany C : Sokol Benešov B : Star Tupadly : KST Týnec n.s :

18 SPORT Družstvo B bylo po celou první polovinu lídrem soutěže a plnilo si tak svůj cíl postupu do nejvyšší regionální soutěže regionálního přeboru. Bohužel v posledních dvou kolech neodvedli všichni hráči takové výkony, jaké se od nich čekají, a po dvou prohraných utkáních je družstvo na třetím místě. Věřím, že B družstvo ještě zabojuje. Ale znamená to jediné - ve druhé polovině neztratit ani bod. Úspěšnost hráčů Petr Červínek (48,15% - 13/14), Marek Brunclík (89,66% - 26/3), Jan Chval (80% - 16/4), Milan Cincibus (78,13% - 25/7), Radek Novotný (57,14% - 12/9), Věra Chobotová (58,33% - 7/5), Věra Fousková (100% - 4/0), Vladislav Buriánek (25% - 2/6) 1. TJ Klučov D : ZŠ Býchory : Sokol Týnec n.l. B : Viktoria Radim B : Sokol Velký Osek A : Sokol Zásmuky : SK Nová Ves B : SK Křečhoř : SK Nová Ves C : Sokol Velký Osek B : Viktoria Radim C odhlášeno Družstvo C po loňském druhém místě zůstává zatím za očekáváním. I přes velice slušné výsledky jednotlivců se družstvo herně celkově trápí. Cíl postupu se už zřejmě rozplynul. Věřím, že družstvo soutěž dohraje s chutí a s lepšími výsledky. Úspěšnost hráčů Radek Novotný (83,3% - 10/2), Věra Chobotová (57,9% - 11/8), Věra Fousková (50% - 5/5), Jiří Fousek (75% - 15/5), Jan Jehlička (50% - 14/14), Vladislav Buriánek (50% - 16/16) 1. Sokol Kolín B : Sokol Velim B : Sokol Kolín C : FK Kolín G : SK Nová Ves D : Sokol Týnec n.l. C : Sokol Starý Kolín B : Viktoria Radim D : Sokol Velký Osek C :102 1 V lednu se hrály nejen mistrovské soutěže družstev, ale začala i nemistrovská soutěž ĆESKÝ POHÁR 2011 a konaly se krajské přebory jednotlivců. Krajské přebory jednotlivců (Kolín, ) Turnaje se celkem zúčastnilo 80 mužů a 9 žen. Z našeho oddílu si jeli poměřit síly Marek Brunclík a Stanislav Moravec. Oba hráči skončili ve skupinách na třetím místě. Skupina F Berger M Brunclík M Šembera K Pícha P Body Místo Berger M XXX 3:0 (6, 7, 7) 3:1 (8, 2, -10, 3) 3:0 (4, 3, 8) 6 1. Brunclík M 0:3 (-6, -7, -7) XXX 0:3 (-4, -7, -9) 3:0 (3, 7, 10) 4 3. Šembera K 1:3 (-8, -2, 10, -3) 3:0 (4, 7, 9) XXX 3:0 (3, 2, 3) 5 2. Pícha P 0:3 (-4, -3, -8) 0:3 (-3, -7, -10) 0:3 (-3, -2, -3) XXX 3 4. Skupina L Vlček J Brant P Vychodil L Moravec S Body Místo Vlček J XXX 3:0 (WO) 0:3 (-6, -8, -7) 3:0 (6, 7, 10) 5 2. Brant P 0:3 (WO) XXX 0:3 (-7, -3, -9) 0:3 (WO) 1 4. Vychodil L 3:0 (6, 8, 7) 3:0 (7, 3, 9) XXX 3:1(10,8,-10,5) 6 1. Moravec S 0:3 (-6, -7, -10) 3:0 (WO) 1:3 (-10,-8,10, -5) XXX 4 3. V předkole čtyřhry mužů narazila naše dvojice M. Brunclík, St. Moravec na divizní deblový pár Jakub Lhoták, Radek Ulrich oba FK Kolín). Ve vyrovnaném utkání naše dvojice prohrála 1:3 na sety. 18

19 SPORT Výsledky KP jednotlivců Muži Ženy 1. Štepka Miroslav (TJ Šanov) 1. Lajdová Anežka (SKST Vlašim) 2. Komenda Karel (TSV 1860 Ansbach) 2. Keroušová Michaela (SKST Vlašim) 3. Flíček Tomáš (Sokol Králův Dvůr) 3. Škopková Věra (SKST Vlašim) 3. Mottl Petr (TJ Neratovice) 3. Míková Karolína (SKST Vlašim) Čtyřhra mužů Čtyřhra žen 1. Cafourek Jan, Štepka Miroslav (TJ Šanov) 1. Jursová Klára, Vokounová Adéla (FK Kolín) 2. Komenda Karel, Mottl Petr (TSV 1860 Ansbach, TJ Neratovice) 2. Keroušová Michaela, Míková Karolína (SKST Vlašim) 3. Gruber Martin, Šulc Martin (Sokol Hudlice) 3. Lajdová Anežka, Škopková Věra (SKST Vlašim) 3. Kudrna Jan, Pěnkava Luboš ml. (Kavalier Sázava) 3. Bečvářová Michaela, Šeligová Tereze (TJ Sadská, TTCBrandýs n. L.) Smíšená čtyřhra 1. Vokounová Adéla, Dolejší Stanislav (FK Kolín) 2. Keroušová Michaela, Flíček Tomáš (SKST Vlašim, Sokol Králův Dvůr) 3. Lajdová Anežka, Kudrna Jan (SKST Vlašim, Kavalier Sázava) 3. Míková Karolína, Pěnkava Luboš ml. (SKST Vlašim, Kavalier Sázava) Český pohár 2011 Do této soutěže jsme letos přihlásili jedno družstvo. První kolo soutěže jsme v pátek v sestavě Petr Mošna, Standa Moravec a Marek Brunclík jeli na utkání do Chraštic (okres Příbram). S tamním oddílem jsme zvítězili 9:1 a těšili jsme se na další utkání. Ve druhém kole k nám v pondělí mělo zavítat družstvo TTC Říčany C. Několik dní před tímto utkáním se družstvo z Říčan omluvilo a postupujeme kontumační výhrou 10:0 do dalších bojů. Ve třetím kole nás bude čekat vítěz z utkání Sport Kladno A vs. Sokol Králův Dvůr C. Vítěz tohoto duelu k nám zavítá ve druhé polovině února. Krajská soutěž 2. třídy, sk. D V sobotu k nám ve 12. kole zavítalo družstvo TJ Klučov A, které patří k adeptům na postup do vyšší třídy. Stejně, jako v prvním kole, nám soupeř nedal žádnou šanci. Toto utkání jsme prohráli 5:13. V sobotu a v neděli jsme opět hráli v domácím prostředí. V sobotu jsme se utkali s družstvem Sokol Benešov B. V tomto utkání jsme potvrdili vyšší postavení v tabulce a zvítězili poměrem 11:7. V neděli k nám potom zavítali jejich kolegové - družstvo Sokol Benešov A. I toto družstvo si dělá ambice na postup a nedalo nám naději na úspěch. Navíc jsme hráli pouze ve třech, protože zbývající kádr hráčů omarodil. V tomto utkání jsme prohráli 5: Sokol Benešov A : Sokol Čáslav : TJ Klučov : SKC Zruč n.s.-tennisline B : Sokol Kutná Hora B : FK Kolín D : Sokol Týnec n.l : Sokol Kostelec n.č.l. B : TTC Říčany C : KST Týnec n.s : Sokol Benešov B : Star Tupadly :153 6 Regionální soutěž 1. třídy V pátek jsme předehrávali utkání 12. kola v Nové Vsi s místním B družstvem. Po čtyřhrách byl stav vyrovnaný 1:1, když po prohrané čtyřhře jeden z domácích hráčů odstoupil, a tak Nová Ves B zbytek utkání odehrála pouze ve třech hráčích. I beztak nás hodně potrápili. Ale zvítězili jsme poměrem 11:7. V pátek jsme v domácím prostředí přivítali borce z SK Křečhoř. V pohodovém utkání jsme zvítězili 12:6 a připsali jsme si tak další tři body do celkové tabulky. Hned v pondělí nás čekalo další utkání. Jeli jsme do Velkého Oseka na utkání s tamním A družstvem. Čtyřhry naznačily, že to bude velmi vyrovnané utkání. Obě čtyřhry se hrály na pět setů a po dohrání bylo skóre 1:1. Až po třetí sérii dvouher jsme dohnali náskok domácích a srovnali na 7:7. Závěrečná čtveřice dvouher vyzněla v náš prospěch a celkově jsme zvítězili 10:8. 19

20 SPORT 1. TJ Klučov D : Sokol Týnec n.l. B : ZŠ Býchory : Sokol Velký Osek A : Viktoria Radim B : Sokol Zásmuky : SK Nová Ves B : SK Křečhoř : SK Nová Ves C : Sokol Velký Osek B : Viktoria Radim C odhlášeno Regionální soutěž 2. třídy Ve čtvrtek jsme jeli sehrát utkání se Sokolem Velim B. Nejlépe z našich odehrála utkání Věra Fousková, která pro naše barvy připsala tři body. Celkový výsledek byl 13:5 pro domácí družstvo. V pátek jsme v domácím prostředí přivítali družstvo Sokol Kolín B. V čistě mužské záležitosti jsme uhráli remízu. Naším nejlepším hráčem byl v tomto utkání Slávek Buriánek se ziskem tří vítězství. 1. Sokol Velim B : Sokol Kolín B : FK Kolín G : Sokol Kolín C : Sokol Týnec n.l. C : SK Nová Ves D : Sokol Starý Kolín B : Sokol Velký Osek C : Viktoria Radim D :139 3 Marek Brunclík, předseda oddílu stolního tenisu 20 HISTORIE TENISU V ČSR A TÝNCI NAD LABEM - pokračování Možná nevíte,co řekla o Martině Navrátilové Chris Evertová: Bez Martiny by tenis nikdy nebyl tam,kde je.nedovedu si vůbec představit,jak by naše hra vypadala,kdyby nepřišla ona,hráčka s obrovskou vůlí a touhou zvítězit.ona v nás našla sílu,v kterou jsme ani nedoufaly. A ještě jeden názor vynikající Američanky: Jednou z nejsmutnějších věcí,jakou jsem kdy viděla,bylo,když se Martina zhroutila po porážce od Janet Newberryové v prvním kole Forest Hills v roce 1976.Plakala jsem.nemohla jsem tomu uvěřit.bylo mi jí tak líto.viděla jsem to v televizi.ona jen říkala: Jděte pryč s tou kamerou! a vzlykala. Cítila jsem se kvůli ní tak nedobře. Jsem si jista,že si přála,aby se to již nikdy nestalo. Martina byla Chris velkou soupeřkou a ona to také dokázala uznat.velikost sportovce se pozná ve chvíli,kdy nad vámi zvítězí. Martina se v těchto okamžicích vítězství chovala vždy velkoryse. Bylo to určitě proto,že ve své kariéře prohrála hodně zápasů,na kterých ji moc záleželo. Poprvé ve finále Davisova poháru.rok 1975 byl rokem největšího úspěchu v Davisově poháru.naše cesta začala v polovině července na Štvanici proti Maďarsku.Tároczy v prvním zápase Kodeše moc potrápil,ještě v pátém setu vedl 4: 2.Málokdo věřil ještě ve zvrat,ale náš hráč nakonec vedl 7:6 a za tohoto stavu byl zápas přerušen pro tmu.v sobotu Kodeš vyhrál rozhodující game,pak Hřebec porazil bez problému Barányie a Kodeš s Hřebcem vše rozhodli už ve čtyřhře.za týden nás znovu na štvanici čekala Francie.Ta přijela do Prahy naladěna víc než optimisticky,spoléhala hlavně na zkušeného Jaffreta,ale v zásobě měla nadějné tenisty Proisyho a Dominguese.Kodeš začal právě s Dominguesem excelentně.vyhrál 6:1,6:4,1:6 a 6:0,ale pak přišly velké tenisové chvíle Jiřího Hřebce.Porazil Jaufreta 6:4, 4:6, 6:3, 2:6 a 6:0.Už se zdálo, že jsme vyhráli,ale Francouzi jsou houževnatí,varoval před přílišným optimismem Kodeš a jeho slova se vyplnila Proisy s Dominguezem vyhráli překvapivě čtyřhru a pak Hřebec,po vyhraném setu,další tři prohrál a rázem to bylo 2:2.Vše záleželo na Kodešovi.Ten odvedl výkon,který se jen tak nevidí.vynikající beckhand,maximální soustředění,bojovnost a mimořádná morální síla.kodeš vyhrál naprosto přesvědčivě 6:1,7:5 a 6:1. Mezipásmové finále zase Štvanice září 1975,poprvé v historii hrajeme takový důležitý zápas doma.nehrající kapitán Austrálie je šťastný,že může hrát Roche,hráč, který již pětkrát vyhrál Wimbledonskou čtyřhru a byl dva roky druhým nejlepším hráčem světa.alexander proti Kodešovi může překvapit a Tony s Hřebcem vyhraje. Kodeš do té doby už čtyřikrát s Alexandrem vyhrál a podařilo se mu to i před nabitou Štvanicí 6:4,2:6,7:5 a 6: 4.A pak se začalo odvíjet zvláštní tenisové drama. Roche vyhrál první dva sety 6:3, 6:4 a už se zdálo,že je vše rozhodnuté,ale pak se Hřebec probudil k velkému výkonu.hlediště ho doslova hnalo do boje,z lóže na něj pokřikoval Kodeš,že to musí prostě obrátit. A také se to stalo 6:1,6:3 a rázem bylo vyrovnáno na 2: 2 a Roche začal být nervózní.fraser se stále častěji díval na hodinky,věděl,že jeho svěřenec má šanci jedině tehdy,když se

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2010 5. Finanční zpráva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 1 Cíl příspěvku

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1. Číslo oblasti podpory 4.4a.1 1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Financování základen. Medvěd + Šotek

Financování základen. Medvěd + Šotek Financování základen Medvěd + Šotek Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více