Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS"

Transkript

1 Sekce katalogu Regulátory LONWorks Informace o výrobku DX-9200 Datum vydání 0900/1100CZ Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS Digitální regulátor DX-9200 LonWorks představuje ideální řešení pro digitální regulaci vzduchotechnických jednotek, osvětlení a příbuzných aplikací. Ať pracuje jako samostatný regulátor nebo je instalován do sítě, je DX schopen se přizpůsobit různým typům regulačních procesů konkrétních aplikací jak po stránce hardware, tak software. Navíc ke své výjimečné schopnosti adaptace má regulátor možnost rozšířit počet vstupních a výstupních bodů připojením vstupních a výstupních periferiálních modulů na komunikační sběrnici. Dále umožňuje provádět sledování a řízení všech připojených bodů pomocí zabudovaného LCD displeje. Samostatná jednotka s displejem DT-9100 s textovou a grafickou LCD obrazovkou a klávesnicí je schopna podat přehled vybraných dat v závislosti na aplikaci a požadavcích zákazníka. Navíc může každý regulátor sdílet data s ostatními regulátory po místní síti. Pokud je místní síť integrována do kompletní sítě Metasys, jsou informace o bodech a regulaci k dispozici po celé síti a na všech pracovních stanicích Metasys. Obr. 1: DX Obr. 2: DT Vlastnosti a výhody Rozhraní kompatibilní se sítí LONWORKS Integrace do sítě Metasys pomocí NCM Dynamický přístup k datům po síti Metasys Kompletní sada regulačních algoritmů v softwarových modulech Grafický konfigurační software Samostatné řízení Reálné hodiny a časově řízené programy Spolupracuje s ostatními zařízeními LONMARK Otevřený síťový komunikační systém Efektivní regulace a sdílení informací v rámci celého objektu Snadná konfigurace pro široký rozsah standardních i speciálních aplikací Distribuovaná regulace zvyšuje spolehlivost systému Pokračování na další stránce 2000 Johnson Controls, Inc. 1 Objednací číslo MET-SRM-C4-19 CZ

2 METASYS Vlastnosti a výhody (pokračování) Sběrnice pro další V/V body Periferiální moduly pro různé kombinace analogových a binárních vstupů a výstupů Zabudovaný displej a řídící panel Na objednávku textový a grafický displej (DT-9100) Na objednávku přepínače pro ruční řízení na periferiálních modulech Hardware v modulárních sestavách pro nenákladnou instalaci pro různé aplikace Zobrazení a možnost přímého řízení je v blízkosti regulovaného zařízení N1 LAN NCM361 NCM361 Operator Workstation XT XP DX-9200 DX-9200 LonWorks Network XTM XPx XPx service power TCU VMA XT Bus LonWorks Network VMA LonWorks Router LonWorks Router Obr. 3: Digitální regulátor LONWORKS v síti Metasys LonWorks Backbone (optional 2 Digitální regulátor DX-9200

3 P ružná instalace Digitální regulátor DX-9200 se dodává se dvěma typy základního rámečku. Jeden typ je určen pro montáž regulátoru na desku panelu nebo přímo na regulované zařízení pomocí lišt DIN. Druhý typ rámečku je určen pro montáž regulátoru do dveří elektrického rozvaděče. Oba typy rámečku umožňují provést instalaci a zapojení před instalací vlastního regulátoru. Displej DT-9100 je určen pro montáž do dveří rozvaděče. K dispozici je také sada, umožňující instalovat displej na rovný povrch, např. na stěnu. Jednotka displeje může být použita také jako přenosné zařízení, napájené standardním adaptérem 230 Vstř./12 Vss. Displej se k DX regulátoru připojuje pomocí dodávaného kabelu Obr. 4: DX-9200 se základní deskou pro montáž do rozvaděče Obr. 5: DX-9200 s rámečkem pro instalaci do dveří rozvaděče Digitální regulátor DX

4 K omunikační moduly Komunikační (XT a XTM) a periferiální (XP) moduly je možné instalovat v bezprostřední blízkosti regulátoru na stejné lišty DIN nebo do vzdálenosti až 1200 m. Komunikační modul se skládá z podřízených modulů, které zajišťují různé kombinace analogových nebo binárních vstupních a výstupních bodů. K regulátoru je možné připojit až osm komunikačních modulů prostřednictvím sběrnice XT-Bus (RS 485). Komunikační moduly XTM se svými periferiálními moduly zajišťují rozsáhlejší a pružnější kombinace V/V spolu s možností přímého ručního řízení výstupů Obr. 6: Komunikační moduly s přímým ručním řízením Tabulka 1: Konfigurace bodů Typ bodu Počet Charakteristika DX-9200 XT XTM Analogové vstupy 8 6 4/ Vss (impedance 300 KΩ 0/4-20 ma ss (impedance 100 Ω) RTD Ni1000 (JCI), A99 (JCI) a Pt1000 (DIN) Pouze XTM: RTD Pt100 (DIN), Ni100 (DIN), potenciometr (5 kω) Binární vstupy 8 4/8/16 4/8/16 Bezpotenciálové kontakty Binární výstup 6 4/8/16 2 4/8/16 24 Vstř. triaky (min. 0,05 A, max 0,5 A) Pouze XT/XTM only: Reléové kontakty (max. 250 Vstř. 3 A) Pouze XTM: reléové kontakty momentní, s magnetickou nebo elektrickou pamětí Analogové výstupy 4 2 4/ Vss (10 ma max.) nebo 0/4-20 ma ss 4 pouze 0-10 Vss (10 ma max.) 4 Digitální regulátor DX-9200

5 S nímače a pohony doplňují systém DX regulátor a komunikační moduly jsou doplněny řadou snímačů, pohonů, regulačních ventilů a klapek, které jsou nutné pro úplnou regulaci chladičů nebo kotelen, klimatizací a ostatních aplikací v chlazení a vytápění. Vstupy pro snímače jsou určeny pro převodníky 0 10 V a pasivní teplotní snímače z produkce Johnson Controls, stejně tak jako standardní převodníky 4 20 ma. K dispozici jsou výstupy pro proporcionální nebo přírůstkovou regulaci elektrických pohonů, motorových regulačních relé, stupňového vytápění a chlazení a ostatního elektrického zařízení jako jsou například regulační relé osvětlení. Pneumatické pohony mohou být regulovány pomocí vnějšího převodníku Obr. 7: Typický průtokový snímač teploty Obr. 8: Typický snímač teploty místnosti Tabulka 2: Konfigurace sběrnice XT Bus Max. počet XT/XTM na DX 8 Max. počet V/V pro každý XT/XTM 8 analogových + 8 binárních nebo 16 binárních Max. počet V/V z XT/XTM na DX 64 Digitální regulátor DX

6 Tabulka 3: Blokové schéma konfiguračních možností Modul Konfigurační možnosti Analogové vstupy Regulační bloky Binární vstupy Výpočtové bloky Logické bloky Bloky časového plánování Analogové výstupy Binární výstupy (regulátor DX-2000) Rozsah snímače/převodníku Horní/spodní meze Konstanty filtru Druhá odmocnina PID smyčky Vzdálený reset Provozní režimy Meze regulace a alarmy Sekvencer a krokové řízení Zdrojové body pro logické funkce Pulzní čítače Průměrování Určení minima nebo maxima Entalpie, rosný bod Přepínač vstupů Aritmetický kalkulátor Porovnávací logika Průběhová funkce Časovač Čítač délky provozu Totalizátor a integrátor AND, OR, NOT Detekce změny stavu Set a reset logických parametrů Roční kalendář volných dní Časy začátku a konce pro dny v týdnu a víkendy Moduly optimálního spuštění a zastavení (dva) Horní/spodní rozsah Přírůstkové bez nebo se zpětnou vazbou DAT Zap./vyp. včetně pulzního a start/stop Binární výstupy (moduly XT) Zap./vyp. včetně pulzního a start/stop Trendy (pouze pro DT-9100) 12 kanálů Analogové (60 vzorků) nebo binární (30 událostí) hodnoty Vzorkování (5 s až 24 hod.) Síťové vstupy proměnných Připojení na vstup libovolného modulu regulátoru (viz tabulky 4 a 5) Síťové výstupy proměnných Připojení na výstup libovolného modulu regulátoru (viz tabulky 4 a 5) 6 Digitální regulátor DX-9200

7 S nadná konfigurace Digitální regulátor DX-9200 nevyžaduje programování v tradičním slova smyslu. Regulační algoritmy, časové programy a přiřazení vstup/výstupů jsou konfigurovány pomocí grafického konfiguračního software pro Windows. Ten je instalován na přenosném počítači, který je připojen k rozhraní RS-232-C regulátoru. Programová data a parametry, nahrané do regulátoru a komunikačních modulů jsou uložena v permanentní paměti EEPROM, tzn. po výpadku napájení není nutné znovu nahrávat software. Reálný čas a provozní data jsou uložena v paměti RAM zálohované baterií. Konfigurace regulátoru a jeho komunikačních modulů je jednoduchý postup složený z volby požadovaných typů modulu z blokových schémat, připojení vstupů k regulačních a logickým blokům a uzavřením regulační smyčky připojením regulačních a logických bloků k výstupům. S postupným zaplňováním blokového schéma se přidávají do regulačních a logických bloků parametry jako jsou body nastavení, zesílení, meze alarmů, časy spuštění a zastavení apod. Pro vstupy, výstupy a provozní parametry je možné zadat jména pro zobrazení na displeji nebo pro účely projektové dokumentace. Z abudovaný displej (DT-9100) Jakmile jsou regulátor a jeho komunikační moduly konfigurovány, je možné prohlížet provozní parametry a hodnoty vstupů/výstupů na displeji zabudovaném do regulátoru. Výstupy je možné ručně měnit. Operátor, který zasunul do regulátoru bezpečnostní klíč, může měnit provozní parametry a ručně řídit výstupy. Stejnou informaci, která je zobrazena na displeji, je možné zobrazit a měnit pomocí grafického konfiguračního software (pokud je v režimu online). P ružnost aplikací Digitální regulátor DX-9200 je možné konfigurovat tak, aby vyhovoval různým základním aplikacím klimatizace, vícenásobných chladičů nebo kotelen. Konfigurace je možné pro běžné aplikace připravit předem, takže slouží jako základ pro postupné rozvíjení podle konkrétních požadavků uživatele. Pokud Vám předem připravené aplikace nevyhovují, můžete začít úplně od začátku s prázdným blokovým schématem a nakonfigurovat si proces tak, aby vyhovoval Vašim specifickým požadavkům. Pomocí sítě LonWorks je možné navrhnout aplikaci tak, aby probíhala na více než jednom regulátoru, protože data je možné mezi regulátory sdílet na vysokorychlostní sběrnici LonWorks. Síťové vstupy a výstupy lze použít pro příjem a vysílání dat z ostatních regulátorů LonMark po síti LonWorks. Digitální regulátor DX

8 Tabulka 4: Síťové proměnné LONMARK pro DX A pro obecné aplikace regulace místností Síťové proměnné Typ proměnné Počet Typická aplikace Vstupy: nviswitch1 nviswitch4 4 Snímač hladiny osvětlení Stav motoru a rychlost ze síťové proměnné Stav a hodnota jiného síťového zařízení nviswitch5 nviswitch8 nvioccupancy1 nvioccupancy4 nvilevpercent1 nvilevpercent4 4 Binární stav jiného regulátoru DX-9200 SNVT_occupancy 4 Síťový snímač obsazení Stav obsazení jiného síťového zařízení SNVT_lev_percent 4 Síťový snímač relativní vlhkosti Poloha pohonu Analogová hodnota z jiného regulátoru DX-9200 nvitempp1 nvitempp8 SNVT_temp_p 8 Síťový snímač teploty Hodnota teploty z jiného síťového zařízení NviTimeStamp SNVT_time_stamp 1 Reálný čas synchronizovaný z dohlížecího zařízení Výstupy: nvoswitch1 nvoswitch4 4 Odešli hodnotu úrovně osvětlení síťovému regulátoru osvětlení Odešli požadovaný status a rychlost motoru Odešli stav a hodnotu jinému zařízení LONMARK nvoswitch5 nvoswitch8 nvooccupancy1 nvooccupancy4 nvolevpercent1 nvolevpercent4 4 Odelši binární stav jinému regulátoru DX-9200 SNVT_occupancy 4 Odešli stav obsazení jinému síťovému zařízení SNVT_lev_percent 4 Odešli hodnotu relativní vlhkosti síťovému regulátoru Odešli polohu pohonu jinému síťovému regulátoru Odešli analogovou hodnotu jinému regulátoru DX nvotempp1 nvotempp4 SNVT_temp_p 4 Odešli hodnotu teploty síťovému regulátoru nvoscene1 nvoscene4 SNVT_scene 4 Odešli příkaz síťovému regulátoru osvětlení na zapamatování nebo připomenutí konfigurace 8 Digitální regulátor DX-9200

9 Tabulka 5: Síťové proměnné LONMARK pro DX D pro vzduchotechnické aplikace nebo aplikace regulace výstupního vzduchu Síťová proměnná Typ proměnné Typická aplikace Vstupy: nviductstatsp SNVT_press_p Vstup bodu nastavení statického tlaku v potrubí ze síťového snímače nvifandiffsp SNVT_press_p Vstup diference bodu nastavení ventilátoru ze síťového snímače nvidaclsp SNVT_temp_p Vstup bodu nastavení chlazení výstupního vzduchu ze síťového regulátoru nvidahtsp SNVT_temp_p Vstup bodu nastavení ohřevu výstupního vzduchu ze síťového regulátoru nvioutdoortemp SNVT_temp_p Vstup teploty venkovního vzduchu ze síťového snímače nebo dohlížecího systému nvimatsp SNVT_temp_p Vstup kombinovaného bodu nastavení teploty ze síťového snímače nvispacetemp SNVT_temp_p Vstup teploty prostředí ze síťového snímače nvispacetempsp SNVT_temp_p Vstup bodu nastavení teploty prostředí ze síťového snímače nvico2ppm SNVT_ppm Vstup snímače obsahu CO 2 ve vzduchu ze síťového snímače nvico2ppmsp SNVT_ppm Vstup bodu nastavení snímače obsahu CO 2 ve vzduchu ze síťového snímače nvioaminpos SNVT_lev_percent Polohový vstup pro minimální teplotu venkovního vzduchu ze síťového regulátoru nvioutdoorrh SNVT_lev_percent Vstup pro minimální vlhkost venkovního vzduchu ze síťového regulátoru nebo dohlížecího systému nvispacerh SNVT_lev_percent Vstup prostorové vlhkosti ze síťového snímače nvispacerhsp SNVT_lev_percent Vstup bodu nastavení prostorové zvlhčování ze síťového regulátoru nvispacedehumsp SNVT_lev_percent Vstup bodu nastavení prostorového odvlhčování ze síťového regulátoru nviswitch1 Vstup spínače (hodnota a stav) z jiného zařízení nvioccschedule SNVT_tod_event Vstup naplánovaného obsazení z dohlížecího systému nvioccmancmd SNVT_occupancy Vstup řídícího příkazu pro obsazenost z dohlížecího systému nviapplicmode SNVT_hvac_mode Normální příkaz pro objekt z dohlížecího systému nviemergoverride SNVT_hvac_emerg Nouzový příkaz pro objekt z dohlížecího systému nvistate1 SNVT_state Stav / alarm (specifický pro aplikaci) z jiného zařízení nvistate2 SNVT_state Stav / alarm (specifický pro aplikaci) z jiného zařízení nvistate3 SNVT_state Stav / alarm (specifický pro aplikaci) z jiného zařízení nvipricoolenable nvipriheatenable nvihumenable nvidehumenable Vstup aktivace primárního chlazení z dohlížecího zařízení Vstup aktivace primárního ohřevu z dohlížecího zařízení Vstup aktivace zvlhčení z dohlížecího zařízení Vstup aktivace primárního odvlhčení z dohlížecího zařízení nvitimestamp SNVT_time_stamp Synchronizace reálného času z dohlížecího zařízení Pokračování na následující stránce Digitální regulátor DX

10 Síťová proměnná (pokračování) Typ proměnné Typická aplikace Výstupy: nvoductstatpress SNVT_press_p Výstup statického tlaku dohlížecímu zařízení nvoretfanpress SNVT_press_p Výstup tlaku zpětného ventilátoru dohlížecímu zařízení nvooaenthalpy SNVT_enthalpy Výstup entalpie venkovního vzduchu dohlížecímu zařízení nvospaceenthalpy SNVT_enthalpy Výstup entalpie prostoru dohlížecímu zařízení nvodischairtemp SNVT_temp_p Výstup teploty výstupního vzduchu dohlížecímu zařízení nvolocaloatemp SNVT_temp_p Výstup místní teploty venkovního vzduchu dohlížecímu zařízení nvomatemp SNVT_temp_p Výstup smíšené teploty vzduchu dohlížecímu zařízení nvospacetemp SNVT_temp_p Výstup teploty prostoru dohlížecímu zařízení nvoratemp SNVT_temp_p Teplota výstupního vzduchu dohlížecímu zařízení nvooadamper SNVT_lev_percent Poloha klapky venkovního vzduchu dohlížecímu zařízení nebo síťovému pohonu nvocoolprimary SNVT_lev_percent Výstup primárního chlazení dohlížecímu zařízení nebo síťovému pohonu nvoheatprimary SNVT_lev_percent Výstup primárního ohřevu dohlížecímu zařízení nebo síťovému pohonu nvospacerh SNVT_lev_percent Výstup vlhkosti prostoru dohlížecímu zařízení nvohumidifier SNVT_lev_percent Výstup zvlhčovače dohlížecímu systému nebo síťovému zvlhčovači nvosupfanstatus Stav přívodního ventilátoru nebo příkaz síťovému ventilátoru nvoretfanstatus Stav zpětného ventilátoru nebo příkaz síťovému ventilátoru nvoheatcool SNVT_hvac_mode Výstup efektivního ohřevu/chlazení jinému síťovému zařízení nvoapplicmode SNVT_hvac_mode Výstup režimu aplikace jinému síťovému zařízení nvoeffectoccup SNVT_occupancy Výstup efektivní obsazenosti jinému síťovému zařízení nvostate1 SNVT_state Stav / alarm (specifický pro aplikaci) dohlížecímu zařízení nvostate2 SNVT_state Stav / alarm (specifický pro aplikaci) jinému zařízení nvostate3 SNVT_state Stav / alarm (specifický pro aplikaci) jinému zařízení nvostate4 SNVT_state Stav / alarm (specifický pro aplikaci) jinému zařízení nvoeconenabled nvodehumidifier nvocwflow nvocwpump Stav aktivovat ekonomizer pro dohlížecí zařízení nebo jinému síťovému zařízení Stav odvlhčovače dohlížecímu zařízení nebo příkaz síťovému odvlhčovači Stav průtoku vody čerpadlem kondenzátoru dohlížecímu zařízení Stav vodního čerpadla kondenzátoru dohlížecímu zařízení nvounitstatus SNVT_hvac_status Výstup stavu jednotky dohlížecímu zařízení 10 Digitální regulátor DX-9200

11 O chrana konfigurace heslem DX regulátor má možnost zabránit přístupu neoprávněným osobám k softwarové konfiguraci. Pokud je konfigurace nahrána pomocí grafického konfiguračního software s uživatelem definovaným heslem, není možné ji nahrát jiným způsobem, dokud není heslo zadáno. Tato funkce je určena pro ochranu standardních konfigurací OEM uživatelů. M ožnosti síťové komunikace Nakolik je digitální regulátor DX-9200 silný nástroj sám nebo se svými komunikačními moduly, váš objekt bude ve větší výhodě, pokud je propojíte tak, aby využívaly své schopnosti komunikovat každý s každým. Mohou si tak předávat data bez sítě Metasys. Další výhody ale získáte, pokud bude sběrnice LonWorks N2 Bus částí větší sítě Metasys. Řídící síťová jednotka Metasys (NCM) může být programována tak, aby zajišťovala hospodaření s energií a dohlížecí funkce, jako jsou například trendy, ukládání dat, omezování elektrické zátěže a podobně. NCM může komunikovat nejen s regulátory DX-9200, ale i s jiným ostatními zařízeními LonMark, pro které jsou k dispozici soubory se standardním rozhraním. Síťový software Metasys, umožňující dynamický přístup k datům ze síťové řídící jednotky, zpřístupňuje data pro zařízení v celém objektu. Tak je například možné, měnit bod nastavení teploty výstupního vzduchu z chladiče nebo kotelny v závislosti na požadavcích koncových regulátorů. Díky dynamickému přístupu k datům mají možnost operátoři kdekoliv ve Vašem objektu sledovat hodnoty ze snímačů, provozní stavy a ostatní parametry. S polupráce s ostatními zařízeními LONMARK Regulátor DX-9200 vyhovuje požadavkům LonMark o přenášení dat. Vstupní a výstupní síťové proměnné regulátoru DX-9200 určené ke sdílení jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5. Tyto proměnné lze odeslat k síťovým proměnným se shodným datovým formátem SNVT ostatních zařízení LonMark pomocí síťového konfiguračního software LonMarks. Tyto proměnné dále představují data, která lze monitorovat pomocí dohlížecího systému, jako je například siť Metasys. Přístup ke všem interním provozním a konfiguračním datům je pomocí grafického konfiguračního software. Bližší informace o kompatibilitě a vzájemné spolupráci s ostatními zařízeními LonMark je možné získat u místní pobočky Johnson Controls. R egulace s vysokou pružností Regulátor DX-9200 představuje ideální způsob jak plně optimalizovat aplikace řízení pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku, klimatizaci nebo regulaci osvětlení. Lze jej použít jako součást integrovaného systému Metasys, jako zařízení sítě LonWorks nebo jako samostatný regulátor s nebo bez zobrazovací jednotky. Spojuje v sobě jednoduchost nastavení, pružnost použití a přesnou regulaci pro komfortní a energetický management. Digitální regulátor DX

12 S pecifikace Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS Výrobek Síťová komunikace LonWorks Napájení Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS DX x regulátor (x značí interface LONWORKS A nebo D) DX rámček pro montáž do dveří DX základní deska pro montáž do rozvaděče (Konfigurace bodů viz tabulka 1 a proměnné síťě LONMARK viz tabulky 4 a 5) Vysílač FTT10a 24 Vstř. ± 15 %, 10 VA (při 24 Vstř.), 50/60 Hz Provozní podmínky 0 až 40 C 10 až 90% RV nekondenzující Skladovací podmínky -20 až 70 C 5 až 95% RV nekondenzující Rozměry (v x š x d) Regulátor s rámečkem pro instalaci do dveří rozvaděče Regulátor se základní deskou pro montáž do rozvaděče Přepravní hmotnost Schváleno 164 x 200 x 114mm 200 x 184 x 100 mm. Nutná minimální hloubka 160 mm pro odklopení dvířek regulátoru. Regulátor: 1,8 kg Základní deska pro montáž do rozvaděče: 0,8 kg Rámeček pro montáž na dveře rozvaděče: 0,8 kg CE Directive 89/336/EEC EN , EN UL Listed, CSA Certified, FCC Compliant Jednotka displeje DT-9100 Označení Komunikace Napájení Rozměry (v x š x d) Přepravní hmotnost Schváleno DT displej se sadou pro instalaci do panelu DT sada pro montáž na stěnu DT napájení 12 Vss pro zdroj 230 Vstř. RS-232-C (vodič dodáván) 24 Vstř. +15/-10%, 4 VA (při 24 Vstř.) nebo 9 až 18 Vss, 2 VA 150 x 180 x 47 mm 0,8 kg CE Directive 89/336/EEC EN , EN UL Listed, CSA Certified, FCC Compliant 12 Digitální regulátor DX-9200

13 Komunikační a periferiální moduly Označení Označení XT a XP moduly bez přímého ručního řízení XT-9100 komunikační modul XP analogových vstupů, 2 analogové výstupy XP binárních výstupů (triaky) XP binární vstupy, 4 binární výstupy (triaky) XP binárních vstupů XP binární výstupy (relé) (viz také tabulka 1) XT a XPx moduly s přímým ručním řízení výstupů XTM-905 komunikační modul XPA analogové vstupy XPA analogové výstupy XPA analogových vstupů, 2 analogové výstupy XPB binárních vstupů XPM binární vstupy, 2 binární výstupy (momentní relé) XPL binární vstupy, 3 binární výstupy (spřažené relé) XPE binární vstupy, 3 binární výstupy (el. spřažené relé) XPE binární vstupy, 4 binární výstupy (el. spřažené relé) XPT binární vstupy, 4 binární výstupy (triaky) XPT binárních výstupů (triaky) (ruční řízení není k dispozici) (viz také tabulka 1) 5.5 VA 4 VA - 1 VA 2 VA 6 VA 5.5 VA 4 VA 6 VA 4 VA 3 VA 4 VA 5 VA 5 VA 6 VA 2 VA - Schváleno Všechny moduly: CE Directive 89/336/EEC EN , EN Pouze XPM, XPL a XPE: CE Directive 73/23/EEC EN Všechny moduly, mimo XPA-4xx-x: UL Listed, CSA Certified, FCC Compliant Napájení Komunikační modul Periferiální modul Transformátor Rozměry (v x š x d) (1 modul) Přepravní hmotnost 24 Vstř. +10% / -15 %, 50/60 Hz, 5,5 VA pro 24 VAC 24 Vstř.+10% / -15 %, 50/60 Hz, VA viz výše pro 24 VAC (TR-9100) 230 Vstř., 50/60 Hz, až 12 VA 118 x 70 x 57 mm Komunikační modul: 0,15 kg Periferiální modul: 0,12-0,25 kg, podle typu Transformátor: 0,47 kg Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto specifikace je nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls nebo jejím zástupcem. Firma Johnson Controls není odpovědná za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků a vyhrazuje si právo změn nebo dodatků této dokumentace. Metasys je registrovaná obchodní značka Johnson Controls. Microsoft Windows je registrovaná obchodní značka Microsoft Corporation. LonWorks a LonMark jsou obchodní značky Echelon Corporation. Digitální regulátor DX

14 JOHNSON CONTROLS INT., s. r. o Praha 4, Budějovická 5 Tel Fax Digitální regulátor DX-9200

Digitální regulátor DX-9100 verze 2

Digitální regulátor DX-9100 verze 2 Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku DX-9100 verze 2 Datum vydání 0905/0106 CZ Rev.2 Digitální regulátor DX-9100 verze 2 Digitální regulátor DX-9100 představuje ideální řešení pro

Více

Komunikační moduly XTM-105 a XTM-905, periferiální moduly XPx

Komunikační moduly XTM-105 a XTM-905, periferiální moduly XPx Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku XTM-105/XTM-905/XPx-xxx Datum vydání 0802CZ Komunikační moduly XTM-105 a XTM-905, periferiální moduly XPx Komunikační moduly XTM-105 a XTM-905

Více

Programovatelný regulátor FX15 Universal

Programovatelný regulátor FX15 Universal Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku FX15 Universal Datum vydání 1205/0306CZ Rev.4 Programovatelný regulátor FX15 Universal FX15 Universal je vysoce výkonným regulátorem řady Facility

Více

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Elektrické pohony Informace o výrobku FA- Datum vydání 998/98CZ Ventilový pohon FA- s vratnou pružinou Ú vod Elektrohydraulické pohony řady FA- jsou k dispozici v provedení s přírůstkovým

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

M7410G VLASTNOSTI MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE. Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a

M7410G VLASTNOSTI MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE. Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a M7410G MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE POUŽITÍ Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a dává zákazníkům nové možnosti efektivního řízení toku energií a přizpůsobivost

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω Regulátory řady PXG jsou vhodné pro složitější regulační procesy. Jsou vybavené univerzálním vstupem pro termočlánky, Pt100, napěťové a proudové lineární signály. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová

Více

Elektronické řídící přístroje

Elektronické řídící přístroje Elektronické řídící přístroje 33 Přehled elektronických přístrojů a dílů Síťové propojení popis bez TCP/IP LON strana Přístroje pro řízení přehřátí a drivery pro ventily s krokovým motorem Ovládání přehřátí

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

Excel 10 VLASTNOSTI ÚVODEM PODSTANICE PRO VAV W7751B, D, F TECHNICKÉ INFORMACE

Excel 10 VLASTNOSTI ÚVODEM PODSTANICE PRO VAV W7751B, D, F TECHNICKÉ INFORMACE Excel 10 PODSTANICE PRO VAV W7751B, D, F VLASTNOSTI TECHNICKÉ INFORMACE W7751D ÚVODEM W7751B W7751F Typy W7751B,D jsou podstanice řady Excel 10 určené pr regulaci vzduchotechnických zařízení s proměnným

Více

Převodník oxidu uhličitého CD-Pxx-00-0 pro montáž do potrubí

Převodník oxidu uhličitého CD-Pxx-00-0 pro montáž do potrubí Sekce katalogu Snímače CO 2 Informace o výrobku CD-Pxx-00-0 Datum vydání 0601/0901CZ Převodník oxidu uhličitého CD-Pxx-00-0 pro montáž do potrubí Johnson Controls nabízí úplnou řadu karbon dioxidových

Více

EC3 200/300 ECD 001. Regulátory prostoru EC3-200 / 300

EC3 200/300 ECD 001. Regulátory prostoru EC3-200 / 300 E3-200 / 300 Technické údaje Digitální regulátor E3-600 vyráběný společností ALO ontrols je určen zejména pro regulaci teploty chlazeného prostoru jako elektronický termostat. E3 jsou dodávány ve verzi

Více

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev.

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev. PSC9720 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0503/0503CZ Rev.2 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro třífázové motory (včetně

Více

Příručka pro projektanty 2006. Řešení pro inteligentní budovy. Měření a regulace

Příručka pro projektanty 2006. Řešení pro inteligentní budovy. Měření a regulace Příručka pro projektanty 2006 Řešení pro inteligentní budovy Měření a regulace Řešení pro inteligentní budovy Měření a regulace Zabezpečovací systémy CCTV kamerové systémy Strukturovaná kabeláž Energetický

Více

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR PSC9713 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátor rychlosti ventilátorů s jedním nebo dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory

Více

Prostorový ovládací modul RCM

Prostorový ovládací modul RCM Sekce katalogu Regulátory LonWorks Infrormace o výrobku Prostorový ovládací modul RCM Datum vydání 1101/0102CZ Prostorový ovládací modul RCM Prostorový ovládací modul RCM je určen pro použití s regulátory

Více

MUI (Medium User Interface) Střední uživatelské rozhraní

MUI (Medium User Interface) Střední uživatelské rozhraní MUI (Medium User Interface) Střední uživatelské rozhraní Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku MUI Datum vydání 00/00CZ Střední uživatelské rozhraní (MUI) je vzdálený displej pro regulátory

Více

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný 102 Minireg a Systém měření a regulace je základním prvkem vzduchotechnického zařízení. S tímto systémem lze ovládat a řídit jednotlivé funkce VZT zařízení, kde jedním ze základních úkolů je dosažení požadovaných

Více

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody Informace o výrobku - řada M9 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny jsou především určeny

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

Univerzální regulační systém TERM 4M. Technická data vstupy Pt100. proud (IMEA) binární (BIN) výstupy binární: (OUTPUTS)

Univerzální regulační systém TERM 4M. Technická data vstupy Pt100. proud (IMEA) binární (BIN) výstupy binární: (OUTPUTS) TERM 4M Univerzální regulační systém TERM 4M Popis volně programovatelný systém překladač jednoduchého jazyka předinstalované programové moduly: - a programová regulace - třípolohová PID regulace - kaskádní

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada s 9 215 9215P01 DESIO PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC.D PXC12.D PXC22.D PXC36.D PXC12-T.D PXC12-E.D PXC22-T.D PXC22.E.D PXC36-T.D PXC36-E.D Volně programovatelné procesní podstanice pro řízení

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

>pdrive< >pdrive< Měniče kmitočtu. >pdrive< MX pro. >pdrive< MX multi

>pdrive< >pdrive< Měniče kmitočtu. >pdrive< MX pro. >pdrive< MX multi >pdrive< MX >pdrive< Měniče kmitočtu >pdrive< MX eco >pdrive< MX pro >pdrive< MX multi >pdrive< MX Inovace inspirované praxí Měniče kmitočtu >pdrive< se díky svojí jedinečné koncepci ovládání a spolehlivosti

Více

Pro ECL Comfort 110. 230 V AC a 24 V AC

Pro ECL Comfort 110. 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití Řídicí jednotka je zkonstruována pro jednoduchou instalaci: jeden kabel a jeden konektor. Řídicí jednotka má specificky zkonstruovaný displej s podsvícením. Pro rychlý

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Process and Machinery Automation KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Jednoduché ovládání, výrazný LED displej Dokonalý regulační algoritmus se samooptimalizací Zásuvný modul se snadnou montáží Spínací

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

Regulátor rozdílu teplot

Regulátor rozdílu teplot 3 337 Synco 100 Regulátor rozdílu teplot R27 Regulátor rozdílu teplot pro solární systémy s akumulačním zásobníkem Kompaktní provedení se dvěma 2-bodovými výstupy AC 24230 V Použití ypy zařízení: Solární

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OL1 OL2

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OL1 OL2 Programovatelný regulátor 48x96 Série X7 Dvoupolohová, tøípolohová PID regulace Dva nebo tøi alarmy Potenciometrický vstup, tøi digitální vstupy, dálkové nastavení, lineární výstup, adaptaèní funkce ladìní

Více

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství VZ V1000 Více výkonu a vyšší kvalita v menším prostoru Proudové vektorové řízení, Vysoký rozběhový točivý moment (200% / 0,5 Hz), Rozsah regulace otáček 1 :100 Dvojí režim s normálním zatížením 120%/1

Více

Typ Napětí Hmotnost kg

Typ Napětí Hmotnost kg 9.50/ nova0 Kompaktní automatizační stanice Stanice nova0 je nejmenší kompaktní jednotkou výrobkové řady systému EY3600. Slouží k ovládání a regulaci topení, vzduchotechniky a chlazení i pro všechny ostatní

Více

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1 DIGITRACE HTC-915-CONT Ovládací systém doprovodného otápění Přehled výrobku Systém DigiTrace HTC-915 je kompaktní, plně vybavený regulátor otápění na bázi mikroprocesoru pro regulaci teploty jednoho topného

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Chlazení IT. Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace...1100/3000 W...428

Chlazení IT. Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace...1100/3000 W...428 Chlazení IT Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace.../3000 W...428 Chillery pro chlazení IT Chillery pro chlazení IT... 15 124 kw...454 Chillery pro chlazení IT... 155 481 kw...455

Více

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků Příloha č. 1 Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Žíhací zdroj slouží pro řízené

Více

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Spouštěč motoru s funkcí softstartu a reverzací

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Spouštěč motoru s funkcí softstartu a reverzací Intelligent Drivesystems, Worldwide Services CZ SK 135E Spouštěč motoru s funkcí softstartu a reverzací NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Decentralizovaná elektronika pohonů

Více

QA-ES III Elektrochirurgický analyzátor

QA-ES III Elektrochirurgický analyzátor QA-ES III Elektrochirurgický analyzátor Technické údaje Elektrochirurgický analyzátor QA-ES III zajišťuje výkon a bezpečnost elektrochirurgických zařízení. S přesností výstupní proudu generátoru ± 2,5

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Kompaktní analogové regulátory TC-8900 se silovými moduly PM-8900

Kompaktní analogové regulátory TC-8900 se silovými moduly PM-8900 Sekce katalogu Regulátory Fan Coil jednotek Informace o výrobku PM-8900 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1 Kompaktní analogové regulátory TC-8900 se silovými moduly PM-8900 Úvod TC-8900 je řada analogových

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3 Statický ultrazvukový průtokoměr Dlouhá životnost, bez opotřebení Výjimečná přesnost ± 2% Statický měřič, bez pohyblivých dílů Rozsah průtoků 1,6...40 m³/h Napájení 24 VAC a 230 VAC nebo napájení baterií

Více

1. Technické údaje a parametry

1. Technické údaje a parametry Řídící automat RAK A09 Projekční podklady březen 2004 1. Technické údaje a parametry AutomatRAK 09 jevestavěn do plastovéskříně smembránovou klávesnicí. Mechanické rozměry popisuje obr. 1. Krytí je IP

Více

2 0 1 4 / 1 5 OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2 0 1 4 / 1 5 OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2 0 1 4 / 1 5 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY controls Lokální ovladače TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak ovládání

Více

Regulační funkce Napětí Hmotnost kg

Regulační funkce Napětí Hmotnost kg 43.038/1 NR 114: Elektronický regulátor topení Kompaktní regulátor topení pro použití s řídícím čidlem venkovní teploty jako regulátor teploty náběhové vody, s řídícím čidlem teploty v prostoru jako regulátor

Více

Regulátory jalového výkonu. Novar 5. Regulátor jalového výkonu. 5 + 1 reléových stupňů, šesté relé programovatelné jako regulační nebo alarmové

Regulátory jalového výkonu. Novar 5. Regulátor jalového výkonu. 5 + 1 reléových stupňů, šesté relé programovatelné jako regulační nebo alarmové Regulátory jalového výkonu Novar 5 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti příznivá cena pro středně náročné a nenáročné aplikace 5 + 1 reléových stupňů, šesté relé programovatelné jako regulační nebo alarmové

Více

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant CCTV LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant Přepínání 64 kamer na 8 monitorech 8 nezávislých klávesnic Modulární konstrukce

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu Novar 106/114 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti Úvod pro náročné a středně náročné aplikace 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60

Více

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop.

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop. Regulační funkce v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. HARDWAROVÁ KONCEPCE REGULÁTORU 2 2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ

Více

- technologická úroveň - snímače a akční členy (sběr dat-ovládání technologie)

- technologická úroveň - snímače a akční členy (sběr dat-ovládání technologie) Řídicí systémy dodávané naší společností jsou projektovány "na míru" dle požadavku zákazníka a dané technologie. Typický řídicí systém můžeme rozdělit do následujících celků: - technologická úroveň - snímače

Více

Specifikace výrobku FX100 GS 04L20A01-00C

Specifikace výrobku FX100 GS 04L20A01-00C Specifikace výrobku FX100 PŘEHLED Zapisovač FX100 zobrazuje v reálném čase měřené údaje na TFT barevném LCD displeji a ukládá údaje na vnější paměťové médium (3,5 disketu nebo paměťovou kartu Compact Flash)

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz REGULÁTOR

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

PŘEHLED NABÍZENÝCH SNÍMAČŮ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO Hxxxx

PŘEHLED NABÍZENÝCH SNÍMAČŮ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO Hxxxx PŘEHLED NABÍZENÝCH SNÍMAČŮ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU, CO Průmyslové snímače a regulátory řady : MĚŘENÁ VELIČINA / VÝSTUP teplota x Relé H3060 obr.3 H3061 obr.5 H300 obr.3 H301 obr.5 H303 obr.4 x Relé RS485

Více

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií.

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. ruční vysílač Element Neo Time Time 150 Ego-n ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

OMB 500UNI OMB 502UNI

OMB 500UNI OMB 502UNI OMB 500UNI OMB 502UNI 50-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

PR 70040 CZ. Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika

PR 70040 CZ. Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika PR 70040 CZ Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika Řada JiTRON Regulátory s formátem å é ë è ç ê Typ å itron 04 ç itron 08, napříč è itron 32/702040 ë itron DR 100 702044 é itron 08, na výšku

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 5 146 5146P01 Synco 200 Signálový převodník SEZ220 S předprogramovanými standardními aplikacemi Volně konfigurovatelný Ovládání pomocí menu Use Signálový převodník pro použití v technologiích HVAC pro

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Sekce katalogu Regulátory FAN Coil jednotek Informace o výrobku ES-8940 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1

Sekce katalogu Regulátory FAN Coil jednotek Informace o výrobku ES-8940 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1 Sekce katalogu Regulátory FAN Coil jednotek Informace o výrobku ES-8940 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1 Modul centrální změny bodu nastavení ES-8940 a lokální analogová regulační jednotka TC-8940 Úvod Modul

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny Hladina Tlak Průtok Teplota Analýza Zapisovače Doplňkové komponenty Služby Řešení Technická informace Liquiphant T FTL20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Použití Liquiphant T FTL20 je limitní hladinový

Více

KS vario Modulární regulační systém

KS vario Modulární regulační systém PMA a Company of WEST Control Solutions KS vario Modulární regulační systém Plně modulární systém pro 4 až 30 smyček: Komunikační modul, regulační modul a moduly vstupů a výstupů Zvolené moduly se k sobě

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

Excel 12 INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ: VĚTRÁNÍ, OSVĚTLENÍ A ŽALUZIE

Excel 12 INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ: VĚTRÁNÍ, OSVĚTLENÍ A ŽALUZIE INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ: VĚTRÁNÍ, OSVĚTLENÍ A ŽALUZIE KATALOGOVÝ LIST FUNKCE Kombinovaný regulátor pro klimatizaci, osvětlení a ovládání žaluzií snižující náklady na hardware a omezující technické

Více

PID mikroprocesorový regulátor THP35

PID mikroprocesorový regulátor THP35 PID mikroprocesorový regulátor THP35 1.0 Všeobecný popis: Číslicový regulátor teploty THP35 se dvěma výstupy, postavený na bázi výkonného mikroprocesoru, je konstruován pro regulaci teploty nebo jiných

Více

Specifikace výrobku. Převodník duální vodivosti nebo odporu Model DC402G. Senzory Kabely Armatury Převodníky Příslušenství

Specifikace výrobku. Převodník duální vodivosti nebo odporu Model DC402G. Senzory Kabely Armatury Převodníky Příslušenství Specifikace výrobku Převodník duální vodivosti nebo odporu Model DC402G Přizpůsobivost, spolehlivost a nízké náklady na údržbu jsou hlavními přednostmi analyzátoru vodivosti EXA DC402G. Tento analyzátor

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

Digitální hmotnostní průtokoměr Model GF 868 DIGITAL FLOW

Digitální hmotnostní průtokoměr Model GF 868 DIGITAL FLOW Digitální hmotnostní průtokoměr Model GF 868 DIGITAL FLOW Seznamte se s hmotnostním průtokoměrem flérových odplynů Model GF868 DigitalFlow. Nový typ průtokoměru od firmy Panametrics využívá patentovanou

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE HONEYWELL ML6421A,B Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI Snadná a rychlá instalace Není nutné žádné oddělené spojení Žádné nastavování Koncové spínače omezující sílu Možnost ručního nastavení

Více

Digitální videorekordér řady Divar MR

Digitální videorekordér řady Divar MR CCTV Digitální videorekordér řady Divar MR Digitální videorekordér řady Divar MR Cenově výhodné, bezpečné vestavěné provedení Účinná komprese souborů MPEG-4 Zobrazení a nahrávání obrazu v rozlišení CIF,

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

animeo IB+ animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 -

animeo IB+ animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - Řídicí systém SOMFY animeo IB+ představuje novou generaci řídicích systémů, která uživateli poskytuje bohaté možnosti

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY WEBMASTER ONE

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY WEBMASTER ONE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY WEBMASTER ONE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PRO CHLADÍCÍ VĚŽE A KOTLE Jedna jednoduchá a flexibilní jednotka pro VŠECHNY Vaše aplikace úpravy vod. WebmasterONE od Walchemu v sobě integruje pokročilý

Více

Instalační manuál 366511

Instalační manuál 366511 Instalační manuál 3665 PRI 3 4 6 0 0 0 PRI 30V~ 50-60Hz 60mA - } 7V,A IP30 03 06 TK 346830 PS PI Video sada 30 Vac V 30 Vac Původní systém se zvonkem Stávající systém se 3 vodiči a zvonkem Nový systém

Více

HONEYWELL. DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody

HONEYWELL. DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody HONEYWELL Přehled DirectLine DL421 pro Durafet II ph elektrody je nový přístroj v řadě čidel fy Honeywell nové generace pro analytické měření. Unikátní

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM PM 1 OBSAH OBSAH...2 1 Úvod...3 2 Bezpečnost...3 3 Montáž...3 4 Funkce alarmu...4 5 Výběr transformátoru...4 6 Nastavení

Více

M7410E POHON S PLYNULOU REGULACÍ PRO MALÉ LINEÁRNÍ VENTILY

M7410E POHON S PLYNULOU REGULACÍ PRO MALÉ LINEÁRNÍ VENTILY 0%..100% M7410E POHON S PLYNULOU REGULÍ PRO MLÉ LINEÁRNÍ VENTILY 100%..0% 0..10V 2..10V KTLOGOVÝ LIST Pohony Honeywell M7410E jsou zkonstruovány speciálně pro plynulou regulaci malých lineárních ventilů

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více