Ruská federace. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ruská federace. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr"

Transkript

1 Ruská federace Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

2 informace o jurisdikci Ruská federace patří z ekonomického hlediska k jedné z nejzajímavějších jurisdikcí světa. Hlavním důvodem atraktivity této jurisdikce je velký obchodní potenciálu - roce 2006 pokračovala ruská ekonomika již čtvrtým rokem v rychlém ekonomickém růstu. Růst HDP dosáhl 6,7 % oproti 6,4 % v roce předcházejícím. V úrovni HDP na obyvatele se tak Rusko vrátilo na nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele ze sovětské éry, z roku 1989 (pochopitelně v jiné a přes všechny problémy příznivější struktuře, než v oné době). Mezi základní problémy země patří sociální nerovnováha, nepříznivá demografická situace, nízká konkurenceschopnost průmyslu, nízká produktivita práce a národní mentalita. Všechny tyto problémy jsou však více než vyváženy obchodními příležitostmi v oblastech služeb a obchodu. všeobecné informace o zemi Název Ruská federace (Российская Федерация) Rozloha km² Poloha Největší země na světě. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. Sousedy Ruska jsou (od severozápadu proti směru hodinových ručiček): Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čína, Mongolsko, znovu Čína a Severní Korea. Ruské Kurilské ostrovy jsou na dohled od Japonska a z ruské Čukotky je velmi blízko na Aljašku (USA). Počet obyvatel 142 mil Státní zřízení federativní republika Hlavní město Moskva Úřední jazyk ruština, jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik Měna rubl (RUR) Hospodářství průmysl, zemědělství Vznik 1. ledna 1992 zdanění Daň z příjmů Daň z příjmů fyzických osob má jednotnou sazbu 13 %. V roce 2004 rovněž došlo ke snížení daně ze zisku (daň z příjmů právnických osob) z 35 % na 24 %, společně se zrušením početných výjimek se projevily příznivě na vývoji ekonomiky. Mezinárodní daňové právo Ruská federace dne uzavřela s Českou republikou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která je zakotvena v právním systému ČR zákonem č. 278/1997 Sb. Daň z přidané hodnoty Sazba daně z přidané hodnoty je v současnosti 18 % a princip jejího výběru se oproti minulosti přiblížil mezinárodním zvyklostem. Praxe jejího používání však často omezuje podnikatelskou činnost, v důsledku nadměrně složitých procedur při oprávněném nároku na její vrácení, či dochází ke zneužití nejednoznačného systému administrace této daně.

3 Ostatní daně V roce 2007 má být přijat zákon o osvobození daně z dividend, které získávají ruské právnické osoby ze strategických investic do dceřiných společností. Daně obecně jsou upraveny na třech úrovních legislativy federální, regionální a místní: Federální daně a poplatky Daň z přidané hodnoty Akcízy (spotřební daně) Daň z příjmu fyzických osob Jednotná sociální daň Daň ze zisků organizací Daň z těžby užitečných nerostů Vodní daň Platby za právo využívat přírodní bohatství a za využívání vodních biologických zdrojů Státní clo Regionální daně a poplatky Daň z majetku organizací Dopravní daň Daň z hazardních her Místní daně a poplatky Pozemková daň Daň z majetku fyzických osob Ke speciálním daňovým režimům patří např. zjednodušený systém zdanění, účetnictví a výkaznictví pro subjekty malého podnikání, daňové režimy zón volného obchodu a uzavřených administrativních jednotek a režimy koncesních smluv a smluv o dělení produkce. Problematika daňové soustavy Ruské federace je natolik komplexní, že přesahuje rámec tohoto materiálu. Jsme však schopni na základě konkrétního zadání klienta zprostředkovat kontakt na kompetentní daňové poradce v rámci společností skupiny NATLAND Group. Účetnictví Obchodní společnosti mají povinnost vést účetnictví dle Federálního zákona o účetnictví a souvisejících zákonů dle Ruských účetních standardů (PBU). Účetní jednotky mají ze zákona povinnost archivovat veškeré účetní záznamy po dobu nejméně 5 let. Ruské obchodní společnosti podávají účetní kvartální a roční účetní závěrku v ruštině. Audit Roční závěrka společnosti podléhá povinnému auditu, pokud obchodní společnost splňuje tyto podmínky: právní forma akciové společnosti; roční obrat přes RUB ; hodnota aktiv na konci účetního období před RUB ; předmět podnikání je poskytování úvěrů a půjček, pojišťovnictví, pokud je společnost aktivní na burze, nebo pokud vykonává aktivity investičního fondu; vydává dluhopisy, je ne-státním fondem či zemědělským družstvem.

4 Obchodní právo Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným nemohou bez zvláštního povolení provozovat celou řadu činností, které podléhají povolení formou licence. Jejich úplný výčet je obsažen zejména v zákoně č. 128 FZ z 8. srpna, 2001, a v některých dalších. Jejich výčet obsahuje zejména: poskytování bankovních služeb; telekomunikační služby; pojišťovnictví; investiční činnosti (jiná než na vlastní účet a s vlastními aktivy); správa fondů a nadací; notářské služby; činnosti v oblasti farmaceutiky a výroby zařízení pro medicínské užití; přeprava a logistika atd. společnosti, právní formy Výčet možných právních forem Ruské federace je standardní: společnost s ručením omezeným, OOO (Общество с ограниченной ответственностью, ООО, Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu); akciová společnost, AO (Aкционерное общество, Aktsionernoye obshchestvo) uzavřená akciová společnost, ZAO (Закрытое акционерное общество, ЗАО, Zakrytoe aktionernoye obshchestvo) otevřená akciová společnost, OAO (Открытое акционерное общество, ОАО, Otkrytoye aktsionernoye obshchestvo) osoba samostatně výdělečně činná, IP (Индивидуальный предприниматель, Individualny predprinimatel); nezisková organizace, ANO (Автономная некоммерческая организация, АНО, Avtonomnaya nekommerchestakaya organizatsiya); státní podnik, GP or GUP (Государственное унитарное предприятие, ГП or ГУП, Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatie); družstvo, PK (Производственный кооператив, ПK, proizvodstvenny kooperativ). K podnikání zahraničních osob v ruské federaci se nejčastěji využívá dvou společnosti s ručením omezeným (OOO) a uzavřené akciové společnosti (ZAO). Sídlo a personální obsazení společnosti Sídlo ruské obchodní společnosti musí být v Ruské federaci. Oproti relativně nedávnému stavu (do roku 2006) došlo k výrazným změnám v oblasti sídla společnosti. Sídlo společnosti je chápáno jako místo, kde je k dosažení vedení společnosti. Termín k dosažení je myšlen doslova, tj. místo, kde možno s vedením společnosti osobně jednat. Adresa tohoto sídla musí být udána k datu registrace společnosti. Společnost může samozřejmě využívat také další adresy, ve kterých je umístěn provoz, či kanceláře. V praxi dochází k tomu, že při otevírání účtu ke splacení základního kapitálu, zástupce banky osobně navštíví po předchozí domluvě místo vedení společnosti k jednání s ředitelem společnosti. Pokud banka nenabude pevného přesvědčení, že se na udané adrese ředitel společnosti skutečně zdržuje, obvykle odmítne v procesu otevření účtu pokračovat, což má za následek nesplnění podmínek pro registraci společnosti. Proto klientům doporučujeme před samotným procesem založení společnosti vyřešit otázku umístění sídla. Ředitelem ruské obchodní společnosti může být jak právnická tak fyzická osoba. Je-li ředitelem fyzická osoba, musí být tato buď ruským rezidentem, nebo jedná-li se o zahraničního rezidenta musí mít platné povolení

5 k pobytu a platné pracovní povolení. Pokud společnost, resp. ředitel, nesplní tyto podmínky, vystavuje se společnost riziku poměrně značných finančních postihů. V souvislosti se založením společnosti je nutné, aby ředitel společnosti osobně navštívil některé úřady a notáře. Z praxe vyplývá, že lze celý proces naplánovat na cca 2 3 denní pobyt. Proto klientům doporučujeme před samotným procesem založení společnosti vyřešit otázku personálního obsazení postu ředitele společnosti Podmínky pro zajištění sídla a výběr vhodné osoby ředitele společnosti jsou totožné jak pro ZAO, tak pro OOO. Akciová společnost - ZAO (Закрытое акционерное общество, ЗАО, Zakrytoe aktionernoye obshchestvo) Počet zakladatelů uzavřené akciové společnosti je minimálně 1, maximálně 50, přičemž základní kapitál musí být alespoň RUB Pokud počet akcionářů přesáhne 50, je nutno společnost pře-registrovat na otevřenou akciovou společnost. Základní kapitál musí být splacen do 3 měsíců od vzniku společnosti (tj. registrace v obchodním rejstříku) společnosti ve výši 50%, zbývající část pak do jednoho roku. Dokud není splaceno alespoň 50% základního kapitálu, nesmí společnost činit jiné právní úkony než ty, které přímo souvisí s jejím založením a vznikem. z praxe vyplývá, že je optimální splatit základní kapitál v plné výši. S ohledem na jeho výši (RUB , tj. cca 285) to není obvykle nijak problematické. Základní kapitál je rozdělen na akcie, které mohou nabývat běžně známých forem a druhů s výjimkou akcií na majitele, které nejsou povoleny. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním orgánem představenstvo (lze jednočlenné). Jediným akcionářem ZAO může být jak fyzická tak právnická osoba. Jediným akcionářem ZAO však nemůže být právnická osoba, která má jediného akcionáře či jediného společníka. Společnost s ručením omezeným - OOO (Общество с ограниченной ответственностью, ООО, Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu) Společnost s ručením omezeným může být založena 1 max. však 50 zakladateli. Základní kapitál činí min. RUB Při založení musí být splaceno 50%, zbývající část pak do jednoho roku. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Jediným společníkem OOO může být jak fyzická tak právnická osoba. Jediným společníkem OOO však nemůže být právnická osoba, která má jediného akcionáře či jediného společníka. S ohledem na jeho výši (RUB , tj. cca 285) to není obvykle nijak problematické. Základní kapitál je rozdělen na akcie, které mohou nabývat běžně známých forem a druhů s výjimkou akcií na majitele, které nejsou povoleny. závěr Dynamicky se vyvíjející a relativně velký ruský trh se stává pro české výrobní a exportní podniky jedním z nejslibnějších teritorií pro expanzi. Důležitost ruského trhu pro českou ekonomiku je zdůrazněna i tím, že Ruská federace je zařazena ve vládní Koncepci proexportní politiky do první skupiny teritoriálních priorit. Rusko je perspektivním a několik let již solventním trhem, což si dnes uvědomují všichni jeho obchodní partneři a přizpůsobují tomu svůj přístup. Přešlapování a další váhání může znamenat, že v budoucnu bude proniknutí na ruský trh ještě složitější a finančně náročnější, a to i z důvodu změn v charakteru konkurenčních tlaků, kterým jsou podniky vystaveny. Současně však platí, že specifika ruského trhu vyžadují jeho dokonalou znalost a také přístup šitý na míru, pokud jde o analýzu všech rizik a možností. Současný ekonomický vývoj v Rusku vytváří značné předpoklady pro aktivní nástup zahraničních firem na zdejší trh. Řada oblastí ruské ekonomiky disponuje zastaralou výrobní základnou. Dopravní, telekomunikační a logistické struktury jsou značně poddimenzovány a vyžadují dobudování, jakož i modernizaci. Dosud nevyužité možnosti nabízí sektor služeb.

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012

Více

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms Podnikání v Rakousku PRAHA PELHŘIMOV BRNO BRATISLAVA vídeň HORN An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms 2 3 50 let zkušeností v Rakousku

Více

Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Rumunsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rumunsko je jedním z nejmladších členů Evropské unie. Nynější

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty Následující podklady k základním právním a daňovým aspektům pro české společnosti plánující expanzi do Rakouska byly sestaveny na základě semináře:

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Export na Slovensko. manuál pro exportéry. Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská

Export na Slovensko. manuál pro exportéry. Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská : Export na Slovensko manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě 2012 Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská Vážení podnikatelé, Slovensko zůstává pro podnikání - i přes změny v důsledku dluhové

Více

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Emirát Dubaj Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Výnosy z těžby ropy a zemního plynu v současné době přispívají

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Daňové ráje a jejich dopady na Českou republiku Markéta Bydžovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru

Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru I. Úvod Vytvoření společného evropského prostoru mělo svůj ideový začátek krátce po druhé světové válce, první použitelnou

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více