NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ"

Transkript

1 Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Když se zeptáte většiny lidí kdy se slaví den míru, nedostanete jednoznačnou odpověď. Mnozí patrně vysloví osmého května, kdy skončila 2. světová válka, ale to není správné datum. Oficiálně žádný den míru neslavíme, přestože takový den vlastně existuje. Je jím 11. listopad 1918, který se, ale uvádí jako den válečných veteránů nebo lépe jako den vzpomínek (Remebrance Day). Pro nás Čechy je tento den novým svátkem, ale svět si ho připomíná od roku To datum nebylo zvoleno náhodně ani magicky, jak by se ze samých jedniček mohlo zdát, ale jako připomenutí dne, kdy maršál Ferdinand Foch podepsal s Německem příměří a skončila tak první světová válka. Tedy alespoň vojensky, politicky až mírovou konferencí v Paříži. Příměří bylo podepsáno ve vlaku, který byl sestaven z několika vagónů pro účely jednávání vojenských štábů. Po několika hodinovém jednání bylo příměří podepsáno přesně v 11 hodin. Tento okamžik si od té doby připomínají lidé po celé Evropě. Jako symbol byl zvolen červený květ vlčího máku. To má svůj původ z básně John McCrae, který sloužil jako chirurg v roce 1915 v městě Ypres, kde byl vůbec poprvé v historii použit bojový plyn. Vagón sám má svoji historii, která je neméně zajímavá. Byl postaven v roce 1913 pro mezinárodní společnost lůžkových a expresních vozů Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens a se začátkem války byl rekvírován pro armádu. V září 1918 byl přidělen generálnímu štábu. O rok později se vrátil zpět firmě, ale francouzská vláda požádala o jeho odprodání. Firma ho Francii darovala 1. října 1919 státu. Poté byl vagón vystaven na nádvoří Invalidovny a od roku 1927 byl vystaven v nové budově francouzského vojenského muzea. Po napadení Francie Německem byl vagón na příkaz Hitlera vybourán, odvezen a ještě jednou použit a to ke stejnému účelu - podepsání kapitulace, tentokrát Francií 22. června Vagón byl poté odvezen do Berlína, kde byl veřejně vystaven a hojně navštěvován. V březnu 1945 byl odvezen a při náletech v Durynsku zničen. Praha, Vagón z Compiègne kde podepsalo Německo s Francií 11. listopadu 1918 příměří končící válku NOVÝ REKORD Akcie se jako sběratelský artikl objevily v 70. letech minulého století a od té doby si nový obor skripofilie razí cestu světem a každý rok je zaznamenán nějaký nový neznámý kus nebo se v aukcích dosáhne vyšší ceny. Cenné papíry se i u nás těší zájmu mnoha sběratelů o čemž svědčí jak zájem o naše muzeum tak i cenotvorba volného trhu, která určuje zájemcům hodnotu vybraných kousků, zejména na specializovaných aukcích, kde se občas objeví i české papíry. Ty zatím nedosahují světových cenových rekordů, ale některé se k nim úspěšně řadí. Před několika dny se k takovým přiřadila akcie Pražské železniční společnosti z roku 1828 patřící mezi nejstarší české firmy. Vydražena byla za cenu EUR, která tak tento kus zařadila jako doposud nejdražší českou akcii. B590 Akcie K.k. priv Prager Eisenbahngesellschaft vydaná v Praze na 200 zlatých

2 SOVĚTSKÁ PŮJČKA V ČSR Zánik Carského Ruska a vznik nového státního útvaru znamenal v roce 1917 pro mnohé politiky světa šok. Během probíhajících válečných operací rozpustil 25. února 1917 car Mikuláš II. státní dumu a dva dny nato padla vláda. Vznikla nová prozatímní vláda v čele s Alexandrem Fjodorovičem Kerenskym a 3. září 1917 bylo vyhlášeno Rusko demokratickou republikou. Necelé dva měsíce poté byl bolševiky 7. listopadu 1917 proveden převrat z iniciativy V. I. Lenina, který se však v té době skrýval pod falešným jménem před policií. Nešlo ale o žádný masivní atak, jak bylo celé roky interpretováno. V Petrohradě si převratu skoro nikdo nevšiml, divadla hrála, noviny vycházely, jen tu a tam došlo k nějaké místní šarvátce. Premiér Kerenskij uprchl a s ním i jeho vláda. Další potyčky byly v Moskvě. Široká lidová revoluce to však nebyla. Rolníci se přidali jen proto, že měli zájem na rozdělení panské půdy a bylo jim v celku jedno kdo jejich přání vyhoví. Dělníci a koneckonců většina obyvatel chtěla především brzký konec války. Došlo k rozpadu armády a Německo s Rakous- Ruský car Mikuláš II. ( ) ko-uherskou armádou postupovalo téměř nerušeně do nitra Ruska. Lenin neměl zájem bojovat s armádami, ale měl zájem zlikvidovat carské stoupence. Proto vyjednal v prosinci 1917 příměří a 3. března 1918 uzavřel tzv. Brestlitevský mír. Centrální mocnosti získali možnost přeskupit vojenské síly na jiná bojiště v západní Evropě, ale především získaly rozsáhlá území téměř 1 milionu km², které Rusko uzavřeným mírem postoupilo. Zejména šlo o území Ukrajiny, Pobaltí, Polska, Běloruska, část Finska a Besarábie, což Leninovi mnozí nemohli zapomenout, zejména Stalin. Tak se Rusko sice vyvázalo z válečných bojů, ale vše se zvrhlo v občanskou válku, kterou vyhráli komunisté a postupně uchvátili moc. V lednu 1918 se konal III. celoruský sjezd sovětů dělnických, vojenských a rolnických zástupců kde došlo k vyhlášení Alex. F. Kerensky ( ) Ruské sovětské federativní socialistické republiky. Poté vznikaly další sovětské republiky a 30. prosince 1922 na zasedání 1. všesvazového sjezdu sovětů byl vyhlášen Svaz sovětských socialistických republik, zkráceně SSSR. Sovětský Svaz však byl trnem v oku všech průmyslníků a kapitalistů, kteří měli v Rusku své investice a podniky. Sověty totiž přijaly 24. prosince 1917 klíčový zákon o zestátnění všech podniků v Rusku, ale také odmítly proplácet carské státní dluhopisy. Před rokem 1914 vlastnili zahraniční investoři přes 50 % všech ruských státních obligací a pochopitelně značný majetek v podnicích nebo ruských akciích. Leninovo rozhodnutí nerespektovat obligace vydané carem ať ve formě státní dluhopisů nebo jiných zahraničních i vnitřních půjček z nich učinilo cár papíru. Vyhlášení socialistické republiky totiž bylo postaveno tak, že jde o zcela nový stát, který nemá žádné vazby na bývalé státní Vladimír I. Lenin ( ) útvary a tedy ani zodpovědnost za jeho závazky, majetek ale Sověty přirozeně převzaly. Bohužel se díky válkou zdecimovanému průmyslu, navíc před válkou nepříliš rozvinutému a zejména po odstřižení od zahraničních investic, podařilo Rusku přivést ekonomiku téměř k zániku. Zesilovala se inflace a strádání lidí vedlo až k hladomoru. V tzv. prvním hladomoru v letech zemřelo asi 10 milionů obyvatel, druhý v letech měl 8 milionů obětí. Na první zprávy o hladomoru Lenin nereagoval, resp. až se značným zpožděním. Jeho hlavní snahou bylo upevnit bolševickou moc. Lenin však v této situaci musel hledat nápravu a současně přesvědčit svoje soudruhy, že je nezbytné změnit dosavadní politiku. Těm se radikální změna politiky válečného komunismu vůbec nelíbila. Lenin, ale argumentoval, že chtějí-li si moc dále uchovat je nevyhnutelná. Bylo to pro něj extrémně obtížné. Na X. sjezdu Všesvazové komunistické strany bolševiků v březnu 1921 bylo přijato rozhodnutí o obnově některých prvků tržní ekonomiky a soukromého vlastnictví u podniků do 20 zaměstnanců s tím, že měl být znovu umožněn přístup zahraničnímu kapitálu a měly být zavedeny stabilní peníze. Celý tento směr byl nazván NEP Novaja ekonomičeskaja politika. Po nástupu J. V. Stalina došlo k opačnému rozhodnutí. V roce 1926 byl zakázán vývoz všech peněz a Sovětský svaz se tak opět odřízl od okolního světa včetně nutných zahraničních investic. Jediné financování státu bylo prostřednictvím vydávání stále nových a nových bankovek, které byly navíc často vyměňovány ve zcela jiných poměrech a tak docházelo k ožebračování lidí. Druhým zdrojem bylo to, že Státní banka snížila krytí oběživa, přestala uveřejňovat svoji účetní bilanci a začala půjčovat peníze vládě. Současně byl v roce 1930 zakázán soukromý prodej a nákup zlata. I přes všechna tato opatření probíhal s Ruskem, resp. se SSSR čilý zahraniční obchod. Šlo zejména o Německo, Anglii, Francii a USA. Sovětská vláda ohromovala velkými zakázkami v zahraničí na plnění programu svých plánů pětiletky, kterými zvyšovala industrializaci země. Sovětský svaz navíc až úzkostně Sovětská bankovka na 1 červoněc vydaná v roce 1922 krytá zlatem

3 Státní znak Sovětského svazu, 1922 sledoval své závazky a jejich splácení, takže zahraniční investoři časem zjistili, že obchodování se Sovětským Ruskem není takovým hazardem. Velké americké koncerny začaly uzavírat jednu smlouvu za druhou. Sověti, vědomi si své pozice, si také začali na druhé straně klást podmínky splatností a lepších obchodních podmínek, pokud chtěl někdo další s nimi uzavřít smlouvy. Politicky ale bylo navazování vzájemných vztahů o hodně složitější a komplikovanější. První oficiální styky SSSR s Československem byly navázány 5. června 1922 podepsáním smlouvy mezi oběma státy o zřízení zastupitelství obou států v Praze a Moskvě. Řádné diplomatické vztahy na úrovni vyslanectví byly navázány teprve 9. června Důležitou úlohu tu sehrál i nástup Hitlera k moci v sousedním Německu. Po navázání diplomatických styků se vše ulehčilo. Do té doby bylo problémem např. cestovat do Sovětského svazu. Většina pasů vydávaných u nás do roku 1934 obsahovala informaci, že cestovní pas je platný pro cestování do všech států Evropy vyjma S.S.S.R. Tam bylo třeba získat zvláštní povolení pro každou cestu. Po navázání diplomatických vztahů bylo třeba uzavřít i vzájemnou obchodní a plavební dohodu. Ta by otevřela cestu pro vzájemný obchod a převedším pro jeho vypořádání a umožnila mj. Sovětskému Svazu proniknout do dalších míst jeho pozdějšího vlivu. Kromě diplomatických vztahů bylo tedy třeba zahájit jednání k uzavření smlouvy o vzájemném obchodu. Svaz měl zájem na dovozu nejen řady zboží, zejména strojů, ale také lidí, především inženýrů. Jenže zákazem vývozu peněz nebylo možné, aby Češi zaměstnaní v Rusku posílali peníze svým rodinám a ti tak neměli zájem odcházet za prací do Ruska, tedy až na určité výjimky, zejména politicky motivované. Začala různá série jednání jak na diplomatické, tak obchodní a hospodářské rovině. Ta vyústila v uzavření obligační půjčky SSSR se zárukou Československé republiky u konsorcia našich bank v čele s Živnostenskou bankou, která byla podepsaná 3. června 1935 na ministerstvu financí v Praze. Než však došlo k podpisu této dohody vedla k ní, jako obvykle složitá cesta. Vlastně došlo k podobným jednáním jako jsme popsali v minulém věstníku o Československé půjčce v Londýně, která probíhala neméně dlouze a spletitě a měla také problémy i s následným splácením. Tentokrát však Československo bylo na opačné straně smlouvy jako věřitel a shodou okolností i u této půjčky figurovala stejná osoba jako v Londýně v roce Byl jí dr. Edvard Beneš. Ale podívejme se na to postupně jak šly události za sebou. Před uzavřením dohody Jak již bylo uvedeno, Sovětský Svaz potřeboval udržovat obchodní styky s řadou států, stejně jako ostatní s ním pro jeho klíčové suroviny. I přes rozdílné politické ideje tak byl vzájemný obchod oboustranně výhodný. První socialistický stát si navenek zachovával příjemnou tvář a díky jeho obratnosti si časem vybudoval dobré postavení. Rusové z počátku nakupovali spotřební zboží a textil, ale od druhé poloviny 20. let se začaly orientovat na průmyslové zařízení, stroje a investiční celky, které zvyšovaly jejich průmyslovou soběstačnost a u takových nákladnějších výrobků je přirozené, že je delší doba splatnosti i jiné obchodní podmínky. Současně s nárůstem jejich kredibility rostla i jejich stále častější odvážnost určovat a dokonce vynucovat si lepší smluvní podmínky. Poté co nastoupila celosvětová hospodářská krize a řada podniků ve světě se stala na takových zakázkách závislá, aby přežila, tento tlak začal ze strany SSSR zesilovat, protože jak víme platby z Moskvy chodily pravidelně a bez komplikací a to každý obchodník rád vidí. Aby však československé podniky mohly uspět ve světovém soupeření, musel vzniknout předpoklad, že jim domácí banky poskytnou dostatečný úvěr k profinancování výroby zakázek a dalšího provozu až do doby splatnosti sovětských pohledávek. Většina obchodů byla totiž kryta jejich směnkami a banky nerady přijímaly k eskontu ruské směnky před jejich splatností, čímž zatěžovaly podniky, které tak musely směnky držet až do doby splatnosti a neměly tedy volný kapitál. Průlom v této situaci nastal nejprve v Německu v letech , kdy banky začaly směnky eskontovat a prodlužovat jejich splatnost. Tato změna však nebyla nikterak dobrovolná, ale souvisela s velkými úvěry a především státní zárukou, bez které by se situace nezměnila. Mimo tuto záruku německé banky stále odmítaly sovětské směnky, stejně jako Anglie, Francie a další státy. Směnky se stávaly předmětem černého obchodu s vysokými odměnami za jejich proplacení, která dosahovala až 24 %. Později vznikly samostatné firmy, které se obchodováním s těmito směnkami specializovaly a které byly napojeny na bankovní domy, např. ČEFIAS. Vyplácení tak vysokých dodatečných nákladů na inkasování částky zvyšovalo cenu zboží až o třetinu a snižovalo konkurenci našeho zboží, čímž klesal objem vzájemného obchodu. S nástupem krize se i ten malý eskont směnek u našich bank snižoval a 31. července 1931 se zcela zastavil. Banky v době krize neměly dostatek volných prostředků a tedy přirozeně omezovaly co nejrizikovější obchody, tedy takové co neznamenaly rychlou mobilitu peněz. I přestože byl v roce 1931 přijat u nás zákon o podpoře zahraničního obchodu, nebyla Národní banka Československá domácím bankám ochotna směnky reeskontovat a když, tak opět jen za vysoké odměny. Zvolený postoj byl pochopitelný, protože hrozilo u takových pohledávek zamrznutí a to by v době krize bylo pro banku příliš vysoké riziko. V té době i Minister-stvo zahraničních věcí radilo postupo-vat opatrně a nejít do větších rizikových obchodů. Systém první republiky byl pochopitelně provázán a tak nelze jednoznačně zjistit, zda se jednalo o tlak bank na politiky nebo obráceně. Každopádně je zcela jasné, že bankovní domy měly na politiku značný vliv, protože držely kasu, která mohla podrazit nohy politikům. Je téměř jisté, že okolnost, kdy po vzniku republiky neuznávalo Česko- Bankovka Státní banky SSSR na 3 červonce vydaná v roce 1932, tisk Goznak Moskva

4 T0478 Vítkovické železárny, interiér ocelárny a válcovny pancéřových plechů T0590 Škodovy závody v Plzni, odlitky hnacích hřídelí pro lodě, okolo roku 1930 slovensko de jure Sovětský svaz, ani s ním neuzavřelo obchodní dohody byla pod přímým tlakem bankéřů. Situace se začala měnit s nástupem krize. V roce 1930 totiž z celkového objemu našeho vývozu bylo 87 % zboží charakteru kovodělného a strojírenského a zastavení dodávek by pro železárny a návazná odvětví znamenal nedozírné následky. Proto velké průmyslové podniky jako Vítkovice, Škoda, Poldina huť a další začaly tlačit na banky i za pomocí tisku, aby se situace začala měnit. Opatrní bankéři, ale nechtěli jít do velkých rizik a tak se začalo mluvit o nutnosti zákona na podporu exportu s možností získání státních záruk. Československo nebylo v tomto ohledu jediné a nutno říci, že se o dost opozdilo oproti jiným státům. Již počátkem dvacátých let přijaly takový zákon v Belgii a Dánsku, v roce 1926 v Německu a Finsku a v roce 1930 v Itálii a o rok později schválilo exportní zákon Lotyšsko, Norsko a Polsko. Praha ho začala připravovat až na jaře První snahy pocházejí už z roku 1928, ale jak již bylo řečeno, tlak vedl především těžký průmysl a proexportně zaměřené koncerny, kdežto politická situace ovlivněná mnoha koaličními zájmy v čele agrárníků neměla takového zájmu na financování těchto zájmů a směřovala se v té době víc na politiku zemědělskou. Politiku kvót jednotlivých plodin a ochrany před dovozem, když o vývoz nebyl až takový zájem, tedy kromě cukru. Téma hospodářské podpory vývozu a to, zda se má vztahovat i na Rusko se stalo předním tématem všech politiků. Socialistické strany zákon podporovaly, strany sociální demokracie používaly především ekonomické argumenty. Agrárníci a národní demokraté naopak kladli důvody nestability režimu, nebezpečí pětiletky a také dumpingového chování SSSR. Všichni svorně pak tvrdili, že takový zákon není ku prospěchu dělnictva a zaměstnanosti u nás, i když každý z odlišného důvodu. Návrh zákona doznal změn, když došlo ke škrtu původního záměru, kterým měly být garance v objemu 1,5 miliardy Kč až do výše 75 % ceny zakázky. Ty pak byly upravovány na 600 milionů korun s výši do 65 %. Představitelé KSČ dokonce navrhly pozměňovací návrh, kterým měl být zákon vyhrazen jen na obchod se SSSR. Zákon byl konečně sněmovnou 16. července 1931 přijat, nicméně Národní banka Československá i nadále odmítala přijímat sovětské směnky a tak naděje exportérů, zejména Vítkovických železáren byly i nadále zklamány. Levicově orientovaní politikové však dokázali najít cestu, jak Národní banku obejít. Pod vlivem politiků byla Zemská banka, obhospodařující peníze měst a obcí a řada veřejných korporací jako Penzijní ústav nebo Ústřední sociální pojišťovna. Ty měly kupodivu v době krize značné finanční rezervy, stejně jako další veřejné a sociální ústavy a tak došlo začátkem roku 1932 k vytvoření úvěrové akce Zemské banky, která umožnila profinancování sovětských směnek v objemu 233 milionů Kč. Jenže zákon o státní záruce ve schváleném objemu platil pouze pro rok 1932, ale jejich splatnosti byly delší. Agrárníci se snažili využít situace a zákon, kterým by se prodloužila platnost státní záruky blokovali požadavky na nové výhody pro zemědělství. Nakonec bylo prodloužení záruky schváleno zákonem č. 45/1933 Sb. Přes snahu všech však obrat vzájemného obchodu stále klesal. Vliv krize tu zjevně byl, přesto nemožnost financování výroby a zakázek a složitost proplácení směnek odrazoval firmy v obchodování se SSSR. I v Sovětském Svazu klesal zájem o některé výrobky. Postupnou industrializací byl systém soběstačnější a také měla stále větší vliv i politika vůči kapitalistickým státům, zejména pokud nebyly uzavřeny dlouhodobé vzájemné dohody. Současně klesala i celková zadluženost SSSR. Např. v roce 1931 činila 1,4 miliardy rublů, ale v říjnu 1935 to bylo již jen 139 milionů a SSSR stále pevně dodržovala své závazky. Takový pozitivní vývoj sovětské ekonomiky začal bankéře zajímat. Ve světě financí také zapůsobilo tzv. Hooverovo moratorium a konference v Lausanne, která zastavila platby válečných reparací Německa. V době krize navíc řada států zavedla různá celní omezení, tarify vzájemného obchodu i clearigového vyrovnání a tak se hledaly cesty na tzv. volné trhy. Sovětský Svaz byl jediným takovým státem v Evropě a navíc se zajímavým potenciálem obchodu. V roce 1934 byl SSSR přijat do Společnosti národů, čímž změnil dosavadní postoj k versailleiské smlouvě a začal se sbližovat s Francií, což vyvolalo silný ohlas v Německu. Německo mělo od uzavření Rapallské smlouvy v roce 1922 na Rusko značný vliv a proto se snažilo všemožně zabránit tomuto vývoji a hledalo cesty přes nabídky výhodných úvěrů od německých bank. Vývoj politicko-ekonomické situace se začal měnit a Československo se snažilo dohnat možnost spolupráce, zejména po nástupu fašizmu v Německu. To vše vedlo k uzavření mezistátní dohody o navázání našich diplomatických styků, uzavřené 9. června V Evropě stále doznívala a někde i přetrvávala hospodářská krize a tak případné objednávky se SSSR by byly vynikajícím rozjezdem pro mnohé firmy a lákadlem pro bankéře, průmyslníky i politiky. Rusové projevily zájem u nás nakoupit zboží

5 << Dr. Edvard Beneš ( ) < Maxim Maximovič Litvinov ( ) v objemu přibližně 500 milionů korun. Požadovaly, ale nejméně pětileté splácení, oproti obvyklejšímu tříletému co nabízela Praha. Vzájemný obchod by byl totiž nevyvážený, protože ČSR neměla takového zájmu o dovoz z Ruska, aby se bilance vyrovnala. Dalším důvodem byla i platební morálka a neochota českých firem jít do velkého rizika. Přestože jistota splátek ze SSSR byla celkem velká, přece jen řada firem novým partnerům nedůvěřovala a také zde stále byl problém s eskontem směnek. Za hotové Rusové moc platit nechtěli, jen to zboží, které nemohli získat jinde a jinak. V kuloárech začali všichni najednou mluvit o tom, jak obchodování se SSSR neznamenalo nikdy žádný velký problém, neznamenalo ani haléře ztrát, zdůrazňována byla solidnost a jistota. Národní banka rovněž začala chválit SSSR jak v době krize včas vše splácel a tak usnadnil naší devizovou situaci. I v Moskvě se naši obchodní zástupci dovídali, jak prý zdejší vládní kruhy mluví vážně o půjčce, kterou by poskytlo Československo až v objemu 500 milionů, což prý osobně potvrdil ministr zahraničí Beneš sovětskému lidovému komisaři pro zahraniční věci Maximu Maximoviči Litvinovovi během jednání v Mariánských Lázních v září Mělo se dle vyjádření jednat o důkaz úplného přátelství mezi oběma státy. Jednání o dohodách a cesta k podpisu Přestože se doposud o žádném úvěru nejednalo, soukolí se začala dávala pozvolna do pohybu. České banky, byly přece jen stále opatrné a neměly zájem příliš riskovat své peníze. Z počátku se tedy dojednala přibližně nabídka Kč, ale s výhradou, že Československý stát vydá záruky pro případ nesplácení. Po prosáknutí zprávy z Moskvy o jednání Dr. Beneše s Litvinovovem se v říjnu 1934 rozvinula v Praze v odborných kruzích diskuze o možnosti poskytnout takovou půjčku, kterou by, ale dle vyjádření národohospodářského odboru vlády, stav domácího trhu nedovolil. Beneš se nehodlal vzdát. Sjednal si schůzku s guvernérem národní banky dr. Englišem, kterého požádal o podporu. Engliš se sice vyslovil pro omezený úvěr v rozsahu předjednané nabídky sto milionů, ale vyjádřil se tak, že prostředky musí poskytnout především firmy samé. Zdálo se, že tímto směrem se půjčka dohodnout nedá. Beneš tedy svolal první větší schůzku za účasti bank. Ta se konala ve čtvrtek 8. listopadu 1934 na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Přítomni byly ministr zahraničí Edvard Beneš, ministr financí Karel Trapl, guvernér Národní banky JUDr. Karel Engliš, mimořádný vyslanec dr. Julius Friedmann, šéf národohospodářského odboru MZV dr. Prokop Maxa, vrchní ředitel Živnostenské banky JUDr. Jaroslav Preiss a řada dalších úředníků. Předmětem jednání byl, zatím stále eventuální, úvěr pro Sovětský Svaz a to za účelem usnadnění vzájemných obchodních vztahů. Z jednání vyplynulo, že Rusové prý činí předpoklad, že podpis obchodní dohody bude provázen poskytnutím úvěru. Bankéřům záleželo na vyrovnání obchodních bilancí, aby nebyla pasivní pro ČSR. Stát by byl ochoten převzít záruky za vývoz, ale těžko by mohl převzít jiné záruky. Bankám šlo o to, aby při sjednání tříletého úvěru nedocházelo k nastavování úvěru na další tříleté úvěry a tak nevznikal úvěr stále se opakující bez jistoty splacení. Z vyjádření větších bank např. Zemské banky vyplynulo, že by se sama nebyla schopna úvěru účastnit, ale společně s dalšími ano. Protože sama má peníze od sociálních ústavů na 6% úrok neměla by být sazba pro Rusko menší. Úvěr by byl údajně krytý směnkami dodavatelských podniků, ale se státní zárukou protože banky by nemohly akceptovat takové riziko, což přednesl jako zásadní požadavek zejména Dr. Preiss, dále uvedl, že by úvěr v kontokorentu musel být krytý zbožím, které dovážíme z ciziny za devizy, tedy bavlna, nafta, len, zlato, železné rudy, měď a pod. Podmínkou by pak bylo, že Rusko odebere nejméně tolik, kolik my dovezeme. Rusku jde údajně o to, aby získáním úvěru u nás mohlo jednat v dalších zemích kde by jednali o podobných úvěrech. Šlo např. o v té době podobná jednání Ruska se Švédskem. Tam byla připravena a podepsána ze strany Švédska 16. března 1934 smlouva, kterou však SSSR neratifikovalo. Šlo o úvěr mezi Švédskou vládou a vládou SSSR na švédských korun k nákupu zboží, kdy Svaz odevzdá Švédské vládě 5,50% obligace na doručitele splatné v 5-7 letech vydané v kusech K v sériích A-H podle této splatnosti. K podpisu podobné smlouvy došlo mezi SSSR a Švédskem až 7. září 1940 s úrokem 4½%. Proč vlastně šly banky nakonec na takové riziko?. Zájem peněz je pochopitelně vždy to co bankéře neodrazuje od žádných jednání. Do této hry byly zataženy ministrem zahraničí Edvardem Benešem, který měl velký zájem na uzavření dohod se Sovětským svazem, aby podpořil své politické zájmy. Pro dosažení svého cíle byl ochoten vyjednat garanční podmínky, JUDr. Karel Trapl ( ) JUDr. Karel Engliš ( ) Dr. Prokop Maxa (AMZV) Dr. Julius Friedmann (MÚA)

6 E4586 Dluhopis Obchodního zastoupení SSSR, emise ze září 1940 s datem vydání na SEK, tisk Goznak, 1940 takového rozsahu, který by bankéřům vlastně žádné riziko nepřinesl, když už stát nemohl dát půjčku ze svého. Z tehdejšího pohledu nehrozilo riziko pozdějších problémů nesplácení či jiného jako zahájení války, tedy alespoň ne brzké. Psal se teprve rok Naopak banky, ovládající náš průmysl měly zájem na oživení a lukrativních zakázkách, které by v objemu požadovaném SSSR byly tím pravým. Tak tedy banky daly souhlas a začalo se jednat. Přestože úvěrová smlouva byla čistě finanční otázkou, vznikla z popudu politických. V pozdějším záznamu z jednání na ministerstvu financí z 8. května 1941 při řešení státní záruky bylo přímo konstatováno, že úvěrová smlouva se SSSR byla sjednána v rámci opatření proti průmyslové nezaměstnanosti na přání úředních činitelů reprezentovaných ministerstvem financí. To byl také oficiální argumentace při projednávání na veřejnosti. Když banky vypracovaly svůj návrh smlouvy, byl ten ruskou stranou prohlášen za nepřijatelný, načež se konaly porady května 1935 v jejichž důsledku byl návrh přepracován politickými zásahy co mělo vliv nejen na formu, ale i konstrukci úvěru. Ministerstvo financí se tak chopilo iniciativy a vlastně koncipovalo přijatelnou smlouvu a tedy banky by takovou smlouvu samy nepřijaly, ale vzhledem k tomu, že ministerstvo financí bylo nejvyšším úřadem nad bankami, jistě využilo při jednáních i argumenty, kterým by mohlo bankám ztížit jinou obchodní činnost. Banky tak při této smlouvě bez souhlasu financí neučinily žádné kroky. To se projevilo i v textu záruční listiny, kde je psáno, že úvěrová smlouva byla ministerstvem financí předložena a jím se souhlasem vzata na vědomí. Banky by tedy samy takovou smlouvu v roce 1935 svobodně nepodepsaly. V průběhu listopadu a prosince 1934 se začaly upřesňovat informace z ruské strany k možnosti sjednání úvěru. Rusové prý vyjádřili zájem o objem asi jedné miliardy korun. To bylo ovšem vysoce nadsazeno jako jejich vyjednávací pozice a banky by takovou sumu nebyly ochotny vůbec řešit. Zajímavé je uvést si v této souvislosti několik čísel vzájemného obchodu mezi oběma státy. rok dovoz ČSR ze SSSR vývoz ČSR do SSSR Kč Kč Kč Kč Za této situace by se miliarda rovnala asi desetinásobnému ročnímu vzájemnému obratu. Problém byl nejen v objemu, ale i uváděných cifrách, tedy ve výkladu statistik. Ze Sovětského Svazu se ve skutečnosti dováželo mnohem více zboží, stejně jako při našem vývozu, ale díky tomu, že šlo přes jiné státy jako prostředníky bylo u nás počítáno do statistiky jako pocházejí z dovozové země nikoli země původu, ale ve Svazu byla statistika vedena trochu jinými metodami. Také zde se projevil i důsledek dalšího přeprodeje zboží. Současně i výše obratu pak mohla vyvodit, že některé zboží dovezené k nám přes prostředníky by se sjednáním přímého obchodu s Ruskem stalo výrazně levnější a to mnohdy až o polovinu. Takže na základě rozdílných statistik, ale zejména ve snaze o vyrovnání vzájemného obchodu bez tzv. špiček na jedné či druhé straně byla při jednáních upřesněna částka úvěru asi na Kč, tedy v případě nejvýše tříletého úvěru by se jednalo o objem asi 150 milionů korun ročně, což banky samy o sobě vylučovaly dát na úvěr v plné rozsahu. Pokud by probíhal odbyt československého zboží a SSSR by vydalo krycí směnky obnovující se po třech měsících po celou dobu sjednaného úvěru, byly by banky v takovém případě ochotny krýt asi celkem 100 až 120 milionů Kč. Firmy, které by dostaly zaplaceno hotově oproti směnkám by byly ve výhodě a bylo by správné požadovat od nich poplatek do společné pokladny vyrovnávající příjmy, ale předpokladem se mělo stát také zvýšení záruky ČSR na 80 % částky a na revolvingový kredit dokonce plných 100%.

7 V prosinci vyšlo najevo, že Rusko si představuje ne úvěr na zboží, ale bankovní půjčku k jejíž tíži by platilo hotově objednávky. Výši úvěru chtěly Rusové stále okolo 500 milionů korun s tím, že by odebrali v celé hodnotě zboží během jednoho roku, ale splatnost by pak musela být pětiletá. Pro naše firmy by se jednalo o přílišné zatížení kapacit a směřování na jednoho zákazníka, navíc v často v oborech, kdy se požadované zboží mohlo jinde prodat výhodněji a za okamžité platby. Sověti, ač o úvěr sami nežádali, začali dostávat nabídky od Francie, Anglie, Spojených států i Německa. Moskevské vyslanectví živě komunikovalo s Prahou a poukazovalo na situaci a vývoj nabídek, které by ohrozily konkurenceschopnost našich zakázek, kdybychom přišli pozdě. Rusové sami Praze sdělili, že prý mají dostatek nabídek na čtyřleté úvěry a nyní čekají nabídku dokonce na pětiletý a údajně se jim nabízejí další dvě miliardy franků z Paříže a 100 milionů dolarů z USA. Pětiletý úvěr nabídl Rusku prezident Říšské banky Hjalmar Schacht, aby tím Německo získalo dobrou obchodní pozici a upevnilo si stávající, jenže ostatní státy se nezačaly předhánět v nabídkách jak Schacht předpokládal a tak mu zůstal v ruce černý Petr pevně daného příslibu na úvěr ve výši RM, který však nechtěl ve skutečnosti příliš realizovat. Hjalmar Schacht ( ) Během jednáních vznikaly otázky případného zpětného dovozu z Ruska a obavy, aby nešlo o zemědělské produkty, které by Československo v žádném případě nechtělo. Mezitím do tisku pronikly informace o probíhajících jednáních o úvěru. Rusové velmi nelibě nesly předčasnou publicitu a také to dali najevo, když okamžitě žádaly o důvěrná jednání jinak že přeruší vyjednání o obchodní smlouvě. Kromě bankovního úvěru měli Rusové také žádat u nás o státní půjčku. Tu by však nebylo vůbec ochotno Československo poskytnout a tak nedošlo ani na zahajovací jednání v této otázce. Mezitím začínají zástupci obchodní mise SSSR v Praze vyjednávat s průmyslovými podniky o případných nabídkách a dodávkách. Velké koncerny jednají v součinnosti se svými bankami o tak velkých objednávkách. Při jednom takovém jednání navrhl generální ředitel Vítkovického horního a hutní těžířstva Oskar Federer, zda by nebylo účelné vytvořit kromě bankovního také průmyslové konsorcium, které by se staralo o financování obchodů. Byl by to sice zastřený úvěr kromě těch sto milionů co nabízejí banky, ale celkově by se mohlo jednat o objem až 300 milionů rozdělených do tří let, s čímž by se Rusové asi již spokojili. Edvard Beneš byl z vývoje a protahování situace nervózní a tak koncem roku padlo rozhodnutí, že se jednání o podpisu obchodní smlouvy oddělí, protože ta byla již téměř hotova. Tím skončila první etapa jednání o úvěru a další započala v lednu Peněžní ústavy byly spokojeny s návrhem průmyslu, ale měly obavy. Pokud by se zapojily průmyslové podniky, které by si výrobu financovaly z peněz uložených u bank, úvěrů a tedy vlastně opět z bankovních peněz, bylo by nutné, aby se obchod poté soustřeďoval opět jen u těchto firem, které by poskytly těch chybějících 200 miliónů a vyvstala tedy otázka, jak by byla řešena splatnost a úroky. Stále častěji se v zápisech z porad objevuje nutnost státní záruky nejlépe formou poskytnutí státních pokladničních poukázek bankám, alespoň v posledních dvou letech úvěru, aby mohly mobilizovat své peníze. Rusové stále požadují při jednání nízké úročení, jenže banky by chtěly, aby se jim dostalo náležitého úrokování a aby navíc dodavatelé poskytující úlevy a provize Oskar Federer ( ) 2-3% z obnosu faktur odevzdaly tyto peníze konsorciu bank poskytující tento úvěr. Velikost úvěru a celkové podmínky, které se na začátku objevily jednoznačně odmítly největší banky řešit samostatně a tak vzniklo bankovní konsorcium. To bylo složeno z našich největších bank a podle klíče se také rozdělovaly peníze i později vydané obligace. Hlavní slovo a vedení konsorcia převzala Živnostenská banka s podílem 20,00 %, následovaly Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) s 15,20 %, Česká eskomptní banka a úvěrní ústav měla 12,40 %, Banka pro obchod a průmysl dříve Länderbanka 10,80 %, Česká banka Union 10,00 %, Ústřední banka Českých spořitelen 8,80 %, Banka Československých Legií 7,60 %, Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka 6,00 %, Česká průmyslová banka 5,20 % a s nejmenším podílem 4,00 % Agrární banka Československá. Všechny tyto banky podle uvedeného klíče byly ochotny poskytnout celkem Kč. Ruské dodávky měly být vyhrazeny pouze podnikům zúčastněným na průmyslovém konsorciu. Banky stále chtěly splatnost 3 let oproti požadované pětileté době. Mimořádný zplnomocněný ministr Dr. Julius Friedmann přednesl v poradě na konci roku 1934 informaci, že jednání o vzájemné obchodní dohodě jsou skoro u konce a že pokud se týká úvěru, Rusové požadují, aby jeho projednání vycházelo nikoli z jejich strany jako žádost, ale aby věc byla aranžována jako podnět od nás. Dále sdělil, že Rusové se nechtějí vázat na určitý druh zboží, ale chtějí objednávat výrobky dle své volby. Dr. Hanuš Ringhoffer jako zástupce strojírny zdůraznil, že Rusové nikdy doposud nezískali pětiletý úvěr a obával se, aby Rusové neobjednávali jen to zboží, které nemohou nikde jinde dostat a my jim nepomáhali prorážet jednání jinde. Rovněž jsou očekávány jednání o cenách, protože Rusové tím, že budou platit hotově budou požadovat další slevy. Probíhající jednání o dodávkách bylo pod politickým tlakem vyjednáváno za zvlášť stlačených cen. Dalším důvodem byla i snaha o nastartování ekonomiky a také snaha podniků proniknout na velký trh. Podniky se měly vyjádřit, kdo do toho půjde. Všichni měli obavy, aby kromě této smlouvy neklesl obrat zboží za normálních podmínek. Z porady bankéřů vyplynulo, že se má obecně za to, že Rusové dají příslib zachování normálních objednávek ve stejné výši jako na základě úvěru. P Živnostenská banka v Praze, ulice Na Příkopě, záběr asi z roku 1902 >

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více

Praha, 31. března 2014

Praha, 31. března 2014 Praha 30. dubna 2014 Duben je krásným poslem jara, zejména, když jako letos vše krásně pučí a rozkvétá. Jaro je znamením blížícího se léta, které nám dodá paprsky blahodárného slunce. Prvního dubna si

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. Úvod. Radost z hlediska průběhu státního převratu dne 20. října 1918 tlumena byla značně dusným hospodářským ovzduším

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2002 - Česká republika

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2002 - Česká republika Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2002 - Česká republika Výsledky projektu HESO za Českú republiku zostavuje Institut ekonomických studií

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Predikce vývoje trhu hypotečních úvěrů v ČR

Predikce vývoje trhu hypotečních úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Predikce vývoje trhu hypotečních úvěrů v ČR Diplomová práce Autor: Tereza Mirvaldová Finance Vedoucí práce: Ing. David Mareš, M.B.A. Ph.D.

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

ÚVODNÍ SLOVO Finanční ředitel jednoho našeho významného klienta mi před několika lety řekl, že když slyší slovo antimonopolní úřad, vždy se mu nejprve vybaví faktury naší advokátní kanceláře, a poté myšlenky

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

EGAP. Výroční zpráva

EGAP. Výroční zpráva EGAP 2008 Výroční zpráva EGAP Výroční zpráva 2008 PŘEHLED PROTIKRIZOVÝCH OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE ZLEVNĚNÍ A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ Zvýšení pojistného krytí u vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 %.

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

EKONOMIKA &LEGISLATIVA

EKONOMIKA &LEGISLATIVA TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 9/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více