Vize ekonomiky ČR vs. Dopady krize: adaptace a implikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vize ekonomiky ČR vs. Dopady krize: adaptace a implikace"

Transkript

1 Vize ekonomiky ČR vs. Dopady krize: adaptace a implikace Prof. Michal Mejstřík Institut ekonomických studií UK-FSV a EEIP,a.s Konference Aktuální otázky ve zdravotnictví konaná ve dnech v hotelu Aquapalace, Čestlice Snímek 1

2 Obsah: 1. ČR v době finanční krize Kontextuální pohled na dopady finanční krize ve světě Protikrizové balíčky ve světě a jejich význam pro ČR Dopady krize v ČR Národní protikrizový plán v ČR 2. Restrukturalizační opatření podniku v době krize 3. Elementy výhledu ekonomiky ČR vize NERVu 4. Závěr Snímek 2

3 2. Současný retailový trh ve světě a ČR V roce 2008 pokles cen akcií ale pokračující nárůst bankovních depozit, růst akcií opět 2009 Bil. USD Bankovní depozita Vládní dluh Soukromý dluh Akcie Bankovní depozita = konzervativní nástroj Existuje vysoký potenciál pro kvalitní finanční poradenství Zdroj: McKinsey (2009) Snímek 3

4 POKLES BANKOVNÍCH ŮVĚRŮ V ROCE > NIŢŠÍ TOKY GLOBÁLNÍHO KAPITÁLU Source: McKinsey (2009) Snímek 4

5 Změna globální struktury finančních aktiv vzestup Číny 1) Transfer globálního bohatství do Cíny 2) Transfer úspor 3) Rostoucí role rozvíjejících se trhů (Čína, Indie etc.) Zdroj: McKinsey (2008) Snímek 5

6 % Různá struktura finančních aktiv ve světě USA Eurozóna VB Rusko Východní Evropa Japonsko Čína Indie Bankovní depozita Vládní dluh Soukromý dluh Akcie Zdroj: McKinsey (2009) Snímek 6

7 Bil. USD Penzijní a podílové fondy patří k největším správcům aktiv ve světě 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 30,4 25,0 Penzijní fondy 26,2 18,8 Podílové fondy 18,9 16,5 5,1 5,0 4,4 4,8 Pojišťovny Petrodolary Asijští investoři (státy) ,9 Hedžové fondy 1,4 0,9 0,9 Private equity Bankovní depozita = konzervativní nástroj Existuje vysoký potenciál pro kvalitní finanční poradenství v českém prostředí však je situace podstatně jiná / určitá nerozvinutost českého trhu v oblasti finančního investování Zdroj: McKinsey (2009) Snímek 7

8 USD bn Největší držitelé US Gov t dluhu Mnoho z tohoto dluhu je drženo soukromým sektorem, ale okolo 40 % je v držení veřejných entit či vlád. červen 2009: Largest international buyer of US debt Increased by USD bn y-o-y (2009/2008) Venezuela, Indonesia, Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Nigeria, Algeria Russia s investment into US debt grew over 393% between January 2008 and March Bahamas, Bermudas, the Cayman Islands, Panama etc. Snímek 8

9 Rostoucí vklady v bankách/konzervativismus českých investorů Úloha bank vzrostla během krize (konzervativnost resp. nedůvěra českých investorů v kapitálový trh) konzervativnost českých investorů jde však na úkor spořícím a jiným investičním finančním produktům Zdroj: MF ČR, ČNB, AKAT Snímek 9

10 Největší sovereign wealth funds Source: McKinsey (2009) Snímek 10

11 % of GDP Stupeň bankovního zprostředkování ve SVE Czech Rep. Slovak Rep. Poland Hungary CE Average Eurozone Average assets/gdp deposits/gdp loans/gdp Podstatně nižší míra ve SVE oproti EU A konzervativnější přístup bank Source: Mejstřík, Pečená, Teplý (2008), RB (2009) Snímek 11

12 Výkonnost české ekonomiky v kontextu SVE Odlišné ekonomické podmínky ČR vs Pobaltské státy Přebytek depozit nad úvěry bank (nejvíce v EU) Nízký podíl zadlužení v cizích měnách jak podnikového sektoru tak domácností Dostatek likvidity v české bankovním systému, nebyla potřeba pomoc EU či MMF Zdroj: ČNB (2009) Snímek 12

13 TOP světové banky 2006 (trţní kapitalizace) Source: Financial Times Snímek 13

14 Dopady krize ve světě (1) Trţní kapitalizace bank Snímek 14

15 Změna: TOP 3 světové banky v červenci 2009 jsou čínské! Source: The Banker Snímek 15

16 Globální krize a země SVE Pokles světového HDP v 2009, růst v 2010? V nebo W? Pokles světového export a průmyslové produkce (%) implikuje pokles světového HDP Zdroj: WIIW, IMF (2010) Snímek 16

17 Výkonnost české ekonomiky v kontextu SVE Vývoj ekonomiky v SVE a ve světě (meziročně v %) Zdroj: WIIW (2010) Snímek 17

18 Protikrizové balíčky část prvá - stimuly Snímek 18

19 Protikrizové balíčky část druhá dle IMF Podpora finančnímu sektoru (duben 2009, % HDP roku 2008) Země Kapitálová injekce Odkup aktiv/půjčka MF Podpora od centrální banky Dodatečná likvidita od centrální banky Záruky Celkem z veřejných rozpočtů Přímo od vlády USA 3,9 1,3 1,1 42,1 31,3 79,6 6,3 AT 5, ,3 5,3 BE 4, ,2 30,9 4,7 FR 1,2 1, ,4 19 1,5 DE 3,8 0, ,2 3,7 EL 2,1 3, ,2 11,6 5,4 IR 5, ,3 IT 1, ,5 0 3,8 1,3 NL 3,4 2, ,7 39,8 6,2 PT 2, ,4 2,4 ES 0 4, ,3 22,8 4,6 SE 2,1 5,3 0 15,3 47,3 70 5,8 UK 3,9 13,8 12,9 0 51,2 81,8 20,2 HU 1, ,7 1,1 6,9 1,1 PL 0, ,2 3,6 0,4 AUT 0 0,7 0 0 N/A 0,7 0,7 JAP 2,4 11,3 0 1,2 7,3 22,1 0,8 PLC 0, ,5 0 G20 1,9 2,5 1 12,4 14,3 32,1 3,4 Rozvojové země 0,2 0,1 0,4 1,6 0,1 2,4 0,1 Zdroj: IMF duben 2009 Snímek 19

20 Global context Očekávaná vyšší inflace Očekávaná vyšší inflace jako důsledek expanzivní monetární politiky Efekt cen energií??? Zdroj: IMF (2010) Snímek 20

21 Globální krize a země SVE Fiskální nerovnováha ve světě (2010) Zdroj: PIMCO (2010) Snímek 21

22 Globální kontext/první noha makroekonomické dopady krize na periferní země EU implikují vyšší potřebu financování vlád resp. vydávání dluhopisů Zdroj: Dealogic, Citigroup Snímek 22

23 Globální kontext/první noha makroekonomické dopady krize na periferní země EU..což implikuje vyoský podíl dluh/hdp nejen u PIGS (i Finska) Source: Fitch (2010) Snímek 23

24 Globální kontext/první noha makroekonomické dopady krize na periferní země EU Kreditní riziko zemí PIGS reflektováno na trhu Vyšší CDS spread -> vyšší riziko -> dražší dluh Zdroj: The Economist 4/2010 Snímek 24

25 Globální kontext/druhá noha konkurenceschopnost - cenová Klesající konkurenceschopnost PIGS (euro ) Zdroj: BIS (2010) Snímek 25

26 2. Globální kontext/druhá noha konkurenceschopnost necenová Konkurenceschopnost PIGS vs Finsko Snímek 26

27 2. Globální kontext/druhá noha - konkurenceschopnost ČR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko Snímek 27

28 Globální kontext/druhá noha konkurenceschopnost Inovace ale různé úrovně produktivity podpora zombies!!! Růst zaměstnanosti podle kvartilů produktivity je dlouhodobým signálem (EU vs. Čína vs. USA) 7% 6% 5% 4% 3% 2% EU USA 1% 0% -1% Most prod. 2nd prod. 3rd prod. Least prod. -2% Nedomyšlené státní zásahy a podpory mohou blokovat nutné strukturální/inovativní změny a neřešit staré problémy Staré země EU mohou zaostávat za Čínou a USA v produktivitě, ale nikoliv země SVE Zdroj: Mejstřík & Chytilová (2008) podle Gretschmann (2006), The Economist 11/2009 Snímek 28

29 Dopady krize v ČR přenos krize do ČR Ačkoliv Česká republika nebyla zasaţena finanční krizí a toxickými aktivy, hospodářská krize byla v roce 2009 nevyhnutelná. Krize dopadla na jednotlivé sektory ekonomiky nerovnoměrně. Zdroj: ČNB Snímek 29

30 Protikrizová opatření (1) Zdroj:Národní protikrizový plán Snímek 30

31 Protikrizová opatření (2) Zdroj:Národní protikrizový plán Snímek 31

32 Protikrizová opatření (3) Zdroj:Národní protikrizový plán Snímek 32

33 Rizika Pomalejší oţivení (především Eurozóny), Další destabilizace v SVE Nejistota v bankovním a finančním sektoru Vyšší (než očekávaný) nárůst platební neschopnosti českých firem i domácností Růst nezaměstnanosti České oţivení s časovým zpoţděním za oživením globálním a Eurozóny Obezřetné chování bankovního sektoru Rozhodující: udrţení makroekonomické stability Kontrola deficitů veřejných financí Opatření v sociální oblasti Odolnost ekonomiky vůči vnějším šokům Problém deficitu veřejných financí 2010 Janotův balíček Snímek 33

34 3. Výkonnost české ekonomiky v kontextu SVE Vývoj ekonomiky v ČR (mezikvartálně v %) Zdroj: OECD (2010) Snímek 34

35 2. Globální kontext/druhá noha konkurenceschopnost Volatilní měnové kurzy Zdroj: WIIW (2010) Snímek 35

36 Dopady krize v ČR (10) Rostoucí úvěrové riziko českých podniků / / / / / / zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců nad 250 zaměstnanců Podnikový sektor Pramen: ČNB (Centrální registr úvěrů) Rostoucí riziko zejména středních podniků ( zaměstnanců) Možné řešení garance ČMZRB Zdroj: ČNB( Centrální registr úvěrů) Snímek 36

37 3. Výkonnost české ekonomiky v kontextu SVE Klesající dynamika bankovních úvěrů v SVE (meziročně v %) Source: WIIW (2010) Snímek 37

38 Dopady krize v ČR (7) Relativní niţší dynamika / pokles úvěrů (měsíční data, meziroční růst bankovních úvěrů podnikům podle počtu zaměstnanců v %) / / / zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců nad 250 zaměstnanců Podnikový sektor Snížení dynamiky Pramen: ČNB u všech (Centrální typů registr úvěrů úvěrů) 5,7% meziroční pokles u úvěrů pro podniky střední velikosti ( zaměstnanců) Zdroj: ČNB(Centrální registr úvěrů) Snímek 38

39 2. Současný retailový trh ve světě a ČR Pokles dynamiky poskytování úvěrů Oživení na úvěrovém trhu bude souviset s vývojem ekonomiky a fází ekonomického cyklu Zdroj: ČNB Singer (2010) Snímek 39

40 Mld. Kč Dopady krize v ČR (12) Vyšší úvěrové riziko českých bank plně pokryto ,6 27,6 23,2 13,1 12,3 21,1 16,3 10,9 9,0 8,7 36,9 42,8 46,3 24,1 26, Ztrátové pohledávky (>360 dnů) Nestandardní pohledávky ( dnů) Pochybné pohledávky ( dnů) Opravné položky k pohledávkám celkem Zvýšený podíl klasifikovaných pohledávek, ale ztrátové jsou pokryty opravnými položkami Zdroj: ČNB Snímek 40

41 Vývoj územních rozpočtů 2009 (mld.kč) odhad CCB listopad 2009 časopis Moderní obec odhad 2009 růst 09 příjmy celkem 207,6 396,9 210,4 399,1 0,55% --daňové příjmy 98,5 204,2 92,8 192,5-5.7% --nedaňové příjmy 13,6 29,5 14,2 30,8 4,41% --kapitálové příjmy 7,1 16,3 6, ,88% --přijaté transfery 88,5 146,9 97,3 16 1,5 9,94% výdaje celkem 169,5 381,8 181,8 414,1 8,46% --běžné výdaje 141,5 288,4 148,3 302,3 4,82% --kapitálové výdaje 28,0 93,5 33,4 111,8 19,57% saldo 38,1 15,0 28, 6-15,0 Pramen: Zpráva o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2009, Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a.s.,věra Kameníčková, CCB-v časopise Moderní obec, listopad 2009 Poznámka: Údaje nezahrnují příjmy a výdaje města Brno ve 2. čtvrtletí 2009 Při odhadech CCB aplikovala stejné relace hlavních příjmových a výdajových položek v prvním pololetí roku 2008 a celoročních údajů i na rok Za výše uvedených předpokladů by se celkové příjmy územních samospráv v roce 2009 ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 0,6 %, výdaje pak o 8,4 %. Saldo jejich rozpočtů by se z loňského přebytku ve výši 15 mld. Kč obrátilo ve schodek ve stejném rozsahu. Daňové příjmy by se snížily méně, než se očekávalo. Přesnější odhady vycházející z aktualizovaných dat by mohlo poskytnout Ministerstvo financí. Snímek 41

42 Obsah: 1. ČR v době finanční krize Kontextuální pohled na dopady finanční krize ve světě Protikrizové balíčky ve světě a jejich význam pro české podniky Dopady krize v ČR Národní protikrizový plán v ČR 2. Restrukturalizační opatření podniku v době krize 3. Elementy výhledu ekonomiky ČR 4. Závěr Snímek 42

43 Časování Krize Divestice Restrukturalizac e Cost-cutting Hrozící úpadek Úpadek Razantní costcutting (insolvenční správce a soud) Konkurs Konec insolvenčního řízení Příprava moratoria Příprava reorganizačního plánu Moratorium Reorganizac e Konec insolvenčního řízení Snaha o kapitálovou stabilizaci společnosti Konkurs Snímek 43

44 Kam dál? (1) Úpadek společnosti Insolvenční návrh Moratorium (3 měsíce) čas na jednání s bankami (nejde o insolvenci) možnost připravit ve spolupráci s věřiteli reorganizační plán (rozvrh, pořadí vypořádání pohledávek) možnost ustanovení předběžného insolvenčního správce možnost zrušení moratoria hlasy nadpoloviční většiny věřitelů moratorium může trvat max. 3 měsíce (se schválením soudu ještě 30 dní navíc) Konkurs dva způsoby - zpeněžení celé majetkové podstaty nebo zpeněžení po částech vedení společnosti přechází na insolvenčního správce znemožňuje výkon rozhodnutí, zastavuje exekuční řízení, závazky, které nebyly uspokojeny z výěžku konkursu nezanikají soupis pohledávek, incidenční spory, soupis součástí majetkové podstaty Reorganizace možnost připravit ve spolupráci s věřiteli reorganizační plán (rozvrh, pořadí vypořádání pohledávek) stále lepší ve vztahu k bankám dohled insolvenčního správce konsensuální vs. nekonsensuální reorganizace možnost nastartovat provoz ještě před zpeněžením majetku společnosti (potenciálně vyšší výnos) Snímek 44

45 Obsah: 1. ČR v době finanční krize Kontextuální pohled na dopady finanční krize ve světě Protikrizové balíčky ve světě a jejich význam pro české podniky Dopady krize v ČR Národní protikrizový plán v ČR 2. Restrukturalizační opatření podniku v době krize 3. Elementy výhledu ekonomiky ČR vize NERVu 4. Závěr Snímek 45

46 Problém budoucnosti: Fiskální deficity a volební cyklus Snímek 46

47 % od konkrétního volebního cyklu (průmer cyklu = 100%) Finský rozpočtový deficit není závislý na volebním cyklu- krásný příklad fiskální zodpovědnosti Finsko - volební cyklus a rozpočtový deficit ( ) 1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% % 0% -100% -200% -300% -400% -500% -600% VOLEBNÍ CYKLUS VOLEBNÍ CYKLUS VOLEBNÍ CYKLUS VOLEBNÍ CYKLUS Snímek 47

48 % od průměru konkrétního cyklu (průměr cyklu = 100%) Maďarský rozpočtový deficit je silně ovlivňován volebním cyklemkrásný příklad fiskální nezodpovědnosti Maďarsko - volební cyklus a rozpočtový deficit ( ) 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% VOLEBNÍ CYKLUS VOLEBNÍ CYKLUS VOLEBNÍ CYKLUS VOLEBNÍ CYKLUS VOLEBNÍ CYKLUS Snímek 48

49 % od konkrétního volebního cyklu (průmer cyklu = 100%) České rozpočtové deficity a volební cyklus- Maďarsko to není, ale Finsko s jeho zdrženlivostí také ne ČR - volební cyklus a rozpočtový deficit ( ) 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% VOL. CYKL. VOL. CYKL. VOLEBNÍ CYKLUS VOLEBNÍ CYKLUS VOLEBNÍ CYKLUS Snímek 49

50 Střednědobá fiskální (ne)udržitelnost v české realitě dle fiskálního výhledu MF Hrubý domácí produkt Predikce Predikce Výhled Výhled Fiskální výhled - duben 09 (mld. Kč, b.c.) (růst v %, s.c.) 2,7-5,0 0,3 2,8 3,3 0,8 2,4 3,0 Spotřeba domácností (růst v %, s.c.) 3,4 0,7-1,3 2,3 2,5 0,9 2,0 2,5 Spotřeba vlády (růst v %, s.c.) 1,6 2,0-1,0-0,6-0,2 1,2 0,8 0,0 Tvorba hrubého fixního kapitálu (růst v %, s.c.) -1,1-7,8-3,9 2,5 3,6-0,2 2,5 3,0 Příspěvek zahr. obch. k růstu HDP (proc. body, s.c.) 1,5-1,0 1,4 0,6 1,0 0,5 0,6 1,0 Deflátor HDP (růst v %) 1,7 2,7 0,2 2,3 2,0 0,7 2,2 2,2 Průměrná míra inflace (%) 6,3 0,9 1,4 1,8 2,0 0,9 2,2 2,0 Zaměstnanost (VŠPS) (růst v %) 1,6-1,3-1,9 0,0 0,5-1,6-0,4 0,4 Míra nezaměstnanosti (VŠPS) (průměr v %) 4,4 6,5 8,4 8,2 7,6 7,5 8,3 8,0 Objem mezd a platů (dom. koncept) (růst v %, b.c.) 8,7-0,3-1,1 4,5 5,3 2,3 4,7 5,2 Podíl BÚ na HDP (%) -3,1-1,4 0,4 0,9 0,9-2,6-2,3-1,2 Cíl pro vládní sektor 1) (ESA 95) Predikce Výhled Výhled Výhled (mld. Kč) [ 1 ] -77,4-239,6-195,8-215,7-222,6 (% HDP) [ 2 ] -2,1-6,6-5,3-5,6-5,5 Rozdíl ESA 95 - fiskální cílení (mld. Kč) [ 3 ] -40,2-7,7-14,9-4,2-14,2 Cíl pro veřejné rozpočty (metodika fiskálního cílení) (mld. Kč) [ 4=1-3 ] -35,4-233,4-180,9-211,5-208,4 (% HDP) [ 5 ] -1,0-6,4-4,9-5,5-5,1 Saldo složek VR mimo SR a SF (% HDP) [ 6 ] 0,9-0,7-0,3-0,3-0,2 Cíl pro státní rozpočet a státní fondy (% HDP) [ 7=5-6 ] -1,9-5,8-4,7-5,2-5,0 (mld. Kč) [ 8 ] -69,4-208,4-163,7-184,1-184,0 státní rozpočet (mld. Kč) [ 8a ] -46,7-205,2-160,3-184,5-183,5 státní fondy (mld. Kč) [ 8b ] -22,7-3,2-3,5 0,4-0,5 Predikce příjmů SR a SF (mld. Kč) [ 9 ] 1081,7 1075,3 1131,5 976,4 1013,3 státní rozpočet (mld. Kč) [ 9a ] 987,2 937,7 1018,1 936,4 973,4 státní fondy (mld. Kč) [ 9b ] 94,4 137,6 113,4 40,0 39,8 Nové výdajové rámce pro SR a SF (mld. Kč) [ 10=9-8 ] 1151,1 1283,7 1295,2 1160,5 1197,2 státní rozpočet (mld. Kč) [ 10a ] 1033,9 1142,9 1178,3 1120,9 1156,9 státní fondy (mld. Kč) [ 10b ] 117,2 140,8 116,9 39,6 40,3 Snímek 50 Deficity sektoru vlády v letech ovlivňují předpoklady o prodeji jednotek přiděleného množství CO 2 (deficit 2009 zlepšen o cca 11 mld. Kč, pro 2010/2011 předpoklad nulového dopadu, v roce 2012 kompenzující zhoršení deficitu). Výdajové rámce 2009/2010 nastaveny v období konjunktury roku 2007 bez významné modifikace nastavení odráží původní optimistická očekávání budoucího vývoje, vyšší hladina plánovaných výdajů zvedá deficity. Koncem 2008/počátkem 2009 přijala Vláda opatření ke zmírnění dopadů krize a podpoře tuzemské ekonomiky: souhrnná výše cca 2 % HDP. Schválen balíček úsporných opatření s cílem snížit deficit sektoru vlády v roce 2010 na 5,3 % HDP Další roky výhledu ovlivněny koncem účinnosti protikrizových a úsporných opatření

51 Střednědobá fiskální (ne)udržitelnost v české realitě Hrubý konsolidovaný vládní dluh Podíl vládního dluhu na HDP byl do roku 2008 pod hranicí 30 %HDP, jiţ v roce 2010 se přiblíţí 40 % HDP a po roce 2012 překročí 44.5 % HDP Strukturální saldo vládního sektoru (v % HDP) překračuje hranice sjednané s EU Predikce Výhled Výhled Výhled Růst HDP ve stálých cenách (v %) 2,7-5,0 0,3 2,8 3,3 Růst potenciálního HDP (v %) 3,5 3,0 2,3 2,3 2,8 Produkční mezera 2,9-5,1-6,9-6,5-6,1 Saldo vládního sektoru -2,1-6,6-5,3-5,6-5,5 Cyklická složka salda 0,8-1,4-2,0-1,9-1,7 Cyklicky očištěné saldo -2,9-5,2-3,4-3,8-3,9 Jednorázové a ostatní přechodné operace -0,1 0,2-0,1-0,1-0,3 Strukturální saldo -2,8-5,4-3,3-3,8-3,6 Úroky 1,1 1,2 1,8 2,1 2,2 Strukturální primární saldo -1,7-4,2-1,5-1,7-1,3 Změna strukturálního salda -1,3-2,6 2,1-0,5 0,2 Snímek 51

52 Střednědobá fiskální (ne)udržitelnost v české realitě Dočasné zlepšení stavu veřejných financí především cyklického charakteru rokem 2009 končí. Reformy od roku 2009 nedostatečné pro udržitelnost veřejných rozpočtů ve střednědobém horizontu, trvá potřeba implementace strukturálních reforem (mj. důchodového systému) V červnu 2008 ukončena procedura při nadměrném schodku, ČR se však do této procedury koncem roku 2009 zřejmě vrátí (na základě platného střednědobého výhledu nedojde ke snížení deficitu sektoru vlády pod 3% maastrichtskou hranici). Při platné metodice výpočtu strukturálního salda nebude dosaženo ani snížení strukturálního vládního deficitu na 1 % HDP do roku 2012, ke kterému se ČR zavázala v rámci fiskálních pravidel EU (tzv. střednědobý rozpočtový cíl). Protože EK nepřipustí významné překračování 3% deficitů za rok 2012, ČR bude nucena pokračovat ve fiskální konsolidaci. Snímek 52

53 Dlouhodobá fiskální (ne)udržitelnost v české realitě Snímek 53

54 Dlouhodobá fiskální (ne)udržitelnost v české realitě Makroekonomické předpoklady projekcí v % HDP Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Růst produktivity 4,1 3,8 2,9 1,8 1,7 1,7 1,7 práce Reálný růst HDP 6,6 4,4 2,5 1,4 0,9 0,7 1,1 Míra participace muţů (ve věku 15-64) Míra participace ţen (ve věku 15-64) Celková míra participace (ve věku 15-64) Míra nezaměstnanosti Podíl populace starší 65 let na celkové populaci 78,3 78,7 81,0 78,8 78,5 79,0 78,9 61,6 63,3 66,7 66,0 66,0 67,8 68,1 70,0 71,0 73,9 72,5 72,3 73,5 73,5 5,3 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 14,4 15,4 20,2 22,9 26,3 30,9 33,4 Projekce MF ukazují fiskální neudržitelnost bez zásadních zásahů v % HDP Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Celkové výdaje 42,4 41,1 40,1 41,8 44,6 49,5 54,5 z toho: Výdaje závisející na věkové struktuře 19,2 18,7 18,8 20,1 21,9 24,8 26,5 Důchody 8,2 7,7 7,7 8,1 9,6 11,5 12,4 Důchody v rámci sociálního zabezpečení 8,2 7,7 7,7 8,1 9,6 11,5 12,4 Starobní a předčasné důchody (55+) 7,5 7,1 7,1 7,4 9,0 10,9 11,8 Ostatní důchody (do 54) 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 Zaměstnanecké důchody 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zdravotní péče 6,3 6,3 6,7 7,3 7,8 8,5 8,9 Dlouhodobá péče 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 Vzdělání 3,6 3,4 3,1 3,3 3,1 3,1 3,4 Ostatní výdaje závisející na věkové struktuře 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 z toho: Úroky 1,1 1,1 0,8 1,2 2,1 4,2 7,5 Celkové příjmy 41,4 39,6 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 z toho: Důchod z vlastnictví 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 z toho: Pojistné na důchodové zabezpečení 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 Aktiva fondů důchodového zabezpečení (a) 0,4 2,9 13,2 22,9 26,3 9,8 0,0 z toho: Konsolidovaná aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Snímek 54

55 Dlouhodobá fiskální neudrţitelnost zejména penzijního systému v ČR Dlouhodobá projekce MF výdajů vs. příjmů Primární deficit a prudce rostoucí státní dluh zejména díky růstu nákladů na zdravotní péči a důchody. Navíc rozhodnutí Ústavního soudu v dubnu Dlouhodobá fiskální neudrţitelnost v důsledků stárnutí populace a prodlouţení naděje na doţití aţ 88 let (ČSÚ 2009), hrozba poklesu reálných důchodů Potřeba penzijní reformy s povinným druhým fondovým pilířem (soukromé fondy + 1 státní jako v Singapuru?) Snímek 55

56 Proč potřebujeme fiskální zodpovědnost? Zadluţování má dynamické dopady, neroste jen dluh samotný, ale i cena peněz a tedy pákově i náklady dluţní sluţby Rozdíl mezi dnešními náklady a optimistickým scénářem činí (v dnešních cenách) 30 mld. Kč ročně Při výši dluhu 60% (limit Maastrichtu) je roční náklad vyšší o téměř 70 mld. Pro porovnání (data 2008): Dávky státní sociální podpory 54 mld.kč Náklady na vysoké školství- 26 mld. Kč Dluhová služba Dnešní stav, dluh 30% HDP, úrok 4% p.a. Za 2 roky 40% a úrok 5%p.a. Vyšší cena dluhu (6%p.a.) Dluh 60% HDP za 5% Zdroj: Deloitte CZ Snímek 56

57 Vize: Návrhy vybraných dlouhodobých opatření NERVu Viz Závěrečná zpráva NERVu ze září 2009 na stránkách Snímek 57

58 Opatření na straně výdajů (1/2) Strukturální reformy sociálního systému Provázání podpor v nezaměstnanosti na veřejně prospěšné práce nebo veřejnou službu, případně na účast v rekvalifikačních kurzech Zrušení automatické indexace dávek Analýza souběhu dávek a jejich dopadu na motivaci k účasti na ekonomických aktivitách Testování dávek na příjmovou a majetkovou situaci žadatele Další parametrické úpravy průběžného solidárního pilíře jsou nevyhnutelné a měly by zahrnovat mj.: automatické prodluţováním odchodu do důchodu ve vazbě na očekávanou délku dožití (Skandinávie) v stanoveném poměru (autopilot) třeba 1:1 nebo 1:2 (12 měsíců navýšení průměrné délky dožití bude znamenat prodloužení věku odchodu do důchodu o 6 resp. 4 měsíce). Revize jednou za 3 roky. zrušení náhradních dob (vysokoškolské studium, rodičovská dovolená) přechod na indexaci podle indexu spotřebního koše domácností seniorů Druhý, fondový a plně zásluhový pilíř, byť veřejně spravovaný a státem garantovaný (jako Central Provident Fund v Singapuru), je pro zachování rozumného náhradového procenta velmi potřebný Analytické podklady jsou dávno připraveny, je třeba jednat Snímek 58

59 Opatření na straně výdajů (2/2) Odstranění obtížně zdůvodnitelné diskrepance v relativních cenách bytové výstavby a infrastrukturních staveb a zavedení spolupráce se soukromým sektorem při výstavbě infrastruktury (za předpokladu jasné prokazatelnosti úspor oproti výdajům na infrastrukturu z veřejných zdrojů podle robustní mezinárodně akceptované metodiky) Zásadní sníţení výdajů na správu státu prostřednictvím externích personálních auditů a periodických výkonnostních auditů zahrnutí nyní nezdanitelných náhrad do daňového základu ústavních činitelů; omezení hmotných požitků a dalších výhod Zavedení centralizovaného nákupu a center sdílených služeb ve státní správě Opatření pro posílení transparence a omezení korupce (viz samostatná návrhová část) Omezení výdajů na stavební spoření a dalších podpor vlastnického bydlení (bubliny na trhu realit vznikly mimo jiné i vinou těchto opatření; navíc mají ve svých důsledcích pravděpodobně dosti negativní dopad na mobilitu pracovní síly) Snímek 59

60 Opatření na straně příjmů Postupné sbliţování sníţené sazby DPH k základní sazbě, zvýšení základní sazby Podstatné zvýšení spotřebních daní zejména v případě substancí s negativními účinky na lidské zdraví Časový harmonogram pro podstatné zvýšení majetkových daní (menší distorzní účinek na ekonomický růst než přímé daně) Vyšší příjmy z dividend ČEZ Zvýšení ekologické daně a jejich zdrojové využití pro zdravotní péči a environmentální opatření (elektřina, plyn, uhlí) Důsledný prodej povolenek na vypouštění CO2 (tedy nikoli jejich rozdávání) Pokud se budou přijímat opatření na straně přímých daní včetně kvazipojištění : respektovat potřebu nezvyšování nákladů práce na straně zaměstnavatelů, jejichž důsledkem je v krátkém období snížení poptávky po práci usilovat o vyšší příjmy z přímých daní pomocí pružnějšího trhu práce, eliminací daňových výjimek a rozšíření daňového základu Snímek 60

61 Fiskální pravidla Posílení role ministerstva financí a pravidel rozpočtové politiky tak, aby MF ČR dokázalo udržet kontrolu nad celou rozpočtovou soustavou zakotvení upraveného maastrichtského pravidla pro veřejné deficity a veřejný dluh: růst HDP + deficit veřejných rozpočtů 4% (alternativně pravidlo strukturálního přebytku na úrovni 2-3% HDP). doplněného o zvláštní reţim odvíjející se od vývoje státního dluhu (po překročení hranice 40% zostřený reţim výdajových škrtů) Zavedení sankcí při nedodržení pravidla na úrovni kabinetu (nesmí rozpočet porušující pravidla předložit), tak PS (může měnit vnitřní strukturu rozpočtu, ale nikoli porušovat pravidlo samotné) Nedodrţení nominálních výdajových rámců znamená sníţení platu daného ministra a náměstků o 20% Zavedení pětileté zákonné výdajové rámce (zmírnění dopadů čtyřletého politického cyklu a efektu volebních let se zvýšenou fiskální nedisciplínou). Samostatnou přílohou zákona o státním rozpočtu by měly být názorné edukativní propočty, kvantifikující: Fiskální projekce a návrh opatření na straně výdajů, která stanoví termín, kdy dojde k dosažení vyrovnaných veřejných rozpočtů a docílení přebytkového financování po dobu minimálně tří přebytkových let O kolik by se musely zvednout daně (např. DPFO), aby stát hospodařil vyrovnaně. Fiskální projekce, která stanoví, kdy dojde k snížení zadluženosti na úroveň 20% HDP Jak dlouho by se musel splácet dluh až do jeho úplného splacení, pokud by stát zabavil všem výdělečně činným jejich plat, a jim zůstalo jen měsíční životní minimum. Měsíční kontrola veřejných výdajů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Výdajové limity pro všechny výše uvedené složky Snímek 61

62 Čerpání fondů EU V období krize a prohlubujícího se nedostatku národních rozpočtových prostředků disponuje Česká republika na období let z prostředků kohezní politiky EU ve formě strukturálních fondů a z prostředků Kohezního fondu částkou přibližně se rovnající 680 mld. Kč (nebo-li v původně stanovené alokační sumě 27 mld. EUR) V čase výrazné potřeby úspor ve výdajích českých veřejných financí se tak suma přicházející ve výši přibližně 100 mld. Kč ročně ze strukturálních fondů a Kohezního fondu můţe stát oním nástrojem potřebné fiskální expanze, navíc bez výraznějšího zatížení systému národních veřejných financí (rozpočtově neutrální) cca 9 % rozpočtových výdajů Maximální vyuţití tohoto podpůrného zdroje se tak stává vrcholnou nejen rozvojovou, ale i fiskální prioritou. Její součástí je pak i zajištění potřebné sumy pro spolufinancování těchto projektů na co nejefektivnější bázi Fondy EU lze tedy vnímat jako dodatečný finanční zdroj při financování rozvojových potřeb země a jejích regionů nicméně za podmínky, že systém využití a vyčerpání těchto zdrojů je bude směřovat do smysluplných a rozvoj přinášejících projektů Snímek 62

63 Čerpání fondů EU OP a ROPy regionální operační programy Problémy spolufinancování a vlastního financování cash-flow projektů) A. Nižší vlastní zdroje podniků (pokles zisků) a cizí zdroje (konzervativnost bank při poskytování investičních i provozních úvěrů). B. Zvýšený počet druhotné platební neschopnosti a insolvencí firem C. Očekávaný pokles daňových příjmů obcí a krajů během hospodářského poklesu ČR (až 5-15%) Výpadek v příjmech SFDI (nižší příjmy z mýtného, spotřební a silniční daně) -> riziko spolufinancování Konzervativnost bank při poskytování úvěrů (viz odpovědi OP/ROP a též průzkumy HK ČR) Podpora efektivních a udrţitelných projektů zajištěním likvidity pro příjemce během projektu např. krátkodobý úvěr na cash flow (před refundací etapy projektu), střednědobý úvěr na kofinancování projektu; Finanční nástroje: Finanční inţenýrství Jessica type Spolupráce s EIB, bankami a ČMZRB (záruky na úvěry apod.) Snímek 63

64 Čerpání fondů EU - realokace Přeložení finančních alokací původně zamýšlených na pozdější fázi programovacího období co nejvíce do přítomnosti a nejbližší budoucnosti; Přizpůsobení obsahového vymezení výzev nynějším krizovým potřebám; Uskutečnění maximálně možného administrativního a procedurálního zjednodušení celého procesu projektového managementu z pohledu žadatelů; Rozšíření moţnosti průběţných a zálohových plateb ve prospěch příjemců; Posílení role nástrojů návratného financování projektů na úkor nenávratných dotačních nástrojů s vidinou dlouhodobé změny forem kohezní politiky EU cestou rozvojových (holdingových, revolvingových) fondů; Svědomitá příprava parametrů kohezní politiky na období po roce Snímek 64

65 Zdravotnictví Veřejné výdaje na zdravotnictví jako % HDP v ČR (ve srovnání s průměrem OECD) nízké nejsou, a odpovídají ekonomické úrovni země. Prostor pro jejich zvýšení je velmi limitovanýspoluúčást populace na krytí nákladů na zdravotní péči, a to bez ohledu na to, jaký model organizace systému zdravotní péče bude zvolen, je tedy nevyhnutelná, a může být uplatňována se zvýšenou sociální citlivostí, a větší možností volby pro pojištěnce. Současný pluralitní model veřejnoprávních zdravotních pojišťoven má ekonomický smysl tehdy, pokud připustí reálnou cenovou konkurenci: zavést dvousložkové pojistné podle současného holandského modelu (případně švýcarskou komunitní sazbu) a zároveň podstatně sofistikovanější klíč pro přerozdělování vybraného pojistného Akcentace preventivních opatření, především pokud jde o předcházení vzniku civilizačních chronických onemocnění, a výchova ke zdravému životnímu stylu včetně stravování, tomu přizpůsobit celý zdravotní systém včetně jeho organizace, elektronizace, úhrad a zdrojů financování. Zatíţení rizikového chování jednotlivce ekonomickými sankcemi prostřednictvím zavedení spotřebních daní na substance či potraviny, jež jsou jasnou kauzální příčinou rostoucích výdajů na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Nasazení výpočetní techniky do celého sektoru zdravotnictví (ehealth, telemedicína)- podstatné zvýšení role pacienta v systému, transparence, pokud jde o nákup i efektivnost a medicínskou účinnost zdravotní péče, včetně zjevného zneužívání preskripce léků. Snímek 65

66 Trh práce Nárůst nezaměstnanosti je většinou fázově opoţděn oproti vývoji HDP a český trh práce zůstává nepružný Implementace vybraných prvků severského modelu flexicurity je českému systému historicky i kulturně bližší než anglosaský model, protože rovněž klade důraz na vyšší míru sociálních jistot, aniž by byla obětována flexibilita na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců. Měl by proto být pro českou společnost přijatelnější alternativou Úpravy zákoníku práce zvyšující flexibilitu najímání a propouštění pracovníků Úpravy dávek podněcující aktivitu a rekvalifikace (a udržující životní standard i sociální statut uvolněných zaměstnanců na dobré úrovni) Alternativní modely zaměstnaní - pruţná pracovní doba, práce u počítače doma Rekvalifikační projekty zaměřené specificky na osoby měnící zaměstnání (např. i specifická Kurzarbeit - zvyšování kvalifikace prostřednictvím školení ve volných dnech zkráceného pracovního týdne), Systémy celoţivotního vzdělávání Daňové stimuly pro zaměstnávání osob nově vstupujících na trh práce a starších zaměstnanců kompenzujících nižší produktivitu Zapojení financování z EU do rekvalifikačních programů se ukazuje jako efektivní Snímek 66

67 Znalostní společnost Pokud máme investovat, tak inteligentně: do inteligence národa, a to masívně: Realizovat komplexní reformu školské soustavy s cílem změny metod a principů vzdělávání, přístupu k žákům a studentům a dosažení inovací vzdělávacích programů. Důraz na samostatné, aplikační a kreativní a syntetické myšlení místo memorování pouček. Podpora interaktivní metoda a metody případových studií (např. Harvard Uni.) Přijmout potřebné změny v terciárním vzdělávání ve smyslu návrhů Bílé knihy terciárního vzdělávání Dopracovat obsahový základ celoživotního učení do podoby národní soustavy povolání a soustavy kvalifikací. Zavést systém hodnocení úspěšnosti škol- zahájit fúze špatných do dobrých Konsolidace škol, kterým chybí žáci a studenti- z úspor fixních nákladů však mnohem lépe platit kvalifikované pedagogy Zavést státní maturity včetně matematiky Zavést odloţené školné (se zvýšenými subvencemi přírodních a technických oborů státem) a využít veškerý potenciál podporou studentů ze sociálně slabších rodin formou státem garantovaných půjček (testováno na příjem rodiny) Silně podpořit výuku jazyků, zejména AJ, a to na všech stupních Omezit dabing v televizi Snímek 67

68 Věda a výzkum Zvyšovat výdaje na výzkum, vývoj a inovace a nadále zvyšovat podíl prostředků skutečně využitých v aplikovaném výzkumu Přijmout novelu zákona 130/2002 Sb., o státní podpoře výzkumu, vývoje a inovací včetně souvisejících prováděcích předpisů Hodnotit výsledky výzkumu, vývoje a inovací se zpětnou vazbou na rozdělování prostředků Specifikovat ty oblasti výzkumu, které přinášejí ekonomické efekty a zajistit preferenci jejich podpory Podporovat rozvoj technologických platforem s cílem vytvořit podmínky pro rozvoj spolupráce privátního a veřejného výzkumu a uživatelů Podpořit investice do VaV z privátního sektoru, zvýhodnit (daňově) výzkum nakupovaný privátním sektorem ve veřejných výzkumných organizacích (zejména univerzity a pracoviště AV ČR) Pokračovat v reformě výzkumu a vývoje s cílem zvýšit využitelnost výsledků výzkumu a integrovat český výzkum a vývoj do evropského výzkumného prostoru Snímek 68

Ekonomická recese jako realita : Makroekonomický rámec hospodaření obcí

Ekonomická recese jako realita : Makroekonomický rámec hospodaření obcí Ekonomická recese jako realita : Makroekonomický rámec hospodaření obcí Prof. Michal Mejstřík Institut ekonomických studií UK-FSV a EEIP,a.s Konference XII. Celostátní finanční konference Pokles ekonomiky

Více

Vztah státu a podnikatele, co může (a nemá)udělat vláda pro úspěšný rozvoj mikroekonomické sféry

Vztah státu a podnikatele, co může (a nemá)udělat vláda pro úspěšný rozvoj mikroekonomické sféry Vztah státu a podnikatele, co může (a nemá)udělat vláda pro úspěšný rozvoj mikroekonomické sféry Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Ostrava 6. ledna 2010 Úvod Obdobné příčiny krizí cyklus nadbytečné likvidity,

Více

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 2011 SHRNUTÍ SHRNUTÍ Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu. Jelikoţ ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami,

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více