Anglický pravopis a anglická abeceda:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický pravopis a anglická abeceda:"

Transkript

1 strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed (zi:) Abecedu se naučte. Nadřete se jí. Budete ji opravdu potřebovat. Budete totiž muset umět hláskovat svoje jméno, název firmy u které pracujete, ulici, jméno svého města a další a další slova. Budete také muset umět zapsat hláskované slovo. Nečekáte přece, že váš kanadský partner bude umět napsat až mu do telefonu budete diktovat vaší adresu? Třeba: Drahomír Šafránek a synové spol. s r.o., Eleonory Voračické 15, Velké Meziříčí. Jen se té chvíle, proboha, nebojte. Naučili se to jiní, za chvilku to budete umět i vy. Pravopis nebo chaopis? K anglickému pravopisu bych chtěl hned na začátek řící, že navzdory mnoha nářkům a lamentacím, není tak hrozný, jak se na první pohled zdá. V této příručce se nijak podrobně anglickou fonetikou zabývat nebudeme, ale přesto bude dobré, když si studenti již na samotném začátku uvědomí, že i zde jsou pravidla, že způsob jakým se každé anglické slovo píše, a jak se vyslovuje jsou ve vzájemném vztahu daném historickým vývojem jazyka a logikou anglické fonetiky. Především to není chaos, jak se někteří lidé domnívají. Není pravda, že anglická slova se píšou a čtou úplně jinak. Jazyk s takovým pravopisem by přece vůbec nemohl existovat. Bohužel mezi tím, jak se mnoho anglických slov píše a jak se čte, jsou vztahy natolik složité, že jak začátečník, tak mírně pokročilý si musí zapisovat výslovnost prakticky všech anglických slov pomocí transkripce. Teprve s určitým stupněm znalosti jazyka a s narůstající zkušeností z četby je možné u řady slov přepis vynechat. Osobně nevidím valný smysl ve vedení slovníčku a šprtání izolovaných výrazů bez kontextu, ale kdo si chce nová slova zapisovat do nějakého vlastního seznamu potřebuje tři kolonky. V první bude anglické slovíčko, ve druhé jeho výslovnost a ve třetí české významy. Zcela záměrně říkám významy, protože je nutné si uvědomit, že téměř každé slovo (výjimku tvoří jen speciálně definované technické termíny) má více významů v závislosti na kontextu, ve kterém je dané slovo použito. Anglická výslovnost Pro přepis anglické výslovnosti budeme používat českou abecedu všude tam, kde se výslovnost hlásky shoduje s českou nebo se jí velmi podobá, avšak angličtina má některé hlásky, které čeština nemá, a pro které ani nemá písmena. Zde využijeme některé speciální znaky: Udělejte maximum pro to, aby vaše výslovnost byla velmi dobrá až výborná. Český, respektive slovanský přízvuk zní v angličtině hrozně, pokud ho zkombinujete se špatným slovosledem, nebudou vám rozumět a uříznete si pěknou ostudu.

2 strana 2 Samohlásky: α: dlouhé a, ale ne tak dlouhé jako v češtině far, fast, last, past, answer, car, dark, hard, class, mast, laugh, { široké, otevřené e have, can, bat, land, band, apple, lap, rap, Paris, Spanish, camera neutrální samohláska a, an, vowel, second, husband, away, woman, above, again, alone, never, : dlouhá neutrální samohláska her, burn, work, word, girl, person, bird, learn, Turkey, German, first, ι: dlouhé "i", ale ne tak dlouhé jako v češtině me, fee, he, people, see, tree, sheet, meet, meeting, leave, cleave ο anglické "o" je otevřenější než české not, hot, lot, wash, from, coffee, pot, what, dog, clock, o: dlouhé "o", ale ne tak dlouhé jako v češtině all, small, ball, or, forty, morning, horse, fourteen, wall, before υ: dlouhé "u", ale ne tak dlouhé jako v češtině who, move, noon, blue, do, too, food, moon, prove, improve, loose, loom αι ει οι ι ε v této dvojhlásce nesmí zaznít "j" hi, five, nine, ice, eye, my, side, why, fly, high, smile, lie, die, pie, v této dvojhlásce nesmí zaznít "j" say, baby, plate, table, waiter, pain, nail, eight, station, Spain, nation, name, mail v této dvojhlásce nesmí zaznít "j" boy, noise, voice, boil, soil, toy, Lois, hoist, moist, deploy, employ dear, clear, beer, ear, near, nearly, clearly, fierce, piercing, sheer where, chair, hair, care, aeroplane, Aerosmith, glare Souhlásky: ω ϖ π τ κ Τ ρ pusu do kroužku jako na "u", ale řekněte "v" well, will, what, away, when, why, window, wash, we, week, way, waste, water pro kontrast se "w" a proto, že výslovnost je ostřejší než v češtině: very, save, vegetable, seven, never, ever, vast, veal, view, invite, invoice, přídech "foukavý" put, pay, people, pull, open, help, potato, hop, top, loop přídech "ustřelujícího jazyka" tea, table, top, tank, hot, pot, not, caught, eight, late, plate, stop, stick, Thomas přídech "hrdelní" can, could, catch, back, clock, car, class, click, camera tohle je SYKAVKA špičku jazyka mezi zuby, jemně sevřít a šišláme: thin, thick, thank, nothing, moth, mouth, month, path, cloth, tohle je SYKAVKA zase špičku jazyka mezi zuby, jemně sevřít a přidáme hlasivky then, that, there, weather, with, together, this, these, bathe jako ve slovech Hanka, Blanka, linka, ale bez toho "K" na konci sing, English, ring, long, strong, shilling, hang, among, along, song, wrong, king nedrnčet, neráčkovat, nekřivit pusu! red, rose, around, very, rich, every, room, ride, write, drive, Arizona, Florida,

3 strana 3 Podstatná jména Anglická podstatná jména se nijak neskloňují, tři anglické pády nemají vliv na jejich tvar ani na člen, který podstatným jménům předchází. Podstatná jména rozlišují rod, číslo, počitatelnost, patří k nim člen Rod Rozlišujeme rod mužský, ženský, střední a společný. Mužského a ženského rodu jsou v angličtině pouze podstatná jména označující lidské bytosti (man, brother, waitress, queen). Výjimkou je slovo ship - loď (a jeho synonyma), které je rodu ženského. Dále podst. jm. označující domestikovaná zvířata: stallion - hřebec, mare - klisna, bitch - fenka atd. Poznámka: Ženského rodu mohou nabývat slova, která jsou rodu středního nebo společného tehdy, pokud mluvčí potřebuje vyjádřit kladný vztah k dané věci. Pak může být rodu ženského např. car, country. Rodu středního jsou podst. jm. označující věci, předměty, zvířata, abstraktní věci atd. Rodu společného jsou podst. jm., která označují jak neživé předměty, tak lidi. Například slovo driver může mít význam řidič, řidička nebo ovladač. Číslo Angličtina má číslo jednotné a číslo množné. V naprosté většině případů se množné číslo tvoří pravidelnou příponou -s. Nepravidelných tvarů je minimum. Počitatelnost Počitatelnost je charakteristika podstatného jména vyplývající z věci, kterou toto podst. jm. označuje. Ovlivňuje tvorbu množného čísla, použití členu, a tvar kvantifikátoru (slova mnoho, málo). Pochopit podstatu počitatelnosti a naučit se ji rozlišovat je u mnoha slov velmi důležité. Člen Člen rozeznáváme určitý a neurčitý. Neliší se v rodě ani v čísle. Jeho správné použití je velmi důležité, a studenti, jejichž mateřština člen nemá (např. většina slovanských jazyků) v jeho použití často chybují. Věnujte tomuto tématu pozornost, to slůvko, které vám připadá tak zanedbatelné má velmi důležitou funkci!

4 strana 4 Množné číslo - podstatná jména pravidelná: Množné číslo se tvoří příponou -s, většinou se vyslovuje [ -z], po [p, t, k, f, Τ ] se vyslovuje [s]. po sykavkách [s, š, ks, Τ, ž, dž, č] dává přípona -es a vyslovuje se [-iz] bottle bottles láhev, lahve doctor doctors doktor, doktoři play plays hra, hry peg pegs kolík, kolíky cap caps čapka bet bets sázka week weeks týden belief beliefs víra moth moths mol Některá podst. jména končící na -th se liší, neznělé [Τ] se změní na [ ], a není k tomu žádný klíč např.: mouth mouths [µαυ ζ] ústa Končí-li podst. jm. na -y, před kterým je souhláska, změní se y na i a opět přidáme -es : Poslední slabiku vyslovujte KRÁTCE!!! country baby countries [kantriz] babies [beibiz] země batole lady ladies [leidiz] paní, dáma a další Následující podst. jm. končí v j.č. na -f v mn. č. mají na konci -ves (v seznamu nejsou všechna): calf calves tele elf elves skřítek, prcek half halves polovina knife knives nůž leaf leaves list life lives život loaf loaves bochník, hromádka scarf scarves šátek, kosý řez sheaf sheaves snop, svazek shelf shelves police thief thieves zloděj turf turves drn, dostihová dráha wife wives manželka wolf wolves vlk Následující podst. jm. končí v j.č. na -o a v mn.č. mají na konci -oes: domino dominoes domino, řetězová reakce echo echoes ozvěna embargo embargoes embargo hero heroes hrdina potato potatoes brambor tomato tomatoes rajče veto vetoes veto

5 strana 5 Množné číslo - podstatná jména nepravidelná: Man men muž, muži Woman women žena, ženy Child children dítě, děti Ox oxen vůl, voli Brother brethren členové řádu nebo církevního společenství Pravidlené: brother brothers znamená prostě (pokrevní) bratr bratři Foot feet noha, nohy Goose geese husa, husy Tooth teeth zub, zuby Louse lice veš, vši Mouse mice myš, myši die dice hrací kostka Některá podstatná jména pocházející z klasických jazyků nepoužívají anglický plurál, ale ponechávají si původní plurál latinský nebo řecký. Jedná se většinou o odborné termíny: Podstatná jména s koncovkou -us Focus foci [-sai] ohnisko, ohniska Nucleus nuclei [-ai] jádro, jádra Radius radii [-ai] poloměr, poloměry Stimulus stimuli [-ai] podnět, podněty Zde je výslovnost [ - ] Aquarium aquaria akvárium memorandum memoranda memorandum referendum referenda referendum Spectrum spectra spektrum Stratum strata vrstva Zde je v jednotném čísle výslovnost [-iz] v množném čísle výslovnost [ -i:z] Analysis analyses analýza Axis axes osa Basis bases základna Crisis crises krize

6 strana 6 Diagnosis diagnoses diagnóza hypothesis hypotheses hypotéza Neurosis neuroses neuróza parenthesis parentheses závorka Latinské a řecké plurály jsou většinou zachovány u slov s koncovkou a výslovnost je [-i:], je jich mnoho, občas vedle původního existuje i plurál anglický Formula formulae [fo:mj li:] formulas vzorec Larva larvae [-vi:] larva Nebula Retina nebulae nebulas retinae [-i:] retinas [-as] mlhovina sítnice Podst. jm. s koncovkou ix, -ex mají v množném čísle často jak ces [-siz], tak xes [-ksiz] Appendix appedices appendixes příloha, slepé střevo codex [k udeks] codeces [k udisiz] kodex, kodexy Index indices [indisiz] indexes index, indexy matrix [meitriks] matrices (jen takto!) matice, matice (v matematice) Vortex vortices vír, víry Zde má množné číslo stejný tvar jako číslo jednotné: Aircraft letadlo Counsel právní zástupce Craft člun Deer vysoká zvěř Fish ryba Means prostředek Offspring potomek, ratolest Sheep ovce Také všechna jména národů s koncovkou -ese, mají stejné jednotné i množné číslo např. Vietnamese [vietnami:z] Japanese [dž{p{ni:z] Chinese [čaini:z] Portugese [po:tugi:z]

7 strana 7 Počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen Počitatelná podstatná jména: označují předměty, které lze počítat na kusy, mohou před nimi stát číslovky, mohou před sebou mít v jednotném čísle neurčitý člen, Nepočitatelná podstatná jména: označují látky, tekutiny, materiály, abstrakta. nestojí před nimi neurčitý člen ani číslovka, mají jen číslo jednotné, používají tyto kvantifikátory: many, few, a few, all, every, each používají tyto kvantifikátory: much, little, a little, all Kvantifikátory u počitatelných jmen: many mnoho few málo a few několik all všichni, všechny every, each každý Kvantifikátory u nepočitatelných jmen: much mnoho little málo a little trochu all všechno no a number of a large number of a lot of a plenty of žádný řada značný počet moc, mnoho spousta no a deal of a great deal of a lot of a plenty of žádný kus velký kus moc, mnoho spousta many samples few cars a few workers all mistakes every idiot mnoho vzorků málo aut několik pracovníků všechny chyby každý blbec much clay little sugar a little water all furniture mnoho jílu málo cukru trochu vody všechen nábytek each sample každý vzorek

8 Mnohá podst. jm. jsou pouze nepočitatelná, u některých je to pochopitelné, ale existuje řada podstatných jmen, jejichž nepočitatelnost přijde českým studentům jako rána pod pás. Např.: Experience [ikspi ri ns] a knowledge [nolidž] slova, která jsou v češtině poměrně často v mn.č. accuracy advice baggage behaviour bread consent equipment experience furniture goods homework information knowledge lightning luggage machinery přesnost rada, doporučení zavazadlo, zátěž, balast chování chleba, pečivo, živobytí souhlas, svolení zařízení, vybavení výstroj, výzbroj, nářadí, náčinní (nepočitatelné) zkušenost. zkušenosti, (počitatelné) zážitek nábytek (v češtině se mn.č. neobjevuje, ale v jiných jazycích ano) zboží viz komentář k news domácí úkol, domácí úkoly informace (pozor! tady Češi chybují často) (nepočitatelné) znalost, vědomost, vědění blesk zavazadlo, chcete-li říci, že máte tři zavazadla, musíte říci: I have three pieces of luggage. stroje, strojní zařízení, soukolí, mašinerie,aparát money peníze, které se dají počítat velmi dobře a v češtině jsou většinou v mn. č. news nonsens evidence progress traffic zpráva, zprávy - hláska s na konci vypadá na mn.č., ale nenechte se splést, je to jednotné číslo, žádný množný tvar zde neexistuje nesmysl, hloupost důkaz pokrok, postup vpřed, vývoj, růst provoz, doprava, pouliční ruch Pozor na názvy her, které mají tvar plurálu (množného čísla), ale chovají se jako singulár (jednotné číslo). Příklad: Draughts is played with 24 equal pieces. Dáma se hraje 24 stejnými kameny. Nejčastěji se asi setkáte s následujícími názvy: billiards, kulečník, darts šipky, dominoes, domino, draughts, dáma, checkers (amer.) dáma, bowls kuželky Ve tvaru množného čísla, které se chová jako jednotné číslo je řada podstatných jmen, která označují vědy (končí na isc, např.: statistics, acoustics), některé zeměpisná vlastní jména (např.: the Hebrides Hebridy, the Nederlands Nizozemí, West Indies Západní Indie, atd), názvy některých nemocí a stavů mysli a těla (measels spalničky, mumps příušnice) Počitatelná podstatná jména, která jsou často používaná v množném čísle, jsou například jména druhů zeleniny a ovoce: Máte rádi zeleninu / mrkev / hrách / čočku / cibuli / angrešt / rybíz..? Do you like vegetables / carrots / peas / lentils / onions / gooseberries / currants?

9 Příklady podstatných jmen, která jsou v jednom významu počitatelná, a v jiném nepočitatelná: acquaintance / acquaintances známý (člověk) acquaintance obeznámenost beauty / beauties krasavice beauty krása demand / demands požadavek demand poptávka demand / demands požadavek, nárok demand poptávka experience / experiences zážitek experience zkušenost fruit / ftruits plod fruit ovoce glass / glasses glasses sklenice, brýle glass iron / irons žehlička, (pl. pouta) iron železo lace / lace tkanička (boty) lace krajka love / loves láska (osoba) love láska (cit) matter / matters záležitost, věc matter hmota nature / natures povaha nature příroda paper / papers noviny, článek, "lejstro" paper papír toast / toast přípitek toast topinka work / works dílo (umělecké) work práce sklo Toto je jen malá ukázka častých slov, která mají tuto vlastnost. Ostatní případy se naučíte postupně, jak budete rozšiřovat svoji slovní zásobu. Dbejte proto na správné použití členu a kvantifikátoru, i tvorbu množného čísla, zabráníte mnoha nedorozuměním.

10 Člen Angličtina má člen neurčitý (a, an), a člen určitý (the). Člen stojí před podstatným jménem nebo před skupinou přídavného a podstatného jména a ovlivňuje jeho význam a použití. Neurčitý člen Neurčitý člen používáme, pokud mluvíme o nějaké věci nebo osobě poprvé. Používá se jen s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle. Pokud o dané věci mluvíme podruhé, použijeme určitý člen. Neurčitý člen tedy znamená zhruba jeden, nějaký, ten, o kterém jsem ještě nehovořil, dosud nekonkrétní věc, kterou později blíže popíšeme. a [ ] stojí před slovy začínajícími na souhlásku an [ ν] stojí před slovy začínajícími na samohlásku (jde o výslovnost slova, ne o pravopis!) Následující slova začínají na h, které se však nevyslovuje, a proto před ně patří neurčitý člen ve tvaru an : heir [e r] dědic honorary [on r ri] honorární heiress [e ris] dědička honour [on r] čest heirloom [e rlu:m] dědictví honourable [on r bl] ctihodný honest [onist] čestný hour [au ρ] hodina hourly [au rli] hodinový Před slovy začínajícími na u, které se vyslovuje ju používáme člen ve tvaru a : ubiquitous [ju kwit s] všudypřítomný urinal [ju rain l] pisoár unanimous [ju: nim s] jednomyslný urinary [ju rinri] močový unicorn [ju:niko:n] jednorožec urine [ju rin] moč unification [ju:nifi keišn] sjednocení usable [ju:z bl] použitelný uniform [ju:nifo:m] uniforma usage [ju:zidž] použití, úzus uniformed [ju:nifo:md] uniformovaný use [ju:z] užití uniformity [ju:nifo:miti] jednotnost used [ju:zd] použitý unifying [ju:nifai ] sjednocující useful [ju:sfl] užitečný unilateral [ju:nil{tr l] jednostranný useless [ju:slis] zbytečný unilateralist [ju:nil{tr l] unilateralista user [ju:z r] uživatel union [ju:ni n] odbory usual [južu l] obvyklý unique [ju: ni:k] jedinečný usually [južu li] obvykle unisex [ju:niseks] unisex usurper [ju:z p r] uchvatitel unit [ju:nit] jednotka utensil [ju:tensil] nádobí united [ju: naitid] spojený uterus [ju:t r s] děloha universal [ju:ni v :sl] univerzální utilitarian [ju:tili t ri n] utilitarismus

11 universe [ju:niv :s] vesmír utility [ju:tiliti] veřejná služba university [ju:niv :siti] univerzita utopian [ju:t upi n] utopický uranium [ju rieni m] uran Určitý člen Určitý člen používáme před podstatným jménem nebo skupinou přídavného a podstatného jména, abychom ukázali, že tato věc již byla zmíněna nebo, že je posluchači či čtenáři již známá. Určitý člen znamená ten, ta, to, o kterém jsem již hovořil, konkrétní věc, na kterou mohu ukázat, dává se před počitatelná i nepočitatelná jména, v jednotném i v množném čísle. the [ ] the [ i:] stojí před slovy začínajícími na souhlásku stojí před slovy začínajícími na samohlásku, jde o výslovnost slova, ne o pravopis! Viz také seznam slov začínajících na h uvedený výše. Hlavní použití určitého členu: Při odkazování na věc v hovoru již zmíněnou: I called for a waiter. The waiter came and I have bought a hose in Prague. The house is in the suburbs. Před podstatným jménem s předložkovou vazbou nebo vedlejší větou vztažnou: I have no idea about the geography of Slovakia. The book that I recommended was printed in Great Britain. Když hovoříme o věci, která je obecně jedinečná: They landed on the moon. The sky was blue. Jedinečnost se může vztahovat i jednotlivému místu: We heard that the church had been bombed. (čili ve městě byl jen jeden kostel) She read the words that were on the blackboard. Při obecném tvrzení o všech objektech daného typu: The computer allows us to communicate very quickly. My favourite plant is cannabis. Před podst. jmény označujícími systémy a služby: My great grand-mother never used the phone. How long does it take on the bus?

12 Před názvy hudebních nástrojů, mluvíme-li o něčí schopnosti na ně hrát. I can play the guitar. Ringo played the drums. U zeměpisných názvů, které obsahují typ geografického nebo politického útvaru, nebo které jsou v množném čísle: I enjoyed skiing in the Rocky Mountains. She lives in the United States. We visited the United Kingdom They met near the Red River. We will go to the Alps next year. Have you ever visited the Nederlands? the Philippines? Pozor! Před názvy, které označení typu útvaru nemají, člen nepatří! She came from France. from Bali I live in Czechia.. in Sicilly. U názvů oblastí, které obsahují slova north, south, east nebo west (nikoli však eastern nebo western ). What are the news from the Middle East? John lived in the north of England. Výjimkou jsou názvy: North America, South-East Asia, East Anglia, a názvy všech jezer, např.: Lake Superior (Hořejší jezero), Lake Geneva (Ženevské jezero). Před přídavnými jmény, která označují některé sociální skupiny. Např.: rich (bohatí), poor (chudí), young (mladí), old (staří) nebo unemployed (nezaměstnaní) Only the rich could afford those products. The problem of the unemployed was discussed as well. Pokud je takové přídavné jméno podmětem věty, přísudek má tvar pro množné číslo: In the cities the poor are as badly off as they were in the villages. Před přídavnými jmény označujícími národnost: The French drink a lot of wine. The British are worried. Před 3. stupněm přídavného jména (protože největší, nejdražší atd. je jen jeden): She is the prettiest girl in our class.

13 Kdy nepoužíváme určitý ani neurčitý člen: Před vlastními jmény lidí, měst a zemí: I have known John Whitehead for many years. She is as pretty as Jill. Avšak, chceme-li mluvit o celé rodině, člen použijeme: The Browns are coming on Saturday. Většinou po předložce před názvy institucí (church, college, home, hospital, prison, school, university). Před názvy denních jídel (breakfast, lunch, dinner, supper, brunch, snack, tea) Před jmény měst a zemí, pokud není součástí názvu slovo town, republic, kingdom, apod Jednoduchý příklad Například "lion" [lai n] bez členu znamená lev jako zvíře, jako živočišný druh, "a lion" znamená jeden nějaký lev, ale ještě o něm nic nevíme, "the lion" znamená (ten jeden) lev, o kterém už něco víme. We could see a lion under the tree. The lion in the Brno zoo looks sick. Lions live in savanna. Pod stromem jsme viděli lva. (Ještě nevite jaký byl, zda velký či malý, mladý nebo starý.) Lev v brněnské zoo vypadá nemocný. (Ten jeden určitý lev, ten, co je chudák v Brně v tom strašném betonovém kotci, ten, kterého vaše děti v neděli tak litovaly.) Lev žije v savaně. (Tento živočišný druh obývá tento typ biotopu, všichni lvi žijí v savaně, žádný nežije v tundře.)

14 Zájmena Osobní: I [ai] já we [wi:] My you [ju:] ty you [ju:] Vy he [hi:] on they [ ei] Oni she [ši:] it [it] ona ono, to Ukazovací: this [ is] toto these [ i:z] Tito that [ {t] tamto those [ uz] Tamti Přivlastňovací: my [mai] můj our [au ] Náš your [jo:] tvůj your [jo:] Váš his [hiz] jeho their [ e ] Jejich her [he ] its [its] její onoho, toho Tázací zájmena : who what which where when whose kdo co, jaký který kde kdy čí why how how much how many proč jak kolik (pro nepočitatelné) kolik (pro počitatelné)

15 Souhrnná tabulka zájmen: osobní přivlastňovací podmětný tvar předmětný tvar nesamostatná samostatná zdůrazňovací a zvratná I me my mine Myself you you your yours Yourself he him his his Himself she her her hers Herself it it its its Itself we us our ours Ourselves you you your yours Yourselves they them their theirs Themselves Pár příkladů: I can see him. He can see me. Who is there? It is me. This is our car. This car is ours. Vidím ho. On mě vidí Kdo je tam? To jsem já. To je naše auto Tohle auto je naše. Zdůrazňovací a zvratná mají velmi pestré použití: Když předmět a podmět anglické věty jsou táž osoba: I looked at myself in a mirror. He should give himsefl more time. She stretched herself on the sofa. Podíval jsem se na sebe do zrcadla. Měl si dopřát více času. Natáhla se na gauč. Zdůraznění: The town itself was so small that it didn t have a bank. I myself have never read the book. Město bylo tak malé, že nemělo banku. Já sám jsem tu knihu nikdy nečetl. Zdůraznění samostatnosti (zájmeno je na konci věty): She printed thecard herself. Did you make these yourself? Vytiskla tu kartu úplně sama. To jsi vyrobil sám? S předložkou by znamená vykonání činnosti bez pomoci jiných nebo, že někdo je sám: She was certain, she could manage by herself. He went off to sit by himself. Byla si jistá, že to zvládne sama. Odešel, aby seděl sám.

16 Neurčitá zájmena Stručný přehled neurčitých zájmen a složenin, které tvoří some nějaký, některý používá se v kladných větách a ve formálních otázkach (např. v nabízecích) every any každý jakýkoli, žádný (v záporné větě), nějaký (v tázací větě) používá se v kladných, záporných i tázacích větách, přičemž překlad do češtiny je trojí no žádný vytvoří zápor ve větě místo not Složená slova: (+) značí český význam v kladné větě, (-) v záporné a (?) ve větě tázací: body one thing where how some někdo někdo něco někde nějak every každý každý všechno všude x x x any kdokoli (+) nikdo (-) někdo (?) kdokoli (+) nikdo (-) někdo (?) cokoli (+) nic (-) něco (?) no nikdo nikdo [naτi ] nic kdekoli (+) nikde (-) někde (?) nikde jakkoli x x x I need something to open this bottle. Granddad, would you like something good to eat? You have eaten everything I had. I will eat anything you will cook. He did not bring anything. Did she have anything in her hand? Nothing will help you. Do you know anybody in Little Snorington? No, I don t know anybody there. She can invite anybody from her class. I need somebody to love. (Lyrics by Queen) Everybody's trying to be my baby (Beatles) Nobody want to know him I have seen him before somewhere. She told me to sit anywhere Potřebuji něco, čím otevřu tuhle flašku. Dal by sis, dědku, něco dobrýho k snědku? Sežrals mi všechno, co jsem měl. Sní všecno, co uvaříš. Nic nepřinesl. Měla něco v ruce? Nic ti nepomůže. Znáš někoho v Kotěhůlkách? Ne, nikoho tam neznám. Může pozvat kohokoli ze třídy. Potřebuji něoho milovat. (text skupiny Queen) Každá chce být moje holka Nikdo ho nechce znát. Já už ho někde viděl. Řekla, ať si někam sednu (=kamkoli) Pozor! V anglické záproné větě smí být pouze jeden zápor: I did not see anybody in any of the rooms. V žádné z těch místností jsem nikoho neviděl.

17 Stupňování přídavných jmen Přídavná jména se v angličtině stupňují buď krátkýmm stupňováním, dlouhým stupňováním a několik přídavných jmen (není jich mnoho) se stupňuje nepravidelně: Krátká přídavná jména Krátká přídavná jména jsou taková přídavná jména, která mají jednu slabiku, dále ta, která mají dvě slabiky a končí na samohlásku nebo nosovku (m nebo n), a ta trojslabičná přídavná jména, která nemají přízvuk na první slabice. Stupňování se provádí příponami. V druhém stupni se připojuje přípona -er, ve třetím stupni přípona -est. Třetí stupeň přídavného jména vyžaduje přítomnost určitého členu (the). při přidávání přípon dochází k některým pravopisným nebo výlovnostním změnám, které si také ukážeme: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň studený cold colder the coldest silný thick thicker the thickest příd. jména končící na souhlásku, kterou přechází právě jedna samohláska, koncovou souhlásku před příponou zdvojují: velký big bigger the biggest horký hot hotter the hottest příd. jména končící na y se zachovají následovně: (chraň vás pámbu vyslovovat lejzííír!!! hezky mužně leizyr ) šťastný happy happier the happiest líný lazy lazier the laziest totoo se nestane, pokud před y stojí samohláska: šedý grey greyer the greyest příd. jména končící na ng mají výslovnost končící na [ ], tato hláska g před příponou ožije ozve se: dlouhý long longer the longest [lo ] [lo g ] [ lo gist] silný strong stronger the strongest příd. jména končící na r mají v britské angličtině výslovnost končící na [ ], tato hláska r před příponou ožije ozve se: blízký near nearer the nearest Patří sem ještě některá velmi frekventovaná dvojslabičná přídavná jména končící na souhlásku. Jsou to zejména: quiet, pleasant, handsome, common, narrow.

18 Dlouhá přídavná jména Dlouhá přídavná jména jsou ta, která: jsou dvojslabičná a končí na souhlásku, ovšem s výjimkou těch, která končí na slabičné r nebo -l jsou trojslabičná a víceslabičná Tato přídavná jména se stupňují pomocí druhého (more) a třetího (the most) stupně příslovce much / many. 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň unavený tired more tired the most tired krásný beautiful more beautiful the most beautiful nebezpečný dangerous more dangerous the most dangerous Dlouhé stupňování se dá použít i pro krátká přídavná jména, význam věty se potom poněkud změní. Posuďte následující příklad: John is taller than Peter. Mary is happier than Gillian. John is more tall than Peter. Mary is more happy than Gillian. John je vyšší než Peter. Nevíme, ale zda jsou oba dlouháni nebo prckové. Mary je šťastnější než Gillian. Nevíme, jak jsou na tom obecně. John je vyšší (více vysoký) než Peter. A už víme, že oba jsou čahouni! Mary je šťastnější (více šťastná) než Gillian. Obě se mají skvěle jak mexickém TV seriálu. Nepravidelná přídavná jména Samozřejmě existují i nepravidelně stupňovaná přídavná jména, ale není jich mnoho: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň dobrý good better the best špatný bad worse the worst malý little less the leaast mnoho many/much more the most vzdálený far farther the farthest (v prostoru ) further the furthest (v čase a přeneseně) Několik přídavných jmen tvoří třetí stupeň příponou most. Jsou to přídavná jména označující směry: northern northernmost fore foremost (nejpřednější) southern southernmost inner innermost (nejvnitřnější) western westernmost outer utmost (krajní) eastern easternmost top topmost (vrcholný) Poznámka: Některá přídavná jména se nemohou stupňovat. Je to dáno jejich významem,. Například: perfect dokonalý, unique jedinečný, optimum optimální, matchless nevyrovnatelný, full plný, empty prázdný, square čtvercový,

19 round kulatý, circular kruhový, triangular trojúhelníkový, wooden dřevěný, monthly měsíční, daily denní, retired v důchodu atd. Je to logické, je-li nějaká věc unikátní tzn. vyskytuje se pouze v jediném exempláři, může snad být něco unikátnější nebo nejunikátnější? Přesto jsou i tato přídavná jména někdy stupňována. Ne vždy je používáme v jejich přesném významu, a tak můžeme říci: My glass is fuller than yours. Moje sklenice je plnější než ta tvoje. Dbejte však nato, abyste se neztrapňovali výroky o nejoptimálnějších řešeních (the most optimum solutions), případně nejabsolutnějších vítězstvích, jak zhusta slyšíme u českých televizních komentátorů. Bohužel, jejich čeština pro nás nemůže být vzorem, (o jejich angličtině je škoda mluvit). Stupňování příslovcí Krátká příslovce Krátce, tedy příponami er a est se stupňují pouze jednoslabičná příslovce, neodvozená z přídavných jmen (adverbiální) příponou. Není jich mnoho. Tři si uvedeme jako příklad: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň dlouho long longer longest brzo soon sooner soonest rychle fast faster fastest výjimka je: časně early earlier earliest Dlouhá příslovce Všechna příslovce s příponou ly (vyjma early) se stupňují dlouze: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň pomalu slowly more slowly most slowly přesně exactly more exactly most exactly Nepravidelných Jen několik příslovcí se stupňuje nepravidelně: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň dobře well better best špatně badly, ill worse worst málo little less least mnoho much more most daleko far farther farthest further furthest

20 Sloveso to be = být Sloveso to be (být) je jedno ze tří pomocných sloves v anglickém jazyce (další dvě jsou to have a to do ). Toto sloveso se od ostatních sloves liší tím, že v přítomném čase má tři různé tvary (am, is, are) a v minulém čase dva tvary (was, were). Je tedy nutné se na něj podívat podrobněji. Přítomný čas slovesa to be : Tvary v přítomném čase jsou: am, is, are Jednotné číslo Množné číslo I am já jsem we are my jsme you are ty jsi you are vy jste he is on je they are oni jsou she is ona je it is to je, ono je Důležitá poznámka: Sloveso to be v přítomném čase tvoří v mluvené angličtině tzv. staženiny. Zde je jejich přehled. Avšak, jste-li úplní nebo jen mírně pokročilí začátečníci, neměli byste je zatím používat. Hrozí nebezpečí, že ve vaší mysli vznikne chybná vazba mezi těmito staženinami, které vnímáte jako jedno slovo, a českými zájmeny já, ty, on, ona atd. Studenti, kterým se to stane, pak opravdu místo I říkají I m i tam, kde ve větě nechtějí použít sloveso to be. Pak od těchto studentů slyšíme nesmyslené věta jako I m know the girl. místo I know the girl. Asi byste se divili, jak častá je to chyba, a jak obtížné je se jí zbavit. stažené tvary výslovnost stažené tvary výslovnost I m αιµ we re ωι: you re ϕυ you re ϕυ he s ηι:σ they re ει she s it s šι:σ ιτσ Sloveso to be tvoří otázku v přítomném čase inverzí, tj. prohozením podmětu a přísudku. Jednotné číslo Množné číslo am I jsem (já)? are we jsme (my)? are you jsi (ty)? are you jste (vy)? is he je (on)? are they jsou (oni)? is she je (ona)? is it je (to), (ono)? V otázce se sloveso "to be" nestahuje.

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Množné číslo podstatných jmen

Množné číslo podstatných jmen Anglická gramatika Množné číslo podstatných jmen PLURAL OF NOUNS Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 3.+ 6. třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

3 PODSTATNÁ JMÉNA / NOUNS

3 PODSTATNÁ JMÉNA / NOUNS 3 PODSTATNÁ JMÉNA / NOUNS Rod mužský a ženský je pro osoby a zvířata mužského či ženského pohlaví; střední je pro věci, zvířata obecně a všechna neživotná podstatná jména Pád anglická podstatná jména nemají

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový Angličtina - gramatika na http://www.e-gramatica.com/ Testy a pravidla, anglické časy a slovesné formy, větná stavba, plný přístup zdarma Předpřítomný čas prostý A) Forma Angličtina - předpřítomný čas

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Používají se ke tvoření jednotlivých gramatických časů. Jsou to slovesa: to be být, to have mít a to do dělat, činit a will / shall.

Používají se ke tvoření jednotlivých gramatických časů. Jsou to slovesa: to be být, to have mít a to do dělat, činit a will / shall. Slovesa Pomocná slovesa Verbs Auxiliary verbs Používají se ke tvoření jednotlivých gramatických časů. Jsou to slovesa: to be být, to have mít a to do dělat, činit a will / shall. Infinitiv Přítomný čas

Více