Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč"

Transkript

1 Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč 27. mezinárodní potravinářský veletrh Brno Česká republika Nezapomeňte se přihlásit!!! Školy mají zájem o biopotraviny Vyprodukovat biopotraviny tak, aby splňovaly požadavky spotřebitelů, není jednoduché. Zvláště když se jedná o skupinu vzdělaných středoškoláků a vysokoškoláků, kteří mají zájem o nadstandard. Jak průzkumy potvrzují, biopotraviny již tradičně nejvíce nakupují lidé vzdělaní, obvykle jim je mezi roky a mají jedno mladší dítě 14 let. Chtějí jíst zdravě a mají zájem v tomto duchu vychovávat i své děti. Proto řada škol se k tomuto programu hlásí a nezůstávají osamocené. Dokonce mají šanci se zhostit úkolu dostat biopotraviny do jídelníčku svých školáků. A skutečně velikou, protože podpořit je chce projekt Koruna pro bio do škol. Na tiskové konferenci uprostřed září o tom hovořili organizátoři projektu. Chtějí zároveň zvýšit informovanost dětí o ekologickém zemědělství. Prozradili i to, proč se zaštiťují logem Koruna pro bio do škol. Během září totiž devět potravinářských a obchodních firem za tímto účelem odevzdávalo korunu z každého zvláštním logem označeného výrobku do speciálního fondu. Celkem by se mělo jednat o několik stovek různých výrobků. Koruna ke koruně se schází do tohoto fondu a už na jaře příštího roku se mohou o vybrané peníze se svými projekty ucházet základní a mateřské školy. Grant od Nadace Partnerství, hlavního pořadatele, budou úspěšné školy moci použít kromě zavedení potravin do školní jídelny či bufetu také na vzdělávací semináře, exkurze na ekologické farmy, pořádání Biodnů pro veřejnost či spolupráci školy s místními zemědělci. O vybrané částce mohou nalézt zájemci víc informací na webové adrese Zatím je to šest procent škol, kde se do jídelníčku dostávají biopotraviny. Podle Toma Václavíka z agentury Green Marketing v Česku alespoň někdy použily biopotraviny k přípravě jídel ve školních jídelnách již stovky škol. Ve srovnání se západoevropskými zeměmi je to však málo. Údajně v Rakousku se do školních jídelen dostává z produkce ekologického zemědělství procent a v Itálii ještě víc. Jak Václavík dodává, v této zemi je příprava školních obědů z biosurovin prý dokonce povinná ze zákona. Názory na biopotraviny se však různí, a zatímco jejich propagátoři plamenně hovoří o zemědělství bez chemie a potravinách bez těchto reziduí, odpůrci jejich význam nebo pravost podceňují. Označení BIO tak berou jen jako nafouknutou bublinu a rádi citují z publikace britských vědců, která byla zveřejněna uprostřed letošního léta. Tam se tito odborníci sice nestaví k biopotravinám zády, ale zároveň nemají jasné důkazy pro jejich nadstandardnost. Tvrdí dokonce, že biopotraviny nejsou o nic víc zdravější než klasické potraviny. Přitom ceny biopotravin jsou oproti klasicky vyráběným potravinám v průměru více než dvojnásobné. Podle Václavíka však vyhláška ministerstva školství garantuje strop, který cena školního oběda nesmí přesáhnout. Podle všeho však výrobci biopotravin, kteří chtějí napříště dodávat pravidelně a ve větších objemech své zboží školním jídelnám, budou pod tlakem na jejich zlevnění volit mírnější ceny. Nižší, než za jaké prodávají do větších obchodů. Tam se dostává toto zboží také ve větších maržích, a jak zase průzkumy prozrazují, celkem 74 procent biopotravin se prodává v obchodních řetězcích. Supermarkety, hypermarkety a sítě drogérií začaly zákazníkům nabízet širší sortiment biovýrobků. Největší nástup biopotravin zaznamenaly řetězce v letech 2007 a Do té doby byla nabídka omezena většinou na sortiment zdravé výživy a obrat s sebou přinesly až tak zvané privátní značky. Jen za loňský rok tak spotřebitelé za biopotraviny utratili 1,8 miliardy korun. Letos je to s jejich odbytem o trochu horší, jsou dražší, a lidé, jak se ukazuje, nejvíc šetří na potravinách a vybírají podle ceny. Podíl biopotravin tak letos klesl. Zatímco jejich odbyt vloni v porovnání s rokem 2007 stoupl o plných 70 procent, letos při srovnávání s rokem 2008 růst jejich spotřeby klesl a je jen 40procentní. Zatím se biopotraviny na celkové spotřebě potravin podílejí necelým procentem. Přesto se počítá s růstem konzumu všeho, co je BIO. Hovoří pro to i snaha EU co nejvíc dál podporovat zejména ekologické zemědělství. Výhodou šetrně hospodařících podniků jsou a budou i nadále vyšší dotace. Jak se ukazuje, ekofarmy již nyní lépe odolávají ekonomické krizi a jsou na tom přece jen o něco lépe než zemědělci s klasickým hospodařením. Jen na Vysočině je již v plném provozu a zaregistrovaných na 114 ekofarem a další zemědělci se k této činnosti hlásí. Biopotraviny se tak stávají součástí jídelníčku stále většího okruhu spotřebitelů a je to nová šance pro řadu podnikatelů na venkově. Eugenie Línková Nad trhem chlebového obilí zataženo Produkce obilovin ČR v roce 2009 činí celkem tun. Je to o tun méně než v roce Z toho pšenice tun, žita tun, ječmene tun, ovsa tun a kukuřice tun. Pokles produkce ve srovnání s rokem 2008 činí u pšenice asi 264 tis. tun, žita 34 tis. tun, ječmene 182 tis. tun a kukuřice 217 tis. tun. Naopak ovsa se sklidilo o 8 tis. tun více. Sklizené množství obilovin pro domácí spotřebu, která je u nás dlouhodobě na úrovni 5,5 mil. tun, dostačuje. Významný je však export obilovin, který v uplynulém marketingovém roce představoval téměř 2 mil. tun. Je důkazem toho, že jsme součástí evropského a světového trhu s obilím a že na nás bezprostředně působí pozitivně i negativně všechny jeho změny. Pokud se soustředíme na chlebové obilí, což v našich podmínkách je pšenice a žito, můžeme být letos velmi spokojeni. Ve světovém měřítku se urodilo 659 mil. tun a v Evropě 130 mil. tun pšenice. Zvýšily se i světové zásoby pšenice na 184 mil. tun, a ceny proto pozvolně klesají. Extrémem ČR jsou vysoké zásoby pšenice z minulého marketingového roku, které způsobují extrémní pád cen. Dobrá je i kvalita. Jediným problémem pro mlynáře jsou regionální výkyvy objemové hmotnosti zrna, které se projeví v dosahování nižší výtěžnosti mouky. Obavy vzbuzuje také další cenový vývoj. Mezinárodní ocenění předsednictví ČR v oblasti komodit a potravin Nedávno skončenému předsednictví České republiky v Radě EU v oblasti komodit a potravin se dostalo ocenění na mezinárodní úrovni. Rada Mezinárodní komoditní organizace ICCO v Londýně na svém 80. zasedání zvolila svým předsedou Ing. Jindřicha Fialku, ředitele odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství ČR. Mlýny dnes nakupují potravinářskou pšenici od zemědělských podniků za až Kč/t. Údaje o cenách pšenice od prvovýrobců, které vykazuje ČSÚ (2 500 Kč/t), jsou ovlivněny obchodními vztahy mezi zemědělci a výkupními organizacemi, charakteristickými velkým množstvím zápočtů za hnojiva a služby. Cenu obilí ve mlýně dále ovlivňuje podíl zpracovávaného obilí ze zásob z minulé sklizně a pohybuje se kolem Kč/t. Návazně došlo ke snížení cen mouky. Letos ale neplatí stejné cenové rozpětí mezi moukou a obilím, protože v důsledku přebytků obilí klesly ceny mlýnských krmiv, a tím i finanční výtěžnost z tuny obilí. Mlynáři také s obavami sledují cenový vývoj obilí v zahraničí a očekávají, že ceny začnou stoupat. Nelíbí se jim proto pokles cen chleba a pečiva, i balené mouky. Ceny pečiva pod 1,50 Kč za kus a mouky pod 7 Kč za 1 kg balení neodrážejí reálnou hodnotu těchto výrobků. V prodejních akcích je již možné zaznamenat tzv. podnákladové ceny, což vyvolává tlak obchodních řetězců a konkurenční boj pekáren. Letošní sklizeň prakticky skončila. Velmi nízká cenová úroveň klade otázky, jaký bude další vývoj. Je snad normální, že v dubnu 2008 se pohybovala cena pšenice přes 6 tis. Kč/t, a nyní zemědělec může stejnou pšenici prodat pouze za 2,5 tis. Kč/t? Dlouhodobý cenový vývoj při tom ukazuje na pozvolný vzestup cen, ty ale nyní již druhý rok klesají, navíc dochází k jejich extrémním výkyvům. Kdo si myslí, že daná situace je pro někoho výhodná, určitě se nezajímá o dopady cenových výkyvů na hospodaření výrobců. Bude mít zemědělský podnik zájem o pěstování obilí za těchto cenových podmínek, když prodává bez zisku, anebo se ztrátou? Jsou únosné cenové výkyvy pro zpra- covatele, kteří vždy při růstu cen prodělávají obrovské sumy peněz? Má vůbec někdo z této cenové nestability prospěch? Přináší někomu prospěch přehnaný tlak obchodních řetězců na nízké ceny základních potravin, když se nezvyšuje jejich spotřeba a v konečném výsledku se neprojevuje ve struktuře spotřebního koše, ani ve vývoji inflace? Od roku 2007, kdy na celém světě skokově vzrostly ceny obilovin v důsledku neodůvodněného očekávání vysoké spotřeby a spekulací finančních kruhů, zaznamenala OSN vzrůst počtu hladovějících obyvatel planety o více než 150 milionů na téměř miliardu. Na vysokých cenách nakonec nevydělal nikdo. Okamžitě vzrostly ceny všech vstupů do zemědělství. Ceny obilovin se promítly do cen krmiv a živočišné produkce. Prohloubila se tím krize v této oblasti, která pokračuje dodnes s nesmírnými důsledky rušení chovů i zpracovatelských podniků. Po pádu cen v následujícím roce se významně zhoršilo hospodaření všech zemědělských vertikál. Není tedy lepší vzdát se individuálních zájmů a zabývat se otázkou, jak zlepšit fungování tohoto zemědělského trhu? Přece je jiný než trhy ostatní. Specifika vychází z klimatických změn a výrobních cyklů v zemědělském odvětví. Přehnaná liberalizace zemědělských trhů nic nepřináší. Naopak nestabilita a cenové výkyvy vyvolávají různé krizové momenty. Statistika dokazuje, že nejvíce trpí nejchudší obyvatelé, země závislé na dovozech, středně veliké a malé podniky. Obchod vede k profilaci firem pouze na velké a malé, které mezi sebou soupeří o zdroje a pozemky. Ve výhodnějším postavení jsou velké podniky. Vyvstává otázka, jaký model zemědělského rozvoje chceme podporovat. Světová organizace obchodu ale stále prosazuje liberalizaci. Také Evropa chce opustit současné regulační nástroje řízené nabídky intervencí na trhu a cenových podpor. Strategii může charakterizovat výrok od řízení nabídky k obchodním pravidlům a bezpečným potravinám. Ale v posledních třech letech se v EU projevil právě deficit intervenčních zásahů. Z trhu nebyly odčerpány přebytky, protože intervenční cena je nízká a neodpovídá již realitě. Není tedy namístě od tohoto nástroje ustupovat. Vhodné je zvážit možnost zavedení nejenom minimální ceny, ale současně i maximální ceny pro spotřebitele. Nejde o volání po cenovém úřadu, ale jde o nevyhnutelnou diskuzi o nástrojích. Pro slaďování nabídky a poptávky je třeba hledat jiné a nové nástroje. Přitom jde o nevyhnutelnou nutnost vytvořit skutečné zásoby a sklady pro potravinovou bezpečnost, a současně s tím zabránit spekulacím. Se vším souvisí také otázky rozpočtu. Řízení nabídky je nákladná záležitost a rozpočtové možnosti jsou omezené. Naléhavěji to platí (Dokončení na straně 3) Fialka v první polovině roku 2009 předsedal pracovním skupinám Rady EU v oblasti komodit a potravinářství. ICCO byla založena v roce 1973 pod záštitou OSN a jejími hlavními cíli jsou posílení globálního ekonomického řetězce základních komodit, zvyšování transparentnosti trhu, tvorba kvalitativních standardů a správné výrobní praxe pro jednotlivé komodity. ČR je členem ICCO od data svého vstupu do EU, která má v organizaci rozhodující vliv. Hlavním úkolem, který před Radou ICCO pod vedením ČR stojí, je dokončení renegociace nové Mezinárodní dohody ICCA, která bude v případě úspěšného dojednání postoupena konferenci UNCTAD v Ženevě v dubnu ČR se rovněž v rámci své role v ICCO bude věnovat otázce kvality potravin, zvyšování transparentnosti trhu, food security a rovněž zvyšování efektivity činnosti samotné organizace. Petr Vorlíček tiskový mluvčí MZe

2 2 / nabídky informace Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 Krize? Zmírněte její dopady využitím našich programů Zpracovatel Provoz a Podpora krátkodobého financování Podpora ve formě dotace části úroků z provozních úvěrů Podpora ve formě zajištění části provozních úvěrů V současné době bylo přijato 304 žádostí do našich krizových programů, představujících úvěry v celkovém objemu 2,796 mld. Kč se žádostí o garance v objemu 517 mil. Kč a s přibližnou výší podpory úroků 48 mil. Kč. letak_a5_miltra.ai :17:58 Více informací, včetně žádosti o poskytnutí podpory, naleznete na infolince: , NOVINKA ochucený tvarohový dezert čokoláda, vanilka, jahoda bez konzervantů 90g MILTRA B s.r.o. Městečko Trnávka, tel.: , fax: ,

3 Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 zpravodajství SVS ČR / 3 Nad trhem chlebového obilí zataženo (Dokončení ze strany 1) více než kdy jindy. Rozpočet pro zemědělství v EU je tvořen převážně z přímých plateb a pouze malá část (cca 10 %) připadá na cenové regulace a investice do zemědělsko-potravinářského komplexu. I z této malé části je více určeno do zemědělských podniků, a nikoliv do zpracovatelského průmyslu. Dalším problémem je skutečnost, že dotace pro konkurenceschopnost směřují pouze do 20 % podniků. Zpřesnění kdo a co potřebuje podporu je tedy nutné přehodnocovat častěji než doposud. Všechny uváděné disproporce v dotacích a regulacích totiž vedou ke snižování schopností zásobovat obyvatelstvo potravinami, prohlubují dopady nerovné soutěže o zdroje a mají negativní vliv na ceny potravin. Pěstitelé musí mít přístup ke zdrojům a spotřebitelé prostředky pro nákup. Je tedy namístě hledat nové nástroje a změnit celkovou strategii zemědělského trhu, řízení nabídky a zdrojů ve světovém měřítku. Jde o otázky politické s naléhavým řešením vyžadujícím především diskuzi bez emocí a bez předsudků. Patrně by bylo vhodné vytvořit větší prostor pro národní politiku s vlivem na obchodní toky. Podporovat místní trhy. Zachovat řízení nabídky a stanovit obchodní pravidla, včetně těch kvalitativních s určením standardů. Rozhodně je nezbytné dosáhnout větší demokracie v dodavatelských řetězcích a snížení nadvlády monopolů. Z pohledu současné situace po nové sklizni můžeme být na první pohled zcela spokojeni. Chlebového obilí máme dostatek a v dobré kvalitě, o ceny se popereme a spotřebitel bude krátkodobě spokojen z jejich nízké úrovně. Dlouhodobější srovnání však nabádá k opatrnosti a ke změnám mechanismů trhu, protože nebezpečí hrozí stále víc. Dr. Pavel Filip Svaz průmyslových mlýnů ČR Mlékař Vladimír Hnilička osmdesátníkem Oslavenec Vladimír Hnilička (sedící vlevo) při gratulaci předsedy představenstva společnosti MORAVIA LACTO, Jihlava, Ing. Stanislava Coufala (stojící vpravo) na oslavě u Tří věžiček. Za nimi na stěně olejomalba s portrétem oslavence z dob jeho mlékařského mládí v mlékárně v Chocni v r Každý den je den lidí, den zvířat je jednou do roka Dne 3. října 2009 oslavil Vladimír Hnilička svoje životní jubileum 80. narozeniny. Celý život zasvětil mlékárenství a jeho entuziasmus mu zůstal dodnes. Působil v řadě mlékárenských podniků na Vysočině a Východočeském kraji. Srdcem péemvák, a to je velmi pozitivní přídomek někdejší řídících pracovníků Průmyslu mléčné výživy, často úspěšně zasahoval tam, kde bylo nutné zlepšit situaci ve výrobě, obchodě, ale i dalších činnostech mlékáren. Pak si na pár let odskočil do pražského Laktosu, kde dělal vítr svojí kontrolní činností. Zhruba pět let pracoval i jako pracovník inspekce jakosti mlékárenských výrobků na SZPI. I v posledních letech nezahálel a mlékárny skupiny INTERLACTO využívaly jeho životní zkušenosti do doby nedávné. I oslava jeho narozenin dne 8. října 2009 u Tří věžiček u Jihlavy byla v jejich režii a to je velmi pěkné ocenění práce Vladimíra Hniličky. I naše redakce přeje Vladimírovi Hniličkovi do dalšího života mnoho zdraví a osobní spokojenosti a i radost z přízně jeho mlékárenských kolegů a kamarádů. Ing. František Kruntorád, CSc. Samozřejmě tomu není tak doslova, že zvířatům byl přiřčen pouze jeden sváteční den, na svátek sv. Františka z Assisi, který byl svým laskavým vztahem ke zvířatům pověstný. Snad každý poctivý chovatel zvířat se snaží, aby jeho zvířata měla každý den hezký, aby nestrádala a jejich potřeby byly uspokojeny. A to jak chovatel zvířat hospodářských, tak i zvířat zájmových. A aby to tak opravdu bylo, na to dbá Státní veterinární správa ČR. Státní veterinární dozor vychází pochopitelně z veterinárních předpisů, kde jsou zásady vztahu ke zvířatům zakotveny. Jde především o veterinární zákon a o zákon na ochranu zvířat proti týrání. (Od ledna do září bylo celkem provedeno inspektory SVS kontrol, při kterých bylo kontrolováno všech druhů zvířat. Závady byly zjištěny při 582 kontrolách a týkaly se zvířat). Nutné je ale zmínit, že pro orgány státního veterinárního dozoru je velkou pomocí a přínosem spolupráce s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a s většinou nevládních organizací, které se věnují péči o zvířata. Je vhodné zmínit například Nadaci na ochranu zvířat (která je členem Eurogroup a spolupracuje se Světovou společností na ochranu zvířat (WSPA) a letos oslaví 15 let svého trvání), dále Společnost pro zvířata nebo Ligu na ochranu zvířat. Spolupráce spočívá ve vzájemné informovanosti, připomínkování změn legislativy a v neposlední řadě i v informování o případech týrání zvířat, které pomáhá řešit právě státní veterinární dozor. Při letmém pohledu na statistiky lze říci, že případů týrání zvířat, přes občasné medializované excesy, přece jen ubývá. Od počátku devadesátých let, kdy týrací zákon nabyl účinnosti, ubývá případů týrání hospodářských zvířat. Paradoxně jsou stále zaznamenávány případy týrání zvířat zájmových. Dokonce by se mohlo i zdát, že takovýchto případů přibývá. Pokud jde o hospodářská zvířata, hraje jistě velkou roli to, že farmáři si dobře uvědomují, že odpovídající užitek mohou poskytovat nejen zvířata zdravá, ale i aspoň trochu šťastná. K tomu se snaží přispět i Státní veterinární správa osvětou při různých příležitostech. Pokud pak jde o zájmové chovy, je určitým problémem nevzdělanost chovatelů. Proto je jistě dobře, že prodejci zájmových zvířat jsou povinni zájemcům o chov zvířat podat základní informace o jejich chovu. Jaký je tedy smysl Mezinárodního dne zvířat či případné doporučení svatého Františka? Uvědomit si asi, a nikoli jen tento den, že zvířata jsou živí tvorové, kteří si zaslouží respekt i pochopení, ať už je člověk chová pro užitek, pro potěšení nebo jako společníky. Za srpen pokuty za milion a půl Přestože nelze hovořit o tom, že by hlavním smyslem státního veterinárního dozoru bylo udělovat pokuty, krajské veterinární správy zahájily v srpnu 79 správních řízení a udělily pokuty ve výši Kč. Za poslední roky se roční výše uložených pokut při kontrolách welfare, ve zpracovatelských závodech či při uvádění potravin živočišného původu do oběhu, tj. do tržní sítě, pohybují okolo Státní veterinární správa ČR zakázala dovoz chovných prasat, a vůbec jakýchkoli prasat z Litvy. Důvod je prozaický, nákazová situace je v naší republice odlišná než v zemi původu. Naše republika právě z důvodu dobré nákazové situace může po zemích, ze kterých by se měl obchod uskutečnit, požadovat dodatečné garance. To znamená, že v případě obchodování s prasaty, smí do ČR prasata pouze ze zemí, kde se nevyskytuje Aujeszkyho choroba prasat, popřípadě zde mají schválený 16 milionů korun. Z tohoto pohledu lze říci, že uplynulý měsíc srpen byl průměrný. Od počátku roku (leden až srpen) bylo uloženo pokut za Kč. Zhruba lze uvést, že je zaznamenatelný meziroční pokles ukládaných pokut v řádu statisíců. Svědčí to o lepší osvětě, lepší uvědomělosti chovatelů i zpracovatelů, a zajisté o stále lepší úrovni státního veterinárního dozoru. Hlavním cílem státního veterinárního dozoru je problémům předcházet. Ne prasatům z Litvy ozdravovací program proti této nákaze. A to právě není případ Litvy. Navíc je nám známo, že na hospodářstvích, ze kterých se měl obchod uskutečnit, měli ještě nedávno problémy s klasickým morem prasat. ČR je prostá mimo jiné klasického moru prasat i Aujeszkyho choroby prasat, proto také naši zemědělci nemají problémy při obchodování se svými zvířaty. Z výše uvedeného je zřejmé, že náš státní veterinární dozor pracuje tak, jak má. Jeho cílem je bránit zavlečení nákaz zvířat na naše území a samozřejmě chránit i zdraví lidí. Od počátku září je možné opět do zemí Ruské federace vyvážet z ČR násadová vejce, rovněž tak jednodenní kuřata. Naše republika byla ruskou stranou posouzena jako země, kde se nevyskytuje aviární influenza, ani zde není v tomto ohledu aktuální riziko. Rovněž tak jsme byli ruskými odborníky shledáni jako země s dobrou nákazovou situací. To, co platí pro obchodování se zeměmi EU, platí pro naše případné vývozce i východním směrem. Česká vejce do Ruska mohou Proto se domníváme, že je dobré upozornit české dovozce, aby se vždy předem informovali na Státní veterinární správě ČR o možnosti dovozu nejenom z Kamerunu, ale i z ostatních třetích zemí. Předejde se tak řadě problémů a mimo jiné budou i ušetřena zvířata, která by strávila řadu hodin v přepravních prostředcích a nakonec by stejně nebyla vpuštěna do EU. Při jakémkoli dovozu, zejména Státní veterinární správa ČR je tím subjektem, který je z hlediska případného vývozu potravin živočišného původu a živých zvířat do Ruska důvěryhodný a který potvrzuje ruské požadavky na zdravotní nezávadnost (požadované ruskou veterinární legislativou). Lze říci, že Státní veterinární správě se podařilo vyjednat pro naše vývozce srozumitelné podmínky pro uplatnění našich produktů na velkém ruském trhu. Kromě EU vyjednaných vývozních certifikátů má totiž ČR s ruskou stranou na základě bilaterálních jednání schválené vývozní certifikáty na celou řadu komodit. Jsou to například vývozní osvědčení na vývoz plemenného skotu (i jatečného skotu), spermatu býků, králičího masa, na vývoz krmiv pro psy a kočky, na vývoz loveckých trofejí, surových kůží i prasečích štětin. Všechny tyto certifikáty (originály) mají k dispozici krajské veterinární správy a jejich kopie jsou k nalezení na webových stránkách Z Kamerunu ani kamerunskou ovci Hned na počátku je třeba uvést, že Kamerun není schválenou třetí zemí pro dovoz většiny živočišných druhů do EU! Nicméně považujeme za vhodné upozornit veřejnost, že podle evropských informací jistá společnost zabývající se obchodem se zvířaty v Kamerunu podvodně vylákala z řady evropských klientů nemalé částky za dodání zvířat (šlo o koně, ptáky, psy). A právě proto, že se z Kamerunu do EU dovážet zvířata nesmí, nemohla být tato zvířata vpuštěna do Evropské unie. živých zvířat, tedy pozor! A to nehovoříme o zvířatech chráněných CITES. Zde je pak také namístě se včas informovat, a to na Ministerstvu životního prostředí nebo na České inspekci životního prostředí. Josef Duben, SVS ČR

4 4 / zpravodajství SVS zpravodajství SZPI Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 Českým prasatům dveře otevřené (na Ukrajinu) Několikerá jednání s ukrajinskou stranou, která absolvoval Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, přináší ovoce. Státní veterinární správa ČR obdržela z Ukrajiny schválený vývozní certifikát na možný vývoz českých jatečných prasat do země. (Vývoz vepřového masa byl již dříve dohodnut na úrovni Evropská komise Ukrajina). Proto považujeme za vhodné informovat zájemce o možnosti uplatnit své produkty i na ukrajinském trhu. Dále je ve stádiu schvalování několik dalších certifikátů na vývoz surovin a potravin živočišného původu a živých zvířat do tohoto státu. Půjde například o jatečný a výkrmný skot, embrya skotu, jednodenní kuřata a násadová vejce, mléko a mléčné výrobky, masné výrobky a krmiva. Lze opět na tomto příkladě potvrdit, že Státní veterinární správa ČR nejen dělá všechno pro to, aby byla zdravá zvířata a zdravotně nezávadné produkty, ale i s efektem vyjednává pro chovatele a zpracovatele možnosti, jak se uplatnit se svou živočišnou produkcí i na jiných trzích. Naši zemědělci i zpracovatelé to dobře vědí. 1. Praha Ruzyně, veřejné mezinárodní letiště, 2. Brno Tuřany, veřejné mezinárodní letiště, 3. Ostrava Mošnov, veřejné mezinárodní letiště, 4. Pardubice, veřejné mezinárodní letiště, 5. Kunovice, neveřejné mezinárodní letiště. Se zvířaty z nečlenských zemí do ČR jen na letiště Státní veterinární správa ČR uskutečnila revizi míst vstupu na území republiky pro cestující, kteří přilétají se svými zvířátky ze zemí, které nejsou členy EU. A připomíná, že cestující z těchto třetích zemí, kteří přilétají v doprovodu zvířete v zájmovém chovu, mohou vstoupit na území ČR pouze přes 5 uvedených míst vstupu: Zvířaty v zájmovém chovu se podle Nařízení (ES) č. 998/2003 rozumí maximálně 5 zvířat vyjmenovaných druhů: psů, koček, fretek, bezobratlých (s výjimkou včel a korýšů), okrasných tropických rybek, obojživelníků, plazů, hlodavců a domácích králíků. Pro ptáky doprovázející svého majitele či osobu, která za ně od- povídá, je jediným schváleným místem vstupu mezinárodní letiště v Praze Ruzyni a tito ptáci musejí být předloženi k pohraniční veterinární kontrole na Pohraniční veterinární stanici Praha Ruzyně. Pro dovoz ptáků platí speciální podmínky, je tedy nutné před dovozem kontaktovat Státní veterinární správu ČR. Základní informace o dovozu zájmových zvířat i o obchodních dovozech lze získat na webových stránkách Státní veterinární správy: Josef Duben SVS ČR Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: SZPI zakázala čínské nudle s hliníkem Z trhu byly staženy lískové ořechy s plísní Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila stažení z oběhu výrobku Jádra lískových ořechů neloupaná (balení 200g, datum minimální trvanlivosti , označení šarže L 66072). Inspektoři SZPI totiž na povrchu uvedené potraviny zjistili výskyt plísně. Do obchodní sítě bylo distribuováno balení této potraviny. Nyní již byly uvedené lískové ořechy, které pocházely z Německa, z trhu staženy. Vzhledem k datu minimální trvanlivosti je však mohou mít spotřebitelé stále doma. Plíseň přitom nemusí být na povrchu jader zřetelně viditelná. Mgr. Martina Šmídtová, SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce zakázala prodej několika šarží nudlí, které z Číny do ČR dovezla společnost F.W.Tandoori spol. s r. o. U těchto těstovin byl totiž naměřen obsah hliníku, který překračoval limit stanovený pro obdobné případy ministerstvem zdravotnictví. Zákaz se týká těchto konkrétních výrobků a šarží: Státní zemědělské a potravinářské inspekci se podařilo ve spolupráci s celním úřadem v Liberci odhalit zásilku čajů původem z Číny, které obsahovaly pro potraviny zakázané rostliny. Lucky Life Brand Quick Cooking Noodles (balení 500 g, datum minimální trvanlivosti ) Lucky Life Brand Quick Cooking Noodles (balení 500 g, datum minimální trvanlivosti ) Lucky Life Brand Pšeničné bezvaječné nudle (balení 250 g, datum minimální trvanlivosti ) SZPI nařídila okamžité stažení těchto potravin z tržní sítě. Vzhledem k povaze výrobku i k jeho datu minimální trvanlivosti jej spotřebitelé mohou mít také doma. Identifikované šarže nudlí však nepředstavují akutní zdravotní riziko. Informace o případu SZPI odeslala prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) na vědomí ostatním členským zemím EU. Martina Šmídtová tisková mluvčí SZPI SZPI nepropustila do oběhu zásilku čajů z Číny Při fyzické kontrole byly inspektory SZPI zachyceny dvě čajové směsi, které měly ve složení deklarovány zakázané byliny. Konkrétně se jednalo o směs černého čaje a bylin obsahující listy kasie úzkolisté (Cassia angustifolia) a o čajovou směs na snížení tlaku, která obsahovala ve složení bylinu toješť (Apocynum spp.). V obou případech se jedná o rostliny s farmakologickým účinkem, které figurují na seznamu rostlin zakázaných při výrobě potravin. SZPI z výše uvedených důvodů vydala závazné stanovisko nepropustit tuto dodávku do volného oběhu, díky tomu spotřebitelům nehrozí žádné nebezpečí. Dovozce nyní může zásilku vrátit svému dodavateli nebo ji musí zničit. O případu byly prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) informovány i ostatní členské státy EU. Petra Hoferková Oddělení komunikace ÚI SZPI Systém RASFF oslavil 30. výročí Před třiceti lety začal v Evropě fungovat Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed RASFF). Za ta léta systém prodělal mnoho změn; ovlivnil jej rozvoj komunikačních sítí i rozšíření Evropské unie. Princip ovšem zůstal stejný. Státy, které jsou na něj napojeny, si jeho prostřednictvím vyměňují informace o nebezpečných potravinách, ale i krmivech na evropském trhu. Když jeden ze členů sítě zjistí na svém území nebezpečnou potravinu a existuje byť jen podezření, že byla distribuována do jiné země, musí o tom neprodleně tuto zemi prostřednictvím systému informovat. Orgán takové země pak může včas přijmout nezbytná opatření, aby ochránil zdraví spotřebitelů. Národním kontaktním místem systému RASFF v ČR je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pracovnice Národního kontaktního místa přijímají varovná oznámení od ostatních členských zemí a naopak odesílají oznámení o případech, které zjistily dozorové orgány na českém trhu. Národní kontaktní místo funguje nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně včetně víkendů a státních svátků. SZPI zároveň sama do systému přispívá. V roce 2008 se ČR týkalo 118 oznámení, 64 % z nich řešila právě SZPI. Oznámení se týkala například nadlimitního obsahu pesticidů v ovoci a zelenině, cukrovinek s nedeklarovanými alergeny nebo suchých skořápkových plodů s aflatoxiny. SZPI ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel také zadržela čtyři dodávky nebezpečné potraviny ještě před propuštěním na evropský trh, jednalo se například o arašídy, u nichž byl prokázán zvýšený výskyt aflatoxinů, nebo o želé cukrovinky z Vietnamu, při jejichž konzumaci hrozí riziko zadušení. V letošním roce již SZPI řešila 52 přijatých oznámení, naopak vlastní kontrolní zjištění se stala podkladem pro 21 odeslaných oznámení. SZPI tak například varovala před doplňky stravy, které obsahovaly látky určené pouze pro schválená léčiva, nebo před nebezpečnými žvýkačkami, které měly údajně podporovat erekci. Kromě toho již bylo na hranicích zadrženo pět dodávek nebezpečných potravin, například mandlí a arašídů s aflatoxiny nebo plesnivých rozinek. V loňském roce bylo prostřednictvím systému RASFF distribuováno celkem originálních oznámení. Mezi mediálně nejznámější kauzy v celoevropském kontextu patřil případ dioxiny kontaminovaného vepřového masa z Irska nebo případ výskytu melaminu v potravinách původem z Číny. V případě melaminu byli členové systému RASFF napojeni dokonce na informační síť Světové zdravotnické organizace INFOSAN, a byli tak informováni nejen o zjištěních z Evropy, ale z celého světa. Mgr. Martina Šmídtová SZPI NOTIFIKACE SYSTÉMU RASFF TÝKAJÍCÍ SE ČR V ROCE 2008 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) převážně potraviny neživočišného původu Státní veterinární správa (SVS ČR) potraviny živočišného původu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) krmiva Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) materiály přicházející do styku s potravinami

5 Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 zpravodajství MZe / 5 V průběhu července a srpna letošního roku iniciovalo Ministerstvo zemědělství jednání zástupců dozorových orgánů v oblasti potravin. Účelem jednání bylo sjednocení a zjednodušení kontrol tak, aby byly menší zátěží jak pro potravináře a prodejce, tak i pro dozorové orgány samotné. Ceny za mimořádné výsledky ve vědě a výzkumu předali náměstek ministra zemědělství Ing. Stanislav Kozák a předseda České akademie zemědělských věd prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., u příležitosti zahájení 36. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 27. srpna Počátkem letošního roku vyhlásilo ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže: veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2009, a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje o udělení ocenění Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce Ocenění autorů prací v každé soutěži je spojeno s peněžitou odměnou ve výši: 1. cena ,- Kč 2. cena ,- Kč 3. cena ,- Kč V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a vývoji může ministr ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd na návrh Dozor nad trhem s potravinami se zjednodušil hodnotící komise udělit Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji. Toto uznání není spojeno s finančním oceněním. Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci oficiálního zahájení výstavy Země živitelka 2009 v Českých Budějovicích dne 27. srpna Výsledky soutěží: CENA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY PRO ROK 2009 I. cena (50 000,- Kč) Mgr. Iva Slaná, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za práci: On-farm spread of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in raw milk studied by IS900 and F57 competitive real time quantitative PCR and culture examination V předkládaném výsledku byla publikována nově vyvinutá metoda izolace, detekce a kvantifikace DNA původce paratuberkulózy z individuálních i bazénových vzorků mléka pomocí real-time PCR metody. Přesná kvantifikace může napomoci k vypracování nových, účinnějších postupů při ozdravování stád skotu či k určení míry rizika pro telata při expozici mlékem obsahujícím původce paratuberkulózy. II. cena (30 000,- Kč) Mgr. Barbora Pavlová, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za práci: Cytokine mrna expression in porcine Dohody, které uzavřely Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Státní veterinární správa ČR (SVS) a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), se týkají zejména prodeje potravin živočišného původu. Kontrolu při výrobě a zpracování provádí jako doposud SVS (dle 16 zákona č. 110/1997 Sb., konkrétně odstavce 1) písm. b bod 2), při prodeji samotném pak už kontroluje výrobky SZPI. Odpadá tak zbytečné zdvojování kontrol. V případě prodeje mražené i čerstvé zvěřiny kontrolu provádí SVS, s ohledem na specifický charakter těchto výrobků. V případě tržišť je nezbytné, aby bylo místo prodeje schváleno pro prodej produktů živočišného původu podle 46 zákona č. 166/1999 Sb. Schválení v tomto případě provádí SVS. Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy pak provádí dle dohody kontroly nad teplými úseky prodejen charakteru hyper- a supermarketů, v nichž dochází k přípravě teplých pokrmů, které nejsou určeny k přímé spotřebě v místě prodeje. Dohoda vychází z praktických zkušeností dozorových orgánů a zohledňuje i evropskou legislativu v této oblasti, konkrétně nařízení EP a Rady č. 882/ Jednání o dalším zjednodušení kontrol a legislativy s kontrolami spojené budou i nadále probíhat. Cílem jednání je snižovat zátěž výrobců, prodejců i dozorových orgánů. Hugo Roldán ředitel odboru komunikace MZe Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2009 cell lines stimulated by enterotoxigenic Escherichia coli Cílem studie bylo přinést nové informace o imunologickém pozadí rozdílného klinického průběhu infekce prasat různými sérotypy enterotoxigenní Escherichia coli (ETEC). Za tímto účelem byly in vitro infikovány dvě prasečí buněčné linie makrofágová a střevní epiteliální třemi sérotypy ETEC. Pomocí molekulárně biologických metod byla kvantifikována produkce prozánětlivých cytokinů (interleukin-8 a TNF) těmito buňkami. Bylo zjištěno, že střevní epiteliální buněčná linie neprodukovala ani jeden zmíněný cytokin nezávisle na použitém kmeni bakterie. Naopak po infekci makrofágové linie, nejvyšší exprese mrna pro oba cytokiny byla detekována po infekci sérotypem 0149:K88 (F4), který bývá často spojován s hemoragickou gastroenteritidou u selat po odstavu. Tento nález alespoň částečně vysvětluje intenzivní zánětlivou reakci v průběhu tohoto onemocnění. III. cena (20 000,- Kč) Ing. Martin Dědina, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., za práci: Využití separované kejdy skotu jako plastického steliva v chovech skotu Pomocí technologické linky je ze surové kejdy skotu odseparován tuhý podíl, který je následně při kontrolovaném mikrobiálním kompostování v pásových hromadách tepelně ošetřen. Bez potřeby dalších nákladných vstupů je tak zbaven patogenních mikroorganizmů a lze ho využít jako plastického steliva. Z realizovaných experimentů je patrné, že využití plastického steliva zlepšuje welfare chovaných hospodářských zvířat a dochází ke zlepšení mikroklimatických podmínek ve stájových objektech. Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a vývoji Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., za práci: Vliv různých způsobů hospodaření na jakost povrchových, drenážních a podzemních vod V rámci řešení výzkumného projektu se prokázala hypotéza o přímém vlivu různého způsobu hospodaření na jakost drenážních, povrchových a podzemních vod. Intenzivní způsob hospodaření byl příčinou dlouhodobého silného znečištění vod, oproti extenzivnímu způsobu hospodaření. Na podkladě těchto zjištění je možné doporučit optimální způsoby hospodaření ve vodárensky cenných lokalitách a jinak ohrožených oblastech (např. vodní erozí). CENA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ZA NEJLEPŠÍ REALIZOVANÝ VÝSLEDEK VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2009 I. cena (50 000,- Kč) RNDr. Svatava Kubíčková, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za výsledek: Prostředek pro stanovení chromozomální translokace t(1;29) ve spermiích býků Byla objevena DNA specifická pro nejčastější translokaci u skotu t(1;29), která byla využita pro konstrukci DNA sondy, umožňující detekci této translokace přímo ve spermiích býků metodou fluorescenční in situ hybridizace. Dosavadní metody umožňovaly detekci této translokace pouze na chromozomech získaných kultivací z krve nebo tkání živých zvířat, což bylo zdlouhavé a často nemožné, pokud býci nebyli k dispozici (např. byli již odporaženi, chováni v zahraničí). II. cena (30 000,- Kč) Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., za výsledek: Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí Výstupem uplatněné metodiky byla kvantifikace faktorů ovlivňujících výskyt a šíření plevelů na zemědělské půdě. Sledován byl vliv technologií zpracování půdy na šíření vytrvalých plevelů. Součástí výzkumu byla optimalizace metod regulace a optimalizace použití herbicidů s cílem zabezpečení spolehlivého účinku herbicidů na plevele a minimalizace rizik poškození životního prostředí a kontaminace krmivových a potravinových zdrojů. III. cena nebyla udělena MZe Ministr Šebesta se zúčastnil mimořádné schůzky šéfů zemědělských resortů EU Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta se 5. října 2009 v Bruselu zúčastnil mimořádného neformálního setkání resortních ministrů členských zemí zaměřeného na situaci v sektoru mléka. Bilaterálně jednal také se svým francouzským protějškem Brunem Le Mairem. Hlavním bodem bilaterálního jednání byla možná řešení do budoucna a situace v obou zemích. Ministři se dotkli i přímého prodeje mléka, které je dnes v České republice kvůli prodeji mléka prostřednictvím automatů aktuálním tématem a kde také Francie získává zkušenosti. Řádné zasedání Rady ministrů zemědělství se uskuteční 19. října. Právě tam ministr Šebesta očekává konkrétní kroky na podporu sektoru mléka ze strany Evropské komise. Česká republika patří do skupiny zemí, které si uvědomují hloubku krize a snaží se aktivně hledat řešení na evropské úrovni. Proto jsem se zúčastnil schůzky ministrů, kteří se přihlásili k návrhům Francie a Německa shrnutých v deklaraci k situaci na trhu s mlékem, řekl ministr. Česká strana podpořila základní teze, jejichž projednáním bude pověřena tzv. Pracovní skupina na vysoké úrovni. Konkrétně se jedná o vytvoření účinného rámce pro organizování producentů a jejich dialog s partnery v potravním řetězci, analýzu tržních nástrojů s cílem jejich dalšího zefektivnění, omezení spekulativních praktik na trhu s mlékem a zajištění maximální transparentnosti a efektivní sledování situace na trhu EU. Nejsem nakloněn další přílišné regulaci a vytváření nových struktur, proto budeme prosazovat rychlé, ale pečlivé posouzení všech návrhů, které zazněly, například využití navýšených podpor z národních obálek po vzoru sektoru ovoce a zeleniny, upozornil ministr Šebesta. Petr Vorlíček tiskový mluvčí MZe Podpora pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat bude vyšší Dalším krokem, který by měl pomoci zemědělcům řešit obtížnou situaci zapříčiněnou ekonomickou krizí, je zvýšení již existující podpory pojištění plodin a hospodářských zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Výše podpory byla stanovena na 50 procent celkových nákladů spojených s pojištěním. Dosud činila podpora 50 procent u speciálních plodin, u ostatních plodin 35 a u hospodářských zvířat 20 procent. Minimální hranice zaplaceného pojistného byla stanovena na částku jeden tisíc korun. Ostatní podmínky programu poskytování finanční podpory pojištění zůstávají nezměněny, uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta. V roce 2008 bylo celkem na finanční podpoře pojištění vyplaceno podle jeho slov bezmála 333 milionů korun. Při uvedeném navýšení bude podpora činit 500 milionů korun, to znamená navýšení o více než 165 milionů korun. Roční náklady spojené s navýšením podpory pojištění budou hrazeny ze zdrojů PGRLF. Podporu je možné poskytnout jen malým nebo středním podnikům, tj. podnikům, které zaměstnávají méně než 250 osob a s ročním obratem menším, než je korunový ekvivalent částky 50 mil. eur nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový ekvivalent částky 43 mil. eur. Právním základem uvedeného programu je zejména nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001. (Úř. Věst. L 358, , s. 3). Hugo Roldán ředitel odboru komunikace MZe

6 6 / nabídky informace Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 SPAR NATUR*PUR PŘÍRODNĚ ČISTÉ POTRAVINY Značka SPAR Natur*Pur je řadou produktů BIO, vyrobených exkluzivně pro SPAR Česká obchodní společnost s. r. o. Do této řady biopotravin v současné době patří již kromě běžných potravin, jako je pečivo, ovoce, zelenina, maso, uzeniny, rýže a těstoviny, také například sladkosti, sladidla, omáčky nebo ochucovadla. Bioprodukty SPAR Natur*Pur jsou ekologicky vyrobené potraviny, při jejichž výrobě nejsou používána chemická hnojiva ani pesticidy a pěstovaným rostlinám či chovaným zvířatům je věnována nadprůměrná péče. Proto jsou biovýrobky řady SPAR Natur*Pur vyrobeny a zpracovány tak, aby se v nejvyšší možné míře zachovala jejich vysoká kvalita, tzn., aby obsahovaly co nejvíce živin a cenných látek důležitých pro náš organizmus. Dalším benefitem ekologického zemědělství je kladný vztah a respekt k životnímu prostředí. Výrobky SPAR Natur*Pur podléhají přísnému kontrolnímu systému od výroby a zpracování až po samotné umístění výrobku v obchodě. Vznik bioproduktů a pohyb tohoto zboží, tedy celý cyklus, pravidelně kontroluje autorizovaná, nezávislá kontrolní organizace prověřená ministerstvem zemědělství. Na základě těchto kontrol obdrží potraviny různé certifikáty a osvědčení biopotravin a bioproduktů. JAKÉ PŘEDNOSTI MAJÍ BIO VÝROBKY SPAR NATUR*PUR Jednou z největších předností biopotravin SPAR Natur*Pur je to, že nejsou nijak geneticky upraveny, neobsahují chemické pesticidy a podléhají nejpřísnějším kontrolám. Díky své čistě přírodní výrobě, která nezatěžuje životní prostředí, mají nejen více vitaminů, ale navíc i přirozenou chuť a výraznější vůni. SPAR ČOS uvedl jako první řetězec na trhu v České republice kompletní ucelenou řadu vlastních biovýrobků, a to v roce 2006, kdy představil své první biopotraviny. Od té doby se portfolio výrobků řady SPAR Natur*Pur značně rozšířilo a momentálně obsahuje přes 110 bioproduktů. Důvodem rostoucí obliby výrobků z řady SPAR Natur*Pur je i neustále se zvyšující zájem veřejnosti o zdravý životní styl. Mezi dodavatele biovýrobků SPAR Natur*Pur patří jak zahraniční, tak tuzemští dodavatelé, přičemž počet těch tuzemských se díky zvyšujícímu se zájmu o biopotraviny a sílící podpoře ekologického zemědělství v ČR kontinuálně zvyšuje. SPAR NATUR*PUR CENA VYVÁŽENÁ KVALITOU I když obecně patří biovýrobky do vyšší cenové kategorie, poptávka po nich oproti minulým letům neustále roste a díky tomu se rozšiřuje i jejich nabídka v prodejnách společnosti SPAR. Na své si proto přijdou zákazníci všech věkových kategorií. Děti jistě rádi uvítají BIO čokoládu a BIO zmrzliny, dospělí a senioři pak ocení BIO kávu nebo kvalitní BIO víno. Stále více tak platí, že konzumace biopotravin není pouze konzumací biovýrobků jako takových, ale je součástí zdravého životního stylu. Linda Kejřová Sortimentní manažer pro vlastní a exkluzivní značky SPAR ČOS

7 Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 zpravodajství MZe / 7 Výsledky neformálního jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU Ve Švédském Växjő se konalo třídenní neformální jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU, které má jako hlavní téma adaptace zemědělství na změny klimatu a boj s dopady těchto změn na agrární sektor. Jednání se zúčastní také český ministr Jakub Šebesta, který se na okraji Rady usilovně věnoval řešení současné tíživé situaci na trhu s mlékem. Výsledkem je dohoda a společný postup 18 členských zemí, včetně Česka, které navrhly řadu dodatečných opatření a přijaly společnou deklaraci. V této souvislosti řekl ministr Šebesta, že v návaznosti na naše úsilí na zasedání Rady v Bruselu, kde jsme se vyslovili zásadně proti řešení, které by přeneslo další finanční břemeno na rozpočty členských zemí, s dopadem na konkurenceschopnost zemědělců, se nám podařilo pokračovat v jednání s dalšími členskými státy a završit ho společným prohlášením. Konkrétně se podařilo zmírnit ty požadavky členských států, zejména v oblasti státních podpor, které by vedly k výraznému narušení konkurenceschopnosti jednotlivých producentů a negativně ovlivnily hospodářskou soutěž v sektoru. Naopak, signatáři deklarace se shodli na potřebě zdůraznit Komisi naléhavou potřebu zavést celoevropsky rovnocenné řešení pro všechny zemědělce. Navrhují proto kromě jiného především posílit podporu investic na modernizaci odvětví mléka, podporu inovací, diverzifikaci a další výzkum přímo prostřednictvím zemědělských podniků, což by vedlo k posílení postavení prvovýrobců, dále navrhují podpořit vytvoření marketingových strategií vedoucích k rozpouštění nadměrných zásob na trhu tak, aby se předešlo dalším prudkým výkyvům cen. V neposlední řadě členské státy požadují podpořit transparentnost a informovanost spotřebitelů v tržním řetězci ve smyslu lepšího označování původu produktů. Pod zmíněnou deklaraci, která by měla přispět k zavedení účinných opatření na boj s krizí v mléčném sektoru, se podepsali zástupci Belgie, Bulharska, Německa, Estonska, Irska, Francie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Rakouska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska, Finska, Španělska a České republiky. Hugo Roldán ředitel odboru komunikace MZe Zabijačky i do budoucna zůstanou spojeny s českým venkovem Jeden z úspěchů českého předsednictví EU, který se podařilo prosadit v samém závěru našeho funkčního období, definitivně potvrdila Rada EU. Ta formálně přijala nařízení, které zásadním způsobem reviduje pravidla zacházení se zvířaty při porážce a usmrcování. Současně ČR umožňuje pokračovat v tradičních porážkách, známých českých zabijačkách. Nově přijatá pravidla zdůrazňují odpovědnost provozovatelů jatek včetně zaručení odpovídající kompetentnosti jejich pracovníků a současně umožňují konkrétní pravidla zacházení se zvířaty při porážkách podle zásad welfare a vývoje vědy flexibilně upravovat. Rozhodnutí Rady lze považovat za velký diplomatický úspěch. Cesta k finální podobě návrhu byla lemována řadou otazníků, když jsme se dotýkali vysoce citlivých oblastí, jako jsou například náboženské rituály a kulturní tradice, domácí zvyklosti v různých členských státech či fungování vnitřního trhu, uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Zásadní novou myšlenkou je podle ministra větší odpovědnost provozovatelů jatek. Veškeré činnosti spojené s procesem porážky zvířat na jatkách budou vyžadovat absolvování odborného školení. Výsledkem je optimální nastavení ambiciózních standardů welfare v ekonomicky únosném kontextu. Významným bodem, který se dotýká našich domácích zájmů, je umožnění pokračovat v tradičních porážkách, známých českých zabijačkách. Přes počáteční rezervovaný postoj Komise i některých členských zemí bylo zvoleno řešení svým způsobem ještě výhodnější, než nabízela současná legislativa. Český venkov se tedy rozhodně nemusí obávat žádných dramatických změn, zabijačky i do budoucna zůstanou s životem na českém venkově bezprostředně spojeny. Petr Vorlíček tiskový mluvčí MZe Urychlené výplaty SAPS mohou začít Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil tzv. redukční koeficient pro výplatu SAPS. Tento koeficient je nezbytný pro výpočet sazby na hektar, která byla pro rok 2009 stanovena na 3 710,00 Kč/ha. Jedná se o výrazný nárůst oproti předcházejícím rokům. Již dříve jsem rozhodl o tom, že SAPS se budou vyplácet v termínu od 16. října, vzhledem k vážné ekonomické situaci, řekl ministr Šebesta a dodal: Poté, co jsem schválil redukční koeficient a byla stanovena sazba na hektar zemědělské půdy, zahájí SZIF okamžitě proces administrace a vyplácení, platba se tak dostane k zemědělcům velmi brzy. Podle údajů SZIF je oprávněná plocha na SAPS v roce 2009 celkem ,75 ha. Dle všech nutných údajů byl redukční koeficient vypočten na 0,9875. Použitím tohoto koeficientu se stanovuje platba na 1 hektar zemědělské půdy v režimu SAPS v ČR pro rok 2009 na Kč/ha. Národní obálka byla pro rok 2009 stanovena na tis. eur a referenční výměra půdy pro režim SAPS v ČR je 3,496 mil. ha, z čehož plyne referenční částka na hektar 149,2923 eur/ha. Po uplatnění koeficientu 0,9875 se dostáváme na částku 147,4262 eur/ha, což po přepočtu činí 3 710,22 Kč/ha. Hugo Roldán ředitel odboru komunikace MZe Platba na hektar v Kč v ČR od vstupu země do EU , , , , , ,40 Proměny českého venkova Čtyřdílný seriál o proměnách hospodaření na rodinných farmách odvysílá Česká televize od do v premiéře vždy v sobotu na programu ČT2 od 9.50 hodin. Cílem projektu, natočeného za podpory Ministerstva zemědělství, bylo ukázat divákovi, jakou proměnou stále prochází český venkov. Násilná kolektivizace po únoru 1948, velkoplošné hospodaření a redukce zemědělství na výrobu potravin způsobily na našem venkově nedozírné škody. Po pádu komunismu zásadní proměnu venkova nastartovala pozemková úprava, která lidem vracela zemědělskou půdu, na které jejich předkové hospodařili desítky let. Vztah k usedlosti, k vlastnímu hospodářství a k okolní krajině je pochopitelně u soukromých sedláků a farmářů výrazně odlišný oproti vztahu členů bývalých jednotných zemědělských družstev a státních statků, kde namnoze pracovali jen jako zaměstnanci, a nikoli jako bývalí vlastníci. Farmáři se také často aktivně podílejí na rozvoji obce a angažují se i v regionální politice. Neznamená to ale, že by se na rodinných farmách hospodařilo stejně jako před sto lety. Právě proměnám hospodaření na rodinných farmách se věnuje dokument, který můžete shlédnout ve vysílání České televize v říjnu MZe Reakce ministra zemědělství Jakuba Šebesty na článek v týdeníku Euro V posledním čísle (38) týdeníku Euro publikuje autorka Táňa Králová článek s názvem Myslivci sobě, kde mně podsouvá úmysl zasáhnout ve prospěch zamýšlené směny lesních pozemků ve vlastnictví pana Leoše Novotného za lesní pozemky obory Radějov na Hodonínsku ve většinovém vlastnictví s. p. Lesy ČR. Autorka článku takto činí ve větách, cituji: Transakci připravuje od července se státním podnikem Lesy České republiky. Vše musí posvětit ministerstvo zemědělství (MZe), což by neměl být problém. MZe řídí Jakub Šebesta, Novotného dlouholetý kamarád. K tomu bych rád uvedl, že p. Leoš Novotný mě nikdy žádným způsobem nepožádal o jakoukoli intervenci ve prospěch svého záměru, a to právě kvůli našemu dlouholetému přátelství. Leoš Novotný si je totiž dobře vědom, že neprůhlednost nebo nestandardní zásah při uskutečňování jeho záměru by mne mohl poškodit, a nic podobného si nepřeje. K tomu ještě dodávám, že sám nemám v úmyslu jakkoliv intervenovat do jeho záměru směnit se státním podnikem LČR lesní pozemky, jak naznačuje autorka zmíněného článku. Jakub Šebesta ministr zemědělství ČR Členka výkonného výboru Pozemkového fondu Květoslava Brátová odvolána z funkce Prezídium Pozemkového fondu ČR se na svém jednání 23. září 2009 zabývalo i průběžnou zprávou z kontroly přeceňování restitučních nároků oprávněných osob, jejímž předmětem je prověření restitučních případů v působnosti územního pracoviště Praha. Z předložených průběžných závěrů vyplývá, že došlo k zásadním pochybením, proto se Prezídium rozhodlo odvolat z funkce vedoucí sekce restitucí PF ČR členku výkonného výboru Květoslavu Brátovou. Závěry kontrolního auditu budou známy do konce listopadu tohoto roku. Kontrola doposud zjistila, že z celkového počtu prověřovaných rozhodnutí se objevilo 950 nedostatků u přibližně 800 spisů. V řadě případů nebylo doloženo nebo bylo nedostatečně doloženo, proč k přecenění došlo. Ve spisech chyběly objednávky znaleckých posudků, nebyla doložena iniciace přecenění či informace pro oprávněné osoby. Vzhledem k absenci rozhodných dokladů prokazujících nové ocenění restitučních nároků nelze konstatovat počet a finanční objem případných neoprávněných přecenění restitučních nároků. Je možné předpokládat, že některé doklady budou do uzavření kontroly dohledány. Petr Vorlíček tiskový mluvčí MZe

8 8 / nabídky informace Potravinářský zpravodaj 7 / 2009

9 Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 rozhovor / 9 Na 5 otázek odpovídá: Ing. Petr Vyhnálek, jednatel, obchodní řetězec GLOBUS, spol. s r. o. 1. Obchodní společnost GLOBUS, spol. s r. o., se v naší zemi řadí k významným obchodním společnostem se sítí maloobchodních jednotek prodávajících jak potraviny, tak průmyslové zboží, a existuje již od roku To je dost dlouhá doba, která si jistě zaslouží malé ohlédnutí do vývoje společnosti na našem území, a to od samých počátků do nynější doby. Mohl byste tento vývoj charakterizovat? Na českém trhu sice jsme skutečně od roku 1992, ale k otevření prvního hypermarketu Globus došlo až 4. listopadu 1996, a to v Brně. Těch téměř třináct let je sice v novodobé historii naší země dlouhá doba, v historii společnosti Globus je to ale relativně krátké období vždyť firma si loni připomněla 180 let své existence. Otevření Globusu bylo tak trochu průkopnickým činem, v té době se jednalo o první klasický hypermarket na našem území. Několik měsíců před námi se sice v Kladně otevřel projekt společnosti Famila, ten ale rozlohou kolem metrů čtverečních prodejní plochy nedosahoval ani poloviny prodejní plochy Globusu. Bylo zvláštní, že jsme byli prvním obchodníkem, který na český trh takto vstoupil. Naše společnost je v globálním měřítku přece jen poměrně malá, přesto do České republiky zamířila dříve než velcí světoví hráči. Ti zřejmě v té době měli jiné priority, anebo vyčkávali, co se stane, až otevřeme. Přelomová událost to ale byla i pro Globus samotný, protože otevřením brněnského hypermarketu firma poprvé svými obchodními aktivitami vstoupila na jiný než německý trh. Zkušenosti s expanzí nicméně měla, poměrně rychle totiž rozšířila své působení do východních spolkových zemí Německa, do bývalé NDR. Postupně jsme se po Brně dostávali do dalších lokalit ČR a začala se objevovat konkurence, která přišla se stejným formátem prodeje s hypermarkety. My jsme si pochopitelně nikdy nemysleli, že bychom na zdejším trhu zůstali dlouho sami. Specifikem českého, nebo možná středoevropského trhu přitom je, že na něm působí nebo v určitém období působila celá řada obchodníků ze všech koutů světa. Zatímco v Německu či ve Francii převažují i přes nedávnou expanzi diskontérů domácí subjekty, u nás byli na konci devadesátých let prakticky všichni: Američané, Angličané, Holanďané, Němci, Francouzi, Belgičané, Rakušané. Na poměrně malém trhu se tak setkaly rozdílné přístupy a školy, bylo ale jen otázkou času, kdy se některým z nich nepodaří naplnit cíle a očekávání a odejdou. Globus k rozšiřování aktivit na českém trhu přistoupil v mnoha směrech odlišně než konkurence. Naše cíle nebyly stanoveny tak, že bychom chtěli v roce 2005 nebo 2010 mít konkrétní počet provozoven. Dali jsme si za cíl otevírat pouze dobré projekty, v místech, kde jsme odůvodněně věřili, že uspějeme. S trochou nadsázky lze říci, že některé projekty se nám vyplatilo nerealizovat. Za ta léta se trh výrazně změnil od počáteční fáze, kdy jsme tu několik měsíců byli úplně sami, přes konec devadesátých let, kdy tu byli téměř úplně všichni, až po současnost, kdy se situace zpřehlednila a pozice jednotlivých obchodníků se více vyprofilovaly. Největší změnou ale prošli zákazníci. Změna jejich nákupního chování je určitě způsobená změnou nabídky, ta je dnes s počátkem devadesátých let, ale i s koncem minulého století nesrovnatelná. Zákazníci změnili frekvenci nákupů, rostou jejich nároky, přestože v některých ohledech by podle mého názoru zákazník mohl být ještě náročnější, některé existující nešvary maloobchodu by tolerovat neměl. 2. Podíl potravin prodávaných Vaší společností je významný a k Vaší práci patří bezpochyby neustálé sledování chování Vašich zákazníků, tedy konečných spotřebitelů potravin. V posledním roce, pod dojmem krize, se dost změnila struktura spotřebitelské poptávky u potravin. Jak hodnotíte tento stav a jak se nyní chová k potravinám český zákazník? A došlo v obchodní strategii Vaší firmy k některým změnám, které tato změna přinesla? Jaké to jsou? Nevím, jestli zákazníci změnili chování v důsledku krize, vzhledem k tomu, že naše provozovny nejsou v lokalitách, které by krizí byly primárně postiženy, to ani nedokážu přesně posoudit. K určitým změnám ale jistě došlo: Celková útrata za potraviny ve srovnání s loňským rokem neklesla, poklesla ale průměrná cena kupované položky, u některých až o desítky procent. Kupuje se tedy více levnějších výrobků, což nutně nemusí znamenat, že se kupují výrobky méně kvalitní. I ty kvalitní a dražší totiž ve srovnání s loňským rokem často výrazně zlevnily. Diskuse o orientaci zákazníků na cenu či kvalitu běží již léta. Když vzpomínám na první velké konference o potravinářském maloobchodu, už před deseti lety se objevovaly názory, které jsme my, obchodníci, slyšeli rádi že jednoho dne nebude tím hlavním kritériem pro nákup cena, ale další parametry: kvalita zboží i nákupního prostředí, kvalita personálu. Tyto proklamace se bohužel nenaplnily. K největšímu zlepšení podle mě docházelo někdy před takzvanou mléčnou krizí, před podzimem roku Tehdy se začaly objevovat osvětové aktivity jak na straně výrobců a obchodníků, tak na straně dozorových orgánů, které kladly důraz na to, že je potřeba skutečně dobře sledovat, co kupujeme a co jíme. Pak však přišla mléčná krize, která skokově zdražila nejen mléčné výrobky, ale všechny čerstvé potraviny. V tom okamžiku, kdy výroba i obchod věřily, že se vnímání zákazníků více posune ke kvalitě, začala cena hrát opět převažující roli. Mléčná krize sice po pár měsících skončila a na počátku roku 2008 šly ceny opět dolů, po ní ale přišla krize hospodářská. CURRICULUM VITAE: Ing. Petr Vyhnálek Narodil se v roce 1966, po dokončení studia na Vysokém učení technickém v Brně pracoval nejprve ve společnosti BOPO Třebíč, od roku 1992 pak ve firmě Master Foods. Ve společnosti Globus působí od roku Po roční stáži v Německu se stal v roce 1996 ředitelem brněnského Globusu, prvního hypermarketu v ČR, o dva roky později byl jmenován jednatelem společnosti Globus ČR. Od roku 2000 je zodpovědný za řízení aktivit Globusu v České republice. Je členem představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu, v roce 2008 byl zvolen viceprezidentem SOCR pro obchod. Opět jsme v situaci, kdy je cena v centru pozornosti. A v této situaci si my, obchodníci, prokazujeme tak trochu medvědí službu: když vidíme, že zákazníci slyší na cenovou nabídku, tak se ji snažíme naplnit. Některé cenové akce jsou pak opravdu až nesmyslné. Já doufám, že situace, kdy cena přestane být nejdůležitějším kritériem, přesto jednou nastane. A dokonce ani krize nemusí podle mě postavit diskusi o kvalitě na vedlejší kolej. Právě v čase nejistoty se zákazníci nechtějí spálit, takže často sáhnou spíš po tom, co je osvědčené, na co jsou zvyklí, u čeho neriskují zklamání. Prostor pro posilování významu kvality tedy existuje i nyní. Trochu mě ale mrzí, že v diskusi o kvalitě potravin často zaznívají paušálně odsuzující názory: obchod prodává pouze nekvalitní zboží, výrobci neumějí vyrobit dobré výrobky To není pravda. Hypermarkety mají dnes tak široký sortiment, že si tam vybere každý: ten, kdo hledá nejlepší cenu, i ten, kdo si je ochotný připlatit za vyšší kvalitu. 3. Velmi silným obchodním argumentem, proč zákazníci chodí do GLOBUSU rádi, je Vaše vlastní výroba pekařských a masných výrobků. Mohl byste oba tyto Vaše výrobní segmenty představit? Sugestivní otázky se nemají klást, a tak se neptám, které výrobky jsou lepší, zda masné a pekařské z Globusu, či od dodávajících výrobců. Co však byl argument pro zřízení této formy zajišťování potravinářského zboží a tím určité opuštění logické dělby práce? Rozhodnutí, zda mít vlastní řeznictví, bylo naprosto automatické, o jiné variantě jsme nikdy neuvažovali. V Německu tento koncept funguje už několik desetiletí. Neodmyslitelně k nám patří a nehrozí, že bychom od něj někde chtěli ustoupit. A totéž už dnes platí i pro vlastní pekárnu. Důvodem je kromě kvality, o kterou ve vlastní výrobě usilujeme také to, že nás odlišuje od konkurence, že jsme díky ní schopni nabídnout zákazníkům něco, co v žádném jiném obchodu nenajdou. K otázce Co je lepší, mohu říct jen tolik, že my se pochopitelně snažíme, aby lepší a kvalitnější bylo to, co sami vyrábíme. Existuje pro to několik nepopiratelných předpokladů. Například z vlastní řeznické výroby přímo na prodejní pult jsou to tři čtyři metry, není tam žádný transport, žádná prodleva a celý proces výroby je v našich rukou. To platí i pro pečivo. Na druhou stranu v obou těchto sortimentech spolupracujeme s řadou dodavatelů, od kterých dokupujeme nejen výrobky, které sami nevyrábíme, ale někde i ty, které vyrábíme. Domníváme se totiž, že konkurence je zdravá a že zákazník ocení opravdu ucelenou, širokou nabídku. 4. Zákon o významné tržní síle sněmovna schválila, ale ještě nevstoupil v platnost. Byl to poměrně dlouhý proces, do něhož byli zasvěceni jak zástupci výrobců, tak obchodu. Názory na něj se velmi různí. Jak hodnotíte toto opatření státu a co podle Vás přinese potravinářským výrobcům, co vám obchodníkům? A jakou výhodu z něj bude mít sám spotřebitel? Tím, že prezident zákon vetoval, se Vámi zmiňovaný poměrně dlouhý proces ještě prodloužil. Zákon teď půjde do sněmovny a je otázkou, zda ta prezidentovo veto přehlasuje. Názory na zákon se velmi různí. Obchodníci jsou vcelku jednotní v tom, že je to zákon hodně špatný, diskriminační, a to bez ohledu na to, zda se jedná o české obchodníky, nebo zahraniční řetězce, proti kterým byl zákon primárně namířen. Výrobci až tak jednotní nejsou i mezi nimi se setkáte s názorem, že tento zákon nic nevyřeší. Já osobně se domnívám, že ačkoliv se o zákonu mluví jako o antiřetězcovém, ve svém důsledku neomezuje řetězce, ale zvýhodňuje druhou stranu výrobce v jednání s nimi. Zákon by skutečně mohl fungovat pouze za předpokladu, že by Česká republika nebyla členem EU. Pak by pro každého obchodníka bylo těžší obstarat si náhradu za zboží od dodavatele, se kterým už nebude chtít spolupracovat. V maloobchodě samozřejmě existuje celá řada nešvarů, a já jsem toho názoru, že proces boje proti nim je potřeba nějakým způsobem nastartovat. Nicméně již dnes existuje celá řada zákonů, které to umožňují, a nejsou využívány. Všechny totiž předpokládají, že máte dost odvahy na to, abyste se svým obchodním partnerem zahájil spor, možná i soudní, což samozřejmě vylučuje jakoukoliv budoucí spolupráci. Na tom se případným přijetím tohoto nového zákona nic nezmění, jeho efekt bude stejný. Ani tento zákon nezajistí, že dvě strany, které se nedohodly na spolupráci, spolu budou po verdiktu soudu dál bezproblémově obchodovat. Na zákon by tak doplatili výrobci, kteří jsou nahraditelní, nikoliv obchodníci. Některá ustanovení zákona se určitě nemohou líbit ani samotným výrobcům, třeba absolutní zákaz prodeje pod nákupní cenou. To jednak znemožní krátkodobé cenové akce, jednak ztíží výrobcům jednání s obchodníky, protože prakticky vyloučí možnost, aby výrobci nabízeli zboží různým obchodníkům za různé ceny. A ptáte-li se na spotřebitele, těm by z nového zákona neplynuly žádné výhody. U nenahraditelných výrobků by dodavatelé například měli díky tomuto zákonu možnost zvýšit ceny. Znamenalo by to také konec cenových akcí, kdy cena krátkodobě klesne pod cenu nákupní. Kultivace maloobchodního prostředí je nutná, ale podle mě jí nelze dosáhnout zákonem. Řešením je pouze to, že se subjekty, které se nechovají korektně, nebudou ostatní obchodovat. 5. Vedle Vaší pozice jednatele ve společnosti GLOBUS, spol. s r. o., zastáváte volenou funkci viceprezidenta pro oblast obchodu ve Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Co Vám přináší, kromě práce s touto funkcí spojenou, tento bezpochyby prestižní post? Když jsem se rozhodl kandidovat na pozici viceprezidenta SOCR, upozorňoval jsem na fakt, že může být problém ve vnímání mé osoby jako zástupce zahraničního obchodníka, kteří jsou často prezentováni jako ztělesněné zlo. Už tehdy jsem sliboval, že se budu snažit mluvit za všechny obchodníky, bez rozlišení na malé a velké, domácí či zahraniční. Jediným smysluplným dělením obchodníků je podle mě dělení na dobré a špatné, a naší snahou samozřejmě je, aby členy Svazu obchodu a cestovního ruchu byli pouze ti dobří. Působení ve funkci viceprezidenta Svazu mi tedy dává možnost mluvit za dobré obchodníky. To je jistě jeden z přínosů této pozice možnost zveřejnit svůj názor, vyvolat diskusi. Jsem toho názoru, že pokud se někomu něco nelíbí, má se pokusit to změnit. A tato pozice mi tu možnost dává. Mám příležitost změnit to, jak se obchodníci chovají, jak jsou vnímáni, snažit se vysvětlit, že by se měli dělit jen na kvalitní a nekvalitní. Věřím, že v této oblasti jsme spolu s prezidentem Svazu Zdeňkem Juračkou udělali kus práce, protože na řadu věcí máme stejný názor, a to i přesto, že pan prezident je zástupcem tradičního českého obchodu, zatímco já jsem reprezentantem zahraničního řetězce. Děkuji za rozhovor. Ing. František Kruntorád, CSc.

10 10 / z domova Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 Země živitelka 2009 Při příchodu prezidenta republiky Václava Klause na slavnostní zahájení výstavy Země živitelka 2009 Výstavu otevřel ministr zemědělství Jakub Šebesta. ZLATÝ KLAS 2009 Soutěž ZLATÝ KLAS 2009 o nejlepší vystavený exponát na 36. ročníku mezinárodní výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA, vyhlášená organizátorem výstavy Výstavištěm České Budějovice a. s. proběhla tradičně pod odbornou garancí Ministerstva zemědělství ČR. EXPONÁTY OCENĚNÉ ZLATÝM KLASEM Dunajská klobása ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s., Praha vyrábí: ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s. Samoty 1533, Písek K výrobě je využita startovací kultura a zauzení je provedeno studeným kouřem. Výrobek má velmi dobré senzorické vlastnosti za studena i po tepelné úpravě. Je údržný v širokém teplotním rozmezí 90 dnů, což umožňuje použití jak pro slavnostnější příležitosti, tak i pro turistiku. Staročeská klobása Masokombinát Plzeň s. r. o., Plzeň Masný výrobek tepelně opracovaný s vysokým obsahem vepřového a hovězího masa. Má hruběji zrnitou strukturu, neobsahuje alergenní látky, neobsahuje lepek, vhodné pro osoby s celiakií. Vyznačuje se použitím tradičních kořenících složek (pepř, kmín a česnek). Valašský frgál natura pure Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. Velké Karlovice součinnost: Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Na rozdíl od běžného pečiva výrobek neobsahuje tzv. zlepšující přípravky a margarin. Použité suroviny jsou proto pouze čistě přírodní produkty. Aplikací českého patentu č se fyzikálním způsobem docílilo významného snížení obsahu tuku a cholesterolu a zvýšení obsahu pro zdraví potřebných antioxidantů. Režná jubilejní 35 % Palírna u Zeleného stromu Starorežná Prostějov, a. s., Prostějov Inovovaný klasický výrobek s vyváženou chutí a vůní. Vyráběna podle staré receptury ze speciální směsi bylin a koření, vyrobena k 490. výročí výroby lihovin v Prostějově. Božkova klobása VOMA s. r. o. Uherský Brod Tepelně opracovaný masný výrobek s charakteristickou výrazně kořeněnou chutí, typickou vůní, křehký na skusu, s jediným E, tj. dusitanovou směsí. Přesto dosahuje díky vhodně voleným surovinám a balení 21denní doby spotřeby. Suroviny včetně česneku jsou domácího českého původu. Vhodná ke konzumaci za studena i za tepla. Získal ocenění: Perla Zlínského kraje 2008, Klasa. Jde o velmi kvalitní tradiční regionální výrobek. Výstaviště České Budějovice a. s. ŠESTÝ ROČNÍK PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ KLASA Slavnostní předání certifikátů KLASA proběhlo 27. srpna 2009 v prostorách Pivovarské zahrady za přítomnosti pana prezidenta Václava Klause, který také celou výstavu zahájil, ministra zemědělství Jakuba Šebesty a dalších pozvaných hostů. Tento rok bylo uděleno celkem 19 certifikátů nově oceněným výrobkům od deseti výrobců. Z toho pět společností už s touto značkou spolupracuje delší dobu a zbývajících pět získalo certifikát KLASA úplně poprvé. Udělování národní značky ocenil ve svém projevu nejenom pan prezident, ale i jednotlivé společnosti, které zaznamenávají u takto oceněných produktů vyšší zájem spotřebitelů. Certifikát KLASA jsme získali poprvé. A to na oba naše stoprocentní hroznové, nefiltrované a nesířené BIO mošty ročníku 2008, Laurot i Malverinu, uvádí Miroslav Majer, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti VIN- SELEKT MICHLOVSKÝ, a. s. Chceme oslovovat naše zákazníky vysokou kvalitou. Při pěstování těchto biohroznů je kladen důraz na ekologickou čistotu konečného produktu. Hrozny jsou každoročně kontrolovány a certifikovány nezávislou neziskovou organizací KEZ. Stoprocentní přírodní hroznová šťáva neobsahuje žádné konzervanty ani syntetická barviva, a je tak zdravotně nezávadná a prospěšná jak samotnému konzumentovi, tak i okolní přírodě při pěstování hroznů, dodává Miroslav Majer. NOVĚ OCENĚNÝMI SPOLEČNOSTMI, KTERÉ ZÍSKALI CERTIFIKÁT KLASA PRO SVÉ VÝROBKY JSOU: AGRO Brno-Tuřany, a. s., za výrobek Zelí kysané ve slaném nálevu Bramborárna Bukovice, s. r. o., za výrobky Brambory v pohodě kostičky, Brambory v pohodě krájené a Brambory v pohodě ve slupce FUNGHI CZ, a. s., za výrobek Žampiony zahradní balené TANY, spol. s r. o., za výrobek DELICATO extra smetanové VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s., za výrobky 100% BIO hroznový mošt Laurot a 100% BIO hroznový mošt Malverina ZE STÁVAJÍCÍCH DRŽITELŮ OCENĚNÍ KLASA PRO NOVÉ PRODUKTY ZÍSKALI: Jaroslav Radoš za výrobek Kuřecí šunka Kubíček Maso Planá, a. s., za výrobek Chorizo klobása Masokombinát Plzeň s. r. o. za výrobek Staročeská klobása Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. za výrobky Valašský frgál tvarohový s lesním ovocem, Valašský frgál ořechový, Škvarkový pagáček kmínový a Škvarkový pagáček česnekový ZŘUD MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s., za výrobky Blanická klobása, Dunajská klobása, Tatarská klobása a Chalupářský bok. Národní značku kvality KLASA uděluje kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Počátkem srpna mohli nalézt spotřebitelé národní známku kvality KLASA na obalech celkem potravinářských výrobků od 222 výrobců. Další informace o národní značce kvality KLASA a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v rubrice Propagace kvalitních potravin a na stránkách SZIF Prezident Václav Klaus při svém vystoupení Pro Valašské frgály převzala národní značku Klasa Jana Kasalová.

11 Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 z domova / 11 a KLASY potravinářům Za společnost Vinselekt Michlovský a. s. přebírá Klasu Miroslav Majer. Rozšafný pan prezident, šťastná Lenka Kvaltýnová a zamyšlený pan ministr po předání národní značky Klasa pro ZŘUD - Masokombinát Písek Ministr zemědělství Jakub Šebesta předává certifikát se značkou Klasa pro TANY Nýrsko Karlu Vítkovi ml. Značku Klasa pro své výrobky přebírá Vít Šmucer (vlevo) ze společnosti Bramborárna Bukovice, s. r. o. Představitelé SZIF s moderátorkou Jitkou Slukovou, zleva Kristýna Hrášková, Dana Půtová a Tomáš Révész Tomáš Révész představuje prezidentu republiky a čestným hostům prezentaci SZIF. Ředitel SZIF Tomáš Révész a předseda ČSZM Jaromír Kloud při prohlídce výrobků Jogurty AGRO-LA měly na výstavě veliký úspěch.

12 12 / rozhovor z domova Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 ODPOVĚDI NA 2 AKTUÁLNÍ OTÁZKY od Ing. Jaroslava Machovce, ředitele Vinařského fondu ČR OTÁZKA PRVNÍ: Letošní počasí bylo velmi vrtkavé a středoevropsky netypické. Napřed jarní vodní deficit, pak dobrý květen, ale červen a červenec srážkově nadnormální, s častým krupobitím a bouřkami, a srpen s tropickými dny. Jak se tyto klimatické nevyrovnanosti promítnou do letošní úrody hroznů, a to jak v kvalitě, tak i v množství? ODPOVĚĎ: Již dnes je jasné, že se toto všechno promítne zejména do množství sklizených hroznů. V červnu došlo vlivem deštivého počasí k horšímu odkvětu révy, a proto jsou některé odrůdy tzv. sprchlé, to znamená, že některé bobule nejsou vyvinuté, a proto jsou hrozny celkově lehčí. Liší se to odrůda od odrůdy. Krupobití také na mnoha místech poznačilo vinice a snížilo celkové výnosy. V každém případě se sklizeň odhaduje nižší o 30 a více % oproti předcházejícímu období. Naštěstí totéž nelze říci o kvalitě. Naděje na vysokou kvalitu letošní úrody je poměrně značná, právě vlivem teplého srpna a pěkného září. Nicméně moudřejší budeme po sklizni, která je nyní v plném proudu. OTÁZKA DRUHÁ: Současná ekonomická recese u nás je dle mne spíše krizí psychologickou, která vede spotřebitelskou veřejnost k šetrnosti. To pak samozřejmě vyvolává opravdovou krizi v určitých podnikatelských aktivitách. A dotýká se i obchodu s vínem. Jak vidíte tento problém Vy? Mohl byste podat přehled o tom, jak se vyvíjí obchod s révovým vínem na našem trhu v tomto roce? ODPOVĚĎ: Nikdo se nemůže domnívat, že se současné ekonomické potíže způsobené krizí vyhnou nějakému oboru. Týká se to pochopitelně i obchodu s révovým vínem. Hlavní projev je ten, že daleko důležitějším faktorem nežli v minulosti je cena. U obchodu s vínem je důležitý i poslední kvartál roku, kdy je obchodováno nejvíce vína. Tento také ukáže situaci celého roku. Děkuji za rozhovor. Ing. František Kruntorád, CSc. Nový pořad České televize a značky KLASA & když je vaření zábavou hoto roku, bude věnováno různým druhům potravin. Diváci tak zhlédnou vtipnou formou podané informace o vejcích, bramborách, sýrech, masu a jablkách. Zároveň si podle gurmánských receptů budou moci připravit pochoutky jako například bramborové pralinky, hovězí carpaccio či sýrové křupavé košíčky. V současné době se vysílá větší počet pořadů o vaření, v nichž se učíme technologické postupy, recepty či způsoby zpracování surovin. Samotné kvalitě surovin se ale věnuje málokterý z nich. Nebo kvalitu surovin bereme jako samozřejmost? Přitom právě ta má pro užitné vlastnosti výsledného pokrmu zásadní význam. Technologickým postupem vedeme přípravu pokrmu jen k jeho dokonalosti. Národní značku kvality KLASA uděluje kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Další informace o národní značce kvality KLASA a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v rubrice Propagace kvalitních potravin a na stránkách SZIF Od 1. srpna 2009 uvádí Česká televize nový edukativní seriál o vaření, který hravou a vtipnou formou vysvětlí divákům důvody, proč se vyplatí vařit z kvalitních surovin. Nový koncept televizní kulinářské show vznikl ve spolupráci se značkou kvality KLASA. Role kuchařů se zhostí herci Igor Chmela a Jan Lepšík. Režie se ujal herec Petr Čtvrtníček, který se lidem zapsal do paměti pořadem Česká soda. Hlavním účelem tohoto seriálu o vaření je především upozornit na důležitost správného výběru potravin, jejichž rozdílná kvalita připravené pokrmy značně ovlivní. Tento pořad je další z aktivit, kterou KLASA připravila v rámci kampaně Výjimečná kvalita zaručena. Ta poukazuje na rozdíly v kvalitě potravin. KLASA již před časem spolupracovala se známým kuchařem a foodstylistou Vladislavem Stuparičem, který se také podílel na přípravě tohoto seriálu o vaření. Pět televizních spotů, které budou vysílány do konce to-

13 Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 z domova / 13 Proběhl potravinářský veletrh Anuga 2009 V německém Kolíně nad Rýnem proběhl v termínu října 2009 jeden z nejvýznamnějších potravinářských veletrhů Anuga Každé dva roky se v unikátním veletržním konceptu představují přední producenti potravin z celého světa a uzavírají mezinárodní kontrakty. Je to jediná akce svého druhu, která spojuje 10 veletrhů pod jednou střechou. Letos se na veletrhu představili v rámci společné expozice KLASA tito výrobci potravin: ACCOM holding s. r. o. mléčné výrobky ALTIS Kolín s. r. o. cukrovinky pro diabetiky ARTIFEX INSTANT, s. r. o. instantní nápoje CARLA spol. s r. o. cukrovinky, čokolády ESSA, s. r. o. luštěniny, ovoce, zelenina Hanácká Kyselka s. r. o. nápoje LINEA NIVNICE, a. s. přesnídávky, ovocné džusy Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. sladké pečivo, frgály POEX Velké Meziříčí, a. s. cukrovinky, čokolády POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. mléčné výrobky, ovocné tvarohy RUDOLF JELÍNEK a. s. alkoholické nápoje SEMIX PLUSO, spol. s r. o. pudinky, celozrnné pečivo, müsli Výrobky se značkou KLASA se prezentovaly na 113 m 2 v již tradičně uspořádaném stánku. Představilo se v něm 12 držitelů značky KLASA a pro návštěvníky byly připraveny i ochutnávky kvalitních potravin. Národní značku kvality potravin KLASA reprezentovaly mléčné výrobky, speciální cukrovinky pro diabetiky, instantní potraviny, čokolády, zelenina a ovoce, luštěniny, sladké a celozrnné pečivo, ovocné přesnídávky, minerální vody a alkoholické nápoje. Netradiční Vánoce s tradičními českými výrobky čokoládovny CARLA Výrobci oceňují možnost účasti na podobných zahraničních veletrzích, jelikož zde mají jedinečnou příležitost získat cenné obchodní kontakty a porovnat své výrobky s konkurencí. Na veletrh se sjeli odborníci nejen z Německa, ale z celé Evropy a světa. Mohou zde nejenom představit své výrobky odborné veřejnosti a nabídnout ochutnávku svých produktů, kromě toho také uzavřít důležité kontrakty s obchodními partnery. SZIF mašlí můžete zakoupit v různých hmotnostních variantách. Celá řada těchto produktů získala na své obaly značku kvalitních potravin KLASA. Adventní kalendář CARLA s motivy veselých trpaslíků a sněhuláků ukrátí čekání dětí na Štědrý den. Malí čekatelé naleznou v každém ze dvaceti čtyř okének čokoládové překvapení s motivy Vánoc. Na zadní straně si budou moci vybarvit omalovánky s motivy Vánoc. Novinkou čokoládovny CARLA jsou lahodné deserty Maretto. Pokud nepatříte mezi ty, kteří již od listopadu pečou zásoby vánočního cukroví a přesto chcete návštěvy potěšit něčím netradičním, zkuste právě Maretto. Překvapí unikátní kombinací lahodných ingrediencí extra hořkou čokoládou, mandlovým marcipánem a delikátní náplní ve variantách višeň a pomeranč. Obal produktu je vyhodnocen jako obal roku SZIF Pomalu se zabarvující listí stromů je první předzvěstí příchodu období, které je často spojováno s přípravami na jeden z nejoblíbenějších svátků roku, tedy Vánoce. Připravte se na rozdávání drobných dárků a pečení cukroví se sladkými výrobky čokoládovny CARLA. Potěšte sebe i své známé a užijte si Vánoce podle svých představ. Vybrané výrobky tohoto čokoládového království nesou na svém obalu značku kvality KLASA. Přípravy na Vánoce patří mezi nejrušnější období v naší firmě. Vzhledem k tomu, že například polevy patří mezi nejžádanější produkt spojený s přípravou vánočního pečiva a cukroví, dochází k navýšení jeho výroby, uvádí Pavel Plšek, ředitel obchodního oddělení čokoládovny CARLA. Zajímavostí je, že právě cukrářské polevy patřily k jednomu z prvních produktů, které jsme začali vyrábět. V současné době jsme připravili inovaci jejich obalů, abychom spotřebitelům zjednodušili orientaci v našem sortimentu, dodává Pavel Plšek. Cukrářské polevy v praktickém 100g balení udělají mistrovské dílo z každého druhu cukroví. Vyráběny jsou ve variantách extra bílá, extra tmavá, mléčná, jogurtová a lískooříšková. Před nanesením na cukroví je stačí na 5 minut ponořit do horké vody. Jemné tekuté polevy poté na cukroví vytvoří celistvou vrstvu, která rychle ztuhne. Pro vytvoření mozaikových vzorů či motivů dle vlastní fantazie lze jednotlivé polevy kombinovat a doplňovat. Celá řada polev nese na svém obalu značku kvality potravin KLASA. Období Vánoc je také spojeno s rozdáváním dárků a radosti. Potěšte i Vy své nejbližší a věnujte jim lahodný desert Laguna mořské plody s oříško-nugátovou náplní. Elegantní bonboniéru s červenou

14 14 / z domova Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 Češi kupují stále více vína, ale levnějšího, trendem je obrovský boom růžového vína pocházející převážně z dovozu. Jedním z pozitivních signálů v současnosti je obrovský zájem o růžová vína, jejichž prodeje za prvních sedm měsíců vzrostly o 40 %. Praha Obliba vína v České republice neustále stoupá a Češi si ho kupují i během krize. Průměrná roční spotřeba vína má stále vzrůstající trend a v současnosti dosahuje 17,2 l na osobu/rok, a to především na úkor spotřeby lihovin. Přes aktuálně klesající trend segmentu Horeca a nezávislého maloobchodu zaznamenala společnost Makro za prvních sedm měsíců v porovnání se stejným obdobím loňského roku růst objemu prodeje vína o 4,5 %. Stoupající objem však není kompenzován růstem hodnoty prodejů, zaviněné výrazným poklesem cen. Tyto vlivy způsobily mírné snížení dosahovaných tržeb v kategorii vína. V době ekonomické krize Češi začali preferovat po několika letech také levnější vína, Z našich prodejů vyplývá, že v letošním roce dochází k mírnému poklesu vín tuzemské provenience. Jednoznačným letošním trendem jsou růžová vína. V této kategorii zafungovala dlouhodobá cílená osvěta a mediální kampaně. Oproti celkovému klesajícímu trendu právě lokálních vín je však nárůst tuzemských růžových vín znatelný. Paradoxem je, že ačkoli prodeje šumivých vín klesly, a to zejména díky poklesu prodejů u Horeca zákazníků, kategorie Champagne, tedy francouzských šampaňských naopak výrazně roste o 15 %, uvádí Eva Svobodová, nákupčí vína společnosti Makro. ŽEBŘÍČEK OBLÍBENOSTI ODRŮD SE MĚNÍ V posledním roce došlo ke změně preferencí odrůd u bílých vín, mezi nejpopulárnější v letošním roce patří Sauvignon, Ryzlink rýnský a Rulandské šedé, z předních příček ustoupilo Veltlínské zelené a Müller Thurgau. Modrým odrůdám dominují Rulandské modré, Modrý Portugal a Zweigeltrebe, prodeje poklesly tradičním odrůdám, jakými jsou Frankovka a Svatovavřinecké. NA SCÉNU SE VRACÍ VÍNA Z FRANCIE Z pohledu na dovážená vína se objevuje opětovný růst zájmu o nová zemská francouzská vína (VdP), jejichž prodeje rychle rostou přibližně o 34 % oproti minulým letům, kdy spíše klesaly. Novým trendem jsou evropská vína z Německa, Portugalska a Rakouska. Stále dobré prodeje vykazují tradiční oblasti Itálie a Francie (DOC, DOCG, AOC) a oproti minulosti se prosazují levnější vína právě z těchto vinařských zemí. Makro víno roku 2009 má své vítěze Veltlínské zelené a Chardonnay Praha Odrůdám Veltlínské zelené a Chardonnay patřily letos první příčky již v sedmém ročníku uznávané soutěže Makro víno roku 2009 pořádané společností MAKRO Cash & Carry ČR. V kategorii suchých vín zvítězilo kabinetní víno Veltlínské zelené výrobce Vinselekt Michlovský, kategorii vín ostatních ovládlo Chardonnay, výběr z cibéb od Ing. Miroslava Volaříka. Odborná sedmičlenná komise v čele s profesorem Vilémem Krausem, nejznámějším českým vinařským expertem, je ocenila jako nejlepší ze 130 nominovaných vzorků z vinařské produkce malých, středních i velkých výrobců vína z celé České republiky. Všechna oceněná vína zákazníci naleznou v sortimentu každé ze 13 velkoobchodních prodejen MAKRO Cash & Carry ČR. Naší snahou je nabídnout vinařům příležitost, jak svá vína nabídnout a zviditelnit i vzhledem k současné složité situaci. Úspěch v soutěži Makro víno roku jim může zajistit solidní odběr jejich vína a oslovení mnoha stovek a tisíců profesionálních zákazníků nakupujících v Makru. Většina z přihlášených vinařů se soutěže v minulosti již zúčastnila a ví, že je pro ně případný úspěch přínosný nejen z hlediska prestiže, ale také z hlediska ekonomického, uvádí Ivo Dvořák, hlavní sommelier společnosti Makro. Letos již podruhé byla soutěžní vína rozdělena do dvou kategorií. Tento krok přispívá k maximální objektivitě hodnocení přihlášených vzorků a především také k usnadnění výběru vhodných vín pro zákazníky. Také letos zaznamenali hodnotitelé nárůst počtu přihlášených vzorků, kterých bylo o 21 více než předchozí rok i to ilustruje uznání vysoké kvality a kreditu soutěže ze strany českých výrobců, odborníků a znalců vína. VÝSLEDKY SOUTĚŽE MAKRO VÍNO ROKU 2009 Ročník 2008 byl možná předzvěstí určité změny v klimatických poměrech našich vinařských oblastí, což může souviset se změnami v klimatických poměrech na naší planetě. To umožnilo pěstování některých pozdních odrůd i u nás, jako je například Merlot či Cabernet Sauvignon. A právě tato vína se výrazně prosadila i v první desítce hodnocených vín, přitom naše červená vína jsou tak trochu popelkou. Jak u bílých, tak u červených vín zesílil trend na vína suchá. Při tom se u bílých vín požaduje infantilní, mnohdy až přehnaně reduktivní soubor aromatických i chuťových látek. To má za následek potlačování odrůdového charakteru a současně to vylučuje budování obrazu vína na základě vlastností terroiru, o kterém se tak často mluví. Moravská bílá vína dostávají jednotnější charakter a mizí odrůdová i místní rozlišnost. Vládne zelenožlutá barva, aroma citrusových plodů, svěžest, umírněný obsah kyselin s poznatelným působením zasíření a se zbytkovým obsahem cukru až do povolené hranice pro suchá vína. U červených vín trvá trend na červená vína odrůdová, i když by bylo účelnější vyzkoušet, nabídnout a podpořit účelně volená cuvée, uvedl garant soutěže a přední vinařský odborník prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., a dodal: Z vín vybraných hodnotiteli mě nejvíce zaujala vína dodaná firmou VINSELEKT MICHLOVSKÝ a. s., a to Veltlínské zelené, kabinet 2007, Sauvignon, pozdní sběr 2008, Frankovka, kabinet 2007, a Rulandské modré, pozdní sběr NEJLÉPE HODNOCENÝCH VÍN MAKRO VÍNO ROKU 2009: Kategorie suchých vín: 1. Veltlínské zelené, kabinetní víno 2007 Vinselekt Michlovský a. s. 2. Rulandské šedé, pozdní sběr 2008 MORAVÍNO s. r. o. 3. Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2008 VÍNO Mikulov, spol. s r. o. 4. Cabernet Sauvignon, pozdní sběr 2007 PATRIA Kobylí, a. s. 5. Cabernet Moravia, jakostní víno 2005 Znovín Znojmo, a. s. 6. Merlot, pozdní sběr 2007 Vinselekt Michlovský a. s. 7. Merlot, pozdní sběr 2005 MORA- VÍNO s. r. o. 8. Sauvignon, pozdní sběr 2008 Vinselekt Michlovský a. s. 9. Frankovka, kabinetní víno 2007 Vinselekt Michlovský a. s. 10. Rulandské modré, pozdní sběr 2008 Vinselekt Michlovský a. s. Kategorie vín ostatních: 1. Chardonnay, výběr z cibéb 2008 Ing. Miroslav Volařík 2. Aurelius, výběr z bobulí 2006 Ing. Richard Tichý 3. Cabernet Sauvignon, pozdní sběr 2007 VÍNO Mikulov, spol. s r. o. 4. Veltlínské červené rané, výběr z bobulí 2008 Ing. Miroslav Volařík 5. Chardonnay, pozdní sběr 2008 Ing. Miroslav Volařík MAKRO Cash & Carry ČR je součástí nadnárodní skupiny Metro Cash & Carry International, jež má zastoupení ve 32 zemích světa s více než 655 velkoobchodními centry typu cash & carry. Po celém světě zaměstnává přes lidí a v roce 2008 dosáhla tržeb ve výši 33,9 mld. EUR. METRO Cash & Carry je prodejní divizí METRO Group, jedné z nejvýznamnějších mezinárodních maloobchodních a obchodních společností. V roce 2008 skupina dosáhla tržeb přibližně ve výši 68 mld. EUR. Tato společnost čítá na zaměstnanců a provozuje přibližně 2200 center ve dvaatřiceti zemích světa. V České republice patří do sítě Makro Cash & Carry ČR třináct velkoobchodních center pro podnikatele. Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, omezený počet prodejen, vyspělá logistika a přímé nákupy ve velkých objemech umožňují Makru prodávat zboží za nejvýhodnější velkoobchodní ceny. V roce 2008 zaměstnávalo Makro Cash & Carry ČR na 3500 zaměstnanců a výše jeho tržeb dosáhla 39,7 miliard Kč. Makro rozšíří služby pro své zákazníky, nově bude poskytovat i výhodné pojištění či úvěry Praha Velkoobchodní společnost Makro připravila od pro své profesionální zákazníky další služby poskytované přímo na ploše všech velkoobchodních center Makro. Ve spolupráci s pojišťovnou Allianz nabízí nově pojištění a s finanční společností ESSOX spotřební, profi úvěry a leasing. Tyto služby doplňují již dříve představenou službu Mphone, provozovanou ve spolupráci s Telefónica O2. Zákazníci budou moci využít výhodných podmínek a slev na tyto služby, které Makro se společnostmi dohodlo. Veškeré nabízené služby jsou nově poskytovány pod hlavičkou Mservis. Zavedení nových služeb je součástí naší dlouhodobé strategie pomoci našim zákazníkům především z oblasti malého a středního podnikání. Cílem je nabídnout pod jednou střechou služby, které využívají naši zákaznici bezprostředně při svém podnikání, a to za podmínek lepších, než by byli schopni získat jako standardní zákazníci na trhu. Sleva na nabízené služby pojištění, telefonní služby a úvěry je odvozena od druhu Makro karty, nejvyšší slevy získají majitelé Zlatých Makro karet. Do budoucna uvažujeme o dalším rozšiřování služeb tak, abychom pokryli co nejširší spektrum potřeb našich zákazníků, uvádí Stanislav Novotný, manažer značek a komunikace MAKRO Cash & Carry ČR. Další výhodou pro zákazníky je fakt, že všechny služby je možné sjednat na jednom místě, jelikož ve všech našich velkoobchodních střediscích najdou prodejní a poradenské stánky Mservis, kde mohou od zaměstnanců získat veškeré informace o produktech nebo službu sjednat. Nosné produkty v rámci Mservisu jsou zahrnuty do 3 oblastí: Mprofinance nabízející finanční služby, zatím v rozsahu splátkového prodeje, speciálních úvěrů nebo leasing na koupi vybavení restaurací a obchodů; Mphone prodej tarifů mobilních telefonů spojených s volnými minutami za nákup v Makro; a konečně Mpojištění nabízející autopojištění, cestovní pojištění a pojištění majetku. MPOJIŠTĚNÍ Díky mimořádným slevám na produkty od společnosti Allianz, mohou zákazníci Makra snížit náklady na pojistné. V Makru bude možné uzavřít následující pojistky: Autopojištění povinné ručení, havarijní pojištění, doplňková pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Cestovní pojištění MPHONE Makro ve spolupráci se společností Telefónica O2 nabízí tři výhodné tarify Mphone Mini, Midi a Maxi. Navíc zákazníci mohou snížit své náklady na telefonování i díky volným minutám, které získávají po dobu akcí za nákupy v Makru. MPROFINANCE Zákazníci mohou využít i inovovanou nabídku finančních produktů za výhodných podmínek od společnosti Essox, která jim umožní financovat například nákup vybavení restaurace nebo obchodu. Spotřební úvěry 6 standardních produktů pro nákup zboží v MAKRO v rozpětí Kč Profi úvěr půjčka určená na financování potřeb spojených s koupí vybavení obchodů nebo restaurací v rozsahu Kč Leasing leasing určený na financování rozsáhlejších investic do vybavení obchodů a restaurací v rozsahu Kč. Mezi další nabízené služby patří například výběr stravenek, tisk vizitek, objednávky razítek či výšivky log na pracovní oděvy. Romana Pašková manažerka komunikace MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

15 Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 z domova informace / 15 Úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vás srdečně zvou na seminář Workshop High-Q and Healthy Foodcrops a Challenge for Organic Farming Kvalitní a zdravé potraviny výzva pro ekologické zemědělství S PŘEDNÍMI EVR OPSK ÝMI ODBOR NÍKY NA TÉMA AKTUÁL NÍC H VÝSL EDK Ů VÝZK UMU V OBLASTI K VALIT Y BI OPOTRAVIN Datum konání: od 9:00 hodin do 14:00 hod. Místo: Ministerstvo zemědělství ČR (Těšnov 17, Praha 1) přednáškový sál č. 400 Seminář za účasti evropských vědeckých špiček bude zaměřen na prezentaci nejnovějších výsledků výzkumů v oblasti biopotravin, na nové metodické přístupy zkoumání kvality potravin a představení priorit výzkumu EU v této oblasti. Součástí diskuze bude i polemika s výsledky nedávno zveřejněné britské studie FSA, které popírají vyšší kvalitu biopotravin. Vystoupí zde přední představitelé v oblasti výzkumu biopotravin a ekologického zemědělství Carlo Leifert (University of New Castle, UK), Urs Niggli (FiBL Frick, CH), Niels Halberg (ICROFS, DK) a Machteld Huber MD (Louis Boelk Institut, NL). Moderuje J. Hajšlová (VŠCHT) a Jiří Urban (Ministerstvo zemědělství ČR). Seminář je určen zejména odborné veřejnosti, výzkumným pracovníkům v oblasti kvality potravin, výrobcům potravin, zaměstnancům státní správy a nevládním organizacím se zaměřením na ochranu spotřebitelů, ekologické zemědělství a ochranu životního prostředí. Seminář proběhne v anglickém jazyce. Simultánní překlad do češtiny zajištěn. Účast na semináři a občerstvení zdarma. Svoji účast, prosím, potvrďte: em: nejpozději do Vždy na bezpečné straně! Moderní konzumenti zohledňují při nákupu pečiva stále více, kromě chuti, vzhledu a čerstvosti, také jeho výživovou a fyziologickou vhodnost pro zdraví člověka. Od pekařů, jimž svěřili svou důvěru, očekávají vedle nejvyššího požitku také použití těch nejhodnotnějších surovin. Právě tuky se zvýšeným obsahem transmastných kyselin, jež jsou často používány při výrobě pečiva, byly v posledních letech označeny jako zdraví škodlivé a v médiích odsouzeny. Dávno před tím, než média upozornila na škodlivost transmastných kyselin, začal Diamant všechny své přísady do pečiva postupně vyrábět pouze z tuků bez obsahu těchto kyselin. Více než pět let jsou tak všechny základní směsi vyráběny bez použití transmastných kyselin. Diamant šel ještě o krok dále. Dříve než to bude ze zákona povinné, odpovídají od června všechny margaríny uvedené Diamantem do oběhu, stejně jako fritovací tuky, těm nejpřísnějším právním normám a obsahují méně než jedno procento transmastných kyselin. Chuť a pekařsko-technické vlastnosti se tím nijak nezměnily. Aby výše zmíněná kvalita byla každému zřejmá, přicházejí nové výrobky na trh pod vlastní značkou Diamant. Zákazníci Diamantu jsou vždy na bezpečné straně, a mohou tak i svým zákazníkům zaručit, že k výrobě používají jen ty nejkvalitnější suroviny. PR Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích získala firma Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. z Velkých Karlovic Zlatý klas za výrobek VALAŠSKÝ FRGÁL - NATURA PURE a národní značku kvality KLASA za výrobky VALAŠSKÝ FRGÁL TVAROHOVÝ S LESNÍM OVOCEM VALAŠSKÝ FRGÁL OŘECHOVÝ A ŠKVARKOVÝ PAGÁČEK KMÍNOVÝ telefon: mobil:

16 16 / z domova informace Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 Prohlášení pekařského svazu ke Světovému dni chleba Světový den chleba, svátek s desetiletou tradicí, je každoročně vyhlašován organizací U. I. B. (Mezinárodní unie řemeslných pekáren) na 16. říjen. Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR sice již od roku 1994 pořádá celostátní oslavu chleba, Dny chleba v Pardubicích, ale ke Světovému dnu chleba jsme se letos poprvé přihlásili také proto, aby se dále zkvalitňovala výroba, kultura prodeje a spotřeby této nezastupitelné potraviny. Chléb je dnes pro někoho věc naprosto samozřejmá, pro jiného boží dar a pochoutka nad jiné. Žádná jiná potravina nezastoupí jeho univerzálnost jako přílohy k dalším jídlům či jako samostatného pokrmu. Proto je k propagaci kvalitního českého chleba celá řada důvodů: Čeští pekaři i náš Svaz usilují o to, aby na českém trhu převládal kvalitní český chléb z tuzemských surovin, o který má český zákazník největší zájem; Naším přáním je, aby si náš spotřebitel na chlebu vždy pochutnal, tj. aby jeho kvalita byla vždy na vysoké úrovni; Apelujeme na ty obchodníky, kteří vrací objednaný, ale neprodaný chléb zpět výrobcům, aby si uvědomili hodnotu chleba, lidskou práci, suroviny a energii vynaloženou na jeho výrobu a to zejména dnes, v době krize; Spotřebitele hodláme informovat u správném způsobu uchovávání, zamrazení a spotřebě chleba v domácnostech; Pekaři, řečeno s určitou nadsázkou, živí tento národ, neboť pekárenské výrobky se podílejí více než třetinou na denní spotřebě potravin každého z nás. Jsme si vědomi toho, že k podpoře kvalitní výroby, správnému výběru a zvýšení kultury spotřeby chleba je třeba věnovat zvýšenou pozornost. V tomto ohledu přicházíme proto s konkrétními aktivitami. Náš podnikatelský svaz pravidelně pořádá též celostátní soutěže pekařů O nejlepší chléb roku, O nejhezčí dožínkový koláč či o titul Pekař/cukrář roku. Tyto soutěže přispívají k propagaci řemeslné zručnosti a umu českých pekařů a následně i k bohatší a pestřejší nabídce pekařských výrobků pro naše spotřebitele. Kontakty: Stanislav Mihulka Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR Světový den chleba skvělá akce českých pekařů Mistrovské dílo michelských pekařů 15kg bochník ba v Pardubicích, které se konají vždy v červnu a letošní ročník měl byl již 16. v pořadí. Ale s tím si jistě naši šikovní pekaři poradí. Ing. Eva Nováková při své erudované přednášce Praha (fk) Dne 14. října 2009 uspořádal Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů České republiky tiskovou konferenci k události Světový den chleba. Světovým dnem chleba je vyhlášen pekařskou unií U. I. B. den 16. říjen a letos byl slaven našimi pekaři poprvé. Třeba se to pak bude hádat s oslavami Dne chle- Tak tedy první krátká konferenční formou provedená oslava události Světový den chleba se uskutečnila v reprezentativních prostorách Clarion Congres Hotel Prague v pražských Vysočanech a velmi se povedla. Ing. Jan Ivánek, ředitel odboru Ministerstva zemědělství, konferenci zahájil a podtrhl význam pekařského oboru a jeho nezastupitelnost na našem trhu. Velmi pěkné bylo vystoupení předsedy svazu Ing. Jaromíra Dřízala, který podal velmi vyčerpávajícím a přehledným způsobem situaci ve výrobě a spotřebě chleba u nás. A zlatým hřebem akce bylo bravurně přednesené odborné vystoupení Ing. Evy Novákové z IREKS ENZYMA o významu chleba ve Pohled za předsednický stůl Ing. Jan Ivánek, CSc., z MZe při svém vystoupení výživě. Jí zvýrazněná zdravotní rizika způsobená malým příjmem vlákniny naší populací, ale i doporučení na konzumaci pekařských výrobků s vyšším podílem žitné mouky, celých zrn a semen byla voláním nejen k přítomným novinářům, kteří by měli její odborné poselství dále šířit našim spotřebitelům, ale i k výrobcům pekařům, jejichž nabídka by měla její odborné rady respektovat. Význam této události podpořila i akce pekařů z Michelských pekáren a. s., kteří upekli na počest této oslavy 15kilogramový bochník chleba. Tento výrobek byl na konferenci zaregistrován do České knihy rekordů pelhřimovské agentury Dobrý den. A klobouk dolů před uměním pekařů z Michle! Šéf Lidlu pro ČR a Slovensko Rohr končí Praha (li) Generální ředitel společnosti Lidl pro Českou republiku a Slovensko Stefan Rohr po dvou letech končí ve funkci, nahradí ho Pavel Stratil. Uvedla to mluvčí firmy Lidl Sandra Kipeťová. Podle mluvčí se Rohr z osobních důvodů rozhodl požádat o návrat do rodného Německa. Stratil ve společnosti Lidl působí devět let na vedoucích pozicích, naposledy v zahraničí. Diskontní řetězec Lidl patří spolu s hypermarkety Kaufland do německé maloobchodní skupiny Schwarz. Svých více než 200 prodejen Lidl v Česku provozuje po celé republice. S loňskými odhadovanými tržbami 17,5 miliardy korun Lidl obsadil mezi tuzemskými diskontními řetězci druhé místo za společností Penny Market, jejíž tržby činily 20 miliard korun. Do Česka společnost vstoupila v roce PFAHNL Backmittel spol. s r. o. SE ZA BÝVÁ ČI ŠTĚNÍM PL ECHŮ A FOR EM Z HLINÍKOVÝC H SLITIN Nabízíme i související služby, jako je vyzvednutí znečištěných a zaslání vyčištěných plechů či forem. Prodáváme také stroje na čištění s příslušným roztokem. Před čištěním Stroj na čištění plechů Po čištění a vícedílných forem Obraťte se na nás a společně najdeme nejlepší řešení pro Vás Také v oblasti čištění nerezových a ocelových plechů či forem dosahujeme nově velmi dobrých výsledků. Další informace:

17 Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 z domova informace / 17 Vývoj pekařských zlepšujících přípravků Tématem tohoto článku je stručný přehled vývoje a základních komponent pekařských zlepšujících přípravků. Myslím, že v úvodu mohu uvést jednu z odvěkých a nejlevnějších přísad pekařských těst ovlivňující jejich přípravu a chování tradiční jedlou sůl. Ta totiž kromě slané chuti pečiva a zvýraznění ostatních chuťových vlastností pekařského výrobku, působí také v těstě kladně na bobtnání bílkovin. Tím omezuje jeho roztékavost. K dalším historickým zlepšujícím přípravkům patří sladová moučka získávaná rozemletím naklíčeného zrna ječmene nebo pšenice. Do těst se sladová moučka přidávala v sypké formě nebo jako sladový sirup. Význam sladové moučky v pekařském řemesle spočívá v její diastatické mohutnosti díky vysokému obsahu enzymů, odtud pochází i obchodní název Diasta. Sladová moučka obsahuje zejména amylázy štěpící pšeničný škrob na dextriny a maltózu. Pro alfa amylázu se dokonce dříve používal termín diastáza, která spolu s účinky beta amylázy působí kladně při správném dávkování na objem výrobku, barvu kůrky, strukturu střídy. Dále obsahuje sladová moučka proteolytické enzymy štěpící bílkoviny v těstech pšeničnou bílkovinu lepek. Proteolytické enzymy obsažené ve slad. moučce působí kladně u mouk se silným, krátkým lepkem. Jejich přítomnost je ale problémem při zpracování těst z mouk z porostlého, naklíčeného obilí ze sklizní za nepříznivých klimatických podmínek při jeho dozrávaní. V evropských pekárnách se dříve používaly pro výrobu těst i tzv. patentované sladové moučky pod různými obchodními názvy. Tyto moučky obsahovaly navíc různé přísady, například minerální látky podporující činnost droždí (pekařské kvasinky druhu Saccharomyces cerevisiae) nebo zlepšující vlastnosti pšeničné bílkoviny. To byly s největší pravděpodobností první kroky vedoucí k dnešním komplexním pekařským zlepšujícím přípravkům. Pokud je přítomnost proteolytických enzymů obsažených ve sladové moučce na závadu, vzhledem ke kvalitě pšeničného lepku, lze pro cílené odbourávání škrobu použít mikrobiální amylázy plísňové nebo bakteriální. U bakteriálních je třeba v pekařské technologii počítat s jejich vyšší termostabilitou. Při pečení chleba a pečiva s větší gramáží, kdy teplo prostupuje od povrchu výrobku k jeho středu relativně pomalu, může enzymatická hydrolýza škrobu probíhat příliš dlouho. Nastavením pečící křivky a doby pečení lze ovlivnit obsah dextrinů, maltodextrinů, maltózy a glukózy. Existuje např. technologie pro speciální druh chleba, který se peče po dlouhou dobu, a výsledkem je pak chléb se střídou s nasládlou chutí. Součástí dnešních zlepšujících přípravků jsou dále proteolytické enzymy, a to zejména u přípravků určených pro zpracování mouk s velmi silným lepkem. Tyto enzymy jsou také součástí přípravků pro speciální pekařské výrobky, jako např. oplatky a sušenky. Mezi další enzymy používané v pekařských přípravcích patří komplex hemiceluláz. Ty výrazně ovlivňují vaznost vody v těstě a tím kromě reologických vlastností těsta ovlivňují i jeho výtěžnost. Součástí pekařských přípravků může být i enzym lipoxygenáza, který působí jako katalyzátor biochemických reakcí v těstě za vzniku hydroperoxidů. Tyto látky pozitivně ovlivňují reologické vlastnosti těst. Další enzymatickou součástí zlepšujících přípravků mohou být i fosfatázy, jejichž působením se kyselina fosforečná uvolňuje z organických vazeb a přechází do formy anorganických sloučenin. Fosforečnany pak ovlivňují kyselost těst a zároveň podporují výživu kvasinek. Enzymy jsou dnes používány ve zlepšujících přípravcích v synergicky působících komplexech. Přestože jsou enzymy uvedené ve složení zlepšujících přípravků až na posledním místě, ovlivňují technologické chování těsta velmi výrazně. Tato součást přípravků patří k velkému umění a zároveň i tajemství firem, které se vývojem a výrobou zlepšujících přípravků zabývají. Enzymy článek začíná i z úcty k Diastě, sladové moučce, která je dodnes využívána nejen pro svou enzymatickou kvalitu, ale i díky jejímu vlivu na typicky českou chuť pekařských výrobků. Kromě enzymů obsahují dnešní zlepšující přípravky mnoho dalších komponent. Pro účel článku a nástin složitosti pekařských přípravků je dále uveden jen stručný přehled. Součástí přípravků jsou i emulgátory (povrchově aktivní látky). Ty redukují mezifázové napětí mezi jinak nemísitelnými látkami, a tím umožní disperzi jedné látky do druhé. Nejdéle používaným emulgátorem je látka přírodního původu lecithin. Mezi další používané emulgátory patří mono- a diacetylglyceroly. Disperzí ovlivňují tyto látky i senzorickou trvanlivost pekařských výrobků. V zlepšujících přípravcích se dále používají hydrokoloidy vysokomolekulární vazné látky. Jsou součástí i přípravků pro speciální technologie. Prodlužují také senzorickou trvanlivost pečiva. Patří sem např. vaječný albumin, pektiny, guarová moučka, agar a skupiny modifikovaných škrobů. Dále nacházejí uplatnění chemické oxidační a redukční látky. Mezi nejznámější patří určitě kyselina askorbová, která je významná svými oxidačně-redukčními schopnostmi. V podobě kyseliny dehydroaskorbové účinkuje podobně jako oxidační látky urychlující technologické zrání mouk. Redukcí zpět na kyselinu askorbovou pak tvorbou disulfidických můstků mezi bílkovinami zpevňuje strukturu pšeničného lepku. V praxi se pak používají povolené oxidační látky pro zlepšení reologických vlastností pšeničných těst. Mezi oxidační látky patří i sloučeniny, které se používaly pro bělení pšeničných mouk. Dříve se v zahraničí používal např. acetonperoxid. U nás bylo komerční bělení mouky zakázáno již před druhou světovou válkou. V naší republice se vývoj pekařských zlepšujících přípravků pohyboval od využívání sladové moučky Diasty přes řadu přípravků Diapol uvedených na trh v 70. a 80. letech minulého století pod tímto obchodním názvem. Například Diapol X se používal pro výrobu těst běžného pečiva, Diapol VIII pro mléčné pečivo, Diapol VII byl určený pro výrobu jemného pečiva, Diapol Ch byl součástí receptury tehdy velmi úspěšného Českého chleba. Sladová moučka Diasta se pro své charakteristické vlastnosti používá i v dnešních pekařských technologiích. Po roce 1989, kdy se český trh, včetně pekařského, otevřel, se na volném trhu objevila řada zahraničních firem s obrovskou nabídkou celé řady zlepšujících přípravků, atraktivních posypů atd. K velkému obratu došlo i v nabídce strojního zařízení pro pekárny. Zároveň vznikaly v každém větším městě nové živnostenské pekárny. Dnes je strojní vybavení většiny pekárenských provozů, včetně technologických možností, na srovnatelné evropské úrovni. Nároky na kvalitu pekařských produktů se po roce 1989 výrazně zvýšily. Například dnes stále roste poptávka po zamražených produktech určených k rozpékání přímo před očima konečného zákazníka. U jemného baleného pečiva je dnes samozřejmostí dříve neslýchaná senzorická a mikrobiální trvanlivost. I v tomto rychle se měnícím prostředí pekárenského trhu vznikaly po převratu ryze české firmy zabývající se prodejem nebo výrobou a prodejem pekařských zlepšujících přípravků. Mezi jednu z takových firem patří česká společnost SEMIX se sídlem na Moravě. Firma SEMIX je orientovaná, vedle výroby a prodeje celozrnných cereálií pod obchodní značkou Zdravý život a dalších potravinářských produktů určených pro velkoodběratele i konečného spotřebitele, zejména na vývoj, výrobu a prodej zlepšujících přípravků pro pekárny a cukrárny. Patří v oboru k významným dodavatelům velkopekáren, výrobců mražených pekařských produktů, středních i živnostenských pekáren. V pekařském oboru jsou obchodní názvy některých zlepšujících přípravků firmy SEMIX již tradičním pojmem. Jde například o stabilizátor tvarohové náplně Tvarogen, speciální přípravek pro jemné pečivo s prodlouženou senzorickou trvanlivostí Soft-Tex nebo směs Pohankový chléb, kde součástí této cereální směsi jsou i originálně tepelně upravené vločky z celých zrn obilovin pohanky a prosa. Bližší seznámení s nabídkou výrobků a technologických služeb firmy SEMIX je možné na webových stránkách firmy: Ing. Václav Kučera SEMIX PLUSO spol. s r. o. Suroviny značky Firma Omega CZ má 17 let zkušeností v oblasti strojního zařízení pekařských a cukrářských provozů. Své znalosti se firma rozhodla spojit s problematikou surovin a založila značku Vitalco, která se dostává do podvědomí malých i průmyslových pekáren a cukráren. V pekařském oboru, jako i v ostatních potravinářských odvětvích, platí úsloví jiný kraj, jiný mrav, a proto jsou výrobky poměrně mladé značky Vitalco vyvíjeny pro zákazníka na míru. Fundovaný Vitalco tým díky svému osobnímu kontaktu a spolupráci s výrobci může nabídnout řešení pro nejrůznější aplikace, technologický servis surovin a strojů a poradenství v pekařském průmyslu. Značka Vitalco přináší na trh základní sestavu směsí a přípravků ve vyváženém poměru kvalita cena. VITALCO NABÍZÍ: zlepšující přípravky pro jemné pečivo, běžné pečivo a chléb široký sortiment cereálních směsí, plundrové programy vícezrnných směsí směsi pro přípravu jemného kynutého pečiva, koblihové směsi ve dvou variantách nevlhnoucí posypový cukr, posypová směs zrniv na pečivo různorodá nabídka ovocných a termostabilních náplní, stabilizátor tvarohu NOVINKY VITALCO ČERSTVÝ CHLÉB Přípravek je určen pro přípravu pšenično-žitného a žitnopšeničného chleba. Vyvážený poměr bobtnavých látek a komplex pekařských enzymů spolu s oxidačním činidlem se starají o to, aby si právě upečený chléb uchoval svou specifickou vůni, chuť a vzhled co nejdéle. Čerstvý chléb je zároveň stabilizátor chlebových těst. Dodává chlebu požadovaný objem a udržuje střídu dlouho čerstvou a vláčnou. Technologové Vitalco týmu doporučují dávkování dle poměru žitné mouky 0,6 až 1%. Zlepšující přípravek je použitelný jak pro výrobu chleba vyváděním žitných kvasů, tak i technologií kypření droždím. Čerstvý chléb nezmění chuť hotového výrobku. VITALCO ČERSTVÉ PEČIVO V návaznosti na spokojenost zákazníků s přípravkem pro udržení čerstvosti chlebů vyvinuli technologové značky Vitalco další zlepšující přípravek Čerstvé pečivo. Stejně jako u předchozího přípravku Čerstvý chléb pomáhá přípravek Čerstvé pečivo prodloužit čerstvost výrobků z pšeničných ale i koblihových těst. VITALCO JEMNÉ KYNUTÉ S použitím zlepšujícího přípravku Jemné kynuté získají sladké kynuté výrobky křehkou a lahodnou chuť. Obsah speciálně upravených vláken bambusové vlákniny zvyšuje absorpční vlastnosti těsta a tím dochází k zlepšení reologických vlastností těsta a zvýšení vláčnosti výrobků. Úspěšně se používá jak v ruční výrobě, tak i v průmyslových linkách. HD 7 Je směs určená na výrobu croissantů, která díky svému unikátnímu složení sacharosy, glukózy a fruktosy dává výrobkům nezaměnitelnou sladkou chuť spojenou s vůní vanilky. Směs zaručuje dobrou zpracovatelnost těsta a stabilitu při kynutí i pečení. Více o informací najdete na ww.omega-bakery.com. Omega CZ spol. s r. o., Náchodská 2552, Praha 9 tel.: , fax: Sklad Kroměříž: Skopalíkova 2600, Kroměříž tel./fax:

18 18 / nabídky informace Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 BAVORSKÝ FORMOVÝ CHLÉB je dalším oblíbeným výrobkem řady VitalFit - chleba a pečiva s vysokým obsahem přirozené vlákniny. Konkrétně v tomto chlebu je obsah vlákniny 8,9 g ve 100 g výrobku. Při příjmu 100 g tohoto chleba spotřebitel obdrží celou třetinu denní doporučené dávky vlákniny, a to jak hrubé - ve vodě nerozpustné vlákniny, tak ve vodě rozpustné - prebiotické vlákniny. Bavorský formový chléb s dlouhou trvanlivostí, vláčností a rustikálním charakterem je jedním z nejchutnějších chlebů na českém pekařském trhu. Je vyroben ze surovin dodávaných společností IREKS ENZYMA podle doporučené receptury a technologického postupu. Energetické a nutriční hodnoty jsou změřeny akreditovanou laboratoří a jsou bezplatně dodávány spolu s technologickým servisem. Za poměrně krátkou dobu od svého uvedení na trh si tento výrobek získal již mnoho spokojených a nadšených spotřebitelů. IREKS ENZYMA s. r. o., Kšírova 257, Brno Pečivo pro všechny smysly! HARMONIE 2009 veletrh zahalený do bio 14. VELETRH ZDRAVÉ VÝŽIVY, BIOPOTRAVIN A POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ Od 8. do 10. října se v Pražském veletržním areálu Letňany konal 14. ročník veletrhu zdravé výživy, biopotravin a potravinových doplňků Harmonie. Snahou organizátorů veletrhu bylo, aby veletrh Harmonie posloužil nejen k lepší orientaci na trhu s bioprodukty, ale i k poznání nových trendů a možností, jak propojit různé aspekty zdravého životního stylu. Veletrh totiž probíhal souběžně s veletrhem pro zdraví a krásu duše i těla Wellness Balnea a veletrhy Beauty Styl a Fitness Expo. Mezi více než 6ti desítkami vystavovatelů se objevily známé české značky jako Pro-bio, první český výrobce biopotravin a jeden z největších současných zpracovatelů biosurovin, firma Aromatis se svými syrovátkovými pochoutkami pod značkou Amálka, Biopark s výborným biomasem či firma Včelpo, jediný výrobce biomedu na českém trhu. Návštěvníci mohli ochutnat a zakoupit výborné biomandle a medovinu od firmy Schellex, sušenky a krekry z biopekárny Zemanka, výbornou kávu s čerstvým a voňavým biopečivem z celozrnného biopekařství Pooh corner a mnoho jiných kvalitních biopotravin. K dalším zajímavostem na veletrhu pařily Bio certifikované výrobky z kokosu, vyráběné výhradně z čerstvě utržených plodů od firmy Repixgroup, nebo produkty z Aloe vera vyrobené z celých listů Aloe vera, bez přidání cukrů, škrobů nebo vody. Ten, kdo navštívil veletržní restauraci Ráj chutí, byl osvěžen více než kdykoliv předtím. Byla zde nabízena široká paleta jídel, připravována výhradně z čerstvého ovoce, zeleniny, semínek a oříšků bez tepelné úpravy. V nabídce bylo výtečné sushi s exotickými krémy namísto rýže a s ovocem a zeleninou namísto masa. Dále čerstvé ovocné i zeleninové saláty plné energie, výborný sezamový chléb, káva z kešu oříšků, makaróny z cukety, jablečný dort slazený datlemi a další delikatesy. Tzv. čerstvá jídla jsou již několik let hitem zdravé výživy ve Spojených státech, k nám se již také pomalu dostávají a Ráj chutí je jednou z prvních vlaštovek. Návštěvníci mohli ochutnat také znamenitou Fair Trade kávu a seznámit se s dalšími výrobky tzv. spravedlivého obchodu, jehož cílem je podporovat pěstitele v rozvojových zemích a potlačovat dětskou práci. Pomoc potřebným byla spojena také s doprovodnou akcí veletrhu, nazvanou Kouzelné jablíčko. Studenti Hotelové školy v Radlicích předváděli své umění a dovednosti na jablkách. Ta byla pak zabalena do ozdobných sáčků a prodávána za symbolickou cenu 30,- Kč. Výtěžek, který činil téměř 9 000,-, připadl nadačnímu fondu Kapka naděje. Pro zájemce čekal na veletrhu bohatý doprovodný program z oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy či přednáška o Fair Trade obchodu. Věříme, že veletrh Harmonie byl pro pro všechny zůčastněné příjemným zpestřením podzimních sychravých dnů. A stejně jako my i všichni návštěvníci se těší, co nového nám přinese další ročník veletrhu Harmonie. Ing. Daniela Boučková manažerka veletrhu

19 Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 z domova / 19 Zlín Ocitnout se přímo na filmovém plátně či řešit logické hádanky mohli všichni návštěvníci Noci vědců na Fakultě aplikované informatiky ve Zlíně. Zástupci projektového týmu z Fakulty multimediálních komunikací (FMK) totiž netradiční formou představili projekt TE-ERA, zaměřený na technologie a vzdělávání. Od čtyř hodin odpoledne se hloučky lidí tísnily u zázemí projektu zlínské univerzity s názvem Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor (TE-ERA). Stačilo usednout nebo se postavit před modré plátno, takzvaný bluescreen, a jako mávnutím kouzelného proutku se ocitly v jiné zemi. Kamera s pomocí počítače je přenesla k sídlu Evropského parlamentu do Štrasburku, uvedl regionální manažer Tomáš Šula z FMK. Suvenýrem pro ně byla prý fotografie. Nejen, že jsme měli první příležitost představit projekt široké veřejnosti, ale také ukázat lidem zajímavé technologie, řekl Šula. Zlínská univerzita představila nový projekt Bureau Veritas otevírá novou laboratoř v Praze 9 TE-ERA má za cíl rozvoj odborných dovedností studentů a akademických pracovníků převážně v oblasti technologických oborů prostřednictvím workshopů, kurzů a celkovým zlepšením výuky. Nebudou prý chybět ani přednášky úspěšných lidí, kteří obvykle na univerzitách nepůsobí. Studenti získají praktické znalosti a zkušenosti a budou daleko více konkurenceschopní na trhu práce, myslí si manažer. Ještě večer dostali návštěvníci možnost navrhnout technologii nebo společnosti, o nichž si myslí, že stojí za filmové ztvárnění. Zúčastnilo se přes padesát soutěžících. Vyhrála dvojice Matěj Matocha a Tomáš Večerka z Fakulty aplikované informatiky s námětem Peníze jsou tu pro člověka a ne člověk pro peníze. Pro soutěživé studenty organizátoři připravili fotosoutěž na téma Technologie, ve které jsou hlavní výhrou peněžité ceny. Soutěž potrvá až do 25. listopadu 2009 a bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách cz/fotosoutez.html. Bc. Pavel Kašpar Tiskové oddělení TE-ERA Praha Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas otevřela svoji novou chemickou a mikrobiologickou laboratoř v Praze 9. Nově zrekonstruovaná budova v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu poskytuje moderní zázemí pro chemickou, mikrobiologickou a agronomickou sekci laboratoře. Rozšířením kapacit laboratoř významně posílila svůj statut centrální evropské laboratoře Bureau Veritas. Kontakty na novou laboratoř jsou: Akreditovaná laboratoř BUREAU VERITAS Beranových Praha 9 tel.: Laboratoř Bureau Veritas působí na českém trhu od roku 1990 a je držitelem příslušných certifikátů a oprávnění kontrolních orgánů a akreditačních institucí (SÚKL, ÚSKVBL, ČIA). Kvalifikovaní pracovníci laboratoře provádějí více jak 130 akreditovaných laboratorních metod, které zahrnují zejména: zkoušení potravin (energetická hodnota, obsah masa, lihovitost, konzervační látky, cukry, sójová bílkovina apod.) zkoušení zemědělských a potravinářských komodit a krmiv zkoušení předmětů běžného užívání rozbory vody (pitná, užitková, bazénová) zkoušení kosmetických výrobků, drogistického zboží a doplňků stravy zkoušení veterinárních farmaceutických přípravků zkoušení léčiv a souvisejících surovin Laboratoř provádí akreditované odběry vzorků podle vhodných vzorkovacích plánů. Výsledky rozborů (např. pitné vody) jsou využívány také pro potřeby státních dozorových orgánů. Laboratoř dále poskytuje službu telefonického hlášení nevyhovujících výsledků s doporučením řešení situace, aby bylo možné včas eliminovat daná rizika. Další informace o laboratoři a službách Bureau Veritas najdete na Laboratoř Dana Chylíková Sales Manager Tel.: Média Josef Venc Marketing Manager Tel.: BUREAU VERITAS 180 LET ZKUŠENOSTÍ NA POLI KVALITY Bureau Veritas je přední mezinárodní inspekční a certifikační korporací, která poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Tradice společnosti sahá do roku 1828, kdy byla v belgických Antverpách založena její první kancelář zaměřená na služby pro lodní průmysl. Od té doby je posláním Bureau Veritas hodnotit, kontrolovat, certifikovat a dohlížet podle mezinárodních, vlastních nebo oborových standardů na projekty, výrobky a systémy. Globální síť Bureau Veritas dnes tvoří 900 kanceláří a laboratoří ve 140 zemích světa. Přes 40 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas pak poskytuje služby pro více než 370 tisíc klientů. V roce 2008 dosáhl obrat společnosti 2,549 miliardy eur. Na území České republiky je skupina Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a v současné době ji tvoří dvě společnosti nezávislý certifikační orgán Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o., a společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., které dohromady zaměstnávají na 150 lidí. Mezi hlavní služby, které Bureau Veritas v České republice poskytuje, patří certifikace systémů managementu a výrobková certifikace, služby v oblasti lodního průmyslu, technické inspekce v průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, kontrolní činnosti ve stavebnictví, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení a školení a vzdělávání. Díky mezinárodní síti Bureau Veritas je možné pro klienty v České republice využít znalosti a zkušenosti také zahraničních auditorů, inspektorů a dalších expertů. Praha Stavební společnost ZEVYP a. s. úspěšně prošla jako první v České republice certifikačním auditem podle nové verze standardu pro společenskou odpovědnost SA8000:2008. ZEVYP se na českém trhu orientuje především na komplexní zemní práce spojené s výstavbou dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, ekologických Praha Hnutí Slow Food Česká republika ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR uspořádalo během výstavy Země živitelka 2009 v Českých Budějovicích seminář Naděje pro české výrobce potravin. V úvodním vystoupení Ing. František Sládek, CSc., vrchní ředitel Ministerstva zemědělství ČR, hovořil o tom, že vidí velké rezervy ve výchově spotřebitele a v jeho možnosti rozhodovat o tom, který výrobek pro něj představuje kvalitu. Poznamenal také, že naplňování požadavků jakosti se projeví v odhodlání spotřebitele produkt koupit. Hlavním kritériem při rozhodování o nákupu by tedy podle něj neměla být jen cena, ale především jakost produktu. První certifikát v ČR podle SA8000:2008 získal ZEVYP staveb apod. Moderní technické vybavení s vysokou mírou spolehlivosti je ve společnosti samozřejmostí, stejně jako pravidelné zvyšování profesních kvalit zaměstnanců. Považujeme certifikaci SA8000 za logické vyústění naší dlouhodobé orientace na kvalitu a odpovědné podnikání, kterou potvrzují certifikáty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS a nyní i SA8000, říká Kamil Calta, manažer integrovaného systému ZEVYP. K úspěšné certifikaci připravila ZE- VYP poradenská společnost TES Praha, a. s. Následný certifikační audit se konal v polovině července 2009 a provedl ho certifikační orgán Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o. Seminář Slow Food o příležitosti, kterou nabízí potraviny a produkty regionálních výrobců kupujícím EU pomocí právních předpisů chrání určité názvy produktů, které se vztahují k území nebo metodě produkce. Právě tyto výrobky odpovídají vysokým standardům politiky EU v oblasti zemědělských produktů a potravin, konstatoval František Sládek. Mezi takové výrobky, ať od velkých nebo i malých výrobců, patří více než tisíc těch, které obdržely mnohá ocenění. Jmenujme např. značku kvality potravin Klasa, dodal Sládek. Jako příklad uvedl, co tuzemským pivovarům, ale také zemědělcům a sladovnám přináší chráněné zeměpisné označení České pivo, které bylo tuzemským producentům v loňském roce přiznáno. S prezentací o rostoucím významu hnutí Slow Food v zahraničí i v České republice vystoupil zástupce convivia Tábor Mgr. Igor Holub. Připomněl, že národní organizace Slow Foodu v hospodářsky nejvýznamnějších zemích organizují samostatné výstavy, prezentace a projekty. Např. Slow Food USA zahájil v červnu kampaň Time for Lunch (s podtitulem Naše děti si zaslouží opravdové jídlo) s cílem změnit způsob stravování ve školních jídelnách náhradou dosavadní standardizované průmyslové velkovýroby kvalitnějšími potravinami. V druhé polovině září proběhl v italském Bra (jinak sídle celosvětového Slow Foodu) za účasti českých zástupců veletrh Slow Cheese, věnovaný jak název napovídá zejména sýrům a mléčným výrobkům. Na konci října proběhnou Slow Food Japonsko a Terra Madre Rakousko. Na konec roku 2009, konkrétně , pak byl vyhlášen celosvětový Terra Madre Day (Den matky Země), kdy by každé convivium, tedy každá skupina členů a stoupenců, měla zorganizovat nějakou akci na podporu myšlenek a filozofie Slow Foodu, tj. zejména práva každého člověka mít z jídla potěšení. Slow Food výrobek musí být dobrý, tedy mít odpovídající chuť. Dále musí být také čistý, tj. bez přidaných látek škodlivých lidskému zdraví, a třetím charakteristickým rysem je, že bude fair, tzn. že za něj spotřebitel zaplatí výrobci spravedlivou cenu. Příspěvek na téma Přínos Slow Food pro malého výrobce přednesl předseda convivia Pardubice Ing. Zdeněk Štefan z firmy Štefanovo pekařství. Na konkrétním případě výrobků, které splňují kritéria Slow Food a které lze charakterizovat třemi slovy, dobrý, čistý a fair, demonstroval, že poptávka po těchto výrobcích postupně stoupá spolu s tím, jak roste informovanost veřejnosti o potřebě se zdravě a kvalitně stravovat. Byl bych velmi rád, kdyby se v České republice obnovil kult tržnic s regionálními výrobci a pěstiteli, kdy koncový zákazník bude moci být o kvalitě nakupovaných potravin přesvědčen, řekl Zdeněk Štefan. Každý z nás rozhoduje o svém Standard SA8000 se týká především zajištění vhodných pracovních podmínek zaměstnanců a stále silněji se uplatňuje nejen ve stavebním průmyslu, ale i v dalších výrobních i nevýrobních oborech. Jeho nespornou výhodou je soulad s principy řízení kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí podle standardů ISO 9001, OHSAS a ISO Normu SA 8000 vydává organizace Social Accountability International (SAI), která v roce 2008 připravila její novou verzi s významnými změnami v požadavcích. Ty reflektují dosavadní námitky, podněty a zkušenosti ze strany samotných certifikovaných organizací, poradenských společností, certifikačních orgánů a dalších zainteresovaných stran. Josef Venc, Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o. zdraví, proto by skladba jídelníčku neměla být pouze procentuálním zastoupením jednotlivých komodit, ale měl by být znám jejich původ a kvalita, doplnil Štefan. V současnosti vzrůstá zájem spotřebitele o původní potraviny z regionů a malých výroben. Chuťové rozdíly jednotlivých výrobků je činí pro konzumenta mnohem atraktivnější a vyhledávanější. Český Slow Food reaguje na rostoucí poptávku po tomto druhu potravin vyhlášením soutěže pro výrobce Výroční cena Slow Food Prague pro rok Výrobky, které posoudí odborná porota, budou oceněny 22. října 2009 v rámci letošního veletrhu pro hotelnictví a gastronomii HORECA Další informace naleznete na www. slowfood.cz. Blanka Turturro Slow Food Česká republika

20 20 / z domova Potravinářský zpravodaj 7 / 2009 Moravské mlékárny zaujaly německé mlékaře R. Brazzale (vpravo) s technologem představují sýr GRAN MORAVIA. V závěru srpna zavítal do České republiky plný autobus německých mlékařů a sýrařů z Hesenska a Durynska. Ústřední svaz německých mlékařů (Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler e.v.) pro ně ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenských připravil krátkou studijní cestu, na kterou se vydávají pravidelně jednou za dva roky. Po předchozích návštěvách v Itálii, Rakousku, Polsku a dalších zemích přišlo v letošním roce na řadu české mlékárenství. Zájmem ZDM bylo navštívit alespoň jednu konzumní mlékárnu, jednu sýrárnu a také některou mlékařskou odbornou školu. Skupina čítala 38 osob, a byly zde jak zaměstnanci významných mlékárenských společností Hochwald či Milchwerke Thüringer a jiných, ale také zástupci malých regionálních mlékáren a sýráren z obou uvedených německých spolkových zemí. Přítomno bylo i několik důchodců, kteří však ve svém aktivním věku působili v předních manažerských funkcích. Cesta byla zahájena sobotním večerním příjezdem do hotelu v Přerově, ve kterém se účastníci setkali s ing. Kopáčkem, který je po celou dobu doprovázel. Odborný program začal v neděli ranní prohlídkou sýrárny ORRERO a. s. v Litovli. Skupinu zde očekávalo nejenom vedení společnosti v čele s ředitelem ing. Gecem, překvapením pro účastníky bylo setkání s panem Roberto Brazzale, jedním z italských vlastníků této společnosti, který projevil zájem setkat se osobně s německými odborníky a přijel kvůli tomu z Itálie. Sýrárna ORRERO je v současné době asi vůbec největší výrobnou sýra Grana na světě, vždyť se zde na tento produkt denně zpracovává okolo 240 tis. litrů mléka. Zdejší výrobek nese označení GRAN MORAVIA a převážná část produkce dozrává a prodává se v Itálii. Němečtí mlékaři se zájmem obdivovali nezměněný způsob tradiční technologie uplatňovaný ve velkoprůmyslovém rozsahu a umění sýrařských mistrů z Moravy. Ve zracích sklepích pak zhlédli opravdový koncert sýrařského umu a chutí a vůní, když jim osobně pan Brazzale společně s italským technologem předvedli způsob krájení tohoto extratvrdého sýra a umožnili ochutnávku. Pan Brazzale se nezapomněl pochlubit se zatím poslední novinkou společnosti, se sýrem VE- RENA, který je typem dalšího chráněného italského sýra Asiago. Po návštěvě v Litovli se vypravili mlékaři společně do Kroměříže, kde navštívili nejprve Arcibiskupský zámek a také si prohlédli Arcibiskupské vinné sklepy, ve kterých přišla na řadu rovněž ochutnávka moravských vín. K těm se servírovaly mimo jiné české sýry a mlékaři pochvalně hovořili především o našich uzených eidamech. Odborný program pokračoval v pozdním odpoledni v mlékařské škole v Kroměříži malým seminářem. Skupinu nejprve přivítal ředitel školy ing. Zeman a pozval všechny do přednáškové auly, kde bylo připraveno bohaté mléčné občerstvení. Seminář zahájil ing. Kopáček prezentací o českém mlékárenství. Hovořil o problematice české prvovýroby mléka, o jeho zpracování a o trhu s mléčnými výrobky u nás. Rovněž se zaměřil na hodnocení zahraničního obchodu a samozřejmě na situaci ve vývoji spotřeby mléka a mléčných výrobků. Již v rámci přednášky se němečtí kolegové dotazovali na další a další informace, zajímal je především vývoj v nákupních cenách, ve kvalitě produkce a v záležitostech souvisejících s podporou trhu u nás. Další přednášku přednesl ing. Zeman, který přítomné seznámil s problematikou odborného školství u nás a pak samozřejmě detailně představil Vyšší odbornou školu potravinářskou a Střední průmyslovou školu mlékárenskou a jednotlivé formy studia. Do diskuze se zapojila také přítomná ing. Kopáčková ze SOŠ OTŽP z Veselí n. L. a společně s ing. Zemanem odpovídali německým mlékařům na řadu otázek souvisejících se školstvím. Mlékaři se především zaráželi nad skutečností, že u nás v současné době vůbec neexistuje mlékařský učební obor, ale také nad tím, že naši středoškoláci studují mlékařský obor, aniž by předtím absolvovali praxi v mlékárenském provoze. V tom se systém našeho školství oproti Německu zásadně liší. Dalším diskutovaným problémem byla také otázka současného nedostatku žáků z důvodů populačně slabých ročníků. Seminář byl zakončen virtuální prohlídkou kroměřížské mlékárny KROMILK. Ředitel mlékárny ing. Tykvart připravil velmi názornou prezentaci, prostřednictvím které si návštěvníci z Německa mohli projít zdejší mlékárnou i v době, kdy v ní v neděli večer neprobíhala výroba. Samozřejmě byla tato prohlídka zakončena skutečnou ochutnávkou zdejších sýrových specialit, z nichž byl znalci nejvýše hodnocen sortiment čerstvých sýrů a pomazánek. V pondělí ráno čekalo na německé odborníky další opravdové překvapení. Tím byla návštěva nejmodernějšího českého mlékárenského provozu OLMA, a. s., Olomouc. Velmi pozitivně byla opět hodnocena skutečnost, že skupinu pozdravil osobně generální ředitel ing. Gavenda, který také v zasedací místnosti tuto moderní a stále se rozvíjející společnost představil a zvídavým mlékařům zodpověděl řadu dotazů. Na obvyklou otázku současnosti Jaká je vaše cena za mléko? odpověděl spontánně velmi šalamounsky: Ta je špatná. Špatná pro nás mlékaře, protože je příliš vysoká a způsobuje nám problémy v odbytu, ale špatná také pro zemědělce, protože jim prý nestačí ke krytí jejich nákladů. Poté se o skupinu již starali další odborníci z Olmy, dr. Dvořáková a ing. Cikánek, kteří provedli Němce po jednotlivých provozech. A co bylo zde vysoce hodnoceno: především vysoká úroveň hygieny a sanitace, špičková moderní technologie, vysoký stupeň automatizace, systém potrubní pošty a opět vysoká kvalita výrobků. Mlékaři ochutnávali zejména prémiové produkty PIEROT, NEXT ACTION, řadu zakysaných výrobků a další. Jedna mladá německá mlékařka byla tak nadšena z jogurtu FLORIAN, že se dotázala, zda si jeden kelímek může vzít domů pro svého stejnojmenného syna. Poslední velkou návštěvou byla odpolední prohlídka mlékárny MORA- VIA LACTO, a. s., v Jihlavě. Německé hosty zde očekával předseda představenstva ing. Coufal, který po uvítání představil nejprve celou mlékařskou skupinu INTERLACTO Group, do které jihlavská mlékárna patří. K mlékařům pak promluvil výrobní ředitel pan Boxan a při prohlídce v provozech vše zasvěceně vysvětlovala ing. Jankovská. Určitým překvapením pro mlékaře bylo zdejší nasazení velkého množství zahraničních pracovníků ve výrobě. Sýraři se pak dotazovali hlavně na typ výrobního zařízení a nemohli uvěřit, že provozovaná multifunkční sýrařská linka je české provenience. Bonbónkem na konec bylo ještě představení právě instalované moderní linky ELOPAK na výrobu mléka s prodlouženou trvanlivostí, tzv. ESL. Kromě spokojenosti s kvalitou výrobků vyslovili návštěvníci i uznání nad grafikou obalů. Prohlídkou mlékárny v Jihlavě naplnili němečtí kolegové svůj odborný program, jejich další cesta pak směřovala na návštěvu naší krásné zlaté a stověžaté Prahy. Svůj krátký studijní pobyt v Čechách zakončili němečtí mlékaři konstatováním, že neočekávali tak významný rozvoj mlékárenského oboru v České republice, se kterým byli seznámeni. Hovořili o tom, že je naše mlékárenství bezesporu plně konkurenceschopné v celoevropském měřítku a že by mělo ještě více usilovat, aby především jeho vysokohodnotné produkty významněji pronikly na západoevropský trh. Jiřímu Kopáčkovi poděkovali za fundovaný odborný překlad v průběhu návštěv na mlékárnách a českým mlékařům popřáli mnoho dalších podnikatelských úspěchů. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Skupina německých mlékařů před mlékárnou OLMA, a. s., Olomouc Pohled do tajů holandské kultury Střední průmyslová škola mlékárenská a Vyšší odborná škola potravinářská nám nabídla možnost zúčastnit se dvouměsíční praxe v letním období v Holandsku zemí sýrů, tulipánů, větrných mlýnů a dřeváků. Stáže se účastnilo šest studentek ze SPŠM a jedna z VOŠP. Projekt byl financován z evropského programu Leonardo da Vinci a za podpory nizozemské agentury Stichting uitwisseling. Jedna z nás měla možnost pracovat na ekologické farmě a tím nám přiblížit rozdíly mezi tradiční a eko výrobou. Ostatní se účastnily tradiční výroby polotvrdých sýrů z nepasterovaného mléka typu gouda, ementál a bierkassspivní sýr s kmínem, pažitkou, hořčičným semínkem, paprikou a bylinky s olivami. Dále jsme vyráběly máslo, podmáslí, zmrzliny a jogurty v pro nás zvláštních příchutích: kaktus, mascarpone, pistácie, rebarbora, černý rybíz, oříšky s rumem a tropic. Výroba těchto výrobků se postupem málo lišila od naší. Tato práce je hlavní naplní naší praxe, ale jelikož život na farmě obnáší i jiné starosti, pomáháme našim hostitelům s obvyklými pracemi dojením, krmením a péčí o krávy, ovce, ale hlavně telátka, která jsme si zamilovaly. Některé z nás asistují při porodu telátek, stříhání ovcí a jejich očkování, inseminaci a prodeji výrobků v obchodech na farmě. Jedna studentka měla možnost účastnit se práce na ekofarmě, a tím nám přiblížit rozdíl mezi eko a tradiční výrobou. Ve volném čase cestujeme po této zemičce obvykle na kole, které je nedílnou součástí kultury. Turisticky oblíbená místa jsou Amsterdam srdce země, Alkmaar sýrový trh, Volendam, Utrecht, Deventer Zde obdivujeme památky, zvláštní holandské domky, grachty a hodně vody, která tuto zemi obklopuje. O víkendech se vzájemně navštěvujeme. Stáž nám přinesla nové zkušenosti z mlékařské praxe, poznatky o nové kultuře, zvyklostech, zdokonalení jazyka, nové kontakty a příjemně strávené chvíle s milými a přátelskými lidmi, jejichž národní mentalita se značně odlišuje od české. Na konci stáže nám byl udělen certifikát o absolvování praxe a doklad Europass od partnerské organizace. Tyto doklady mohou pomoci při hledání práce v EU. Stáž budeme prezentovat i jiným studentům v naší škole. Našeho rozhodnutí nebudeme nikdy litovat. Ivana Kocfeldová a spol. studentka 4. ročníku SPŠM Na Mlékárenském dnu v Přibyslavi získala cenu veřejnosti Pribina Přibyslav (Havlíčkobrodsko) (bo) Návštěvníkům výstavy regionálních mlékáren Mlékárenský den v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku nejvíc chutnaly výrobky z tamní Pribiny. Podle údajů radnice druhý nejvyšší počet hlasů v soutěži o Krajáč Vysočiny získala firma Bel Sýry Česko z Želetavy, třetí skončila Mlékárna Polná. Letošního 18. ročníku přibyslavské výstavy se zúčastnilo 13 mlékáren. V soutěži bylo odevzdáno skoro 500 hlasů, ale bezplatná ochutnávka sýrů, mlék, tvarohů, pomazánek a krémů přilákala do sklepů pod radnicí mnohem víc lidí. Návštěvnost se průměrně pohybuje přes 1000 lidí, řekl starosta města Jan Štefáček. U vstupu do radnice se celé dopoledne tvořila dlouhá fronta. Velký zájem byl také o nákup výrobků ze soutěžících mlékáren z prodejních stánků na náměstí. Mlékárna v Polné se výstavy účastní pravidelně, přiváží na ni vždy několik stovek kilogramů svých sýrů. Jednatel Miloš Kvasnička uvedl, že mezi zákazníky dlouhodobě stoupá zájem o něco speciálního. Ten, kdo si kupuje sýr pro chuť a nějakou jedinečnost, toho vůbec nezajímá, jestli má 40 nebo 50 procent tuku, musí mu to chutnat, dodal. Polenská mlékárna patří se 45 zaměstnanci mezi nejmenší průmyslové zpracovatele mléka v kraji. Mlékárenského dne se zúčastnily velké podniky, ale i rodinné farmy. Odborná porota hodnotila jejich nejlepší novinky. Posuzovala 29 výrobků ve čtyřech kategoriích. Mezi nápoji vyhrálo mléko do kávy Kapucín firmy Accom Czech v Bohušovicích nad Ohří. Z čerstvých sýrů, tvarohů a pomazánek nejvíc zaujal sýr Maskar z Polné. Mezi přírodními a tavenými sýry se prosadila kolekce tavených sýrů Excelent jihlavské mlékárny Moravia Lacto. U kozích a bílých sýrů a specialit obsadil první místo salátový sýr mlékárny z Olešnice.

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky Činnost veterinární služby na územíčeské republiky prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc. ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství 1. okruh činnosti SVS ČR Činnost rozčleněna do několika okruhů: 1. okruh

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

Bezpečnost potravin v ČR. Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv

Bezpečnost potravin v ČR. Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv Bezpečnost potravin v ČR Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv Systém zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti)

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6.

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. 2016 MUDr. Viera Šedivá náměstkyně ministra Strategie Ministerstva

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Vývoj spotřeby ryb. Olga Štiková Ilona Mrhálková

Vývoj spotřeby ryb. Olga Štiková Ilona Mrhálková Vývoj spotřeby ryb Olga Štiková Ilona Mrhálková Spotřeba ryb a rybích výrobků Základními faktory ovlivňujícími spotřebu potravin jsou nabídka, spotřebitelská cena (v souvislosti s cenou dalších výrobků

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 7.8.2013 Úřední věstník Evropské unie L 211/5 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. srpna 2013 o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Léčivé rostliny v ekozemědělství

Léčivé rostliny v ekozemědělství Průkopníkem ekologického pěstování, výkupu, zpracování a prodeje léčivých rostlin v kvalitě BIO v České republice je ing. Tomáš Mitáček, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel firmy Sluneční brána Čejkovice.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Česká legislativa Zákony Schvaluje parlament ČR Obecné teze, záměry Vyhlášky Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Harmonizace českých národních předpisů s

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR V zemědělských provozech, zejména na jižní Moravě, vládne nervozita. Neurodilo se, a i když většina hospodářů myslí na zadní kolečka a vždy má v zásobě krmivo a osivo na horší rok, někde je situace doslova

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Agrární spolupráce s Ruskem

Agrární spolupráce s Ruskem Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci Agrární spolupráce s Ruskem Nikola Hrušková Zemědělská diplomatka (Rusko) Praha, Olomouc listopad 2017 1 Obsah Aktuální překážky obchodu Příležitosti - Potraviny

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Úvod V současné době je již samozřejmým a vcelku úspěšně plněným úkolem chovu dojených krav

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2016 do

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. září 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka L 242/4 9.9.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1. Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2. Bránit poklesu ceny 3. Aktivizace družstva Projekt Proč chovat mléčný skot jak

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

USA země exportních příležitostí

USA země exportních příležitostí USA země exportních příležitostí Praha, 24. 5. 2017 Ing. Petr Ježek ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe Agrární zahraniční obchod ČR - USA Obchodní operace 2014 2015 2016 Vývoz z ČR do USA

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 3: strategie bezpečnosti potravin a analýza rizik

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 3: strategie bezpečnosti potravin a analýza rizik Úvod do potravinářské legislativy Lekce 3: strategie bezpečnosti potravin a analýza rizik Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2015

Více