Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí"

Transkript

1 Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí Lucie Pelcová 1

2 Stanovení didaktického problému: Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí. Seznámení se situací Jsem lektorkou jazykové školy, která zajišťuje výuku cizích jazyků ve firmách. Vždy se jedná o jednotlivce či stejnorodou skupinu studujících. Nyní jsem se setkala se situací, kterou jsem vyhodnotila jako nestandardní a byla nucena ji řešit. V kurzu německého jazyka mi byli přiděleni dva manageři. Při prvním setkání jsem zjistila, že úroveň jejich jazykových znalostí se liší. Student číslo 1, dále jmenovaný jako pokročilý, již dva roky absolvuje kurz německého jazyka, ovládá základní slovní zásobu a gramatické jevy. Student číslo 2, je začátečník, absolvoval roční kurs němčiny před dvěma lety, ovládá nejjednodušší gramatické jevy a jeho slovní zásoba je velmi omezená. Oba přitom mají kurz zakončit závěrečnou zkouškou z probraného učiva. Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny týdně. Úvod do kurzu Očekávání studentů: Co od tohoto kurzu očekáváte a k čemu budete německý jazyk používat? Pokročilý: Můj nadřízený je Němec, požaduje komunikaci v němčině nebo v angličtině. Angličtina je mi ale dál než němčina, němčinu jsem dělal už kdysi v mládí a myslím, že se ji rychleji naučím. Chci obsáhnout slovní zásobu obchodní němčiny. Začátečník: Jsem vedoucí obchodního oddělení a komunikuji se všemi zahraničními partnery, včetně Němců, anglicky. Němčinu chci studovat z osobního zájmu, rád ukážu partnerům v Německu a Rakousku, že umím jejich řeč, prohlubuje to vzájemné vztahy. Němčina ale není podmínkou ani nutností pro mou práci. Z odpovědí obou studentů vyplývá, že jsou poměrně dost motivováni. Úroveň znalostí: V úvodním kurzu jsem si stanovila za cíl zjistit, jaké jsou rozdíly ve znalostech obou studentů. Rozhodla jsem se zjistit úroveň znalostí na základě textu, který jim byl předložen. Po přečtení textu jsem pokládala otázky, na které měli studenti z textu reagovat. 2

3 Text úvodní hodiny: 3

4 Otázky k textu: Wer sind Herbert und Wilfried? Wo sind sie? Arbeitet Wilfried? Im welchen Bereich arbeitet er? Wieviel Arbeiter hat man entlassen? Wie alt ist er? Kann ihm der Arbeitsamt helfen? Was macht er in der Freizeit? Ist Wilfried verheiratet? Welche Position hat Herbert und wie sieht sein Arbeitsleben aus? Pokročilý reagoval celkem obstojně, uměl se v textu zorientovat a najít odpověď na mé otázky, kterým rozuměl. Odpovídal ale spíš jednoslovně, dělalo mu problém odpovědět bez nahlédnutí do textu celou větou. Zeptal se na pár slovíček, kterým v textu nerozuměl. Začátečník nerozuměl většímu obsahu slovní zásoby, text je pro něj složitý, neovládá výslovnost, stavbu věty, atd. Začátečník reaguje podrážděně. požádal jsem na personálním oddělení o individuální výuku, protože naše znalosti nejsou na stejné úrovni a já nebudu stihat učit se tak rychle, když nemám základy. Navíc se doma nemohu moc učit, chodím z práce v sedm večer a nemám náladu plnit domácí úkoly. Potřebuji pomalejší tempo a co nejvíce se naučit v kurzu. Pokud mi nepovolí individuální hodiny, nebudu dál ve studiu jazyka pokračovat. Druhé setkání: Začátečník opakoval své argumenty, nevěděl, zda má v kurzu pokračovat. Snažila jsem se ho uklidnit a přesvědčit, aby kurz nevzdával a zkusil pár hodin. Stanovila jsem si tyto cíle: - řídit se úrovní znalostí pokročilejšího studenta i začátečníka - snažit se o individuální přístup - hodiny koncipovat tak, aby se znalosti přiblížily, aniž bych brzdila rozvoj znalostí pokročilejšího studenta - pokročilý si své znalosti zopakuje, prohloubí, doplní. - oba studenti by měli zvládnout stanovený plán učiva. - zaměřit se na rozvoj slovní zásoby obchodní němčiny 4

5 I. Hörverstehen - Poslechová cvičení a práce s textem Do hodin jsem zařazovala poslechová cvičení, přičemž pokročilý nedostal písemně celý text, začátečník ano. Jde tedy o spojení dvou metod, přičemž pokročilý procvičuje poslech, začátečník pracuje s textem a poslouchá ho. Práci s poslechovým cvičením uvedu na příkladu textu Auf der Strasse, dialog dvou paní, které vedou rozhovor o svých rodinách. Pokročilý: má za úkol doplňovat informace o obou ženách z poslechu do tabulky. Frau Hammacher hat Reuma sie ist sechzig. Kinder sind verheiratet. ist Grossmutter. Enkel heisst Max, studiert Medizin in München. Mann heisst Erwin und ist nicht mehr Mechaniker, ist Rentner Mann bastelt und repariert viel. Sie wandern auch. Frau Klinger Sohn Norbert studiert Chemie. ist fleissig hat Stipendium Tochter heisst Bärbel, sie ist siebzehn Jahre alt. Ihr Mann ist Programmierer. Začátečník: obdržel celý text, měl za úkol číst a podtrhávat důležité informace o obou ženách tak, aby se s textem seznámil a porozuměl mu. Zeptal se pouze na pár slovíček, které mu pokročilý přeložil. Po poslechu textu, který pokročilý potřeboval slyšet třikrát, jsme se zeptali začátečníka, kterým slovíčkům nerozumí, bylo to asi pět slov, které mu pokročilý přeložil. Pokročilý doplnil téměř všechny informace. Sdělil nám, co má poznamenáno v tabulce u jmen obou žen, začátečník kontroloval věcnou správnost. Společně jsme se zaměřili pouze na větnou stavbu a přivlastňovací zájmena ( Ihr Enkel, Ihr Mann, iher Tochter, Ihr Sohn, ) Následovala vzájemná konverzace, práce s informacemi: Pokročilý z tabulky pokládá tvrzení, která jsou nebo nejsou pravdivá a začátečník reaguje: např.: Frau Hammacher hat Grippe Začátečník: Nein, sie hat Reuma. 5

6 II. Gramatické jevy Jednou z metod procvičování gramatických jevů je vycházet z jevu, který je pokročilému známý, pro začátečníka je nový. Gramatické jevy jsem nechala vyvozovat oba studenty z textu nebo gramatických cvičení. Tuto metodu popisuji na učivu předložek pojících se se 3. a 4. pádem. Zeptala jsem se pokročilého, zda si pamatuje, které předložky se pojí se 3. a které se 4. pádem. Byl mou otázkou zaskočen: nepamatuji si je, neumím je vyjmenovat. Studenti dostali tabulku skloňování určitých členů, pokročilému je známá, prošli jsme si společně všechny pády. Studenti dostali souhrn vět a následovaly tyto instrukce: 1. přečtěte a přeložte věty seznámení se cvičením 2. doplňte ke kurzivou vyznačeným podstatným jménům člen der, die, das. 3. podle tabulky skloňování osobních zájmen přiřaďte pád, který je ve větě použit 3. nebo 4. pád? 4. Které předložky se pojí se 3.pádem, které se 4. pádem? Vyvození závěru. Pozorování dvou gramatických jevů na textu jeden známý, druhý nový pro jednoho vyvození závěru. Jens holt das T-Sirt aus dem Schrank....der/ Schrank 3. Fall Er hat etwas für den Freund..../der/ Freund 4. Fall Das Geschäft ist gegenüber dem Haus..../das/ Haus 3. Fall Er ist bei dem Verkäufer.../der/ Verkäufer 3. Fall Ohne Geld kauft er kein Geschenk.../das/ Geld 4. Fall Er geht durch die Tür..../die/ Tür 4. Fall Jürgen geht zu dem Uhrmacher..../der/ Uhrmacher 3. Fall Was bekommt Manfred von dem Freund..../der/ Freund 3. Fall Klaus spielt mit dem Hund..../der/ Hund 3. Fall Nach der Arbeit möchte Thomas etwas kaufen..../die/ Arbeit 3. Fall Er sucht seit einer Woche ein Geschenk..../die, eine/ Woche 3. Fall Tímto postupem si pokročilý zopakovat a osvěžil známé učivo, začátečník se seznámil s učivem novým. Následovalo procvičování na standardních cvičeních. 6

7 III. Leseverstehen porozumění textu a práce s jedním textem 1. učebnicové texty k práci s textem jsem doplňovala o texty ke společenské konverzaci, které může obchodník využít např. při uvolněnější konverzaci s klientem. V následující ukázce např. výběr německých vtipů. 2. volím i obtížnější texty s náročnější slovní zásobou, oba studenti nemusejí rozumět všem slovíčkům, ale snaží se pochopit celkový kontext, smysl výpovědi - vtipu. Nemusejí také ovládat jiné gram. jevy, jako zde např. vazbu Wenn ich gewusst hätte, atd., jde o pochopení smyslu vtipu. 3. z textů získají novou slovní zásobu 4. na textu se může procvičit další gramatický jev vtipy voleny tak, aby obsahovaly jeden gramatický jev konkrétně zde modální slovesa. Text: Deutsche Witze Wir können alle Pilze essen. Einige allerdings nur einmal. Du möchtest? Fragt der Gemüsehändler. Bitte drei Kilo Kartoffeln, sagt Sussi. Aber recht kleine, wenn es geht. Ich kann nämlich nicht schwer tragen. Papi, kannst du auch im Dunklen schreiben? fragt Andi. Ja Zum Beispiel auch deinen Namen? Aber klar. Dann unterschreib doch mal im Dunklen mein Zeugnis. Gestern hat Papi unserer Mami einen langen Vortrag gehalten, dass wir sparen müssen. Und? Was ist jetzt? Papi kriegt kein Bier mehr. Schon so früh in der Stadt, Frau Schneider? Ja, ich muss mir unbedingt ein Buch kaufen, mein Mann hat mir zu Weihnachten eine Leselampe geschenkt. Wenn ich gewusst hätte, dass man hier die Pomes mit der Gabel essen muss, dann hätte ich mir vorher nicht die Finger gewaschen. sagt Fritz. Die Englänger sind glückliche Nation, sagt der Studienrat. Ja, vor allem müssen sie nicht Englisch lernen, meint Isidor. Kommt der Schaffner ins Abteil. Du darfst das Fenster nur mit Zustimmung der anderen Fahrgäste öffnen. Ja, aber ich bin doch allein im Abteil. Dann müssen Sie eben warten, bis welche zusteigen. Ein Herr verlangt ein Paar Damenstrümpfe. fragt die Verkäuferin: Für Ihre Gattin oder darf es etwas Besseres sein? Ich möchte ein Patenant melden. Ich habe eine Vorrichtung erfunden, mit der man durch die Wand gucken kann. sie kommen zu spät, mein Herr. Ist schon erfunden. Und wie heisst diese Erfindung? Fenster. Ein Kellner fragt einen Gast, was er Speisen möchte. Bringen Sie mir, was die Frau da hat. Nach einem Weilchen kommt der Kellner wieder: Tut mir leid, die Dame will Allen essen. Verben: müssen, können, dürfen, wollen, sollen, möchten 7

8 Postup práce s textem: Oba studenti dostanou stejný text. Pokročilý dostane text bez doplněných sloves, má doplnit způsobová slovesa z nabídky pod textem ve správném tvaru, podtrhnout slova, kterým nerozumí. Začátečník má doplněný text, způsobová slovesa tučně má podtrhnout neznámá slovíčka, má přiřadit tvary sloves do tabulky podle mluvnické kategorie osoby (splnil viz červeně.) Společná práce: Pokročilý čte, jaká způsobová slovesa doplnil, začátečník kontroluje. Pokročilý neměl správně všechna slovesa, protože nerozuměl některým slovíčkům. Větu po větě si objasňujeme i neznámá slova, tím porozumíme zcela smyslu vtipu. Pokročilý si podtrhl slova: Pilze, allerdings, Gemüsehändler, Zeugnis, Vortrag, kriegt, sparen, unbedingt, hätte, Finger, Abteil, Zustimmung, zustreigen, Damenstrümpfe, verlangt, Gattin, Vorrichtung, erfunden, Weilchen. Začátečník dá k nahlédnutí polovyplněnou tabulku, logicky se snaží doplnit ostatní tvary, které z textu nevyhledal. Pokročilý mu pomáhá viz modře. Pokročilý zjišťuje, že některé tvary také zcela neovládá a tímto způsobem si je zopakuje. Uvědomuje si, že tvar 1. a 3. osoby j.č. u způsobových sloves je vždy shodný. Také mu dělá problém 2.os. mn.č. Nakonec se zamyslíme nad slovosledem jednotlivých vět. Dojdeme k závěru, že po způsobovém slovesu, které časujeme následuje významové sloveso v infinitivu na konci věty. Následuje procvičení standardním cvičením a doplnění sloves wissen, moegen. Infinitiv können müssen dürfen wollen möchten Ich kann muss darf Will möchte Du kannst Musst darfst willst möchtest Er,sie,es,man kann muss darf will möchte Wir können müssen dürfen wollen möchten Ihr könnt müsst dürft wollt möchtet Sie können müssen dürfen wollen möchten IV. Leseverstehen - porozumění textu a práce se dvěma texty odlišné obtížnosti Snažila jsem se reagovat na požadavek zařazení odborných textů do výuky. Oba studenti nemusí dostat text stejné obtížnosti. Pro odborný text jsem zvolila životopisný druh textu pro začátečníka a obtížnější text části pracovní smlouvy pro pokročilého. Na odborném textu je možné využít znalostí pokročilého k rychlejšímu učení se pro začátečníka, stejně jako neznalostí začátečníka k opakování některých gramatických jevů. Protože pokročilý potřeboval k pročtení si testu více času, využila jsem tento čas se začátečníkem k procvičování gramatiky z minulé hodiny. 8

9 Zatímco jsem procvičovala se začátečníkem, měl pokročilý za úkol, pročíst si důkladně text a podtrhnout slova neznámá. Pod textem našel české ekvivalenty a měl za úkol tyto přiřadit k německé slovní zásobě. Dále měl podtrhnou slova složená. V další etapě se věnuji pokročilému, konkrétně slovní zásobě textu. Najdeme si slova složená a pokročilý přemýšlí, jak se dá odvodit jejich význam, např. Arbeitsvertrag, Arbeitsverhältnis, Probezeit, Arbeitszeit, Betriebsüblichkeit, Bruttogehalt. Začátečník dostává do rukou text životopisu a má za úkol pročíst si kritéria životopisu, porozumět textu a na stranu se pokusit psát údaje o sobě. V další etapě se studenti navzájem seznámí se svými texty. Pokročilý dostane formulář životopisu a sleduje, jak začátečník doplnil údaje, společně diskutujeme slovní zásobu k doplnění, např. u kriteria Familienstand možnosti ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet. Začátečník si doplňuje slovní zásobu, pokročilý opakuje, nemohl si např. vzpomenout na slovíčka rozvedený, ovdovělý. Když je práce se životopisem dokončena, dostaneme se k textu pokročilého. Cílem tohoto textu je pro pokročilého: osvojit si některé fráze a slovní spojení, pro začátečníka rozšíření slovní zásoby. Pokročilý pomáhá začátečníkovi se slovní zásobou textu, kterou si zároveň opakuje, začátečník se vepisuje do textu české ekvivalenty. Text pracovní smlouvy byl pro pokročilého složitější, o začátečníkovi nemluvě. Cílem bylo ukázat, jak se dá poradit si s textem, který obsahuje mnoho neznámých slov, např. neutápět se v neznámých slovíčkách, ale pochopit kontext odstavce, vycházet ze známých částí slov složených. Text pro začátečníka: Lebenslauf - životopis Persönliche Daten Name: Anschrift: Tschechische Republik Tel.: Geburtstag, Ort: Familienstand: Ausbildung Universität für Monat 199. Diplomarbeit Gymnasium, Mittelschule 19.. Abschluss: Abitur Berufliche Daten eingestellt als... Deutschkurs, Englischkurs Sprachkenntnisse Deutsch Englisch Sehr gut in Wort und Schrift 9

10 EDV Sehr gute Kenntnisse in Office 97 (Word, Excel, Access, Power Point) Sehr gute Kenntnisse im Internet Bereich Referenzen Interessen Text pro pokročilého: A r b e i t s v e r t r a g pracovní smlouva Zwischen der Firma... und Frau/Herrn... wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen: I. Das Arbeitsverhältnis beginnt am... Für die Dauer von sechs Monaten wird das Arbeitsverhältnis zur Probe abgeschlossen und endet mit Ablauf der Probezeit, sofern es nicht zuvor verlängert wird. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen unbeschadet des Rechtes zur fristlosen Kündigung gekündigt werden. II. Frau/Herr... wird als... eingestellt. Frau/Herr... verpflichtet sich, alle ihr/ihm übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen und auch andere als die vorgesehenen Aufgaben zu übernehmen; dies gegebenenfalls in anderen Abteilungen oder in einem zugehörigen Betrieb am gleichen Ort. (Anmerkung) III. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt... Stunden wöchentlich. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen richten sich nach der Betriebsüblichkeit. IV. Frau/Herr... erhält ein monatliches Bruttogehalt von... EUR, welches jeweils am Letzten eines Monats fällig ist. Pracovní smlouva (smlouva o pracovním poměru), pracovní vztah, na zkoušku, zkušební lhůta, uplynutí zkušební lhůty, v průběhu, ve lhůtě, bez újmy (nehledě na ), zaměstnán, následující, 10

11 V. Konverzační cvičení Cvičení na orientaci ve městě, směr Gramatický jev: slovosled v německé otázce. Základní fráze týkající se orientace ve městě či směru zvládá pokročilý snadněji a pohotověji než začátečník, který se s nimi teprve seznamuje. Toto téma jsem procvičovala na základě otázek a odpovědí, aby se fráze zažily. Otázky na směr činily oběma studentů větší problémy než odpovědi. Otázky a odpovědi jsou na samostatných kartách. 1. Začátečník i pokročilý dostal karty s otázkami a karty s odpověďmi. Oba se mají pokusit seřadit otázku s odpovědí. Úkol zabral oběma více času než jsem předpokládala. 2. S pomocí karet pokládá začátečník otázky, pokročilý odpovídá, co přiřadil. Začátečník si kontroluje. Stalo se také, že měl jiné varianty seřazení, správné i nesprávné. Nesprávné jsme si objasnili. Objasnili jsme si také rozdíl otázek zjišťovacích (ano-ne), doplňovacích (vyžadujících informaci). 3. Začátečník klade odpovědi, pokročilý se snaží vytvořit k oznamovací větě správnou otázku, již bez pomoci karet. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Haltestelle? Wie lange dauert der Weg? Ist es weit bis zum neuen Rathaus? Muss ich mit dem Bus fahren? Können Sie mir den Weg zum Marktplatz zeigen? Wie weit ist es zur Schule? Ist das der richtige Weg zum Autobuahnhof? Wohin führt diese Strasse? Muss ich an der Bibliothek vorbeigehen? Ist hier irgendwo in der Nähe ein Textilgeschäft? Fährt der Bus immer die Strasse entlang? Kommen Sie mit, ich gehe diesele Richtung. Ungefähr zehn Minuten. Nein, es sind nur zirka fünf Minuten zu Fuss. Nein, du kannst zu Fuss gehen. Gern. Ich gehe auch dorthin. Mein Schulweg dauert fünf Minuten. Nein, sie müssen umkehren und immer nur geradeaus gehen. Zum Friedhof. Nein, Sie müssen über die Brücke gehen. Es ist gleich um die Ecke links. Nein, er biegt dann rechts ab. Tímto postupem jsme prováděli i téma dalších témat denního života Alltagsszennen objednávání jídla v restauraci, bydlení, práce, atd... 11

12 VII. Schreiben Vycházela jsem ze simulace situace, kterou studenti často zažívají, protože cestují a tráví v hotelu mnoho času. Proto jsem předpokládala, že si uvědomí spoustu slovíček a frází. Simulujeme situaci: 1. jste na dovolené v hotelu. Trávíte zde 1 týden, co by měl mít hotel ve vybavení. Napište slovně, co všechno mají služby hotelu zahrnovat. Začátečník si vzpomněl na následující slovníčka: Rezeption, Restaurant, Zimmer, Sauna, TV, Satelit, Telefon, Bar, atd. Pokročilý měl podobná slova včetně, Schwimbad, Frühstückraum, Sommergarten, Küche a jiné. 2. Napište krátký text, co poskytuje váš hotel, co můžete hostům nabídnout, jak hotel vypadá. Vycházejte z těchto slovíček. Začátečník: Das Hotel hat Rezeption. Hotel hat Restaurant. Das Hotel hat 20 Zimmer. Zimmer kostet 40 Euro für eine Nacht. Sie können in die Sauna gehen. Im Zimmer ist TV, Satelit, Telefon. Abends ist Bar geöffnet. Byl mnou za text pochválen, opravili jsme pouze některé chyby, hlavně v používání členů. Pokročilý: Das Hotel ist modern. Es ist nicht weit von Prag. Man kann im Restaurant abendessen. Restaurant ist von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Das Essen ist gut. Die Zimmer sind schön und modern. Wir haben Zimmer mit einem Bett oder zwei Betten. Im Zimmer ist Telefon, Fernsehen, Satelit. Im Zimmer ist die Dusche oder die Wanne. Sie können im Schwimmbad baden. 3. Studenti si vyměnili své texty. Nezaměřovali se na gramatické chyby. Mají za úkol vymyslet k textu toho druhého 3 otázky. Např. pokročilý se ptal začátečníka: Začátečník se ptá: Wo ist das Hotel? Ist das Restaurant immer geöffnet? Ist im Zimmer Dusche oder Wanne? Was kann ich im Restaurant essen? Was kostet ein Zimmer? Ist im Zimmer Milibar? Dále pokračujeme v tématu hotel na základě textu z hotelového prospektu. 4. Studenti se střídají a každý řekne 1 větu, co vidí na obrázcích z prospektu. 5. Studenti si pročtou text o hotelu z prospektu a mají podtrhnout slova, která vymysleli v prvním zadání k tématu a našli je i v textu. Našli spoustu slovíček, čímž byli oba potěšeni: (Restaurant, Küche, Sauna, Garten, modern, Zimmer, Dusche, Telefon, Satelit, TV, Milibar, Bett) 6. Následuje práce s textem, překlad neznámých slovíček, frází. Text k tématu hotel: 12

13 13

14 Závěr: Výuka těchto dvou studentů bude probíhat ještě tři měsíce, ale myslím si, že hodiny jsou koncipovány tak, že vyhovují oběma studentům. Pokročilý se nenudí a nemá pocit, že se začátečníkem ztrácí čas, začátečník necítí nátlak ani demotivaci díky pokročilosti druhého studenta. Pokročilý je mnohdy jeho motorem a tahounem, který ho vybízí k rychlejšímu tempu učení. Mnohdy mě začátečník překvapí i vypracováním domácího úkolu, přestože upozorňoval, že na domácí přípravu nemá čas. Musím přiznat, že je mnohdy příprava u studentů rozdílné úrovně znalostí náročnější než u stejnorodé skupiny, výběr textů stejného tématu, různé obtížnosti, grafická úprava textů např. jednomu studentovi doplnit údaje, druhému nikoliv, atd., promýšlení postupu práce. Je to ale pro lektora zajímavá zkušenost, hodně se naučí a uvědomí si některé metodické skutečnosti. Já se snažím o individuální přístup a vymýšlet neustále nové postupy a metody k jeho realizaci. 14

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA Pracovní list č. 2 1. Přiřaď český význam modálních sloves: dürfen - sollen - können - wollen - mögen - + wissen müssen - chtít moci, umět muset smět mít povinnost

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : Olivia (Mädchen): (vyzvánění telefonu)hallo Axel, wie geht s? A: Gut, danke.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Köln, den 1. ugust..() Heidi, jetzt bin ich zu Hause, in Köln. Ich besuche

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Liebe Robyn, ich schreibe dir aus Olomouc. Ich bin hier zu esuch. Mein Freund

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : m Morgen, 7 Uhr, auf der Straße Peter: Hallo, Monika, wieder zur Schule,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Písemná práce - NJ/6.ročník 1

Písemná práce - NJ/6.ročník 1 Písemná práce - NJ/6.ročník 1 přelož : měsíc kalt kde der Onkel strom ich bin škola Guten Tag! čtu sieben pracujeme mein Papi (Vater) jsem das Wetter rodina singen můj der Unterricht co Rechnen wir! doplň

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková

Autor: Mgr. Marta Černáková Autor: Mgr. Marta Černáková Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály

Více

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA Pracovní list č. 5 1. Urči význam sloves: sich setzen - sich beeilen - sich ärgern - sich ausruhen - sich entschuldigen - sich waschen - 2. Vyčasuj: sich ausruhen

Více

POSLECH. Jürgen: Hallo, Monika, was machst du am Donnerstag? Im Kino läuft ein interessanter Film.

POSLECH. Jürgen: Hallo, Monika, was machst du am Donnerstag? Im Kino läuft ein interessanter Film. POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-11 Z á k l a d o v ý t e x t : Jürgen: Hallo, Monika, was machst du am onnerstag? Im Kino läuft ein interessanter

Více

1) Procvičení osobních zájmen. Wir üben die Personalpronomen durch.

1) Procvičení osobních zájmen. Wir üben die Personalpronomen durch. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_08 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

PSANÍ. Meine liebe Klara, (A)

PSANÍ. Meine liebe Klara, (A) PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Meine liebe Klara, (). Ich danke dir für deinen letzten rief von 1. September.

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

PSANÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková

PSANÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : von: an: susi_hartwig@google.com darina.mala@volny.cz Datum: 24. 09. 2013 Betreff:

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Kundin: Guten Tag! Verkäuferin: Guten Tag, haben Sie einen Wunsch? Kundin:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Tento pracovní list slouží k procvičování tvoření odpovědí na dané otázky a k opakování probrané slovní zásoby, perfekta i préterita.

Tento pracovní list slouží k procvičování tvoření odpovědí na dané otázky a k opakování probrané slovní zásoby, perfekta i préterita. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.10 Závěrečné opakování (pro 9. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování tvoření

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

VY_22_INOVACE_0231 Komunikační strategie a jazykové prostředky Ivana Kotasová VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

VY_22_INOVACE_0231 Komunikační strategie a jazykové prostředky Ivana Kotasová VOŠPS a SPgŠ Kroměříž Název DUMu Tematická oblast Autor Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Cílová skupina Anotace Klíčová slova Komunikační strategie a jazykové prostředky

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Bekannte Persönlichkeit - Patrik Nowak über sich Mein Alter Ich bin 32

Více

NĚMECKÝ JAZYK Zvratná slovesa

NĚMECKÝ JAZYK Zvratná slovesa NĚMECKÝ JAZYK Zvratná slovesa Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Německá gramatika Die deutsche Grammatik STUFE 1 v2006-01-31, 2 Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Der Autor Die deutsche Redaktion

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-10 Z á k l a d o v ý t e x t : 24.6. 2013 Klaras Tagebuch der usflug Heute ist Sonntag. as Wetter ist schön.

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Cílová skupina SŠ s maturitní zkouškou německý jazyk pro začátečníky (vyučováno jako 2. cizí jazyk)

Cílová skupina SŠ s maturitní zkouškou německý jazyk pro začátečníky (vyučováno jako 2. cizí jazyk) Autor Mgr. Irena Papežíková Tematický celek Konverzace pro NJ jako 2. cizí jazyk Cílová skupina SŠ s maturitní zkouškou německý jazyk pro začátečníky (vyučováno jako 2. cizí jazyk) Anotace Materiál má

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

ČTENÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková

ČTENÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Meine Woche Ich heiβe Hans, bin 14 Jahre alt und komme

Více

TÉMA: Časování sloves. PERFEKTUM 1. část

TÉMA: Časování sloves. PERFEKTUM 1. část TÉMA: Časování sloves PERFEKTUM 1. část PRACOVNÍ LIST č. 9 PRAVIDELNÁ SLOVESA 1. Jak se tvoří perfektum pravidelných sloves? 2. Dosaď slovesa v perfektu: a) Ich in Bonn. (leben) b) Peter seinem Vater.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Im Kaufhaus. Pracovní list. VY_32_INOVACE_1012_Im Kaufhaus_PL Š17 / S51/ DUM 1012

Im Kaufhaus. Pracovní list. VY_32_INOVACE_1012_Im Kaufhaus_PL Š17 / S51/ DUM 1012 Im Kaufhaus Pracovní list VY_32_INOVACE_1012_Im Kaufhaus_PL Š17 / S51/ DUM 1012 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

ČTENÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková

ČTENÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo, ich heiße Monika Rüegg und komme aus der Schweiz.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Autor: Milena Hrušková Copyright 2015 Amelie Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez

Více

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A ANLAGEN Anlage Nr. 1A Vorbereitende Übung: Endlich Ferien! Spieler A Es ist der letzte Schultag vor den großen Ferien. Was machen die Schüler und Lehrer der Anne Frank-Schule in den Ferien? Vieles weißt

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_41 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat008

Více

MNOŽNÉ ČÍSLO 1) NULOVÁ KONCOVKA - mužský rod -el, -er, -en r Lehrer/ e Lehrer! nový pravopis! e Lehrerinnen

MNOŽNÉ ČÍSLO 1) NULOVÁ KONCOVKA - mužský rod -el, -er, -en r Lehrer/ e Lehrer! nový pravopis! e Lehrerinnen Pracovní list: 1 / 8 Ergänzt nach dem Muster: SLABÉ SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN jejich chlapec/ ihr fragen Ihr fragt ihren Jungen. pan Heiss/ es gehören jméno tohoto studenta/ wir buchstabieren žádný soused/

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_20 Infinitiv s zu Střední

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: jazyků Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 20. 9.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů.

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_pracovni_list Slovosled v němčině Němčina 1. ročník Výklad

Více

Metodická příručka Kurz Němčiny Blended Learning

Metodická příručka Kurz Němčiny Blended Learning LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka Kurz Němčiny Blended Learning Metodika pro jednotlivé hodiny. Zdenka Zikova 12.9.2015 Obsah Obsah... 1 Úroveň A1... 2 Studijní blok 1... 2 Studijní blok 2... 5

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Německý jazyk. Mgr. Jitka Jakešová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Jitka Jakešová. Z á k l a d o v ý t e x t : P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Jakešová nj9-kap-jak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : aroline: Hi Tobias, was machst du in diesem Jahr in den Ferien? Tobias:

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_03 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více