Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí"

Transkript

1 Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí Lucie Pelcová 1

2 Stanovení didaktického problému: Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí. Seznámení se situací Jsem lektorkou jazykové školy, která zajišťuje výuku cizích jazyků ve firmách. Vždy se jedná o jednotlivce či stejnorodou skupinu studujících. Nyní jsem se setkala se situací, kterou jsem vyhodnotila jako nestandardní a byla nucena ji řešit. V kurzu německého jazyka mi byli přiděleni dva manageři. Při prvním setkání jsem zjistila, že úroveň jejich jazykových znalostí se liší. Student číslo 1, dále jmenovaný jako pokročilý, již dva roky absolvuje kurz německého jazyka, ovládá základní slovní zásobu a gramatické jevy. Student číslo 2, je začátečník, absolvoval roční kurs němčiny před dvěma lety, ovládá nejjednodušší gramatické jevy a jeho slovní zásoba je velmi omezená. Oba přitom mají kurz zakončit závěrečnou zkouškou z probraného učiva. Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny týdně. Úvod do kurzu Očekávání studentů: Co od tohoto kurzu očekáváte a k čemu budete německý jazyk používat? Pokročilý: Můj nadřízený je Němec, požaduje komunikaci v němčině nebo v angličtině. Angličtina je mi ale dál než němčina, němčinu jsem dělal už kdysi v mládí a myslím, že se ji rychleji naučím. Chci obsáhnout slovní zásobu obchodní němčiny. Začátečník: Jsem vedoucí obchodního oddělení a komunikuji se všemi zahraničními partnery, včetně Němců, anglicky. Němčinu chci studovat z osobního zájmu, rád ukážu partnerům v Německu a Rakousku, že umím jejich řeč, prohlubuje to vzájemné vztahy. Němčina ale není podmínkou ani nutností pro mou práci. Z odpovědí obou studentů vyplývá, že jsou poměrně dost motivováni. Úroveň znalostí: V úvodním kurzu jsem si stanovila za cíl zjistit, jaké jsou rozdíly ve znalostech obou studentů. Rozhodla jsem se zjistit úroveň znalostí na základě textu, který jim byl předložen. Po přečtení textu jsem pokládala otázky, na které měli studenti z textu reagovat. 2

3 Text úvodní hodiny: 3

4 Otázky k textu: Wer sind Herbert und Wilfried? Wo sind sie? Arbeitet Wilfried? Im welchen Bereich arbeitet er? Wieviel Arbeiter hat man entlassen? Wie alt ist er? Kann ihm der Arbeitsamt helfen? Was macht er in der Freizeit? Ist Wilfried verheiratet? Welche Position hat Herbert und wie sieht sein Arbeitsleben aus? Pokročilý reagoval celkem obstojně, uměl se v textu zorientovat a najít odpověď na mé otázky, kterým rozuměl. Odpovídal ale spíš jednoslovně, dělalo mu problém odpovědět bez nahlédnutí do textu celou větou. Zeptal se na pár slovíček, kterým v textu nerozuměl. Začátečník nerozuměl většímu obsahu slovní zásoby, text je pro něj složitý, neovládá výslovnost, stavbu věty, atd. Začátečník reaguje podrážděně. požádal jsem na personálním oddělení o individuální výuku, protože naše znalosti nejsou na stejné úrovni a já nebudu stihat učit se tak rychle, když nemám základy. Navíc se doma nemohu moc učit, chodím z práce v sedm večer a nemám náladu plnit domácí úkoly. Potřebuji pomalejší tempo a co nejvíce se naučit v kurzu. Pokud mi nepovolí individuální hodiny, nebudu dál ve studiu jazyka pokračovat. Druhé setkání: Začátečník opakoval své argumenty, nevěděl, zda má v kurzu pokračovat. Snažila jsem se ho uklidnit a přesvědčit, aby kurz nevzdával a zkusil pár hodin. Stanovila jsem si tyto cíle: - řídit se úrovní znalostí pokročilejšího studenta i začátečníka - snažit se o individuální přístup - hodiny koncipovat tak, aby se znalosti přiblížily, aniž bych brzdila rozvoj znalostí pokročilejšího studenta - pokročilý si své znalosti zopakuje, prohloubí, doplní. - oba studenti by měli zvládnout stanovený plán učiva. - zaměřit se na rozvoj slovní zásoby obchodní němčiny 4

5 I. Hörverstehen - Poslechová cvičení a práce s textem Do hodin jsem zařazovala poslechová cvičení, přičemž pokročilý nedostal písemně celý text, začátečník ano. Jde tedy o spojení dvou metod, přičemž pokročilý procvičuje poslech, začátečník pracuje s textem a poslouchá ho. Práci s poslechovým cvičením uvedu na příkladu textu Auf der Strasse, dialog dvou paní, které vedou rozhovor o svých rodinách. Pokročilý: má za úkol doplňovat informace o obou ženách z poslechu do tabulky. Frau Hammacher hat Reuma sie ist sechzig. Kinder sind verheiratet. ist Grossmutter. Enkel heisst Max, studiert Medizin in München. Mann heisst Erwin und ist nicht mehr Mechaniker, ist Rentner Mann bastelt und repariert viel. Sie wandern auch. Frau Klinger Sohn Norbert studiert Chemie. ist fleissig hat Stipendium Tochter heisst Bärbel, sie ist siebzehn Jahre alt. Ihr Mann ist Programmierer. Začátečník: obdržel celý text, měl za úkol číst a podtrhávat důležité informace o obou ženách tak, aby se s textem seznámil a porozuměl mu. Zeptal se pouze na pár slovíček, které mu pokročilý přeložil. Po poslechu textu, který pokročilý potřeboval slyšet třikrát, jsme se zeptali začátečníka, kterým slovíčkům nerozumí, bylo to asi pět slov, které mu pokročilý přeložil. Pokročilý doplnil téměř všechny informace. Sdělil nám, co má poznamenáno v tabulce u jmen obou žen, začátečník kontroloval věcnou správnost. Společně jsme se zaměřili pouze na větnou stavbu a přivlastňovací zájmena ( Ihr Enkel, Ihr Mann, iher Tochter, Ihr Sohn, ) Následovala vzájemná konverzace, práce s informacemi: Pokročilý z tabulky pokládá tvrzení, která jsou nebo nejsou pravdivá a začátečník reaguje: např.: Frau Hammacher hat Grippe Začátečník: Nein, sie hat Reuma. 5

6 II. Gramatické jevy Jednou z metod procvičování gramatických jevů je vycházet z jevu, který je pokročilému známý, pro začátečníka je nový. Gramatické jevy jsem nechala vyvozovat oba studenty z textu nebo gramatických cvičení. Tuto metodu popisuji na učivu předložek pojících se se 3. a 4. pádem. Zeptala jsem se pokročilého, zda si pamatuje, které předložky se pojí se 3. a které se 4. pádem. Byl mou otázkou zaskočen: nepamatuji si je, neumím je vyjmenovat. Studenti dostali tabulku skloňování určitých členů, pokročilému je známá, prošli jsme si společně všechny pády. Studenti dostali souhrn vět a následovaly tyto instrukce: 1. přečtěte a přeložte věty seznámení se cvičením 2. doplňte ke kurzivou vyznačeným podstatným jménům člen der, die, das. 3. podle tabulky skloňování osobních zájmen přiřaďte pád, který je ve větě použit 3. nebo 4. pád? 4. Které předložky se pojí se 3.pádem, které se 4. pádem? Vyvození závěru. Pozorování dvou gramatických jevů na textu jeden známý, druhý nový pro jednoho vyvození závěru. Jens holt das T-Sirt aus dem Schrank....der/ Schrank 3. Fall Er hat etwas für den Freund..../der/ Freund 4. Fall Das Geschäft ist gegenüber dem Haus..../das/ Haus 3. Fall Er ist bei dem Verkäufer.../der/ Verkäufer 3. Fall Ohne Geld kauft er kein Geschenk.../das/ Geld 4. Fall Er geht durch die Tür..../die/ Tür 4. Fall Jürgen geht zu dem Uhrmacher..../der/ Uhrmacher 3. Fall Was bekommt Manfred von dem Freund..../der/ Freund 3. Fall Klaus spielt mit dem Hund..../der/ Hund 3. Fall Nach der Arbeit möchte Thomas etwas kaufen..../die/ Arbeit 3. Fall Er sucht seit einer Woche ein Geschenk..../die, eine/ Woche 3. Fall Tímto postupem si pokročilý zopakovat a osvěžil známé učivo, začátečník se seznámil s učivem novým. Následovalo procvičování na standardních cvičeních. 6

7 III. Leseverstehen porozumění textu a práce s jedním textem 1. učebnicové texty k práci s textem jsem doplňovala o texty ke společenské konverzaci, které může obchodník využít např. při uvolněnější konverzaci s klientem. V následující ukázce např. výběr německých vtipů. 2. volím i obtížnější texty s náročnější slovní zásobou, oba studenti nemusejí rozumět všem slovíčkům, ale snaží se pochopit celkový kontext, smysl výpovědi - vtipu. Nemusejí také ovládat jiné gram. jevy, jako zde např. vazbu Wenn ich gewusst hätte, atd., jde o pochopení smyslu vtipu. 3. z textů získají novou slovní zásobu 4. na textu se může procvičit další gramatický jev vtipy voleny tak, aby obsahovaly jeden gramatický jev konkrétně zde modální slovesa. Text: Deutsche Witze Wir können alle Pilze essen. Einige allerdings nur einmal. Du möchtest? Fragt der Gemüsehändler. Bitte drei Kilo Kartoffeln, sagt Sussi. Aber recht kleine, wenn es geht. Ich kann nämlich nicht schwer tragen. Papi, kannst du auch im Dunklen schreiben? fragt Andi. Ja Zum Beispiel auch deinen Namen? Aber klar. Dann unterschreib doch mal im Dunklen mein Zeugnis. Gestern hat Papi unserer Mami einen langen Vortrag gehalten, dass wir sparen müssen. Und? Was ist jetzt? Papi kriegt kein Bier mehr. Schon so früh in der Stadt, Frau Schneider? Ja, ich muss mir unbedingt ein Buch kaufen, mein Mann hat mir zu Weihnachten eine Leselampe geschenkt. Wenn ich gewusst hätte, dass man hier die Pomes mit der Gabel essen muss, dann hätte ich mir vorher nicht die Finger gewaschen. sagt Fritz. Die Englänger sind glückliche Nation, sagt der Studienrat. Ja, vor allem müssen sie nicht Englisch lernen, meint Isidor. Kommt der Schaffner ins Abteil. Du darfst das Fenster nur mit Zustimmung der anderen Fahrgäste öffnen. Ja, aber ich bin doch allein im Abteil. Dann müssen Sie eben warten, bis welche zusteigen. Ein Herr verlangt ein Paar Damenstrümpfe. fragt die Verkäuferin: Für Ihre Gattin oder darf es etwas Besseres sein? Ich möchte ein Patenant melden. Ich habe eine Vorrichtung erfunden, mit der man durch die Wand gucken kann. sie kommen zu spät, mein Herr. Ist schon erfunden. Und wie heisst diese Erfindung? Fenster. Ein Kellner fragt einen Gast, was er Speisen möchte. Bringen Sie mir, was die Frau da hat. Nach einem Weilchen kommt der Kellner wieder: Tut mir leid, die Dame will Allen essen. Verben: müssen, können, dürfen, wollen, sollen, möchten 7

8 Postup práce s textem: Oba studenti dostanou stejný text. Pokročilý dostane text bez doplněných sloves, má doplnit způsobová slovesa z nabídky pod textem ve správném tvaru, podtrhnout slova, kterým nerozumí. Začátečník má doplněný text, způsobová slovesa tučně má podtrhnout neznámá slovíčka, má přiřadit tvary sloves do tabulky podle mluvnické kategorie osoby (splnil viz červeně.) Společná práce: Pokročilý čte, jaká způsobová slovesa doplnil, začátečník kontroluje. Pokročilý neměl správně všechna slovesa, protože nerozuměl některým slovíčkům. Větu po větě si objasňujeme i neznámá slova, tím porozumíme zcela smyslu vtipu. Pokročilý si podtrhl slova: Pilze, allerdings, Gemüsehändler, Zeugnis, Vortrag, kriegt, sparen, unbedingt, hätte, Finger, Abteil, Zustimmung, zustreigen, Damenstrümpfe, verlangt, Gattin, Vorrichtung, erfunden, Weilchen. Začátečník dá k nahlédnutí polovyplněnou tabulku, logicky se snaží doplnit ostatní tvary, které z textu nevyhledal. Pokročilý mu pomáhá viz modře. Pokročilý zjišťuje, že některé tvary také zcela neovládá a tímto způsobem si je zopakuje. Uvědomuje si, že tvar 1. a 3. osoby j.č. u způsobových sloves je vždy shodný. Také mu dělá problém 2.os. mn.č. Nakonec se zamyslíme nad slovosledem jednotlivých vět. Dojdeme k závěru, že po způsobovém slovesu, které časujeme následuje významové sloveso v infinitivu na konci věty. Následuje procvičení standardním cvičením a doplnění sloves wissen, moegen. Infinitiv können müssen dürfen wollen möchten Ich kann muss darf Will möchte Du kannst Musst darfst willst möchtest Er,sie,es,man kann muss darf will möchte Wir können müssen dürfen wollen möchten Ihr könnt müsst dürft wollt möchtet Sie können müssen dürfen wollen möchten IV. Leseverstehen - porozumění textu a práce se dvěma texty odlišné obtížnosti Snažila jsem se reagovat na požadavek zařazení odborných textů do výuky. Oba studenti nemusí dostat text stejné obtížnosti. Pro odborný text jsem zvolila životopisný druh textu pro začátečníka a obtížnější text části pracovní smlouvy pro pokročilého. Na odborném textu je možné využít znalostí pokročilého k rychlejšímu učení se pro začátečníka, stejně jako neznalostí začátečníka k opakování některých gramatických jevů. Protože pokročilý potřeboval k pročtení si testu více času, využila jsem tento čas se začátečníkem k procvičování gramatiky z minulé hodiny. 8

9 Zatímco jsem procvičovala se začátečníkem, měl pokročilý za úkol, pročíst si důkladně text a podtrhnout slova neznámá. Pod textem našel české ekvivalenty a měl za úkol tyto přiřadit k německé slovní zásobě. Dále měl podtrhnou slova složená. V další etapě se věnuji pokročilému, konkrétně slovní zásobě textu. Najdeme si slova složená a pokročilý přemýšlí, jak se dá odvodit jejich význam, např. Arbeitsvertrag, Arbeitsverhältnis, Probezeit, Arbeitszeit, Betriebsüblichkeit, Bruttogehalt. Začátečník dostává do rukou text životopisu a má za úkol pročíst si kritéria životopisu, porozumět textu a na stranu se pokusit psát údaje o sobě. V další etapě se studenti navzájem seznámí se svými texty. Pokročilý dostane formulář životopisu a sleduje, jak začátečník doplnil údaje, společně diskutujeme slovní zásobu k doplnění, např. u kriteria Familienstand možnosti ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet. Začátečník si doplňuje slovní zásobu, pokročilý opakuje, nemohl si např. vzpomenout na slovíčka rozvedený, ovdovělý. Když je práce se životopisem dokončena, dostaneme se k textu pokročilého. Cílem tohoto textu je pro pokročilého: osvojit si některé fráze a slovní spojení, pro začátečníka rozšíření slovní zásoby. Pokročilý pomáhá začátečníkovi se slovní zásobou textu, kterou si zároveň opakuje, začátečník se vepisuje do textu české ekvivalenty. Text pracovní smlouvy byl pro pokročilého složitější, o začátečníkovi nemluvě. Cílem bylo ukázat, jak se dá poradit si s textem, který obsahuje mnoho neznámých slov, např. neutápět se v neznámých slovíčkách, ale pochopit kontext odstavce, vycházet ze známých částí slov složených. Text pro začátečníka: Lebenslauf - životopis Persönliche Daten Name: Anschrift: Tschechische Republik Tel.: Geburtstag, Ort: Familienstand: Ausbildung Universität für Monat 199. Diplomarbeit Gymnasium, Mittelschule 19.. Abschluss: Abitur Berufliche Daten eingestellt als... Deutschkurs, Englischkurs Sprachkenntnisse Deutsch Englisch Sehr gut in Wort und Schrift 9

10 EDV Sehr gute Kenntnisse in Office 97 (Word, Excel, Access, Power Point) Sehr gute Kenntnisse im Internet Bereich Referenzen Interessen Text pro pokročilého: A r b e i t s v e r t r a g pracovní smlouva Zwischen der Firma... und Frau/Herrn... wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen: I. Das Arbeitsverhältnis beginnt am... Für die Dauer von sechs Monaten wird das Arbeitsverhältnis zur Probe abgeschlossen und endet mit Ablauf der Probezeit, sofern es nicht zuvor verlängert wird. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen unbeschadet des Rechtes zur fristlosen Kündigung gekündigt werden. II. Frau/Herr... wird als... eingestellt. Frau/Herr... verpflichtet sich, alle ihr/ihm übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen und auch andere als die vorgesehenen Aufgaben zu übernehmen; dies gegebenenfalls in anderen Abteilungen oder in einem zugehörigen Betrieb am gleichen Ort. (Anmerkung) III. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt... Stunden wöchentlich. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen richten sich nach der Betriebsüblichkeit. IV. Frau/Herr... erhält ein monatliches Bruttogehalt von... EUR, welches jeweils am Letzten eines Monats fällig ist. Pracovní smlouva (smlouva o pracovním poměru), pracovní vztah, na zkoušku, zkušební lhůta, uplynutí zkušební lhůty, v průběhu, ve lhůtě, bez újmy (nehledě na ), zaměstnán, následující, 10

11 V. Konverzační cvičení Cvičení na orientaci ve městě, směr Gramatický jev: slovosled v německé otázce. Základní fráze týkající se orientace ve městě či směru zvládá pokročilý snadněji a pohotověji než začátečník, který se s nimi teprve seznamuje. Toto téma jsem procvičovala na základě otázek a odpovědí, aby se fráze zažily. Otázky na směr činily oběma studentů větší problémy než odpovědi. Otázky a odpovědi jsou na samostatných kartách. 1. Začátečník i pokročilý dostal karty s otázkami a karty s odpověďmi. Oba se mají pokusit seřadit otázku s odpovědí. Úkol zabral oběma více času než jsem předpokládala. 2. S pomocí karet pokládá začátečník otázky, pokročilý odpovídá, co přiřadil. Začátečník si kontroluje. Stalo se také, že měl jiné varianty seřazení, správné i nesprávné. Nesprávné jsme si objasnili. Objasnili jsme si také rozdíl otázek zjišťovacích (ano-ne), doplňovacích (vyžadujících informaci). 3. Začátečník klade odpovědi, pokročilý se snaží vytvořit k oznamovací větě správnou otázku, již bez pomoci karet. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Haltestelle? Wie lange dauert der Weg? Ist es weit bis zum neuen Rathaus? Muss ich mit dem Bus fahren? Können Sie mir den Weg zum Marktplatz zeigen? Wie weit ist es zur Schule? Ist das der richtige Weg zum Autobuahnhof? Wohin führt diese Strasse? Muss ich an der Bibliothek vorbeigehen? Ist hier irgendwo in der Nähe ein Textilgeschäft? Fährt der Bus immer die Strasse entlang? Kommen Sie mit, ich gehe diesele Richtung. Ungefähr zehn Minuten. Nein, es sind nur zirka fünf Minuten zu Fuss. Nein, du kannst zu Fuss gehen. Gern. Ich gehe auch dorthin. Mein Schulweg dauert fünf Minuten. Nein, sie müssen umkehren und immer nur geradeaus gehen. Zum Friedhof. Nein, Sie müssen über die Brücke gehen. Es ist gleich um die Ecke links. Nein, er biegt dann rechts ab. Tímto postupem jsme prováděli i téma dalších témat denního života Alltagsszennen objednávání jídla v restauraci, bydlení, práce, atd... 11

12 VII. Schreiben Vycházela jsem ze simulace situace, kterou studenti často zažívají, protože cestují a tráví v hotelu mnoho času. Proto jsem předpokládala, že si uvědomí spoustu slovíček a frází. Simulujeme situaci: 1. jste na dovolené v hotelu. Trávíte zde 1 týden, co by měl mít hotel ve vybavení. Napište slovně, co všechno mají služby hotelu zahrnovat. Začátečník si vzpomněl na následující slovníčka: Rezeption, Restaurant, Zimmer, Sauna, TV, Satelit, Telefon, Bar, atd. Pokročilý měl podobná slova včetně, Schwimbad, Frühstückraum, Sommergarten, Küche a jiné. 2. Napište krátký text, co poskytuje váš hotel, co můžete hostům nabídnout, jak hotel vypadá. Vycházejte z těchto slovíček. Začátečník: Das Hotel hat Rezeption. Hotel hat Restaurant. Das Hotel hat 20 Zimmer. Zimmer kostet 40 Euro für eine Nacht. Sie können in die Sauna gehen. Im Zimmer ist TV, Satelit, Telefon. Abends ist Bar geöffnet. Byl mnou za text pochválen, opravili jsme pouze některé chyby, hlavně v používání členů. Pokročilý: Das Hotel ist modern. Es ist nicht weit von Prag. Man kann im Restaurant abendessen. Restaurant ist von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Das Essen ist gut. Die Zimmer sind schön und modern. Wir haben Zimmer mit einem Bett oder zwei Betten. Im Zimmer ist Telefon, Fernsehen, Satelit. Im Zimmer ist die Dusche oder die Wanne. Sie können im Schwimmbad baden. 3. Studenti si vyměnili své texty. Nezaměřovali se na gramatické chyby. Mají za úkol vymyslet k textu toho druhého 3 otázky. Např. pokročilý se ptal začátečníka: Začátečník se ptá: Wo ist das Hotel? Ist das Restaurant immer geöffnet? Ist im Zimmer Dusche oder Wanne? Was kann ich im Restaurant essen? Was kostet ein Zimmer? Ist im Zimmer Milibar? Dále pokračujeme v tématu hotel na základě textu z hotelového prospektu. 4. Studenti se střídají a každý řekne 1 větu, co vidí na obrázcích z prospektu. 5. Studenti si pročtou text o hotelu z prospektu a mají podtrhnout slova, která vymysleli v prvním zadání k tématu a našli je i v textu. Našli spoustu slovíček, čímž byli oba potěšeni: (Restaurant, Küche, Sauna, Garten, modern, Zimmer, Dusche, Telefon, Satelit, TV, Milibar, Bett) 6. Následuje práce s textem, překlad neznámých slovíček, frází. Text k tématu hotel: 12

13 13

14 Závěr: Výuka těchto dvou studentů bude probíhat ještě tři měsíce, ale myslím si, že hodiny jsou koncipovány tak, že vyhovují oběma studentům. Pokročilý se nenudí a nemá pocit, že se začátečníkem ztrácí čas, začátečník necítí nátlak ani demotivaci díky pokročilosti druhého studenta. Pokročilý je mnohdy jeho motorem a tahounem, který ho vybízí k rychlejšímu tempu učení. Mnohdy mě začátečník překvapí i vypracováním domácího úkolu, přestože upozorňoval, že na domácí přípravu nemá čas. Musím přiznat, že je mnohdy příprava u studentů rozdílné úrovně znalostí náročnější než u stejnorodé skupiny, výběr textů stejného tématu, různé obtížnosti, grafická úprava textů např. jednomu studentovi doplnit údaje, druhému nikoliv, atd., promýšlení postupu práce. Je to ale pro lektora zajímavá zkušenost, hodně se naučí a uvědomí si některé metodické skutečnosti. Já se snažím o individuální přístup a vymýšlet neustále nové postupy a metody k jeho realizaci. 14

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková

Autor: Mgr. Marta Černáková Autor: Mgr. Marta Černáková Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Německá gramatika Die deutsche Grammatik STUFE 1 v2006-01-31, 2 Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Der Autor Die deutsche Redaktion

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Autor: Milena Hrušková Copyright 2015 Amelie Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 20. 9.

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_41 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Modalverben. 6. Nj Způsobová slovesa

Modalverben. 6. Nj Způsobová slovesa Modalverben 6. Nj Způsobová slovesa Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech.

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech. Písemná práce z německého jazyka 8. ročník 2. pololetí 1. Dopň správný tvar zvratného zájmena. Ich freue Du merkst Er kämmt Wir waschen Ihr trefft Sie duschen auf dich. alles. jeden Tag. die Hände. vor

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů.

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_pracovni_list Slovosled v němčině Němčina 1. ročník Výklad

Více

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_03 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět)

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) 5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Předmět Německý jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Předmět: Německý jazyk

Předmět: Německý jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika předmětu německý jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_58 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Das Erste Tschechische Lesebuch für Anfänger

Das Erste Tschechische Lesebuch für Anfänger Lilie Hašek Das Erste Tschechische Lesebuch für Anfänger Stufen A1 und A2 Zweisprachig mit tschechisch-deutscher Übersetzung Audiodateien sind auf lppbooks.com kostenlos erhältlich 1 Wir geben unser Bestes,

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

2 zwei SS = ß 10:00 14:00 22:00. 1. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. N S E H O T R G

2 zwei SS = ß 10:00 14:00 22:00. 1. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. N S E H O T R G pracovní sešit orstellen. Vorstellen. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. a) Buchstabensalat. Schreiben die Grußformeln richtig. Napište správně jednotlivé pozdravy. A O. L! H L SS = ß N 4. T U

Více

NĚMECKÝ JAZYK ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

NĚMECKÝ JAZYK ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení NĚMECKÝ JAZYK 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk je shodný se vzdělávacím obsahem oboru Další cizí jazyk.

Více

alles klar 1b gramatika

alles klar 1b gramatika alles klar 1b gramatika Perfekt minulý čas perfektum Minulý čas perfektum označuje minulý děj, který má vztah k přítomnosti (je v přítomnosti dokončen nebo jeho následky trvají do současnosti). Dnes je

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Výuka má žáky dovést k úrovni A

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více