Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí"

Transkript

1 Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí Lucie Pelcová 1

2 Stanovení didaktického problému: Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí. Seznámení se situací Jsem lektorkou jazykové školy, která zajišťuje výuku cizích jazyků ve firmách. Vždy se jedná o jednotlivce či stejnorodou skupinu studujících. Nyní jsem se setkala se situací, kterou jsem vyhodnotila jako nestandardní a byla nucena ji řešit. V kurzu německého jazyka mi byli přiděleni dva manageři. Při prvním setkání jsem zjistila, že úroveň jejich jazykových znalostí se liší. Student číslo 1, dále jmenovaný jako pokročilý, již dva roky absolvuje kurz německého jazyka, ovládá základní slovní zásobu a gramatické jevy. Student číslo 2, je začátečník, absolvoval roční kurs němčiny před dvěma lety, ovládá nejjednodušší gramatické jevy a jeho slovní zásoba je velmi omezená. Oba přitom mají kurz zakončit závěrečnou zkouškou z probraného učiva. Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny týdně. Úvod do kurzu Očekávání studentů: Co od tohoto kurzu očekáváte a k čemu budete německý jazyk používat? Pokročilý: Můj nadřízený je Němec, požaduje komunikaci v němčině nebo v angličtině. Angličtina je mi ale dál než němčina, němčinu jsem dělal už kdysi v mládí a myslím, že se ji rychleji naučím. Chci obsáhnout slovní zásobu obchodní němčiny. Začátečník: Jsem vedoucí obchodního oddělení a komunikuji se všemi zahraničními partnery, včetně Němců, anglicky. Němčinu chci studovat z osobního zájmu, rád ukážu partnerům v Německu a Rakousku, že umím jejich řeč, prohlubuje to vzájemné vztahy. Němčina ale není podmínkou ani nutností pro mou práci. Z odpovědí obou studentů vyplývá, že jsou poměrně dost motivováni. Úroveň znalostí: V úvodním kurzu jsem si stanovila za cíl zjistit, jaké jsou rozdíly ve znalostech obou studentů. Rozhodla jsem se zjistit úroveň znalostí na základě textu, který jim byl předložen. Po přečtení textu jsem pokládala otázky, na které měli studenti z textu reagovat. 2

3 Text úvodní hodiny: 3

4 Otázky k textu: Wer sind Herbert und Wilfried? Wo sind sie? Arbeitet Wilfried? Im welchen Bereich arbeitet er? Wieviel Arbeiter hat man entlassen? Wie alt ist er? Kann ihm der Arbeitsamt helfen? Was macht er in der Freizeit? Ist Wilfried verheiratet? Welche Position hat Herbert und wie sieht sein Arbeitsleben aus? Pokročilý reagoval celkem obstojně, uměl se v textu zorientovat a najít odpověď na mé otázky, kterým rozuměl. Odpovídal ale spíš jednoslovně, dělalo mu problém odpovědět bez nahlédnutí do textu celou větou. Zeptal se na pár slovíček, kterým v textu nerozuměl. Začátečník nerozuměl většímu obsahu slovní zásoby, text je pro něj složitý, neovládá výslovnost, stavbu věty, atd. Začátečník reaguje podrážděně. požádal jsem na personálním oddělení o individuální výuku, protože naše znalosti nejsou na stejné úrovni a já nebudu stihat učit se tak rychle, když nemám základy. Navíc se doma nemohu moc učit, chodím z práce v sedm večer a nemám náladu plnit domácí úkoly. Potřebuji pomalejší tempo a co nejvíce se naučit v kurzu. Pokud mi nepovolí individuální hodiny, nebudu dál ve studiu jazyka pokračovat. Druhé setkání: Začátečník opakoval své argumenty, nevěděl, zda má v kurzu pokračovat. Snažila jsem se ho uklidnit a přesvědčit, aby kurz nevzdával a zkusil pár hodin. Stanovila jsem si tyto cíle: - řídit se úrovní znalostí pokročilejšího studenta i začátečníka - snažit se o individuální přístup - hodiny koncipovat tak, aby se znalosti přiblížily, aniž bych brzdila rozvoj znalostí pokročilejšího studenta - pokročilý si své znalosti zopakuje, prohloubí, doplní. - oba studenti by měli zvládnout stanovený plán učiva. - zaměřit se na rozvoj slovní zásoby obchodní němčiny 4

5 I. Hörverstehen - Poslechová cvičení a práce s textem Do hodin jsem zařazovala poslechová cvičení, přičemž pokročilý nedostal písemně celý text, začátečník ano. Jde tedy o spojení dvou metod, přičemž pokročilý procvičuje poslech, začátečník pracuje s textem a poslouchá ho. Práci s poslechovým cvičením uvedu na příkladu textu Auf der Strasse, dialog dvou paní, které vedou rozhovor o svých rodinách. Pokročilý: má za úkol doplňovat informace o obou ženách z poslechu do tabulky. Frau Hammacher hat Reuma sie ist sechzig. Kinder sind verheiratet. ist Grossmutter. Enkel heisst Max, studiert Medizin in München. Mann heisst Erwin und ist nicht mehr Mechaniker, ist Rentner Mann bastelt und repariert viel. Sie wandern auch. Frau Klinger Sohn Norbert studiert Chemie. ist fleissig hat Stipendium Tochter heisst Bärbel, sie ist siebzehn Jahre alt. Ihr Mann ist Programmierer. Začátečník: obdržel celý text, měl za úkol číst a podtrhávat důležité informace o obou ženách tak, aby se s textem seznámil a porozuměl mu. Zeptal se pouze na pár slovíček, které mu pokročilý přeložil. Po poslechu textu, který pokročilý potřeboval slyšet třikrát, jsme se zeptali začátečníka, kterým slovíčkům nerozumí, bylo to asi pět slov, které mu pokročilý přeložil. Pokročilý doplnil téměř všechny informace. Sdělil nám, co má poznamenáno v tabulce u jmen obou žen, začátečník kontroloval věcnou správnost. Společně jsme se zaměřili pouze na větnou stavbu a přivlastňovací zájmena ( Ihr Enkel, Ihr Mann, iher Tochter, Ihr Sohn, ) Následovala vzájemná konverzace, práce s informacemi: Pokročilý z tabulky pokládá tvrzení, která jsou nebo nejsou pravdivá a začátečník reaguje: např.: Frau Hammacher hat Grippe Začátečník: Nein, sie hat Reuma. 5

6 II. Gramatické jevy Jednou z metod procvičování gramatických jevů je vycházet z jevu, který je pokročilému známý, pro začátečníka je nový. Gramatické jevy jsem nechala vyvozovat oba studenty z textu nebo gramatických cvičení. Tuto metodu popisuji na učivu předložek pojících se se 3. a 4. pádem. Zeptala jsem se pokročilého, zda si pamatuje, které předložky se pojí se 3. a které se 4. pádem. Byl mou otázkou zaskočen: nepamatuji si je, neumím je vyjmenovat. Studenti dostali tabulku skloňování určitých členů, pokročilému je známá, prošli jsme si společně všechny pády. Studenti dostali souhrn vět a následovaly tyto instrukce: 1. přečtěte a přeložte věty seznámení se cvičením 2. doplňte ke kurzivou vyznačeným podstatným jménům člen der, die, das. 3. podle tabulky skloňování osobních zájmen přiřaďte pád, který je ve větě použit 3. nebo 4. pád? 4. Které předložky se pojí se 3.pádem, které se 4. pádem? Vyvození závěru. Pozorování dvou gramatických jevů na textu jeden známý, druhý nový pro jednoho vyvození závěru. Jens holt das T-Sirt aus dem Schrank....der/ Schrank 3. Fall Er hat etwas für den Freund..../der/ Freund 4. Fall Das Geschäft ist gegenüber dem Haus..../das/ Haus 3. Fall Er ist bei dem Verkäufer.../der/ Verkäufer 3. Fall Ohne Geld kauft er kein Geschenk.../das/ Geld 4. Fall Er geht durch die Tür..../die/ Tür 4. Fall Jürgen geht zu dem Uhrmacher..../der/ Uhrmacher 3. Fall Was bekommt Manfred von dem Freund..../der/ Freund 3. Fall Klaus spielt mit dem Hund..../der/ Hund 3. Fall Nach der Arbeit möchte Thomas etwas kaufen..../die/ Arbeit 3. Fall Er sucht seit einer Woche ein Geschenk..../die, eine/ Woche 3. Fall Tímto postupem si pokročilý zopakovat a osvěžil známé učivo, začátečník se seznámil s učivem novým. Následovalo procvičování na standardních cvičeních. 6

7 III. Leseverstehen porozumění textu a práce s jedním textem 1. učebnicové texty k práci s textem jsem doplňovala o texty ke společenské konverzaci, které může obchodník využít např. při uvolněnější konverzaci s klientem. V následující ukázce např. výběr německých vtipů. 2. volím i obtížnější texty s náročnější slovní zásobou, oba studenti nemusejí rozumět všem slovíčkům, ale snaží se pochopit celkový kontext, smysl výpovědi - vtipu. Nemusejí také ovládat jiné gram. jevy, jako zde např. vazbu Wenn ich gewusst hätte, atd., jde o pochopení smyslu vtipu. 3. z textů získají novou slovní zásobu 4. na textu se může procvičit další gramatický jev vtipy voleny tak, aby obsahovaly jeden gramatický jev konkrétně zde modální slovesa. Text: Deutsche Witze Wir können alle Pilze essen. Einige allerdings nur einmal. Du möchtest? Fragt der Gemüsehändler. Bitte drei Kilo Kartoffeln, sagt Sussi. Aber recht kleine, wenn es geht. Ich kann nämlich nicht schwer tragen. Papi, kannst du auch im Dunklen schreiben? fragt Andi. Ja Zum Beispiel auch deinen Namen? Aber klar. Dann unterschreib doch mal im Dunklen mein Zeugnis. Gestern hat Papi unserer Mami einen langen Vortrag gehalten, dass wir sparen müssen. Und? Was ist jetzt? Papi kriegt kein Bier mehr. Schon so früh in der Stadt, Frau Schneider? Ja, ich muss mir unbedingt ein Buch kaufen, mein Mann hat mir zu Weihnachten eine Leselampe geschenkt. Wenn ich gewusst hätte, dass man hier die Pomes mit der Gabel essen muss, dann hätte ich mir vorher nicht die Finger gewaschen. sagt Fritz. Die Englänger sind glückliche Nation, sagt der Studienrat. Ja, vor allem müssen sie nicht Englisch lernen, meint Isidor. Kommt der Schaffner ins Abteil. Du darfst das Fenster nur mit Zustimmung der anderen Fahrgäste öffnen. Ja, aber ich bin doch allein im Abteil. Dann müssen Sie eben warten, bis welche zusteigen. Ein Herr verlangt ein Paar Damenstrümpfe. fragt die Verkäuferin: Für Ihre Gattin oder darf es etwas Besseres sein? Ich möchte ein Patenant melden. Ich habe eine Vorrichtung erfunden, mit der man durch die Wand gucken kann. sie kommen zu spät, mein Herr. Ist schon erfunden. Und wie heisst diese Erfindung? Fenster. Ein Kellner fragt einen Gast, was er Speisen möchte. Bringen Sie mir, was die Frau da hat. Nach einem Weilchen kommt der Kellner wieder: Tut mir leid, die Dame will Allen essen. Verben: müssen, können, dürfen, wollen, sollen, möchten 7

8 Postup práce s textem: Oba studenti dostanou stejný text. Pokročilý dostane text bez doplněných sloves, má doplnit způsobová slovesa z nabídky pod textem ve správném tvaru, podtrhnout slova, kterým nerozumí. Začátečník má doplněný text, způsobová slovesa tučně má podtrhnout neznámá slovíčka, má přiřadit tvary sloves do tabulky podle mluvnické kategorie osoby (splnil viz červeně.) Společná práce: Pokročilý čte, jaká způsobová slovesa doplnil, začátečník kontroluje. Pokročilý neměl správně všechna slovesa, protože nerozuměl některým slovíčkům. Větu po větě si objasňujeme i neznámá slova, tím porozumíme zcela smyslu vtipu. Pokročilý si podtrhl slova: Pilze, allerdings, Gemüsehändler, Zeugnis, Vortrag, kriegt, sparen, unbedingt, hätte, Finger, Abteil, Zustimmung, zustreigen, Damenstrümpfe, verlangt, Gattin, Vorrichtung, erfunden, Weilchen. Začátečník dá k nahlédnutí polovyplněnou tabulku, logicky se snaží doplnit ostatní tvary, které z textu nevyhledal. Pokročilý mu pomáhá viz modře. Pokročilý zjišťuje, že některé tvary také zcela neovládá a tímto způsobem si je zopakuje. Uvědomuje si, že tvar 1. a 3. osoby j.č. u způsobových sloves je vždy shodný. Také mu dělá problém 2.os. mn.č. Nakonec se zamyslíme nad slovosledem jednotlivých vět. Dojdeme k závěru, že po způsobovém slovesu, které časujeme následuje významové sloveso v infinitivu na konci věty. Následuje procvičení standardním cvičením a doplnění sloves wissen, moegen. Infinitiv können müssen dürfen wollen möchten Ich kann muss darf Will möchte Du kannst Musst darfst willst möchtest Er,sie,es,man kann muss darf will möchte Wir können müssen dürfen wollen möchten Ihr könnt müsst dürft wollt möchtet Sie können müssen dürfen wollen möchten IV. Leseverstehen - porozumění textu a práce se dvěma texty odlišné obtížnosti Snažila jsem se reagovat na požadavek zařazení odborných textů do výuky. Oba studenti nemusí dostat text stejné obtížnosti. Pro odborný text jsem zvolila životopisný druh textu pro začátečníka a obtížnější text části pracovní smlouvy pro pokročilého. Na odborném textu je možné využít znalostí pokročilého k rychlejšímu učení se pro začátečníka, stejně jako neznalostí začátečníka k opakování některých gramatických jevů. Protože pokročilý potřeboval k pročtení si testu více času, využila jsem tento čas se začátečníkem k procvičování gramatiky z minulé hodiny. 8

9 Zatímco jsem procvičovala se začátečníkem, měl pokročilý za úkol, pročíst si důkladně text a podtrhnout slova neznámá. Pod textem našel české ekvivalenty a měl za úkol tyto přiřadit k německé slovní zásobě. Dále měl podtrhnou slova složená. V další etapě se věnuji pokročilému, konkrétně slovní zásobě textu. Najdeme si slova složená a pokročilý přemýšlí, jak se dá odvodit jejich význam, např. Arbeitsvertrag, Arbeitsverhältnis, Probezeit, Arbeitszeit, Betriebsüblichkeit, Bruttogehalt. Začátečník dostává do rukou text životopisu a má za úkol pročíst si kritéria životopisu, porozumět textu a na stranu se pokusit psát údaje o sobě. V další etapě se studenti navzájem seznámí se svými texty. Pokročilý dostane formulář životopisu a sleduje, jak začátečník doplnil údaje, společně diskutujeme slovní zásobu k doplnění, např. u kriteria Familienstand možnosti ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet. Začátečník si doplňuje slovní zásobu, pokročilý opakuje, nemohl si např. vzpomenout na slovíčka rozvedený, ovdovělý. Když je práce se životopisem dokončena, dostaneme se k textu pokročilého. Cílem tohoto textu je pro pokročilého: osvojit si některé fráze a slovní spojení, pro začátečníka rozšíření slovní zásoby. Pokročilý pomáhá začátečníkovi se slovní zásobou textu, kterou si zároveň opakuje, začátečník se vepisuje do textu české ekvivalenty. Text pracovní smlouvy byl pro pokročilého složitější, o začátečníkovi nemluvě. Cílem bylo ukázat, jak se dá poradit si s textem, který obsahuje mnoho neznámých slov, např. neutápět se v neznámých slovíčkách, ale pochopit kontext odstavce, vycházet ze známých částí slov složených. Text pro začátečníka: Lebenslauf - životopis Persönliche Daten Name: Anschrift: Tschechische Republik Tel.: Geburtstag, Ort: Familienstand: Ausbildung Universität für Monat 199. Diplomarbeit Gymnasium, Mittelschule 19.. Abschluss: Abitur Berufliche Daten eingestellt als... Deutschkurs, Englischkurs Sprachkenntnisse Deutsch Englisch Sehr gut in Wort und Schrift 9

10 EDV Sehr gute Kenntnisse in Office 97 (Word, Excel, Access, Power Point) Sehr gute Kenntnisse im Internet Bereich Referenzen Interessen Text pro pokročilého: A r b e i t s v e r t r a g pracovní smlouva Zwischen der Firma... und Frau/Herrn... wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen: I. Das Arbeitsverhältnis beginnt am... Für die Dauer von sechs Monaten wird das Arbeitsverhältnis zur Probe abgeschlossen und endet mit Ablauf der Probezeit, sofern es nicht zuvor verlängert wird. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen unbeschadet des Rechtes zur fristlosen Kündigung gekündigt werden. II. Frau/Herr... wird als... eingestellt. Frau/Herr... verpflichtet sich, alle ihr/ihm übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen und auch andere als die vorgesehenen Aufgaben zu übernehmen; dies gegebenenfalls in anderen Abteilungen oder in einem zugehörigen Betrieb am gleichen Ort. (Anmerkung) III. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt... Stunden wöchentlich. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen richten sich nach der Betriebsüblichkeit. IV. Frau/Herr... erhält ein monatliches Bruttogehalt von... EUR, welches jeweils am Letzten eines Monats fällig ist. Pracovní smlouva (smlouva o pracovním poměru), pracovní vztah, na zkoušku, zkušební lhůta, uplynutí zkušební lhůty, v průběhu, ve lhůtě, bez újmy (nehledě na ), zaměstnán, následující, 10

11 V. Konverzační cvičení Cvičení na orientaci ve městě, směr Gramatický jev: slovosled v německé otázce. Základní fráze týkající se orientace ve městě či směru zvládá pokročilý snadněji a pohotověji než začátečník, který se s nimi teprve seznamuje. Toto téma jsem procvičovala na základě otázek a odpovědí, aby se fráze zažily. Otázky na směr činily oběma studentů větší problémy než odpovědi. Otázky a odpovědi jsou na samostatných kartách. 1. Začátečník i pokročilý dostal karty s otázkami a karty s odpověďmi. Oba se mají pokusit seřadit otázku s odpovědí. Úkol zabral oběma více času než jsem předpokládala. 2. S pomocí karet pokládá začátečník otázky, pokročilý odpovídá, co přiřadil. Začátečník si kontroluje. Stalo se také, že měl jiné varianty seřazení, správné i nesprávné. Nesprávné jsme si objasnili. Objasnili jsme si také rozdíl otázek zjišťovacích (ano-ne), doplňovacích (vyžadujících informaci). 3. Začátečník klade odpovědi, pokročilý se snaží vytvořit k oznamovací větě správnou otázku, již bez pomoci karet. Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Haltestelle? Wie lange dauert der Weg? Ist es weit bis zum neuen Rathaus? Muss ich mit dem Bus fahren? Können Sie mir den Weg zum Marktplatz zeigen? Wie weit ist es zur Schule? Ist das der richtige Weg zum Autobuahnhof? Wohin führt diese Strasse? Muss ich an der Bibliothek vorbeigehen? Ist hier irgendwo in der Nähe ein Textilgeschäft? Fährt der Bus immer die Strasse entlang? Kommen Sie mit, ich gehe diesele Richtung. Ungefähr zehn Minuten. Nein, es sind nur zirka fünf Minuten zu Fuss. Nein, du kannst zu Fuss gehen. Gern. Ich gehe auch dorthin. Mein Schulweg dauert fünf Minuten. Nein, sie müssen umkehren und immer nur geradeaus gehen. Zum Friedhof. Nein, Sie müssen über die Brücke gehen. Es ist gleich um die Ecke links. Nein, er biegt dann rechts ab. Tímto postupem jsme prováděli i téma dalších témat denního života Alltagsszennen objednávání jídla v restauraci, bydlení, práce, atd... 11

12 VII. Schreiben Vycházela jsem ze simulace situace, kterou studenti často zažívají, protože cestují a tráví v hotelu mnoho času. Proto jsem předpokládala, že si uvědomí spoustu slovíček a frází. Simulujeme situaci: 1. jste na dovolené v hotelu. Trávíte zde 1 týden, co by měl mít hotel ve vybavení. Napište slovně, co všechno mají služby hotelu zahrnovat. Začátečník si vzpomněl na následující slovníčka: Rezeption, Restaurant, Zimmer, Sauna, TV, Satelit, Telefon, Bar, atd. Pokročilý měl podobná slova včetně, Schwimbad, Frühstückraum, Sommergarten, Küche a jiné. 2. Napište krátký text, co poskytuje váš hotel, co můžete hostům nabídnout, jak hotel vypadá. Vycházejte z těchto slovíček. Začátečník: Das Hotel hat Rezeption. Hotel hat Restaurant. Das Hotel hat 20 Zimmer. Zimmer kostet 40 Euro für eine Nacht. Sie können in die Sauna gehen. Im Zimmer ist TV, Satelit, Telefon. Abends ist Bar geöffnet. Byl mnou za text pochválen, opravili jsme pouze některé chyby, hlavně v používání členů. Pokročilý: Das Hotel ist modern. Es ist nicht weit von Prag. Man kann im Restaurant abendessen. Restaurant ist von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Das Essen ist gut. Die Zimmer sind schön und modern. Wir haben Zimmer mit einem Bett oder zwei Betten. Im Zimmer ist Telefon, Fernsehen, Satelit. Im Zimmer ist die Dusche oder die Wanne. Sie können im Schwimmbad baden. 3. Studenti si vyměnili své texty. Nezaměřovali se na gramatické chyby. Mají za úkol vymyslet k textu toho druhého 3 otázky. Např. pokročilý se ptal začátečníka: Začátečník se ptá: Wo ist das Hotel? Ist das Restaurant immer geöffnet? Ist im Zimmer Dusche oder Wanne? Was kann ich im Restaurant essen? Was kostet ein Zimmer? Ist im Zimmer Milibar? Dále pokračujeme v tématu hotel na základě textu z hotelového prospektu. 4. Studenti se střídají a každý řekne 1 větu, co vidí na obrázcích z prospektu. 5. Studenti si pročtou text o hotelu z prospektu a mají podtrhnout slova, která vymysleli v prvním zadání k tématu a našli je i v textu. Našli spoustu slovíček, čímž byli oba potěšeni: (Restaurant, Küche, Sauna, Garten, modern, Zimmer, Dusche, Telefon, Satelit, TV, Milibar, Bett) 6. Následuje práce s textem, překlad neznámých slovíček, frází. Text k tématu hotel: 12

13 13

14 Závěr: Výuka těchto dvou studentů bude probíhat ještě tři měsíce, ale myslím si, že hodiny jsou koncipovány tak, že vyhovují oběma studentům. Pokročilý se nenudí a nemá pocit, že se začátečníkem ztrácí čas, začátečník necítí nátlak ani demotivaci díky pokročilosti druhého studenta. Pokročilý je mnohdy jeho motorem a tahounem, který ho vybízí k rychlejšímu tempu učení. Mnohdy mě začátečník překvapí i vypracováním domácího úkolu, přestože upozorňoval, že na domácí přípravu nemá čas. Musím přiznat, že je mnohdy příprava u studentů rozdílné úrovně znalostí náročnější než u stejnorodé skupiny, výběr textů stejného tématu, různé obtížnosti, grafická úprava textů např. jednomu studentovi doplnit údaje, druhému nikoliv, atd., promýšlení postupu práce. Je to ale pro lektora zajímavá zkušenost, hodně se naučí a uvědomí si některé metodické skutečnosti. Já se snažím o individuální přístup a vymýšlet neustále nové postupy a metody k jeho realizaci. 14

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Kurz německého jazyka pro dopravce

Kurz německého jazyka pro dopravce Kurz německého jazyka pro dopravce Mgr. Petr Vavrečka AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz německého jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6..

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6.. OBSAH Úvod.. 2 Pracovní list 1 5 Pracovní list 2.. 7 Pracovní list 3.. 8 Pracovní list 4.. 11 Pracovní list 5.. 14 Pracovní list 6.. 18 Kontakty 2 ÚVOD Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, dostává

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE NJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Pehled nmecké gramatiky

Pehled nmecké gramatiky Pehled nmecké gramatiky (ureno studentm FSI a FP VUT v Brn) OBSAH Obsah... 2 1. PODSTATNÁ JMÉNA... 5 1.1. len... 5 1.2. Podstatná jména... 5 1.2.1. Skloování podstatných jmen... 5 1.2.2. Tvoení množného

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY NĚMECKÁ

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Studijní texty a pracovní listy Zuzana Šafránková Kateřina Špilháčková 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17 Obsah TEST 1 Křížovka. Najděte názvy 25 zvířat........................... 7 TEST 2 Doplňte............................................ 8 TEST 3 Najděte sloveso s opačným významem........................

Více

Koníčky a volný čas 14

Koníčky a volný čas 14 Koníčky a volný čas 14 A Sportu zdar! Markus, Chris a Kurt jdou na fotbal a vypravují si o svých sportovních aktivitách. Kurt: Das Fußballspiel beginnt gleich. Warten wir noch auf jemanden? Markus: Ja,

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu

Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu Š k o l a p r o p r a k t i c k ý ž i v o t Zpracovali: Mgr.

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK NJMZD14C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Nová angličtina do ucha

Nová angličtina do ucha Nová angličtina do ucha Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky audioučebnice, která vznikala téměř dva roky a při její tvorbě jsme uplatnili nejmodernější výukové postupy a metody. Jedná se o nejkomplexnější

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více