ColorNavigator 6. Whitepaper. EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ColorNavigator 6. Whitepaper. EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí"

Transkript

1 Whitepaper ColorNavigator 6 EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí EIZO kalibrační software ColorNavigator byl vyvinutý společností EIZO a slouží k jednoduché a přesné kalibraci monitorů EIZO řady ColorEdge. Tím odpadá obvykle jinak obtížné posuzování barev a náročné seřizování monitoru specialistou. Místo toho postačí pouze zadat kalibračnímu softwaru požadované cílové hodnoty jasu, bílého bodu, gradace obrazu a dalších případných parametrů a spustit kalibraci monitoru. ColorNavigator podporuje kalibrační nebo autokorekční senzory integrované v monitorech EIZO řady ColorEdge nebo celou řadu známých externích kalibračních sond. Kalibrační software využívá pro dosažení optimálního výsledku interní 16-bit nebo 10-bit LUT tabulky, jejichž hodnoty dokáže pro zvolenou gradaci obrazu ještě dále optimalizovat, tak aby bylo dosaženo v celém rozsahu šedoškály pokud možno konstantní hodnoty bílého bodu (vynikající neutrality obrzu) či konstantního, kontrastního poměru. * Externí sonda není součástí standardní dodávky monitoru. ColorNavigator Základní funkce (1) Nastavení cílových hodnot kalibrace: jas, bílý bod, gradace obrazu (gama), úroveň černé (kontrastní poměr), barevný rozsah (gamut) a vytvoření barevného profilu monitoru a jeho nastavení jako výchozí profil v systémové správě barev operačního systému. Cílové hodnoty jasu a bílého bodu mohou být ručně zadány nebo změřeny externí kalibrační sondou. (2) Emulace RGB nebo CMY(K)-ových reprodukčních zařízení (zobrazovačů/tiskáren) /pouze v případě monitorů řady CG s širokým barevným rozsahem a s 3D-LUT tabulkami/ Software ColorNavigator umožňuje změřit a poté přesně emulovat barevnou reprodukci jiného RGBzobrazovače (který slouží jako reference barevné reprodukce) nebo na základě znalosti -ového profilu přesně emulovat barevnou reprodukci tiskového stroje = tedy využívat monitor pro tzv. softproofing = simulaci tiskových dat na RGB-monitorech. (3) Editace obrazových parametrů monitoru na základě již provedených kalibrací Výsledky jakékoliv kalibrace monitoru ukládá ColorNavigator do speciálního souboru ( profil kalibrace ) na harddisk počítače, z kterého byl ColorNavigator spuštěn. Jednotlivým profilům kalibrace odpovídá vždy také příslušný barevný ICC-profil monitoru. Program ColorNavigator pak umožňuje následně vybírat mezi jednotlivými profily kalibrace, upravovat je tzn. měnit cílové hodnoty kalibrace, přejmenovávat je a automaticky vytvářet nový odpovídající ICC-profil monitoru. Tím je možné pohodlně upravovat již jednou vytvořené profily podle konkrétních aktuálních podmínek (jiné světelné podmínky, jiný typ tiskového papíru, atd.). ColorNavigator je kompatibilní s ICC-profily ver.2.2 nebo 4.2. (4) Kontrola/ Validace Možnost měření kontrolních barevných vzorků zobrazených na monitoru přímo ve zvoleném barevném prostoru a v používaném editoru/prohlížeči (Photoshop, Acrobat). Tím je možné prakticky zjistit barevnou odchylku (Delta E L*a*b*) kontrolních tiskových -ových dat ve zvolených již předdefinovaných barevných standardech (např. FOGRA, GraCOL, ECI) na zkalibrovaném RGB-monitoru. Program ColorNavigator pak navíc umožňuje vygenerovat pro potřeby uživatele o tomto měření tzv. Validační protokol, kde jsou kromě základních dat o monitoru a měřící sondě také uvedeny naměřené odchylky Delta E pro jednotlivé kontrolní barevné vzorky.

2 Kalibrace podle přednastavených cílových hodnot nebo dle hodnot definovaných uživatelem: Přednastavené cílové hodnoty kalibrace Při prvním spuštění kalibračního softwaru ColorNavigator má uživatel možnost využít ke kalibraci monitoru jeden ze tří profilů s již předdefinovanými cílovými hodnotami ( Targets ) kalibrace: - kalibrační profil pro tisk - kalibrační profil pro prohlížení a zpracování fotografií - kalibrační profil pro přípravu a zpracování fotografických dat pro webové stránky Po výběru jednoho z předdefinovaných profilů nebo po zadání vlastních cílových hodnot (=nadefinování vlastního profilu) je možné spustit již samotnou kalibraci monitoru. Profily s předdefinovanými cílovými hodnotami kalibrace poslouží jako vhodná pomůcka zejména začátečníkům, kteří si často nejsou výběrem správných cílových hodnot jisti a nevědí, jaké obrazové parametry monitoru jsou pro jejich typ práce ( workflow ) optimální. Přednastavené cílové hodnoty kalibrace Tisk [Printing] Fotografie [Photography] Zpracování pro web [Web design] Jas 80cd/m 2 100cd/m 2 80cd/m 2 Bílý bod 5000K 5500K 6500K Gama (gradace obrazu) Úroveň černého bodu Minimum Minimum Minimum Uživatelem nadefinované (=požadované) cílové hodnoty kalibrace (<Enter manualy>) Pokročilejší uživatelé mohou dle situace (pracovního workflow) a na základě svých zkušeností zadat ručně požadované obrazové parametry monitoru (=cílové hodnoty pro kalibraci monitoru) a poté opět spustit proces kalibrace a docílit tak nastavení (=nakalibrování) monitoru na uživatelem požadované hodnoty.

3 Volba cílových hodnot kalibrace na základě jejich změření (<Measure a target>) ColorNavigator nabízí různé možnosti k nalezení a vytvoření cíle kalibrace (=cílových obrazových parametrů monitoru) tak, aby měl následně zkalibrovaný monitor stejné obrazové parametry, jako jiné referenční zobrazovače: např. CRT nebo LCD monitor, či dokonce též např. obrazovka tabletu. Jednou z možností je pomocí externí měřící sondy změřit hodnoty jasu, bílého bodu, gradace obrazu a případně také i barevného rozsahu (=gamutu) referenčního zobrazovače a takto získané hodnoty pak použít jako cílové hodnoty pro kalibraci monitoru. Výsledkem takové kalibrace pak je, že zkalibrovaný monitor dokáže přesně emulovat referenční zobrazovač a uživatel se pak může kdykoliv na svém monitoru podívat, jak by stejná obrazová data byla interpretována na referenčním zobrazovači. <Measure a target> nabízí měření odrazu světla (např. od bílého papíru) nebo měření emise světla vycházejícího z nějakého zdroje (např. z obrazovky LCD zobrazovače): Výstupní referenční medium Jas Bílý bod/ Gamut chromatická teplota Bílý papír (Paper White) Okolní světlo (Ambient Light) LCD monitor (RGBW) LCD monitor (W) CRT monitor (RGBW) CRT monitor (W) Náhledový box (Light booth - jas) Náhledový box (Light booth - osvětlení) Poznámka: Skutečné možnosti měření jsou samozřejmě závislé na použitém typu a možnostech externí měřící sondy. Měření světla odrazem od bílého papíru (= je požadováno nastavení bílého bodu monitoru tak, aby reprodukce bílé co nejvíce odpovídala vnímání bílého papíru při odrazu světla od papíru do oka pozorovatele) Software obsahuje funkci pro měření jasu a bílého bodu světla odraženého od tiskového papíru pro sladění barevné teploty bílého bodu monitoru s vnímáním odraženého světla od papíru do oka pozorovatele. Této funkce se často využívá při simulaci nátisku na monitoru při konkrétních světelných podmínkách, při kterých se pozorovatel dívá na tiskovou předlohu a porovnává ji pak s barevnou reprodukcí na monitoru.

4 Normované náhledové boxy měření jasu S ColorNavigatorem a měřící sondou je možné snadno změřit a nastavit jas osvětlovacího tělesa v náhledovém boxu. Tuto hodnotu jasu lze pak zadat jako cílovou hodnotu jasu pro kalibraci monitoru a docílit tak stavu, kdy jas monitoru odpovídá intenzitě světla v náhledovém boxu. * V současnosti jsou podporovány výhradně náhledové boxy Color Communicator 1 a 2 společnosti Just. Měření intenzity okolního světla ColorNavigator umožňuje pomocí některých sond vhodných pro měření okolního světla změřit jas a chromatickou teplotu a poté nastavit jako cílové hodnoty pro kalibraci monitoru odpovídající hodnoty jasu a barevné teploty bílého bodu monitoru. Tato funkce se používá zejména v případech absence normovaného náhledového boxu (=náhledového boxu s normovaným světlem) nebo v případě, kdy bílý bod neodpovídá přesně udávané hodnotě normovaného světla v náhledovém boxu. Tato funkce umožňuje přesnější sladění vnímání bílé odrazem světla od tiskového papíru a reprodukcí bílé na kalibrovaném monitoru. * Jednodušší typy kalibračních měřících sond nepodporují měření okolního světla: modely DataColor Spyder, EIZO EX1, X-Rite Eye-One Display Pro, Eye-One Display, Eye-One Monitor, DTP94 a DTP94B.

5 Kontrola profilu/ proces validace barevných ových dat Tato funkce generuje na obrazovku monitoru kontrolní vzorky ových dat a porovnává naměřené hodnoty měřící sondou s teoreticky vypočtenými hodnotami pomocí barevného profilu zvoleného barevného standardu. Software sám vypočítá matematickou odchylku DeltaE (L*a*b*) pro každý barevný vzorek a uživatel má pak možnost sám vyhodnotit, zda je odchylka významná a posoudit její změnu vůči předcházející kalibraci. Validace ových dat ve zvoleném barevném rozsahu v podstatě říká, jak přesně jsou tato data interpretována zvolenou prohlížecí aplikací (Photoshop, Acrobat) na zkalibrovaném RGBmonitoru. ColorNavigator nabízí v oblasti validace zobrazení barev definovaných v souřadném systému rozsáhlé možnosti díky široké nabídce všech aktuálních mezinárodních standardů pro různé tiskové technologie. Uživatel má také navíc možnost načítat i vlastní validační sady hodnot barevných vzorků ve formátu pro jím zvolený barevný prostor (standard). Následující tabulka ukazuje nabídku validačních sad pro základní instalaci ColorNavigatoru: Validační sady RGB/: RGB ISO Profile Quality FOGRA28 ISOwebcoated (legacy) FOGRA29 ISOuncoated (legacy) FOGRA30 ISOuncoatedyellowish FOGRA39 ISOcoated_v2_300_eci FOGRA39 ISOcoated_v2_eci FOGRA40 SC_paper_eci FOGRA41 PSO_MFC_Paper_eci FOGRA42 PSO_SNP_Paper_eci FOGRA43 PSO_Coated_300_NPscreen_ISO12647_eci FOGRA43 PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci FOGRA44 PSO_Uncoated_NPscreen_ISO12647_eci FOGRA45 PSO_LWC_Improved_eci FOGRA46 PSO_LWC_Standard_eci FOGRA47 PSO_Uncoated_ISO12647_eci ECI PSR_LWC_PLUS_V2_PT ECI PSR_LWC_STD_V2_PT ECI PSR_LWC_PLUS_V2_PT ECI PSR_LWC_STD_V2_PT ECI PSRgravureMF_PT IDEAlliance GRACoL2006_Coated1v2 IDEAlliance SWOP2006_Coated3v2 IDEAlliance SWOP2006_Coated5v2 IFRA26 ISOnewspaper26v4 Typ RGB RGB

6 Volba algoritmu (optimalizace) pro gradační charakteristiku (Gama) Uživatel má možnost optimalizovat gradační charakteristiku (gradaci obrazu) podle typu workflow. Volba <Gray Balance> znamená, že ColorNavigator provede výpočet gradační křivky tak, aby byla barevná teplota bílého bodu neutrálních tónů v celém rozsahu od tmavých přes střední až po světlé tóny pokud možno stejná (=konstantní). Tato optimalizace důsledně respektuje požadavek zachování bílého bodu, což vede k mírnému zesvětlení nejtmavších tónů. Volba <Contrast> znamená, že ColorNavigator provede výpočet gradační křivky tak, aby byl kontrastní poměr neutrálních tónů v celém rozsahu od tmavých přes střední až po světlé tóny udržován pokud možno na maximální hodnotě. Hodnoty černého bodu se tak prakticky nemění a zůstávají na své minimální úrovni (=max. kontrastní poměr). Volba <Standard> znamená, že ColorNavigator provede výpočet gradační křivky tak, aby byl kontrastní poměr neutrálních tónů v celém rozsahu od tmavých přes střední až po světlé tóny pokud možno stejný (=konstantní). Režim Standard slučuje výhody obou předchozích režimů a přináší optimalizovaný průběh s výbornou neutralitou, ale zároveň při uchování vysokého kontrastního poměru. Je doporučován zejména pro modely s vestavěným kolorimetrem. CMY(K) emulace reprodukce tiskového stroje dle jeho barevného ového profilu Barevná reprodukce tiskových strojů může být emulována díky znalosti jejich ového profilu na monitorech EIZO řady ColorEdge vybavených obrazovými procesory pracujícími s 16bitovými 3D- LUT tabulkami. Některé aplikace umožňují provádět softwarovou simulaci barevné reprodukce určitého tiskového stroje po zadání jeho barevného ICC- profilu. Např. v Adobe Photoshopu se k tomuto účelu používá funce Kontrolní náhled dat. V případě ColorNavigatoru se vlastně jedná o řešení téže úlohy ovšem přímo na hardwarové úrovni monitoru. Emulace tiskových strojů je tak umožněna i v aplikacích, které standardně nejsou vybaveny funkcí Kontrolního náhledu dat (tedy funkcí simulace tiskových dat na monitoru). Poznámka: emulaci lze využívat pouze u monitorů vybavených 3D-LUT tabulkami (novější modely EIZO řady CG).

7 Jemné doladění obrazových parametrů po zkalibrování monitoru Díky drobným odchylkám při výrobě, ať již tiskových strojů nebo měřících sond, a také díky rozdílnému principu barevné reprodukce při tisku a při zobrazování na monitorech lze i po kalibraci jinak perfektně nastaveného monitoru pozorovat stále ještě drobný nesoulad např. mezi tiskovou reprodukcí barev a reprodukcí barev na monitoru. Proto software ColorNavigator umožňuje jemné donastavení cílových parametrů tak, aby bylo dosaženo maximálního možného souladu s referenčním strojem. Software umožňuje jemně měnit hodnotu jasu, posouvat bílý bod a měnit nezávisle na barevné teplotě bílého bodu také barevnou teplotu černého bodu, měnit barevný odstín a to dokonce až v šesti primárních a sekundárních barevných složkách (R, G, B a C, M, Y), optimalizovat kontrastní poměr změnou úrovně černého bodu a upravovat hodnotu gradace obrazu a to dokance nezávisle v jednotlivých kanálech R, G a B. Tím je možné prakticky vždy dosáhnout téměř dokonalé shody s referenčním reprodukčním strojem. Pro jemné doladění obrazových parametrů se v praxi používá obvykle referenční nátisk nebo testovací obrazec referenčního zobrazovače. K případné finální kontrole je také možné využít testovací obrazec, který je zabudovaný přímo v programu ColorNavigator. Testovací obrazec ColorNavigatoru je plná šedoškála v rozsahu od černé do bílé (0 255) a testovací odstíny vybraných tmavých a světlých tónů šedoškály. Jas, bílý bod a gradace obrazu (gama) tak mohou být nastaveny také na základě vizualního vjemu pozorovatele. Testovací obrazec je rozdělen na testovací šedoškálu a políčka testovacích odstínů. Změny v nastavení jasu, bílého bodu a gradace obrazu (gama) se projeví okamžitě na obrazovce monitoru a tedy také na zobrazených testovacích obrazcích.

8 Správa profilů ColorNavigator je vybaven funkcemi pro snadnou správu již vytvořených kalibračních profilů (jejich pojmenovávání, přejmenovávání, mazání, ale také editace cílových hodnot obrazových paramentrů atd.). Volba formátu generovaného ICC profilu - v2.2 nebo v4.2 ColorNavigator dovoluje uživateli volit formát verze výsledných ICC-profilů: v2.2 nebo v2.4. Tato volba je velmi užitečná v různých workflow, kde se mohou vyskytovat aplikace s podporou pouze určité verze formátu ICC-profilů. ColorNavigator umožňuje také import přenosové charakteristiky (popisující průběh gradace obrazu) ve formě LUT-tabulky. Tím je možné individualně přesně nastavit reprodukci dle referenčního zobrazovače, jehož průběh gradace obrazu nelze vyjádřit jednoduše pomocí exponenciální funkce a tedy jediným koeficientem gama, ale jehož přenosová charakteristika je popsána složitější formou pomocí hodnot LUT-tabulky. Upozornění na další kalibraci monitoru Po první kalibraci musí uživatel pamatovat na to, že monitor stárne a tím dochází také ke změnám jeho obrazových parametrů. Proto je třeba kalibraci monitoru čas od času opakovat. Aby uživatel nebyl nucen sám myslet na to, kdy byla prováděna poslední kalibrace a neměl žádné pochybnosti, zda by již neměl být jeho monitor znovu kalibrován, je ColorNavigator vybaven funkcí, která uživatele po určitém zvoleném čase sama automaticky upozorní na to, že je třeba provést další kalibraci. Modely s vestavěným kalibračním senzorem lze dokonce naprogramovat tak, aby po určité době samy prováděly automaticky svou rekalibraci, takže se samy neustále kontrolují a automaticky udržují svůj stav od naposledy prováděné kalibrace. Uživatel se tak o monitor po technické stránce již vůbec nemusí starat. Obrazové parametry jsou stále konstantní a prakticky se s časem nemění.

9 Automatická aktualizace softwaru ColorNavigator může sám kontrolovat, zda je jeho verze aktuální a v případě, že zjistí na webových stránkách výrobce (EIZO) novější verzi, tak ji automaticky stáhnout a přeinstalovat. Uživatel může tuto funkci aktivovat nebo vypnout v menu Vlastnosti ( Properties ) ColorNavigatoru. Zde můžete získat další informace o aktuálních požadavcích na operační systém, pod kterým lze ColorNavigator nainstalovat a také aktuální přehled podporovaných měřících sond: EIZO Europe: Austria Belgium & Luxembourg Czech Republic Germany Hungary Italy Slovakia The Netherlands United Kingdom

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky WWW PREZENTACE OBCE LHENICE PHOTOSHOP 7.0 Diplomová práce Autor: Jaroslav Grill České Budějovice 2003 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Software imatch Professional Návod

Software imatch Professional Návod Software imatch Professional Návod 1 Nastavení jazyka Software je dodáván v několika jazykových mutacích, od verze 8.4.3 včetně češtiny. Pro nastavení jazyka je nutno otevřít konfigurační program iconfigure:

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005 Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní

Více

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí verze 7.5 Miloš Liberko Jaroslav Polášek Emil Vlasák 2 Autoři programu Autoři programu RNDr. Miloš

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o.

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o. Adobe noviny Duben 2001, číslo 1 Z OBSAHU ČÍSLA NAJDETE Adobe Premiere 6.0 a After Effects 5.0 Dvě novinky pro zpracování digitálního videa popisuje Marek Cerman......... 2 Co je nového v InDesignu 1.5.2

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Systémové požadavky... 4 1.2. Instalace... 5 1.3. Windows LiveID...

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta - Katedra Fyziky Zpracování experimentálních fyzikálních dat Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. Autor: Jaroslav Ščevík

Více