ColorNavigator 6. Whitepaper. EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ColorNavigator 6. Whitepaper. EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí"

Transkript

1 Whitepaper ColorNavigator 6 EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí EIZO kalibrační software ColorNavigator byl vyvinutý společností EIZO a slouží k jednoduché a přesné kalibraci monitorů EIZO řady ColorEdge. Tím odpadá obvykle jinak obtížné posuzování barev a náročné seřizování monitoru specialistou. Místo toho postačí pouze zadat kalibračnímu softwaru požadované cílové hodnoty jasu, bílého bodu, gradace obrazu a dalších případných parametrů a spustit kalibraci monitoru. ColorNavigator podporuje kalibrační nebo autokorekční senzory integrované v monitorech EIZO řady ColorEdge nebo celou řadu známých externích kalibračních sond. Kalibrační software využívá pro dosažení optimálního výsledku interní 16-bit nebo 10-bit LUT tabulky, jejichž hodnoty dokáže pro zvolenou gradaci obrazu ještě dále optimalizovat, tak aby bylo dosaženo v celém rozsahu šedoškály pokud možno konstantní hodnoty bílého bodu (vynikající neutrality obrzu) či konstantního, kontrastního poměru. * Externí sonda není součástí standardní dodávky monitoru. ColorNavigator Základní funkce (1) Nastavení cílových hodnot kalibrace: jas, bílý bod, gradace obrazu (gama), úroveň černé (kontrastní poměr), barevný rozsah (gamut) a vytvoření barevného profilu monitoru a jeho nastavení jako výchozí profil v systémové správě barev operačního systému. Cílové hodnoty jasu a bílého bodu mohou být ručně zadány nebo změřeny externí kalibrační sondou. (2) Emulace RGB nebo CMY(K)-ových reprodukčních zařízení (zobrazovačů/tiskáren) /pouze v případě monitorů řady CG s širokým barevným rozsahem a s 3D-LUT tabulkami/ Software ColorNavigator umožňuje změřit a poté přesně emulovat barevnou reprodukci jiného RGBzobrazovače (který slouží jako reference barevné reprodukce) nebo na základě znalosti -ového profilu přesně emulovat barevnou reprodukci tiskového stroje = tedy využívat monitor pro tzv. softproofing = simulaci tiskových dat na RGB-monitorech. (3) Editace obrazových parametrů monitoru na základě již provedených kalibrací Výsledky jakékoliv kalibrace monitoru ukládá ColorNavigator do speciálního souboru ( profil kalibrace ) na harddisk počítače, z kterého byl ColorNavigator spuštěn. Jednotlivým profilům kalibrace odpovídá vždy také příslušný barevný ICC-profil monitoru. Program ColorNavigator pak umožňuje následně vybírat mezi jednotlivými profily kalibrace, upravovat je tzn. měnit cílové hodnoty kalibrace, přejmenovávat je a automaticky vytvářet nový odpovídající ICC-profil monitoru. Tím je možné pohodlně upravovat již jednou vytvořené profily podle konkrétních aktuálních podmínek (jiné světelné podmínky, jiný typ tiskového papíru, atd.). ColorNavigator je kompatibilní s ICC-profily ver.2.2 nebo 4.2. (4) Kontrola/ Validace Možnost měření kontrolních barevných vzorků zobrazených na monitoru přímo ve zvoleném barevném prostoru a v používaném editoru/prohlížeči (Photoshop, Acrobat). Tím je možné prakticky zjistit barevnou odchylku (Delta E L*a*b*) kontrolních tiskových -ových dat ve zvolených již předdefinovaných barevných standardech (např. FOGRA, GraCOL, ECI) na zkalibrovaném RGB-monitoru. Program ColorNavigator pak navíc umožňuje vygenerovat pro potřeby uživatele o tomto měření tzv. Validační protokol, kde jsou kromě základních dat o monitoru a měřící sondě také uvedeny naměřené odchylky Delta E pro jednotlivé kontrolní barevné vzorky.

2 Kalibrace podle přednastavených cílových hodnot nebo dle hodnot definovaných uživatelem: Přednastavené cílové hodnoty kalibrace Při prvním spuštění kalibračního softwaru ColorNavigator má uživatel možnost využít ke kalibraci monitoru jeden ze tří profilů s již předdefinovanými cílovými hodnotami ( Targets ) kalibrace: - kalibrační profil pro tisk - kalibrační profil pro prohlížení a zpracování fotografií - kalibrační profil pro přípravu a zpracování fotografických dat pro webové stránky Po výběru jednoho z předdefinovaných profilů nebo po zadání vlastních cílových hodnot (=nadefinování vlastního profilu) je možné spustit již samotnou kalibraci monitoru. Profily s předdefinovanými cílovými hodnotami kalibrace poslouží jako vhodná pomůcka zejména začátečníkům, kteří si často nejsou výběrem správných cílových hodnot jisti a nevědí, jaké obrazové parametry monitoru jsou pro jejich typ práce ( workflow ) optimální. Přednastavené cílové hodnoty kalibrace Tisk [Printing] Fotografie [Photography] Zpracování pro web [Web design] Jas 80cd/m 2 100cd/m 2 80cd/m 2 Bílý bod 5000K 5500K 6500K Gama (gradace obrazu) Úroveň černého bodu Minimum Minimum Minimum Uživatelem nadefinované (=požadované) cílové hodnoty kalibrace (<Enter manualy>) Pokročilejší uživatelé mohou dle situace (pracovního workflow) a na základě svých zkušeností zadat ručně požadované obrazové parametry monitoru (=cílové hodnoty pro kalibraci monitoru) a poté opět spustit proces kalibrace a docílit tak nastavení (=nakalibrování) monitoru na uživatelem požadované hodnoty.

3 Volba cílových hodnot kalibrace na základě jejich změření (<Measure a target>) ColorNavigator nabízí různé možnosti k nalezení a vytvoření cíle kalibrace (=cílových obrazových parametrů monitoru) tak, aby měl následně zkalibrovaný monitor stejné obrazové parametry, jako jiné referenční zobrazovače: např. CRT nebo LCD monitor, či dokonce též např. obrazovka tabletu. Jednou z možností je pomocí externí měřící sondy změřit hodnoty jasu, bílého bodu, gradace obrazu a případně také i barevného rozsahu (=gamutu) referenčního zobrazovače a takto získané hodnoty pak použít jako cílové hodnoty pro kalibraci monitoru. Výsledkem takové kalibrace pak je, že zkalibrovaný monitor dokáže přesně emulovat referenční zobrazovač a uživatel se pak může kdykoliv na svém monitoru podívat, jak by stejná obrazová data byla interpretována na referenčním zobrazovači. <Measure a target> nabízí měření odrazu světla (např. od bílého papíru) nebo měření emise světla vycházejícího z nějakého zdroje (např. z obrazovky LCD zobrazovače): Výstupní referenční medium Jas Bílý bod/ Gamut chromatická teplota Bílý papír (Paper White) Okolní světlo (Ambient Light) LCD monitor (RGBW) LCD monitor (W) CRT monitor (RGBW) CRT monitor (W) Náhledový box (Light booth - jas) Náhledový box (Light booth - osvětlení) Poznámka: Skutečné možnosti měření jsou samozřejmě závislé na použitém typu a možnostech externí měřící sondy. Měření světla odrazem od bílého papíru (= je požadováno nastavení bílého bodu monitoru tak, aby reprodukce bílé co nejvíce odpovídala vnímání bílého papíru při odrazu světla od papíru do oka pozorovatele) Software obsahuje funkci pro měření jasu a bílého bodu světla odraženého od tiskového papíru pro sladění barevné teploty bílého bodu monitoru s vnímáním odraženého světla od papíru do oka pozorovatele. Této funkce se často využívá při simulaci nátisku na monitoru při konkrétních světelných podmínkách, při kterých se pozorovatel dívá na tiskovou předlohu a porovnává ji pak s barevnou reprodukcí na monitoru.

4 Normované náhledové boxy měření jasu S ColorNavigatorem a měřící sondou je možné snadno změřit a nastavit jas osvětlovacího tělesa v náhledovém boxu. Tuto hodnotu jasu lze pak zadat jako cílovou hodnotu jasu pro kalibraci monitoru a docílit tak stavu, kdy jas monitoru odpovídá intenzitě světla v náhledovém boxu. * V současnosti jsou podporovány výhradně náhledové boxy Color Communicator 1 a 2 společnosti Just. Měření intenzity okolního světla ColorNavigator umožňuje pomocí některých sond vhodných pro měření okolního světla změřit jas a chromatickou teplotu a poté nastavit jako cílové hodnoty pro kalibraci monitoru odpovídající hodnoty jasu a barevné teploty bílého bodu monitoru. Tato funkce se používá zejména v případech absence normovaného náhledového boxu (=náhledového boxu s normovaným světlem) nebo v případě, kdy bílý bod neodpovídá přesně udávané hodnotě normovaného světla v náhledovém boxu. Tato funkce umožňuje přesnější sladění vnímání bílé odrazem světla od tiskového papíru a reprodukcí bílé na kalibrovaném monitoru. * Jednodušší typy kalibračních měřících sond nepodporují měření okolního světla: modely DataColor Spyder, EIZO EX1, X-Rite Eye-One Display Pro, Eye-One Display, Eye-One Monitor, DTP94 a DTP94B.

5 Kontrola profilu/ proces validace barevných ových dat Tato funkce generuje na obrazovku monitoru kontrolní vzorky ových dat a porovnává naměřené hodnoty měřící sondou s teoreticky vypočtenými hodnotami pomocí barevného profilu zvoleného barevného standardu. Software sám vypočítá matematickou odchylku DeltaE (L*a*b*) pro každý barevný vzorek a uživatel má pak možnost sám vyhodnotit, zda je odchylka významná a posoudit její změnu vůči předcházející kalibraci. Validace ových dat ve zvoleném barevném rozsahu v podstatě říká, jak přesně jsou tato data interpretována zvolenou prohlížecí aplikací (Photoshop, Acrobat) na zkalibrovaném RGBmonitoru. ColorNavigator nabízí v oblasti validace zobrazení barev definovaných v souřadném systému rozsáhlé možnosti díky široké nabídce všech aktuálních mezinárodních standardů pro různé tiskové technologie. Uživatel má také navíc možnost načítat i vlastní validační sady hodnot barevných vzorků ve formátu pro jím zvolený barevný prostor (standard). Následující tabulka ukazuje nabídku validačních sad pro základní instalaci ColorNavigatoru: Validační sady RGB/: RGB ISO Profile Quality FOGRA28 ISOwebcoated (legacy) FOGRA29 ISOuncoated (legacy) FOGRA30 ISOuncoatedyellowish FOGRA39 ISOcoated_v2_300_eci FOGRA39 ISOcoated_v2_eci FOGRA40 SC_paper_eci FOGRA41 PSO_MFC_Paper_eci FOGRA42 PSO_SNP_Paper_eci FOGRA43 PSO_Coated_300_NPscreen_ISO12647_eci FOGRA43 PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci FOGRA44 PSO_Uncoated_NPscreen_ISO12647_eci FOGRA45 PSO_LWC_Improved_eci FOGRA46 PSO_LWC_Standard_eci FOGRA47 PSO_Uncoated_ISO12647_eci ECI PSR_LWC_PLUS_V2_PT ECI PSR_LWC_STD_V2_PT ECI PSR_LWC_PLUS_V2_PT ECI PSR_LWC_STD_V2_PT ECI PSRgravureMF_PT IDEAlliance GRACoL2006_Coated1v2 IDEAlliance SWOP2006_Coated3v2 IDEAlliance SWOP2006_Coated5v2 IFRA26 ISOnewspaper26v4 Typ RGB RGB

6 Volba algoritmu (optimalizace) pro gradační charakteristiku (Gama) Uživatel má možnost optimalizovat gradační charakteristiku (gradaci obrazu) podle typu workflow. Volba <Gray Balance> znamená, že ColorNavigator provede výpočet gradační křivky tak, aby byla barevná teplota bílého bodu neutrálních tónů v celém rozsahu od tmavých přes střední až po světlé tóny pokud možno stejná (=konstantní). Tato optimalizace důsledně respektuje požadavek zachování bílého bodu, což vede k mírnému zesvětlení nejtmavších tónů. Volba <Contrast> znamená, že ColorNavigator provede výpočet gradační křivky tak, aby byl kontrastní poměr neutrálních tónů v celém rozsahu od tmavých přes střední až po světlé tóny udržován pokud možno na maximální hodnotě. Hodnoty černého bodu se tak prakticky nemění a zůstávají na své minimální úrovni (=max. kontrastní poměr). Volba <Standard> znamená, že ColorNavigator provede výpočet gradační křivky tak, aby byl kontrastní poměr neutrálních tónů v celém rozsahu od tmavých přes střední až po světlé tóny pokud možno stejný (=konstantní). Režim Standard slučuje výhody obou předchozích režimů a přináší optimalizovaný průběh s výbornou neutralitou, ale zároveň při uchování vysokého kontrastního poměru. Je doporučován zejména pro modely s vestavěným kolorimetrem. CMY(K) emulace reprodukce tiskového stroje dle jeho barevného ového profilu Barevná reprodukce tiskových strojů může být emulována díky znalosti jejich ového profilu na monitorech EIZO řady ColorEdge vybavených obrazovými procesory pracujícími s 16bitovými 3D- LUT tabulkami. Některé aplikace umožňují provádět softwarovou simulaci barevné reprodukce určitého tiskového stroje po zadání jeho barevného ICC- profilu. Např. v Adobe Photoshopu se k tomuto účelu používá funce Kontrolní náhled dat. V případě ColorNavigatoru se vlastně jedná o řešení téže úlohy ovšem přímo na hardwarové úrovni monitoru. Emulace tiskových strojů je tak umožněna i v aplikacích, které standardně nejsou vybaveny funkcí Kontrolního náhledu dat (tedy funkcí simulace tiskových dat na monitoru). Poznámka: emulaci lze využívat pouze u monitorů vybavených 3D-LUT tabulkami (novější modely EIZO řady CG).

7 Jemné doladění obrazových parametrů po zkalibrování monitoru Díky drobným odchylkám při výrobě, ať již tiskových strojů nebo měřících sond, a také díky rozdílnému principu barevné reprodukce při tisku a při zobrazování na monitorech lze i po kalibraci jinak perfektně nastaveného monitoru pozorovat stále ještě drobný nesoulad např. mezi tiskovou reprodukcí barev a reprodukcí barev na monitoru. Proto software ColorNavigator umožňuje jemné donastavení cílových parametrů tak, aby bylo dosaženo maximálního možného souladu s referenčním strojem. Software umožňuje jemně měnit hodnotu jasu, posouvat bílý bod a měnit nezávisle na barevné teplotě bílého bodu také barevnou teplotu černého bodu, měnit barevný odstín a to dokonce až v šesti primárních a sekundárních barevných složkách (R, G, B a C, M, Y), optimalizovat kontrastní poměr změnou úrovně černého bodu a upravovat hodnotu gradace obrazu a to dokance nezávisle v jednotlivých kanálech R, G a B. Tím je možné prakticky vždy dosáhnout téměř dokonalé shody s referenčním reprodukčním strojem. Pro jemné doladění obrazových parametrů se v praxi používá obvykle referenční nátisk nebo testovací obrazec referenčního zobrazovače. K případné finální kontrole je také možné využít testovací obrazec, který je zabudovaný přímo v programu ColorNavigator. Testovací obrazec ColorNavigatoru je plná šedoškála v rozsahu od černé do bílé (0 255) a testovací odstíny vybraných tmavých a světlých tónů šedoškály. Jas, bílý bod a gradace obrazu (gama) tak mohou být nastaveny také na základě vizualního vjemu pozorovatele. Testovací obrazec je rozdělen na testovací šedoškálu a políčka testovacích odstínů. Změny v nastavení jasu, bílého bodu a gradace obrazu (gama) se projeví okamžitě na obrazovce monitoru a tedy také na zobrazených testovacích obrazcích.

8 Správa profilů ColorNavigator je vybaven funkcemi pro snadnou správu již vytvořených kalibračních profilů (jejich pojmenovávání, přejmenovávání, mazání, ale také editace cílových hodnot obrazových paramentrů atd.). Volba formátu generovaného ICC profilu - v2.2 nebo v4.2 ColorNavigator dovoluje uživateli volit formát verze výsledných ICC-profilů: v2.2 nebo v2.4. Tato volba je velmi užitečná v různých workflow, kde se mohou vyskytovat aplikace s podporou pouze určité verze formátu ICC-profilů. ColorNavigator umožňuje také import přenosové charakteristiky (popisující průběh gradace obrazu) ve formě LUT-tabulky. Tím je možné individualně přesně nastavit reprodukci dle referenčního zobrazovače, jehož průběh gradace obrazu nelze vyjádřit jednoduše pomocí exponenciální funkce a tedy jediným koeficientem gama, ale jehož přenosová charakteristika je popsána složitější formou pomocí hodnot LUT-tabulky. Upozornění na další kalibraci monitoru Po první kalibraci musí uživatel pamatovat na to, že monitor stárne a tím dochází také ke změnám jeho obrazových parametrů. Proto je třeba kalibraci monitoru čas od času opakovat. Aby uživatel nebyl nucen sám myslet na to, kdy byla prováděna poslední kalibrace a neměl žádné pochybnosti, zda by již neměl být jeho monitor znovu kalibrován, je ColorNavigator vybaven funkcí, která uživatele po určitém zvoleném čase sama automaticky upozorní na to, že je třeba provést další kalibraci. Modely s vestavěným kalibračním senzorem lze dokonce naprogramovat tak, aby po určité době samy prováděly automaticky svou rekalibraci, takže se samy neustále kontrolují a automaticky udržují svůj stav od naposledy prováděné kalibrace. Uživatel se tak o monitor po technické stránce již vůbec nemusí starat. Obrazové parametry jsou stále konstantní a prakticky se s časem nemění.

9 Automatická aktualizace softwaru ColorNavigator může sám kontrolovat, zda je jeho verze aktuální a v případě, že zjistí na webových stránkách výrobce (EIZO) novější verzi, tak ji automaticky stáhnout a přeinstalovat. Uživatel může tuto funkci aktivovat nebo vypnout v menu Vlastnosti ( Properties ) ColorNavigatoru. Zde můžete získat další informace o aktuálních požadavcích na operační systém, pod kterým lze ColorNavigator nainstalovat a také aktuální přehled podporovaných měřících sond: EIZO Europe: Austria Belgium & Luxembourg Czech Republic Germany Hungary Italy Slovakia The Netherlands United Kingdom

EIZO ColorNavigator 6

EIZO ColorNavigator 6 8.2011 EIZO ColorNavigator 6 stručný přehled vlastností Co je nového v ColorNavigator 6.0? Společnost EIZO NANAO Corp. uvolnila od srpna 2011 novou verzi kalibrační aplikace EIZO ColorNavigator 6.0 která

Více

Whitepaper ColorNavigator NX

Whitepaper ColorNavigator NX Whitepaper ColorNavigator NX Originální kalibrační software EIZO pro dálkovou správu profilů (videorežimů) monitoru ColorNavigator NX nabízí hlídání a řízení kvality (QC) a správu nastavených obrazových

Více

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji?

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? ? Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? skener by měl maximálně zachovat barevnost skenovaného originálu monitor by měl zobrazovat

Více

Jak používat návod. Software určený pro kalibraci monitorů ColorEdge. Snadno pochopitelný. Monitory ColorEdge společnosti EIZO se správou

Jak používat návod. Software určený pro kalibraci monitorů ColorEdge. Snadno pochopitelný. Monitory ColorEdge společnosti EIZO se správou Software určený pro kalibraci monitorů ColorEdge Snadno pochopitelný Jak používat návod Monitory ColorEdge společnosti EIZO se správou barev jsou oporou pro širokou škálu tvůrčích oborů. Tento návod poskytuje

Více

Zvolte si správný monitor pro vaši práci

Zvolte si správný monitor pro vaši práci 1. Hobby fotograf a marketingová oddělení 2. Náročný fotograf, grafik a postprodukce 3. Rozdělení monitorů podle použití 4. Profesionál v oblastech foto, grafiky a videa 5. 4K monitory EIZO ta pravá pastva

Více

Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. Barva Barva je subjektivní zrakový vjem a je dána třemi aspekty Lidský zrak (subjektivní), záznamové médium sensor spektrofotometru,

Více

Color Management System

Color Management System Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Color Management System Autor: Lenka Bajusová, Stanislava Balcarová Editor: Václav Kysela Praha, červen 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma (Color Management) Zpracoval: Emerich Slabý (2007) Obsah: Kalibrace monitoru 3 Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma 3 Krok 1 volba postupu kalibrace 4 Krok 2 pojmenování

Více

Správa barev. ICC profil monitorů. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. ICC profil monitorů. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013. www.isspolygr.cz ICC profil monitorů www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru

1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru Laboratorní úlohy ze světla a osvětlovací techniky 1/5 1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru 1.1 Úvod Jedním z úkolů světelné techniky je vytvořit osvětlovací podmínky,

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO10. Správa barev

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO10. Správa barev Správa barev Přenos barevné a obrazové informace I Každodenn dodenní problémy s přenosem... p en samý dokument vypadá jinak, když: je vytištěn na různých tiskárnách je vyobrazen na různých monitorech je

Více

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Kalibrace Barev Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Úvod do problému: Proč je potřeba kalibrace barev: Při zpracování obrazu může vlivem nejrůznějších nepřesností dojít k rozladění barev. Ty je pak třeba zpětně upravit,

Více

Ano. (mění CMS a obrazové (mění CMS a nastavuje pomocí senzoru obraz. parametry) Nastavení CMS a "proofu" v. Ano. Ano

Ano. (mění CMS a obrazové (mění CMS a nastavuje pomocí senzoru obraz. parametry) Nastavení CMS a proofu v. Ano. Ano QCM - Quick Color Match 26. srpna 2016 Produktová řada "CE" - Color Edge Kompatibilní modely CS230, CS240, CS270, CX241, CX271, CS2420, CS2730, CG2420, CG2730 1. Popis - účel softwaru Quick Color match

Více

Zvolte si správný monitor pro vaši práci

Zvolte si správný monitor pro vaši práci 1. Monitory pro fotografy, grafiky a postprodukci 2. Monitory pro reklamní agentury a vydavatele 3. Rozdělení monitorů podle použití 4. Monitory pro polygrafickou výrobu 6. Softwarová podpora monitorů

Více

Software pro správu barev Palette Master

Software pro správu barev Palette Master Software pro správu barev Palette Master Návod k použití 01 Speciální software pro kalibraci Software Palette Master, který byl vyvinut ve spolupráci s předními odborníky na kalibraci barev X-Rite, zjednodušuje

Více

Š E D O T Ó N O V Á A B A R E V N Á K A L I B R A C E

Š E D O T Ó N O V Á A B A R E V N Á K A L I B R A C E Š E D O T Ó N O V Á A B A R E V N Á K A L I B R A C E Z O B R A Z O V A C Í C H Z A Ř Í Z E NÍ CÍLE LABORATORNÍ ÚLOHY 1. Seznámení se s metodami šedotónové a barevné kalibrace fotoaparátů, kamer, snímků

Více

čtvercové modely s poměrem stran: "1:1": LED podsvícení - EcoView

čtvercové modely s poměrem stran: 1:1: LED podsvícení - EcoView kod popis bez DPH s DPH 22.-tý týden 2015 - ceny platí do vydání nového ceníku GY - označuje šedé provedení, BK - černé provedení, TS - titan, SR - silver Monitory EIZO "EV": Řada "EV": zaměření na "Business

Více

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku ing. Jan Smékal UGRA PSO Expert KomuniKace zadavatel/zhotovitel barevné problémy barvy různé CMYK: 0/80/20/0 CMYK: 0/80/20/0 % stejné nerozumí si

Více

TVORBA PROFILU s i1display PRO

TVORBA PROFILU s i1display PRO ÚVOD Zobrazení přesné barvy na monitoru může ušetřit značné množství času a peněz pro každého, kdo pracuje v polygrafickém průmyslu či kdo je profesionální fotograf. Všichni ti, kteří potřebují upravit

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Arnošt Nečas Marketing manager GRAFIE CZ Jan Štor Odborný konzultant GRAFIE CZ Agenda Základy digitálních obrazů Kvalita obrazu

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ČISTÁ SÍLA BARVY Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ColorChecker Passport je tak šikovný a užitečný, že si ho budete chtít vzít na každé focení s sebou! ColorChecker Passport kombinuje

Více

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry)

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Autor: Petr Douša, Jan Antropius Editor: Ivana Řezníková Praha, duben 2011

Více

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz Výstupní zařízení www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

DTP 2. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Radek Fiala DTP 2

DTP 2. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Radek Fiala DTP 2 DTP 2 Radek Fiala fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 PostScript Požadavky na obsah PS dokumentu PS dokument je program, který může být (stejně jako program v jiných programovacích jazycích)

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 5 Průvodce kvalitou barev Tento průvodce se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. nabídka Kvalita

Více

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU V Colormanagementu se neustále operuje s několika termíny: a) barevný gamut, b) barevné prostory CMYK a RGB, c) nezávislý barevný prostor, d) ICC profil S těmito

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barev Průvodce kvalitou barev pomáhá uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

Kalibrace monitoru. Příručka o kalibraci, vytvoření a použití ICC profilu monitoru

Kalibrace monitoru. Příručka o kalibraci, vytvoření a použití ICC profilu monitoru Kalibrace monitoru Příručka o kalibraci, vytvoření a použití ICC profilu monitoru Obsah: Sondy PANTONE díl I.: Úvod Představení kalibračních sond... str. 03 Proč řídit barevnost monitoru?... str. 04 Sondy

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Autor: MgA.

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7 Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi. Dříve než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Nastavení a měření filmové a digitální projekce

Nastavení a měření filmové a digitální projekce Nastavení a měření filmové a digitální projekce Zpracoval a upravil prof. Mgr. Jiří Myslík Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze pracovní verze V Praze 5.8. 2013 Nastavení a měření

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Správa barev při digitalizaci archiválií. Magdalena Buriánková

Správa barev při digitalizaci archiválií. Magdalena Buriánková Magdalena Buriánková 21. 6. 2012 Význam správy barev při digitalizaci archiválií Základní vlastnosti barev a práce s nimi Správa barev při digitalizaci archiválií v praxi Jedním z důležitých požadavků

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

Workshop fotografického tisku Workshop fototisku

Workshop fotografického tisku Workshop fototisku Workshop fototisku Osnova Technologie rozdělení, možnosti, použití Doma nebo v Labu aneb naše očekávání? Barvy a jejich Správa Formáty a rozměry Editace fotografií a příprava Typy médií a jejich výběr

Více

Základní nastavení. Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010

Základní nastavení. Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010 Základní nastavení Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010 Všechny testy / moduly používají určité základní nastavení. Toto základní nastavení se vyvolá stiskem tlačítka Globální / základní konfigurace

Více

Kapitola 11 / Barevný tisk

Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk Petr Lobaz, 2. 5. 2007 Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými

Více

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) Kapitola 11 / Barevný tisk s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými parametry (krytí,

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.6.1

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.6.1 Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.6.1 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi. Dříve než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Color Management System

Color Management System ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Color Management System semestrální práce Lena Bajusová Stanislava Balcarová V Praze dne

Více

Kalibrační sonda Spyder 3 Pro

Kalibrační sonda Spyder 3 Pro Kalibrační sonda Spyder 3 Pro Obsah 1) Vysvětlení pojmů 2) Instalace 3) První spuštění 4) Kalibrace 5) Nástrojová lišta 6) Kontrola kalibrace, opakovaná kalibrace 1) Vysvětlení pojmů Kalibrace poojem v

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Jan Kaiser Fomei a.s., Hradec Králové Kaiser@fomei.com, +420 603 587 898 červen 2012 Který obraz je správný?

Více

Měření parametrů plazmových a LCD zobrazovacích jednotek

Měření parametrů plazmových a LCD zobrazovacích jednotek Měření parametrů plazmových a LCD zobrazovacích jednotek Katedra radioelektroniky, FEL, ČVUT v Praze 1 Technologie obrazovek 1.1 Plazmová obrazovka Plazmové obrazovky sestávají z mnoha samostatných světelných

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Příloha č. 4 Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Digitální dokumenty vznikají v digitalizaci NK dvojím způsobem : 1. Naskenování mikrofilmu skenerem Wicks and Wilson

Více

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch Webové stránky 13. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 04. 11. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Digitální profiloměr Elcometer 224

Digitální profiloměr Elcometer 224 Digitální profiloměr Elcometer 224 Elcometer 224 je nejnovějším digitálním profiloměrem pro měření profilu povrchu. Přístroj se vyznačuje snadným používáním, rychlostí a spolehlivostí, a v nabídce jsou

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

PaintManager pro Selemix Spectro Module. Školení

PaintManager pro Selemix Spectro Module. Školení PaintManager pro Selemix Spectro Module Školení Cíl Cílem této prezentace je představit hlavní vlastnosti nového Spectro Modulu pro PaintManager Selemix a projít důležité kroky potřebné pro vytvoření receptury

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7.1 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu 1. kontakt se zákazníkem Vytvoření korektního InD dokumentu 2. formát výsledného dokumentu čistý formát (ČF) 3. počet kusů náklad 4. potiskovaný materiál bod 2. až 4. volba tiskové techniky (TT) + barevnost

Více

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí) VY_32_INOVACE_PG3108 ; Mgr. Pavel Hauer ; 5/2012; 1.ročník; bitmapová grafika, Počítačová grafika; názorná pomůcka pro výuku, opakování, doplnění látky Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Více

VĚRNOST BAREVNÉ TISKOVÉ REPRODUKCE

VĚRNOST BAREVNÉ TISKOVÉ REPRODUKCE VĚRNOST BAREVNÉ TISKOVÉ REPRODUKCE Jan Kaiser Abstrakt Mohu svůj tiskový systém použít pro digitální nátisk vyhovující ISO normě 12647? Je kalibrace systému, kterou jsem si zaplatil, skutečně efektivní?

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

EIZO-2obaldesky-609FIN :49 Stránka 2 always outstanding high-end-monitors

EIZO-2obaldesky-609FIN :49 Stránka 2 always outstanding high-end-monitors always outstanding highendmonitors EIZO vždy o krok napřed 2 Japonská společnost EIZO NANAO Corp., Ltd. se sídlem v Hakusanu oslavila v roce 200 již 40 let své existence. Od roku 19 se věnuje vývoji a

Více

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Kontrola diagnostických monitorů Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Diagnostický monitor Monitory používané v procesu hodnocení elektronické podoby obrazové dokumentace při popisu

Více

Gama monitoru. Michael v.ostheim

Gama monitoru. Michael v.ostheim Michael v.ostheim Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití testovacích obrázků 4 2.1 Testovací obrázek: Stupnice šedi............................. 4 2.2 Testovací obrázek: RGB stupnice.............................

Více

Všechny tyto hodnoty včetně času jsou ukládány do paměti a mohou být získány později.

Všechny tyto hodnoty včetně času jsou ukládány do paměti a mohou být získány později. Každý nátěr je nutné nanášet za příznivých klimatických podmínek. Příliš vysoká teplota může způsobit špatné utváření filmu nebo retenci rozpouštědel, příliš nízká teplota zase lepivost, nedostatečné vytvrzení

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

MUZEA A DIGITALIZACE IV. Digitalizace dvourozměrných předloh prakticky. Praha, NTM 24. 25. 1. 2012

MUZEA A DIGITALIZACE IV. Digitalizace dvourozměrných předloh prakticky. Praha, NTM 24. 25. 1. 2012 MUZEA A DIGITALIZACE IV Digitalizace dvourozměrných předloh prakticky Praha, NTM 24. 25. 1. 2012 VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ NASTAVENÍ HW, SW PRACOVNÍ WORKFLOW, STANDARDY SNÍMÁNÍ pozitivy, negativy, diapozitivy;

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

Obsah. KAPITOLA 1... 19 Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6

Obsah. KAPITOLA 1... 19 Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6 Obsah OBSAH KAPITOLA 1........................................... 19 Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6 Přístup k fotografiím skrze Mini Bridge......................... 20 Prohlížení fotografií

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. Poznámka: Pojem Color Profiler Suite v tomto

Více

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači

Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači Multimediální systémy 02 Reprezentace barev v počítači Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Reprezentace barev v PC Způsoby míchání barev Barevné modely Bitová hloubka Barvy

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

Print Media Academy. Profi Tip Správa barev

Print Media Academy. Profi Tip Správa barev Print Media Academy Profi Tip Správa barev Úvod BerndS chopp, Ředitel Print Media Academy vážení čtenáři, zářivé barvy věrné originálu na kvalitním papíru - to je to co odlišuje vysoce kvalitní tiskový

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Programátorská dokumentace

Programátorská dokumentace Programátorská dokumentace Požadavky Cílem tohoto programu bylo představit barevné systémy, zejména převody mezi nejpoužívanějšími z nich. Zároveň bylo úkolem naprogramovat jejich demonstraci. Pro realizaci

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

Rastrování II. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Rastrování II. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Rastrování II. Autor: Mgr. MgA.

Více

MX215. Vaše výhody. 2MP Medical-Display

MX215. Vaše výhody. 2MP Medical-Display MX215 Vaše výhody Monitor EIZO MX215 disponuje křivkami tónování přednastavenými z výroby a zobrazuje odstíny šedé radiologických snímků objektivně. Výhoda: Zobrazení na obrazovce je korektní a je vhodné

Více

Správa barev. PS a PDF. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 13. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 18 Název: PS a PDF

Správa barev. PS a PDF. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 13. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 18 Název: PS a PDF PS a PDF www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 13. února 2013 Strana: 1/13 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Více