Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D."

Transkript

1 Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

2 Barva Barva je subjektivní zrakový vjem a je dána třemi aspekty Lidský zrak (subjektivní), záznamové médium sensor spektrofotometru, fotocitlivý snímač fotoaparátu Zdroj světla Spektrální odrazivost/propustnost objektu

3 Viditelné spektrum Zrak je světlocitlivé čidlo v rozsahu vlnových délek nm. 780 nm 750 nm 700 nm IČ 650 nm červená 600 nm oranžová žlutá 550 nm zelená 500 nm 450 nm azurová modrá 400 nm 380 nm fialová UV

4 Zdroje světla Sluneční spektrum s různými teplotami chromatičnosti Schematické průběhy emisních spekter různých světelných zdrojů relativní intenzita vyzařování K 5500K 6500K 7500K K relativní intenzita vyzařování nízkotlaká rtuťová výbojka sluneční záření halogenidová výbojka xenonová výbojka bílý zdroj LED fluorescenč n výbojka λ [nm] λ [nm]

5 Absorpce a odraz světla M = R +B= W G Y = R + G = W B C= B+G = W R bílé světlo bílésvětlo bílésvětlo R R B G W W W B G M Y C

6 Aditivní a subtraktivní míchání barev Aditivní tvorba barvy je představována mícháním barevných světel světelných zdrojů (televizory, monitory, fotoaparáty, světla na diskotéce). Subtraktivní tvorba barvy je představována odečítáním určité složky spektra zdrojového záření vlivem různé absorpce osvětlovaného materiálu tisk.

7 Metamerie

8 Správa barev Cílem je udržet reprodukci originální předlohy co nejvíce barevně věrnou napříč zpracovatelským prostředím Kalibrace - standardizace podmínek reprodukčního prostředí a stavu zařízení Problém u fotoaparátů v exteriéru vlivem různých světelných podmínek, ale i v interiéru pří více světelných zdrojích s různou spektrální charakteristikou. Charakterizace zařízení ICC profily Udržet barevnou věrnost originální předlohy je těžký úkol, už jen z důvodu rozdílu principů záznamu, zobrazení a reprodukce barev jež jsou vlastní jednotlivým zařízením, které se účastní správy barev.

9 Otevřená správa barev PCS CIELAB nebo CIEXYZ Pro každé zařízení v rámci správy barev je nutné mít ICC profil, případně jiný charakterizační profil (DCP Lightroom, Zoner ZPS) Profily zdrojový, cílový

10 Profily k charakterizaci zařízení ICC profil definuje vztah mezi hodnotami generovanými vstupním zařízením, resp. hodnotami řídícími výstupní zařízení (obvykle RGB, resp. CMYK) jim odpovídajícími barvovými souřadnicemi z nezávislého prostoru PCS, které popisují vzhled barvy (CIELAB, CIEXYZ). Maticové digitální fotoaparáty, skenery, monitory. Tabulkové Tiskárny, tiskové stroje

11 Správa barev digitálních fotoaparátů Výhodná je především pro fotografie za definovaných světelných podmínek (světelné boxy, světelné stany, ateliéry s neměnným uspořádáním světel a prostředím, aj.) V případě exteriérů (primární zdroj světla slunce) je barevná shoda problematická, neboť záleží na mnoha faktorech Spektrální průběh intenzity aktuálního světla, míchání více různých světelných zdrojů, fotografie ve stínu na přímém slunci, vliv okolí fotografovaného předmětu, atd., z vlastních zkušeností s mnohými RAW konvertory a profily vyšší přesnost barev s vlastními profily pro běžné a podobné světelné podmínky (slunečno, zataženo, atd.), nežli s výchozí profily.

12 Správa barev digitálních fotoaparátů Současný trend Výrobci fotoaparátů řeší v rámci elektroniky fotoaparátu přímou konverzi snímků z nativního barvového prostoru fotoaparátu do srgb, Adobe RGB. Výrobci RAW konvertorů mají vlastní profily pro jednotlivé fotoaparáty, případně několik profilů, využívají i simulace profilů, jež jsou platné pro daný fotoaparát. Z hlediska předních komerčních produktů se pomalu opouští koncepce ICC profilů, např. X-Rite v produktu iprofiler nepodporuje tvorbu ICC profilů pro fotoaparáty, pouze formát *.DCP pro LR.

13 Produkty pro tvorbu profilů pro digitální fotoaparáty a skenery ColorChecker Passport Camera Calibration Application (DCP) tvorba profilů pro zpracování raw, případně DNG Je součástí X-rite iprofiler, ColorMunki Photo, atd. DNG Profile Editor ProfileMaker 5.10 ICC profily fotoaparáty, skenery EyeOneMatch ICC profily fotoaparáty, skenery PictoColor (fotoaparáty), Fuji ColourKit Profiler Suite, Lprof (fotoaparáty), Agryll Color Manager Zdroj: Adobe Validace Imatest

14 Testovací obrazce pro tvorbu profilů pro digitální fotoaparáty a skenery Testovací obrazce obsahující neutrální gradienty, pestré tóny, pleťové tóny, paměťové barvy, aj. X-Rite ColorChecker, X-Rite Color Checker SG, ColorChecker Passport, Gretag Color Checker DC DanesPicta - BST4, BST11, BST12 IT8 Scanner Characterization Chart, IT8.7/1 (průhledné), IT8.7/2 (odrazné) Vlastní testovací obrazce SyNeCheck, testové pole z vzorkovníků nátěrových barev. Největší problém s gradientem neutrálních tónů a s pestrými tóny. Barevná reprodukce je pří cca 600 polích přešnější nežli s X-Rite Color Checker SG. Nízká cena, pravděpodobně nereprodukovatelná příprava obrazce.

15 Postup tvorby profilu digitálních fotoaparátů Uvedení scény do standardního stavu při jakém běžně probíhá expozice (interiér, světelný box, světelný stan). Umístění testovacího obrazce do vhodné pozice vůči zdroji světla a fotoaparátu. Nastavení vhodných expozičních parametrů. Exponování snímku. Konverze RAW v daném konvertoru do 16-bit TIFF při minimu úprav. Import TIFF do vhodného programu na tvorbu profilů. Import profilu do daného konvertoru. Validace.

16 Praktické zkušenosti s tvorbou profilů digitálních fotoaparátů Průměrná E * ab u většiny přístrojů 6,5 12 při hodnocení snímků (www.imaging-resource.com) Největší chyby chroma a měrná světlost Větší chyby u snímků v profilu AdobeRGB nežli u snímků v profilu srgb Vlastní studie ICC profily na základě SyNeCheck, X-Rite Color Checker SG RAW konvertory CaptureOne 3.7.8, UFRaw, ACR Tvorba profilů ProfileMaker 5, EyeOneMatch, DNG Profile Editor Validace Gretag Color Checker DC Nejlepší výsledky E * ab ~ 5,5 pro správu barev přes UFRAW Vliv na kvalitu reprodukce má mnoho faktorů!

17 Správa barev monitorů Monitor je jak vstupní, tak i výstupní zařízení Před charakterizací nezbytná kalibrace monitoru Kvalita reprodukce a její stabilita v čase je dána kvalitou monitoru Technologie monitoru (CRT, LCD /TN, IPS, PVA/, FED, OLED). Uniformita podsvícení (min cca 3%, maximální desítky %). Způsob podsvícení. Barvový gamut. Pozorovací úhly (odvislé od technologie panelu). Stabilita podsvícení (především při nižších hladinách podsvícení). Možnost kalibrace HW, přesnost gamma korekce (bit). Počet bitů rozhraní monitor/grafická karta/ovladač/sw. Rychlost odezvy.

18 Je drahý monitor nezbytnou záležitostí ve fotografickém workflow? Kolik peněz chci investovat za vše? Jsem ochoten dát další peníze za kalibrační sondu, grafickou kartu s podporou 10-bit komunikace, SW umožňující 10-bit vizualizaci úprav, atd. Dokáži se objektivně rozhodnout pro technicky i cenově adekvátní monitor pro mé potřeby? Nebudu mít doma Ferrari na dojíždění do práce? Rozumím správě barev natolik, že zvládnu daný monitor ukočírovat a následně využít kvality jeho výstupu? Jsem schopen zvládnout náhled? Jsem si vědom adaptací lidského oka, vlivu únavy, stresu na vnímání barev? Jsem si vědom přesnosti správy barev dalších vstupních a výstupních zařízení? Přesnosti výpočtů CMM moduly, jež se účastní mé správy barev? Jaký je vlastně další osud mých fotografií po tom co opustí můj monitor?

19 Sondy a programové produkty kalibrace a charakterizace monitorů Sondy Produkty společnosti X-Rite (EyeOne XT, ColorMunki, i1display). Pantone huey PRO. Datacolor Spyder. Programové produkty pro tvorbu profilů EyeOneMatch, ProfileMaker 5, iprofiler. ColorNavigator (EIZO). SpectraView (NEC). Mnohé produkty pro náhled (softproofing), EFI, GMG,

20 Cílové parametry kalibrace a charakterizace monitorů Bílý bod teplota chromatičnosti se doporučuje od 5500 K do 6500 K. Jas bílého bodu běžně se doporučuje 120 cd/m 2, některé monitory nejsou schopny danou hodnotu dosáhnout ve stabilním režimu, Černý bod nejlépe 0 cd/m 2, měří se běžně pro jas bílého bodu 120 cd/m 2. Kontrast. Gamma 2,2. Barvový gamut jistou metou ke které se chtějí monitory přiblížit je AdobeRGB, standardně by monitor měl zvládnou alespoň srgb. Rozlišitelnost barevných tónů (neutrální, pestré). Nízká hodnota průměrné E * ab při validaci (nejlepší mají průměrnou hodnotu ~ 0,4 % a maximální ~ 1 % pro srgb). Příkon.

21 Kalibrace, charakterizace a validace Vyčištění zobrazovací plochy monitoru (prach, sliny, atd.) Zadání cílových hodnot gamma korekce (2,2), teploty chromatičnosti bílého bodu (5 000 K), hodnoty jasu bílého bodu ( cd/m 2 ). Nastavení HW prvků s cílem dosáhnout odpovídající teploty chromatičnosti, jasu bílého bodu. Následná charakterizace na základě promítání testových polí daným programovým produktem. Vygenerování profilu. Validace na vhodný obrazec (ColorChecker iprofiler).

22 Závěr Správa barev je nezbytný prostředek k zajištění přijatelné kvality reprodukce barevnosti originální předlohy, či výtvarného díla. Děkuji za pozornost

Barva, barevné obrazy a správa barev

Barva, barevné obrazy a správa barev Barva, barevné obrazy a správa barev Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Lidský zrak, vnímání a reprezentace barev

Lidský zrak, vnímání a reprezentace barev Lidský zrak, vnímání a reprezentace barev Pavel Strachota FJFI ČVUT v Praze 11. října 2013 Obsah 1 Úvod 2 Vnímání barev 3 Reprezentace barev 4 Hardwarově založené barevné modely 5 Další barevné modely

Více

STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ

STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ Vypracoval: V Děčíně 11/2014 Ing. Miroslav Dlask 1 Obsah:

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory LLP Grundtvig Partnerství 11-Pp-GRU-088 pod záštitou partnerství mezinárodního programu Grundtvig 2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Modul 1: Teoretická

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Ladislav Chmela ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Automatická

Více

Grafika a digitální fotografie

Grafika a digitální fotografie Grafika a digitální fotografie Osnova modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR Stručná charakteristika modulu Absolvent modulu Grafika a digitální fotografie bude rozumět základním teoretickým

Více

MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE

MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE DOC. ING. MILOSLAV STEINBAUER, PH.D. UTEE FEKT VUT V BRNĚ KOLEJNÍ 2906/4 BRNO OSNOVA O podstatě světla Vnímání světla Světelná technika Návrh osvětlení Světelné

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH Seminární práce Autor práce: Roni Slozberg, 4. ročník Konzultant: Rudolf Klusal Rokycany 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118

VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118 VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118 Jméno : Pavla Trněná Předmět : Obrazové inženýrství Semestr : zimní Ročník : IV. Téma : DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY OBSAH : Definice digitálního fotoaparátu Vznik

Více