Print Media Academy. Profi Tip Správa barev

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Print Media Academy. Profi Tip Správa barev"

Transkript

1 Print Media Academy Profi Tip Správa barev

2 Úvod BerndS chopp, Ředitel Print Media Academy vážení čtenáři, zářivé barvy věrné originálu na kvalitním papíru - to je to co odlišuje vysoce kvalitní tiskový produkt. Mnohé prvky v předtiskové přípravě a tisku mají značný dopad na barevnou věrnost reprodukce. Různá vstupní a výstupní zařízení ve výrobním procesu tiskárny, spotřební materiály a další faktory mohou způsobit odchylky v barevnosti. Trvale zavedený systém správy barev odstraňuje tento problém. V tomto vydání Profi Tip vám ukážeme nejčastější zdroje chyb a dáme tipy na správu barev. Jsme rádi, že se nám opět podařilo získat váš zájem. S upřímným pozdravem, Bernd Schopp 2

3 Obsah 4 Co je to správa barev? 5 Barevné rozsahy 6 Tiskové normy 7 Požadavky 8 8 kroků procesu správy barev 9 Krok 1: Výběr spotřebního materiálu 16 Krok 2: Stanovení produkčních podmínek 18 Krok 3: Optimalizace předtiskové přípravy 19 Krok 4: Optimalizace tiskového stroje 21 Krok 5: Tisk a vyhodnocení zkušebních tisků 24 Krok 6: Kalibrační procesy 26 Krok 7: Generování barevného profilu ICC 29 Krok 8: Kontrola procesů správy barev 30 Dobré výsledky díky správě barev 31 Stabilní kvalita 32 Standardizovaný průběh práce 3

4 Co je to správa barev? Proces správy barev (color management) umožňuje bezchybnou tvorbu identických barevných výstupů na různorodých výstupních zařízeních jako monitory, nátisková zařízení a tiskové stroje. Při stálém používání systému správy barev je možné předlohu z jakékoli vstupní jednotky reprodukovat téměř identicky na libovolném výstupním zařízení. Systémy správy barev navíc mohou sjednotit široké spektrum zařízení, například scannery, digitální kamery, monitory, tiskárny, osvitové jednotky a CTP zařízení. tiskový výsledek tvoří jádro procesu správy barev, protože možnosti úprav přímo v tiskovém stroji jsou omezené. 4

5 Barevné rozsahy Na obrázku jsou vidět rozdílné barevné rozsahy (gamuty). Barvy nemohou být často zobrazeny identicky. Správa barev umožňuje upravit barevné rozsahy. Film Monitor Ofsetový tisk 5

6 Tiskové normy Pro kvalitní řízení a technickou spolupráci mezi zadavatelem tisku, předtiskovou přípravou a tiskárnou je zapotřebí jednotná norma. Norma Media Standard Print vznikla jako výsledek iniciativy German Printing and Media Industries Federation (bvdm). Norma ISO definuje obojí, jak technické směrnice pro věrnou reprodukci tiskových dat, tak specifikace a tolerance pro digitální nátisk. Aktuální dokumenty vztahující se k tiskovým standardům, jsou dostupné ke stažení na:

7 Požadavky K zajištění úspěšné správy barev musejí být předem splněny jisté požadavky a pracovní postupy: 1. Po přij mutí objednávky se musejí zkontrolovat data: Rozlišení obrázků 300 dpi při 60 l/cm Barevnost CMYK + eventuálně speciální barvy Formát souboru PDF/X-3 Fonty by měly být vloženy 2. Tiskové desky jsou nejprve linearizovány Tónové hodnoty jsou přeneseny 1:1, 50% rastru v datovém souboru odpovídá 50% rastr na tiskové desce. 3. Pro ideální přenos tónových hodnot na tiskovou desku se doporučuje použít metodu Computer to plate (CtP). 4. Ideálně nastavený tiskový stroj a standardizovaná práce jsou nutný základ! Tiskový stroj musí být udržovaný a nastavený v souladu se směrnicemi společnosti Heidelberg. 5. Klima v tiskárně a skladu papíru se musí udržovat konstantní. 7

8 8 kroků procesu správy barev K úspěšné správě barev přispívá mnoho faktorů od spotřebního materiálu, přes testovací tisky až k monitorování výsledků. Tato část se zaměřuje na jednotlivé prvky a krok za krokem popisuje proces k dosažení požadované výsledné kvality: 1. Volba spotřebních materiálů 2. Zajištění produkčních podmínek 3. Optimalizace předtiskové přípravy 4. Optimalizace tiskového stroje 5. Tisk a vyhodnocení zkušebních forem 6. Kalibrační metody 7. Generování barevného profi lu ICC 8. Kontrola procedur správy barev icc je zkratka pro international color consortium, asociaci složenou z mnoha výrobců grafických programů, programů pro zpracování obrazu a programů určených pro sazbu. cílem asociace je standardizace systémů správy barev. icc profil je standardizovaná sada dat, která popisuje barevný prostor pro vstupní zařízení nebo reprodukční zařízení jako jsou scannery, monitory a tiskárny. 8

9 Krok 1: Výběr spotřebního materiálu Spotřební materiály mají podstatný vliv na výslednou kvalitu tisku. Rozhodnutí o výběru materiálů vytváří referenční podklad a definuje možné limity. Změna spotřebních materiálů způsobí odlišné výsledky, což si může vyžádat rekalibraci. Proto je nutné důsledné plánování. Dále jsou uvedeny příklady spotřebních materiálů: Potiskované materiály Barvy Ofsetové potahy a podkladové archy Vlhčící roztok (aditiva a přísady + IPA) Tiskové desky a vyvolávací chemikálie Nátiskový papír a inkousty 9

10 Spotřební materiály v balíčku Saphira Starter Kit Commercial Standard jsou schváleny a vyvinuty pro použití ve strojích Heidelberg, pro procesy správy barev a pro možnosti certifikace podle normy ISO Prodejní místa společnosti Heidelberg poskytují Saphira Starter Kit již při instalaci tiskového stroje. Pro více informací a dostupnost ve vaší zemi, kontaktujte prosím vašeho lokálního zástupce firmy Heidelberg. DRUHY PAPÍRU Norma ISO definuje vlastnosti 5 odlišných druhů papíru. Druh papíru Popis 1 lesklý natíraný (coated), bezdřevý, 115 g/m 2 2 matný natíraný (coated), bezdřevý, 115 g/m 2 3 lesklý natíraný (coated), LWC*, 70 g/m 2 4 nenatíraný (uncoated), bílý, 115 g/m 2 5 nenatíraný (uncoated), lehce nažloutlý, 115 g/m 2 *LWC = light weight coated, (rotační ofset) 10

11 MNOHO MOŽNOSTÍ Různorodé předtiskové postupy, tiskové procesy a materiály vytvářejí odlišné výsledky! Proto je velmi důležité koordinovat všechny činnosti a vymezit možnosti ideálního vybarvení. Analogové CtF CtP 175 lpi 150 lpi FM Characteristické křivky A Characteristické křivky B Tisková deska A Tisková deska B Barva A Barva B Barva C Natíraný papír Nenantíraný papír Lab CMYK Densita B CMYK 11

12 TISKOVÉ DESKY Hodnoty nárůstu tiskového bodu mohou být rozdílné v závislosti na množství vlhčícího prostředku a absorpci tiskové barvy. To může způsobit, že nárůst tiskového bodu leží uvnitř nebo vně tolerančních mezí, podle typu tiskové desky, dokonce i když je použitá stejná tisková barva. Tisková deska typu A: nárůst tiskového bodu je v mezích tolerance Tisková deska typu B: nárůst tiskového bodu je mimo mez tolerancí 12

13 BARVY Odlišné tiskové barvy mohou generovat různé úrovně nárůstu tiskového bodu. To může způsobit, že nárůst tiskového bodu leží uvnitř nebo vně tolerančních mezí, v závislosti na tom, jaká tisková barva je použita. Barva typu A: nárůst tiskového bodu je v mezích tolerance Barva typu typu B: nárůst tiskového bodu je mimo mez tolerancí 13

14 RASTRY Různé typy rastrů tvoří rozdílné úrovně nárůstu tiskového bodu v průběhu tisku, a tak vytvářejí odlišný vzhled reprodukce. IS Classic IS 7.5 Hybridní Stochastický 14

15 Různé rastry musí být kalibrovány odlišně, aby byl výsledný obraz shodný. Technologie CtP umožňuje jednoduše nastavit charakteristiky tiskové desky, aby mohly být při tisku reprodukovány stejné tónové hodnoty, nezávisle na rastru. Umožňuje tak dosáhnout unifikovaného vytištění obrazu. IS Classic IS 7.5 Hybridní Stochastický 15

16 Krok 2: Stanovení produkčních podmínek Pro zajištění úspěšné správy barev musejí být pevně určeny produkční podmínky: Výběr tiskové barvy (výrobce, typ) Definice standardů barevnosti, včetně tolerančního rozsahu (L*a*b* hodnoty, nárůst tiskového bodu, v mezích možností i denzitu) Nastavení pořadí barev (BCMY) Přiřazení tiskových jednotek (u strojů s více než 4 jednotkami) Nastavení rychlosti tisku (rychlost nastavit co nejblíže k produkční rychlosti) Určení teploty temperace barevníku (normálně okolo C) Určení, kdy budou archy vytaženy a proměřeny (teprve až je tiskový proces stabilní a rovnováha barva/vlhčící prostředek je vyvážená) 16

17 Výběr procesu měření a měřícího zařízení (Doporučujeme výběr takového zařízení, které předchází omylům způsobeným například odlišnostmi mezi přístroji. V případě nejasností rozhoduje oficiální a objektivní testovací centrum, mezi které patří Fogra, Ugra a bvdm.) Nastavení testovacích podmínek pro spektrální měření (úhel pozorovatele 2, osvětlení D50, barvový prostor CIELab, bez polarizačního filtru, absolutně bílá podložka) Nastavení testovacích podmínek pro měření denzity a nárůstu tiskového bodu (s polarizačním filtrem, sada filtrů, ISO status E, bez bílé podložky) Nastavení testovacích prvků (např. kontrolní klíny Ugra/Fogra, kontrolní barevné škály DIPCO, Mini Spots ) Nastavení typu rastru (autotypický AM, stochastický FM ) Definice parametrů rastru (lpi pro autotypické (AM), velikost bodu pro stochastické (FM)) Kontrola definovaného osvětlení (D50) i když jsou pracovní procesy a materiály zřejmé, měly by být zdokumentovány a zpřístupněny vždy pro všechny. 17

18 Krok 3: Optimalizace předtiskové přípravy Ujistěte se, že tisková deska je vysvícena CtP osvitovou jednotkou při použití správných energetických hodnot a odpovídající rychlosti. Při dodržení výše uvedeného a v závislosti na systému, je CTP zařízení následně linearizováno. Tím je zajištěno, že velikost tiskového bodu na tiskové desce je stejná, jako byla zadána v digitálních datech. To stejné platí i u osvitových jednotek na filmy. Cílovým výstupem je lineární fi lm s dostatečnou hustotou. Pokud tiskárna produkuje na CtP pouze své vlastní tiskové desky, nejsou zapotřebí žádné další kroky a pokud sada desek vykazuje lineární hodnoty v souladu s testovací formou je vše v pořádku. 18

19 Krok 4: Optimalizace tiskového stroje Prvním nezbytným předpokladem pro optimalizaci tiskového stroje je standardní nastavení podle návodu na obsluhu. Následující by mělo být splněno: Dobře udržované válce (čistý a sametový povrch) Seřízené barevníky Základní nastavení roztěracích válců (tolerance pro úbytek barvy max. 10 %) Správně seřízený systém vlhčení (viz následující strana) Fáze před- a dovlhčení snížené na minimum Zkontrolovaný a případně vyměněný vlhčící roztok Na každé jednotce mít zjištěný okamžik mazání (smearing point) Pozornost věnována rovnoměrné hraně mazání na hraně tiskové desky Zjistit typ ofsetového potahu používaný na tiskovém stroji Tlak mezi tiskovou deskou a ofsetovým potahem 0,1 až maximálně 0,13 Tlak mezi ofsetovým potahem a tlakovým válcem nastavený podle povrchu potiskovaného papíru; je nutno se vyvarovat přílišnému tlaku 19

20 NASTAVENÍ SYSTÉMU VLHČENÍ Nastavení systému vlhčení se může zkontrolovat použitím jednoduché testovací formy. Vybarvení jednotlivých barev se stejným barevným profilem by mělo zůstat stejné v celé šíří archu. Rozsah tolerance denzity by měla být maximálně 0,15. Pokud jsou odchylky příliš vysoké, je nutné podle toho upravit seřízení válců vlhčení, případně doladění válců barevníku příliš mnoho vlhčícího prostředku, obvykle na okraji tiskové desky, automaticky vede k nižší denzitě. 20

21 Krok 5: Tisk a vyhodnocení zkušebních tisků Nyní, když jsou splněny všechny předpoklady u spotřebních materiálů, produkčních podmínek a tiskového stroje, je čas vytisknout testovací formu. Prvním cílem je dosáhnout předepsaných standardních L*a*b* hodnot ve 100% polích testovací formy na kontrolních tiskových proužcích. Pokračujte v tisku, dokud není dosaženo nejlepších možných hodnot. Mělo by se vytisknout alespoň 200 archů se stejným konzistentním výsledkem. Archy následně musí uschnout. Po zaschnutí (30-60 minut pro natíraný papír) jsou archy znova proměřeny. Specifikace se všeobecně vztahují k suchým hodnotám, protože pouze ty mohou být změřeny koncovým zákazníkem. Pokud naměřené hodnoty odpovídají referenčním hodnotám, tak blízce jak jen je možné v suchém stavu, mohou být z archu zjištěny tónové hodnoty (tiskové charakteristiky). Pokud neodpovídají, může být vytištěna série archů s odlišnými pokrytími barvy. Aby se předešlo chybám měření a defektům materiálu, mělo by být vždy proměřeno více archů na několika místech. Naměřené hodnoty se následně poznamenají, nebo automaticky uloží na online připojené PC nebo MAC. Musí se dodržet podmínky měření (viz strana 17). 21

22 málo barvy v pořádku mnoho barvy Vytištěný arch s příčným úbytkem barvy pro určení ideální hodnoty vybarvení. k určení vhodných cílových hodnot (mokrá/suchá) může tiskař jednoduše na jednom vytištěném archu vytvořit příčný úbytek barvy přechod, namísto pracného vytištění série archů s odlišným pokrytím barvy. Následně může určit a zjistit ideální hodnotu z jediného archu. 22

23 VYHODNOCENÍ VYTIŠTĚNÉ TESTOVACÍ FORMY / ULOŽENí DAT Při vyhodnocení vytištěné testovací formy by se měly vzít v potaz /zkontrolovat následující parametry: Plná pole: Rovnoměrné vybarvení podle standardních hodnot L*a*b* plných tónů na vytištěných kontrolních proužcích Barevný profil ICC: Měření barvového prostoru tiskového stroje a barev (barevného gamutu) Rastrová pole: Pro určení nárůstů tiskového bodu při tisku testovací formy by se měl tiskař ujistit, že je tiskový stroj zahřátý, tiskne na hraně schytávání a že je soutisk přesný. 23

24 Krok 6: Kalibrační procesy Při kalibračním procesu se nastavuje velikost tiskového bodu na tiskové desce tak, aby odpovídal požadovanému vytištěnému výsledku. Ve 40 % rastru u CMY vyústí v nárůst bodu 13 % nebo celkové hodnotě 53 %. Obrazovky z nástroje Prinect Calibration Tool ukazují kalibrační křivky pro BCMY Korekce velikosti tiskového bodu na CtP desce jsou uskutečněny v raster image procesoru (RIP) = kalibrace tiskové desky / procesní kalibrace. hodnota nárůstů tiskového bodu (dot gain) je rozdíl mezi rastrovými tónovými hodnotami na filmu nebo v datech a tónovými hodnotami v tisku. Hodnota nárůstů tiskového bodu je ovlivněna hlavně rozlišením rastru, povrchem papíru, typem a kvalitou barev, ofsetovým potahem, tlakem a vlhčením tiskové desky. 24

25 Hodnoty plošného pokrytí z vytištěné testovací formy jsou porovnány s referenčními hodnotami. Při tom je speciálně důležité dávad pozor na osu neutrální šedé. Maximální povolený rozptyl hodnot pro CMY je 5 %. Musí být dodrženo neutrální vyvážení šedé; tónové hodnoty by měly odpovídat specifikacím uvedených v normě ISO Doporučení pro vyvážení šedé podle DIN Čtvrttóny C 2 5 % M 1 8 % Y 1 8 % Půltóny C 5 0 % M 4 0 % Y 4 0 % Tříčtvrťové tóny C 75 % M 6 4 % Y 6 4 % 25

26 Krok 7: Generování barevného ICC profi lu Testovací diagram pro určení ICC profi lů může být změřen spektrofotometricky z vytištěné testovací formy (s kompenzovaným nárůstem tiskového bodu). Při tom je důležité zajistit, aby se použil průměr měření z více archů. Vhodnými testovacími formami jsou ECI 2002 nebo IT Jestliže tónové hodnoty odpovídají normě, tak se proměří spektrofotometrem barevná pole testovací formy (ECI 2002). Program generující profily (např. Prinect Color Tool) použij e tyto hodnoty k vytvoření barevného ICC profilu. Při kalibraci nátisku je stejný testovací diagram vytištěn na nátiskovém zařízení a odpovídajícím způsobem proměřen. Následně je vytvořen ICC profil i pro toto zařízení. 26

27 Monitor by měl být taktéž kalibrován. V tomto případě se optimálního výsledku dosáhne hardwarovou kalibrací. Kalibrační nástroje jsou dodávány výrobci měřících nástrojů a monitorů, například GretagMacbeth, X-Rite, EIZO, NEC a další. U zkalibrovaného monitoru může být následně ověřena věrnost barev za použití certifikačního nástroje (například UDACT od společnosti Ugra). Výsledkem jsou: Barevně odpovídající nátisky Správné zobrazení barev na zkalibrovaném monitoru Separace barev optimalizované pro tisk 27

28 APLIKACE SPRÁVY BAREV Vytvořené ICC profily (pro nátisk a tisk) jsou uloženy v RIPu. To znamená, že nátiskové zařízení reprodukuje obraz se stejným barvovým prostorem jako daný tiskový stroj, a tak vytváří barevně věrný nátisk pro ofsetový tisk (typicky za použití ISO profilů, ale může být použit i specifický profil tiskového stroje).. Takový nátisk je tedy možné použít jako referenci. 28

29 Krok 8: Kontrola procesů správy barev Po zadání hodnot do kalibračního programu v RIPu na CtP jednotce by měly být sledovány tyto výsledky: Vysvícení testovací formy s upravenými hodnotami. Vždy vysviťte všechny barevné separace, i když jednotlivé barvy nebyly zatím nastaveny! Proveďte nátisk na stroji v souladu s používanými spotřebními materiály a produkčními podmínkami. Proměřte tónové hodnoty a držte se tolerancí. Obrazovka z nástroje Prinect Calibration Tool ukazuje toleranční rozsah pro CMY. 29

30 Dobré výsledky díky správě barev Cíl tohoto procesu je dosažen, když není potřeba zásadně měnit nastavení tiskového stroje. Hlavním účelem správy barev je konzistentní, opakovatelná a porovnatelná kvalita. Věrné barvy nátisků Věrné zobrazení barev na zkalibrovaném monitoru Separace barev optimalizované pro tisk Správa barev jako základ pro vysokou kvalitu a opakovatelnost. 30

31 Stabilní kvalita Tisková barva se může lišit v každé dodávce, vlhčící roztok může mít odlišný účinek a podmínky se mohou měnit i v průběhu tisku. Proto je důležité průběžně tyto změny sledovat. Tisková produkce by se měla kontrolovat v pravidelných intervalech. Jedním z nejdůležitějších kritérií je sledování hodnot nárůstů tiskového bodu, protože hrají rozhodující roli v ovlivnění vyvážení šedé a tím i reprodukce celého tiskového obrazu. Při změně dodávky barev nebo jejich složení je nezbytně nutné testem ověřit velikost hodnot nárůstu tiskového bodu. V tomto procesu by měly být používány odpovídající kontrolní elementy (mini spots), nebo políčka tónových hodnot na kontrolních proužcích. Čím více kontrolních políček je použito, tím přesnější je analýza hodnot. V případě velmi odlišných úrovní nárůstu tiskového bodu i přes ideální nastavení tiskového stroje, by měl být proveden proces kalibrace již v předtiskové přípravě. To by se mělo dělat pouze v případě, kdy je patrná nestabilita tisku u více zakázek, a kdy toto zjištění potvrdí výsledky otištěné testovací formy. společnost Heidelberg nabízí vlastní službu print color management v mnoha zemích. Tiskoví instruktoři a servisní technici prepress společnosti Heidelberg pomáhají s procesem standardizace v tiskárnách. 31

32 Standardizovaný průběh práce (workfl ow) Tisková data Separace barev Výroba tisk. desek ICC profil Procesní kalibrace Standard tiskárny Nátisk 32

33 Tisk Výstup Spotřební materiály Barva/papír/... Nátisk 33

34 Hluboké znalosti: Od zaškolení na strojích po semináře pro řídící pracovníky Nejnovější technologie a nejmodernější know-how z oblasti polygrafie - to jsou dvě ústřední témata školení a seminářů Print Media Academy, která je zastoupena již v 19 místech celého světa, včetně České republiky. Poskytujeme hluboké znalosti, které vám umožní zvládnout stále rychleji se měnící procesy v polygrafii. V Print Media Academy získáte kvalifi kaci, která je pro váš úspěch nezbytná: od zaškolení obsluhy na jednotlivých strojích, přes školení středního managementu ve výrobě, až po semináře pro top management. Nejen že si osvěžíte a prohloubíte vaše odborné znalosti, ale také získáte kvalifikaci v oblastech důležitých pro správné vedení týmu, řízení firmy atp. Objednejte si zdarma náš katalog kurzů! 34

35 Poznámky 35

36 Print Media Academy Česká republika 17. listopadu 237 Pardubice Telefon: Fax: Tiráž Vydáno: 2009 Fotografie: Heidelberger Druckmaschinen AG CtP: Suprasetter Tisk: Speedmaster Dokončující operace: Stahlfolder Fonty: HeidelbergGothicMl Vytištěno v České republice. Značky Heidelberg, logo Heidelberg, Print Media Academy, logo Print Media Academy a jiná zde použitá označení a jména jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Heidelberger Druckmaschinen AG. Technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Ta publikace vznikla za podpory společnosti Heidelberg Praha spol. s r.o /01 cz

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005 Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat 2013 Aktuální PDF informace jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.leykamletsprint.com Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a Petr Lozan revize absolventské práce z Vyšší odborné školy grafické v Praze REVIZE 2 VERZE 2.7 Vyšší odborná škola grafická v Praze Absolventská

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

PRESS C8000. barevná. produkce. nekompromisní

PRESS C8000. barevná. produkce. nekompromisní PRESS C8000 nekompromisní barevná produkce inovace, které mění pravidla Neustálý pokrok představuje pro komerční tiskárny spolehlivý základ růstu firmy a důležitý způsob jak se odlišit od konkurence. Oprávněně

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011!

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011! Heidelberg Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2010 Info HEIDELBERG SYSTEMSERVICE: SERVISNÍ SLUŽBY HEIDELBERG PRAHA V PRAXI // Představení servisních služeb VÝROBA KRABIČKY SE SAMOSVORNÝM DNEM A VÍKEM

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ineo ineo 2 + 23 754-PP

ineo ineo 2 + 23 754-PP ineo+ 223 754-PP 75 černobíle stran za 22 minutu str/min ineo+ 754-PP Tiskněte s konkurenční výhodou Pro přežití na dnešním trhu potřebujete dobrou skladbou sortimentu, chytrý marketing a konkurenceschopné

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

Software imatch Professional Návod

Software imatch Professional Návod Software imatch Professional Návod 1 Nastavení jazyka Software je dodáván v několika jazykových mutacích, od verze 8.4.3 včetně češtiny. Pro nastavení jazyka je nutno otevřít konfigurační program iconfigure:

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více