Print Media Academy. Profi Tip Správa barev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Print Media Academy. Profi Tip Správa barev"

Transkript

1 Print Media Academy Profi Tip Správa barev

2 Úvod BerndS chopp, Ředitel Print Media Academy vážení čtenáři, zářivé barvy věrné originálu na kvalitním papíru - to je to co odlišuje vysoce kvalitní tiskový produkt. Mnohé prvky v předtiskové přípravě a tisku mají značný dopad na barevnou věrnost reprodukce. Různá vstupní a výstupní zařízení ve výrobním procesu tiskárny, spotřební materiály a další faktory mohou způsobit odchylky v barevnosti. Trvale zavedený systém správy barev odstraňuje tento problém. V tomto vydání Profi Tip vám ukážeme nejčastější zdroje chyb a dáme tipy na správu barev. Jsme rádi, že se nám opět podařilo získat váš zájem. S upřímným pozdravem, Bernd Schopp 2

3 Obsah 4 Co je to správa barev? 5 Barevné rozsahy 6 Tiskové normy 7 Požadavky 8 8 kroků procesu správy barev 9 Krok 1: Výběr spotřebního materiálu 16 Krok 2: Stanovení produkčních podmínek 18 Krok 3: Optimalizace předtiskové přípravy 19 Krok 4: Optimalizace tiskového stroje 21 Krok 5: Tisk a vyhodnocení zkušebních tisků 24 Krok 6: Kalibrační procesy 26 Krok 7: Generování barevného profilu ICC 29 Krok 8: Kontrola procesů správy barev 30 Dobré výsledky díky správě barev 31 Stabilní kvalita 32 Standardizovaný průběh práce 3

4 Co je to správa barev? Proces správy barev (color management) umožňuje bezchybnou tvorbu identických barevných výstupů na různorodých výstupních zařízeních jako monitory, nátisková zařízení a tiskové stroje. Při stálém používání systému správy barev je možné předlohu z jakékoli vstupní jednotky reprodukovat téměř identicky na libovolném výstupním zařízení. Systémy správy barev navíc mohou sjednotit široké spektrum zařízení, například scannery, digitální kamery, monitory, tiskárny, osvitové jednotky a CTP zařízení. tiskový výsledek tvoří jádro procesu správy barev, protože možnosti úprav přímo v tiskovém stroji jsou omezené. 4

5 Barevné rozsahy Na obrázku jsou vidět rozdílné barevné rozsahy (gamuty). Barvy nemohou být často zobrazeny identicky. Správa barev umožňuje upravit barevné rozsahy. Film Monitor Ofsetový tisk 5

6 Tiskové normy Pro kvalitní řízení a technickou spolupráci mezi zadavatelem tisku, předtiskovou přípravou a tiskárnou je zapotřebí jednotná norma. Norma Media Standard Print vznikla jako výsledek iniciativy German Printing and Media Industries Federation (bvdm). Norma ISO definuje obojí, jak technické směrnice pro věrnou reprodukci tiskových dat, tak specifikace a tolerance pro digitální nátisk. Aktuální dokumenty vztahující se k tiskovým standardům, jsou dostupné ke stažení na:

7 Požadavky K zajištění úspěšné správy barev musejí být předem splněny jisté požadavky a pracovní postupy: 1. Po přij mutí objednávky se musejí zkontrolovat data: Rozlišení obrázků 300 dpi při 60 l/cm Barevnost CMYK + eventuálně speciální barvy Formát souboru PDF/X-3 Fonty by měly být vloženy 2. Tiskové desky jsou nejprve linearizovány Tónové hodnoty jsou přeneseny 1:1, 50% rastru v datovém souboru odpovídá 50% rastr na tiskové desce. 3. Pro ideální přenos tónových hodnot na tiskovou desku se doporučuje použít metodu Computer to plate (CtP). 4. Ideálně nastavený tiskový stroj a standardizovaná práce jsou nutný základ! Tiskový stroj musí být udržovaný a nastavený v souladu se směrnicemi společnosti Heidelberg. 5. Klima v tiskárně a skladu papíru se musí udržovat konstantní. 7

8 8 kroků procesu správy barev K úspěšné správě barev přispívá mnoho faktorů od spotřebního materiálu, přes testovací tisky až k monitorování výsledků. Tato část se zaměřuje na jednotlivé prvky a krok za krokem popisuje proces k dosažení požadované výsledné kvality: 1. Volba spotřebních materiálů 2. Zajištění produkčních podmínek 3. Optimalizace předtiskové přípravy 4. Optimalizace tiskového stroje 5. Tisk a vyhodnocení zkušebních forem 6. Kalibrační metody 7. Generování barevného profi lu ICC 8. Kontrola procedur správy barev icc je zkratka pro international color consortium, asociaci složenou z mnoha výrobců grafických programů, programů pro zpracování obrazu a programů určených pro sazbu. cílem asociace je standardizace systémů správy barev. icc profil je standardizovaná sada dat, která popisuje barevný prostor pro vstupní zařízení nebo reprodukční zařízení jako jsou scannery, monitory a tiskárny. 8

9 Krok 1: Výběr spotřebního materiálu Spotřební materiály mají podstatný vliv na výslednou kvalitu tisku. Rozhodnutí o výběru materiálů vytváří referenční podklad a definuje možné limity. Změna spotřebních materiálů způsobí odlišné výsledky, což si může vyžádat rekalibraci. Proto je nutné důsledné plánování. Dále jsou uvedeny příklady spotřebních materiálů: Potiskované materiály Barvy Ofsetové potahy a podkladové archy Vlhčící roztok (aditiva a přísady + IPA) Tiskové desky a vyvolávací chemikálie Nátiskový papír a inkousty 9

10 Spotřební materiály v balíčku Saphira Starter Kit Commercial Standard jsou schváleny a vyvinuty pro použití ve strojích Heidelberg, pro procesy správy barev a pro možnosti certifikace podle normy ISO Prodejní místa společnosti Heidelberg poskytují Saphira Starter Kit již při instalaci tiskového stroje. Pro více informací a dostupnost ve vaší zemi, kontaktujte prosím vašeho lokálního zástupce firmy Heidelberg. DRUHY PAPÍRU Norma ISO definuje vlastnosti 5 odlišných druhů papíru. Druh papíru Popis 1 lesklý natíraný (coated), bezdřevý, 115 g/m 2 2 matný natíraný (coated), bezdřevý, 115 g/m 2 3 lesklý natíraný (coated), LWC*, 70 g/m 2 4 nenatíraný (uncoated), bílý, 115 g/m 2 5 nenatíraný (uncoated), lehce nažloutlý, 115 g/m 2 *LWC = light weight coated, (rotační ofset) 10

11 MNOHO MOŽNOSTÍ Různorodé předtiskové postupy, tiskové procesy a materiály vytvářejí odlišné výsledky! Proto je velmi důležité koordinovat všechny činnosti a vymezit možnosti ideálního vybarvení. Analogové CtF CtP 175 lpi 150 lpi FM Characteristické křivky A Characteristické křivky B Tisková deska A Tisková deska B Barva A Barva B Barva C Natíraný papír Nenantíraný papír Lab CMYK Densita B CMYK 11

12 TISKOVÉ DESKY Hodnoty nárůstu tiskového bodu mohou být rozdílné v závislosti na množství vlhčícího prostředku a absorpci tiskové barvy. To může způsobit, že nárůst tiskového bodu leží uvnitř nebo vně tolerančních mezí, podle typu tiskové desky, dokonce i když je použitá stejná tisková barva. Tisková deska typu A: nárůst tiskového bodu je v mezích tolerance Tisková deska typu B: nárůst tiskového bodu je mimo mez tolerancí 12

13 BARVY Odlišné tiskové barvy mohou generovat různé úrovně nárůstu tiskového bodu. To může způsobit, že nárůst tiskového bodu leží uvnitř nebo vně tolerančních mezí, v závislosti na tom, jaká tisková barva je použita. Barva typu A: nárůst tiskového bodu je v mezích tolerance Barva typu typu B: nárůst tiskového bodu je mimo mez tolerancí 13

14 RASTRY Různé typy rastrů tvoří rozdílné úrovně nárůstu tiskového bodu v průběhu tisku, a tak vytvářejí odlišný vzhled reprodukce. IS Classic IS 7.5 Hybridní Stochastický 14

15 Různé rastry musí být kalibrovány odlišně, aby byl výsledný obraz shodný. Technologie CtP umožňuje jednoduše nastavit charakteristiky tiskové desky, aby mohly být při tisku reprodukovány stejné tónové hodnoty, nezávisle na rastru. Umožňuje tak dosáhnout unifikovaného vytištění obrazu. IS Classic IS 7.5 Hybridní Stochastický 15

16 Krok 2: Stanovení produkčních podmínek Pro zajištění úspěšné správy barev musejí být pevně určeny produkční podmínky: Výběr tiskové barvy (výrobce, typ) Definice standardů barevnosti, včetně tolerančního rozsahu (L*a*b* hodnoty, nárůst tiskového bodu, v mezích možností i denzitu) Nastavení pořadí barev (BCMY) Přiřazení tiskových jednotek (u strojů s více než 4 jednotkami) Nastavení rychlosti tisku (rychlost nastavit co nejblíže k produkční rychlosti) Určení teploty temperace barevníku (normálně okolo C) Určení, kdy budou archy vytaženy a proměřeny (teprve až je tiskový proces stabilní a rovnováha barva/vlhčící prostředek je vyvážená) 16

17 Výběr procesu měření a měřícího zařízení (Doporučujeme výběr takového zařízení, které předchází omylům způsobeným například odlišnostmi mezi přístroji. V případě nejasností rozhoduje oficiální a objektivní testovací centrum, mezi které patří Fogra, Ugra a bvdm.) Nastavení testovacích podmínek pro spektrální měření (úhel pozorovatele 2, osvětlení D50, barvový prostor CIELab, bez polarizačního filtru, absolutně bílá podložka) Nastavení testovacích podmínek pro měření denzity a nárůstu tiskového bodu (s polarizačním filtrem, sada filtrů, ISO status E, bez bílé podložky) Nastavení testovacích prvků (např. kontrolní klíny Ugra/Fogra, kontrolní barevné škály DIPCO, Mini Spots ) Nastavení typu rastru (autotypický AM, stochastický FM ) Definice parametrů rastru (lpi pro autotypické (AM), velikost bodu pro stochastické (FM)) Kontrola definovaného osvětlení (D50) i když jsou pracovní procesy a materiály zřejmé, měly by být zdokumentovány a zpřístupněny vždy pro všechny. 17

18 Krok 3: Optimalizace předtiskové přípravy Ujistěte se, že tisková deska je vysvícena CtP osvitovou jednotkou při použití správných energetických hodnot a odpovídající rychlosti. Při dodržení výše uvedeného a v závislosti na systému, je CTP zařízení následně linearizováno. Tím je zajištěno, že velikost tiskového bodu na tiskové desce je stejná, jako byla zadána v digitálních datech. To stejné platí i u osvitových jednotek na filmy. Cílovým výstupem je lineární fi lm s dostatečnou hustotou. Pokud tiskárna produkuje na CtP pouze své vlastní tiskové desky, nejsou zapotřebí žádné další kroky a pokud sada desek vykazuje lineární hodnoty v souladu s testovací formou je vše v pořádku. 18

19 Krok 4: Optimalizace tiskového stroje Prvním nezbytným předpokladem pro optimalizaci tiskového stroje je standardní nastavení podle návodu na obsluhu. Následující by mělo být splněno: Dobře udržované válce (čistý a sametový povrch) Seřízené barevníky Základní nastavení roztěracích válců (tolerance pro úbytek barvy max. 10 %) Správně seřízený systém vlhčení (viz následující strana) Fáze před- a dovlhčení snížené na minimum Zkontrolovaný a případně vyměněný vlhčící roztok Na každé jednotce mít zjištěný okamžik mazání (smearing point) Pozornost věnována rovnoměrné hraně mazání na hraně tiskové desky Zjistit typ ofsetového potahu používaný na tiskovém stroji Tlak mezi tiskovou deskou a ofsetovým potahem 0,1 až maximálně 0,13 Tlak mezi ofsetovým potahem a tlakovým válcem nastavený podle povrchu potiskovaného papíru; je nutno se vyvarovat přílišnému tlaku 19

20 NASTAVENÍ SYSTÉMU VLHČENÍ Nastavení systému vlhčení se může zkontrolovat použitím jednoduché testovací formy. Vybarvení jednotlivých barev se stejným barevným profilem by mělo zůstat stejné v celé šíří archu. Rozsah tolerance denzity by měla být maximálně 0,15. Pokud jsou odchylky příliš vysoké, je nutné podle toho upravit seřízení válců vlhčení, případně doladění válců barevníku příliš mnoho vlhčícího prostředku, obvykle na okraji tiskové desky, automaticky vede k nižší denzitě. 20

21 Krok 5: Tisk a vyhodnocení zkušebních tisků Nyní, když jsou splněny všechny předpoklady u spotřebních materiálů, produkčních podmínek a tiskového stroje, je čas vytisknout testovací formu. Prvním cílem je dosáhnout předepsaných standardních L*a*b* hodnot ve 100% polích testovací formy na kontrolních tiskových proužcích. Pokračujte v tisku, dokud není dosaženo nejlepších možných hodnot. Mělo by se vytisknout alespoň 200 archů se stejným konzistentním výsledkem. Archy následně musí uschnout. Po zaschnutí (30-60 minut pro natíraný papír) jsou archy znova proměřeny. Specifikace se všeobecně vztahují k suchým hodnotám, protože pouze ty mohou být změřeny koncovým zákazníkem. Pokud naměřené hodnoty odpovídají referenčním hodnotám, tak blízce jak jen je možné v suchém stavu, mohou být z archu zjištěny tónové hodnoty (tiskové charakteristiky). Pokud neodpovídají, může být vytištěna série archů s odlišnými pokrytími barvy. Aby se předešlo chybám měření a defektům materiálu, mělo by být vždy proměřeno více archů na několika místech. Naměřené hodnoty se následně poznamenají, nebo automaticky uloží na online připojené PC nebo MAC. Musí se dodržet podmínky měření (viz strana 17). 21

22 málo barvy v pořádku mnoho barvy Vytištěný arch s příčným úbytkem barvy pro určení ideální hodnoty vybarvení. k určení vhodných cílových hodnot (mokrá/suchá) může tiskař jednoduše na jednom vytištěném archu vytvořit příčný úbytek barvy přechod, namísto pracného vytištění série archů s odlišným pokrytím barvy. Následně může určit a zjistit ideální hodnotu z jediného archu. 22

23 VYHODNOCENÍ VYTIŠTĚNÉ TESTOVACÍ FORMY / ULOŽENí DAT Při vyhodnocení vytištěné testovací formy by se měly vzít v potaz /zkontrolovat následující parametry: Plná pole: Rovnoměrné vybarvení podle standardních hodnot L*a*b* plných tónů na vytištěných kontrolních proužcích Barevný profil ICC: Měření barvového prostoru tiskového stroje a barev (barevného gamutu) Rastrová pole: Pro určení nárůstů tiskového bodu při tisku testovací formy by se měl tiskař ujistit, že je tiskový stroj zahřátý, tiskne na hraně schytávání a že je soutisk přesný. 23

24 Krok 6: Kalibrační procesy Při kalibračním procesu se nastavuje velikost tiskového bodu na tiskové desce tak, aby odpovídal požadovanému vytištěnému výsledku. Ve 40 % rastru u CMY vyústí v nárůst bodu 13 % nebo celkové hodnotě 53 %. Obrazovky z nástroje Prinect Calibration Tool ukazují kalibrační křivky pro BCMY Korekce velikosti tiskového bodu na CtP desce jsou uskutečněny v raster image procesoru (RIP) = kalibrace tiskové desky / procesní kalibrace. hodnota nárůstů tiskového bodu (dot gain) je rozdíl mezi rastrovými tónovými hodnotami na filmu nebo v datech a tónovými hodnotami v tisku. Hodnota nárůstů tiskového bodu je ovlivněna hlavně rozlišením rastru, povrchem papíru, typem a kvalitou barev, ofsetovým potahem, tlakem a vlhčením tiskové desky. 24

25 Hodnoty plošného pokrytí z vytištěné testovací formy jsou porovnány s referenčními hodnotami. Při tom je speciálně důležité dávad pozor na osu neutrální šedé. Maximální povolený rozptyl hodnot pro CMY je 5 %. Musí být dodrženo neutrální vyvážení šedé; tónové hodnoty by měly odpovídat specifikacím uvedených v normě ISO Doporučení pro vyvážení šedé podle DIN Čtvrttóny C 2 5 % M 1 8 % Y 1 8 % Půltóny C 5 0 % M 4 0 % Y 4 0 % Tříčtvrťové tóny C 75 % M 6 4 % Y 6 4 % 25

26 Krok 7: Generování barevného ICC profi lu Testovací diagram pro určení ICC profi lů může být změřen spektrofotometricky z vytištěné testovací formy (s kompenzovaným nárůstem tiskového bodu). Při tom je důležité zajistit, aby se použil průměr měření z více archů. Vhodnými testovacími formami jsou ECI 2002 nebo IT Jestliže tónové hodnoty odpovídají normě, tak se proměří spektrofotometrem barevná pole testovací formy (ECI 2002). Program generující profily (např. Prinect Color Tool) použij e tyto hodnoty k vytvoření barevného ICC profilu. Při kalibraci nátisku je stejný testovací diagram vytištěn na nátiskovém zařízení a odpovídajícím způsobem proměřen. Následně je vytvořen ICC profil i pro toto zařízení. 26

27 Monitor by měl být taktéž kalibrován. V tomto případě se optimálního výsledku dosáhne hardwarovou kalibrací. Kalibrační nástroje jsou dodávány výrobci měřících nástrojů a monitorů, například GretagMacbeth, X-Rite, EIZO, NEC a další. U zkalibrovaného monitoru může být následně ověřena věrnost barev za použití certifikačního nástroje (například UDACT od společnosti Ugra). Výsledkem jsou: Barevně odpovídající nátisky Správné zobrazení barev na zkalibrovaném monitoru Separace barev optimalizované pro tisk 27

28 APLIKACE SPRÁVY BAREV Vytvořené ICC profily (pro nátisk a tisk) jsou uloženy v RIPu. To znamená, že nátiskové zařízení reprodukuje obraz se stejným barvovým prostorem jako daný tiskový stroj, a tak vytváří barevně věrný nátisk pro ofsetový tisk (typicky za použití ISO profilů, ale může být použit i specifický profil tiskového stroje).. Takový nátisk je tedy možné použít jako referenci. 28

29 Krok 8: Kontrola procesů správy barev Po zadání hodnot do kalibračního programu v RIPu na CtP jednotce by měly být sledovány tyto výsledky: Vysvícení testovací formy s upravenými hodnotami. Vždy vysviťte všechny barevné separace, i když jednotlivé barvy nebyly zatím nastaveny! Proveďte nátisk na stroji v souladu s používanými spotřebními materiály a produkčními podmínkami. Proměřte tónové hodnoty a držte se tolerancí. Obrazovka z nástroje Prinect Calibration Tool ukazuje toleranční rozsah pro CMY. 29

30 Dobré výsledky díky správě barev Cíl tohoto procesu je dosažen, když není potřeba zásadně měnit nastavení tiskového stroje. Hlavním účelem správy barev je konzistentní, opakovatelná a porovnatelná kvalita. Věrné barvy nátisků Věrné zobrazení barev na zkalibrovaném monitoru Separace barev optimalizované pro tisk Správa barev jako základ pro vysokou kvalitu a opakovatelnost. 30

31 Stabilní kvalita Tisková barva se může lišit v každé dodávce, vlhčící roztok může mít odlišný účinek a podmínky se mohou měnit i v průběhu tisku. Proto je důležité průběžně tyto změny sledovat. Tisková produkce by se měla kontrolovat v pravidelných intervalech. Jedním z nejdůležitějších kritérií je sledování hodnot nárůstů tiskového bodu, protože hrají rozhodující roli v ovlivnění vyvážení šedé a tím i reprodukce celého tiskového obrazu. Při změně dodávky barev nebo jejich složení je nezbytně nutné testem ověřit velikost hodnot nárůstu tiskového bodu. V tomto procesu by měly být používány odpovídající kontrolní elementy (mini spots), nebo políčka tónových hodnot na kontrolních proužcích. Čím více kontrolních políček je použito, tím přesnější je analýza hodnot. V případě velmi odlišných úrovní nárůstu tiskového bodu i přes ideální nastavení tiskového stroje, by měl být proveden proces kalibrace již v předtiskové přípravě. To by se mělo dělat pouze v případě, kdy je patrná nestabilita tisku u více zakázek, a kdy toto zjištění potvrdí výsledky otištěné testovací formy. společnost Heidelberg nabízí vlastní službu print color management v mnoha zemích. Tiskoví instruktoři a servisní technici prepress společnosti Heidelberg pomáhají s procesem standardizace v tiskárnách. 31

32 Standardizovaný průběh práce (workfl ow) Tisková data Separace barev Výroba tisk. desek ICC profil Procesní kalibrace Standard tiskárny Nátisk 32

33 Tisk Výstup Spotřební materiály Barva/papír/... Nátisk 33

34 Hluboké znalosti: Od zaškolení na strojích po semináře pro řídící pracovníky Nejnovější technologie a nejmodernější know-how z oblasti polygrafie - to jsou dvě ústřední témata školení a seminářů Print Media Academy, která je zastoupena již v 19 místech celého světa, včetně České republiky. Poskytujeme hluboké znalosti, které vám umožní zvládnout stále rychleji se měnící procesy v polygrafii. V Print Media Academy získáte kvalifi kaci, která je pro váš úspěch nezbytná: od zaškolení obsluhy na jednotlivých strojích, přes školení středního managementu ve výrobě, až po semináře pro top management. Nejen že si osvěžíte a prohloubíte vaše odborné znalosti, ale také získáte kvalifikaci v oblastech důležitých pro správné vedení týmu, řízení firmy atp. Objednejte si zdarma náš katalog kurzů! 34

35 Poznámky 35

36 Print Media Academy Česká republika 17. listopadu 237 Pardubice Telefon: Fax: Tiráž Vydáno: 2009 Fotografie: Heidelberger Druckmaschinen AG CtP: Suprasetter Tisk: Speedmaster Dokončující operace: Stahlfolder Fonty: HeidelbergGothicMl Vytištěno v České republice. Značky Heidelberg, logo Heidelberg, Print Media Academy, logo Print Media Academy a jiná zde použitá označení a jména jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Heidelberger Druckmaschinen AG. Technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Ta publikace vznikla za podpory společnosti Heidelberg Praha spol. s r.o /01 cz

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku ing. Jan Smékal UGRA PSO Expert KomuniKace zadavatel/zhotovitel barevné problémy barvy různé CMYK: 0/80/20/0 CMYK: 0/80/20/0 % stejné nerozumí si

Více

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow Nezáleží na kvalitě, technologii a barevné věrnosti nátisku, pokud ho zákazník podepíše... Historie nátisku: 70 léta Cromalin Původní použití: - kontrola barevných korekcí na dnes již tradičních skenerech

Více

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz Výstupní zařízení www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji?

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? ? Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? skener by měl maximálně zachovat barevnost skenovaného originálu monitor by měl zobrazovat

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

Color Management System

Color Management System Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Color Management System Autor: Lenka Bajusová, Stanislava Balcarová Editor: Václav Kysela Praha, červen 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Prinect Inpress Control

Prinect Inpress Control Prinect Color Solutions Printforum 2007 Ing. Martin Prouza Vedoucí oddělení Prinect Heidelberg Praha spol. s r.o. Heidelberger Druckmaschinen AG Martin Prouza 2007-05-16 Prinect_Inpress_Control.ppt Page:

Více

Tiskař na ofsetových archových strojích (kód: H)

Tiskař na ofsetových archových strojích (kód: H) Tiskař na ofsetových archových strojích (kód: 34-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů. Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů. Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů (kód: 34-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Více

Standardizace kvality a tiskových procesů podle PSO a její součásti

Standardizace kvality a tiskových procesů podle PSO a její součásti Standardizace kvality a tiskových procesů podle PSO a její součásti Praha, 4.10. 2016 Požadavek. Výsledek. KVALITA i PROCES podle objektivních parametrů kvality!!! Hlavní standardy (ISO normy) standardizace

Více

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO Normy ISO www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013 Strana: 1/9 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Více

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU V Colormanagementu se neustále operuje s několika termíny: a) barevný gamut, b) barevné prostory CMYK a RGB, c) nezávislý barevný prostor, d) ICC profil S těmito

Více

Rastrování II. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Rastrování II. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Rastrování II. Autor: Mgr. MgA.

Více

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Kalibrace Barev Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Úvod do problému: Proč je potřeba kalibrace barev: Při zpracování obrazu může vlivem nejrůznějších nepřesností dojít k rozladění barev. Ty je pak třeba zpětně upravit,

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry)

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Autor: Petr Douša, Jan Antropius Editor: Ivana Řezníková Praha, duben 2011

Více

Správa barev. Náhled. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 11. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 16 Název: Náhled

Správa barev. Náhled. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 11. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 16 Název: Náhled Náhled www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 11. února 2013 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Operátor DTP (kód: 4-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 4) Týká se povolání: Grafik pro média Kvalifikační

Více

Technické podmínky. Tiskárny MAFRAPRINT

Technické podmínky. Tiskárny MAFRAPRINT Tiskárny MAFRAPRINT, Olomouc, Pavelkova 7; Praha, Tiskařská 2 Copyright 1.10.2004 Technické podmínky Tiskárny MAFRAPRINT TISK Změny v technické specifikaci 1.6.2005 Doplnění nákresu umístění sazebního

Více

Správa barev. Barevné separace. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 15. února 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Barevné separace. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 15. února 2013. www.isspolygr.cz Barevné separace www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 15. února 2013 Strana: 1/9 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

ColorNavigator 6. Whitepaper. EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí

ColorNavigator 6. Whitepaper. EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí Whitepaper ColorNavigator 6 EIZO ColorNavigator 6 Základní charakteristika a stručný popis funkcí EIZO kalibrační software ColorNavigator byl vyvinutý společností EIZO a slouží k jednoduché a přesné kalibraci

Více

Operátor zhotovení tiskových forem. Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Operátor zhotovení tiskových forem. Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Operátor zhotovení tiskových forem (kód: 4-05-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 4) Týká se povolání: Operátor

Více

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1.1. Tvorba obsahu tištěného materiálu V první fázi výroby jakékoliv tiskoviny autor nejprve tvoří obsah materiálu - píše knihu a tvoří ilustrace, fotí, sbírá články do časopisu,

Více

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ČISTÁ SÍLA BARVY Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ColorChecker Passport je tak šikovný a užitečný, že si ho budete chtít vzít na každé focení s sebou! ColorChecker Passport kombinuje

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

DTP 2. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Radek Fiala DTP 2

DTP 2. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Radek Fiala DTP 2 DTP 2 Radek Fiala fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 PostScript Požadavky na obsah PS dokumentu PS dokument je program, který může být (stejně jako program v jiných programovacích jazycích)

Více

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Arnošt Nečas Marketing manager GRAFIE CZ Jan Štor Odborný konzultant GRAFIE CZ Agenda Základy digitálních obrazů Kvalita obrazu

Více

Kapitola 11 / Barevný tisk

Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk Petr Lobaz, 2. 5. 2007 Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými

Více

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) Kapitola 11 / Barevný tisk s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými parametry (krytí,

Více

VĚRNOST BAREVNÉ TISKOVÉ REPRODUKCE

VĚRNOST BAREVNÉ TISKOVÉ REPRODUKCE VĚRNOST BAREVNÉ TISKOVÉ REPRODUKCE Jan Kaiser Abstrakt Mohu svůj tiskový systém použít pro digitální nátisk vyhovující ISO normě 12647? Je kalibrace systému, kterou jsem si zaplatil, skutečně efektivní?

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO, ŠMAHOVA 110, 627 00 BRNO Maturitní okruhy Obor vzdělání: 34-41-M/01 Polygrafie PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK Třída: P4 2013/2014 Polygrafická produkce. Obecné rozdělení polygrafických

Více

Metody tisku CTP a CTF

Metody tisku CTP a CTF ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Metody tisku CTP a CTF semestrální práce Marie Fialová Martina Hulanová Editor:Ludvika Fialova

Více

Systémy tisku CTP a CTF

Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie Kartografické polygrafie a reprografie Systémy tisku CTP a CTF semestrální práce Fialová

Více

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Jan Kaiser Fomei a.s., Hradec Králové Kaiser@fomei.com, +420 603 587 898 červen 2012 Který obraz je správný?

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

SOFTPROOFING ŘEŠENÍ PRO NOVINY A ČASOPISY

SOFTPROOFING ŘEŠENÍ PRO NOVINY A ČASOPISY SOFTPROOFING ŘEŠENÍ PRO NOVINY A ČASOPISY www.swel.cz Strana -2- VERIPRESS KLIENT SERVER SYSTÉM NEOMEZENÝ POČET PŘIPOJENÝCH KLIENTŮ BĚŽÍ NA ŘADĚ PLATFOREM OPERAČNÍ SYSTÉMY WINDOWS 2003, XP, VISTA, (64

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Správce tiskových dat (kód: 34-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Správce tiskových

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk ofsetový tisk Autor:

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk

Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk Základní charakteristika Jediný program pro přípravu dat určených pro VLF tisk pracující pod systémem Windows i Mac Pracuje se všemi softwarovými

Více

Š E D O T Ó N O V Á A B A R E V N Á K A L I B R A C E

Š E D O T Ó N O V Á A B A R E V N Á K A L I B R A C E Š E D O T Ó N O V Á A B A R E V N Á K A L I B R A C E Z O B R A Z O V A C Í C H Z A Ř Í Z E NÍ CÍLE LABORATORNÍ ÚLOHY 1. Seznámení se s metodami šedotónové a barevné kalibrace fotoaparátů, kamer, snímků

Více

Profi Tip Válce barevníků a vlhčících zařízení

Profi Tip Válce barevníků a vlhčících zařízení Print Media Academy Profi Tip Válce barevníků a vlhčících zařízení Předmluva Bernd Schopp ředitel Print Media Academy vážení čtenáři, v tomto novém vydání Profi Tipu se zaměříme na systémy barevníků a

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Správa barev. Složky správy barev. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. prosince 2012. www.isspolygr.cz

Správa barev. Složky správy barev. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. prosince 2012. www.isspolygr.cz Složky správy barev www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. prosince 2012 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Předtisková příprava

Předtisková příprava ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Předtisková příprava semestrální práce Jindřich Dudek Kateřina Konečná V Praze dne 2. 6.

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Základní pojmy v počítačové grafice

Základní pojmy v počítačové grafice Základní pojmy v počítačové grafice Grafika na počítači 16. 9. 2008 Veronika Tomsová 1 Barevný výtažek = Color separation. Černobílý obraz, který po vytištění danou výtažkovou barvou společně s ostatními

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. PŘEDVOLBY K TISKU pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.

Více

Specifikace potisku DVD 5

Specifikace potisku DVD 5 Strana 1 (celkem 5) Specifikace potisku DVD 5 Varianta 1 Varianta 2 Obrázek č. 1 Strana 2 (celkem 5) Specifikace potisku DVD 9 ø36 - ø118 mm Pokovená oblast min. ø19 mm max. ø118 mm Obrázek č. 2 Strana

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x PostScript + přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS5/CS6 Acrobat Distiller nastavení

Více

Color Management System

Color Management System ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Color Management System semestrální práce Lena Bajusová Stanislava Balcarová V Praze dne

Více

Podle 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji pro školní rok 2017/2018 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky:

Podle 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji pro školní rok 2017/2018 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Podle 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji pro školní rok 2017/2018 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Třída 4.S Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU

Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU Společnost Epson věří, že dokážete využít naplno všechny možnosti tiskárny. PŮSOBIVÁ KVALITA, VÝJIMEČNÉ TISKÁRNY. Zkušenosti společnosti Epson

Více

Správa barev pro inkjet zavedení nového materiálu do tisku, kalibrace a profilace (I.: teoretická část)

Správa barev pro inkjet zavedení nového materiálu do tisku, kalibrace a profilace (I.: teoretická část) Správa barev pro inkjet zavedení nového materiálu do tisku, kalibrace a profilace (I.: teoretická část) 1 Cíl práce Předmětem práce je optimalizace správy barev pro zavedení nového substrátu do tisku ve

Více

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura Podle 79, odst. 3 školského zákona stanovuji pro školní rok 2015/2016 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška Praktická zkouška z odborného

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Art grafik (kód: 34-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Grafik pro média Kvalifikační

Více

Systémy tisku CTP a CTF

Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie Systémy tisku CTP a CTF Semestrální práce Petr Pleyer, Tomáš Robb Kartografická polygrafie

Více

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu 1. kontakt se zákazníkem Vytvoření korektního InD dokumentu 2. formát výsledného dokumentu čistý formát (ČF) 3. počet kusů náklad 4. potiskovaný materiál bod 2. až 4. volba tiskové techniky (TT) + barevnost

Více

Fiery Color Profiler Suite

Fiery Color Profiler Suite 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 19. března 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Color Profiler Suite...9 Novinky v této verzi...9

Více

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO10. Správa barev

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO10. Správa barev Správa barev Přenos barevné a obrazové informace I Každodenn dodenní problémy s přenosem... p en samý dokument vypadá jinak, když: je vytištěn na různých tiskárnách je vyobrazen na různých monitorech je

Více

Správa barev. Úvod. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 5. září 2012. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 1 Název: Úvod.

Správa barev. Úvod. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 5. září 2012. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 1 Název: Úvod. Úvod www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 5. září 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7 Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi. Dříve než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma Možnosti potisku, grafické y k tisku a velikosti písma 1. Grafické y pro zpracování náhledu potisku: loga a obrázky dodat v křivkách (soubor.pdf nebo.ai nebo.cdr) u textů si můžete specifikovat font písma

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf pro DTP studio (kód: 34-030-N) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf

Více

Správa barev pro inkjet zavedení nového materiálu do tisku, kalibrace a profilace (I.: teoretická část)

Správa barev pro inkjet zavedení nového materiálu do tisku, kalibrace a profilace (I.: teoretická část) Správa barev pro inkjet zavedení nového materiálu do tisku, kalibrace a profilace (I.: teoretická část) 1 Cíl práce Předmětem práce je optimalizace správy barev pro zavedení nového substrátu do tisku ve

Více

Tato norma byla prodana firme: SVAZ POLYGRAFICKYCH PODNIKATELU ICO: 00248525 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!

Tato norma byla prodana firme: SVAZ POLYGRAFICKYCH PODNIKATELU ICO: 00248525 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem! Tato norma byla prodana firme: SVAZ POLYGRAFICKYCH PODNIKATELU ICO: 00248525 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 37.100.01 Srpen 2008 Technologie grafické výroby Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků,

Více

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE Firma Trimos jako jedna z mála na světě vyrábí komplexní program kontrolních a nastavovacích přístrojů. Jsou nezbytným pomocníkem při kontrole, seřízení a nastavení nástrojů a jejich

Více

Příloha č. 4 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 1 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 4 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 1 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 4 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 1 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Odborné vzdělávání pro tiskaře Název vzdělávacího kurzu:

Více

Zvolte si správný monitor pro vaši práci

Zvolte si správný monitor pro vaši práci 1. Hobby fotograf a marketingová oddělení 2. Náročný fotograf, grafik a postprodukce 3. Rozdělení monitorů podle použití 4. Profesionál v oblastech foto, grafiky a videa 5. 4K monitory EIZO ta pravá pastva

Více

Přímé barvy PANTONE. Vše o přímých barvách PANTONE a měření barev

Přímé barvy PANTONE. Vše o přímých barvách PANTONE a měření barev Přímé barvy PANTONE Vše o přímých barvách PANTONE a měření barev Poznámky 2 Závěr Měření barev Vzorníky srovnávací Vzorníky speciální Přímé barvy Vzorníky MYK Úvod Vše o přímých barvách PANTONE a měření

Více

Přímé barvy PANTONE. Vše o přímých barvách PANTONE a měření barev

Přímé barvy PANTONE. Vše o přímých barvách PANTONE a měření barev Přímé barvy PANTONE Vše o přímých barvách PANTONE a měření barev Poznámky 2 Závěr Měření barev Vzorníky srovnávací Vzorníky speciální Přímé barvy Vzorníky MYK Úvod Úvod Úvod o to jsou přímé barvy? Jsou

Více

IQ Easy firmy Simco-ION

IQ Easy firmy Simco-ION IQ Easy firmy Simco-ION Nová generace výrobků pro ovládání statické elektřiny SOUHRN: Firma Simco-ION představuje novou generaci výrobků pro eliminaci statické elektřiny, elektrostatické nabíjení a měření

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

Jak používat návod. Software určený pro kalibraci monitorů ColorEdge. Snadno pochopitelný. Monitory ColorEdge společnosti EIZO se správou

Jak používat návod. Software určený pro kalibraci monitorů ColorEdge. Snadno pochopitelný. Monitory ColorEdge společnosti EIZO se správou Software určený pro kalibraci monitorů ColorEdge Snadno pochopitelný Jak používat návod Monitory ColorEdge společnosti EIZO se správou barev jsou oporou pro širokou škálu tvůrčích oborů. Tento návod poskytuje

Více

O čem si něco povíme

O čem si něco povíme 1 O čem si něco povíme co to vlastně je předtisková příprava (prepress) různé způsoby tisku (offset, flexo, digital printing,...) správa barev inkousty, barevné prostory, profily RIP (raster image processor),

Více

Směrnice pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin

Směrnice pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Směrnice pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Pravidla pro vytvoření korektního PostScriptu (PS) Pro vytvoření korektního PS souboru z grafických aplikací je možné použít originální postscriptový

Více

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma (Color Management) Zpracoval: Emerich Slabý (2007) Obsah: Kalibrace monitoru 3 Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma 3 Krok 1 volba postupu kalibrace 4 Krok 2 pojmenování

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Grafik pro digitální média (kód: 34-045-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma!

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! EWM Xnet Řízení kvality pro celý proces svařování Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! ewm Xnet Procesy svařování podporované sítí Analýza, kontrola a správa Využijte potenciál inovativních procesů svařování

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

Pracovní verze SPP ČSN ISO :2013. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS červen 2014

Pracovní verze SPP ČSN ISO :2013. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS červen 2014 Pracovní verze SPP ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 37.100.01 červen 2014 Technologie grafické výroby Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku Část 2: Postupy ofsetového tisku ČSN

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat 2013 Aktuální PDF informace jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.leykamletsprint.com Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Profi Tip. Tipy při problémech v tiskárně. Vydání 1/2006

Profi Tip. Tipy při problémech v tiskárně. Vydání 1/2006 Profi Tip Tipy při problémech v tiskárně Vydání 1/2006 2 Předmluva Bernd Schopp Ředitel Print Media Academy Milí čtenáři, na kvalitu vašich tiskových produktů působí celá řada faktorů: vedle samotného

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barev Průvodce kvalitou barev pomáhá uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

Kalibrace analytických metod

Kalibrace analytických metod Kalibrace analytických metod Petr Breinek BC_Kalibrace_2010 Měřící zařízení (zjednodušeně přístroje) pro měření fyzikálních veličin musí být výrobci kalibrovaná Objem: pipety Teplota (+37 C definovaná

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

Technologie tisku. Radek Fiala. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Technologie tisku. Radek Fiala. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Příprava tisku Montáž Rozlišujeme dva typy montáže předlohová montáž skládání stránky/archu z předloh (např. obrázky, text na papíře... ) výsledkem

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Správa barev. PS a PDF. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 13. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 18 Název: PS a PDF

Správa barev. PS a PDF. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 13. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 18 Název: PS a PDF PS a PDF www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 13. února 2013 Strana: 1/13 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Více