Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004"

Transkript

1 Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004 v Kč Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství % 1037 Celospolečenské funkce lesů % 633 Univerzální kolový traktor pro lesní hospodářství % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby % 2123 Programy podpory rozvoje průmyslových zón % 406 Průmyslová zóna Zlín - východ % 6121 Budovy, haly a stavby % 634 Revitalizace areálu Svitu a přípr.nových zón % 6121 Budovy, haly a stavby % 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus % 254 Výpočetní technika (HW) % 6125 Výpočetní technika % 611 Slavnostní osvětlení vánočních stánků % 6129 Nákup hmot.investičního majetku j.n % 613 Orientační mapový systém města Zlína % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 22 Doprava % 2212 Silnice % 71 Propojení silnice I/ % 6121 Budovy, haly a stavby % 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám % 128 Výkupy pozemků pod komunikacemi % 6130 Pozemky % 403 Příprava investic na síti státních komunikací (I/49, Prštné, Lešná) % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 449 Silnice - akce OkÚ Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť % 6121 Budovy, haly a stavby % 465 Projektová dokumentace OD % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 572 Rek.MK hradu Malenovice vč.parkoviště a chodníku % 6121 Budovy, haly a stavby % 573 Rekonstrukce komunikace Želechovice - Nad Školou % 6121 Budovy, haly a stavby % 594 Rek. MK Kostelec - Zlínská - Na Rusavě % 6121 Budovy, haly a stavby % 616 Rekonstrukce MK Kudlovské Paseky % 6121 Budovy, haly a stavby % 623 Napojení lokality Boněcké rybníky na dopravu a IS % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 635 Propojení MK v prům.zóně do Lužkovic % 6121 Budovy, haly a stavby % 636 Rekonstrukce komunikace včetně kanal. - Bří Jaroňků % 6121 Budovy, haly a stavby % 637 Štípa, komunikace a inž.sítě - větev "D2" % 6121 Budovy, haly a stavby %

2 737 Obchvat Zálešné % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 756 Mikroskopické modelování dopravy pro pravobřežní komunikaci % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 757 Kamerový systém - propojení tř.t Bati - Podvesná XVII % 6121 Budovy, haly a stavby % 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n % 143 Chodník Kudlov - I.-III.etapa % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 145 Chodník Salaš % 6121 Budovy, haly a stavby % 157 Cyklostezka ZOO - Lešná % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 6130 Pozemky % 461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť % 6121 Budovy, haly a stavby % 465 Projektová dokumentace OD % 6121 Budovy, haly a stavby % 569 Chodník Kudlov - K majáku % 6121 Budovy, haly a stavby % 570 Bezbariérové úpravy chodníků % 6121 Budovy, haly a stavby % 591 Chodník podél silnice III/ Štípa % 6121 Budovy, haly a stavby % 617 Rekonstrukce chodníku Benešovo nábřeží % 6121 Budovy, haly a stavby % 638 Propojovací chodník mezi Vršava I. a ul.sokolská % 6121 Budovy, haly a stavby % 639 Chodník v místě zbourané kapličky - Velíková % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 640 Chodník z návsi v Lužkovicích směr Hvozdná % 6121 Budovy, haly a stavby % 641 Realizace páteřní trasy cyklostezek % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 642 Rekonstrukce chodníku TGM - I.část % 6121 Budovy, haly a stavby % 643 Chodník ke koupališti Riviéra % 6121 Budovy, haly a stavby % 746 ZTV k rodinným domům Štípa za MŠ II.etapa % 6121 Budovy, haly a stavby % 2221 Provoz veřejné silniční dopravy % 229 DSZO,s.r.o.(IČ: ) na nákup vozů MHD % 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám % 744 Dopravní terminál - přestupní uzel MHD % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 23 Vodní hospodářství % 2310 Pitná voda % 47 Vodovody a kanalizace,a.s. IČ: , vodovod Velíková % 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám % 330 Vodovod Želechovické paseky % 6121 Budovy, haly a stavby %

3 422 Nákup akcií VaK a vypořádání hlasovacích práv % 6201 Nákup akcií % 439 Vodovod Kostelec % 6121 Budovy, haly a stavby % 448 Vodní hospodářství - akce OkÚ Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 644 Vodovod Zlín - Slanica % 6121 Budovy, haly a stavby % 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly % 48 Kanalizace Lhotka % 6121 Budovy, haly a stavby % 50 Kanalizační sběrač - Želechovice % 6121 Budovy, haly a stavby % 53 Kanalizace Mladcová % 6121 Budovy, haly a stavby % 160 Kanalizace Štípa - větev D % 6121 Budovy, haly a stavby % 331 Kanalizace Jaroslavice - II. D etapa % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 333 Projektová dokumentace - kanalizace % 6121 Budovy, haly a stavby % 441 Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš % 6121 Budovy, haly a stavby % 446 Kanalizace - akce OkÚ Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 467 Rekonstrukce kanalizace Mladcová - U hřiště % 6121 Budovy, haly a stavby % 502 Pasportizace a rekonstrukce kanalizací % 6121 Budovy, haly a stavby % 592 Ul. K Majáku - odkanalizování BD % 6121 Budovy, haly a stavby % 629 Rekonstrukce kanalizace Lazy, ul.kamenná % 6121 Budovy, haly a stavby % 645 Vyvolané investice z důvodů oprav kanalizace % 6121 Budovy, haly a stavby % 721 Rekonstrukce kanalizace u budovy Jaroslavice č % 6121 Budovy, haly a stavby % 2333 Úpravy drobných vodních toků % 388 Štípský potok - rekonstrukce a čištění koryta toku % 6121 Budovy, haly a stavby % 622 Hrazení bystřin - přítok Paseckého potoka % 6130 Pozemky % 31 Vzdělávání % 3111 Předškolní zařízení % 515 MŠ - Zabezpečovací zařízení % 6121 Budovy, haly a stavby % 601 MŠ M. Knesla - rekonstukce objektu a zahrady % 6121 Budovy, haly a stavby % 646 MŠ Budovatelská - výměna oken % 6121 Budovy, haly a stavby % 647 MŠ Kostelec-Štípa - GO kotelny vč. MaR a PD % 6121 Budovy, haly a stavby % 648 MŠ Malenovice rek.sociál.zařízení a rozvodů vody % 6121 Budovy, haly a stavby %

4 649 MŠ Slovenská výměna oken % 6121 Budovy, haly a stavby % 650 MŠ - vybavení top.systémů termoreg.ventily % 6121 Budovy, haly a stavby % 651 MŠ Slínová - GO kotelny vč. PD % 6121 Budovy, haly a stavby % 652 MŠ Prštné - GO kotelny vč. PD % 6121 Budovy, haly a stavby % 653 MŠ Kolektivní dům - GO střechy % 6121 Budovy, haly a stavby % 751 MŠ Podhoří - řešení areálu zahrady a hřiště % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 758 MŠ Kudlov - rekonstrukce zahrady % 6121 Budovy, haly a stavby % 769 MŠ Družstevní - rekonstrukce sociál.zařízení % 6121 Budovy, haly a stavby % 3113 Základní školy % ZŠ - Štípa - přestavba auly na učebny % 6121 Budovy, haly a stavby % ZŠ - GO střechy pavilonu U % 6121 Budovy, haly a stavby % ZŠ - rekonstrukce plynové kotelny % 6121 Budovy, haly a stavby % ZŠ - dokončení GO budov % 6121 Budovy, haly a stavby % ZŠ - výměna oken, zateplení fasády % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % ZŠ - výměna oken % 6121 Budovy, haly a stavby % ZŠ - GO výměník. stanice vč.měření, regulace a PD % 6121 Budovy, haly a stavby % 660 ZŠ - vybavení termoregul.ventily % 6121 Budovy, haly a stavby % ZŠ - GO budovy školy, křídlo A % 6121 Budovy, haly a stavby % ZŠ - Rekonstrukce střechy a spojovacího krčku % 6121 Budovy, haly a stavby % ZŠ - GO budovy školy, křídlo B (býv. "6.ZŠ") % 6121 Budovy, haly a stavby % 749 Zabezpečovací systémy škol % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 763 Nákup multifunkčních malotraktorů % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % ZŠ - rekonstrukce školního hřiště % 6121 Budovy, haly a stavby % 3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzděl % 313 ŠJ - Strojní investice a moder. kuchyň. zařízení % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 557 Rekonstrukce a dovybavení stravovacích zařízení % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 662 ŠJ Štípa - přístavba a rek. vč. PD % 6121 Budovy, haly a stavby % 663 Školská strav. zařízení - zabezpečovací zařízení %

5 6121 Budovy, haly a stavby % 3149 Ost. zaříz. související s vých.a vzděl.mládeže j.n % 754 Dětský domov Lazy - rekonstrukce topení % 6121 Budovy, haly a stavby % 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky % 3311 Divadelní činnost % 664 MDZ IČ: , výměna sedaček v sále % 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím % 665 MDZ IČ: , vým. oken dveř.vstupů v hl. budově % 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím % 724 MDZ IČ: , rekonstrukce Divadélka v klubu % 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím % 738 MDZ IČ: výměna podlahovin % 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím % 3312 Činnost uměleckých souborů % 554 Objekt A - Kongresové centrum Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 3313 Film.tvorba,distrib., kina a shrom.audio archiv % 666 Velké kino - výměna sedaček % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 720 Velké kino - rekonstrukce ozvučení % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 3314 Činnosti knihovnické % 771 Rekonstrukce vstupních dveří KKFB % 6121 Budovy, haly a stavby % 3319 Záležitosti kultury j.n % 553 Alternativa - Kulturní institut Kolektivní dům Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 554 Objekt A - Kongresové centrum Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 624 Zastřešení mobilního podia % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků % 593 Rekonstrukce Zámku Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 3322 Zachování a obnova kulturních památek % 359 Rekonstrukce obchod. a společenského centra Malá scéna % 6121 Budovy, haly a stavby % 548 Program regenerace městské památkové zóny % 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz.osob % 824 Pořízení zámeckého areálu Klečůvka % 6121 Budovy, haly a stavby % 6130 Pozemky % 34 Tělovýchova a zájmová činnost % 3412 Sportovní zařízení v majetku obce % 366 II. ledová plocha vč. PD - Březnická % 6121 Budovy, haly a stavby % 602 Rekonstrukce a dostavba hřiště u 10. ZŠ % 6121 Budovy, haly a stavby % 603 Rekonstrukce hřiště u 11.ZŠ % 6121 Budovy, haly a stavby %

6 607 Steza Zlín IČ: , investiční dotace % 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám % 668 Dobudování koupaliště "Zelené" % 6121 Budovy, haly a stavby % 722 Sokolovna - umělý povrch hřiště % 6121 Budovy, haly a stavby % 731 Oplocení hřiště v Jaroslavicích % 6121 Budovy, haly a stavby % 742 Sportovní klub JUDO - přístavba a rekonstrukce % 6121 Budovy, haly a stavby % 743 Steza Zlín IČ: , zatravnění koupal. Zelené % 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám % 748 Steza Zlín IČ: , celková rekonstrukce prostor dět.bazénu % 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám % 3419 Tělovýchovná činnost j.n % 366 II. ledová plocha vč. PD - Březnická % 6121 Budovy, haly a stavby % 500 SK Zlín IČ:531944, Rekonstrukce fotbalového stadionu % 6322 Investiční transfery občanským sdružením % 612 SK Policie IČ: , nákup koně % 6322 Investiční transfery občanským sdružením % 667 Rožšíření systému pravidelných mimoškol.sport.akcí % 6121 Budovy, haly a stavby % 668 Dobudování koupaliště "Zelené" % 6121 Budovy, haly a stavby % 669 SK Zlín IČ: , rekonstrukce hrací plochy SH SK % 6121 Budovy, haly a stavby % 6322 Investiční transfery občanským sdružením % 670 Výstavba a rekonstrukce sportovišť % 6121 Budovy, haly a stavby % 723 SK Zlín IČ:531944, tribuna na fotbal.stadionu % 6322 Investiční transfery občanským sdružením % 764 TJ Sokol Zlín IČ: , rekonstrukce sokolovny % 6322 Investiční transfery občanským sdružením % 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n % 413 Hvězdárna Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 561 Aquapark ve Zlíně % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 711 Přírodní koupaliště Zbožensko % 6121 Budovy, haly a stavby % 35 Zdravotnictví % 3511 Všeobecná ambulantní péče % 726 MUDr.M. Karlíček IČ: , monitoring hodnot TK a EKG % 6312 Inv.dotace podnik.subjektům-fyzickým osobám % 3522 Ostatní nemocnice % 725 Baťova kraj.nemocnice IČ:89915, hyperbarická komora % 6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím % 3529 Ústavní péče j.n % 503 Rekonstrukce zahrady - Stacionář % 6121 Budovy, haly a stavby % 732 Stacionář - výměna oken % 6121 Budovy, haly a stavby % 3531 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví % 760 Zdrav. ústav IČ: , nákup spirometru %

7 6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím % 3539 Jiná zdravotnická zařízení j.n % 699 Centrum pro respiračně oslabené děti - výměna oken % 6121 Budovy, haly a stavby % 759 Centrum pro respiračně oslabené děti - rek.podlahy kuchyně % 6121 Budovy, haly a stavby % 3541 Prevence před drogami, alk.,nikotinem a j.návyk.l % 736 Skatepark - překážky % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 3549 Speciální zdravotnické programy a péče j.n % 727 Baťova kraj.nem. IČ:89915, přístroj na vyhledáv.cholelitiázy % 6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím % 728 Baťova kr.nem. IČ:89915, markery rizika kardiovask.onem.u diab % 6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím % 729 Baťova kraj.nem. IČ:89915, přístroj na screen vyšetření % 6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím % 730 Nemocnice Atlas IČ: , monitorování EKG dle Holtera % 6359 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám % 36 Bydlení, služby a územní % 3612 Bytové hospodářství % 475 OS JS Podlesí (162 b.j.) % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 671 Díly rekonstrukce výtahů % 6121 Budovy, haly a stavby % 672 Instalace elektron.zařízení pro použ. výtahů % 6121 Budovy, haly a stavby % 673 Okružní PD na rekonstrukci fasády % 6121 Budovy, haly a stavby % 674 Nad Ovčírnou osazení patních armatur TUV % 6121 Budovy, haly a stavby % 675 I.,II.segment - osazení termoregul.ventilů % 6121 Budovy, haly a stavby % 676 Osazení vodoměrů na SV v domech v majetku města % 6121 Budovy, haly a stavby % 677 Středová 4697/G18 - montáž bezpečnostního zařízení % 6121 Budovy, haly a stavby % 678 Zálešná rekonstrukce výtahu % 6121 Budovy, haly a stavby % 679 Eliminace negativních vlivů nové zástavby % 6121 Budovy, haly a stavby % 680 OS JS Podlesí - IV.etapa % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 6130 Pozemky % 681 U Slanice vybud. kanal. a vod.přípojky % 6121 Budovy, haly a stavby % 682 Dlouhá zateplení štítu % 6121 Budovy, haly a stavby % 683 Realizace opatření vyplývající z povinného auditu TUV a ÚT % 6121 Budovy, haly a stavby % 684 Domy v majetku města Zlína - drobné investice % 6121 Budovy, haly a stavby % 685 Vestavba 3 ks výtahů Bartoš.čtvrť %

8 6121 Budovy, haly a stavby % 686 Kostelec vodovodní přípojka % 6121 Budovy, haly a stavby % 687 Vodní rekonstrukce výtahů % 6121 Budovy, haly a stavby % 688 Lipová doplnění záložního plyn. kotle ÚT % 6121 Budovy, haly a stavby % 3613 Nebytové hospodářství % 693 Technické zhodnocení domu č.p.83,lhotka u Tečovic % 6121 Budovy, haly a stavby % 741 Výstavba a rekonstrukce v prostoru "Pasáže Laguna" % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 3619 Programy rozv.bydlení a bytové hospodářství j.n % 404 Investiční půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení % 6460 Inv.půjčky obyvatelstvu % 529 Dot. občanům města Zlína na rek., opravy a rozvoj byt.jednotek % 6379 Investiční transfery obyvatelstvu j.n % 544 Investiční půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení II % 6460 Inv.půjčky obyvatelstvu % 3631 Veřejné osvětlení % 461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť % 6121 Budovy, haly a stavby % 689 VO - Nivy I % 6121 Budovy, haly a stavby % 690 VO - Sportovní - Dětská % 6121 Budovy, haly a stavby % 691 VO - Středová - Podlesí % 6121 Budovy, haly a stavby % 3632 Pohřebnictví % 375 Vybudování hřbitovní zdi s kolumbariem % 6121 Budovy, haly a stavby % 768 Pohřebnictví Zlín IČ: , vybudování přístavby garáže % 6313 Inv.dotace podnik.subjektům-právnickým osobám % 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí % 27 Plynofikace obce Zlín - Salaš % 6121 Budovy, haly a stavby % 445 Plynofikace Lužkovice - II. etapa % 6121 Budovy, haly a stavby % 447 Inženýrské sítě - akce OkÚ Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 3635 Územní plánování % 562 Revize územního plánu % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 614 Územní plán města Zlína vč. změn % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 706 Zástavba rodinných domů v části Želechovic % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n % 379 Výkup pozemků - nové žádosti % 6130 Pozemky % 579 Podnikatelský inkubátor % 6121 Budovy, haly a stavby % 6129 Nákup hmot.investičního majetku j.n % 692 Výkup pozemků - vlastník Svit a.s. Zlín % 6130 Pozemky %

9 767 Směny pozemků % 6130 Pozemky % 37 Ochrana životního prostředí % 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n % 574 Územní program snižování emisí a imisí znečišť.látek v ovzduší % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů % 694 Koncepce nakládání s odpady % 6121 Budovy, haly a stavby % 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů % 382 Sběrný dvůr Malenovice % 6121 Budovy, haly a stavby % 608 Kontejnerová stání % 6121 Budovy, haly a stavby % 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n % 766 Studie - bioodpady % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 3741 Ochrana druhů a stanovišť % 193 Zástavba lokality Vršava - útulek pro zvířata % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 625 ZOO, IČ:90026, ubikace a výběh lvů % 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím % 695 Progr. evidence psů prostřednictvím čipů na známkách % 6121 Budovy, haly a stavby % 696 ZOO, IČ:90026, přestavba pavilonu exot.zvěře na tropickou halu % 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím % 697 ZOO, IČ:90026, Staré muzeum - rekonstrukce % 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím % 698 ZOO, IČ:90026, rekonstrukce II.vstupu do ZOO % 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím % 3742 Chráněné části přírody % 384 Realizace Územního systému ekologické stability % 6130 Pozemky % 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana % 461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 512 Protipovodňová opatření Dřevnice v km 13,373, k.ú.příluky % 6121 Budovy, haly a stavby % 700 Protipovodňová opatření - suché poldry % 6121 Budovy, haly a stavby % 761 Protipovodňová ochrana - nákup čerpadel % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou % 196 Centrální park Jižní Svahy - II. etapa % 6121 Budovy, haly a stavby % 461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť % 6121 Budovy, haly a stavby % 547 Rekonstrukce parteru u zámku v sadu Svobody % 6121 Budovy, haly a stavby % 559 Univerzitní park % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby %

10 565 Úpravy veřejného prostranství v Prštném % 6121 Budovy, haly a stavby % 615 Obnova mechanismů OMZ % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 701 Zpřístupnění přírod. parku Žel.paseky pro rekreaci % 6121 Budovy, haly a stavby % 702 Budování areálů zdraví v městských lesích % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 703 Rekonstrukce návsi Želechovice % 6121 Budovy, haly a stavby % 704 Rekonstrukce prostoru Belveder % 6121 Budovy, haly a stavby % 705 Obnova dětských hřišť podle koncepce % 6121 Budovy, haly a stavby % 733 Městská rozhledna % 6121 Budovy, haly a stavby % 762 Úprava prostor před DPS Malenovice % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n % 450 Potoky - akce OkÚ Zlín % 6121 Budovy, haly a stavby % 695 Program evidence psů prostřednictvím čipů na známkách % 6111 Programové vybavení % 43 Sociální péče a pomoc % 4314 Pečovatelská služba % 610 DPS Malenovice - dům s chráněnými byty % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 707 Dům s chráněnými byty Bartošova čtvrť II % 6121 Budovy, haly a stavby % 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům % 708 Venkovní úpravy komun.a sanace vlhkosti KD Kvítková % 6121 Budovy, haly a stavby % 739 Rekonstrukce zastřešení vstupu do KD Kvítková % 6121 Budovy, haly a stavby % 755 Domovinka - Zálešná I/ rekonstrukce objektu % 6121 Budovy, haly a stavby % 4319 Soc.péče a pomoc st. a zdrav.postiž.občanům j.n % 709 Dům pokojného stáří - Jižní svahy % 6121 Budovy, haly a stavby % 770 "HANDICAP (?)" Zlín, pořízení automobilu % 6322 Investiční transfery občanským sdružením % 4341 Soc.pomoc os. v hmotné nouzi a obč.soc.nepřízpůsobivým % 745 Nízkoprahové centrum pro nepřizpůsobivé muže bez přístřeší % 6121 Budovy, haly a stavby % 53 Bezpečnost a veřejný pořádek % 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek % 88 MPZ - Úpravy budovy Městské policie Zlín % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 6121 Budovy, haly a stavby % 208 MPZ - datová síť % 6125 Výpočetní technika % 632 MPZ - Obnova vozového parku %

11 6123 Dopravní prostředky % 710 MPZ - Městský kamer. systém IV.-VI.etapa % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 740 MPZ - modulární digitální záznamový server ReDat 3 Lite % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 747 Operační místnost krizového štábu % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 55 Požární ochr. a integrovaný záchr.systém % 5512 Požární ochrana - dobrovolná část % 600 HZ Malenovice - rekonstrukce střechy % 6121 Budovy, haly a stavby % 61 Územní samospráva a státní správa % 6171 Činnost místní správy % 254 Výpočetní technika (HW) % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 6125 Výpočetní technika % 255 Programové vybavení (SW) % 6111 Programové vybavení % 256 Klimatizace v místnostech serverů a uzlech sítí % 6121 Budovy, haly a stavby % 306 Počítačové sítě - hlavní budova - nám. Míru % 6121 Budovy, haly a stavby % 307 Obnova počítačových sítí - Hluboká % 6111 Programové vybavení % 308 Počítačové sítě - nám. Míru 464 a Zarámí % 6121 Budovy, haly a stavby % 309 Počítačové sítě - Santražiny 3312 (MPZ a OMZ) % 6121 Budovy, haly a stavby % 397 Činnost místní správy - investice % 6121 Budovy, haly a stavby % 482 Rekonstrukce budovy radnice % 6121 Budovy, haly a stavby % 489 Kostelec rekonstrukce objektu % 6121 Budovy, haly a stavby % 510 Nasazování MIS CityWare na MMZ % 6111 Programové vybavení % 511 Aktualizace a správa DTMM % 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti % 528 Propojení budov obce III. typu % 6125 Výpočetní technika % 535 Nasazení "SQL verze" účetnictví a rozpočtu % 6111 Programové vybavení % 543 Nasazování "SQL verze" Personalistiky a mezd % 6111 Programové vybavení % 552 Frankovací stroj - podatelna tř. T. Bati % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 558 Kopírovací stroje A3 (4 ks) % 6125 Výpočetní technika % 571 Přípojka vody pro chaty Sirákov % 6121 Budovy, haly a stavby % 581 Cenová a hodnotová mapa % 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti % 583 Pasportizace a tvorba dalších digitálních podkladů % 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti %

12 595 Rekonstrukce jednací místnosti vybavení a úpravy % 6121 Budovy, haly a stavby % 596 Územní energetická koncepce SMZ % 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n % 598 Kamerový systém - zabezpečení radnice II.část % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 599 Myslivecká chata - napojení na kanalizační řad % 6121 Budovy, haly a stavby % 712 Rozšiřování metropolitní sítě % 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti % 6125 Výpočetní technika % 713 Softwarové a hardwarové vybavení pro IS MMZ % 6111 Programové vybavení % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 6125 Výpočetní technika % 714 Náhradní zdroje el.energie pro budovu radnice % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 715 Rekonstrukce WC a stupaček budova radnice % 6121 Budovy, haly a stavby % 716 Rekonstrukce výměníkové stanice vč.regulace budova radnice % 6121 Budovy, haly a stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 717 GSM brána mobilních telefonů % 6122 Stroje, přístroje a zařízení % 718 Modernizace výtahu budova radnice % 6121 Budovy, haly a stavby % 719 Rekonstrukce střechy a fasády - Prštné % 6121 Budovy, haly a stavby % 752 Doplnění systému EZS % 6121 Budovy, haly a stavby % 753 Velíková 53 - rekonstrukce objektu % 6121 Budovy, haly a stavby % CELKEM % Komentář k plnění rozpočtu Investice za rok 2004 Nevyčerpané finanční prostředky u investičních akcí jsou rozpočtovými opatřeními zařazovány do rozpočtu roku 2005.

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 600 000 600 000 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 600 000 600 000 100 1976 Terénní vozidlo odboru

Více

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2005

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2005 Plnění rozpočtu - Investice za rok 2005 v Kč Schválený Upravený Skutečnost SK/UR rozpočet [SR] rozpočet [UR] [Sk] % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 100 000 97 207 97% 1032 Podpora ostatních produkčních

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben 2015

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben 2015 Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben Příjmy (v tis. Kč) A 2013-2014 - Daňové příjmy - třída 1. 215 389 225 130 217 671 0 10 000 224 841 228 091 229 891 230 093 233

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Doplňující informace k podrozvaze k 31.12.2014 Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v podrozvaze. A) Účet 903 Ostatní majetek 1. Majetek vedený v příspěvkových

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Návrh provozních výdajů (v tis. Kč)

Návrh provozních výdajů (v tis. Kč) Návrh provozních výdajů (v tis. Kč) Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Provizorium Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 799 4 986 4 060 4 214 1031 Pěstební činnost 1 722 1 695 1 593 1 593 50 Výdaje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Doplňující informace k podrozvaze k 31.12.2013 Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v podrozvaze. A) Účet 903 Ostatní majetek 1. Majetek vedený v příspěvkových

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení. 1. Investiční akce Rekonstrukce ul. Moravní nábřeží křižovatka Akce zahrnuje instalaci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Velehradská třída Moravní nábřeží, doplnění indukčních smyček pro

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Co se do Předvolebníků nevešlo.

Co se do Předvolebníků nevešlo. Co se do Předvolebníků nevešlo. Investiční akce od roku 1999 do roku 2010 včetně délky opravených chodníků, plochy vybudovaných parkovišť a délky nových nebo opravených ulic a místních komunikací. 1999

Více

Souhrn příjmů a výdajů

Souhrn příjmů a výdajů Souhrn příjmů a výdajů Běžné výdaje 665 802 845 747 826 034 98% Kapitálové výdaje 494 386 545 852 417 213 76% Výdaje celkem 1 160 188 1 391 599 1 243 247 89% Příjmy 959 568 1 269 984 1 308 128 103% Financování

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2008

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2008 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2008 Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0 11 938 000 2 801 176 23 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů 0 6 283 000 2 286 173 36 1882 Projekt

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

OPERAČNÍ PLÁN. Zimní údržba silnic, místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ve vlastnictví města Zlína

OPERAČNÍ PLÁN. Zimní údržba silnic, místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ve vlastnictví města Zlína OPERAČNÍ PLÁN Zimní údržba silnic, místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ve vlastnictví města Zlína Technické služby Zlín, s. r. o. pro období 2013 2014 Seznam pracovníků TSZ, s. r. o.

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize Realizace kompletní inženýrské sítě kanalizace, vodovod v celé obci. Oprava

Více

67 926 61 318 60 630 Běžné výdaje

67 926 61 318 60 630 Běžné výdaje Sociální služby a zdravotnictví 114 841 108 057 99 907 111 841 106 293 95 807 OZSV Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti 1 910 1 805 1 500 OZSV Centra sociální pomoci (Farní charita) 1 000 1 350

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2005-2007 PŘÍJMY v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 005 2 006 2 007 1) Daňové příjmy 224 800 234 200 244 500 sdílené a výlučné daně 197 400 206 800 217 100 správní

Více

Schválený rozpočet pro rok 2016 VÝDAJE

Schválený rozpočet pro rok 2016 VÝDAJE 1014 2141 2212 2219 Ozdravování hospodářských zvířat - zatoulaní psi ( pobyt v útulku,veterinární péče) 25 000 - dar útulek Němčovice 5 004 Informační středisko - mzdové náklady 482 000 - DHDM stojan na

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko LUKA NAD JIHLAVOU Celkem dotazníků: 61 (z toho 37 ZŠ, dospělí 24) Výstavba Obecní budovy (ÚM, DPS, zdrav. středisko, hasičárna, hospodářský dvůr, sýpka, Erudito...

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2015

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2015 INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE 2015 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Zimní stadion Telč Realizace úspor energie v objektu MŠ Nerudova, Telč Zateplení objektu obřadní síně (ulice Lipky) v Telči Zateplení objektu -

Více

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci Jihlava (karta obce: B_5_188) A. OBEC Jihlava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 188 Kód obce PRVKUK 612.5.188. Kód obce (IČOB) 5967 (586846) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Specifické cíle Aktivity Alokace Výzvy Finanční nástroje Podání žádosti Veřejné

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008 Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 8 v tis. Kč PROVOZNÍ PŘÍJMY z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté transfery Ukazatel KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY z toho: příjmy z prodeje majetku ostatní

Více

Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční číslo: 26 003 117 Pořizovatel: Magistrát

Více

POUŽITÍ investičního fondu příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2015- přehled

POUŽITÍ investičního fondu příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2015- přehled POUŽITÍ investičního fondu příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2015- přehled Organizace Oček. stav k Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM Celkem zdroje Použití 2015 Akce Správa veřejného

Více

Dotaz: Odpověď. 1. Kolik ubylo na k.ú. Drnholec nad Lubinou, a na k.ú. Větřkovice u Lubiny od roku 1990 orné půdy.

Dotaz: Odpověď. 1. Kolik ubylo na k.ú. Drnholec nad Lubinou, a na k.ú. Větřkovice u Lubiny od roku 1990 orné půdy. Dotaz: 1. Kolik ubylo na k.ú. Drnholec nad Lubinou, a na k.ú. Větřkovice u Lubiny od roku 1990 orné půdy. 2. Celý text stavebního povolení "Stavby kanalizace v Lubině", plus informace o smlouvě s firmou

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice

Více

Návrh jmenovitých akcí a dotací (v tis. Kč)

Návrh jmenovitých akcí a dotací (v tis. Kč) jmenovitých akcí a dotací (v tis. Kč) Oddíl 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 392 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 301 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Název projektu: Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách Stavební práce: 11,674 mil. Kč Poskytovatel dotace: 9,999

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

MĚSTO VARNSDORF INVESTIČNÍ AKCE 2015

MĚSTO VARNSDORF INVESTIČNÍ AKCE 2015 MĚSTO VARNSDORF INVESTIČNÍ AKCE 2015 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Rozšíření MŠ v objektu ZŠ a MŠ Bratislavská Zhotovitel: Miroslav Hantych, Markvartice Cena díla: 1.089.000,00 Kč vč. DPH Multifunkční hřiště

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Rozpočet 2010 K návrhu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010 Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Komentář k návrhu m.č. Praha 20 - Horní Počernice na rok 2010 městské

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 27. 2. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 MĚSTO CVIKOV Městský úřad finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2016

Více

II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice

II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 44 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 567 060 16.a17.3. vratky dotací příspěvek na dávky v hmotné

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz 1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT

Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT Dne 02.06.2009 Město Sušice Plnění rozpočtu - rok 2008 Strana 1 účetnictví v tisících Kč ORG NÁZEV RS2008(01-12) RU2008(01-12) UC2008(01-12) RS-rozpočet schválený RU-rozpočet upravený UC-účetnictví -skutečné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více