Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů"

Transkript

1 Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

2 Vážený zákazníku, naše tiskárna poskytuje reprografické služby na profesionální úrovni. Děláme maximum pro to, abychom mohli být hrdi na výsledky své (a potažmo i Vaší) práce. Pro zajištění prvotřídních výstupů považujeme za nezbytné Vám sdělit následující informace: Tiskárna Dekameron (dále jen DKM) je ofsetová tiskárna zpracovávající zakázky systémem CtP z dat dodaných v elektronické podobě. Základní výhodou tohoto postupu je odstranění osvitu filmů. Zároveň je nezbytné zajistit požadovanou kvalitu dodávaných dat. Na vyžádání jsme připraveni poskytnout Vám všechny potřebné informace a technické parametry, které souvisí s technologiemi použitými při zpracování Vaší tiskové zakázky. Při nevyžádání těchto informací a parametrů máme za to, že jste s problematikou předtiskové přípravy, tisku a následných operací (knihařské zpracování, výsek, ražba, ) seznámen a tyto informace a parametry nevyžadujete. Dodaná data považujeme za závazná. Přebíráme zodpovědnost za obsahovou správnost dodaných dat připravených podle těchto směrnic. Neprovádíme kontrolu správnosti Vámi dodaných archových montáží, grafických návrhů, sazby, textů, bezpečné vzdálenosti sazby od okrajů ani správného umístění knihařských značek. Za chyby vzniklé nedodržením postupů a nastavení podle těchto směrnic zodpovídáte Vy jako zadavatel tisku, nelze je uznat jako oprávněnou reklamaci a vícenáklady, které v kvůli nim vzniknou během výroby, Vám budeme nuceni naúčtovat. Věříme, že tuto informaci pochopíte jako snahu o vzájemné navázání kvalitní a profesionální spolupráce. Václav Kameník Tiskárna Dekameron Dodržování těchto pokynů napomůže: bezproblémovému zpracování dat na CtP minimalizaci času potřebnému k jejich postoupení tiskárně dodržení termínu expedice dosažení maximální kvality tisku nenavyšování nadbytečných nákladů na zakázku 1

3 Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů Tiskárna DKM je vybavena systémem CtP ECRM Tiger Cat. Tyto směrnice shrnují základní požadavky na data pro zpracování systémem CtP. Data připravujte zásadně pomocí postscriptového ovladače (driver) ECRM Tiger Cat, který je pro operační systémy Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP a Macintosh volně k dispozici u obchodních zástupců DKM nebo ke stažení na internetové adrese: V souboru PPD Installation.pdf naleznete postup instalace ovladačů pro jednotlivé operační systémy. Obsah 1. Formát datových souborů 1.1. Uzavřené datové soubory 1.2. Otevřené datové soubory 1. 3 Vytvoření postscriptového souboru Kompozitní postscript Separovaný postscript Kompozitní PDF 2 Doporučení pro pre-press 2.1 Přetisk a soutisk 2.2 Stránka a značky 2.3 Písma 2.4 Rozlišení (dpi) 2.5 Rastry 2.6 Linky a písma 2.7 Přechody barev 2.8 Barevnost dat 2.9 Barevnost tisku 2.10 Tiskový rastr 3 Datové nosiče 3.1 Soubory 3.2 Opravy souborů 4 Makety 4.1 Digitální a chemické nátisky 4.2 Koncepční nátisky 5 Termín dodání dat Z důvodu opakovaně se objevujících chyb v dodávaných datech věnujte zvláště pozornost doporučením v bodě 2. 2

4 1. Formát datových souborů: 1.1. Uzavřené datové soubory: jako data pro CtP lze považovat pouze data v uzavřeném formátu postscript level 2, 3 (.eps,.ps,.prn), kompozitní CMYK (1 barevná stránka) i separovaný (jednotlivé pláty), PDF (verze 1.2, 1.3 a 1.4). PDF verze 1.5 a vyšší nepřijímáme Otevřené datové soubory: za data pro CtP nelze považovat soubory v otevřených formátech, zejména ne soubory.cdr,.ai,.tiff,.qxd,.indd,.doc apod. Máte-li potíže s vytvořením PS nebo PDF souboru, obracejte se na obchodní zástupce DKM, kteří Vám zajistí zpracování otevřeného formátu do dat pro CtP v grafickém studiu DKM. Zpracování otevřeného formátu není obsaženo v kalkulacích pro tisk, není-li uvedeno v kalkulaci jinak, a je účtováno hodinovou sazbou DTP prací grafického studia DKM. Před tiskem zakázky z otevřeného formátu je nutné provést autorskou korekturu zákazníkem na koncepčním nátisku v grafickém studiu DKM, jelikož při přenosu dat mezi různými počítači a OS může dojít k nezjištěným chybám (rozpadlé písmo, vypadané objekty, změna stylů, chybějící písmo apod.). DKM neprovádí autorskou korekturu bez zákazníka podle dodaných náhledových souborů nebo makety. Neprovede-li zákazník autorskou korekturu před započetím tisku, DKM nenese žádnou odpovědnost za obsahovou správnost zpracovaných dat Vytvoření postscriptového souboru: při vytváření postscriptového souboru používejte PPD soubor výhradně ECRM Tiger Cat, který je součástí ovladačů ECRM. Používáním PPD souboru (definiční soubor tiskárny) ECRM Tiger Cat předcházíte problémům při zpracování dat na RIPu DKM. Soubory vytvořené jiným typem PPD souboru nebo jiným typem ovladače nepříjímáme Kompozitní postscript: v prepress aplikaci vypněte volbu separace (separace vypnout). Pro přípravu kompozitního postscriptu nelze použít předseparované obrázky ve formátu DCS1 a DCS2 (jeden náhledový a čtyři nebo více datových souborů). Použití formátu DCS1 a DCS2 má za následek vytištění obrázku pouze v náhledu v nízkém rozlišení. Při použití kompozitního postscriptu nemusí soubor nést informaci o přetiscích a soutisku. Pro náročné soutisky doporučujeme používat spíše separovaný postscript s nastavením dostatečně velkých přetisků. O možnostech přetisků v kompozitním postscriptu se informujte u Vašeho dodavatele prepress aplikace. Pro tisk přímých barev (Pantone apod.) používejte zásadně separovaný postscript (viz formát separovaný postscript). K postscriptovému souboru dodávejte také kompozitní náhledové PDF. 3

5 1.3.2 Separovaný postscript: v prepress aplikaci zapněte volbu separace (separace zapnout). Pro přípravu separovaného postscriptu doporučujeme použít předseparované obrázky ve formátu DCS1 a DCS2 (viz výše), lze použít i obrázky ve formátu EPS single file kódované binárně nebo ASCII. Použití formátů EPS single file s jpeg kompresí má (z QuarkXPressu) za následek vytištění obrázku pouze v černé barvě. Separovaný postscript obsahuje informaci o přetiscích a soutisku. Pro náročné soutisky doporučujeme používat separovaný postscript s nastavením dostatečně velkých přetisků. Pro tisk přímých barev (Pantone apod.) používejte zásadně tento typ postscriptu. Separace přímých barev (jednotlivé pláty) neumís ujte do jednoho souboru společně se separacemi CMYK, ale do souboru samostatného. K postscriptovému souboru dodávejte také kompozitní náhledové PDF Kompozitní PDF: nepoužívejte separovaný PDF formát, ale pouze kompozitní vytvořením z kompozitního postscriptového souboru (viz formát kompozitní postscript). Pro vytvoření PDF nepoužívejte přímý export z prepress programů do PDF (kompatibilita prepress aplikací se standardem Adobe Acrobat není zaručena). PDF soubory připravujte zásadně vytvořením postscriptového souboru s PPD ovladačem ECRM Tiger Cat a následnou distilací programem Adobe Distiller. Vypínejte zavádění ICC profilů do obrázků EPS a TIFF. Vkládání ICC profilů má za následek změnu barevnosti obrázku. Při použití kompozitního PDF soubor neobsahuje informaci o přetiscích a soutisku. Pro náročné soutisky doporučujeme používat spíše separovaný postscript s nastavením dostatečně velkých přetisků. Pro tisk přímých barev (Pantone apod.) používejte zásadně separovaný postscript (viz formát separovaný postscript). 4

6 2 Doporučení pro pre-press: 2.1 Přetisk a soutisk: u separovaného postscriptu je přetisk a soutisk barev nastaven v souboru. Toto nastavení nemůže DKM změnit. U kompozitních postscriptových a PDF souborů DKM soutisk nenastavuje, pouze nastavuje u vektorových objektů a písma jako výchozí přetisk 100% černé barvy. V případě, že kompozitní soubor obsahuje informaci o přetiscích a soutisku, zachová DKM nastavení ze souboru. Tuto informaci sdělte obsluze zpracovávající data. CMYK Pro soutisk barev CMYK doporučujeme nastavení soutisků mezi jednotlivými barvami s přesahem nejméně 0,144 bodu (0,06 mm) (tato hodnota je standardní nastavení programu QuarkXPress). Standardní barvotisková černá je krycí (netransparentní) barva, ostatní barvy krycí nejsou (jsou transparentní). Přímé barvy (Pantone apod.) Pro soutisk přímých barev doporučujeme nastavení soutisků mezi jednotlivými barvami s přesahem nejméně 0,5 bodu (0,2 mm). Standardní zlatá a stříbrná barva Pantone jsou krycí (netransparentní) barvy, ostatní barvy krycí nejsou (jsou transparentní). Při nastavení přesahů však dávejte pozor, aby vlivem nasílení o přesah nedošlo u objektů (např. písmo) k zalití malých detailů, zejména je-li objekt ve tmavé barvě na světlém pozadí. Při tisku tenkých linek nebo malých objektů netransparentními barvami doporučujeme nastavení netransparentních barev jako přetiskových. Při tisku velkých ploch netransparentními barvami doporučujeme nenastavovat netransparentní barvy jako přetiskové, ale nastavit dostatečně velký soutisk mezi jednotlivými barvami (viz nastavení soutisku CMYK nebo Pantone, podle toho, o které barvy se jedná). V případě tisku velkých ploch netransparentními barvami s nastaveným přetiskem dbejte na to, aby se pod plochami nevyskytovaly motivy s příliš velkým kontrastem barev v opačném případě má tento motiv vliv na zatónování netransparentní barvy a dojde k promítnutí motivu do přetiskové plochy. Při tisku velmi malých negativních objektů (zejména písma nebo tenkých linek) na černém pozadí složeném ze všech separací CMYK dbejte na to, aby bylo odsazení separací CMY od objektu alespoň ve vzdálenosti 0,144 bodu (0,06 mm). Nenastavujte světlejší objekty na tmavějších pozadích jako přetiskové. Máte-li potíže s nastavením přetisků a soutisků, obra te se na obchodní zástupce DKM, kteří Vám zajistí zpracování otevřeného formátu do dat pro CtP v grafickém studiu DKM za podmínek uvedených v odstavci Otevřené datové soubory. V případě jiného nastavení nenese DKM odpovědnost za mírné nepřesnosti v soutisku barev. 5

7 2.2 Stránka a značky: stránka musí být při tisku do postscriptového souboru nastavena tak, aby výsledný obraz byl umístěn na straně v souboru přesně na střed (vertikálně a horizontálně). Stránka, která není umístěna na střed, bude ve výsledné archové montáži rovněž posunuta mimo střed strany. (1) (1) (2) (4) (3) Neprovádějte archové montáže. Zapínejte vkládání ořezových značek. (1) Vkládejte bezpodmínečně knihařské značky pro skládání, bigování, perforaci apod. s popisem značek. Nevkládání knihařských značek může mít za následek špatně provedenou elektronickou montáž nebo knihařské zpracování, zejména není-li dodána současně s daty maketa. Odstup ořezových a knihařských značek od čistého formátu nastavte nejméně na 5 mm. (2) Překreslení objektů na ořez (spad) nastavujte minimálně na 3 mm pro tisk méně rozsáhlých tiskovin. Při větším počtu stran nastavujte spad minimálně na 5 mm. (3) Bezpečnostní vzdálenost sazby od okraje čistého formátu dodržujte minimálně 4 mm, u tiskovin s větším počtem stran minimálně 5 mm. (4) Při nedodržení těchto vzdáleností může dojít k odříznutí části sazby, zejména u rozsáhlejších publikací. (viz obr.) 2.3 Písma: postscriptový nebo PDF soubor musí obsahovat všechna písma. Nevkládání písem do souborů má za následek vypadnutí textu. Používejte výhradně postscriptové fonty (Type 1, ATM). Při použití jiných typů písma může dojít k rozpadnutí textu. 6

8 2.4 Rozlišení (dpi): Obrázky ukládejte v rozlišení nejméně 1:1 na 300 dpi. Při nižším rozlišení dochází ke snižování ostrosti obrázku. Při ukládání obrázků nevkládejte ICC profily. Vkládání ICC profilů má za následek změnu barevnosti obrázku. Obrázky s kompresí ukládejte vždy s nejvyšší kvalitou. Při použití nižší kvality komprese dochází ke snížení ostrosti obrázku. 2.5 Rastry: nepoužívejte rastry nižší než 6 % v každé barvě. Rastry nižší než 6 % nemusí být vytištěny nebo můžou být vytištěny nepravidelně (špinění). 5 % 100 % 5 % 100 % 5 % 100 % 5 % 100 % 2.6 Linky a písma: nepoužívejte linky tenčí než 0,25 bodu (0,1 mm). Tenké linky nepoužívejte v rastrech, ale vždy ve 100 % a jako vektorové. Příliš tenké linky nemusí být vytištěny. 2.7 Přechody barev: nepoužívejte malé přechody v nízkých rastrech pod 6 % v každé barvě. Rastry nižší než 6 % nemusí být vytištěny nebo můžou být vytištěny nepravidelně (špinění). Vektorové přechody vytvářené v programech Corel Draw, Adobe Illustrator, QuarkXPress, InDesign apod. nedoporučujeme používat nebezpečí izolinií (pruhování). Doporučujeme nahradit vektorové přechody bitmapovými (TIFF, EPS, JPG apod.) s přidáním nepatrného šumu pro rozbití izolinií. V případě, že používáte vektorové přechody, nastavte při exportu hodnoty vyhlazení a úrovní na maximum pro minimalizaci efektu izolinií (pruhování). 5 % 50 % 7

9 2.8 Barevnost dat: všechny objekty (vektorové i bitmapové) musí mít barevnost CMYK nebo Pantone (podle barevnosti tiskoviny). Nepoužívejte objekty v barvovém modelu RGB, kvalita jejich separace není zaručena. Objekty v barvovém modelu RGB budou vytištěny jen v separacích CMY bez černé. Vypínejte zavádění ICC profilů do obrázků EPS a TIFF (zejména v souvislosti s přípravou PDF). Vkládání ICC profilů má za následek změnu barevnosti. C M Y K R G B 2.9 Barevnost tisku: základní separace CMYK při nastavení pro Euroscale tiskové barvy. Nárůsty tiskového bodu a celková barevnost závisí na typu potiskovaného papíru a tiskové denzitě podle tabulky Gretag (ISO). Nejsou-li dodány odpovídající vzory barevnosti, tisk bude proveden na standardní denzity dle tabulky Gretag (ISO) Tiskový rastr: není-li v objednávce specifikováno jinak, tisk bude proveden na standardní rozlišení 200 lpi nebo 175 lpi v závislosti na povrchu potiskovaného materiálu. 8

10 3 Datové nosiče: Data příjímáme na řádně označených přenosných médiích (CD, DVD) nebo přes chráněný účet na FTP serveru DKM. Zároveň je třeba zaslat avízo o odeslaných souborech na Termínem doručení dat se rozumí termín dokopírování kompletních souborů k zakázce na FTP server + avízo o umístění dat na FTP. Nemáte-li zřízený chráněný účet na FTP serveru, kontaktujte obchodního zástupce DKM. 3.1 Soubory: Separace přímých barev (jednotlivé pláty) umís ujte do samostatného souboru odděleně od separací CMYK, např.: obalka01_cmyk.ps a obalka01_pantone032.ps. Stránky musí být ukládány do souborů jednotlivě, tj. jeden soubor jedna stránka, nebo kompletně, tj. všechny strany v jednom souboru, v pořadí, v jakém se mají tisknout 1 10 Obálky posílejte vždy jednotlivě a očíslované, např.: 1. strana obalky, 2. strana obalky, 3. strana obalky, 4. strana obalky + hrbet apod. Dodávejte pouze soubory určené k tisku. Při pojmenovávání souborů nepoužívejte české znaky. Při eventuálním výskytu dvou stejných stran se za aktuální považuje soubor s pozdějším časem uložení. Pojmenovávání souborů musí být systematické, s číslem strany od čísla 1, např.: MAGAZIN001.ps, MAGAZIN002.ps atd. 3.2 Opravy souborů: při opravách je nutné dodržet pojmenování shodné s původní stranou se zřetelným označením NEW/NOVÝ. 9

11 4 Makety: dodávejte současně s daty. Je nutné dodávat makety ke všem složitějším tiskovinám, zejména u komplikovaných lomů a publikací o větším rozsahu je dodání makety nezbytné. Maketou se rozumí otisk dodávaných datových souborů (včetně tiskových značek), seřazených jako ve finálním produktu (včetně všívaných, vlepených nebo vkládaných příloh), označených číslem stránky a zajištěných proti rozpadnutí. Jiné soubory, které se mají v tiskárně dodatečně umístit, musí být v maketě na požadovaném místě přesně vlepeny (černobílý otisk). Při chybějící maketě nebo neshodě obsahu dat s dodanou maketou je považován za závazný obsah dodaných souborů. Pro vyloučení záměny s jinou zakázkou si vyhrazujeme právo nesmazatelně označit maketu. U zakázky, u které se provádí výsek, je třeba dodat i otisk výsekové formy. Není-li dodána, bere se za hranici výseku viditelná hranice tisku. 4.1 Digitální a chemické nátisky: dodávejte současně s daty. Nátisky se musí vyrábět zásadně ze souborů předávaných do CtP. Analogové a chemické (Cromalin, Matchprint) musí být vybaveny klínem pro kontrolu nárůstu tiskového bodu, digitální nátisk musí navíc dosahovat předem dohodnutých parametrů barevnosti. Nejsou-li dodány závazné vzory barevnosti, bude tisk proveden na standardní denzity podle tabulky Gretag (ISO). Závazné digitální a chemické nátisky poskytuje na vyžádání firma DKM. Pro vyloučení záměny s jinou zakázkou si vyhrazujeme právo nesmazatelně označit nátisk. Digitální a chemické nátisky nejsou součástí kalkulace a budou k zakázce přiúčtovány. 4.2 Koncepční nátisky: pro účely kontroly sazby a grafických objektů po zpracování na CtP poskytne DKM na vyžádání koncepční nátisk. Tento nátisk není barevně závazný a slouží pouze k hrubé kontrole obsahové správnosti s ohledem na technické požadavky uvedené v těchto směrnicích. Koncepční nátisky nejsou součástí kalkulace a budou k zakázce přiúčtovány. Pro vyloučení záměny s jinou zakázkou si vyhrazujeme právo nesmazatelně označit koncepční nátisk. 4.3 Vlastnosti nátisků: vzhledem k odlišné technologii výroby digitálních koncepčních a chemických nátisků od technologie ofsetového tisku může dojít mezi jednotlivými výstupy k barevným odchylkám. Koncepční nátisk je tištěn v nižším rozlišení než kontraktační nátisk nebo ofsetový tisk a může objekty, které nevyhovují technickým požadavkům na data v bodech , zobrazit jinak, než bude ve skutečnosti vytištěno. 10

12 5. Termín dodání dat: nejzazší termín dodání dat je sdělován zákazníkovi při přijetí objednávky. V případě problémů s dodanými daty nebo pozdějšího dodání dat si DKM vyhrazuje právo změnit termín expedice. Nový termín expedice bude zákazníkovi sdělen prostřednictvím obchodního zástupce DKM po obdržení a kontrole finálních dat. Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se seznámil s výše uvedenými pravidly a požadavky, a věříme, že se jimi v zájmu bezproblémového zpracování dat na CtP a dodržení termínu expedice budete řídit. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo přímo firmu DKM. Sestavil Václav Kameník 2005 Dekameron 11

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 TECHNIC HNICKÉ PARAMETR ARAMETRY PODKLADŮ PRO TISKÁRNU VANDR ANDRUC UCK SEDLČANY ZPRACOVÁVANÉ ANÉ STUDIEM GRAPHICLINE PRAHA 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 Strana #2 TEXTOVÉ

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat 2013 Aktuální PDF informace jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.leykamletsprint.com Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress

Více

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014 Ceník inzerce Hospodářské noviny Ekonom Respekt IN Magazín Víkend Proč ne?! Podnikání Finance ICT Revue Energetika Automobily Kariéra Marketing & Media Právní rádce Business Spotlight Moderní řízení Moderní

Více

Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk

Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk Zjednodušený manuál základních postupů, pojmů, doporučení a zásad při tvorbě tiskovin pro začátečníky nebo jen občasné

Více

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 ???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 2014 Ringier Axel Springer CZ a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém trhu, jehož portfolio tvoří 26 tištěných deníků a časopisů a 11 internetových

Více

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a Petr Lozan revize absolventské práce z Vyšší odborné školy grafické v Praze REVIZE 2 VERZE 2.7 Vyšší odborná škola grafická v Praze Absolventská

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Adobe noviny. Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE

Adobe noviny. Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE Adobe noviny Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE Krátké zprávy Aktuální novinky z distribuce Amos Software................................. 2 Adobe PressReady Poněkud ve stínu hlavní DTP události letošního

Více

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o.

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o. Adobe noviny Duben 2001, číslo 1 Z OBSAHU ČÍSLA NAJDETE Adobe Premiere 6.0 a After Effects 5.0 Dvě novinky pro zpracování digitálního videa popisuje Marek Cerman......... 2 Co je nového v InDesignu 1.5.2

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s.

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 2010 SVĚT MOTORŮ Chcete oslovit ty, kteří se rozhodují nad koupí aut a produktů s nimi spojených? Pak musíte sáhnout po Světu motorů, nejpopulárnějším

Více

Acrobat Business Tools umožňují. Vyplňovat a ukládat elektronické formuláře.

Acrobat Business Tools umožňují. Vyplňovat a ukládat elektronické formuláře. Adobe noviny Březen 2000, číslo 1 Opět větší! Již na 16 stran UVNITŘ NAJDETE TextSpy přichází do prodeje Jak se bude licencovat a kolik bude stát fulltextový vyhledávač pro CE jazyky...... 2 Technická

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad P. O. Box 21, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 IČ: 60458500 CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ze dne 11. 8. 2015 Schválil ředitel úřadu Ing. Karel Brázdil, CSc., č j. ZÚ-

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o.

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o. Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele společnosti unitedprint.com Česko s.r.o. se sídlem City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 27602737, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více