Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů"

Transkript

1 Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

2 Vážený zákazníku, naše tiskárna poskytuje reprografické služby na profesionální úrovni. Děláme maximum pro to, abychom mohli být hrdi na výsledky své (a potažmo i Vaší) práce. Pro zajištění prvotřídních výstupů považujeme za nezbytné Vám sdělit následující informace: Tiskárna Dekameron (dále jen DKM) je ofsetová tiskárna zpracovávající zakázky systémem CtP z dat dodaných v elektronické podobě. Základní výhodou tohoto postupu je odstranění osvitu filmů. Zároveň je nezbytné zajistit požadovanou kvalitu dodávaných dat. Na vyžádání jsme připraveni poskytnout Vám všechny potřebné informace a technické parametry, které souvisí s technologiemi použitými při zpracování Vaší tiskové zakázky. Při nevyžádání těchto informací a parametrů máme za to, že jste s problematikou předtiskové přípravy, tisku a následných operací (knihařské zpracování, výsek, ražba, ) seznámen a tyto informace a parametry nevyžadujete. Dodaná data považujeme za závazná. Přebíráme zodpovědnost za obsahovou správnost dodaných dat připravených podle těchto směrnic. Neprovádíme kontrolu správnosti Vámi dodaných archových montáží, grafických návrhů, sazby, textů, bezpečné vzdálenosti sazby od okrajů ani správného umístění knihařských značek. Za chyby vzniklé nedodržením postupů a nastavení podle těchto směrnic zodpovídáte Vy jako zadavatel tisku, nelze je uznat jako oprávněnou reklamaci a vícenáklady, které v kvůli nim vzniknou během výroby, Vám budeme nuceni naúčtovat. Věříme, že tuto informaci pochopíte jako snahu o vzájemné navázání kvalitní a profesionální spolupráce. Václav Kameník Tiskárna Dekameron Dodržování těchto pokynů napomůže: bezproblémovému zpracování dat na CtP minimalizaci času potřebnému k jejich postoupení tiskárně dodržení termínu expedice dosažení maximální kvality tisku nenavyšování nadbytečných nákladů na zakázku 1

3 Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů Tiskárna DKM je vybavena systémem CtP ECRM Tiger Cat. Tyto směrnice shrnují základní požadavky na data pro zpracování systémem CtP. Data připravujte zásadně pomocí postscriptového ovladače (driver) ECRM Tiger Cat, který je pro operační systémy Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP a Macintosh volně k dispozici u obchodních zástupců DKM nebo ke stažení na internetové adrese: V souboru PPD Installation.pdf naleznete postup instalace ovladačů pro jednotlivé operační systémy. Obsah 1. Formát datových souborů 1.1. Uzavřené datové soubory 1.2. Otevřené datové soubory 1. 3 Vytvoření postscriptového souboru Kompozitní postscript Separovaný postscript Kompozitní PDF 2 Doporučení pro pre-press 2.1 Přetisk a soutisk 2.2 Stránka a značky 2.3 Písma 2.4 Rozlišení (dpi) 2.5 Rastry 2.6 Linky a písma 2.7 Přechody barev 2.8 Barevnost dat 2.9 Barevnost tisku 2.10 Tiskový rastr 3 Datové nosiče 3.1 Soubory 3.2 Opravy souborů 4 Makety 4.1 Digitální a chemické nátisky 4.2 Koncepční nátisky 5 Termín dodání dat Z důvodu opakovaně se objevujících chyb v dodávaných datech věnujte zvláště pozornost doporučením v bodě 2. 2

4 1. Formát datových souborů: 1.1. Uzavřené datové soubory: jako data pro CtP lze považovat pouze data v uzavřeném formátu postscript level 2, 3 (.eps,.ps,.prn), kompozitní CMYK (1 barevná stránka) i separovaný (jednotlivé pláty), PDF (verze 1.2, 1.3 a 1.4). PDF verze 1.5 a vyšší nepřijímáme Otevřené datové soubory: za data pro CtP nelze považovat soubory v otevřených formátech, zejména ne soubory.cdr,.ai,.tiff,.qxd,.indd,.doc apod. Máte-li potíže s vytvořením PS nebo PDF souboru, obracejte se na obchodní zástupce DKM, kteří Vám zajistí zpracování otevřeného formátu do dat pro CtP v grafickém studiu DKM. Zpracování otevřeného formátu není obsaženo v kalkulacích pro tisk, není-li uvedeno v kalkulaci jinak, a je účtováno hodinovou sazbou DTP prací grafického studia DKM. Před tiskem zakázky z otevřeného formátu je nutné provést autorskou korekturu zákazníkem na koncepčním nátisku v grafickém studiu DKM, jelikož při přenosu dat mezi různými počítači a OS může dojít k nezjištěným chybám (rozpadlé písmo, vypadané objekty, změna stylů, chybějící písmo apod.). DKM neprovádí autorskou korekturu bez zákazníka podle dodaných náhledových souborů nebo makety. Neprovede-li zákazník autorskou korekturu před započetím tisku, DKM nenese žádnou odpovědnost za obsahovou správnost zpracovaných dat Vytvoření postscriptového souboru: při vytváření postscriptového souboru používejte PPD soubor výhradně ECRM Tiger Cat, který je součástí ovladačů ECRM. Používáním PPD souboru (definiční soubor tiskárny) ECRM Tiger Cat předcházíte problémům při zpracování dat na RIPu DKM. Soubory vytvořené jiným typem PPD souboru nebo jiným typem ovladače nepříjímáme Kompozitní postscript: v prepress aplikaci vypněte volbu separace (separace vypnout). Pro přípravu kompozitního postscriptu nelze použít předseparované obrázky ve formátu DCS1 a DCS2 (jeden náhledový a čtyři nebo více datových souborů). Použití formátu DCS1 a DCS2 má za následek vytištění obrázku pouze v náhledu v nízkém rozlišení. Při použití kompozitního postscriptu nemusí soubor nést informaci o přetiscích a soutisku. Pro náročné soutisky doporučujeme používat spíše separovaný postscript s nastavením dostatečně velkých přetisků. O možnostech přetisků v kompozitním postscriptu se informujte u Vašeho dodavatele prepress aplikace. Pro tisk přímých barev (Pantone apod.) používejte zásadně separovaný postscript (viz formát separovaný postscript). K postscriptovému souboru dodávejte také kompozitní náhledové PDF. 3

5 1.3.2 Separovaný postscript: v prepress aplikaci zapněte volbu separace (separace zapnout). Pro přípravu separovaného postscriptu doporučujeme použít předseparované obrázky ve formátu DCS1 a DCS2 (viz výše), lze použít i obrázky ve formátu EPS single file kódované binárně nebo ASCII. Použití formátů EPS single file s jpeg kompresí má (z QuarkXPressu) za následek vytištění obrázku pouze v černé barvě. Separovaný postscript obsahuje informaci o přetiscích a soutisku. Pro náročné soutisky doporučujeme používat separovaný postscript s nastavením dostatečně velkých přetisků. Pro tisk přímých barev (Pantone apod.) používejte zásadně tento typ postscriptu. Separace přímých barev (jednotlivé pláty) neumís ujte do jednoho souboru společně se separacemi CMYK, ale do souboru samostatného. K postscriptovému souboru dodávejte také kompozitní náhledové PDF Kompozitní PDF: nepoužívejte separovaný PDF formát, ale pouze kompozitní vytvořením z kompozitního postscriptového souboru (viz formát kompozitní postscript). Pro vytvoření PDF nepoužívejte přímý export z prepress programů do PDF (kompatibilita prepress aplikací se standardem Adobe Acrobat není zaručena). PDF soubory připravujte zásadně vytvořením postscriptového souboru s PPD ovladačem ECRM Tiger Cat a následnou distilací programem Adobe Distiller. Vypínejte zavádění ICC profilů do obrázků EPS a TIFF. Vkládání ICC profilů má za následek změnu barevnosti obrázku. Při použití kompozitního PDF soubor neobsahuje informaci o přetiscích a soutisku. Pro náročné soutisky doporučujeme používat spíše separovaný postscript s nastavením dostatečně velkých přetisků. Pro tisk přímých barev (Pantone apod.) používejte zásadně separovaný postscript (viz formát separovaný postscript). 4

6 2 Doporučení pro pre-press: 2.1 Přetisk a soutisk: u separovaného postscriptu je přetisk a soutisk barev nastaven v souboru. Toto nastavení nemůže DKM změnit. U kompozitních postscriptových a PDF souborů DKM soutisk nenastavuje, pouze nastavuje u vektorových objektů a písma jako výchozí přetisk 100% černé barvy. V případě, že kompozitní soubor obsahuje informaci o přetiscích a soutisku, zachová DKM nastavení ze souboru. Tuto informaci sdělte obsluze zpracovávající data. CMYK Pro soutisk barev CMYK doporučujeme nastavení soutisků mezi jednotlivými barvami s přesahem nejméně 0,144 bodu (0,06 mm) (tato hodnota je standardní nastavení programu QuarkXPress). Standardní barvotisková černá je krycí (netransparentní) barva, ostatní barvy krycí nejsou (jsou transparentní). Přímé barvy (Pantone apod.) Pro soutisk přímých barev doporučujeme nastavení soutisků mezi jednotlivými barvami s přesahem nejméně 0,5 bodu (0,2 mm). Standardní zlatá a stříbrná barva Pantone jsou krycí (netransparentní) barvy, ostatní barvy krycí nejsou (jsou transparentní). Při nastavení přesahů však dávejte pozor, aby vlivem nasílení o přesah nedošlo u objektů (např. písmo) k zalití malých detailů, zejména je-li objekt ve tmavé barvě na světlém pozadí. Při tisku tenkých linek nebo malých objektů netransparentními barvami doporučujeme nastavení netransparentních barev jako přetiskových. Při tisku velkých ploch netransparentními barvami doporučujeme nenastavovat netransparentní barvy jako přetiskové, ale nastavit dostatečně velký soutisk mezi jednotlivými barvami (viz nastavení soutisku CMYK nebo Pantone, podle toho, o které barvy se jedná). V případě tisku velkých ploch netransparentními barvami s nastaveným přetiskem dbejte na to, aby se pod plochami nevyskytovaly motivy s příliš velkým kontrastem barev v opačném případě má tento motiv vliv na zatónování netransparentní barvy a dojde k promítnutí motivu do přetiskové plochy. Při tisku velmi malých negativních objektů (zejména písma nebo tenkých linek) na černém pozadí složeném ze všech separací CMYK dbejte na to, aby bylo odsazení separací CMY od objektu alespoň ve vzdálenosti 0,144 bodu (0,06 mm). Nenastavujte světlejší objekty na tmavějších pozadích jako přetiskové. Máte-li potíže s nastavením přetisků a soutisků, obra te se na obchodní zástupce DKM, kteří Vám zajistí zpracování otevřeného formátu do dat pro CtP v grafickém studiu DKM za podmínek uvedených v odstavci Otevřené datové soubory. V případě jiného nastavení nenese DKM odpovědnost za mírné nepřesnosti v soutisku barev. 5

7 2.2 Stránka a značky: stránka musí být při tisku do postscriptového souboru nastavena tak, aby výsledný obraz byl umístěn na straně v souboru přesně na střed (vertikálně a horizontálně). Stránka, která není umístěna na střed, bude ve výsledné archové montáži rovněž posunuta mimo střed strany. (1) (1) (2) (4) (3) Neprovádějte archové montáže. Zapínejte vkládání ořezových značek. (1) Vkládejte bezpodmínečně knihařské značky pro skládání, bigování, perforaci apod. s popisem značek. Nevkládání knihařských značek může mít za následek špatně provedenou elektronickou montáž nebo knihařské zpracování, zejména není-li dodána současně s daty maketa. Odstup ořezových a knihařských značek od čistého formátu nastavte nejméně na 5 mm. (2) Překreslení objektů na ořez (spad) nastavujte minimálně na 3 mm pro tisk méně rozsáhlých tiskovin. Při větším počtu stran nastavujte spad minimálně na 5 mm. (3) Bezpečnostní vzdálenost sazby od okraje čistého formátu dodržujte minimálně 4 mm, u tiskovin s větším počtem stran minimálně 5 mm. (4) Při nedodržení těchto vzdáleností může dojít k odříznutí části sazby, zejména u rozsáhlejších publikací. (viz obr.) 2.3 Písma: postscriptový nebo PDF soubor musí obsahovat všechna písma. Nevkládání písem do souborů má za následek vypadnutí textu. Používejte výhradně postscriptové fonty (Type 1, ATM). Při použití jiných typů písma může dojít k rozpadnutí textu. 6

8 2.4 Rozlišení (dpi): Obrázky ukládejte v rozlišení nejméně 1:1 na 300 dpi. Při nižším rozlišení dochází ke snižování ostrosti obrázku. Při ukládání obrázků nevkládejte ICC profily. Vkládání ICC profilů má za následek změnu barevnosti obrázku. Obrázky s kompresí ukládejte vždy s nejvyšší kvalitou. Při použití nižší kvality komprese dochází ke snížení ostrosti obrázku. 2.5 Rastry: nepoužívejte rastry nižší než 6 % v každé barvě. Rastry nižší než 6 % nemusí být vytištěny nebo můžou být vytištěny nepravidelně (špinění). 5 % 100 % 5 % 100 % 5 % 100 % 5 % 100 % 2.6 Linky a písma: nepoužívejte linky tenčí než 0,25 bodu (0,1 mm). Tenké linky nepoužívejte v rastrech, ale vždy ve 100 % a jako vektorové. Příliš tenké linky nemusí být vytištěny. 2.7 Přechody barev: nepoužívejte malé přechody v nízkých rastrech pod 6 % v každé barvě. Rastry nižší než 6 % nemusí být vytištěny nebo můžou být vytištěny nepravidelně (špinění). Vektorové přechody vytvářené v programech Corel Draw, Adobe Illustrator, QuarkXPress, InDesign apod. nedoporučujeme používat nebezpečí izolinií (pruhování). Doporučujeme nahradit vektorové přechody bitmapovými (TIFF, EPS, JPG apod.) s přidáním nepatrného šumu pro rozbití izolinií. V případě, že používáte vektorové přechody, nastavte při exportu hodnoty vyhlazení a úrovní na maximum pro minimalizaci efektu izolinií (pruhování). 5 % 50 % 7

9 2.8 Barevnost dat: všechny objekty (vektorové i bitmapové) musí mít barevnost CMYK nebo Pantone (podle barevnosti tiskoviny). Nepoužívejte objekty v barvovém modelu RGB, kvalita jejich separace není zaručena. Objekty v barvovém modelu RGB budou vytištěny jen v separacích CMY bez černé. Vypínejte zavádění ICC profilů do obrázků EPS a TIFF (zejména v souvislosti s přípravou PDF). Vkládání ICC profilů má za následek změnu barevnosti. C M Y K R G B 2.9 Barevnost tisku: základní separace CMYK při nastavení pro Euroscale tiskové barvy. Nárůsty tiskového bodu a celková barevnost závisí na typu potiskovaného papíru a tiskové denzitě podle tabulky Gretag (ISO). Nejsou-li dodány odpovídající vzory barevnosti, tisk bude proveden na standardní denzity dle tabulky Gretag (ISO) Tiskový rastr: není-li v objednávce specifikováno jinak, tisk bude proveden na standardní rozlišení 200 lpi nebo 175 lpi v závislosti na povrchu potiskovaného materiálu. 8

10 3 Datové nosiče: Data příjímáme na řádně označených přenosných médiích (CD, DVD) nebo přes chráněný účet na FTP serveru DKM. Zároveň je třeba zaslat avízo o odeslaných souborech na Termínem doručení dat se rozumí termín dokopírování kompletních souborů k zakázce na FTP server + avízo o umístění dat na FTP. Nemáte-li zřízený chráněný účet na FTP serveru, kontaktujte obchodního zástupce DKM. 3.1 Soubory: Separace přímých barev (jednotlivé pláty) umís ujte do samostatného souboru odděleně od separací CMYK, např.: obalka01_cmyk.ps a obalka01_pantone032.ps. Stránky musí být ukládány do souborů jednotlivě, tj. jeden soubor jedna stránka, nebo kompletně, tj. všechny strany v jednom souboru, v pořadí, v jakém se mají tisknout 1 10 Obálky posílejte vždy jednotlivě a očíslované, např.: 1. strana obalky, 2. strana obalky, 3. strana obalky, 4. strana obalky + hrbet apod. Dodávejte pouze soubory určené k tisku. Při pojmenovávání souborů nepoužívejte české znaky. Při eventuálním výskytu dvou stejných stran se za aktuální považuje soubor s pozdějším časem uložení. Pojmenovávání souborů musí být systematické, s číslem strany od čísla 1, např.: MAGAZIN001.ps, MAGAZIN002.ps atd. 3.2 Opravy souborů: při opravách je nutné dodržet pojmenování shodné s původní stranou se zřetelným označením NEW/NOVÝ. 9

11 4 Makety: dodávejte současně s daty. Je nutné dodávat makety ke všem složitějším tiskovinám, zejména u komplikovaných lomů a publikací o větším rozsahu je dodání makety nezbytné. Maketou se rozumí otisk dodávaných datových souborů (včetně tiskových značek), seřazených jako ve finálním produktu (včetně všívaných, vlepených nebo vkládaných příloh), označených číslem stránky a zajištěných proti rozpadnutí. Jiné soubory, které se mají v tiskárně dodatečně umístit, musí být v maketě na požadovaném místě přesně vlepeny (černobílý otisk). Při chybějící maketě nebo neshodě obsahu dat s dodanou maketou je považován za závazný obsah dodaných souborů. Pro vyloučení záměny s jinou zakázkou si vyhrazujeme právo nesmazatelně označit maketu. U zakázky, u které se provádí výsek, je třeba dodat i otisk výsekové formy. Není-li dodána, bere se za hranici výseku viditelná hranice tisku. 4.1 Digitální a chemické nátisky: dodávejte současně s daty. Nátisky se musí vyrábět zásadně ze souborů předávaných do CtP. Analogové a chemické (Cromalin, Matchprint) musí být vybaveny klínem pro kontrolu nárůstu tiskového bodu, digitální nátisk musí navíc dosahovat předem dohodnutých parametrů barevnosti. Nejsou-li dodány závazné vzory barevnosti, bude tisk proveden na standardní denzity podle tabulky Gretag (ISO). Závazné digitální a chemické nátisky poskytuje na vyžádání firma DKM. Pro vyloučení záměny s jinou zakázkou si vyhrazujeme právo nesmazatelně označit nátisk. Digitální a chemické nátisky nejsou součástí kalkulace a budou k zakázce přiúčtovány. 4.2 Koncepční nátisky: pro účely kontroly sazby a grafických objektů po zpracování na CtP poskytne DKM na vyžádání koncepční nátisk. Tento nátisk není barevně závazný a slouží pouze k hrubé kontrole obsahové správnosti s ohledem na technické požadavky uvedené v těchto směrnicích. Koncepční nátisky nejsou součástí kalkulace a budou k zakázce přiúčtovány. Pro vyloučení záměny s jinou zakázkou si vyhrazujeme právo nesmazatelně označit koncepční nátisk. 4.3 Vlastnosti nátisků: vzhledem k odlišné technologii výroby digitálních koncepčních a chemických nátisků od technologie ofsetového tisku může dojít mezi jednotlivými výstupy k barevným odchylkám. Koncepční nátisk je tištěn v nižším rozlišení než kontraktační nátisk nebo ofsetový tisk a může objekty, které nevyhovují technickým požadavkům na data v bodech , zobrazit jinak, než bude ve skutečnosti vytištěno. 10

12 5. Termín dodání dat: nejzazší termín dodání dat je sdělován zákazníkovi při přijetí objednávky. V případě problémů s dodanými daty nebo pozdějšího dodání dat si DKM vyhrazuje právo změnit termín expedice. Nový termín expedice bude zákazníkovi sdělen prostřednictvím obchodního zástupce DKM po obdržení a kontrole finálních dat. Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se seznámil s výše uvedenými pravidly a požadavky, a věříme, že se jimi v zájmu bezproblémového zpracování dat na CtP a dodržení termínu expedice budete řídit. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo přímo firmu DKM. Sestavil Václav Kameník 2005 Dekameron 11

Směrnice pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin

Směrnice pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Směrnice pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Pravidla pro vytvoření korektního PostScriptu (PS) Pro vytvoření korektního PS souboru z grafických aplikací je možné použít originální postscriptový

Více

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. PŘEDVOLBY K TISKU pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.

Více

Specifikace potisku DVD 5

Specifikace potisku DVD 5 Strana 1 (celkem 5) Specifikace potisku DVD 5 Varianta 1 Varianta 2 Obrázek č. 1 Strana 2 (celkem 5) Specifikace potisku DVD 9 ø36 - ø118 mm Pokovená oblast min. ø19 mm max. ø118 mm Obrázek č. 2 Strana

Více

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu 1. kontakt se zákazníkem Vytvoření korektního InD dokumentu 2. formát výsledného dokumentu čistý formát (ČF) 3. počet kusů náklad 4. potiskovaný materiál bod 2. až 4. volba tiskové techniky (TT) + barevnost

Více

SPECIALISTÉ NA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY DTP MANUÁL. eshop.silicmedia.cz

SPECIALISTÉ NA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY DTP MANUÁL. eshop.silicmedia.cz SPECIALISTÉ NA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY DTP MANUÁL DTP MANUÁL Pokud potřebujete dodat grafické podklady pro potisk reklamních předmětů a nevíte, jakým způsobem podklady přesně dodat, postupujte dle tohoto DTP

Více

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

Časopis distribuční sítě PNS, a. s. Časopis TRAFIKANT. Obecné informace

Časopis distribuční sítě PNS, a. s. Časopis TRAFIKANT. Obecné informace Časopis distribuční sítě PNS, a. s. Časopis TRAFIKANT Trafikant je servisní časopis pro současné i budoucí prodejce tisku. Prodejci se díky časopisu mohou dovědět novinky a zajímavosti nejen z PNS. Časopis

Více

Správa barev. PS a PDF. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 13. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 18 Název: PS a PDF

Správa barev. PS a PDF. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 13. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 18 Název: PS a PDF PS a PDF www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 13. února 2013 Strana: 1/13 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Více

GRAFIKA & DTP DAVID KOTULÁN NABÍDKA PŘEDTISKOVÉ KONTROLY A OPRAVA VSTUPNÍCH DAT

GRAFIKA & DTP DAVID KOTULÁN NABÍDKA PŘEDTISKOVÉ KONTROLY A OPRAVA VSTUPNÍCH DAT GRAFIKA & DTP DAVID KOTULÁN NABÍDKA PŘEDTISKOVÉ KONTROLY A OPRAVA VSTUPNÍCH DAT www.coroflot.com/kaza/profile GRAFIKA & DTP DAVID KOTULÁN Vzdělání SOU Nástrojař S DTP to nemá nic společného, ale je to

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto reklamní smlouvu číslo: RC dle 2586 a násl. občanského zákoníku Předmět smlouvy

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto reklamní smlouvu číslo: RC dle 2586 a násl. občanského zákoníku Předmět smlouvy Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem: Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Plzeň, 30100 korespondenční adresa:denisovo nábřeží č.p. 920/12, Plzeň, 30100 IČ:25220683 DIČ: CZ25220683 Spisová značka

Více

www.inetprint.cz Korektura k objednávce 5010270546

www.inetprint.cz Korektura k objednávce 5010270546 Korektura k objednávce 5010270546 www.inetprint.cz artikl Nástěnný kalendář s vlastními fotkami na míru - 435x305mm technologie digitální tisk (samolepka) barevnost 4+0 CMYK!!? Proveďte PEČLIVOU KONTROLU

Více

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Co je to Autor: Mgr. MgA. Michal

Více

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY. BusBoard

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY. BusBoard BusBoard UMÍSTĚNÍ: Na levém boku autobusu (mezi koly). Na pravý bok je možné tuto plochu rovněž umístit, ale s ohledem na množství povinných údajů (značky, piktogramy, čísla) toto umístění nedoporučujeme.

Více

InD jednoduché vyřazení z aplikace

InD jednoduché vyřazení z aplikace InD jednoduché vyřazení z aplikace Stránky v dokumentu jsou řazeny jako jednotlivé stránky pod sebou nebo jako protilehlé dvoustrany. Záleží na tom, jak nastavíte základní tabulku SOUBOR NOVÝ DOKUMENT

Více

Předtisková příprava a tisk. 1. Ofsetový tisk. 2. Tiskové rozlišení

Předtisková příprava a tisk. 1. Ofsetový tisk. 2. Tiskové rozlišení Předtisková příprava a tisk 1. Ofsetový tisk Dva fakty o vlastnostech všech tiskařských strojů: a) Tiskařský stroj tiskne pouze barvy, nikoliv však jejich odstíny. b) Tiskařský stroj tiskne v daném čase

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat 2013 Aktuální PDF informace jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.leykamletsprint.com Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Operátor DTP (kód: 4-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 4) Týká se povolání: Grafik pro média Kvalifikační

Více

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT:

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: Firma Panflex disponuje nejnovějšími verzemi všech běžně používaných grafických SW a je schopna taková dat přijímat a zpracovávat. Přijímáme data jak na platformě Mac

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Operátor zhotovení tiskových forem. Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Operátor zhotovení tiskových forem. Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Operátor zhotovení tiskových forem (kód: 4-05-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 4) Týká se povolání: Operátor

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Správce tiskových dat (kód: 34-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Správce tiskových

Více

INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 2015/2016

INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 2015/2016 INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 015/016 Packaging Herald je moderní BB magazín o novinkách a trendech v obalovém průmyslu a souvisejících odvětvích. Každé dva měsíce přináší svým čtenářům

Více

Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk

Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk Zjednodušený manuál základních postupů, pojmů, doporučení a zásad při tvorbě tiskovin pro začátečníky nebo jen občasné

Více

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow Nezáleží na kvalitě, technologii a barevné věrnosti nátisku, pokud ho zákazník podepíše... Historie nátisku: 70 léta Cromalin Původní použití: - kontrola barevných korekcí na dnes již tradičních skenerech

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

BOREMI invest, a.s. 2015 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE Platí od 1.1. 2015

BOREMI invest, a.s. 2015 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE Platí od 1.1. 2015 BOREMI invest, a.s. 2015 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE Platí od 1.1. 2015 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost BOREMI invest, a.s. ( dále jen vydavatel ), poskytování a zveřejňování inzerce

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

Kapitola 11 / Barevný tisk

Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk Petr Lobaz, 2. 5. 2007 Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými

Více

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) Kapitola 11 / Barevný tisk s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými parametry (krytí,

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x PostScript + přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS5/CS6 Acrobat Distiller nastavení

Více

Jednotný vizuální styl, logotyp

Jednotný vizuální styl, logotyp Jednotný vizuální styl, logotyp ( 3 ) Úvodem Tento manuál představuje nový logotyp České strany sociálně demokratické. Jsou zde představeny základní grafické konstanty, které budou základem pro tvorbu

Více

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma Možnosti potisku, grafické y k tisku a velikosti písma 1. Grafické y pro zpracování náhledu potisku: loga a obrázky dodat v křivkách (soubor.pdf nebo.ai nebo.cdr) u textů si můžete specifikovat font písma

Více

Heidelberg Prinect Signa Station 75.

Heidelberg Prinect Signa Station 75. Příprava tiskových souborů pro elektronickou archovou montáž v tiskárně Calamarus na zařízení Heidelberg Prinect Signa Station 75. Tiskové podklady je možné posílat na adresu: osvit@calamarus.cz nebo ukládat

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Předtisková příprava

Předtisková příprava ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Předtisková příprava semestrální práce Jindřich Dudek Kateřina Konečná V Praze dne 2. 6.

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Arnošt Nečas Marketing manager GRAFIE CZ Jan Štor Odborný konzultant GRAFIE CZ Agenda Základy digitálních obrazů Kvalita obrazu

Více

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 TECHNIC HNICKÉ PARAMETR ARAMETRY PODKLADŮ PRO TISKÁRNU VANDR ANDRUC UCK SEDLČANY ZPRACOVÁVANÉ ANÉ STUDIEM GRAPHICLINE PRAHA 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 Strana #2 TEXTOVÉ

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

Základní pojmy v počítačové grafice

Základní pojmy v počítačové grafice Základní pojmy v počítačové grafice Grafika na počítači 16. 9. 2008 Veronika Tomsová 1 Barevný výtažek = Color separation. Černobílý obraz, který po vytištění danou výtažkovou barvou společně s ostatními

Více

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Art grafik (kód: 34-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Grafik pro média Kvalifikační

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení Obchodní společnost nebo

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk

Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk Základní charakteristika Jediný program pro přípravu dat určených pro VLF tisk pracující pod systémem Windows i Mac Pracuje se všemi softwarovými

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Manuál korporátní identity Anna Čaníková

Manuál korporátní identity Anna Čaníková Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických studií, promotion a event

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Správa barev. Barevné separace. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 15. února 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Barevné separace. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 15. února 2013. www.isspolygr.cz Barevné separace www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 15. února 2013 Strana: 1/9 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Stereo & Video. cílová skupina. charakteristika

Stereo & Video. cílová skupina. charakteristika Stereo & Video cílová skupina muži 30-49 manažeři, vedoucí pracovníci/ soukr. podnikatelé, hifisti B2B segment prodavači, market. specialisti, dealeři, distributoři středoškolské, vysokoškolské vzdělání

Více

Základní ceník a formáty inzerce 2012

Základní ceník a formáty inzerce 2012 Vydavatel časopisu Základní ceník a formáty inzerce 2012 Technická specifikace inzertních podkladů měsíčník o spotřební elektronice Stereo & Video je nejstarší a nejprestižnější český měsíčník o spotřební

Více

Všeobecné obchodní podmínky Loganamiru.cz

Všeobecné obchodní podmínky Loganamiru.cz Všeobecné obchodní podmínky Loganamiru.cz Využitím služeb loganamiru.cz a objednáním loga souhlasíte s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Přečtěte si je prosím pozorně. Pokud s podmínkami, uvedenými

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

TRENDY CAR MAGAZINE. Trendy časopis pro milovníky automobilů

TRENDY CAR MAGAZINE. Trendy časopis pro milovníky automobilů TRENDY CAR MAGAZINE Trendy časopis pro milovníky automobilů Affinity Media 2013 4. ročník, dvouměsíčník Distribuce v síti prodejen s tiskem celé ČR, zejména - Benzínová čerpadla - Nákupní centra - Centra

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

DESIGN A NÁSTROJE PREZENTACE INFORMACÍ

DESIGN A NÁSTROJE PREZENTACE INFORMACÍ DESIGN A NÁSTROJE PREZENTACE INFORMACÍ Název tématického celku: Cíl: Metodický list č. 1 Počítačová grafika a prezentace informací Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení úlohy a možností

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji?

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? ? Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? skener by měl maximálně zachovat barevnost skenovaného originálu monitor by měl zobrazovat

Více

Typogra e Pøedtisková pøíprava

Typogra e Pøedtisková pøíprava Typografie Předtisková příprava Příprava publikace Nápad, potřeba autor, nakladatelství, marketing Tomáš Hudec Typografie 1 / 11 Příprava publikace Nápad, potřeba autor, nakladatelství, marketing Napsání

Více

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1.1. Tvorba obsahu tištěného materiálu V první fázi výroby jakékoliv tiskoviny autor nejprve tvoří obsah materiálu - píše knihu a tvoří ilustrace, fotí, sbírá články do časopisu,

Více

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 7. 4. 201i Digitální grafický výstup složen z bod bod erná/bílá rozlišení po et bod na palec, dpi pro text alespo 600

Více

Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011.

Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011. Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011. Všeobecné podmínky Ceník plošně inzerce Titulní strana Objednávání a zvěřejňování inzerce se řídí následujícími obchodními podmínkami. Od níže uvedených podmínek

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré polygrafické služby, jež zajišťuje pro své zákazníky ( dále objednatele ) firma 1 GSC. (dále

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 ???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 2014 Měsíčník GEO je prestižní magazín pro každého se zájmem o svět ve všech jeho souvislostech. GEO je značka žurnalistické kvality v obsahu i kvalitní fotografické

Více

OT15 PDF a kontrola PDF

OT15 PDF a kontrola PDF OT15 PDF a kontrola PDF 1.1.1 Úvod Celkový návrh tiskoviny obvykle vzniká v sazbových programech, jako je Adobe InDesign, či QuarkXPress, méně často (jednodušší a méně rozsáhlé návrhy) ve vektorových programech

Více

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk.

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 5 tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 1. Používání loga Při každém použití loga v tištěné podobě,

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK GRAFICKÝCH NÁVRHŮ REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ

ZÁKLADNÍ CENÍK GRAFICKÝCH NÁVRHŮ REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ SPECIALISTÉ NA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY ZÁKLADNÍ CENÍK GRAFICKÝCH NÁVRHŮ REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ www. ZÁKLADNÍ CENÍK GRAFICKÝCH NÁVRHŮ REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ Grafika na reklamní předmět DTP a běžná grafika 3D a kreativní

Více

Poskytujeme komplexní komunikační servis pro zdravotnictví v České republice. Divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta a. s.

Poskytujeme komplexní komunikační servis pro zdravotnictví v České republice. Divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta a. s. Poskytujeme komplexní komunikační servis pro zdravotnictví v České republice. Divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta a. s. Jsou vaší cílovou skupinou lékaři, sestry, lékárníci nebo pacienti?

Více

Cílová skupina: Ceník inzerce. Technické parametry. Formáty inzerce. Lékaři, odborníci ve specializacích dle zaměření jednotlivých titulů

Cílová skupina: Ceník inzerce. Technické parametry. Formáty inzerce. Lékaři, odborníci ve specializacích dle zaměření jednotlivých titulů Media kit 2011 Lékaři, odborníci ve specializacích dle zaměření jednotlivých titulů 2. strana 40 000 Kč 3. strana 35 000 Kč 4. strana 60 000 Kč 210 x 270 na spad 155 x 102 na zrcadlo 210 x 135 na spad

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Tisk Základních map R

Tisk Základních map R Tisk Základních map R ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Semestrální práce z pedmtu Kartografická polygrafie a reprografie Ve

Více

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY Firma Verso CZ s.r.o. je vybavena nejmodernější technikou na zpracování dokumentů. Naše stroje umožňují nejen možnost digitálního černobílého a barevného kopírování, ale také tisku ze souborů a digitalizaci

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Technická specifikace variant a atributů Vlastních známek a úpravy tiskových listů a výplatních známkových sešitků

Technická specifikace variant a atributů Vlastních známek a úpravy tiskových listů a výplatních známkových sešitků Příloha č. 2 Technická specifikace variant a atributů Vlastních známek a úpravy tiskových listů a výplatních známkových sešitků 1. Popis variant vydání Vlastních známek 1.1. Popis tiskových listů Vlastních

Více

Sky Mail2Fax postup převádění dokumentů do podporovaného formátu

Sky Mail2Fax postup převádění dokumentů do podporovaného formátu Stránka 1/6 Sky Mail2Fax postup převádění dokumentů do podporovaného formátu Služba Mail2Fax umožňuje zasílání faxové zprávy bez faxového zařízení. Místo odeslání zprávy pomocí faxového zařízení uživatel

Více

Ceník inzerce. Ceny platné od srpna 2016.

Ceník inzerce. Ceny platné od srpna 2016. Ceník inzerce Ceny platné od srpna 2016. Všeobecné podmínky Objednávání a zvěřejňování inzerce se řídí následujícími obchodními podmínkami. Od níže uvedených podmínek je možné se odchýlit pouze na základě

Více

pdf zákazníkovi pro větší počet zaměstnanců / do více jazyků (kapitola Typografie/písmo) 8/10 bodů na kontaktní údaje 12/14 bodů jméno / logo

pdf zákazníkovi pro větší počet zaměstnanců / do více jazyků (kapitola Typografie/písmo) 8/10 bodů na kontaktní údaje 12/14 bodů jméno / logo vizitka typ produktu vizitka základy ZADÁNÍ VIZITKY TECHNICKÉ ZADÁNÍ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KOREKTURY ZÁKAZNÍK PRODUKČNÍ ROZPOČET TECHNOLOG GRAFIK ZÁKAZNÍK ZÁKAZNÍK IMPRIMATUR TYP FIREMNÍ BAREVNOST LAYOUT

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO, ŠMAHOVA 110, 627 00 BRNO Maturitní okruhy Obor vzdělání: 34-41-M/01 Polygrafie PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK Třída: P4 2013/2014 Polygrafická produkce. Obecné rozdělení polygrafických

Více

František Hudek. říjen 2012

František Hudek. říjen 2012 VY_32_INOVACE_FH05_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek říjen 2012 9.

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf pro DTP studio (kód: 34-030-N) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf

Více

...v každém bodu s vámi. tiskárna a grafické studio

...v každém bodu s vámi. tiskárna a grafické studio tiskárna PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI přes 20 let na trhu, desítky tisíc zhotovených zakázek moderní vybavení a technologie špičkoví odborníci spolehlivý a odpovědný tisk (FSC, CO 2, ISO 9001/14001 ) Pomáháme

Více

Systémy tisku CTP a CTF

Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie Systémy tisku CTP a CTF Semestrální práce Petr Pleyer, Tomáš Robb Kartografická polygrafie

Více

Pokyny pro autory. Základní pokyny

Pokyny pro autory. Základní pokyny Pokyny pro autory Základní pokyny Rukopis zašlete v elektronické podobě emailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce ve formátu DOC (nebo TXT, RTF) v rozsahu maximálně 20 normalizovaných

Více

Průvodce návrhu pro print24

Průvodce návrhu pro print24 Průvodce návrhu pro print24 Všeobecné požadavky 2 Nálepky 2 Přídavek na ořez 2 Obálky 2 Časopisy 3 Skládané letáky 4 Množství inkoustu 4 Kalendáře 4 Tloušťka linky 5 Plakáty 5 Prezentační desky 5 Prospekty

Více

Č e r n o b íl ý t i s k & B a r e v n ý t i s k

Č e r n o b íl ý t i s k & B a r e v n ý t i s k Tisk na strojích Xerox DocuColor 242 a KonicaMinolta C6000, v ceně tisku standardní papír bílý hladký 80g Počet kusů nebo stránek Černobíle - SRA3 Plnobarevně - SRA3 Cena za ks bez DPH Cena za ks vč. DPH

Více

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2012

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2012 ???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2012 2012 22-S-I.indd 1 12.10.2011 14:19:47 abc 22 25. října 2011 časopis s gen ace 21. století t Vraždění neviňátek HALLOWEENSKÝ DÁREK Gumový kostlivec Nemrtví Kdo vylézá

Více