Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů"

Transkript

1 Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

2 Vážený zákazníku, naše tiskárna poskytuje reprografické služby na profesionální úrovni. Děláme maximum pro to, abychom mohli být hrdi na výsledky své (a potažmo i Vaší) práce. Pro zajištění prvotřídních výstupů považujeme za nezbytné Vám sdělit následující informace: Tiskárna Dekameron (dále jen DKM) je ofsetová tiskárna zpracovávající zakázky systémem CtP z dat dodaných v elektronické podobě. Základní výhodou tohoto postupu je odstranění osvitu filmů. Zároveň je nezbytné zajistit požadovanou kvalitu dodávaných dat. Na vyžádání jsme připraveni poskytnout Vám všechny potřebné informace a technické parametry, které souvisí s technologiemi použitými při zpracování Vaší tiskové zakázky. Při nevyžádání těchto informací a parametrů máme za to, že jste s problematikou předtiskové přípravy, tisku a následných operací (knihařské zpracování, výsek, ražba, ) seznámen a tyto informace a parametry nevyžadujete. Dodaná data považujeme za závazná. Přebíráme zodpovědnost za obsahovou správnost dodaných dat připravených podle těchto směrnic. Neprovádíme kontrolu správnosti Vámi dodaných archových montáží, grafických návrhů, sazby, textů, bezpečné vzdálenosti sazby od okrajů ani správného umístění knihařských značek. Za chyby vzniklé nedodržením postupů a nastavení podle těchto směrnic zodpovídáte Vy jako zadavatel tisku, nelze je uznat jako oprávněnou reklamaci a vícenáklady, které v kvůli nim vzniknou během výroby, Vám budeme nuceni naúčtovat. Věříme, že tuto informaci pochopíte jako snahu o vzájemné navázání kvalitní a profesionální spolupráce. Václav Kameník Tiskárna Dekameron Dodržování těchto pokynů napomůže: bezproblémovému zpracování dat na CtP minimalizaci času potřebnému k jejich postoupení tiskárně dodržení termínu expedice dosažení maximální kvality tisku nenavyšování nadbytečných nákladů na zakázku 1

3 Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů Tiskárna DKM je vybavena systémem CtP ECRM Tiger Cat. Tyto směrnice shrnují základní požadavky na data pro zpracování systémem CtP. Data připravujte zásadně pomocí postscriptového ovladače (driver) ECRM Tiger Cat, který je pro operační systémy Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP a Macintosh volně k dispozici u obchodních zástupců DKM nebo ke stažení na internetové adrese: V souboru PPD Installation.pdf naleznete postup instalace ovladačů pro jednotlivé operační systémy. Obsah 1. Formát datových souborů 1.1. Uzavřené datové soubory 1.2. Otevřené datové soubory 1. 3 Vytvoření postscriptového souboru Kompozitní postscript Separovaný postscript Kompozitní PDF 2 Doporučení pro pre-press 2.1 Přetisk a soutisk 2.2 Stránka a značky 2.3 Písma 2.4 Rozlišení (dpi) 2.5 Rastry 2.6 Linky a písma 2.7 Přechody barev 2.8 Barevnost dat 2.9 Barevnost tisku 2.10 Tiskový rastr 3 Datové nosiče 3.1 Soubory 3.2 Opravy souborů 4 Makety 4.1 Digitální a chemické nátisky 4.2 Koncepční nátisky 5 Termín dodání dat Z důvodu opakovaně se objevujících chyb v dodávaných datech věnujte zvláště pozornost doporučením v bodě 2. 2

4 1. Formát datových souborů: 1.1. Uzavřené datové soubory: jako data pro CtP lze považovat pouze data v uzavřeném formátu postscript level 2, 3 (.eps,.ps,.prn), kompozitní CMYK (1 barevná stránka) i separovaný (jednotlivé pláty), PDF (verze 1.2, 1.3 a 1.4). PDF verze 1.5 a vyšší nepřijímáme Otevřené datové soubory: za data pro CtP nelze považovat soubory v otevřených formátech, zejména ne soubory.cdr,.ai,.tiff,.qxd,.indd,.doc apod. Máte-li potíže s vytvořením PS nebo PDF souboru, obracejte se na obchodní zástupce DKM, kteří Vám zajistí zpracování otevřeného formátu do dat pro CtP v grafickém studiu DKM. Zpracování otevřeného formátu není obsaženo v kalkulacích pro tisk, není-li uvedeno v kalkulaci jinak, a je účtováno hodinovou sazbou DTP prací grafického studia DKM. Před tiskem zakázky z otevřeného formátu je nutné provést autorskou korekturu zákazníkem na koncepčním nátisku v grafickém studiu DKM, jelikož při přenosu dat mezi různými počítači a OS může dojít k nezjištěným chybám (rozpadlé písmo, vypadané objekty, změna stylů, chybějící písmo apod.). DKM neprovádí autorskou korekturu bez zákazníka podle dodaných náhledových souborů nebo makety. Neprovede-li zákazník autorskou korekturu před započetím tisku, DKM nenese žádnou odpovědnost za obsahovou správnost zpracovaných dat Vytvoření postscriptového souboru: při vytváření postscriptového souboru používejte PPD soubor výhradně ECRM Tiger Cat, který je součástí ovladačů ECRM. Používáním PPD souboru (definiční soubor tiskárny) ECRM Tiger Cat předcházíte problémům při zpracování dat na RIPu DKM. Soubory vytvořené jiným typem PPD souboru nebo jiným typem ovladače nepříjímáme Kompozitní postscript: v prepress aplikaci vypněte volbu separace (separace vypnout). Pro přípravu kompozitního postscriptu nelze použít předseparované obrázky ve formátu DCS1 a DCS2 (jeden náhledový a čtyři nebo více datových souborů). Použití formátu DCS1 a DCS2 má za následek vytištění obrázku pouze v náhledu v nízkém rozlišení. Při použití kompozitního postscriptu nemusí soubor nést informaci o přetiscích a soutisku. Pro náročné soutisky doporučujeme používat spíše separovaný postscript s nastavením dostatečně velkých přetisků. O možnostech přetisků v kompozitním postscriptu se informujte u Vašeho dodavatele prepress aplikace. Pro tisk přímých barev (Pantone apod.) používejte zásadně separovaný postscript (viz formát separovaný postscript). K postscriptovému souboru dodávejte také kompozitní náhledové PDF. 3

5 1.3.2 Separovaný postscript: v prepress aplikaci zapněte volbu separace (separace zapnout). Pro přípravu separovaného postscriptu doporučujeme použít předseparované obrázky ve formátu DCS1 a DCS2 (viz výše), lze použít i obrázky ve formátu EPS single file kódované binárně nebo ASCII. Použití formátů EPS single file s jpeg kompresí má (z QuarkXPressu) za následek vytištění obrázku pouze v černé barvě. Separovaný postscript obsahuje informaci o přetiscích a soutisku. Pro náročné soutisky doporučujeme používat separovaný postscript s nastavením dostatečně velkých přetisků. Pro tisk přímých barev (Pantone apod.) používejte zásadně tento typ postscriptu. Separace přímých barev (jednotlivé pláty) neumís ujte do jednoho souboru společně se separacemi CMYK, ale do souboru samostatného. K postscriptovému souboru dodávejte také kompozitní náhledové PDF Kompozitní PDF: nepoužívejte separovaný PDF formát, ale pouze kompozitní vytvořením z kompozitního postscriptového souboru (viz formát kompozitní postscript). Pro vytvoření PDF nepoužívejte přímý export z prepress programů do PDF (kompatibilita prepress aplikací se standardem Adobe Acrobat není zaručena). PDF soubory připravujte zásadně vytvořením postscriptového souboru s PPD ovladačem ECRM Tiger Cat a následnou distilací programem Adobe Distiller. Vypínejte zavádění ICC profilů do obrázků EPS a TIFF. Vkládání ICC profilů má za následek změnu barevnosti obrázku. Při použití kompozitního PDF soubor neobsahuje informaci o přetiscích a soutisku. Pro náročné soutisky doporučujeme používat spíše separovaný postscript s nastavením dostatečně velkých přetisků. Pro tisk přímých barev (Pantone apod.) používejte zásadně separovaný postscript (viz formát separovaný postscript). 4

6 2 Doporučení pro pre-press: 2.1 Přetisk a soutisk: u separovaného postscriptu je přetisk a soutisk barev nastaven v souboru. Toto nastavení nemůže DKM změnit. U kompozitních postscriptových a PDF souborů DKM soutisk nenastavuje, pouze nastavuje u vektorových objektů a písma jako výchozí přetisk 100% černé barvy. V případě, že kompozitní soubor obsahuje informaci o přetiscích a soutisku, zachová DKM nastavení ze souboru. Tuto informaci sdělte obsluze zpracovávající data. CMYK Pro soutisk barev CMYK doporučujeme nastavení soutisků mezi jednotlivými barvami s přesahem nejméně 0,144 bodu (0,06 mm) (tato hodnota je standardní nastavení programu QuarkXPress). Standardní barvotisková černá je krycí (netransparentní) barva, ostatní barvy krycí nejsou (jsou transparentní). Přímé barvy (Pantone apod.) Pro soutisk přímých barev doporučujeme nastavení soutisků mezi jednotlivými barvami s přesahem nejméně 0,5 bodu (0,2 mm). Standardní zlatá a stříbrná barva Pantone jsou krycí (netransparentní) barvy, ostatní barvy krycí nejsou (jsou transparentní). Při nastavení přesahů však dávejte pozor, aby vlivem nasílení o přesah nedošlo u objektů (např. písmo) k zalití malých detailů, zejména je-li objekt ve tmavé barvě na světlém pozadí. Při tisku tenkých linek nebo malých objektů netransparentními barvami doporučujeme nastavení netransparentních barev jako přetiskových. Při tisku velkých ploch netransparentními barvami doporučujeme nenastavovat netransparentní barvy jako přetiskové, ale nastavit dostatečně velký soutisk mezi jednotlivými barvami (viz nastavení soutisku CMYK nebo Pantone, podle toho, o které barvy se jedná). V případě tisku velkých ploch netransparentními barvami s nastaveným přetiskem dbejte na to, aby se pod plochami nevyskytovaly motivy s příliš velkým kontrastem barev v opačném případě má tento motiv vliv na zatónování netransparentní barvy a dojde k promítnutí motivu do přetiskové plochy. Při tisku velmi malých negativních objektů (zejména písma nebo tenkých linek) na černém pozadí složeném ze všech separací CMYK dbejte na to, aby bylo odsazení separací CMY od objektu alespoň ve vzdálenosti 0,144 bodu (0,06 mm). Nenastavujte světlejší objekty na tmavějších pozadích jako přetiskové. Máte-li potíže s nastavením přetisků a soutisků, obra te se na obchodní zástupce DKM, kteří Vám zajistí zpracování otevřeného formátu do dat pro CtP v grafickém studiu DKM za podmínek uvedených v odstavci Otevřené datové soubory. V případě jiného nastavení nenese DKM odpovědnost za mírné nepřesnosti v soutisku barev. 5

7 2.2 Stránka a značky: stránka musí být při tisku do postscriptového souboru nastavena tak, aby výsledný obraz byl umístěn na straně v souboru přesně na střed (vertikálně a horizontálně). Stránka, která není umístěna na střed, bude ve výsledné archové montáži rovněž posunuta mimo střed strany. (1) (1) (2) (4) (3) Neprovádějte archové montáže. Zapínejte vkládání ořezových značek. (1) Vkládejte bezpodmínečně knihařské značky pro skládání, bigování, perforaci apod. s popisem značek. Nevkládání knihařských značek může mít za následek špatně provedenou elektronickou montáž nebo knihařské zpracování, zejména není-li dodána současně s daty maketa. Odstup ořezových a knihařských značek od čistého formátu nastavte nejméně na 5 mm. (2) Překreslení objektů na ořez (spad) nastavujte minimálně na 3 mm pro tisk méně rozsáhlých tiskovin. Při větším počtu stran nastavujte spad minimálně na 5 mm. (3) Bezpečnostní vzdálenost sazby od okraje čistého formátu dodržujte minimálně 4 mm, u tiskovin s větším počtem stran minimálně 5 mm. (4) Při nedodržení těchto vzdáleností může dojít k odříznutí části sazby, zejména u rozsáhlejších publikací. (viz obr.) 2.3 Písma: postscriptový nebo PDF soubor musí obsahovat všechna písma. Nevkládání písem do souborů má za následek vypadnutí textu. Používejte výhradně postscriptové fonty (Type 1, ATM). Při použití jiných typů písma může dojít k rozpadnutí textu. 6

8 2.4 Rozlišení (dpi): Obrázky ukládejte v rozlišení nejméně 1:1 na 300 dpi. Při nižším rozlišení dochází ke snižování ostrosti obrázku. Při ukládání obrázků nevkládejte ICC profily. Vkládání ICC profilů má za následek změnu barevnosti obrázku. Obrázky s kompresí ukládejte vždy s nejvyšší kvalitou. Při použití nižší kvality komprese dochází ke snížení ostrosti obrázku. 2.5 Rastry: nepoužívejte rastry nižší než 6 % v každé barvě. Rastry nižší než 6 % nemusí být vytištěny nebo můžou být vytištěny nepravidelně (špinění). 5 % 100 % 5 % 100 % 5 % 100 % 5 % 100 % 2.6 Linky a písma: nepoužívejte linky tenčí než 0,25 bodu (0,1 mm). Tenké linky nepoužívejte v rastrech, ale vždy ve 100 % a jako vektorové. Příliš tenké linky nemusí být vytištěny. 2.7 Přechody barev: nepoužívejte malé přechody v nízkých rastrech pod 6 % v každé barvě. Rastry nižší než 6 % nemusí být vytištěny nebo můžou být vytištěny nepravidelně (špinění). Vektorové přechody vytvářené v programech Corel Draw, Adobe Illustrator, QuarkXPress, InDesign apod. nedoporučujeme používat nebezpečí izolinií (pruhování). Doporučujeme nahradit vektorové přechody bitmapovými (TIFF, EPS, JPG apod.) s přidáním nepatrného šumu pro rozbití izolinií. V případě, že používáte vektorové přechody, nastavte při exportu hodnoty vyhlazení a úrovní na maximum pro minimalizaci efektu izolinií (pruhování). 5 % 50 % 7

9 2.8 Barevnost dat: všechny objekty (vektorové i bitmapové) musí mít barevnost CMYK nebo Pantone (podle barevnosti tiskoviny). Nepoužívejte objekty v barvovém modelu RGB, kvalita jejich separace není zaručena. Objekty v barvovém modelu RGB budou vytištěny jen v separacích CMY bez černé. Vypínejte zavádění ICC profilů do obrázků EPS a TIFF (zejména v souvislosti s přípravou PDF). Vkládání ICC profilů má za následek změnu barevnosti. C M Y K R G B 2.9 Barevnost tisku: základní separace CMYK při nastavení pro Euroscale tiskové barvy. Nárůsty tiskového bodu a celková barevnost závisí na typu potiskovaného papíru a tiskové denzitě podle tabulky Gretag (ISO). Nejsou-li dodány odpovídající vzory barevnosti, tisk bude proveden na standardní denzity dle tabulky Gretag (ISO) Tiskový rastr: není-li v objednávce specifikováno jinak, tisk bude proveden na standardní rozlišení 200 lpi nebo 175 lpi v závislosti na povrchu potiskovaného materiálu. 8

10 3 Datové nosiče: Data příjímáme na řádně označených přenosných médiích (CD, DVD) nebo přes chráněný účet na FTP serveru DKM. Zároveň je třeba zaslat avízo o odeslaných souborech na Termínem doručení dat se rozumí termín dokopírování kompletních souborů k zakázce na FTP server + avízo o umístění dat na FTP. Nemáte-li zřízený chráněný účet na FTP serveru, kontaktujte obchodního zástupce DKM. 3.1 Soubory: Separace přímých barev (jednotlivé pláty) umís ujte do samostatného souboru odděleně od separací CMYK, např.: obalka01_cmyk.ps a obalka01_pantone032.ps. Stránky musí být ukládány do souborů jednotlivě, tj. jeden soubor jedna stránka, nebo kompletně, tj. všechny strany v jednom souboru, v pořadí, v jakém se mají tisknout 1 10 Obálky posílejte vždy jednotlivě a očíslované, např.: 1. strana obalky, 2. strana obalky, 3. strana obalky, 4. strana obalky + hrbet apod. Dodávejte pouze soubory určené k tisku. Při pojmenovávání souborů nepoužívejte české znaky. Při eventuálním výskytu dvou stejných stran se za aktuální považuje soubor s pozdějším časem uložení. Pojmenovávání souborů musí být systematické, s číslem strany od čísla 1, např.: MAGAZIN001.ps, MAGAZIN002.ps atd. 3.2 Opravy souborů: při opravách je nutné dodržet pojmenování shodné s původní stranou se zřetelným označením NEW/NOVÝ. 9

11 4 Makety: dodávejte současně s daty. Je nutné dodávat makety ke všem složitějším tiskovinám, zejména u komplikovaných lomů a publikací o větším rozsahu je dodání makety nezbytné. Maketou se rozumí otisk dodávaných datových souborů (včetně tiskových značek), seřazených jako ve finálním produktu (včetně všívaných, vlepených nebo vkládaných příloh), označených číslem stránky a zajištěných proti rozpadnutí. Jiné soubory, které se mají v tiskárně dodatečně umístit, musí být v maketě na požadovaném místě přesně vlepeny (černobílý otisk). Při chybějící maketě nebo neshodě obsahu dat s dodanou maketou je považován za závazný obsah dodaných souborů. Pro vyloučení záměny s jinou zakázkou si vyhrazujeme právo nesmazatelně označit maketu. U zakázky, u které se provádí výsek, je třeba dodat i otisk výsekové formy. Není-li dodána, bere se za hranici výseku viditelná hranice tisku. 4.1 Digitální a chemické nátisky: dodávejte současně s daty. Nátisky se musí vyrábět zásadně ze souborů předávaných do CtP. Analogové a chemické (Cromalin, Matchprint) musí být vybaveny klínem pro kontrolu nárůstu tiskového bodu, digitální nátisk musí navíc dosahovat předem dohodnutých parametrů barevnosti. Nejsou-li dodány závazné vzory barevnosti, bude tisk proveden na standardní denzity podle tabulky Gretag (ISO). Závazné digitální a chemické nátisky poskytuje na vyžádání firma DKM. Pro vyloučení záměny s jinou zakázkou si vyhrazujeme právo nesmazatelně označit nátisk. Digitální a chemické nátisky nejsou součástí kalkulace a budou k zakázce přiúčtovány. 4.2 Koncepční nátisky: pro účely kontroly sazby a grafických objektů po zpracování na CtP poskytne DKM na vyžádání koncepční nátisk. Tento nátisk není barevně závazný a slouží pouze k hrubé kontrole obsahové správnosti s ohledem na technické požadavky uvedené v těchto směrnicích. Koncepční nátisky nejsou součástí kalkulace a budou k zakázce přiúčtovány. Pro vyloučení záměny s jinou zakázkou si vyhrazujeme právo nesmazatelně označit koncepční nátisk. 4.3 Vlastnosti nátisků: vzhledem k odlišné technologii výroby digitálních koncepčních a chemických nátisků od technologie ofsetového tisku může dojít mezi jednotlivými výstupy k barevným odchylkám. Koncepční nátisk je tištěn v nižším rozlišení než kontraktační nátisk nebo ofsetový tisk a může objekty, které nevyhovují technickým požadavkům na data v bodech , zobrazit jinak, než bude ve skutečnosti vytištěno. 10

12 5. Termín dodání dat: nejzazší termín dodání dat je sdělován zákazníkovi při přijetí objednávky. V případě problémů s dodanými daty nebo pozdějšího dodání dat si DKM vyhrazuje právo změnit termín expedice. Nový termín expedice bude zákazníkovi sdělen prostřednictvím obchodního zástupce DKM po obdržení a kontrole finálních dat. Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se seznámil s výše uvedenými pravidly a požadavky, a věříme, že se jimi v zájmu bezproblémového zpracování dat na CtP a dodržení termínu expedice budete řídit. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo přímo firmu DKM. Sestavil Václav Kameník 2005 Dekameron 11

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. PŘEDVOLBY K TISKU pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.

Více

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

www.inetprint.cz Korektura k objednávce 5010270546

www.inetprint.cz Korektura k objednávce 5010270546 Korektura k objednávce 5010270546 www.inetprint.cz artikl Nástěnný kalendář s vlastními fotkami na míru - 435x305mm technologie digitální tisk (samolepka) barevnost 4+0 CMYK!!? Proveďte PEČLIVOU KONTROLU

Více

Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk

Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk Základní průvodce tvorby tiskovin Průvodce přípravy PDF souboru pro digitální tisk Zjednodušený manuál základních postupů, pojmů, doporučení a zásad při tvorbě tiskovin pro začátečníky nebo jen občasné

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat 2013 Aktuální PDF informace jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.leykamletsprint.com Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress

Více

InD jednoduché vyřazení z aplikace

InD jednoduché vyřazení z aplikace InD jednoduché vyřazení z aplikace Stránky v dokumentu jsou řazeny jako jednotlivé stránky pod sebou nebo jako protilehlé dvoustrany. Záleží na tom, jak nastavíte základní tabulku SOUBOR NOVÝ DOKUMENT

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x PostScript + přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS5/CS6 Acrobat Distiller nastavení

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 TECHNIC HNICKÉ PARAMETR ARAMETRY PODKLADŮ PRO TISKÁRNU VANDR ANDRUC UCK SEDLČANY ZPRACOVÁVANÉ ANÉ STUDIEM GRAPHICLINE PRAHA 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 Strana #2 TEXTOVÉ

Více

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow Nezáleží na kvalitě, technologii a barevné věrnosti nátisku, pokud ho zákazník podepíše... Historie nátisku: 70 léta Cromalin Původní použití: - kontrola barevných korekcí na dnes již tradičních skenerech

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

OT15 PDF a kontrola PDF

OT15 PDF a kontrola PDF OT15 PDF a kontrola PDF 1.1.1 Úvod Celkový návrh tiskoviny obvykle vzniká v sazbových programech, jako je Adobe InDesign, či QuarkXPress, méně často (jednodušší a méně rozsáhlé návrhy) ve vektorových programech

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1.1. Tvorba obsahu tištěného materiálu V první fázi výroby jakékoliv tiskoviny autor nejprve tvoří obsah materiálu - píše knihu a tvoří ilustrace, fotí, sbírá články do časopisu,

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

pdf zákazníkovi pro větší počet zaměstnanců / do více jazyků (kapitola Typografie/písmo) 8/10 bodů na kontaktní údaje 12/14 bodů jméno / logo

pdf zákazníkovi pro větší počet zaměstnanců / do více jazyků (kapitola Typografie/písmo) 8/10 bodů na kontaktní údaje 12/14 bodů jméno / logo vizitka typ produktu vizitka základy ZADÁNÍ VIZITKY TECHNICKÉ ZADÁNÍ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KOREKTURY ZÁKAZNÍK PRODUKČNÍ ROZPOČET TECHNOLOG GRAFIK ZÁKAZNÍK ZÁKAZNÍK IMPRIMATUR TYP FIREMNÍ BAREVNOST LAYOUT

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma Možnosti potisku, grafické y k tisku a velikosti písma 1. Grafické y pro zpracování náhledu potisku: loga a obrázky dodat v křivkách (soubor.pdf nebo.ai nebo.cdr) u textů si můžete specifikovat font písma

Více

Pokyny pro autory. Základní pokyny

Pokyny pro autory. Základní pokyny Pokyny pro autory Základní pokyny Rukopis zašlete v elektronické podobě emailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce ve formátu DOC (nebo TXT, RTF) v rozsahu maximálně 20 normalizovaných

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

Průvodce návrhu pro print24

Průvodce návrhu pro print24 Průvodce návrhu pro print24 Všeobecné požadavky 2 Nálepky 2 Přídavek na ořez 2 Obálky 2 Časopisy 3 Skládané letáky 4 Množství inkoustu 4 Kalendáře 4 Tloušťka linky 5 Plakáty 5 Prezentační desky 5 Prospekty

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Ceník inzerce 2012. Přirozený výběr. Představení na úvod Kdo jsou naši čtenáři Ceník a rozměry inzerce. Harmonogram Obchodní podmínky

Ceník inzerce 2012. Přirozený výběr. Představení na úvod Kdo jsou naši čtenáři Ceník a rozměry inzerce. Harmonogram Obchodní podmínky Představení na úvod Kdo jsou naši čtenáři Ceník a rozměry inzerce Technické podmínky Harmonogram Obchodní podmínky Přirozený výběr Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a. s. l Panská 7, 110 00 Praha 1 l IČO: 26418011

Více

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny OBSAH Obsah 3 Zelená vlna Definice 4 Ochranné pole 4 Varianty logotypu 5 Definice barev 6 Minimální velikosti 7 Umístění na podkladu 8 Zpravodaj Zelené

Více

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o.

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o. Technický manuál pro přípravu k výrobě u společnosti PULA s.r.o. Platný od 1. 1. 2015 Základní informace Materiály předávejte: Velikost 1:1 Cílová barevnost Formát PDF/X-1a dle požadavků Fonty (texty)

Více

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky 1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických prvků tiskové stránky, exportu a importu tiskových dat a vektorovému a rastrovému

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma Encyklopedie publikačních formátů: Počítačová písma 08.11.2004 - Autor: Krejčí Richard - Typ: Článek Type 1, TrueType, OpenType: všichni uživatelé dnes přinejmenším s některými z uvedených standardů pro

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk.

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 5 tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 1. Používání loga Při každém použití loga v tištěné podobě,

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava DTP a předtisková příprava Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012 Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz www.propagace.upol.cz Žurnál UP náklad: 2.000 ks čtenost: 4.000 čtenářů / vydání periodicita: týdeník formát: A4 (210

Více

O čem si něco povíme

O čem si něco povíme 1 O čem si něco povíme co to vlastně je předtisková příprava (prepress) různé způsoby tisku (offset, flexo, digital printing,...) správa barev inkousty, barevné prostory, profily RIP (raster image processor),

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Údaje o vydavatelství Strana 2 Vydavatelství RINGIER ČR a. s. Komunardů 1584/42 170 00 Praha 7 IČO: 40766713 DIČ: 003-40766713 Centrální příjem inzerce a prospektových

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu Zdejcina Jarov Zavadilka Vráž profil časopisů Časopis Nové Bydlení vychází již patnáctý rok. Nové Bydlení je čtvrtletník, který čtenářům předkládá nejširší nabídku a přehled bytů, rodinných domů a pozemků.

Více

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura Podle 79, odst. 3 školského zákona stanovuji pro školní rok 2015/2016 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška Praktická zkouška z odborného

Více

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY Firma Verso CZ s.r.o. je vybavena nejmodernější technikou na zpracování dokumentů. Naše stroje umožňují nejen možnost digitálního černobílého a barevného kopírování, ale také tisku ze souborů a digitalizaci

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Barevný tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Barevný tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Barevný tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním

Více

Poskytujeme komplexní komunikační servis pro zdravotnictví v České republice. Divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta a. s.

Poskytujeme komplexní komunikační servis pro zdravotnictví v České republice. Divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta a. s. Poskytujeme komplexní komunikační servis pro zdravotnictví v České republice. Divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta a. s. Jsou vaší cílovou skupinou lékaři, sestry, lékárníci nebo pacienti?

Více

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY OBSAH Úvod A 01 Myšlenkový pochod A Písmo a barevnost C 01 Písmo ve značce C 02 Barevnost B C Značka B 01 Základní barevná a černobílá podoba značky B 02 Alternativní barevná

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o.

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o. Technický manuál pro přípravu k výrobě u společnosti PULA s.r.o. Platný od 1. 4. 2014 Základní informace Materiály předávejte: Velikost 1:1 Cílová barevnost Formát PDF/X-1a dle požadavků Fonty (texty)

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

CENÍK SLUŽEB 2011. grafické studio: 222 922 230. produkce@sprinterstudio.cz mobil: 777 224 664. kopírovací centrum: 222 922 234

CENÍK SLUŽEB 2011. grafické studio: 222 922 230. produkce@sprinterstudio.cz mobil: 777 224 664. kopírovací centrum: 222 922 234 CENÍK SLUŽEB 2011 grafika digitální tisk velkoformátový tisk velkoformátová laminace řezaná grafika prezentační systémy polepy aut polepy výloh ofsetový tisk kopírování prezentační vazby laminace potisk

Více

Spolehlivý a efektivní systém řízení kvality a výrobního procesu v ofsetu. Ing. Zdeněk Paseka

Spolehlivý a efektivní systém řízení kvality a výrobního procesu v ofsetu. Ing. Zdeněk Paseka Spolehlivý a efektivní systém řízení kvality a výrobního procesu v ofsetu Ing. Zdeněk Paseka Řízení kvality a výrobního procesu v ofsetu Na základě organizace dle ISO 9000: ISO 15930-3 Přejímka a zpracování

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas Kempy v české a slovenské republice 2014 Jediný katalog kempů v České a Slovenské republice MAPA KEMPŮ + PRŮVODCE Specifikace

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

JIROUT REKLAMY s.r.o. IGELITOVÉ TAŠKY

JIROUT REKLAMY s.r.o. IGELITOVÉ TAŠKY IGELITOVÉ TAŠKY igelitové tašky s potiskem - SÍTOTISK tisk přímými barvami pantone tímto tiskem nelze vytisknout fotky - obrázky min. počet od motivu 500 ks igelitové tašky s potiskem - FLEXOTISK tisk

Více

JIROUT REKLAMY s.r.o. IGELITOVÉ TAŠKY

JIROUT REKLAMY s.r.o. IGELITOVÉ TAŠKY IGELITOVÉ TAŠKY igelitové tašky s potiskem - SÍTOTISK tisk přímými barvami pantone tímto tiskem nelze vytisknout fotky - obrázky min. počet od motivu 500 ks igelitové tašky s potiskem - FLEXOTISK tisk

Více

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského 1. Služby poskytované Diecézním archivem Biskupství brněnského V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

IGELITOVÉ TAŠKY S POTISKEM 2014

IGELITOVÉ TAŠKY S POTISKEM 2014 IGELITOVÉ TAŠKY S POTISKEM 2014 KLASICKÝ POTISK IGELITEK - sítotisk Tisk tiskne se přímými barvami pantone Tisk fotek nelze Tisk do kraje nelze, od kraje je nutné dodržovat cca 2 cm mezery Min. počet do

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku ing. Jan Smékal UGRA PSO Expert KomuniKace zadavatel/zhotovitel barevné problémy barvy různé CMYK: 0/80/20/0 CMYK: 0/80/20/0 % stejné nerozumí si

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty)

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Údaje o vydavatelství strana 2 Vydavatelství Ringier ČR a. s. Komunardů 1584/42 170 00 Praha 7 IČO: 40766713 DIČ: CZ40766713 Centrální příjem inzerce a prospektových

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více