Spyder3Express. základní příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spyder3Express. základní příručka"

Transkript

1 Spyder3Express základní příručka Oficiální distributor Datacolor pro ČR a SR Drahobejlova 2215/ Praha 9 Libeň Tel.: Fax: web: Copyright 2010, DataLine Technology, a.s

2 ÚVOD Kalibrace umožňuje nastavit a udržet váš monitor v konstantním stavu tak, aby při dlouhodobém používání zobrazoval barvy stále stejným způsobem. Profilování vám umožňuje vytvořit ICC profil, který popisuje charakteristiky vašeho monitoru jako je: White Point (bílý bod), Tone Response (přenosová charakteristika) a primární RGB barvy. Tento profil je pak použit ICC kompatibilními aplikacemi jako je např. Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Corel Draw nebo Zoner Photo Studio tak, aby mohly zobrazovat barvy správným způsobem. Více informací, jako například seznam často kladených dotazů (FAQ) a další podrobnosti o všech produktech firmy Datacolor naleznete na internetových stránkách (v angličtině): Spyder3Express je převratně jednoduchý nástroj, který Vám pomůže snadno a automaticky nastavit váš monitor do optimálního nastavení. DŘÍVE NEŽ ZAČNETE Nastavte rozlišení kalibrovaného monitoru nejméně na 1024x768 bodů, při nižším rozlišení nemusí být na obrazovce viditelné celé uživatelské rozhraní. Kalibrovaný monitor by měl být zapnutý alespoň 30 minut před zahájením kalibrace. Je velmi vhodné před kalibrací deaktivovat spořiče obrazovky a úsporné režimy ovlivňující funkce monitoru. Nastavení větší velikosti písma (DPI) v systému Windows může vést ke kosmetickým anomáliím uživatelského rozhraní (nemá vliv na kvalitu kalibrace). Nepřipojujte Spyder3Express k počítači před dokončením instalace SW. Pro připojení je velmi vhodné použít napájený USB port přímo v počítači. Nedoporučuje se připojovat Spyder3Express například do nenapájeného USB hubu, prostřednictvím klávesnice apod. Pokud potřebujete během práce ukončit program, použijte příkaz v menu (File/Quit) nebo klávesovou zkratku CTRL+Q. Ukončení prostřednictvím Správce úloh použijte pouze v nejzazším případě.

3 INSTALACE OBSLUŽNÉHO SOFTWARE Vložte instalační CD do mechaniky. Z nabídky v menu vyberte tlačítko INSTALL Vyberte si, prosím, jazyk, který chcete používat během instalace. Pozn. Tato příručka pracuje s anglickou jazykovou verzí. OK pokračuje v instalaci, Cancel zruší instalaci Next pokračuje v instalaci, Cancel zruší instalaci

4 Vítejte v rozhraní programu Spyder3Express Setup. Tento program nainstaluje Spyder3Express na Váš počítač. Doporučujeme Vám ukončit všechny programy běžící ve Windows předtím, než budete pokračovat v instalaci. Pro ukončení všech běžících programů klikněte na tlačítko Cancel. Pro pokračování v instalaci klikněte na tlačítko Next. Upozornění: Tento program je chráněn autorským právem a mezinárodními úmluvami. Back předchozí obrazovka, Next další obrazovka, Cancel zruší instalaci Důležité poznámky Nepřipojujte, prosím, Váš Spyder3 k počítači dříve, než dokončíte instalaci software. Pokud je Spyder3 v tuto chvíli připojen, odpojte jej a teprve potom pokračujte v instalaci. V instalaci pokračujete stiskem tlačítka Next. Back předchozí obrazovka, Next další obrazovka, Cancel zruší instalaci Licenční ujednání Přečtěte si, prosím, následující licenční ujednání. Stiskněte klávesu Page Down pro zobrazení další části ujednání. Přijímáte všechna ustanovení výše uvedeného licenčního ujednání? Pokud vyberete No (ne), instalace se ukončí. Pro instalaci produktu musíte souhlasit s licenčním ujednáním (Yes). Page Up posun o stránku nahoru Page Down posun o stránku dolů Print vytisknout ujednání, Back předchozí okno, Yes pokračuje v instalaci, No ukončí instalaci

5 Vyberte cílovou složku Setup nainstaluje Spyder3Express do následující složky. Pro instalaci do této složky, vyberte Next Pro instalaci do jiné složky, klikněte na Browse a vyberte jinou složku. Pokud nechcete instalovat Spyder3Express, vyberte Cancel pro ukončení programu. Space Required požadované místo na disku Space Available volné místo na disku (v kilobajtech) Back předchozí obrazovka, Next další obrazovka, Cancel zruší instalaci Vyberte složku programů Setup vytvoří ikony programu ve složce Programy (v nabídce Start) uvedené níže. Můžete změnit (přepsat) jméno nové složky nebo můžete vybrat již existující složku ze seznamu. Program Folder jméno nově vytvořené složky Existing Folders již existující složky Back předchozí obrazovka, Next další obrazovka, Cancel zruší instalaci Připraveno k instalaci Setup nyní shromáždil dostatek informací pro instalaci programu Spyder3Express. Stiskněte Back pro provedení změn před dokončením instalace. Stiskněte Cancel pro zrušení instalace. Back předchozí obrazovka, Next další obrazovka, Cancel zruší instalaci

6 Instalační program získal všechny soubory pro dokončení instalace. Vyberte Install pro zahájení instalace nebo klikněte na Update pro získání nejaktuálnější verze programu z internetu. Update ověří (příp. stáhne a nainstaluje) aktuální verzi z internetu, Cancel zruší instalaci, Install nainstaluje verzi programu z CD Téměř hotovo Setup dokončil kopírování souborů do Vašeho počítače. Připojte, prosím, Spyder3 k Vašemu počítači před tím, než spustíte Spyder3Express. Klikněte na Next pro dokončení instalace. Next dokončit instalaci, Cancel zruší instalaci Poznámka: Po dokončení instalace se Setup ukončí. Připojte Spyder3 a spusťte obslužný program: - výběrem z nabídky Start (vpravo) nebo - spuštěním zástupce vytvořeného na ploše:

7 Datacolor Spyder3Express aktivace Dříve, než budete pokračovat, ujistěte se, prosím, že Váš Spyder3 senzor je připojený do USB portu Vašeho počítače. Aktivace Vaší kopie zabere pouze několik okamžiků. Ujistíte se, že používáte originální verzi programu. Nejsnadnější způsob aktivace je prostřednictvím internetového připojení. Máte také možnost aktivovat Vaši kopii manuálně. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ AKTIVACE Vyberete, prosím, jednu z možností aktivace: Mám sériové číslo (I have a Serial Number): Vyberte tuto možnost, pokud instalujete produkt poprvé, tedy máte Spyder3Express sériové číslo (najdete jej na obalu Vašeho instalačního CD). Quit ukončí aktivaci, Next pokračuje v aktivaci Mám licenční kód (I have a License Code): Vyberte tuto možnost, pokud již máte licenční kód z manuální aktivace nebo například v případě reinstalace. Zapomněl/a jsem licenční kód (Forgot my Licence Code): Pokud zapomenete nebo ztratíte licenční kód, může Vám být zaslán na , který jste uvedli při aktivaci. Pozn.: Dokud není sériové číslo zadáno správně, není možné v aktivaci pokračovat (tlačítko Next není aktivní) Quit ukončí aktivaci, Back návrat do předchozího okna, Next pokračuje v aktivaci Jak chcete aktivovat Spyder3Express: Aktivace prostřednictvím internetu (Activate Using the Internet) - doporučeno Manuální aktivace (Activate Manually) - vyberte v případě, že nejste momentálně připojeni k internetu Quit ukončí aktivaci, Back návrat do předchozího okna, Next pokračuje v aktivaci

8 Aktivace prostřednictvím internetu Níže zadejte, prosím, Vaše celé jméno a . Tato informace může být použita ve chvíli, kdy zažádáte o zaslání ztraceného licenčního kódu. Křestní jméno: Příjmení: Vaše osobní údaje nebudou sdíleny se třetími stranami. Quit ukončení programu, Back návrat na předchozí obrazovku, Next pokračovat v aktivaci Aktivace byla úspěšná Vaše aktivace produktu Spyder3Express byla úspěšná. Poznamenejte si, prosím, Váš licenční kód, který budete potřebovat v případě reinstalace programu. Děkujeme za aktivaci Vašeho programu. Print Licence Code vytisknout licenční kód (doporučeno) Finish dokončit aktivaci Kontrola dostupnosti nových verzí Aplikace může ověřovat, zda je dostupná nová verze programu. Pokud chcete tuto možnost povolit, vyberte příslušné tlačítko níže. Máte možnost kdykoliv změnit nastavení otevřením okna Preferences a za-/odškrtnutím příslušného okénka. Máte možnost zkontrolovat dostupné nové verze manuálně výběrem příslušného příkazu z menu aplikace. No nevyhledávat automaticky nové verze, Yes automaticky ověřovat nové verze

9 Manuální aktivace Vyberte, prosím, Váš senzor v následujícím okně OK pokračovat Sensor: Spyder 3 Port: USB Sensor Information: SN (sériové číslo): xy Version (verze): xy Pozn.: - Zejména v případě, že používáte více zařízení (senzorů), zkontrolujte, že jste vybrali správný model (Sensor) a kus (SN) Help nápověda, Cancel zrušit aktivaci, OK pokračovat v aktivaci Vytiskněte si, prosím, tento aktivační kód, který budete potřebovat k dokončení aktivačního procesu online. Ve chvíli, kdy budete připojeni k internetu, navštivte tuto stránku pro aktivaci Vašeho nového programu: https://activation.datacolor.com (pozn.: budete potřebovat tyto údaje: Vaše jméno, příjmení, e- -mail a aktivační kód) Vytisknout aktivační kód (doporučeno) Quit ukončení programu, Back návrat na předchozí obrazovku, Finish dokončit v aktivaci

10 KALIBRACE Poté, co jste nainstalovali a aktivovali kalibrační program, můžete zahájit samotnou kalibraci. Průběh kalibrace snadno zjistíte z ukazatele v levé části obrazovky (zvýrazněno na obrázku). Celým procesem Vás snadno provede průvodce, rozdělený do několika přehledných kapitol: Uvítací obrazovka (Welcome Screen): nastavení prostředí Typ monitoru (Display Type): výběr typu obrazovky (monitoru) Způsob připevnění (Choice of attachments): (pouze pro CRT monitory). Kalibrace (Calibration): Umístění sondy a proces měření. SpyderProof: kontrola profilu a výsledku kalibrace Dokončeno (Process Complete): potvrzení a uložení profilu Předvolby (Preferences): Nastavení možností aplikace Zahřátí - Warm Up Monitor by měl být zapnutý nejméně 30 minut před kalibrací, aby byla zajištěna kvalita a stálost barev na obrazovce. Světelné podmínky - Lighting Conditions V místnosti, kde používáte monitor, by měly být stabilní světelné podmínky. Pokud se světlo během Vaší práce u monitoru změní, velmi pravděpodobně se změní také Vaše vnímání barev. Neměli byste kalibrovat monitor za určitých světelných podmínek a poté jej používat za jiných světelných podmínek. Na plochu obrazovky by nemělo dopadat žádné přímé intenzívní světlo. Když se díváte na monitor, neměla by být ve Vašem zorném úhlu pohledu žádna okna (ven/do exteriéru) a také by na obrazovku Vašeho monitoru nemělo přímo svítit slunce. K zamezení přímého dopadu okolního osvětlení na obrazovku je vhodné použít např. stínítko na monitor. Nastavení zobrazení - Display Controls Nastavte, prosím, Vaši hloubku barev na 24 bitů nebo lepší. Při nastavení horším než 16 bitů nelze zobrazit fotografickou kvalitu barev. Pokud provádíte první kalibraci monitoru, jeho reset do továrního nastavení (Factory; Default Settings) je nejlepším výchozím bodem. Monitory Apple a většina monitorů notebooků neumožňuje žádné nastavení s výjimkou jasu (to je popsáno dále). Pokud Váš monitor nabízí nastavení teploty barev, ideální hodnota je v tomto případě 6500 K (nebo ekvivalentní, označená např. Medium / Střední). Jas Vašeho monitoru nastavte (i v závislosti na okolních světelných podmínkách) na nejpohodlnější úroveň. Připojte Spyder3 - Plug in Spyder3 Je třeba, aby byl Váš Spyder3 připojen a komunikoval s Vaším počítačem. Nejlepší možnost je připojit jej přímo do USB portu v samotném počítači, protože nenapájené rozbočovače nebo porty například na klávesnicích nemusí poskytovat dostatečné napájení. Pokud máte problémy s připojením, ujistěte se, že je Váš Spyder3 správně připojen a poté restartujte kalibrovací program.

11 Úvodní obrazovka zobrazuje čtyři kroky, které jsou potřeba pro zahájení úspěšné kalibrace (popis níže). Po splnění každého bodu zaškrtněte příslušné zaškrtávací pole. Pokud máte zaškrtnuta všechna čtyři pole, můžete pokračovat v kalibraci (tlačítko Next ) Pokud nezaškrtnete všechna čtyři okénka a stisknete tlačítko Next, objeví se následující zpráva, viz. obrázek. Je nutné provést všechny čtyři úkony (zaškrtnout všechna okénka). Zaškrtávací okénka se objeví pouze při prvním spuštění. Poté, co byla dokončena první kalibrace, se již při následujícím spuštění neobjevují. Rekapitulace: Můžete pokračovat, pokud máte vše připraveno pro optimální výsledek: a) monitor běží alespoň 30 minut b) na monitor nesvítí intenzívní světlo (slunce, zářivky, lampička apod.) c) monitor má ideální nastavení: - kontrast je na výchozí (tovární/default) hodnotě - teplota barev je nastavena na 6500 K nebo ekvivalentní hodnotě (např. střední) - jas je nastaven na přijatelnou pracovní úroveň d) Spyder3 je připojen přímo do počítače, nikoli USB rozbočovače (hubu) nebo např. klávesnice Typ monitoru Tímto krokem určíte typ monitoru, který budete kalibrovat, takže Spyder3Express bude moci použít nejvhodnější kalibrační proces. Vyberte, prosím, příslušný typ displeje, který kalibrujete. Pokud máte více než jeden monitor, Spyder3Express bude kalibrovat Váš primární monitor. Pokud monitor, který chcete kalibrovat, není nastaven jako primární, nastavte jej jako primární nyní, kalibrační program ukončete a spusťte znovu. Next pokračovat v kalibraci - LCD displej nebo notebook - CRT obrazovka Back předchozí obrazovka, Next pokračovat v kalibraci

12 Způsob připevnění Tato obrazovka se objevuje pouze tehdy, pokud vyberete CRT monitor. Můžete Spyder3 umístit prostřednictvím protizávaží (Counterweight) anebo použít přísavku (Suction Cup) k aplikaci přímo na skleněnou obrazovku monitoru. V případě, že použijete přísavku, pro její odebrání/ sejmutí z monitoru použijte výstupek na přísavce. Pozn.: Nepoužívejte přísavku na monitor typu LCD. Kalibrace (Calibration) Pozn.: Nepoužívejte přísavku na monitor typu LCD. Umístěte, prosím, Spyder3 do středu obrazovky na vyznačené místo. Toto okno nemůže být přesunuto jinam, protože je důležité, aby kalibrace proběhla ve středu Vaší obrazovky. Spyder3Express je konstruován na kalibraci Vašeho primárního displeje, proto kalibrační okno nemůže být přesunuto na jiný displej. Je vhodné sklopit Váš displej tak, aby na něm mohl Spyder3 klidně ležet. Jakmile je Spyder3 na stanoveném místě, klikněte na tlačítko Next pro spuštění kalibrace. Během procesu se Spyder3 nehýbejte ani jej neodpojujte. Nepoužívejte také aplikace, které by mohly otevírat okna nebo jinak zakrývat prostor potřebný ke kalibraci (mj. také spořiče obrazovky, úsporné režimy apod.). Back předchozí obrazovka, Next pokračovat v kalibraci Back návrat na předchozí obrazovku, Next zahájí kalibraci Během kalibračního procesu bude obrazovka měnit barvy a vypadat podobně jako na obrázku vpravo. Ve chvíli, kdy bude kalibrace dokončena, objeví se zpráva: Measuring Complete (měření dokončeno) Odstraňte sondu Spyder3 z obrazovky a pokračujte kliknutím na tlačítko Finish.

13 SpyderProof SpyderProof slouží k rychlému porovnání výsledku zobrazí vzorové fotografie před kalibrací (Uncalibrated View) a po kalibraci (Calibrated View). V obou případech je již však aktivní právě vytvořený ICC profil. Kliknutím na obrázek si můžete přiblížit skupinu obrázků a poté také jeden konkrétní obrázek. Dalším kliknutím se můžete pak vrátit do úplného náhledu obrázků. Dokončeno Process Complete Blahopřejeme, Váš nový profil byl vytvořen a uložen do složky C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\ color\. Tato obrazovka Vás informuje, že jste úspěšně vytvořili profil a uvádí umístění ve Vašem počítači, kde je uložen. Váš Spyder3Express profil je automaticky pojmenován Spyder3Express.icm. Program bude nastavován jako výchozí profil obrazovky. Většina aplikací podporujících ICC (Adobe Photoshop, Photoshop Elements) bude tento uložený profil automaticky používat jako hlavní zobrazovací profil. Back zpět, Next pokračovat Předvolby - Preferences Předvolby mohou být standardně ponechány v jejich výchozím nastavení. Pro ověření, zda Váš Spyder3 komunikuje správně, zkontrolujte, zda je Sensor uveden jako Spyder3, port jako USB, a Sensor Information zobrazuje sériové číslo a číslo verze. Pokud ne, odpojte a znovu připojte Váš Spyder3. Poté v menu Sensor vyberte položku none (žádný) a následně opět nastavte položku Sensor na Spyder3. Můžete zadat, zda Vám má program připomínat možnost re-kalibrace po určitém časovém období (doporučeno: jednou za 2 týdny (2 Weeks). Můžete také volbu vypnout nastavením na Never (nikdy). LCD Native volba ponechá na LCD a noteboocích původní nastavení bílé barvy, což může být žádoucí u starších typů notebooků. Check for software updates bude kontrolovat, zda je k dispozici nová verze software na stránkách Datacolor.

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom - 1 - Obsah 1 ÚVOD K SOFTWARU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ POUŽITÍ SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POUŽÍVÁNÍ SW EDUART PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE JAK PROGRAM EDUART NAINSTALUJETE

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více