OT15 PDF a kontrola PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OT15 PDF a kontrola PDF"

Transkript

1 OT15 PDF a kontrola PDF Úvod Celkový návrh tiskoviny obvykle vzniká v sazbových programech, jako je Adobe InDesign, či QuarkXPress, méně často (jednodušší a méně rozsáhlé návrhy) ve vektorových programech (Illustrator, Corel), či zcela výjimečně v rastrovém editoru (Photoshop). Zatímco návrh tiskoviny může vznikat v rámci reklamního studia, nakladatelství, vydavatelství a podobně, profesionální technickou přípravu k tisku obvykle provádí DTP pracoviště (reprodukční studio) samotné tiskárny. Pro přenos návrhu a přípravu k tisku je obvykle použit soubor/soubory ve formátu PDF, nebo v některých případech podle potřeby v jiném formátu. Soubory návrhu předávané grafikem (autorem návrhu) k dalšímu zpracování musí splňovat kromě pochopitelných výtvarných a obsahových nároků i množství technických požadavků, které zaručí jeho bezproblémové zpracování, bezproblémový tisk danou tiskovou technologii, minimalizaci vlivu známých problémů tisku a dokončovacího zpracování (jako je nepřesný soutisk, nepřesný ořez apod.). Předtiskové pracoviště tiskárny takto korektně a s dobrou znalostí problematiky vytvořené soubory návrhu předpokládá a vyžaduje. V některých případech ani nedisponuje prostředky, kterými by nedostatky návrhu opravilo. Navíc některé zásahy směřující k technologicky správnému podkladu ovlivní vzhled, je tedy žádoucí aby je měl pod kontrolou grafik připravující návrh. Základní kroky vytvoření dokumentu PDF pro tisk: 1. Korektní návrh v grafickém editoru. 2. Korektní generování tiskového PDF. 4. Kontrola PDF souboru Odlišnosti v různých situacích Existuje mnoho velice odlišných tiskových technik. Existuje mnoho speciálních tiskovin. Existuje mnoho podob předtiskového zpracování tiskoviny, liší se používané postupy i prostředky. Například obalový průmysl může mít na podklady značně specifické nároky tiskne se zde například především přímými barvami, flexotiskem a hlubotiskem který má odlišné možnosti a požadavky než ofset a často se používá i specializovaný software. Nutné je často zkoušet, řešit dané problémy, nutné jsou opakované konzultace s tiskárnou, nutné je využití nátisků, nutná je kontrola výsledného tisku V tomto textu se zaměříme především na standardní výstup PDF/archový ofset. Některé zásady lze aplikovat na i na jiné technologie, jiné se mohou lišit nicméně přehled různých 1

2 vlastností a nastavení může v takovém případě posloužit alespoň jako seznam otázek, které by měl grafik své tiskárně položit Komunikace s tiskárnou Konzultace a projednání požadavků s tiskárnou, různá upřesnění (z vaší strany na tisk, ze strany tiskárny na podklady), přesná dohoda, přesná objednávka, řešení vzniklých problémů zkrátka komunikace s tiskárnou je základem, který se prolíná celou přípravou tiskoviny včetně návrhu. Tiskárna může upřesňující informace poskytnout formou osobní či telefonické konzultace, často je zveřejňuje ale i formou informačního letáku na internetových stránkách a podobně. Na začátku je vhodné ujasnit: 1. Domluvit formát tiskoviny (rozměr) a případná omezení. 2. Domluvit počet stran, materiál a druh případné vazby či jiného dokončovacího zpracování. 3. Bude se tisknout CMYKem, přímými barvami, kombinací, nebo nějak jinak (duplex, hexachrom)? 4. Jaké jsou možnosti a maximální počet přímých barev? 5. Jaký ICC profil CMYKu? (Tj. nejlépe odpovídající podmínkám tisku, buďto vlastní tiskárny, nebo nějaký standardní FOGRA.) Případně jaký systém definování barev. 6. Vyhovuje standardní ofsetová příprava? (Zde se možná dovíte, že všechno je jinak.) 7. Vyhovuje PDF a standard PDF/X-1a:2001 jako podklad? (Případně jaký jiný formát zde nutná též verze programu, v němž byl vytvořen.) 8. Požadované rozlišení rastrů. 9. Netradiční technologie a jejich možnosti (lak, ražba apod. někdy vás může nabídka tiskárny i přímo inspirovat) a jak pro ně připravit podklady. 10. A ke většině bodů samozřejmě za kolik? S těmito informacemi se dá začít něco dělat. Další nutná upřesnění uvedu dále v textu. Pomocné soubory, které lze získat od tiskárny: o icc, icm = barvové profily strojů pro různé potiskované materiály, definují CMYK režimy stroje, použijí se místo standardních FOGRA o joboptions = nastavení generování PDF v aplikacích Adobe o csf = přednastavení správy barev aplikací Adobe 2

3 o dll = ovladače výstupních zařízení obvykle osvitových jednotek, používají se obvykle k tisku do souboru PS (na místo standardního PS ovladače dodávaného s Distillerem) o ppd = definiční soubory tisku = soubory nastavení ovladačů viz předchozí bod o kontrolní profily = soubory pravidel, které používají různé programy pro automatickou kontrolu dokumentu (typicky Acrobat, PitStop) tzv. preflight ( předletová kontrola ) o formuláře objednávek přesně specifikujících zakázku a obsahující všechny informace důležité pro tiskárnu PDF formát PDF portable document format ( přenosový dokumentový formát ) je základní, nejčastěji používaný souborový formát pro přenos grafického návrhu tiskoviny mezi grafikem či grafickým pracovištěm a předtiskovým pracovištěm tiskárny (DTP studiem) kde jsou následně provedeny technické kroky přípravy k tisku danou tiskovou technologii například archová montáž, doplnění kontrolních tiskových značek, rozklad do tiskových barev, rastrování a následně osvit tiskových forem a samotný tisk (či přímo tisk u digitálních technologií, osvit filmu a zhotovení TF u metod CTF a podobně). Formát PDF vyvinula firma Adobe na základě formátu PostScript, který se k podobnému účelu používal dříve (a v některých výjimečných případech stále používá). Formát PDF je rovněž definován jako standard evropskou ISO normou a jeho předtiskové varianty (PDF/X) pak normou ISO Poznámka: Mnohá zařízení (i některá novější) například RIPy dosud vnitřně pracují s formátem PS, do kterého si dodané PDF soubory převádí. Trendem ovšem je přímá podpora PDF a kompletní čistě PDF pracovní postupy = PDF Workflow. Obsah souborů PDF lze obvykle už jen omezeně upravovat, důraz je kladen na bezpečnost přenosu = maximální neměnnost vzhledu a obsahu. Proto se někdy označují jako uzavřené, na rozdíl od ostatních formátů, které jsou otevřené více vhodné k úpravám, ovšem náchylnější ke změně vzhledu například při přenosu mezi počítači. Zároveň je od PDF vyžadováno bezproblémové zpracování v různých programech a zařízeních předtiskové přípravy (programy pro arch. montáž, RIP, osvitová jednotka ). Formát PDF obvykle nepoužívají malá pracoviště, která zpracovávají návrh a zároveň ho digitálně tisknou (pracují obvykle přímo s otevřenými soubory) a některá specializovaná pracoviště se zvláštními nároky Standardy PDF souborů Formát PDF byl vyvinut jako univerzální formát předávání dokumentů v různých situacích, oborech a různými prostředky. Jako takový obsahuje podporu například RGB barev (pro kvalitní zobrazení na monitoru), ztrátové komprese (snižování velikosti souborů na úkor kvality), interaktivních prvků, hypertextových odkazů a animací (pro elektronické publikování), formulářových prvků (pro elektronickou kancelář) a podobně. 3

4 Mnoho z těchto prvků je ovšem pro určité speciální využití (jako je například polygrafie) nežádoucí. Proto bylo v průběhu používání zavedeno několik standardů, které přesně definují obsah a možnosti PDF dokumentů pro určitý účel. V oblasti výměny dat pro tiskovou produkci se jedná o standardy PDF/X (exchange = výměna), které jsou publikovány jako součásti mezinárodní normy ISO Poznámka: Soubory označené PDF/X jsou běžné soubory PDF, nejde o odlišný formát, ale o soubory které svým obsahem splňují některý z odpovídajících standardů. V současnosti existuje několik standardů PDF/X o nichž lze zjednodušeně říci, že s rostoucím pořadovým číslem (a rokem vzniku) rozšiřují povolené možnosti obsahu, jak se moderní zařízení v předtiskové přípravě stávají všestrannější a dokonalejší, a jak roste potřeba všestranněji použitelných návrhů (tisk stejného návrhu různými technologiemi na různé materiály + elektronické publikování = cross media publishing = publikování napříč médii). Standardy: PDF/X-1:1999, PDF/X-1:2001, PDF/X-1a:2001, PDF/X-1a:2003, PDF/X-2:2003, PDF/X-3:2002, PDF/X-3:2003, PDF/X-4 (a podvarianty), PDF/X-5 (a podvarianty). V současnosti je ovšem stále problém podpora novějších standardů PDF/X v některých starších zařízeních a rovněž dostatečná znalost a vyzkoušenost používání těchto standardů. Proto je převládajícím standardem PDF/X-1a:2001. Poznámka: Kromě polygrafických standardů PDF/X existují PDF standardy i pro další odvětví: PDF/A = dlouhodobá archivace dokumentů, PDF/E = inženýrství a projektová dokumentace. Standardy PDF/X jsou významným krokem ke sjednocení tiskových podkladů, bohužel však nemohou zcela přesně vymezovat požadavky všech tiskových technik a podmínek, například rozlišení obrazů, velikosti různých prvků (např. linek a textu), nutnost a velikost spadávek, správné ICC profily atd. Tyto prvky musí grafik či DTP operátor i při použití PDF/X obvykle sledovat a kontrolovat samostatně. Od roku 2002 existuje skupina GWG (Ghent PDF Workgroup) mezi jejíž členy patří například Adobe, Heidelberg a další, která se zabývá přesnější specifikací PDF pro konkrétní tiskové podmínky (viz předchozí odstavec). Při tom vychází ze standardů PDF/X ale rozšiřuje je a upřesňuje, zveřejňuje jak různá doporučení, tak konkrétní pomocné soubory (přednastavení pro generování PDF, přednastavení konkrétních aplikací, konkrétní kontrolní profily pro kontrolu již vytvořených PDF a podobně). Soubory PDF odpovídající některé z těchto přesnějších specifikací jsou označovány jako PDF/X Plus Adobe Arobat Většina z vás zná zdarma dostupný program Acrobat Reader který slouží k prohlížení dokumentů PDF, neumožňuje je však ani vytvářet, ani složitěji upravovat. Adobe Acrobat (bez přídavku Reader) je oproti tomu komerční (prodejný) program určený jak k vytváření PDF, tak k jejich úpravám a pokročilému užívání. Součástí instalace Acrobatu je rovněž instalace zmíněného Distilleru, virtuální tiskárny Adobe PDF a doplňku PDF Maker pro různé aplikace (umožňuje vytvářet PDF dokumenty přímo z rozhraní této aplikace). 4

5 1.1.7 Enfocus Společnost Enfocus je jednou z nejvýznamnějších společností vyvíjejících programy, prostředky a plug-iny pro práci s formátem PDF. Program Enfocus PitStop je dnes v podstatě standardem pro preflight ( předletovou kontrolu = kontrolu před osvitem) souborů PDF a jejich opravu na straně DTP tiskárny. Kromě něj firma vyvíjí a dodává další aplikace jejichž přehled získaný ze stránek prodejce naleznete na další stránce Generování PDF V současnosti existuje velké množství možností jakým způsobem generovat PDF soubory z různých aplikací. Liší se ovšem možnostmi nastavení, kvalitou a spolehlivostí výsledných PDF dokumentů v předtiskové přípravě. U všech i vysoce korektních postupů mohou být problémy s vlastnostmi zdrojové aplikace. Kvalitní podklad pro vytváření PDF libovolným postupem pochopitelně poskytují profesionální DTP aplikace v nejnovějších verzích. Naopak například kancelářské programy jsou při generování PDF vždy značně problematické. Přehled základních postupů generování PDF 1. Přímý export z moderních programů Adobe bývá většinou spolehlivý a jednoduchý. Pozor ale, bezproblémovost neplatí u starších aplikací (v pořádku zhruba od verzí CS2 či odpovídajících samostatných aplikací Acro. 7. Ind. 4.). 2. Přímý export z jiných programů je různý, někdy omezený v nastaveních, může působit problémy. 3. Tisk z libovolného programu na virtuální tiskárně Adobe PDF. Tiskárna Adobe PDF se instaluje spolu s Acrobatem. Lze vytvořit PDF z libovolného tisknutelného dokumentu. Obvykle znamená složitější nastavení, na druhou stranu poskytuje obvykle bezproblémový vysoce korektní výstup. 5

6 4. Použití Adobe Acrobatu. Adobe Acrobat přímo umožňuje vytvářet PDF z mnoha typů souborů. 5. Použití PDFMakeru. PDFMaker je plug-in (doplněk) od firmy Adobe (instaluje se spolu s Acrobatem do různých aplikací, například do Internet Exploreru, kancelářské sady Office a dalších a umožňuje vytvářet PDF dokumenty přímo z rozhraní této aplikace. Občas se ale vyskytují problémy s komunikací tohoto doplňku s danou aplikací. 6. Použití exportu či tisku do souboru PS a následný převod do PDF pomocí Distilleru. Dnes již v podstatě překonaný způsob, vhodný pro starší aplikace, relativně složitý, ale opět vysoce korektní. Tento způsob se dlouhá léta používal a doporučoval jako jediný spolehlivý. Proto se s ním na mnoha pracovištích stále setkáte. 7. Použití jiných programů a služeb. Mnoho a mnoho aplikací, plug-inu, i webových služeb s rozličnými možnostmi a úrovní. Jediné opravdu spolehlivě doporučitelné jsou pravděpodobně aplikace firmy Enfocus (viz výše). Volba: Při vytváření PDF pro tisk budeme preferovat varianty: 1. Přímý export z moderních programů Adobe. 3. Tisk z libovolného programu na virtuální tiskárně Adobe PDF. 6. Použití exportu či tisku do souboru PS a následný převod do PDF pomocí Distilleru. Vyzkoušet a používat, pokud nepůsobí problémy, ale můžeme kteroukoli další Stručný přehled požadavků na tiskové PDF Dále uvedené vlastnosti jsou základními požadavky, které jsou dnes běžně vyžadovány od regulérního tiskového PDF. Konkrétní nastavení se liší podle způsobu generování, použitého programu a podobně. Některé vlastnosti PDF lze změnit rovněž v Acrobatu či jiném programu i později. Na výstupu ale musí PDF těmto požadavkům odpovídat. 22 bodů regulérního tiskového PDF: 1. Většina správných vlastností vyplívá ze správně navrženého dokumentu, viz dříve. 6

7 2. Tiskové PDF odpovídá normě PDF/X-1a: Tiskové PDF je kompatibilní s Acrobatem 4 (PDF 1,3) 4. Tiskové PDF neobsahuje žádné: Interaktivní prvky, média, aktivní formuláře, hypervazby (odkazy), záložky a podobné prvky které slouží pro manipulaci a čtení dokumentu v elektronické podobě. 5. Tiskové PDF je generováno jako řada jednotlivých stránek, nikoli jako dvoustránky. 6. Tiskové PDF musí mít nastavenou spadávku, stejnou na všech stranách stránky. Pozor: Nepřebírá si ji automaticky z dokumentu! Nutno nastavit. 7. Tiskové PDF se obvykle se generuje s ořezovými značkami. 8. Značky leží až za okrajem spadávky (parametr odstup nebo posun větší než spadávka). 9. Na pomyslném papíře (který obsahuje okraj spadávek a okraj s ořezovými značkami - tzv. MediaBoxu) na který je PDF generováno, je čistý formát tiskoviny vycentrován. Správná geometrie stránky zobrazená v Adobe Acrobatu. Zelený vnitřní rámeček definuje čistý formát, modrý rámeček definuje okraj spadávky, ořezové značky leží vně spadávky. Všechny tyto okraje jsou stejně velké, čistý formát je vycentrován na středu virtuálního papíru. Poznámka: Anglická terminologie okrajů v PDF: 7

8 a. TrimBox = čistý formát strany b. BleedBox = spadové okraje = do oblasti přečnívají prvky z návrhu, které přečnívají stránku, budou se tisknout a pak se ořežou = tj. spadávky. c. MediaBox = formát výstupního média, jde o pomyslný větší papír na který se musí vejít dokument + spadávky + za okrajem spadávek ještě tiskové/ořezové značky. Důležitá poznámka: Spousta lidí to stále nechápe. Pokud děláte tiskovinu A4 tak výstup NENÍ A4 ale je větší! Virtuální papír (media box) na který se generuje PDF je obvykle o zhruba 2 cm v obou směrech větší než čistá A Tiskové PDF obsahuje vložená všechna písma. 11. Tiskové PDF není nijak chráněno ani blokováno (heslem, šifrováním). 12. Tiskové PDF kompresy vůbec nepoužívá, nebo používá bezztrátové komprese. Pouze v nouzi lze použít kompresi např. JPEG s nejvyšší možnou kvalitou. Zjednodušeně chcete-li si být jistí, prostě všechnu kompresi vypněte. Dnes už na velikosti souboru zas tak nezáleží. 13. Průhlednosti jsou sloučeny (s nejvyšší kvalitou, nebo nastavením podle požadavků tiskárny). 14. Tiskové PDF je připraveno pro konkrétní tiskové podmínky, které jsou definované CMYKovým ICC profilem. Všechny barvy jsou již definovány v odpovídajícím CMYK prostoru. 15. Tiskové podmínky (profil) je uveden v položce: název profilu výstupního záměru nebo obecně jen výstupní záměr. 16. Prvky a obrázky, které již jsou v CMYK barvách, nejsou při generování PDF z aplikace znovu převáděny. Tj. u korektního návrhu se nepřevádí ŽÁDNÉ barvy. 17. Obrazy mají rozlišení odpovídající požadavkům tisku a) musí být se správným rozlišením umístěny do návrhu (viz minulé kapitoly), b) při generování PDF musí být vypnuto, nebo správně nastaveno převzorkování obrazů (které některé postupy umožňují), aby nedošlo k nežádoucímu snížení rozlišení. Poznámka: použití vyššího rozlišení, než je požadováno, je sporné. Já osobně preferuji naprosto přesné nastavení podle požadavků tisku tím se nic nezkazí. 18. Při libovolném postupu generování přes PS se používá PS Level (úroveň) Název souboru se doporučuje bez české diakritiky, podtržítka místo mezer, jasně specifikující zakázku, rozumné délky. Jeli návrh rozdělen do několika souborů, názvy se shodují a uvádí se rozsah stran či název části tiskoviny: 8

9 Např.: skript_tech_drob_01_22.pdf + skript_tech_drob_23_56.pdf + skript_tech_drob_obalka.pdf 20. DTP studio tiskárny a sama tiskárna zná obvykle nejlépe svoje požadavky, možnosti (a mouchy ) techniky tisku i prepressového vybavení (montážní soft, RIP, osvitka). Ptejte se, konzultujte, dbejte doporučení (ať už sdělených nebo třeba zveřejněných na internetu). 21. V některých případech a některými způsoby generování prostě NELZE PDF správně připravit bez ohledu na nastavení. Může jít například o nějakou technickou odlišnost ve vnitřní struktuře souboru, které RIP nebo osvitka nerozumí, může jít o problém všeobecný, nebo o problém v jedné jediné tiskárně na jednom jediném zařízení. V takovém případě nezbývá než zkusit jiný způsob generování PDF. 22. Kontrolujte, hlídejte, a ještě kontrolujte výsledné PDFko, kontrolní nátisky, samotný tisk. Jste grafici mělo by vám záležet na tom jak váš návrh vyleze Generování přes PostScript Jak už bylo řečeno v dřívější kapitole, PDF je úzce provázán s formátem PostScript, do jisté míry lze říci, že PDF je upravený PostScript. Jedním z nejtypičtějších postupů vytváření korektních PDF souborů bylo/je nejprve vytvořit PS soubor (exportem, nebo tiskem do souboru) a následně převést do PDF pomocí programu Adobe Distiller (odtud termín distillování PDF ). Poznámka: Zajímavou je schopnost Distilleru sledovat určité složky v počítači (tzv. horké složky nebo sledované složky) a distillovat veškeré PS soubory do ní vložené. Tento postup vyžaduje složitější nastavení: korektní nastavení tisku (exportu) z aplikace do PS a korektní nastavení převodu PS do PDF. Roly navíc hraje i ovladač tisku do PS a jeho nastavení. Pouze stručný přehled generování PDF přes PS: a) PostScriptový ovladač (tiskárna). Obvykle se používá virtuální ovladač/tiskárna Adobe PS, Adobe Distiller, Adobe PDF (různé u různých verzí). Dříve se někdy používali ovladače reálných zařízení (například osvitové jednotky) které musel mít grafik nainstalované (ačkoli neměl osvitovou jednotku). Nutné je správné systémové nastavení vlastností tiskárny. U moderních Adobe ovladačů obvykle není problém a obecně doporučuji zasahovat do nastavení pouze při potížích. 9

10 b) Soubor PPD (PostScript Printer Definition). Tento soubor doplňuje k PS ovladači informace o výstupním zařízení. Dříve se opět používali PPD soubory konkrétních zařízení (např. osvitové jednotky) které grafik získal od DTP tiskárny. Dnes se preferují univerzální, nezávislé PPD (obvykle opět různé Adobe, v CS3 AdobePDF 8.0). c) Nastavení tisku v aplikaci. Vytvoření PS je tisk. Je tedy nutné nastavit volby tisku, jako je formát strany a podobně. Tato nastavení jsou zásadní. Obvykle se ukládají jako přednastavení tisku a používají opakovaně. d) Nastavení Distilleru. Je shodné jako u novějších postupů a opět zcela zásadní. Přednastavení se ukládají jako soubory joboptions, lze je rovněž získat od tiskárny. Zde si všimněte schizofrenie tohoto postupu. Zjistíte, že pro vytvoření PDF nastavujete v mnoho voleb, které jste dříve nastavili ve volbách tisku. Bohužel při tomto postupu musí být volby správně v obou nastaveních. 10

11 Na pracovištích kde je tento postup používán je obvykle většina nastavení již vhodně provedena, případně uložena v přednastaveních. U nových pracovišť vřele doporučuji zaměřit se na modernější způsoby generování PDF. V nouzi: Nastavení v případě použití tohoto klasického postupu popisuje příručka PostScript&PDF, Grafie CZ Virtuální tiskárna Adobe PDF Pokročilejší postup je použití virtuální tiskárny Adobe PDF (která se instaluje s programem Acrobat). Princip postupu je ale naprosto stejný. Opět je nejprve generován dočasný soubor PS a z něj pomocí Distilleru vytvořen soubor PDF. Celí postup však probíhá na pozadí bez zásahu uživatele, který ho v podstatě nezaznamená, Distiller je automaticky spuštěn a vypnut, dočasné soubory PS jsou po provedení smazány. Tímto způsobem lze (stejně jako předchozím) vytvořit PDF prakticky ze všeho co lze vytisknout. Postup je u CS2 a vyšších zcela korektní a až na zcela extrémní výjimky není důvod proč ho nepoužívat. a) Ovladač tisku do PS (tiskárna AdobePDF) je nastavena ve výchozí podobě obvykle správně, mění se pouze při problémech. b) PPD soubor je nastaven automaticky a neměně na AdobePDF. c) Nicméně si postup zachovává nevýhodu nutnosti dvojího správného nastavení: tisku a samotného distillování. Tiskové volby je nutné nastavit v dialogu aplikace, volby PDF je nutné nastavit přes vlastnosti tiskárny. 11

12 Obrázek: Tisk přes Adobe PDF z programu Corel Draw. Totéž v InDesignu: 12

13 Nastavení pro tisk PDF přes virtuální tiskárnu Adobe PDF z InDesignu popisuje podrobně příručka: DTP a předtisková příprava; Zdenka Dvořáková; Computer Press Export z programu InDesign (A velice podobně z Illustrátoru.) Tento způsob je nejjednodušší, nejrychlejší a většinou bez problémů. Exportní dialog má v některých případech poněkud omezená nastavení, volby, které nejsou dostupné přebírá ze základního přednastavení (souboru joboptions). Jako základní přednastavení, z něhož budeme vycházet, vždy použijeme přednastavení PDF/X-1a:2001. Lze rovněž použít soubor přednastavení poskytnutý tiskárnou. Při exportu PDF z jiných programů (či starších) než Adobe CS2, záleží na kvalitě programu (a verzi, starší soft si s PDF zrovna moc nerozumí), zda raději nezvolit tisk přes tiskárnu Adobe PDF či dokonce manuální postup přes PostScript a Distiller Kontrola PDF Probíhá po vygenerování PDF. Kontrolu lze rozdělit na: 1. Automatickou kontrolu = preflight ( předletová kontrola ) která probíhá automaticky v patřičném programu (Acrobat, PitStop či jiný) podle kontrolních profilů (zjednodušeně seznamů kontrolovaných prvků). 2. Vizuální kontrolu, při optimálním zobrazení a při různých formách náhledu (opět často výtažky, přetisky atd.). Kontrola probíhá poměrně často na dvou frontách, u grafika, který PDF připravil a v předtiskovém studiu tiskárny (DTP) po převzetí podkladů. A. Na straně grafika obvykle vizuálně v Acrobatu a automatickou kontrolní funkcí Acrobatu Kontrola před výstupem. Lze použít rovněž bezplatný nástroj Enfocus StatusCheck. B. Na straně DTP obvykle automaticky nejčastěji některou variantou programu Enfocus PitStop Profesional, případně jinými programy Kontrola dokumentu v Acrobatu 1. Nastavení správného zobrazení: Akrobat je nástroj, který se kromě tiskové produkce masivně používá i v oblastech elektronického publikování v kancelářském prostředí a podobně. Jako takový je standardně nastaven pro co nejhezčí zobrazení dokumentu na obrazovce. 13

14 Pro využití v předtiskové přípravě je vhodné některé jeho základní předvolby změnit tak aby náhled odpovídal co nejvíce výslednému tisku. Tyto volby změníme v menu úpravy/předvolby/zobrazení stránky. Vypneme veškeré vylepšující funkce vykreslení, především: Vyhlazování čárové grafiky (způsobuje někdy bílé linky na místech sloučení průhledností, které se u tisku neprojeví a další odlišnosti zobrazení). Používání lokálních písem (tj. budeme mít kontrolu, zda jsou všechna písma v dokumentu opravdu vložená a správně). V položkách obsah stránky a informace o stránce především zapneme: Náhled přetisků. Zobrazovat rámečky kresby, řezání a spadávky (zobrazí se rámečky jednotlivých hranic dokumentu). 2. Vizuální kontrola barevnosti výstupu a výtažků: Menu - další volby/tisková produkce/náhled výstupu. Okno náhledu výstupu se chová jako paleta, při jeho zobrazení lze s dokumentem běžně manipulovat. Umožňuje zobrazit: Simulaci tiskové černé (šedší) Simulaci barvy papíru (podle daného profilu) Jednotlivé výtažky Konkrétní hodnoty tiskových barev v určitém místě návrhu (pod kurzorem) Varování před překročením určeného celkového limitu barev (zvýrazněním) Místa použití syté černé Místa nastavení přetisku 3. Automatická kontrola = preflight: Menu - další volby/tisková produkce/kontrola před výstupem. Provádí automatickou kontrolu dokumentu podle profilů lze použít přednastavené profily, nebo přímo profily dodané tiskárnou, nebo si případně vlastní profil vytvořit (profily pro Acrobat jsou soubory.kfp). Tiskové PDF by mělo odpovídat minimálně kontrolnímu profilu Ověřit souhlas s PDF/X-1a: Další text není součástí tématu, pouze ho doplňuje pro případnou praktickou ukázku. 14

15 Dodatek: nastavení InDesignu pro export PDF Záložka všeobecné 1. Vycházíme ze standardu PDF/X-1a:2001, který použijeme jako základ přednastavení. Většina zásadních voleb je v tomto přednastavení správně (nebo nelze změnit), nicméně některé volby ponechává PDF/X na nás. 2. I naše upravené nastavení PDF musí tomuto standardu vyhovovat, proto v políčku standard zůstává nastavení PDF/X-1a: U jakéhokoli tiskového PDF je žádoucí zachovávat kompatibilitu s Acrobatem 4 (PDF 1,3). 4. Volbu stránek použijeme pro nastavení stran, které chceme exportovat pravděpodobně jde o pochopitelnou záležitost. 5. Tiskové PDF je vždy vytvářeno jako stránky, nikoli jako dvoustránky (možná existují výjimky tiskárna si je musí vyžádat), políčko dvoustránek tedy není zaškrtnuto. 6. Políčka v oblasti Volby jsou určena spíše pro elektronické publikování, většina voleb je logická. Tagované PDF je PDF s definovanou logickou návazností textu lze přeformátovat pro různá čtecí zařízení. Tyto volby jsou standardně pro tiskové PDF vypnuty. 7. Obvykle chceme exportovat dokument ve stavu, v jakém ho vidíme, máme tedy nastavené tištěné a viditelné vrstvy a nezaškrtnuto netištěné objekty. Záložka komprese Obsahuje kromě komprese rovněž převzorkování vložených rastrových obrazů na nižší rozlišení. Nastavení je rozděleno postupně pro: Vložené rastrové obrazy tónové, barevné (barevné obrazy). Vložené rastrové obrazy černobílé (ve stupních šedi). Vložené rastrové obrazy bez tónů = pérovky v režimu bitová mapa (monochromatické obrazy). 15

16 Zcela dole je potom zapnutí/vypnutí komprese pro text a vektory ( čárové grafiky ), tj objekty vytvořené v InDesignu, nebo importované ve vektorovém formátu. Standardní nastavení u PDF/X přednastavení je spíše pochybné díky použití komprese JPEG. Je třeba si uvědomit, že přístup k obrazům se řídí jejich nastaveným režimem, nikoli tím jak obraz vypadá. Proto pokud váš návrh obsahuje například rastrové logo v RGB režimu, bude se s ním pracovat jako s plnobarevným obrazem, což je nevhodné! U bezztrátových kompresí poškození obsahu nehrozí, může ale nastat problém se zpracováním v zařízení (například starším) které daný typ komprese nepodporuje. U jiných přednastavení (kontabilita s vyšší verzí Acrobatu) vám program nabízí i další typy komprese (např. JPEG 2000). Setkat se s nimi můžete i při generování pomocí jiných programů. Nepoužívejte je. 1. Komprese obrazů barevných a ve stupních šedi: Obecně platí: veškeré komprese nejlépe vypnuté, nebo bezztrátové, nebo na maximální kvalitu. Lze volit zcela bez komprese ideální, ale velké soubory. Lze použít bezztrátovou kompresi ZIP. Pokud opravdu vší mocí chcete snížit velikost souboru, můžete použít volbu Automaticky (JPEG) s maximální nebo alespoň vysokou kvalitou. Spíše však nedoporučuji. JPEG (bez dodatku Automaticky) se nedoporučuje. 2. Komprese monochromatických obrazů: Obecné zásady jsou stejné jako v předchozím případě. Ovšem všechny typy komprese, které v tomto případě aplikace CS nabízejí, jsou bezztrátové, lze tedy použít libovolnou, nebo kompresi vypnout. Jako obvykle nejvhodnější z hlediska snížení datové velikosti se uvádí typ komprese CITT Group Komprese písma a čárové grafiky: Používá kompresi Flate, která je bezztrátová, lze jí tedy bez obav použít. Moje jednoduchá zásada, která rozhodování usnadní všechny komprese vypnout. 4. Převzorkování Jde o snižování rozlišení vložených grafik na hodnotu, která vychází z požadavků tiskárny, nebo na standardní hodnoty (300 ppi tonové, 1200 ppi pérovky). Pokud převzorkování použijete, nezapomeňte zkontrolovat hodnoty! Provede se pouze pro obrazy, které mají efektivní rozlišení v dokumentu vyšší než zadaná hodnota pro obrazy nad. Obecně nejkvalitnější převzorkování je zřejmě bikubické převzorkování. 16

17 Převzorkování ale může působit nevhodné výsledky, pokud mají dané objekty nastavenou nějakou průhlednot. Dále může mít převzorkování vliv na ostrost a podobně. Já osobně preferuji 100% regulérní, kontrolovatelný a správný postup, kde mají všechny obrazy již dopředu nastavené správné rozlišení z rastrového editoru a převzorkování je zcela vypnuto. 5. Oříznutí obrazových dat podle rámečku: Ořízne skryté části obrázků (mimo rámeček). Zmenší velikost souboru, ale na druhou stranu znemožní případnou editaci. Ve většině případů vhodné asi spíše vypnout. Záložka značky a spadávky Z tiskových značek se obvykle doplňují pouze ořezové, některé tiskárny nevyžadují ani to. Libovolné jiné značky pouze na žádost. Značky musí být ve vnějším okraji dokumentu za hranicí spadávky, jejich posun (odstup), počítaný od okraje čistého formátu musí být větší než spadávka, já tedy používám pro archový ofset 4 mm. 17

18 Spadávka musí být definována. Protože předpokládám správné nastavení spadávky dokumentu mohu použít nastavení z dokumentu. Mohu samozřejmě i manuálně zadat. Záložka výstup Zde definujeme především tiskové podmínky z hlediska barev a barevnosti a případný přepočet barev do odpovídajícího režimu CMYK. Převod barev volíme převést do cílového který převede případné RGB barvy do cílového CMYKu, s dodatkem zachovat čísla což zajistí, že již existující CMYK hodnoty nebudou změněny (tj. pokud jsme pracovali celkově v CMYK, nebude se převádět nic). Cíl je pak pochopitelně CMYK prostor odpovídající tisku, který jsme dohodli s tiskárnou. Název profilu výstupního zařízení je položka sice v podstatě pouze informativní, u PDF/X- 1a:2001 je ale povinná, měla by se shodovat s tiskovým CMYK profilem. Do políčka název výstupních podmínek můžeme doplnit popis nebo nemusíme. Záložka další volby Při exportu by měla být všechna písma vkládána. InDesign při exportu nabízí pouze volbu ovlivňující vkládání podmnožin písem, příkaz vložit všechna písma zde není. Tato volba však je součástí přednastavení pro PDF/X-1a:2001, měla by být tedy aktivní i v našem upraveném nastavení. Záložka zabezpečení Volby zabezpečení jsou při použití standartu PDF/X-1a:2001 neaktivní. Tiskové PDF obecně nesmí obsahovat žádnou formu ochrany či omezení. Záložka přehled Zde je zobrazen základní přehled nastavení, který lze rovněž uložit do textového souboru (například pro ladění nastavení s tiskárnou). 18

19 Zároveň se zobrazují výstražné trojúhelníky které upozorňují na problematická a sporná nastavení které InDesign objevil. V políčku upozornění je pak jejich popis. Jakákoli takováto upozornění jsou samozřejmě podezřelá a je třeba se s nimi zabývat (nejlépe problém nějakým způsobem vyřešit). Uložení přednastavení Naše přednastavení si uložíme. Toto přednastavení je standardní.jobboptions soubor, který dokážou pro generování použít prakticky všechny aplikace Adobe a lze ho použít i pro generování PDF přes virtuální tiskárnu Adobe PDF v podstatě z jakékoli aplikace která umožňuje tisk. Ale pozor uvědomte si, že některá použitá nastavení jsou závislá na aplikaci! Použili jsme například volbu použít spadávky z dokumentu jenže některé programy spadávku nijak nedefinují, nebo definují ale nemusí si rozumět s Adobe! Proto je potřeba nastavení při použití v jiném programu zkontrolovat a vhodně změnit. Přednastavení lze otevřít přes Adobe Distiller a změnit volby, které z InDesignu nejsou dostupné. 19

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x PostScript + přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS5/CS6 Acrobat Distiller nastavení

Více

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz

thb STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD Kontrola dat: tel.: 569 664 151 e-mail: kontrola@thb.cz STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. PŘEDVOLBY K TISKU pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat 2013 Aktuální PDF informace jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.leykamletsprint.com Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress

Více

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD

thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU DAT thb TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD a k c i o v á s p o l e č n o s t Husova 1881 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel.: 569 664 110 e-mail: thb@thb.cz www.thb.cz Kontrola dat: tel.: 569 664

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

InD jednoduché vyřazení z aplikace

InD jednoduché vyřazení z aplikace InD jednoduché vyřazení z aplikace Stránky v dokumentu jsou řazeny jako jednotlivé stránky pod sebou nebo jako protilehlé dvoustrany. Záleží na tom, jak nastavíte základní tabulku SOUBOR NOVÝ DOKUMENT

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů

Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů Směrnice pro přípravu a předávání tiskových podkladů 11. 11. 2005 Vážený zákazníku, naše tiskárna poskytuje reprografické služby na profesionální úrovni. Děláme maximum pro to, abychom mohli být hrdi na

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma Encyklopedie publikačních formátů: Počítačová písma 08.11.2004 - Autor: Krejčí Richard - Typ: Článek Type 1, TrueType, OpenType: všichni uživatelé dnes přinejmenším s některými z uvedených standardů pro

Více

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku ing. Jan Smékal UGRA PSO Expert KomuniKace zadavatel/zhotovitel barevné problémy barvy různé CMYK: 0/80/20/0 CMYK: 0/80/20/0 % stejné nerozumí si

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

enfocus INSTANT PDF enfocus PITSTOP PRO enfocus PITSTOP SERVER enfocus PITSTOP CONNECT enfocus SWITCH PITSTOP SERVER

enfocus INSTANT PDF enfocus PITSTOP PRO enfocus PITSTOP SERVER enfocus PITSTOP CONNECT enfocus SWITCH PITSTOP SERVER enfocus INSTANT PDF enfocus PITSTOP PRO enfocus PITSTOP SERVER enfocus PITSTOP CONNECT enfocus SWITCH enfocus INSTANT PDF Usnadňuje kreativním profesionálům tvorbu PDF souborů připravených k tisku. jednoduchý

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Ukázková stránka z knihy PDF/X-1a PDF/X-4

Ukázková stránka z knihy PDF/X-1a PDF/X-4 Ukázková stránka z knihy PDF/X-1a PDF/X-4 PDF/X-1a PDF/X-4 Úvodní slovo autorů Vydavatel Petr Lozan Od roku 2007, kdy vyšla knížka PDF pro tisk, se PDF/X-1a stalo samozřejmostí a grafické progra my už

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky 1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických prvků tiskové stránky, exportu a importu tiskových dat a vektorovému a rastrovému

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow Nezáleží na kvalitě, technologii a barevné věrnosti nátisku, pokud ho zákazník podepíše... Historie nátisku: 70 léta Cromalin Původní použití: - kontrola barevných korekcí na dnes již tradičních skenerech

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Používám ho cca 8 let Identity loga, jejich varianty, použití, manuály, QR Pro web ikony, celé www, nestandardní tvary + WF Pro tisk Letáky,

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1.1. Tvorba obsahu tištěného materiálu V první fázi výroby jakékoliv tiskoviny autor nejprve tvoří obsah materiálu - píše knihu a tvoří ilustrace, fotí, sbírá články do časopisu,

Více

Spolehlivý a efektivní systém řízení kvality a výrobního procesu v ofsetu. Ing. Zdeněk Paseka

Spolehlivý a efektivní systém řízení kvality a výrobního procesu v ofsetu. Ing. Zdeněk Paseka Spolehlivý a efektivní systém řízení kvality a výrobního procesu v ofsetu Ing. Zdeněk Paseka Řízení kvality a výrobního procesu v ofsetu Na základě organizace dle ISO 9000: ISO 15930-3 Přejímka a zpracování

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO Normy ISO www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013 Strana: 1/9 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 TECHNIC HNICKÉ PARAMETR ARAMETRY PODKLADŮ PRO TISKÁRNU VANDR ANDRUC UCK SEDLČANY ZPRACOVÁVANÉ ANÉ STUDIEM GRAPHICLINE PRAHA 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 Strana #2 TEXTOVÉ

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Přehled tisku proměnných dat (VDP)...5 Způsoby určování

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a Petr Lozan revize absolventské práce z Vyšší odborné školy grafické v Praze REVIZE 2 VERZE 2.7 Vyšší odborná škola grafická v Praze Absolventská

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Správa barev. ICC profil monitorů. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. ICC profil monitorů. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013. www.isspolygr.cz ICC profil monitorů www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

O čem si něco povíme

O čem si něco povíme 1 O čem si něco povíme co to vlastně je předtisková příprava (prepress) různé způsoby tisku (offset, flexo, digital printing,...) správa barev inkousty, barevné prostory, profily RIP (raster image processor),

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více