OT15 PDF a kontrola PDF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OT15 PDF a kontrola PDF"

Transkript

1 OT15 PDF a kontrola PDF Úvod Celkový návrh tiskoviny obvykle vzniká v sazbových programech, jako je Adobe InDesign, či QuarkXPress, méně často (jednodušší a méně rozsáhlé návrhy) ve vektorových programech (Illustrator, Corel), či zcela výjimečně v rastrovém editoru (Photoshop). Zatímco návrh tiskoviny může vznikat v rámci reklamního studia, nakladatelství, vydavatelství a podobně, profesionální technickou přípravu k tisku obvykle provádí DTP pracoviště (reprodukční studio) samotné tiskárny. Pro přenos návrhu a přípravu k tisku je obvykle použit soubor/soubory ve formátu PDF, nebo v některých případech podle potřeby v jiném formátu. Soubory návrhu předávané grafikem (autorem návrhu) k dalšímu zpracování musí splňovat kromě pochopitelných výtvarných a obsahových nároků i množství technických požadavků, které zaručí jeho bezproblémové zpracování, bezproblémový tisk danou tiskovou technologii, minimalizaci vlivu známých problémů tisku a dokončovacího zpracování (jako je nepřesný soutisk, nepřesný ořez apod.). Předtiskové pracoviště tiskárny takto korektně a s dobrou znalostí problematiky vytvořené soubory návrhu předpokládá a vyžaduje. V některých případech ani nedisponuje prostředky, kterými by nedostatky návrhu opravilo. Navíc některé zásahy směřující k technologicky správnému podkladu ovlivní vzhled, je tedy žádoucí aby je měl pod kontrolou grafik připravující návrh. Základní kroky vytvoření dokumentu PDF pro tisk: 1. Korektní návrh v grafickém editoru. 2. Korektní generování tiskového PDF. 4. Kontrola PDF souboru Odlišnosti v různých situacích Existuje mnoho velice odlišných tiskových technik. Existuje mnoho speciálních tiskovin. Existuje mnoho podob předtiskového zpracování tiskoviny, liší se používané postupy i prostředky. Například obalový průmysl může mít na podklady značně specifické nároky tiskne se zde například především přímými barvami, flexotiskem a hlubotiskem který má odlišné možnosti a požadavky než ofset a často se používá i specializovaný software. Nutné je často zkoušet, řešit dané problémy, nutné jsou opakované konzultace s tiskárnou, nutné je využití nátisků, nutná je kontrola výsledného tisku V tomto textu se zaměříme především na standardní výstup PDF/archový ofset. Některé zásady lze aplikovat na i na jiné technologie, jiné se mohou lišit nicméně přehled různých 1

2 vlastností a nastavení může v takovém případě posloužit alespoň jako seznam otázek, které by měl grafik své tiskárně položit Komunikace s tiskárnou Konzultace a projednání požadavků s tiskárnou, různá upřesnění (z vaší strany na tisk, ze strany tiskárny na podklady), přesná dohoda, přesná objednávka, řešení vzniklých problémů zkrátka komunikace s tiskárnou je základem, který se prolíná celou přípravou tiskoviny včetně návrhu. Tiskárna může upřesňující informace poskytnout formou osobní či telefonické konzultace, často je zveřejňuje ale i formou informačního letáku na internetových stránkách a podobně. Na začátku je vhodné ujasnit: 1. Domluvit formát tiskoviny (rozměr) a případná omezení. 2. Domluvit počet stran, materiál a druh případné vazby či jiného dokončovacího zpracování. 3. Bude se tisknout CMYKem, přímými barvami, kombinací, nebo nějak jinak (duplex, hexachrom)? 4. Jaké jsou možnosti a maximální počet přímých barev? 5. Jaký ICC profil CMYKu? (Tj. nejlépe odpovídající podmínkám tisku, buďto vlastní tiskárny, nebo nějaký standardní FOGRA.) Případně jaký systém definování barev. 6. Vyhovuje standardní ofsetová příprava? (Zde se možná dovíte, že všechno je jinak.) 7. Vyhovuje PDF a standard PDF/X-1a:2001 jako podklad? (Případně jaký jiný formát zde nutná též verze programu, v němž byl vytvořen.) 8. Požadované rozlišení rastrů. 9. Netradiční technologie a jejich možnosti (lak, ražba apod. někdy vás může nabídka tiskárny i přímo inspirovat) a jak pro ně připravit podklady. 10. A ke většině bodů samozřejmě za kolik? S těmito informacemi se dá začít něco dělat. Další nutná upřesnění uvedu dále v textu. Pomocné soubory, které lze získat od tiskárny: o icc, icm = barvové profily strojů pro různé potiskované materiály, definují CMYK režimy stroje, použijí se místo standardních FOGRA o joboptions = nastavení generování PDF v aplikacích Adobe o csf = přednastavení správy barev aplikací Adobe 2

3 o dll = ovladače výstupních zařízení obvykle osvitových jednotek, používají se obvykle k tisku do souboru PS (na místo standardního PS ovladače dodávaného s Distillerem) o ppd = definiční soubory tisku = soubory nastavení ovladačů viz předchozí bod o kontrolní profily = soubory pravidel, které používají různé programy pro automatickou kontrolu dokumentu (typicky Acrobat, PitStop) tzv. preflight ( předletová kontrola ) o formuláře objednávek přesně specifikujících zakázku a obsahující všechny informace důležité pro tiskárnu PDF formát PDF portable document format ( přenosový dokumentový formát ) je základní, nejčastěji používaný souborový formát pro přenos grafického návrhu tiskoviny mezi grafikem či grafickým pracovištěm a předtiskovým pracovištěm tiskárny (DTP studiem) kde jsou následně provedeny technické kroky přípravy k tisku danou tiskovou technologii například archová montáž, doplnění kontrolních tiskových značek, rozklad do tiskových barev, rastrování a následně osvit tiskových forem a samotný tisk (či přímo tisk u digitálních technologií, osvit filmu a zhotovení TF u metod CTF a podobně). Formát PDF vyvinula firma Adobe na základě formátu PostScript, který se k podobnému účelu používal dříve (a v některých výjimečných případech stále používá). Formát PDF je rovněž definován jako standard evropskou ISO normou a jeho předtiskové varianty (PDF/X) pak normou ISO Poznámka: Mnohá zařízení (i některá novější) například RIPy dosud vnitřně pracují s formátem PS, do kterého si dodané PDF soubory převádí. Trendem ovšem je přímá podpora PDF a kompletní čistě PDF pracovní postupy = PDF Workflow. Obsah souborů PDF lze obvykle už jen omezeně upravovat, důraz je kladen na bezpečnost přenosu = maximální neměnnost vzhledu a obsahu. Proto se někdy označují jako uzavřené, na rozdíl od ostatních formátů, které jsou otevřené více vhodné k úpravám, ovšem náchylnější ke změně vzhledu například při přenosu mezi počítači. Zároveň je od PDF vyžadováno bezproblémové zpracování v různých programech a zařízeních předtiskové přípravy (programy pro arch. montáž, RIP, osvitová jednotka ). Formát PDF obvykle nepoužívají malá pracoviště, která zpracovávají návrh a zároveň ho digitálně tisknou (pracují obvykle přímo s otevřenými soubory) a některá specializovaná pracoviště se zvláštními nároky Standardy PDF souborů Formát PDF byl vyvinut jako univerzální formát předávání dokumentů v různých situacích, oborech a různými prostředky. Jako takový obsahuje podporu například RGB barev (pro kvalitní zobrazení na monitoru), ztrátové komprese (snižování velikosti souborů na úkor kvality), interaktivních prvků, hypertextových odkazů a animací (pro elektronické publikování), formulářových prvků (pro elektronickou kancelář) a podobně. 3

4 Mnoho z těchto prvků je ovšem pro určité speciální využití (jako je například polygrafie) nežádoucí. Proto bylo v průběhu používání zavedeno několik standardů, které přesně definují obsah a možnosti PDF dokumentů pro určitý účel. V oblasti výměny dat pro tiskovou produkci se jedná o standardy PDF/X (exchange = výměna), které jsou publikovány jako součásti mezinárodní normy ISO Poznámka: Soubory označené PDF/X jsou běžné soubory PDF, nejde o odlišný formát, ale o soubory které svým obsahem splňují některý z odpovídajících standardů. V současnosti existuje několik standardů PDF/X o nichž lze zjednodušeně říci, že s rostoucím pořadovým číslem (a rokem vzniku) rozšiřují povolené možnosti obsahu, jak se moderní zařízení v předtiskové přípravě stávají všestrannější a dokonalejší, a jak roste potřeba všestranněji použitelných návrhů (tisk stejného návrhu různými technologiemi na různé materiály + elektronické publikování = cross media publishing = publikování napříč médii). Standardy: PDF/X-1:1999, PDF/X-1:2001, PDF/X-1a:2001, PDF/X-1a:2003, PDF/X-2:2003, PDF/X-3:2002, PDF/X-3:2003, PDF/X-4 (a podvarianty), PDF/X-5 (a podvarianty). V současnosti je ovšem stále problém podpora novějších standardů PDF/X v některých starších zařízeních a rovněž dostatečná znalost a vyzkoušenost používání těchto standardů. Proto je převládajícím standardem PDF/X-1a:2001. Poznámka: Kromě polygrafických standardů PDF/X existují PDF standardy i pro další odvětví: PDF/A = dlouhodobá archivace dokumentů, PDF/E = inženýrství a projektová dokumentace. Standardy PDF/X jsou významným krokem ke sjednocení tiskových podkladů, bohužel však nemohou zcela přesně vymezovat požadavky všech tiskových technik a podmínek, například rozlišení obrazů, velikosti různých prvků (např. linek a textu), nutnost a velikost spadávek, správné ICC profily atd. Tyto prvky musí grafik či DTP operátor i při použití PDF/X obvykle sledovat a kontrolovat samostatně. Od roku 2002 existuje skupina GWG (Ghent PDF Workgroup) mezi jejíž členy patří například Adobe, Heidelberg a další, která se zabývá přesnější specifikací PDF pro konkrétní tiskové podmínky (viz předchozí odstavec). Při tom vychází ze standardů PDF/X ale rozšiřuje je a upřesňuje, zveřejňuje jak různá doporučení, tak konkrétní pomocné soubory (přednastavení pro generování PDF, přednastavení konkrétních aplikací, konkrétní kontrolní profily pro kontrolu již vytvořených PDF a podobně). Soubory PDF odpovídající některé z těchto přesnějších specifikací jsou označovány jako PDF/X Plus Adobe Arobat Většina z vás zná zdarma dostupný program Acrobat Reader který slouží k prohlížení dokumentů PDF, neumožňuje je však ani vytvářet, ani složitěji upravovat. Adobe Acrobat (bez přídavku Reader) je oproti tomu komerční (prodejný) program určený jak k vytváření PDF, tak k jejich úpravám a pokročilému užívání. Součástí instalace Acrobatu je rovněž instalace zmíněného Distilleru, virtuální tiskárny Adobe PDF a doplňku PDF Maker pro různé aplikace (umožňuje vytvářet PDF dokumenty přímo z rozhraní této aplikace). 4

5 1.1.7 Enfocus Společnost Enfocus je jednou z nejvýznamnějších společností vyvíjejících programy, prostředky a plug-iny pro práci s formátem PDF. Program Enfocus PitStop je dnes v podstatě standardem pro preflight ( předletovou kontrolu = kontrolu před osvitem) souborů PDF a jejich opravu na straně DTP tiskárny. Kromě něj firma vyvíjí a dodává další aplikace jejichž přehled získaný ze stránek prodejce naleznete na další stránce Generování PDF V současnosti existuje velké množství možností jakým způsobem generovat PDF soubory z různých aplikací. Liší se ovšem možnostmi nastavení, kvalitou a spolehlivostí výsledných PDF dokumentů v předtiskové přípravě. U všech i vysoce korektních postupů mohou být problémy s vlastnostmi zdrojové aplikace. Kvalitní podklad pro vytváření PDF libovolným postupem pochopitelně poskytují profesionální DTP aplikace v nejnovějších verzích. Naopak například kancelářské programy jsou při generování PDF vždy značně problematické. Přehled základních postupů generování PDF 1. Přímý export z moderních programů Adobe bývá většinou spolehlivý a jednoduchý. Pozor ale, bezproblémovost neplatí u starších aplikací (v pořádku zhruba od verzí CS2 či odpovídajících samostatných aplikací Acro. 7. Ind. 4.). 2. Přímý export z jiných programů je různý, někdy omezený v nastaveních, může působit problémy. 3. Tisk z libovolného programu na virtuální tiskárně Adobe PDF. Tiskárna Adobe PDF se instaluje spolu s Acrobatem. Lze vytvořit PDF z libovolného tisknutelného dokumentu. Obvykle znamená složitější nastavení, na druhou stranu poskytuje obvykle bezproblémový vysoce korektní výstup. 5

6 4. Použití Adobe Acrobatu. Adobe Acrobat přímo umožňuje vytvářet PDF z mnoha typů souborů. 5. Použití PDFMakeru. PDFMaker je plug-in (doplněk) od firmy Adobe (instaluje se spolu s Acrobatem do různých aplikací, například do Internet Exploreru, kancelářské sady Office a dalších a umožňuje vytvářet PDF dokumenty přímo z rozhraní této aplikace. Občas se ale vyskytují problémy s komunikací tohoto doplňku s danou aplikací. 6. Použití exportu či tisku do souboru PS a následný převod do PDF pomocí Distilleru. Dnes již v podstatě překonaný způsob, vhodný pro starší aplikace, relativně složitý, ale opět vysoce korektní. Tento způsob se dlouhá léta používal a doporučoval jako jediný spolehlivý. Proto se s ním na mnoha pracovištích stále setkáte. 7. Použití jiných programů a služeb. Mnoho a mnoho aplikací, plug-inu, i webových služeb s rozličnými možnostmi a úrovní. Jediné opravdu spolehlivě doporučitelné jsou pravděpodobně aplikace firmy Enfocus (viz výše). Volba: Při vytváření PDF pro tisk budeme preferovat varianty: 1. Přímý export z moderních programů Adobe. 3. Tisk z libovolného programu na virtuální tiskárně Adobe PDF. 6. Použití exportu či tisku do souboru PS a následný převod do PDF pomocí Distilleru. Vyzkoušet a používat, pokud nepůsobí problémy, ale můžeme kteroukoli další Stručný přehled požadavků na tiskové PDF Dále uvedené vlastnosti jsou základními požadavky, které jsou dnes běžně vyžadovány od regulérního tiskového PDF. Konkrétní nastavení se liší podle způsobu generování, použitého programu a podobně. Některé vlastnosti PDF lze změnit rovněž v Acrobatu či jiném programu i později. Na výstupu ale musí PDF těmto požadavkům odpovídat. 22 bodů regulérního tiskového PDF: 1. Většina správných vlastností vyplívá ze správně navrženého dokumentu, viz dříve. 6

7 2. Tiskové PDF odpovídá normě PDF/X-1a: Tiskové PDF je kompatibilní s Acrobatem 4 (PDF 1,3) 4. Tiskové PDF neobsahuje žádné: Interaktivní prvky, média, aktivní formuláře, hypervazby (odkazy), záložky a podobné prvky které slouží pro manipulaci a čtení dokumentu v elektronické podobě. 5. Tiskové PDF je generováno jako řada jednotlivých stránek, nikoli jako dvoustránky. 6. Tiskové PDF musí mít nastavenou spadávku, stejnou na všech stranách stránky. Pozor: Nepřebírá si ji automaticky z dokumentu! Nutno nastavit. 7. Tiskové PDF se obvykle se generuje s ořezovými značkami. 8. Značky leží až za okrajem spadávky (parametr odstup nebo posun větší než spadávka). 9. Na pomyslném papíře (který obsahuje okraj spadávek a okraj s ořezovými značkami - tzv. MediaBoxu) na který je PDF generováno, je čistý formát tiskoviny vycentrován. Správná geometrie stránky zobrazená v Adobe Acrobatu. Zelený vnitřní rámeček definuje čistý formát, modrý rámeček definuje okraj spadávky, ořezové značky leží vně spadávky. Všechny tyto okraje jsou stejně velké, čistý formát je vycentrován na středu virtuálního papíru. Poznámka: Anglická terminologie okrajů v PDF: 7

8 a. TrimBox = čistý formát strany b. BleedBox = spadové okraje = do oblasti přečnívají prvky z návrhu, které přečnívají stránku, budou se tisknout a pak se ořežou = tj. spadávky. c. MediaBox = formát výstupního média, jde o pomyslný větší papír na který se musí vejít dokument + spadávky + za okrajem spadávek ještě tiskové/ořezové značky. Důležitá poznámka: Spousta lidí to stále nechápe. Pokud děláte tiskovinu A4 tak výstup NENÍ A4 ale je větší! Virtuální papír (media box) na který se generuje PDF je obvykle o zhruba 2 cm v obou směrech větší než čistá A Tiskové PDF obsahuje vložená všechna písma. 11. Tiskové PDF není nijak chráněno ani blokováno (heslem, šifrováním). 12. Tiskové PDF kompresy vůbec nepoužívá, nebo používá bezztrátové komprese. Pouze v nouzi lze použít kompresi např. JPEG s nejvyšší možnou kvalitou. Zjednodušeně chcete-li si být jistí, prostě všechnu kompresi vypněte. Dnes už na velikosti souboru zas tak nezáleží. 13. Průhlednosti jsou sloučeny (s nejvyšší kvalitou, nebo nastavením podle požadavků tiskárny). 14. Tiskové PDF je připraveno pro konkrétní tiskové podmínky, které jsou definované CMYKovým ICC profilem. Všechny barvy jsou již definovány v odpovídajícím CMYK prostoru. 15. Tiskové podmínky (profil) je uveden v položce: název profilu výstupního záměru nebo obecně jen výstupní záměr. 16. Prvky a obrázky, které již jsou v CMYK barvách, nejsou při generování PDF z aplikace znovu převáděny. Tj. u korektního návrhu se nepřevádí ŽÁDNÉ barvy. 17. Obrazy mají rozlišení odpovídající požadavkům tisku a) musí být se správným rozlišením umístěny do návrhu (viz minulé kapitoly), b) při generování PDF musí být vypnuto, nebo správně nastaveno převzorkování obrazů (které některé postupy umožňují), aby nedošlo k nežádoucímu snížení rozlišení. Poznámka: použití vyššího rozlišení, než je požadováno, je sporné. Já osobně preferuji naprosto přesné nastavení podle požadavků tisku tím se nic nezkazí. 18. Při libovolném postupu generování přes PS se používá PS Level (úroveň) Název souboru se doporučuje bez české diakritiky, podtržítka místo mezer, jasně specifikující zakázku, rozumné délky. Jeli návrh rozdělen do několika souborů, názvy se shodují a uvádí se rozsah stran či název části tiskoviny: 8

9 Např.: skript_tech_drob_01_22.pdf + skript_tech_drob_23_56.pdf + skript_tech_drob_obalka.pdf 20. DTP studio tiskárny a sama tiskárna zná obvykle nejlépe svoje požadavky, možnosti (a mouchy ) techniky tisku i prepressového vybavení (montážní soft, RIP, osvitka). Ptejte se, konzultujte, dbejte doporučení (ať už sdělených nebo třeba zveřejněných na internetu). 21. V některých případech a některými způsoby generování prostě NELZE PDF správně připravit bez ohledu na nastavení. Může jít například o nějakou technickou odlišnost ve vnitřní struktuře souboru, které RIP nebo osvitka nerozumí, může jít o problém všeobecný, nebo o problém v jedné jediné tiskárně na jednom jediném zařízení. V takovém případě nezbývá než zkusit jiný způsob generování PDF. 22. Kontrolujte, hlídejte, a ještě kontrolujte výsledné PDFko, kontrolní nátisky, samotný tisk. Jste grafici mělo by vám záležet na tom jak váš návrh vyleze Generování přes PostScript Jak už bylo řečeno v dřívější kapitole, PDF je úzce provázán s formátem PostScript, do jisté míry lze říci, že PDF je upravený PostScript. Jedním z nejtypičtějších postupů vytváření korektních PDF souborů bylo/je nejprve vytvořit PS soubor (exportem, nebo tiskem do souboru) a následně převést do PDF pomocí programu Adobe Distiller (odtud termín distillování PDF ). Poznámka: Zajímavou je schopnost Distilleru sledovat určité složky v počítači (tzv. horké složky nebo sledované složky) a distillovat veškeré PS soubory do ní vložené. Tento postup vyžaduje složitější nastavení: korektní nastavení tisku (exportu) z aplikace do PS a korektní nastavení převodu PS do PDF. Roly navíc hraje i ovladač tisku do PS a jeho nastavení. Pouze stručný přehled generování PDF přes PS: a) PostScriptový ovladač (tiskárna). Obvykle se používá virtuální ovladač/tiskárna Adobe PS, Adobe Distiller, Adobe PDF (různé u různých verzí). Dříve se někdy používali ovladače reálných zařízení (například osvitové jednotky) které musel mít grafik nainstalované (ačkoli neměl osvitovou jednotku). Nutné je správné systémové nastavení vlastností tiskárny. U moderních Adobe ovladačů obvykle není problém a obecně doporučuji zasahovat do nastavení pouze při potížích. 9

10 b) Soubor PPD (PostScript Printer Definition). Tento soubor doplňuje k PS ovladači informace o výstupním zařízení. Dříve se opět používali PPD soubory konkrétních zařízení (např. osvitové jednotky) které grafik získal od DTP tiskárny. Dnes se preferují univerzální, nezávislé PPD (obvykle opět různé Adobe, v CS3 AdobePDF 8.0). c) Nastavení tisku v aplikaci. Vytvoření PS je tisk. Je tedy nutné nastavit volby tisku, jako je formát strany a podobně. Tato nastavení jsou zásadní. Obvykle se ukládají jako přednastavení tisku a používají opakovaně. d) Nastavení Distilleru. Je shodné jako u novějších postupů a opět zcela zásadní. Přednastavení se ukládají jako soubory joboptions, lze je rovněž získat od tiskárny. Zde si všimněte schizofrenie tohoto postupu. Zjistíte, že pro vytvoření PDF nastavujete v mnoho voleb, které jste dříve nastavili ve volbách tisku. Bohužel při tomto postupu musí být volby správně v obou nastaveních. 10

11 Na pracovištích kde je tento postup používán je obvykle většina nastavení již vhodně provedena, případně uložena v přednastaveních. U nových pracovišť vřele doporučuji zaměřit se na modernější způsoby generování PDF. V nouzi: Nastavení v případě použití tohoto klasického postupu popisuje příručka PostScript&PDF, Grafie CZ Virtuální tiskárna Adobe PDF Pokročilejší postup je použití virtuální tiskárny Adobe PDF (která se instaluje s programem Acrobat). Princip postupu je ale naprosto stejný. Opět je nejprve generován dočasný soubor PS a z něj pomocí Distilleru vytvořen soubor PDF. Celí postup však probíhá na pozadí bez zásahu uživatele, který ho v podstatě nezaznamená, Distiller je automaticky spuštěn a vypnut, dočasné soubory PS jsou po provedení smazány. Tímto způsobem lze (stejně jako předchozím) vytvořit PDF prakticky ze všeho co lze vytisknout. Postup je u CS2 a vyšších zcela korektní a až na zcela extrémní výjimky není důvod proč ho nepoužívat. a) Ovladač tisku do PS (tiskárna AdobePDF) je nastavena ve výchozí podobě obvykle správně, mění se pouze při problémech. b) PPD soubor je nastaven automaticky a neměně na AdobePDF. c) Nicméně si postup zachovává nevýhodu nutnosti dvojího správného nastavení: tisku a samotného distillování. Tiskové volby je nutné nastavit v dialogu aplikace, volby PDF je nutné nastavit přes vlastnosti tiskárny. 11

12 Obrázek: Tisk přes Adobe PDF z programu Corel Draw. Totéž v InDesignu: 12

13 Nastavení pro tisk PDF přes virtuální tiskárnu Adobe PDF z InDesignu popisuje podrobně příručka: DTP a předtisková příprava; Zdenka Dvořáková; Computer Press Export z programu InDesign (A velice podobně z Illustrátoru.) Tento způsob je nejjednodušší, nejrychlejší a většinou bez problémů. Exportní dialog má v některých případech poněkud omezená nastavení, volby, které nejsou dostupné přebírá ze základního přednastavení (souboru joboptions). Jako základní přednastavení, z něhož budeme vycházet, vždy použijeme přednastavení PDF/X-1a:2001. Lze rovněž použít soubor přednastavení poskytnutý tiskárnou. Při exportu PDF z jiných programů (či starších) než Adobe CS2, záleží na kvalitě programu (a verzi, starší soft si s PDF zrovna moc nerozumí), zda raději nezvolit tisk přes tiskárnu Adobe PDF či dokonce manuální postup přes PostScript a Distiller Kontrola PDF Probíhá po vygenerování PDF. Kontrolu lze rozdělit na: 1. Automatickou kontrolu = preflight ( předletová kontrola ) která probíhá automaticky v patřičném programu (Acrobat, PitStop či jiný) podle kontrolních profilů (zjednodušeně seznamů kontrolovaných prvků). 2. Vizuální kontrolu, při optimálním zobrazení a při různých formách náhledu (opět často výtažky, přetisky atd.). Kontrola probíhá poměrně často na dvou frontách, u grafika, který PDF připravil a v předtiskovém studiu tiskárny (DTP) po převzetí podkladů. A. Na straně grafika obvykle vizuálně v Acrobatu a automatickou kontrolní funkcí Acrobatu Kontrola před výstupem. Lze použít rovněž bezplatný nástroj Enfocus StatusCheck. B. Na straně DTP obvykle automaticky nejčastěji některou variantou programu Enfocus PitStop Profesional, případně jinými programy Kontrola dokumentu v Acrobatu 1. Nastavení správného zobrazení: Akrobat je nástroj, který se kromě tiskové produkce masivně používá i v oblastech elektronického publikování v kancelářském prostředí a podobně. Jako takový je standardně nastaven pro co nejhezčí zobrazení dokumentu na obrazovce. 13

14 Pro využití v předtiskové přípravě je vhodné některé jeho základní předvolby změnit tak aby náhled odpovídal co nejvíce výslednému tisku. Tyto volby změníme v menu úpravy/předvolby/zobrazení stránky. Vypneme veškeré vylepšující funkce vykreslení, především: Vyhlazování čárové grafiky (způsobuje někdy bílé linky na místech sloučení průhledností, které se u tisku neprojeví a další odlišnosti zobrazení). Používání lokálních písem (tj. budeme mít kontrolu, zda jsou všechna písma v dokumentu opravdu vložená a správně). V položkách obsah stránky a informace o stránce především zapneme: Náhled přetisků. Zobrazovat rámečky kresby, řezání a spadávky (zobrazí se rámečky jednotlivých hranic dokumentu). 2. Vizuální kontrola barevnosti výstupu a výtažků: Menu - další volby/tisková produkce/náhled výstupu. Okno náhledu výstupu se chová jako paleta, při jeho zobrazení lze s dokumentem běžně manipulovat. Umožňuje zobrazit: Simulaci tiskové černé (šedší) Simulaci barvy papíru (podle daného profilu) Jednotlivé výtažky Konkrétní hodnoty tiskových barev v určitém místě návrhu (pod kurzorem) Varování před překročením určeného celkového limitu barev (zvýrazněním) Místa použití syté černé Místa nastavení přetisku 3. Automatická kontrola = preflight: Menu - další volby/tisková produkce/kontrola před výstupem. Provádí automatickou kontrolu dokumentu podle profilů lze použít přednastavené profily, nebo přímo profily dodané tiskárnou, nebo si případně vlastní profil vytvořit (profily pro Acrobat jsou soubory.kfp). Tiskové PDF by mělo odpovídat minimálně kontrolnímu profilu Ověřit souhlas s PDF/X-1a: Další text není součástí tématu, pouze ho doplňuje pro případnou praktickou ukázku. 14

15 Dodatek: nastavení InDesignu pro export PDF Záložka všeobecné 1. Vycházíme ze standardu PDF/X-1a:2001, který použijeme jako základ přednastavení. Většina zásadních voleb je v tomto přednastavení správně (nebo nelze změnit), nicméně některé volby ponechává PDF/X na nás. 2. I naše upravené nastavení PDF musí tomuto standardu vyhovovat, proto v políčku standard zůstává nastavení PDF/X-1a: U jakéhokoli tiskového PDF je žádoucí zachovávat kompatibilitu s Acrobatem 4 (PDF 1,3). 4. Volbu stránek použijeme pro nastavení stran, které chceme exportovat pravděpodobně jde o pochopitelnou záležitost. 5. Tiskové PDF je vždy vytvářeno jako stránky, nikoli jako dvoustránky (možná existují výjimky tiskárna si je musí vyžádat), políčko dvoustránek tedy není zaškrtnuto. 6. Políčka v oblasti Volby jsou určena spíše pro elektronické publikování, většina voleb je logická. Tagované PDF je PDF s definovanou logickou návazností textu lze přeformátovat pro různá čtecí zařízení. Tyto volby jsou standardně pro tiskové PDF vypnuty. 7. Obvykle chceme exportovat dokument ve stavu, v jakém ho vidíme, máme tedy nastavené tištěné a viditelné vrstvy a nezaškrtnuto netištěné objekty. Záložka komprese Obsahuje kromě komprese rovněž převzorkování vložených rastrových obrazů na nižší rozlišení. Nastavení je rozděleno postupně pro: Vložené rastrové obrazy tónové, barevné (barevné obrazy). Vložené rastrové obrazy černobílé (ve stupních šedi). Vložené rastrové obrazy bez tónů = pérovky v režimu bitová mapa (monochromatické obrazy). 15

16 Zcela dole je potom zapnutí/vypnutí komprese pro text a vektory ( čárové grafiky ), tj objekty vytvořené v InDesignu, nebo importované ve vektorovém formátu. Standardní nastavení u PDF/X přednastavení je spíše pochybné díky použití komprese JPEG. Je třeba si uvědomit, že přístup k obrazům se řídí jejich nastaveným režimem, nikoli tím jak obraz vypadá. Proto pokud váš návrh obsahuje například rastrové logo v RGB režimu, bude se s ním pracovat jako s plnobarevným obrazem, což je nevhodné! U bezztrátových kompresí poškození obsahu nehrozí, může ale nastat problém se zpracováním v zařízení (například starším) které daný typ komprese nepodporuje. U jiných přednastavení (kontabilita s vyšší verzí Acrobatu) vám program nabízí i další typy komprese (např. JPEG 2000). Setkat se s nimi můžete i při generování pomocí jiných programů. Nepoužívejte je. 1. Komprese obrazů barevných a ve stupních šedi: Obecně platí: veškeré komprese nejlépe vypnuté, nebo bezztrátové, nebo na maximální kvalitu. Lze volit zcela bez komprese ideální, ale velké soubory. Lze použít bezztrátovou kompresi ZIP. Pokud opravdu vší mocí chcete snížit velikost souboru, můžete použít volbu Automaticky (JPEG) s maximální nebo alespoň vysokou kvalitou. Spíše však nedoporučuji. JPEG (bez dodatku Automaticky) se nedoporučuje. 2. Komprese monochromatických obrazů: Obecné zásady jsou stejné jako v předchozím případě. Ovšem všechny typy komprese, které v tomto případě aplikace CS nabízejí, jsou bezztrátové, lze tedy použít libovolnou, nebo kompresi vypnout. Jako obvykle nejvhodnější z hlediska snížení datové velikosti se uvádí typ komprese CITT Group Komprese písma a čárové grafiky: Používá kompresi Flate, která je bezztrátová, lze jí tedy bez obav použít. Moje jednoduchá zásada, která rozhodování usnadní všechny komprese vypnout. 4. Převzorkování Jde o snižování rozlišení vložených grafik na hodnotu, která vychází z požadavků tiskárny, nebo na standardní hodnoty (300 ppi tonové, 1200 ppi pérovky). Pokud převzorkování použijete, nezapomeňte zkontrolovat hodnoty! Provede se pouze pro obrazy, které mají efektivní rozlišení v dokumentu vyšší než zadaná hodnota pro obrazy nad. Obecně nejkvalitnější převzorkování je zřejmě bikubické převzorkování. 16

17 Převzorkování ale může působit nevhodné výsledky, pokud mají dané objekty nastavenou nějakou průhlednot. Dále může mít převzorkování vliv na ostrost a podobně. Já osobně preferuji 100% regulérní, kontrolovatelný a správný postup, kde mají všechny obrazy již dopředu nastavené správné rozlišení z rastrového editoru a převzorkování je zcela vypnuto. 5. Oříznutí obrazových dat podle rámečku: Ořízne skryté části obrázků (mimo rámeček). Zmenší velikost souboru, ale na druhou stranu znemožní případnou editaci. Ve většině případů vhodné asi spíše vypnout. Záložka značky a spadávky Z tiskových značek se obvykle doplňují pouze ořezové, některé tiskárny nevyžadují ani to. Libovolné jiné značky pouze na žádost. Značky musí být ve vnějším okraji dokumentu za hranicí spadávky, jejich posun (odstup), počítaný od okraje čistého formátu musí být větší než spadávka, já tedy používám pro archový ofset 4 mm. 17

18 Spadávka musí být definována. Protože předpokládám správné nastavení spadávky dokumentu mohu použít nastavení z dokumentu. Mohu samozřejmě i manuálně zadat. Záložka výstup Zde definujeme především tiskové podmínky z hlediska barev a barevnosti a případný přepočet barev do odpovídajícího režimu CMYK. Převod barev volíme převést do cílového který převede případné RGB barvy do cílového CMYKu, s dodatkem zachovat čísla což zajistí, že již existující CMYK hodnoty nebudou změněny (tj. pokud jsme pracovali celkově v CMYK, nebude se převádět nic). Cíl je pak pochopitelně CMYK prostor odpovídající tisku, který jsme dohodli s tiskárnou. Název profilu výstupního zařízení je položka sice v podstatě pouze informativní, u PDF/X- 1a:2001 je ale povinná, měla by se shodovat s tiskovým CMYK profilem. Do políčka název výstupních podmínek můžeme doplnit popis nebo nemusíme. Záložka další volby Při exportu by měla být všechna písma vkládána. InDesign při exportu nabízí pouze volbu ovlivňující vkládání podmnožin písem, příkaz vložit všechna písma zde není. Tato volba však je součástí přednastavení pro PDF/X-1a:2001, měla by být tedy aktivní i v našem upraveném nastavení. Záložka zabezpečení Volby zabezpečení jsou při použití standartu PDF/X-1a:2001 neaktivní. Tiskové PDF obecně nesmí obsahovat žádnou formu ochrany či omezení. Záložka přehled Zde je zobrazen základní přehled nastavení, který lze rovněž uložit do textového souboru (například pro ladění nastavení s tiskárnou). 18

19 Zároveň se zobrazují výstražné trojúhelníky které upozorňují na problematická a sporná nastavení které InDesign objevil. V políčku upozornění je pak jejich popis. Jakákoli takováto upozornění jsou samozřejmě podezřelá a je třeba se s nimi zabývat (nejlépe problém nějakým způsobem vyřešit). Uložení přednastavení Naše přednastavení si uložíme. Toto přednastavení je standardní.jobboptions soubor, který dokážou pro generování použít prakticky všechny aplikace Adobe a lze ho použít i pro generování PDF přes virtuální tiskárnu Adobe PDF v podstatě z jakékoli aplikace která umožňuje tisk. Ale pozor uvědomte si, že některá použitá nastavení jsou závislá na aplikaci! Použili jsme například volbu použít spadávky z dokumentu jenže některé programy spadávku nijak nedefinují, nebo definují ale nemusí si rozumět s Adobe! Proto je potřeba nastavení při použití v jiném programu zkontrolovat a vhodně změnit. Přednastavení lze otevřít přes Adobe Distiller a změnit volby, které z InDesignu nejsou dostupné. 19

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a Petr Lozan revize absolventské práce z Vyšší odborné školy grafické v Praze REVIZE 2 VERZE 2.7 Vyšší odborná škola grafická v Praze Absolventská

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o.

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o. Adobe noviny Duben 2001, číslo 1 Z OBSAHU ČÍSLA NAJDETE Adobe Premiere 6.0 a After Effects 5.0 Dvě novinky pro zpracování digitálního videa popisuje Marek Cerman......... 2 Co je nového v InDesignu 1.5.2

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat 2013 Aktuální PDF informace jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.leykamletsprint.com Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress

Více

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005 Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Acrobat Business Tools umožňují. Vyplňovat a ukládat elektronické formuláře.

Acrobat Business Tools umožňují. Vyplňovat a ukládat elektronické formuláře. Adobe noviny Březen 2000, číslo 1 Opět větší! Již na 16 stran UVNITŘ NAJDETE TextSpy přichází do prodeje Jak se bude licencovat a kolik bude stát fulltextový vyhledávač pro CE jazyky...... 2 Technická

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

ČÍSLO 32 JARO 2010. ADOBE noviny OBSAHU INDESIGN CS5. PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2. Multischránka. WoodWing Enterprise 7

ČÍSLO 32 JARO 2010. ADOBE noviny OBSAHU INDESIGN CS5. PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2. Multischránka. WoodWing Enterprise 7 ČÍSLO 32 JARO 2010 ADOBE noviny Z OBSAHU INDESIGN CS5 PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2 Multischránka WoodWing Enterprise 7 Adobe AcrobAt A AplikAce multischránka vše pro práci s datovými

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 Adobe noviny podzim 2009 číslo 31 z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 ADOBE AIR ADOBE ACROBAT Dat JAKO VYTESANÉ DO KAMENE ZŮSTANOU

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Adobe noviny. Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE

Adobe noviny. Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE Adobe noviny Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE Krátké zprávy Aktuální novinky z distribuce Amos Software................................. 2 Adobe PressReady Poněkud ve stínu hlavní DTP události letošního

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více