a další svobodný software v předtiskové přípravě Zdeněk Wagner

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a další svobodný software v předtiskové přípravě Zdeněk Wagner http://icebearsoft.euweb.cz"

Transkript

1 TEX a další svobodný software v předtiskové přípravě Zdeněk Wagner

2 Úvod Komerční software prošel výrazným vývojem, zlepšily se algoritmy řádkového zlomu. TEX je stále nepřekonatelný v matematické sazbě a v automatické sazbě výstupu z databází. Pracovníci DTP studií a školení grafici vědí, že TEX existuje, ale tím jejich znalosti končí. S konkrétním problémem nedovedou poradit. Práce s barvou přináší řadu problémů.

3 Obsah 1. Komerční a svobodný software, srovnání 2. PostScript versus PDF 3. Fonty 4. PDF/X 5. Barevný tisk 6. Přetisk černé 7. Odstraňování problémů 8. Závěr

4 Výhody a nevýhody komerčního software Výhody: pracovníci DTP studií a tiskáren jsou na komerční SW zvyklí, obvykle vědí, kdy a kam kliknout Nevýhody: cena, uzavřenost Upozornění: Komerční SW může být levnější než jedna zkažená zakázka!

5 Výhody a nevýhody svobodného software Nevýhody: Nemusí plně využívat možnosti hardware Nemusí existovat uživatelská podpora Výhody: Podpora komunity uživatelů Často multiplatformní

6 Srovnání technické podpory Hlášení chyb má často stejný účinek jako podání stížnosti v lampárně Hlavního nádraží. OpenSource: Vývojáři obvykle na hlášení chyb reagují. Uživatel má možnost opravit chybu sám. Opravu je možno poslat vývojářům.

7 Doporučení 1. Používat OpenSource v maximální míře. 2. Využít komerční software když: Nabízí spolehlivou funkci, která není dostupná v OpenSource Cena je adekvátní očekávanému přínosu a riziku Je výhodnější a levnější, když chybu v podkladech objevíme (třeba komerčním programem) před odesláním zakázky do tisku, ne až po vytištění celého nákladu knih.

8 PostScript versus PDF PostScript je programovací jazyk s těmito možnostmi: definice vzhledu stránky určení rozměrů stránky určení orientace stránky na ofsetovém filmu nastavení hustoty a úhlu rastru nastavení algoritmu rastrování nastavení přenosových funkcí (transfer functions) volba barevnosti: separace, nebo kompozitní barvy

9 PostScript versus PDF (pokračování) PDF je jazyk odvozený z PostScriptu s těmito odlišnostmi: nepovoluje definici uživatelských operátorů (maker) neobsahuje (obvykle) obsah závislý na HW komunikuje s osvitovou jednotkou a tiskárnou způsobem, kterému obsluha rozumí Při použití PDF uživatel nenastavuje hardwarově závislé parametry.

10 Fonty Specifikace: Každý PS RIP má 35 identických základních fontů. Každý interpret PDF má 14 identických základních fontů. Zkušenost: Tato tvrzení jsou nepravdivá! Pod stejnými názvy se v různých zařízeních vyskytují fonty s odlišnou kresbou znaků i s odlišnou metrikou (včetně fontů Helvetica a Times Roman). V různých verzích Times Roman se liší vzhled znaků dcaron a tcaron: ď, ť versus ď, ť

11 Doporučení pro použití fontů Vždy embedded nebo embedded subset! Kontrola: Acrobat Reader (Ctrl-D), pdffonts z balíku xpdf/poppler. $ pdffonts tex-prepress.pdf name type emb sub uni object ID SATEXV+DynaGroteskD Type 1 yes yes no 8 0 ARMTOH+DynaGroteskD-Bold Type 1 yes yes no 9 0 NJSHWF+DynaGroteskD-Italic Type 1 yes yes no 15 0 SATEXV+DynaGroteskD Type 1 yes yes no 20 0 LIJHEC+SFTT1095 Type 1 yes yes no 44 0

12 Možnosti updmap v TEX Live dvipsdownloadbase35: true false (default true) pdftexdownloadbase14: true false (default true) Poznámka Diakritika je nyní řešena pomocí virtuálních fontů, tj. stačí zavést jen raw fonty 8r. Nový C S TEX bude diakritiku řešit kódovacím vektorem, bude tedy nutno zavést další fonty (v TEX Live to bude řešeno výše zmíněnými parametry). Nejde o tisk na vlastní tiskárně, ale na výstupním zařízení, které nemáme pod kontrolou!

13 Fonty a grafika Některé programy vytvářejí EPS s nevloženými fonty, obvykle Helvetica nebo Times Roman. Program dvips tyto fonty sám nevloží. Možné řešení 1. epstopdf image.eps (ghostscript vloží fonty od URW) 2. (volitelně) pdftops -eps image.pdf (fonty zůstanou vloženy)

14 Požadavky na PDF pro tisk a osvit Obvykle požadováno PDF/X-1a (ISO standard) PDF 1.3 (bez průhlednosti, bez javascriptu) všechny fonty vloženy barevný prostor CMYK nebo Gray vložen ICC profil definován rendering intent PDF boxes (MediaBox, BleedBox, TrimBox) PDF title Metadata v XML

15 PDF/X a zwpagelayout Idea: neztratit kompatibilitu kvůli hloupým příčinám, plná podpora zatím není. nastavení verze PDF na 1.3 pouze pro pdflatex (použije se \pdfminorversion=3) definován rendering intent, vloženo pouze jméno ICC profilu PDF boxes (pdflatex, dvips), vypočtené hodnoty PDF title Balíček pdfx.sty s lepší podporou závisí na hyperref.sty, což je v některých případech nepoužitelné. Navíc má pevně dané rozměry boxů.

16 PDF boxes, pdfinfo (xpdf/poppler) $ pdfinfo -box potah-almanach.pdf Title: Almanach ceskych slechtickych a rytirskych rodu 2018: potah Author: Vavrinek Creator: TeX Producer: pdftex CreationDate: Fri Aug 17 23:15: ModDate: Fri Aug 17 23:15: Tagged: no Pages: 1 Encrypted: no Page size: x pts MediaBox: CropBox: BleedBox: TrimBox: ArtBox: File size: bytes Optimized: no PDF version: 1.3

17 PDF boxes, Acrobat Reader 9 a novější TrimBox BleedBox MediaBox

18 PDF boxes, ukázka tisku na spad

19 Důležité varování Adobe Distiller v. 9 nahlásí fatální chybu, pokud PS soubor obsahuje nastavení MediaBox, BleedBox a TrimBox. Možná řešení: 1. Na konverzi PS PDF použít ghostscript, tj. ps2pdf. 2. V balíčku zwpagelayout použít parametr nobboxes a smířit se s tím, že ve výsledném PDF boxy nebudou.

20 Aditivní a subtraktivní míchání barev Barvy na monitoru jsou míchány aditivně Tiskové barvy jsou míchány subtraktivně

21 Diagram CIE, gamut (rozsah zobrazitelných barev) Mícháním barevných světel můžeme dosáhnout pouze odstínů, které leží uvnitř trojúhelníka, jehož vrcholy tvoří zvolená světla. Těžiště trojúhelníka na obrázku vlevo leží mimo střed diagramu chromatičnosti CIE, proto smícháním stejného množství jednotlivých světel nezískáme neutrální šeď. Ilustrace z knihy Šmok J., Pecák J., Tausk P.: Barevná fotografie. Druhé, upravené vydání, SNTL, Praha 1978.

22 Co je bílá barva?

23 Práce s barvou barevné prostory Teoretické: CIE (XYZ), UVW (prostor konstantních barevných rozdílů), L a b (podobný prostoru HSV a prostoru používanému v barevné televizi) RGB: srgb pro monitor PC, Adobe RGB a Wide Gamut RGB pro tisk, Apple RGB pro počítače Macintosh,... CMYK: Euroscale Coated, Euroscale Uncoated, SWOP Coated, SWOP Uncoated,...

24 Naivní konverze barevných prostorů cyan = 1 red magenta = 1 green yellow = 1 blue Tyto rovnice jsou v praxi nepoužitelné! Skutečná barviva absorbují i v jiných vlnových délkách. Závislosti jsou silně nelineární. Kombinace stejného množství CMY není neutrálně šedá, ale hnědá, proto potřebujeme černou složku. Jedna barva (černá) schne rychleji než tři barvy (CMY).

25 Správná konverze barevných prostorů Konverze se provádí s použitím barevných profilů ICC, v Linuxu to umí např. Little CMS (LCMS). ICC profil je soubor obsahující několik interpolačních tabulek. Gamut různých barevných prostorů se navzájem liší, proto je nutno při konverzi určit rendering intent. Gamut tiskáren je menší než gamut monitorů.

26 Rendering intent Rozhoduje o tom, jak se zobrazí barvy, které jsou mimo rozsah zobrazitelných barev (gamut). Relative colorimetric barvy uvnitř cílového gamutu zachovány, barvy mimo gamut nahrazeny nejbližší barvou na hranici gamutu. Vede k posterizaci, např. v případě oblohy. Perceptual zdrojový gamut je mírně stlačen, aby jen malá část ležela mimo cílový gamut. Vede ke ztrátě sytosti. Chytré systémy mohou brát v úvahu aktuální obraz.

27 Rendering intent (pokračování) Absolute colorimetric přesná reprodukce barev, ale bez korekce na barvu zdroje světla (bílá barva papíru, teplota chromatičnosti monitoru). Vede k barevnému posunu. Saturation předchází ztrátě sytosti tím, že pozmění barvu tak, aby se vešla do cílového gamutu. Hodí se pro snímek sejmuté obrazovky, grafy apod., kdy barevný posun nevadí. Užitečný zdroj:

28 Kdy lze použít RGB v PDF pro tisk či osvit 1. Vložen ICC profil RGB obrázků. 2. Vložen ICC profil cílového zařízení. 3. Vložen rendering intent. V některých tiskových či osvitových zařízeních může být konverze barevného prostoru vypnuta!

29 Příčiny různé barevnosti zobrazení Obrázek musí být nejprve konvertován z barevného prostoru, v němž je uložen, do standardního RGB pro monitor, obvykle srgb. Tuto konverzi provádí aplikace. Konverze srgb RGB prostor monitoru: 1. GUI operačního systému 2. Ovladač grafické karty 3. Hardware monitoru (profesionální monitory EIZO) V některých systémech žádná správa barev není, v některých systémech je pevně zabudován nějaký profil, některé systémy umožnují vložení ICC profilu konkrétního monitoru.

30 Poor Man Calibration 1. Zkalibrovat skener kalibračním terčem IT8 nebo Q Vytisknout kalibrační terč na barevné tiskárně s vypnutým ICC profilem. 3. Nechat zaschnout 24 hodin. 4. Naskenovat kalibrovaným skenerem a vygenerovat ICC profil (profesionální verze programu VueScan). 5. Vložit ICC profil do ovladače tiskárny. 6. Vytisknout vhodnou barevnou tabulku, např. kalibrační terč, nechat schnout 24 hodin. 7. Při každé práci nastavit vizuálně monitor tak, aby tabulka vypadala stejně na monitoru i na papíře.

31 Kalibrační terč Q-60

32 Gray versus RGB Některé programy vytvářejí polotónové obrázky v prostoru RGB, tj. R = G = B. Takový obrázek vypadá jako šedý, ale ve skutečnosti je barevný. Domácí postscriptová tiskárna vytiskne takový obrázek přijatelně, osvitová jednotka většinou převede obrázek do nepoužitelných tónů. Na zvláštní přání lze zapnout i v osvitových jednotkách konverzi RGB na Gray.

33 TEX a barva TEX nepodporuje nativně barvu. S barvou se pracuje buď pomocí \special, nebo pomocí primitivů pdftexu. Všechny programy z TEXového světa nemusí podporovat color stack, závisí též na verzi programu. V následujícím kódu se někdy ztratí informace o barvě na zlomu stránky: \textcolor{green}{dlouhý text, který ve výsledku zabírá několik řádků a dojde v něm ke stránkovému zlomu. Zelený bude pouze text na následující straně, ale někdy to funguje správně.}

34 Barevný ofsetový tisk úhel rastru Poznámka: obrázky byly naprogramovány v PostScriptu.

35 Barevné separace Separovaný PostScript je zřídka vyžadován. Osvitové jednotky a digitální tiskové stroje provádějí separace samy. Princip činnosti postscriptového RIPu RIP = Raster Image Processor Vyrastrovaná stránka je postupně vytvářena v paměti Při rastrování daného objektu hodnoty příslušných pixelů přepíšou hodnoty dříve vyrastrovaných objektů Po vyrastrování všech objektů je celá stránka separována na CMYK a exponována či vytištěna

36 Ukázky tisku na barevné pozadí Kutub mínár क़ त ब म न र ر Zdeněk Wagner زد وا a द य क व न र भ रत क र ग رت ر BARVY INDIE Gra cká úprava a sazba: Zdeněk Wagner Zdrojový text pořízen v XML validace pomocí Relax NG transformace procesorem XSLT Saxon sazba provedena programem X L ATEX použita písma Hypatia Sans Pro, GNU FreeFont, Nafees Nastaleeq fotogra e zpracovány pomocí programů VueScan, GIMP a Li le CMS Tisk: Viaprint, Podrobné technické informace o knize: h p://icebearso.euweb.cz/bharat.php E

37 Přetisk černé black overprint Soutisk barev nikdy není absolutně přesný. Při tisku černého písma a tenkých černých linek dojde ke zbarvení okrajů. Pokud je při tisku černého písma či linek zapnut přetisk černé, nedojde k odbarvení ostatních separací.

38 Ukázky stránek vyžadujících přetisk černé Vrndávan व द वन Mathura मथ र Jméno Vrndávan vzniklo jako složenina dvou slov, vrnda (व द ) znamenající bazalka a van (वन) znamenající les. Slovo vrnda je dnes užíváno spíše ve významu mytologické rostliny. Bazalka pro kuchyňské potřeby je označována slovem tulsí (त लस ). Indové bez sanskrtského vzdělání nedovedou vyslovit vokalické (slabikotvorné) R. Jméno tohoto města tedy vysloví Vrindávan (a podobě vyslovují Krišna). Navíc dochází k proměnám hlásek V (व) a B (ब), a to nejen ve výslovnosti, ale i v psané podobě. Teoreticky jsou tedy možné čtyři varianty a všechny jsem na různých tabulích i směrových ukazatelích na silnicích viděl. V Indii se můžete setkat se jménem Brinda (ब द ), které nemá žádnou konotaci s češtinou, ale je to jen jiná hlásková podoba slova znamenajícího bazalka. Vrndávan leží severně od Mathury. Než se rozkoukáte na nádraží v Mathuře, objeví se několik taxíkářů a rikšáků s nabídkou cesty po chrámech v Mathuře i Vrndávanu za docela přijatelnou cenu. Vrndávan je město Kršnova dětství a mládí. Konal zde hrdinské skutky. Již jako chlapec přemohl devítihlavého vodního hada, který byl tak jedovatý, že veškerá voda v řece byla otrávená. Pásl zde své početné stádo krav a laškoval s pastýřkami. Například jim schoval šaty, když se koupaly v řece. Měl několik tisíc milenek, z nichž nejoblíbenější byla Rádha (र ध ). Všechny pastýřky byly nesmírně smutné, když musel Krš

39 Simulace přetisku černé při tisku na jednobarevnou plochu Příklad: žlutý podklad, CMYK = 0, 0, 1, 0 požadován černý tisk tiskneme barvou CMYK = 0, 0, 1, 1

40 Jak funguje přetisk? Barva podkladu i tištěného objektu musí být specifikována v prostoru CMYK. Zapne se parametr pro přetisk, který ovlivní algoritmus rastrování takto: Pokud je hodnota složky pixelu tištěného objektu nulová, hodnota dané složky v již vyrastrované stránce se nezmění. Pokud je hodnota složky pixelu tištěného objektu různá od nuly, hodnota dané složky v již vyrastrované stránce se nastaví na hodnotu určenou tištěným objektem. Černá = CMYK: 0, 0, 0, 1

41 Špatné použití přetisku Žlutý text na černé požadováno Žlutý text na černé výsledek Vysvětlení Přetisk lze zapnout pro libovolnou barvu, zde byl zapnut pro žlutou. Při kontrole na monitoru i pomocí Adobe Acrobat Professional bude vše vypadat dobře. Ofset obvykle tiskne v pořadí Cyan Magenta Yellow Black, takže žlutě vytištěný text se přetiskne černou plochou.

42 Proč přetisk černé nefunguje? Příkaz \color{black} Je interpretován: 0 setgray v PostScriptu 0 g 0 G v PDF Funkčnost přetisku vyžaduje: setcmykcolor v PostScriptu k K v PDF

43 Balíček overprint Nemá volnou licenci, ale dá se najít na internetu Řešení pouze pro dvips a pdftex

44 Implementace přetisku v balíčku zwpagelayout Licence LPPL, tj. je součástí distribucí TEX Live i MiKTEX Vypnuto, podporu je nutno zapnout pomocí parametru overprint Řešení pro dvips, pdftex, X TEX Volitelně lze zapnout předefinování standardních barev na CMYK E

45 Řešení průhlednosti a vrstev Adobe Acrobat Professional tuto funkci nabízí jako součást konverze do PDF/X. Tato funkce je velmi problematická! Vždy funguje rastrování do bitmapy (rozlišení min. 600 dpi) programem ghostscript. Řešení pomocí ghostscriptu ps2pdf13 transparent.pdf corrected.pdf

46 it can be said that, in these developments, the financial measures which taken by economic management after the March of 2009 became were effective. it can be said that, in these developments, the financial measures which taken by economic management after the March of 2009 became were effective. Northern Ireland, Denmark and Sweden), who had decided not to adopt the Euro, showed average growth in per capita GDP over the period of 2.2%. Growth in per capita GDP in the United States of America was at levels identical to the Eurozone during this period. The Eurozone as a whole thus continues to lag behind the US economy in terms of standard of living by almost a quarter (in terms of per capita GDP). Table 7 evaluates economic growth and other chief macroeconomic indicators for both periods under observation for countries in the Eurozone, the USA and individually for EU-15 countries outside the Eurozone (Denmark, Sweden and the UK). Northern Ireland, Denmark and Sweden), who had decided not to adopt the Euro, showed average growth in per capita GDP over the period of 2.2%. Growth in per capita GDP in the United States of America was at levels identical to the Eurozone during this period. The Eurozone as a whole thus continues to lag behind the US economy in terms of standard of living by almost a quarter (in terms of per capita GDP). Table 7 evaluates economic growth and other chief macroeconomic indicators for both periods under observation for countries in the Eurozone, the USA and individually for EU-15 countries outside the Eurozone (Denmark, Sweden and the UK). Oprava Opravaprogramem programemadobe AdobeAcrobat AcrobatProfessional Professional99 Average for Period Eurozone % change % change Real per cap. GDP Index, USA = 100 Unemployment Average for Period Denmark, Sweden, UK Budget deficit % GDP Total debt % GDP Table 7 Main Macroeconomic Indicators: Comparison Real GDP Real per cap. GDP % of workforce USA Eurozone Budget deficit % GDP Total debt % GDP Table 7 Main Macroeconomic Indicators: Comparison Real GDP % change Real per cap. GDP Index, USA = 100 Unemployment Source: EC (2008) Table 7 Main Macroeconomic Indicators: Comparison % change Real per cap. GDP % of workforce Denmark, Sweden, UK USA Source: EC (2008) Table 7 Main Macroeconomic Indicators: Comparison Source: EC (2008) Table 7 makes clear that in spite of the slowing pace of growth in real GDP, the first decade after introduction of the Euro saw a modest decrease in unemployment throughout the Eurozone (of around 1%). A similar trend may also be observed in the US economy and in countries outside Source: EC (2008) Table 7 makes clear that in spite of the slowing pace of growth in real GDP, the first decade after introduction of the Euro saw a modest decrease in unemployment throughout the Eurozone (of around 1%). A similar trend may also be observed in the US economy and in countries outside the Eurozone. countries were alsothe able(based to reduce under their budget deficits during the period state budget deficits period observation. ItPrices) must be Figure 41Figure ISE National 100during Index on the Closing 41 ISEAllNational 100 Index (Based onstate the Closing Prices) under observation. It must be noted, however, that despite the partial improvement, average the Eurozone. countries were alsothe able(based to reduce under their budget deficits during the period state budget deficits period observation. ItPrices) must be Figure 41Figure ISE National 100during Index on the Closing 41 ISEAllNational 100 Index (Based onstate the Closing Prices) under observation. It must be noted, however, that despite the partial improvement, average Source: The Undersecretariat Turkishimprovement, Treasury, Ekonomi Sunumu, Source: The Undersecretariat Turkishimprovement, Treasury, Ekonomi Sunumu, however, thatremained despitein the partial average values however, thatremained despitein the partial average values Turkish Treasury, Source: The Undersecretariat noted, Source: The Undersecretariat noted, Turkish Treasury, values for public budgets Ekonomi thesunumu, red and it was only positive growth in GDP which values for public budgets Ekonomi thesunumu, red and it was only positive growth in GDP which for publicahttp //www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/treasuryweb/ budgets remained in in the red debt andindicators it was during only positive growth for publicahttp //www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/treasuryweb/ budgets remained in the red debt andindicators it was during only positive growth prevented more pronounced worsening overall the period in question. prevented more pronounced worsening in overall the period in question. Statistics/EconomicIndicators/egosterge/Sunumlar/Ekonomi_ Statistics/EconomicIndicators/egosterge/Sunumlar/Ekonomi_ first decade may thus be evaluated as one in which expectations for accelerated first decade may thus be evaluated as one in which expectations for accelerated inthegdp which prevented a more pronounced worsening in overalleconomic debthttp://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/treasury%20web/statistics/economic%20indicators/egosterge/sunumlar/e inthegdp which prevented a more pronounced worsening in overalleconomic debt Sunumu_ENG.pdf, p. 129 Sunumu_ENG.pdf, p. 129 growth and strengthened coffers were not met. As developments this point growth and strengthened coffers were not met. As developments this point indicators during thepublic period in question. The first decadetomay thusinbethe indicators during thepublic period in question. The first decadetomay thusinbethe konomi_sunumu_eng.pdf, p.129 konomi_sunumu_eng.pdf, p.129 situation starting in the second half of 2008 make clear, however, the second decade of the situation starting in the second half of 2008 make clear, however, the second decade of the evaluated as one in expectations fortheaccelerated economic growth Eurozone's existence willwhich be strongly influenced by depth and length of the financial and and strengthened public coffers were not met. As to135 this economic crisis. It2:is anticipated that 2009 will witness a drop in developments economic growth throughout Figure An example of figure and table labels. the Eurozone 5%, with recent estimates the recovery place at a very slow point in theof situation starting inshowing the second halfwill of take 2008 make clear, evaluated as one in expectations fortheaccelerated economic growth Eurozone's existence willwhich be strongly influenced by depth and length of the financial and and strengthened public coffers were not met. As to135 this economic crisis. It2:is anticipated that 2009 will witness a drop in developments economic growth throughout Figure An example of figure and table labels. the Eurozone 5%, with recent estimates the recovery place at a very slow point in theof situation starting inshowing the second halfwill of take 2008 make clear, pace. One negative long-termofimpact from the economic crisis maylower be an overall drop into one positionedhowever, outside thesecond bounds A5. Bydevelopment using any value orstrongly equal the decade of the Eurozone s will be potential product (see Figure 1). Negative in existence economic growth brings with it a in the firstinfluenced declaration (for instance \width=0.5\textwidth) the problem is byinthe depth and length of the andmarkedly economic crigradual growth overall unemployment throughout the financial Eurozone, with asymmetric. As the economy effects. Eurozone as athat whole, 10% will unemployment in It In is the anticipated 2009 witnessisaexpected drop in economic growth avoided. sis. pace. One negative long-termofimpact from the economic crisis maylower be an overall drop into one positionedhowever, outside thesecond bounds A5. Bydevelopment using any value orstrongly equal the decade of the Eurozone s will be potential product (see Figure 1). Negative in existence economic growth brings with it a in the firstinfluenced declaration (for instance \width=0.5\textwidth) the problem is byinthe depth and length of the andmarkedly economic crigradual growth overall unemployment throughout the financial Eurozone, with asymmetric. As the economy effects. Eurozone as athat whole, 10% will unemployment in It In is the anticipated 2009 witnessisaexpected drop in economic growth avoided. sis. throughout the Eurozone of 5%, with recent estimates showing the recov Hereinafter referred to as the UK. ery will take place at a very slow pace. One negative long-term impact throughout the Eurozone of 5%, with recent estimates showing the recov Hereinafter referred to as the UK. ery will take place at a very slow pace. One negative long-term impact ( # % + % $ + % * % * 2 4, Tables from the economic crisis may be an overall drop in potential product < % = * $ # # % * * Tables were(see another we development had # to face when we finished with figures. Table challenge 7). Negative in economic growth brings with There % * * * C " # ", it!, - #. a gradualoptions growth in unemployment throughout Eurozone, were two principial in overall the matter: either convert all the of them to TEX or! +! L L, markedly asymmetric effects. In the Eurozone as a whole, 10% un- this safely cropwith them as we # did previously. Because my greatest achievement *!, ( * in employment is expected in declaration,. As the economy slowsall down, regard at that time was the {c c c} causing thebringing text in three columns to 15 bethis centered, and because several tables looked like even A3 format growth in unemployment, however, will not follow the same dynamic in all was too small to accomodate thewhich second way definitely preferred. countries of the Eurozone.them, Countries carried out was politically unpopular labor market reforms the past aimed first at achieving greater will beformat. better po-several The problems aroseinimmediately, of which wasflexibility the output sitioned against the fallout of the economic reception than countries in which the extremely large tables were divided on requisite two consecutive pages and therefore necessary reforms failed to find the political courage. Two extremes areneeded presented the German and Spanish economies. Although dropped much morethis on to be joined beforebywe were able to crop them at all. I GDP could not achieve rapidly in Germany in 2009 than it did in Spain, Spain s unemployment increased my non-widescreen monitor I set thethis page in Microsoft Word to an much more rapidly thanso Germany s. may format be explained by the traditionally share of permanent contracts Spain. These almost then extremely high large value (B0, oremployment mminwas sure toaccount work)forinstead, a third of all employment contracts (by comparison in the United States, permanent using a virtual printer PDFCreator7 to set the same output format and printed employment contracts make up only 5% of the total). The system of permanent to PDF. contracts is a motivating factor in acquiring employees during periods of economic Before I stumbled upon the correct value, though, some time has passed. In Adobe Acrobat, the resulting behemoth had to be scaled down for the lack of meters wide monitor in our possession. We were proud... until we found out the tables were not converted to the same format which required us to do just that and then repeat the process of virtual printing and cropping again. Fortunately, Martin Stříž came to our help and diligently sit through the task, helping us when we realized the results of several days worth of work are useless. ( # % + % $ + % * % * 2 4, Tables from the economic crisis may be an overall drop in potential product < % = * $ # # % * * Tables were(see another we development had # to face when we finished with figures. Table challenge 7). Negative in economic growth brings with There % * * * C " # ", it!, - #. a gradualoptions growth in unemployment throughout Eurozone, were two principial in overall the matter: either convert all the of them to TEX or! +! L L, markedly asymmetric effects. In the Eurozone as a whole, 10% un- this safely cropwith them as we # did previously. Because my greatest achievement *!, ( * in employment is expected in declaration,. As the economy slowsall down, regard at that time was the {c c c} causing thebringing text in three columns to 15 bethis centered, and because several tables looked like even A3 format growth in unemployment, however, will not follow the same dynamic in all was too small to accomodate thewhich second way definitely preferred. countries of the Eurozone.them, Countries carried out was politically unpopular labor market reforms the past aimed first at achieving greater will beformat. better po-several The problems aroseinimmediately, of which wasflexibility the output sitioned against the fallout of the economic reception than countries in which the extremely large tables were divided on requisite two consecutive pages and therefore necessary reforms failed to find the political courage. Two extremes areneeded presented the German and Spanish economies. Although dropped much morethis on to be joined beforebywe were able to crop them at all. I GDP could not achieve rapidly in Germany in 2009 than it did in Spain, Spain s unemployment increased my non-widescreen monitor I set thethis page in Microsoft Word to an much more rapidly thanso Germany s. may format be explained by the traditionally share of permanent contracts Spain. These almost then extremely high large value (B0, oremployment mminwas sure toaccount work)forinstead, a third of all employment contracts 7 (by comparison in the United States, permanent using a virtual printer PDFCreator to set the same output format and printed employment contracts make up only 5% of the total). The system of permanent to PDF. contracts is a motivating factor in acquiring employees during periods of economic Before I stumbled upon the correct value, though, some time has passed. In Adobe Acrobat, the resulting behemoth had to be scaled down for the lack of meters wide monitor in our possession. We were proud... until we found out the tables were not converted to the same format which required us to do just that and then repeat the process of virtual printing and cropping again. Fortunately, Martin Stříž came to our help and diligently sit through the task, helping us when we realized the results of several days worth of work are useless. Miscellaneous During the course of the work file management and naming were a constant issue. We had several versions of files, tables, figures, templates, working and Miscellaneous During the course of the work file management and naming were a constant issue. We had several versions of files, tables, figures, templates, working and originál po konverzi 57 57

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Editor PDF souborů 2012 Lukáš Gaál Anotace Práce se zabývá vytvořením počítačového programu pro manipulaci s PDF soubory.

Více

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o.

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o. Adobe noviny Duben 2001, číslo 1 Z OBSAHU ČÍSLA NAJDETE Adobe Premiere 6.0 a After Effects 5.0 Dvě novinky pro zpracování digitálního videa popisuje Marek Cerman......... 2 Co je nového v InDesignu 1.5.2

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT TYPO.TEXT Nimbus Sans Novus (medium, semibold, heavy) URW++ 2 TYPO.TOOLS The year 2005 marks an unusual anniversary: 30 years of digital font technology. In 1975, at the ATypI conference in Warsaw, Peter

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a Petr Lozan revize absolventské práce z Vyšší odborné školy grafické v Praze REVIZE 2 VERZE 2.7 Vyšší odborná škola grafická v Praze Absolventská

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF. Jan Kubát

PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF. Jan Kubát České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Bakalářská práce PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF Jan Kubát Vedoucí práce: Ing. Radomír Polách Studijní

Více

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 TECHNIC HNICKÉ PARAMETR ARAMETRY PODKLADŮ PRO TISKÁRNU VANDR ANDRUC UCK SEDLČANY ZPRACOVÁVANÉ ANÉ STUDIEM GRAPHICLINE PRAHA 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 Strana #2 TEXTOVÉ

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle. SQL query optimization in Oracle database. Bohdan Blaha

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle. SQL query optimization in Oracle database. Bohdan Blaha BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle SQL query optimization in Oracle database Bohdan Blaha Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH Seminární práce Autor práce: Roni Slozberg, 4. ročník Konzultant: Rudolf Klusal Rokycany 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Použití XML v profesionálních publikačních aplikacích. Bakalářská práce

Použití XML v profesionálních publikačních aplikacích. Bakalářská práce Použití XML v profesionálních publikačních aplikacích Bakalářská práce Použití XML v profesionálních publikačních aplikacích Vypracoval: Adam Perutka Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

historických dokumentů

historických dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

Adobe noviny. Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE

Adobe noviny. Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE Adobe noviny Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE Krátké zprávy Aktuální novinky z distribuce Amos Software................................. 2 Adobe PressReady Poněkud ve stínu hlavní DTP události letošního

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více