Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní"

Transkript

1 Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní semestrální práce - prezentace bakalářské práce v power pointu - minimum 12 snímků - přiměřená animace - nějaké ovládací prvky Skripta: Základy počítačového publikování Kč Corel Draw v. 12 Osnova předmětu: - úvod do předmětu - technické a programové zabezpečení - problematika barev a barevné modely - kompozice a detail prezentace - typografie a typometre písma - navrhování prezentací - sazba a navrhování dokumentů - zásady elektronického publikování - principy animací Opodstatněnost předmětu: Kompetence v informační společnosti - získávat, analyzovat a organizovat informace - informace a myšlenky předávat Počítačová prezentační dovednost je množina grafických znalostí a dovedností, včetně výtvarného cítění, umožňující danému subjektu účinně předvést či prezentovat svůj produkt nebo aktivitu s cílem zaujmout a přesvědčit daný objekt, jemuž je takováto aktivita určena Minimalismus Přesycenost informacemi Vymezení počítačové typografie Počítačová typografie = tvorba dokumentů pomocí počítačů a počítačových programů. přednosti: - větší pružnost v ovlivňování kompozice a vzhledu dokumentů - uživatel má k dispozici prostředky k realizaci svých návrhů vlastními silami. - uživatel má stále dokonalý přehled o výsledném vzhledu dokumentu. - Tištěné výstupy jsou konečné, nevyžadují další grafické úpravy, lze je přímo distribuovat k příjemci či použít jako podklad pro hromadnou edici. - Vyšší kvalita výstupů výrazně převyšující klasické sazební postupy DTP - množina publikačních činností zajišťovaná počítačem, integrace veškerých pracích na dokumentu od jeho návrhu až po závěrečné vytištění Christy

2 Minimalismus řešení Invence nápadu Historie DTP: Autorem pojmu Desktop publishing je Paul Brainerd, autor programu PageMaker pro počítače Apple Macintosh a laserovou tiskárnou LaserWriter v režimu WYSIWYG (co je zobrazeno na obrazovce, bude ve stejné podobě i vytištěno). Současné trendy v DTP: - Zvyšování počtu pracovišť běžných firem využívajících DTP. - Zvyšování uživatelského komfortu a přístupnosti nabízených DTP prostředků. - vzájemné prolínání aplikačních možností klasických textových editorů a DTP prostředků Christy

3 Třídy uživatelů DTP prostředků: - uživatelé disponující výtvarným vzděláním v problematice dokumentového designu bez hlubších znalostí a dovedností v informačních technologií, - uživatelé znalí informačních technologií bez výtvarného cítění. V poslední době vzájemné sbližování obou tříd z hlediska schopností a dovedností. Uživatelé DTP prostředků: - firmy profesionálně se zabývající tvorbou podkladů pro polygrafický průmysl; - pracoviště běžných firem využívajících dle momentální potřeby DTP prostředky; - jednotliví uživatelé využívající občasně DTP pro prezentaci vlastních aktivit. Technické zabezpečení DTP: Ústředním článkem DTP sestavy je počítač, ke kterému jsou připojena odpovídající I/O zařízení. Donedávna celosvětově dominovaly v oblasti DTP počítače firmy Apple Macintosh díky svému výkonu, filosofii podporující práci s grafikou a programové podpoře jazyka PostScript. Skener je přístroj pro snímání obrazové grafiky a jejich následný přenos do operační paměti počítače. Naskenovanou grafiku obrázky lze dále zpracovávat pomocí grafických programů. Funkce skeneru je založena na přenosu digitalizované předlohy do paměti počítače. U běžných skenerů se pod skleněnou deskou s položenou předlohou pohybuje světelný zdroj, vyzařované světlo projde sklem, odrazí se od předlohy (světlá plocha odráží více světla a tmavá méně). Toto odražené světlo je soustavou zrcadel dopraveno na detektory CCD, které jej přemění na elektrický proud, jehož intenzita odpovídá množství odraženého světla. Prvky CCD jsou obvykle uspořádány v řádcích po třech, neboť barevný obraz se skládá ze tří základních barev (tzn. prvky CCD snímají červené, zelené a modré světlo zvlášť). Tyto tři nasnímané různobarevné obrázky se pak na obrazovce monitoru složí do jednoho obrazu tak, že výsledné zobrazení je v přirozených barvách. Typy skenerů: - Ruční skenery patří již minulosti. Tvarově připomínají větší myš. Předloha se snímá pohybem skeneru po předloze, což vyžaduje pevnou ruku uživatele. Výhodou je naopak možnost snímaní tvarově zakřivených předloh např. etiket z láhví. - Ploché (stolní) skenery patří k nejpoužívanějším. Pohyb nutný k sejmutí obrazu obstarává technika. Předloha se pokládá na skleněnou desku, pod níž se pohybuje světelný zdroj, který soustavou zrcadel přenáší obraz na snímač. Jsou cenově dostupné, omezení u běžných typů se týká velikosti snímaného formátu ( maximálně formát A4). Typy skenerů: - Rotační (bubnové) skenery používají fotonásobič PMT pro mnohonásobné zesilení elektrického signálu. Obrazová předloha je připevněna na rychle rotující válec. Při každé jeho otáčce je nasnímán jeden řádek a následovně pootočen válec ke snímání dalšího řádku. Dokonalejší skenování, jsou však také mnohem dražší. Uplatnění - v profesionální praxi. - Knižní skenery - skenování atypických předloh (rozevřené silné knihy). Výsadní uplatnění: vědecké knihovny. Parametry skenerů: - Rozlišení - vymezuje do jaké podrobnosti ze snímané předlohy lze nabízeným skenerem skenovat. Snímaný obrázek je při skenování rozkládán do jakéhosi rastru podobající se šachovnici s velmi malými políčky. Každé takovéto políčko má svoji barvu a barevnou intenzitu. Počet těchto políček (bodů) na jeden palec dává hodnotu rozlišení, jednotkou této veličiny je 1 dpi (tj. počet bodů na 1 palec). - Interpolace skener dokáže dané rozlišení znásobit, (tj. mezi řádky a sloupce obrazu vkládá prázdné body, které doplní odhadem na základě parametrů sousedních bodů. - Barevná hloubka předurčuje kolik barevných odstínů dokáže daný skener rozlišit. Limitujícím je zde kvalita grafické karty. Dnešní 24bitové grafické karty disponují schopností zobrazit 2 24 barevných odstínů. Parametry snímání předloh: - typ předlohy (tj. optimalizace procesu snímání v souladu s typem předlohy), - hustota snímání (tj. výstupní rozlišení nasnímané předlohy), - světlost, kontrast a vyhlazování křivek, - specifikace snímané plochy (tj. nastavení plochy, která bude skutečně snímána; takto lze vybrat i výřez z předlohy jako nepravidelnou plochu), - barevné korekce (možnost zvýraznění některé složky modelu RGB již v procesu vlastního snímání či ovlivnění sytosti barev) Christy

4 Snímání různých typů předloh: - Pérovky - předlohy vytvořené zpravidla černou kresbou na bílém podkladě, vyznačují se kontrastem mezi podkladem a kresbou, přičemž neobsahují žádné odstíny šedi. Pro tento typ předloh: volba obslužných programů - drawings. Snímání pérovek patří k nejjednodušším způsobům snímání předloh. U rozměrů pérovek je třeba aplikovat pravidlo, že rozměry předlohy musí být minimálně stejné či větší než rozměry reprodukce. - Autky - polotónové předlohy ve stupních šedi - nejčastěji černobílé fotografie. Pro tyto předlohy: volba obslužného programu - halftones nebo photos. Snímání autek je již složitější, nutno dodržet ostrost obrazu, věrnost tónu kresby a čistoty podkladu. - Barevné předlohy - volba obslužných programů - Photos. Nejlepších výsledků snímání lze dosáhnout jedině s kvalitními barevnými fotografiemi s nepříliš zrnitým povrchem. Nutno dodržet ostrost obrazu, věrnost barevných tónů a maximální kontrast dominantních barev. Pro odpovídající hustotu snímání platí pravidlo, že je nutno snímat dvakrát tolik dpi, než kolik bude lpi na výstupu při tisku nebo osvitu: hustota snímání (dpi) = hustota tiskového rastru (lpi) * 2. Pérovka černá kresba na bílém podkladě, žádné odstíny šedi. Nejjednodušší způsob snímání předloh, volba - drawings. U rozměrných pérovek aplikovat pravidlo: rozměry předlohy musí být minimálně stejné či větší než rozměry reprodukce Christy

5 Autka - polotónové předlohy ve stupních šedi - nejčastěji černobílé fotografie. Pro tyto předlohy: volba obslužného programu - halftones nebo photos. Snímání autek je složitější, nutno dodržet ostrost obrazu, věrnost tónu kresby a čistoty podkladu. Barevná předloha - volba Photos. Nejlepších výsledků snímání lze dosáhnout jedině s kvalitními barevnými fotografiemi s nepříliš zrnitým povrchem. Pro odpovídající hustotu snímání platí pravidlo, že je nutno snímat dvakrát tolik dpi, než kolik bude lpi na výstupu při tisku nebo osvitu: hustota snímání (dpi) = hustota tisk.rastru (lpi) * Christy

6 Technické zabezpečení DTP osvitka: Osvitová jednotka - zařízení velmi drahé, měřítko kvality dobrého DTP studia, jeho závěrečný článek. Zpracovává postscriptové soubory a vytváří jejich obrazy na filmových fóliích ve formě vysoce jemných bitových map, které se stávají matricemi pro polygrafický průmysl. Tyto bitové mapy jsou na filmech prezentovány jako nasvícené tiskové objekty v různých stupních šedi. Pro každou stránku tiskového dokumentu je osvitovou jednotkou vytvářen jeden či více samostatných filmů, což závisí na počtu tiskových základních barev daného dokumentu - tzv. barevné separace. Vlastní práce osvitové jednotky probíhá ve třech fázích: - zpracování postscriptového souboru rastrovacím programem nebo procesorem RIP, - vlastní osvit čili expozice filmu, - vyvolání exponovaného filmu ve vyvolávacím automatu. Osvitová jednotka pracuje s laserovým paprskem, který je řízen signály z RIPu (překladač postscriptového souboru do bitmapové podoby. V polygrafickém pracovišti se z výstupních filmových fólií vytváří matrice, ze kterých postupným průchodem tiskařskými stroji vytiskne výsledný barevný dokument. DTP programy ukládají dokument do souboru pomocí jazyka PostScript, jehož překlad probíhá v rastrovací komponentě (RIP), která může být programem nebo speciálním procesorem. Hardwarový RIP - zastaralá alternativa - v podstatě počítač s výkonným procesorem a velkou OP určený výhradně pro vytváření bitových map z postscriptových souborů. Softwarový RIP - program vyžadující výkonný počítač. Umožňuje zpracování postscriptových souborů včetně prohlížení jednotlivých barevných výtažků před jejich odesláním na osvitovou jednotku. To umožňuje odstranit případné chyby a ušetřit tak značné množství filmového materiálu. PostScript PostScript slouží pro výměnu grafických informací mezi počítači jako grafický výstup nezávislý na technickém zařízení. Jde v podstatě o programovací jazyk pro vytištění informací, přičemž jednotlivé dílčí objekty prezentačního dokumentu jsou popsány pomocí jeho příkazů. Protože téměř všechny standardní programy disponují postscriptovým driverem, lze jej použít pro nezávislý výstup Christy

7 Alternativy - programovací jazyk PCL firmy Hewlett-Packard představuje méně úspěšnější řešení, neboť znatelnějšího rozšíření nedoznal z důvodu malé podpory výrobců HW; - programovací jazyk PostScript vyvinutý firmou Adobe Systems Inc. jako jazyk pro popis definice tiskových stran, který je nezávislý na rozlišení a snadno přenositelný mezi jednotlivými platformami. Princip - množina matematických příkazů určujících, jak má být stránka rozvržena. Pro určení polohy jednotlivých objektů (text, grafické prvky atd.) je používán souřadnicový systém, který je nezávislý na zobrazovacím prostoru zařízení. Jednotlivé objekty jsou definovány podle své polohy dané hodnotami souřadnicemi x a y. Takovýto souřadnicový prostor je označován termínem "prostor uživatele". Veškerý pohyb v tomto prostoru je zadáván v bodech (tzv. points = 1/72 palce). Dané výstupní zařízení rovněž však disponuje vlastním tzv. prostorem zařízení, v jehož rámci lze uživatelský prostor posouvat nebo natáčet. Postscriptový soubor je obvykle tvořen dvěma částmi: Prologem a Scriptem. Prolog obsahuje veškeré informace nezbytné pro správný tisk dokumentu včetně informací o záhlaví a definice jednotlivých procedur. Script obsahuje aktuální popis úlohy na úrovni stránky. PostScriptové fonty Postscriptové fonty používají tzv. slovník fontů, který obsahuje popisy fontů včetně informací o šířce a pokynů k jeho použití. Slovník - množina dvojic, tvořených vždy vstupní proměnou (tj. názvem příslušného znaku) a vlastním popisem tohoto znaku. Takto je přiřazován ke každému názvu znaku popis jeho tvaru, který je přečten překladačem a na základě jeho je prováděno rastrování jednotlivých znaků. Syntaxe PostScriptu Programy v PostScriptu se píší v tzv. postfixové notaci, která spočívá v tom, že operátor předchází vždy operandy, na něž aplikován. Příklad: clear smaže obsah zásobníku findfont vyhledá popis příslušného fontu v slovníku fontů a předá jej překladači setfont nalezený font je nastaven jako aktivní add sčítání div dělení moveto přesun aktuálních souřadnic do bodu (x,y) lineto přidá k cestě úsečku do (x,y) rmoveto přesun o x bodů vpravo a y bodů nahoru od aktuální pozice Typografie písma Naše písmo vychází z latinky = všeobecné pojmenování pro písma historicky vzniklá v latinských zemích. Zlom v jejich vývoji - polovina 15. století: vynález knihtisku (Johannes Guttenberg): - odlévání jednotlivých písmových znaků, tzv. liter, ze kterých sazeči ručně sesazovali souvislý text. Současná polygrafie nahrazuje kovové litery digitálními fonty, což zcela změnilo vlastní technologii tisku. Přesto principy písma zůstávají stejné Christy

8 Kovové litery: kuželka kuželka Písmová osnova - soustava vodorovných linek důležitá pro návrh, měření a modifikaci písma, postavení těchto linek určuje umístění akcentů a výškové proporce kresby písma. Oblá písmena, jako např. o, p, c mírně přesahují účaří a střední nebo horní dotažnici = tzv. přetah, nutno jej zachovat, jinak tato písmena působí opticky menším dojmem. Základní požadavek na písmo je jeho čitelnost, přičemž čtení výsledného dokumentu nesmí unavovat čtenáře a současně písmo musí působit esteticky a umocňovat obsah prezentace Christy

9 Typografie písma v DTP Střední výška písma výrazně ovlivňuje čitelnost písma. Obecně písmo s větší střední výškou a menšími horními a dolními dotahy zůstává čitelnější i v menších velikostech, neboť nedochází k optickému slévání jeho drobných tahů. Oblá písmena v minuskách i verzálkách mírně přesahují účaří a střední nebo horní dotažnici, což se označuje termínem přetah. Ten je nutno zachovat, jinak v opačném případě budou tato písmena působit opticky menším dojmem. Kresba písmového znaku: Kresba každého jednotlivého znaku je tvořena jeho hlavními a vedlejšími tahy (dřík, oblouk, náběh atd.). Dřík písma je hlavní přímý tah kresby písmena a může být kolmý nebo šikmý Kresba písmového znaku: Velmi výrazným kresebným znakem jsou serify ukončující tahy písmen. Provedení písmen: Stínování písmových tahů = zesílení částí či celých tahů písmen. Způsob stínování - důležitý parametr pro klasifikaci písmen. Šikmé stínování dynamická (renesanční) písma, svislé - (statická) klasicistická. U písma se rozlišuje: - typ písma - pojmenování určitého konkrétního typu písma, např. Helvetika Thin; - řez - konkrétní verze základního typu písma např. kurziva, polotučné, tučné; - rodina písma - skupina typů písma odvozených od základního typu, např. Helvetika; - úplná rodina písma - všechna písma odvozená od jednoho základního typu - jejím optimálním používáním v daném dokumentu dosáhneme kompaktnosti vzhledu sazby; Christy

10 Příklad rodiny písem: - velká písmena verzálky, malá písmena minusky, - stupeň (tj. výška v bodech) a šířka (v procentech) - zvláštní efekty (např. podtržení, přeškrtnutí), Typy písma v počítači fonty: Typ písma v počítači je reprezentován fontem = kompletní sada písem včetně interpunkčních a diakritických znamének, čísel a dalších znaků jednoho typu písma a jednoho řezu. Fonty představují softwarové reprezentace písma v digitalizované formě a mohou být bitmapové či vektorové. Bitmapové fonty: - kresba každého znaku dána tisknoucími a netisknoucími body. Jsou obdobou kovového písma, přičemž platí, že k počtu typů, řezů i stupňů musí existovat odpovídající počet fontů. Tyto fonty jsou náročné na kapacitu disku. Kresba každého znaku dána tisknoucími a netisknoucími body. Každý znak musí být vytvořen ve všech stupních. Jeden bitmapový font obsahuje jeden řez jednoho typu a jednoho stupně. To znamená, že pro každý řez a stupeň musí být k dispozici speciální soubor pro: - tiskárnu (printer font), - obrazovku (screen font). Vektorové fonty: - tvar písma dán matematickým popisem obrysu, přičemž pro každý řez stačí jeden font s volitelnou velikostí. Velikost písma je zvlášť vypočítávána pro obrazovku i pro tiskárnu, což zajišťuje jednotný vzhled výtisku ( režim WYSIWYG). Tato třída písmen je vytvářena z přímek a oblouků. Protože pro vytvoření tohoto typu písma je třeba pouze jeden popis (matematický), výrazně se tak snižují nároky na kapacitu. Tento typ písma při svém zvětšování neztrácí kvalitu oproti předchozí třídě Christy

11 Christy

12 Christy

13 Typometrie písma V procesu vytváření dokumentů se požívají typografické míry. Typografické měrné systémy vychází z kovové sazby a byly převzaty i počítačovou typografií. Didotův měrný systém Tento systém byl navržen v roce 1775 francouzským typografem F. A. Didotem a vychází z francouzské stopy (32,48 cm) a je dodnes evropským standardem. Jeho základní jednotkou je jeden typografický bod (0,3759 mm), dvanáct těchto bodů tvoří tzv. cicero (tj. 4,513 mm). Didotův bod je základní jednotkou pro měření stupně (velikosti) a prokladu (mezery mezi řádky) písma a tloušťky čar. Pica měrný systém Tento angloamerický měrný systém vychází z anglické stopy dělitelné na 12 palců. Jednotkou je i zde jeden bod (point - pt - 0,3528 mm). Dvanáct points tvoří jednu pica (čteno pajka), šest picas tvoří jeden palec (tj. 2,54 cm). Tento měrný systém je základní jednotkou pro měření výšky řádků. Stupeň písma vyjadřuje v bodech rozměr tzv. kuželky. V tomto případě jde o klasický typografický způsob měření pocházející z doby kovové sazby. Tiskové znaky písmen byly tvořeny kovovými odlitky tzv. kuželka písma. Stupeň písma je tedy bodový rozměr kuželky, který udává odstup jednotlivých řádků. Velikost písma je velikostí vlastního písmového znaku v milimetrech a odpovídá pojmu světlá výška písma. Tento pojem se používá při definování písma nadpisů či samostatných textových prvků většího rozměru. Šířka písma se měří v jednotkách čtverčíku, jeho násobcích a podílech. Čtverčík (em) je rozměr čtverce, jehož strana je rovna velikosti kuželky v bodech. V této další pojmy: půlčtverčík, čtvrtčtverčík apod. záležitosti používáme i Principy používání písma Souhlasný vztah - použití jedné rodiny písma, bez velké rozmanitosti ve stylu a zvýraznění Konfliktní vztah - kombinace písmen, která jsou do jisté míry podobná - podobnost působí rušivě Kontrastní vztah - použití různých písmen a prvků, které jsou vzájemně rozdílné - vizuálně přitažlivý design Princip opakování - je výraznější podobou soudružnosti Identifikuje prvky prezentace, které se běžně opakují a vyzkoušejte, zda je vhodné jeden z těchto rpvků ještě více zvýraznit a pak jej opakovaně použít - některé dílčí části reprezentace jsou cíleně opakovaně použity v rámci celého materiálu Opakující se prvek: - tučné písmo - tlustá čára Christy

14 - specifický typ odrážky - specifický formát = prvek konzistence, přirozená soudržnost Princip zarovnání - nic nesmí být na stránce umístěno zcela nahodile, bez rozmyslu Každý údaj na stránce musí mít nějaký vztah ke svému okolí Soulad - většina takto sladěných prezentací směřuje k určité decentnosti a rozvážnosti Konflikt - realizovaní prezentace je konfliktní, pokud na 1 stránce jsou uplatněny různé druhy písma, které jsou podobné - ne zcela odlišné a ne zcela stejné Konfliktu je třeba předcházet Kontrast - zvyšuje vizuální přitažlivost materiálu Pokud 2 prvky nejsou zcela shodné, realizujte je odlišně - velké písmo -> malé písmo - tenká čára -> tlustá čára - kontrast barev Teorie barev a barevných modelů Řekni mi jakou barvu máš rád, a já ti řeknu, kdo jsi Max Luscher, švýcarský psycholog Barvy představují nedílnou součást typografických prezentací a svým charakterem umocňují jejich výsledný efekt. Prezentované objekty se vyznačují kromě jiných vlastností též vlastní barevností, se kterou je třeba počítat při celkovém kompozičním řešení daného dokumentu. Každý světelný zdroj vyzařuje spojité spektrum frekvencí elektromagnetického vlnění. Část tohoto elektromagnetického spektra pozorovatelná lidským zrakem je barevné spektrum světla (barvy duhy). Světlo je charakterizováno: - barvou - závisí na frekvenci (tj. vlnové délce); - jasem - odpovídá přímo úměrně intenzitě světla; - sytostí - vyjadřuje čistotu barvy, čím je vyšší sytost barvy, tím užší je spektrum frekvencí obsažených ve světle; - světlostí - vyjadřuje velikost achromatické složky ve světle s určitou dominantní frekvencí. Jednotlivé objekty reálného světa jsou vnímány jako různobarevné, protože odlišným způsobem propouštějí určitou část barevného spektra a pohlcují jeho zbývající část. Tato chybějící část barevného spektra je v důsledku kombinace zbývajících barev vnímána jako barva konkrétního objektu. Barvy se chovají odlišně v závislosti na tom, jestli vznikly odražením či průchodem světla (zpoza objektu) -> obrázky na papíře a na monitoru se liší, monitory světlo propouští, papír s vytisknutými obrázky světlo odráží Komplikace navíc: problematika inkoustu, které při tisku CMYK jsou průsvitné Způsoby kombinování barev: Aby vytvářené dokumenty ve svých finálních podobách odpovídaly barevným atributům předlohy, je nutné sladit barevné podání v celém řetězci skener - monitor - tiskárna V procesu snímání barevných předloh dochází k barevným ztrátám i v případě použití špičkových skenerů Pro práci s barvami je důležité: - určení základní množiny barev, s níž bude pracování - určení způsobu kombinování barev Při kombinování barev je používáno: - aditivní míšení (typické pro model RGB, každým přidáním určité složky vznikne světlejší barva, přidáním všech složek vznikne bílá) Christy

15 - subtraktivní míšení (typické pro model CMYK, každým přidáním určité složky vznikne tmavší barva, přidáním všech složek vznikne černá Vlastnosti barev: Tón barvy je determinován vlnovou délkou světla, které vyvolává barevný vjem. Snižováním intenzity jasu barevného spektra vnímáme méně barevných světel a při nejnižší intenzitě jasu vnímáme pouze černobíle. Světlost barvy je určována intenzitou barevného vjemu a lze ji definovat jako stupeň podráždění sítnice oka. Světlé barvy odrážejí více světla nežli tmavé. Sytost barvy je určována čistotou barevného tónu, přičemž nejčistší a současně nejjasnější jsou barvy barevného spektra. Bílé světlo je měřítkem znečištění barvy, neboť čím je více bílého světla v barvě, tím je menší sytost této barvy. Rozdělení barev: Barvy lze všeobecně dělit na pestré (chromatické) a na neutrální (achromatické). Pestré barvy jsou: žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, hnědá apod. Neutrální barvy jsou: bílá, černá a všechny dostupné odstíny šedé. Pestré barvy lze dále rozčlenit na: - základní (primární) žlutá, červená, modrá - sekundární vznikají smícháním primárních barev - velké - primární barvy - malé - sekundární barvy Christy

16 Teplé a studené barvy: Barevný kontrast: je založen na rozdílné kvalitě barevného tónu, jasu a sytosti barev. Doplňkové barvy se v této souvislosti vzájemně zdůrazňují např. bude-li modrá a oranžová umístěná vedle sebe, pak modrá se bude zdát modřejší a oranžová svítivější. V této souvislosti platí, že jsou-li vedle sebe doplňkové barvy, vzniká mezi nimi jakési napětí, které výrazně oživuje kompozici dokumentu.takovéhoto kontrastu lze využít například při umísťování textu na barevném pozadí, přičemž je nutno dbát toho, aby text zůstal čitelný. Tato čitelnost většinou při použití doplňkových barev neutrpí žádnou újmu. Přidáním bílé barvy do čistých barev lze vytvořit jemnější kombinaci doplňkových barev při zachování přijatelného kontrastu. Takovýmto způsobem vzniklé lomené barvy působí příjemným, statickým dojmem. Barevný model RGB: - aditivní barevný model, vychází ze vzájemného kombinování tří základních barev, které jsou v tomto modelu dále nedělitelné; - nejvíce odpovídá fyziologii lidského oka vzhledem na specializované receptory pro vnímání těchto 3 barev; - vrchol tohoto modelu (0,0,0) odpovídá černé barvě, opačný vrchol (1,1,1) barvě bílé. Barvy na diagonále mezi těmito vrcholy jsou odstíny šedi. Tento model se výhradně používá pro zobrazování na monitoru a pro skenování obrazových předloh. Barevný model CMYK: prototypem počítačových a polygrafických tiskáren. Při tisku se tisknou přes sebe sekundární barvy - separační tisk. Požívá se i pro přípravu souborů pro osvit výstupem barevné separace jsou proto až 4 filmy pro každou stránku. Vztah mezi CMYK a RGB je založen na rozdílu mezi odraženým a propuštěným světlem. V modelu CMYK jsou barvy vytvářeny subtraktivně, tj. odečítáním od bílé, přičemž jednotlivé barvy jsou definovány v rozsahu % nebo hodnotami v intervalu Základními složky : C (Cyan) - tyrkysová, M (Magenta) -fialová a Y (Yelow) žlutá Christy

17 Barevný model CMYK je reprezentován jednotkovou krychlí s osami c, m, y, množina základních barev obsahuje rovněž 8 barev, vrchol (0,0,0) odpovídá bílé barvě, vrchol (1,1,1) barvu černou, barvy ležící na diagonále odpovídají odstínům šedi. Zásady barevné harmonie: Zásady pro dosažení barevné harmonie: - neutrální barvy, tj. bílá, černá a šedá, jsou harmonické se všemi pestrými barvami - barvy, které obsahují stejnou část bílé a černé, jsou mezi sebou harmonické - podmínkou úspěšného spojování barev je uplatnění barevného kontrastu - jedna barva má ve vytvářené prezentaci vždy dominovat, ostatní barvy mají k ní být přizpůsobené a harmonicky sladěné Barevné separace: Barevné separace se provádějí pro účely tisku do výtažků čtyř barev barevného modelu CMYK. Pro tisk velkých sérií jsou barevné předlohy rozkládány (separovány) do sekundárních barev, ze kterých je postupným přetiskem v tiskařském stroji složena výsledná barevná podoba dokumentu. Princip: z údajů o barvě a intenzitě jednotlivých bodů se vypočtou dílčích intenzity šedi na jednotlivých barevných separacích, které určují intenzitu jednotlivých tiskařských barev na příslušných místech barevného dokumentu. Barevné výtažky jsou tedy filmem v odstínech šedi, kde stupeň šedi odpovídá rozložení intenzity příslušné sekundární barvy. Při závěrečném tisku jsou všechny čtyři barvy smíchány ve správných místech a v správných poměrech Christy

18 ICC profil: ICC založily společnosti Adobe, Apple, Kodak, Microsoft, Sun s cílem vytvořit nezávislý systém spravování barev na zařízení a platformě tzv. Color Management Systém. Více se soustřeďuje na tisk, méně se používá pro zobrazování na počítači. ICC profil je připojován k obrazovým datům jako dodatečné informace, které určují barevnou charakteristiku obrázku. Nevýhoda: zvětšuje výslednou velikost souboru (cca 700 kb), není vhodný pro Internet, dělá problémy prohlížečům. Základy barev na webu: Všechny barvy na WWW jsou tvořeny kombinací červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue) = model RGB. Zadávají se jako hexadecimální RGB hodnota intenzity červené RR, zelené GG a modré ve tvaru #RRGGBB. #ff0000 = červená #00ff00 = zelená #0000ff = modrá Barvy v HTML: <TD BGCOLOR= #99cc99 > Značka pro text, pozadí, barva nenavštíveného a navštíveného odkazu: <BODY TEXT= # BGCOLOR= #99cc99 LINK= #cc3300 VLINK= #cc9900> Nespolehlivost barev na webu: Důvody nespolehlivosti: - gamma korekce postup korigující rozdíly v jasové křivce při zobrazování (Macintosh=1,8 Windows=2,5). Obrazovka Macintosh je jasnější, barvy grafiky Macintosh na PC jsou temnější. - hloubka barev barevný prostor RGB umožňuje více než 16 miliónů odstínů barev. Rozlišují se: 8bitový 256 barev 16bitový tisíce 24bitový milióny barev Barevná hloubka závisí na grafické kartě, ovladači obrazovky a samotné obrazovce. Paleta prohlížeče Netscape: Firma Netscape Communications Corp. Vytvořila vlastní prohlížeč WWW stránek tzv. Netscape Navigátor pracuje S paletou 216 barev (označovány jako barvy WWW spolehlivé nekolísají při zobrazování na obrazovkách různých platforem) Snaha o optimální čitelnost: Návštěvník nesmí stránku luštit. Barva textu a pozadí musí být v dostatečném kontrastu. Méně barev více rychlosti. Doporučení: - využívat barvu pozadí a v tabulkách, - grafika GIFF lépe efekty s minimálním počtem barev, - pravoúhlé položky vytváří menší soubory než zakřivené Christy

19 Využití barevnosti prezentace: Pokud chceme v reprezentaci docílit kontrastu, volme barvy umístěné na opačné straně barevného kruhu. Spolehlivý způsob nalezení výrazných kontrastních barevných kombinací - použít triádu barev vzdálených od sebe na barevném kruhu v přibližně stejné vzdálenosti. Červená, žlutá a modrá tvoří takovou triádu - dobře se navzájem kombinují Vytváření duotónů: Použitím dvou různých barev při tisku černobílých fotografií dosáhneme větší hloubky a sytosti. Duotón: černobílá fotografie je vytištěna dvoubarevně, t. černá s další jinou barvou Možnosti direktivní barvy: Dvoubarevný tisk může často představovat přijatelnou a cenově přístupnou prezentaci. Vychází z černé barvy a k ní jiné individuálně zvolené. Kompozice dokumentu: Při tvorbě dokumentu nutno disponovat minimálními základními znalostmi v problematice kompozice dokumentu. V prezentacích rozlišujeme: - plošnou kompozici - prostorovou kompozici Christy

20 - barevnou kompozici Plošná harmonie: - mezi prvky navzájem - mezi prvky kompozice a celkem - plocha čtverce působí staticky - spodní polovina čtverce působí opticky jako menší - vodorovné linky plochu rozšiřují, svislé ji zvyšují Konstrukce sazebního odstavce: plochu sazby dislokovat vždy nad geometrický střed stránky. Takovéto místo je označováno jako optický střed stránky. Poloha sazebního obrazce je velmi důležitá, neboť je-li obrazec umístěn příliš nízko pod nebo vysoko nad optickým středem stránky, vzniká vizuální dojem, že celá sazba jakoby padá nebo stoupá Duktus písma: = důležitý atribut písma, výraznost kresby písma vyjádřená tloušťkou tahů písmen v poměru k jejich výšce Grafika v prezentacích - zprostředkovává autorovo sdělení na první pohled - vytvářejí asociace okamžitě bez zpoždění Začátečník umísťuje obrázky všude tam, kde potřebuje zaplnit prostor Ilustrace musí vždy zvýšit sdělnou hodnotu prezentace a musí být v souladu s tónem prezentace. Doporučení: - nepřecpávat výtvarnou část prezentace, ponechávat velkorysé okraje - měnit velikost a tvar, stejná velikost brzy unaví příjemce - čtenáře - udržovat jednotný styl - méně je často více - menší počet větších ilustrací působí větším dojmem než více ilustrací menší velikosti Informační grafika: grafy, diagramy a tabulky - pro obtížně sdělitelné skutečnosti či čísla Umístění grafiky - pokud grafika má vztah k hlavnímu textu umístěte je v jeho blízkosti - nevkládejte grafiku do textu a nenarušujte jeho tok - zachovávejte rovnováhu mezi tmavými odstíny fotografií a dalšími výraznými prvky prezentace - pokud jsou fotografie a ilustrace nejdůležitější částí prezentace, textovou část a její umístění volte co nejjednodušší - zachovejte velké okraje bílého prostoru, pokud text obtéká obrázek Umístění fotografií - sledujte základní linie a vyváženost - linie horizontu (plochu stolu, podlaha, strop atd.) - fotografie musí korespondovat se všemi ostatními úběžnicemi na stránce včetně popisků Základem je ořez fotografie: Výřez fotografie odstraní nepatřičné prvky a zvýrazní nejdůležitější část. (vyvarovat se odstřižení končetin nebo částí hlavy) Čitelnost speciálních znaků: Nutno dbát na dostatečnou čitelnost: - tvar oproštěný od zbytečných detailů - dostatečná šíře nejužších linií a nejužších mezer mezi plochami - minimální užití bílých detailů v tmavé ploše symbolu a naopak - dostatečná vzdálenost znaku od sousedních prvků a rámečku Postup tvorby prezentací: Promyšlený plán tvorby dokumentu je předpokladem jeho dobrého designu. Proces tvorby rozsáhlejších prezentací rozložit do následujících kroků: Christy

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní semestrální práce - prezentace bakalářské práce v power pointu - minimum 12 snímků - přiměřená animace - nějaké ovládací prvky Skripta:

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová Práce na počítači Bc. Veronika Tomsová Barvy Barvy v počítačové grafice I. nejčastější reprezentace barev: 1-bitová informace rozlišující černou a bílou barvu 0... bílá, 1... černá 8-bitové číslo určující

Více

NASYCENÍ INFORMACEMI?

NASYCENÍ INFORMACEMI? Kapitola 1:DTP počítač 1) Jaké dovednosti jsou požadovány informační společností? a) umět získávat, analyzovat a organizovat informace b) schopnost předávat myšlenky a informace o sobě a svých aktivitách

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

DESIGN A NÁSTROJE PREZENTACE INFORMACÍ

DESIGN A NÁSTROJE PREZENTACE INFORMACÍ DESIGN A NÁSTROJE PREZENTACE INFORMACÍ Název tématického celku: Cíl: Metodický list č. 1 Počítačová grafika a prezentace informací Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení úlohy a možností

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný Počítačová grafika Studijní text Karel Novotný P 1 Počítačová grafika očítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky 1, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Strana 1 (celkem 10)

Strana 1 (celkem 10) Knihtisk - Johann Gensfleisch zván Guttenberg 15. století. Ofset- polygrafická technologii tisku z plochy (tisknoucí i netisknoucí místa jsou ve stejné výšce a samotný tisk je umožněn díky vzájemné odpudivosti

Více

Skenery (princip, parametry, typy)

Skenery (princip, parametry, typy) Skenery (princip, parametry, typy) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Pavla Šmejkalová Rostislav Šprinc Rok vyhotovení 2009 Úvod Princip Obecně Postup skenování Části skenerů

Více

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie 6. Pravidla smíšené sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 12. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie 15. Konstrukce písmových znaků www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

Základy programování Elektronické publikování a typografie

Základy programování Elektronické publikování a typografie Základy programování Elektronické publikování a typografie doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Formátování textu Dnes asi nejrozšířenější

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA Spojením grafického symbolu Evropské unie a textové části označující jeden z jejích dílčích operačních programů vzniká grafický symbol, jenž má být podle platných směrnic aplikován vždy v souvislosti s

Více

stupeň písma je výška kuželky písma udávaná v bodech. Pojem kuželka označuje v kovové sazbě hranol s reliéfem píemene.

stupeň písma je výška kuželky písma udávaná v bodech. Pojem kuželka označuje v kovové sazbě hranol s reliéfem píemene. Velikost písma Velikost písma je třeba volit s ohledem na typ čtenáře (děti, dospělí, starší a hůře vidící lidé). Velikost písma je také dobré přizpůsobit velikosti formátu a šířce sloupce. Kombinace velkého

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Co je to Autor: Mgr. MgA. Michal

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo Počítačová typografie úvod Aplikační software na PC Počítačová typografie původní verze Mgr. Lucie Pelikánová úpravy a rozšíření RNDr. Jan Preclík! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat! dobře čitelná!

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Úprava sazby do odstavců. Typografie

1. Úprava sazby do odstavců. Typografie 1. Úprava sazby do odstavců www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 31. 8. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barev Průvodce kvalitou barev pomáhá uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace sazba textu Autor: Markéta Březinová

Více

Color Management System

Color Management System Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Color Management System Autor: Lenka Bajusová, Stanislava Balcarová Editor: Václav Kysela Praha, červen 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Základní pojmy v počítačové grafice

Základní pojmy v počítačové grafice Základní pojmy v počítačové grafice Grafika na počítači 16. 9. 2008 Veronika Tomsová 1 Barevný výtažek = Color separation. Černobílý obraz, který po vytištění danou výtažkovou barvou společně s ostatními

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

Stručný grafický manuál

Stručný grafický manuál Stručný grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. verze 1/2010 zpracoval: Úvod Grafický manuál Grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je základním návodem

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 5 Průvodce kvalitou barev Tento průvodce se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. nabídka Kvalita

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Střední hotelová škola, s.r.o. Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Moderní škola

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Téma: Barevné modely, formáty souborů

Téma: Barevné modely, formáty souborů Téma: Barevné modely, formáty souborů Vypracoval/a: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Barevné modely

Více

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu 1. kontakt se zákazníkem Vytvoření korektního InD dokumentu 2. formát výsledného dokumentu čistý formát (ČF) 3. počet kusů náklad 4. potiskovaný materiál bod 2. až 4. volba tiskové techniky (TT) + barevnost

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Co je počítačová grafika

Co je počítačová grafika Počítačová grafika Co je počítačová grafika Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima Využití počítačové grafiky Tiskoviny - časopisy, noviny, knihy, letáky Reklama

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT VY_32_INOVACE_INF.10 Grafika v IT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 GRAFIKA Grafika ve smyslu umělecké grafiky

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Předtisková příprava a tisk. 1. Ofsetový tisk. 2. Tiskové rozlišení

Předtisková příprava a tisk. 1. Ofsetový tisk. 2. Tiskové rozlišení Předtisková příprava a tisk 1. Ofsetový tisk Dva fakty o vlastnostech všech tiskařských strojů: a) Tiskařský stroj tiskne pouze barvy, nikoliv však jejich odstíny. b) Tiskařský stroj tiskne v daném čase

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL základní verze

EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL základní verze EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL ( základní verze ( Značka EDA Značka EDA je základním prvkem jednotného grafického stylu společnosti. Její jednotlivé prvky a jejich barevnost popisují zaměření a hlavní činnost

Více

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Arnošt Nečas Marketing manager GRAFIE CZ Jan Štor Odborný konzultant GRAFIE CZ Agenda Základy digitálních obrazů Kvalita obrazu

Více

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení Teorie barev 1. Barvený model Barevný model představuje metodu (obvykle číselnou) popisu barev. Různé barevné modely popisují barvy, které vidíme a se kterými pracujeme v digitálních obrazech a při jejich

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

DTP 2. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Radek Fiala DTP 2

DTP 2. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Radek Fiala DTP 2 DTP 2 Radek Fiala fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 PostScript Požadavky na obsah PS dokumentu PS dokument je program, který může být (stejně jako program v jiných programovacích jazycích)

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

Reprodukce textových předloh

Reprodukce textových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Druhy sazby Podle technologie typografická sazba fotosazba počítačová sazba (DTP, DeskTop Publishing) Podle obsahu a účelu hladká (sazba převážně jedním

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Logo cz pl Grafické zásady

Logo cz pl Grafické zásady Logo cz pl 2014 2020 Grafické zásady 1 Obsah 2 Úvod 3 Logo cz pl Popis 4 Ochranná zóna 5 Umístění 6 Datové formáty loga 7 Barvy 8 Modrá 9 Oranžová 10 Monochromní varianta 11 Umístění 12 Logo cz pl + eu

Více

Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A. Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky trojúhelníku.

Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A. Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky trojúhelníku. Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A. Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky trojúhelníku. Schematický geometrický tvar zde reprezentuje nejen klasické vysílání, ale

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) Tiskárny. Typy, charakteristika, tiskové jazyky Tiskárna Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Barvy a barevné systémy. Ivo Peterka

Barvy a barevné systémy. Ivo Peterka Barvy a barevné systémy Ivo Peterka Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konktrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme toto světlo

Více

(mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017

(mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017 (mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017 HOSPIC sv. Alžběty MANUÁL LOGOTYPU 2 Obsah Základní verze loga 3 Barvy primární 4 Barvy sekundární 5 Bezpečná zóna loga 6 Barevné varianty loga 7 Logo na podkladu 9 Písma 10

Více