Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní"

Transkript

1 Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní semestrální práce - prezentace bakalářské práce v power pointu - minimum 12 snímků - přiměřená animace - nějaké ovládací prvky Skripta: Základy počítačového publikování Kč Corel Draw v. 12 Osnova předmětu: - úvod do předmětu - technické a programové zabezpečení - problematika barev a barevné modely - kompozice a detail prezentace - typografie a typometre písma - navrhování prezentací - sazba a navrhování dokumentů - zásady elektronického publikování - principy animací Opodstatněnost předmětu: Kompetence v informační společnosti - získávat, analyzovat a organizovat informace - informace a myšlenky předávat Počítačová prezentační dovednost je množina grafických znalostí a dovedností, včetně výtvarného cítění, umožňující danému subjektu účinně předvést či prezentovat svůj produkt nebo aktivitu s cílem zaujmout a přesvědčit daný objekt, jemuž je takováto aktivita určena Minimalismus Přesycenost informacemi Vymezení počítačové typografie Počítačová typografie = tvorba dokumentů pomocí počítačů a počítačových programů. přednosti: - větší pružnost v ovlivňování kompozice a vzhledu dokumentů - uživatel má k dispozici prostředky k realizaci svých návrhů vlastními silami. - uživatel má stále dokonalý přehled o výsledném vzhledu dokumentu. - Tištěné výstupy jsou konečné, nevyžadují další grafické úpravy, lze je přímo distribuovat k příjemci či použít jako podklad pro hromadnou edici. - Vyšší kvalita výstupů výrazně převyšující klasické sazební postupy DTP - množina publikačních činností zajišťovaná počítačem, integrace veškerých pracích na dokumentu od jeho návrhu až po závěrečné vytištění Christy

2 Minimalismus řešení Invence nápadu Historie DTP: Autorem pojmu Desktop publishing je Paul Brainerd, autor programu PageMaker pro počítače Apple Macintosh a laserovou tiskárnou LaserWriter v režimu WYSIWYG (co je zobrazeno na obrazovce, bude ve stejné podobě i vytištěno). Současné trendy v DTP: - Zvyšování počtu pracovišť běžných firem využívajících DTP. - Zvyšování uživatelského komfortu a přístupnosti nabízených DTP prostředků. - vzájemné prolínání aplikačních možností klasických textových editorů a DTP prostředků Christy

3 Třídy uživatelů DTP prostředků: - uživatelé disponující výtvarným vzděláním v problematice dokumentového designu bez hlubších znalostí a dovedností v informačních technologií, - uživatelé znalí informačních technologií bez výtvarného cítění. V poslední době vzájemné sbližování obou tříd z hlediska schopností a dovedností. Uživatelé DTP prostředků: - firmy profesionálně se zabývající tvorbou podkladů pro polygrafický průmysl; - pracoviště běžných firem využívajících dle momentální potřeby DTP prostředky; - jednotliví uživatelé využívající občasně DTP pro prezentaci vlastních aktivit. Technické zabezpečení DTP: Ústředním článkem DTP sestavy je počítač, ke kterému jsou připojena odpovídající I/O zařízení. Donedávna celosvětově dominovaly v oblasti DTP počítače firmy Apple Macintosh díky svému výkonu, filosofii podporující práci s grafikou a programové podpoře jazyka PostScript. Skener je přístroj pro snímání obrazové grafiky a jejich následný přenos do operační paměti počítače. Naskenovanou grafiku obrázky lze dále zpracovávat pomocí grafických programů. Funkce skeneru je založena na přenosu digitalizované předlohy do paměti počítače. U běžných skenerů se pod skleněnou deskou s položenou předlohou pohybuje světelný zdroj, vyzařované světlo projde sklem, odrazí se od předlohy (světlá plocha odráží více světla a tmavá méně). Toto odražené světlo je soustavou zrcadel dopraveno na detektory CCD, které jej přemění na elektrický proud, jehož intenzita odpovídá množství odraženého světla. Prvky CCD jsou obvykle uspořádány v řádcích po třech, neboť barevný obraz se skládá ze tří základních barev (tzn. prvky CCD snímají červené, zelené a modré světlo zvlášť). Tyto tři nasnímané různobarevné obrázky se pak na obrazovce monitoru složí do jednoho obrazu tak, že výsledné zobrazení je v přirozených barvách. Typy skenerů: - Ruční skenery patří již minulosti. Tvarově připomínají větší myš. Předloha se snímá pohybem skeneru po předloze, což vyžaduje pevnou ruku uživatele. Výhodou je naopak možnost snímaní tvarově zakřivených předloh např. etiket z láhví. - Ploché (stolní) skenery patří k nejpoužívanějším. Pohyb nutný k sejmutí obrazu obstarává technika. Předloha se pokládá na skleněnou desku, pod níž se pohybuje světelný zdroj, který soustavou zrcadel přenáší obraz na snímač. Jsou cenově dostupné, omezení u běžných typů se týká velikosti snímaného formátu ( maximálně formát A4). Typy skenerů: - Rotační (bubnové) skenery používají fotonásobič PMT pro mnohonásobné zesilení elektrického signálu. Obrazová předloha je připevněna na rychle rotující válec. Při každé jeho otáčce je nasnímán jeden řádek a následovně pootočen válec ke snímání dalšího řádku. Dokonalejší skenování, jsou však také mnohem dražší. Uplatnění - v profesionální praxi. - Knižní skenery - skenování atypických předloh (rozevřené silné knihy). Výsadní uplatnění: vědecké knihovny. Parametry skenerů: - Rozlišení - vymezuje do jaké podrobnosti ze snímané předlohy lze nabízeným skenerem skenovat. Snímaný obrázek je při skenování rozkládán do jakéhosi rastru podobající se šachovnici s velmi malými políčky. Každé takovéto políčko má svoji barvu a barevnou intenzitu. Počet těchto políček (bodů) na jeden palec dává hodnotu rozlišení, jednotkou této veličiny je 1 dpi (tj. počet bodů na 1 palec). - Interpolace skener dokáže dané rozlišení znásobit, (tj. mezi řádky a sloupce obrazu vkládá prázdné body, které doplní odhadem na základě parametrů sousedních bodů. - Barevná hloubka předurčuje kolik barevných odstínů dokáže daný skener rozlišit. Limitujícím je zde kvalita grafické karty. Dnešní 24bitové grafické karty disponují schopností zobrazit 2 24 barevných odstínů. Parametry snímání předloh: - typ předlohy (tj. optimalizace procesu snímání v souladu s typem předlohy), - hustota snímání (tj. výstupní rozlišení nasnímané předlohy), - světlost, kontrast a vyhlazování křivek, - specifikace snímané plochy (tj. nastavení plochy, která bude skutečně snímána; takto lze vybrat i výřez z předlohy jako nepravidelnou plochu), - barevné korekce (možnost zvýraznění některé složky modelu RGB již v procesu vlastního snímání či ovlivnění sytosti barev) Christy

4 Snímání různých typů předloh: - Pérovky - předlohy vytvořené zpravidla černou kresbou na bílém podkladě, vyznačují se kontrastem mezi podkladem a kresbou, přičemž neobsahují žádné odstíny šedi. Pro tento typ předloh: volba obslužných programů - drawings. Snímání pérovek patří k nejjednodušším způsobům snímání předloh. U rozměrů pérovek je třeba aplikovat pravidlo, že rozměry předlohy musí být minimálně stejné či větší než rozměry reprodukce. - Autky - polotónové předlohy ve stupních šedi - nejčastěji černobílé fotografie. Pro tyto předlohy: volba obslužného programu - halftones nebo photos. Snímání autek je již složitější, nutno dodržet ostrost obrazu, věrnost tónu kresby a čistoty podkladu. - Barevné předlohy - volba obslužných programů - Photos. Nejlepších výsledků snímání lze dosáhnout jedině s kvalitními barevnými fotografiemi s nepříliš zrnitým povrchem. Nutno dodržet ostrost obrazu, věrnost barevných tónů a maximální kontrast dominantních barev. Pro odpovídající hustotu snímání platí pravidlo, že je nutno snímat dvakrát tolik dpi, než kolik bude lpi na výstupu při tisku nebo osvitu: hustota snímání (dpi) = hustota tiskového rastru (lpi) * 2. Pérovka černá kresba na bílém podkladě, žádné odstíny šedi. Nejjednodušší způsob snímání předloh, volba - drawings. U rozměrných pérovek aplikovat pravidlo: rozměry předlohy musí být minimálně stejné či větší než rozměry reprodukce Christy

5 Autka - polotónové předlohy ve stupních šedi - nejčastěji černobílé fotografie. Pro tyto předlohy: volba obslužného programu - halftones nebo photos. Snímání autek je složitější, nutno dodržet ostrost obrazu, věrnost tónu kresby a čistoty podkladu. Barevná předloha - volba Photos. Nejlepších výsledků snímání lze dosáhnout jedině s kvalitními barevnými fotografiemi s nepříliš zrnitým povrchem. Pro odpovídající hustotu snímání platí pravidlo, že je nutno snímat dvakrát tolik dpi, než kolik bude lpi na výstupu při tisku nebo osvitu: hustota snímání (dpi) = hustota tisk.rastru (lpi) * Christy

6 Technické zabezpečení DTP osvitka: Osvitová jednotka - zařízení velmi drahé, měřítko kvality dobrého DTP studia, jeho závěrečný článek. Zpracovává postscriptové soubory a vytváří jejich obrazy na filmových fóliích ve formě vysoce jemných bitových map, které se stávají matricemi pro polygrafický průmysl. Tyto bitové mapy jsou na filmech prezentovány jako nasvícené tiskové objekty v různých stupních šedi. Pro každou stránku tiskového dokumentu je osvitovou jednotkou vytvářen jeden či více samostatných filmů, což závisí na počtu tiskových základních barev daného dokumentu - tzv. barevné separace. Vlastní práce osvitové jednotky probíhá ve třech fázích: - zpracování postscriptového souboru rastrovacím programem nebo procesorem RIP, - vlastní osvit čili expozice filmu, - vyvolání exponovaného filmu ve vyvolávacím automatu. Osvitová jednotka pracuje s laserovým paprskem, který je řízen signály z RIPu (překladač postscriptového souboru do bitmapové podoby. V polygrafickém pracovišti se z výstupních filmových fólií vytváří matrice, ze kterých postupným průchodem tiskařskými stroji vytiskne výsledný barevný dokument. DTP programy ukládají dokument do souboru pomocí jazyka PostScript, jehož překlad probíhá v rastrovací komponentě (RIP), která může být programem nebo speciálním procesorem. Hardwarový RIP - zastaralá alternativa - v podstatě počítač s výkonným procesorem a velkou OP určený výhradně pro vytváření bitových map z postscriptových souborů. Softwarový RIP - program vyžadující výkonný počítač. Umožňuje zpracování postscriptových souborů včetně prohlížení jednotlivých barevných výtažků před jejich odesláním na osvitovou jednotku. To umožňuje odstranit případné chyby a ušetřit tak značné množství filmového materiálu. PostScript PostScript slouží pro výměnu grafických informací mezi počítači jako grafický výstup nezávislý na technickém zařízení. Jde v podstatě o programovací jazyk pro vytištění informací, přičemž jednotlivé dílčí objekty prezentačního dokumentu jsou popsány pomocí jeho příkazů. Protože téměř všechny standardní programy disponují postscriptovým driverem, lze jej použít pro nezávislý výstup Christy

7 Alternativy - programovací jazyk PCL firmy Hewlett-Packard představuje méně úspěšnější řešení, neboť znatelnějšího rozšíření nedoznal z důvodu malé podpory výrobců HW; - programovací jazyk PostScript vyvinutý firmou Adobe Systems Inc. jako jazyk pro popis definice tiskových stran, který je nezávislý na rozlišení a snadno přenositelný mezi jednotlivými platformami. Princip - množina matematických příkazů určujících, jak má být stránka rozvržena. Pro určení polohy jednotlivých objektů (text, grafické prvky atd.) je používán souřadnicový systém, který je nezávislý na zobrazovacím prostoru zařízení. Jednotlivé objekty jsou definovány podle své polohy dané hodnotami souřadnicemi x a y. Takovýto souřadnicový prostor je označován termínem "prostor uživatele". Veškerý pohyb v tomto prostoru je zadáván v bodech (tzv. points = 1/72 palce). Dané výstupní zařízení rovněž však disponuje vlastním tzv. prostorem zařízení, v jehož rámci lze uživatelský prostor posouvat nebo natáčet. Postscriptový soubor je obvykle tvořen dvěma částmi: Prologem a Scriptem. Prolog obsahuje veškeré informace nezbytné pro správný tisk dokumentu včetně informací o záhlaví a definice jednotlivých procedur. Script obsahuje aktuální popis úlohy na úrovni stránky. PostScriptové fonty Postscriptové fonty používají tzv. slovník fontů, který obsahuje popisy fontů včetně informací o šířce a pokynů k jeho použití. Slovník - množina dvojic, tvořených vždy vstupní proměnou (tj. názvem příslušného znaku) a vlastním popisem tohoto znaku. Takto je přiřazován ke každému názvu znaku popis jeho tvaru, který je přečten překladačem a na základě jeho je prováděno rastrování jednotlivých znaků. Syntaxe PostScriptu Programy v PostScriptu se píší v tzv. postfixové notaci, která spočívá v tom, že operátor předchází vždy operandy, na něž aplikován. Příklad: clear smaže obsah zásobníku findfont vyhledá popis příslušného fontu v slovníku fontů a předá jej překladači setfont nalezený font je nastaven jako aktivní add sčítání div dělení moveto přesun aktuálních souřadnic do bodu (x,y) lineto přidá k cestě úsečku do (x,y) rmoveto přesun o x bodů vpravo a y bodů nahoru od aktuální pozice Typografie písma Naše písmo vychází z latinky = všeobecné pojmenování pro písma historicky vzniklá v latinských zemích. Zlom v jejich vývoji - polovina 15. století: vynález knihtisku (Johannes Guttenberg): - odlévání jednotlivých písmových znaků, tzv. liter, ze kterých sazeči ručně sesazovali souvislý text. Současná polygrafie nahrazuje kovové litery digitálními fonty, což zcela změnilo vlastní technologii tisku. Přesto principy písma zůstávají stejné Christy

8 Kovové litery: kuželka kuželka Písmová osnova - soustava vodorovných linek důležitá pro návrh, měření a modifikaci písma, postavení těchto linek určuje umístění akcentů a výškové proporce kresby písma. Oblá písmena, jako např. o, p, c mírně přesahují účaří a střední nebo horní dotažnici = tzv. přetah, nutno jej zachovat, jinak tato písmena působí opticky menším dojmem. Základní požadavek na písmo je jeho čitelnost, přičemž čtení výsledného dokumentu nesmí unavovat čtenáře a současně písmo musí působit esteticky a umocňovat obsah prezentace Christy

9 Typografie písma v DTP Střední výška písma výrazně ovlivňuje čitelnost písma. Obecně písmo s větší střední výškou a menšími horními a dolními dotahy zůstává čitelnější i v menších velikostech, neboť nedochází k optickému slévání jeho drobných tahů. Oblá písmena v minuskách i verzálkách mírně přesahují účaří a střední nebo horní dotažnici, což se označuje termínem přetah. Ten je nutno zachovat, jinak v opačném případě budou tato písmena působit opticky menším dojmem. Kresba písmového znaku: Kresba každého jednotlivého znaku je tvořena jeho hlavními a vedlejšími tahy (dřík, oblouk, náběh atd.). Dřík písma je hlavní přímý tah kresby písmena a může být kolmý nebo šikmý Kresba písmového znaku: Velmi výrazným kresebným znakem jsou serify ukončující tahy písmen. Provedení písmen: Stínování písmových tahů = zesílení částí či celých tahů písmen. Způsob stínování - důležitý parametr pro klasifikaci písmen. Šikmé stínování dynamická (renesanční) písma, svislé - (statická) klasicistická. U písma se rozlišuje: - typ písma - pojmenování určitého konkrétního typu písma, např. Helvetika Thin; - řez - konkrétní verze základního typu písma např. kurziva, polotučné, tučné; - rodina písma - skupina typů písma odvozených od základního typu, např. Helvetika; - úplná rodina písma - všechna písma odvozená od jednoho základního typu - jejím optimálním používáním v daném dokumentu dosáhneme kompaktnosti vzhledu sazby; Christy

10 Příklad rodiny písem: - velká písmena verzálky, malá písmena minusky, - stupeň (tj. výška v bodech) a šířka (v procentech) - zvláštní efekty (např. podtržení, přeškrtnutí), Typy písma v počítači fonty: Typ písma v počítači je reprezentován fontem = kompletní sada písem včetně interpunkčních a diakritických znamének, čísel a dalších znaků jednoho typu písma a jednoho řezu. Fonty představují softwarové reprezentace písma v digitalizované formě a mohou být bitmapové či vektorové. Bitmapové fonty: - kresba každého znaku dána tisknoucími a netisknoucími body. Jsou obdobou kovového písma, přičemž platí, že k počtu typů, řezů i stupňů musí existovat odpovídající počet fontů. Tyto fonty jsou náročné na kapacitu disku. Kresba každého znaku dána tisknoucími a netisknoucími body. Každý znak musí být vytvořen ve všech stupních. Jeden bitmapový font obsahuje jeden řez jednoho typu a jednoho stupně. To znamená, že pro každý řez a stupeň musí být k dispozici speciální soubor pro: - tiskárnu (printer font), - obrazovku (screen font). Vektorové fonty: - tvar písma dán matematickým popisem obrysu, přičemž pro každý řez stačí jeden font s volitelnou velikostí. Velikost písma je zvlášť vypočítávána pro obrazovku i pro tiskárnu, což zajišťuje jednotný vzhled výtisku ( režim WYSIWYG). Tato třída písmen je vytvářena z přímek a oblouků. Protože pro vytvoření tohoto typu písma je třeba pouze jeden popis (matematický), výrazně se tak snižují nároky na kapacitu. Tento typ písma při svém zvětšování neztrácí kvalitu oproti předchozí třídě Christy

11 Christy

12 Christy

13 Typometrie písma V procesu vytváření dokumentů se požívají typografické míry. Typografické měrné systémy vychází z kovové sazby a byly převzaty i počítačovou typografií. Didotův měrný systém Tento systém byl navržen v roce 1775 francouzským typografem F. A. Didotem a vychází z francouzské stopy (32,48 cm) a je dodnes evropským standardem. Jeho základní jednotkou je jeden typografický bod (0,3759 mm), dvanáct těchto bodů tvoří tzv. cicero (tj. 4,513 mm). Didotův bod je základní jednotkou pro měření stupně (velikosti) a prokladu (mezery mezi řádky) písma a tloušťky čar. Pica měrný systém Tento angloamerický měrný systém vychází z anglické stopy dělitelné na 12 palců. Jednotkou je i zde jeden bod (point - pt - 0,3528 mm). Dvanáct points tvoří jednu pica (čteno pajka), šest picas tvoří jeden palec (tj. 2,54 cm). Tento měrný systém je základní jednotkou pro měření výšky řádků. Stupeň písma vyjadřuje v bodech rozměr tzv. kuželky. V tomto případě jde o klasický typografický způsob měření pocházející z doby kovové sazby. Tiskové znaky písmen byly tvořeny kovovými odlitky tzv. kuželka písma. Stupeň písma je tedy bodový rozměr kuželky, který udává odstup jednotlivých řádků. Velikost písma je velikostí vlastního písmového znaku v milimetrech a odpovídá pojmu světlá výška písma. Tento pojem se používá při definování písma nadpisů či samostatných textových prvků většího rozměru. Šířka písma se měří v jednotkách čtverčíku, jeho násobcích a podílech. Čtverčík (em) je rozměr čtverce, jehož strana je rovna velikosti kuželky v bodech. V této další pojmy: půlčtverčík, čtvrtčtverčík apod. záležitosti používáme i Principy používání písma Souhlasný vztah - použití jedné rodiny písma, bez velké rozmanitosti ve stylu a zvýraznění Konfliktní vztah - kombinace písmen, která jsou do jisté míry podobná - podobnost působí rušivě Kontrastní vztah - použití různých písmen a prvků, které jsou vzájemně rozdílné - vizuálně přitažlivý design Princip opakování - je výraznější podobou soudružnosti Identifikuje prvky prezentace, které se běžně opakují a vyzkoušejte, zda je vhodné jeden z těchto rpvků ještě více zvýraznit a pak jej opakovaně použít - některé dílčí části reprezentace jsou cíleně opakovaně použity v rámci celého materiálu Opakující se prvek: - tučné písmo - tlustá čára Christy

14 - specifický typ odrážky - specifický formát = prvek konzistence, přirozená soudržnost Princip zarovnání - nic nesmí být na stránce umístěno zcela nahodile, bez rozmyslu Každý údaj na stránce musí mít nějaký vztah ke svému okolí Soulad - většina takto sladěných prezentací směřuje k určité decentnosti a rozvážnosti Konflikt - realizovaní prezentace je konfliktní, pokud na 1 stránce jsou uplatněny různé druhy písma, které jsou podobné - ne zcela odlišné a ne zcela stejné Konfliktu je třeba předcházet Kontrast - zvyšuje vizuální přitažlivost materiálu Pokud 2 prvky nejsou zcela shodné, realizujte je odlišně - velké písmo -> malé písmo - tenká čára -> tlustá čára - kontrast barev Teorie barev a barevných modelů Řekni mi jakou barvu máš rád, a já ti řeknu, kdo jsi Max Luscher, švýcarský psycholog Barvy představují nedílnou součást typografických prezentací a svým charakterem umocňují jejich výsledný efekt. Prezentované objekty se vyznačují kromě jiných vlastností též vlastní barevností, se kterou je třeba počítat při celkovém kompozičním řešení daného dokumentu. Každý světelný zdroj vyzařuje spojité spektrum frekvencí elektromagnetického vlnění. Část tohoto elektromagnetického spektra pozorovatelná lidským zrakem je barevné spektrum světla (barvy duhy). Světlo je charakterizováno: - barvou - závisí na frekvenci (tj. vlnové délce); - jasem - odpovídá přímo úměrně intenzitě světla; - sytostí - vyjadřuje čistotu barvy, čím je vyšší sytost barvy, tím užší je spektrum frekvencí obsažených ve světle; - světlostí - vyjadřuje velikost achromatické složky ve světle s určitou dominantní frekvencí. Jednotlivé objekty reálného světa jsou vnímány jako různobarevné, protože odlišným způsobem propouštějí určitou část barevného spektra a pohlcují jeho zbývající část. Tato chybějící část barevného spektra je v důsledku kombinace zbývajících barev vnímána jako barva konkrétního objektu. Barvy se chovají odlišně v závislosti na tom, jestli vznikly odražením či průchodem světla (zpoza objektu) -> obrázky na papíře a na monitoru se liší, monitory světlo propouští, papír s vytisknutými obrázky světlo odráží Komplikace navíc: problematika inkoustu, které při tisku CMYK jsou průsvitné Způsoby kombinování barev: Aby vytvářené dokumenty ve svých finálních podobách odpovídaly barevným atributům předlohy, je nutné sladit barevné podání v celém řetězci skener - monitor - tiskárna V procesu snímání barevných předloh dochází k barevným ztrátám i v případě použití špičkových skenerů Pro práci s barvami je důležité: - určení základní množiny barev, s níž bude pracování - určení způsobu kombinování barev Při kombinování barev je používáno: - aditivní míšení (typické pro model RGB, každým přidáním určité složky vznikne světlejší barva, přidáním všech složek vznikne bílá) Christy

15 - subtraktivní míšení (typické pro model CMYK, každým přidáním určité složky vznikne tmavší barva, přidáním všech složek vznikne černá Vlastnosti barev: Tón barvy je determinován vlnovou délkou světla, které vyvolává barevný vjem. Snižováním intenzity jasu barevného spektra vnímáme méně barevných světel a při nejnižší intenzitě jasu vnímáme pouze černobíle. Světlost barvy je určována intenzitou barevného vjemu a lze ji definovat jako stupeň podráždění sítnice oka. Světlé barvy odrážejí více světla nežli tmavé. Sytost barvy je určována čistotou barevného tónu, přičemž nejčistší a současně nejjasnější jsou barvy barevného spektra. Bílé světlo je měřítkem znečištění barvy, neboť čím je více bílého světla v barvě, tím je menší sytost této barvy. Rozdělení barev: Barvy lze všeobecně dělit na pestré (chromatické) a na neutrální (achromatické). Pestré barvy jsou: žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, hnědá apod. Neutrální barvy jsou: bílá, černá a všechny dostupné odstíny šedé. Pestré barvy lze dále rozčlenit na: - základní (primární) žlutá, červená, modrá - sekundární vznikají smícháním primárních barev - velké - primární barvy - malé - sekundární barvy Christy

16 Teplé a studené barvy: Barevný kontrast: je založen na rozdílné kvalitě barevného tónu, jasu a sytosti barev. Doplňkové barvy se v této souvislosti vzájemně zdůrazňují např. bude-li modrá a oranžová umístěná vedle sebe, pak modrá se bude zdát modřejší a oranžová svítivější. V této souvislosti platí, že jsou-li vedle sebe doplňkové barvy, vzniká mezi nimi jakési napětí, které výrazně oživuje kompozici dokumentu.takovéhoto kontrastu lze využít například při umísťování textu na barevném pozadí, přičemž je nutno dbát toho, aby text zůstal čitelný. Tato čitelnost většinou při použití doplňkových barev neutrpí žádnou újmu. Přidáním bílé barvy do čistých barev lze vytvořit jemnější kombinaci doplňkových barev při zachování přijatelného kontrastu. Takovýmto způsobem vzniklé lomené barvy působí příjemným, statickým dojmem. Barevný model RGB: - aditivní barevný model, vychází ze vzájemného kombinování tří základních barev, které jsou v tomto modelu dále nedělitelné; - nejvíce odpovídá fyziologii lidského oka vzhledem na specializované receptory pro vnímání těchto 3 barev; - vrchol tohoto modelu (0,0,0) odpovídá černé barvě, opačný vrchol (1,1,1) barvě bílé. Barvy na diagonále mezi těmito vrcholy jsou odstíny šedi. Tento model se výhradně používá pro zobrazování na monitoru a pro skenování obrazových předloh. Barevný model CMYK: prototypem počítačových a polygrafických tiskáren. Při tisku se tisknou přes sebe sekundární barvy - separační tisk. Požívá se i pro přípravu souborů pro osvit výstupem barevné separace jsou proto až 4 filmy pro každou stránku. Vztah mezi CMYK a RGB je založen na rozdílu mezi odraženým a propuštěným světlem. V modelu CMYK jsou barvy vytvářeny subtraktivně, tj. odečítáním od bílé, přičemž jednotlivé barvy jsou definovány v rozsahu % nebo hodnotami v intervalu Základními složky : C (Cyan) - tyrkysová, M (Magenta) -fialová a Y (Yelow) žlutá Christy

17 Barevný model CMYK je reprezentován jednotkovou krychlí s osami c, m, y, množina základních barev obsahuje rovněž 8 barev, vrchol (0,0,0) odpovídá bílé barvě, vrchol (1,1,1) barvu černou, barvy ležící na diagonále odpovídají odstínům šedi. Zásady barevné harmonie: Zásady pro dosažení barevné harmonie: - neutrální barvy, tj. bílá, černá a šedá, jsou harmonické se všemi pestrými barvami - barvy, které obsahují stejnou část bílé a černé, jsou mezi sebou harmonické - podmínkou úspěšného spojování barev je uplatnění barevného kontrastu - jedna barva má ve vytvářené prezentaci vždy dominovat, ostatní barvy mají k ní být přizpůsobené a harmonicky sladěné Barevné separace: Barevné separace se provádějí pro účely tisku do výtažků čtyř barev barevného modelu CMYK. Pro tisk velkých sérií jsou barevné předlohy rozkládány (separovány) do sekundárních barev, ze kterých je postupným přetiskem v tiskařském stroji složena výsledná barevná podoba dokumentu. Princip: z údajů o barvě a intenzitě jednotlivých bodů se vypočtou dílčích intenzity šedi na jednotlivých barevných separacích, které určují intenzitu jednotlivých tiskařských barev na příslušných místech barevného dokumentu. Barevné výtažky jsou tedy filmem v odstínech šedi, kde stupeň šedi odpovídá rozložení intenzity příslušné sekundární barvy. Při závěrečném tisku jsou všechny čtyři barvy smíchány ve správných místech a v správných poměrech Christy

18 ICC profil: ICC založily společnosti Adobe, Apple, Kodak, Microsoft, Sun s cílem vytvořit nezávislý systém spravování barev na zařízení a platformě tzv. Color Management Systém. Více se soustřeďuje na tisk, méně se používá pro zobrazování na počítači. ICC profil je připojován k obrazovým datům jako dodatečné informace, které určují barevnou charakteristiku obrázku. Nevýhoda: zvětšuje výslednou velikost souboru (cca 700 kb), není vhodný pro Internet, dělá problémy prohlížečům. Základy barev na webu: Všechny barvy na WWW jsou tvořeny kombinací červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue) = model RGB. Zadávají se jako hexadecimální RGB hodnota intenzity červené RR, zelené GG a modré ve tvaru #RRGGBB. #ff0000 = červená #00ff00 = zelená #0000ff = modrá Barvy v HTML: <TD BGCOLOR= #99cc99 > Značka pro text, pozadí, barva nenavštíveného a navštíveného odkazu: <BODY TEXT= # BGCOLOR= #99cc99 LINK= #cc3300 VLINK= #cc9900> Nespolehlivost barev na webu: Důvody nespolehlivosti: - gamma korekce postup korigující rozdíly v jasové křivce při zobrazování (Macintosh=1,8 Windows=2,5). Obrazovka Macintosh je jasnější, barvy grafiky Macintosh na PC jsou temnější. - hloubka barev barevný prostor RGB umožňuje více než 16 miliónů odstínů barev. Rozlišují se: 8bitový 256 barev 16bitový tisíce 24bitový milióny barev Barevná hloubka závisí na grafické kartě, ovladači obrazovky a samotné obrazovce. Paleta prohlížeče Netscape: Firma Netscape Communications Corp. Vytvořila vlastní prohlížeč WWW stránek tzv. Netscape Navigátor pracuje S paletou 216 barev (označovány jako barvy WWW spolehlivé nekolísají při zobrazování na obrazovkách různých platforem) Snaha o optimální čitelnost: Návštěvník nesmí stránku luštit. Barva textu a pozadí musí být v dostatečném kontrastu. Méně barev více rychlosti. Doporučení: - využívat barvu pozadí a v tabulkách, - grafika GIFF lépe efekty s minimálním počtem barev, - pravoúhlé položky vytváří menší soubory než zakřivené Christy

19 Využití barevnosti prezentace: Pokud chceme v reprezentaci docílit kontrastu, volme barvy umístěné na opačné straně barevného kruhu. Spolehlivý způsob nalezení výrazných kontrastních barevných kombinací - použít triádu barev vzdálených od sebe na barevném kruhu v přibližně stejné vzdálenosti. Červená, žlutá a modrá tvoří takovou triádu - dobře se navzájem kombinují Vytváření duotónů: Použitím dvou různých barev při tisku černobílých fotografií dosáhneme větší hloubky a sytosti. Duotón: černobílá fotografie je vytištěna dvoubarevně, t. černá s další jinou barvou Možnosti direktivní barvy: Dvoubarevný tisk může často představovat přijatelnou a cenově přístupnou prezentaci. Vychází z černé barvy a k ní jiné individuálně zvolené. Kompozice dokumentu: Při tvorbě dokumentu nutno disponovat minimálními základními znalostmi v problematice kompozice dokumentu. V prezentacích rozlišujeme: - plošnou kompozici - prostorovou kompozici Christy

20 - barevnou kompozici Plošná harmonie: - mezi prvky navzájem - mezi prvky kompozice a celkem - plocha čtverce působí staticky - spodní polovina čtverce působí opticky jako menší - vodorovné linky plochu rozšiřují, svislé ji zvyšují Konstrukce sazebního odstavce: plochu sazby dislokovat vždy nad geometrický střed stránky. Takovéto místo je označováno jako optický střed stránky. Poloha sazebního obrazce je velmi důležitá, neboť je-li obrazec umístěn příliš nízko pod nebo vysoko nad optickým středem stránky, vzniká vizuální dojem, že celá sazba jakoby padá nebo stoupá Duktus písma: = důležitý atribut písma, výraznost kresby písma vyjádřená tloušťkou tahů písmen v poměru k jejich výšce Grafika v prezentacích - zprostředkovává autorovo sdělení na první pohled - vytvářejí asociace okamžitě bez zpoždění Začátečník umísťuje obrázky všude tam, kde potřebuje zaplnit prostor Ilustrace musí vždy zvýšit sdělnou hodnotu prezentace a musí být v souladu s tónem prezentace. Doporučení: - nepřecpávat výtvarnou část prezentace, ponechávat velkorysé okraje - měnit velikost a tvar, stejná velikost brzy unaví příjemce - čtenáře - udržovat jednotný styl - méně je často více - menší počet větších ilustrací působí větším dojmem než více ilustrací menší velikosti Informační grafika: grafy, diagramy a tabulky - pro obtížně sdělitelné skutečnosti či čísla Umístění grafiky - pokud grafika má vztah k hlavnímu textu umístěte je v jeho blízkosti - nevkládejte grafiku do textu a nenarušujte jeho tok - zachovávejte rovnováhu mezi tmavými odstíny fotografií a dalšími výraznými prvky prezentace - pokud jsou fotografie a ilustrace nejdůležitější částí prezentace, textovou část a její umístění volte co nejjednodušší - zachovejte velké okraje bílého prostoru, pokud text obtéká obrázek Umístění fotografií - sledujte základní linie a vyváženost - linie horizontu (plochu stolu, podlaha, strop atd.) - fotografie musí korespondovat se všemi ostatními úběžnicemi na stránce včetně popisků Základem je ořez fotografie: Výřez fotografie odstraní nepatřičné prvky a zvýrazní nejdůležitější část. (vyvarovat se odstřižení končetin nebo částí hlavy) Čitelnost speciálních znaků: Nutno dbát na dostatečnou čitelnost: - tvar oproštěný od zbytečných detailů - dostatečná šíře nejužších linií a nejužších mezer mezi plochami - minimální užití bílých detailů v tmavé ploše symbolu a naopak - dostatečná vzdálenost znaku od sousedních prvků a rámečku Postup tvorby prezentací: Promyšlený plán tvorby dokumentu je předpokladem jeho dobrého designu. Proces tvorby rozsáhlejších prezentací rozložit do následujících kroků: Christy

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

NASYCENÍ INFORMACEMI?

NASYCENÍ INFORMACEMI? Kapitola 1:DTP počítač 1) Jaké dovednosti jsou požadovány informační společností? a) umět získávat, analyzovat a organizovat informace b) schopnost předávat myšlenky a informace o sobě a svých aktivitách

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) Tiskárny. Typy, charakteristika, tiskové jazyky Tiskárna Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

O čem si něco povíme

O čem si něco povíme 1 O čem si něco povíme co to vlastně je předtisková příprava (prepress) různé způsoby tisku (offset, flexo, digital printing,...) správa barev inkousty, barevné prostory, profily RIP (raster image processor),

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Barva v počítačové grafice Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Martina Mudrová 2007 Barvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky 1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických prvků tiskové stránky, exportu a importu tiskových dat a vektorovému a rastrovému

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign.

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Zlom stránek Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Podle svých skic, ve kterých se rozhodneme pro formát knihy, si vytvoříme v tomto programu dokument. Stanovíme

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice arvy v počítačové grafice 2. přednáška předmětu Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 arvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové zář ení zář

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY Lenka Bednaříková DŮLEŽITÉ OTÁZKY PŘED ZAČÁTKEM TVORBY Co je cílem webu Pravidelně o něčem informovat Něco prodávat Zviditelnit se Kdo budou uživatelé stránek (cílová skupina)

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny OBSAH Obsah 3 Zelená vlna Definice 4 Ochranné pole 4 Varianty logotypu 5 Definice barev 6 Minimální velikosti 7 Umístění na podkladu 8 Zpravodaj Zelené

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. PŘEDVOLBY K TISKU pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ SOURAL Ivo Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail : Pavouk.P@centrum.cz K tomu aby byly pochopitelné

Více