Děkujeme, že jste si vybrali ONYX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkujeme, že jste si vybrali ONYX."

Transkript

1 Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Pro zajištění správné instalace a nastavení si prostudujte tuto příručku a uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Tento dokument a software v něm popisovaný jsou chráněny autorskými právy společnosti ONYX Graphics, Inc. na základě Smlouvy o poskytnutí licence koncovému uživateli a všechna práva jsou vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu a ve všech dalších dokumentech nebo systémech nápovědy, které k tomuto softwaru náleží, se mohou měnit bez předchozího upozornění. Žádná část této publikace nebo softwaru nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána v systému pro vyhledávání informací, ani překládána do libovolného jazyka v jakékoliv formě libovolnými prostředky (elektronické, mechanické, fotokopírování, záznam nebo jiné) pro žádný účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti ONYX Graphics, Inc. Společnost ONYX Graphics, Inc. může mít patenty, patentové přihlášky, autorská práva, obchodní známky nebo jiná práva na duševní vlastnictví, která se týkají hlavního obsahu tohoto nebo jiných dokumentů. Pokud není výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě od společnosti ONYX Graphics, Inc., udělení tohoto nebo jiných dokumentů vám neposkytuje žádnou licenci na tyto patenty, autorská práva,obchodní známky nebo jiné duševní vlastnictví. Barvy PANTONE zobrazené v softwarové aplikaci nebo v jiné uživatelské dokumentaci nemusí odpovídat standardním barvám stupnice PANTONE. Přesné zobrazení barev naleznete v publikaci o barvách PANTONE Color. PANTONE a další obchodní známky společnosti Pantone, Inc. jsou majetkem společnosti Pantone, Inc. Pantone, Inc., Pantone, Inc. je vlastník barevných dat anebo softwaru, na který je poskytnuta licence společnosti ONYX Graphics, Inc. pro distribuování pouze v kombinaci s produkty RIPCenter, PosterShop nebo ProductionHouse. Barevná data anebo software PANTONE nesmí být kopírována na jiný disk nebo do paměti, pokud se nejedná o součást vykonání funkce aplikací RIPCenter, PosterShop nebo ProductionHouse. Licenční smlouva s koncovým uživatelem Cos.jar Zdrojový kód, objektový kód a dokumentace v balíku com.oreilly.servlet jsou licencovány společností Hunter Digital Ventures, LLC ONYX Graphics, Inc. Všechna práva vyhrazena. Logo ONYX a rytý piktograf ONYX jsou registrované obchodní známky společnosti ONYX Graphics, Inc. Názvy skutečných společnosti a výrobků zmíněných v tomto dokumentu a také uvedených nebo zobrazených v samotném softwaru mohou být registrovanými známkami nebo servisními známkami svých odpovídajících vlastníků. i

2 Nastavení jazyka Jazyk můžete nastavit klepnutím na Soubor > Základní nastavení... a pak změnou jazyka v rozbalovacím poli Jazyk. Chcete-li, aby se vám dostalo nejúčinnější podpory, buďte u počítače a mějte k dispozici program. Při zasílání zprávy elektronickou poštou nezapomeňte připojit kontaktní informace, číslo hardwarového klíče a stručný popis problému. Podpůrné informace Prohlédněte si soubory online nápovědy v aplikaci, naleznete zde další informace nebo pokyny pro odstraňování závad. Technickou podporu můžete kontaktovat prostřednictvím svého místního zástupce nebo na následující adrese. Požadavky na systém Operační systém Windows XP Pro s nejnovějšími aktualizacemi Windows Vista Enterprise/Business s nejnovějšími aktualizacemi Procesor Intel Pentium IV/Xeon 3 GHz nebo vyšší Athlon 64/Opteron 2 GHz nebo vyšší Dual CPU pro více RIPů Zařízení pro ukládání dat Dva pevné disky 80 GB 1 GB RAM na každý procesor Grafická karta , 16bitové barvy Hardware USB port pro hardwarový klíč (vyhrazený) Jednotka DVD-ROM ii Úvod

3 Obrázek i Oprávnění hardwarového klíče Jak používat tuto příručku Tato příručka vám pomůže porozumět způsobu použití jednotlivých funkcí programu. V důsledku složitosti tohoto výrobku nepopisuje příručka všechny jeho dostupné funkce. Pokud v této příručce nenaleznete specifická témata, zkuste informace vyhledat v souborech nápovědy k aplikaci nebo na webových stránkách. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být ve vašem softwarovém balíku dostupné. Informujte se o oprávněních nastavených v hardwarovém klíči, která vám zaručují přístup k používání jednotlivých aplikací nebo funkcí. Kontrolu oprávnění nastavených v hardwarovém klíči provedete takto: 1. Spusťte program. 2. Zvolte Zobrazit > Hardwarový klíč v nabídce Soubor. Zobrazí se dialogové okno Hardwarový klíč (viz obrázek i). Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně toho, které funkce či aplikace jsou obsaženy ve vámi zakoupeném softwarovém balíku, kontaktujte svého prodejního zástupce. Tento symbol vás nasměruje na další zdroj informací nebo nápovědy. Tento symbol zobrazuje důležité návrhy, tipy nebo nápady. Tento symbol zobrazuje výstrahy, upozornění a důležité informace. Symboly použité v příručce Tato příručka obsahuje symboly, které vám pomohou rychle vyhledat důležité informace. Symboly jsou zobrazeny vlevo s popisem jejich účelu. Symbol šipky (viz výše) označuje kroky nebo pokyny. Rychlé tipy 1. Při ukládání rastrových obrazů v grafické aplikaci vkládejte do souboru ICC profily. Dosáhnete tak lepších barev. 2. Grafické soubory nakopírujte do místního počítače, dosáhnete tak rychlejšího zpracování. 3. Při ukládání souborů.eps se ujistěte, že písma tiskárny a obrazovky jsou součástí souboru. 4. Tiskárnu řádně udržujte každodenním prováděním potřebných kroků údržby. Vytiskněte testovací tiskovou úlohu a zkontrolujte, zda se někde nevyskytují plochy s nedostatečným nebo nadměrným pokrytím inkoustem. 5. Překalibrujte svoje médium tak, abyste zajistili stabilní výstup tisků s ohledem na aktuální tiskové podmínky. iii

4 Obsah Uživatelská příručka Navigace aplikace RIP-Queue 1 Kapitola 1: Nastavení a tisk Cíle 2 Instalace programu 2 Instalace tiskáren 2 Registrování programu 3 Konfigurace tiskáren 3 Nastavení média 4 Otevření grafiky 4 Tisk grafiky 5 Virtuální tiskárny 6 Stav zakázky 6 Používání šablon nastavení 6 Vytvoření nové šablony nastavení 7 Další volby úpravy šablony nastavení 8 Správa šablon nastavení 11 Používání aktivních složek 12 Odstraňování problémů s aktivními složkami 13 Kapitola 2: Modul Preflight Cíle 14 Co je modul Preflight? 14 Otevírání grafik v modulu Preflight 14 Modifikování základních možností zakázek 15 Karta Tiskárna a média 16 Karta Ukázka a velikost 16 Oříznutí grafiky 16 iv Obsah

5 Oříznutí s použitím hodnoty umístění a rozměru 17 Rotace grafiky 17 Karta Nastavení panelů 17 Zapnutí panelování 18 Tisk panelů 18 Nastavení panelů 18 Přelep panelů 18 Nastavení pro svařování panelů 19 Karta Korekce barev 19 Úrovně základních barev 19 Barevné/šedé úrovně 20 Limit bílé/černé 21 Náhrada barev 23 Filtry 23 Karta Tisk 23 Nastavení tisku 23 Nastavení možností pracovního postupu 23 Možnosti značek 25 Možnosti výstupu 26 Správa tiskáren 27 Kapitola 3: Virtuální tiskárny a další systémy Cíle 28 Používání virtuální tiskárny 28 Tisk ze systémů jiných než Windows 28 Tisk ze systému Mac OSX ( nebo starší) 28 Tisk ze systému Mac OSX (10.3.x nebo novější) pomocí funkce Tisk Windows 29 Tisk ze systému Mac OSX (10.3.x nebo novější) pomocí služby Printservices for UNIX 30 Instalace služby Printservices for UNIX 30 Používání Web portálu (Přístup HTTP) 31 Odeslání zakázky pomocí Web portálu 31 v

6

7 Uživatelská příručka pro produkty 7 Workflow Navigace aplikace RIP-Queue Hlavní okno aplikace RIP-Queue je rozděleno do pěti částí: Seznam tiskáren (viz 1) Fronta zakázek připravených k tisku (viz 2) Fronta zařazených zakázek (viz 3) Informační okno (viz 4) Konzole (viz 5) Každá část poskytuje odpovídající informace o stavu tiskárny, zakázkách nebo programu. Klepnutím pravým tlačítkem v každé části můžete modifikovat mnoho nastavení

8 1 Nastavení a tisk Tyto cíle mohou být popsány podrobněji v jiných kapitolách a v souborech nápovědy k vaší aplikaci. Cíle Tato kapitola vás provedete základy instalace programu a tisku. Na konci této kapitoly budete umět provádět následující: Instalovat program a tiskárny Registrovat program Nastavit tiskárnu Vytisknout obrázek Používat šablony nastavení Používat aktivní složky Instalace programu Chcete-li nainstalovat program: Pokud instalace programu nezačne automaticky, projděte disk v jednotce DVD a poklepejte na příslušný soubor. Obrázek 1 Obrazovka instalace 1. Přihlaste se k počítači s oprávněním správce počítače. 2. Připojte hardwarový klíč k počítači. 3. Vložte disk s aplikací do jednotky DVD. Jakmile se otevřete okno Instalace, překontrolujte místo pro instalaci, nastavte možnosti instalace a klepněte na tlačítko Další. 4. Prostudujte si licenční smlouvu, zaškrtněte položku souhlasu a klepnutím na tlačítko Instalovat spustíte instalaci (viz obrázek 1). 5. Jakmile je instalace dokončena, klepněte na tlačítko Dokončit a ukončete instalační program. Instalace tiskáren Hardwarový klíč definuje, které tiskárny pro vás budou dostupné. Pokud požadovaná tiskárna není dostupná, kontaktujte svého prodejního zástupce a požádejte jej o aktualizaci klíče. I když program instalujete pouze jednou, další tiskárny a média můžete nainstalovat kdykoliv. Pokud potřebujete instalovat tiskárny později, vložte disk s aplikací do jednotky DVD. Průvodce se otevře automaticky. Chcete-li nainstalovat tiskárny: 1. Jakmile se otevře Průvodce přidáním tiskárny, vyberte si tiskárny a média, která chcete nainstalovat. 2 Nastavení a tisk Uživatelská příručka

9 Chcete-li si stáhnout profily s novými médii, přejděte na stránky Informace o portech tiskárny, které nejsou uvedeny v této příručce, naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. 2. Klepněte na tlačítko Instalovat. 3. Jakmile je aplikace nainstalována, klepněte na tlačítko Dokončit. Aplikace se automaticky otevře. Program byste měli ihned zaregistrovat a nakonfigurovat tiskárny. Konfigurace tiskáren Při každé instalaci nebo přidání nové tiskárny se zobrazí dialogové okno Konfigurace tiskárny. Toto dialogové okno zobrazí pouze ty možnosti konfigurace, které jsou platné pro vaši tiskárnu. Pokud neznáte typ portu, který vaše tiskárna používá, kontaktujte výrobce tiskárny nebo svého správce sítě. Potřebujete-li provést změnu konfigurace tiskárny, klepněte na tlačítko Konfigurace tiskárny na hlavním panelu nástrojů. K dispozici je mnoho typů portů, avšak nejběžněji používané jsou TCP/IP, USB a Firewire. Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu TCP/IP: 1. V dialogovém okně Konfigurace tiskárny klepněte na kartu Zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete nakonfigurovat a klepněte na tlačítko Konfigurovat port. Otevře se dialogové okno Konfigurace portu tiskárny. 2. Vyberte TCP/IP a klepněte na tlačítko Konfigurovat (viz obrázek 3). 3. Zadejte IP adresu a změňte typ dat na <Port9100>. Port9100 je nejčastěji používaný port. Informace o dalších typech portů naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. 4. Klepněte na tlačítko Test a ověřte si, zda je zadaná IP adresa platná. Klepněte na tlačítko OK a operaci dokončete. Obrázek 3 Konfigurace portu tiskárny: TCP/IP Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu USB: 1. V dialogovém okně Konfigurace tiskárny klepněte na kartu Zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete nakonfigurovat a klepněte na tlačítko Konfigurovat port. Otevře se dialogové okno Konfigurace portu tiskárny. 2. Vyberte USB tiskárna a klepněte na tlačítko Konfigurovat. 3. V seznamu dostupných USB zařízení vyberte vaši tiskárnu a klepněte na tlačítko OK (viz obrázek 4). Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu Firewire: Obrázek 4 Konfigurace portu tiskárny USB nebo Firewire 1. V dialogovém okně Konfigurace tiskárny klepněte na kartu Zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete nakonfigurovat a klepněte na tlačítko Konfigurovat port. Otevře se dialogové okno Konfigurace portu tiskárny. 2. Vyberte FireWire tiskárna a klepněte na tlačítko Konfigurovat. 3. V seznamu dostupných FireWire zařízení vyberte vaši tiskárnu a klepněte na tlačítko OK. 3

10 Nastavení média Po nakonfigurování tiskárny si ověřte, že nastavení média v aplikaci odpovídá tomu médiu, které je v tiskárně právě založeno. Chcete-li nastavit médium: Obrázek 5 Změna média a rozmístění 1. Pokud jste tak dosud neučinili, založte médium do tiskárny podle pokynů pro její použití. 2. V aplikaci vyberte v seznamu tiskáren příslušnou tiskárnu (horní levý roh). Médium a nastavení se zobrazí vpravo v informačním okně. 3. Pokud nastavení média v aplikaci odpovídají médiu založenému do tiskárny, jste připraveni k tisku. Není-li tomu tak, klepněte na tlačítko Změnit na pravé straně obrazovky. Otevře se dialogové okno Změna média a rozmístění. (viz obrázek 5). 4. Pomocí šipek rozbalovacího seznamu vyberte možnosti, které odpovídají vašemu médiu a formátu stránky, které chcete použít. Klepněte na tlačítko Nastavit a nakonfigurujte možnosti rozmístění. 5. Klepněte na tlačítko OK a dokončete nastavení. Otevření grafiky Grafiku můžete otevřít několika způsoby. Chcete-li otevřít grafiku pomocí aplikace RIP-Queue: Obrázek 6 Otevření grafiky 1. Klepněte na tlačítko Otevřít na panelu nástrojů, nebo vyberte nabídku Soubor > Otevřít. Zobrazí se dialogové okno Otevřít. 2. Na levé straně dialogového okna (viz obrázek 6) vyberte v rozbalovacím poli tiskárnu, kterou chcete použít. Pokud jste již vytvořili šablony nastavení, vyberte si požadovanou. Není-li tomu tak, ponechte toto nastavení na Výchozí. 3. Pokud chcete grafiku zobrazit v náhledu, zaškrtněte možnost Otevřít v modulu Preflight. 4. Na pravé straně dialogového okna (viz obrázek 7), vyhledejte soubor, označte jej a klepněte na tlačítko Otevřít. Grafika se otevře a přesune se do fronty Zakázky připravené k tisku v okně aplikace. Chcete-li otevřít grafiku pomocí modulu Preflight: Obrázek 7 Otevření grafiky 1. Klepněte na tlačítko Otevřít na panelu nástrojů, nebo vyberte nabídku Soubor > Otevřít. Zobrazí se dialogové okno Otevřít. 2. Na levé straně dialogového okna (viz obrázek 6) vyberte v rozbalovací nabídce tiskárnu, kterou chcete použít. Pokud jste již vytvořili šablony nastavení, vyberte si požadovanou. Není-li tomu tak, ponechte toto nastavení na Výchozí. 3. Pokud chcete použít nastavení použité pro poslední zakázku, zaškrtněte volbu Pro novou zakázku použít nastavení z naposledy odesílané zakázky. 4 Nastavení a tisk Uživatelská příručka

11 Modul Preflight vám umožňuje prohlížet a upravovat grafiku. Další informace naleznete v kapitole věnované modulu Preflight. Pro usnadnění tvorby efektivního pracovního postupu aplikace RIP-Queue může automaticky vytisknout úlohy po jejich zpracování. 4. Na pravé straně dialogového okna (viz obrázek 7), vyhledejte soubor, označte jej a klepněte na tlačítko Otevřít. Grafika se otevře v modulu Preflight. Zde můžete grafiku modifikovat a upravovat. Jakmile ukončíte úpravy grafiky v modulu Preflight, můžete ji odeslat do aplikace RIP-Queue klepnutím na nabídku Soubor > Odeslat. Tisk grafiky Jakmile je otevřena grafika v aplikaci RIP-Queue a nastavili jste tiskárny a média, jste připraveni k tisku. Tisk je jednoduchý klepněte na grafiku, kterou chcete vytisknout a přetáhněte ji do fronty Zakázky připravené k tisku. Zakázka se však nevytiskne v případě, že nastavení média pro zakázku neodpovídá nastavení média pro tiskárnu. Pokud média neodpovídají, zakázka zůstane ve stavu Čeká se na médium, dokud nezměníte typ média pro tiskárnu nebo zakázku tak, aby si vzájemně odpovídaly. Chcete-li změnit médium pro zakázku: Obrázek 8 Vlastnosti zakázky Uvědomte si, že pokud provedete jakékoliv změny, musíte zakázku znovu zpracovat před jejím vytisknutím. Kdykoliv vyměníte médium v tiskárně, vždy změňte také nastavení média v aplikaci RIP-Queue. Zabráníte tak vznikům případných problémů s tiskem na nesprávné médium. Obrázek 9 Virtuální tiskárny 1. Označte zakázku ve frontě Zakázky připravené k tisku. Vpravo v informačním okně se zobrazí informace o zakázce. 2. Klepněte na tlačítko Změnit. Otevře se dialogové okno Vlastnosti zakázky (viz obrázek 8). 3. Změňte název konfigurace média, samotné médium nebo velikost zakázky tak, aby odpovídaly médiu, které je založeno v tiskárně. Zkontrolujte, zda médium odpovídá nastavení média pro vaši zakázku. 4. Klepněte na tlačítko OK. Jakmile médium pro zakázku a tiskárnu souhlasí, grafiku můžete vytisknout. Pokud se zakázka nevytiskne automaticky, znovu si ověřte, že média odpovídají. Pokud odpovídají, vyberte tiskárnu a klepněte na tlačítko Tisknout nyní, umístěné na pravé straně obrazovky. Virtuální tiskárny V aplikaci RIP-Queue můžete také tisknut pomocí virtuálních tiskáren. Virtuální tiskárna je tiskárna aplikace RIP-Queue, která se používá jako tiskárna systému Windows. Při instalaci tiskárny do aplikace RIP-Queue se automaticky vytvoří virtuální tiskárna, kterou lze poté použít v libovolné aplikaci. To vám umožňuje tisknout do aplikace RIP-Queue z libovolné grafické aplikace, textového editoru, z internetového prohlížeče, nebo jakékoliv jiné aplikace. Chcete-li použít funkci virtuální tiskárny, vyberte nabídku tlačítko Soubor > Tisk ve své aplikaci a vyberte virtuální tiskárnu aplikace RIP-Queue (viz obrázek 9). 5

12 Obrázek 10 Online Obrázek 11 Offline Obrázek 12 Pozastavení Obrázek 13 Formičky na cukroví a šablony nastavení Při instalování aplikace se vytvoří univerzální šablona nastavení pro vaši tiskárnu. Tato výchozí šablona nastavení je podobná použití pouze jedné formičky na cukroví může být užitečná, ale pro své speciální úlohy si asi budete chtít vytvořit vlastní. Stav zakázky V informačním okně tiskárny nebo zakázky se nachází ikony symbolizující stav tisku. Existují tři odlišné stavy: Online, Offline a Pozastavení. Online označeno zelenou kuličkou (viz obrázek 10). Klepnutím na fialové tlačítko přepnete tiskárnu do stavu offline. Offline označeno červenou kuličkou (viz obrázek 11). Klepnutím na fialové tlačítko přepnete tiskárnu do stavu online. Pozastavení označeno rukou (viz obrázek 12). Stav Pozastavení ukazuje, že něco brání tisku v pokračování. Často se jedná o nesprávný typ média nebo funkci Čeká se na operátora. Pokud je pozastavení v důsledku funkce Čeká se na médium, změňte nastavení média. Jinak klepněte na tlačítko Tisknout nyní. Používání šablon nastavení Šablony nastavení jsou nástrojem, který automaticky aplikuje jistá nastavení na vaši zakázku. Používání šablon nastavení je podobné používání formiček na cukroví. Formička také vytvoří cukroví se specifickým tvarem snadno a efektivně. Protože by trvalo dlouho dokonale vyříznout tvar hvězdy pro každé cukroví pomocí kuchyňského nože, trvalo by vám stejně dlouho nastavit všechny parametry zakázky nebo možnosti pro každý grafiku. Místo toho můžete používat různé šablony nastavení a aplikovat různá nastavení nebo možnosti na jednotlivé úlohy stejným způsobem, jako byste používali formičky na cukroví k vytvoření různých tvarů jednotlivých koláčků (viz obrázek 13). Jakmile vytvoříte a použijete šablony nastavení pro své zakázky, každá zakázka bude mít správná nastavení ihned od začátku. Když vytvoříte grafiku, vyberete si, kterou šablonu nastavení použijete. Pokud potřebujete modifikovat specifická nastavení, můžete tak učinit v aplikaci RIP-Queue nebo v modulu Preflight. Pokud nemusíte modifikovat žádné nastavení, pokračujte s tiskem. Vytvoříte-li si vlastní šablony nastavení, můžete výrazně zvýšit svou produktivitu. Vytvoření nové šablony nastavení Obrázek 14 Nová šablona nastavení Chcete-li vytvořit novou šablonu nastavení: 1. V aplikaci označte tiskárnu a klepněte na tlačítko Konfigurace tis- kárny. Otevře se dialogové okno Konfigurace tiskárny. 2. Klepněte na kartu Šablony nastavení a pak na tlačítko Nová (viz obrázek 14). Otevře se dialogové okno Úprava šablon nastavení. 6 Nastavení a tisk Uživatelská příručka

13 Při vytvoření šablony nastavení se vytvoří odpovídající aktivní složka se stejnými vlastnostmi, jako má šablona nastavení. Další informace o aktivních složkách naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Obrázek 15 Úprava šablon nastavení Další informace o profilech naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. 3. Nastavte možnosti, které chcete použít pro tuto šablonu nastavení. Klepněte na tlačítko Další volby..., pokud chcete nastavit další rozšířené možnosti. 4. Klepněte na tlačítko OK. Úprava možností šablon nastavení Dialogové okno Úprava šablon nastavení vám umožňuje nastavit vlastní šablony nastavení tak, aby odpovídaly potřebám vašeho pracovního postupu (viz obrázek 15). Dialogové okno vám nabízí následující možnosti: Název šablony nastavení tato možnost stanoví název šablony nastavení. Použijte takový název, který přesně vyjadřuje nastavení. Médium Zapnete-li volbu Použít nastavení média a formátu papíru podle tiskárny, každé otevírené zakázce se automaticky přiřadí formát stávajícího média a papíru aktuálně nastavené pro tiskárnu. V opačném případě můžete specifikovat v dialogovém okně Úprava šablon nastavení vlastní nastavení. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá nastavení tiskárny. Tiskový mód tato volba určuje jaké rozlišení a typ rastu bude použito pro tisk vaší zakázky. Rozlišení stanoví počet bodů na palec, použitý pro vaše zakázky. Vyšší rozlišení obvykle znamená lepší výstup, ale delší dobu zpracování a tisku. Typ rastru určuje jakým rastr tiskárna při tisku použije. Správa barev umožňuje nastavit, jaké profily se použijí při zpracování zakázky. Můžete si vybrat některou z předvolených nastavení z rozevírací nabídky nebo klepněte na tlačítko Změnit profily... a nastavte si vlastní nastavení profilů. Velikost tato možnost stanoví velikost vytisknuté grafiky. Můžete si vybrat z možností Zdrojová grafika, Šířka, Výška, Odvozeno od rozlišení nebo Zvětšení. Zdrojová grafika udržuje velikost (nebo poměr velikosti), specifikovaný souborem grafiky. Šířka nebo Výška nastavuje standardní šířku či výšku pro každou zakázku. Odvozeno od rozlišení stanoví velikost grafiky v počtech pixelů. Zvětšení převezme předchozí nastavení a zvětší (nebo zmenší) grafiku o daný poměr. Pokud je grafika větší než formát papíru, velikost se automaticky zmenší. Další volby úpravy šablony nastavení Další volby úpravy šablony nastavení vám umožní nastavit takové parametry, které se mění obvykle pouze pro neobvyklé situace nebo nestandardní pracovní postupy. Chcete-li si tyto možnosti zpřístupnit, klepněte na tlačítko Další volby v dialogovém okně Úprava šablon nastavení. 7

14 Velikost: lze omezit na velikost papíru média. Pokud se grafika nevejde na papír, bude zmenšena tak, aby se na něj vešla, pokud není však zapnutá funkce Panelovat. Další informace o funkci Panelovat naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Další informace o možnostech nastavení aktivních složek naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Výstup Karta Výstup v dalších volbách úpravy šablony nastavení stanoví, jak aplikace RIP-Queue zakázky zpracovává (viz obrázek 16). Můžete nastavit následující volby: Výstup tato možnost stanoví, jaký typ obrazového výstupu bude zpracováván. Můžete si vybrat z následujících možností: Barva, Odstíny šedé a Výtažky. Otočení tato možnost vám umožňuje otočit grafiku v krocích po 90 stupních. Grafika tato možnost vám umožňuje nastavit počet kopií, které chcete vytisknout a také zrcadlový tisk (zrcadlený obraz původního souboru). Zpracování tato možnost stanoví nastavení způsobu zpracování. Aplikaci můžete nastavit tak, aby používala funkce Provádět zpracování grafiky v průběhu tisku, Použít interpolaci při zpracování a Kalkulovat spotřebu inkoustu. Tyto možnosti zlepšují pracovní postup a pomáhají dosahovat vyšší efektivity. Panelování Obrázek 16 Možnosti výstupu Karta Panelování vám umožňuje rozdělit zakázku do dvou nebo více panelů (viz obrázek 17). Obvykle se tato možnost používá k vytištění grafik větších, než je použité médium, nebo grafik pro displej a výstavní systémy. Použijte ji pouze v případě, že chcete, aby šablona nastavení rozdělila do panelů všechny grafiky stejným způsobem. Další informace naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Značky Zpracování pouze ovlivněných rastrových grafik (odvozeno od rozlišení) Značky jsou speciální pomocné linky, které pomáhají při ořezu a kontrole velikosti grafiky nebo při spojování jednotlivých panelů grafiky po jejím vytištění (viz obrázek 18). Karta Značky umožňuje nastavit různé typy značek a také možnost vytisknout popisek pod grafiku. Další informace naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Oříznutí Možnost Oříznutí vám umožňuje nastavit předdefinovanou plochu grafiky, která nebude tištěna (viz obrázek 19). Tuto možnost použijte pouze tehdy, chcete-li aby došlo k oříznutí všech grafik stejným způsobem. Obrázek 17 Možnosti panelování Postscriptové polotóny 8 Nastavení a tisk Uživatelská příručka

15 Možnost Postscriptové polotóny stanoví, jak budou zpracovány polotónové rastry (viz obrázek 20). Tyto možnosti platí pouze pro Postscriptové grafiky, používající polotónový typ rastru. Další informace naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Postscript soubor Obrázek 18 Možnosti značek Obrázek 19 Možnosti oříznutí Obrázek 20 Možnosti Postscriptových polotónů Obrázek 21 Možnosti Postscriptového souboru Obrázek 22 Možnosti Postscriptu Karta Postscript soubor ovládá název souboru a možnosti výtažků, které souvisejí s Postscriptovými soubory (viz obrázek 21). Pokud Postscriptové soubory nepoužíváte, nebudou tyto možnosti použity. Výběr názvu souboru tato možnost definuje, zda se pro zobrazení názvu zakázky v aplikaci RIP-Queue použijete název souboru grafiky nebo název integrovaný v Postscriptovém souboru. Název barvy pro ořezovou cestu tato možnost definuje název přímé barvy Postscriptového souboru, který byl připraven pro řezání obrysů. Další informace naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Výtažky tato možnost stanoví, jak aplikace RIP-Queue zpracuje a vytiskne výtažky. Nastavní výtažků musí přesně odpovídat dané grafice a použije se pouze pro zpracování separovaného Postscriptového souboru. Automatická detekce výtažků tato možnost automaticky detekuje konfiguraci výtažků separovaného Postscriptového souboru. PostScript Karta PostScript ovládá možnosti zakázky, které souvisí s Postscriptovými soubory (viz obrázek 22). Pokud Postscriptové soubory nepoužíváte, nebudou tyto možnosti použity. Formát papíru Postscriptové soubory používají prvek nazvaný bounding box. Jedná se o specifickou obdélníkovou oblast grafiky. Obvykle je velikost bounding boxu shodná jako velikost grafiky; některé grafiky však používají větší box pro vytvoření okrajů nebo menší pro oříznutí. Chcete-li vytisknout plochu definovanou nástrojem bounding box, vyberte Použít pouze bounding box. Chybové stavy tuto možnost použijte pouze v případě, že chcete, aby se přerušilo zpracování zakázky, pokud chybí písmo. Vypnete-li truto možnost, zakázka se zpracuje s náhradním písmem. Dvoufázové zpracování tato možnost převádí Postscriptový soubor na rastrovou grafiku, kterou pak můžete dále měnit. Možnost Duplikace pixelů zajistí vytvoření grafiky s menším rozlišením a pak zduplikuje pixely pro dosažení správného výstupního rozlišení. 9

16 Použití faktoru duplikace 2 nebo vyšších může výrazně snížit čas zpracování, ale může zhoršit kvalitu grafiky. Anti-Aliasing tato možnost vyhlazuje části grafiky, které vypadají roztřepené. Můžete tak vylepšit vzhled grafik s nízkým rozlišením (viz obrázek 23). Náhrada přímých barev tato možnost vám umožňuje aplikovat specifikace přímých barev, definované v Tabulce přímých barev. Použití tohoto způsobu zpracování umožňuje vytisknout přímé barvy s mnohem větší přesností. Pracovní postup Karta Pracovní postup definuje, jak bude zacházeno s grafikami a zakázkami (viz obrázek 24). Další informace naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Obrázek 23 Anti-Aliasing (vlevo použitá funkce anti-aliasing) Obrázek 24 Možnosti pracovního postupu Zobrazit Karta Zobrazit vám umožňuje nastavit zobrazení barevných hodnot pro danou zakázku (viz obrázek 25). Tyto možnosti použijte k modifikování způsobu zobrazení barevných informací aplikací. Zobrazení barevných hodnot tyto možnosti nastavují zobrazení tak, jak chcete používat hodnoty kapátka. Nijak neovlivňují zobrazení pro nástroje barevných korekcí. Zobrazení nástrojů barevných korekcí tato možnost definuje, zda použijte hodnoty CMYK (0 255) nebo procentuální hodnoty (0 100). To se stane výchozím nastavením pro základní tónové křivky a dialogové okno Náhrada barev v modulu Preflight. Korekce barev V kartě Korekce barev můžete přiřadit filtr barevných korekcí všem úlohám, zpacovaným pomocí specifické šablony nastavení (viz obrázek 26). Filtr přidáte do šablony klepnutím na Importovat. Další informace naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Obrázek 25 Možnosti zobrazení Správa šablon nastavení Správa šablon nastavení mění nastavení tiskárny. V důsledku toho nemůže aplikace zpracovávat ani tisknout zakázky, pokud budete modifikovat šablony nastavení. Než otevřete správu šablon nastavení, překontrolujte, zda se nezpracovává nebo netiskne žádná zakázka. Chcete-li upravit šablony nastavení: Obrázek 26 Možnosti korekcí barev 1. V seznamu tiskáren v hlavním okně aplikace označte tiskárnu používající šablonu nastavení, kterou chcete modifikovat. 2. Klepněte na tlačítko Úprava šablon nastavení na panelu nástrojů. 10 Nastavení a tisk Uživatelská příručka

17 Otevře se dialogové okno Úprava šablon nastavení. 3. Označte šablonu nastavení, kterou chcete změnit a klepněte na tlačítko Upravit. 4. Změňte možnosti šablony nastavení. Chcete-li přejmenovat šablonu nastavení: 1. V seznamu tiskáren v hlavním okně aplikace označte tiskárnu používající šablonu nastavení, kterou chcete přejmenovat. 2. Klepněte na tlačítko Konfigurace tiskárny na panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno Konfigurace tiskárny (viz obrázek 27). 3. Na kartě Šablony nastavení označte šablonu, kterou chcete přejmenovat a klepněte na tlačítko Upravit. 4. Změňte název šablony nastavení. Výchozí šablonu nastavení nelze přejmenovat. Chcete-li vytvořit kopii šablony nastavení: Úpravy šablon nastavení tímto způsobem nepřeruší zpracování a tisk. 1. V seznamu tiskáren v hlavním okně aplikace označte tiskárnu používající šablonu nastavení, kterou chcete přejmenovat. 2. Klepněte na tlačítko Konfigurace tiskárny na panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno Konfigurace tiskárny (viz obrázek 27). 3. Na kartě Šablony nastavení označte šablonu, kterou chcete nakopírovat a klepněte na tlačítko Kopírovat. V seznamu šablon nastavení se zobrazí nová šablona se stejným názvem a s číslem. Chcete-li název změnit, klepněte na tlačítko Upravit. Chcete-li odstranit šablonu nastavení: Obrázek 27 Dialogové okno Konfigurace tiskárny 1. V seznamu tiskáren v hlavním okně aplikace označte tiskárnu používající šablonu nastavení, kterou chcete přejmenovat. 2. Klepněte na tlačítko Konfigurace tiskárny na panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno Konfigurace tiskárny (viz obrázek 27). 3. Na kartě Šablony nastavení označte šablonu, kterou chcete odstranit a klepněte na tlačítko Odstranit. Výchozí šablonu nastavení nemůžete odstranit. Chcete-li exportovat Šablonu nastavení: 1. V seznamu tiskáren v hlavním okně aplikace označte tiskárnu používající šablonu nastavení, kterou chcete exportova. 2. Klepněte na tlačítko Konfigurace tiskárny na panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno Konfigurace tiskárny (viz obrázek 27). 3. Na kartě Šablony nastavení označte šablonu, kterou chcete exportovat a klepněte na tlačítko Exportovat. 4. Vyhledejte umístění, kam chcete šablonu nastavení uložit, zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit. 11

18 Chcete-li importovat šablonu nastavení: 1. V seznamu tiskáren v hlavním okně aplikace označte tiskárnu používající šablonu nastavení, kterou chcete importovat. 2. Klepněte na tlačítko Konfigurace tiskárny na panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno Konfigurace tiskárny (viz obrázek 27). 3. Na kartě Šablony nastavení klepněte na tlačítko Importovat. 4. Vyhledejte šablonu nastavení, kterou chcete importovat a klepněte na tlačítko Otevřít. Používání aktivních složek Aktivní složka je speciální složka, která automaticky přiřazuje možnosti šablony nastavení zakázce. Každá šablona nastavení, kterou vytvoříte má odpovídající aktivní složku, která se vytvoří automaticky. Když aplikace RIP-Queue pracuje, trvale monitoruje všechny aktivní složky, zda v nich nejsou grafické soubory. Když do aktivní složky uložíte grafiku, aplikace ji přesune do fronty zakázek, kde se grafika zpracuje a vytiskne pomocí šablony nastavení spojené s danou aktivní složkou. Aktivní složky jsou umístěny ve složce Input, která se standardně nalézá v instalační složce Onyx aplikace. Protože se složka Input automaticky nastaví jako sdílená, můžete do aktivních složek nakopírovat soubory z libovolného síťového systému (Windows, Mac, Linux atd.). Aplikace RIP-Queue pak zpracuje a vytiskne každou grafiku pomocí šablony nastavení spojené s danou aktivní složkou. Chcete-li uložit grafiku do aktivní složky: 1. Otevřete složku, kde máte umístěné grafické soubory. 2. Soubory označte a nakopírujte je klepnutím pravým tlačítkem a vybráním možnosti Kopírovat. 3. Vyhledejte Input složku a v ní vyberte složku s názvem tiskárny, kterou chcete používat. Otevřou se všechny aktivní složky, související s danou tiskárnou (viz obrázek 28). 4. Vložte soubory grafiky přímo do aktivní složky, kterou chcete použít. Grafiky se zobrazí v aplikaci RIP-Queue a začnou se zpracovávat pomocí šablony nastavení spojené s danou aktivní složkou. Složky Info, nalézajícící se ve složce Input, nejsou aktivní složky. Jedná se o speciální složky aplikace RIP-Queue, obsahující konfigurace tiskáren. Obrázek 28 Aktivní složky Odstraňování problémů s aktivními složkami Pokud aplikace RIP-Queue nezpracuje automaticky grafické soubory nakopírované do aktivní složky, zkontrolujte následující: Má váš hardwarový klíč zapnutou možnost Aktivní složky? Zkon- 12 Nastavení a tisk Uživatelská příručka

19 Kopírování souborů do složky Info nebo modifikování souborů, nalézajících se ve složce Info, může způsobit chyby aplikace RIP-Queue. trolujte hardwarový klíč pomocí dialogového okna Hardwarový klíč (Soubor > Zobrazit > Hardwarový klíč) a ověřte, zda je možnost Aktivní složky ve stromové struktuře registrů zapnuta. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého prodejního zástupce a vyžádejte si aktualizaci vašeho klíče. Jsou grafické soubory platné (podporované) soubory aplikace RIP- Queue? Zkuste je otevřít pomocí nabídky Soubor > Otevřít. Pracuje aplikace RIP-Queue? Aktivní složky jsou aktivní pouze v případě, že aplikace RIP-Queue pracuje. Nejsou soubory s grafikou určeny pouze ke čtení? Aplikace RIP-Queue nemůže zpracovat soubory určené pouze ke čtení. Chcete-li odebrat atribut souboru určeného pouze ke čtení: 1. Označte soubory s grafikou v Průzkumníku systému Windows. 2. Klepněte pravým tlačítkem na soubory. 3. Vyberte Vlastnosti. 4. Zrušte zaškrtnutí pole Pouze ke čtení. 13

20 2 Modul Preflight Pokud nemáte modul Preflight, kontaktujte svého prodejního zástupce a požádejte ho o aktualizaci klíče. Cíle Tato kapitola vás provede základy používání modulu Preflight. Na konci této kapitoly budete umět provádět následující: Otevírání grafik v modulu Preflight Modifikování základních možností zakázek Nastavení barev pomocí nástrojů barevných korekcí Úpravy nastavení grafiky Používání správce tiskáren Co je modul Preflight? Modul Preflight umožňuje zobrazit a modifikovat úlohy předtím, než jsou vytištěny v aplikaci RIP-Queue. Použití modulu Preflight není požadovaným krokem ve zpracováním a tisku zakázky, ale jedná se o užitečný nástroj pro úpravy a prohlížení zakázky. Modul Preflight je také schopen importovat grafiky přímo ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu a zobrazit náhledy s aplikací barevných korekcí a ICC profilů. Otevírání grafik v modulu Preflight Grafiku můžete do modulu Preflight nahrát některým z následujících způsobů: Soubor > Otevřít v modulu Preflight Soubor > Otevřít v aplikaci RIP-Queue Importovat do modulu Preflight Tlačítko Preflight v aplikaci RIP-Queue Chcete-li otevřít grafiku pomocí nabídky Soubor > Otevřít v modulu Preflight 1. Vyberte možnost Otevřít v nabídce Soubor. Zobrazí se dialogové okno Otevřít. 2. Vyhledejte a označte grafiku. 3. Vyberte tiskárnu v rozbalovací nabídce Tiskárna. 4. Vyberte šablonu nastavení v rozbalovací nabídce Šablony nastavení. 5. Klepněte na tlačítko Otevřít. 14 Modul Preflight Uživatelská příručka

21 Chcete-li otevřít grafiku pomocí nabídky Soubor > Otevřít v aplikaci RIP-Queue 1. Vyberte možnost Otevřít v nabídce Soubor. Zobrazí se dialogové okno Otevřít. 2. Vyhledejte a označte grafiku. 3. Vyberte tiskárnu v rozbalovací nabídce Tiskárna. 4. Vyberte šablonu nastavení v rozbalovací nabídce Šablony nastavení. 5. Zaškrtněte volbu Otevřít v modulu Preflight v levém dolním rohu dialogového okna. 6. Klepněte na tlačítko Otevřít. Zakázka se otevře v modulu Preflight a zobrazí se ve frontě Zakázky připravené k tisku aplikace RIP-Queue se stavem Nečinný. Jakmile odešlete zakázku z modulu Preflight, aplikace RIP-Queue ji zpracuje a vytiskne. Chcete-li otevřít grafiku importováním do modulu Preflight Pokud vaše zařízení není uvedeno, přeinstalujte ovladače TWAIN pro vaše zařízení. Další informace naleznete v příručce k vašemu zařízení. 1. Vyberte možnost Twain32 > Vybrat zdroj v nabídce Soubor. Otevře se dialogové okno Vybrat zdroj. 2. Označte zařízení, které chcete použít a klepněte na Vybrat. To bude váš výchozí zdroj. Můžete jej změnit vybráním jiného zařízení. 3. Vyberte možnost Twain32 > Získat v nabídce Soubor. Otevře se dialogové okno Získat TWAIN. 4. Vyhledejte a označte grafiku. 5. Vyberte tiskárnu v rozbalovací nabídce Tiskárna. 6. Vyberte šablonu nastavení v rozbalovací nabídce Šablony nastavení. 7. Klepněte na tlačítko Otevřít. Chcete-li otevřít grafiku pomocí tlačítka Preflight v aplikaci RIP-Queue 1. Označte zakázku v aplikaci RIP-Queue. 2. Klepněte na tlačítko Preflight na pravé straně okna aplikace. Aplikace RIP-Queue odešle zakázku do modulu Preflight, společně s nastavením zakázky. Zakázka se zobrazí ve frontě Zakázky připravené k tisku se stavem Nečinný. Jakmile odešlete zakázku z modulu Preflight, aplikace RIP-Queue ji zpracuje a vytiskne. Úpravy základních možností zakázek Modul Preflight umožňuje modifikovat mnoho charakteristik zakázky pomocí karet v horní části okna modulu Preflight. Tyto karty jsou následující: Tiskárna a médium, Ukázka a velikost, Nastavení panelů, Korekce barev a Tisk. Po nastavení zakázky vyberte kartu Tisk a klepněte na tlačítko Odeslat. Zakázka se odešle zpět do aplikace RIP-Queue k tisku. 15

22 Karta Tiskárna a média Karta Tiskárna a média se používá pro nastavení média, tiskového módu a správy barev (viz obrázek 1). Rovněž zde najdete informaci, kterou tiskárnu používáte a některé základní údaje o zakázce. Chcete-li změnit médium pro zakázku: 1. Vyberte kartu Tiskárna a média. 2. Pomocí šipek rozbalovacích nabídek vyberte požadovanou konfiguraci média a název média. Chcete-li nastavit tiskový mód: 1. Vyberte kartu Tiskárna a média. 2. Pomocí šipek rozbalovací nabídky vyberte požadované rozlišení a typ rastru, reprezentované odpovídajícím tiskovým módem. Nastavení správy barev zakázky umožňuje ovládat, zda má aplikace pro danou zakázku použít ICC profily. Rovněž umožňuje vybrat, jaký ICC profil má aplikace použít pro každý barevný prostor. Další informace naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Chcete-li nastavit správu barev: Obrázek 1 Karta Tiskárna a médium 1. Vyberte na kartu Tiskárna a média. 2. Pomocí šipek rozbalovací nabídky vyberte předvolbu správy barev, která se nejlépe hodí pro váš pracovní postup. 3. Pokud chcete upravit nastavení profilů, klepněte na tlačítko Změnit profily. Tím se otevře dialogové okno Nastavení ICC profilů (viz obrázek 2). Vyberte vstupní profily, výstupní profily a způsoby reprodukce, které chcete použít a klepněte na tlačítko OK. Karta Ukázka a velikost Karta Ukázka a velikost umožňuje oříznout, nastavit velikost a otočit grafiku. Obrázek 2 Nastavení ICC profilů Oříznutí grafiky Oříznutí grafiky určuje obdélníkovou část grafiky, kterou chcete vytisknout. Část grafiky mimo obdélník se nevytiskne. Grafiku můžete oříznout pomocí myši nebo zadáním hodnot Počátek a Velikost. Chcete-li oříznout grafiku pomocí myši: 1. Na kartě Ukázka a velikost umístěte kurzor na okraj grafiky. Kurzor se změní na čárku se dvěma šipkami. 16 Modul Preflight Uživatelská příručka

23 2. Přetáhněte myší čárkovanou čáru tak, aby definovala plochu, kterou chcete tisknout. Vybranou plochu můžete přesunout klepnutím myší do obdélníku a přetažením na nové místo. 3. Klepněte na tlačítko Použít. Obrázek 3 Oříznutí s použitím hodnoty počátku a rozměru Vyzkoušejte si, jak funguje uzamčení a odemčení šířky, výšky a zvětšení, abyste si uvědomili, jakých jednotlivých efektů můžete dosáhnout. Můžete uzamknout více než jedno pole najednou. Pokud chcete vytvořit grafiku větší, než je formát papíru, zapněte volbu Panelovat na kartě Nastavení panelů. Viz také část Nastavení panelů v této kapitole, kde jsou uvedeny další informace. Obrázek 4 Otočit nebo převrátit grafiku Otočení nebo převrácení obrazu může trvat několik minut, v závislosti na tom, jaká je velikost souboru. Oříznutí s použitím hodnoty počátku a rozměru Použití hodnoty Počátek a Velikost k oříznutí obrazu vám umožní specifikovat přesnou šířku, výšku, nebo zvětšení grafiky (viz obrázek 3). Každá z těchto hodnot může být uzamčena ke specifickému rozměru. Chcete-li hodnotu uzamknout, klepněte na zaškrtávací pole vedle každé hodnoty. Chcete-li oříznout grafiku pomocí hodnot počátku a velikosti: 1. Na kartě Ukázka a velikost uzamkněte všechny hodnoty, které mají zůstat fixní. 2. Zadejte hodnoty, které chcete změnit, do příslušných polí. Chcete-li změnit velikost zakázky: 1. Klepněte na kartu Ukázka a velikost. 2. Vyberte si Maximální tisková plocha klepnutím na šipku dolů a vybráním požadované velikosti. Obvykle se jedná o formát papíru vložený do tiskárny. 3. Klepněte na tlačítko OK. 4. Změňte šířku, výšku nebo zvětšení grafiky. Když změníte jednu hodnotu, další hodnoty se změní tak, abyste udrželi poměry stran grafiky. Pokud chcete některou hodnotu uzamknout, klepněte na čtvereček vedle příslušné hodnoty. Rotace grafiky Grafiku můžete otočit v krocích po 90 stupních pomocí možnosti Nastavení grafiky na kartě Ukázka a velikost. Chcete-li grafiku otočit, vyberte požadovaný stupěň otočení grafiky a klepněte na tlačítko Použít. Grafiku můžete také převrátit zapnutím volby Zrcadlit (viz obrázek 4). Karta Nastavení panelů Karta Nastavení panelů v modulu Preflight vám umožní nastavit možnosti panelování. Panelování rozdělí zakázku do dvou nebo více částí a umožní vám tisknout grafiku větší než je formát papíru, nebo rozdělit grafiku na části se specifickými rozměry. 17

24 Zapnoutí panelování Chcete-li zapnout panelování, vyberte kartu Nastavení panelů a zaškrtněte možnost Panelovat. Aktivováním této možnosti budete moci vybrat jakoukoliv šířku své grafiky. Pokud panelování zakážete, modul Preflight omezí grafiku na jeden panel, jehož maximální šířka bude rovna Maximální tiskové ploše pro vaši úlohu. Výchozí šířku a výšku panelu můžete nastavit zadáním hodnot do polí Šířka a Výška nebo pomocí šipek. Tisk s panely Pokud je panelování povoleno a váš výstup překročí maximální šířku nebo výšku tisku vaší tiskárny, aplikace automaticky rozdělí grafiku do panelů. Protože každý panel je považován za samostatný díl, můžete vytisknout nebo opakovat tisk libovolného panelu. Panely můžete zpracovat také individuálně zapnutím volby Zpracovat panely samostatně. Chcete-li vytisknout vybrané panely: 1. Po zapnutí a nastavení panelů klepněte na tlačítko Nastavení panelů na kartě Tisk. Otevře se dialogové okno Panely. 2. Vyberte panely, které chcete vytisknout a klepněte na tlačítko OK (viz obrázek 5). Ve výchozím nastavení jsou všechny panely vybrané pro tisk. Obrázek 5 Dialogové okno Panely Obrázek 6 Vlastní panel Pamatujte si, že změna rozdělovací čáry panelu ovlivní všechny panely v dané řadě nebo sloupci. Nastavení panelů Nastavíte-li velikost grafiky větší než je formát papíru, náhled grafiky zobrazí čárkované čáry v místě rozdělení do panelů. Tyto čáry můžete nastavit tak, aby vytvořily panely požadované velikosti. Nastavení jednotlivých panelů ovlivní všechny panely, které jsou ve stejné řadě nebo sloupci. Chcete-li vytvořit vlastní panely: 1. V kartě Nastavení panelů zapněte panelování a klepněte na panel, který chcete nastavit. 2. V části Vlastní panel (viz obrázek 6) zadejte novou šířku a výšku pro daný panel. Změna ovlivní všechny panely, které jsou ve stejné řadě a sloupci. Chcete-li zrušit provedená nastavení panelů, klepněte na tlačítko Obnovit všechny panely v dolní části karty Nastavení panelů. Tím obnovíte všechny panely na výchozí hodnoty uvedené pro výchozí panel. Přelep panelů Panelování můžete nastavit tak, aby se sousední panely překrývaly. Tím přidáte opakovanou část obrazu mezi panely a usnadníte správné sesazení vytištěných panelů. 18 Modul Preflight Uživatelská příručka

25 Přelep má následující vlastnosti Platí pro všechny panely Je funkční ve vodorovném i svislém směru Použije se při vytisknutí grafiky Použije se pouze v případě, že má grafika více než jeden panel Neovlivňuje velikost panelu; panely jsou měřeny od středu přelepu ke středu následujícího přelepu. Chcete-li nastavit přelep: Obrázek 7 Přelep Svařování je dostupné pouze v případě, že je přelep nastaven na hodnotu minimálně 12,7 mm. 1. Na kartě Nastavení panelů vyberte část Přelep (viz obrázek 7). 2. Zadejte hodnotu přelepu, nebo použijte šipky nahoru a dolů pro nastavení hodnoty. Přelep je rozdělen rovnoměrně na obě strany panelu. Pokud nastavíte hodnotu přelepu 20 mm, každý vnitřní okraj panelu bude vytištěn 10 mm do sousedního panelu. Vnější okraje nebudou mít žádný přelep. Nastavení Svařování Svařování je proces, kterým se spojují dohromady panely vytisknuté na banerové materiály. Spojování může být obtížné v případě, že je inkoust je na části média, které chcete svařovat, protože inkoust dosažení dokonalého spoje. Stejný problém může vzniknout i při slepování panelů z různých materiálů. Zapnete-li volbu Svařování, zůstane část přelepu nepotištěná, což umožňuje vytvořit dokonalý spoj. Možnost Svařování zapnete vybráním položky Svařování v kartě Panelování. Karta Korekce barev Karta Korekce barev umožňuje nastavit barvu obrazu pomocí několika nástrojů: Úrovně základních barev, Barevné/šedé úrovně, Limit bílé/černé, Náhrada barev a Nástroj pro přímé barvy. Rovněž umožňuje aplikovat filtry barevných korekcí a zobrazit různé možnosti korekce barev. Úrovně základních barev Nástroj Úrovně základních barev umožňuje modifikovat intenzitu každé použité základní barvy. Tento nástroj otevřete klepnutím na tlačítko Nástroje na kartě Korekce barev a vybráním možnosti Úrovně základních barev. 19

26 Nastavení intenzity Intenzitu každé základní barvy můžete nastavit přesunutím posuvníku doleva nebo doprava (viz obrázek 8). Tento nástroj modifikuje hodnoty ve středním rozsahu více, než hodnoty v dolní nebo horní části rozsahu. Tím se vytváří plynulejší křivka, která se prohýbá ze standardních hodnot. Každá změna hodnoty intenzity se okamžitě zobrazí v náhledu grafiky. Základní tónové křivky Obrázek 8 Intenzita Nástroj Základní tónové křivky umožňuje modifikovat objem inkoustu použitého k tisku na specifické úrovni. Tím se odlišuje od nástroje Barevné úrovně. Tónové křivky vám umožňují modifikovat jednotlivé barvy ve specifické oblasti, jako jsou světlé, střední a tmavé tóny. Barevné úrovně na druhou stranu ovlivňují celý barevný rozsah stejnoměrně. Klepněte na Základní tónové křivky v kartě Korekce barev a otevřete tento nástroj (viz obrázek 9). Tento nástroj zobrazuje křivku pro každou základní barvu. Dvě osy křivek korekce barev CMYK představují vstupní a výstupní barevné denzity. Osa X představuje vstupní denzitu a osa Y představuje výstupní denzitu. Konkrétní hodnoty, odpovídající umístění kurzoru, se zobrazují v dialogovém okně jako hodnoty Před a Po. Chcete-li změnit základní tónové křivky: Obrázek 9 Základní tónové křivky Nástroj Základní tónové křivky byste neměli používat pro náhradu barev. Barevné/šedé úrovně modifikují pouze hodnotu K barevného vzorku. Pokud K není k dispozici, nástroj nebude mít žádný účinek. 1. V okně Upravit kanály vyberte barvu, kterou chcete změnit. Měnit můžete více barev současně, nebo pouze jednotlivé barvy (viz obrázek 9). 2. V rozbalovací nabídce Styl úprav vyberte způsob, jakým chcete křivky modifikovat, a pomocí myši vytvarujte křivku podle svých představ. Další informace o Základních tónových křivkách naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Barevné/šedé úrovně Nástroj Barevné/šedé úrovně vám umožňuje nastavit barevné složení grafiky změnou kontrastu, jasu a intenzity barev a světlých, středních a tmavých tónů šedé stupnice. Nástroj otevřete klepnutím na tlačítko Nástroje na kartě Korekce barev a vybráním možnosti Barevné/šedé úrovně (viz obrázek 10). Barevné úrovně Barevné úrovně vám umožňují změnit atributy všech barev v grafice. Tyto ovládací prvky jsou podobné, jako ovládací prvky na televizním 20 Modul Preflight Uživatelská příručka

27 přijímači. Nemění skutečnou barvu, ale posouvají barvu ze světlé na tmavou a naopak. K dispozici jsou tři ovládací prvky: Kontrast, Jas a Intenzita. Kontrast tento ovládací prvek nastavuje kontrast grafiky, přičemž tmavší oblasti dělá tmavší a světlejší činí světlejší. Zvýšením kontrastu zvýšíte rozdíl mezi tmavými a světlými hodnotami; snížením kontrastu snížíte rozdíl. Jas tento ovládací prvek ovládá jas grafiky změnou hodnoty K ve všech barvách v grafice. Zvýšením jasu snížíte hodnotu K; snížením jasu naopak hodnotu K zvýšíte. Intenzita tento ovládací prvek řídí kolik barvy bude v grafice. Zvýšením intenzity do grafiky přidáte více barvy; snížením intenzity naopak objem barvy snížíte. Tento nástroj nijak neovlivňuje hodnotu K grafiky. Obrázek 10 Barevné/šedé úrovně Chcete-li změnit barevné úrovně: 1. Klepněte na tlačítko Nástroje na kartě Korekce barev a vyberte možnost Barevné/šedé úrovně. Otevře se dialogové okno Barevné/ šedé úrovně (viz obrázek 10). 2. V části Barevné úrovně přesuňte příslušný ovládací prvek na požadovanou úroveň, nebo zadejte konkrétní hodnotu do pole. Šedé úrovně Šedé úrovně vám umožňují modifikovat úroveň K grafiky ve třech různých rozsazích: světlé, střední tóny a tmavé tóny. Zvýšením hodnoty zvýšíte objem černé; snížením hodnoty naopak objem černé snížíte. Světlé tóny tento ovládací prvek nastavuje objem černé barvy ve světlejších tónech grafiky. Střední tóny tento ovládací prvek nastavuje objem černé barvy ve středních tónech grafiky. Tmavé tóny tento ovládací prvek nastavuje objem černé barvy v tmavých tónech grafiky. Limit bílé/černé Nástroj Limit bílé/černé vám umožňuje vyvážit barvy grafiky bez toho, že byste změnili kontrast. Tento nástroj byl vyvinut primárně pro vyvážení skenovaných grafik. Pokud je grafika naskenována, hodnoty černé a bílé barvy se nezobrazují jako skutečná černá a bílá barva. Nastavením parametru Limit bílé/černé odstraníte tento problém a vyvážíte ostatní 21

28 barvy. Protože Limit bílé/černé ovládá světlost průměrných hodnot barvy namísto ovládání inkoustu, používá tento nástroj paletu RGB místo CMYK. Limity barev Obrázek 11 Limity barev Nástroje Limity barev, Limit černé a Limit bílé jsou aditivní nástroje. Pokud tyto nástroje použijete dohromady, může váš obraz být mnohem tmavší nebo světlejší, než jste zamýšleli. Nástroj Limity barev automaticky nastavuje limity bílé a černé barvy pro vybraný barevný rozsah (viz obrázek 11). Nástroj otevřete klepnutím na tlačítko Nástroje na kartě Korekce barev a vybráním možnosti Limit bílé/černé. Vyberte možnost Limity barev a klepněte na tlačítko A. Limity barev se nastaví automaticky. Limity barev můžete také nastavit zadáním hodnot do číselných polí nebo pomocí šipek nahoru a dolů. Klepnutím na tlačítko A převezmete průměr všech hodnot RGB v grafice a přesunete černé a bílé body do 5 % celkových pixelů v grafice. To znamená, že nejsvětlejších 5 % pixelů bude nastaveno na bílou a 5 % nejtmavších pixelů bude nastaveno na černou barvu, což účinně zredukuje rozsah gamma hodnoty o 10 %. Limit bílé Obrázek 12 Limit bílé Možnost Limit bílé vám umožní ručně nastavit bílý bod grafiky vybráním místa v grafice, které bílou nejlépe znázorňuje (viz obrázek 12). Nástroj otevřete klepnutím na tlačítko Nástroje na kartě Korekce barev a vybráním možnosti Limit bílé/černé. Vyberte možnost Limit bílé a klepněte na tlačítko Vzorek. Pomocí kurzoru ve tvaru kapátka klepněte na nejsvětlejší bod grafiky nebo na barvu, kterou chcete učinit nejsvětlejším bodem. Tím se změní všechny barvy rovnoměrně vzhledem k barvě, kterou jste vybrali za bílou, nebo na světlejší. Limit bílé můžete také změnit zadáním hodnot do polí R, G a B nebo pomocí šipek. Limit černé Obrázek 13 Limit černé Možnost Limit černé vám umožní ručně nastavit černý bod grafiky vybráním místa v grafice, které černou nejlépe znázorňuje (viz obrázek 13). Nástroj otevřete klepnutím na tlačítko Nástroje na kartě Korekce barev a vybráním možnosti Limit bílé/černé. Vyberte možnost Limit černé a klepněte na tlačítko Vzorek. Pomocí kurzoru ve tvaru kapátka klepněte na nejtmavší bod grafiky nebo na barvu, kterou chcete učinit nejtmavším bodem. Tím se změní všechny barvy rovnoměrně k barvě, kterou jste vybrali za černou, nebo na tmavší. Limit černé můžete také změnit zadáním hodnot do polí R, G a B nebo pomocí šipek. 22 Modul Preflight Uživatelská příručka

29 Náhrada barev Nástroj Náhrada barev vám umožňuje změnit barvy zakázky jejich vzájemným nahrazením (viz obrázek 14). Nástroj otevřete klepnutím na tlačítko Nástroje na kartě Korekce barev a vybráním možnosti Nahradit barvy. Další informace naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Filtry Filtr barevných korekcí je soubor, který modifikuje barvu zakázky. Na filtr se můžete dívat jako na tabuli barevného skla pokud jej umístíte na grafiku, změní barvu celého obrazu. Zakázka může obsahovat několik filtrů barevných korekcí, aplikovaný však může být pouze jeden. Každý filtr může mít jeden nebo několik nástrojů pro korekce barev. Pokud nemá žádný, jedná se o prázdný filtr. Chcete-li vytvořit filtr: Obrázek 14 Náhrada barev Prázdný filtr se vytvoří automaticky, když poprvé zakázku otevřete v modulu Preflight. 1. Klepněte na tlačítko Filtr... na kartě Korekce barev (viz obrázek 15). 2. Klepněte na tlačítko Nový. 3. Zadejte název filtru. 4. Klepněte na tlačítko Zavřít. Karta Tisk Nastavení tisku Možnost Nastavení tisku vám umožňuje nastavit pracovní postup, značky a výstup. Tyto možnosti stanoví, jak bude program zpracovávat a tisknout zakázky. Chcete-li možnosti zpřístupnit, vyberte kartu Tisk a klepněte na tlačítko Nastavení tisku. Obrázek 15 Správce filtrů Nastavení možností pracovního postupu Možnosti pracovního postupu vám umožňují nastavit následující parametry pracovního postupu (viz obrázek 16): Po ukončení zpracování Odstranit grafiku tato možnost odstraní po zpracování zdrojovou grafiku. Neodstraňuje zakázku a i nadále ji můžete znovu vytisknout. Zakázku však nemůžete znovu upravovat a zpracovat. Po dokončení tisku Obrázek 16 Možnosti pracovního postupu Zachovat úlohu, pokud je volné místo tato možnost přesune vytištěné zakázky do fronty Zařazené zakázky a nastaví jim stav 23

30 Obnovitelý. Pokud dojde na pevném disku prostor potřebný pro zpracování nových zakázek, odstraní se automaticky potřebný počet nejstarších zakázek se stavem Obnovitelný. Archivovat úlohu na neurčitou dobu tato možnost přesune vytištěné zakázky do fronty Zařazenéné zakázky a nastaví jim stav Archiv. I kdyby byl vyžadován další prostor na pevném disku, archivované zakázky nebudou odstraněny. Odstranit úlohu tato možnost automaticky odstraní zakázky po jejich vytištění. Odstraněné zakázky nelze nijak obnovit. Vytvoření zakázky Další informace o funkci nátisku naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Zobrazit grafiku před zpracováním tato možnost automaticky vytváří náhled vašich zakázek před vytištěním. Vytvořit kopii grafiky tato možnost kopíruje zdrojový soubor do pracovní složky namísto uvedení odkazu na umístění grafiky. Pokud pracujete s extrémně objemnými soubory, může být vhodnější tuto možnost vypnout. Vytvořit automaticky nátisk tato možnost automaticky odesílá kopii zakázky na různé tiskárny jako nátisk. Chcete-li tuto funkci použít, musíte mít na svém hardwarovém klíči aktivovanou možnost Nástroje nátisku a musíte mít příslušným způsobem nakonfigurovanou tiskárnu pro nátisk. Pokud tuto funkci nemáte, kontaktujte svého prodejního zástupce. Zpracování/Tisk Opakovat zpracování tato možnost znovu zpracovává zakázku před každým jejím vytištěním. Tisk tato možnost vytiskne zakázku bez nového zpracování. Operátor Pozastavit pro operátora tato možnost zastaví zakázku před tiskem do doby, než operátor tisk zakázky povolí. Každá zakázka se zobrazí ve frontě Zakázky připravené k tisku se stavem Pozastaveno. Zakázku můžete vytisknout jejím označením a klepnutím na ikonu Pozastavit zakázku. Výchozí jméno operátora tato možnost umožňuje nastavit jméno uživatele pro každou zakázku. Aplikace RIP-Queue zobrazuje jméno uživatele ve sloupci Uživatel fronty zakázek. Pokud máte několik uživatelů, kteří odesílají zakázky z různých systémů, pomáhá to stanovit, odkud která zakázka pochází. 24 Modul Preflight Uživatelská příručka

31 Možnosti značek Značky jsou speciální pomocné linky, které pomáhají při ořezávání nebo kontrole velikosti konečného výstupu. Můžete zvolit několik typů značek a zapnout možnost vytisknutí popisku pod grafiku (viz obrázek 17). Obrázek 17 Možnosti značek Soutiskové značky Soutiskové značky vytisknou nitkový kříž v každém rohu grafiky. Pomáhají zajistit vyrovnání grafiky na každé straně při ořezávání. Tečkovaně přelep panelů Značky Tečkovaně přelep panelů se používají při rozdělení grafiky na panely s přelepem. Tyto značky vyznačují v grafice místo, kde přelep začíná a končí tak, aby vám pomohly snadno panely spojovat. Při spojování panelů dohromady překrývá značka jednoho panelu odpovídající značku vedlejšího panelu. Střed přelepu panelů Střed přelepu panelů vytiskne černý nitkový kříž s bílou vnitřní částí uprostřed plochy přelepu panelu (viz obrázek 18). Obrázek 18 Střed přelepu panelů Obrázek 19 Ořezové značky Obrázek 20 Obrysy Ořezové značky Ořezové značky jsou čtvrtpalcové pravoúhlé značky, které jsou umístěny na okrajích každého rohu grafiky. Protože se ořezové značky tisknou do stejného místa jako soutiskové značky, nemá použití ořezových značek žádný účinek, pokud již používáte soutiskové značky(viz obrázek 19). Obrys Obrysy jsou plné čáry (široké 1 pixel) vytisknuté na hranici celé grafiky. Protože se obrysy tisknou do stejného místa jako ořezové značky, nemá použití ořezových značek žádný účinek, pokud již používáte funkci Obrys (viz obrázek 20). Tisknout popisek Možnost Tisknout popisek umožňuje vytisknout informace o zakázce na konci vytištěné grafiky. Popisek může například obsahovat informace o tom, kdy byla zakázka zpracována; jaký typ inkoustu, média, rozlišení, konfigurace média byl použit; a název souboru. Zaškrtněte možnost Použít dlouhý text, pokud chcete vytisknout popisek pomocí písma o velikosti 22,5 bodů, namísto výchozího nastavení 7,5 bodů. 25

32 Další informace o funkcích Tisknout popisek a Řezání obrysů naleznete v souborech nápovědy k této aplikaci. Ořezové cesty Zaškrtněte pole Ořezová cesta okolo grafiky (panelu), pokud chcete provést oříznutí okraje okolo grafiky. Možnost Odříznout přelep panelu odřízne střed přelepu panelů, pokud jste grafiku rozdělili do panelů s použitím přelepů. Tyto funkce se uplatní pouze v případě, že používáte zařízení pro řezání obrysů (řezací plotr). Možnosti výstupu Karta Výstup ovládá způsob zpracování zakázky aplikace RIP-Queue. Tato karta je rozdělena do tří částí: Výstup, Grafika a Zpracování (viz obrázek 21). Výstup Obrázek 21 Možnosti výstupu Tisk v odstínech šedé může vytvořit kropenatý vzhled grafiky. Chcete-li tento nedostatek odstranit, převeďte grafiku do stupňů šedé pomocí grafického editoru a pak grafiku vytiskněte pomocí možnosti Barevný výstup. Část Výstup stanoví typ výstupu grafiky, který aplikace RIP-Queue zpracovává. Můžete si vybrat z následujících možností: Barva tato možnost ve výchozím nastavení vytváří barevný výstup. Odstíny šedé tato možnost vytváří černobílý výstup pouze pomocí černé barvy tiskárny. Výtažky tato možnost vytváří černobílé znázornění každého barevného kanálu. Pokud jsou primární barvy média CMYK, vytisknou se čtyři samostatné grafiky; pokud nakonfigurujete primární barvy na CMYKOG, vytiskne se šest grafik. Grafika Zapnete-li volbu Tisknout zrcadlově v části Grafika, vytiskne se zakázka jako zrcadlový obraz původního souboru. Tato možnost se obvykle používá při tisku na prosvětlené nebo transparentní médium. Zpracování Možnosti zpracování vyjma volby Kalkulace spotřeby inkoustu se aplikují pouze při zpracování rastrových grafik. Část Zpracování umožňuje ovládat způsob zpracování grafiky. Provádět zpracování grafiky v průběhu tisku tato možnost zpracovává grafiku při současném odesílání dat na tiskárnu. Pokud tuto možnost vypnete, grafika se nejprve celá zpracuje a potom bude teprve odeslána do tiskárny. Pokud je funkce zapnutá, použijte při tisku způsob rozmístění Tisknout zakázky individuálně. Použít interpolaci při zpracování tato možnost vyhladí zubaté okraje grafik s nízkým rozlišením. I když tato možnost nijak nepříznivě neovlivní grafiky s vysokým rozlišením, zvyšuje dobu zpracování. 26 Modul Preflight Uživatelská příručka

33 Správa tiskáren Protože modul Preflight netiskne přímo na tiskárnu, použijte Správce tiskáren pro přidání nebo odstranění tiskáren aplikace RIP-Queue pro použití modulem Preflight. Správce tiskáren otevřete vybráním nabídky Soubor > Správce tiskáren (viz obrázek 22). Při instalování tiskáren aplikace RIP-Queue se automaticky přidají tiskárny i do modulu Preflight. Pomocí Správce tiskáren můžete přidávat tiskárny RIP-Queue ze vzdáleného systému nebo tiskárny, které byly dříve odstraněny. Obrázek 22 Správce tiskáren Přidání tiskárny není to samé jako instalace tiskárny. Informace o instalaci tiskárny naleznete v kapitole 1. Chcete-li přidat tiskárnu: 1. Ve správci tiskáren klepněte na tlačítko Připojit. Otevře se dialogové okno Vyhledání tiskárny. 2. Vyhledejte Input složku pro tiskárnu, kterou chcete přidat, označte název tiskárny a klepněte na talčítko Přidat (viz obrázek 23). Chcete-li odstranit tiskárnu: 1. Ve správci tiskáren klepněte na tlačítko Odstranit. Tiskárna bude odstraněna. 2. Klepněte na tlačítko Zavřít. Odstranění tiskárny z modulu Preflight ji neodstraňuje z aplikace RIP- Queue. Odstranění tiskárny z aplikace RIP-Queue ji však odebere také z modulu Preflight. Obrázek 23 Vyhledání tiskárny 27

34 3 Virtuální tisk vyžaduje, abyste měli zapnutou funkci Aktivní složky v vašem hardwarovém klíči. Virtuální tiskárny a další systémy Cíle Tato kapitola pojednává o virtuálních tiskárnách, použití jiných operačních systémů a tisku přes webové rozhraní. Na konci této kapitoly budete umět provádět následující: Používat virtuální tiskárny Nastavovat operační systémy jiné než Windows Tisknout pomocí web portálu Používání virtuální tiskárny Virtuální tiskárna je tiskárnou aplikace RIP-Queue, která se používá jako tiskárna systému Windows. Při instalaci tiskárny aplikace RIP-Queue ji tato aplikace automaticky vytvoří a nasdílí jako tiskárnu systému Windows. To znamená, že z libovolné aplikace nebo počítače budete moci odesílat zakázky do aplikace RIP-Queue vybráním možnosti Soubor > Tisk v aplikaci. Tisk ze systémů jiných než Windows Chcete-li přidat virtuální tiskárnu do systému Windows: 1. V nabídce Windows Start klepněte na položku Nastavení > Tiskárny > Přidat tiskárnu. 2. Vyberte Přidat síťovou tiskárnu a vyhledejte aplikaci RIP-Queue. 3. Nainstalujte tiskárnu. Možnosti můžete nastavit v dialogovém okně Tiskárna. Některé možnosti v dialogovém okně nemusí platit, pokud tisknete na virtuální tiskárnu. Tisk ze systému Mac OSX ( nebo starší) Chcete-li tisknout ze systému Mac OSX: Obrázek 1 Seznam tiskáren 1. Ověřte si, že máte možnost propojení systémů Windows/Macintosh. 2. Pokud počítač Mac nemá přístup ke složce RIP-Queue Mac PPD (ONYX Graphics\Production House\server\PPD\Mac), nakopírujte PPD ze složky RIP-Queue Mac PPD na pevný disk počítače Mac. 3. Na počítači Mac otevřete Centrum tisku (viz obrázek 1). 28 Virtuální tiskárny a další systémy Uživatelská příručka

35 Obrázek 2 Výběr tiskárny 4. V dialogovém okně Seznam tiskáren klepněte na tlačítko Přidat. 5. Použijte rozbalovací nabídku a vyberte protokol, který počítač Mac používá pro sdílení tiskárny. 6. Vyberte vhodnou tiskárnu (viz obrázek 2). 7. Použijte rozbalovací nabídku Model tiskárny a vyberte ONYX Graphics a pak vyberte Název modelu, který odpovídá tiskárně, kterou chcete nainstalovat. Pokud se nezobrazuje ONYX Graphics ani příslušný Název modelu, vyberte Další v nabídce Model tiskárny. Dále vyhledejte PPD soubory ve složce RIP-Queue Mac PPD (nebo na pevném disku počítače Mac, pokud jste sem soubory nakopírovali) a vyberte příslušný soubor PPD pro vaši tiskárnu (viz obrázek 3). 8. Klepněte na tlačítko Přidat. Tisk ze systému Mac OSX (10.3.x nebo novější) pomocí funkce Tisk Windows Konfigurace sítě Konfigurace sítě zajišťuje, že počítače budou moci komunikovat po síti. Obrázek 3 Výběr PPD Nástroj Ping je nástroj správce systému, který se používá ke zjištění funkce počítače a zda je dostupné síťové spojení. Pokud mezi počítačem a Mac OSX neprobíhá žádná komunikace, požádejte svého správce sítě o pomoc. Chcete-li nakonfigurovat síť: 1. Vyhledejte adresy IP obou počítačů. 2. Otevřete příkazovou řádku (Start > Programy > Příslušenství > Příkazový řádek). 3. Vyšlete příkaz Ping z počítače PC a zjistěte, zda oba počítače komunikují. To provedete zadáním: ping <adresa IP počítače se systémem OSX> do příkazového řádku a stisknutím klávesy Enter. Vytvoření Názvu sdílení virtuální tiskárny Název sdílení umožňuje rozpoznat virtuální tiskárnu na počítači Mac. Chcete-li vytvořit název sdílení: 1. V nabídce Start vyberte Nastavení > Tiskárny a faxy. 2. Klepněte pravým tlačítkem na Virtuální tiskárna ONYX a vyberte Sdílení. 3. V dialogovém okně Vlastnosti virtuální tiskárny vyhledejte Název sdílení a změňte jej tak, aby byl méně než 12 znaků dlouhý. 4. Klepněte na tlačítko OK. Přidání tiskárny na počítač Mac OSX Chcete-li přidat tiskárnu do systému Mac OSX: 1. Na počítači PC nakopírujte soubor PPD umístěný ve složce ONYX Graphics\Production House\Server\PPD\Mac. 29

36 Obrázek 4 Tisk ve Windows 2. Uložte PPD do některé složky v počítači Mac. 3. Na počítači Mac otevřete Nástroj tiskáren (Spustit > Nástroje > Nástroj nastavení tiskárny) a přidejte novou tiskárnu. 4. Vyberte Tisk z Windows v první rozbalovací nabídce a Okolní síť v druhé nabídce. 5. Vyberte Doménu nebo Pracovní skupinu, jejíž bude počítač RIP členem (viz obrázek 4). 6. Vyberte název počítače PC, kde spočívá aplikace RIP-Queue. 7. Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít a klepněte na Vybrat. 8. V rozbalovací nabídce Model tiskárny vyberte Další a přejděte do složky, kde jste uložili soubor PPD. 9. Klepněte na tlačítko Přidat (viz obrázek 5). Tisk ze systému Mac OSX (10.3.x nebo novější) pomocí služby Printservices for UNIX Obrázek 5 Přidat Konfigurace sítě Konfigurace sítě zajišťuje, že počítače budou moci komunikovat po síti. Chcete-li nakonfigurovat síť, postupujte podle pokynů pro tisk s pomocí funkce Tisk ve Windows. Instalace služby Printservices for UNIX Chcete-li nainstalovat službu Printservices for UNIX: Obrázek 6 Dialogové okno služby 1. V nabídce Start vyberte Nastavení > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy. 2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows. 3. Přesuňte se k možnosti Jiné síťové soubory a tiskové služby. Klepněte na příslušné zaškrtávací pole. Pak klepněte na tlačítko Podrobnosti. 4. Zapněte Tiskové služby pro UNIX a klepněte na tlačítko OK. 5. V dialogovém okně Součásti Windows klepněte na tlačítko Další a nakonfigurujte změnu. 6. V nabídce Start vyberte Nastavení > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Služby (viz obrázek 6). 7. Přesuňte se k položce Tiskový server TCP/IP a poklepejte na ni (viz obrázek 7). 8. V rozbalovací nabídce Typ spuštění vyberte Automatický, pak klepněte na tlačítko Start. 30 Virtuální tiskárny a další systémy Uživatelská příručka

37 Vytvoření názvu sdílení virtuální tiskárny Název sdílení umožňuje rozpoznat virtuální tiskárnu na počítači Mac. Chcete-li vytvořit název sdílení, postupujte podle pokynů pro tisk s pomocí funkce Tisk ve Windows. Přidání tiskárny na počítač Mac OSX Chcete-li přidat tiskárnu do systému Mac OSX: Obrázek 7 Vlastnosti tiskového serveru TCP/IP Pokud nemáte Web portál, kontaktujte svého prodejního zástupce a požádejte ho o aktualizaci klíče. 1. Na počítači PC nakopírujte soubor PPD umístěný ve složce ONYX Graphics\Production House\Server\PPD\Mac. 2. Uložte PPD do některé složky v počítači Mac. 3. Na počítači Mac otevřete Nástroj tiskáren (Spustit > Nástroje > Nástroj nastavení tiskárny). 4. Přidejte novou tiskárnu. 5. V rozbalovací nabídce Model tiskárny vyberte Další a přejděte do složky, kde jste uložili soubor PPD. 6. Klepněte na možnosti LPR a Port tiskárny. 7. Jako síťovou tiskárnu vyberte Název sdílení virtuální tiskárny. Používání Web portálu (Přístup HTTP) Web portál vám umožňuje odesílat zakázky do aplikace RIP-Queue z libovolného počítače v síti prostřednictvím webového prohlížeče (viz obrázek 8). Pomocí této služby můžete odesílat zakázky z počítače Mac. Chcete-li spustit Web portál: Obrázek 8 Web portál 1. Otevřete aplikaci RIP-Queue a internetový prohlížeč. 2. V liště adresy prohlížeče zadejte a název počítače, na kterém pracuje aplikace RIP-Queue. 3. Stiskněte klávesu Enter. Odeslání zakázky pomocí Web portálu Chcete-li odeslat zakázku pomocí Web portálu: 1. Ve Web portálu klepněte na tlačítko Procházet v části Odeslat novou zakázku. 2. Vyhledejte grafiku a klepněte na tlačítko Otevřít. 3. Ve Web portálu vyberte tiskárnu a šablonu nastavení, kterou chcete použít. 4. Klepněte na tlačítko Odeslat novou zakázku. 5. Klepněte na tlačítko Domů na Web portálu a obnovte stránku. Po odeslání zakázky klepněte na název zakázky a upravte její nastavení. Klepnutím na tlačítko Obnovit zopakujete poslední operaci

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX.

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Pro zajištění správné instalace a nastavení si prostudujte tuto příručku a uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Tento dokument a software v něm popisovaný

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk

Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk Rychlá a výkonná příprava zakázek určených pro velkoformátový tisk Základní charakteristika Jediný program pro přípravu dat určených pro VLF tisk pracující pod systémem Windows i Mac Pracuje se všemi softwarovými

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 FLUO+ 3.4 Copyright 2014 PROMICRA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu FLUO+ 3.4... 7 Použití modulu FLUO+ 3.4... 9 Minimální systémové

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více