4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST"

Transkript

1 4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST Tvorba obsahu tištěného materiálu V první fázi výroby jakékoliv tiskoviny autor nejprve tvoří obsah materiálu - píše knihu a tvoří ilustrace, fotí, sbírá články do časopisu, tvoří koncept a obsah reklamního letáku, připravuje informace, které má obsahovat obal atp. I když obsah tiskoviny další fázi tvorby grafického vzhledu částečně změněn, je tato první fáze co se týče obsahu naprosto rozhodující. Po dokončení obsahu se dle typu tiskoviny její autor obrací na specializované firmy, které se starají její výrobu a distribuci směrem k zákazníkům. Toto se děje především u knížek, které autor vydává prostřednictvím nakladatelství, či u článků do časopisů. V tomto případě se autor článku obrací na vydavatelství. V případě tvorby jiných materiálů (reklamní brožury, plakáty, obaly) je většinou tvůrcem firma a ta se pak obrací přímo na specializované firmy DTP studia či reklamní agentury, které tvoří vzhled tiskoviny. Fialová kráva Tvorba grafického vzhledu V okamžiku, kdy je dokončen materiál pro tiskovinu po obsahové stránce, přichází na řadu tvorba vzhledu tiskoviny. Tyto dvě fáze se mohou také částečně překrývat, kdy tvůrce obsahu ho přizpůsobuje budoucímu finálnímu vzhledu. Vzhled tiskoviny pak vzniká většinou ve specializovaných firmách DTP (Desktop Publishing) studiích a reklamních agenturách, které zpracovávají dodané podkladové materiály do konečného vzhledu tiskoviny. Pro tvorbu vzhledu dnes slouží specializované softwarové balíky (Adobe, Corel, Quark..) Tvorba vzhledu je činností maximálně kreativní a často je pro jeden produkt vytvořeno několik návrhů, než dojde k určení definitivní podoby a směrování. Často se na tvorbě vzhledu podílí několik lidí (kreativisté, skenaři, fotografové, sazeči ) Hlavní činnosti, které jsou prováděny při tvorbě vzhledu: a. Skenování předloh a jejich úprava - vhodné rozlišení, barevnost, retuše b. Fotografování, úprava a umísťování digitálních obrázků (fotografie, kresby ) výřezy obrázků, barevné úpravy, retuše, montáže c. Dodání textových podkladů do zlomu d. Zlomení tiskoviny do finální podoby V průběhu procesu tvorby vzhledu tiskoviny často spolupracuje reklamní agentura či DTP studio úzce s autorem nebo nakladatelstvím/vydavatelstvím a přizpůsobuje konečný vzhled účelu tiskoviny i představám zadavatele (autora, nakladatelství ). V dnešní době, kdy všichni tvůrci tiskovin kladou velký důraz na věrné barevné zpracování, používají DTP studia kalibrované prostředky (monitory, tiskárny), tak, aby byla zajištěna barevná shoda a už v průběhu tvorby vzhledu bylo možno připravit tiskovinu vhodným způsobem pro tiskový proces, kterým bude ve finále vyráběna. Výsledným produktem DTP studia či reklamní agentury je pak hotový PDF (Portable dokument format) dokument, který odbrží tiskárna.

2 Technologická příprava Úvod do polygrafie 4 Členění výrobního procesu 4.1 Předvýrobní činnost e. Výběr tiskové technologie Pro dosažení optimální kvality, ekonomičnosti i rychlosti výroby tiskoviny je výběr optimální tiskové technologie naprosto kritickou operací. Základní výběr se děje už většinou dle druhu tiskoviny a při tvorbě jejího vzhledu, konečné upřesnění (např. rozhodnutí, zda tiskovinu zpracovávat plochým nebo rotačním ofsetem) pak až při zadávání zakázky tiskárně f. Výběr materiálu, na který bude tisk prováděn Výběr vhodného materiálu (papíru či jiného nosiče tiskoviny) může také zásadně ovlivnit výsledný vzhled a funkčnost. Např. kvalita barevného tisku na bezdřevý ofsetový papír nikdy nebude dosahovat kvality tisku na papíry natírané. Taktéž papírová etiketa přilepená na láhvi má menší trvanlivost než etiketa natištěná na fólii. g. Výběr dalších materiálů, které jsou pro výrobu daného produktu nezbytné (lepidla, laky, laminovací fólie, razící fólie, lepenky ) h. Příprava výrobního procesu (technologického postupu) dle typu tiskoviny, určení parametrů vyráběného produktu (např. tloušťka knižního bloku, trvanlivost venkovního billboardu, váha produktu ) Prepress příprava v předtiskovém studiu V okamžiku, kdy je již zpracován finální vzhled tiskoviny, dochází k výběru výrobce - tiskárny, která výsledný produkt vytiskne. Po dohodnutí obchodních podmínek tisku jako první vstupuje do hry prepress studio i. Kontrola kvality, správnosti a kompletnosti připravených datových podkladů Elektronická kontrola podkladů specializovaným software (rozlišení obrázků, umístění objektů mimo tisknutelnou oblast ) Vizuální kontrola těch vlastností, které nelze kontrolovat automaticky programy (rozmístění textů a obrázků, chybějící obrázky ) j. Konverze datových podkladů do podoby vhodné pro danou tiskovou technologii k. Konverze barevného formátu a prostoru l. Příprava elektronické tiskové formy vyřazení (rozmístění stránek na tiskovém archu) m. Výroba nátisků pro odsouhlasení se zákazníkem Shoda barevnosti tzv. barevný nátisk Shoda obsahu a rozmístění nátisk často celého materiálu s důrazem na obsah a rozmístění, bez barevné shody s výsledným produktem. Dle rozsahu materiálu je tištěn buď na stolních inkjetových či laserových tiskárnách nebo na velkoformátových plotrech Tvorba náhledových PDF často nahrazuje nátisk pro kontrolu shody obsahu a rozmístění Výroba tiskové formy Dle použité tiskové technologie je nutné vyrobit vhodný typ tiskové formy. Tisková forma není potřeba při použití digitálního tisku, kdy tiskový stroj přímo zpracovává a tiskne digitální data.

3 Základy teorie barev Úvod do polygrafie 4 Členění výrobního procesu 4.1 Předvýrobní činnost Důležitou roli v rámci přetiskové přípravy hraje korektní zpracování barevného podání budoucí tiskoviny tak, aby barevné podání výsledného výrobku odpovídalo vstupům a požadavkům zadavatele. Předloha pro barevné zpracování Originál určený k reprodukci tiskem obsahuje následující elementy: Obrazy text /typy písma OBRAZ TEXT GRAFIKA grafika Tyto elementy jsou získávány pomocí skeneru, digitální kamerou a uživatelské software. Skener, digitální kamera Počítač, software, fonty Počítač a software Co se odehrává v hlavě? Receptory lidského oka reagují na barvy Receptory tvořené čípky = barva (cca 7 mil.) Rozlišujeme tři hlavní barvy červenou zelenou modrou (R, G, B) Receptory tvořené tyčinkami = černá, bílá, šedá (cca 130 mil.)

4 Jak vnímá lidské oko? Zdroj světla Bílé světlo Prizmatické barvy Receptory barev oka Prizma Optický hranol láme světlo nebo bílé umělé světlo do prismatických (duhových) barev v elektromagnetickém spektru. BÍLÁ je součtem všech barev; ČERNÁ, to znamená, že zde není žádné světlo, není tedy žádnou barvou. Takzvané receptory barev oka (pro červenou, zelenou a modrou) jsou příjemci těchto částí obrazu, a lidský mozek zformuje z těchto všech informací barevný obraz. Lidské oko vnímá světlo ve vlnovém rozsahu 400nm-700nm. MÍŠENÍ BAREV Aditivní míšení barev (aditivní skládání barev) Červená, zelená a modrá jsou základními barvami aditivního míšení barev (televize, obrazovka, digitální projektor, video). Když je bílá plocha osvětlena třemi barevnými světly svítícími v červené a modré, vnímá lidské oko tu část, kde se tři světelné svazky překrývají, jako bílou, jako bílý bod. Aditivní míšení barev vede ke světlejším směsným barvám. Subtraktivní míšení barev Základními barvami subtraktivního míšení barev jsou cyan, magenta a yellow (azurová, purpurová a žlutá). Přetisk všech základních barev přes sebe dává černou. Bílý papír reaguje jako reflektor. Čím více barev je naneseno na papír, tím více světla je absorbováno (pohlcováno). Barva absorbuje svou vlastní doplňkovou barvu a odráží svou vlastní iherentní barvu.

5 Od předlohy na tiskovou desku Úvod do polygrafie 4 Členění výrobního procesu 4.1 Předvýrobní činnost Cesta od předlohy na tiskovou formu/ tiskovou desku: Zhotovení dokumentu. Stránkový layout, text, grafika. Skenování předloh. Integrace všech elementů. Případně vyřazení stránek (užitků) do archu. Převedení všech digitálních dat do bitmapy schopné osvitu. Osvit filmu nebo tiskové desky (ve stroji nebo mimo stroj, např. na CtP). SKENOVÁNÍ Krokovým snímáním a separací barev pomocí RGB filtrů jsou vytvořeny tři bitmapy pro červený, zelený a modrý filtr. Odpovídající software konvertuje signály RGB do barev cyan, magenta a yellow (do procesních barev), přičemž jsou vzaty v úvahu i nezbytné korektury. Černá je vytvářena buď přes speciální filtr, nebo přes výpočet čtvrté bitmapy. Díky preciznosti mnoha skenerů mohou být rastrové filmy konvertovány opět do bitmap formátu dat (copix). Zadání dat je úplné a data jsou připravena pro výstupveškeré elementy, to znamená obrazy, text a grafika, jsou v jedné, nebo v několika stránkách umístěny na jedné pracovní stanici. Nyní mohou být dokumenty uvolněny pro digitální nátisk, pro vyřazení do archu nebo pro osvit na film nebo tiskovou desku nebo pro přímý přenos obrazu tiskové formy v tiskovém stroji. JAK PRACUJE DIGITÁLNÍ KÓDOVÁNÍ? Počítače používají binární kódování, to znamená, že informace jsou ukládány ve formě od 0 a 1 = 1 bit (binární číslo). Skupina 8 bitů je jeden byte (bajt), to znamená, že má 256 definicí nebo možností spínání:možnosti spínání: 1 bit = 2 možnosti spínání 0 nebo 1 2 bity = 4 možnosti spínání 8 bitů = 256 možností spínání = 1 byte BITMAPA (DIGITÁLNÍ GRAFIKA) Digitální, šachovnicovitě uspořádané zobrazení je používáno pro obrazová data (skenery, digitální kamery) a pro řízení tiskáren a osvitových jednotek. Tento formát digitálního zobrazení je nazýván také bitmapou. Je složeno z bitových (nebo bytových) dat, to znamená z pixelů nebo obrazových elementů.

6 Rozlišovací schopnost nebo rozlišení je udáváno v dots per inch (dpi = bodů na palec). VEKTOROVÝ FORMÁT (VEKTOROVÝ FONT) Mimo bitmap formátu pro obraz je zde ještě takzvaný vektorový formát používaný pro pérovky a texty, u kterých jsou veškeré elementy definovány pomocí geometrických vzorců, např. Beziérovy křivky. Křivka je na obrazovce určena třemi nebo více body, s nimiž lze jednoduše manipulovat (CorelDRAW, Adobe Illustrator a další). Teprve při výstupu na tiskárně nebo na osvitové jednotce jsou tato vektorová data konvertována do bitmapu. Předností vektorových dat je jejich nezávislost na velikosti a rozlišení, např. druhy písma, malé objemy dat. RASTRProč je používán rastr? Nejznámější postupy tisku, jako je knihtisk a ofset s vyjímkou hlubotisku potřebují pro tónové přechody a polotóny technologii rastrování. Šedé tóny jsou reprodukovány přes různě velké rastrové body, většinou v pravidelných odstupech (proto název rastr). Lidské oko směšuje různou sílu reflexe, čímž vzniká šedý tón, nebo odstupňovaný polotón. Úhel natočení rastru Když jsou přes sebe vytištěny dva rastrované obrazy a jejich úhly se k sobě nehodí, potom vznikne takzvaný vzor moaré. Nejběžnější postavení úhlu dvou rastrů mezi sebou je 30. 3x30 je 90, to znamená, že čtvrtá barva bude uložena na již použitý úhel. Žlutá se liší jen nepatrně od bílého papíru a ostatních barev. Proto je používán trik, to znamená, že žlutá je umístěna v úhlu o hodnotě 15 v relaci ke 2 barvám, ve většině případů na 90.

7 Úvod do polygrafie 4 Členění výrobního procesu 4.1 Předvýrobní činnost Úhel natočení rastru správně natočený Úhel natočení rastru nesprávně natočený Hustota autotypického rastru = lineatura rastru Vzdálenost mezi rastrovými body je nazývána lineaturou rastru. Platí pravidlo: Hrubý rastr pro nízkou kvalitu papíru) například novinový papír, jemný rastr pro natírané papíry (natíraný papír pro umělecký tisk). Pro papír určený pro umělecký tisk je běžně používána lineatura rastru o hodnotě l/cm. V současné době dosažitelná kvalita tisku umožňuje i mnohem jemnější lineatury rastrů. Schematické znázornění rastru s tónovou hodnotou 30% a úhlem o hodnotě 105 Vytváření rastru Rozlišení osvitu o hodnotě 100 l/cm vytváří základní matici rastru ze 16 x 16 rastrových bodů nezbytných pro každý rastrový bod o plošné hodnotě mezi 0% a 100%. To umožňuje znázornit v rámci rastrového bodu 256 tónových hodnot. To je pro lidské oko dostačující. Za těchto podmínek potřebuje výstupní zařízení celkem 0,921 milionů povelů, aby bylo možno na ploše 1 cm² laserový paprsek vypínat nebo zapínat. RASTER IMAGE PROCESSOR (RIP) Vytváření bitmapy pro tisk a přiřazení rastru pro polotónové obrazy / separace barev (dílčí výtažky barev) probíhá během takzvaného RIP procesu, přičemž jsou používána originální obrazová data CMYK a originální druhy písem. Tento proces je založen na jazyku pro popis stránky PostScript (Adobe), jakož i na standardní PC platformě (software RIPu, např. Prinect MetaDimension od firmy Heidelberg). V tiskárnách je již RIP instalován (hardware RIP). Layout / dokument Color management je předpokladem a současně nástrojem pro vzájemnou souhru veškerých komponentů ve workflow na základě předem daných standardů. Digitální nátisk (proof)

8 Aplikace Aplik Profilování Profil Kalibrace Kalibr Stand Standardizace simuluje tiskový proces probíhající v tiskovém stroji představuje náhled pozdějšího tisku Rejstříkové (soutiskové) značky Měrné body barvy a denzity vyžaduje přiměřené rozlišení a opakovatelnost. Proč COLOR MANAGEMENT? Do procesu tvorby tiskoviny vstupují různé zobrazovací, snímací a tiskové zařízení, jejichž podání barev se může významně lišit. Výsledek pak může být podobný následujícímu obrázku. Pokud tedy zákazník zpracuje data na zařízeních, které nejsou kalibrovány dle standardu a tiskárna je dále zpracovává také na nekalibrovaných zařízeních, je vysoce pravděpodobné, že výsledek tisku se bude značně lišit od představ a požadavků zadavatele. skener obrazovka digitální nátisk (proof) tiskový stroj Jednotlivá zařízení, která se účastní procesu výroby tiskoviny dokáží zobrazit, vytisknout či nasnímat různě velký barevný prostor. Každý přístroj tak má definovaný svůj barevný prostor.

9 CÍLE PRINT COLOR MANAGEMENTU Úvod do polygrafie 4 Členění výrobního procesu 4.1 Předvýrobní činnost Proto, aby bylo možno dosáhnout toho, že barevnost výsledné tiskoviny bude odpovídat zadaným vstupům, je nutné nastavit veškerá zařízení, která se podílejí na výrobním procesu na shodný barevný standard. Standardizace Optimalizace přípravy pro tisk Optimalizace tiskového stroje Kontrola procesů ICC profily Digitální nátisk (proof) a standardizovaný tisk Které ze zařízení by však mělo být výchozí a ostatní by měly být nastaveny podle něj? Potřebujeme společný základ, výchozí bod pro všechna zařízení. Proto byl definován univerzální barevný prostor CIELAB, vůči kterému jsou postupně kalibrovýma veškerá potřebná zařízení.

10 Color Management je založen na mezinárodním standardu Commission Internationale ďéclarage (CIE) specifikace barvového prostoru Lab 1976 přístrojově nezávislý Je založen na vnímání barev lidským okem International Color Consortium (ICC) specifikace ICC profilů 1994 Počítačově nezávislý Na výrobci nezávislý Poté co jsou všechny zařízení kalibrovány dle standardu a nastaveny procesy předávání dat mezi nimi, je možné dosáhnout shodného vstupu a výstupu, samozřejmě s přihlédnutím k omezením jednotlivých zařízení (různě velké barevné prostory) Skener Obrazovka Digitální nátisk (proof) Tiskový stroj

11 Co představují pojmy PostScript, PDF, PPF, JDF, CIP...? Co je PostScript?jazyk pro popis stránky od Průlom pro PS byl dosažen se zavedením prvního RIPu (raster image procesoru) firmou Linotype v roce 1985 pro osvitovou jednotku Linotronic 300 od firmy Linotype-Hell AG. Důležitými součástmi systému jsou např. programovací jazyk, ovladač tiskárny, interpreter (RIP), dále i Adobe Type 1 fonty. Jak pracuje PostSript RIP? V RIPu jsou realizovány uživatelské změny, jako např. zkreslení geometrie, zvětšení obrazu, přizpůsobení přechodu, atd. Grafické elementy (obrazy, grafika) jsou převáděny do rastru, včetně úhlu rastru, lineatury rastru, tvaru rastrového bodu a kalibrace (např. charakteristické křivky tisku). Pro každou dílčí barvu je generována černobílá bitmapa. Co je PDF (Portable Document Format) PDF je stránkově orientovaným PostScript datovým formátem, který může být jednoduše vytvářen (PDF záznam / PDF řídící program pro záznam), který zajišťuje, aby byly nadbytečné povely a struktury eliminovány (lean PS = hubený PS), a který je možno upravovat (editovat) jednoduchými nástroji (Adober Acrobat Reader, freeware) a na nejrůznějších platformách Simuluje dokonce chybějící fonty pomocí přečteného obrazu písma. Vytvořený náhradní font má přibližné vlastnosti fontu originálního. Dokument PDF řídící program pro tisk PDF soubor Workflow PDF náhled

12 OD PRINT PRODUCTION FORMÁTU K JOB DEFINITION FORMÁTU Zaveden na výstavě DRUPA 1995 Horizontální integrace produkčního workflow. PPF formát (Print Production Formát), který může obsahovat následující informace: o Zakázková a prodejně specifická data o Low-res bitmapy tištěného archu o Rejstříkové (soutiskové) značky o Měrné body barvy a denzity o Ořezové, skládací a šicí značky Zaveden na výstavě DRUPA 2000 Vertikální a horizontální integrace produkčního a obchodního worflow. PPF formát může být použit pro: o Automatické přednastavení zón barev o Přednastavení řezacích, skládacích a šicích strojů (drátošiček) Co je JDF (Job Definition Format) Automatizace produkčních procesů v polygrafii dosáhlo v posledních letech velkého pokroku. V rámci klasických produkčních jednotek přípravy pro tisk, tisku a dokončujícího zpracování může být produkce do značné míry automatizována. Standardizované datové formáty jako je CIP4 stírají hranice mezi přípravou, tiskem a dokončujícím zpracováním (např. zadávání zakázkových dat pro všechny procesy předem = JDF).

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005 Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a Petr Lozan revize absolventské práce z Vyšší odborné školy grafické v Praze REVIZE 2 VERZE 2.7 Vyšší odborná škola grafická v Praze Absolventská

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1

PRO TISKÁRNU VANDR UCK SEDLČANY. 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 TECHNIC HNICKÉ PARAMETR ARAMETRY PODKLADŮ PRO TISKÁRNU VANDR ANDRUC UCK SEDLČANY ZPRACOVÁVANÉ ANÉ STUDIEM GRAPHICLINE PRAHA 2004 Tyrfing Design pro Graphicline Praha s.r.o. Strana #1 Strana #2 TEXTOVÉ

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o.

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o. Adobe noviny Duben 2001, číslo 1 Z OBSAHU ČÍSLA NAJDETE Adobe Premiere 6.0 a After Effects 5.0 Dvě novinky pro zpracování digitálního videa popisuje Marek Cerman......... 2 Co je nového v InDesignu 1.5.2

Více

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk Jaro 2011 www.multiexpo.eu AGFA GRAPHICS Široké možnosti tisku se systémem :Anapurna. :ANAPURNA M4F 4 COLOUR UV PRINTER. :ANAPURNA M 2050

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

Acrobat Business Tools umožňují. Vyplňovat a ukládat elektronické formuláře.

Acrobat Business Tools umožňují. Vyplňovat a ukládat elektronické formuláře. Adobe noviny Březen 2000, číslo 1 Opět větší! Již na 16 stran UVNITŘ NAJDETE TextSpy přichází do prodeje Jak se bude licencovat a kolik bude stát fulltextový vyhledávač pro CE jazyky...... 2 Technická

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více