České dráhy. PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy. PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s."

Transkript

1 České dráhy ČD Ok 3 PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne č.j.: /2007-O8 Účinnost od

2 Strana 2 (celkem 26)

3 OBSAH: ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTI... 5 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 7 ČÁST PRVNÍ... 8 KAPITOLA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 8 I. Úvodní ustanovení... 8 II. Základní pojmy... 8 III. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance... 9 IV. Stejnokroj... 9 V. Akční oděv VI. Ústrojová kázeň a povolené kombinace KAPITOLA II PODMÍNKY NÁROKOVOSTI I. Přidělování stejnokroje a akčního oděvu II. Výstrojní nárok III. Výstrojní nárok při kratší pracovní době KAPITOLA III KATEGORIZACE STANOVENÉHO OKRUHU PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ I. Zařazení do jednotlivých kategorií KAPITOLA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO OBJEDNÁVÁNÍ A DISTRIBUCI VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTÍ ZAMĚSTNANCŮM ČD DLE PŘEDPISU ČD Ok 3 ZÁSILKOVÝM SYSTÉMEM PŘÍLOHY Příloha 1 List výstrojního přídělu pro zaměstnance s pracovním poměrem s kratší pracovní dobou. Příloha 2 Evidenční list výstrojního nároku ČD. Příloha 3 Seznam výstrojních součástí, doby životnosti, bodové ohodnocení. Příloha 4 Objednací list výstrojních součástí ČD Příloha 5 - Reklamační list Strana 3 (celkem 26)

4 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Datum Opravil Poznámka Změny Účinnosti Dne Podpis Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č Poznámka: Za včasné a úplné provedení vydaných změn a doplňků k tomuto předpisu odpovídá jeho držitel. Strana 4 (celkem 26)

5 ROZSAH ZNALOSTI Organizační složka Funkce, profese Znalost Generální ředitelství Českých generální ředitel informativní drah náměstkové generálního ředitele ředitelé kanceláře GŘ a NGŘ ředitelé odborů vedoucí oddělení pověření zaměstnanci úplná ostatní zaměstnanci informativní v rozsahu stanoveném generálním ředitelem, náměstkem nebo ředitelem Regionální oddělení ekonomiky vedoucí úplná pověření zaměstnanci úplná ostatní zaměstnanci informativní v rozsahu stanoveném vedoucím Depo kolejových vozidel vrchní přednosta informativní pověření zaměstnanci úplná ostatní zaměstnanci informativní v rozsahu stanoveném vrchním přednostou Uzlová železniční stanice vrchní přednosta informativní Železniční stanice pověření zaměstnanci úplná ostatní zaměstnanci informativní v rozsahu stanoveném vrchním přednostou nebo přednostou Zásobovací centrum ředitel úplná pověření zaměstnanci úplná ostatní zaměstnanci informativní v rozsahu stanoveném ředitelem Strana 5 (celkem 26)

6 Správa dopravní cesty Vlakový doprovod osobní dopravy vrchní přednosta přednostové pověření zaměstnanci ostatní zaměstnanci ředitel informativní úplná informativní v rozsahu stanoveném vrchním přednostou nebo přednostou informativní pověření zaměstnanci úplná ostatní zaměstnanci informativní v rozsahu stanoveném ředitelem Ostatní organizační složky ředitelé informativní pověření zaměstnanci úplná ostatní zaměstnanci informativní v rozsahu stanoveném ředitelem Strana 6 (celkem 26)

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK a.s. - akciová společnost BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ČD, a.s. - České dráhy, akciová společnost DKV - Depo kolejových vozidel EC - EuroCity ELDP - Evidenční list důchodového pojištění FV - Federace vozmistrů FVČ - Federace vlakových čet FS ČR - Federace strojvůdců ČR FŽ ČR - Federace železničářů ČR GŘ ČD - Generální ředitelství Českých drah GŘ - Generální ředitel IC - InterCity KEN - Kancelář náměstka generálního ředitele pro ekonomiku KGŘ - Kancelář generálního ředitele KNDC - Kancelář náměstka generálního ředitele pro dopravní cestu KNOD - Kancelář náměstka generálního ředitele pro osobní dopravu KVS - Katalog výstrojních součástí KZAM - Klasifikace zaměstnání (v podmínkách ČD SR 73) MTZ - Materiálně technické zásobování NGŘ - Náměstek generálního ředitele OL - Objednací list OS - Organizační složka OSŽ - Podnikový výbor Odborového sdružení železničářů při ČD, a.s. O8 GŘ - Odbor zásobování a odbytu O8 GŘ, ČD OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky OSŽ - Odborové sdružení železničářů PPS - Pohraniční přechodová stanice RI - Regionální inspektorát SC - SuperCity (Pendolino) SDC - Správa dopravní cesty SR - Služební rukověť UŽZ - Unie železničních zaměstnanců ZS - Zásilkový systém ŽST - Železniční stanice ŽZ - Železniční zdravotnictví Strana 7 (celkem 26)

8 ČÁST PRVNÍ Gestorským útvarem tohoto předpisu je od Odbor zásobování a odbytu O8 GŘ, ČD. KAPITOLA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. České dráhy, akciová společnost (dále jen ČD) vydávají předpis o stejnokroji zaměstnanců ČD. 2. Tento předpis stanovuje zásady pro poskytování a nošení stejnokroje stanovenému okruhu provozních zaměstnanců ČD, kteří přicházejí při výkonu práce (pracovní činnosti) do bezprostředního styku se zákazníkem a akčního oděvu v případech, kdy vykonávají i činnosti provozního charakteru, pokud současně nevykonávají práci, pro kterou je příslušným předpisem stanoveno používat osobní ochranné pracovní prostředky. 3. Tento předpis je závazný pro všechny organizační složky Českých drah mimo Hasičské záchranné služby ČD. 4. V souladu s uvedeným rozsahem znalostí musí být s předpisem ČD Ok 3 seznámen každý nově přijatý zaměstnanec. 5. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší: předpis č.j.: /2006-O8 všechny související vydané prováděcí pokyny. II. Základní pojmy 6. Stejnokroj oděv určený pro reprezentaci při výkonu povolání. Akční oděv oděv určený pro výkon některých provozních činností a reprezentaci při výkonu povolání. Výstrojní součásti označení pro stejnokrojové i akční součásti. Stejnokrojové součásti jednotlivé součásti stejnokroje. Akční součásti jednotlivé oděvní součásti akčního oděvu. Systém výstrojních bodů vnitřní systém ČD určený k odběru a ohodnocení výstrojních součástí. Každé výstrojní součásti odpovídá daný počet bodů. Zaměstnanec disponuje počtem bodů dle nároku. Kategorie A, B, C, SC, D odstupňovaný nárok výstrojních bodů s ohledem na výkon profese a opotřebení výstrojních součástí. Zásilkový systém systém distribuce výstrojních součástí. Výstrojní bod jednotka ohodnocení výstrojních součástí ve vnitřním systému ČD. Prolongace - prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních dokladů. Strana 8 (celkem 26)

9 III. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 7. Povinností zaměstnavatele je umožnit zaměstnanci s nárokem na stejnokroj nebo akční oděv, vybavit se výstrojními součástmi v rámci ustanovení tohoto předpisu. 8. Vedoucí zaměstnanec je povinen dohlížet a vyžadovat v rámci své pravomoci dodržování podmínek pro poskytování a užívání stejnokroje a akčního oděvu stanovených tímto předpisem, kontrolovat řádnou úpravu stejnokroje nebo akčního oděvu svých podřízených zaměstnanců, zejména při nástupu do výkonu práce (pracovní činnosti) a zamezit výkonu práce (pracovní činnosti) při porušení jednotlivých ustanovení tohoto předpisu. 9. Povinností zaměstnance, kterému je poskytován stejnokroj nebo akční oděv, je: a) nosit stejnokroj nebo akční oděv při výkonu povolání (pracovní činnosti), b) při výkonu povolání (pracovní činnosti) být řádně upraven s vědomím, že reprezentuje ČD, c) používat výstrojní součásti šetrně a udržovat je v řádném a čistém stavu. Příspěvek na čištění výstrojních součástí je řešen příslušným opatřením ČD, d) neupravovat a neměnit střih stejnokroje nebo akčního oděvu. 10. Nenošení stejnokroje nebo akčního oděvu, nebo nošení stejnokroje nebo akčního oděvu v znečištěném a neupraveném stavu při výkonu povolání (pracovní činnosti), pro které je určen, je posuzováno jako porušení pracovní kázně dle platného Pracovního řádu ČD. IV. Stejnokroj 11. Stejnokroj je určen pro reprezentaci společnosti při výkonu povolání a současně plní i některé provozní funkce. Stejnokroj se skládá ze stejnokrojových součástí, dále uvedených v tomto bodu, zpravidla označených logem ČD, a lze je kombinovat v souladu s ustanovením článku VI., první kapitoly, první části tohoto předpisu. Je barvy modré, vyjma některých doplňků. Strana 9 (celkem 26)

10 Seznam součástí: Bundokošile modrá krátký rukáv s logem ČD dámská Bundokošile modrá krátký rukáv s logem ČD pánská Čepice červená ČD Čepice dámská letuška Čepice modrá ČD Čepice zimní pánská ČD Čepice zimní dámská ČD Kabát stejnokrojový 3/4 dámský Kabát stejnokrojový 3/4 pánský Kalhoty stejnokrojové letní ČD dámské Kalhoty stejnokrojové letní ČD pánské Kalhoty stejnokrojové ČD dámské Kalhoty stejnokrojové ČD pánské Košile bílá dlouhý rukáv dámská Košile bílá dlouhý rukáv pánská Košile bílá krátký rukáv dámská Košile bílá krátký rukáv pánská Košile modrá dlouhý rukáv dámská Košile modrá dlouhý rukáv pánská Košile modrá krátký rukáv dámská Košile modrá krátký rukáv pánská Kroužek na šátek ČD Obuv stejnokrojová letní dámská Obuv stejnokrojová letní pánská Obuv pracovní kotníčková dámská Obuv pracovní kotníčková pánská Obuv pracovní 3/4 zimní dámská Obuv pracovní 3/4 zimní pánská Obuv stejnokrojová zimní dámská Obuv stejnokrojová zimní pánská Podbradník k čepici modré ČD -světle modrý Ponožky bavlněné Ponožky bavlněné zimní Rukavice vycházkové dámské Rukavice vycházkové pánské Pulovr bez rukávů Pulovr dlouhý rukáv Sako stejnokrojové ČD dámské Sako stejnokrojové ČD pánské Spona na kravatu ČD dámská Spona na kravatu ČD pánská Sukně stejnokrojová letní Sukně stejnokrojová zimní Šála ČD Šátek ČD Strana 10 (celkem 26)

11 Vázanka ČD Vázanka EC Vázanka IC Košile bílá dlouhý rukáv SC Pendolino pánská Halenka bílá dlouhý rukáv SC Pendolino dámská Pulovr bez rukávů SC pánský Pulovr bez rukávů SC dámský Kravata SC Pendolino Šátek SC Pendolino Kabát SC Pendolino pánský Kabát SC Pendolino dámský Šála SC Pendolino 12. Základní vybavení pro kategorii A; B Povinné výstrojní součásti Čepice modrá ČD Čepice červená ČD (Pouze výpravčí) Čepice dámská letuška Kabát stejnokrojový dámský 3/4 Kabát stejnokrojový pánský 3/4 Kalhoty stejnokrojové ČD dámské Sukně stejnokrojová zimní Kalhoty stejnokrojové ČD pánské Košile bílá dlouhý rukáv dámská Košile bílá dlouhý rukáv pánská Košile bílá krátký rukáv dámská Košile bílá krátký rukáv pánská Košile modrá dlouhý rukáv dámská Košile modrá dlouhý rukáv pánská Košile modrá krátký rukáv dámská Košile modrá krátký rukáv pánská Sako stejnokrojové ČD pánské Sako stejnokrojové ČD dámské Variabilní výstrojní součásti Bundokošile modrá krátký rukáv s logem ČD pánská Bundokošile modrá krátký rukáv s logem ČD dámská Čepice zimní ČD pánská Čepice zimní ČD dámská Kalhoty stejnokrojové letní ČD pánské Kalhoty stejnokrojové letní ČD dámské Sukně stejnokrojová letní Kroužek na šátek ČD Obuv stejnokrojová letní pánská Obuv stejnokrojová letní dámská Obuv stejnokrojová zimní pánská Strana 11 (celkem 26)

12 Obuv stejnokrojová zimní dámská Obuv pracovní kotníčková dámská Obuv pracovní kotníčková pánská Obuv pracovní 3/4 zimní dámská Obuv pracovní 3/4 zimní pánská Podbradník k čepici modré ČD světle modrý (pouze vlakvedoucí osobních vlaků) Pulovr bez rukávů Pulovr dlouhý rukáv Rukavice vycházkové pánské Rukavice vycházkové dámské Ponožky bavlněné Ponožky bavlněné zimní Spona na kravatu ČD pánská Spona na kravatu ČD dámská Šála ČD Šátek ČD Vázanka ČD Pouze pro vlakové čety EC a IC : Vázanka EC (IC) 13. Základní vybavení pro kategorii C Povinné výstrojní součásti Kabát stejnokrojový dámský 3/4 Kabát stejnokrojový pánský 3/4 Kalhoty stejnokrojové ČD dámské Sukně stejnokrojová zimní Kalhoty stejnokrojové ČD pánské Košile bílá dlouhý rukáv dámská Košile bílá dlouhý rukáv pánská Košile bílá krátký rukáv dámská Košile bílá krátký rukáv pánská Košile modrá dlouhý rukáv dámská Košile modrá dlouhý rukáv pánská Košile modrá krátký rukáv dámská Košile modrá krátký rukáv pánská Sako stejnokrojové ČD pánské Sako stejnokrojové ČD dámské Variabilní výstrojní součásti Bundokošile modrá krátký rukáv s logem ČD pánská Bundokošile modrá krátký rukáv s logem ČD dámská Kalhoty stejnokrojové letní ČD pánské Kalhoty stejnokrojové letní ČD dámské Kroužek na šátek ČD Strana 12 (celkem 26)

13 Obuv stejnokrojová letní pánská Obuv stejnokrojová letní dámská Obuv stejnokrojová zimní pánská Obuv stejnokrojová zimní dámská Obuv pracovní kotníčková dámská Obuv pracovní kotníčková pánská Obuv pracovní 3/4 zimní dámská Obuv pracovní 3/4 zimní pánská Ponožky bavlněné Ponožky bavlněné zimní Pulovr bez rukávů Pulovr dlouhý rukáv Sukně stejnokrojová letní Spona na kravatu ČD pánská Spona na kravatu ČD dámská Šátek ČD Vázanka ČD 14. Základní vybavení pro kategorii SC Povinné výstrojní součásti Kabát SC Pendolino pánský Kabát SC Pendolino dámský Košile bílá dlouhý rukáv SC Pendolino pánská Halenka bílá dlouhý rukáv SC Pendolino dámská Čepice modrá ČD Čepice dámská letuška Kalhoty stejnokrojové ČD dámské Sukně stejnokrojová zimní Kalhoty stejnokrojové ČD pánské Sako stejnokrojové ČD pánské Sako stejnokrojové ČD dámské Variabilní výstrojní součásti Pulovr bez rukávů SC pánský Pulovr bez rukávů SC dámský Kravata SC Pendolino Šátek SC Pendolino Šála SC Pendolino Kalhoty stejnokrojové letní ČD pánské Kalhoty stejnokrojové letní ČD dámské Sukně stejnokrojová letní Kroužek na šátek ČD Obuv stejnokrojová letní pánská Obuv stejnokrojová letní dámská Obuv stejnokrojová zimní pánská Obuv stejnokrojová zimní dámská Strana 13 (celkem 26)

14 Obuv pracovní kotníčková dámská Obuv pracovní kotníčková pánská Obuv pracovní 3/4 zimní dámská Obuv pracovní 3/4 zimní pánská Podbradník k čepici modré ČD světle modrý (pouze vlakvedoucí osobních vlaků) Ponožky bavlněné Ponožky bavlněné zimní Rukavice vycházkové pánské Rukavice vycházkové dámské Spona na kravatu ČD pánská Spona na kravatu ČD dámská V. Akční oděv 15. Akční oděv se skládá z akčních součástí, dále uvedených v tomto bodu, zpravidla označených logem ČD, a lze je kombinovat v souladu s ustanovením oddílu VI., kapitoly I., první části tohoto předpisu. Základní vybavení pro kategorii D Povinné výstrojní součásti Čepice letní ČD Parker pracovní zimní dámský Parker pracovní zimní pánský Kalhoty pracovní letní dámské Kalhoty pracovní letní pánské Polokošile pracovní s dlouhým rukávem dámská Polokošile pracovní s dlouhým rukávem pánská Polokošile pracovní s krátkým rukávem dámská Polokošile pracovní s krátkým rukávem pánská Variabilní výstrojní součásti Čepice zimní pánská ČD Čepice zimní dámská ČD Bunda pracovní vzor 2001 dámská Bunda pracovní vzor 2001 pánská Kalhoty pracovní letní s laclem dámské Kalhoty pracovní letní s laclem pánské Kalhoty pracovní zimní dámské Kalhoty pracovní zimní pánské Kalhoty pracovní zimní s laclem dámské Kalhoty pracovní zimní s laclem pánské Obuv pracovní 3/4 zimní dámská Strana 14 (celkem 26)

15 Obuv pracovní 3/4 zimní pánská Obuv pracovní kotníčková dámská Obuv pracovní kotníčková pánská Obuv sandál Ponožky bavlněné Ponožky bavlněné zimní Pulovr bez rukávu Pulovr dlouhý rukáv VI. Ústrojová kázeň a povolené kombinace 16. Kombinace výstrojních součástí s občanským oděvem je zakázána. 17. Ke stejnokroji je zaměstnanec povinen nosit pouze obuv černé barvy, ponožky černé nebo tmavě modré barvy, pásek černé barvy nebo šle černé nebo modré barvy, ženy punčochy tělové, černé nebo tmavě modré barvy a rukavice černé barvy. Šle černé nebo modré barvy je možno nosit pouze v kombinaci pod sakem stejnokrojovým ČD, pulovrem bez rukávu, nebo s dlouhým rukávem, pulovrem bez rukávu SC nebo s dlouhým rukávem, kabátem stejnokrojovým ¾, kabátem SC Pendolino nebo pod bundokošilí modrou s krátkým rukávem s logem ČD. V zimním období je možné použít ke stejnokroji, v kombinaci se stejnokrojovými kalhotami i obuv pracovní kotníčkovou dámskou/pánskou a obuv pracovní 3/4 zimní dámskou/pánskou. 18. Zaměstnanci ČD s povinností nosit stejnokroj musí mít vždy ke kalhotám stejnokrojovým ČD nebo kalhotám stejnokrojovým letním ČD, sukni stejnokrojové letní či zimní: a. bundokošili modrou s krátkým rukávem s logem ČD. b. Košili bílou nebo modrou s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku ČD, sponu na kravatu ČD nebo šátek ČD, kroužek na šátek ČD. Doprovody vlaků osobní dopravy vyšší kvality provozované jednotkami 680 na všech tratích halenku bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino dámskou nebo košili bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino pánskou, kravatu SC Pendolino, sponu na kravatu ČD nebo šátek SC Pendolino, kroužek na šátek ČD. c. Košili bílou nebo modrou s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku ČD, sponu na kravatu ČD nebo šátek ČD, kroužek na šátek ČD, sako stejnokrojové ČD. Doprovody vlaků osobní dopravy vyšší kvality provozované jednotkami 680 na všech tratích halenku bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino dámskou nebo košili bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino pánskou, kravatu SC Pendolino, sponu na kravatu ČD nebo šátek SC Pendolino, kroužek na šátek ČD, sako stejnokrojové ČD. d. Košili bílou nebo modrou s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku ČD nebo šátek ČD, kroužek na šátek ČD, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem s logem ČD. Strana 15 (celkem 26)

16 Doprovody vlaků osobní dopravy vyšší kvality provozované jednotkami 680 na všech tratích halenku bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino dámskou nebo košili bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino pánskou, kravatu SC Pendolino, sponu na kravatu ČD nebo šátek SC Pendolino, kroužek na šátek ČD, pulovr bez rukávu SC. e. Košili bílou nebo modrou s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku ČD nebo šátek ČD, kroužek na šátek ČD, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem, sako stejnokrojové ČD. Doprovody vlaků osobní dopravy vyšší kvality provozované jednotkami 680 na všech tratích halenku bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino dámskou nebo košili bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino pánskou, kravatu SC Pendolino, sponu na kravatu ČD nebo šátek SC Pendolino, kroužek na šátek ČD, pulovr bez rukávu SC, sako stejnokrojové ČD. f. Košili bílou nebo modrou s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku ČD nebo šátek ČD, kroužek na šátek ČD, sako stejnokrojové ČD, kabát stejnokrojový ¾. Doprovody vlaků osobní dopravy vyšší kvality provozované jednotkami 680 na všech tratích halenku bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino dámskou nebo košili bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino pánskou, kravatu SC Pendolino, sponu na kravatu ČD nebo šátek SC Pendolino, kroužek na šátek ČD, sako stejnokrojové ČD, kabát SC Pendolino. g. Košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku ČD nebo šátek ČD, kroužek na šátek ČD, kabát stejnokrojový ¾. Doprovody vlaků osobní dopravy vyšší kvality provozované jednotkami 680 na všech tratích halenku bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino dámskou nebo košili bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino pánskou, kravatu SC Pendolino, sponu na kravatu ČD nebo šátek SC Pendolino, kroužek na šátek ČD, kabát SC Pendolino. h. Košili bílou nebo modrou s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku ČD nebo šátek ČD, kroužek na šátek ČD, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem, kabát stejnokrojový ¾. Doprovody vlaků osobní dopravy vyšší kvality provozované jednotkami 680 na všech tratích halenku bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino dámskou nebo košili bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino pánskou, kravatu SC Pendolino, sponu na kravatu ČD nebo šátek SC Pendolino, kroužek na šátek ČD, pulovr bez rukávu SC, kabát SC Pendolino. i. Košili bílou nebo modrou s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku ČD nebo šátek ČD, kroužek na šátek ČD, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem, sako stejnokrojové ČD, kabát stejnokrojový ¾. Doprovody vlaků osobní dopravy vyšší kvality provozované jednotkami 680 na všech tratích halenku bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino dámskou nebo košili bílou s dlouhým rukávem SC Pendolino pánskou, kravatu SC Pendolino, sponu na kravatu ČD nebo šátek SC Pendolino, kroužek na šátek ČD, pulovr bez rukávu SC, sako stejnokrojové ČD, kabát SC Pendolino. j. Ke stejnokroji je povoleno nosit identifikační znaky související s výkonem služby, Strana 16 (celkem 26)

17 k. identifikační štítek je umístěn viditelně na levé straně hrudi. Letními kombinacemi výstrojních součástí se rozumí kombinace uvedené v bodech a a b. 19. Při rodinném smutku lze na stejnokroj upevnit napříč levé klopy pásku černé barvy. Na pohřbu při čestném doprovodu nebo čestné stráži u rakve se upevňuje na levé nadloktí saka stejnokrojového ČD nebo kabátu stejnokrojového 3/4, páska černé barvy. 20. Zaměstnanec ČD ve stejnokroji musí mít čepici ČD na hlavě: Pokud mu to nařizuje Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy nebo Předpis pro přepravu cestujících. Při slavnostních příležitostech, pokud pravidla společenského chování nevyžadují opak. V ostatních případech nebo v letních kombinacích výstrojních součástí je povoleno čepici ČD sejmout. 21. Nošení řádů, vyznamenání a odznaků na stejnokroji nebo akčním oděvu není dovoleno. 22. Zaměstnanci ČD s povinností nosit akční oděv musí mít vždy k pracovním kalhotám zimním ČD, k pracovním kalhotám letním ČD, k pracovním kalhotám zimním s laclem ČD nebo k pracovním kalhotám letním s laclem ČD: a. polokošili pracovní s krátkým nebo dlouhým rukávem. b. Polokošili pracovní s krátkým nebo dlouhým rukávem, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem. c. Polokošili pracovní s krátkým nebo dlouhým rukávem, bundu pracovní vzor d. Polokošili pracovní s krátkým nebo dlouhým rukávem, parker pracovní zimní. e. Polokošili pracovní s krátkým nebo dlouhým rukávem, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem, bundu pracovní vzor f. Polokošili pracovní s krátkým nebo dlouhým rukávem, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem, parker pracovní zimní. KAPITOLA II. PODMÍNKY NÁROKOVOSTI I. Přidělování stejnokroje a akčního oděvu 23. Stejnokroj i akční oděv je přidělován zaměstnancům na základě povolání, která jsou stanovena tímto předpisem a dle zařazení do kategorie. Vyjmenované profese v kategoriích A, B, C, SC mají nárok na stejnokroj a profese v kategorii D mají nárok Strana 17 (celkem 26)

18 na akční oděv. Dle zařazení povolání do kategorií je přidělen příslušný počet výstrojních bodů, které jsou rozděleny na povinné a variabilní. Konečný přidělený počet může být dále upraven dle pravidel stanovených tímto předpisem. 24. Výstrojní období se stanoví vždy na jeden kalendářní rok, a to od 1.1. do běžného kalendářního roku. 25. Odběr výstrojních součástí probíhá zásilkovým systémem na základě objednávky. K tomuto účelu slouží formulář Objednací list (příloha č.4). 26. Výstrojní součásti a výstrojní body jsou vlastnictvím ČD, které je zálohově poskytují zaměstnancům s nárokem na stejnokroj nebo akční oděv. Do osobního vlastnictví zaměstnance přecházejí jednotlivé výstrojní součásti, které byly odebrány na základě výstrojních bodů, až po uplynutí stanovené doby životnosti (příloha č.3). 27. V případě zániku nároku na stejnokroj nebo akční oděv zaměstnanec ztrácí nárok na zbylé výstrojní body a dále je povinen uhradit organizační složce zůstatkovou hodnotu (v Kč) jednotlivých odebraných výstrojních součástí pokud neuplynula jejich doba životnosti (příloha č.3). Hodnotu výstrojního bodu udává Zásobovací centrum ve spolupráci s O8 GŘ ČD. Z důvodu dodržování hygienických norem jednotlivé výstrojní součásti zaměstnanec nevrací. 28. U zaměstnanců odcházejících do starobního důchodu, do invalidního důchodu, při ztrátě zdravotní způsobilosti, při skončení pracovního poměru výpovědí dle 52, písm. a) až e) zákoníku práce č. 262/2006 se vrácení výstrojních bodů, případně Kč a uhrazení zůstatkové hodnoty jednotlivých výstrojních součástí (dle předchozího odstavce), nevyžaduje. Zaměstnanec ztrácí nárok na nevyčerpané výstrojní body k datu, kdy došlo k výše uvedené skutečnosti. 29. List výstrojního přídělu ČD (příloha č.1) se archivuje v organizační složce po dobu 5 let. 30. Organizační složka je povinna vést evidenci o přídělu výstrojního nároku na Evidenčním listu výstrojního nároku na odběr výstrojních součástí (příloha č. 2). Evidenci vede pověřený zaměstnanec organizační složky. 31. Zaměstnanec, pověřený vedoucím příslušné organizační složky evidencí výstrojních nároků, zapíše zaměstnanci s výstrojním nárokem, do Evidenčního listu výstrojního nároku údaje o kategorii nároku výstrojních bodů. V souladu s tímto předpisem mu do Evidenčního listu výstrojního nároku zaznamená počet povinných a variabilních výstrojních bodů na příslušné výstrojní období. 32. Zaměstnanec s výstrojním nárokem si doplňuje jednotlivé výstrojní součásti dle vlastního výběru prostřednictvím přidělených povinných a variabilních výstrojních bodů na příslušný kalendářní rok. Při jejich výběru je povinen dbát na úplnost předepsaného vybavení a možnost obměny. V případě většího opotřebení výstrojních součástí a nedostatku povinných výstrojních bodů, má zaměstnanec ČD s výstrojním nárokem následující možnosti: a) použít na danou součást buď body variabilní nebo zkombinovat zbylé body povinné a část bodů variabilních, Strana 18 (celkem 26)

19 b) uhradit hodnotu potřebných výstrojních součástí v Kč nad rámec celkového nároku bodů. Celkový nárok pověřený pracovník v tomto případě v rámci objednacího systému zvýší o potřebný počet bodů a rozdíl uhradí pracovník ve VJ. 33. U zaměstnanců ČD s povinností nosit stejnokroj nebo akční oděv se počet výstrojních bodů zvyšuje za odpracované hodiny nad stanovenou roční pracovní dobu daného výstrojního období, a to za každou odpracovanou průměrnou měsíční pracovní dobu o 1/12 výstrojních bodů z celkového počtu výstrojních bodů za stanovené výstrojní období. Vyrovnání těchto výstrojních bodů se provádí až po uplynutí příslušného výstrojního období a připisují se k nároku pro další výstrojní období. 34. Zaměstnancům, kteří vykonávají činnosti při nichž musí nosit výstrojní součásti, ale také činnosti při nichž výstrojní součásti nenosí (kumulace pracovních činností), se poskytne alikvotní část výstrojních bodů pro odběr výstrojních součástí podle propočtu stanovené pracovní doby pro výkon povolání s výstrojním nárokem. Počet povinných a variabilních výstrojních bodů bude vypočten % ponížením celkového přiděleného počtu bodů. V případě že zaměstnanec s výstrojním nárokem (dle KZAM) vykonává dlouhodobě i činnosti dle KZAM s vyšším nárokem bodů, je možné mu rozdíl poměrově dorovnat. 35. V případě, že zaměstnanec vykonává činnosti s nárokem na stejnokroj i akční oděv je zaměstnanec vybaven dle povolání (KZAM), ve kterém je veden a používá tyto výstrojní součásti, pokud předpisy o provozování drážní dopravy nestanoví jinak. Pro výkon činností z povolání zařazených do kategorie A není povoleno používat akční oděv. 36. Z důvodu pracovní nepřítomnosti zaměstnance delší než 60 pracovních dnů (např. nemoc, mateřská dovolená, neplacené volno apod.) v daném výstrojním období, se celkový počet výstrojních bodů krátí o alikvotní část, která je úměrná neodpracované době. Povinné a variabilní výstrojní body se pokrátí % podílem z celkového přiděleného počtu. 37. V případě, že zaměstnanec nevyčerpá příslušný objem výstrojních bodů na dané výstrojní období (příslušný kalendářní rok), převádí se mu maximálně 1/10 ročního nároku do dalšího výstrojního období. 38. Za nevyčerpané výstrojní body se finanční náhrada neposkytuje. 39. Zaměstnanec je povinen po skončení platného výstrojního období potvrdit skutečnost v Evidenčním listu výstrojního nároku pro další výstrojní období. Pověřený zaměstnanec OS stanoví počet povinných a variabilních výstrojních bodů pro příslušné výstrojní období a potvrdí novou platnost. Potvrzení výstrojního nároku musí být provedeno nejpozději do konce prvního čtvrtletí kalendářního roku. Vedoucí zaměstnanec OS vydá k tomuto vlastní opatření (lze spojit například s prolongací nebo s potvrzením ELDP). 40. Při přeložení zaměstnance s trvajícím nárokem na výstrojní součásti k jiné organizační složce ČD v průběhu výstrojního období je pověřený zaměstnanec překládající organizační složky povinen tuto změnu zaznamenat do Evidenčního listu výstrojního nároku a do tiskopisu o přeložení zaměstnance poznamenat číslo vydaného Evidenčního listu výstrojního nároku. Organizační složka ČD, do které je Strana 19 (celkem 26)

20 zaměstnanec přeložen, mu pro dané výstrojní období vystaví nový Evidenční list výstrojního nároku. II. Výstrojní nárok 41. Nárok na přidělení výstrojních součástí vzniká zaměstnanci po uplynutí zkušební doby uvedené v pracovní smlouvě. Zaměstnanci ve funkci s povinností nosit výstrojní součásti bude zadán nárok až po zmocnění k samostatnému výkonu práce, tj. po vykonání příslušných odborných zkoušek. 42. Zaměstnanci, který se připravuje na vykonávání pracovní funkce výpravčí, bude vystaven výstrojní list ČD v souladu s tímto předpisem, a to bez přídělu výstrojních bodů. Po vykonání odborné zkoušky D-07 pověřený zaměstnanec označí jmenovitě stejnokrojové součásti, které budou zaměstnanci poskytnuty, s určeným počtem kusů, a to s ohledem na roční období, ve kterém probíhá výcvik, do doby zmocnění k samostatnému výkonu práce. Po úspěšném složení zkoušky D-08 a zařazení k samostatnému výkonu práce mu bude přidělen počet výstrojních bodů snížený o počet bodů již odebraných součástí. 43. V případě poškození stejnokroje nebo akčního oděvu ve smyslu 250 zákoníku práce č. 262/2006 poskytne organizační složka zaměstnanci neprodleně náhradu na základě protokolu o události, který s ním sepíše příslušný vedoucí organizační složky. Na základě protokolu bude navýšen počet povinných nebo variabilních výstrojních bodů o hodnotu uvedených součástí a zároveň vystaven objednací list na uvedené výstrojní součásti. III. Výstrojní nárok při kratší pracovní době 44. Poskytnutí výstrojních součástí osobám, které vykonávají pracovní činnost s výstrojním nárokem při kratší pracovní době, se provádí formou přídělu jmenovitě určených výstrojních součástí nebo poměrným počtem výstrojních bodů. Organizační složka vyhotoví těmto zaměstnancům List výstrojního přídělu pro zaměstnance s pracovním poměrem na kratší pracovní dobu (příloha č. 1), na kterém vyznačí přidělené základní vybavení výstrojních součástí pro výkon pracovní činnosti, na kterou mají uzavřenou pracovní smlouvu. 45. Vybavení jmenovitě určenými výstrojními součástmi a odpovídajícím počtem bodů se týká i těch zaměstnanců ČD, kteří mají uzavřený pracovní poměr s kratší pracovní dobou na pracovní činnost, pro kterou je stanovena povinnost nosit stejnokroj nebo akční oděv a pracovní poměr na stanovenou týdenní pracovní dobu mají uzavřený na pracovní činnost, pro kterou není stanovena povinnost nosit stejnokroj nebo akční oděv. 46. Zaměstnancům ČD, kteří mají uzavřený jak pracovní poměr na stanovenou týdenní pracovní dobu, tak pracovní poměr s kratší pracovní dobou s ČD na takovou činnost, Strana 20 (celkem 26)

21 pro kterou je stanovena povinnost nosit stejnokroj nebo akční oděv, se počet povinných a variabilních výstrojních bodů zvýší pro další výstrojní období o 1/12 výstrojních bodů z nevyčerpaného počtu bodů pro stanovenou kategorii, a to za každou odpracovanou průměrnou měsíční pracovní dobu na základě uzavřené smlouvy o pracovně právním vztahu s kratší pracovní dobou. 47. V případě souběhu pracovně právních vztahů s nárokem na stejnokroj i akční oděv se postupuje dle kapitoly II. oddílu II., kapitoly II., oddílu III., článku 43. KAPITOLA III. KATEGORIZACE STANOVENÉHO OKRUHU PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ I. Zařazení do jednotlivých kategorií 48. Výstrojní body jsou přidělovány dle nároku na jedno výstrojní období. Kategoriím A, B, C, SC je přiřazen stejnokroj a kategorii D je určen akční oděv. Počet výstrojních bodů při nástupu do pracovního zařazení s výstrojním nárokem na první výstrojní období a po návratu z dlouhodobého výkonu funkce se řídí 200 zákoníku práce č. 262/2006 a Opatřením ředitele Odboru personálního k dlouhodobému uvolňování odborových funkcionářů (č.j.: /2007-O10). Kategorie nároku pro nový nástup, po návratu z dlouhodobého výkonu funkce a na každé následující období jsou uvedeny níže. 49. Kategorie A bodů z toho 1860 bodů povinných, 1860 bodů variabilních KZAM Funkce - činnost výpravčí vlakvedoucí osobních vlaků průvodčí osobních vlaků nový nástup 5100 bodů - z toho 1860 bodů povinných, 3240 bodů variabilních. 50. Kategorie B 3156 bodů z toho 1580 bodů povinných, 1576 bodů variabilních referent dopravy a přepravy (agent v PPS) odborný referent dopravy a přepravy (agent v PPS) celní zástupce ČD informátor železniční dopravy závorář s prodejem jízdenek hradlař-hláskař s prodejem jízdenek lanovkář vedoucí oddělení GŘ (přednosta RI) Strana 21 (celkem 26)

22 systémový specialista (vrchní inspektor) bezpečnostní pracovník vrátný hlídač nový nástup 4380 bodů - z toho 1580 bodů povinných, 2800 bodů variabilních. 51. Kategorie C 2880 bodů z toho 1250 bodů povinných, 1630 bodů variabilních osobní pokladník obchodník ČD centra nový nástup 3970 bodů - z toho 1250 bodů povinných, 2720 bodů variabilních. 52. Kategorie D 3156 bodů z toho 1580 bodů povinných, 1576 bodů variabilních specialista (zkoušky jakosti vlaků-o21gř ČD) referent jakosti a kvality (zkoušky jakosti vlaků-o21 GŘ ČD) kontrolor vozby komerční pracovník skladník přepravy strojvedoucí strojvedoucí s komerčním odbavením cestujících strojvedoucí v přípravě řidič motorových vozíků nový nástup 4704 bodů - z toho 1580 bodů povinných, 3124 bodů variabilních. 53. Kategorie SC 3720 bodů z toho 1860 bodů povinných, 1860 bodů variabilních vedoucí stevard SC Pendolino stevard SC Pendolino strojvedoucí SC Pendolino nový nástup 5100 bodů - z toho 1860 bodů povinných, 3240 bodů variabilních. Strana 22 (celkem 26)

23 KAPITOLA IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 54. Výjimky z tohoto předpisu uděluje generální ředitel ČD. 55. Změny v nárokovosti výstrojních součástí, systému jejich poskytování, nebo stanovení nového okruhu zaměstnanců, kterým je uložena povinnost nošení stejnokroje nebo akčního oděvu, lze upravit jenom vydáním změny k tomuto předpisu. 56. Změny a doplňky tohoto předpisu musí být předem projednány s příslušnými odborovými orgány a schváleny generálním ředitelem ČD. 57. Pracovní skupina pro posuzování OOPP a výstrojních součástí je složena z odborných zástupců zaměstnavatele z úseků KGŘ, KEN, KNDC, KNOD a z delegovaných zástupců příslušných odborových centrál (FV, FVČ, FS ČR, FŽ ČR, OSŽ, UŽZ). Pracovní skupina se schází dle potřeby, obvykle 1x za pololetí. Její náplní je mj. návrh, inovace, výběr, posouzení a schvalování výstrojních součástí a OOPP. 58. Účinnost tohoto předpisu je od Strana 23 (celkem 26)

24 ČÁST DRUHÁ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO OBJEDNÁVÁNÍ A DISTRIBUCI VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTÍ ZAMĚSTNANCŮM ČD DLE PŘEDPISU ČD OK 3 ZÁSILKOVÝM SYSTÉMEM 1. Distribuce výstrojních součástí vystrojovaných zaměstnanců ČD dle předpisu ČD Ok 3 se uskutečňuje zasláním výstrojních součástí službou ČD-Kurýr do stanice určení systému ČD-Kurýr, kterou uvede zaměstnanec v objednacím listu (příloha č. 4), tzv. zásilkový systém dle výběru z katalogu výstrojních součástí, který bude předán zaměstnanci a zaměstnanec si tento katalog ponechá. Pokud se jedná o objednání nestandardní velikosti výstrojní součásti, vydá pověřený zaměstnanec zaměstnanci s výstrojním nárokem formulář měřenku. 2. Objednání výstrojních součástí zásilkovým systémem probíhá prostřednictvím objednacího listu. Doklad je v elektronické podobě přístupný zaměstnanci pověřenému vystavením objednávkových dokladů organizační složky ČD po přihlášení do programu informační systém MTZ. 3. V případě, že systém je nepřístupný, bude objednací list vyplněn ručně a zaslán na Zásobovací centrum, které data zapracuje do systému a objednávku ve stanoveném termínu vyřídí. Při náhradním způsobu zaslání objednacího listu lze využít služební pošty. 4. Po dohledání osobních dat zaměstnance, ověření a doplnění údajů pro objednání výstrojních součástí je objednací list potvrzen a pověřený zaměstnanec organizační složky zadá objednávku do systému MTZ, který automaticky odečte bodovou hodnotu výstrojních součástí. Zaměstnanec obdrží kopii objednacího listu. 5. Zásobovací centrum potvrdí zaměstnanci pověřenému evidencí výstrojního nároku převzetí objednávky do systému a sdělí evidenční číslo objednacího listu. 6. Vyřízení objednávky provede Zásobovací centrum ve lhůtě do 30 kalendářních dnů. Zaměstnanec může učinit maximálně čtyři objednávky za jedno výstrojní období. Omezení se nevztahuje na objednávky dle části první, kapitoly II., oddílu II., bodu 42. V případě objednání nestandardní výstrojní součásti (měřenky) se vyřízení objednávky provede do 60 kalendářních dnů. V případě nového nástupu bude objednací list vyřízen přednostně. V případě nevyřízení celé objednávky z důvodu chybějícího sortimentu, bude zaměstnanec informován o této skutečnosti formou uvedení náhradního termínu dodání výstrojní součásti. Informace bude součástí zásilky. Příslušná organizační složka obdrží kopii dodacího listu. 7. Objednané výstrojní součásti zašle Zásobovací centrum prostřednictvím služby ČD- Kurýr do stanice určení, kterou zaměstnanec uvede v objednávce. Tato stanice určení musí být zařazena do Seznamu stanic systému ČD-Kurýr (Seznam stanic je v aktualizované podobě umístěn na internetových stránkách ČD na adrese: odkaz ČD-Kurýr v sekci Produkty). Součástí zásilky bude dodací Strana 24 (celkem 26)

25 list a reklamační list. Zaměstnanec bude o příchodu zásilky do stanice určení informován na telefonním čísle, které je povinen uvést v objednacím listu. Zaměstnanec je povinen si zásilku vyzvednout nejpozději do 30 dní od telefonického avíza. 8. Zaměstnanec si uschová dodací list a objednací list pro případ reklamace či výměny z důvodu např. nesprávné velikosti zaslané výstrojní součásti. Výměna výstrojních součástí je možná pouze v rozsahu velikostního sortimentu požadované součásti, výměna jedné výstrojní součásti za jinou není přípustná. Současně je nepřípustné měnit velikostní sortiment u ponožek bavlněných, pulovrů s dlouhými rukávy i bez rukávů a polokošil pracovních. 9. Při reklamaci či výměně zásilky (týká se všech případů, jak jakostní, tak velikostní reklamace) vyplní zaměstnanec reklamační list a spolu s dodacím listem zašle reklamované nebo vyměňované výstrojní součásti prostřednictvím služby ČD-Kurýr zpět na adresu Zásobovacího centra (dovozné hradí Zásobovací centrum). Zaměstnanec je povinen při podeji zásilky na pracovišti ČD-Kurýr vyplnit níže předepsané a označené náležitosti Přepravního listu kurýrní zásilky: stanici určení zaměstnanec vždy uvede stanici Praha hlavní nádraží, obsah zásilky zaměstnanec vždy uvede reklamace (výměna) výstrojních součástí + číslo dodacího listu adresu příjemce zaměstnanec vždy uvede adresu Zásobovacího centra, adresu odesílatele zaměstnanec uvede adresu svého bydliště, zároveň do kolonky odesílatele je zaměstnanec povinen uvést číslo (číslo Vnitropodnikové dohody o centrálním zúčtování dovozného), kontaktní spojení zaměstnanec uvede telefonní číslo. Při podeji zásilky bude zaměstnanci vrácen Prvopis Přepravní listu kurýrní zásilky (obrázek 1), který si zaměstnanec ponechá a zaměstnanec pracoviště ČD-Kurýr nalepí Nálepku Přepravního listu kurýrní zásilky na balík s reklamovaným či měněným zbožím. Strana 25 (celkem 26)

26 Obrázek 1 Přepravní list kurýrní zásilky Prvopis (platný od ) Obrázek 2 Přepravní list kurýrní zásilky Účetní a odběrný list (platný od ) 10. Při reklamaci či výměně musí být v zásilce přiložen reklamační a výměnný list spolu s dodacím nebo opravným listem, kterým bylo toto zboží dodáno, s udáním důvodu reklamace či výměny a příslušná výstrojní součást. Vyřízení oprávněné reklamace nebo výměna bude provedena Zásobovacím centrem neprodleně. Zboží určené na výměnu je nutné zaslat zpět na adresu Zásobovacího centra, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od data potvrzení o odběru zásilky příslušným zaměstnancem (označená část obrázku 2). Strana 26 (celkem 26)

27 ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství ODBOR ZÁSOBOVÁNÍ A ODBYTU č.j.: /2007-O8 Změna č. 2 Opatření GŘ ČD, a.s., k poskytování příspěvku na údržbu výstrojních součástí V návaznosti na změnu č. 4 předpisu ČD Ok3 (č.j.: /2007-O7), v rámci které byla do předpisu zařazena nová kategorie SC (pro doprovod vlaků osobní dopravy vyšší kvality provozovaný jednotkami 680 na všech tratích), dochází současně k zařazení této kategorie i do Příspěvku na údržbu výstrojních součástí. Příspěvek na údržbu je poskytován hodinovou sazbou (za skutečně odpracované hodiny, včetně výkonu povolání profese pracovník dozoru) a je stanoven následovně: Kategorie A 0,72 Kč/hod Kategorie B 0,57 Kč/hod Kategorie C 0,43 Kč/hod Kategorie D 0,57 Kč/hod Kategorie SC 0,72 Kč/hod. Účinnost tohoto opatření je od Dnem účinnosti této změny pozbývá platnosti Opatření GŘ ČD, a.s., poskytování příspěvku na údržbu výstrojních součástí (č. j.: /2007-O8).

28 - Příloha č. 1 List výstrojního přídělu pro zaměstnance s pracovním poměrem s kratší pracovní dobou: Jméno a příjmení Podpis pověřeného zaměstnace OS Osobní číslo: Podpis zaměstnance: Razítko org. složky ČD Funkce (pracovní činnost) zaměstnance; číslo KZAM Doba platnosti LVP od do 2 Evidenční číslo OS ČD Adresa OS ČD Kategorie (A,B, C, SC): Číslo služebního průkazu ČD: Datum vystavení LVP Stejnokrojové součásti Výstrojní body Povinná či variabilní součást Výstrojní období roku Přidělené součásti * Stanovené množství na rok Stejnokrojové součásti Výstrojní body Povinná či variabilní součást Přidělené součásti * Stanovené množství na rok Čepice červená ČD 180 P Kalhoty stejnokrojové letní ČD pánské 350 V Čepice dámská letuška 180 P Obuv stejnokrojová letní dámská 600 V Čepice modrá ČD 180 P Obuv stejnokrojová letní pánská 600 V Kabát stejnokrojový 3/4 dámský 1000 P Obuv pracovní kotníčková dámská 700 V Kabát stejnokrojový 3/4 pánský 1000 P Obuv pracovní kotníčková pánská 700 V Kalhoty stejnokrojové ČD dámské 350 P Obuv pracovní 3/4 pánská 700 V Kalhoty stejnokrojové ČD pánské 350 P Obuv pracovní 3/4 dámská 700 V Sukně stejnokrojová zimní 300 P Obuv stejnokrojová zimní dámská 600 V Sako stejnokrojové ČD dámské 700 P Obuv stejnokrojová zimní pánská 600 V Sako stejnokrojové ČD pánské 700 P Kroužek na šátek ČD 20 V Košile bílá dlouhý rukáv dámská 200 P Rukavice vycházkové pánské 300 V Košile bílá dlouhý rukáv pánská 200 P Rukavice vycházkové dámské 300 V Košile bílá krátký rukáv dámská 200 P Ponožky bavlněné 30 V Košile bílá krátký rukáv pánská 200 P Ponožky bavlněné zimní 30 V Košile modrá dlouhý rukáv dámská 200 P Pulovr bez rukávu 150 V Košile modrá dlouhý rukáv pánská 200 P Pulovr dlouhý rukáv 200 V Košile modrá krátký rukáv dámská 200 P Pulovr bez rukávu SC dámský 150 V Košile modrá krátký rukáv pánská 200 P Pulovr bez rukávu SC pánský 150 V Kabát SC Pendolino dámský 1000 P Spona na kravatu ČD dámská 50 V Kabát SC Pendolino pánský 1000 P Spona na kravatu ČD pánská 50 V Košile bílá dlouhý rukáv SC Pendolino pánská 200 P Šála ČD 100 V Halenka bílá dlouhý rukáv SC Pendolino dámská 200 P Šála SC Pendolino 100 V Čepice zimní dámská ČD 180 V Šátek ČD 140 V Čepice zimní pánská ČD 180 V Šátek SC Pendolino 140 V Podbradník k čepici modré ČD světle modré 10 V Vázanka ČD 140 V Bundokošile modrá krátký rukáv s ČD dámská 200 V Vázanka EC 140 V

29 - Příloha č. 1 Bundokošile modrá krátký rukáv ČD pánská 200 V Vázanka IC 140 V Sukně stejnokrojová letní 300 V Kravata SC Pendolino 140 V Kalhoty stejnokrojové letní ČD dámské 350 V Celkem přidělené povinné body na výstrojní období Celkem přidělené variabilní body na výstrojní období Celkově přidělené body na výstrojní období *) Zaškrtnou součásti s nárokem List výstrojního přídělu pro zaměstnance s pracovním poměrem s kratší pracovní dobou: Jméno a příjmení Podpis pověřeného zaměstnace OS Osobní číslo: Adresa OS ČD Funkce (pracovní činnost) zaměstnance; číslo KZAM Podpis zaměstnance: Doba platnosti LVP od do 2 Evidenční číslo OS ČD Kategorie D Číslo služebního průkazu ČD: Razítko org. složky ČD Datum vystavení LVP Akční výstrojní součásti Výstrojní body Povinná či variabilní součást Výstrojní období roku Přidělené součásti * Stanovené množství na rok Doba životnosti (měsíce) Parker pracovní zimní dámský 1000 P 36 Parker pracovní zimní pánský 1000 P 36 Čepice letní ČD 180 P 24 Kalhoty pracovní letní dámské 350 P 12 Kalhoty pracovní letní pánské 350 P 12 Polokošile pracovní s dlouhým rukávem dámská 200 P 6 Polokošile pracovní s dlouhým rukávem pánská 200 P 6 Polokošile pracovní s krátkým rukávem dámská 200 P 6 Polokošile pracovní s krátkým rukávem pánská 200 P 6 Kalhoty pracovní letní s laclem dámské 350 V 12 Kalhoty pracovní letní s laclem pánské 350 V 12 Kalhoty pracovní zimní dámské 350 V 24 Kalhoty pracovní zimní pánské 350 V 24 Kalhoty pracovní zimní s laclem dámské 350 V 24 Kalhoty pracovní zimní s laclem pánské 350 V 24 Obuv pracovní 3/4 zimní dámská 700 V 24 Obuv pracovní 3/4 zimní pánská 700 V 24

30 - Příloha č. 1 Obuv pracovní kotníčková dámská 700 V 12 Obuv pracovní kotníčková pánská 700 V 12 Obuv pracovní letní - sandál 700 V 36 Bunda pracovní vzor 2001 dámská 1000 V 36 Bunda pracovní vzor 2001 pánská 1000 V 36 Čepice zimní pánská ČD 180 V 24 Čepice zimní dámská ČD 180 V 24 Ponožky bavlněné 30 V 2 Ponožky bavlněné zimní 30 V 2 Pulovr bez rukávu 150 V 36 Pulovr dlouhý rukáv 200 V 36 Šála ČD 100 V 36 Celkem přidělené povinné body na výstrojní období *) Zaškrtnou součásti s nárokem Celkem přidělené variabilní body na výstrojní období Celkově přidělené body na výstrojní období

31 - Příloha č. 2 Evidenční list výstrojního nároku na odběr výstrojních součástí ČD číslo: Razítko org. jednotky ČD (OJ ČD) Prohlášení zaměstnance: Jméno a příjmení zaměstnance : Datum narození zaměstnance: 1. Funkce (pracovní činnost) zaměstnance a číslo KZAM Evidenční číslo OJ:... Byl jsem seznámen s přiděleným počtem výstrojních bodů (s přidělenými výstrojními součástmi**). Jsem si vědom povinnosti vyrovnání zůstatkové hodnoty výstrojních součástí dle předpisu ČD Ok od - do : Datum nároku: 4. Stanovená roční pracovní doba: 5. Skutečně odpracovaná doba za rok: 6. Nárok výstrojních bodů dle kategorie A / B / C / SC / D * 7. Krácení počtu výstrojních bodů: 8. Zvýšení počtu výstrojních bodů: (práce přesčas nebo činnost mimo hlavní pracovní poměr) 9. Převod výstrojních bodů z předchozího výstrojního období 10. Počet přidělených výstrojních bodů celkem: z toho povinných a variabilních (P/V) ( / ) ( / ) ( / ) 11. Číslo vystaveného LVP pro pracovní poměr na kratší pracovní dobu: * 12. Přijal (podpis) 13. Datum vystavení LVP: 14. Za správnost výpočtu výstrojních bodů (jméno a podpis odpov. zam. ČD ) Výstrojní součásti se stávají majetkem zaměstnance po uplynutí doby životnosti součástí (viz.příloha č.3). Zaměstnanec uhradí zůstatkovou hodnotu výstrojních součástí pokud neuplynula jejich doba životnosti. K vyrovnání nedochází pokud výstrojní nárok zanikl výpovědí pracovního poměru dle 52 písm. a) až e) zákoníku práce č. 262/2006. Dále viz předpis ČD Ok3 body 25, 26, 27.. vlastnoruční podpis zaměstnance podpis pověřeného zaměstnance OS *) Nehodící se škrtněte

32 - Příloha č Záznam o přeložení zaměstnace k jiné OS ČD **) V případě jmenovitě přidělených výstrojních součástí

33 - Příloha č. 3 Kategorie zaměstnanců Stejnokrojové součásti Kategorie Kategorie Kategorie A B C Doba Doba Doba životnosti životnosti životnosti (počet měsíců) (počet měsíců) (počet měsíců) Bodová hodnota Bundokošile modrá krátký rukáv s logem ČD dámská Bundokošile modrá krátký rukáv s logem ČD pánská Čepice červená ČD Čepice dámská - letuška Čepice modrá ČD Čepice zimní pánská ČD Čepice zimní dámská ČD Kabát stejnokrojový 3/4 dámský Kabát stejnokrojový 3/4 pánský Kalhoty stejnokrojové letní ČD dámské Kalhoty stejnokrojové letní ČD pánské Kalhoty stejnokrojové ČD dámské Kalhoty stejnokrojové ČD pánské Košile bílá dlouhý rukáv dámská Košile bílá dlouhý rukáv pánská Košile bílá krátký rukáv dámská Košile bílá krátký rukáv pánská Košile modrá dlouhý rukáv dámská Košile modrá dlouhý rukáv pánská Košile modrá krátký rukáv dámská Košile modrá krátký rukáv pánská Kroužek na šátek ČD Obuv stejnokrojová letní dámská Obuv stejnokrojová letní pánská Obuv pracovní kotníčková pásnká Obuv pracovní kotníčková dámská Obuv pracovní 3/4 zimní dámská Obuv pracovní 3/4 zimní pánská Obuv stejnokrojová zimní dámská Obuv stejnokrojová zimní pánská Podbradník k čepici modré ČD - světle modrý Ponožky bavlněné Ponožky bavlněné zimní Rukavice vycházkové pánské Rukavice vycházkové dámské Pulovr bez rukávu Pulovr dlouhý rukáv Sako stejnokrojové ČD dámské Sako stejnokrojové ČD pánské Spona na kravatu ČD dámská Spona na kravatu ČD pánská Sukně stejnokrojová letní Sukně stejnokrojová zimní Šála ČD Šátek ČD Vázanka ČD Vázanka EC Vázanka IC

34 - Příloha č. 3

35 - Příloha č. 3 Kategorie zaměstnanců Kategorie D Součásti akčního oděvu Doba životnosti (počet měsíců) Bodová hodnota Bunda pracovní vzor 2001 dámská Bunda pracovní vzor 2001 pánská Čepice letní ČD Čepice zimní pánská ČD Čepice zimní dámská ČD Kalhoty pracovní letní dámské Kalhoty pracovní letní pánské Kalhoty pracovní letní s laclem dámské Kalhoty pracovní letní s laclem pánské Kalhoty pracovní zimní dámské Kalhoty pracovní zimní pánské Kalhoty pracovní zimní s laclem dámské Kalhoty pracovní zimní s laclem pánské Obuv pracovní 3/4 zimní dámská Obuv pracovní 3/4 zimní pánská Obuv pracovní kotníčková dámská Obuv pracovní kotníčková pánská Obuv sandál Parker pracovní zimní dámský Parker pracovní zimní pánský Polokošile pracovní s dlouhým rukávem dámská Polokošile pracovní s dlouhým rukávem pánská Polokošile pracovní s krátkým rukávem dámská Polokošile pracovní s krátkým rukávem pánská Ponožky bavlněné 2 30 Ponožky bavlněné zimní 2 30 Pulovr bez rukávu Pulovr dlouhý rukáv Šála

Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah, a. s. Dne 11.2.2011 č.j.: 59 700/2010-O8

Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah, a. s. Dne 11.2.2011 č.j.: 59 700/2010-O8 České dráhy, a. s. ČD Ok 3 PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a. s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah, a. s. Dne 11.2.2011 č.j.: 59 700/2010-O8 Ing. Petr ŽALUDA Předseda

Více

České dráhy, a.s. ČD OK 3. Předpis. o stejnokroji zaměstnanců Českých drah, a.s. Úroveň přístupu B4, C

České dráhy, a.s. ČD OK 3. Předpis. o stejnokroji zaměstnanců Českých drah, a.s. Úroveň přístupu B4, C České dráhy, a.s. ČD OK 3 Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah, a.s. Úroveň přístupu B4, C České dráhy, a.s. ČD OK 3 Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah, a.s. Schváleno rozhodnutím

Více

SŽDC Bp8. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SŽDC Bp8. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Bp8 Předpis pro poskytování výstrojních součástek, osobních ochranných pracovních a jiných prostředků zaměstnancům

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SMĚRNICE 6-203-0 Zásady přidělování a používání stejnokrojů Účinnost od:. února 204 Závaznost: všechny útvary DP Zrušuje se: Směrnice 6-203-00 Zpracovatel: 0020 - Zdeněk Štěrba Spolupracující útvary: 400400

Více

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH . ČESKÉ DRÁHY Generální ředitelství ČD M 14 PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 9.1. 2003

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

97/2008 Sb. VYHLÁŠKA

97/2008 Sb. VYHLÁŠKA 97/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2008 o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu

Více

KATALOG STEJNOKROJOVÝCH SOUČÁSTÍ A AKČNÍCH ODĚVŮ ČESKÝCH DRAH

KATALOG STEJNOKROJOVÝCH SOUČÁSTÍ A AKČNÍCH ODĚVŮ ČESKÝCH DRAH KATALOG STEJNOKROJOVÝCH SOUČÁSTÍ A AKČNÍCH ODĚVŮ ČESKÝCH DRAH Určeno pouze pro služební potřebu Vydaly České dráhy, a.s. 2008 Zásady pro poskytování, nošení a distribuci stejnokrojových součástí zaměstnancům

Více

KATALOG STEJNOKROJOVÝCH SOUČÁSTÍ A AKČNÍCH ODĚVŮ ČESKÝCH DRAH

KATALOG STEJNOKROJOVÝCH SOUČÁSTÍ A AKČNÍCH ODĚVŮ ČESKÝCH DRAH KATALOG STEJNOKROJOVÝCH SOUČÁSTÍ A AKČNÍCH ODĚVŮ ČESKÝCH DRAH Určeno pouze pro služební potřebu Vydaly České dráhy, a.s. 2008 Zásady pro poskytování, nošení a distribuci stejnokrojových součástí zaměstnancům

Více

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C Č.j. : 58 772/2013-O10 Směrnice o cestovních náhradách Úroveň přístupu C 1 Obsah Kapitola I Úvodní ustanovení 7 Kapitola II Náhrady při pracovních cestách na území ČR.8 Kapitola III Cestovní náhrady při

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Č.j.: 2015/124152/CNB/420 Písemná zpráva zadavatele VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a jednotného pracovního oblečení (část III. veřejné zakázky)

Více

S T E J N O K R O J O V Ý P Ř E D P I S Č H J

S T E J N O K R O J O V Ý P Ř E D P I S Č H J S T E J N O K R O J O V Ý P Ř E D P I S Č H J I. Úvodní ustanovení Prezidium ČHJ v souladu s ustanovením čl. 13 Stanov ČHJ vydává Stejnokrojový předpis České hasičské jednoty. Tento předpis se vydává za

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdc ů ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničá řů ČR Cech strojvůdc ů ČR

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 18 a 40 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném. zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru):

Ministerstvo vnitra stanoví podle 18 a 40 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném. zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru): Strana 5522 407 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2015, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru České dráhy ČD S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru Schváleno rozhodnutím GŘ ČD Dne 11.6.2001 č.j.: 60 586/2000 Účinnost od 1.

Více

Vnitřní řád Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci

Vnitřní řád Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci Vnitřní řád Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci A. Organizační řád Čl. 1) Úvodní ustanovení Sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH ) je jednou z organizačních jednotek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 28. května 2013,

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 28. května 2013, 49 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 28. května 2013, kterým se mění normativní výnos Ministerstva obrany č. 12/2012 Věstníku o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval/a: Datum vystavení: Schválil: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ školní rok 2015/2016 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Ing. Jiří Štindl,

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Jaroslava Schovancová, vedoucí oddělení hospodářské správy a logistiky

Jaroslava Schovancová, vedoucí oddělení hospodářské správy a logistiky Rámcová kupní smlouva - oopp PíCHA Safety,s.r.o. Rámcová kupní smlouva "Dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek a výstroje" uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s výsledky zjednodušeného

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Ředitelům, vrchním přednostům a manažerům OPT Olomouc, CIS Brno,

Více

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ VÝPIS ČLÁNKŮ

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ VÝPIS ČLÁNKŮ České dráhy, a.s. ČD OK 2 PŘÍLOHA 1 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ VÝPIS ČLÁNKŮ OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ OSNOVA VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ V KABINETU BEZPEČNOSTI PRÁCE... 5 Kapitola I Provozní

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

II. Zkušební a organizační řád

II. Zkušební a organizační řád Vnitřní předpis Domu techniky Pardubice spol. s r.o. II. Zkušební a organizační řád pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

88/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. ze dne 4. dubna 1996, kterou se provádí zákon o obecní policii

88/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. ze dne 4. dubna 1996, kterou se provádí zákon o obecní policii 88/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 4. dubna 1996, kterou se provádí zákon o obecní policii 1-7 ODDÍL PRVNÍ ODBORNÉ PŘEDPOKLADY A ZPŮSOB JEJICH OVĚŘOVÁNÍ 1 Odborné předpoklady 2 Přihláška ke

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Rada Města Klecany schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

4 Používání stejnokroje s funkčním a označením ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ STEJNOKROJE... 3

4 Používání stejnokroje s funkčním a označením ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ STEJNOKROJE... 3 Účel Používání jednotného oděvu (stejnokroje) tvoří důležitou součást kvality vnitřní komunikace i prezentace DP na veřejnosti a je jedním z ukazatelů standardů kvality služeb poskytovaných občanům. Tato

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti.

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti. INSTRUKCE PRO STK č. 12/215 Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly Tato instrukce je vydána z důvodu

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j.

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j. ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A O B S L U H O V A C Í H O Ř Á D U pro závorářské stanoviště Účinnost od 21.06.2004...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j. 245 / 04-11/2

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Rozhodčí A / kata i kumite/ Rozhodčí B / kata i kumite / Rozhodčí A kumite - Soudce A kata Rozhodčí B kumite - Soudce B kata Regionální rozhodčí

Rozhodčí A / kata i kumite/ Rozhodčí B / kata i kumite / Rozhodčí A kumite - Soudce A kata Rozhodčí B kumite - Soudce B kata Regionální rozhodčí A. Statut Komise Směrnice Komise rozhodčích ČSKe č.2/2005 1.Statut Komise rozhodčích je stanoven Směrnicí ČSKe č.05/2005 B. Pravomoci a rozhodování 1. Komise rozhodčích řídí činnost rozhodčích ČSKe, provádí

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk, IČ: 00851167, DIČ: CZ00851167, zastoupená ředitelkou Mgr. Irenou Jonovou (dále

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 138 Rozeslána dne 8. listopadu 2013 Cena Kč 36, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 138 Rozeslána dne 8. listopadu 2013 Cena Kč 36, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 138 Rozeslána dne 8. listopadu 2013 Cena Kč 36, O B S A H : 349. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 48, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 8 odst.3 v návaznosti na 6 zákona č. 37/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 12. března 2012 o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos)

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz

1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz 1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz KUPNí SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku Článek 1 SMLUVNí

Více

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 894, 405 02 Děčín IV 3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE Účinnost změny č. 3 od: 1. 7. 2006 Změna se týká:

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Obrazová příloha. Stejnokrojového předpisu SH ČMS

Obrazová příloha. Stejnokrojového předpisu SH ČMS Obrazová příloha Stejnokrojového předpisu SH ČMS 23 Vycházkový stejnokroj pro muže a mladé hasiče od 15. let tmavomodrý vzor SH ČMS. Sako pánské SH ČMS tmavomodré barvy Košile bílé (světlemodré) barvy

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 48, 533 54 Rybitví vyzývá k podání nabídky na výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodávka ochranného pracovního oblečení a ochranných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Praní a čištění prádla pro rok 2015-2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Praní a čištění prádla pro rok 2015-2016 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Strana 2266 Sbírka zákonů č. 201 / 2010 Částka 67 201 NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

Pracovní řád Národního památkového ústavu

Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národní památkový ústav podle 82 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává pracovní řád, ve kterém rozvádí některá ustanovení

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ České dráhy Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ Platí od 13. prosince 2009 Schváleno řediteli

Více

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2012/2013 Níže

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 15.12.2015 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Obecně závazná vyhláška č. 9/2004. o městské policii

Obecně závazná vyhláška č. 9/2004. o městské policii Obecně závazná vyhláška č. 9/2004 o městské policii Zastupitelstvo města Vsetín se v souladu s 84, odst. 2, pís. i) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 14.9.2004 vydat tuto

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky. O městské policii - č. 8/2003

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky. O městské policii - č. 8/2003 Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O městské policii - č. 8/2003 Zastupitelstvo Města Roztoky se usneslo dne 12.11.2003 vydat podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb.

Více

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY,

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách (platí od 1. 7. 2012) HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, Součástí posudkové péče je posuzování

Více

Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky I. OBJEDNÁVÁNÍ A REALIZACE OBJEDNÁVEK 1. ISOROC POLSKA S.A. se sídlem v Nidzici (dále jen ISOROC ) prodává své výrobky obchodním partnerům na základě objednávky podané Objednavatelem a potvrzené firmou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé Rozdělení oděvů Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé MUŽSKÝ ODĚV Pánský oděv Dorostový chlapecký oděv ODĚV ŽENSKÝ ODĚV Dámský oděv Dorostový dívčí oděv

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., účinné od 1. 1. 2011 č. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání

Více

III. Doba plnění. IV. Cena plnění

III. Doba plnění. IV. Cena plnění Úřad vlády České republiky ev. č. 15/268-0 SMLOUVA o zajištění služeb čistírny uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

Smlouva o zabezpečení vybraných výkonů v nočních vlacích

Smlouva o zabezpečení vybraných výkonů v nočních vlacích Smlouva o zabezpečení vybraných výkonů v nočních vlacích uzavřená mezi smluvními stranami: České dráhy, a.s. Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Označení v obchodním rejstříku: Městský soud

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF ) zveřejňuje dle 11c

Více

S - 127/2007. Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku. VÍTKOVICE, a.s. Gestor normy: 014.2, tel.6974. Ing. Jan Světlík, v. r. předseda představenstva

S - 127/2007. Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku. VÍTKOVICE, a.s. Gestor normy: 014.2, tel.6974. Ing. Jan Světlík, v. r. předseda představenstva VÍTKOVICE, a.s. S - 127/2007 Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku Gestor normy: 014.2, tel.6974 Ing. Jan Světlík, v. r.. předseda představenstva Mgr. Pavel Filipčík, v. r.. člen představenstva i ve funkci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Písemná zpráva zadavatele podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2015-16

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2015-16 2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2015-16 Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více