ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky platný od 1. září Ing. Bohumír Jelínek OA a JŠ Jihlava

2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky platný od 1. září 2011 Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky při OA a JŠ Jihlava V Jihlavě Ing. Bohumír Jelínek ředitel školy - 1 -

3 Předkladatel: Název školy: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Adresa: nám. Svobody 127/1 Právní forma: IČO: IZO: Ředitel: Kontakt: příspěvková organizace Ing. Bohumír Jelínek Telefon: Koordinátor ŠVP: Kontakt: Webové stránky: Mgr. Pavel Vlček Zřizovatel: Název: Adresa: Kontakt: Kraj Vysočina Žižkova 57, , Jihlava Mgr. Miroslav Pech Platnost dokumentu: od 1. září 2011 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Organizační forma: jazykový kurz ANJ Personální a materiální podmínky realizace ŠVP: Uvedeny u ŠVP OA a JŠ Jihlava Forma studia: denní L. S. V Jihlavě Ing. Bohumír Jelínek ředitel školy - 2 -

4 Obsah 1. Charakteristika školy Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Projekty... 4 Projekt Učíme interaktivně Projekt Certifikace v anglickém jazyce na ZŠ a SŠ Kraje Vysočina Projekt Comenius partnerství škol COM-MP Charakteristika ŠVP Zaměření školy Organizace přijímacího řízení Organizace jazykových zkoušek Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie Učební plán Tabulka učebního plánu Popis učebního plánu Učební osnovy Přípravný kurz ke SJZ základní / mezinárodní zkoušce C&G Anglický jazyk Jednoletý pomaturitní kurz ANJ s denní výukou Poznámky k učebním osnovám Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení Autoevaluace školy

5 1. Charakteristika školy 1.1 Velikost školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina. Škola sdružuje obchodní akademii, jejíž kapacita je 460 žáků, a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, jejíž kapacita je 60 žáků. 1.2 Vybavení školy Budova školy se nachází na nám. Svobody 1, blízko centra města. Dostupnost školy je dobrá, cca 10 minut od školy se nachází autobusové nádraží. V budově se nachází: 6 učeben výpočetní techniky vybavených dataprojektorem 4 jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem a dataprojektorem 1 učebna zbožíznalství s dataprojektorem 1 učebna s interaktivní tabulí 1 odborná učebna FIF 1 žákovská knihovna se studovnou a možností přístupu na Internet 1.3 Charakteristika pedagogického sboru Vysoká odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru. Na JŠ působí pedagogové, kteří jsou plně aprobovaní a kvalifikovaní. Pedagogové jsou pravidelně v komisích pro různá kola soutěží v cizích jazycích. Působí také jako školitelé hodnotitelů písemných prací nové maturity. 1.4 Projekty Aktuálně realizované jazykové projekty se ve značné míře dotýkají i žáků JŠ : Německý jazyk: Partnerství příhraničních škol společný projekt s BHAK/BHAS Zwettl (Rakousko) Časově neomezený projekt výměnné pobyty, návštěvy škol, 2 společné projekty pod ESF, sportovní dny Anglický jazyk, francouzský jazyk: ESF / OPVK oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Projekt Učíme interaktivně Do výuky v jazykové škole i obchodní akademii se promítá účast na tomto projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím vyučujících ANJ a FRJ, kteří se aktivně podílí na tvorbě republikové databáze výukových klipů pro práci na interaktivní tabuli. Jejich příspěvky jsou automaticky využívány v denním studiu jazyků

6 Projekt Certifikace v anglickém jazyce na ZŠ a SŠ Kraje Vysočina Projekt pod hlavičkou OPVK, za finanční spoluúčasti ESF, byl iniciován naší školou pro zkušenost s vedením mezinárodních zkoušek City&Guilds pro region Vysočina. Škola se jej od podzimu 2009 účastnila opět partnersky (vedoucí instituce byla Vysočina Education Jihlava). Během práce na projektu jsme poskytovali metodickou pomoc partnerským ZŠ a SŠ, zpracovávali vzorové testy pro mezinárodní zkoušky a ukládali je do internetového portálu MOODLE, tak aby byly dostupné pro přípravu žáků a studentů na závěrečné testování. V průběhu února až června jsme vytvořili manuál k vedení přípravných kurzů a otestovali 330 kandidátů mezinárodní zkoušky, z nichž většina obdržela závěrečné certifikáty od KÚ Vysočina. Tyto je opravňují k vykonání skutečné zkoušky se slevou v naší instituci. Portál Moodle je nyní k dispozici zájemcům o vykonání mezinárodní zkoušky z řad studentů OA a JŠ a je využíván učiteli v denní praxi školy. Projekt Comenius partnerství škol COM-MP V návaznosti na úspěchy minulých 5 let a zkušenosti s projekty Comenius, a to i z hlediska hlavního koordinátora projektu ( ), byly zástupci OA (iniciátor), Španělska, Slovinska a Lotyšska vytvořeny základy a podána přihláška projektu s názvem Volný čas pod mikroskopem, jehož náplní bude průzkum a porovnání volnočasových aktivit středoškoláků v různých částech Evropy. K partnerství v projektu se dodatečně přihlásily a zavázaly i školy z Itálie a Turecka. Evropská komise projekt schválila s datem počátku k 1. září 2011 a Obchodní akademie se opět stala hlavním koordinátorem. Dílčí výsledky projektu a jeho výstupy se v různých alternativách již tradičně zapojí do výuky OA a JŠ Jihlava

7 2. Charakteristika ŠVP 2.1 Zaměření školy Jazyková škola umožňuje jazykové vzdělávání pro zájemce v místě a regionu. Na rozdíl od jiných vzdělávacích institucí, které nabízí jazykové vzdělávání ve městě, je oprávněna konat státní jazykové zkoušky a mezinárodní jazykové zkoušky C&G. Jsme zařazeni do sítě institucí, které mohou konat také zkoušku v úrovni A1 z češtiny pro trvalý pobyt cizinců na území ČR. Škola nabízí velmi kvalitní zázemí, výborné lektory a moderní techniku pro výuku cizích jazyků. Spolupracujeme s některými jazykovými, základními a středními školami v regionu Vysočina. Škola nabízí jazykové kurzy cizích jazyků v souladu s vyhláškou č. 33/2005 Sb. s převážným zaměřením na přípravné studium k různým typům zkoušek. Každý rok zpravidla otevíráme jednoletý pomaturitní kurz cizích jazyků s denní výukou pro anglický a německý jazyk zakončený státní či mezinárodní (ANJ) zkouškou. Nabídka kurzů pro veřejnost je každý rok aktualizovaná podle zájmu a uváděna na webových stránkách školy. Nejčastěji otevírané kurzy s vysokou úspěšností kandidátů u jazykových zkoušek jsou tradičně zaměřeny na anglický jazyk. 2.2 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení pro jednoletý pomaturitní kurz s denní výukou ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku, uhradí poplatek za vstupní přijímací pohovor a tento pohovor absolvují. Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři školy nebo vytisknout z webových stránek jazykové školy. Žák obdrží Rozhodnutí o přijetí a informace a podmínky studia v kurzu (Dodatek školního řádu pro JŠ). V informacích jsou stanoveny i zásady pro úhradu kurzovného. Na webových stránkách školy se nachází přijímací schéma pro přijímání nestandardního počtu uchazečů o studium. Kurzy pro veřejnost uchazeč je přijat na základě vyplněné přihlášky do příslušného kurzu a zaplacení kurzovného. Podmínky pro otevření kurzu a další nezbytné informace lze nalézt na internetových stránkách školy. 2.3 Organizace jazykových zkoušek Státní základní jazyková zkouška B2 Škola nabízí možnost složit státní základní jazykovou zkoušku pro anglický a německý jazyk úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Státní jazykové zkoušky se konají zpravidla v období jarním a podzimním, MŠMT stanovuje přesné termíny konání zkoušek. Skládají se z části písemné a ústní. Škola na webových stránkách zveřejňuje termíny konání zkoušek, termín pro odevzdání přihlášky v jarním i podzimním termínu a její aktuální cenu (www.oa-ji.cz). Podmínkou připuštění ke státní zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předložení dokladu o zaplacení aktuální úplaty za písemnou část zkoušky, pravidla jsou uvedena na webových stránkách školy. Uchazeč, který při písemné části nevyhověl, nemůže konat ústní část jazykové zkoušky a je mu navrácena úplata za konání této části

8 Termíny pro ústní část jsou sdělovány při konání části písemné a aktuálně vyvěšeny na webových stránkách školy. Při konání obou částí zkoušky uchazeč komisi předloží průkaz totožnosti. Po úspěšném vykonání státní základní jazykové zkoušky uchazeč obdrží vysvědčení o složení zkoušky. Mezinárodní jazykové zkoušky City&Guilds (IESOL, ISESOL, EBC, SETB) Od roku 2006 je škola regionálním zkušebním centrem pro mezinárodní zkoušky z obecné a obchodní angličtiny City&Guilds, London Institute. Na základě akreditace je oprávněna, dle vlastního uvážení, vyhlašovat zkušební termíny a podmínky konání těchto zkoušek. Zkoušky se provádí odděleně (písemná a ústní část) v úrovních A1 C 2 SERRJ. Možné jsou i kombinace úrovní. Zkoušky z obchodní angličtiny jsou pouze písemné. Vyhodnocování testů a nahrávek zkušebních dialogů provádí centrála v Londýně, úspěšní kandidáti obdrží mezinárodní certifikát za každou splněnou část zkoušky. Způsoby přihlášení, přihlášku, obsah a pravidla zkoušek a aktuální ceník lze nalézt na Zkoušky A1 z českého jazyka pro cizince za účelem získání trvalého pobytu Tento typ zkoušek je řízen celostátně MV a MŠMT a ve střediscích zařazených do sítě zkušebních míst probíhá pravidelně ve středy (první termín) a soboty (opravný termín). Zkouška v úrovni A1 SERRJ má písemnou a ústní část. Kandidát, který nesplní kritéria části písemné, nepostupuje ke zkoušce ústní. Počet oprav není limitován, konají se však, oproti prvnímu termínu, za úplatu. Úspěšní cizinci obdrží Osvědčení o znalosti jazyka v úrovni požadované pro udělení trvalého pobytu na území ČR. Obsah a pravidla vykonání zkoušky lze nalézt na 2.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola má bezbariérový přístup pro uchazeče na vozíku, můžeme nabídnout výuku v běžných prostorách a kurzech organizovaných v budově OA a JŠ Jihlava. Žákům s lehčím typem zdravotního postižení je možné sestavit individuální vzdělávací plán a volit vhodné speciální metody práce a techniky. 2.5 Výchovné a vzdělávací strategie Úkolem výchovně vzdělávacího procesu v oblasti jazykového vzdělávání na naší škole je rozvíjet některé klíčové kompetence žáků s ohledem předešlou úroveň, získanou po dobu primárního a středoškolského vzdělávání. Cesta k úspěchu je vymezena kombinací různých metod a forem výuky frontální, skupinová, samostatná práce či kombinace uvedených metod. Na základě individuální zkušenosti ve výuce cizího jazyka záleží pak na každém pedagogovi, jaké formy výuky zařadí v různých etapách vzdělávání v jednotlivých kurzech s přihlédnutím ke schopnostem žáků. Ze široké nabídky kurzů si žák může zvolit takový, který bude co nejlépe odpovídat jeho možnostem, schopnostem a osobním potřebám

9 Klíčové kompetence: a) Kompetence k učení Učitel vede žáky k tomu, aby: - ovládali různé techniky učení cizího jazyka, a to jak slovní zásoby, tak gramatických jevů, - pracovali s textem a vyhledávali a zpracovávali informace v textu obsažené, - logicky analyzovali, třídili a systematizovali nové poznatky, - sobě při mluveném projevu pořizovali poznámky, - využívali ke svému učení různé informační zdroje, - sledovali nová vydání slovníků, encyklopedií a zásadních jazykových příruček, - pracovali s dalšími zdroji informací knihy, časopisy, denní tisk, internet, film a televize. b) Kompetence komunikativní Učitel - vybízí žáky k aktivní účasti v diskusích, aby formulovali a obhajovali své názory a respektovali názory druhých, - vybízí žáky, aby se vyjadřovali přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovali v souladu s pravidly daného kulturního prostředí, - zařazuje do výuky situace pro komunikaci po telefonu, internetu, psaní soukromých i obchodních dopisů, - navozuje ve výuce situace z veřejného a společenského života a vede žáky k získání jistoty a jazykové přesnosti při jejich řešení v mluveném i písemném projevu. c) Kompetence občanská Učitel vede žáky k tomu, aby - jednali iniciativně jak ve vlastním, tak i ve veřejném zájmu, - jednali v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, - sobě v rámci multikulturního soužití uvědomovali vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a tolerovali právo na vlastní identity jiných národů a národnostních menšin, - se zajímali o politické a společenské děni u nás a ve světě. d) Kompetence sociokulturní Učitel - dle možnosti do výuky přenáší aktuální problémy společnosti, žáky vybízí k diskusi, k projevení vlastního názoru a obhájení svého stanoviska, - vede žáky k sebekritice, vyhodnocení dosažených výsledků, - zapojuje žáky do skupinové práce, nenásilně ho vede k dělbě práce v týmu a přijímání zodpovědnosti za svou práci i práci druhých, - motivuje žáky k seznámení se s tradicemi, postoji, konvencemi, se způsoby chování v cizích zemích, - dle potřeby simuluje různé situace v cizích zemích a učí žáky předejít nevhodnému chování a jednání, - podporuje a iniciuje zájem studentů o studium a práci v zahraničí

10 3. Učební plán 3.1 Tabulka učebního plánu Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Škola nabízí kurzy v souladu s vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. Nabízené kurzy jsou uvedené v následující tabulce s uvedením počtu ročníků, počtu hodin v ročníku a celkového počtu hodin za celý kurz. Aktuální nabídka kurzů pro daný školní rok a seznam kurzů nabízených v konkrétním školním roce jsou uvedeny na webových stránkách školy. Nabízené kurzy se mohou dle zájmu veřejnosti a možností školy meziročně lišit. Typ jazykového kurzu Přípravný k mezinárodní zkoušce B1/ B2 Přípravný ke SJZ základní Kurz českého jazyka pro cizince Pomaturitní jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou Délka studia / ročník Počet hodin v ročníku /celkový počet hodin kurzu Úroveň dle SERRJ roční 70 B1/B2 anglický jazyk roční 70 B2 anglický ( německý*] roční 140 A1+ Český** roční 700 B1 /B2 anglický ( německý*) *kurz nebyl otevřen od roku 2007 ** kurz nebyl ještě nikdy naplněn 3.2 Popis učebního plánu Učební plán bude průběžně doplňován o aktuálně otevírané nové kurzy. Rozšířený učební plán pro nový školní rok bude v dostatečném předstihu zveřejňován na webových stránkách školy

11 4. Učební osnovy 4.1 Přípravný kurz ke SJZ základní / mezinárodní zkoušce C&G Anglický jazyk Charakteristika: Kurz je určen široké veřejnosti a podmínkou vstupu je mírně pokročilá úroveň znalosti jazyka. V průběhu prohlubování znalostí se žák rozhodne o finálním zaměření svého studia vykonání SJZZ nebo zkoušky mezinárodní. Očekávané výstupy 1. ročník Výstupní úroveň: SJZZ B2 / C&G B1-B2 Hodinová dotace: 70 Slovní zásoba Rodinní příslušníci, životopis, rodinný stav, oslavy a výročí, seznamování, ideální partner, manželství, rodinný rozpočet, příčiny rozpadu manželství, výchova dětí, generační rozdíly, model rodiny v 21. století, lidský vzhled, popis osoby, charakterové vlastnosti, denní program a rutina, způsoby trávení volného času, koníčky a zájmy. Typy bydlení, části domu, koupě, stavba domu, prodej nebo pronájem bydlení, místnosti a vybavení domácnosti, ideální bydlení, údržby, poruchy a opravy v domácnosti, zahrada a zahrádkaření, problematika bydlení v ČR. Město a vesnice výhody/ nevýhody, ekonomika, možnosti, nedostatky, preference, odpad, služby, kultura, zločin, možnosti vzdělání, pracovní příležitosti. Škola, vzdělání, studium, zkoušky, povolání, kariéra, profese, řemesla, hledání práce, pracovní pohovor, odměny, ztráta zaměstnání, nezaměstnanost, sociální jistoty. Jídlo, pití, stravovací návyky, způsoby vaření, vybavení kuchyně, návštěva restaurace, stravovací návyky v USA, Velké Británii a České republiky. Svátky a prázdniny, srovnání ČR a anglicky mluvící země, původ tradičních svátků a jak se slaví, rodinné oslavy. Reklamace, způsoby platby, druhy oblečení, móda, módní doplňky, materiály, nakupování, druhy obchodů, jednotlivé druhy zboží, služby, stížnosti, vzory, oděvy, obuv. Příroda, rozdělení krajiny, v divočině, zoologické zahrady, rostlinné a živočišné druhy, popis zvířat, ohrožené druhy, problematika kácení deštných pralesů, životní prostředí a jeho problematika, třídění odpadu, průmyslový odpad, automobilová doprava a její vliv na ovzduší, skleníkový efekt, ozónová díra, klima a počasí, druhy počasí, roční období, rozdíly ročních období a teplot, předpověď počasí, vlivy lidského konání a změny v přírodě. Lidské tělo, části, vnitřní orgány, zdraví, nemoci a různé zdravotní problémy, příznaky, lékaři, lékárnička, první pomoc, zuby a zubař, lékárna a léčiva, prohlídka u lékaře lidové léčitelství. Sport a aktivity volného času, letní a zimní, venkovní a vnitřní,

12 Gramatika teamové sporty, sportovní vybavení, rekreační sport, vrcholový sport, Olympijské hry, kvality, udržování se v kondici. Komunikace, služby, finance poštovní služby (dopisy, balíky), telefon, , počítače a internet, peníze, banky, účet, půjčky, spoření. Problémy ve společnosti, moderní společnost, měnící se hodnoty, problém emigrace, konzumní společnost, globalizace, diskriminace, válka a mír, terorismus, ekonomika, politické problémy, volby, tunelování, zločin, vliv vědy a technologie na člověka, nejvýznamnější vynálezy. Média a jejich role v dnešní společnosti - noviny, časopisy, televize, televizní programy, rádio, kvalita, censura, inzeráty. Kultura divadla, kina, koncerty, pokladna, nákup lístků, předplatné, hudební nástroje, knihy a četba, poezie, knihovny, umění malířství, obrazy, návštěva galerií a uměleckých výstav, sochařství, zábava film, hudba. Cestování, typy dopravních prostředků, výhody a nevýhody, části auta, na nádraží, na letišti, odbavení, ubytování a druhy stravování, prázdniny, dovolená. Památky, hlavní atrakce vašeho města, památky a zajímavosti hlavního města a České republiky, udávání směru, cesty, hrady, zámky, kostely, katedrály a jiné zajímavosti, přírodní krásy. Sloveso být, mít, slovní druhy, stavba věty, přítomné časy (prostý, průběhový, předpřítomný), frekvenční příslovce, výrazy: How long?, for, since, already, just, yet, ever, příslovečná určení času, předložky at/ on/ in ve spojení s místem a časem, stavová slovesa, přímý a nepřímý předmět, wh otázky, předložkové vazby v otázce, podmětné a předmětné otázky, otázky zjišťovací, krátké odpovědi emfatické. Budoucí časy (going to, budoucí prostý, průběhový, předbudoucí), časové věty, člen neurčitý, určitý, člen určitý u zeměpisných názvů, vazba there is/ there are, negativní prohlášení, negativní otázky, dovětky, vyjadřování já také/ já také ne: so/neither do I Minulé časy (prostý, průběhový, předminulý), used to/would, časová příslovce. Podmínkové věty (Typ 0, 1, 2, 3 a kombinace 2+3), přací věty: wish+ if only Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, podst. jména v množném/jednotném čísle, obaly, partitiva, výrazy množství some, any, no a jejich složeniny, a lot of, much many, little, a little, few, a few, kvantifikátory, výrazy týkající se slavnostních příležitostí, člen určitý/neurčitý/some. Nepřímá řeč, časová souslednost, zdvořilá žádost a otázka- would you, will you, could you.? zástupné one, emfatická a zvratná zájmena: se, si, navzájem, stupňování přídavných jmen (krátká a dlouhá), příslovce jejich pozice ve větě a stupňování, čím.tím, rozdíl mezi přídavnými jmény a příslovci, koncovky ed/-ing, too

13 Receptivní řečové dovednosti X enough, quite X rather. Slovesa, po kterých následuje gerundium či infinitiv, užití gerundia a infinitivu a rozdíl mezi nimi, větné struktury typu: sloveso, předmět/wh slovíčko/přídavné jméno/for+ to-infinitiv, toinfinitiv X nulový infinitive, rozdíl mezi used to do X used to doing, předložkové vazby a jiné vazby s gerundiem, see it happen/happening. Způsobová slovesa, vyjadřování dovolení, žádosti, schopností, možnosti, opisy, minulý a budoucí čas způsobových sloves, způsobová slovesa s minulým infinitivem, should, poskytování rady, dedukce vyjádření jistoty/ nejistoty. Trpný rod, rozdíl mezi činným a trpným rodem, vazby: it (he) is said that /(be) supposed to, Have st. done, vztažné věty, vztažná zájmena a příslovce, příčestí minulé a to-infinitiv, popis předmětů. Kvantifikátory: both/neither all/none either-each/ every. Linking words: but, although, despite, in spite of, whereas Účelový infinitiv: to, in order to, so that, for. Slovesné předložkové vazby, podstatná a přídavná jména + předložky. Zvolací věty: what a/an, how, such a/an/ -so. Tvarosloví, předpony a přípony, americká angličtina, frázová slovesa, interpunkce, nepravidelné tvary podstat. jmen (množ. č., ženský rod). Žák - orientuje se v rodinných vztazích a to i na úrovni grand, in-laws - rozumí populárně naučným textům týkajících se rodinných vztahů a bydlení, - rozumí rozhovoru pojednávajícím o rodinném zázemí a úrovni bydlení, - porozumí textu nebo rozhovoru pojednávajícím o možnostech trávení dovolené porozumí textu nebo vyprávění pojednávajícím o událostech či zajímavostech z celého světa-porozumí inzerátu ohledně nabídky zaměstnání, - rozumí obsahu článků nebo sdělení související se studiem a vzděláním, - v mluveném projevu pochopí obsah sdělení popisující minulé události, zážitky, - rozumí obsahu sdělení týkající se jídla a stravovacích návyků, - přečte s porozuměním jídelní lístek, - rozumí návodům, předpisům jak upravovat pokrmy, - rozliší základní a doplňující informace, které pojednávají o jídle, - využívá příruční materiály, které poskytují informace o specifikách anglicky mluvících zemí a tradičních svátcích, - orientuje se v názvech jednotlivých obchodů, - rozliší jak základní, tak nadstavbové druhy zboží, - pochopí obsah stížnosti či reklamace,

14 - v tisku porozumí prezentaci nového zboží, - rozumí návodu, jak postupovat v případě stížnosti nebo reklamace, - porozumí článkům v časopisech týkajících se přírodních jevů a katastrof způsobených přírodou nebo člověkem, - pochopí diskuzi v rádiu na téma člověk a příroda, - rozumí textu, který se zabývá ohroženými živočišnými i rostlinnými druhy, - využívá různé materiály (encyklopedie) k pochopení dané problematiky, - rozumí předpovědi počasí jak v psaném textu, tak i v mluveném sdělení, - rozumí popisu částí lidského těla včetně vnitřních orgánů, - z rozhovoru pochopí zdravotní stav druhého člověka, jeho zdravotní problémy a nemoci, - rozumí pokynům lékaře, jak se zachovat při různých zdravotních potížích, - rozumí pokynům lékaře při provádění lékařského vyšetření nebo prohlídky, - rozumí informacím uvedených na příbalovém letáku léčiv, - rozumí sdělení druhého jedince o trávení jeho volného času včetně věnování se sportovním aktivitám, - pochopí návod, jak vybrat peníze z bankomatu, - rozumí návodu, jak použít mobilní telefon, počítač, internet, - porozumí obsahu sdělení bankovního úředníka, jak postupovat v různých úředních situacích, - porozumí informacím, jak si zažádat o půjčku nebo úvěr, - rozumí vysvětlení úředníka, jak postupovat při zřizování bankovního účtu, - rozumí obsahu článku nebo mluvenému sdělení o problémech moderní společnosti jako např. diskriminace, válka, terorismus, ekonomika, politika, - rozumí článkům v novinách a časopisech týkajících se kultury a médií, - rozumí obsahu recenze na hudbu, film, knihy, - porozumí obsahu básně, - orientuje se v televizních a divadelních programech, - rozumí vyprávění v rádiu o kulturních a společenských událostech, - porozumí cestovním brožurám a katalogům o nejrůznějších destinacích, - porozumí podrobnému vyprávění druhého o svých zážitcích z dovolené, - detailně pochopí informace, jak se chovat v různých dopravních prostředcích (instrukcím v letadle), - rozumí pokynům, nápisům a oznámením na letišti a nádraží, - pochopí instrukce, jak se dostat na požadované místo,

15 Produktivní řečové dovednosti - porozumí textu, který podrobněji popisuje místní pamětihodnosti, - porozumí pokynům, jak se chovat v dané oblasti jako jsou např. národní parky. Žák - ústně či písemně se vyjadřuje o svém rodinném zázemí, - poskytne podrobnější informace o svém bydlení, - vyjádří svůj názor na mezilidské vztahy, - obhájí svůj názor na určité typy bydlení, - poskytne informace o svých zážitcích z dovolené, cestování, - vyjádří svůj názor na konkrétní dopravní prostředky a způsob cestování a podpoří ho argumenty, - obhájí svůj názor na typy ubytování, způsob trávení dovolené, - zajistí si ubytování, rezervovat hotelový pokoj, - koupí si jízdenku/ lístek na vlak, autobus, - napíše vyprávění o zajímavém místě, - vypráví svém studiu, zážitcích ze školy, - popíše své pocity ze zkoušek a testů, - pohovoří a zhodnotí své současné a minulé zaměstnání, - ústně nebo písemně podá informaci o svých stravovacích návycích, - sdělí své přání týkající se jídla, - popíše, jak připravuje své oblíbený pokrm, - vypráví o průběhu oslav tradičních svátků, - vytvoří menu, - pojmenuje jednotlivé obchody a zboží, které nabízejí, - požádá o konkrétní službu v různých sférách obchodu, - vyjádří jasně svoji stížnost, - ústně i písemně podá reklamaci, - pojmenuje jednotlivé druhy oblečení a jednotlivé doplňky, - vyjádří svůj názor na módní trendy a podpoří ho argumenty, - vyjádří své preference v oblékání, - rozliší a pojmenuje materiály, vzory módní doplňky a zaujme stanovisko k jejich kvalitě, - popíše ráz krajiny, - okomentuje jednotlivá roční období a změny, které v nich probíhají, - popíše aktivity, které se v přírodě dějí, - popíše jednotlivé části lidského těla včetně vnitřních orgánů, - popíše svůj zdravotní stav, - srozumitelně vyjádří svoje zdravotní potíže a popíše jejich příznaky, - zvládne si v lékárně vyzvednout či zakoupit dané léky, - poskytne radu příteli, jak se zachovat v případě jednoduchých zdravotních potíží, - pohovoří o svých sportovních aktivitách, popsat pomůcky a vybavení při nich používaných,

16 Interaktivní řečové dovednosti - okomentuje sportovní události, místo jejich konání a průběh, - dokáže poradit příteli/ přítelkyni, jak si vybrat peníze z bankomatu, jak postupovat při zřizování bankovního účtu, jak použít mobilní telefon, vysvětlit jeho funkce, - vysvětlí, jak použít počítač a jak surfovat po internetu, - vysvětlí, jak poslat dopis či balík, - popíše situaci třetího světa na základě poskytnutých údajů, politickou a ekonomickou situaci své země, - vyjádří svůj názor na vliv vědy na život lidí na základě dostupných informací a podpoří ho argumenty, - pohovoří o filmu, divadelním představení, které shlédl, - pohovoří o knize, kterou četl, - vyjádří zápletku děje, popíše vzhled a charakter postav, - vyjádří svůj názor na kvalitu shlédnutého, přečteného, - vyjádří své dojmy a pocity, - dokáže popsat destinaci své dovolené, - detailně vypráví o svých zážitcích z cest, - zhodnotí výhody a nevýhody různých typů ubytování a jejich vybavení, - poradí, jak se chovat v různých dopravních prostředcích na základě vlastní zkušenosti, - zarezervuje si letenku, místenku, - objedná si zájezd u CK a zeptá se na podrobnosti cesty a pobytu, - vyjádří své požadavky na ubytování, stravování a aktivity, - pohovoří podrobně o pamětihodnostech, které navštívil, - detailně popíše přírodní krásy, které navštívil, - podá instrukce, jak se dostat na místo určení, - zahájí a vede rozhovor o různých typech bydlení, argumenty obhájí svůj názor, - vyměňuje si názory s ostatními lidmi na téma bydlení, - komentuje a aktivně se zapojuje do debaty na téma mezilidských vztahů a bydlení, - vyměňuje si názory s ostatními lidmi o tom, jak prožili dovolenou, prázdniny, - komentuje a aktivně se zapojuje do debaty na téma dovolená a cestování, - řeší situační problémy týkající se ubytování, dopravy, - vede dialog na pracovním úřadě, - diskutuje na téma sociální problémy jako je např. nezaměstnanost a rovné příležitosti, sociální jistoty, - se spolužáky hodnotí úroveň a průběh svého studia, - požádá v restauraci o jídlo, - komunikuje s osobou v obchodě, - sdělí srozumitelně svá přání ohledně vybíraného zboží, - komunikuje spontánně s prodavačem v obchodě, - reaguje na otázky prodávajícího, - aktivně získává informace, které se týkají konkrétního výrobku,

17 - vyměňuje si informace, své zkušenosti a názory, - jasně vysvětluje a obhajuje důvody svojí reklamace, - komentuje a dále rozvíjí sdělení a závěry partnera týkající se módy, - vede rozhovor o počasí, - vede dialog na téma životního prostředí, - aktivně sděluje svůj názor na problematiku zásahů člověka do přírody, - vede rozhovor na téma lidské tělo, zdravotní problémy, nemoci, - reaguje na stížnost druhého člověka, - doporučí mu jednoduchá řešení, - spolupracuje s lékařem a sdělí mu/jí své potíže, - aktivně vede dialog na téma sportovních událostí, - vyjadřuje a obhajuje svoje názory na různá sportovní dění, - komunikuje s druhým člověkem na téma půjčky, úvěry, - zhodnotí výhody a nevýhody různých mobilních operátorů z různých hledisek, - zhodnotí a doporučí nejvýhodnějšího poskytovatele internetových služeb, - polemizuje s přáteli o situaci v zemích třetího světa, o problémech globalizace, o ekonomické a politické situaci v dané zemi, - diskutuje s přáteli o kvalitě a úrovni různých televizních programů, filmů, divadelních představení a hudby, - zajistí si divadelní předplatné, - rozebere s kamarádem obsah knihy, - prodiskutují své zážitky z návštěvy koncertu, výstavy, - sdělí si s přáteli své zážitky z dovolené, cestování, z míst, které navštívil, - vyměňuje si názory na způsoby cestování, typy ubytování a trávení doplňkových aktivit, - domluví se při odbavení na letišti i ve výjimečných situacích a vyřeší případné problémy, - komunikuje s imigračním úředníkem v detailech dané situace, - požádá pracovníka informačního centra o poskytnutí informací týkajících se příjezdů a odjezdů dopravních prostředků, možnostech ubytování, návštěv pamětihodností, zajímavostí v daném regionu

18 4.2 Jednoletý pomaturitní kurz ANJ s denní výukou Charakteristika: Vzdělávání ve speciálním intenzivním kurzu pro mírně pokročilé vede k prohlubování jazykových znalostí v celkovém rozsahu 700 vyučovacích hodin. Kurz je určen studentům, kteří v bezprostředně předcházejícím školním roce složili maturitní zkoušku. Toto studium je považováno za denní studium na střední škole, výuka probíhá v rozsahu 4 vyučovacích hodin každý pracovní den. Náplň kurzu je specializovaně rozložena do předmětů: Praktický jazyk, Gramatika, Poslechy a písemné práce, Konverzace 1 (rodilý mluvčí), Konverzace 2 (český lektor) a Příprava na testy. Součástí studia je i rozvoj ICT kompetencí v anglickém jazyce a práce na interaktivní tabuli. Studium směřuje podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k dosažení úrovně B2 a vykonání SJZZ nebo dosažení mezinárodního certifikátu C&G. Očekávané výstupy 1. ročník Výstupní úroveň: B2 Hodinová dotace: 700 Slovní zásoba Rodinní příslušníci, životopis, rodinný stav, oslavy a výročí, seznamování, ideální partner, manželství, rodinný rozpočet, příčiny rozpadu manželství, výchova dětí, generační rozdíly, model rodiny v 21. století, lidský vzhled, popis osoby, charakterové vlastnosti, denní program a rutina, způsoby trávení volného času, koníčky a zájmy. Typy bydlení, části domu, koupě, stavba domu, prodej nebo pronájem bydlení, místnosti a vybavení domácnosti, ideální bydlení, údržby, poruchy a opravy v domácnosti, zahrada a zahrádkaření, problematika bydlení v ČR. Město a vesnice výhody/ nevýhody, ekonomika, možnosti, nedostatky, preference, odpad, služby, kultura, zločin, možnosti vzdělání, pracovní příležitosti. Škola, vzdělání, studium, zkoušky, povolání, kariéra, profese, řemesla, hledání práce, pracovní pohovor, odměny, ztráta zaměstnání, nezaměstnanost, sociální jistoty. Jídlo, pití, stravovací návyky, způsoby vaření, vybavení kuchyně, návštěva restaurace, stravovací návyky v USA, Velké Británii a České republiky. Svátky a prázdniny, srovnání ČR a anglicky mluvící země, původ tradičních svátků a jak se slaví, rodinné oslavy

19 Gramatika Reklamace, způsoby platby, druhy oblečení, móda, módní doplňky, materiály, nakupování, druhy obchodů, jednotlivé druhy zboží, služby, stížnosti, vzory, oděvy, obuv, příroda, rozdělení krajiny, v divočině, zoologické zahrady, rostlinné a živočišné druhy, popis zvířat, ohrožené druhy, problematika kácení deštných pralesů. Životní prostředí a jeho problematika, třídění odpadu, průmyslový odpad, automobilová doprava a její vliv na ovzduší, skleníkový efekt, ozónová díra, klima a počasí, druhy počasí, roční období, rozdíly ročních období a teplot, předpověď počasí, vlivy lidského konání a změny v přírodě. Lidské tělo, části, vnitřní orgány, zdraví, nemoci a různé zdravotní problémy, příznaky, lékaři, lékárnička, první pomoc, zuby a zubař, lékárna a léčiva, prohlídka u lékaře lidové léčitelství. Sport a aktivity volného času, letní a zimní, venkovní a vnitřní, teamové sporty, sportovní vybavení, rekreační sport, vrcholový sport, Olympijské hry, kvality, udržování se v kondici. Komunikace, služby, finance poštovní služby (dopisy, balíky), telefon, , počítače a internet, peníze, banky, účet, půjčky, spoření. Problémy ve společnosti, moderní společnost, měnící se hodnoty, problém emigrace, konzumní společnost, globalizace, diskriminace, válka a mír, terorismus, ekonomika, politické problémy, volby, tunelování, zločin, vliv vědy a technologie na člověka, nejvýznamnější vynálezy. Média a jejich role v dnešní společnosti- noviny, časopisy, televize, televizní programy, rádio, kvalita, censura, inzeráty. Kultura divadla, kina, koncerty, pokladna, nákup lístků, předplatné, hudební nástroje, knihy a četba, poezie, knihovny, umění malířství, obrazy, návštěva galerií a uměleckých výstav, sochařství, zábava film, hudba. Cestování, typy dopravních prostředků, výhody a nevýhody, části auta, na nádraží, na letišti, odbavení, ubytování a druhy stravování, prázdniny, dovolená. Památky, hlavní atrakce vašeho města, památky a zajímavosti hlavního města a České republiky, udávání směru, cesty, hrady, zámky, kostely, katedrály a jiné zajímavosti, přírodní krásy. Sloveso být, mít, slovní druhy, stavba věty, přítomné časy (prostý, průběhový, předpřítomný), frekvenční příslovce, výrazy: How long?, for, since, already, just, yet, ever, příslovečná určení času, předložky at/ on/ in ve spojení s

20 místem a časem, stavová slovesa, přímý a nepřímý předmět, wh otázky, předložkové vazby v otázce, podmětné a předmětné otázky, otázky zjišťovací, krátké odpovědi emfatické. Budoucí časy (going to, budoucí prostý, průběhový, předbudoucí), časové věty, člen neurčitý, určitý, člen určitý u zeměpisných názvů, vazba there is/ there are, negativní prohlášení, negativní otázky, dovětky, vyjadřování já také/ já také ne: so/neither do I Minulé časy (prostý, průběhový, předminulý), used to/would, časová příslovce. Podmínkové věty (Typ 0, 1, 2, 3 a kombinace 2+3), přací věty: wish+ if only Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, podst. jména v množ. / jednot. čísle, obaly, partitiva, výrazy množství some, any, no a jejich složeniny, a lot of, much many, little, a little, few, a few, kvantifikátory, výrazy týkající se slavnostních příležitostí, člen určitý/neurčitý/some. Nepřímá řeč, časová souslednost, zdvořilá žádost a otázka- would you, will you, could you.? zástupné one, emfatická a zvratná zájmena: se, si, navzájem, stupňování přídavných jmen (krátká a dlouhá), příslovce jejich pozice ve větě a stupňování, čím.tím, rozdíl mezi přídavnými jmény a příslovci, koncovky ed/-ing, too X enough, quite X rather. Slovesa, po kterých následuje gerundium či infinitiv, užití gerundia a infinitivu a rozdíl mezi nimi, větné struktury typu: sloveso, předmět/wh slovíčko/přídavné jméno/for+ to-infinitiv, to-infinitiv X nulový infinitive, rozdíl mezi used to do X used to doing, předložkové vazby a jiné vazby s gerundiem, see it happen/happening. Způsobová slovesa, vyjadřování dovolení, žádosti, schopností, možnosti, opisy, minulý a budoucí čas způsobových sloves, způsobová slovesa s minulým infinitivem, should, poskytování rady, dedukce vyjádření jistoty/ nejistoty. Trpný rod, rozdíl mezi činným a trpným rodem, vazby: it (he) is said that /(be) supposed to, Have st. done, vztažné věty, vztažná zájmena a příslovce, příčestí minulé a to-infinitiv, popis předmětů. Kvantifikátory: both/neither all/none either-each/ every. Linking words: but, although, despite, in spite of, Whereas Účelový infinitiv: to, in order to, so that, for

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky platný od 1. září

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

4.9.4. Konverzace v angličtině II

4.9.4. Konverzace v angličtině II 4.9.4. Konverzace v angličtině II Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na zlepšení komunikativních dovedností

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Hot Spot stupeň

Hot Spot stupeň Hot Spot 4 2. stupeň Module One Život ve městě a na venkově Veřejná způsob života Osobní nový kamarád Společenská seznamování Pracovní vynálezy Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Know how to learn LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.500 Kč Cestování Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Kvarta 4 hodiny týdně Dataprojektor Téma Péče o domácí mazlíčky Zvířata Cestování v Evropě i do

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Anglický jazyk (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 3 Povinnost (skupina) volitelný (Cizí jazyk) Dotace skupiny 3 8. ročník - dotace: 3, volitelný (Cizí jazyk): 3 Zaměstnání

Více

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách. Charakteristika předmětu 2. stupně Anglický jazyk (AJ - BVJ, AJ RVJ) Anglický jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6., 7. a 9. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení ETWINNING Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od 1.9. 2008 Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy,

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone, slovníky

Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR Sexta 4 hodiny týdně Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5 žák komunikuje v rámci každodenních situací využívá omezený okruh slovní zásoby týkající se každodenních potřeb správně pozdraví, osloví, vytvoří pozvání,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Tematický okruh. Výstupy žáka. Module One. Průřezové. Mezipřed mětové vztahy. téma. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Tematický okruh. Výstupy žáka. Module One. Průřezové. Mezipřed mětové vztahy. téma. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce ot Spot 5 Module One Všechno o mně Veřejná podpora talentů Osobní všechno o mně Společenská přátelství Pracovní životopis Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5. 3. Anglický jazyk

5. 3. Anglický jazyk 5. 3. Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 5. 8. ročníku vyššího gymnázia. Předmět vychází

Více