ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky platný od 1. září Ing. Bohumír Jelínek OA a JŠ Jihlava

2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky platný od 1. září 2011 Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky při OA a JŠ Jihlava V Jihlavě Ing. Bohumír Jelínek ředitel školy - 1 -

3 Předkladatel: Název školy: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Adresa: nám. Svobody 127/1 Právní forma: IČO: IZO: Ředitel: Kontakt: příspěvková organizace Ing. Bohumír Jelínek Telefon: Koordinátor ŠVP: Kontakt: Webové stránky: Mgr. Pavel Vlček Zřizovatel: Název: Adresa: Kontakt: Kraj Vysočina Žižkova 57, , Jihlava Mgr. Miroslav Pech Platnost dokumentu: od 1. září 2011 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Organizační forma: jazykový kurz ANJ Personální a materiální podmínky realizace ŠVP: Uvedeny u ŠVP OA a JŠ Jihlava Forma studia: denní L. S. V Jihlavě Ing. Bohumír Jelínek ředitel školy - 2 -

4 Obsah 1. Charakteristika školy Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Projekty... 4 Projekt Učíme interaktivně Projekt Certifikace v anglickém jazyce na ZŠ a SŠ Kraje Vysočina Projekt Comenius partnerství škol COM-MP Charakteristika ŠVP Zaměření školy Organizace přijímacího řízení Organizace jazykových zkoušek Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie Učební plán Tabulka učebního plánu Popis učebního plánu Učební osnovy Přípravný kurz ke SJZ základní / mezinárodní zkoušce C&G Anglický jazyk Jednoletý pomaturitní kurz ANJ s denní výukou Poznámky k učebním osnovám Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení Autoevaluace školy

5 1. Charakteristika školy 1.1 Velikost školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina. Škola sdružuje obchodní akademii, jejíž kapacita je 460 žáků, a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, jejíž kapacita je 60 žáků. 1.2 Vybavení školy Budova školy se nachází na nám. Svobody 1, blízko centra města. Dostupnost školy je dobrá, cca 10 minut od školy se nachází autobusové nádraží. V budově se nachází: 6 učeben výpočetní techniky vybavených dataprojektorem 4 jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem a dataprojektorem 1 učebna zbožíznalství s dataprojektorem 1 učebna s interaktivní tabulí 1 odborná učebna FIF 1 žákovská knihovna se studovnou a možností přístupu na Internet 1.3 Charakteristika pedagogického sboru Vysoká odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru. Na JŠ působí pedagogové, kteří jsou plně aprobovaní a kvalifikovaní. Pedagogové jsou pravidelně v komisích pro různá kola soutěží v cizích jazycích. Působí také jako školitelé hodnotitelů písemných prací nové maturity. 1.4 Projekty Aktuálně realizované jazykové projekty se ve značné míře dotýkají i žáků JŠ : Německý jazyk: Partnerství příhraničních škol společný projekt s BHAK/BHAS Zwettl (Rakousko) Časově neomezený projekt výměnné pobyty, návštěvy škol, 2 společné projekty pod ESF, sportovní dny Anglický jazyk, francouzský jazyk: ESF / OPVK oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Projekt Učíme interaktivně Do výuky v jazykové škole i obchodní akademii se promítá účast na tomto projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím vyučujících ANJ a FRJ, kteří se aktivně podílí na tvorbě republikové databáze výukových klipů pro práci na interaktivní tabuli. Jejich příspěvky jsou automaticky využívány v denním studiu jazyků

6 Projekt Certifikace v anglickém jazyce na ZŠ a SŠ Kraje Vysočina Projekt pod hlavičkou OPVK, za finanční spoluúčasti ESF, byl iniciován naší školou pro zkušenost s vedením mezinárodních zkoušek City&Guilds pro region Vysočina. Škola se jej od podzimu 2009 účastnila opět partnersky (vedoucí instituce byla Vysočina Education Jihlava). Během práce na projektu jsme poskytovali metodickou pomoc partnerským ZŠ a SŠ, zpracovávali vzorové testy pro mezinárodní zkoušky a ukládali je do internetového portálu MOODLE, tak aby byly dostupné pro přípravu žáků a studentů na závěrečné testování. V průběhu února až června jsme vytvořili manuál k vedení přípravných kurzů a otestovali 330 kandidátů mezinárodní zkoušky, z nichž většina obdržela závěrečné certifikáty od KÚ Vysočina. Tyto je opravňují k vykonání skutečné zkoušky se slevou v naší instituci. Portál Moodle je nyní k dispozici zájemcům o vykonání mezinárodní zkoušky z řad studentů OA a JŠ a je využíván učiteli v denní praxi školy. Projekt Comenius partnerství škol COM-MP V návaznosti na úspěchy minulých 5 let a zkušenosti s projekty Comenius, a to i z hlediska hlavního koordinátora projektu ( ), byly zástupci OA (iniciátor), Španělska, Slovinska a Lotyšska vytvořeny základy a podána přihláška projektu s názvem Volný čas pod mikroskopem, jehož náplní bude průzkum a porovnání volnočasových aktivit středoškoláků v různých částech Evropy. K partnerství v projektu se dodatečně přihlásily a zavázaly i školy z Itálie a Turecka. Evropská komise projekt schválila s datem počátku k 1. září 2011 a Obchodní akademie se opět stala hlavním koordinátorem. Dílčí výsledky projektu a jeho výstupy se v různých alternativách již tradičně zapojí do výuky OA a JŠ Jihlava

7 2. Charakteristika ŠVP 2.1 Zaměření školy Jazyková škola umožňuje jazykové vzdělávání pro zájemce v místě a regionu. Na rozdíl od jiných vzdělávacích institucí, které nabízí jazykové vzdělávání ve městě, je oprávněna konat státní jazykové zkoušky a mezinárodní jazykové zkoušky C&G. Jsme zařazeni do sítě institucí, které mohou konat také zkoušku v úrovni A1 z češtiny pro trvalý pobyt cizinců na území ČR. Škola nabízí velmi kvalitní zázemí, výborné lektory a moderní techniku pro výuku cizích jazyků. Spolupracujeme s některými jazykovými, základními a středními školami v regionu Vysočina. Škola nabízí jazykové kurzy cizích jazyků v souladu s vyhláškou č. 33/2005 Sb. s převážným zaměřením na přípravné studium k různým typům zkoušek. Každý rok zpravidla otevíráme jednoletý pomaturitní kurz cizích jazyků s denní výukou pro anglický a německý jazyk zakončený státní či mezinárodní (ANJ) zkouškou. Nabídka kurzů pro veřejnost je každý rok aktualizovaná podle zájmu a uváděna na webových stránkách školy. Nejčastěji otevírané kurzy s vysokou úspěšností kandidátů u jazykových zkoušek jsou tradičně zaměřeny na anglický jazyk. 2.2 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení pro jednoletý pomaturitní kurz s denní výukou ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku, uhradí poplatek za vstupní přijímací pohovor a tento pohovor absolvují. Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři školy nebo vytisknout z webových stránek jazykové školy. Žák obdrží Rozhodnutí o přijetí a informace a podmínky studia v kurzu (Dodatek školního řádu pro JŠ). V informacích jsou stanoveny i zásady pro úhradu kurzovného. Na webových stránkách školy se nachází přijímací schéma pro přijímání nestandardního počtu uchazečů o studium. Kurzy pro veřejnost uchazeč je přijat na základě vyplněné přihlášky do příslušného kurzu a zaplacení kurzovného. Podmínky pro otevření kurzu a další nezbytné informace lze nalézt na internetových stránkách školy. 2.3 Organizace jazykových zkoušek Státní základní jazyková zkouška B2 Škola nabízí možnost složit státní základní jazykovou zkoušku pro anglický a německý jazyk úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Státní jazykové zkoušky se konají zpravidla v období jarním a podzimním, MŠMT stanovuje přesné termíny konání zkoušek. Skládají se z části písemné a ústní. Škola na webových stránkách zveřejňuje termíny konání zkoušek, termín pro odevzdání přihlášky v jarním i podzimním termínu a její aktuální cenu (www.oa-ji.cz). Podmínkou připuštění ke státní zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předložení dokladu o zaplacení aktuální úplaty za písemnou část zkoušky, pravidla jsou uvedena na webových stránkách školy. Uchazeč, který při písemné části nevyhověl, nemůže konat ústní část jazykové zkoušky a je mu navrácena úplata za konání této části

8 Termíny pro ústní část jsou sdělovány při konání části písemné a aktuálně vyvěšeny na webových stránkách školy. Při konání obou částí zkoušky uchazeč komisi předloží průkaz totožnosti. Po úspěšném vykonání státní základní jazykové zkoušky uchazeč obdrží vysvědčení o složení zkoušky. Mezinárodní jazykové zkoušky City&Guilds (IESOL, ISESOL, EBC, SETB) Od roku 2006 je škola regionálním zkušebním centrem pro mezinárodní zkoušky z obecné a obchodní angličtiny City&Guilds, London Institute. Na základě akreditace je oprávněna, dle vlastního uvážení, vyhlašovat zkušební termíny a podmínky konání těchto zkoušek. Zkoušky se provádí odděleně (písemná a ústní část) v úrovních A1 C 2 SERRJ. Možné jsou i kombinace úrovní. Zkoušky z obchodní angličtiny jsou pouze písemné. Vyhodnocování testů a nahrávek zkušebních dialogů provádí centrála v Londýně, úspěšní kandidáti obdrží mezinárodní certifikát za každou splněnou část zkoušky. Způsoby přihlášení, přihlášku, obsah a pravidla zkoušek a aktuální ceník lze nalézt na Zkoušky A1 z českého jazyka pro cizince za účelem získání trvalého pobytu Tento typ zkoušek je řízen celostátně MV a MŠMT a ve střediscích zařazených do sítě zkušebních míst probíhá pravidelně ve středy (první termín) a soboty (opravný termín). Zkouška v úrovni A1 SERRJ má písemnou a ústní část. Kandidát, který nesplní kritéria části písemné, nepostupuje ke zkoušce ústní. Počet oprav není limitován, konají se však, oproti prvnímu termínu, za úplatu. Úspěšní cizinci obdrží Osvědčení o znalosti jazyka v úrovni požadované pro udělení trvalého pobytu na území ČR. Obsah a pravidla vykonání zkoušky lze nalézt na 2.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola má bezbariérový přístup pro uchazeče na vozíku, můžeme nabídnout výuku v běžných prostorách a kurzech organizovaných v budově OA a JŠ Jihlava. Žákům s lehčím typem zdravotního postižení je možné sestavit individuální vzdělávací plán a volit vhodné speciální metody práce a techniky. 2.5 Výchovné a vzdělávací strategie Úkolem výchovně vzdělávacího procesu v oblasti jazykového vzdělávání na naší škole je rozvíjet některé klíčové kompetence žáků s ohledem předešlou úroveň, získanou po dobu primárního a středoškolského vzdělávání. Cesta k úspěchu je vymezena kombinací různých metod a forem výuky frontální, skupinová, samostatná práce či kombinace uvedených metod. Na základě individuální zkušenosti ve výuce cizího jazyka záleží pak na každém pedagogovi, jaké formy výuky zařadí v různých etapách vzdělávání v jednotlivých kurzech s přihlédnutím ke schopnostem žáků. Ze široké nabídky kurzů si žák může zvolit takový, který bude co nejlépe odpovídat jeho možnostem, schopnostem a osobním potřebám

9 Klíčové kompetence: a) Kompetence k učení Učitel vede žáky k tomu, aby: - ovládali různé techniky učení cizího jazyka, a to jak slovní zásoby, tak gramatických jevů, - pracovali s textem a vyhledávali a zpracovávali informace v textu obsažené, - logicky analyzovali, třídili a systematizovali nové poznatky, - sobě při mluveném projevu pořizovali poznámky, - využívali ke svému učení různé informační zdroje, - sledovali nová vydání slovníků, encyklopedií a zásadních jazykových příruček, - pracovali s dalšími zdroji informací knihy, časopisy, denní tisk, internet, film a televize. b) Kompetence komunikativní Učitel - vybízí žáky k aktivní účasti v diskusích, aby formulovali a obhajovali své názory a respektovali názory druhých, - vybízí žáky, aby se vyjadřovali přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovali v souladu s pravidly daného kulturního prostředí, - zařazuje do výuky situace pro komunikaci po telefonu, internetu, psaní soukromých i obchodních dopisů, - navozuje ve výuce situace z veřejného a společenského života a vede žáky k získání jistoty a jazykové přesnosti při jejich řešení v mluveném i písemném projevu. c) Kompetence občanská Učitel vede žáky k tomu, aby - jednali iniciativně jak ve vlastním, tak i ve veřejném zájmu, - jednali v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, - sobě v rámci multikulturního soužití uvědomovali vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a tolerovali právo na vlastní identity jiných národů a národnostních menšin, - se zajímali o politické a společenské děni u nás a ve světě. d) Kompetence sociokulturní Učitel - dle možnosti do výuky přenáší aktuální problémy společnosti, žáky vybízí k diskusi, k projevení vlastního názoru a obhájení svého stanoviska, - vede žáky k sebekritice, vyhodnocení dosažených výsledků, - zapojuje žáky do skupinové práce, nenásilně ho vede k dělbě práce v týmu a přijímání zodpovědnosti za svou práci i práci druhých, - motivuje žáky k seznámení se s tradicemi, postoji, konvencemi, se způsoby chování v cizích zemích, - dle potřeby simuluje různé situace v cizích zemích a učí žáky předejít nevhodnému chování a jednání, - podporuje a iniciuje zájem studentů o studium a práci v zahraničí

10 3. Učební plán 3.1 Tabulka učebního plánu Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Škola nabízí kurzy v souladu s vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. Nabízené kurzy jsou uvedené v následující tabulce s uvedením počtu ročníků, počtu hodin v ročníku a celkového počtu hodin za celý kurz. Aktuální nabídka kurzů pro daný školní rok a seznam kurzů nabízených v konkrétním školním roce jsou uvedeny na webových stránkách školy. Nabízené kurzy se mohou dle zájmu veřejnosti a možností školy meziročně lišit. Typ jazykového kurzu Přípravný k mezinárodní zkoušce B1/ B2 Přípravný ke SJZ základní Kurz českého jazyka pro cizince Pomaturitní jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou Délka studia / ročník Počet hodin v ročníku /celkový počet hodin kurzu Úroveň dle SERRJ roční 70 B1/B2 anglický jazyk roční 70 B2 anglický ( německý*] roční 140 A1+ Český** roční 700 B1 /B2 anglický ( německý*) *kurz nebyl otevřen od roku 2007 ** kurz nebyl ještě nikdy naplněn 3.2 Popis učebního plánu Učební plán bude průběžně doplňován o aktuálně otevírané nové kurzy. Rozšířený učební plán pro nový školní rok bude v dostatečném předstihu zveřejňován na webových stránkách školy

11 4. Učební osnovy 4.1 Přípravný kurz ke SJZ základní / mezinárodní zkoušce C&G Anglický jazyk Charakteristika: Kurz je určen široké veřejnosti a podmínkou vstupu je mírně pokročilá úroveň znalosti jazyka. V průběhu prohlubování znalostí se žák rozhodne o finálním zaměření svého studia vykonání SJZZ nebo zkoušky mezinárodní. Očekávané výstupy 1. ročník Výstupní úroveň: SJZZ B2 / C&G B1-B2 Hodinová dotace: 70 Slovní zásoba Rodinní příslušníci, životopis, rodinný stav, oslavy a výročí, seznamování, ideální partner, manželství, rodinný rozpočet, příčiny rozpadu manželství, výchova dětí, generační rozdíly, model rodiny v 21. století, lidský vzhled, popis osoby, charakterové vlastnosti, denní program a rutina, způsoby trávení volného času, koníčky a zájmy. Typy bydlení, části domu, koupě, stavba domu, prodej nebo pronájem bydlení, místnosti a vybavení domácnosti, ideální bydlení, údržby, poruchy a opravy v domácnosti, zahrada a zahrádkaření, problematika bydlení v ČR. Město a vesnice výhody/ nevýhody, ekonomika, možnosti, nedostatky, preference, odpad, služby, kultura, zločin, možnosti vzdělání, pracovní příležitosti. Škola, vzdělání, studium, zkoušky, povolání, kariéra, profese, řemesla, hledání práce, pracovní pohovor, odměny, ztráta zaměstnání, nezaměstnanost, sociální jistoty. Jídlo, pití, stravovací návyky, způsoby vaření, vybavení kuchyně, návštěva restaurace, stravovací návyky v USA, Velké Británii a České republiky. Svátky a prázdniny, srovnání ČR a anglicky mluvící země, původ tradičních svátků a jak se slaví, rodinné oslavy. Reklamace, způsoby platby, druhy oblečení, móda, módní doplňky, materiály, nakupování, druhy obchodů, jednotlivé druhy zboží, služby, stížnosti, vzory, oděvy, obuv. Příroda, rozdělení krajiny, v divočině, zoologické zahrady, rostlinné a živočišné druhy, popis zvířat, ohrožené druhy, problematika kácení deštných pralesů, životní prostředí a jeho problematika, třídění odpadu, průmyslový odpad, automobilová doprava a její vliv na ovzduší, skleníkový efekt, ozónová díra, klima a počasí, druhy počasí, roční období, rozdíly ročních období a teplot, předpověď počasí, vlivy lidského konání a změny v přírodě. Lidské tělo, části, vnitřní orgány, zdraví, nemoci a různé zdravotní problémy, příznaky, lékaři, lékárnička, první pomoc, zuby a zubař, lékárna a léčiva, prohlídka u lékaře lidové léčitelství. Sport a aktivity volného času, letní a zimní, venkovní a vnitřní,

12 Gramatika teamové sporty, sportovní vybavení, rekreační sport, vrcholový sport, Olympijské hry, kvality, udržování se v kondici. Komunikace, služby, finance poštovní služby (dopisy, balíky), telefon, , počítače a internet, peníze, banky, účet, půjčky, spoření. Problémy ve společnosti, moderní společnost, měnící se hodnoty, problém emigrace, konzumní společnost, globalizace, diskriminace, válka a mír, terorismus, ekonomika, politické problémy, volby, tunelování, zločin, vliv vědy a technologie na člověka, nejvýznamnější vynálezy. Média a jejich role v dnešní společnosti - noviny, časopisy, televize, televizní programy, rádio, kvalita, censura, inzeráty. Kultura divadla, kina, koncerty, pokladna, nákup lístků, předplatné, hudební nástroje, knihy a četba, poezie, knihovny, umění malířství, obrazy, návštěva galerií a uměleckých výstav, sochařství, zábava film, hudba. Cestování, typy dopravních prostředků, výhody a nevýhody, části auta, na nádraží, na letišti, odbavení, ubytování a druhy stravování, prázdniny, dovolená. Památky, hlavní atrakce vašeho města, památky a zajímavosti hlavního města a České republiky, udávání směru, cesty, hrady, zámky, kostely, katedrály a jiné zajímavosti, přírodní krásy. Sloveso být, mít, slovní druhy, stavba věty, přítomné časy (prostý, průběhový, předpřítomný), frekvenční příslovce, výrazy: How long?, for, since, already, just, yet, ever, příslovečná určení času, předložky at/ on/ in ve spojení s místem a časem, stavová slovesa, přímý a nepřímý předmět, wh otázky, předložkové vazby v otázce, podmětné a předmětné otázky, otázky zjišťovací, krátké odpovědi emfatické. Budoucí časy (going to, budoucí prostý, průběhový, předbudoucí), časové věty, člen neurčitý, určitý, člen určitý u zeměpisných názvů, vazba there is/ there are, negativní prohlášení, negativní otázky, dovětky, vyjadřování já také/ já také ne: so/neither do I Minulé časy (prostý, průběhový, předminulý), used to/would, časová příslovce. Podmínkové věty (Typ 0, 1, 2, 3 a kombinace 2+3), přací věty: wish+ if only Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, podst. jména v množném/jednotném čísle, obaly, partitiva, výrazy množství some, any, no a jejich složeniny, a lot of, much many, little, a little, few, a few, kvantifikátory, výrazy týkající se slavnostních příležitostí, člen určitý/neurčitý/some. Nepřímá řeč, časová souslednost, zdvořilá žádost a otázka- would you, will you, could you.? zástupné one, emfatická a zvratná zájmena: se, si, navzájem, stupňování přídavných jmen (krátká a dlouhá), příslovce jejich pozice ve větě a stupňování, čím.tím, rozdíl mezi přídavnými jmény a příslovci, koncovky ed/-ing, too

13 Receptivní řečové dovednosti X enough, quite X rather. Slovesa, po kterých následuje gerundium či infinitiv, užití gerundia a infinitivu a rozdíl mezi nimi, větné struktury typu: sloveso, předmět/wh slovíčko/přídavné jméno/for+ to-infinitiv, toinfinitiv X nulový infinitive, rozdíl mezi used to do X used to doing, předložkové vazby a jiné vazby s gerundiem, see it happen/happening. Způsobová slovesa, vyjadřování dovolení, žádosti, schopností, možnosti, opisy, minulý a budoucí čas způsobových sloves, způsobová slovesa s minulým infinitivem, should, poskytování rady, dedukce vyjádření jistoty/ nejistoty. Trpný rod, rozdíl mezi činným a trpným rodem, vazby: it (he) is said that /(be) supposed to, Have st. done, vztažné věty, vztažná zájmena a příslovce, příčestí minulé a to-infinitiv, popis předmětů. Kvantifikátory: both/neither all/none either-each/ every. Linking words: but, although, despite, in spite of, whereas Účelový infinitiv: to, in order to, so that, for. Slovesné předložkové vazby, podstatná a přídavná jména + předložky. Zvolací věty: what a/an, how, such a/an/ -so. Tvarosloví, předpony a přípony, americká angličtina, frázová slovesa, interpunkce, nepravidelné tvary podstat. jmen (množ. č., ženský rod). Žák - orientuje se v rodinných vztazích a to i na úrovni grand, in-laws - rozumí populárně naučným textům týkajících se rodinných vztahů a bydlení, - rozumí rozhovoru pojednávajícím o rodinném zázemí a úrovni bydlení, - porozumí textu nebo rozhovoru pojednávajícím o možnostech trávení dovolené porozumí textu nebo vyprávění pojednávajícím o událostech či zajímavostech z celého světa-porozumí inzerátu ohledně nabídky zaměstnání, - rozumí obsahu článků nebo sdělení související se studiem a vzděláním, - v mluveném projevu pochopí obsah sdělení popisující minulé události, zážitky, - rozumí obsahu sdělení týkající se jídla a stravovacích návyků, - přečte s porozuměním jídelní lístek, - rozumí návodům, předpisům jak upravovat pokrmy, - rozliší základní a doplňující informace, které pojednávají o jídle, - využívá příruční materiály, které poskytují informace o specifikách anglicky mluvících zemí a tradičních svátcích, - orientuje se v názvech jednotlivých obchodů, - rozliší jak základní, tak nadstavbové druhy zboží, - pochopí obsah stížnosti či reklamace,

14 - v tisku porozumí prezentaci nového zboží, - rozumí návodu, jak postupovat v případě stížnosti nebo reklamace, - porozumí článkům v časopisech týkajících se přírodních jevů a katastrof způsobených přírodou nebo člověkem, - pochopí diskuzi v rádiu na téma člověk a příroda, - rozumí textu, který se zabývá ohroženými živočišnými i rostlinnými druhy, - využívá různé materiály (encyklopedie) k pochopení dané problematiky, - rozumí předpovědi počasí jak v psaném textu, tak i v mluveném sdělení, - rozumí popisu částí lidského těla včetně vnitřních orgánů, - z rozhovoru pochopí zdravotní stav druhého člověka, jeho zdravotní problémy a nemoci, - rozumí pokynům lékaře, jak se zachovat při různých zdravotních potížích, - rozumí pokynům lékaře při provádění lékařského vyšetření nebo prohlídky, - rozumí informacím uvedených na příbalovém letáku léčiv, - rozumí sdělení druhého jedince o trávení jeho volného času včetně věnování se sportovním aktivitám, - pochopí návod, jak vybrat peníze z bankomatu, - rozumí návodu, jak použít mobilní telefon, počítač, internet, - porozumí obsahu sdělení bankovního úředníka, jak postupovat v různých úředních situacích, - porozumí informacím, jak si zažádat o půjčku nebo úvěr, - rozumí vysvětlení úředníka, jak postupovat při zřizování bankovního účtu, - rozumí obsahu článku nebo mluvenému sdělení o problémech moderní společnosti jako např. diskriminace, válka, terorismus, ekonomika, politika, - rozumí článkům v novinách a časopisech týkajících se kultury a médií, - rozumí obsahu recenze na hudbu, film, knihy, - porozumí obsahu básně, - orientuje se v televizních a divadelních programech, - rozumí vyprávění v rádiu o kulturních a společenských událostech, - porozumí cestovním brožurám a katalogům o nejrůznějších destinacích, - porozumí podrobnému vyprávění druhého o svých zážitcích z dovolené, - detailně pochopí informace, jak se chovat v různých dopravních prostředcích (instrukcím v letadle), - rozumí pokynům, nápisům a oznámením na letišti a nádraží, - pochopí instrukce, jak se dostat na požadované místo,

15 Produktivní řečové dovednosti - porozumí textu, který podrobněji popisuje místní pamětihodnosti, - porozumí pokynům, jak se chovat v dané oblasti jako jsou např. národní parky. Žák - ústně či písemně se vyjadřuje o svém rodinném zázemí, - poskytne podrobnější informace o svém bydlení, - vyjádří svůj názor na mezilidské vztahy, - obhájí svůj názor na určité typy bydlení, - poskytne informace o svých zážitcích z dovolené, cestování, - vyjádří svůj názor na konkrétní dopravní prostředky a způsob cestování a podpoří ho argumenty, - obhájí svůj názor na typy ubytování, způsob trávení dovolené, - zajistí si ubytování, rezervovat hotelový pokoj, - koupí si jízdenku/ lístek na vlak, autobus, - napíše vyprávění o zajímavém místě, - vypráví svém studiu, zážitcích ze školy, - popíše své pocity ze zkoušek a testů, - pohovoří a zhodnotí své současné a minulé zaměstnání, - ústně nebo písemně podá informaci o svých stravovacích návycích, - sdělí své přání týkající se jídla, - popíše, jak připravuje své oblíbený pokrm, - vypráví o průběhu oslav tradičních svátků, - vytvoří menu, - pojmenuje jednotlivé obchody a zboží, které nabízejí, - požádá o konkrétní službu v různých sférách obchodu, - vyjádří jasně svoji stížnost, - ústně i písemně podá reklamaci, - pojmenuje jednotlivé druhy oblečení a jednotlivé doplňky, - vyjádří svůj názor na módní trendy a podpoří ho argumenty, - vyjádří své preference v oblékání, - rozliší a pojmenuje materiály, vzory módní doplňky a zaujme stanovisko k jejich kvalitě, - popíše ráz krajiny, - okomentuje jednotlivá roční období a změny, které v nich probíhají, - popíše aktivity, které se v přírodě dějí, - popíše jednotlivé části lidského těla včetně vnitřních orgánů, - popíše svůj zdravotní stav, - srozumitelně vyjádří svoje zdravotní potíže a popíše jejich příznaky, - zvládne si v lékárně vyzvednout či zakoupit dané léky, - poskytne radu příteli, jak se zachovat v případě jednoduchých zdravotních potíží, - pohovoří o svých sportovních aktivitách, popsat pomůcky a vybavení při nich používaných,

16 Interaktivní řečové dovednosti - okomentuje sportovní události, místo jejich konání a průběh, - dokáže poradit příteli/ přítelkyni, jak si vybrat peníze z bankomatu, jak postupovat při zřizování bankovního účtu, jak použít mobilní telefon, vysvětlit jeho funkce, - vysvětlí, jak použít počítač a jak surfovat po internetu, - vysvětlí, jak poslat dopis či balík, - popíše situaci třetího světa na základě poskytnutých údajů, politickou a ekonomickou situaci své země, - vyjádří svůj názor na vliv vědy na život lidí na základě dostupných informací a podpoří ho argumenty, - pohovoří o filmu, divadelním představení, které shlédl, - pohovoří o knize, kterou četl, - vyjádří zápletku děje, popíše vzhled a charakter postav, - vyjádří svůj názor na kvalitu shlédnutého, přečteného, - vyjádří své dojmy a pocity, - dokáže popsat destinaci své dovolené, - detailně vypráví o svých zážitcích z cest, - zhodnotí výhody a nevýhody různých typů ubytování a jejich vybavení, - poradí, jak se chovat v různých dopravních prostředcích na základě vlastní zkušenosti, - zarezervuje si letenku, místenku, - objedná si zájezd u CK a zeptá se na podrobnosti cesty a pobytu, - vyjádří své požadavky na ubytování, stravování a aktivity, - pohovoří podrobně o pamětihodnostech, které navštívil, - detailně popíše přírodní krásy, které navštívil, - podá instrukce, jak se dostat na místo určení, - zahájí a vede rozhovor o různých typech bydlení, argumenty obhájí svůj názor, - vyměňuje si názory s ostatními lidmi na téma bydlení, - komentuje a aktivně se zapojuje do debaty na téma mezilidských vztahů a bydlení, - vyměňuje si názory s ostatními lidmi o tom, jak prožili dovolenou, prázdniny, - komentuje a aktivně se zapojuje do debaty na téma dovolená a cestování, - řeší situační problémy týkající se ubytování, dopravy, - vede dialog na pracovním úřadě, - diskutuje na téma sociální problémy jako je např. nezaměstnanost a rovné příležitosti, sociální jistoty, - se spolužáky hodnotí úroveň a průběh svého studia, - požádá v restauraci o jídlo, - komunikuje s osobou v obchodě, - sdělí srozumitelně svá přání ohledně vybíraného zboží, - komunikuje spontánně s prodavačem v obchodě, - reaguje na otázky prodávajícího, - aktivně získává informace, které se týkají konkrétního výrobku,

17 - vyměňuje si informace, své zkušenosti a názory, - jasně vysvětluje a obhajuje důvody svojí reklamace, - komentuje a dále rozvíjí sdělení a závěry partnera týkající se módy, - vede rozhovor o počasí, - vede dialog na téma životního prostředí, - aktivně sděluje svůj názor na problematiku zásahů člověka do přírody, - vede rozhovor na téma lidské tělo, zdravotní problémy, nemoci, - reaguje na stížnost druhého člověka, - doporučí mu jednoduchá řešení, - spolupracuje s lékařem a sdělí mu/jí své potíže, - aktivně vede dialog na téma sportovních událostí, - vyjadřuje a obhajuje svoje názory na různá sportovní dění, - komunikuje s druhým člověkem na téma půjčky, úvěry, - zhodnotí výhody a nevýhody různých mobilních operátorů z různých hledisek, - zhodnotí a doporučí nejvýhodnějšího poskytovatele internetových služeb, - polemizuje s přáteli o situaci v zemích třetího světa, o problémech globalizace, o ekonomické a politické situaci v dané zemi, - diskutuje s přáteli o kvalitě a úrovni různých televizních programů, filmů, divadelních představení a hudby, - zajistí si divadelní předplatné, - rozebere s kamarádem obsah knihy, - prodiskutují své zážitky z návštěvy koncertu, výstavy, - sdělí si s přáteli své zážitky z dovolené, cestování, z míst, které navštívil, - vyměňuje si názory na způsoby cestování, typy ubytování a trávení doplňkových aktivit, - domluví se při odbavení na letišti i ve výjimečných situacích a vyřeší případné problémy, - komunikuje s imigračním úředníkem v detailech dané situace, - požádá pracovníka informačního centra o poskytnutí informací týkajících se příjezdů a odjezdů dopravních prostředků, možnostech ubytování, návštěv pamětihodností, zajímavostí v daném regionu

18 4.2 Jednoletý pomaturitní kurz ANJ s denní výukou Charakteristika: Vzdělávání ve speciálním intenzivním kurzu pro mírně pokročilé vede k prohlubování jazykových znalostí v celkovém rozsahu 700 vyučovacích hodin. Kurz je určen studentům, kteří v bezprostředně předcházejícím školním roce složili maturitní zkoušku. Toto studium je považováno za denní studium na střední škole, výuka probíhá v rozsahu 4 vyučovacích hodin každý pracovní den. Náplň kurzu je specializovaně rozložena do předmětů: Praktický jazyk, Gramatika, Poslechy a písemné práce, Konverzace 1 (rodilý mluvčí), Konverzace 2 (český lektor) a Příprava na testy. Součástí studia je i rozvoj ICT kompetencí v anglickém jazyce a práce na interaktivní tabuli. Studium směřuje podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k dosažení úrovně B2 a vykonání SJZZ nebo dosažení mezinárodního certifikátu C&G. Očekávané výstupy 1. ročník Výstupní úroveň: B2 Hodinová dotace: 700 Slovní zásoba Rodinní příslušníci, životopis, rodinný stav, oslavy a výročí, seznamování, ideální partner, manželství, rodinný rozpočet, příčiny rozpadu manželství, výchova dětí, generační rozdíly, model rodiny v 21. století, lidský vzhled, popis osoby, charakterové vlastnosti, denní program a rutina, způsoby trávení volného času, koníčky a zájmy. Typy bydlení, části domu, koupě, stavba domu, prodej nebo pronájem bydlení, místnosti a vybavení domácnosti, ideální bydlení, údržby, poruchy a opravy v domácnosti, zahrada a zahrádkaření, problematika bydlení v ČR. Město a vesnice výhody/ nevýhody, ekonomika, možnosti, nedostatky, preference, odpad, služby, kultura, zločin, možnosti vzdělání, pracovní příležitosti. Škola, vzdělání, studium, zkoušky, povolání, kariéra, profese, řemesla, hledání práce, pracovní pohovor, odměny, ztráta zaměstnání, nezaměstnanost, sociální jistoty. Jídlo, pití, stravovací návyky, způsoby vaření, vybavení kuchyně, návštěva restaurace, stravovací návyky v USA, Velké Británii a České republiky. Svátky a prázdniny, srovnání ČR a anglicky mluvící země, původ tradičních svátků a jak se slaví, rodinné oslavy

19 Gramatika Reklamace, způsoby platby, druhy oblečení, móda, módní doplňky, materiály, nakupování, druhy obchodů, jednotlivé druhy zboží, služby, stížnosti, vzory, oděvy, obuv, příroda, rozdělení krajiny, v divočině, zoologické zahrady, rostlinné a živočišné druhy, popis zvířat, ohrožené druhy, problematika kácení deštných pralesů. Životní prostředí a jeho problematika, třídění odpadu, průmyslový odpad, automobilová doprava a její vliv na ovzduší, skleníkový efekt, ozónová díra, klima a počasí, druhy počasí, roční období, rozdíly ročních období a teplot, předpověď počasí, vlivy lidského konání a změny v přírodě. Lidské tělo, části, vnitřní orgány, zdraví, nemoci a různé zdravotní problémy, příznaky, lékaři, lékárnička, první pomoc, zuby a zubař, lékárna a léčiva, prohlídka u lékaře lidové léčitelství. Sport a aktivity volného času, letní a zimní, venkovní a vnitřní, teamové sporty, sportovní vybavení, rekreační sport, vrcholový sport, Olympijské hry, kvality, udržování se v kondici. Komunikace, služby, finance poštovní služby (dopisy, balíky), telefon, , počítače a internet, peníze, banky, účet, půjčky, spoření. Problémy ve společnosti, moderní společnost, měnící se hodnoty, problém emigrace, konzumní společnost, globalizace, diskriminace, válka a mír, terorismus, ekonomika, politické problémy, volby, tunelování, zločin, vliv vědy a technologie na člověka, nejvýznamnější vynálezy. Média a jejich role v dnešní společnosti- noviny, časopisy, televize, televizní programy, rádio, kvalita, censura, inzeráty. Kultura divadla, kina, koncerty, pokladna, nákup lístků, předplatné, hudební nástroje, knihy a četba, poezie, knihovny, umění malířství, obrazy, návštěva galerií a uměleckých výstav, sochařství, zábava film, hudba. Cestování, typy dopravních prostředků, výhody a nevýhody, části auta, na nádraží, na letišti, odbavení, ubytování a druhy stravování, prázdniny, dovolená. Památky, hlavní atrakce vašeho města, památky a zajímavosti hlavního města a České republiky, udávání směru, cesty, hrady, zámky, kostely, katedrály a jiné zajímavosti, přírodní krásy. Sloveso být, mít, slovní druhy, stavba věty, přítomné časy (prostý, průběhový, předpřítomný), frekvenční příslovce, výrazy: How long?, for, since, already, just, yet, ever, příslovečná určení času, předložky at/ on/ in ve spojení s

20 místem a časem, stavová slovesa, přímý a nepřímý předmět, wh otázky, předložkové vazby v otázce, podmětné a předmětné otázky, otázky zjišťovací, krátké odpovědi emfatické. Budoucí časy (going to, budoucí prostý, průběhový, předbudoucí), časové věty, člen neurčitý, určitý, člen určitý u zeměpisných názvů, vazba there is/ there are, negativní prohlášení, negativní otázky, dovětky, vyjadřování já také/ já také ne: so/neither do I Minulé časy (prostý, průběhový, předminulý), used to/would, časová příslovce. Podmínkové věty (Typ 0, 1, 2, 3 a kombinace 2+3), přací věty: wish+ if only Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, podst. jména v množ. / jednot. čísle, obaly, partitiva, výrazy množství some, any, no a jejich složeniny, a lot of, much many, little, a little, few, a few, kvantifikátory, výrazy týkající se slavnostních příležitostí, člen určitý/neurčitý/some. Nepřímá řeč, časová souslednost, zdvořilá žádost a otázka- would you, will you, could you.? zástupné one, emfatická a zvratná zájmena: se, si, navzájem, stupňování přídavných jmen (krátká a dlouhá), příslovce jejich pozice ve větě a stupňování, čím.tím, rozdíl mezi přídavnými jmény a příslovci, koncovky ed/-ing, too X enough, quite X rather. Slovesa, po kterých následuje gerundium či infinitiv, užití gerundia a infinitivu a rozdíl mezi nimi, větné struktury typu: sloveso, předmět/wh slovíčko/přídavné jméno/for+ to-infinitiv, to-infinitiv X nulový infinitive, rozdíl mezi used to do X used to doing, předložkové vazby a jiné vazby s gerundiem, see it happen/happening. Způsobová slovesa, vyjadřování dovolení, žádosti, schopností, možnosti, opisy, minulý a budoucí čas způsobových sloves, způsobová slovesa s minulým infinitivem, should, poskytování rady, dedukce vyjádření jistoty/ nejistoty. Trpný rod, rozdíl mezi činným a trpným rodem, vazby: it (he) is said that /(be) supposed to, Have st. done, vztažné věty, vztažná zájmena a příslovce, příčestí minulé a to-infinitiv, popis předmětů. Kvantifikátory: both/neither all/none either-each/ every. Linking words: but, although, despite, in spite of, Whereas Účelový infinitiv: to, in order to, so that, for

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17) Název školního vzdělávacího programu: Multimediální tvorba

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17) Název školního vzdělávacího programu: Multimediální tvorba Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17) Název školního vzdělávacího programu: Multimediální tvorba Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání zakončené

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více