Definování snímku pro tisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definování snímku pro tisk"

Transkript

1 Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem, můžete vyjmout kartu s uloženými snímky a vytisknout je na DPOF tiskárně, nebo nechat snímky vytisknout v DPOF foto laboratoři. Můžete také přenést snímky do počítače a vytisknout je na tiskárně připojené k počítači. Snímky nelze tisknout na digitální tiskárně Olympus P-300E nebo jiné digitální tiskárně připojené přímo k fotoaparátu. 11 Pokud digitální tiskárnu Olympus P-330E připojíte k video výstupnímu konektoru fotoaparátu pro tisk, vytištěné snímky se mohou zdát mírně zrnité. Tisk snímků ze SmartMedia karty na tiskárně P-330E podléhá následujícím omezením: (1) Vytištěno může být pouze prvních 256 snímků. Zbývající snímky nebudou rozeznány. (2) Není umožněn tisk sdruženého náhledu, tisk datumu a času ani tisk více než dvou snímků.

2 Definování snímků pro tisk a určení počtu kopií Pro tisk lze zvolit všechny nebo jednotlivé snímky, rovněž si můžete určit počet kopií každého snímku. Tyto informace jsou uloženy na kartu s každým zvoleným snímkem, takže je můžete vytisknout na vaší vlastní DPOF kompatibilní tiskárně nebo odevzdat kartu k tisku ve fotolaboratoři, která zajišťuje DPOF tisk. Zvolit pro tisk můžete až 998 snímků na jedné kartě, a můžete určit tisk 1-10 kopií každého zvoleného snímku. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk Vložte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Zobrazte snímek, který chcete definovat pro tisk. Zobrazte sdružený náhled s několika snímky zobrazenými najednou, a poté stisknutím zvýrazněte snímek, který chcete definovat pro tisk. ( 49) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se čísla

3 Nastavení počtu kopií Stisknutím nebo na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na počet kopií, které chcete vytisknout. Stiskněte tlačítko. Zvolený snímek je označen symbolem definování pro tisk,znakem x" a počtem kopií, který jste zvolili. Chcete-li definovat pro tisk další snímky, zopakujte tento postup od kroku 4. Symbol definování pro tisk Počet kopií Změna počtu kopií Pokud potřebujete jeden výtisk téměř všech snímků uložených na kartě, zvolte nejdříve všechny snímky pro tisk. ( 160) Poté zvolte snímky jeden po druhém a pokud potřebujete více kopií, u každého snímku nastavte počet kopií, které chcete vytisknout. Zrušení definování pro tisk Postupujte podle kroků definování snímků pro tisk, tam, kde chcete tuto volbu zrušit, nastavte počet kopií 0. Můžete také zrušit definování všech snímků pro tisk. ( 161) Poznámka Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 159

4 Definování všech snímků na kartě pro tisk Všechny snímky na kartě je možno definovat pro tisk. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk Vložte a zvolte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Stiskněte tlačítko menu. Na LCD obrazovce se otevře menu. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na SELECT ALL. (zvolit vše) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nápis SELECT ALL? 160

5 Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na YES. Stiskněte tlačítko. Zatímco probíhá definování snímků pro tisk, na LCD obrazovce je zobrazen symbol definování pro tisk a nápis. Když je definování ukončeno, objeví se první zobrazený snímek. Ještě než použijete volbu definování všech snímků pro tisk" Uvědomte si prosím, že definování všech snímků pro tisk zruší jakékoli předchozí nastavení pro tisk na kartě. Pokud jste například zvolili více než jednu kopii některých snímků, budou tato nastavení zrušena a vytiskne se pouze jedna kopie každého snímku v případě, že definujete pro tisk všechny snímky. Snímky pořízené po provedení volby definování všech snímků pro tisk Jestliže pořídíte a uložíte snímky na kartu poté, co jste předním definovali všechny snímky pro tisk, nebudou tyto nové snímky definovány pro tisk. Pokud chcete přidané snímky také zvolit pro tisk, jednoduše zopakujte výše uvedený postup definování všech snímků pro tisk. Pokud provedete ještě jednou definování všech snímků pro tisk, budou zvoleny všechny snímky na kartě, a ne pouze dodatečně přidané snímky. Zrušení volby definování všech snímků pro tisk V kroku 5 dvakrát stiskněte na křížovém tlačítku a zvolte tak CLEAR ALL. Poté postupujte podle zbývajících kroků a celý postup tak ukončete. Poznámka Definování velkého počtu snímků pro tisk může trvat dlouhou dobu. Ještě než začnete definovat velkou skupinu snímků pro tisk, zkontrolujte indikátor stavu baterií v hledáčku a ujistěte se, že je k dispozici dostatečné množství energie, anebo připojte volitelný síťový adaptér, je-li to možné. Během definování pro tisk nikdy nevypínejte napájení fotoaparátu ani neotevírejte kryt prostoru pro kartu. Pokud definování pro tisk přerušíte, budete muset začít znovu od začátku. Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. ( 131) Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 161

6 Tisk sdruženého náhledu Všechny snímky uložené na kartě je možné zvolit pro tisk sdruženého náhledu. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk Vložte a zvolte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Stiskněte tlačítko menu. Na LCD obrazovce se otevře menu. Stisknutím nebo na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na symbol sdruženého náhledu. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na SELECT ALL. (zvolit vše) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nápis SELECT ALL? Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na YES. 162

7 Stiskněte tlačítko. Zatímco probíhá definování snímků pro tisk, na LCD obrazovce je zobrazen symbol definování pro tisk a nápis. Když je definování ukončeno, objeví se první zobrazený snímek. Pořízení snímku po provedení volby tisku sdruženého náhledu Jestliže pořídíte a uložíte snímky na kartu poté, co jste předním definovali všechny snímky pro tisk sdruženého náhledu, objeví se symbol vykřičníku, který vás upozorní na to, že ne všechny snímky na kartě jsou zvoleny pro tisk sdruženého náhledu. Zopakováním výše uvedeného postupu si zajistíte, aby opravdu všechny snímky na kartě byly definovány pro tisk. Zrušení volby definování všech snímků pro tisk sdruženého náhledu V kroku 6 stiskněte na křížovém tlačítku a posuňte tak zelený rámeček na CLEAR ALL. Poté postupujte podle zbývajících kroků a celý postup tak ukončete. Tisk sdruženého náhledu Tiskem sdruženého náhledu vytisknete několik snímků v podobě znázorněné na obrázku. Počet snímků na stránce je určen použitou tiskárnu. Poznámka Definování velkého počtu snímků pro tisk může trvat dlouhou dobu. Ještě než začnete definovat velkou skupinu snímků pro tisk, zkontrolujte indikátor stavu baterií v hledáčku a ujistěte se, že je k dispozici dostatečné množství energie, anebo připojte volitelný síťový adaptér, je-li to možné. Během definování pro tisk nikdy nevypínejte napájení fotoaparátu ani neotevírejte kryt prostoru pro kartu. Pokud definování pro tisk přerušíte, budete muset začít znovu od začátku. Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. ( 131) Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 163

8 Tisk snímků s datumem nebo časem U snímků definovaných pro tisk je možné zvolit tisk datumu nebo času (ne oboje najednou). Pokud je toto nastavení zvoleno, použije se pro všechny snímky definované pro tisk. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk s datem nebo časem Vložte a zvolte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk s datem nebo časem. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Stiskněte tlačítko menu. Na LCD obrazovce se otevře menu. 164

9 Stisknutím nebo na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na symbol tisku datumu/času. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček doprava. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na DATE (datum) nebo TIME (čas). Chcete-li zrušit tisk datumu nebo času, posuňte stisknutím zelený rámeček na OFF. Stisknutím tlačítka potvrďte. nastavení Opětovným stisknutím tlačítka menu zavřete. Zobrazí se poslední pořízený snímek. Poznámka Standard DPOF neumožňuje tisk datumu i času najednou. Musíte si zvolit buď tisk datumu, nebo tisk času na vašich snímcích. Definování velkého počtu snímků pro tisk může trvat dlouhou dobu. Ještě než začnete definovat velkou skupinu snímků pro tisk, zkontrolujte indikátor stavu baterií v hledáčku a ujistěte se, že je k dispozici dostatečné množství energie, anebo připojte volitelný síťový adaptér, je-li to možné. Během definování pro tisk nikdy nevypínejte napájení fotoaparátu ani neotevírejte kryt prostoru pro kartu. Pokud definování pro tisk přerušíte, budete muset začít znovu od začátku. Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. ( 131) Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 165

10 Tisk na tiskárnách Olympus Následující tabulka popisuje, do jaké míry jsou tiskárny Olympus kompatibilní s DPOF formátem. Tiskárny Olympus a DPOF kompatibilita Název tiskárny P-330E *1 P-330NE *2 P-400 P-150E Tisk 1 snímku ANO ANO ANO Tisk více snímků NE ANO ANO Není DPOF kompatibilní. Ořezání NE *3 ANO *3 ANO *3 Otáčení NE *3 ANO *3 NE *3 Datum NE *4 NE *4 NE *4 Tisk sdruženého náhledu NE *4 NE *4 NE *4 P-300E Není DPOF kompatibilní. *1 Soubory JPEG můžete tisknout až do velikosti 1MB. Pokud tisknete pomocí propojení video výstupem, mohou se vytištěné snímky zdát zrnité. Pokud tisknete ze SmartMedia karty, můžete vytisknout až 256 snímků z karty. Více než 256 snímků nebude rozeznáno. Pokud jste zvoliti tisk sdruženého náhledu, tisk datumu nebo času, nebo tisk více než 2 kopií, nebudou tato nastavení umožněna. *2 Soubory TIFF můžete tisknout až do velikosti 20MB, a soubory JPEG až do velikosti 10MB. Pokud tisknete ze SmartMedia karty, můžete vytisknout až 999 snímků z karty. Více než 999 snímků nebude rozeznáno. *3 Některé tiskárny umožňují otáčení a ořezání snímků, tyto funkce však nejsou k dispozici na tomto fotoaparátu. *4 Pokud zvolíte tisk datumu nebo tisk sdruženého náhledu, budou tato nastavení zrušena, můžete je však nastavit pomocí tiskárny. 166

11 Přenos snímků do počítače 12 Tato kapitola popisuje, co je zapotřebí pro správný přenos dat z fotoaparátu do PC IBM kompatibilní nebo do počítače Macintosh. Nastavení propojení. Pro připojení fotoaparátu k počítači slouží přiložený kabel a software. Další možnosti přenosu dat do počítače přímo z paměťových karet. Ke stažení dat do počítače lze použít několik různých typů čtecích zařízení.

12 Přenos snímků do počítače Fotoaparát lze propojit s počítačem vybaveným USB rozhraním pomocí dodaného USB kabelu. Z kterékoli karty ve fotoaparátu můžete data přenést do počítače. Počítače PC/AT IBM kompatibilní s instalovaným systémem Windows 2000a Windows Me. Apple Macintosh s instalovaným systémem Mac OS 9. Je zapotřebí pouze propojovací USB kabel. Počítače PC/AT IBM kompatibilní s instalovaným systémem Windows 98 nebo Windows 98 SE. Je zapotřebí propojovací USB kabel a USB ovladač. USB ovladač je umístěn na CD-ROM CAMEDIA MASTER 2.5 nebo si můžete stáhnout nejnovější ovladače na Apple Macintosh s instalovaným systémem Mac OS 8.6. Je zapotřebí propojovací USB kabel. Systém musí být vybaven podporou USB Mass Storage Support Pro podrobnější informace o USB Mass Storage Support kontaktujte společnost Apple Computer. První připojení fotoaparátu k počítači Při prvním připojení fotoaparátu k počítači začne počítač hledat USB ovladač. Počítače s jiným systémem než Windows 2000 a Windows Me budou požadovat zadání cesty do složky obsahující USB ovladač pro připojený fotoaparát. Podrobnosti naleznete v návodu k operačnímu systému počítače. Poznámka Nezaručujeme plnou kompatibilitu propojení fotoaparátu s počítači vybavenými USB porty nainstalovanými následující operační systémy: Windows 95 s upgrade na Windows 98 Windows 95, Windows NT 4.0 Ujistěte se, že váš počítač podporuje USB rozhraní. Podrobnosti o vašem počítači vám sdělí váš prodejce výpočetní techniky. Vezměte prosím na vědomí, že podpora není zaručena u systémů Mac OS, kde byl proveden upgrade Mass Storage Support. Při zapojení USB kabelu do rozbočky USB hub se mohou vyskytnout potíže. Pokud k tomu dojde, zapojte USB kabel přímo do portu v počítači. 168

13 Pokud používáte PC/AT IBM kompatibilní s jiným systémem než Windows 2000/Me, musíte nejprve nainstalovat USB ovladač. Podrobnější informace naleznete v krátké instalační příručce dodané spolu s programem CAMEDIA Master. (viz. také návod ke stažení na Zvolte kartu ze které se mají snímky stahovat do počítače. ( 121) Kartu nelze přepnout pokud je fotoaparát napojen na počítač. Pokud chcete přepnout druhou kartu, odpojte nejprve fotoaparát od počítače. ( 171) Otevřete kryt konektorů na fotoaparátu. Zasuňte konektor USB kabelu s označením B do portu ve fotoaparátu. Konektor A zasuňte do USB portu v počítači. Poznámka Pokud váš počítač obsahuje dva USB porty, zvolte kterýkoli z nich. Do USB portu v počítači Nastavte přepínač režimů do polohy (režim nastavení a propojení s počítačem). Poznámka Počítač rozezná paměťovou kartu ve fotoaparátu jako externí disk. Normálně je zařízení označeno jako Removable Disk" a je mu přiřazeno další písmeno v abecedě. Se snímky na kartě lze zacházet jako se soubory v průzkumníku ve Windows. Při přetahování nebo kopírování souborů z karty nikde neodpojujte fotoaparát od počítače. Výměna paměťové karty Po výměně paměťové karty ve fotoaparátu se ujistěte, že je médium označeno správným písmenem. Pro správné označení média použijte funkci obnovit - refresh stisknutím tlačítka F5. 169

14 Přenos snímků do počítače (pokračování) Vyjmutí karty při zapojeném fotoaparátu do počítače. Nesprávné vyjmutí karty v době, kdy je fotoaparát stále připojen k počítači může způsobit nesprávné fungování systému. Při vyjímání karty se vždy řiďte následujícími pokyny. (K odstranění možného počítačového problému bude zapotřebí odpojit USB kabel a restartovat počítač.) Windows 98, Windows 2000, Windows Me Klikněte dvakrát na ikonu Tento počítač, pravým tlačítkem klikněte na ikonu znázorňující fotoaparát jako externí zařízení (Výměnný disk) a klikněte na položku Vysunout. Ujistěte se, že na fotoaparátu nebliká indikátor přístupu na kartu a poté otevřete kryt karty. Vyjměte kartu. Mac OS Na ploše chytněte myší a přesuňte ikonu externího zařízení (označující fotoaparát) do koše nebo z nabídky Special menu zvolte položku Eject (vysunout). Ujistěte se, že na fotoaparátu nebliká indikátor přístupu na kartu a poté otevřete kryt karty. Vyjměte kartu. 170

15 Odpojení USB kabelu Windows 98, Mac OS Ujistěte se, že nebliká indikátor přístupu na kartu a vyjměte USB kabel podle následujícího popisu. Windows 2000 Řiďte se jedním z následujících postupů: (1) Jedním kliknutím na ikonu v liště. 1 Klikněte na ikonu Odpojit nebo Eject v pravém rohu dolní lišty na ploše. (Viz. ilustrace dole.) 2 Když se objeví okno vyzívající k odpojení tohoto zařízení, klikněte na odpojit (Stop). 3 Až se objeví okno oznamující, že nyní můžete zařízení bezpečně odpojit, klikněte na OK. 4 Odpojte kabel. (2) Dvojím kliknutím na ikonu v liště. 1 Klikněte na ikonu Odpojit nebo Eject v pravém rohu dolní lišty na ploše. (Viz. ilustrace dole.) 2 Když se objeví dialogové okno odpojení hardware, vyberte ze seznamu zařízení, které chcete odpojit a klikněte na odpojit (Stop). 3 Až se objeví okno oznamující, že nyní můžete zařízení bezpečně odpojit, klikněte na OK. 4 Odpojte kabel. Poznámka Abyste se vyhnuli problémům, nikdy neměňte polohu přepínače režimů a ni fotoaparát nevypínejte dokud je připojený k počítači, zejména v průběhu přenosu dat z fotoaparátu do počítače. Fotoaparát nepřejde automaticky do úsporného režimu, pokud je přepnut do režimu propojení s počítačem. Pokud bude fotoaparát připojen k počítači po delší časový úsek, doporučujeme jej připojit na síťový adaptér, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení baterií. 171

16 Volitelná čtecí zařízení pro paměťové karty Ke čtení a přetažení dat z paměťové karty do počítače můžete použít následující zařízení. Tyto čtečky (kromě MAUSB-2) můžete použít k přetažení dat do počítače, který není vybaven USB rozhraním, nebo nekomunikuje plně s USB portem fotoaparátu. Podrobné informace o nejnovějších čtečkách i nejnovější ovladače naleznete na Typ karty Čtečka Potřebné zařízení na počítači 3,5" adaptér FlashPath MAFP-2NE 3,5" disketová mechanika Smart Media PCMCIA adaptér MA-2E Slot na PCMCIA karty SmartMedia čtečka/zapisovačka MAUSB-2 USB rozhraní Compact Flash PCMCIA adaptér Slot na PCMCIA karty Poznámka Před zakoupením a použitím těchto zařízení se ujistěte o jejich kompatibilitě s vaším počítačem a schopností pracovat s daty uloženými na SmartMedia kartě. Pozorně si přečtěte návod k těmto zařízením. 172

17 13 Menu na obrazovce K nastavení jednotlivých režimů a funkcí jako je např. formátování karty používejte menu na LCD obrazovce.

18 Menu na obrazovce K nastavení jednotlivých režimů a funkcí jako je např. formátování karty používejte menu na LCD obrazovce. K dispozici jsou 4 rozdílná menu. Typ menu se liší podle nastaveného režimu na přepínači režimů: Režim fotografování (P, A, S nebo M) Režim prohlížení snímků ( ) Režim tisku ( ) Režim propojení s počítačem ( ) Nastavte přepínač režimů do požadované polohy. Stiskněte tlačítko menu. Na obrazovce se objeví menu. Na křížovém tlačítku stiskněte pro posunutí zeleného rámečku dolů. Zelený rámeček (Pohyb pomocí křížového tlačítka) Položky menu Menu v režimu fotografování Další strana menu Zvolte hodnotu zvýrazněnou plasticky. Stiskněte pro posunutí zeleného rámečku nahoru v menu. Na křížovém tlačítku stiskněte pro posun zeleného rámečku doprava. Použijte křížové tlačítko pro výběr požadovaných funkcí a nastavení. K ukončení menu stiskněte znovu tlačítko menu. V režimu fotografování (přepínač režimů nastaven na P, A, S nebo M) můžete fotografovat s menu znázorněným na obrazovce. Při pořízení snímku menu zmizí, ale můžete je obnovit stisknutím tlačítka menu. To je vhodné zejména pro rychlé změny nastavení při fotografování. Stiskněte tlačítko. Pokud jste potvrdili volbu určitého nastavení, které je zvýrazněno plasticky, zelený rámeček se vrátí doleva. Pro vypnutí menu stiskněte tlačítko. 174

19 Menu pro režimy fotografování P (automatický režim), A (režim priority clony), S (režim priority času), M (manuální režim) Smazat všechny snímky ze zvolené SmartMedia nebo CompactFlash karty, a zformátovat kartu. Počáteční nastavení (Nastavení po současném stisknutí tlačítek a ) Strana Nastavení citlivosti ISO AUTO 83 Vyfotografovat stejný objekt na 3 shodné snímky s různou expozicí. OFF (vypnuto) 81 Korekce intenzity blesku. +/- 0 EV 90 Ostrost Celkový kontrast snímku NORMAL (normální) NORMAL (normální) Režim záznamu (kvalita, rozlišení, komprese). Nastavit časový interval (určit časový interval mezi snímky při fotografování v režimu časového intervalu) Nastavení zvuku spouště (nahlas, potichu, vypnuto) OFF (vypnuto) OFF (vypnuto) Výstražný signál ON (zapnuto) 124 Zobrazení snímku po jeho pořízení. OFF (vypnuto) 125 Nastavení doby pro spuštění úsporného režimu. 1 MIN

20 Menu na obrazovce (pokračování) Menu pro režim prohlížení Počáteční nastavení (Nastavení po současném stisknutí tlačítek a ) Strana Režim prezentace (automatické přehrávání). Kopírovat snímky z jedné karty na druhou. Vymazat všechny snímky na kartě, kartu zformátovat Jas LCD obrazovky. +/- 0 EV 144 Menu pro režim definování pro tisk Definovat nebo zrušit definování všech snímků pro tisk. Nastavit tisk datumu nebo času na snímky. OFF Menu pro režim nastavení/propojení s počítačem Definovat nebo zrušit definování všech snímků pro tisk sdruženého náhledu. Určuje, zda je při stisknu tlačítka makro zvolen předsádkový objektiv. Nastavit formát datumu (rok/měsíc/den). Nastavit aktuální datum a čas. Po výměně paměťové karty můžete resetovat číslování souborů (RESET) nebo pokračovat ve vzestupném číslování souborů (AUTO). Makro je zvoleno bez předsádkového objektivu. Rok/měsíc/den (nezměněno ani při současném stisku a ) AUTO Snímky uložené jako RAW (nezpracovaná, nekomprimovaná) data. OFF 131 Zapíná a vypíná funkci histogramu. OFF

21 Dodatky Tento dodatek je rozdělen do několika částí, které poskytují souhrnné informace o menu, důležitých technických údajích, volitelném příslušenství k fotoaparátu, datových souborech a složkách. Také zahrnují informace o řešení některých problémů. 1. Technické údaje 2. Volitelné příslušenství 3. Kompatibilita obrazových souborů 4. Problémy a jejich odstranění Problémy týkající se fotoaparátu 14 Problémy týkající se snímků 5. Chybová hlášení

22 Dodatek 1: Technické údaje Název modelu: Olympus CAMEDIA E-10 TYP Digitální jednooká zrcadlovka s barevnou 4,5cm TFT LCD obrazovkou Záznamové médium Výměnné paměťové karty SmartMedia 3,3V ( 4; 8; 16; 32; 64 MB) Jedna 16MB karta SmartMedia je součástí balení CompactFlast Typ II (paměti typu Micro Drive nejsou doporučeny) Počet fotografií, které lze uložit na 16MB kartu SmartMedia 1: TIFF 2,240 X 1,680, 11.3 MB 3: RAW 2,240 X 1,680, 7.5 MB Cca. 5: SHQ 2,240 X 1,680, max. 2.8 MB Cca. 16: HQ 2,240 X 1,680, max. 1 MB Cca. 31: SQ 1,600 x 1,200, 510 KB Cca. 47: SQ 1,280 x 960, max. 340 KB Cca. 70: SQ 1,024 x 768, max. 230 KB Snímací prvek Cca. 148: SQ 640 x 480, max. 110 KB Prokládaný snímač CCD s úhlopříčkou 2/3", 4.0 mil. pixelů celkem, 3.9 mil. pixelů efektivních Vyvážení bílé Plně automatické TTL, přednastavené parametry (3.000, 3.700, 4.000, 4.500, 5.500, 6.500, K), jedno-dotyková manuální volba Objektiv Objektiv Olympus 9-36 mm; F , objektiv se skleněnými čočkami (jedním ED sklem, dvěma asférickými čočkami a dvěma čočkami s nízkou disperzí, celkem 14 členů v 11 skupinách) (Ekvivalentní objektivu mm pro 35 mm film) Volitelná širokoúhlá předsádka 0,8x; telekonvertory 1,45x a 3x; makro předsádka 0,8x. Průměr závitu Měření světla Expozice Kompenzace expozice 62 mm Digitální váhové měření ESP (Elektro Selective Pattern), integrální měření se zdůrazněným středem, bodové měření. Automatická expozice. +/-3EV po 1/3 kroku. Aretace expozice AE-Lock. Funkce Auto Bracketing: po 1/3 EV, 2/3 EV a 1 EV; 3 nebo 5 snímků Priorita clony: širokoúhlý záběr: F2,0 - F11; teleobjektiv:f2,4 - F11, po 1/3EV. Priorita času: 2-1/640 sek. (s mechanickou závěrkou), po 1/3EV. Manuální režim: rychlosti závěrky; bulb (až do 30 s.), 8-1/640 s. Citlivost ISO Automatická nebo volitelná: ISO 80, ISO 160, ISO 320 Zaostřování Duální aktivní autofokus a pasivní TTL autofokus (systém porovnání kontrastu) s rozsahem zaostřování: 0,2 m - nekonečno (plynulé). Manuální ostření (manuální zaostřování kroužkem na objektivu), rozsah zaostřování: 0,2 m - nekonečno (plynulé). Pracovní rozsah Standardní režim: 0,6 m - nekonečno; makro režim: 0,2-0,6 m. Hledáček Optický zrcadlový hledáček s 95% zobrazení. Informace v hledáčku: (Kompletní informace/režim/clona/závěrka/expozice/+/-/af/blesk/ae lock/wb). Matnice (zobrazuje zaostření) LCD obrazovka Barevný TFT LCD monitor s širokým zorným úhlem a úhlopříčkou 4,5 cm a pixely (vyroben z nízkoteplotního poly-silikonu). Možné nastavení jasu obrazovky. LCD obrazovku lze sklopit směrem dolů až o 20 a o 90 směrem nahoru. 178

23 Režimy blesku Vestavěný blesk: Auto, snížení jevu červených očí, vypnutý, doplňkový. Konektory pro externí blesky: kolejnice typu Hot-shoe: komunikace s FL-40 PC zásuvka: libovolný externí blesk Synchronizace blesku s dlouhými časy (Synchronizace blesku s přední i zadní závěrkou). Dosah blesku Širokoúhlý objektiv: 60 cm - 5,0m (ISO 80) Teleobjektiv: 47 cm - 4,2m (ISO 80) Širokoúhlý objektiv: 60 cm - 7,0m (ISO 160) Teleobjektiv: 66 cm - 5,8m (ISO 160) Rychlost nabití blesku Sekvenční snímání Méně než 6 sek. (při normální teplotě a nových bateriích) Až 4 snímky rychlostí 3 snímky za sekundu. Neomezený počet snímků s intervaly 1,2 sekundy mezi jednotlivými snímky. Samospoušť / dálkové ovládání Se zpožděním 12 sekund. Cca 2 sek. s volitelným dálkovým ovladačem RM-1. Uložení nastavení do paměti Možné. Konektory Provozní podmínky Napájení Konektor pro stejnosměrný síťový zdroj, USB konektor (storage class) Video výstupní konektor (PAL), výstup na externí blesk FL-40 (kolejnice typu Hot-shoe a pěti-kolíková zásuvka), PC synchro konektor pro externí blesky, konektor pro kabelovou spoušť. Teplota: 0-40 C (provozní); C (skladovací). Vlhkost: 30-90% (provozní); 10-90% (skladovací). Hlavní energetický zdroj: 2x lithiový bateriový blok CR-V3; / LiPo baterie s přídavnou rukojetí / 4x AA NiMH baterie / 4xAA Ni-Cd baterie / volitelný síťový adaptér (zinkouhlíkové baterie ani AA lithiové baterie nesmí být používány). Datum/ čas / kalendář Simultánně zaznamenaná data ke každému snímku. Kalendář Automatický kalendář do roku Rozměry 128,5 (š) x 103,5(v) x 161(h) mm. Hmotnost 1050 g (bez sluneční clony, akumulátorů a karet). 179

24 Dodatek 2: Volitelné příslušenství Externí blesk (FL-40) Pomocný držák blesku (FL-BK01) Propojovací kabel k blesku (FL-CB01-04) Předsádkové čočky 0,8x širokoúhlá předsádka (WCON-O8B) Makro předsádka (MCON-35) 1,45x tele-předsádka (TCON-14B) 3x tele-předsádka (TCON-300) Podpůrná lišta 2 (TCON-SA2) Kabelová spoušť (RM-CB1) Pouzdro na fotoaparát (Semi-Hard Case) Síťový adaptér AA (R6) Ni-MH nabíjecí baterie Nabíječka NiMH baterií Lithium polymerová nabíjecí baterie (B-10LPB) Vertikální rukojeť s držákem baterií a spouští (B-HLD10) Nabíječka lithium polymerové baterie (B-20LPC) SmartMedia karty (8MB, 16MB, 32MB, 64MB) PCMCIA čtečka karet (MA-2E) Kompatibilní i s 64MB kartami 3,5" čtečka karet FlashPath (MAFP-2NE) Kompatibilní i s 64MB kartami SmartMedia čtečka/zapisovačka (MAUSB-2) Tiskárny P-400 / P-330NE Srpen 2000 Aktuální informace o tomto volitelném příslušenství naleznete na stránce 180

25 Dodatek 3: Kompatibilita obrazových souborů Snímky pořízené fotoaparátem Olympus CAMEDIA E-10 se nemusí zobrazit plně na některých jiných fotoaparátech Olympus a snímky pořízené těmito fotoaparáty zase nemusí být plně čitelné na fotoaparátu CAMEDIA E-10. Tisk a prohlížení snímků pořízených fotoaparátem CAMEDIA E-10 na ostatních digitálních fotoaparátech Olympus. Funkce Možnost prohlížení snímků* 1 Model C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2500L, C-2100UZ, C-960ZOOM, C-860L* 2, C-990ZOOM Možnost prohlížení, přímý tisk možný* 3 C-2020ZOOM, C-2000ZOOM, C-920ZOOM, C-21 (P-300E/P-150E) Není kompatibilní C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-900ZOOM, C-840L, C-830L, C-820L, C-420L * 1 U některých snímků lze, podle jejich velikosti, zobrazit pouze jejich náhled. * 2 Není možné prohlížet snímky pořízené ve formátu TIFF. * 3 Přímý tisk je možný jen u těch snímků, které lze správně zobrazit na LCD obrazovce (snímek přes celou obrazovku). Prohlížení snímků pořízených ostatními digitálními fotoaparáty Olympus na fotoaparátu CAMEDIA E-10. Funkce Prohlížení možné jen pro fotografie* 1 (ne video sekvence). Model C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2500L, C-2020ZOOM, C-2100UZ, C-2000ZOOM, C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-990ZOOM, C-960ZOOM, C-920ZOOM, C-900ZOOM, C-860L, C-840L, C-830L, C-820L, C-420L, C-21 * 1 Prohlížení není možné u snímků určitých rozměrů. 181

26 Dodatek 4: Problémy a jejich odstranění Funkční problémy Fotoaparát nepracuje, obrazovka ani kontrolní displej se nezapnou. Problém Je vypínač fotoaparátu v poloze ON? Fotoaparát nebyl používán déle než 1 hodinu a přitom byl zapnutý. Jsou baterie správně vložené? Nejsou baterie vybité? Nepoužíváte fotoaparát v příliš chladném prostředí? Řešení Posuňte vypínač fotoaparátu směrem k sobě do polohy ON. Pokud není fotoaparát více než 1 hodinu používán, automaticky se vypne. Vraťte vypínač fotoaparátu do vypnuté pozice OFF a poté jej vraťte do polohy ON. Vyjměte baterie a ujistěte se, že byly umístěny kladnými a zápornými póly, tak jak je znázorněno na držáku baterií. Vložte nové baterie. Pokud používáte Ni-MH baterie nebo lithium polymerovou baterii, nabijte je. Použití fotoaparátu v chladném prostředí může dočasně snížit kapacitu baterií. Zahřejte nové baterie v kapse nebo dlani a vložte je do fotoaparátu. Strana

27 Fotoaparát po stisknutí tlačítka spouště nereaguje? Problém Na kontrolním displeji bliká 0" a symbol. Na kontrolním displeji bliká symbol vybití baterií. Na kontrolním displeji svítí všechny paměťové bloky. V hledáčku bliká symbol blesku. Přepínač režimů je nastaven do režimu prohlížení, tisku nebo nastavení propojení s počítačem. Je ve fotoaparátu vložena paměťová karta? Na kartě je přilepena přelepka proti přepisu. Řešení Karta je plná. Vyměňte ji za jinou nebo vymažte některé nechtěné nebo nepovedené snímky. Tím se na kartě uvolní místo. Kartu uvolníte také přehráním dat do počítače a následným smazáním nebo naformátováním karty. Pokud dosáhlo číslování složek čísla 999, nebo číslování souborů čísla 9999, nebudete moci pořídit na stejnou kartu více snímků, ani když není zcela zaplněná. Přehrajte všechny snímky z karty do počítače a poté kartu vymažte. Vyměňte baterie. Zkontrolujte indikátor přístupu na kartu. Pokud indikátor bliká, počkejte až zhasne, a pak vyměňte baterie. Pokud používáte sekvenční snímání a interní paměť je plná (svítí všechny paměťové bloky), nemůžete pořizovat další snímky, dokud se alespoň jeden snímek nenahraje z interní paměti na paměťovou kartu. Vestavěný blesk se nabíjí. Počkejte až symbol přestane blikat. Poté můžete pokračovat ve fotografování. Nastavte přepínač režimů do polohy P, A, S nebo M. Vložte do slotu paměťovou kartu. Vyjměte kartu z fotoaparátu a odstraňte z ní přelepku proti přepisu. Strana

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky (trademark) Eastman Kodak Company. 2 O vašem fotoaparátu Popis

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Digitální LCD Mikroskop

Digitální LCD Mikroskop Digitální LCD Mikroskop Model #44310 Celestron UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah ÚVOD... 4 Popis zařízení:... 5 Specifikace... 6 Začínáme... 6 Vložení baterií... 6 Nastavení... 7 A. Zobrazovací režim / režim

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka FilmScan35 II Professional -Patentovaný design- Uživatelská příručka Verze 1.00 Březen 2010 Obsah I. Rozbalení FilmScan35 II Professional... 2 II. Vložení filmu do držáku...3 III. Rychlý start...7 IV.

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ Jak použít vaše PC k dalšímu zpracování snímků pořízených digitálním fotoaparátem. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. 28,1 18,7 mm, CMOS. Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. 28,1 18,7 mm, CMOS. Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ OBRAZOVÝ PROCESOR OBJEKTIV ZAOSTŘOVÁNÍ EOS-1D Mark III Typ 28,1 18,7 mm, CMOS Efektivní pixely Přibližně 10,1 milionů Celkem pixelů Přibližně 10,7 milionů Poměr stran

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-7000 ZOOM C-70 ZOOM Pokročilý návod Podrobné vysvětlení všech funkcí, s nímž fotoaparát využijete na maximum. Základní ovládání Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více