Definování snímku pro tisk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definování snímku pro tisk"

Transkript

1 Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem, můžete vyjmout kartu s uloženými snímky a vytisknout je na DPOF tiskárně, nebo nechat snímky vytisknout v DPOF foto laboratoři. Můžete také přenést snímky do počítače a vytisknout je na tiskárně připojené k počítači. Snímky nelze tisknout na digitální tiskárně Olympus P-300E nebo jiné digitální tiskárně připojené přímo k fotoaparátu. 11 Pokud digitální tiskárnu Olympus P-330E připojíte k video výstupnímu konektoru fotoaparátu pro tisk, vytištěné snímky se mohou zdát mírně zrnité. Tisk snímků ze SmartMedia karty na tiskárně P-330E podléhá následujícím omezením: (1) Vytištěno může být pouze prvních 256 snímků. Zbývající snímky nebudou rozeznány. (2) Není umožněn tisk sdruženého náhledu, tisk datumu a času ani tisk více než dvou snímků.

2 Definování snímků pro tisk a určení počtu kopií Pro tisk lze zvolit všechny nebo jednotlivé snímky, rovněž si můžete určit počet kopií každého snímku. Tyto informace jsou uloženy na kartu s každým zvoleným snímkem, takže je můžete vytisknout na vaší vlastní DPOF kompatibilní tiskárně nebo odevzdat kartu k tisku ve fotolaboratoři, která zajišťuje DPOF tisk. Zvolit pro tisk můžete až 998 snímků na jedné kartě, a můžete určit tisk 1-10 kopií každého zvoleného snímku. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk Vložte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Zobrazte snímek, který chcete definovat pro tisk. Zobrazte sdružený náhled s několika snímky zobrazenými najednou, a poté stisknutím zvýrazněte snímek, který chcete definovat pro tisk. ( 49) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se čísla

3 Nastavení počtu kopií Stisknutím nebo na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na počet kopií, které chcete vytisknout. Stiskněte tlačítko. Zvolený snímek je označen symbolem definování pro tisk,znakem x" a počtem kopií, který jste zvolili. Chcete-li definovat pro tisk další snímky, zopakujte tento postup od kroku 4. Symbol definování pro tisk Počet kopií Změna počtu kopií Pokud potřebujete jeden výtisk téměř všech snímků uložených na kartě, zvolte nejdříve všechny snímky pro tisk. ( 160) Poté zvolte snímky jeden po druhém a pokud potřebujete více kopií, u každého snímku nastavte počet kopií, které chcete vytisknout. Zrušení definování pro tisk Postupujte podle kroků definování snímků pro tisk, tam, kde chcete tuto volbu zrušit, nastavte počet kopií 0. Můžete také zrušit definování všech snímků pro tisk. ( 161) Poznámka Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 159

4 Definování všech snímků na kartě pro tisk Všechny snímky na kartě je možno definovat pro tisk. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk Vložte a zvolte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Stiskněte tlačítko menu. Na LCD obrazovce se otevře menu. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na SELECT ALL. (zvolit vše) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nápis SELECT ALL? 160

5 Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na YES. Stiskněte tlačítko. Zatímco probíhá definování snímků pro tisk, na LCD obrazovce je zobrazen symbol definování pro tisk a nápis. Když je definování ukončeno, objeví se první zobrazený snímek. Ještě než použijete volbu definování všech snímků pro tisk" Uvědomte si prosím, že definování všech snímků pro tisk zruší jakékoli předchozí nastavení pro tisk na kartě. Pokud jste například zvolili více než jednu kopii některých snímků, budou tato nastavení zrušena a vytiskne se pouze jedna kopie každého snímku v případě, že definujete pro tisk všechny snímky. Snímky pořízené po provedení volby definování všech snímků pro tisk Jestliže pořídíte a uložíte snímky na kartu poté, co jste předním definovali všechny snímky pro tisk, nebudou tyto nové snímky definovány pro tisk. Pokud chcete přidané snímky také zvolit pro tisk, jednoduše zopakujte výše uvedený postup definování všech snímků pro tisk. Pokud provedete ještě jednou definování všech snímků pro tisk, budou zvoleny všechny snímky na kartě, a ne pouze dodatečně přidané snímky. Zrušení volby definování všech snímků pro tisk V kroku 5 dvakrát stiskněte na křížovém tlačítku a zvolte tak CLEAR ALL. Poté postupujte podle zbývajících kroků a celý postup tak ukončete. Poznámka Definování velkého počtu snímků pro tisk může trvat dlouhou dobu. Ještě než začnete definovat velkou skupinu snímků pro tisk, zkontrolujte indikátor stavu baterií v hledáčku a ujistěte se, že je k dispozici dostatečné množství energie, anebo připojte volitelný síťový adaptér, je-li to možné. Během definování pro tisk nikdy nevypínejte napájení fotoaparátu ani neotevírejte kryt prostoru pro kartu. Pokud definování pro tisk přerušíte, budete muset začít znovu od začátku. Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. ( 131) Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 161

6 Tisk sdruženého náhledu Všechny snímky uložené na kartě je možné zvolit pro tisk sdruženého náhledu. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk Vložte a zvolte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Stiskněte tlačítko menu. Na LCD obrazovce se otevře menu. Stisknutím nebo na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na symbol sdruženého náhledu. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na SELECT ALL. (zvolit vše) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nápis SELECT ALL? Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na YES. 162

7 Stiskněte tlačítko. Zatímco probíhá definování snímků pro tisk, na LCD obrazovce je zobrazen symbol definování pro tisk a nápis. Když je definování ukončeno, objeví se první zobrazený snímek. Pořízení snímku po provedení volby tisku sdruženého náhledu Jestliže pořídíte a uložíte snímky na kartu poté, co jste předním definovali všechny snímky pro tisk sdruženého náhledu, objeví se symbol vykřičníku, který vás upozorní na to, že ne všechny snímky na kartě jsou zvoleny pro tisk sdruženého náhledu. Zopakováním výše uvedeného postupu si zajistíte, aby opravdu všechny snímky na kartě byly definovány pro tisk. Zrušení volby definování všech snímků pro tisk sdruženého náhledu V kroku 6 stiskněte na křížovém tlačítku a posuňte tak zelený rámeček na CLEAR ALL. Poté postupujte podle zbývajících kroků a celý postup tak ukončete. Tisk sdruženého náhledu Tiskem sdruženého náhledu vytisknete několik snímků v podobě znázorněné na obrázku. Počet snímků na stránce je určen použitou tiskárnu. Poznámka Definování velkého počtu snímků pro tisk může trvat dlouhou dobu. Ještě než začnete definovat velkou skupinu snímků pro tisk, zkontrolujte indikátor stavu baterií v hledáčku a ujistěte se, že je k dispozici dostatečné množství energie, anebo připojte volitelný síťový adaptér, je-li to možné. Během definování pro tisk nikdy nevypínejte napájení fotoaparátu ani neotevírejte kryt prostoru pro kartu. Pokud definování pro tisk přerušíte, budete muset začít znovu od začátku. Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. ( 131) Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 163

8 Tisk snímků s datumem nebo časem U snímků definovaných pro tisk je možné zvolit tisk datumu nebo času (ne oboje najednou). Pokud je toto nastavení zvoleno, použije se pro všechny snímky definované pro tisk. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk s datem nebo časem Vložte a zvolte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk s datem nebo časem. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Stiskněte tlačítko menu. Na LCD obrazovce se otevře menu. 164

9 Stisknutím nebo na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na symbol tisku datumu/času. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček doprava. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na DATE (datum) nebo TIME (čas). Chcete-li zrušit tisk datumu nebo času, posuňte stisknutím zelený rámeček na OFF. Stisknutím tlačítka potvrďte. nastavení Opětovným stisknutím tlačítka menu zavřete. Zobrazí se poslední pořízený snímek. Poznámka Standard DPOF neumožňuje tisk datumu i času najednou. Musíte si zvolit buď tisk datumu, nebo tisk času na vašich snímcích. Definování velkého počtu snímků pro tisk může trvat dlouhou dobu. Ještě než začnete definovat velkou skupinu snímků pro tisk, zkontrolujte indikátor stavu baterií v hledáčku a ujistěte se, že je k dispozici dostatečné množství energie, anebo připojte volitelný síťový adaptér, je-li to možné. Během definování pro tisk nikdy nevypínejte napájení fotoaparátu ani neotevírejte kryt prostoru pro kartu. Pokud definování pro tisk přerušíte, budete muset začít znovu od začátku. Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. ( 131) Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 165

10 Tisk na tiskárnách Olympus Následující tabulka popisuje, do jaké míry jsou tiskárny Olympus kompatibilní s DPOF formátem. Tiskárny Olympus a DPOF kompatibilita Název tiskárny P-330E *1 P-330NE *2 P-400 P-150E Tisk 1 snímku ANO ANO ANO Tisk více snímků NE ANO ANO Není DPOF kompatibilní. Ořezání NE *3 ANO *3 ANO *3 Otáčení NE *3 ANO *3 NE *3 Datum NE *4 NE *4 NE *4 Tisk sdruženého náhledu NE *4 NE *4 NE *4 P-300E Není DPOF kompatibilní. *1 Soubory JPEG můžete tisknout až do velikosti 1MB. Pokud tisknete pomocí propojení video výstupem, mohou se vytištěné snímky zdát zrnité. Pokud tisknete ze SmartMedia karty, můžete vytisknout až 256 snímků z karty. Více než 256 snímků nebude rozeznáno. Pokud jste zvoliti tisk sdruženého náhledu, tisk datumu nebo času, nebo tisk více než 2 kopií, nebudou tato nastavení umožněna. *2 Soubory TIFF můžete tisknout až do velikosti 20MB, a soubory JPEG až do velikosti 10MB. Pokud tisknete ze SmartMedia karty, můžete vytisknout až 999 snímků z karty. Více než 999 snímků nebude rozeznáno. *3 Některé tiskárny umožňují otáčení a ořezání snímků, tyto funkce však nejsou k dispozici na tomto fotoaparátu. *4 Pokud zvolíte tisk datumu nebo tisk sdruženého náhledu, budou tato nastavení zrušena, můžete je však nastavit pomocí tiskárny. 166

11 Přenos snímků do počítače 12 Tato kapitola popisuje, co je zapotřebí pro správný přenos dat z fotoaparátu do PC IBM kompatibilní nebo do počítače Macintosh. Nastavení propojení. Pro připojení fotoaparátu k počítači slouží přiložený kabel a software. Další možnosti přenosu dat do počítače přímo z paměťových karet. Ke stažení dat do počítače lze použít několik různých typů čtecích zařízení.

12 Přenos snímků do počítače Fotoaparát lze propojit s počítačem vybaveným USB rozhraním pomocí dodaného USB kabelu. Z kterékoli karty ve fotoaparátu můžete data přenést do počítače. Počítače PC/AT IBM kompatibilní s instalovaným systémem Windows 2000a Windows Me. Apple Macintosh s instalovaným systémem Mac OS 9. Je zapotřebí pouze propojovací USB kabel. Počítače PC/AT IBM kompatibilní s instalovaným systémem Windows 98 nebo Windows 98 SE. Je zapotřebí propojovací USB kabel a USB ovladač. USB ovladač je umístěn na CD-ROM CAMEDIA MASTER 2.5 nebo si můžete stáhnout nejnovější ovladače na Apple Macintosh s instalovaným systémem Mac OS 8.6. Je zapotřebí propojovací USB kabel. Systém musí být vybaven podporou USB Mass Storage Support Pro podrobnější informace o USB Mass Storage Support kontaktujte společnost Apple Computer. První připojení fotoaparátu k počítači Při prvním připojení fotoaparátu k počítači začne počítač hledat USB ovladač. Počítače s jiným systémem než Windows 2000 a Windows Me budou požadovat zadání cesty do složky obsahující USB ovladač pro připojený fotoaparát. Podrobnosti naleznete v návodu k operačnímu systému počítače. Poznámka Nezaručujeme plnou kompatibilitu propojení fotoaparátu s počítači vybavenými USB porty nainstalovanými následující operační systémy: Windows 95 s upgrade na Windows 98 Windows 95, Windows NT 4.0 Ujistěte se, že váš počítač podporuje USB rozhraní. Podrobnosti o vašem počítači vám sdělí váš prodejce výpočetní techniky. Vezměte prosím na vědomí, že podpora není zaručena u systémů Mac OS, kde byl proveden upgrade Mass Storage Support. Při zapojení USB kabelu do rozbočky USB hub se mohou vyskytnout potíže. Pokud k tomu dojde, zapojte USB kabel přímo do portu v počítači. 168

13 Pokud používáte PC/AT IBM kompatibilní s jiným systémem než Windows 2000/Me, musíte nejprve nainstalovat USB ovladač. Podrobnější informace naleznete v krátké instalační příručce dodané spolu s programem CAMEDIA Master. (viz. také návod ke stažení na Zvolte kartu ze které se mají snímky stahovat do počítače. ( 121) Kartu nelze přepnout pokud je fotoaparát napojen na počítač. Pokud chcete přepnout druhou kartu, odpojte nejprve fotoaparát od počítače. ( 171) Otevřete kryt konektorů na fotoaparátu. Zasuňte konektor USB kabelu s označením B do portu ve fotoaparátu. Konektor A zasuňte do USB portu v počítači. Poznámka Pokud váš počítač obsahuje dva USB porty, zvolte kterýkoli z nich. Do USB portu v počítači Nastavte přepínač režimů do polohy (režim nastavení a propojení s počítačem). Poznámka Počítač rozezná paměťovou kartu ve fotoaparátu jako externí disk. Normálně je zařízení označeno jako Removable Disk" a je mu přiřazeno další písmeno v abecedě. Se snímky na kartě lze zacházet jako se soubory v průzkumníku ve Windows. Při přetahování nebo kopírování souborů z karty nikde neodpojujte fotoaparát od počítače. Výměna paměťové karty Po výměně paměťové karty ve fotoaparátu se ujistěte, že je médium označeno správným písmenem. Pro správné označení média použijte funkci obnovit - refresh stisknutím tlačítka F5. 169

14 Přenos snímků do počítače (pokračování) Vyjmutí karty při zapojeném fotoaparátu do počítače. Nesprávné vyjmutí karty v době, kdy je fotoaparát stále připojen k počítači může způsobit nesprávné fungování systému. Při vyjímání karty se vždy řiďte následujícími pokyny. (K odstranění možného počítačového problému bude zapotřebí odpojit USB kabel a restartovat počítač.) Windows 98, Windows 2000, Windows Me Klikněte dvakrát na ikonu Tento počítač, pravým tlačítkem klikněte na ikonu znázorňující fotoaparát jako externí zařízení (Výměnný disk) a klikněte na položku Vysunout. Ujistěte se, že na fotoaparátu nebliká indikátor přístupu na kartu a poté otevřete kryt karty. Vyjměte kartu. Mac OS Na ploše chytněte myší a přesuňte ikonu externího zařízení (označující fotoaparát) do koše nebo z nabídky Special menu zvolte položku Eject (vysunout). Ujistěte se, že na fotoaparátu nebliká indikátor přístupu na kartu a poté otevřete kryt karty. Vyjměte kartu. 170

15 Odpojení USB kabelu Windows 98, Mac OS Ujistěte se, že nebliká indikátor přístupu na kartu a vyjměte USB kabel podle následujícího popisu. Windows 2000 Řiďte se jedním z následujících postupů: (1) Jedním kliknutím na ikonu v liště. 1 Klikněte na ikonu Odpojit nebo Eject v pravém rohu dolní lišty na ploše. (Viz. ilustrace dole.) 2 Když se objeví okno vyzívající k odpojení tohoto zařízení, klikněte na odpojit (Stop). 3 Až se objeví okno oznamující, že nyní můžete zařízení bezpečně odpojit, klikněte na OK. 4 Odpojte kabel. (2) Dvojím kliknutím na ikonu v liště. 1 Klikněte na ikonu Odpojit nebo Eject v pravém rohu dolní lišty na ploše. (Viz. ilustrace dole.) 2 Když se objeví dialogové okno odpojení hardware, vyberte ze seznamu zařízení, které chcete odpojit a klikněte na odpojit (Stop). 3 Až se objeví okno oznamující, že nyní můžete zařízení bezpečně odpojit, klikněte na OK. 4 Odpojte kabel. Poznámka Abyste se vyhnuli problémům, nikdy neměňte polohu přepínače režimů a ni fotoaparát nevypínejte dokud je připojený k počítači, zejména v průběhu přenosu dat z fotoaparátu do počítače. Fotoaparát nepřejde automaticky do úsporného režimu, pokud je přepnut do režimu propojení s počítačem. Pokud bude fotoaparát připojen k počítači po delší časový úsek, doporučujeme jej připojit na síťový adaptér, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení baterií. 171

16 Volitelná čtecí zařízení pro paměťové karty Ke čtení a přetažení dat z paměťové karty do počítače můžete použít následující zařízení. Tyto čtečky (kromě MAUSB-2) můžete použít k přetažení dat do počítače, který není vybaven USB rozhraním, nebo nekomunikuje plně s USB portem fotoaparátu. Podrobné informace o nejnovějších čtečkách i nejnovější ovladače naleznete na Typ karty Čtečka Potřebné zařízení na počítači 3,5" adaptér FlashPath MAFP-2NE 3,5" disketová mechanika Smart Media PCMCIA adaptér MA-2E Slot na PCMCIA karty SmartMedia čtečka/zapisovačka MAUSB-2 USB rozhraní Compact Flash PCMCIA adaptér Slot na PCMCIA karty Poznámka Před zakoupením a použitím těchto zařízení se ujistěte o jejich kompatibilitě s vaším počítačem a schopností pracovat s daty uloženými na SmartMedia kartě. Pozorně si přečtěte návod k těmto zařízením. 172

17 13 Menu na obrazovce K nastavení jednotlivých režimů a funkcí jako je např. formátování karty používejte menu na LCD obrazovce.

18 Menu na obrazovce K nastavení jednotlivých režimů a funkcí jako je např. formátování karty používejte menu na LCD obrazovce. K dispozici jsou 4 rozdílná menu. Typ menu se liší podle nastaveného režimu na přepínači režimů: Režim fotografování (P, A, S nebo M) Režim prohlížení snímků ( ) Režim tisku ( ) Režim propojení s počítačem ( ) Nastavte přepínač režimů do požadované polohy. Stiskněte tlačítko menu. Na obrazovce se objeví menu. Na křížovém tlačítku stiskněte pro posunutí zeleného rámečku dolů. Zelený rámeček (Pohyb pomocí křížového tlačítka) Položky menu Menu v režimu fotografování Další strana menu Zvolte hodnotu zvýrazněnou plasticky. Stiskněte pro posunutí zeleného rámečku nahoru v menu. Na křížovém tlačítku stiskněte pro posun zeleného rámečku doprava. Použijte křížové tlačítko pro výběr požadovaných funkcí a nastavení. K ukončení menu stiskněte znovu tlačítko menu. V režimu fotografování (přepínač režimů nastaven na P, A, S nebo M) můžete fotografovat s menu znázorněným na obrazovce. Při pořízení snímku menu zmizí, ale můžete je obnovit stisknutím tlačítka menu. To je vhodné zejména pro rychlé změny nastavení při fotografování. Stiskněte tlačítko. Pokud jste potvrdili volbu určitého nastavení, které je zvýrazněno plasticky, zelený rámeček se vrátí doleva. Pro vypnutí menu stiskněte tlačítko. 174

19 Menu pro režimy fotografování P (automatický režim), A (režim priority clony), S (režim priority času), M (manuální režim) Smazat všechny snímky ze zvolené SmartMedia nebo CompactFlash karty, a zformátovat kartu. Počáteční nastavení (Nastavení po současném stisknutí tlačítek a ) Strana Nastavení citlivosti ISO AUTO 83 Vyfotografovat stejný objekt na 3 shodné snímky s různou expozicí. OFF (vypnuto) 81 Korekce intenzity blesku. +/- 0 EV 90 Ostrost Celkový kontrast snímku NORMAL (normální) NORMAL (normální) Režim záznamu (kvalita, rozlišení, komprese). Nastavit časový interval (určit časový interval mezi snímky při fotografování v režimu časového intervalu) Nastavení zvuku spouště (nahlas, potichu, vypnuto) OFF (vypnuto) OFF (vypnuto) Výstražný signál ON (zapnuto) 124 Zobrazení snímku po jeho pořízení. OFF (vypnuto) 125 Nastavení doby pro spuštění úsporného režimu. 1 MIN

20 Menu na obrazovce (pokračování) Menu pro režim prohlížení Počáteční nastavení (Nastavení po současném stisknutí tlačítek a ) Strana Režim prezentace (automatické přehrávání). Kopírovat snímky z jedné karty na druhou. Vymazat všechny snímky na kartě, kartu zformátovat Jas LCD obrazovky. +/- 0 EV 144 Menu pro režim definování pro tisk Definovat nebo zrušit definování všech snímků pro tisk. Nastavit tisk datumu nebo času na snímky. OFF Menu pro režim nastavení/propojení s počítačem Definovat nebo zrušit definování všech snímků pro tisk sdruženého náhledu. Určuje, zda je při stisknu tlačítka makro zvolen předsádkový objektiv. Nastavit formát datumu (rok/měsíc/den). Nastavit aktuální datum a čas. Po výměně paměťové karty můžete resetovat číslování souborů (RESET) nebo pokračovat ve vzestupném číslování souborů (AUTO). Makro je zvoleno bez předsádkového objektivu. Rok/měsíc/den (nezměněno ani při současném stisku a ) AUTO Snímky uložené jako RAW (nezpracovaná, nekomprimovaná) data. OFF 131 Zapíná a vypíná funkci histogramu. OFF

21 Dodatky Tento dodatek je rozdělen do několika částí, které poskytují souhrnné informace o menu, důležitých technických údajích, volitelném příslušenství k fotoaparátu, datových souborech a složkách. Také zahrnují informace o řešení některých problémů. 1. Technické údaje 2. Volitelné příslušenství 3. Kompatibilita obrazových souborů 4. Problémy a jejich odstranění Problémy týkající se fotoaparátu 14 Problémy týkající se snímků 5. Chybová hlášení

22 Dodatek 1: Technické údaje Název modelu: Olympus CAMEDIA E-10 TYP Digitální jednooká zrcadlovka s barevnou 4,5cm TFT LCD obrazovkou Záznamové médium Výměnné paměťové karty SmartMedia 3,3V ( 4; 8; 16; 32; 64 MB) Jedna 16MB karta SmartMedia je součástí balení CompactFlast Typ II (paměti typu Micro Drive nejsou doporučeny) Počet fotografií, které lze uložit na 16MB kartu SmartMedia 1: TIFF 2,240 X 1,680, 11.3 MB 3: RAW 2,240 X 1,680, 7.5 MB Cca. 5: SHQ 2,240 X 1,680, max. 2.8 MB Cca. 16: HQ 2,240 X 1,680, max. 1 MB Cca. 31: SQ 1,600 x 1,200, 510 KB Cca. 47: SQ 1,280 x 960, max. 340 KB Cca. 70: SQ 1,024 x 768, max. 230 KB Snímací prvek Cca. 148: SQ 640 x 480, max. 110 KB Prokládaný snímač CCD s úhlopříčkou 2/3", 4.0 mil. pixelů celkem, 3.9 mil. pixelů efektivních Vyvážení bílé Plně automatické TTL, přednastavené parametry (3.000, 3.700, 4.000, 4.500, 5.500, 6.500, K), jedno-dotyková manuální volba Objektiv Objektiv Olympus 9-36 mm; F , objektiv se skleněnými čočkami (jedním ED sklem, dvěma asférickými čočkami a dvěma čočkami s nízkou disperzí, celkem 14 členů v 11 skupinách) (Ekvivalentní objektivu mm pro 35 mm film) Volitelná širokoúhlá předsádka 0,8x; telekonvertory 1,45x a 3x; makro předsádka 0,8x. Průměr závitu Měření světla Expozice Kompenzace expozice 62 mm Digitální váhové měření ESP (Elektro Selective Pattern), integrální měření se zdůrazněným středem, bodové měření. Automatická expozice. +/-3EV po 1/3 kroku. Aretace expozice AE-Lock. Funkce Auto Bracketing: po 1/3 EV, 2/3 EV a 1 EV; 3 nebo 5 snímků Priorita clony: širokoúhlý záběr: F2,0 - F11; teleobjektiv:f2,4 - F11, po 1/3EV. Priorita času: 2-1/640 sek. (s mechanickou závěrkou), po 1/3EV. Manuální režim: rychlosti závěrky; bulb (až do 30 s.), 8-1/640 s. Citlivost ISO Automatická nebo volitelná: ISO 80, ISO 160, ISO 320 Zaostřování Duální aktivní autofokus a pasivní TTL autofokus (systém porovnání kontrastu) s rozsahem zaostřování: 0,2 m - nekonečno (plynulé). Manuální ostření (manuální zaostřování kroužkem na objektivu), rozsah zaostřování: 0,2 m - nekonečno (plynulé). Pracovní rozsah Standardní režim: 0,6 m - nekonečno; makro režim: 0,2-0,6 m. Hledáček Optický zrcadlový hledáček s 95% zobrazení. Informace v hledáčku: (Kompletní informace/režim/clona/závěrka/expozice/+/-/af/blesk/ae lock/wb). Matnice (zobrazuje zaostření) LCD obrazovka Barevný TFT LCD monitor s širokým zorným úhlem a úhlopříčkou 4,5 cm a pixely (vyroben z nízkoteplotního poly-silikonu). Možné nastavení jasu obrazovky. LCD obrazovku lze sklopit směrem dolů až o 20 a o 90 směrem nahoru. 178

23 Režimy blesku Vestavěný blesk: Auto, snížení jevu červených očí, vypnutý, doplňkový. Konektory pro externí blesky: kolejnice typu Hot-shoe: komunikace s FL-40 PC zásuvka: libovolný externí blesk Synchronizace blesku s dlouhými časy (Synchronizace blesku s přední i zadní závěrkou). Dosah blesku Širokoúhlý objektiv: 60 cm - 5,0m (ISO 80) Teleobjektiv: 47 cm - 4,2m (ISO 80) Širokoúhlý objektiv: 60 cm - 7,0m (ISO 160) Teleobjektiv: 66 cm - 5,8m (ISO 160) Rychlost nabití blesku Sekvenční snímání Méně než 6 sek. (při normální teplotě a nových bateriích) Až 4 snímky rychlostí 3 snímky za sekundu. Neomezený počet snímků s intervaly 1,2 sekundy mezi jednotlivými snímky. Samospoušť / dálkové ovládání Se zpožděním 12 sekund. Cca 2 sek. s volitelným dálkovým ovladačem RM-1. Uložení nastavení do paměti Možné. Konektory Provozní podmínky Napájení Konektor pro stejnosměrný síťový zdroj, USB konektor (storage class) Video výstupní konektor (PAL), výstup na externí blesk FL-40 (kolejnice typu Hot-shoe a pěti-kolíková zásuvka), PC synchro konektor pro externí blesky, konektor pro kabelovou spoušť. Teplota: 0-40 C (provozní); C (skladovací). Vlhkost: 30-90% (provozní); 10-90% (skladovací). Hlavní energetický zdroj: 2x lithiový bateriový blok CR-V3; / LiPo baterie s přídavnou rukojetí / 4x AA NiMH baterie / 4xAA Ni-Cd baterie / volitelný síťový adaptér (zinkouhlíkové baterie ani AA lithiové baterie nesmí být používány). Datum/ čas / kalendář Simultánně zaznamenaná data ke každému snímku. Kalendář Automatický kalendář do roku Rozměry 128,5 (š) x 103,5(v) x 161(h) mm. Hmotnost 1050 g (bez sluneční clony, akumulátorů a karet). 179

24 Dodatek 2: Volitelné příslušenství Externí blesk (FL-40) Pomocný držák blesku (FL-BK01) Propojovací kabel k blesku (FL-CB01-04) Předsádkové čočky 0,8x širokoúhlá předsádka (WCON-O8B) Makro předsádka (MCON-35) 1,45x tele-předsádka (TCON-14B) 3x tele-předsádka (TCON-300) Podpůrná lišta 2 (TCON-SA2) Kabelová spoušť (RM-CB1) Pouzdro na fotoaparát (Semi-Hard Case) Síťový adaptér AA (R6) Ni-MH nabíjecí baterie Nabíječka NiMH baterií Lithium polymerová nabíjecí baterie (B-10LPB) Vertikální rukojeť s držákem baterií a spouští (B-HLD10) Nabíječka lithium polymerové baterie (B-20LPC) SmartMedia karty (8MB, 16MB, 32MB, 64MB) PCMCIA čtečka karet (MA-2E) Kompatibilní i s 64MB kartami 3,5" čtečka karet FlashPath (MAFP-2NE) Kompatibilní i s 64MB kartami SmartMedia čtečka/zapisovačka (MAUSB-2) Tiskárny P-400 / P-330NE Srpen 2000 Aktuální informace o tomto volitelném příslušenství naleznete na stránce 180

25 Dodatek 3: Kompatibilita obrazových souborů Snímky pořízené fotoaparátem Olympus CAMEDIA E-10 se nemusí zobrazit plně na některých jiných fotoaparátech Olympus a snímky pořízené těmito fotoaparáty zase nemusí být plně čitelné na fotoaparátu CAMEDIA E-10. Tisk a prohlížení snímků pořízených fotoaparátem CAMEDIA E-10 na ostatních digitálních fotoaparátech Olympus. Funkce Možnost prohlížení snímků* 1 Model C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2500L, C-2100UZ, C-960ZOOM, C-860L* 2, C-990ZOOM Možnost prohlížení, přímý tisk možný* 3 C-2020ZOOM, C-2000ZOOM, C-920ZOOM, C-21 (P-300E/P-150E) Není kompatibilní C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-900ZOOM, C-840L, C-830L, C-820L, C-420L * 1 U některých snímků lze, podle jejich velikosti, zobrazit pouze jejich náhled. * 2 Není možné prohlížet snímky pořízené ve formátu TIFF. * 3 Přímý tisk je možný jen u těch snímků, které lze správně zobrazit na LCD obrazovce (snímek přes celou obrazovku). Prohlížení snímků pořízených ostatními digitálními fotoaparáty Olympus na fotoaparátu CAMEDIA E-10. Funkce Prohlížení možné jen pro fotografie* 1 (ne video sekvence). Model C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2500L, C-2020ZOOM, C-2100UZ, C-2000ZOOM, C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-990ZOOM, C-960ZOOM, C-920ZOOM, C-900ZOOM, C-860L, C-840L, C-830L, C-820L, C-420L, C-21 * 1 Prohlížení není možné u snímků určitých rozměrů. 181

26 Dodatek 4: Problémy a jejich odstranění Funkční problémy Fotoaparát nepracuje, obrazovka ani kontrolní displej se nezapnou. Problém Je vypínač fotoaparátu v poloze ON? Fotoaparát nebyl používán déle než 1 hodinu a přitom byl zapnutý. Jsou baterie správně vložené? Nejsou baterie vybité? Nepoužíváte fotoaparát v příliš chladném prostředí? Řešení Posuňte vypínač fotoaparátu směrem k sobě do polohy ON. Pokud není fotoaparát více než 1 hodinu používán, automaticky se vypne. Vraťte vypínač fotoaparátu do vypnuté pozice OFF a poté jej vraťte do polohy ON. Vyjměte baterie a ujistěte se, že byly umístěny kladnými a zápornými póly, tak jak je znázorněno na držáku baterií. Vložte nové baterie. Pokud používáte Ni-MH baterie nebo lithium polymerovou baterii, nabijte je. Použití fotoaparátu v chladném prostředí může dočasně snížit kapacitu baterií. Zahřejte nové baterie v kapse nebo dlani a vložte je do fotoaparátu. Strana

27 Fotoaparát po stisknutí tlačítka spouště nereaguje? Problém Na kontrolním displeji bliká 0" a symbol. Na kontrolním displeji bliká symbol vybití baterií. Na kontrolním displeji svítí všechny paměťové bloky. V hledáčku bliká symbol blesku. Přepínač režimů je nastaven do režimu prohlížení, tisku nebo nastavení propojení s počítačem. Je ve fotoaparátu vložena paměťová karta? Na kartě je přilepena přelepka proti přepisu. Řešení Karta je plná. Vyměňte ji za jinou nebo vymažte některé nechtěné nebo nepovedené snímky. Tím se na kartě uvolní místo. Kartu uvolníte také přehráním dat do počítače a následným smazáním nebo naformátováním karty. Pokud dosáhlo číslování složek čísla 999, nebo číslování souborů čísla 9999, nebudete moci pořídit na stejnou kartu více snímků, ani když není zcela zaplněná. Přehrajte všechny snímky z karty do počítače a poté kartu vymažte. Vyměňte baterie. Zkontrolujte indikátor přístupu na kartu. Pokud indikátor bliká, počkejte až zhasne, a pak vyměňte baterie. Pokud používáte sekvenční snímání a interní paměť je plná (svítí všechny paměťové bloky), nemůžete pořizovat další snímky, dokud se alespoň jeden snímek nenahraje z interní paměti na paměťovou kartu. Vestavěný blesk se nabíjí. Počkejte až symbol přestane blikat. Poté můžete pokračovat ve fotografování. Nastavte přepínač režimů do polohy P, A, S nebo M. Vložte do slotu paměťovou kartu. Vyjměte kartu z fotoaparátu a odstraňte z ní přelepku proti přepisu. Strana

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete v následujících částech: i Obsah 0 x xvii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek a odpovědí

Více

ir í zábûry, vût í vzru ení 27 mm irokoúhl objektiv a 5,1 MegapixelÛ

ir í zábûry, vût í vzru ení 27 mm irokoúhl objektiv a 5,1 MegapixelÛ A navíc... Obrazové formáty: RAW, TIFF, JPEG Automatická a přednastavená citlivost (ISO 80, 100, 200, 400) Sekvenční snímání: 3 s./s., vysoko rychlostní sekvenční snímání Redukce šumu při dlouhých expozicích

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Zdokonaleno s ohledem na vás Firmware verze 2. Vy navrhujete, Canon vyrábí

Zdokonaleno s ohledem na vás Firmware verze 2. Vy navrhujete, Canon vyrábí Zdokonaleno s ohledem na vás Firmware verze 2 Vy navrhujete, Canon vyrábí Silný přístroj pro silné snímky Pozdvihněte své fotografické umění na vyšší úroveň. 18megapixelový snímač CMOS je zárukou snímků

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory LLP Grundtvig Partnerství 11-Pp-GRU-088 pod záštitou partnerství mezinárodního programu Grundtvig 2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Modul 1: Teoretická

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více