Definování snímku pro tisk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definování snímku pro tisk"

Transkript

1 Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem, můžete vyjmout kartu s uloženými snímky a vytisknout je na DPOF tiskárně, nebo nechat snímky vytisknout v DPOF foto laboratoři. Můžete také přenést snímky do počítače a vytisknout je na tiskárně připojené k počítači. Snímky nelze tisknout na digitální tiskárně Olympus P-300E nebo jiné digitální tiskárně připojené přímo k fotoaparátu. 11 Pokud digitální tiskárnu Olympus P-330E připojíte k video výstupnímu konektoru fotoaparátu pro tisk, vytištěné snímky se mohou zdát mírně zrnité. Tisk snímků ze SmartMedia karty na tiskárně P-330E podléhá následujícím omezením: (1) Vytištěno může být pouze prvních 256 snímků. Zbývající snímky nebudou rozeznány. (2) Není umožněn tisk sdruženého náhledu, tisk datumu a času ani tisk více než dvou snímků.

2 Definování snímků pro tisk a určení počtu kopií Pro tisk lze zvolit všechny nebo jednotlivé snímky, rovněž si můžete určit počet kopií každého snímku. Tyto informace jsou uloženy na kartu s každým zvoleným snímkem, takže je můžete vytisknout na vaší vlastní DPOF kompatibilní tiskárně nebo odevzdat kartu k tisku ve fotolaboratoři, která zajišťuje DPOF tisk. Zvolit pro tisk můžete až 998 snímků na jedné kartě, a můžete určit tisk 1-10 kopií každého zvoleného snímku. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk Vložte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Zobrazte snímek, který chcete definovat pro tisk. Zobrazte sdružený náhled s několika snímky zobrazenými najednou, a poté stisknutím zvýrazněte snímek, který chcete definovat pro tisk. ( 49) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se čísla

3 Nastavení počtu kopií Stisknutím nebo na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na počet kopií, které chcete vytisknout. Stiskněte tlačítko. Zvolený snímek je označen symbolem definování pro tisk,znakem x" a počtem kopií, který jste zvolili. Chcete-li definovat pro tisk další snímky, zopakujte tento postup od kroku 4. Symbol definování pro tisk Počet kopií Změna počtu kopií Pokud potřebujete jeden výtisk téměř všech snímků uložených na kartě, zvolte nejdříve všechny snímky pro tisk. ( 160) Poté zvolte snímky jeden po druhém a pokud potřebujete více kopií, u každého snímku nastavte počet kopií, které chcete vytisknout. Zrušení definování pro tisk Postupujte podle kroků definování snímků pro tisk, tam, kde chcete tuto volbu zrušit, nastavte počet kopií 0. Můžete také zrušit definování všech snímků pro tisk. ( 161) Poznámka Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 159

4 Definování všech snímků na kartě pro tisk Všechny snímky na kartě je možno definovat pro tisk. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk Vložte a zvolte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Stiskněte tlačítko menu. Na LCD obrazovce se otevře menu. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na SELECT ALL. (zvolit vše) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nápis SELECT ALL? 160

5 Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na YES. Stiskněte tlačítko. Zatímco probíhá definování snímků pro tisk, na LCD obrazovce je zobrazen symbol definování pro tisk a nápis. Když je definování ukončeno, objeví se první zobrazený snímek. Ještě než použijete volbu definování všech snímků pro tisk" Uvědomte si prosím, že definování všech snímků pro tisk zruší jakékoli předchozí nastavení pro tisk na kartě. Pokud jste například zvolili více než jednu kopii některých snímků, budou tato nastavení zrušena a vytiskne se pouze jedna kopie každého snímku v případě, že definujete pro tisk všechny snímky. Snímky pořízené po provedení volby definování všech snímků pro tisk Jestliže pořídíte a uložíte snímky na kartu poté, co jste předním definovali všechny snímky pro tisk, nebudou tyto nové snímky definovány pro tisk. Pokud chcete přidané snímky také zvolit pro tisk, jednoduše zopakujte výše uvedený postup definování všech snímků pro tisk. Pokud provedete ještě jednou definování všech snímků pro tisk, budou zvoleny všechny snímky na kartě, a ne pouze dodatečně přidané snímky. Zrušení volby definování všech snímků pro tisk V kroku 5 dvakrát stiskněte na křížovém tlačítku a zvolte tak CLEAR ALL. Poté postupujte podle zbývajících kroků a celý postup tak ukončete. Poznámka Definování velkého počtu snímků pro tisk může trvat dlouhou dobu. Ještě než začnete definovat velkou skupinu snímků pro tisk, zkontrolujte indikátor stavu baterií v hledáčku a ujistěte se, že je k dispozici dostatečné množství energie, anebo připojte volitelný síťový adaptér, je-li to možné. Během definování pro tisk nikdy nevypínejte napájení fotoaparátu ani neotevírejte kryt prostoru pro kartu. Pokud definování pro tisk přerušíte, budete muset začít znovu od začátku. Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. ( 131) Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 161

6 Tisk sdruženého náhledu Všechny snímky uložené na kartě je možné zvolit pro tisk sdruženého náhledu. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk Vložte a zvolte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Stiskněte tlačítko menu. Na LCD obrazovce se otevře menu. Stisknutím nebo na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na symbol sdruženého náhledu. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na SELECT ALL. (zvolit vše) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nápis SELECT ALL? Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na YES. 162

7 Stiskněte tlačítko. Zatímco probíhá definování snímků pro tisk, na LCD obrazovce je zobrazen symbol definování pro tisk a nápis. Když je definování ukončeno, objeví se první zobrazený snímek. Pořízení snímku po provedení volby tisku sdruženého náhledu Jestliže pořídíte a uložíte snímky na kartu poté, co jste předním definovali všechny snímky pro tisk sdruženého náhledu, objeví se symbol vykřičníku, který vás upozorní na to, že ne všechny snímky na kartě jsou zvoleny pro tisk sdruženého náhledu. Zopakováním výše uvedeného postupu si zajistíte, aby opravdu všechny snímky na kartě byly definovány pro tisk. Zrušení volby definování všech snímků pro tisk sdruženého náhledu V kroku 6 stiskněte na křížovém tlačítku a posuňte tak zelený rámeček na CLEAR ALL. Poté postupujte podle zbývajících kroků a celý postup tak ukončete. Tisk sdruženého náhledu Tiskem sdruženého náhledu vytisknete několik snímků v podobě znázorněné na obrázku. Počet snímků na stránce je určen použitou tiskárnu. Poznámka Definování velkého počtu snímků pro tisk může trvat dlouhou dobu. Ještě než začnete definovat velkou skupinu snímků pro tisk, zkontrolujte indikátor stavu baterií v hledáčku a ujistěte se, že je k dispozici dostatečné množství energie, anebo připojte volitelný síťový adaptér, je-li to možné. Během definování pro tisk nikdy nevypínejte napájení fotoaparátu ani neotevírejte kryt prostoru pro kartu. Pokud definování pro tisk přerušíte, budete muset začít znovu od začátku. Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. ( 131) Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 163

8 Tisk snímků s datumem nebo časem U snímků definovaných pro tisk je možné zvolit tisk datumu nebo času (ne oboje najednou). Pokud je toto nastavení zvoleno, použije se pro všechny snímky definované pro tisk. Karta se snímky, které chcete zvolit pro tisk s datem nebo časem Vložte a zvolte kartu se snímky, které chcete definovat pro tisk s datem nebo časem. ( 30) Ujistěte se, že je na kontrolním displeji zobrazen symbol zdrojové karty, pro SmartMedia nebo pro CompactFlash. Pokud symbol není zobrazen, stiskněte a podržte přepínač typu karty a otáčejte zadním nebo předním voličem funkcí, dokud se nezobrazí. Nastavte přepínač režimů na režim definování pro tisk. Na LCD obrazovce se zobrazí poslední pořízený snímek. Stiskněte tlačítko menu. Na LCD obrazovce se otevře menu. 164

9 Stisknutím nebo na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na symbol tisku datumu/času. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček doprava. Stisknutím na křížovém tlačítku posuňte zelený rámeček na DATE (datum) nebo TIME (čas). Chcete-li zrušit tisk datumu nebo času, posuňte stisknutím zelený rámeček na OFF. Stisknutím tlačítka potvrďte. nastavení Opětovným stisknutím tlačítka menu zavřete. Zobrazí se poslední pořízený snímek. Poznámka Standard DPOF neumožňuje tisk datumu i času najednou. Musíte si zvolit buď tisk datumu, nebo tisk času na vašich snímcích. Definování velkého počtu snímků pro tisk může trvat dlouhou dobu. Ještě než začnete definovat velkou skupinu snímků pro tisk, zkontrolujte indikátor stavu baterií v hledáčku a ujistěte se, že je k dispozici dostatečné množství energie, anebo připojte volitelný síťový adaptér, je-li to možné. Během definování pro tisk nikdy nevypínejte napájení fotoaparátu ani neotevírejte kryt prostoru pro kartu. Pokud definování pro tisk přerušíte, budete muset začít znovu od začátku. Snímky uložené ve formátu RAW nelze definovat pro tisk. ( 131) Úroveň DPOF kompatibility je u některých tiskáren jiná. Mohli byste mít problémy při tisku snímků definovaných pro tisk na tomto fotoaparátu. ( 166) 165

10 Tisk na tiskárnách Olympus Následující tabulka popisuje, do jaké míry jsou tiskárny Olympus kompatibilní s DPOF formátem. Tiskárny Olympus a DPOF kompatibilita Název tiskárny P-330E *1 P-330NE *2 P-400 P-150E Tisk 1 snímku ANO ANO ANO Tisk více snímků NE ANO ANO Není DPOF kompatibilní. Ořezání NE *3 ANO *3 ANO *3 Otáčení NE *3 ANO *3 NE *3 Datum NE *4 NE *4 NE *4 Tisk sdruženého náhledu NE *4 NE *4 NE *4 P-300E Není DPOF kompatibilní. *1 Soubory JPEG můžete tisknout až do velikosti 1MB. Pokud tisknete pomocí propojení video výstupem, mohou se vytištěné snímky zdát zrnité. Pokud tisknete ze SmartMedia karty, můžete vytisknout až 256 snímků z karty. Více než 256 snímků nebude rozeznáno. Pokud jste zvoliti tisk sdruženého náhledu, tisk datumu nebo času, nebo tisk více než 2 kopií, nebudou tato nastavení umožněna. *2 Soubory TIFF můžete tisknout až do velikosti 20MB, a soubory JPEG až do velikosti 10MB. Pokud tisknete ze SmartMedia karty, můžete vytisknout až 999 snímků z karty. Více než 999 snímků nebude rozeznáno. *3 Některé tiskárny umožňují otáčení a ořezání snímků, tyto funkce však nejsou k dispozici na tomto fotoaparátu. *4 Pokud zvolíte tisk datumu nebo tisk sdruženého náhledu, budou tato nastavení zrušena, můžete je však nastavit pomocí tiskárny. 166

11 Přenos snímků do počítače 12 Tato kapitola popisuje, co je zapotřebí pro správný přenos dat z fotoaparátu do PC IBM kompatibilní nebo do počítače Macintosh. Nastavení propojení. Pro připojení fotoaparátu k počítači slouží přiložený kabel a software. Další možnosti přenosu dat do počítače přímo z paměťových karet. Ke stažení dat do počítače lze použít několik různých typů čtecích zařízení.

12 Přenos snímků do počítače Fotoaparát lze propojit s počítačem vybaveným USB rozhraním pomocí dodaného USB kabelu. Z kterékoli karty ve fotoaparátu můžete data přenést do počítače. Počítače PC/AT IBM kompatibilní s instalovaným systémem Windows 2000a Windows Me. Apple Macintosh s instalovaným systémem Mac OS 9. Je zapotřebí pouze propojovací USB kabel. Počítače PC/AT IBM kompatibilní s instalovaným systémem Windows 98 nebo Windows 98 SE. Je zapotřebí propojovací USB kabel a USB ovladač. USB ovladač je umístěn na CD-ROM CAMEDIA MASTER 2.5 nebo si můžete stáhnout nejnovější ovladače na Apple Macintosh s instalovaným systémem Mac OS 8.6. Je zapotřebí propojovací USB kabel. Systém musí být vybaven podporou USB Mass Storage Support Pro podrobnější informace o USB Mass Storage Support kontaktujte společnost Apple Computer. První připojení fotoaparátu k počítači Při prvním připojení fotoaparátu k počítači začne počítač hledat USB ovladač. Počítače s jiným systémem než Windows 2000 a Windows Me budou požadovat zadání cesty do složky obsahující USB ovladač pro připojený fotoaparát. Podrobnosti naleznete v návodu k operačnímu systému počítače. Poznámka Nezaručujeme plnou kompatibilitu propojení fotoaparátu s počítači vybavenými USB porty nainstalovanými následující operační systémy: Windows 95 s upgrade na Windows 98 Windows 95, Windows NT 4.0 Ujistěte se, že váš počítač podporuje USB rozhraní. Podrobnosti o vašem počítači vám sdělí váš prodejce výpočetní techniky. Vezměte prosím na vědomí, že podpora není zaručena u systémů Mac OS, kde byl proveden upgrade Mass Storage Support. Při zapojení USB kabelu do rozbočky USB hub se mohou vyskytnout potíže. Pokud k tomu dojde, zapojte USB kabel přímo do portu v počítači. 168

13 Pokud používáte PC/AT IBM kompatibilní s jiným systémem než Windows 2000/Me, musíte nejprve nainstalovat USB ovladač. Podrobnější informace naleznete v krátké instalační příručce dodané spolu s programem CAMEDIA Master. (viz. také návod ke stažení na Zvolte kartu ze které se mají snímky stahovat do počítače. ( 121) Kartu nelze přepnout pokud je fotoaparát napojen na počítač. Pokud chcete přepnout druhou kartu, odpojte nejprve fotoaparát od počítače. ( 171) Otevřete kryt konektorů na fotoaparátu. Zasuňte konektor USB kabelu s označením B do portu ve fotoaparátu. Konektor A zasuňte do USB portu v počítači. Poznámka Pokud váš počítač obsahuje dva USB porty, zvolte kterýkoli z nich. Do USB portu v počítači Nastavte přepínač režimů do polohy (režim nastavení a propojení s počítačem). Poznámka Počítač rozezná paměťovou kartu ve fotoaparátu jako externí disk. Normálně je zařízení označeno jako Removable Disk" a je mu přiřazeno další písmeno v abecedě. Se snímky na kartě lze zacházet jako se soubory v průzkumníku ve Windows. Při přetahování nebo kopírování souborů z karty nikde neodpojujte fotoaparát od počítače. Výměna paměťové karty Po výměně paměťové karty ve fotoaparátu se ujistěte, že je médium označeno správným písmenem. Pro správné označení média použijte funkci obnovit - refresh stisknutím tlačítka F5. 169

14 Přenos snímků do počítače (pokračování) Vyjmutí karty při zapojeném fotoaparátu do počítače. Nesprávné vyjmutí karty v době, kdy je fotoaparát stále připojen k počítači může způsobit nesprávné fungování systému. Při vyjímání karty se vždy řiďte následujícími pokyny. (K odstranění možného počítačového problému bude zapotřebí odpojit USB kabel a restartovat počítač.) Windows 98, Windows 2000, Windows Me Klikněte dvakrát na ikonu Tento počítač, pravým tlačítkem klikněte na ikonu znázorňující fotoaparát jako externí zařízení (Výměnný disk) a klikněte na položku Vysunout. Ujistěte se, že na fotoaparátu nebliká indikátor přístupu na kartu a poté otevřete kryt karty. Vyjměte kartu. Mac OS Na ploše chytněte myší a přesuňte ikonu externího zařízení (označující fotoaparát) do koše nebo z nabídky Special menu zvolte položku Eject (vysunout). Ujistěte se, že na fotoaparátu nebliká indikátor přístupu na kartu a poté otevřete kryt karty. Vyjměte kartu. 170

15 Odpojení USB kabelu Windows 98, Mac OS Ujistěte se, že nebliká indikátor přístupu na kartu a vyjměte USB kabel podle následujícího popisu. Windows 2000 Řiďte se jedním z následujících postupů: (1) Jedním kliknutím na ikonu v liště. 1 Klikněte na ikonu Odpojit nebo Eject v pravém rohu dolní lišty na ploše. (Viz. ilustrace dole.) 2 Když se objeví okno vyzívající k odpojení tohoto zařízení, klikněte na odpojit (Stop). 3 Až se objeví okno oznamující, že nyní můžete zařízení bezpečně odpojit, klikněte na OK. 4 Odpojte kabel. (2) Dvojím kliknutím na ikonu v liště. 1 Klikněte na ikonu Odpojit nebo Eject v pravém rohu dolní lišty na ploše. (Viz. ilustrace dole.) 2 Když se objeví dialogové okno odpojení hardware, vyberte ze seznamu zařízení, které chcete odpojit a klikněte na odpojit (Stop). 3 Až se objeví okno oznamující, že nyní můžete zařízení bezpečně odpojit, klikněte na OK. 4 Odpojte kabel. Poznámka Abyste se vyhnuli problémům, nikdy neměňte polohu přepínače režimů a ni fotoaparát nevypínejte dokud je připojený k počítači, zejména v průběhu přenosu dat z fotoaparátu do počítače. Fotoaparát nepřejde automaticky do úsporného režimu, pokud je přepnut do režimu propojení s počítačem. Pokud bude fotoaparát připojen k počítači po delší časový úsek, doporučujeme jej připojit na síťový adaptér, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení baterií. 171

16 Volitelná čtecí zařízení pro paměťové karty Ke čtení a přetažení dat z paměťové karty do počítače můžete použít následující zařízení. Tyto čtečky (kromě MAUSB-2) můžete použít k přetažení dat do počítače, který není vybaven USB rozhraním, nebo nekomunikuje plně s USB portem fotoaparátu. Podrobné informace o nejnovějších čtečkách i nejnovější ovladače naleznete na Typ karty Čtečka Potřebné zařízení na počítači 3,5" adaptér FlashPath MAFP-2NE 3,5" disketová mechanika Smart Media PCMCIA adaptér MA-2E Slot na PCMCIA karty SmartMedia čtečka/zapisovačka MAUSB-2 USB rozhraní Compact Flash PCMCIA adaptér Slot na PCMCIA karty Poznámka Před zakoupením a použitím těchto zařízení se ujistěte o jejich kompatibilitě s vaším počítačem a schopností pracovat s daty uloženými na SmartMedia kartě. Pozorně si přečtěte návod k těmto zařízením. 172

17 13 Menu na obrazovce K nastavení jednotlivých režimů a funkcí jako je např. formátování karty používejte menu na LCD obrazovce.

18 Menu na obrazovce K nastavení jednotlivých režimů a funkcí jako je např. formátování karty používejte menu na LCD obrazovce. K dispozici jsou 4 rozdílná menu. Typ menu se liší podle nastaveného režimu na přepínači režimů: Režim fotografování (P, A, S nebo M) Režim prohlížení snímků ( ) Režim tisku ( ) Režim propojení s počítačem ( ) Nastavte přepínač režimů do požadované polohy. Stiskněte tlačítko menu. Na obrazovce se objeví menu. Na křížovém tlačítku stiskněte pro posunutí zeleného rámečku dolů. Zelený rámeček (Pohyb pomocí křížového tlačítka) Položky menu Menu v režimu fotografování Další strana menu Zvolte hodnotu zvýrazněnou plasticky. Stiskněte pro posunutí zeleného rámečku nahoru v menu. Na křížovém tlačítku stiskněte pro posun zeleného rámečku doprava. Použijte křížové tlačítko pro výběr požadovaných funkcí a nastavení. K ukončení menu stiskněte znovu tlačítko menu. V režimu fotografování (přepínač režimů nastaven na P, A, S nebo M) můžete fotografovat s menu znázorněným na obrazovce. Při pořízení snímku menu zmizí, ale můžete je obnovit stisknutím tlačítka menu. To je vhodné zejména pro rychlé změny nastavení při fotografování. Stiskněte tlačítko. Pokud jste potvrdili volbu určitého nastavení, které je zvýrazněno plasticky, zelený rámeček se vrátí doleva. Pro vypnutí menu stiskněte tlačítko. 174

19 Menu pro režimy fotografování P (automatický režim), A (režim priority clony), S (režim priority času), M (manuální režim) Smazat všechny snímky ze zvolené SmartMedia nebo CompactFlash karty, a zformátovat kartu. Počáteční nastavení (Nastavení po současném stisknutí tlačítek a ) Strana Nastavení citlivosti ISO AUTO 83 Vyfotografovat stejný objekt na 3 shodné snímky s různou expozicí. OFF (vypnuto) 81 Korekce intenzity blesku. +/- 0 EV 90 Ostrost Celkový kontrast snímku NORMAL (normální) NORMAL (normální) Režim záznamu (kvalita, rozlišení, komprese). Nastavit časový interval (určit časový interval mezi snímky při fotografování v režimu časového intervalu) Nastavení zvuku spouště (nahlas, potichu, vypnuto) OFF (vypnuto) OFF (vypnuto) Výstražný signál ON (zapnuto) 124 Zobrazení snímku po jeho pořízení. OFF (vypnuto) 125 Nastavení doby pro spuštění úsporného režimu. 1 MIN

20 Menu na obrazovce (pokračování) Menu pro režim prohlížení Počáteční nastavení (Nastavení po současném stisknutí tlačítek a ) Strana Režim prezentace (automatické přehrávání). Kopírovat snímky z jedné karty na druhou. Vymazat všechny snímky na kartě, kartu zformátovat Jas LCD obrazovky. +/- 0 EV 144 Menu pro režim definování pro tisk Definovat nebo zrušit definování všech snímků pro tisk. Nastavit tisk datumu nebo času na snímky. OFF Menu pro režim nastavení/propojení s počítačem Definovat nebo zrušit definování všech snímků pro tisk sdruženého náhledu. Určuje, zda je při stisknu tlačítka makro zvolen předsádkový objektiv. Nastavit formát datumu (rok/měsíc/den). Nastavit aktuální datum a čas. Po výměně paměťové karty můžete resetovat číslování souborů (RESET) nebo pokračovat ve vzestupném číslování souborů (AUTO). Makro je zvoleno bez předsádkového objektivu. Rok/měsíc/den (nezměněno ani při současném stisku a ) AUTO Snímky uložené jako RAW (nezpracovaná, nekomprimovaná) data. OFF 131 Zapíná a vypíná funkci histogramu. OFF

21 Dodatky Tento dodatek je rozdělen do několika částí, které poskytují souhrnné informace o menu, důležitých technických údajích, volitelném příslušenství k fotoaparátu, datových souborech a složkách. Také zahrnují informace o řešení některých problémů. 1. Technické údaje 2. Volitelné příslušenství 3. Kompatibilita obrazových souborů 4. Problémy a jejich odstranění Problémy týkající se fotoaparátu 14 Problémy týkající se snímků 5. Chybová hlášení

22 Dodatek 1: Technické údaje Název modelu: Olympus CAMEDIA E-10 TYP Digitální jednooká zrcadlovka s barevnou 4,5cm TFT LCD obrazovkou Záznamové médium Výměnné paměťové karty SmartMedia 3,3V ( 4; 8; 16; 32; 64 MB) Jedna 16MB karta SmartMedia je součástí balení CompactFlast Typ II (paměti typu Micro Drive nejsou doporučeny) Počet fotografií, které lze uložit na 16MB kartu SmartMedia 1: TIFF 2,240 X 1,680, 11.3 MB 3: RAW 2,240 X 1,680, 7.5 MB Cca. 5: SHQ 2,240 X 1,680, max. 2.8 MB Cca. 16: HQ 2,240 X 1,680, max. 1 MB Cca. 31: SQ 1,600 x 1,200, 510 KB Cca. 47: SQ 1,280 x 960, max. 340 KB Cca. 70: SQ 1,024 x 768, max. 230 KB Snímací prvek Cca. 148: SQ 640 x 480, max. 110 KB Prokládaný snímač CCD s úhlopříčkou 2/3", 4.0 mil. pixelů celkem, 3.9 mil. pixelů efektivních Vyvážení bílé Plně automatické TTL, přednastavené parametry (3.000, 3.700, 4.000, 4.500, 5.500, 6.500, K), jedno-dotyková manuální volba Objektiv Objektiv Olympus 9-36 mm; F , objektiv se skleněnými čočkami (jedním ED sklem, dvěma asférickými čočkami a dvěma čočkami s nízkou disperzí, celkem 14 členů v 11 skupinách) (Ekvivalentní objektivu mm pro 35 mm film) Volitelná širokoúhlá předsádka 0,8x; telekonvertory 1,45x a 3x; makro předsádka 0,8x. Průměr závitu Měření světla Expozice Kompenzace expozice 62 mm Digitální váhové měření ESP (Elektro Selective Pattern), integrální měření se zdůrazněným středem, bodové měření. Automatická expozice. +/-3EV po 1/3 kroku. Aretace expozice AE-Lock. Funkce Auto Bracketing: po 1/3 EV, 2/3 EV a 1 EV; 3 nebo 5 snímků Priorita clony: širokoúhlý záběr: F2,0 - F11; teleobjektiv:f2,4 - F11, po 1/3EV. Priorita času: 2-1/640 sek. (s mechanickou závěrkou), po 1/3EV. Manuální režim: rychlosti závěrky; bulb (až do 30 s.), 8-1/640 s. Citlivost ISO Automatická nebo volitelná: ISO 80, ISO 160, ISO 320 Zaostřování Duální aktivní autofokus a pasivní TTL autofokus (systém porovnání kontrastu) s rozsahem zaostřování: 0,2 m - nekonečno (plynulé). Manuální ostření (manuální zaostřování kroužkem na objektivu), rozsah zaostřování: 0,2 m - nekonečno (plynulé). Pracovní rozsah Standardní režim: 0,6 m - nekonečno; makro režim: 0,2-0,6 m. Hledáček Optický zrcadlový hledáček s 95% zobrazení. Informace v hledáčku: (Kompletní informace/režim/clona/závěrka/expozice/+/-/af/blesk/ae lock/wb). Matnice (zobrazuje zaostření) LCD obrazovka Barevný TFT LCD monitor s širokým zorným úhlem a úhlopříčkou 4,5 cm a pixely (vyroben z nízkoteplotního poly-silikonu). Možné nastavení jasu obrazovky. LCD obrazovku lze sklopit směrem dolů až o 20 a o 90 směrem nahoru. 178

23 Režimy blesku Vestavěný blesk: Auto, snížení jevu červených očí, vypnutý, doplňkový. Konektory pro externí blesky: kolejnice typu Hot-shoe: komunikace s FL-40 PC zásuvka: libovolný externí blesk Synchronizace blesku s dlouhými časy (Synchronizace blesku s přední i zadní závěrkou). Dosah blesku Širokoúhlý objektiv: 60 cm - 5,0m (ISO 80) Teleobjektiv: 47 cm - 4,2m (ISO 80) Širokoúhlý objektiv: 60 cm - 7,0m (ISO 160) Teleobjektiv: 66 cm - 5,8m (ISO 160) Rychlost nabití blesku Sekvenční snímání Méně než 6 sek. (při normální teplotě a nových bateriích) Až 4 snímky rychlostí 3 snímky za sekundu. Neomezený počet snímků s intervaly 1,2 sekundy mezi jednotlivými snímky. Samospoušť / dálkové ovládání Se zpožděním 12 sekund. Cca 2 sek. s volitelným dálkovým ovladačem RM-1. Uložení nastavení do paměti Možné. Konektory Provozní podmínky Napájení Konektor pro stejnosměrný síťový zdroj, USB konektor (storage class) Video výstupní konektor (PAL), výstup na externí blesk FL-40 (kolejnice typu Hot-shoe a pěti-kolíková zásuvka), PC synchro konektor pro externí blesky, konektor pro kabelovou spoušť. Teplota: 0-40 C (provozní); C (skladovací). Vlhkost: 30-90% (provozní); 10-90% (skladovací). Hlavní energetický zdroj: 2x lithiový bateriový blok CR-V3; / LiPo baterie s přídavnou rukojetí / 4x AA NiMH baterie / 4xAA Ni-Cd baterie / volitelný síťový adaptér (zinkouhlíkové baterie ani AA lithiové baterie nesmí být používány). Datum/ čas / kalendář Simultánně zaznamenaná data ke každému snímku. Kalendář Automatický kalendář do roku Rozměry 128,5 (š) x 103,5(v) x 161(h) mm. Hmotnost 1050 g (bez sluneční clony, akumulátorů a karet). 179

24 Dodatek 2: Volitelné příslušenství Externí blesk (FL-40) Pomocný držák blesku (FL-BK01) Propojovací kabel k blesku (FL-CB01-04) Předsádkové čočky 0,8x širokoúhlá předsádka (WCON-O8B) Makro předsádka (MCON-35) 1,45x tele-předsádka (TCON-14B) 3x tele-předsádka (TCON-300) Podpůrná lišta 2 (TCON-SA2) Kabelová spoušť (RM-CB1) Pouzdro na fotoaparát (Semi-Hard Case) Síťový adaptér AA (R6) Ni-MH nabíjecí baterie Nabíječka NiMH baterií Lithium polymerová nabíjecí baterie (B-10LPB) Vertikální rukojeť s držákem baterií a spouští (B-HLD10) Nabíječka lithium polymerové baterie (B-20LPC) SmartMedia karty (8MB, 16MB, 32MB, 64MB) PCMCIA čtečka karet (MA-2E) Kompatibilní i s 64MB kartami 3,5" čtečka karet FlashPath (MAFP-2NE) Kompatibilní i s 64MB kartami SmartMedia čtečka/zapisovačka (MAUSB-2) Tiskárny P-400 / P-330NE Srpen 2000 Aktuální informace o tomto volitelném příslušenství naleznete na stránce 180

25 Dodatek 3: Kompatibilita obrazových souborů Snímky pořízené fotoaparátem Olympus CAMEDIA E-10 se nemusí zobrazit plně na některých jiných fotoaparátech Olympus a snímky pořízené těmito fotoaparáty zase nemusí být plně čitelné na fotoaparátu CAMEDIA E-10. Tisk a prohlížení snímků pořízených fotoaparátem CAMEDIA E-10 na ostatních digitálních fotoaparátech Olympus. Funkce Možnost prohlížení snímků* 1 Model C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2500L, C-2100UZ, C-960ZOOM, C-860L* 2, C-990ZOOM Možnost prohlížení, přímý tisk možný* 3 C-2020ZOOM, C-2000ZOOM, C-920ZOOM, C-21 (P-300E/P-150E) Není kompatibilní C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-900ZOOM, C-840L, C-830L, C-820L, C-420L * 1 U některých snímků lze, podle jejich velikosti, zobrazit pouze jejich náhled. * 2 Není možné prohlížet snímky pořízené ve formátu TIFF. * 3 Přímý tisk je možný jen u těch snímků, které lze správně zobrazit na LCD obrazovce (snímek přes celou obrazovku). Prohlížení snímků pořízených ostatními digitálními fotoaparáty Olympus na fotoaparátu CAMEDIA E-10. Funkce Prohlížení možné jen pro fotografie* 1 (ne video sekvence). Model C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2500L, C-2020ZOOM, C-2100UZ, C-2000ZOOM, C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-990ZOOM, C-960ZOOM, C-920ZOOM, C-900ZOOM, C-860L, C-840L, C-830L, C-820L, C-420L, C-21 * 1 Prohlížení není možné u snímků určitých rozměrů. 181

26 Dodatek 4: Problémy a jejich odstranění Funkční problémy Fotoaparát nepracuje, obrazovka ani kontrolní displej se nezapnou. Problém Je vypínač fotoaparátu v poloze ON? Fotoaparát nebyl používán déle než 1 hodinu a přitom byl zapnutý. Jsou baterie správně vložené? Nejsou baterie vybité? Nepoužíváte fotoaparát v příliš chladném prostředí? Řešení Posuňte vypínač fotoaparátu směrem k sobě do polohy ON. Pokud není fotoaparát více než 1 hodinu používán, automaticky se vypne. Vraťte vypínač fotoaparátu do vypnuté pozice OFF a poté jej vraťte do polohy ON. Vyjměte baterie a ujistěte se, že byly umístěny kladnými a zápornými póly, tak jak je znázorněno na držáku baterií. Vložte nové baterie. Pokud používáte Ni-MH baterie nebo lithium polymerovou baterii, nabijte je. Použití fotoaparátu v chladném prostředí může dočasně snížit kapacitu baterií. Zahřejte nové baterie v kapse nebo dlani a vložte je do fotoaparátu. Strana

27 Fotoaparát po stisknutí tlačítka spouště nereaguje? Problém Na kontrolním displeji bliká 0" a symbol. Na kontrolním displeji bliká symbol vybití baterií. Na kontrolním displeji svítí všechny paměťové bloky. V hledáčku bliká symbol blesku. Přepínač režimů je nastaven do režimu prohlížení, tisku nebo nastavení propojení s počítačem. Je ve fotoaparátu vložena paměťová karta? Na kartě je přilepena přelepka proti přepisu. Řešení Karta je plná. Vyměňte ji za jinou nebo vymažte některé nechtěné nebo nepovedené snímky. Tím se na kartě uvolní místo. Kartu uvolníte také přehráním dat do počítače a následným smazáním nebo naformátováním karty. Pokud dosáhlo číslování složek čísla 999, nebo číslování souborů čísla 9999, nebudete moci pořídit na stejnou kartu více snímků, ani když není zcela zaplněná. Přehrajte všechny snímky z karty do počítače a poté kartu vymažte. Vyměňte baterie. Zkontrolujte indikátor přístupu na kartu. Pokud indikátor bliká, počkejte až zhasne, a pak vyměňte baterie. Pokud používáte sekvenční snímání a interní paměť je plná (svítí všechny paměťové bloky), nemůžete pořizovat další snímky, dokud se alespoň jeden snímek nenahraje z interní paměti na paměťovou kartu. Vestavěný blesk se nabíjí. Počkejte až symbol přestane blikat. Poté můžete pokračovat ve fotografování. Nastavte přepínač režimů do polohy P, A, S nebo M. Vložte do slotu paměťovou kartu. Vyjměte kartu z fotoaparátu a odstraňte z ní přelepku proti přepisu. Strana

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Příslušenství v balení: Návod k použití Baterie NP-95 Síťový zdroj AC-5VC Software FinePix Viewer USB kabel Řemínek ten přichytíte k fotoaparátu dle obrázku na str.

Více

Přenos fotografií do počítače

Přenos fotografií do počítače 9 Kapitola Přenos fotografií do počítače V této kapitole se dozvíte, jak přenést pořízené fotografie do vašeho počítače. Současně se vám dostane úvodu do funkcí nabízených programem CAMEDIA Master pro

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

JOLT Duo Uživatelský manuál

JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo 1 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 váš fotoaparát 3 1.2 Pomocí tlačítek 4 1.3 Nabíjení fotoaparátu 4 1.4 Instalace karty SD 5 1.5 Zapnutí / vypnutí 5 1.6 Nastavení menu 6 2.

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

THE VISIBLE DIFFERENCE

THE VISIBLE DIFFERENCE zlomík C-3040 11.12.2000 9:01 Stránka 2 THE VISIBLE DIFFERENCE Olympus C&S V Jirchářích 10 111 21 Praha 1 Tel.: +420 2 21 98 51 11 Fax.: +420 2 24 91 50 80 Info.: 0800-167777 www.olympus.cz e-mail: info@olympus.cz

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Technické údaje DSC-WX7

Technické údaje DSC-WX7 Technické údaje DSC-WX7 Optický zoom 5x Objektiv Přesný digitální zoom Funkce Smart Zoom Přibl. 20x (celkem) až 36x (ve standardu VGA) F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) 4,5 22,5 Ohnisková vzdálenost

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele.

r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele. r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele. C-920ZOOM ČESKY Návod k ovládání digitálního fotoaparátu Než začnete

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Špionážní klíčenka s WiFi EXCLUSIVE

Špionážní klíčenka s WiFi EXCLUSIVE Špionážní klíčenka s WiFi EXCLUSIVE Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 1 (K- erná plát) C-21 CZ SK UPOZORNĚNÍ. strana 2 37 UPOZORNENIE. strana 39 75

C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 1 (K- erná plát) C-21 CZ SK UPOZORNĚNÍ. strana 2 37 UPOZORNENIE. strana 39 75 C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 1 (K- erná plát) C-21 CZ SK UPOZORNĚNÍ strana 2 37 UPOZORNENIE strana 39 75 C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 2 (K- erná plát) JMÉNA A FUNKCE ČÁSTÍ FOTOAPARÁTU 1 Blesk qa

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

E-420. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. ovládání 100% D-SLR kvalita

E-420. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. ovládání 100% D-SLR kvalita E-420 Nejmenší D-SLR* na světě Pohodlná kompozice s živým náhledem spojeným s AF zaostřováním 6.9cm / 2.7'' HyperCrystal II LCD obrazovka Rozpoznání tváře (Face Detection) pro dokonale zaostřené a exponované

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Pomocí této webové kamery se můžete účastnit video-chatu

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly...

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly... Přehled ovládání OBSAH 1. Úvod... 4 2. Canon IXUS 75... 5 3. Nikon Coolpix S200... 6 4. Kodak EasyShare M873... 7 5. Olympus FE-140... 8 6. Symboly... 10 1. ÚVOD Pro ilustraci technických možností a principů

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Ekonomická FULL HD kamera do auta, G-senzor

Ekonomická FULL HD kamera do auta, G-senzor Ekonomická FULL HD kamera do auta, G-senzor Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

D: Čočka digitální kamery E: Tlačítko nastavení (expozice) F: Připojení USB

D: Čočka digitální kamery E: Tlačítko nastavení (expozice) F: Připojení USB Informace o výrobku A: Okulár B: Čočka dalekohledu C: LCD obrazovka Návod k použití dalekohledu D: Čočka digitální kamery E: Tlačítko nastavení (expozice) F: Připojení USB G: Tlačítko režimu H: Kolečko

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Obsah balení: Popis kamery: 1x Kamera CEL-TEC E04. 1x Přísavný držák na sklo. 1x autoadaptér. 1x USB kabel

Obsah balení: Popis kamery: 1x Kamera CEL-TEC E04. 1x Přísavný držák na sklo. 1x autoadaptér. 1x USB kabel Obsah balení: 1x Kamera CEL-TEC E04 1x Přísavný držák na sklo 1x autoadaptér 1x USB kabel Popis kamery: Popis ovládacích prvků: Zap./Vyp. Režim/Menu Nahoru Dolů Záznam/OK Reset Stisknutím tlačítka na 3

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

E-3. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Živý náhled. Filtr

E-3. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Živý náhled. Filtr E-3 Profesionální pracovní nástroj Plně křížový vysokorychlostní 11-ti bodový zaostřovací AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor obrazu Výkonné zpracování obrazu s novým TruePic III Nejrychlejší

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

D: Čočka digitální kamery E: Tlačítko nastavení (expozice) F: Připojení USB

D: Čočka digitální kamery E: Tlačítko nastavení (expozice) F: Připojení USB Informace o výrobku A: Okulár B: Čočka dalekohledu C: LCD obrazovka Návod k použití dalekohledu D: Čočka digitální kamery E: Tlačítko nastavení (expozice) F: Připojení USB G: Tlačítko režimu H: Kolečko

Více

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR P50 N kamera pro Váš automobil Noční vidění Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů, pročtěte si prosím tento

Více