Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035"

Transkript

1 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/

2

3 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o vzdělávacím procesu a jeho důležitých bodech, realizaci a výsledcích. Překračuje tak rámec učebních osnov a učebního plánu. Součástí kurikula jsou informace o učebních cílech, o obsahu učiva, o organizaci učiva, o vyučovacích a studijních metodách a prostředcích, o způsobu kontroly a hodnocení. V podstatě kurikulum odpovídá na otázky: koho, proč, v čem, jak, kdy, za jakých podmínek vzdělávat... Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa se stalo ohniskem vzdělávacích reforem od konce šedesátých let 20. století, jejichž cílem je zvyšování kvality vzdělávacího standardu. Kurikulum je považováno za prostředek celoživotního vzdělávání člověka. Vzdělávací subjekt tak přestává být jen učící organizací, stává se součástí života člověka a kromě poskytování znalostí a dovedností formuje také jeho životní postoje a názory. Kurikulum zahrnuje: vztahy lektorů (učitelů) a účastníků vzdělávání potřeby lektorů, účastníků vzdělávání a dalších subjektů participujících na procesu vzdělávání způsoby organizace vzdělávání Kurikulum se dělí na: doporučené (základní koncepční dokument) základní (učivo, které musí být odučeno) rozšiřující (učivo, které může rozšířit základní učivo) předepsané (závazný oficiální dokument obsahuje rozpis základního a rozšiřujícího učiva v kurzu) realizované (to, co lektor skutečně učí ve třídě musí být odučeno vždy základní učivo a rozšiřující podle aktuální úrovně skupiny studentů; přehled odučeného učiva je v třídní knize nebo jiném odpovídajícím dokumentu) podpůrné (veškeré náležitosti podporující předepsané kurikulum, např. učebnice, časové dotace apod.) hodnocené (kurikulum převedené do hodnotící podoby, např. formou testů) osvojené (to, co si účastníci vzdělávání skutečně osvojili to lze dokladovat statistickými výstupy hodnocení testů a zkoušek) Obsah katalogu kurikul Katalog kurikul, který právě čtete, je zaměřen na výčet doporučeného kurikula u nejfrekventovanějších rekvalifikačních kurzů nabízených v současné době vzdělávacími společnostmi. Katalog je rozdělen na následující části: (1) Výčet rekvalifikačních kurzů, které jsou nejčastěji nabízeny účastníkům dalšího vzdělávání (2) Matice vazeb rekvalifikačních kurzů na konkrétní pracovní pozice ve firmách (3) Přehled kurikul rekvalifikačních kurzů (4) Základní přehled pracovní náplně uvedených pracovních pozic a vymezení vazby na rekvalifikační kurzy Katalog kurikul 1

4 Určení katalogu kurikul personalisté najdou v katalogu základní přehled oblastí, které by měl kurz obsahovat vzdělávací instituce najdou v katalogu základní oblasti, které by měly zařadit do svých kurzů úřady práce najdou v katalogu základní oblasti, které by měl obsahovat rekvalifikační kurz nabízený rekvalifikačním zařízením účastníci vzdělávání najdou informace o obsahu kurzu a mohou tak posoudit vhodnost studovat daný rekvalifikační kurz Katalog kurikul 2

5 Přehled rekvalifikačních kurzů Do tohoto katalogu byly zařazeny pouze kurzy, které byly akreditovány MŠMT ve větším množství jako rekvalifikační kurzy. Jako kritérium pro zařazení rekvalifikačního kurzu do tohoto katalogu jsme stanovili, že musí být udělena akreditace více než pěti vzdělávacím subjektům. Níže uvedená tabulka obsahuje přehled rekvalifikačních kurzů, které splnili dané kritérium. Kurzy jsou seřazeny podle počtu udělených akreditací (frekvence výskytu). Rekvalifikační kurzy MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb) Katalog kurikul 3 Typ kurzu Frekvence výskytu 1 Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Základy obsluhy osobního počítače Základy podnikání Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Daňový specialista (s využitím výpočetní techniky) Administrativní pracovník/pracovnice Personalista/Personalistka Obchodní zástupce Projektový manažer Mzdové účetnictví Pracovník grafického studia Správce počítačových sítí Asistent/Asistentka Kosmetické služby Marketing (Marketing systém CIMA A) Tvorba www stránek Pečovatelka Pracovník v sociálních službách Strážný Lektor (se zaměřením na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Masér Management Holičské a kadeřnické práce Webdesigner Vizážista a barvové poradenství 2 6 *Typ kurzu: označení číslo 1 Obecné kurzy označení číslo 2 Odborné kurzy

6 Matice vazeb obecných rekvalifikačních kurzů na pracovní pozice Všechny vybrané rekvalifikační kurzy jsou v tomto materiálu rozděleny do dvou skupin: obecné rekvalifikační kurzy kurzy, které připravují účastníka na různé pracovní pozice a mají obecný charakter. odborné rekvalifikační kurzy kurzy, které připravují účastníka převážně na jedinou specializovanou pracovní pozici. Pro každou uvedenou skupinu je dále vytvořena matice, která ukazuje, pro které pracovní pozice lze každý rekvalifikační kurz využít. V seznamu pracovních pozic jsou uvedeny ty, na které účastníky dané kurzy nejvíce připravují. Tento seznam by mohl být rozšířen o další pozice. Tím by se však stal materiál nepřehledný. Další možné pozice, na které mohou rekvalifikační kurzy účastníky připravit, lze nalézt na portálu ISTP (www.istp.cz). Pracovní pozice Administrativní pracovník Asistent Management Marketing Obchodní zástupce Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Pracovník grafického studia Projektový manažer Základy obsluhy osobního počítače Administrativní pracovník X X X X X Asistentka X X X X X Grafik pro média X X X X X Marketingový manažer X X X Obchodník X X X X Projektový manažer X X X X Ředitel univerzálních celků X X X X OSVČ X X X Základy podnikání Katalog kurikul 4

7 Matice vazeb odborných rekvalifikačních kurzů na pracovní pozice Pracovní pozice Daňový specialista (s využitím VT) Daňový specialista X Holičské a kadeřnické práce Kosmetické služby Lektor Masér Mzdové účetnictví Pečovatelka Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Personalista Pracovník v sociálních službách Správce počítačových sítí Strážný Tvorba www stránek Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Daňový specialista a daňový poradce X Kadeřník X Kosmetička X X Kosmetička, vizážistka x X Lektor X Manikérka a nehtová designérka X Masér x Mzdová účetní x X Operátor účetní informační soustavy X Pečovatelka dětí X Pedikérka a nehtová designérka X Personalista X Sociální pracovník v sociálních službách specialista X Správce operačních systémů a sítí X Strážný X Účetní X Účetní specialista X Webdesigner X Vizážista a barvové poradenství Webdesigner Katalog kurikul 5

8 Sada Kurikul 1 - Obecné rekvalifikační kurzy V následující části katalogu jsou uvedeny základní a rozšiřující oblasti rekvalifikačních kurzů, které patří do skupiny obecných rekvalifikačních kurzů. Jednotlivé oblasti jsou pouze pojmenovány. Jejich hlubší specifikace by si vyžádala několikanásobné navýšení obsahu tohoto materiálu. Každému rekvalifikačnímu kurzu uvedenému v tabulce je přidělen kód. Odkaz na tento kód je potom využit v části katalogu, která je věnována popisu pracovních pozic, na něž některý rekvalifikační kurz tohoto katalogu připravuje účastníka kurzu. Kurikula byla sestavena jak pro obecné rekvalifikační kurzy, tak pro odborné rekvalifikační kurzy následujícím způsobem: byly vyhledány na Internetu kurikula uváděná vzdělávacími institucemi, které daný kurz nabízí byly vybrány podklady minimálně z pěti vzdělávacích institucí získané přehledy kurikul byly podkladem pro vytvoření kurikula, které je uvedeno v tomto katalogu Poznámka Uvedená kurikula je třeba vnímat jako základní podklad, který si může každá vzdělávací instituce dále modifikovat podle vlastních zkušeností a podle trendů na trhu a v oblasti poznatků v daném oboru. Seznam: Obecné rekvalifikační kurzy Kód kurzu Strana 1 Administrativní pracovník/pracovnice Asistent/Asistentka Management Marketing (Marketing systém CIMA A) Obchodní zástupce Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Pracovník grafického studia Projektový manažer Základy obsluhy osobního počítače Základy podnikání Katalog kurikul 6

9 1. Administrativní pracovník / pracovnice Administrativa Vedení dokumentace Archivace Obchodní korespondence Komunikace Zvládání stresových situací Etika Právní náležitosti Základy ekonomiky Základy práce s PC Ovládání Word, Excel Řízení malého kolektivu Plánování času Základní účetní znalosti Zpracovat účetní a daňovou evidenci Příprava jednání, porad, prezentací Základní principy fungování EU Základy spisové služby Katalog kurikul 7

10 2. Asistent / Asistentka Práce s PC Efektivní komunikace Pravidla písemné a elektronické komunikace Zvládání úkolů spojené s řízením kanceláře Organizace porad Právní předpisy Orientace v problematice hospodaření s časem Účetnictví a daňová soustava Ekonomika, bankovnictví, finance, administrativa Základy managementu a marketingu Společenský styk a osobní rozvoj Etika a etiketa Asertivní řešení konfliktů Personální agenda na PC Personalistika Praxe Katalog kurikul 8

11 3. Management Management Zásadní role manažera při vedení zaměstnanců Řízení malého a středního podniku či samostatného oddělení Základy ekonomie a práva (základy pracovního práva) Řízení porad, vedení a motivování týmu, stanovení cílů Řízení svého času (Time management) Výběr zaměstnanců (postupy a výběrové metody, adaptační proces) Hodnocení (zásady motivujícího hodnocení) Psychologie v praxi manažera Bránění se stresu Týmová spolupráce Efektivní komunikace Efektivní prezentace Základy práce na PC Korespondence v obchodní praxi Technika administrativy Vedení personální agendy Základní obchodní dovednosti Strategické plánování, vedení a hodnocení projektů Efektivní zpětná vazba Řešení konfliktů Prezentace firmy Emoční inteligence Katalog kurikul 9

12 4. Marketing (Marketing systém CIMA A) Úvod do marketingu Marketingové plánování Stanovení marketingové strategie Marketingový výzkum a analýza Analýza makroprostředí Analýza trhu Obchodní komunikace (argumentace, přesvědčivý projev) Komunikační mix Případová studie (závěrečná) Definice marketingu a firemní kultury Marketing obchodu a služeb Marketingový model (počítačová simulace trhu) Speciální marketingové operace Analýza chování zákazníka Analýza průmyslového trhu Analýza konkurence Vnitřní analýza Produktová a sortimentní politika Distribuční politika Prodejní politika Základy finanční analýzy Finanční politika Segmentace a umísťování Náklady a kalkulace Reklama Zvládání trémy a emocí Počítačový program MS Office PowerPoint Katalog kurikul 10

13 5. Obchodní zástupce Obchodní jednání Marketing a analýza trhu, telemarketing Péče o zákazníky Psychologie a strategie obchodního jednání (prodeje) Komunikace (obchodní a asertivní) Efektivní prezentace a argumentace Zvládání trémy a emocí, námitek Řešení konfliktních situací Plánování času a sebeorganizace (time management) Základy marketingu Metody vyhledávání zákazníků Typy zákazníků Kupní signály, uzavření zakázky Fáze obchodního jednání Základy prodejních dovedností Vedení dokumentace Motivace Základy managementu Obchodní právo Zákon na ochranu spotřebitele Zákon na ochranu osobních údajů Kodex etiky Počítačový program MS Office PowerPoint Katalog kurikul 11

14 6. Obsluha osobního počítače (dle osnov EDCL) Základy informačních technologií Textový editor (MS Word) Tabulkový procesor (MS Excel) Internet a elektronická pošta (MS Internet Explorer, MS Outlook) Práce s počítačem a správa souborů MS Windows Databáze (MS Access) Prezentace (MS PowerPoint Katalog kurikul 12

15 7. Pracovník grafického studia Seznámení se s počítačem (Podtémata: např. přehled typů počítačů; rozlišení diskových médií; struktura počítače a logika jeho práce; základní informační jednotka) Corel Draw (Podtémata: např. popis prostředí; úprava a manipulace s grafickými objekty; vkládání textů; export a import grafiky; používání speciálních efektů; praktická cvičení; diskuse) Adobe Photoshop (Podtémata: např. pracovní prostředí grafického programu; vytváření a úprava grafických objektů; globální úpravy a práce se selekcemi; seznámení s velkou řadou filtrů a efektů; práce s barevnými paletami a možnostmi masky; export a import grafiky; provázanost s jinými programy; příprava tisku; praktická cvičení) Reklamní grafika (Podtémata: např. základy kompozice; barevné modely; volba barev kompozice; barevný a prostorový kontrast; volba písma; typografické minimum; práce s různými formáty; příprava na tisk; tipy a triky; praktická cvičení.) Kreslení základních objektů Základy předtiskové přípravy MS Windows (Podtémata: např. struktura grafického operačního systému; základy práce a orientace v jeho grafickém prostředí; práce s příslušenstvím; souhrnná cvičení) AdobeIndesign (Podtémata: např. základní funkce programu; vytváření dokumentu; práce s textem a sazba; grafika a efekty; export dokumentů; tabulky; předtisková příprava; výstup z programu ve formátu PDF; praktické cvičení) Úvod do vektorové grafiky Manipulace s objekty Text Efekty a filtry Import a Export Barvy a typy výplní Režimy zobrazení Správa souborů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kreslící pomůcky Vytvoření webové stránky Postupy pro zefektivnění práce Modifikace úseček, polygonů a křivek Acrobat Zoner Photo studio Katalog kurikul 13

16 8. Projektový manažer Zpracování projektového záměru Zpracování podpůrných řídících dokumentů s důrazem na finanční řízení projektu a analýzu Realizování dílčích částí projektů Řízení projektu (Podtémata: např. definice projektu; kdy vzniká projekt; fáze projektu; projektové portfolio; začlenění projektu do organizace firmy; analytická fáze studie proveditelnosti) Zpracování analýzy Čerpání různých druhů podpor, dotačních titulů Popis projektu Proces změny Osobnost manažera projektu Základy úspěšné komunikace a prezentace Asertivní řešení konfliktů a krizových situací Úvod Co je projekt Rozbor a řízení rizik Určení indikátorů a výstupů z projektu Zpracování monitoringu Hodnocení projektu Specifické oblasti integrovaného řízení projektů Základy psychologie a řízení lidských zdrojů Zásady budování týmů a vedení týmů Vedení porad a workshopů Management a marketing Počítačové programy: MS Office PowerPoint, Excel Nástroje projektového řízení (SW, program Project) Katalog kurikul 14

17 9. Základy obsluhy osobního počítače Ovládání prostředí operačního systému MS Windows (Podtémata: např. prostředí Windows - vzhled; základní symboly, ikony; práce s myší; práce se složkami; kopírování, přesouvání, mazání) Základní znalosti počítačové terminologie Internet, elektronická pošta (Podtémata: co to je internet a k čemu slouží; vyhledávání pracovních příležitostí; další vyhledávání; stahování; úprava prostředí; co to je a k čemu slouží; vytvoření schránky; posílání mailů a příloh; rozesílání životopisu a motivačního dopisu) Základy MS Office Word (Podtémata: např. textové editory, jejich možnosti a rozdíly; psaní textu a formátování, ukládání; vkládání dalších objektů; sepsání motivačního dopisu a životopisu) Základy hardware osobního počítače Základy MS Office Excel Instalace/odinstalace softwaru Katalog kurikul 15

18 10. Základy podnikání Účetnictví (Podtémata: např. základy účetnictví; mzdové účetnictví; účetnictví na počítači) Personalistika (Podtémata: např. základní pracovněprávní předpisy; problémy přijímaní zaměstnanců a jejich řešení; školení zaměstnanců) Marketing (Podtémata: např. co je marketing; marketingový plán; konkurence, výrobek, cena) Počítač v praxi podnikatele (Podtémata: např. základy programu MS Word a MS Excel; vytvoření jednoduché prezentace v programu Powerpoint; základy internetu, vytvoření internetové schránky; využití internetu v podnikání) Právní formy podnikání (Podtémeta: např. živnostenský zákon druhy živností; druhy společností) Daňová problematika (Podtémata: např. úvod do daňové problematiky; daňová soustava, mzdy, pojištění; daňové zákony) Zdravotní pojištění (Podtémata: např. zákon o zdravotním pojištění; zaměstnavatelé a zaměstnanci, OSVČ) Sociální pojištění (Podtémata: např. systém sociálních pojištění v ČR) Psychologie podnikatele (Podtémata: psychologie prodeje; komunikační dovednosti; asertivita) Obchodní zákoník (Podtémata: např. obchodní rejstřík; smlouvy a jejich náležitosti; další zákony potřebné k podnikání) Zákoník práce (Podtémata: např. vznik, změny a ukončení pracovního poměru; pracovní doba; povinnosti zaměstnance; povinnosti zaměstnavatele) Pojištění podnikatelských rizik (Podtémata: pojištění majetku a podnikatele; zákonné pojištění odpovědnosti; postup při pojistné údálosti) BOZP + PO Finanční podpory MSP (Podtémata: např. systém státních podpor MSP; strukturální fondy EU) Podnikatelský plán (Podtémata: např. podnik; výrobek nebo služba; odvětví a trh; marketing (odbyt a distribuce); management a klíčové osoby; plánování pro nadcházejících pět let podnikání; Katalog kurikul 16

19 Podnikatelský záměr Podnikatelské minimum Mzdová problematika Legislativa Bankovní služby Základy managementu Katalog kurikul 17

20 Sada kurikul 2 - Odborné rekvalifikační kurzy V následující části katalogu jsou uvedeny základní a rozšiřující oblasti rekvalifikačních kurzů, které patří do skupiny odborných rekvalifikačních kurzů. Jednotlivé oblasti jsou pouze pojmenovány. Jejich hlubší specifikace by si vyžádala několikanásobné navýšení obsahu tohoto materiálu. Každému rekvalifikačnímu kurzu uvedenému v tabulce je přidělen kód. Odkaz na tento kód je potom využit v části katalogu, která je věnována popisu pracovních pozic, na něž některý rekvalifikační kurz tohoto katalogu připravuje účastníka kurzu. Kurikula byla sestavena jak pro obecné rekvalifikační kurzy, tak pro odborné rekvalifikační kurzy následujícím způsobem: byly vyhledány na Internetu kurikula uváděná vzdělávacími institucemi, které daný kurz nabízí byly vybrány podklady minimálně z pěti vzdělávacích institucí získané přehledy kurikul byly podkladem pro vytvoření kurikula, které je uvedeno v tomto katalogu Poznámka Uvedená kurikula je třeba vnímat jako základní podklad, který si může každá vzdělávací instituce dále modifikovat podle vlastních zkušeností a podle trendů na trhu a v oblasti poznatků v daném oboru. Seznam: Odborné rekvalifikační kurzy Kód kurzu Strana 1 Daňový specialista (s využitím výpočetní techniky) Holičské a kadeřnické práce Kosmetické služby Lektor (se zaměřením na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Masér Mzdové účetnictví Pečovatelka Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Personalista/Personalistka Pracovník v sociálních službách Správce počítačových sítí Strážný Tvorba www stránek Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Vizážista a barvové poradenství Webdesigner Katalog kurikul 18

21 1. Daňový specialista Daňový systém ČR Daň z příjmu fyzických a právních osob Daň z přidané hodnoty Správa daní a poplatků Selektivní daně ze spotřeby Majetkové daně Novely zákonů Pojistné na sociální zabezpečení Základní daňové pojmy Daně Daňový řád Silniční daně Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Účetnictví ve vazbě na daně Profesionální vykonávání práce účetní Postupy při realizaci daňových povinností Zajišťování komunikace se správcem daně Vedení příslušné dokumentace Řešení daňové nesrovnalosti Daňová evidence s využitím výpočetní techniky Základní pojmy daňové evidence (předmět, cíl) Evidence /Odpisy dlouhodobého majetku Evidence daně z přidané hodnoty Evidence majetku a závazků Evidence příjmů a výdajů Cestovní náhrady, za auto (evidence jízd) Peněžní příjmy Daňově uznatelné výdaje/nedaňové výdaje Závěrka daňové evidence Pohledávky a závazky Inventura majetku Přehled SP Přehled ZP Archivace dokladů Katalog kurikul 19

22 Praxe na PC Daňová soustava ČR Daňové přiznání fyzických osob Základy zdaňování podnikatelů Daň silniční Legislativa a základní pojmy Mzdy a daňová soustava - mzdová agenda Účtování - pohledávky, závazky, účetní doklady Forma a obsah daňové evidence Evidence zásob Evidence rezerv Evidence leasingu Krátkodobý finanční majetek Nepeněžní příjmy Stravné při pracovních cestách Vedení pokladny a správa bankovního účtu Základní pojmy informačních technologií Katalog kurikul 20

23 2. Holičské a kadeřnické práce Zásady péče o vlasy, mytí vlasů Vodová ondulace (způsoby natáčení) Konečná úprava vlasů (foukaná) Speciální, individuální, módní a kreativní střihy Preparace vlasů Barvení, odbarvování, tónování a melírování vlasů Účesy Barvení vousů Masáž hlavy Hygiena Nauka o materiálu Technologie (technologické postupy) Praxe Zdravověda Pracovní prostředí Jednání se zákazníkem Základy fyziologie, anatomie a dermatologie Katalog kurikul 21

24 3. Kosmetické služby Anatomie a fyziologie kůže Kosmetická masáž - význam, postup, účinky Kosmetická péče - kosmetické ošetření, odborné ošetření pleti Kosmetická diagnóza - typy pletí, ošetření pleti Kosmetické úkony - barvení obočí a řas, formování obočí, čištění pleti Kosmetické materiály - surovin, chemie, přípravky k čištění pleti, mýdla, desinfekce, krémy líčidla atd. Kosmetické vady Kosmetické masky a zábaly Úprava obličeje, make-up, líčení Kůže - vnější a vnitřní vlivy na kůži, vhled kůže Kožní nemoci - příčiny, projevy Druh kožních nemocí - klinický obraz, léčba, prevence Hygienické minimum, desinfekce, sterilizace Základy psychologie První pomoc Dermatologie kůže Přístroje a pracovní pomůcky Depilace a epilace - přípravky, přístroje, pracovní postup depilace Aplikace chemických a přírodních přípravků Základy barevné typologie Dějiny a vývoj kosmetiky Zásady bezpečnosti práce Katalog kurikul 22

25 4. Lektor (se zaměřením na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Jak mluvit (zásady komunikace s posluchači, řešení konfliktních situací apod.) Didaktika výuky PowerPoint Základy pedagogiky Základy psychologie Správná tvorba přípravy programu výuky (její fáze, formulace cílů, obsahu) Praxe Právní minimum Katalog kurikul 23

26 5. Masér Anatomie (soustava kosterní) Anatomie (soustava svalová) Dermatologie (i kožní choroby) První pomoc Fyziologie Hygiena Masérská praxe Ortopedie Psychologie Historie a původ masáže Regenerace sil Legislativní a hygienické předpisy upravující masérské činnost Biologie Význam masáže Indikace a kontraindikace masáže (Podtémata: fyzické a psychické účinky masáže; nevhodnost masáže) Normy pro zařízení masážního salónu, provozní řád Osobní karta klienta Katalog kurikul 24

27 6. Mzdové účetnictví Pracovní právo Zdravotní pojištění Sociální pojištění, nemocenské pojištění, dávky NP, náhrady při DPN Odměňování, průměrný výdělek Daň z příjmů ze závislé činnosti, daňové slevy, daňové zvýhodnění Důchodové pojištění, evidenční listy důchodového pojištění Povinnosti organizace a zaměstnanců Překážky v práci, příplatky, náhrada mzdy Pracovní doba, dovolená na zotavenou Srážky z mezd, náhrada škody Pracovní poměr (vznik pracovního poměru, skončení pracovního poměru) Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti Pracovní úrazy a nemoci z povolání (hlášení pracovních úrazů, náhrada škody) Rozdíl mezi mzdou a platem Roční zúčtování mezd, nezdanitelná část základu daně Přehled nejčastěji používaných zákonů a vyhlášek Mzdová a personální problematika Vedení mzdové agendy Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Cestovní náhrady Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Pojem hrubá a super hrubá mzda Osobní spis Úřad práce (povinnosti k úřadu práce, zaměstnávaní cizinců) Finanční úřad Katalog kurikul 25

28 7. Pečovatelka Vývojová psychologie Výchova dítěte Pedagogika (volného času, speciální p.,obecná p.) První pomoc při úrazu Hry význam Základní hygienické návyky První pomoc u dětí-otravy Základní znalosti pracovně právních vztahů Zdravá výživa dítěte v jednotlivých etapách života Sportovní aktivity Dětské nemoci Prevence úrazů Poruchy chování Problematika zdravotního postižení Úvod do somatologie Sociologie rodiny Pracování s cíli Základy podnikání Využívat způsoby aktivního rozvoje osobnosti dítěte Zásady pedagogické komunikace Definice konfliktu a různé způsoby jeho řešení Charakteristika školské soustavy v ČR Temperamentní a charakterové odlišnosti osobnosti Očekávané vlastnosti vychovatele a vzdělavatele Techniky aktivního naslouchání a umět je používat Vývojová období dítěte Etika pracovníka v oblasti sociálních služeb, prevence týrání Problematika sociálních služeb Katalog kurikul 26

29 8. Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Základní pedikúra Nehtová modeláž Základy nehtového zdobení Různé techniky zdobení Permanentní francouzská pedikúra gelovou technikou Korekce a oprava deformovaných nehtů Zpevňování nehtů UV gelem Nemoci a vady nehtů Různé způsoby oprav a korekce nehtů Japonská pedikúra P-Shine Poradenství v péči o nohy a nehty Parafínové zábaly Nástroje a pomůcky pro pedikúru Masáž a peeling nohou Anatomie, fyziologie Hygiena Psychologie a podnikání První pomoc Dermatologie Diagnostika typů přírodních nehtů Základy ortopedie Katalog kurikul 27

30 Manikúra Tento kurz je varianta kurzu Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže, která je zaměřena pouze na oblast manikúry. Anatomie nehtu Estetická úprava nehtů (lakování, zdobení nehtů) Doplnění nehtu Pracovní postup metodou UV gel Parafínové zábaly Manikúra suchá, mokrá a japonská Poradenství v péči o ruce a nehty Dermatologie Masáž rukou Základy podnikání, psychologie (komunikace se zákazníkem) Zásady hygieny Modeláž v praxi Choroby a deformace nehtu Bezpečnost práce Masky Vybavení provozovny Historie manikúry, manikúra Metodický postup při výkonu manikúry, základní postupy manikúry Vyřizování živnostenského oprávnění, živnostenské předpisy Diagnostika typů nehtů Fyziologie kůže Mikrobiologie Právní normativy První pomoc Osobnost manikérky a nehtového designéra Ceník služeb a provozní řád Katalog kurikul 28

31 9. Personalista / personalistka Základy personální teorie personální řízení (Podtémata: např. plánování; získávání a výběr zaměstnanců; podnikové vzdělávání; hodnocení pracovníků; odměňování pracovníků, benefity; péče o pracovníky; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; práce s odborovou organizací, radou zaměstnanců; atd.) Personální administrativa (Podtémata: např. formy personální agendy v organizaci; vedení personální evidence; pracovní smlouvy a ostatní dokumenty z oblasti pracovně-právních vztahů; formuláře potřebné k vedení evidence; zpracování podkladů pro výpočty mezd; atd.) Dovednosti personalisty (Podtémata: např. komunikační dovednosti; organizační dovednosti; psychologie v práci personalisty) Právo v personalistice (Podtémata: např. Zákoník práce, Občanský zákoník; právní normy, týkající se BOZP a inspekci práce; zák. o sociálním zabezpečení, zák. o nemocenském pojištění zaměstnanců; zák. o kolektivním vyjednávání; zák. o dani z příjmu; zák. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; zák. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zák. o zaměstnanosti; zákon o archivnictví a spisové službě) Personální a vzdělávací politika firmy (Podtémata: např. Strategické myšlení ve firmě; personální plán ve firmě; organizační schéma a jeho tvorba; kultura firmy a její utváření; obecné pojetí kultury a její vlastnosti; národní kultura; firemní kultura a její složky; typy firemní kultury; úloha firemní kultury a její tvůrce; postup při utváření firemní kultury; etické jednání jako součást firemní kultury; typy vzdělávání ve firmě; strategie učící se organizace; plánování profesního vzdělání a rozvoje; nákladová efektivnost profesního vzdělávání; vzdělávací akce a náležitosti vzdělávacího projektu; hodnocení firemního vzdělávání; virtuální vzdělávání; managerské vzdělávání, charakteristika, trendy; trendy v identifikaci potenciálu zaměstnanců; SWOT a STEP analýza) Typologie klientů (Podtémata: např. úvod do typologie; komunikační typy (jak je poznáme a co potřebují); komunikační typ sebepoznání (vizuální-vidím, poslechový-slyším atd.); jiné rozlišení dle typů; vedení jednání dle typu) Change management v oblasti HR (Podtémata: např. nutnost změn; firemní kultura; strategie změny; projektové řízení; věcná příprava firmy na změny; příprava lidí na život ve změnách ; stádia změn; efektivní využívání nástrojů změn) Katalog kurikul 29

32 10. Pracovník v sociálních službách Základy právního povědomí a etiky Psychologie a psychopatologie Teorie první pomoci a první pomoc Hygiena, výživa a základy epidemiologie Komunikace (metody, asertivita, alternativní komunikace) Pedagogika Problematika kvality v sociálních službách Sociálně právní minimum Základy výuky péče o domácnost Krizová intervence Gerontologie Somatologie a komplexní rekondice Metody sociální služby Prevence týrání a zneužívání osob Problematika zdravotního postižení Základy duševní hygieny Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě Sociologie společnosti a rodiny Sociálně patologické jevy Terapie v sociálních službách Přehled o dostupné síti sociálních služeb Supervize Základy anatomie a fyziologie lidského těla Péče o děti Systém sociálních služeb Pečovatelství Sociální rehabilitace Genderová problematika a rovné příležitosti v ČR Zákon o sociálních službách, obecné psychologii a sociální psychologii Katalog kurikul 30

33 11. Správce počítačových sítí Základy počítačových sítí a administrace Správa sítě, síťových a adresářových služeb Síťové prvky a technologie Instalace o.s. Suse Linux Bezdrátové sítě, služby a protokoly Konfigurace a správa Windows Server 2003 Správa sítě v prostředí malých firem (Small Business Server 2003) Zavádění a konfigurace klientů Nasazení rozlišování jmen DNS Principy propojování a rozšiřování sítí Konfigurace BIOS, instalovat o.s. Windows včetně sítě Instalace a konfigurace o.s. Windows NT workstation 4.0 Instalace a konfigurace o.s. Windows NT server 4.0 Instalace a konfigurace o.s. Windows 2000 profesional a server Instalace a konfigurace Winproxy IP adresy Použití DHCP Překlad adres NAT Virtuální privátní síť VPN Použití autentizace a bezpečnosti Konfigurace a správa Windows Server 2008 Katalog kurikul 31

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Kriteria pro hodnocení maturitních zkoušek ve školním roce

Kriteria pro hodnocení maturitních zkoušek ve školním roce Kriteria pro hodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2016-17 Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC bez zkoušek (počet hodin) Maximální počet účastníků v kurzu Základy obsluhy PC 40 10 Obsluha

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016-2017 Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE PÍSEMNÁ ODBORNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 OA - FIM OA - MIT Čas

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Minimální rozsah rekvalifikace bez zkoušek (počet hodin)

Minimální rozsah rekvalifikace bez zkoušek (počet hodin) Příloha č. 1: Specifikace a technické podmínky jednotlivých rekvalifikací Část 1.: Počítačová gramotnost dle sylabu ECDL pro okres Děčín 1.1 1.2 1.3 Obsluha PC dle ECDL 3 moduly (M2, M3, M7) Obsluha PC

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na OA, SZŠ a SOŠS Jihlava...3-5 Kosmetička... 6 Holičské a kadeřnické práce... 7 Holičské a kadeřnické práce.....8 Zkrácené kadeřnické

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu Místo výkonu práce: Dolní Břežany u Prahy Úvazek: plný časový úvazek Naším cílem je podpora spolupráce mezi inovačními firmami,

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text, který je

Více

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Účetní, ekonomické a právní kurzy Příloha č. 3: Obsah vzdělávacích aktivit Účetní, ekonomické a právní kurzy Kurzy jsou pro neekonomy. Požadujeme oborové zaměření kurzů (zejména DPH na knižním sortimentu, u e-knih a audioknih, účtování

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více