Výběr české literatury s kriminologickou tématikou publikované v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr české literatury s kriminologickou tématikou publikované v roce 2009"

Transkript

1 Výběr české literatury s kriminologickou tématikou publikované v roce 2009 Časopisecké články Bačkovský Karel Reforma policie - co nového v trestním řízení Státní zastupitelství 1/2009, str.: Bajura Jan Odpovědnost osob jednajících jménem právnických osob z pohledu trestního práva Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl I/2009, str.: Bělohlávek Alexander - Řezníček Tomáš Regulace finančních trhů a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti : Potřeba identifikace kapitálu, jeho zdrojů a osob zúčastněných... Bulletin advokacie 1-2/2009, str.: Blatníková Šárka - Netík Karel Příspěvek k problematice predikce kriminálního jednání Kriminalistika 1/2009, str.: 5-22 Blatníková Šárka Paradigma kriminální kariéry Trestněprávní revue 3/2009, str.: Bouda Zbyněk Trestněprávní postih zkrácení daně jako prostředek ultima ratio v pohledu současném i budoucím Trestní právo 5/2009, str.: Bouda Zbyněk Účinná lítost, spolupracující obviněný, program shovívavosti - obdobné instituty na cestě k efektivnějšímu právu? Časopis pro právní vědu a praxi 3/2009, str.: Bruna Eduard Prevence kriminality a přeshraniční spolupráce v trestních věcech v regionu Karolvy Vary Karlovarská právní revue 4/2009, str.: Brzybohatý Marian Vybrané aspekty fenoménu terorismu Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: Bříza Petr - Švarc Michael Komunitarizace trestního práva v Lisabonské smlouvě a její (případná) reflexe v

2 právním řádu České republiky Trestněprávní revue 6/2009, str.: (autor neuveden) Česká protidrogová politika a její koordinace. Historie a současnost Zaostřeno na drogy 2/2009, str.: 12 Čírtková Ludmila Stalking - podstata, jevové podoby a strategie intervence Zpravodaj BKB 4/2009, str.: 3-6 Čírtková Ludmila Nebezpečné pronásledování - nový trestný čin Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl I/2009, str.: Čírtková Ludmila Lékaři primární péče v kontaktu s oběťmi trestných činů Zpravodaj BKB 1/2009, str.: 6-8 Čírtková Ludmila Zvláštnosti viktimizace v případech pohřešování dítěte Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: Duchoňová Irena Kyberšikana - fenomén dnešní doby? Prevence 2/2009, str.: 4-7 Durkošová Mária Hmotnoprávne a procesoprávne aspekty organizovaného zločinu Karlovarská právní revue 1/2009, str.: Fenyk Jaroslav Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České republiky č. 40/2009 Sb. Trestní právo 3/2009, str.: 5-11 Fischer Slavomil - Škoda Jiří Elicer David Obchodování s lidmi Prevence 4/2009, str.: 12-14, 18 Elicer David Komerční sexuální zneužívání dětí Prevence 3/2009, str.: 7-9 Fischer Slavomil - Žukov Ilja - Ptáček Radek Vliv uvěznění na změny motivace odsouzených - srovnávací studie Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: Gřivna Tomáš - Vanduchová Marie

3 K problematice zahlazení odsouzení Trestněprávní revue 9/2009, str.: Hrubá Michaela Mezinárodní únosy dětí - několik poznámek k související novele občanského soudního řádu. Část 2 Právo a rodina 5/2009, str.: Hruška Jiří Mezinárodní historické mezníky a východiska v boji proti drogové trestné činnosti. Část 1. Trestní právo 1/2009, str.: 7-12 Hruška Jiří Mezinárodní historické mezníky a východiska v boji proti drogové trestné činnosti. Část 2 Trestní právo 2/2009, str.: 7-16 Hubálek Slavomil Co jsou zač čeští "ochránci národa a rasy"? Psychologie dnes 6/2009, str.: Hullová Monika Kontrola korupcie z pohľadu trestného práva v Slovenskej republike v kontexte zahraničných skúseností Trestní právo 7-8/2009, str.: Chromý Jakub Trestněprávní ochrana mládeže v návrhu trestního zákoníku Trestní právo 2/2009, str.: Janků Lubomír K problematice diváckého násilí Kriminalistický sborník 3/2009, str.: Jelínek Jiří K pojmu trestného činu v novém českém trestním zákoníku Karlovarská právní revue 3/2009, str.: 1-6 Kavenská Veronika Gambling : Hraju až na dno Prevence 7/2009, str.: Knápková Danka Domáce násilie a výskumy obetí kriminality Karlovarská právní revue 2/2009, str.: Kocina Jan Záznamy telefonických hovorů pořízené třetími osobami jako důkaz Bulletin advokacie 3/2009, str.: 24-26

4 Kozoň Antonín Právne vedomie a biosociálne faktory pri zmene kriminálneho správania Karlovarská právní revue 1/2009, str.: Kovařík Zdeněk Extrapolace vybraných ukazatelů kriminality v ČR s využitím modelů ARIMA a programu AUTOBOX (AFS) Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl II/2009, str.: Kovařík Zdeněk Kointegrační analýza časových řad vybraných ukazatelů kriminality a nezaměstnanosti v České republice Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl II/2009, str.: Krejčí Veronika - Kopecký Kamil Kyberšikana - nová podoba šikany Prevence 6/2009, str.: 4-6 Krejčiříková Kateřina Sankcionování mladistvých v Rakousku Trestněprávní revue 9/2009, str.: Krulík Oldřich Zahraniční inspirace související s tématem výměny informací a spolupráce složek zapojených do boje proti terorismu Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: 3-28 Krulík Oldřich Spolupráce s veřejností v boji proti závažné trestné činnosti Kriminalistický sborník 5/2009, str.: Kubová Eva Jsme schopni zabít na povel? : Nejzajímavější psychologické experimenty 20. století Psychologie dnes 2/2009, str.: Kučera Pavel Objektivní teorie, subjektivní teorie a pokus trestného činu. Část 2 Trestněprávní revue 2/2009, str.: Kučera Pavel Objektivní teorie, subjektivní teorie a pokus trestného činu. Část 1 Trestněprávní revue 1/2009, str.: 1-8 Kučera Pavel - Ptáček Michal Několik úvah nad institutem dohody o vině a trestu v českém pojetí Trestní právo 7-8/2009, str.: 3-6 Kučera Pavel - Ptáček Michal

5 Chráníme etnické menšiny opravdu dostatečně? Trestní právo 2/2009, str.: 3-7 Kučera Pavel - Ptáček Michal Několik poznámek k trestní odpovědnosti ve sportu Trestní právo 1/2009, str.: 3-6 Marešová Alena - Martinková Milada O významu poznávání obětí trestné činnosti Kriminalistika 1/2009, str.: Marešová Alena Výzkum prvovězněných žen : (Sonda do problematiky žen v ČR v posledních přibližně deseti letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných) Trestněprávní revue 8/2009, str.: Mates Pavel Úkoly policie při řešení domácího násilí Právní rádce 1/2009, str.: Mesároš Marián Kriminalita, bezpečnost, věda, vzdělávání Karlovarská právní revue 3/2009, str.: 7-26 Mitloehner Miroslav Znásilnění Prevence 4/2009, str.: 4-5 Mitloehner Miroslav Co je to, když se řekne pohlavní zneužívání Prevence 3/2009, str.: 4-6 Mitloehner Miroslav Právní nástroje prevnce zanedbávání péče o dítě Prevence 7/2009, str.: 7-9 Motyčka Pavel Etická výchova - účinný nástroj prevence sociálněpatologických jevů : v čem je etická výchova tak důležitá Prevence 1/2009, str.: Moulisová Marcela - Kovařík Zdeněk Výzkum percepce policisty Kriminalistika 1/2009, str.: Moulisová Marcela Věk a trestná činnost z pohledu vývojové kriminologie Kriminalistika 2/2009, str.: Myslíková Lenka

6 Obchod s lidmi - telefonní linky v Itálii a v České republice Kriminalistický sborník 2/2009, str.: Nečas Stanislav Vybrané problémy z forenzní psychologie Karlovarská právní revue 1/2009, str.: Nečas Stanislav Stav a perspektivy politiky Lotyšska v oblasti trestně výkonného práva a výkonu trestů Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: Neubacher Frank Násilí mezi odsouzenými Trestněprávní revue 2/2009, str.: Nezkusil Jiří K problematice alternativ k trestu odnětí svobody Trestní právo 7-8/2009, str.: 7-18 Nezkusil Jiří K uplatnění principu oportunity v trestním právu Trestní právo 5/2009, str.: 5-19 Nezkusil Jiří Materiální protiprávnost v návrhu rekodifikace Trestní právo 1/2009, str.: Nikl Jaroslav Šikana ve škole České vězeňství 1/2009, str.: Nikl Jaroslav Kde se rodí divácké násilí České vězeňství 2/2009, str.: Novák Tomáš Týrání v rukavičkách Právo a rodina 8/2009, str.: Novák Tomáš Neurotické krádeže u dětí Právo a rodina 3/2009, str.: Novák Petr - Michal Miovský - Šťastná Lenka Mediální obraz konopných drog v souvislosti s kriminální činností Adiktologie 4/2009, str.: Novotný Oto Dokument "Právo občanů na bezpečnost v právním státě" (1991) a jeho osudy Kriminalistika 2/2009, str.:

7 Palovský Tomáš Vybrané otázky k alternativám trestání v Polsku Trestněprávní revue 8/2009, str.: Pavlovská Amálie Peer program v praxi - umělý přístup, nebo nutnost? Adiktologie 3/2009, str.: Polák Peter Problémy právnej úpravy preukazovania povodu majetku pochádzajúceho z nelegálnych zdrojov Karlovarská právní revue 2/2009, str.: Poremská Michaela Vliv elektronické komunikace na praní špinavých peněz Trestněprávní revue 8/2009, str.: Procházka Miroslav Průzkum přípravy a realizace promární prevence na základních školách Prevence 5/2009, str.: 6-8 Protivinský Miroslav Podvod jako národní sport? : (z německé praxe) Kriminalistický sborník 3/2009, str.: Protivinský Miroslav Trestná činnost na dětech Kriminalistický sborník 4/2009, str.: Rezková Marie Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Právní rádce 4/2009, str.: I - VI Rezková Marie Náhled do vybrané problematiky zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Jurisprudence 3/2009, str.: Rozum Zdeněk Kriminalita dětí a mládeže - příčiny a východiska Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: Říha Michal K výkladu pojmu "společné jednání" spolupachatelů trestného činu Trestněprávní revue 5/2009, str.: Scheinost Miroslav XV. světový kongres Mezinárodní kriminologické společnosti (Barcelona 2008) Kriminalistika 2/2009, str.:

8 Sociální práce s fotbalovými fanoušky během mistrovství Evropy 2008 Sociální práce 2/2009, str.: Smolík Josef - Vaďura Vladimír Šílení střelci ve školách Psychologie dnes 4/2009, str.: Sobotková Veronika - Blatný Marek - Jelínek Martin - Hrdlička Michal - Urbánek Tomáš Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování Československá psychologie 5/2009, str.: Sokol Tomáš - Smejkal Vladimír Postih počítačové kriminality podle nového trestního zákona Právní rádce 7/2009, str.: Statistika Linky bezpečí za rok 2008 Prevence 2/2009, str.: Stieranka Jozef - Debnárová-Zimanová Nina Inštitúty zaistenia a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v belgickom trestnom práve Trestní právo 4/2009, str.: Straus Jiří Kriminalistika a forenzní disciplíny - aktuální otázky Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: 3-16 Sýkora Michal Současnost a budoucnost institutu presumpce neviny v českém právní řádu Trestní právo 6/2009, str.: Šabata Karel - Růžička Miroslav Dohoda o vině a trestu de lege ferenda v České republice a možnosti využití slovenské právní úpravy Státní zastupitelství 6/2009, str.: 6-14 Šámal Pavel K pojmu trestného činu a souvisejícím otázkám v novém trestním zákoníku Trestněprávní revue 5/2009, str.: Šanta Ján - Žilinka Maroš Následok v procese dokazovania ekonomickéj trestnej činnosti Trestní právo 3/2009, str.: Ščerba Filip Odklon jako sankční opatření Trestněprávní revue 2/2009, str.: Šímová Ivana - Kučera Milan

9 Domácí násilí jako sociální problém okresu České Budějovice Fórum sociální politiky 4/2009, str.: Štefánik Ondrej Zahlazení odsouzení jako restorativní institut Státní zastupitelství 1/2009, str.: Štefánik Ondrej Několik poznámek ke smyslu ukládání trestu zákazu pobytu aneb krátké zamyšlení nad jedním "bezvýznamným" rozhodnutím soudu prvního stupně Časopis pro právní vědu a praxi 2/2009, str.: Šubrt Milan Zvláštní způsoby řízení. Část 1 Trestní právo 3/2009, str.: Šubrt Milan Zvláštní způsoby řízení. Část 2 - díl 1 Trestní právo 5/2009, str.: Šubrt Milan Zvláštní způsoby řízení. Část 2 - díl 2 Trestní právo 6/2009, str.: Šugár Ján Odčerpávání výnosů z trestné činnosti z pohledu policejního orgánu, státního zástupce a soudce Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: Štůsek Jaromír K některým podmínkám ukládání trestu zákazu pobytu Bulletin advokacie 7-8/2009, str.: Vantuch Pavel Ignorujeme, nebo doceňujeme korupci? Právní rádce 6/2009, str.: Vantuch Pavel Kriminalita a databáze dna Právní rádce 3/2009, str.: 4-15 Vantuch Pavel Lobbing není korupce Právní rádce 9/2009, str.: Večerka Kazimír - Holas Jakub - Tomášek Jan - Blatníková Šárka - Diblíková Simona Právní a mravní vědomí současných mladých lidí v České republice Trestněprávní revue 5/2009, str.: Večerka Kazimír - Holas Jakub - Diblíková Simona - Blatníková Šárka - Tomášek Jan

10 Analýza zpráv o mladistvém vyžadovaných podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží Kriminalistika 1/2009, str.: Vesecká Renata - Chromý Jakub Vliv televizního násilí na kriminalitu: mýtus nebo realita? Státní zastupitelství 2/2009, str.: 6-10 Viktoryová jana - Palarec Ján - Blatnický Jaroslav Predmet dokazovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti - súčasnosť a smerovanie Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: Vlček Tomáš Drogová kriminalita vietnamského organizovaného zločinu v České republice Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: Volevecký Petr Kybernetická trestná činnost v mezinárodních dokumentech a v dokumentech ES/EU Trestní právo 7-8/2009, str.: Volevecký Petr - Šubrt Milaná Dětská pornografie jako kybernetický trestný čin ve světle Úmluvy o počítačové kriminalitě Trestní právo 4/2009, str.: Vondráčková Eliška Příčiny a prevence týrání dětí v rodině Prevence 7/2009, str.: 4-6 Vyhnálek Jan Mají média zásadní vliv na agresivitu? sychologie dnes 11/2009, str.: Zachar Andrej Vplyv rekodifikácie trestného poriadku v Slovenskej republike na odhaľovanie a objasňovanie trestných činov vrážd. Část 3 Trestní právo 2/2009, str.: Zachar Andrej Vplyv rekodifikácie trestného poriadku v Slovenskej republike na odhaľovanie a objasňovanie trestných činov vrážd. Část 2 Trestní právo 1/2009, str.: Zbořilová Klára Stalking pohledem jeho obětí Zpravodaj BKB 4/2009, str.: Zeman Petr - Diblíková Simona - Kotulan Petr - Vlach Jiří Poznatky z výzkumu rozhodování soudů o ochranné a ústavní výchově Trestněprávní revue 7/2009, str.:

11 Zeman Petr Dokazování v českém trestním řízení po roce 1990 očima soudců a státních zástupců Trestněprávní revue 6/2009, str.: Zezulová Jana - Šabata Karel Průběh řízení před soudem pro mládež - v otázkách a v odpovědích Státní zastupitelství 3/2009, str.: Zezulová Jana - Šabata Karel Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let - vybrané otázky Státní zastupitelství 2/2009, str.: Zimmel Vladimír Proč aktivně vyhledávat a zajišťovat výnosy z trestné činnosti Kriminalistický sborník 2/2009, str.: Zoubek Vladimír Daně a korupce jako historický znak státu a zločinnosti Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl I/2009, str.: Žďárský Zbyněk Ještě k trestnému činu zvýhodňování věřitele Trestněprávní revue 1/2009, str.: Žilinka Maroš Trestný čin zanedbania povinnej výživy a podmienečné zastavenie trestného stíhania Trestněprávní revue 8/2009, str.: Žukov Ilja - Fischer Slavomír - Ptáček Radek Otázky biologické podmíněnosti kriminálního chování Kriminalistika 2/2009, str.: Publikace Ochrana František Metodologie vědy : Úvod do problému str.: * Praha : Karolinum * Pavlovský Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie str.: * Praha : Grada * Corte Ibánez Luis de la Logika terorismu str.: * Praha : Academia * Lunde Paul

12 Organizovaný zločin : Zasvěcený průvodce nejúspěšnějším odvětvím světa str.: * Praha : Mladá fronta * Komorous Jiří Lovci smrti : Historie Protidrogové brigády očima jejího velitele Jiřího Komorouse str.: * Praha : Naše vojsko * Cohn Werner Cikáni str.: 156 Večerka Kazimír (ed.) Budoucnost a sociální patologie : Nová řešení starých problémů či stará řešení nových problémů? : Sborník příspěvků ze semináře sekce soc.patologie... str.: 279 Sociální patologie : Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů str.: * Praha : Grada *

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz Bibliograficko-informační skupina Oddělení vědeckých informací PA ČR v Praze vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných pracovníky

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference ZA FINANČNÍ PODPORY Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...6

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...6 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...6

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...6 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH OBSAH... 1 ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH OBSAH... 1 ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE... Bibliograficko-informační skupina Oddělení vědeckých informací PA ČR v Praze vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných BIS OVI.

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...5

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...5 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj listopad 2006 ALKOHOL, DROGY...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj listopad 2006 ALKOHOL, DROGY...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...2 PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ...

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...2 PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ... Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze 1. Vliv zvyšování informační gramotnosti uživatelů vědeckých informací na zkvalitnění činnosti policejních manažerů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE... 3

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE... 3 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 1. Identifikace výzkumné organizace Název : Institut pro kriminologii a sociální prevenci Právní forma : Organizační složka

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Dokumentační zpravodaj

Dokumentační zpravodaj Skupina BIČ Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny v databázovém systému CDS/ISIS

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PPREVENCE...6

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PPREVENCE...6 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj červen 2005 DROGY, ALKOHOL...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj červen 2005 DROGY, ALKOHOL...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky Michaela Štefunková, Jaroslav Šejvl (eds.) M O N O G R A F I E ZÁKLADY PREVENCE KRIMINALITY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Univerzita Karlova 1. lékařská

Více

PENOLOGIE. Tereza Raszková, Stanislava Hoferková

PENOLOGIE. Tereza Raszková, Stanislava Hoferková PENOLOGIE Tereza Raszková, Stanislava Hoferková Penologie. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu Vzdělávání

Více

Společně proti kyberšikaně

Společně proti kyberšikaně Společně proti kyberšikaně Projekt zaměřený na eliminaci sociálně-patologických jevů vyskytujících se mezi dětmi a mládeží v počítačové síti internet. SEZNAM ZKRATEK PolZ - zákon č. 273/2008 Sb., o Policii

Více

VÝZKUM PRVOVĚZNĚNÝCH ŽEN

VÝZKUM PRVOVĚZNĚNÝCH ŽEN INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VÝZKUM PRVOVĚZNĚNÝCH ŽEN Sonda do problematiky žen v ČR v posledních cca 10 letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných Autoři: PhDr. Alena Marešová

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. z advokacie. obsah. Úvodník Jan Luhan: Zkušební komise včera, dnes a zítra... 3

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. z advokacie. obsah. Úvodník Jan Luhan: Zkušební komise včera, dnes a zítra... 3 BULLETIN ADVOKACIE 4/2012 obsah Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla

Více

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINOLOGIE Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D., Ing. Ivan Krček

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více