Výběr české literatury s kriminologickou tématikou publikované v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr české literatury s kriminologickou tématikou publikované v roce 2009"

Transkript

1 Výběr české literatury s kriminologickou tématikou publikované v roce 2009 Časopisecké články Bačkovský Karel Reforma policie - co nového v trestním řízení Státní zastupitelství 1/2009, str.: Bajura Jan Odpovědnost osob jednajících jménem právnických osob z pohledu trestního práva Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl I/2009, str.: Bělohlávek Alexander - Řezníček Tomáš Regulace finančních trhů a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti : Potřeba identifikace kapitálu, jeho zdrojů a osob zúčastněných... Bulletin advokacie 1-2/2009, str.: Blatníková Šárka - Netík Karel Příspěvek k problematice predikce kriminálního jednání Kriminalistika 1/2009, str.: 5-22 Blatníková Šárka Paradigma kriminální kariéry Trestněprávní revue 3/2009, str.: Bouda Zbyněk Trestněprávní postih zkrácení daně jako prostředek ultima ratio v pohledu současném i budoucím Trestní právo 5/2009, str.: Bouda Zbyněk Účinná lítost, spolupracující obviněný, program shovívavosti - obdobné instituty na cestě k efektivnějšímu právu? Časopis pro právní vědu a praxi 3/2009, str.: Bruna Eduard Prevence kriminality a přeshraniční spolupráce v trestních věcech v regionu Karolvy Vary Karlovarská právní revue 4/2009, str.: Brzybohatý Marian Vybrané aspekty fenoménu terorismu Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: Bříza Petr - Švarc Michael Komunitarizace trestního práva v Lisabonské smlouvě a její (případná) reflexe v

2 právním řádu České republiky Trestněprávní revue 6/2009, str.: (autor neuveden) Česká protidrogová politika a její koordinace. Historie a současnost Zaostřeno na drogy 2/2009, str.: 12 Čírtková Ludmila Stalking - podstata, jevové podoby a strategie intervence Zpravodaj BKB 4/2009, str.: 3-6 Čírtková Ludmila Nebezpečné pronásledování - nový trestný čin Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl I/2009, str.: Čírtková Ludmila Lékaři primární péče v kontaktu s oběťmi trestných činů Zpravodaj BKB 1/2009, str.: 6-8 Čírtková Ludmila Zvláštnosti viktimizace v případech pohřešování dítěte Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: Duchoňová Irena Kyberšikana - fenomén dnešní doby? Prevence 2/2009, str.: 4-7 Durkošová Mária Hmotnoprávne a procesoprávne aspekty organizovaného zločinu Karlovarská právní revue 1/2009, str.: Fenyk Jaroslav Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České republiky č. 40/2009 Sb. Trestní právo 3/2009, str.: 5-11 Fischer Slavomil - Škoda Jiří Elicer David Obchodování s lidmi Prevence 4/2009, str.: 12-14, 18 Elicer David Komerční sexuální zneužívání dětí Prevence 3/2009, str.: 7-9 Fischer Slavomil - Žukov Ilja - Ptáček Radek Vliv uvěznění na změny motivace odsouzených - srovnávací studie Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: Gřivna Tomáš - Vanduchová Marie

3 K problematice zahlazení odsouzení Trestněprávní revue 9/2009, str.: Hrubá Michaela Mezinárodní únosy dětí - několik poznámek k související novele občanského soudního řádu. Část 2 Právo a rodina 5/2009, str.: Hruška Jiří Mezinárodní historické mezníky a východiska v boji proti drogové trestné činnosti. Část 1. Trestní právo 1/2009, str.: 7-12 Hruška Jiří Mezinárodní historické mezníky a východiska v boji proti drogové trestné činnosti. Část 2 Trestní právo 2/2009, str.: 7-16 Hubálek Slavomil Co jsou zač čeští "ochránci národa a rasy"? Psychologie dnes 6/2009, str.: Hullová Monika Kontrola korupcie z pohľadu trestného práva v Slovenskej republike v kontexte zahraničných skúseností Trestní právo 7-8/2009, str.: Chromý Jakub Trestněprávní ochrana mládeže v návrhu trestního zákoníku Trestní právo 2/2009, str.: Janků Lubomír K problematice diváckého násilí Kriminalistický sborník 3/2009, str.: Jelínek Jiří K pojmu trestného činu v novém českém trestním zákoníku Karlovarská právní revue 3/2009, str.: 1-6 Kavenská Veronika Gambling : Hraju až na dno Prevence 7/2009, str.: Knápková Danka Domáce násilie a výskumy obetí kriminality Karlovarská právní revue 2/2009, str.: Kocina Jan Záznamy telefonických hovorů pořízené třetími osobami jako důkaz Bulletin advokacie 3/2009, str.: 24-26

4 Kozoň Antonín Právne vedomie a biosociálne faktory pri zmene kriminálneho správania Karlovarská právní revue 1/2009, str.: Kovařík Zdeněk Extrapolace vybraných ukazatelů kriminality v ČR s využitím modelů ARIMA a programu AUTOBOX (AFS) Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl II/2009, str.: Kovařík Zdeněk Kointegrační analýza časových řad vybraných ukazatelů kriminality a nezaměstnanosti v České republice Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl II/2009, str.: Krejčí Veronika - Kopecký Kamil Kyberšikana - nová podoba šikany Prevence 6/2009, str.: 4-6 Krejčiříková Kateřina Sankcionování mladistvých v Rakousku Trestněprávní revue 9/2009, str.: Krulík Oldřich Zahraniční inspirace související s tématem výměny informací a spolupráce složek zapojených do boje proti terorismu Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: 3-28 Krulík Oldřich Spolupráce s veřejností v boji proti závažné trestné činnosti Kriminalistický sborník 5/2009, str.: Kubová Eva Jsme schopni zabít na povel? : Nejzajímavější psychologické experimenty 20. století Psychologie dnes 2/2009, str.: Kučera Pavel Objektivní teorie, subjektivní teorie a pokus trestného činu. Část 2 Trestněprávní revue 2/2009, str.: Kučera Pavel Objektivní teorie, subjektivní teorie a pokus trestného činu. Část 1 Trestněprávní revue 1/2009, str.: 1-8 Kučera Pavel - Ptáček Michal Několik úvah nad institutem dohody o vině a trestu v českém pojetí Trestní právo 7-8/2009, str.: 3-6 Kučera Pavel - Ptáček Michal

5 Chráníme etnické menšiny opravdu dostatečně? Trestní právo 2/2009, str.: 3-7 Kučera Pavel - Ptáček Michal Několik poznámek k trestní odpovědnosti ve sportu Trestní právo 1/2009, str.: 3-6 Marešová Alena - Martinková Milada O významu poznávání obětí trestné činnosti Kriminalistika 1/2009, str.: Marešová Alena Výzkum prvovězněných žen : (Sonda do problematiky žen v ČR v posledních přibližně deseti letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných) Trestněprávní revue 8/2009, str.: Mates Pavel Úkoly policie při řešení domácího násilí Právní rádce 1/2009, str.: Mesároš Marián Kriminalita, bezpečnost, věda, vzdělávání Karlovarská právní revue 3/2009, str.: 7-26 Mitloehner Miroslav Znásilnění Prevence 4/2009, str.: 4-5 Mitloehner Miroslav Co je to, když se řekne pohlavní zneužívání Prevence 3/2009, str.: 4-6 Mitloehner Miroslav Právní nástroje prevnce zanedbávání péče o dítě Prevence 7/2009, str.: 7-9 Motyčka Pavel Etická výchova - účinný nástroj prevence sociálněpatologických jevů : v čem je etická výchova tak důležitá Prevence 1/2009, str.: Moulisová Marcela - Kovařík Zdeněk Výzkum percepce policisty Kriminalistika 1/2009, str.: Moulisová Marcela Věk a trestná činnost z pohledu vývojové kriminologie Kriminalistika 2/2009, str.: Myslíková Lenka

6 Obchod s lidmi - telefonní linky v Itálii a v České republice Kriminalistický sborník 2/2009, str.: Nečas Stanislav Vybrané problémy z forenzní psychologie Karlovarská právní revue 1/2009, str.: Nečas Stanislav Stav a perspektivy politiky Lotyšska v oblasti trestně výkonného práva a výkonu trestů Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: Neubacher Frank Násilí mezi odsouzenými Trestněprávní revue 2/2009, str.: Nezkusil Jiří K problematice alternativ k trestu odnětí svobody Trestní právo 7-8/2009, str.: 7-18 Nezkusil Jiří K uplatnění principu oportunity v trestním právu Trestní právo 5/2009, str.: 5-19 Nezkusil Jiří Materiální protiprávnost v návrhu rekodifikace Trestní právo 1/2009, str.: Nikl Jaroslav Šikana ve škole České vězeňství 1/2009, str.: Nikl Jaroslav Kde se rodí divácké násilí České vězeňství 2/2009, str.: Novák Tomáš Týrání v rukavičkách Právo a rodina 8/2009, str.: Novák Tomáš Neurotické krádeže u dětí Právo a rodina 3/2009, str.: Novák Petr - Michal Miovský - Šťastná Lenka Mediální obraz konopných drog v souvislosti s kriminální činností Adiktologie 4/2009, str.: Novotný Oto Dokument "Právo občanů na bezpečnost v právním státě" (1991) a jeho osudy Kriminalistika 2/2009, str.:

7 Palovský Tomáš Vybrané otázky k alternativám trestání v Polsku Trestněprávní revue 8/2009, str.: Pavlovská Amálie Peer program v praxi - umělý přístup, nebo nutnost? Adiktologie 3/2009, str.: Polák Peter Problémy právnej úpravy preukazovania povodu majetku pochádzajúceho z nelegálnych zdrojov Karlovarská právní revue 2/2009, str.: Poremská Michaela Vliv elektronické komunikace na praní špinavých peněz Trestněprávní revue 8/2009, str.: Procházka Miroslav Průzkum přípravy a realizace promární prevence na základních školách Prevence 5/2009, str.: 6-8 Protivinský Miroslav Podvod jako národní sport? : (z německé praxe) Kriminalistický sborník 3/2009, str.: Protivinský Miroslav Trestná činnost na dětech Kriminalistický sborník 4/2009, str.: Rezková Marie Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Právní rádce 4/2009, str.: I - VI Rezková Marie Náhled do vybrané problematiky zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Jurisprudence 3/2009, str.: Rozum Zdeněk Kriminalita dětí a mládeže - příčiny a východiska Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: Říha Michal K výkladu pojmu "společné jednání" spolupachatelů trestného činu Trestněprávní revue 5/2009, str.: Scheinost Miroslav XV. světový kongres Mezinárodní kriminologické společnosti (Barcelona 2008) Kriminalistika 2/2009, str.:

8 Sociální práce s fotbalovými fanoušky během mistrovství Evropy 2008 Sociální práce 2/2009, str.: Smolík Josef - Vaďura Vladimír Šílení střelci ve školách Psychologie dnes 4/2009, str.: Sobotková Veronika - Blatný Marek - Jelínek Martin - Hrdlička Michal - Urbánek Tomáš Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování Československá psychologie 5/2009, str.: Sokol Tomáš - Smejkal Vladimír Postih počítačové kriminality podle nového trestního zákona Právní rádce 7/2009, str.: Statistika Linky bezpečí za rok 2008 Prevence 2/2009, str.: Stieranka Jozef - Debnárová-Zimanová Nina Inštitúty zaistenia a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v belgickom trestnom práve Trestní právo 4/2009, str.: Straus Jiří Kriminalistika a forenzní disciplíny - aktuální otázky Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: 3-16 Sýkora Michal Současnost a budoucnost institutu presumpce neviny v českém právní řádu Trestní právo 6/2009, str.: Šabata Karel - Růžička Miroslav Dohoda o vině a trestu de lege ferenda v České republice a možnosti využití slovenské právní úpravy Státní zastupitelství 6/2009, str.: 6-14 Šámal Pavel K pojmu trestného činu a souvisejícím otázkám v novém trestním zákoníku Trestněprávní revue 5/2009, str.: Šanta Ján - Žilinka Maroš Následok v procese dokazovania ekonomickéj trestnej činnosti Trestní právo 3/2009, str.: Ščerba Filip Odklon jako sankční opatření Trestněprávní revue 2/2009, str.: Šímová Ivana - Kučera Milan

9 Domácí násilí jako sociální problém okresu České Budějovice Fórum sociální politiky 4/2009, str.: Štefánik Ondrej Zahlazení odsouzení jako restorativní institut Státní zastupitelství 1/2009, str.: Štefánik Ondrej Několik poznámek ke smyslu ukládání trestu zákazu pobytu aneb krátké zamyšlení nad jedním "bezvýznamným" rozhodnutím soudu prvního stupně Časopis pro právní vědu a praxi 2/2009, str.: Šubrt Milan Zvláštní způsoby řízení. Část 1 Trestní právo 3/2009, str.: Šubrt Milan Zvláštní způsoby řízení. Část 2 - díl 1 Trestní právo 5/2009, str.: Šubrt Milan Zvláštní způsoby řízení. Část 2 - díl 2 Trestní právo 6/2009, str.: Šugár Ján Odčerpávání výnosů z trestné činnosti z pohledu policejního orgánu, státního zástupce a soudce Bezpečnostní teorie a praxe 2/2009, str.: Štůsek Jaromír K některým podmínkám ukládání trestu zákazu pobytu Bulletin advokacie 7-8/2009, str.: Vantuch Pavel Ignorujeme, nebo doceňujeme korupci? Právní rádce 6/2009, str.: Vantuch Pavel Kriminalita a databáze dna Právní rádce 3/2009, str.: 4-15 Vantuch Pavel Lobbing není korupce Právní rádce 9/2009, str.: Večerka Kazimír - Holas Jakub - Tomášek Jan - Blatníková Šárka - Diblíková Simona Právní a mravní vědomí současných mladých lidí v České republice Trestněprávní revue 5/2009, str.: Večerka Kazimír - Holas Jakub - Diblíková Simona - Blatníková Šárka - Tomášek Jan

10 Analýza zpráv o mladistvém vyžadovaných podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží Kriminalistika 1/2009, str.: Vesecká Renata - Chromý Jakub Vliv televizního násilí na kriminalitu: mýtus nebo realita? Státní zastupitelství 2/2009, str.: 6-10 Viktoryová jana - Palarec Ján - Blatnický Jaroslav Predmet dokazovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti - súčasnosť a smerovanie Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: Vlček Tomáš Drogová kriminalita vietnamského organizovaného zločinu v České republice Bezpečnostní teorie a praxe 1/2009, str.: Volevecký Petr Kybernetická trestná činnost v mezinárodních dokumentech a v dokumentech ES/EU Trestní právo 7-8/2009, str.: Volevecký Petr - Šubrt Milaná Dětská pornografie jako kybernetický trestný čin ve světle Úmluvy o počítačové kriminalitě Trestní právo 4/2009, str.: Vondráčková Eliška Příčiny a prevence týrání dětí v rodině Prevence 7/2009, str.: 4-6 Vyhnálek Jan Mají média zásadní vliv na agresivitu? sychologie dnes 11/2009, str.: Zachar Andrej Vplyv rekodifikácie trestného poriadku v Slovenskej republike na odhaľovanie a objasňovanie trestných činov vrážd. Část 3 Trestní právo 2/2009, str.: Zachar Andrej Vplyv rekodifikácie trestného poriadku v Slovenskej republike na odhaľovanie a objasňovanie trestných činov vrážd. Část 2 Trestní právo 1/2009, str.: Zbořilová Klára Stalking pohledem jeho obětí Zpravodaj BKB 4/2009, str.: Zeman Petr - Diblíková Simona - Kotulan Petr - Vlach Jiří Poznatky z výzkumu rozhodování soudů o ochranné a ústavní výchově Trestněprávní revue 7/2009, str.:

11 Zeman Petr Dokazování v českém trestním řízení po roce 1990 očima soudců a státních zástupců Trestněprávní revue 6/2009, str.: Zezulová Jana - Šabata Karel Průběh řízení před soudem pro mládež - v otázkách a v odpovědích Státní zastupitelství 3/2009, str.: Zezulová Jana - Šabata Karel Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let - vybrané otázky Státní zastupitelství 2/2009, str.: Zimmel Vladimír Proč aktivně vyhledávat a zajišťovat výnosy z trestné činnosti Kriminalistický sborník 2/2009, str.: Zoubek Vladimír Daně a korupce jako historický znak státu a zločinnosti Bezpečnostní teorie a praxe zvl. č. díl I/2009, str.: Žďárský Zbyněk Ještě k trestnému činu zvýhodňování věřitele Trestněprávní revue 1/2009, str.: Žilinka Maroš Trestný čin zanedbania povinnej výživy a podmienečné zastavenie trestného stíhania Trestněprávní revue 8/2009, str.: Žukov Ilja - Fischer Slavomír - Ptáček Radek Otázky biologické podmíněnosti kriminálního chování Kriminalistika 2/2009, str.: Publikace Ochrana František Metodologie vědy : Úvod do problému str.: * Praha : Karolinum * Pavlovský Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie str.: * Praha : Grada * Corte Ibánez Luis de la Logika terorismu str.: * Praha : Academia * Lunde Paul

12 Organizovaný zločin : Zasvěcený průvodce nejúspěšnějším odvětvím světa str.: * Praha : Mladá fronta * Komorous Jiří Lovci smrti : Historie Protidrogové brigády očima jejího velitele Jiřího Komorouse str.: * Praha : Naše vojsko * Cohn Werner Cikáni str.: 156 Večerka Kazimír (ed.) Budoucnost a sociální patologie : Nová řešení starých problémů či stará řešení nových problémů? : Sborník příspěvků ze semináře sekce soc.patologie... str.: 279 Sociální patologie : Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů str.: * Praha : Grada *

Výběr literatury s kriminologickou tematikou publikované v ČR 2007-2008

Výběr literatury s kriminologickou tematikou publikované v ČR 2007-2008 Výběr literatury s kriminologickou tematikou publikované v ČR 2007-2008 Časopisecké články Blatníková, Šárka Psychologické aspekty trestného činu obchodu s lidmi Policista 1/2007, s. 1-8 Brečka, Tibor

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Alyasry Namir Použitie veci získanej v tzv. bezpečnostnej prehliadky na účely dokazovania v trestnom konaní Justičná revue 4/2010, str.

Alyasry Namir Použitie veci získanej v tzv. bezpečnostnej prehliadky na účely dokazovania v trestnom konaní Justičná revue 4/2010, str. VÝBĚR ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATURY S KRIMINOLOGICKOU TÉMATIKOU PUBLIKOVANÉ V ROCE 2010 Abrahamová Martina Informační systém Europolu Policista 4/2010, str.: 26-27 Alyasry Namir Použitie veci získanej v

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Identifikácia, zaistenie a konfiškácia výnosov z trestnej činnosti slovenské a zahraničné skúsenosti Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Sociální práce v rámci výkonu dohledu nad pachateli trestných činů

Sociální práce v rámci výkonu dohledu nad pachateli trestných činů Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška Trestní právo procesní a trestní řízení Přednáška 4. 3. 2015 Pojmy Trestní právo procesní = soubor právních norem upravujících trestní řízení Trestní řízení =zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Příloha 1: Přehled o celkovém stavu a vývoji trestné činnosti podle počtu osob stíhaných a osob, kterým bylo sděleno podezření.

Příloha 1: Přehled o celkovém stavu a vývoji trestné činnosti podle počtu osob stíhaných a osob, kterým bylo sděleno podezření. Seznam příloh Příloha 1: Přehled o celkovém stavu a vývoji trestné činnosti podle počtu osob stíhaných a osob, kterým bylo sděleno podezření. Příloha 2: Přehled o stavu a vývoji trestné činnosti podle

Více

T R E S T N Õ P R V O H M O T N trestni pravo hmotne.indd 1 trestni pravo hmotne.indd :11: :11:07

T R E S T N Õ P R V O H M O T N trestni pravo hmotne.indd 1 trestni pravo hmotne.indd :11: :11:07 TRESTNÕ PR VO HMOTN Trestní právo hmotné TRESTNÕ ODPOVÃDNOST PR VNICK CH OSOB ZMÃNY V TRESTNÕCH Z KONECH PO 1. 1. 2010 4 PAVEL ä MAL RUDOLF VOKOUN OTO NOVOTN a kol. Vzor citace: ŠÁMAL, P., VOKOUN, R.,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium Anotace : Studijní předmět poskytuje základní informace o ekonomické kriminalitě a o některých s ní spojených rizicích v podnikání. Uvádí se zobecněné případy a

Více

Zhodnocení úpravy de lege lata a úvahy de lege ferenda

Zhodnocení úpravy de lege lata a úvahy de lege ferenda Mgr. Martina Nováková Odbor azylové a migrační politiky MV Řízení v trestních věcech mladistvých II. Zhodnocení úpravy de lege lata a úvahy de lege ferenda Úvod Problematika kriminality mladistvých je

Více

I. KRIMINOLOGICKÉ DNY

I. KRIMINOLOGICKÉ DNY POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ KATEDRA KRIMINOLOGIE I. KRIMINOLOGICKÉ DNY Policejní akademie ČR, Praha, 30.-31. ledna 2013 Program konference (změna vyhrazena) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

PŘÍRŮSTKY KNIHOVNY 2014

PŘÍRŮSTKY KNIHOVNY 2014 PŘÍRŮSTKY KNIHOVNY 2014 18 344 Večerka, Kazimír (ed.) Prevence sociálních deviací Přání, naděje a realita sborník 1. vyd. Praha : MČSS, 2013, 223 s. 18 345 Jelínek, Jiří Gřivna, Tomáš a kol. Poškozený

Více

- Zahraniční exkurz - srovnání s právní úpravou Německa a Rakouska

- Zahraniční exkurz - srovnání s právní úpravou Německa a Rakouska Mgr. Martina Nováková Odbor azylové a migrační politiky MV Řízení v trestních věcech mladistvých I. - Zahraniční exkurz - srovnání s právní úpravou Německa a Rakouska Úvod Uvedený článek se zabývá tématem

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Ekonomická kriminalita; Daňové a colné delikty

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Ekonomická kriminalita; Daňové a colné delikty VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Ekonomická kriminalita; Daňové a colné delikty Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 45 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 45 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25. 282 9. funkční období 282 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2. ročník Název předmětu: OPATŘENÍ POTLAČUJÍCÍ NABÍDKU: ZÁKLADNÍ DEFINICE A APLIKACE PŘÍSTUPŮ Vyučující: JUDr. Alexander Sotolář JUDr. František

Více

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RDB22 Rozvrh výuky : 10 hod přednášek + 12 hodin seminářů

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Konference Klubu personalistů Brno dne 21. 9. 2017 JUDr. František Púry, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Východiska Dokazování

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 8. 2. 2013 8:00 9:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ KONFERENCE MALÝ

Více

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Vzpomeňte na minule Jaké jsou faktory vzniku deviací? Jak může osobnost pachatele ovlivnit

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky. Studijní opora předmětu

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky. Studijní opora předmětu ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Studijní opora předmětu KRIMINOLOGIE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS a CŽV JUDr.Milan

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce Problémy současné rodiny a

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

OCHRANNÉ OPATŘENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE

OCHRANNÉ OPATŘENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE OCHRANNÉ OPATŘENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE Republikový výbor pro prevenci kriminality Ministerstvo vnitra odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha, 17. října 2017 PhDr. Václav Jiřička, Ph.D.

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

R E Š E R Š E. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Liberec Rumjancevova 1362/ Liberec 1. Tel Evidenční číslo:

R E Š E R Š E. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Liberec Rumjancevova 1362/ Liberec 1. Tel Evidenční číslo: R E Š E R Š E (Dokumentografická výběrová vícedruhová jednorázová rešerše) Vývoj vazby v českém trestním právu - od středověku do dnes. Vazba jako procesní institut. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, Bruntál finanční odbor Čj. FIN/58377-09/99002-2009/fia V Bruntále dne 22.07.2009 Vyřizuje: Radka Fialová Telefon:554 706 333 Fax: 554

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality

Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementru Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality Doc. RNDr. Josef Požár, CSc. 21. 6. 2011 1 Osnova 1. Odhalování kybernetické kriminality

Více

E-BEZPEČÍ & E-SYNERGIE

E-BEZPEČÍ & E-SYNERGIE Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Centrum PRVoK Aktivity projektu E-BEZPEČÍ & E-SYNERGIE Kamil Kopecký & René Szotkowski Co je E-Bezpečí E-Bezpečí je projekt, zaměřený na prevenci, vzdělávání,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Název soutěže:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Název soutěže: VzPi 40, juniorky, dorostenci, ženy I. II. III. IV. centru 5. Červíková Petra 37462 SSK Uherský Brod 1997 87 88 92 76 343 1 2 3. Křížová Zuzana 39331 SSK Elán Olomouc 1998 88 86 84 83 341 2 4 6. Paar Tomáš

Více

Termín Téma Poč.hod.

Termín Téma Poč.hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ - Ošetřovatelská péče v interních oborech - kombinovaná forma Název předmětu : VYBRANÉ KPITOLY ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Rozvrhová zkratka : OSE/ODK26 Rozvrh výuky : 6 hodin

Více

PŘÍRŮSTKY KNIHOVNY 2012

PŘÍRŮSTKY KNIHOVNY 2012 PŘÍRŮSTKY KNIHOVNY 2012 18 226 Večerka, Kazimír (ed.) Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS Blansko, Skalní Mlýn, 27.- 29.2011

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Silon Sezimovo Ústí B - TJ Blatná C 1:7 2500-2594 (4:8) 02.12. TJ Lokomotiva České Velenice - TJ Kunžak 6:2 2750-2629 02.12. TJ Sokol Písek - TJ Sokol Slavonice 4,5:3,5 2462-2404 02.12. TJ Sokol Chýnov

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

4/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. července 2009, Vzorový organizační řád

4/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. července 2009, Vzorový organizační řád Upozornění: Soubor byl zpracován s využitím databáze ASPI, a. s., a je určen výhradně k využití pro vlastní vnitřní potřebu uživatele. Jeho kopírování nebo jiné zpracovávání pro jiné účely je zakázáno.

Více

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Anotace: Dětem a mládeži se sociálně patologickými projevy chování, bývá soudně nařízena ústavní

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 20. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G podpůrný

Více

NZ klasika 2016 NZ klasika 144 MHz Startovní listina. D12 Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu

NZ klasika 2016 NZ klasika 144 MHz Startovní listina. D12 Start St.č. Jméno Volačka Tým ID čipu D12 0:00 71 Marešová Lenka BKA 2088175 5:00 107 Hažmuková Jarmila GBM 53765 10:00 33 Klecová Johana FPA 2067235 D14 0:00 11 Liďáková Petra DCH 2092379 5:00 125 Helánová Kateřina GBM 4785 10:00 13 Stárková

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Chebská běžecká zima 2011-2012 - 3.ročník - celkové výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem do 6ti let - 130 m 1. Novák Filip 2005

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

VI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2014

VI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2014 VI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2014 A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Plavecký klub Vysoké Mýto Datum: Neděle 23. 2. 2014 Místo konání: Plavecký bazén Vysoké

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Blatná C - KK Český Krumlov B 5,5:2,5 2563-2506 (8:4) 14.10. TJ Nové Hrady B - TJ Sokol Slavonice 6:2 2457-2452 (7:5) 14.10. TJ Fezko Strakonice - TJ Kunžak 6:2 2421-2322 (7:5) 14.10. TJ Silon Sezimovo

Více

Státní zástupci. JUDr. Igor Stříž. I. náměstek nejvyššího státního zástupce Vzdělání: 1 / 26

Státní zástupci. JUDr. Igor Stříž. I. náměstek nejvyššího státního zástupce Vzdělání: 1 / 26 JUDr. Igor Stříž I. náměstek nejvyššího státního zástupce +420 542 512 130 Vzdělání: 1 / 26 1982-1986 - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Profesní dráha: 1986 - právní čekatel u vojenské prokuratury,

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

MČR- klasika, mapa Hamr na Jezeře, dne

MČR- klasika, mapa Hamr na Jezeře, dne MČR- klasika, mapa Hamr na Jezeře, dne 15.10.1016 Kat: D12 Pásmo:2m,Délka 3,16 Limit:140 Kontr:3 kontroly: 1 5 M 1. Klecová Johana FPA0452 3 55:34 I 30 2. Novotná Michaela FTU0551 3 62:58 II 25 3. Marešová

Více