ÚDV-42/VvK-95 KALENDA Karel 32. ÚDV-44/VvK-95 CHALUPA Vlastislav 3169 (chybí listy) ÚDV-47/VvK-95 KOZÁNEK Petr 78. ÚDV-48/VvK-95 KUBEK Drahomír 77

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚDV-42/VvK-95 KALENDA Karel 32. ÚDV-44/VvK-95 CHALUPA Vlastislav 3169 (chybí listy) ÚDV-47/VvK-95 KOZÁNEK Petr 78. ÚDV-48/VvK-95 KUBEK Drahomír 77"

Transkript

1 Dokumentační spisy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu předané Ústavu pro studium totalitních režimů Číslo spisu Věc Rozmezí Počet listů ÚDV-256/1995 ÚDV-481/1995 Kořízek Miroslav- Obnova České obce sokolské (navrácení majetku Sokolům - podnět M. Kořízka) Lux Jiří - podnět ve věci navrácení majetku, útrapy a nesnáze z minulých let. (Majetek byl zabaven za revoluce v Rusku a v roce 1948 v Čechách - zemědělský statek Rychmburk) ÚDV-720/1995 Mazur Josef - oznámení o podání podnětu k trestnímu stíhání podle zák. č. 198/1993. (oblast školství) ÚDV-722/1995 Brož Jiří - podnět ve věci soudních sporů - následky těžkého zranění z r ÚDV-1307/1995 ÚDV-1/VvK-95 ÚDV-2/VvK-95 ÚDV-4/VvK-95 ÚDV-5/VvK-95 ÚDV-6/VvK-95 ÚDV-10/VvK-95 ÚDV-11/VvK-95 ÚDV-13/VvK-95 Ing. Punčochář Zdeněk - zjednání nápravy. (Otec žadatele Ladislav Punčochář, vězněný v koncentračních táborech, kde v roce 1945 zahynul, byl byl před válkou členem českých fašistických organizací, a z tohoto důvodu mu dle zákona nemohl být přiznán statut politického vězně.) Leskovjan Karel - žádost o rehabilitaci a odškodnění za otce Josefa Leskovjana, který zemřel ve vyšetřovací vazbě. (Šetření o příčině úmrtí J. Leskovjana.) Roubal Jan - žádá jménem negramotné Žofie Klusáčkové o rehabilitaci a odškodnění. (Úmrtí Jana Ryzce ve vězení) Labuschinová Lýdie ze SRN žádá o nové přešetření smrti jejího syna Ladislava Labuschina, zemřel r (Smrt při pokusu o přechod státní hranice, spolu s přítelkyní Heike Bischop.) Podání M. Šťastné o smrti jejího bratra ThDr. Josefa Koutného. (Neobjasněné úmrtí v roce 1951po propuštění z vazby) Picková Jaroslava - podnět k přešetření nezákonného jednání bývalého kpt. StB Kupce. (Podnět byl učiněn ve věci týrání otce pí. Pickové, p. Františka Jírovce. Šetřením bylo zjištěno, že p. Jírovce ve vyšetřovací vazbě týral kpt. Oldřich Cach.) Machek Václav - stížnost na postup orgánů bývalé StB. (Týrání ve vězení.) Bezák Ladislav - návrat z exilu, žádost o navrácení zabavených sportovních trofejí. Jurenčák Jiří - zdánlivá sebevražda v korekci na Borech. (Šetření bylo neúspěšné, věc byla odložena) 1995; přílohy ; přílohy ; 55 přílohy ; přílohy ; přílohy ; přílohy dokumenty 149 předchůdce ; ; 1998; přílohy ; přílohy ; přílohy

2 ÚDV-14/VvK-95 ÚDV-17/VvK-95 ÚDV-18/VvK-95 Janíček Vlastimil - zastřelen na Borech při pokusu o útěk. Čada Karel - po návratu ze 4 letého vězení spáchal sebevraždu. (Šetření nepotvrdilo výše uvedené údaje, ani zájem StB o výše jmenovaného) Vašek Jan narozen zemřel ve vězení (roku 1958)- neposkytnuto včasné lékařské ošetření. (Šetření zastaveno vzhledem k tomu, že lékař, který výše jmenovaného ve vězení ošetřoval, již nežije.) ÚDV-19/VvK-95 Kafka Josef - zemřel ve vězení (roku 1953), neposkytnutí lékařské pomoci. (Vzhledem k chybějící dokumentaci se neprokázaly zákonné znaky trestného činu.) ÚDV-22/VvK-95 ÚDV-25/VvK-95 ÚDV-29/VvK-95 ÚDV-31/VvK-95 Havel Jan narozen závady ve vyšetřování StB. (Závady byly zjištěny, jmenovaný byl rehabilitován s nárokem na odškodnění) Baruš Josef násilí příslušníků StB při výsleších obviněných. (Při vvšetřování bylo násilí prokázáno, jeden z příslušníků StB - dosud žijící - byl obviněn) Čejchan Vladislav - žádost o přešetření lustrace. (Žádosti nemohlo být vyhověno - spis byl skartován.) Prokeš Jaroslav - žádost o prošetření lustrace. (Doporučena žaloba na ochranu osobnosti.) ; přílohy ; přílohy ; 1999; přílohy ; Gn ; přílohy ; přílohy ÚDV-33/VvK-95 ÚDV-35/VvK-95 ÚDV-36/VvK-95 ÚDV-38/VvK-95 Ing. Sedmidubský Jiří,CSc. - prošetření lustračního osvědčení. (Spis výše jmenovaného zaslán Ústavnímu soudu v Brně) Bušinová Františka - stížnost na psychické a fyzické týrání - žádost o odškodnění. (Výše jmenovaná byla rehabilitována (zlatnictví - zabavení zásob po zrušení živnosti), týrání nebylo prokázáno.) Blecha Augustin - žádost o mimosoudní rehabilitaci, týrání vyšetřovaného orgány StB, doporučeno podání žádosti o rehabilitaci Roubíček Hanuš - žádost o přešetření lustračního osvědčení, kopie svazku StB z let ; přílohy

3 ÚDV-39/VvK-95 ÚDV-40/VvK-95 Doškář Petr a spol. - nezákonné vyšetřovací metody StB, šetření bylo zastaveno, protože vyšetřovatel StB Ladislav Kalina v roce 1983 zemřel. Vloženy kopie archiválií - soudní spis z r Sprock Ladislav PhDr. - žádost o přešetření lustračního osvědčení, korespondence, vložena kopie svazku StB z let ÚDV-41/VvK-95 ČERNÝ M. 18 ÚDV-42/VvK-95 KALENDA Karel 32 ÚDV-44/VvK-95 CHALUPA Vlastislav 3169 (chybí listy) ÚDV-47/VvK-95 KOZÁNEK Petr 78 ÚDV-48/VvK-95 KUBEK Drahomír 77 ÚDV-49/VvK-95 Dr. HANZAL 97 ÚDV-50/VvK-95 ERET Alexander 247 ÚDV-52/VvK-95 JELÍNEK Zdeněk 3 ÚDV-53/VvK-95 PLACÁK Bedřich 274 ÚDV-54/VvK-95 Spolek evangelických kazatelů 3700 (číslování je zmatečné) ÚDV-58/VvK-95 HOHL Josef 323 ÚDV-60/VvK-95 Zavlečení čsl. občané do SSSR 7349 (číslování nesouhlasí, spis je neuspořádaný) ÚDV-61/VvK-95 Jazzová sekce 1104

4 ÚDV-62/VvK-95 HRANÁČ Vladimír 70 ÚDV-63/VvK-95 Ing. CHVATÍK, Jan PATOČKA 12 ÚDV-65/VvK-95 ČUKA Petr 91 ÚDV-67/VvK-95 Jáchymovsko - trestanecké tábory, uranové tábory, útvar SNB Jestřáb (A. Chleboun, S. Šmikal, O.Hromádko a další), spis je vnitřně neuspořádaný zvl. jeho mladší část, obsahuje kopie archiválií a dokumenty z vyšetřování, vzpomínky vězněných, žádosti o studium a o kopie dokumentů, korespondence s Ing. Vlastimilem Staňkem. Spis není celý pročíslovaný, počet listů nesouhlasí. Do stany 800 chybí s Dále je číslování nespolehlivé, nebo jsou vložené neočíslované listy. ÚDV-68/VvK-95 KOTALÍKOVÁ Zdeňka 25 ÚDV-70/VvK-95 POHUNEK Alois 127 ÚDV-72/VvK-95 Akce Klín 312 ÚDV-73/VvK-95 ŠÍPEK Zdeněk 446 ÚDV-74/VvK-95 HNANÍČEK Rudolf 61 ÚDV-75/VvK-95 Dokumentace 2397 ÚDV-76/VvK-95 JORDAN Charles 2507 ÚDV-78/VvK-95 AB SOLON Herbert 120 ÚDV-79/VvK-95 LIPTÁK Ladislav 69 ÚDV-80/VvK-95 Činnost StB - pronikání do církevních struktur ÚDV-81/VvK-95 UMPRUM - pomoc při dohledávání 50 ÚDV-82/VvK-95 KOSTOHRYZ Josef 294 ÚDV-83/VvK-95 DOPITA E. 163 ÚDV-85/VvK-95 Činnost PO FMV 270 ÚDV-86/VvK-95 Využívání psychotroniky StB (přílohy) 808

5 ÚDV-87/VvK-95 Dr. RENČ Václav 47 ÚDV-88/VvK-95 LANGR Pavel 145 ÚDV-89/VvK-95 PIVOŇKA Bohdan 103 ÚDV-91/VvK-95 BARTÁK Ondřej 78 ÚDV-95/VvK-95 IV. Správa SNB - prošetření činnosti 897 ÚDV-96/VvK-95 Podnět KPV 75 ÚDV-97/VvK-95 Archiv ÚV KSČ 2374 ÚDV-101/VvK-95 TEJKAL Bedřich 244 ÚDV-102/VvK-95 UHL Petr 361 ÚDV-103/VvK-95 Správa StB Praha 2218 ÚDV-104/VvK-95 Činnost VKR v armádě 1349 ÚDV-105/VvK-95 ŠIMKOVÁ Blažena 25 ÚDV-106/VvK-95 Dezinformace StB ve sdělovacích prostředcích 1308 ÚDV-107/VvK-95 ŠVADLENKA Vladimír 25 ÚDV-108/VvK-95 CASTIELLOVÁ Olga 43 ÚDV-109/VvK-95 HEROLD Vratislav 165 ÚDV-110/VvK-95 ONDERKA V. 22 ÚDV-115/VvK-95 ČERMÁK Zdeněk 199 ÚDV-116/VvK-95 MARTINEC Jaroslav 3 ÚDV-117/VvK-95 VAJGL Lubomír 151 ÚDV-123/VvK-95 KŘIŽAN Jan 142 ÚDV-124/VvK-95 VODŇANSKÝ Jan 300 ÚDV-126/VvK-95 FALL Josef 13 ÚDV-127/VvK-95 Pasové oddělení Frýdek Místek 33 ÚDV-129/VvK-95 NECHANSKÝ Jaromír 569 ÚDV-130/VvK-95 MICHALÍČEK Matouš 69 ÚDV-132/VvK-95 MALÝ Ladislav 135 ÚDV-133/VvK-95 KINDL Rudolf 156

6 ÚDV-134/VvK-95 StB - studentské aktivity 1437 ÚDV-136/VvK-95 TASCHNER Eduard 41 ÚDV-137/VvK-95 FROLÍK Josef 670 ÚDV-138/VvK-95 MASARYK Jan 33 ÚDV-140/VvK-95 II. Správa StB - dokumentace 1414 ÚDV-141/VvK-95 Martin VADAS - Vysoká hra 308 ÚDV-142/VvK-95 LAUŠMAN Bohumil 1743 ÚDV-143/VvK-95 SZNAPKA Pavel 56 ÚDV-145/VvK-95 KELLNER Evžen 128 ÚDV-147/VvK-95 HORÁLEK Antonín 48 ÚDV-148/VvK-95 REICHMANN Bedřich 79 ÚDV-149/VvK-95 MAKARENKO 80 ÚDV-150/VvK-95 SETUNSKÝ Karel 91 ÚDV-151/VvK-95 JUSKIV Vladimír 52 ÚDV-152/VvK-95 PACHAJ - ŠTEFÁNEK 71 ÚDV-154/VvK-95 DOLEČEK Jan 59 ÚDV-156/VvK-95 PODLAS Lubomír 73 ÚDV-157/VvK-95 KOS Adolf 200 ÚDV-158/VvK-95 NASTUŇÁK Dimitrij 216 ÚDV-159/VvK-95 ŠETOVÁ Anna 21 ÚDV-160/VvK-95 KOLOŠA Alexandr 79 ÚDV-161/VvK-95 LOBL Mojmír 46 ÚDV-163/VvK-95 ZAJÍCOVÁ Natálie 154 ÚDV-164/VvK-95 SIDOR Mikuláš 30 ÚDV-165/VvK-95 DRVOTA Stanislav 96 ÚDV-166/VvK-95 GIEBLOVÁ Jarmila 39 ÚDV-167/VvK-95 BITTNER František 19 ÚDV-168/VvK-95 JOŠT Luděk 35 ÚDV-169/VvK-95 FRIEDL Josef 43 ÚDV-170/VvK-95 BLÁHA Vladimír 30 ÚDV-171/VvK-95 PIKA Heliodor 77

7 ÚDV-174/VvK-95 LYCZAWSKI Adolf 20 ÚDV-176/VvK-95 ZOBAČ Ivo 17 ÚDV-177/VvK-95 X. Správa SNB 3428 ÚDV-178/VvK-95 VACHALOVSKÝ Přemysl 163 ÚDV-180/VvK-95 POKORNÝ Václav 165 ÚDV-181/VvK-95 RAZNIČUK Vasil 116 ÚDV-182/VvK-95 Hokejisté 425 ÚDV-184/VvK-95 HUTÁK Jaroslav 127 ÚDV-185/VvK-95 BEDZÍR Jiří 98 ÚDV-186/VvK-95 ŠÍREK Karel 344 ÚDV-188/VvK-95 DOVARA Vilém 430 ÚDV-189/VvK-95 BOHÁČ Pavel 26 ÚDV-190/VvK-95 POLÁŠKOVÁ Dana 65 ÚDV-193/VvK-95 VODIČKA Oldřich 295 ÚDV-195/VvK-95 RÝZNAR Jan 19 ÚDV-196/VvK-95 ŠEDIVÝ František 853 ÚDV-197/VvK-95 VYKOPAL Jaroslav 65 ÚDV-199/VvK-95 PECHÁNEK Jiří 136 ÚDV-200/VvK-95 ZICHÁČEK Jan 26 ÚDV-201/VvK-95 Interbrigadisté 234 ÚDV-202/VvK-95 HAJNÝ Lothar 216 ÚDV-203/VvK-95 KVASNIČKA Vladislav 252 ÚDV-205/VvK-95 PEROUTKA Ferdinand 545 ÚDV-206/VvK-95 ŽIŽKA Karel 338 ÚDV-207/VvK-95 HROMÁDKA Josef 290 ÚDV-208/VvK-95 MRLÍK Karel 64 ÚDV-209/VvK-95 VLČEK Josef 35 ÚDV-210/VvK-95 Dotaz na neznámého muže 145 ÚDV-212/VvK-95 FORSTER František 190 ÚDV-214/VvK-95 Šetření pro KPV 51 ÚDV-215/VvK-95 NOSEK Oldřich 284

8 ÚDV-217/VvK-95 BOHÁČ František 43 ÚDV-218/VvK-95 MORAVEC Jaroslav 210 ÚDV-219/VvK-95 PEYREK Jiří 49 ÚDV-220/VvK-95 HOLUB Miroslav 145 ÚDV-221/VvK-95 POUSKA Milan 65 ÚDV-222/VvK-95 THINIUSOVÁ Alena 44 ÚDV-224/VvK-95 Stanovisko NS ČSSR, FMV 74 ÚDV-227/VvK-95 RADA Milan 210 ÚDV-229/VvK-95 FREILICH Ivan 567 ÚDV-230/VvK-95 SIXTA Bohumil 167 ÚDV-232/VvK-95 SLADKÝ Theodor 115 ÚDV-233/VvK-95 VAHALA Jiří 139 ÚDV-234/VvK-95 BERAN Ladislav 26 ÚDV-236/VvK-95 HAVEL Jan 32 ÚDV-237/VvK-95 DOHALSKÝ J. B. 35 ÚDV-240/VvK-95 KRAUSE Oskar 429 ÚDV-241/VvK-95 KUBÍČEK Ferdinand a spol. 51 ÚDV-242/VvK-95 KOMÁREK Karel 38 ÚDV-245/VvK-95 POPELÁK Leopold 530 ÚDV-247/VvK-95 PTP 485 ÚDV-249/VvK-95 KUCHAŘ Jaroslav 126 ÚDV-251/VvK-95 VOKÁČEK Jan 29 ÚDV-252/VvK-95 DORICA Ivan 43 ÚDV-253/VvK-95 NOVÝ R. 46 ÚDV-256/VvK-95 KRAUZOVÁ Eva 30 ÚDV-257/VvK-95 VINTR Josef 73 ÚDV-258/VvK-95 ČELIKOVSKÝ Jiří 5 ÚDV-260/VvK-95 BYSTROV Vladimír 106 ÚDV-261/VvK-95 VOLHEJN Stanislav 50 ÚDV-262/VvK-95 CVRK Karel, Černý Bohumil 256 ÚDV-264/VvK-95 FRANTÍK Miroslav 55 ÚDV-266/VvK-95 JEŽEK František 10 ÚDV-267/VvK-95 PLZÁKOVÁ Emma 275

9 ÚDV-268/VvK-95 STRÁNSKÝ Maxim 1279 ÚDV-269/VvK-95 MASOPUST Jaroslav 19 ÚDV-270/VvK-95 HROUDA Vladimír 58 ÚDV-272/VvK-95 ŠUBÍK Štefan 113 ÚDV-273/VvK-95 VÍTOSLAVSKÝ Radomír 7 ÚDV-274/VvK-95 BLAHNÍKOVÁ Marie 7 ÚDV-275/VvK-95 ŠTĚPÁN Josef 67 ÚDV-276/VvK-95 PRUDILOVÁ Milada 18 ÚDV-277/VvK-95 HUBNER Tomáš 279 ÚDV-279/VvK-95 ČERVENKA Julius 258 ÚDV-281/VvK-95 NOVOTNÝ Josef 41 ÚDV-283/VvK-95 PEKÁREK Vlastimil 6 ÚDV-284/VvK-95 KOUKAL Lubomír 72 ÚDV-286/VvK-95 JAROŠOVÁ Vlasta 103 ÚDV-288/VvK-95 STUDNIČNÁ Jitka - Fond republiky 163 ÚDV-289/VvK-95 Agenda sovětských poradců 3943 ÚDV-292/VvK-95 Vymazání jmen z registru svazků 1233 ÚDV-294/VvK-95 KROUTIL Milan 220 ÚDV-295/VvK-95 MARŠÍČEK Zdeněk 141 ÚDV-296/VvK-95 Seznam zastřelených 576 ÚDV-297/VvK-95 ŘEHÁK Milan 208 ÚDV-298/VvK-95 SOCHOR Zdeněk 14 ÚDV-300/VvK-95 JEŽEK Jiří 44 ÚDV-302/VvK-95 BANÍK Julius 110 ÚDV-304/VvK-95 KOPŘIVA Vladimír 51 ÚDV-308/VvK-95 SMEJKAL Vojtěch 30 ÚDV-309/VvK-95 TESAŘOVÁ Zdislava 4 ÚDV-310/VvK-95 PLESL Jan 207 ÚDV-312/VvK-95 ŠKUPINA Vladimír 15 ÚDV-313/VvK-95 RAISOVÁ J. 90 ÚDV-314/VvK-95 HORNYŠ Kamil 24 ÚDV-318/VvK-95 Dr. STUDENÝ 65

10 ÚDV-319/VvK-95 ŠMATLAVA Rudolf 92 ÚDV-320/VvK-95 URBÁNKOVÁ Jana 12 ÚDV-321/VvK-95 KLAZAR Milan 89 ÚDV-322/VvK-95 RAPŠACH - deportace 65 ÚDV-324/VvK-95 SMRČEK Jiří 42 ÚDV-325/VvK-95 THUN von Hohenstein 70 ÚDV-326/VvK-95 MOHELSKÝ Jiří 44 ÚDV-327/VvK-95 Svobodná Evropa 2020 ÚDV-328/VvK-95 KOZÁK František 21 ÚDV-329/VvK-95 STOUPA Jaroslav 286 ÚDV-331/VvK-95 VRDLOVCOVÁ Jana 184 ÚDV-332/VvK-95 HOLDA Jiří 382 ÚDV-334/VvK-95 FRIML Antonín 8 ÚDV-335/VvK-95 KOUTNÝ Jakub 51 ÚDV-336/VvK-95 RAMEŠ Jan 16 ÚDV-337/VvK-95 HÁZA Jaroslav 9 ÚDV-339/VvK-95 INNEMAN Boh. 36 ÚDV-340/VvK-95 MAŠÍNOVÁ Zdeňka 296 ÚDV-342/VvK-95 DVOŘÁK Tomáš, VÉVODA Rudolf 6215 ÚDV-343/VvK-95 ZASPAL Václav 28 ÚDV-344/VvK-95 HANUŠ Petr 215 ÚDV-345/VvK-95 KRAMÁŘ Zdeněk 227 ÚDV-346/VvK-95 PROCHÁZKOVÁ Aloisie 92 ÚDV-347/VvK-95 BROŽ František 59 ÚDV-349/VvK-95 PAPOUŠEK Dušan 249 ÚDV-351/VvK-95 HELMICH V. 202 ÚDV-352/VvK-95 FILIP Milan 58 ÚDV-353/VvK-95 Vyznamenání 456 ÚDV-354/VvK-95 HLAVANDA M. 78

11 ÚDV-355/VvK-95 VALÁŠEK Jar. 18 ÚDV-356/VvK-95 KOBYLKA Otakar 194 ÚDV-357/VvK-95 LOUWERS A. 50 ÚDV-358/VvK-95 KOLOMBO Bohumil 17 ÚDV-359/VvK-95 HOŘEJŠ Václav 26 ÚDV-360/VvK-95 Podnět KPV 94 ÚDV-361/VvK-95 MACEK Tomáš 95 ÚDV-362/VvK-95 ŘEŽÁBEK J. 222 ÚDV-364/VvK-95 KREMLIČKA Vít 32 ÚDV-365/VvK-95 Únos dětí POLANSKÝCH 49 ÚDV-367/VvK-95 MOJŽÍŠ Stanislav 51 ÚDV-369/VvK-95 HOVORKA Josef 16 ÚDV-370/VvK-95 VANĚK Milan 682 ÚDV-371/VvK-95 KUDRNOVSKÁ Olga 226 ÚDV-372/VvK-95 MOUCA Zdeněk 116 ÚDV-373/VvK-95 MŽIK Adolf 31 ÚDV-374/VvK-95 RITTER Wolfgang 291 ÚDV-376/VvK-95 SVATUŠKA František 363 ÚDV-378/VvK-95 BARSCHEL Uwe 94 ÚDV-379/VvK-95 SPOLHOST - zneužívání hostinských a ubyt 735 zařízení ÚDV-380/VvK-95 Životní prostředí 1499 ÚDV-381/VvK-95 HERMANSDORFER Alois 492 ÚDV-382/VvK-95 PEŘINKA Jaroslav 53 ÚDV-383/VvK-95 StB a mezinárodní terorismus - šetření dle trestního řádu, svazek obsahuje žádosti o archiválie, lustrace, zprávy o průběhu šetření, záznamy o studiu, kopie archiválií z let ÚDV-385/VvK-95 Československá pomoc národně osvobozeneckým hnutím dokumentace - svazek obsahuje kopie archiválií z r a 1988 a dokumentuje vyhledávání archiválií ÚDV-387/VvK-95 PRAJZLER Jan 37 ÚDV-389/VvK-95 KORDOVÁ Libuše 40 ÚDV-391/VvK-95 Stížnost na funkcionáře StB Plzeň 27 ÚDV-394/VvK-95 ERNEE Michal 32 ÚDV-398/VvK-95 MEC Jaroslav 288

12 ÚDV-399/VvK-95 Poslanec WAGNER 479 ÚDV-400/VvK-95 JAKUBEC Josef 271 ÚDV-401/VvK-95 NEZVEDAY Anton 78 ÚDV-402/VvK-95 KAŠE Karel 71 ÚDV-403/VvK-95 kpt. SůVA, HRON Josef 3 ÚDV-405/VvK-95 Nelegální vývoz deviz 67 ÚDV-408/VvK-95 BRAHOVNÁ - ŠTROSOVÁ 43 ÚDV-409/VvK-95 Činné zálohy 2004 ÚDV-413/VvK-95 RYS Vladimír 104 ÚDV-414/VvK-95 AUREOVÁ Marie 24 ÚDV-415/VvK-95 MATĚJKA Miloslav 65 ÚDV-416/VvK-95 MRÁZ Karel 23 ÚDV-417/VvK-95 ČERNÝ Ondřej - stížnost na psychiatra HAMZU 60 ÚDV-418/VvK-95 Hranice 760 ÚDV-420/VvK-95 Dr. CHYTIL R.J. 52 ÚDV-421/VvK-95 HUSS Jaroslav, GEBAUEROVI 145 ÚDV-422/VvK-95 Dr. VACH Milan 174 ÚDV-424/VvK-95 gen. KLECANDA Vladimír 128 ÚDV-425/VvK-95 Akce JIRÁSEK 29 ÚDV-427/VvK-95 KOHOUT Milan 31 ÚDV-429/VvK-95 HŘEBLO Vladimír 80 ÚDV-430/VvK-95 Odcizení vzácného rukopisu 47 ÚDV-432/VvK-95 Ing. BREZNEN Ivan 70 ÚDV-434/VvK-95 Činnost StB - prošetření 8 ÚDV-435/VvK-95 DOKONAL Ladislav 166 ÚDV-437/VvK-95 ŠVIHLOVI Anna a Václav 43 ÚDV-438/VvK-95 HOLÍK František, SVOBODOVÁ Růžena 87 ÚDV-439/VvK-95 Vojenské báňské oddíly 59 ÚDV-440/VvK-95 Filmové studio Barandov 879 ÚDV-442/VvK-95 FADRNÝ Josef 100 ÚDV-444/VvK-95 STORY M. Josef 78 ÚDV-445/VvK-95 Opatření proti církvím amerického původu 206 ÚDV-446/VvK-95 CETKOVSKÁ Zdena 41

13 ÚDV-447/VvK-95 SCHELLINGER Jiří 41 ÚDV-1/VvK-96 NOVOTNÝ Jaromír 267 ÚDV-2/VvK-96 DROZD František 14 ÚDV-3/VvK-96 CHVATAL Miloš 12 ÚDV-4/VvK-96 BERÁNEK Ludvík - přešetření úmrtí 234 ÚDV-5/VvK-96 JUDr. URBÁNEK Jan 11 ÚDV-7/VvK-96 ŘIČAŘ František 214 ÚDV-10/VvK-96 VAŠEK Ivan 128 ÚDV-16/VvK-96 POŽÁR Vladimír 164 ÚDV-17/VvK-96 Mezinárodní organizace novinářů (MON) - prověřování z trestné činnosti, spis obsahuje zprávy o stavu vyšetřování, hlavní svazky byly zaslány ÚDV Brno (čj. ÚDV-18/VtB-2002) ÚDV-19/VvK-96 Mezinárodní odborová federace - prověřování činnosti - svazek v závěrečné zprávě hodnocen jako dokumentační, nevhodný k publikační činnosti ÚDV-20/VvK-96 Vězeňská zařízení na území Československa 2650 ÚDV-21/VvK-96 Neoprávněné získávání majetku členy KSČ 189 ÚDV-22/VvK-96 IPRA 1502 ÚDV-23/VvK-96 ČEJKA Čestmír 156 ÚDV-25/VvK-96 ELŠÍKOVÁ Monika 114 ÚDV-27/VvK-96 KNOTEK Václav 80 ÚDV-29/VvK-96 Nezákonné jednání příslušníků StB 455 ÚDV-30/VvK-96 AULICKÁ Marie 284 ÚDV-31/VvK-96 KRÁLOVÁ Ludmila 204 ÚDV-32/VvK-96 PRESTON Russell a Svatava 199 ÚDV-34/VvK-96 Američtí váleční zajatci 5050 ÚDV-36/VvK-96 Směrnice ÚV KSČ 3007 ÚDV-37/VvK-96 SOUKUP Václav 86 ÚDV-42/VvK-96 SEKANINA Vítězslav - nezvěstný od r ÚDV-44/VvK-96 Zvláštní finanční prostředky 917 ÚDV-1/StK-96 SMOLÍK Jiří 23 ÚDV-2/StK-96 LINHART Karel 16

14 ÚDV-3/StK-96 TUROVSKÁ Pavlína 18 ÚDV-4/StK-96 DOLEŽAL Ota 58 ÚDV-5/StK-96 HELLER Ota 39 ÚDV-6/StK-96 MUDr. PROCHÁZKA Jiří 28 ÚDV-8/StK-96 STROLENÝ Karel 23 ÚDV-9/StK-96 TRUNÍČEK Vilém 99 ÚDV-10/StK-96 MUDr. STOŽICKÝ František 16 ÚDV-11/StK-96 BOŽKOVÁ Alena 25 ÚDV-13/StK-96 MUDr. SOUKUP Karel 73 ÚDV-14/StK-96 ČELIKOVSKÝ Jiří 68 ÚDV-15/StK-96 ŘEZNÍČEK Josef, CHALUPA Václav 117 ÚDV-16/StK-96 JUDr. KRÁL Antonín 156 ÚDV-18/StK-96 Ing. HES Jaroslav 23 ÚDV-19/StK-96 Mgr. HLINKA Oldřich 68 ÚDV-20/StK-96 Ing. HOTÁREK Stanislav 43 ÚDV-21/StK-96 KABÁTEK Josef 83 ÚDV-22/StK-96 SMEJKAL Pavel 113 ÚDV-23/StK-96 LANGPAULOVÁ Alexandra 52 ÚDV-1/VvK-97 Prošetření činnosti Čestmíra AMORTA 938 ÚDV-4/VvK-97 JUDr. POKORNÝ Karel, VIRKNER Alois 22 ÚDV-7/VvK-97 SYSEL Vladislav 105 ÚDV-9/VvK-97 Činnost V. S SNB a jejích předchůdců 2570 ÚDV-10/VvK-97 Zásahy bezpečnosti v lednu ÚDV-11/VvK-97 Správa StB Praha 8770 ÚDV-12/VvK-97 TRAXLER Arnošt 668 ÚDV/-13/VvK-97 S StB Hr. Králové - prošetření činnosti 2498

15 ÚDV-14/VvK-97 S StB Brno - prošetření činnosti 4067 ÚDV-15/VvK-97 S StB Čes. Budějovice - prošetření činnosti 3993 ÚDV-17/VvK-97 VRBA Vlastimil 95 ÚDV-18/VvK-97 Správa StB Plzeň 1945 ÚDV-19/VvK-97 S StB Ústí n/lab. - šetření 4980 ÚDV-20/VvK-97 S StB Ostrava - šetření 3987 ÚDV-21/VvK-97 V. StB - sektory I. - III. prošetření činnosti 2790 ÚDV-22/VvK-97 HEJMOVSKÝ Vladimír 219 ÚDV-26/VvK-97 MIZERA Karel - úmrtí 67 ÚDV-28/VvK-97 PAŠTIKOVÁ Hana 33 ÚDV-30/VvK-97 KOHOUT 46 ÚDV-31/VvK-97 UHL Felix 230 ÚDV-32/VvK-97 MUCHA Jiří 300 ÚDV-33/VvK-97 ČERMÁK Zdeněk 59 ÚDV-34/VvK-97 Nomenklatura MV, MNB, FMV ( ) 177 ÚDV-36/VvK-97 ČAPÁK M. - zastřelení 185 ÚDV-38/VvK-97 Akce PREVENCE 923 ÚDV-39/VvK-97 JUDr. EČER - úmrtí 346 ÚDV-42/VvK-97 Zásahy OZU při MBO 399 ÚDV-1/StK-97 Ing. KLEMENT Lubomír 81 ÚDV-4/StK-97 Akce ÚDV-1/VvK-98 RICHTER Miroslav 154 ÚDV-2/VvK-98 Odbojová skupina Turnovsku 59 ÚDV-7/VvK-98 Mimořádná bezpečnostní opatření 107 ÚDV-11/VvK-98 Únos J. HAVLÍKA z Berlína 133

16 ÚDV-13/VvK-98 ŠARKOZI Rudolf 63 ÚDV-15/VvK-98 Perzekuce představitelů II. Odboje 320 ÚDV-16/VvK-98 MARKOVÁ M. - agenturní činnost 114 ÚDV-18/VvK-98 Podpora StB teroristům v Itálii - dokumentace Svazek obsahuje žádosti o lustrace, záznamy o studiu, zprávy, korespondenci a kopie archiválií z ÚDV-20/VvK-98 LIEBERMANN H. - úmrtí 68 ÚDV-22/VvK-98 REJCHRT Miloš 214 ÚDV-23/VvK-98 Tajný spolupracovník StB - agentur.spolupráce 108 ÚDV-24/VvK-98 ŠIMČÍK František 78 ÚDV-26/VvK-98 Provokace StB proti V. HORÁKOVI 200 ÚDV-32/VvK-98 GAJDA V. 105 ÚDV-1/StK-98 VESELÝ Bohuslav 20 ÚDV-2/StK-98 LOUKOTA Živan 102 ÚDV-916/1999 KŘINECKÝ Jan - žádost o informaci 4 ÚDV-2/VvK-99 Okolnosti upálení Jana PALACHA 245 ÚDV-4/VvK-99 Fond I MV 1604 ÚDV-5/VvK-99 Násilná smrt Dr. ZILYNSKÉHO 9 ÚDV-7/VvK-99 MÍČEK Bohumil 23 ÚDV-8/VvK-99 Prošetření násilné smrti konzula RÁCE 145 ÚDV-11/VvK-99 FORMAN Bohuslav 54 ÚDV-15/VvK-99 ZÁPAŘKA Stanislav 50 ÚDV-16/VvK-99 PETERKA Jan 32 ÚDV-621/2000 Agent Chroust 44 ÚDV-643/2000 gen. Karel RUSOV 5420 ÚDV-644/2000 Výstava operativní techniky 4000 ÚDV-2/VvP-2000 Likvidace nepokojů 1304 ÚDV-3/VvP-2000 Zpravodajská činnost ve prospěch západních 485 služeb ÚDV-5/VvP-2000 Proniká StB na VŠ 3156 ÚDV-8/VvP-2000 Krajské správy SNB 1836

17 ÚDV-16/VvP- TOMÁNEK Karel - organizovaný útěk do zahraničí ÚDV-31/2001 Publikační téma Ataman 731 ÚDV-161/2001 MACHU Josef, MACHU Fr., MANA, MATÚŠ, 39 CHOC ÚDV-401/2001 Zrušení stupně utajení 6 ÚDV-612/2001 BARÁK Rudolf 1422 ÚDV-738/2001 HEREC Jan 3 ÚDV-776/2001 Ing. PAZDERA Marek 4 ÚDV-3/VvP-2001 HORÁK Jaromír 332 ÚDV-49/VvP Lidice - dokumentace 1098 ÚDV-51/VvP ÚDV-59/VvP ÚDV-62/VvP Postup StB proti občanům ukrajin. a něm. 743 národnosti Škody na zdraví - okupace Němečtí retribuční vězni ve službách I.Správy MV 1424 ÚDV-76/VvP- Lidové milice ÚDV-82/VvP- Rada svobodného Československa ÚDV-94/VvP- Postup StB vůči občanům jugoslávské národnosti ÚDV-57/2002 WEGER Tobias 7 ÚDV-59/2002 SOUČEK Ludvík 3 ÚDV-110/2002 Výcvik teroristů - poskytnutí podkladů MV pro odpověď na petici Konfederace politických vězňů ĆR. Zpracována zpráva na základě svazků ÚDV- 268/VvK-95 Havárie Boingu u Lockerbie, ÚDV-383/VvK-95 Čs mocenský aparát a mezinárodní terorismus, ÚDV-17/VvK-96 Zneužívání MON StB, ÚDV-18/Vvk-98 Podpora StB teroristům v Itálii. Přiložen článek V. Tomka Co se skrývalo pod názvem "Akce Manuel"? ÚDV-112/2002 Žádost o inrormaci k filmu ČT 4 ÚDV-120/2002 Dopis senátora MALÁTA k Mašínům 9 ÚDV-280/2002 Únosy prováděné StB 877 ÚDV-473/2002 Pravoslavná církev 306 ÚDV-651/2002 Služba zvláštního určení 10 ÚDV-696/2002 Úprava důchodů 123 ÚDV-744/2002 BURDA Pavel 6 ÚDV-82/2003 TROJNA Miroslav 20 ÚDV-87/2003 Politické popravy (spis neukončený) 78 ÚDV-100/2003 Preventivní činnost StB 136

18 ÚDV-186/2003 Gen. SEDlÁČEK - paměti 111 ÚDV-294/2003 Kongregace Nejsv.Vykupitele - žádost o informaci 6 ÚDV-299/2003 Ing. SUĎA - žádost o nahlédnutí do agent.svazku 3 ÚDV-324/2003 Případy údajné špionáže vyšetřované StB v letech ÚDV-389/2003 LICHÝ Josef, PRAŽÁKOVÁ Vlasta 3 ÚDV-622/2003 Spolupráce výzvědných služeb 42 ÚDV-761/2003 JENČO Michal - žádost o poskytnutí informací 4 ÚDV-49/2004 PLOJHAR Josef - žádost o informaci 10 ÚDV-122/2004 Pedagog.fakulta Plzeň - odborný seminář 12 ÚDV-151/2004 ČURDA Karel - pojmenování ulice 14 ÚDV-217/2004 Filmový exil 7 ÚDV-325/2004 TICHÝ Bohuslav 9 ÚDV-368/2004 SUTTÝ Alois - žádost 67 ÚDV-381/2004 Informace - výstava 39 ÚDV-389/2004 Cestovní zpráva z lodi Gruzia 85 ÚDV-435/2004 Rok 1968 a normalizace v čsl. uran. průmyslu 62 ÚDV-560/2004 V. JIŘÍK - žádost o spolupráci 17 ÚDV-707/2004 Korespondence k SI 11 - publikace 30 ÚDV-734/2004 Hugo SONNENSCHEIN-SONKA 11 ÚDV-125/2004 Skauti a skauting (spis neukončený) 1523 ÚDV-5/2005 LOJKÁSEK Bohuslav - žádost 15 ÚDV-29/2005 B.S.tu Německo, M. BIRTHLER (spis 81 neukončený) ÚDV-53/2005 Pátrání po osudech amerických vojáků 26 ÚDV-218/2005 LIŠKA Jiří 171 ÚDV-247/2005 Sdělení k vernisáži 5 ÚDV-254/2005 Žádost ohledně soudců - členů KSČ 7 ÚDV-259/2005 Československo ÚDV-272/2005 Postavení žen v 50. Letech 31 ÚDV-281/2005 Vojenské zpravodajství - odborná přednáška ÚDV-311/2005 Dokumenty ÚV KSČ 6 ÚDV-337/2005 PRÍŠŤ Josef 102 ÚDV-351/2005 Lustrační osvědčení duchovních 7 ÚDV-366/2005 Tématická dokumentace 596

19 ÚDV-377/2005 Odbojová skupina Černý lev 1027 ÚDV-384/2005 Dotaz ke kauze Čihošť 13 ÚDV-385/2005 Informace k divadlům 70. a 80. léta 6 ÚDV-394/2005 Váleční zajatci 14 ÚDV-413/2005 KRÁL Petr - dotaz 5 ÚDV-420/2005 DOLEJŠ Jiří 7 ÚDV-422/2005 Inovace webových stránek 9 ÚDV-427/2005 UHDEOVÁ Jana - žádost o kopii rozsudku 5 ÚDV-520/2005 KLEINEROVÁ Antonie 146 ÚDV-523/2005 KRAJINA Josef - vězňové 9 ÚDV-566/2005 Zahraniční korespondence 200 ÚDV-579/2005 SLÁDEČKOVÁ Věra - dotaz 5 ÚDV-619/2005 Akce ISOLACE 21 ÚDV-633/2005 Žádost o uspořádání přednášek, Muzeum 5 Vys.Mýto ÚDV-634/2005 Amnesty International 63 ÚDV-762/2005 KS SNB Ostrava 189 ÚDV-766/2005 FEDUŠ Marian - PTP 5 ÚDV-780/2005 Žádost o jednání na ŘSCPP 16 ÚDV-794/2005 KOBLIC Mirek - žádost 4 ÚDV-822/2005 Bavorská zemská výstava (spis neukončený) 71 ÚDV-1/2006 Tábor VALKA z pohledu StB 96 ÚDV-129/2006 Retribuční popravení 105 ÚDV-327/2006 VACEK František - popravený (spis neukončený) 14 ÚDV-330/2006 Projekce významných představitelů ČSR v tisku 37 ÚDV-466/2006 Mezinárodní festival dokumentárního filmu 24 ÚDV-521/2006 Ústav dějin KSČ 85 ÚDV-522/2006 JAKEŠ Václav - nezvěstný 21 ÚDV-658/2006 Statistika StB 5 ÚDV-703/2006 Seznam členů a funkcionářů ÚV KSČ 55 ÚDV-737/2006 Mgr. PULEC - vyjádření k rukopisu 6 ÚDV-848/2006 DVOŘÁK Jaroslav - popravený (spis neukončený) 4 ÚDV-850/2006 Bezpečnostní prověrky 100 ÚDV-862/2006 Železná opona 15

20 ÚDV-169/2007 Akce Krkonoše - cvičení čs. armády v prosinci příprava vojenského zásahu do Polska. Z materiálů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. (předáno čj. ABS 1311/2009 FMV, přírůstek centr. spisovny ABS č. 7/2009) kopie dokumentu z r ÚDV-253/2007 GREGOŠOVÁ Jana 26 ÚDV-255/2007 VALENTA Vladislav (spis neukončený) 14 ÚDV-283/2007 VRCHOVSKÁ Jitka (spis neukončený) 24 ÚDV-383/2007 Úprava právních vztahů k emigrantům 61 51

Spolek evangelických kazatelů 3700 v 6 svazcích. Akce Klín 312 v 1 svazku. Činnost StB - pronikání do církev. struktur UMPRUM - pomoc při dohledávání

Spolek evangelických kazatelů 3700 v 6 svazcích. Akce Klín 312 v 1 svazku. Činnost StB - pronikání do církev. struktur UMPRUM - pomoc při dohledávání Seznam předaných dokumentačních témat Číslo spisu 54/VvK-95 60/VvK-95 61/VvK-95 72/VvK-95 76/VvK-95 80/VvK-95 81/VvK-95 85/VvK-95 86/VvK-95 97/VvK-95 103/VvK-95 106/VvK-95 127/VvK-95 134/VvK-95 138/VvK-95

Více

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c.

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. Emeritní profesoři 2017 KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. 2016 Prof. MUDr. Martin Hampl, DrSc. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c. Prof. JUDr. Václav

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_ 01.04.2011 Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1 Řehoř Klimeš * cca 1620 př. 1699 Markéta? * cca 1630 po_ 19-07-1699 2 Matouš Klimeš * cca 1660 Uršyla? * cca 1660 bef 1716 Magdalena? 15.06.1716 * cca 1690

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Meziokresní přebor ČB-ČK

Meziokresní přebor ČB-ČK Meziokresní přebor ČB-ČK Zpravodaj č.1 TJ Nová Ves u Č. B. B - Kuželky Borovany A 1,5:6,5 2309-2511 (3:9) 22.09. TJ Nová Ves u Č. B. C - VOLNO 0:0 0-0 (0:0) 21.09. TJ Sokol Nové Hrady C - TJ Dynamo České

Více

8: (11:1) TJ - TJ

8: (11:1) TJ - TJ TJ Dynamo České Budějovice - KK Český Krumlov 8:0 2499-2318 (11:1) 31.01. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Chotoviny B 7,5:0,5 2543-2388 (9:3) 05.02. TJ Kunžak A - TJ Dynamo Č: Budějovice 6:2 2577-2497

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Seznam trenérů ČSRU k 1.12.2014

Seznam trenérů ČSRU k 1.12.2014 Seznam trenérů ČSRU k 1.12.2014 V souladu se zněním Trenérského řádu ČSRU z června 2014 a směrnice o vzdělávání trenérů z března 2011 byla k 1.12.2014 provedena tato aktualizace databáze trenérů ČSRU.

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Obecná škola ve Studeném v roce 1937

Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Škola rok 1933 Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Horní řada zleva: 1. Vorlová Marie, 2. Burdová Růžena, 3. Nováková Marie, 4. Vodrážková Marie, 5. Seidlerová Věra, 6. Slavíková Anna, 7. Průšová Růžena,

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

5: (6:6) TJ

5: (6:6) TJ TJ Fezko Strakonice - TJ Loko České Budějovice 5:3 2626-2566 06.12. TJ Spartak Soběslav A - TJ Sokol Chotoviny B 6:2 2458-2381 06.12. TJ Sokol Písek A - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2444-2435 06.12. TJ

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 15.10. a 16.10.2010 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

Mistrovství Prahy MP1-2016/17 Zpravodaj č. 12

Mistrovství Prahy MP1-2016/17 Zpravodaj č. 12 Mistrovství Prahy MP1-2016/17 Zpravodaj č. 12 MP1 KK Dopravní podniky Praha A - SK Uhelné sklady Praha B 2:14 2228-2340 23.11. SK Meteor Praha A - SC Radotín A 14:2 2684-2589 22.11. KK Slavia Praha B -

Více

Meziokresní přebor ČB-ČK Zpravodaj č.4 TJ Sokol Soběnov C - VOLNO 0:0 0-0 (0:0) 16.10. Kuželky Borovany A - TJ Sokol Soběnov B 0:0 Odloženo (0:0) 12.10. Kuželky Borovany C - TJ Dynamo České Budějovice

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Žebříček mužů - RSST Kutná Hora /2015

Žebříček mužů - RSST Kutná Hora /2015 1. Miffek Daniel 1976 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 91,67% 2. Herout František 1990 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 72,60% 2. N Nevřela Daniel 1973 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 60,00% 3. Uher Petr 1972 SKC Zruč

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice. Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, (stupňující se represe)

Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice. Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, (stupňující se represe) Seznam příloh Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice Příloha č. 2 - Organizační struktura X. správy FMV Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, 20.9. 1981. (stupňující se represe) Příloha č.

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

První generace. Druhá generace. Tetí generace. tvrtá generace

První generace. Druhá generace. Tetí generace. tvrtá generace Stránka 1 První generace 1. Georg Schenk (SYNEK). 2. i. František Schenk. Druhá generace 2. František Schenk. 3. i. Hanes Schenk * 01.01.1688. 3. Hanes Schenk, * 01.01.1688 v Bergstadt (Horní msto u Rýnaova).

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice Trefilová Anežka adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Helena adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Jenovéfa

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie e-orj Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr.

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr. Registrační úřad: 5520 Zastupitelstvo: 5520 Obvod: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Mgr. Jozef Leškovský 36 správce farnosti 2 Ing. René Hartl 56 soukromý podnikatel Senožaty

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Jiskra Nová Bystřice B - KK Český Krumlov A 8:0 2629-2418 (9:3) 03.12. TJ Spartak Soběslav - TJ Tatran Lomnice n/ Luž. 5:3 2369-2287 (7,5:4,5) 02.12. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Silon Sezimovo

Více

Pedagogický sbor Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach

Pedagogický sbor Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach 1959-60 Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach Pedagogický sbor Zdeňka Haasová Marie Kostrounová Věra Surová Zdeňka Svobodová Zdeňka Vokrojová Karel Brůha Magda Brůhová Miluška Bysřická

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

XXIX.ročník Prdecká Lyže 2016 Veřejné závody v OS

XXIX.ročník Prdecká Lyže 2016 Veřejné závody v OS ŘEDITEL ZÁVODU OVNÍ ČAS 10:00 13:00 C6 1 13 Maříková Milena 1960 C6 59.85 1:00.84 2:00.69 12 Váchová Helena 1957 C6 C4 1 19 Hoferová Věra 1969 C4 47.33 49.21 1:36.54 2 20 Švedová Markéta 1970 C4 51.60

Více

ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989

ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989 ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989 OTÁZKY A ÚKOLY 1. Doplňte text tak, aby odpovídal historické skutečnosti. Číslice z textu napište správně nad pojmy v rámečku. V Košicích vyhlásila první poválečná vláda

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka ročník Pondělí 15.8.2016 Keller Tomáš TJ Sokol Rudná Koščová Petra TJ Sokol Rudná Šostý Miroslav SK Meteor Praha Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs nad Labem Boháč Zdeněk

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu. 1

Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu. 1 Přílohy Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu... 2 Příloha 2: Prezident Beneš jedná 25. února 1948 s komunisty.... 2 Příloha 3: Nová vláda složila 27. února 1948 slib do rukou

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

3.KLM B. TJ Kuželky Česká Lípa : SKK Jičín B (16,5:7,5) TJ Sokol Praha-Vršovice : TJ Teplice Letná (16,5:7,5)

3.KLM B. TJ Kuželky Česká Lípa : SKK Jičín B (16,5:7,5) TJ Sokol Praha-Vršovice : TJ Teplice Letná (16,5:7,5) 3.KLM B TJ Kuželky Česká Lípa - SKK Jičín B 7:1 3174-2949 (16,5:7,5) 08.04. TJ Sokol Praha-Vršovice - TJ Teplice Letná 7:1 3092-2917 (16,5:7,5) 08.04. TJ Sokol Tehovec - TJ Lokomotiva Ústí nad Labem 6:2

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Blatná C - TJ Centropen Dačice G 6:2 2514-2455 (9:3) 25.11. TJ Fezko Strakonice - TJ Centropen Dačice C 3:5 2326-2349 (6:6) 25.11. TJ Nové Hrady B - TJ Sokol Chýnov 0:8 2372-2464 (3:9) 25.11. KK Český

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Loko České Budějovice - TJ Tatran Lomnice n. Luž. 6:2 2473-2400 (9:3) 18.11. TJ Spartak Soběslav - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2452-2435 (4:8) 18.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Silon Sezimovo Ústí A 5:3

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Silon Sezimovo Ústí B - TJ Blatná C 1:7 2500-2594 (4:8) 02.12. TJ Lokomotiva České Velenice - TJ Kunžak 6:2 2750-2629 02.12. TJ Sokol Písek - TJ Sokol Slavonice 4,5:3,5 2462-2404 02.12. TJ Sokol Chýnov

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS KK Lokomotiva Tábor - TJ Dynamo České Budějovice 5:3 2629-2585 (6,5:5,5) 08.03. TJ Tatran Lomnice n. Luž. - TJ Loko České Budějovice B 7:1 2413-2357 (6,5:5,5) 08.03. TJ Sokol Chotoviny B - TJ Nová Ves

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/45045/2016 /6518/2016-vrano/2 Dne: 16.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka ročník Pondělí 15.8.2016 Keller Tomáš TJ Sokol Rudná Koščová Petra TJ Sokol Rudná Šostý Miroslav SK Meteor Praha Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs nad Labem Beran Martin

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

65 ccm PRAŽÁK Viktor ŠTACH Josef L

65 ccm PRAŽÁK Viktor ŠTACH Josef L 5 ccm 23.6.216 3.4.216 3.9.216 1.1.216 19 ČIŽINSKÝ Dominik 183 1 22 2 3 42 22 22 2 44 22 25 1 47 25 25 1 5 26 KUČERA Miroslav 1 2 25 25 1 5 25 25 1 5 5 PIŠTORA David 47 3 25 22 1 47 8 DYTRT Dominik 44

Více

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C ZPRAVODAJ č. 24 Praha 19.4.2013 Pražský kuželkářský svaz Dohrávka 19.kola: Mistrovství Prahy IV. Skupinář: Martin Lukáš PSK Union Praha E - TJ Astra Zahradní Město C 10:6 2318-2310 15.04. PSK Union Praha

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Tatran Lomnice n. Luž ODLOŽENO NEMOC LOMNICE TJ Dynamo České Budějovice - TJ Spartak Trhové Sviny 5:3 2458-2438 (6,5:5,5) 14.10. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Jiskra Nová

Více

KUCHAŘ Thomas domkař * KUCHAŘOVÁ Marianna roz. Buček * 1805

KUCHAŘ Thomas domkař * KUCHAŘOVÁ Marianna roz. Buček * 1805 U - 0.0 KUCHAŘ Georg PIKULÍK Valentin * 1742-01-14 (otec Andreas Pikulík) (matka Anna Pikulíková) (Nesselsdorf) KUCHAŘ Catharina roz. Pikulik * 1772 (Nesselsdorf) čp. 25 KUCHAŘ Thomas domkař * 1795-12-15

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str.

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 1998 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 13 Volby do Zastupitelstva

Více

Právní vztah - název

Právní vztah - název Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Právní vztah - název Parcela - výměra Název způsobu využití pozemku Číslo LV (parcela) Název okresu Název kraje rekreační plocha 1650

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

ČESKOLIPSKÁ 120 POŘADÍ DRUŽSTVA

ČESKOLIPSKÁ 120 POŘADÍ DRUŽSTVA POŘADÍ DRUŽSTVA Pořadí Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem 1 Česká Lípa 1 1424 727 14 2151 2 Tehovec 1449 698 19 2147 3 Louny 2 1422 721 26 2143 4 Vořežpruti 1406 734 8 2140 5 Nový Bor 1 1419 715 24 2134

Více

3.KLM B. TJ Kuželky Česká Lípa : SK Žižkov Praha (17,5:6,5)

3.KLM B. TJ Kuželky Česká Lípa : SK Žižkov Praha (17,5:6,5) 3.KLM B TJ Kuželky Česká Lípa - SK Žižkov Praha 7:1 3166-2979 (17,5:6,5)14.01. TJ Lokomotiva Trutnov - KK Hvězda Trnovany B 7:1 3242-3180 (16:8) 14.01. TJ Sparta Kutná Hora - Spartak Rokytnice nad Jizerou

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Uvedeny pouze zápasy družstva TJ Lovochemie Lovosice TJ Sokol Blíževedly - TJ Lovochemie Lovosice 1. kolo 20.09.2003 ČERNÝ Robert 269 120 10 389 0:1

Více

OBVODNÍ BÁŇS KÝ ÚŘAD

OBVODNÍ BÁŇS KÝ ÚŘAD OBVODNÍ BÁŇS KÝ ÚŘAD P R O Ú Z E M Í K R A J Ů M O R A V S K O S L E Z S K É H O A O L O M O U C K É H O Č.j. SBS 09153/2013/OBÚ-05/47 V Ostravě 26. 1. 2016 R O Z H O D N U T Í Obvodní báňský úřad pro

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Mladší žákyně. 7 závodnic

Mladší žákyně. 7 závodnic Mladší žáci 16 závodníků 1. Vít Filip KOBU Mladá Boleslav Podroužek Libor SK Kesl Ryu Slanař Jakub SK Kesl Ryu Broda David KK Amfora tým 1 tým 1. KK Písek kumite -30 kg 3 závodníci 1. Kostrhon Jan NED

Více

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./0044/2013/3 Č.j. :

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. července 2015 v 10:00 h V Praze 21. července 2015 Čj. 2258/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

28 V Skore. Skupina : A 6.březen Pořadí utkání ve skupině. Skupina : B 6.březen Pořadí utkání ve skupině 3 : 0 3 : 0 3 : : 1 6 1

28 V Skore. Skupina : A 6.březen Pořadí utkání ve skupině. Skupina : B 6.březen Pořadí utkání ve skupině 3 : 0 3 : 0 3 : : 1 6 1 Skupina : A 6.březen 2010 Plzeňský pohár Kategorie : 0 Oddíl 2 15 43 P w Skore B P 2 Klier Jakub TJ Union Plzeň 3 : 0 3 : 0 3 0 0 9 : 1 6 1 15 Kříž Michal Sokol Přeštice 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 0 3 : 6 4

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 44 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA MČR veteránů BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 09.05.2009 Začátek závodu 9:00

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Nové Hrady 6:2 2592-2458 25.11. TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Sokol Chotoviny 5:3 2497-2464 (6:6) 25.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Kunžak A 6:2 2498-2363 (8,5:3,5)

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Blatná C - TJ Fezko Strakonice 3:5 2444-2496 (5:7) 13.01. TJ Centropen Dačice G - TJ Nové Hrady B 7:1 2519-2318 (10:2) 13.01. TJ Centropen Dačice C - KK Český Krumlov B 2:6 2370-2548 (4:8) 13.01. TJ

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více