ÚDV-42/VvK-95 KALENDA Karel 32. ÚDV-44/VvK-95 CHALUPA Vlastislav 3169 (chybí listy) ÚDV-47/VvK-95 KOZÁNEK Petr 78. ÚDV-48/VvK-95 KUBEK Drahomír 77

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚDV-42/VvK-95 KALENDA Karel 32. ÚDV-44/VvK-95 CHALUPA Vlastislav 3169 (chybí listy) ÚDV-47/VvK-95 KOZÁNEK Petr 78. ÚDV-48/VvK-95 KUBEK Drahomír 77"

Transkript

1 Dokumentační spisy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu předané Ústavu pro studium totalitních režimů Číslo spisu Věc Rozmezí Počet listů ÚDV-256/1995 ÚDV-481/1995 Kořízek Miroslav- Obnova České obce sokolské (navrácení majetku Sokolům - podnět M. Kořízka) Lux Jiří - podnět ve věci navrácení majetku, útrapy a nesnáze z minulých let. (Majetek byl zabaven za revoluce v Rusku a v roce 1948 v Čechách - zemědělský statek Rychmburk) ÚDV-720/1995 Mazur Josef - oznámení o podání podnětu k trestnímu stíhání podle zák. č. 198/1993. (oblast školství) ÚDV-722/1995 Brož Jiří - podnět ve věci soudních sporů - následky těžkého zranění z r ÚDV-1307/1995 ÚDV-1/VvK-95 ÚDV-2/VvK-95 ÚDV-4/VvK-95 ÚDV-5/VvK-95 ÚDV-6/VvK-95 ÚDV-10/VvK-95 ÚDV-11/VvK-95 ÚDV-13/VvK-95 Ing. Punčochář Zdeněk - zjednání nápravy. (Otec žadatele Ladislav Punčochář, vězněný v koncentračních táborech, kde v roce 1945 zahynul, byl byl před válkou členem českých fašistických organizací, a z tohoto důvodu mu dle zákona nemohl být přiznán statut politického vězně.) Leskovjan Karel - žádost o rehabilitaci a odškodnění za otce Josefa Leskovjana, který zemřel ve vyšetřovací vazbě. (Šetření o příčině úmrtí J. Leskovjana.) Roubal Jan - žádá jménem negramotné Žofie Klusáčkové o rehabilitaci a odškodnění. (Úmrtí Jana Ryzce ve vězení) Labuschinová Lýdie ze SRN žádá o nové přešetření smrti jejího syna Ladislava Labuschina, zemřel r (Smrt při pokusu o přechod státní hranice, spolu s přítelkyní Heike Bischop.) Podání M. Šťastné o smrti jejího bratra ThDr. Josefa Koutného. (Neobjasněné úmrtí v roce 1951po propuštění z vazby) Picková Jaroslava - podnět k přešetření nezákonného jednání bývalého kpt. StB Kupce. (Podnět byl učiněn ve věci týrání otce pí. Pickové, p. Františka Jírovce. Šetřením bylo zjištěno, že p. Jírovce ve vyšetřovací vazbě týral kpt. Oldřich Cach.) Machek Václav - stížnost na postup orgánů bývalé StB. (Týrání ve vězení.) Bezák Ladislav - návrat z exilu, žádost o navrácení zabavených sportovních trofejí. Jurenčák Jiří - zdánlivá sebevražda v korekci na Borech. (Šetření bylo neúspěšné, věc byla odložena) 1995; přílohy ; přílohy ; 55 přílohy ; přílohy ; přílohy ; přílohy dokumenty 149 předchůdce ; ; 1998; přílohy ; přílohy ; přílohy

2 ÚDV-14/VvK-95 ÚDV-17/VvK-95 ÚDV-18/VvK-95 Janíček Vlastimil - zastřelen na Borech při pokusu o útěk. Čada Karel - po návratu ze 4 letého vězení spáchal sebevraždu. (Šetření nepotvrdilo výše uvedené údaje, ani zájem StB o výše jmenovaného) Vašek Jan narozen zemřel ve vězení (roku 1958)- neposkytnuto včasné lékařské ošetření. (Šetření zastaveno vzhledem k tomu, že lékař, který výše jmenovaného ve vězení ošetřoval, již nežije.) ÚDV-19/VvK-95 Kafka Josef - zemřel ve vězení (roku 1953), neposkytnutí lékařské pomoci. (Vzhledem k chybějící dokumentaci se neprokázaly zákonné znaky trestného činu.) ÚDV-22/VvK-95 ÚDV-25/VvK-95 ÚDV-29/VvK-95 ÚDV-31/VvK-95 Havel Jan narozen závady ve vyšetřování StB. (Závady byly zjištěny, jmenovaný byl rehabilitován s nárokem na odškodnění) Baruš Josef násilí příslušníků StB při výsleších obviněných. (Při vvšetřování bylo násilí prokázáno, jeden z příslušníků StB - dosud žijící - byl obviněn) Čejchan Vladislav - žádost o přešetření lustrace. (Žádosti nemohlo být vyhověno - spis byl skartován.) Prokeš Jaroslav - žádost o prošetření lustrace. (Doporučena žaloba na ochranu osobnosti.) ; přílohy ; přílohy ; 1999; přílohy ; Gn ; přílohy ; přílohy ÚDV-33/VvK-95 ÚDV-35/VvK-95 ÚDV-36/VvK-95 ÚDV-38/VvK-95 Ing. Sedmidubský Jiří,CSc. - prošetření lustračního osvědčení. (Spis výše jmenovaného zaslán Ústavnímu soudu v Brně) Bušinová Františka - stížnost na psychické a fyzické týrání - žádost o odškodnění. (Výše jmenovaná byla rehabilitována (zlatnictví - zabavení zásob po zrušení živnosti), týrání nebylo prokázáno.) Blecha Augustin - žádost o mimosoudní rehabilitaci, týrání vyšetřovaného orgány StB, doporučeno podání žádosti o rehabilitaci Roubíček Hanuš - žádost o přešetření lustračního osvědčení, kopie svazku StB z let ; přílohy

3 ÚDV-39/VvK-95 ÚDV-40/VvK-95 Doškář Petr a spol. - nezákonné vyšetřovací metody StB, šetření bylo zastaveno, protože vyšetřovatel StB Ladislav Kalina v roce 1983 zemřel. Vloženy kopie archiválií - soudní spis z r Sprock Ladislav PhDr. - žádost o přešetření lustračního osvědčení, korespondence, vložena kopie svazku StB z let ÚDV-41/VvK-95 ČERNÝ M. 18 ÚDV-42/VvK-95 KALENDA Karel 32 ÚDV-44/VvK-95 CHALUPA Vlastislav 3169 (chybí listy) ÚDV-47/VvK-95 KOZÁNEK Petr 78 ÚDV-48/VvK-95 KUBEK Drahomír 77 ÚDV-49/VvK-95 Dr. HANZAL 97 ÚDV-50/VvK-95 ERET Alexander 247 ÚDV-52/VvK-95 JELÍNEK Zdeněk 3 ÚDV-53/VvK-95 PLACÁK Bedřich 274 ÚDV-54/VvK-95 Spolek evangelických kazatelů 3700 (číslování je zmatečné) ÚDV-58/VvK-95 HOHL Josef 323 ÚDV-60/VvK-95 Zavlečení čsl. občané do SSSR 7349 (číslování nesouhlasí, spis je neuspořádaný) ÚDV-61/VvK-95 Jazzová sekce 1104

4 ÚDV-62/VvK-95 HRANÁČ Vladimír 70 ÚDV-63/VvK-95 Ing. CHVATÍK, Jan PATOČKA 12 ÚDV-65/VvK-95 ČUKA Petr 91 ÚDV-67/VvK-95 Jáchymovsko - trestanecké tábory, uranové tábory, útvar SNB Jestřáb (A. Chleboun, S. Šmikal, O.Hromádko a další), spis je vnitřně neuspořádaný zvl. jeho mladší část, obsahuje kopie archiválií a dokumenty z vyšetřování, vzpomínky vězněných, žádosti o studium a o kopie dokumentů, korespondence s Ing. Vlastimilem Staňkem. Spis není celý pročíslovaný, počet listů nesouhlasí. Do stany 800 chybí s Dále je číslování nespolehlivé, nebo jsou vložené neočíslované listy. ÚDV-68/VvK-95 KOTALÍKOVÁ Zdeňka 25 ÚDV-70/VvK-95 POHUNEK Alois 127 ÚDV-72/VvK-95 Akce Klín 312 ÚDV-73/VvK-95 ŠÍPEK Zdeněk 446 ÚDV-74/VvK-95 HNANÍČEK Rudolf 61 ÚDV-75/VvK-95 Dokumentace 2397 ÚDV-76/VvK-95 JORDAN Charles 2507 ÚDV-78/VvK-95 AB SOLON Herbert 120 ÚDV-79/VvK-95 LIPTÁK Ladislav 69 ÚDV-80/VvK-95 Činnost StB - pronikání do církevních struktur ÚDV-81/VvK-95 UMPRUM - pomoc při dohledávání 50 ÚDV-82/VvK-95 KOSTOHRYZ Josef 294 ÚDV-83/VvK-95 DOPITA E. 163 ÚDV-85/VvK-95 Činnost PO FMV 270 ÚDV-86/VvK-95 Využívání psychotroniky StB (přílohy) 808

5 ÚDV-87/VvK-95 Dr. RENČ Václav 47 ÚDV-88/VvK-95 LANGR Pavel 145 ÚDV-89/VvK-95 PIVOŇKA Bohdan 103 ÚDV-91/VvK-95 BARTÁK Ondřej 78 ÚDV-95/VvK-95 IV. Správa SNB - prošetření činnosti 897 ÚDV-96/VvK-95 Podnět KPV 75 ÚDV-97/VvK-95 Archiv ÚV KSČ 2374 ÚDV-101/VvK-95 TEJKAL Bedřich 244 ÚDV-102/VvK-95 UHL Petr 361 ÚDV-103/VvK-95 Správa StB Praha 2218 ÚDV-104/VvK-95 Činnost VKR v armádě 1349 ÚDV-105/VvK-95 ŠIMKOVÁ Blažena 25 ÚDV-106/VvK-95 Dezinformace StB ve sdělovacích prostředcích 1308 ÚDV-107/VvK-95 ŠVADLENKA Vladimír 25 ÚDV-108/VvK-95 CASTIELLOVÁ Olga 43 ÚDV-109/VvK-95 HEROLD Vratislav 165 ÚDV-110/VvK-95 ONDERKA V. 22 ÚDV-115/VvK-95 ČERMÁK Zdeněk 199 ÚDV-116/VvK-95 MARTINEC Jaroslav 3 ÚDV-117/VvK-95 VAJGL Lubomír 151 ÚDV-123/VvK-95 KŘIŽAN Jan 142 ÚDV-124/VvK-95 VODŇANSKÝ Jan 300 ÚDV-126/VvK-95 FALL Josef 13 ÚDV-127/VvK-95 Pasové oddělení Frýdek Místek 33 ÚDV-129/VvK-95 NECHANSKÝ Jaromír 569 ÚDV-130/VvK-95 MICHALÍČEK Matouš 69 ÚDV-132/VvK-95 MALÝ Ladislav 135 ÚDV-133/VvK-95 KINDL Rudolf 156

6 ÚDV-134/VvK-95 StB - studentské aktivity 1437 ÚDV-136/VvK-95 TASCHNER Eduard 41 ÚDV-137/VvK-95 FROLÍK Josef 670 ÚDV-138/VvK-95 MASARYK Jan 33 ÚDV-140/VvK-95 II. Správa StB - dokumentace 1414 ÚDV-141/VvK-95 Martin VADAS - Vysoká hra 308 ÚDV-142/VvK-95 LAUŠMAN Bohumil 1743 ÚDV-143/VvK-95 SZNAPKA Pavel 56 ÚDV-145/VvK-95 KELLNER Evžen 128 ÚDV-147/VvK-95 HORÁLEK Antonín 48 ÚDV-148/VvK-95 REICHMANN Bedřich 79 ÚDV-149/VvK-95 MAKARENKO 80 ÚDV-150/VvK-95 SETUNSKÝ Karel 91 ÚDV-151/VvK-95 JUSKIV Vladimír 52 ÚDV-152/VvK-95 PACHAJ - ŠTEFÁNEK 71 ÚDV-154/VvK-95 DOLEČEK Jan 59 ÚDV-156/VvK-95 PODLAS Lubomír 73 ÚDV-157/VvK-95 KOS Adolf 200 ÚDV-158/VvK-95 NASTUŇÁK Dimitrij 216 ÚDV-159/VvK-95 ŠETOVÁ Anna 21 ÚDV-160/VvK-95 KOLOŠA Alexandr 79 ÚDV-161/VvK-95 LOBL Mojmír 46 ÚDV-163/VvK-95 ZAJÍCOVÁ Natálie 154 ÚDV-164/VvK-95 SIDOR Mikuláš 30 ÚDV-165/VvK-95 DRVOTA Stanislav 96 ÚDV-166/VvK-95 GIEBLOVÁ Jarmila 39 ÚDV-167/VvK-95 BITTNER František 19 ÚDV-168/VvK-95 JOŠT Luděk 35 ÚDV-169/VvK-95 FRIEDL Josef 43 ÚDV-170/VvK-95 BLÁHA Vladimír 30 ÚDV-171/VvK-95 PIKA Heliodor 77

7 ÚDV-174/VvK-95 LYCZAWSKI Adolf 20 ÚDV-176/VvK-95 ZOBAČ Ivo 17 ÚDV-177/VvK-95 X. Správa SNB 3428 ÚDV-178/VvK-95 VACHALOVSKÝ Přemysl 163 ÚDV-180/VvK-95 POKORNÝ Václav 165 ÚDV-181/VvK-95 RAZNIČUK Vasil 116 ÚDV-182/VvK-95 Hokejisté 425 ÚDV-184/VvK-95 HUTÁK Jaroslav 127 ÚDV-185/VvK-95 BEDZÍR Jiří 98 ÚDV-186/VvK-95 ŠÍREK Karel 344 ÚDV-188/VvK-95 DOVARA Vilém 430 ÚDV-189/VvK-95 BOHÁČ Pavel 26 ÚDV-190/VvK-95 POLÁŠKOVÁ Dana 65 ÚDV-193/VvK-95 VODIČKA Oldřich 295 ÚDV-195/VvK-95 RÝZNAR Jan 19 ÚDV-196/VvK-95 ŠEDIVÝ František 853 ÚDV-197/VvK-95 VYKOPAL Jaroslav 65 ÚDV-199/VvK-95 PECHÁNEK Jiří 136 ÚDV-200/VvK-95 ZICHÁČEK Jan 26 ÚDV-201/VvK-95 Interbrigadisté 234 ÚDV-202/VvK-95 HAJNÝ Lothar 216 ÚDV-203/VvK-95 KVASNIČKA Vladislav 252 ÚDV-205/VvK-95 PEROUTKA Ferdinand 545 ÚDV-206/VvK-95 ŽIŽKA Karel 338 ÚDV-207/VvK-95 HROMÁDKA Josef 290 ÚDV-208/VvK-95 MRLÍK Karel 64 ÚDV-209/VvK-95 VLČEK Josef 35 ÚDV-210/VvK-95 Dotaz na neznámého muže 145 ÚDV-212/VvK-95 FORSTER František 190 ÚDV-214/VvK-95 Šetření pro KPV 51 ÚDV-215/VvK-95 NOSEK Oldřich 284

8 ÚDV-217/VvK-95 BOHÁČ František 43 ÚDV-218/VvK-95 MORAVEC Jaroslav 210 ÚDV-219/VvK-95 PEYREK Jiří 49 ÚDV-220/VvK-95 HOLUB Miroslav 145 ÚDV-221/VvK-95 POUSKA Milan 65 ÚDV-222/VvK-95 THINIUSOVÁ Alena 44 ÚDV-224/VvK-95 Stanovisko NS ČSSR, FMV 74 ÚDV-227/VvK-95 RADA Milan 210 ÚDV-229/VvK-95 FREILICH Ivan 567 ÚDV-230/VvK-95 SIXTA Bohumil 167 ÚDV-232/VvK-95 SLADKÝ Theodor 115 ÚDV-233/VvK-95 VAHALA Jiří 139 ÚDV-234/VvK-95 BERAN Ladislav 26 ÚDV-236/VvK-95 HAVEL Jan 32 ÚDV-237/VvK-95 DOHALSKÝ J. B. 35 ÚDV-240/VvK-95 KRAUSE Oskar 429 ÚDV-241/VvK-95 KUBÍČEK Ferdinand a spol. 51 ÚDV-242/VvK-95 KOMÁREK Karel 38 ÚDV-245/VvK-95 POPELÁK Leopold 530 ÚDV-247/VvK-95 PTP 485 ÚDV-249/VvK-95 KUCHAŘ Jaroslav 126 ÚDV-251/VvK-95 VOKÁČEK Jan 29 ÚDV-252/VvK-95 DORICA Ivan 43 ÚDV-253/VvK-95 NOVÝ R. 46 ÚDV-256/VvK-95 KRAUZOVÁ Eva 30 ÚDV-257/VvK-95 VINTR Josef 73 ÚDV-258/VvK-95 ČELIKOVSKÝ Jiří 5 ÚDV-260/VvK-95 BYSTROV Vladimír 106 ÚDV-261/VvK-95 VOLHEJN Stanislav 50 ÚDV-262/VvK-95 CVRK Karel, Černý Bohumil 256 ÚDV-264/VvK-95 FRANTÍK Miroslav 55 ÚDV-266/VvK-95 JEŽEK František 10 ÚDV-267/VvK-95 PLZÁKOVÁ Emma 275

9 ÚDV-268/VvK-95 STRÁNSKÝ Maxim 1279 ÚDV-269/VvK-95 MASOPUST Jaroslav 19 ÚDV-270/VvK-95 HROUDA Vladimír 58 ÚDV-272/VvK-95 ŠUBÍK Štefan 113 ÚDV-273/VvK-95 VÍTOSLAVSKÝ Radomír 7 ÚDV-274/VvK-95 BLAHNÍKOVÁ Marie 7 ÚDV-275/VvK-95 ŠTĚPÁN Josef 67 ÚDV-276/VvK-95 PRUDILOVÁ Milada 18 ÚDV-277/VvK-95 HUBNER Tomáš 279 ÚDV-279/VvK-95 ČERVENKA Julius 258 ÚDV-281/VvK-95 NOVOTNÝ Josef 41 ÚDV-283/VvK-95 PEKÁREK Vlastimil 6 ÚDV-284/VvK-95 KOUKAL Lubomír 72 ÚDV-286/VvK-95 JAROŠOVÁ Vlasta 103 ÚDV-288/VvK-95 STUDNIČNÁ Jitka - Fond republiky 163 ÚDV-289/VvK-95 Agenda sovětských poradců 3943 ÚDV-292/VvK-95 Vymazání jmen z registru svazků 1233 ÚDV-294/VvK-95 KROUTIL Milan 220 ÚDV-295/VvK-95 MARŠÍČEK Zdeněk 141 ÚDV-296/VvK-95 Seznam zastřelených 576 ÚDV-297/VvK-95 ŘEHÁK Milan 208 ÚDV-298/VvK-95 SOCHOR Zdeněk 14 ÚDV-300/VvK-95 JEŽEK Jiří 44 ÚDV-302/VvK-95 BANÍK Julius 110 ÚDV-304/VvK-95 KOPŘIVA Vladimír 51 ÚDV-308/VvK-95 SMEJKAL Vojtěch 30 ÚDV-309/VvK-95 TESAŘOVÁ Zdislava 4 ÚDV-310/VvK-95 PLESL Jan 207 ÚDV-312/VvK-95 ŠKUPINA Vladimír 15 ÚDV-313/VvK-95 RAISOVÁ J. 90 ÚDV-314/VvK-95 HORNYŠ Kamil 24 ÚDV-318/VvK-95 Dr. STUDENÝ 65

10 ÚDV-319/VvK-95 ŠMATLAVA Rudolf 92 ÚDV-320/VvK-95 URBÁNKOVÁ Jana 12 ÚDV-321/VvK-95 KLAZAR Milan 89 ÚDV-322/VvK-95 RAPŠACH - deportace 65 ÚDV-324/VvK-95 SMRČEK Jiří 42 ÚDV-325/VvK-95 THUN von Hohenstein 70 ÚDV-326/VvK-95 MOHELSKÝ Jiří 44 ÚDV-327/VvK-95 Svobodná Evropa 2020 ÚDV-328/VvK-95 KOZÁK František 21 ÚDV-329/VvK-95 STOUPA Jaroslav 286 ÚDV-331/VvK-95 VRDLOVCOVÁ Jana 184 ÚDV-332/VvK-95 HOLDA Jiří 382 ÚDV-334/VvK-95 FRIML Antonín 8 ÚDV-335/VvK-95 KOUTNÝ Jakub 51 ÚDV-336/VvK-95 RAMEŠ Jan 16 ÚDV-337/VvK-95 HÁZA Jaroslav 9 ÚDV-339/VvK-95 INNEMAN Boh. 36 ÚDV-340/VvK-95 MAŠÍNOVÁ Zdeňka 296 ÚDV-342/VvK-95 DVOŘÁK Tomáš, VÉVODA Rudolf 6215 ÚDV-343/VvK-95 ZASPAL Václav 28 ÚDV-344/VvK-95 HANUŠ Petr 215 ÚDV-345/VvK-95 KRAMÁŘ Zdeněk 227 ÚDV-346/VvK-95 PROCHÁZKOVÁ Aloisie 92 ÚDV-347/VvK-95 BROŽ František 59 ÚDV-349/VvK-95 PAPOUŠEK Dušan 249 ÚDV-351/VvK-95 HELMICH V. 202 ÚDV-352/VvK-95 FILIP Milan 58 ÚDV-353/VvK-95 Vyznamenání 456 ÚDV-354/VvK-95 HLAVANDA M. 78

11 ÚDV-355/VvK-95 VALÁŠEK Jar. 18 ÚDV-356/VvK-95 KOBYLKA Otakar 194 ÚDV-357/VvK-95 LOUWERS A. 50 ÚDV-358/VvK-95 KOLOMBO Bohumil 17 ÚDV-359/VvK-95 HOŘEJŠ Václav 26 ÚDV-360/VvK-95 Podnět KPV 94 ÚDV-361/VvK-95 MACEK Tomáš 95 ÚDV-362/VvK-95 ŘEŽÁBEK J. 222 ÚDV-364/VvK-95 KREMLIČKA Vít 32 ÚDV-365/VvK-95 Únos dětí POLANSKÝCH 49 ÚDV-367/VvK-95 MOJŽÍŠ Stanislav 51 ÚDV-369/VvK-95 HOVORKA Josef 16 ÚDV-370/VvK-95 VANĚK Milan 682 ÚDV-371/VvK-95 KUDRNOVSKÁ Olga 226 ÚDV-372/VvK-95 MOUCA Zdeněk 116 ÚDV-373/VvK-95 MŽIK Adolf 31 ÚDV-374/VvK-95 RITTER Wolfgang 291 ÚDV-376/VvK-95 SVATUŠKA František 363 ÚDV-378/VvK-95 BARSCHEL Uwe 94 ÚDV-379/VvK-95 SPOLHOST - zneužívání hostinských a ubyt 735 zařízení ÚDV-380/VvK-95 Životní prostředí 1499 ÚDV-381/VvK-95 HERMANSDORFER Alois 492 ÚDV-382/VvK-95 PEŘINKA Jaroslav 53 ÚDV-383/VvK-95 StB a mezinárodní terorismus - šetření dle trestního řádu, svazek obsahuje žádosti o archiválie, lustrace, zprávy o průběhu šetření, záznamy o studiu, kopie archiválií z let ÚDV-385/VvK-95 Československá pomoc národně osvobozeneckým hnutím dokumentace - svazek obsahuje kopie archiválií z r a 1988 a dokumentuje vyhledávání archiválií ÚDV-387/VvK-95 PRAJZLER Jan 37 ÚDV-389/VvK-95 KORDOVÁ Libuše 40 ÚDV-391/VvK-95 Stížnost na funkcionáře StB Plzeň 27 ÚDV-394/VvK-95 ERNEE Michal 32 ÚDV-398/VvK-95 MEC Jaroslav 288

12 ÚDV-399/VvK-95 Poslanec WAGNER 479 ÚDV-400/VvK-95 JAKUBEC Josef 271 ÚDV-401/VvK-95 NEZVEDAY Anton 78 ÚDV-402/VvK-95 KAŠE Karel 71 ÚDV-403/VvK-95 kpt. SůVA, HRON Josef 3 ÚDV-405/VvK-95 Nelegální vývoz deviz 67 ÚDV-408/VvK-95 BRAHOVNÁ - ŠTROSOVÁ 43 ÚDV-409/VvK-95 Činné zálohy 2004 ÚDV-413/VvK-95 RYS Vladimír 104 ÚDV-414/VvK-95 AUREOVÁ Marie 24 ÚDV-415/VvK-95 MATĚJKA Miloslav 65 ÚDV-416/VvK-95 MRÁZ Karel 23 ÚDV-417/VvK-95 ČERNÝ Ondřej - stížnost na psychiatra HAMZU 60 ÚDV-418/VvK-95 Hranice 760 ÚDV-420/VvK-95 Dr. CHYTIL R.J. 52 ÚDV-421/VvK-95 HUSS Jaroslav, GEBAUEROVI 145 ÚDV-422/VvK-95 Dr. VACH Milan 174 ÚDV-424/VvK-95 gen. KLECANDA Vladimír 128 ÚDV-425/VvK-95 Akce JIRÁSEK 29 ÚDV-427/VvK-95 KOHOUT Milan 31 ÚDV-429/VvK-95 HŘEBLO Vladimír 80 ÚDV-430/VvK-95 Odcizení vzácného rukopisu 47 ÚDV-432/VvK-95 Ing. BREZNEN Ivan 70 ÚDV-434/VvK-95 Činnost StB - prošetření 8 ÚDV-435/VvK-95 DOKONAL Ladislav 166 ÚDV-437/VvK-95 ŠVIHLOVI Anna a Václav 43 ÚDV-438/VvK-95 HOLÍK František, SVOBODOVÁ Růžena 87 ÚDV-439/VvK-95 Vojenské báňské oddíly 59 ÚDV-440/VvK-95 Filmové studio Barandov 879 ÚDV-442/VvK-95 FADRNÝ Josef 100 ÚDV-444/VvK-95 STORY M. Josef 78 ÚDV-445/VvK-95 Opatření proti církvím amerického původu 206 ÚDV-446/VvK-95 CETKOVSKÁ Zdena 41

13 ÚDV-447/VvK-95 SCHELLINGER Jiří 41 ÚDV-1/VvK-96 NOVOTNÝ Jaromír 267 ÚDV-2/VvK-96 DROZD František 14 ÚDV-3/VvK-96 CHVATAL Miloš 12 ÚDV-4/VvK-96 BERÁNEK Ludvík - přešetření úmrtí 234 ÚDV-5/VvK-96 JUDr. URBÁNEK Jan 11 ÚDV-7/VvK-96 ŘIČAŘ František 214 ÚDV-10/VvK-96 VAŠEK Ivan 128 ÚDV-16/VvK-96 POŽÁR Vladimír 164 ÚDV-17/VvK-96 Mezinárodní organizace novinářů (MON) - prověřování z trestné činnosti, spis obsahuje zprávy o stavu vyšetřování, hlavní svazky byly zaslány ÚDV Brno (čj. ÚDV-18/VtB-2002) ÚDV-19/VvK-96 Mezinárodní odborová federace - prověřování činnosti - svazek v závěrečné zprávě hodnocen jako dokumentační, nevhodný k publikační činnosti ÚDV-20/VvK-96 Vězeňská zařízení na území Československa 2650 ÚDV-21/VvK-96 Neoprávněné získávání majetku členy KSČ 189 ÚDV-22/VvK-96 IPRA 1502 ÚDV-23/VvK-96 ČEJKA Čestmír 156 ÚDV-25/VvK-96 ELŠÍKOVÁ Monika 114 ÚDV-27/VvK-96 KNOTEK Václav 80 ÚDV-29/VvK-96 Nezákonné jednání příslušníků StB 455 ÚDV-30/VvK-96 AULICKÁ Marie 284 ÚDV-31/VvK-96 KRÁLOVÁ Ludmila 204 ÚDV-32/VvK-96 PRESTON Russell a Svatava 199 ÚDV-34/VvK-96 Američtí váleční zajatci 5050 ÚDV-36/VvK-96 Směrnice ÚV KSČ 3007 ÚDV-37/VvK-96 SOUKUP Václav 86 ÚDV-42/VvK-96 SEKANINA Vítězslav - nezvěstný od r ÚDV-44/VvK-96 Zvláštní finanční prostředky 917 ÚDV-1/StK-96 SMOLÍK Jiří 23 ÚDV-2/StK-96 LINHART Karel 16

14 ÚDV-3/StK-96 TUROVSKÁ Pavlína 18 ÚDV-4/StK-96 DOLEŽAL Ota 58 ÚDV-5/StK-96 HELLER Ota 39 ÚDV-6/StK-96 MUDr. PROCHÁZKA Jiří 28 ÚDV-8/StK-96 STROLENÝ Karel 23 ÚDV-9/StK-96 TRUNÍČEK Vilém 99 ÚDV-10/StK-96 MUDr. STOŽICKÝ František 16 ÚDV-11/StK-96 BOŽKOVÁ Alena 25 ÚDV-13/StK-96 MUDr. SOUKUP Karel 73 ÚDV-14/StK-96 ČELIKOVSKÝ Jiří 68 ÚDV-15/StK-96 ŘEZNÍČEK Josef, CHALUPA Václav 117 ÚDV-16/StK-96 JUDr. KRÁL Antonín 156 ÚDV-18/StK-96 Ing. HES Jaroslav 23 ÚDV-19/StK-96 Mgr. HLINKA Oldřich 68 ÚDV-20/StK-96 Ing. HOTÁREK Stanislav 43 ÚDV-21/StK-96 KABÁTEK Josef 83 ÚDV-22/StK-96 SMEJKAL Pavel 113 ÚDV-23/StK-96 LANGPAULOVÁ Alexandra 52 ÚDV-1/VvK-97 Prošetření činnosti Čestmíra AMORTA 938 ÚDV-4/VvK-97 JUDr. POKORNÝ Karel, VIRKNER Alois 22 ÚDV-7/VvK-97 SYSEL Vladislav 105 ÚDV-9/VvK-97 Činnost V. S SNB a jejích předchůdců 2570 ÚDV-10/VvK-97 Zásahy bezpečnosti v lednu ÚDV-11/VvK-97 Správa StB Praha 8770 ÚDV-12/VvK-97 TRAXLER Arnošt 668 ÚDV/-13/VvK-97 S StB Hr. Králové - prošetření činnosti 2498

15 ÚDV-14/VvK-97 S StB Brno - prošetření činnosti 4067 ÚDV-15/VvK-97 S StB Čes. Budějovice - prošetření činnosti 3993 ÚDV-17/VvK-97 VRBA Vlastimil 95 ÚDV-18/VvK-97 Správa StB Plzeň 1945 ÚDV-19/VvK-97 S StB Ústí n/lab. - šetření 4980 ÚDV-20/VvK-97 S StB Ostrava - šetření 3987 ÚDV-21/VvK-97 V. StB - sektory I. - III. prošetření činnosti 2790 ÚDV-22/VvK-97 HEJMOVSKÝ Vladimír 219 ÚDV-26/VvK-97 MIZERA Karel - úmrtí 67 ÚDV-28/VvK-97 PAŠTIKOVÁ Hana 33 ÚDV-30/VvK-97 KOHOUT 46 ÚDV-31/VvK-97 UHL Felix 230 ÚDV-32/VvK-97 MUCHA Jiří 300 ÚDV-33/VvK-97 ČERMÁK Zdeněk 59 ÚDV-34/VvK-97 Nomenklatura MV, MNB, FMV ( ) 177 ÚDV-36/VvK-97 ČAPÁK M. - zastřelení 185 ÚDV-38/VvK-97 Akce PREVENCE 923 ÚDV-39/VvK-97 JUDr. EČER - úmrtí 346 ÚDV-42/VvK-97 Zásahy OZU při MBO 399 ÚDV-1/StK-97 Ing. KLEMENT Lubomír 81 ÚDV-4/StK-97 Akce ÚDV-1/VvK-98 RICHTER Miroslav 154 ÚDV-2/VvK-98 Odbojová skupina Turnovsku 59 ÚDV-7/VvK-98 Mimořádná bezpečnostní opatření 107 ÚDV-11/VvK-98 Únos J. HAVLÍKA z Berlína 133

16 ÚDV-13/VvK-98 ŠARKOZI Rudolf 63 ÚDV-15/VvK-98 Perzekuce představitelů II. Odboje 320 ÚDV-16/VvK-98 MARKOVÁ M. - agenturní činnost 114 ÚDV-18/VvK-98 Podpora StB teroristům v Itálii - dokumentace Svazek obsahuje žádosti o lustrace, záznamy o studiu, zprávy, korespondenci a kopie archiválií z ÚDV-20/VvK-98 LIEBERMANN H. - úmrtí 68 ÚDV-22/VvK-98 REJCHRT Miloš 214 ÚDV-23/VvK-98 Tajný spolupracovník StB - agentur.spolupráce 108 ÚDV-24/VvK-98 ŠIMČÍK František 78 ÚDV-26/VvK-98 Provokace StB proti V. HORÁKOVI 200 ÚDV-32/VvK-98 GAJDA V. 105 ÚDV-1/StK-98 VESELÝ Bohuslav 20 ÚDV-2/StK-98 LOUKOTA Živan 102 ÚDV-916/1999 KŘINECKÝ Jan - žádost o informaci 4 ÚDV-2/VvK-99 Okolnosti upálení Jana PALACHA 245 ÚDV-4/VvK-99 Fond I MV 1604 ÚDV-5/VvK-99 Násilná smrt Dr. ZILYNSKÉHO 9 ÚDV-7/VvK-99 MÍČEK Bohumil 23 ÚDV-8/VvK-99 Prošetření násilné smrti konzula RÁCE 145 ÚDV-11/VvK-99 FORMAN Bohuslav 54 ÚDV-15/VvK-99 ZÁPAŘKA Stanislav 50 ÚDV-16/VvK-99 PETERKA Jan 32 ÚDV-621/2000 Agent Chroust 44 ÚDV-643/2000 gen. Karel RUSOV 5420 ÚDV-644/2000 Výstava operativní techniky 4000 ÚDV-2/VvP-2000 Likvidace nepokojů 1304 ÚDV-3/VvP-2000 Zpravodajská činnost ve prospěch západních 485 služeb ÚDV-5/VvP-2000 Proniká StB na VŠ 3156 ÚDV-8/VvP-2000 Krajské správy SNB 1836

17 ÚDV-16/VvP- TOMÁNEK Karel - organizovaný útěk do zahraničí ÚDV-31/2001 Publikační téma Ataman 731 ÚDV-161/2001 MACHU Josef, MACHU Fr., MANA, MATÚŠ, 39 CHOC ÚDV-401/2001 Zrušení stupně utajení 6 ÚDV-612/2001 BARÁK Rudolf 1422 ÚDV-738/2001 HEREC Jan 3 ÚDV-776/2001 Ing. PAZDERA Marek 4 ÚDV-3/VvP-2001 HORÁK Jaromír 332 ÚDV-49/VvP Lidice - dokumentace 1098 ÚDV-51/VvP ÚDV-59/VvP ÚDV-62/VvP Postup StB proti občanům ukrajin. a něm. 743 národnosti Škody na zdraví - okupace Němečtí retribuční vězni ve službách I.Správy MV 1424 ÚDV-76/VvP- Lidové milice ÚDV-82/VvP- Rada svobodného Československa ÚDV-94/VvP- Postup StB vůči občanům jugoslávské národnosti ÚDV-57/2002 WEGER Tobias 7 ÚDV-59/2002 SOUČEK Ludvík 3 ÚDV-110/2002 Výcvik teroristů - poskytnutí podkladů MV pro odpověď na petici Konfederace politických vězňů ĆR. Zpracována zpráva na základě svazků ÚDV- 268/VvK-95 Havárie Boingu u Lockerbie, ÚDV-383/VvK-95 Čs mocenský aparát a mezinárodní terorismus, ÚDV-17/VvK-96 Zneužívání MON StB, ÚDV-18/Vvk-98 Podpora StB teroristům v Itálii. Přiložen článek V. Tomka Co se skrývalo pod názvem "Akce Manuel"? ÚDV-112/2002 Žádost o inrormaci k filmu ČT 4 ÚDV-120/2002 Dopis senátora MALÁTA k Mašínům 9 ÚDV-280/2002 Únosy prováděné StB 877 ÚDV-473/2002 Pravoslavná církev 306 ÚDV-651/2002 Služba zvláštního určení 10 ÚDV-696/2002 Úprava důchodů 123 ÚDV-744/2002 BURDA Pavel 6 ÚDV-82/2003 TROJNA Miroslav 20 ÚDV-87/2003 Politické popravy (spis neukončený) 78 ÚDV-100/2003 Preventivní činnost StB 136

18 ÚDV-186/2003 Gen. SEDlÁČEK - paměti 111 ÚDV-294/2003 Kongregace Nejsv.Vykupitele - žádost o informaci 6 ÚDV-299/2003 Ing. SUĎA - žádost o nahlédnutí do agent.svazku 3 ÚDV-324/2003 Případy údajné špionáže vyšetřované StB v letech ÚDV-389/2003 LICHÝ Josef, PRAŽÁKOVÁ Vlasta 3 ÚDV-622/2003 Spolupráce výzvědných služeb 42 ÚDV-761/2003 JENČO Michal - žádost o poskytnutí informací 4 ÚDV-49/2004 PLOJHAR Josef - žádost o informaci 10 ÚDV-122/2004 Pedagog.fakulta Plzeň - odborný seminář 12 ÚDV-151/2004 ČURDA Karel - pojmenování ulice 14 ÚDV-217/2004 Filmový exil 7 ÚDV-325/2004 TICHÝ Bohuslav 9 ÚDV-368/2004 SUTTÝ Alois - žádost 67 ÚDV-381/2004 Informace - výstava 39 ÚDV-389/2004 Cestovní zpráva z lodi Gruzia 85 ÚDV-435/2004 Rok 1968 a normalizace v čsl. uran. průmyslu 62 ÚDV-560/2004 V. JIŘÍK - žádost o spolupráci 17 ÚDV-707/2004 Korespondence k SI 11 - publikace 30 ÚDV-734/2004 Hugo SONNENSCHEIN-SONKA 11 ÚDV-125/2004 Skauti a skauting (spis neukončený) 1523 ÚDV-5/2005 LOJKÁSEK Bohuslav - žádost 15 ÚDV-29/2005 B.S.tu Německo, M. BIRTHLER (spis 81 neukončený) ÚDV-53/2005 Pátrání po osudech amerických vojáků 26 ÚDV-218/2005 LIŠKA Jiří 171 ÚDV-247/2005 Sdělení k vernisáži 5 ÚDV-254/2005 Žádost ohledně soudců - členů KSČ 7 ÚDV-259/2005 Československo ÚDV-272/2005 Postavení žen v 50. Letech 31 ÚDV-281/2005 Vojenské zpravodajství - odborná přednáška ÚDV-311/2005 Dokumenty ÚV KSČ 6 ÚDV-337/2005 PRÍŠŤ Josef 102 ÚDV-351/2005 Lustrační osvědčení duchovních 7 ÚDV-366/2005 Tématická dokumentace 596

19 ÚDV-377/2005 Odbojová skupina Černý lev 1027 ÚDV-384/2005 Dotaz ke kauze Čihošť 13 ÚDV-385/2005 Informace k divadlům 70. a 80. léta 6 ÚDV-394/2005 Váleční zajatci 14 ÚDV-413/2005 KRÁL Petr - dotaz 5 ÚDV-420/2005 DOLEJŠ Jiří 7 ÚDV-422/2005 Inovace webových stránek 9 ÚDV-427/2005 UHDEOVÁ Jana - žádost o kopii rozsudku 5 ÚDV-520/2005 KLEINEROVÁ Antonie 146 ÚDV-523/2005 KRAJINA Josef - vězňové 9 ÚDV-566/2005 Zahraniční korespondence 200 ÚDV-579/2005 SLÁDEČKOVÁ Věra - dotaz 5 ÚDV-619/2005 Akce ISOLACE 21 ÚDV-633/2005 Žádost o uspořádání přednášek, Muzeum 5 Vys.Mýto ÚDV-634/2005 Amnesty International 63 ÚDV-762/2005 KS SNB Ostrava 189 ÚDV-766/2005 FEDUŠ Marian - PTP 5 ÚDV-780/2005 Žádost o jednání na ŘSCPP 16 ÚDV-794/2005 KOBLIC Mirek - žádost 4 ÚDV-822/2005 Bavorská zemská výstava (spis neukončený) 71 ÚDV-1/2006 Tábor VALKA z pohledu StB 96 ÚDV-129/2006 Retribuční popravení 105 ÚDV-327/2006 VACEK František - popravený (spis neukončený) 14 ÚDV-330/2006 Projekce významných představitelů ČSR v tisku 37 ÚDV-466/2006 Mezinárodní festival dokumentárního filmu 24 ÚDV-521/2006 Ústav dějin KSČ 85 ÚDV-522/2006 JAKEŠ Václav - nezvěstný 21 ÚDV-658/2006 Statistika StB 5 ÚDV-703/2006 Seznam členů a funkcionářů ÚV KSČ 55 ÚDV-737/2006 Mgr. PULEC - vyjádření k rukopisu 6 ÚDV-848/2006 DVOŘÁK Jaroslav - popravený (spis neukončený) 4 ÚDV-850/2006 Bezpečnostní prověrky 100 ÚDV-862/2006 Železná opona 15

20 ÚDV-169/2007 Akce Krkonoše - cvičení čs. armády v prosinci příprava vojenského zásahu do Polska. Z materiálů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. (předáno čj. ABS 1311/2009 FMV, přírůstek centr. spisovny ABS č. 7/2009) kopie dokumentu z r ÚDV-253/2007 GREGOŠOVÁ Jana 26 ÚDV-255/2007 VALENTA Vladislav (spis neukončený) 14 ÚDV-283/2007 VRCHOVSKÁ Jitka (spis neukončený) 24 ÚDV-383/2007 Úprava právních vztahů k emigrantům 61 51

Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti

Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti struktury moci Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti Petr Blažek, Milan Bárta, Jan Kalous, Libor Svoboda, Pavel Žáček Archiv bezpečnostních složek spravuje vedle jiných archivních dokumentů také personální

Více

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Kolektiv autorů 2009 Obsah : Úvod - str. 3 I. Závěr 2. světové války, partyzáni, Ploština

Více

Typologie historických vězeňských zařízení

Typologie historických vězeňských zařízení Časopis pro historickou penologii Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR 1/2005 Typologie historických vězeňských zařízení Vznik a vývoj českého vězeňství úzce souvisí se vznikem

Více

Křest knihy o Občanském fóru

Křest knihy o Občanském fóru Křest knihy o Občanském fóru V předvečer 20. výročí vzniku Občanského fóra se na stejném místě v Činoherním klubu v Praze konal křest knihy Občanské fórum, den první. Vznik Občanského fóra v dokumentech

Více

SECURITAS IMPERII 11

SECURITAS IMPERII 11 SECURITAS IMPERII 11 Oprava Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se tímto omlouvá p. Jaroslavu Melkusovi, který byl v publikaci ÚDV Československá justice v letech 1948 1953 v dokumentech,

Více

signatura President TGM osobní věci a neprotokolované spisy k č. T 12/24

signatura President TGM osobní věci a neprotokolované spisy k č. T 12/24 ----------- Neprotokolované dokumenty 1913 1 T 293/21 Politické porady u presidenta 1921 1 T 355/21 Pan president i osobní, daně, majetkové, vládní apod. 1921-1923 1 T 454/21 Capri dopisy dr. Kučery a

Více

Public relations pro Státní bezpečnost

Public relations pro Státní bezpečnost ČLÁNKY A STUDIE 191 Public relations pro Státní bezpečnost Bezpečnostní propaganda v letech 1968 1971 Petr Cajthaml Komunistické ministerstvo vnitra a jím řízená Státní bezpečnost byly represivním aparátem,

Více

svazek č. 1 Vojenská pietní místa Prahy 7 vydáni první, z roku 2008 SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA, O. S.

svazek č. 1 Vojenská pietní místa Prahy 7 vydáni první, z roku 2008 SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA, O. S. svazek č. 1 Vojenská pietní místa Prahy 7 vydáni první, z roku 2008 SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA, O. S. 2 Poděkování Od samého počátku mapování vojenských pietních míst se tento projekt těšil podpoře

Více

Případ Zdeněk Boček a spol.

Případ Zdeněk Boček a spol. třetí odboj Případ Zdeněk Boček a spol. Studenti práv Univerzity Karlovy proti totalitě Jaroslav Rokoský Posluchači Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se nesmířili s komunistickým pučem v únoru

Více

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor: Dějepis Anglický jazyk POLITICKÉ PROCESY

Více

Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB

Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB 1 C O J E T O S T Á T N Í B E Z P E Č N O S T? Státní bezpečnost (StB) tajná politická policie jako preferovaná součást Sboru národní bezpečnosti (SNB) v resortu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Amnesty International a Československo

Amnesty International a Československo Amnesty International a Československo Prokop Tomek Vznik Amnesty International vznikla v květnu 1961 ve Velké Británii původně jako jednorázová kampaň Amnesty 61. Hlavní organizátor britský právník Peter

Více

Tato studie vznikla v rámci zpracovávání grantu GA ČR 409/09/1742 (Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946-1986)

Tato studie vznikla v rámci zpracovávání grantu GA ČR 409/09/1742 (Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946-1986) Zemřelí ve výkonu trestu v příbramské oblasti těžby uranové rudy (1951-1961) Tato studie vznikla v rámci zpracovávání grantu GA ČR 409/09/1742 (Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové

Více

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek Národní archiv Seznam archivních pomůcek Řazeno abecedně dle názvu pomůcky Archivní fondy a sbírky předkládané ve studovně Praha-Chodovec 7. října 2013 Stránka 1 z 92 1055 Abecední seznam inspekčních zpráv

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků 2001

zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků 2001 zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků červenec 2001 e-mail:kan@ms.pragonet.cz webové stránky: http://www.kan.cz finanční příspěvky složenkou (typu A) na konto vedené u IPB

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Ve službách sovětských poradců

Ve službách sovětských poradců struktury moci Ve službách sovětských poradců Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně JAN KALOUS Od října 1949 v československých bezpečnostních strukturách oficiálně působili sovětští poradci.

Více

VZ N I K K N I H OV N Y Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst

Více

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9 Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2011 Obsah 1) Úvod s. 3 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4 3) Personální záleţitosti s. 5 4) Odborná archivní činnost s. 9 I.) Přebírání

Více

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ ANTOŠ Miloš 1939 tajemník MěstV, Čs. socialistické akademie, Brno

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

KRONIKA MĚSTA SEMIL ROK

KRONIKA MĚSTA SEMIL ROK KRONIKA MĚSTA SEMIL ROK 2012 2 OBSAH Kronikářka se představuje...7 Malý subjektivní výběr z událostí ve světě, republice a kraji...8 Svět...8 Česká republika...8 Liberecký kraj...10 Město a jeho správa...11

Více

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Hlavní správa Státní bezpečnosti a její nejdůležitější operativní součást 1 Správa kontrarozvědky

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 SBORNÍK ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 9/2011 Redakční rada: PhDr. Zlatuše Kukánová, předsedkyně Mgr. Daniel Běloušek, tajemník Členové: PhDr. Zdeňka Kokošková,

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

Případ N-44. Radek Kučera

Případ N-44. Radek Kučera BIOGRAFIE 199 Případ N-44 u Radek Kučera Když měl v roce 1975 v našich kinech premiéru špionážní film režiséra Dušana Kleina Případ mrtvého muže, patrně málokdo z tehdejších diváků tušil, že hlavní aktér

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více