ÚDV-42/VvK-95 KALENDA Karel 32. ÚDV-44/VvK-95 CHALUPA Vlastislav 3169 (chybí listy) ÚDV-47/VvK-95 KOZÁNEK Petr 78. ÚDV-48/VvK-95 KUBEK Drahomír 77

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚDV-42/VvK-95 KALENDA Karel 32. ÚDV-44/VvK-95 CHALUPA Vlastislav 3169 (chybí listy) ÚDV-47/VvK-95 KOZÁNEK Petr 78. ÚDV-48/VvK-95 KUBEK Drahomír 77"

Transkript

1 Dokumentační spisy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu předané Ústavu pro studium totalitních režimů Číslo spisu Věc Rozmezí Počet listů ÚDV-256/1995 ÚDV-481/1995 Kořízek Miroslav- Obnova České obce sokolské (navrácení majetku Sokolům - podnět M. Kořízka) Lux Jiří - podnět ve věci navrácení majetku, útrapy a nesnáze z minulých let. (Majetek byl zabaven za revoluce v Rusku a v roce 1948 v Čechách - zemědělský statek Rychmburk) ÚDV-720/1995 Mazur Josef - oznámení o podání podnětu k trestnímu stíhání podle zák. č. 198/1993. (oblast školství) ÚDV-722/1995 Brož Jiří - podnět ve věci soudních sporů - následky těžkého zranění z r ÚDV-1307/1995 ÚDV-1/VvK-95 ÚDV-2/VvK-95 ÚDV-4/VvK-95 ÚDV-5/VvK-95 ÚDV-6/VvK-95 ÚDV-10/VvK-95 ÚDV-11/VvK-95 ÚDV-13/VvK-95 Ing. Punčochář Zdeněk - zjednání nápravy. (Otec žadatele Ladislav Punčochář, vězněný v koncentračních táborech, kde v roce 1945 zahynul, byl byl před válkou členem českých fašistických organizací, a z tohoto důvodu mu dle zákona nemohl být přiznán statut politického vězně.) Leskovjan Karel - žádost o rehabilitaci a odškodnění za otce Josefa Leskovjana, který zemřel ve vyšetřovací vazbě. (Šetření o příčině úmrtí J. Leskovjana.) Roubal Jan - žádá jménem negramotné Žofie Klusáčkové o rehabilitaci a odškodnění. (Úmrtí Jana Ryzce ve vězení) Labuschinová Lýdie ze SRN žádá o nové přešetření smrti jejího syna Ladislava Labuschina, zemřel r (Smrt při pokusu o přechod státní hranice, spolu s přítelkyní Heike Bischop.) Podání M. Šťastné o smrti jejího bratra ThDr. Josefa Koutného. (Neobjasněné úmrtí v roce 1951po propuštění z vazby) Picková Jaroslava - podnět k přešetření nezákonného jednání bývalého kpt. StB Kupce. (Podnět byl učiněn ve věci týrání otce pí. Pickové, p. Františka Jírovce. Šetřením bylo zjištěno, že p. Jírovce ve vyšetřovací vazbě týral kpt. Oldřich Cach.) Machek Václav - stížnost na postup orgánů bývalé StB. (Týrání ve vězení.) Bezák Ladislav - návrat z exilu, žádost o navrácení zabavených sportovních trofejí. Jurenčák Jiří - zdánlivá sebevražda v korekci na Borech. (Šetření bylo neúspěšné, věc byla odložena) 1995; přílohy ; přílohy ; 55 přílohy ; přílohy ; přílohy ; přílohy dokumenty 149 předchůdce ; ; 1998; přílohy ; přílohy ; přílohy

2 ÚDV-14/VvK-95 ÚDV-17/VvK-95 ÚDV-18/VvK-95 Janíček Vlastimil - zastřelen na Borech při pokusu o útěk. Čada Karel - po návratu ze 4 letého vězení spáchal sebevraždu. (Šetření nepotvrdilo výše uvedené údaje, ani zájem StB o výše jmenovaného) Vašek Jan narozen zemřel ve vězení (roku 1958)- neposkytnuto včasné lékařské ošetření. (Šetření zastaveno vzhledem k tomu, že lékař, který výše jmenovaného ve vězení ošetřoval, již nežije.) ÚDV-19/VvK-95 Kafka Josef - zemřel ve vězení (roku 1953), neposkytnutí lékařské pomoci. (Vzhledem k chybějící dokumentaci se neprokázaly zákonné znaky trestného činu.) ÚDV-22/VvK-95 ÚDV-25/VvK-95 ÚDV-29/VvK-95 ÚDV-31/VvK-95 Havel Jan narozen závady ve vyšetřování StB. (Závady byly zjištěny, jmenovaný byl rehabilitován s nárokem na odškodnění) Baruš Josef násilí příslušníků StB při výsleších obviněných. (Při vvšetřování bylo násilí prokázáno, jeden z příslušníků StB - dosud žijící - byl obviněn) Čejchan Vladislav - žádost o přešetření lustrace. (Žádosti nemohlo být vyhověno - spis byl skartován.) Prokeš Jaroslav - žádost o prošetření lustrace. (Doporučena žaloba na ochranu osobnosti.) ; přílohy ; přílohy ; 1999; přílohy ; Gn ; přílohy ; přílohy ÚDV-33/VvK-95 ÚDV-35/VvK-95 ÚDV-36/VvK-95 ÚDV-38/VvK-95 Ing. Sedmidubský Jiří,CSc. - prošetření lustračního osvědčení. (Spis výše jmenovaného zaslán Ústavnímu soudu v Brně) Bušinová Františka - stížnost na psychické a fyzické týrání - žádost o odškodnění. (Výše jmenovaná byla rehabilitována (zlatnictví - zabavení zásob po zrušení živnosti), týrání nebylo prokázáno.) Blecha Augustin - žádost o mimosoudní rehabilitaci, týrání vyšetřovaného orgány StB, doporučeno podání žádosti o rehabilitaci Roubíček Hanuš - žádost o přešetření lustračního osvědčení, kopie svazku StB z let ; přílohy

3 ÚDV-39/VvK-95 ÚDV-40/VvK-95 Doškář Petr a spol. - nezákonné vyšetřovací metody StB, šetření bylo zastaveno, protože vyšetřovatel StB Ladislav Kalina v roce 1983 zemřel. Vloženy kopie archiválií - soudní spis z r Sprock Ladislav PhDr. - žádost o přešetření lustračního osvědčení, korespondence, vložena kopie svazku StB z let ÚDV-41/VvK-95 ČERNÝ M. 18 ÚDV-42/VvK-95 KALENDA Karel 32 ÚDV-44/VvK-95 CHALUPA Vlastislav 3169 (chybí listy) ÚDV-47/VvK-95 KOZÁNEK Petr 78 ÚDV-48/VvK-95 KUBEK Drahomír 77 ÚDV-49/VvK-95 Dr. HANZAL 97 ÚDV-50/VvK-95 ERET Alexander 247 ÚDV-52/VvK-95 JELÍNEK Zdeněk 3 ÚDV-53/VvK-95 PLACÁK Bedřich 274 ÚDV-54/VvK-95 Spolek evangelických kazatelů 3700 (číslování je zmatečné) ÚDV-58/VvK-95 HOHL Josef 323 ÚDV-60/VvK-95 Zavlečení čsl. občané do SSSR 7349 (číslování nesouhlasí, spis je neuspořádaný) ÚDV-61/VvK-95 Jazzová sekce 1104

4 ÚDV-62/VvK-95 HRANÁČ Vladimír 70 ÚDV-63/VvK-95 Ing. CHVATÍK, Jan PATOČKA 12 ÚDV-65/VvK-95 ČUKA Petr 91 ÚDV-67/VvK-95 Jáchymovsko - trestanecké tábory, uranové tábory, útvar SNB Jestřáb (A. Chleboun, S. Šmikal, O.Hromádko a další), spis je vnitřně neuspořádaný zvl. jeho mladší část, obsahuje kopie archiválií a dokumenty z vyšetřování, vzpomínky vězněných, žádosti o studium a o kopie dokumentů, korespondence s Ing. Vlastimilem Staňkem. Spis není celý pročíslovaný, počet listů nesouhlasí. Do stany 800 chybí s Dále je číslování nespolehlivé, nebo jsou vložené neočíslované listy. ÚDV-68/VvK-95 KOTALÍKOVÁ Zdeňka 25 ÚDV-70/VvK-95 POHUNEK Alois 127 ÚDV-72/VvK-95 Akce Klín 312 ÚDV-73/VvK-95 ŠÍPEK Zdeněk 446 ÚDV-74/VvK-95 HNANÍČEK Rudolf 61 ÚDV-75/VvK-95 Dokumentace 2397 ÚDV-76/VvK-95 JORDAN Charles 2507 ÚDV-78/VvK-95 AB SOLON Herbert 120 ÚDV-79/VvK-95 LIPTÁK Ladislav 69 ÚDV-80/VvK-95 Činnost StB - pronikání do církevních struktur ÚDV-81/VvK-95 UMPRUM - pomoc při dohledávání 50 ÚDV-82/VvK-95 KOSTOHRYZ Josef 294 ÚDV-83/VvK-95 DOPITA E. 163 ÚDV-85/VvK-95 Činnost PO FMV 270 ÚDV-86/VvK-95 Využívání psychotroniky StB (přílohy) 808

5 ÚDV-87/VvK-95 Dr. RENČ Václav 47 ÚDV-88/VvK-95 LANGR Pavel 145 ÚDV-89/VvK-95 PIVOŇKA Bohdan 103 ÚDV-91/VvK-95 BARTÁK Ondřej 78 ÚDV-95/VvK-95 IV. Správa SNB - prošetření činnosti 897 ÚDV-96/VvK-95 Podnět KPV 75 ÚDV-97/VvK-95 Archiv ÚV KSČ 2374 ÚDV-101/VvK-95 TEJKAL Bedřich 244 ÚDV-102/VvK-95 UHL Petr 361 ÚDV-103/VvK-95 Správa StB Praha 2218 ÚDV-104/VvK-95 Činnost VKR v armádě 1349 ÚDV-105/VvK-95 ŠIMKOVÁ Blažena 25 ÚDV-106/VvK-95 Dezinformace StB ve sdělovacích prostředcích 1308 ÚDV-107/VvK-95 ŠVADLENKA Vladimír 25 ÚDV-108/VvK-95 CASTIELLOVÁ Olga 43 ÚDV-109/VvK-95 HEROLD Vratislav 165 ÚDV-110/VvK-95 ONDERKA V. 22 ÚDV-115/VvK-95 ČERMÁK Zdeněk 199 ÚDV-116/VvK-95 MARTINEC Jaroslav 3 ÚDV-117/VvK-95 VAJGL Lubomír 151 ÚDV-123/VvK-95 KŘIŽAN Jan 142 ÚDV-124/VvK-95 VODŇANSKÝ Jan 300 ÚDV-126/VvK-95 FALL Josef 13 ÚDV-127/VvK-95 Pasové oddělení Frýdek Místek 33 ÚDV-129/VvK-95 NECHANSKÝ Jaromír 569 ÚDV-130/VvK-95 MICHALÍČEK Matouš 69 ÚDV-132/VvK-95 MALÝ Ladislav 135 ÚDV-133/VvK-95 KINDL Rudolf 156

6 ÚDV-134/VvK-95 StB - studentské aktivity 1437 ÚDV-136/VvK-95 TASCHNER Eduard 41 ÚDV-137/VvK-95 FROLÍK Josef 670 ÚDV-138/VvK-95 MASARYK Jan 33 ÚDV-140/VvK-95 II. Správa StB - dokumentace 1414 ÚDV-141/VvK-95 Martin VADAS - Vysoká hra 308 ÚDV-142/VvK-95 LAUŠMAN Bohumil 1743 ÚDV-143/VvK-95 SZNAPKA Pavel 56 ÚDV-145/VvK-95 KELLNER Evžen 128 ÚDV-147/VvK-95 HORÁLEK Antonín 48 ÚDV-148/VvK-95 REICHMANN Bedřich 79 ÚDV-149/VvK-95 MAKARENKO 80 ÚDV-150/VvK-95 SETUNSKÝ Karel 91 ÚDV-151/VvK-95 JUSKIV Vladimír 52 ÚDV-152/VvK-95 PACHAJ - ŠTEFÁNEK 71 ÚDV-154/VvK-95 DOLEČEK Jan 59 ÚDV-156/VvK-95 PODLAS Lubomír 73 ÚDV-157/VvK-95 KOS Adolf 200 ÚDV-158/VvK-95 NASTUŇÁK Dimitrij 216 ÚDV-159/VvK-95 ŠETOVÁ Anna 21 ÚDV-160/VvK-95 KOLOŠA Alexandr 79 ÚDV-161/VvK-95 LOBL Mojmír 46 ÚDV-163/VvK-95 ZAJÍCOVÁ Natálie 154 ÚDV-164/VvK-95 SIDOR Mikuláš 30 ÚDV-165/VvK-95 DRVOTA Stanislav 96 ÚDV-166/VvK-95 GIEBLOVÁ Jarmila 39 ÚDV-167/VvK-95 BITTNER František 19 ÚDV-168/VvK-95 JOŠT Luděk 35 ÚDV-169/VvK-95 FRIEDL Josef 43 ÚDV-170/VvK-95 BLÁHA Vladimír 30 ÚDV-171/VvK-95 PIKA Heliodor 77

7 ÚDV-174/VvK-95 LYCZAWSKI Adolf 20 ÚDV-176/VvK-95 ZOBAČ Ivo 17 ÚDV-177/VvK-95 X. Správa SNB 3428 ÚDV-178/VvK-95 VACHALOVSKÝ Přemysl 163 ÚDV-180/VvK-95 POKORNÝ Václav 165 ÚDV-181/VvK-95 RAZNIČUK Vasil 116 ÚDV-182/VvK-95 Hokejisté 425 ÚDV-184/VvK-95 HUTÁK Jaroslav 127 ÚDV-185/VvK-95 BEDZÍR Jiří 98 ÚDV-186/VvK-95 ŠÍREK Karel 344 ÚDV-188/VvK-95 DOVARA Vilém 430 ÚDV-189/VvK-95 BOHÁČ Pavel 26 ÚDV-190/VvK-95 POLÁŠKOVÁ Dana 65 ÚDV-193/VvK-95 VODIČKA Oldřich 295 ÚDV-195/VvK-95 RÝZNAR Jan 19 ÚDV-196/VvK-95 ŠEDIVÝ František 853 ÚDV-197/VvK-95 VYKOPAL Jaroslav 65 ÚDV-199/VvK-95 PECHÁNEK Jiří 136 ÚDV-200/VvK-95 ZICHÁČEK Jan 26 ÚDV-201/VvK-95 Interbrigadisté 234 ÚDV-202/VvK-95 HAJNÝ Lothar 216 ÚDV-203/VvK-95 KVASNIČKA Vladislav 252 ÚDV-205/VvK-95 PEROUTKA Ferdinand 545 ÚDV-206/VvK-95 ŽIŽKA Karel 338 ÚDV-207/VvK-95 HROMÁDKA Josef 290 ÚDV-208/VvK-95 MRLÍK Karel 64 ÚDV-209/VvK-95 VLČEK Josef 35 ÚDV-210/VvK-95 Dotaz na neznámého muže 145 ÚDV-212/VvK-95 FORSTER František 190 ÚDV-214/VvK-95 Šetření pro KPV 51 ÚDV-215/VvK-95 NOSEK Oldřich 284

8 ÚDV-217/VvK-95 BOHÁČ František 43 ÚDV-218/VvK-95 MORAVEC Jaroslav 210 ÚDV-219/VvK-95 PEYREK Jiří 49 ÚDV-220/VvK-95 HOLUB Miroslav 145 ÚDV-221/VvK-95 POUSKA Milan 65 ÚDV-222/VvK-95 THINIUSOVÁ Alena 44 ÚDV-224/VvK-95 Stanovisko NS ČSSR, FMV 74 ÚDV-227/VvK-95 RADA Milan 210 ÚDV-229/VvK-95 FREILICH Ivan 567 ÚDV-230/VvK-95 SIXTA Bohumil 167 ÚDV-232/VvK-95 SLADKÝ Theodor 115 ÚDV-233/VvK-95 VAHALA Jiří 139 ÚDV-234/VvK-95 BERAN Ladislav 26 ÚDV-236/VvK-95 HAVEL Jan 32 ÚDV-237/VvK-95 DOHALSKÝ J. B. 35 ÚDV-240/VvK-95 KRAUSE Oskar 429 ÚDV-241/VvK-95 KUBÍČEK Ferdinand a spol. 51 ÚDV-242/VvK-95 KOMÁREK Karel 38 ÚDV-245/VvK-95 POPELÁK Leopold 530 ÚDV-247/VvK-95 PTP 485 ÚDV-249/VvK-95 KUCHAŘ Jaroslav 126 ÚDV-251/VvK-95 VOKÁČEK Jan 29 ÚDV-252/VvK-95 DORICA Ivan 43 ÚDV-253/VvK-95 NOVÝ R. 46 ÚDV-256/VvK-95 KRAUZOVÁ Eva 30 ÚDV-257/VvK-95 VINTR Josef 73 ÚDV-258/VvK-95 ČELIKOVSKÝ Jiří 5 ÚDV-260/VvK-95 BYSTROV Vladimír 106 ÚDV-261/VvK-95 VOLHEJN Stanislav 50 ÚDV-262/VvK-95 CVRK Karel, Černý Bohumil 256 ÚDV-264/VvK-95 FRANTÍK Miroslav 55 ÚDV-266/VvK-95 JEŽEK František 10 ÚDV-267/VvK-95 PLZÁKOVÁ Emma 275

9 ÚDV-268/VvK-95 STRÁNSKÝ Maxim 1279 ÚDV-269/VvK-95 MASOPUST Jaroslav 19 ÚDV-270/VvK-95 HROUDA Vladimír 58 ÚDV-272/VvK-95 ŠUBÍK Štefan 113 ÚDV-273/VvK-95 VÍTOSLAVSKÝ Radomír 7 ÚDV-274/VvK-95 BLAHNÍKOVÁ Marie 7 ÚDV-275/VvK-95 ŠTĚPÁN Josef 67 ÚDV-276/VvK-95 PRUDILOVÁ Milada 18 ÚDV-277/VvK-95 HUBNER Tomáš 279 ÚDV-279/VvK-95 ČERVENKA Julius 258 ÚDV-281/VvK-95 NOVOTNÝ Josef 41 ÚDV-283/VvK-95 PEKÁREK Vlastimil 6 ÚDV-284/VvK-95 KOUKAL Lubomír 72 ÚDV-286/VvK-95 JAROŠOVÁ Vlasta 103 ÚDV-288/VvK-95 STUDNIČNÁ Jitka - Fond republiky 163 ÚDV-289/VvK-95 Agenda sovětských poradců 3943 ÚDV-292/VvK-95 Vymazání jmen z registru svazků 1233 ÚDV-294/VvK-95 KROUTIL Milan 220 ÚDV-295/VvK-95 MARŠÍČEK Zdeněk 141 ÚDV-296/VvK-95 Seznam zastřelených 576 ÚDV-297/VvK-95 ŘEHÁK Milan 208 ÚDV-298/VvK-95 SOCHOR Zdeněk 14 ÚDV-300/VvK-95 JEŽEK Jiří 44 ÚDV-302/VvK-95 BANÍK Julius 110 ÚDV-304/VvK-95 KOPŘIVA Vladimír 51 ÚDV-308/VvK-95 SMEJKAL Vojtěch 30 ÚDV-309/VvK-95 TESAŘOVÁ Zdislava 4 ÚDV-310/VvK-95 PLESL Jan 207 ÚDV-312/VvK-95 ŠKUPINA Vladimír 15 ÚDV-313/VvK-95 RAISOVÁ J. 90 ÚDV-314/VvK-95 HORNYŠ Kamil 24 ÚDV-318/VvK-95 Dr. STUDENÝ 65

10 ÚDV-319/VvK-95 ŠMATLAVA Rudolf 92 ÚDV-320/VvK-95 URBÁNKOVÁ Jana 12 ÚDV-321/VvK-95 KLAZAR Milan 89 ÚDV-322/VvK-95 RAPŠACH - deportace 65 ÚDV-324/VvK-95 SMRČEK Jiří 42 ÚDV-325/VvK-95 THUN von Hohenstein 70 ÚDV-326/VvK-95 MOHELSKÝ Jiří 44 ÚDV-327/VvK-95 Svobodná Evropa 2020 ÚDV-328/VvK-95 KOZÁK František 21 ÚDV-329/VvK-95 STOUPA Jaroslav 286 ÚDV-331/VvK-95 VRDLOVCOVÁ Jana 184 ÚDV-332/VvK-95 HOLDA Jiří 382 ÚDV-334/VvK-95 FRIML Antonín 8 ÚDV-335/VvK-95 KOUTNÝ Jakub 51 ÚDV-336/VvK-95 RAMEŠ Jan 16 ÚDV-337/VvK-95 HÁZA Jaroslav 9 ÚDV-339/VvK-95 INNEMAN Boh. 36 ÚDV-340/VvK-95 MAŠÍNOVÁ Zdeňka 296 ÚDV-342/VvK-95 DVOŘÁK Tomáš, VÉVODA Rudolf 6215 ÚDV-343/VvK-95 ZASPAL Václav 28 ÚDV-344/VvK-95 HANUŠ Petr 215 ÚDV-345/VvK-95 KRAMÁŘ Zdeněk 227 ÚDV-346/VvK-95 PROCHÁZKOVÁ Aloisie 92 ÚDV-347/VvK-95 BROŽ František 59 ÚDV-349/VvK-95 PAPOUŠEK Dušan 249 ÚDV-351/VvK-95 HELMICH V. 202 ÚDV-352/VvK-95 FILIP Milan 58 ÚDV-353/VvK-95 Vyznamenání 456 ÚDV-354/VvK-95 HLAVANDA M. 78

11 ÚDV-355/VvK-95 VALÁŠEK Jar. 18 ÚDV-356/VvK-95 KOBYLKA Otakar 194 ÚDV-357/VvK-95 LOUWERS A. 50 ÚDV-358/VvK-95 KOLOMBO Bohumil 17 ÚDV-359/VvK-95 HOŘEJŠ Václav 26 ÚDV-360/VvK-95 Podnět KPV 94 ÚDV-361/VvK-95 MACEK Tomáš 95 ÚDV-362/VvK-95 ŘEŽÁBEK J. 222 ÚDV-364/VvK-95 KREMLIČKA Vít 32 ÚDV-365/VvK-95 Únos dětí POLANSKÝCH 49 ÚDV-367/VvK-95 MOJŽÍŠ Stanislav 51 ÚDV-369/VvK-95 HOVORKA Josef 16 ÚDV-370/VvK-95 VANĚK Milan 682 ÚDV-371/VvK-95 KUDRNOVSKÁ Olga 226 ÚDV-372/VvK-95 MOUCA Zdeněk 116 ÚDV-373/VvK-95 MŽIK Adolf 31 ÚDV-374/VvK-95 RITTER Wolfgang 291 ÚDV-376/VvK-95 SVATUŠKA František 363 ÚDV-378/VvK-95 BARSCHEL Uwe 94 ÚDV-379/VvK-95 SPOLHOST - zneužívání hostinských a ubyt 735 zařízení ÚDV-380/VvK-95 Životní prostředí 1499 ÚDV-381/VvK-95 HERMANSDORFER Alois 492 ÚDV-382/VvK-95 PEŘINKA Jaroslav 53 ÚDV-383/VvK-95 StB a mezinárodní terorismus - šetření dle trestního řádu, svazek obsahuje žádosti o archiválie, lustrace, zprávy o průběhu šetření, záznamy o studiu, kopie archiválií z let ÚDV-385/VvK-95 Československá pomoc národně osvobozeneckým hnutím dokumentace - svazek obsahuje kopie archiválií z r a 1988 a dokumentuje vyhledávání archiválií ÚDV-387/VvK-95 PRAJZLER Jan 37 ÚDV-389/VvK-95 KORDOVÁ Libuše 40 ÚDV-391/VvK-95 Stížnost na funkcionáře StB Plzeň 27 ÚDV-394/VvK-95 ERNEE Michal 32 ÚDV-398/VvK-95 MEC Jaroslav 288

12 ÚDV-399/VvK-95 Poslanec WAGNER 479 ÚDV-400/VvK-95 JAKUBEC Josef 271 ÚDV-401/VvK-95 NEZVEDAY Anton 78 ÚDV-402/VvK-95 KAŠE Karel 71 ÚDV-403/VvK-95 kpt. SůVA, HRON Josef 3 ÚDV-405/VvK-95 Nelegální vývoz deviz 67 ÚDV-408/VvK-95 BRAHOVNÁ - ŠTROSOVÁ 43 ÚDV-409/VvK-95 Činné zálohy 2004 ÚDV-413/VvK-95 RYS Vladimír 104 ÚDV-414/VvK-95 AUREOVÁ Marie 24 ÚDV-415/VvK-95 MATĚJKA Miloslav 65 ÚDV-416/VvK-95 MRÁZ Karel 23 ÚDV-417/VvK-95 ČERNÝ Ondřej - stížnost na psychiatra HAMZU 60 ÚDV-418/VvK-95 Hranice 760 ÚDV-420/VvK-95 Dr. CHYTIL R.J. 52 ÚDV-421/VvK-95 HUSS Jaroslav, GEBAUEROVI 145 ÚDV-422/VvK-95 Dr. VACH Milan 174 ÚDV-424/VvK-95 gen. KLECANDA Vladimír 128 ÚDV-425/VvK-95 Akce JIRÁSEK 29 ÚDV-427/VvK-95 KOHOUT Milan 31 ÚDV-429/VvK-95 HŘEBLO Vladimír 80 ÚDV-430/VvK-95 Odcizení vzácného rukopisu 47 ÚDV-432/VvK-95 Ing. BREZNEN Ivan 70 ÚDV-434/VvK-95 Činnost StB - prošetření 8 ÚDV-435/VvK-95 DOKONAL Ladislav 166 ÚDV-437/VvK-95 ŠVIHLOVI Anna a Václav 43 ÚDV-438/VvK-95 HOLÍK František, SVOBODOVÁ Růžena 87 ÚDV-439/VvK-95 Vojenské báňské oddíly 59 ÚDV-440/VvK-95 Filmové studio Barandov 879 ÚDV-442/VvK-95 FADRNÝ Josef 100 ÚDV-444/VvK-95 STORY M. Josef 78 ÚDV-445/VvK-95 Opatření proti církvím amerického původu 206 ÚDV-446/VvK-95 CETKOVSKÁ Zdena 41

13 ÚDV-447/VvK-95 SCHELLINGER Jiří 41 ÚDV-1/VvK-96 NOVOTNÝ Jaromír 267 ÚDV-2/VvK-96 DROZD František 14 ÚDV-3/VvK-96 CHVATAL Miloš 12 ÚDV-4/VvK-96 BERÁNEK Ludvík - přešetření úmrtí 234 ÚDV-5/VvK-96 JUDr. URBÁNEK Jan 11 ÚDV-7/VvK-96 ŘIČAŘ František 214 ÚDV-10/VvK-96 VAŠEK Ivan 128 ÚDV-16/VvK-96 POŽÁR Vladimír 164 ÚDV-17/VvK-96 Mezinárodní organizace novinářů (MON) - prověřování z trestné činnosti, spis obsahuje zprávy o stavu vyšetřování, hlavní svazky byly zaslány ÚDV Brno (čj. ÚDV-18/VtB-2002) ÚDV-19/VvK-96 Mezinárodní odborová federace - prověřování činnosti - svazek v závěrečné zprávě hodnocen jako dokumentační, nevhodný k publikační činnosti ÚDV-20/VvK-96 Vězeňská zařízení na území Československa 2650 ÚDV-21/VvK-96 Neoprávněné získávání majetku členy KSČ 189 ÚDV-22/VvK-96 IPRA 1502 ÚDV-23/VvK-96 ČEJKA Čestmír 156 ÚDV-25/VvK-96 ELŠÍKOVÁ Monika 114 ÚDV-27/VvK-96 KNOTEK Václav 80 ÚDV-29/VvK-96 Nezákonné jednání příslušníků StB 455 ÚDV-30/VvK-96 AULICKÁ Marie 284 ÚDV-31/VvK-96 KRÁLOVÁ Ludmila 204 ÚDV-32/VvK-96 PRESTON Russell a Svatava 199 ÚDV-34/VvK-96 Američtí váleční zajatci 5050 ÚDV-36/VvK-96 Směrnice ÚV KSČ 3007 ÚDV-37/VvK-96 SOUKUP Václav 86 ÚDV-42/VvK-96 SEKANINA Vítězslav - nezvěstný od r ÚDV-44/VvK-96 Zvláštní finanční prostředky 917 ÚDV-1/StK-96 SMOLÍK Jiří 23 ÚDV-2/StK-96 LINHART Karel 16

14 ÚDV-3/StK-96 TUROVSKÁ Pavlína 18 ÚDV-4/StK-96 DOLEŽAL Ota 58 ÚDV-5/StK-96 HELLER Ota 39 ÚDV-6/StK-96 MUDr. PROCHÁZKA Jiří 28 ÚDV-8/StK-96 STROLENÝ Karel 23 ÚDV-9/StK-96 TRUNÍČEK Vilém 99 ÚDV-10/StK-96 MUDr. STOŽICKÝ František 16 ÚDV-11/StK-96 BOŽKOVÁ Alena 25 ÚDV-13/StK-96 MUDr. SOUKUP Karel 73 ÚDV-14/StK-96 ČELIKOVSKÝ Jiří 68 ÚDV-15/StK-96 ŘEZNÍČEK Josef, CHALUPA Václav 117 ÚDV-16/StK-96 JUDr. KRÁL Antonín 156 ÚDV-18/StK-96 Ing. HES Jaroslav 23 ÚDV-19/StK-96 Mgr. HLINKA Oldřich 68 ÚDV-20/StK-96 Ing. HOTÁREK Stanislav 43 ÚDV-21/StK-96 KABÁTEK Josef 83 ÚDV-22/StK-96 SMEJKAL Pavel 113 ÚDV-23/StK-96 LANGPAULOVÁ Alexandra 52 ÚDV-1/VvK-97 Prošetření činnosti Čestmíra AMORTA 938 ÚDV-4/VvK-97 JUDr. POKORNÝ Karel, VIRKNER Alois 22 ÚDV-7/VvK-97 SYSEL Vladislav 105 ÚDV-9/VvK-97 Činnost V. S SNB a jejích předchůdců 2570 ÚDV-10/VvK-97 Zásahy bezpečnosti v lednu ÚDV-11/VvK-97 Správa StB Praha 8770 ÚDV-12/VvK-97 TRAXLER Arnošt 668 ÚDV/-13/VvK-97 S StB Hr. Králové - prošetření činnosti 2498

15 ÚDV-14/VvK-97 S StB Brno - prošetření činnosti 4067 ÚDV-15/VvK-97 S StB Čes. Budějovice - prošetření činnosti 3993 ÚDV-17/VvK-97 VRBA Vlastimil 95 ÚDV-18/VvK-97 Správa StB Plzeň 1945 ÚDV-19/VvK-97 S StB Ústí n/lab. - šetření 4980 ÚDV-20/VvK-97 S StB Ostrava - šetření 3987 ÚDV-21/VvK-97 V. StB - sektory I. - III. prošetření činnosti 2790 ÚDV-22/VvK-97 HEJMOVSKÝ Vladimír 219 ÚDV-26/VvK-97 MIZERA Karel - úmrtí 67 ÚDV-28/VvK-97 PAŠTIKOVÁ Hana 33 ÚDV-30/VvK-97 KOHOUT 46 ÚDV-31/VvK-97 UHL Felix 230 ÚDV-32/VvK-97 MUCHA Jiří 300 ÚDV-33/VvK-97 ČERMÁK Zdeněk 59 ÚDV-34/VvK-97 Nomenklatura MV, MNB, FMV ( ) 177 ÚDV-36/VvK-97 ČAPÁK M. - zastřelení 185 ÚDV-38/VvK-97 Akce PREVENCE 923 ÚDV-39/VvK-97 JUDr. EČER - úmrtí 346 ÚDV-42/VvK-97 Zásahy OZU při MBO 399 ÚDV-1/StK-97 Ing. KLEMENT Lubomír 81 ÚDV-4/StK-97 Akce ÚDV-1/VvK-98 RICHTER Miroslav 154 ÚDV-2/VvK-98 Odbojová skupina Turnovsku 59 ÚDV-7/VvK-98 Mimořádná bezpečnostní opatření 107 ÚDV-11/VvK-98 Únos J. HAVLÍKA z Berlína 133

16 ÚDV-13/VvK-98 ŠARKOZI Rudolf 63 ÚDV-15/VvK-98 Perzekuce představitelů II. Odboje 320 ÚDV-16/VvK-98 MARKOVÁ M. - agenturní činnost 114 ÚDV-18/VvK-98 Podpora StB teroristům v Itálii - dokumentace Svazek obsahuje žádosti o lustrace, záznamy o studiu, zprávy, korespondenci a kopie archiválií z ÚDV-20/VvK-98 LIEBERMANN H. - úmrtí 68 ÚDV-22/VvK-98 REJCHRT Miloš 214 ÚDV-23/VvK-98 Tajný spolupracovník StB - agentur.spolupráce 108 ÚDV-24/VvK-98 ŠIMČÍK František 78 ÚDV-26/VvK-98 Provokace StB proti V. HORÁKOVI 200 ÚDV-32/VvK-98 GAJDA V. 105 ÚDV-1/StK-98 VESELÝ Bohuslav 20 ÚDV-2/StK-98 LOUKOTA Živan 102 ÚDV-916/1999 KŘINECKÝ Jan - žádost o informaci 4 ÚDV-2/VvK-99 Okolnosti upálení Jana PALACHA 245 ÚDV-4/VvK-99 Fond I MV 1604 ÚDV-5/VvK-99 Násilná smrt Dr. ZILYNSKÉHO 9 ÚDV-7/VvK-99 MÍČEK Bohumil 23 ÚDV-8/VvK-99 Prošetření násilné smrti konzula RÁCE 145 ÚDV-11/VvK-99 FORMAN Bohuslav 54 ÚDV-15/VvK-99 ZÁPAŘKA Stanislav 50 ÚDV-16/VvK-99 PETERKA Jan 32 ÚDV-621/2000 Agent Chroust 44 ÚDV-643/2000 gen. Karel RUSOV 5420 ÚDV-644/2000 Výstava operativní techniky 4000 ÚDV-2/VvP-2000 Likvidace nepokojů 1304 ÚDV-3/VvP-2000 Zpravodajská činnost ve prospěch západních 485 služeb ÚDV-5/VvP-2000 Proniká StB na VŠ 3156 ÚDV-8/VvP-2000 Krajské správy SNB 1836

17 ÚDV-16/VvP- TOMÁNEK Karel - organizovaný útěk do zahraničí ÚDV-31/2001 Publikační téma Ataman 731 ÚDV-161/2001 MACHU Josef, MACHU Fr., MANA, MATÚŠ, 39 CHOC ÚDV-401/2001 Zrušení stupně utajení 6 ÚDV-612/2001 BARÁK Rudolf 1422 ÚDV-738/2001 HEREC Jan 3 ÚDV-776/2001 Ing. PAZDERA Marek 4 ÚDV-3/VvP-2001 HORÁK Jaromír 332 ÚDV-49/VvP Lidice - dokumentace 1098 ÚDV-51/VvP ÚDV-59/VvP ÚDV-62/VvP Postup StB proti občanům ukrajin. a něm. 743 národnosti Škody na zdraví - okupace Němečtí retribuční vězni ve službách I.Správy MV 1424 ÚDV-76/VvP- Lidové milice ÚDV-82/VvP- Rada svobodného Československa ÚDV-94/VvP- Postup StB vůči občanům jugoslávské národnosti ÚDV-57/2002 WEGER Tobias 7 ÚDV-59/2002 SOUČEK Ludvík 3 ÚDV-110/2002 Výcvik teroristů - poskytnutí podkladů MV pro odpověď na petici Konfederace politických vězňů ĆR. Zpracována zpráva na základě svazků ÚDV- 268/VvK-95 Havárie Boingu u Lockerbie, ÚDV-383/VvK-95 Čs mocenský aparát a mezinárodní terorismus, ÚDV-17/VvK-96 Zneužívání MON StB, ÚDV-18/Vvk-98 Podpora StB teroristům v Itálii. Přiložen článek V. Tomka Co se skrývalo pod názvem "Akce Manuel"? ÚDV-112/2002 Žádost o inrormaci k filmu ČT 4 ÚDV-120/2002 Dopis senátora MALÁTA k Mašínům 9 ÚDV-280/2002 Únosy prováděné StB 877 ÚDV-473/2002 Pravoslavná církev 306 ÚDV-651/2002 Služba zvláštního určení 10 ÚDV-696/2002 Úprava důchodů 123 ÚDV-744/2002 BURDA Pavel 6 ÚDV-82/2003 TROJNA Miroslav 20 ÚDV-87/2003 Politické popravy (spis neukončený) 78 ÚDV-100/2003 Preventivní činnost StB 136

18 ÚDV-186/2003 Gen. SEDlÁČEK - paměti 111 ÚDV-294/2003 Kongregace Nejsv.Vykupitele - žádost o informaci 6 ÚDV-299/2003 Ing. SUĎA - žádost o nahlédnutí do agent.svazku 3 ÚDV-324/2003 Případy údajné špionáže vyšetřované StB v letech ÚDV-389/2003 LICHÝ Josef, PRAŽÁKOVÁ Vlasta 3 ÚDV-622/2003 Spolupráce výzvědných služeb 42 ÚDV-761/2003 JENČO Michal - žádost o poskytnutí informací 4 ÚDV-49/2004 PLOJHAR Josef - žádost o informaci 10 ÚDV-122/2004 Pedagog.fakulta Plzeň - odborný seminář 12 ÚDV-151/2004 ČURDA Karel - pojmenování ulice 14 ÚDV-217/2004 Filmový exil 7 ÚDV-325/2004 TICHÝ Bohuslav 9 ÚDV-368/2004 SUTTÝ Alois - žádost 67 ÚDV-381/2004 Informace - výstava 39 ÚDV-389/2004 Cestovní zpráva z lodi Gruzia 85 ÚDV-435/2004 Rok 1968 a normalizace v čsl. uran. průmyslu 62 ÚDV-560/2004 V. JIŘÍK - žádost o spolupráci 17 ÚDV-707/2004 Korespondence k SI 11 - publikace 30 ÚDV-734/2004 Hugo SONNENSCHEIN-SONKA 11 ÚDV-125/2004 Skauti a skauting (spis neukončený) 1523 ÚDV-5/2005 LOJKÁSEK Bohuslav - žádost 15 ÚDV-29/2005 B.S.tu Německo, M. BIRTHLER (spis 81 neukončený) ÚDV-53/2005 Pátrání po osudech amerických vojáků 26 ÚDV-218/2005 LIŠKA Jiří 171 ÚDV-247/2005 Sdělení k vernisáži 5 ÚDV-254/2005 Žádost ohledně soudců - členů KSČ 7 ÚDV-259/2005 Československo ÚDV-272/2005 Postavení žen v 50. Letech 31 ÚDV-281/2005 Vojenské zpravodajství - odborná přednáška ÚDV-311/2005 Dokumenty ÚV KSČ 6 ÚDV-337/2005 PRÍŠŤ Josef 102 ÚDV-351/2005 Lustrační osvědčení duchovních 7 ÚDV-366/2005 Tématická dokumentace 596

19 ÚDV-377/2005 Odbojová skupina Černý lev 1027 ÚDV-384/2005 Dotaz ke kauze Čihošť 13 ÚDV-385/2005 Informace k divadlům 70. a 80. léta 6 ÚDV-394/2005 Váleční zajatci 14 ÚDV-413/2005 KRÁL Petr - dotaz 5 ÚDV-420/2005 DOLEJŠ Jiří 7 ÚDV-422/2005 Inovace webových stránek 9 ÚDV-427/2005 UHDEOVÁ Jana - žádost o kopii rozsudku 5 ÚDV-520/2005 KLEINEROVÁ Antonie 146 ÚDV-523/2005 KRAJINA Josef - vězňové 9 ÚDV-566/2005 Zahraniční korespondence 200 ÚDV-579/2005 SLÁDEČKOVÁ Věra - dotaz 5 ÚDV-619/2005 Akce ISOLACE 21 ÚDV-633/2005 Žádost o uspořádání přednášek, Muzeum 5 Vys.Mýto ÚDV-634/2005 Amnesty International 63 ÚDV-762/2005 KS SNB Ostrava 189 ÚDV-766/2005 FEDUŠ Marian - PTP 5 ÚDV-780/2005 Žádost o jednání na ŘSCPP 16 ÚDV-794/2005 KOBLIC Mirek - žádost 4 ÚDV-822/2005 Bavorská zemská výstava (spis neukončený) 71 ÚDV-1/2006 Tábor VALKA z pohledu StB 96 ÚDV-129/2006 Retribuční popravení 105 ÚDV-327/2006 VACEK František - popravený (spis neukončený) 14 ÚDV-330/2006 Projekce významných představitelů ČSR v tisku 37 ÚDV-466/2006 Mezinárodní festival dokumentárního filmu 24 ÚDV-521/2006 Ústav dějin KSČ 85 ÚDV-522/2006 JAKEŠ Václav - nezvěstný 21 ÚDV-658/2006 Statistika StB 5 ÚDV-703/2006 Seznam členů a funkcionářů ÚV KSČ 55 ÚDV-737/2006 Mgr. PULEC - vyjádření k rukopisu 6 ÚDV-848/2006 DVOŘÁK Jaroslav - popravený (spis neukončený) 4 ÚDV-850/2006 Bezpečnostní prověrky 100 ÚDV-862/2006 Železná opona 15

20 ÚDV-169/2007 Akce Krkonoše - cvičení čs. armády v prosinci příprava vojenského zásahu do Polska. Z materiálů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. (předáno čj. ABS 1311/2009 FMV, přírůstek centr. spisovny ABS č. 7/2009) kopie dokumentu z r ÚDV-253/2007 GREGOŠOVÁ Jana 26 ÚDV-255/2007 VALENTA Vladislav (spis neukončený) 14 ÚDV-283/2007 VRCHOVSKÁ Jitka (spis neukončený) 24 ÚDV-383/2007 Úprava právních vztahů k emigrantům 61 51

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Seznam trenérů ČSRU k 1.12.2014

Seznam trenérů ČSRU k 1.12.2014 Seznam trenérů ČSRU k 1.12.2014 V souladu se zněním Trenérského řádu ČSRU z června 2014 a směrnice o vzdělávání trenérů z března 2011 byla k 1.12.2014 provedena tato aktualizace databáze trenérů ČSRU.

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice Trefilová Anežka adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Helena adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Jenovéfa

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989

ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989 ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989 OTÁZKY A ÚKOLY 1. Doplňte text tak, aby odpovídal historické skutečnosti. Číslice z textu napište správně nad pojmy v rámečku. V Košicích vyhlásila první poválečná vláda

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie e-orj Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Vedoucí LBI pro

Více

Mladší žákyně. 7 závodnic

Mladší žákyně. 7 závodnic Mladší žáci 16 závodníků 1. Vít Filip KOBU Mladá Boleslav Podroužek Libor SK Kesl Ryu Slanař Jakub SK Kesl Ryu Broda David KK Amfora tým 1 tým 1. KK Písek kumite -30 kg 3 závodníci 1. Kostrhon Jan NED

Více

Příjmení Jméno Kompostér Ulice

Příjmení Jméno Kompostér Ulice Příjmení Jméno Kompostér Ulice Anlaufová Ludmila 1 Štefánikova Babincová Oldřiška 1 Hájov Bajer Jaromír 1 Místecká Bajer Adam 1 Místecká Balcárek Radomír 1 Lomená Baroňová Kateřina 1 Nová Bayer Pavel 1

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Uvedeny pouze zápasy družstva TJ Lovochemie Lovosice TJ Sokol Blíževedly - TJ Lovochemie Lovosice 1. kolo 20.09.2003 ČERNÝ Robert 269 120 10 389 0:1

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./0044/2013/3 Č.j. :

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 44 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA MČR veteránů BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 09.05.2009 Začátek závodu 9:00

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

MASTERS - běh individuálně Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Soutěž Čas (s) 1 Jan Hrabec Třebíč Nuclears běh 12,8 2 Lukáš Olbort Pipas Brno běh 13,1 3

MASTERS - běh individuálně Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Soutěž Čas (s) 1 Jan Hrabec Třebíč Nuclears běh 12,8 2 Lukáš Olbort Pipas Brno běh 13,1 3 MASTERS - běh individuálně Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Soutěž Čas (s) 1 Jan Hrabec Třebíč Nuclears běh 12,8 2 Lukáš Olbort Pipas Brno běh 13,1 3 Michal Malát Hluboká nad Vltavou běh 13,2 4 Lukáš Přívozník

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

USNESENÍ č. 188 petičního výboru 37. schůze, dne 11. ledna 2001

USNESENÍ č. 188 petičního výboru 37. schůze, dne 11. ledna 2001 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 188 petičního výboru 37. schůze, dne 11. ledna 2001 K bodu: Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně Petiční

Více

USNESENÍ 24. KONGRESU ODS

USNESENÍ 24. KONGRESU ODS USNESENÍ 24. KONGRESU ODS Olomouc 18. - 19. ledna 2014 Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 24. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Ivonu FIŠEROVOU a Kateřinu POKORNOU 1.2. schvaluje Ivana

Více

Seznam soudců bývalých členů KSČ

Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců s údaji o jejich politické příslušnosti před listopadem 1989 je vytvořen z podkladových materiálů ke jmenování soudců zpracovaných soudy. Část údajů v letech

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 4242/OST/12 Štv V Rokycanech: 9.6.2014 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany MeRo/3377/OST/14

Více

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013 sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin červenec 2012 1.7.2012 neděle MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248 5.7.2012

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 7/8 9 10 10 10 39 2. Ondřej Hlavatý 1993 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 9 7 8 8 32 3. Ondřej Mička 1994 Gymnázium

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím

Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím Předškolní děti 1 dívky 2009 a ml. trať: 60m 1. Bechyňová Eliška 2009 Beruška Klatovy 0:21 2. Ouřadová Šárka 2009 Klatovy 00:22 3. Benešová Klára 2009 Brnířov

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 Holub Jindřich Habřina Vlčí 106 533 41 Lázně Bohdaneč Pardubice 24 Jackulák Josef Starý

Více

199011 - Mi-8, MUDr. Lumír Mraček

199011 - Mi-8, MUDr. Lumír Mraček 199011 - Mi-8, MUDr. Lumír Mraček Zápisník 23-1990 1990 Sekundární transporty Mi-8, MUDr. Mraček Lumír 1990 Sekundární transporty Mi-8, MUDr. Mraček Lumír Mi 8, 0818 na stojánce, letiště Planá u ČB Mi

Více

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj 1. Michal Töpfer 1997 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 3 3 3 3 12 Pavel Turinský 1997 Gymnázium Brandýs 6/8 3 3 3 9 Jonáš Vlasák 1998 Gymnázium Benešov 5/8 5 0 3 8 Richard Fleischhans

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Výsledky krajského kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj Filip Januš 1994 Gymnázium Benešov 8/8 6 1 2 1 10 Petr Polášek 1995 Gymnázium Benešov 4/4 6 0 1 7 Moravskoslezský kraj 1. Jan Špaček 1995 Wichterlovo gymnázium Ostrava 7/8 10 10 10 8 38

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2008 LOB. IOF Ski-O World Cup 2008 23. Jan Lauerman

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2008 LOB. IOF Ski-O World Cup 2008 23. Jan Lauerman Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2008 LOB MISTROVSTVÍ SVĚTA VETERÁNŮ(ŠVÝCARSKO S- chanf) M35 MILAN VENHODA sprint 3. long 2. MISTROVSTVÍ EVROPY (ŠVÝCARSKO S- chanf) H21 JAN

Více

chovatel holub číslo pohl. koef. body 100 100 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

chovatel holub číslo pohl. koef. body 100 100 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 1. Bezecný Vlastislav Hlučín 12-0156-548 H 19,48 100 2. Horníček L. + P. Pardubice 11-077-147 H 29,33 100 3. Droppa Julius Lidice 13-045-1211 H 33,49 90 4. Horáček Josef Východočeské 12-0129-61 H 38,17

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Úvodem několik informací, přílohou zpravodaje je dále přehled soupisek s barevným odlišením u hráčů, kterým končí platnost registračního průkazu v průběhu celého

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

STRUČNÝ OBSAH 1. ČÁSTI

STRUČNÝ OBSAH 1. ČÁSTI STRUČNÝ OBSAH 1. ČÁSTI Předmluva 7 1. Podmínky rozvoje techniky v letech 1945-1992 13 1.1. Hospodářský vývoj v letech 1945-1992 (Václav Průcha) 13 1.2. Podmínky vývoje vědy a techniky v Československu

Více

Sdělení. Barvínková Anna 01.04.1967 Milana Fialy 243/1, Ostrava Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Ostrava č. j.: 49 061 EX 15776/11 11

Sdělení. Barvínková Anna 01.04.1967 Milana Fialy 243/1, Ostrava Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Ostrava č. j.: 49 061 EX 15776/11 11 Aplt Milan 14.05.1981 Rozvadov 185, Přimda Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Tachov č. j.: 11 Nc 061 EX 3066/09-16 4657/2009-8 Asal Ibrahim Shaban 24.09.1960 Čs. Legii 216/11, Děčín Výzva DSP, Návrh, Usnesení

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 Materiál pro schválení do Vědecké rady FST Plzeň 2011 předkládá doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 Mgr. 14.6-15.6.2011 N2301 Předseda: doc.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

GAMBRINUS CUP 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Kuželkářský klub KONSTRUKTIVA PRAHA

GAMBRINUS CUP 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Kuželkářský klub KONSTRUKTIVA PRAHA Kuželkářský klub KONSTRUKTIVA PRAHA GAMBRINUS CUP 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA XIX. ročník turnaje dvojic mužů na 200 hodů sdružených a dvojic žen na 100 hodů sdružených květen 2010 Dvojice muži: 1. KONSTRUKTIVA

Více

Datum narození. Klub/oddíl

Datum narození. Klub/oddíl Jarní běh - 5.ročník Název akce: Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje Místo a datum: Přerov, 28.3.2015 Pořadatel: SK Přerov Ředitel závodu: Bc. Jan Koňařík

Více

R O Z H O D N U T Í. Telefon: 384 370 057 E-mail: Marie.Bockova@mze.cz ID DS: yphaax8

R O Z H O D N U T Í. Telefon: 384 370 057 E-mail: Marie.Bockova@mze.cz ID DS: yphaax8 Telefon: 384 370 057 E-mail: Marie.Bockova@mze.cz ID DS: yphaax8 R O Z H O D N U T Í úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.5.2011 V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.16/09-10 21. února 2010 Opět neúplné kolo. Utkání TJ Třebíč D - Sokol Častrov odloženo na 3.4 v 10:00. Ve Velkém Meziříčí padla druhá pětistovka tohoto ročníku a zahrál ji Bohumil

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, Bruntál finanční odbor Čj. FIN/58377-09/99002-2009/fia V Bruntále dne 22.07.2009 Vyřizuje: Radka Fialová Telefon:554 706 333 Fax: 554

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2006 I. Obecné údaje a) Název poradního orgánu vlády: Legislativní rada vlády b) Postavení Legislativní rady vlády Postavení Legislativní rady vlády

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice odbor stavebního úřadu DLE ROZDĚLOVNÍKU Naše číslo jednací : Naše číslo spisu / značka : Oprávněná úřední osoba / linka :

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

Zpravodaj 2. KLZ "A" č. 8 / 2013-14

Zpravodaj 2. KLZ A č. 8 / 2013-14 Zpravodaj 2. KLZ "A" č. 8 / 2013-14 V osmém kole byly úspěšné na domácích drahách pouze celky ze severních Čech. Ústí nad Labem hladce poráží Chýnov a Jablonec nad Nisou přehrál Rokycany. Díky výhře v

Více