DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D."

Transkript

1 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jan Volební právo a volební systém ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný, dobře Ančincová Barbora Smluvní pokuta a úroky z prodlení ve stávající právní úpravě a navrhované právní úpravě JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Avtchinniková Nina Stádia trestného činu a účinná lítost JUDr. Eduard Bruna, doc. JUDr. Jan Chmelík, dobře Baladová Monika Rozpočet vyšších územně samosprávných celků se zaměřením na Karlovyrský kraj Ing. Dana Roubínková, Ing. Lucie Sedmihradská dobře Balážová Ludmila Náhradní rodinná péče JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová dobře Bárová Zuzana Občanská participace na správě a rozvoji obce JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Bartoš Pavel Některé zvláštní způsoby dokazování (par. 104 a a násl.) a jejich provedení v praxi orgánů činných v trestním řízení doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš dobře Bártová Ing. Jana Podmínky pro ukládání trestů a užití 58 trestního zákoníku JUDr. Eduard Bruna, JUDr. Kristýna Spurná dobře Bělohlávková Gabriela Závěť a jiná pořízení pro případ smrti JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, dobře Bendová Marta Trestněprávní posouzení rušení veřejného pořádku Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, velmi dobře Beránková Karolína Odporovatelnost JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, velmi dobře Beránková Martina Věk a příčetnost, jejich význam v trestním právu JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Kristýna Spurná výborně Beranová Michaela DVI týmy a místo činu. doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Bicanová Blanka Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice a členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Bílková Monika Jmění manželů JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová velmi dobře 10287

2 Bíža František Trestné činy proti životnímu prostředí Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, dobře Blahnová Marie Problémy trestného činu týrání zvířat JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře Blažek Červenková Pavlína Soupis majetkové podstaty insolvenčním správcem JUDr. Vít Lebeda výborně Blažková Eva Soudní moc a dělba moci JUDr. Milan Tomeš prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab velmi dobře Blažková, DiS. Michaela Veřejný ochránce práv Mgr. Ilona Turková JUDr. Alena Horčicová, výborně Blechová Jiřina Druhy sankcí za správní delikty JUDr. PhDr. Jan Malast Mgr. Ilona Turková velmi dobře Blechová Věra Opatření proti nečinnosti ve správním řízení Mgr. Ilona Turková JUDr. Jiří Rajchl, velmi dobře Boček Oldřich Fyziologické a psychologické hledisko na pohybový návyk v kriminalistice doc. Ing. Roman Rak, výborně Bradáčová Kristýna Vypořádání společného jmění manželů JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Braunová Dana Porovnání testamentární dědické posloupnosti v návrhu nového OZ se stávající úpravou JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, výborně Brejša Jakub Náhrada škody, nebo jiné újmy vyvolané zákonným postupem veřejné správy JUDr. Alena Horčicová, JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře Brynda Lukáš Právní postavení České národní banky JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Martina Dvořáková velmi dobře Bubnová Lucie Hmotné zabezpečení osob pro případ ztráty jejich zaměstnání v České republice a v Evropské unii JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová dobře Burešová Danuše Ochrana před nezákonným zásahem veřejné správy JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Alena Horčicová, výborně Ciml Daniel Vývoj národních výborů jako místních orgánů státní moci a správy v Českoslovenku od roku 1945 až do roku doc. JUDr. Jiří Bílý, prof. JUDr. Josef Mečl, dobře Cozma František Ústavní zákon č. 14/1968 Sb. o československé federaci v kontextu vývoje evropských federací doc. JUDr. Jiří Bílý, prof. JUDr. Josef Mečl, dobře 10248

3 Černá Michaela Prokura JUDr. Anna Outlá dobře Černá Veronika Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi JUDr. Filip Svoboda JUDr. Dagmar Mikolášová dobře Černá Kateřina Systém třídění a označování zboží pro celní účely a jejich uplatnění i mimo oblast celnictví JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft velmi dobře Černý Lukáš Kamerové systémy v bezpečnostní praxi doc. Ing. Roman Rak PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Červená Petra Řízení o úschovách podle ustanovení 185a-185h občanského soudního řádu JUDr. Ivana Švehlová JUDr. Ema Tomšová, velmi dobře Dalekorejová Ilona Směnečný platební rozkaz JUDr. Helena Rabanová výborně Douda Karel Správní řízení o odstranění stavby Mgr. Ilona Turková JUDr. Milan Samek, výborně Držmíšková Jana Sociálně psychologický pohled na sebepojetí. Jak si sebe vážit a budovat sebedůvěru. PhDr. Hana Helclová velmi dobře Duffek Rudolf Konfesní a kanonické právo doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Milan Telecký velmi dobře Dušek Petr Obchodní firma a dispozice s ní JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., velmi dobře Dvořák David Nicotnost správních aktů JUDr. Jiří Rajchl, Mgr. Ilona Turková výborně Dvořáková Lucie Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Dytrychová Martina Vůdce v 21. stol. - Leadership doc. Ing. Jiří Dědina, Ing. Dana Roubínková, dobře Dziambová Veronika Trestné činy proti rodině a mládeži JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná dobře Felcán Petr Zajišťování stop na místě činu doc. JUDr. Jan Chmelík, PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Fiala Josef Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře 10314

4 Fialová Tereza Vymáhání pohledávek za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně Filip Jan Rozbor vybraných právních rámců bezpilotních letadel ve světě a jejich následná implementace do legislativy v ČR Mgr. Tomáš Křivka JUDr. et Bc. Richard Pokorný, dobře Fischer Vladimír Vytváření portrétu osoby podle popisu doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult výborně Franková Iveta Porovnání důchodových systémů České republiky a Slovenské republiky Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Franková Monika Problematika zaměstnávání členů představenstva akciové společnosti a jednatelů společnosti s ručením omezeným JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Fuitová Jitka Životní připojištění Ing. Vladimír Šuchman Ing. Jitka Lesseová velmi dobře Gacková Patricie Náklady řízení právního zastoupení v občanskoprávním řízení JUDr. Dagmar Mikolášová Gajdová Kateřina Zajištění závazků ve středověkém českém právu JUDr. Vilém Knoll, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., doc. JUDr. Miloslav Doležal, dobře velmi dobře Ghiuri Kristiána Změny v režimu provozování fotovoltaických elektráren z pohledu mezinárodní ochrany investic doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Griesslová Ingrid Evropský zatýkací rozkaz JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Jaroslav Puš výborně Grűnthal Petr Zločinecký zisk a možnosti jeho zajištění doc. JUDr. Jan Chmelík, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře Gugkaeva Fatima Vývoj pojmu a systému kriminalistiky JUDr. František Vavera, DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Guzaničová Darja Nesezdané partnerství JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová velmi dobře Háček Jan Rozvod manželství a nezletilé dítě JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová, dobře Hammer Erik Korupce ve veřejných zakázkách doc. JUDr. Jan Chmelík, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Handlová Denisa Projekt mírové organizace Jiřího z Poděbrad v kontextu dalších evropských mírotvorných koncepcí. doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, velmi dobře 10245

5 Hánová Libuše Projekt založení, financování a řízení společnosti Infocentrum obce Ing. Dana Roubínková, doc. Ing. Jiří Dědina, výborně Havlínová Gabriela Koncepce občanství v rakouské ústavě z roku 1867 doc. JUDr. Jiří Bílý, PhDr. Zdeněk Zbořil velmi dobře Havlová Jana Problematika písmoznaleckého zkoumání JUDr. Markéta Brunová, doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně Heineková Tereza Asertivita jako nástroj dobrých vztahů v partnerství a manželství PhDr. Hana Helclová dobře Hejduk Ondřej Vývoj a aktuální stav práv zaměřených na ochranu průmyslového vlastnictví (pro vybrané instituty těchto práv). doc. PhDr. Rudolf Vlasák, doc. PhDr. Richard Papík velmi dobře Hejma Matěj Soudní přezkum voleb JUDr. Zuzana Vostrá, JUDr. Milan Tomeš velmi dobře Hejzlarová Jana Odborné vyjádření a znalecký posudek JUDr. Markéta Brunová, doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře Hirschmann Janine Právní úprava výživného v ČR a SRN JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Hlavsová Michaela Osvojení JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová výborně Hodanová Hana Využití ESF v rozvoji vědy, výzkumu a školství Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík dobře Hodrmentová Michaela Zákon Habeas corpus act z roku 1673 a jeho vliv na utváření anglického státního zřízení doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Milan Telecký dobře Hofmannová Žaneta Nové praktické možnosti kriminalistické dokumentace doc. Ing. Roman Rak Homola Petr Právní následky prodlení dlužníka ve smlouvě o dílo dle OZ a ObchZ Mgr. Michal Dittrich DrSc., Dr. h. c., mult. prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně dobře Hoštová, DiS. Naděžda Postup soudu před nařízením exekuce a výkonu rozhodnutí JUDr. Milan Telecký Hovjacký Jan Historie, podrobná charakteristika funkcí a zhodnocení současného stavu vybraných českých právnických systémů ( např. ASPI, CODEXIS apod.) Hrebáková Eva Princip plurality jako úhelný kámen demokratické společnosti PhDr. Markéta Grečová JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., výborně Ing. Pavel Končel doc. PhDr. Rudolf Vlasák velmi dobře JUDr. et Bc. Richard Pokorný, velmi dobře 10198

6 Chaloupek Ing.Jan Odklon od trestního řízení v české a zahraniční právní úpravě JUDr. Eduard Bruna, JUDr. Kristýna Spurná výborně Chytrá Martina Pojem nezávislosti podle Ústavy JUDr. Milan Tomeš PhDr. Markéta Grečová výborně Jakschová Martina Postavení a úloha Probační a mediační služby v trestním řízení JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová, velmi dobře Jarkovský Tomáš Problematika zaměstnávání odsouzených z pohledu právního,ekonomického a sociálně - pedagogicko - psychologického JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Jaroslav Puš výborně Jaroš Michal Princip rovnosti a jeho narušení při smluvních dodávkách energií JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, dobře Jindra Stanislav Přiměřenost nutné obrany v trestním řízení JUDr. Eduard Bruna, DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Jiráňová Johana Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře Jungmann Zdeněk Obchodní rejstřík JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., JUDr. Anna Outlá velmi dobře Kabourková Andrea Kriminalistická stopa obsahující informace o struktuře vnější stavby objektu doc. Ing. Roman Rak, velmi dobře Kafková Jaroslava Vliv změny poměrů na trvání závazků JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Kafková Radmila Vznik a zánik manželství JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová velmi dobře Kähs David Horní právo českého středověku JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, velmi dobře Kalvasová Kateřina Specifika trestných činů hlavy XII. TZ, jejich prověřování a vyšetřování Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře Kaslová Tereza Vznik kriminalistiky z hlediska souvisejících vědních disciplín JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Klein Jaroslav Vývoj státního dluhu ČR po roce Ing. Dana Roubínková, Ing. Lucie Sedmihradská velmi dobře Klierová Monika Organizační struktura obecně prospěšné společnosti JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Jiří Kuruc dobře 10154

7 Knedlíková Lenka Optimalizace systému vyplácení dávek státní sociální podpory Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Kněžík René Právní úprava nálezu věci JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Kocourková Vladimíra Historie extrémismu a jeho současné projevy doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Köhlerová Barbora Právo na informace legislativní úprava v České republice PhDr. Markéta Grečová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Kolková Barbora Náhrady vazeb v trestním řízení JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně Kopecká Michaela Soudní rozhodnutí (Rozkazní řízení-směnečný platební rozkaz) JUDr. Helena Rabanová JUDr. Anna Outlá dobře Kopřivová Adéla Taktika výslechu doc. Ing. Roman Rak, velmi dobře Korbelová Petra Daňová trestná činnost Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, velmi dobře Kořízková Petra Jednací řády zastupitelstev krajů, města, obcí JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Kostroun Jindřich Trestněprávní posouzení jednání souvisejících s migrací Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, PhD dobře Koštová Petra Společná a střídavá výchova JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Kovalenko Marina Příčiny a dopady aktuálně navrhovaných změn sazeb DPH v ČR. Ing. Helena Šuchmanová Ing. Lucie Sedmihradská dobře Kraková Lydie Právní úprava úředníků územních samosprávných celků JUDr. Alena Horčicová, JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře Králová Kateřina Vznik manželství JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Krejčová Iva Historický vývoj autorského práva a jeho ochrana doc. PhDr. Rudolf Vlasák, doc. PhDr. Richard Papík výborně Krondlová Markéta Vztah úřadu práce a firmy při procesu získávání pracovníků Ing. Helena Šuchmanová Ing. Dana Roubínková, dobře 10645

8 Krsek Miroslav Rozhodčí řízení - rozhodčí nález prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., dobře Kubátová, DiS. Tereza Vývoj pojmu a předmětu kriminalistiky JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Kubová Kateřina Hospodářský růst v ČR a vybraných světových zemích od roku Ing. Dana Roubínková, Ing. Helena Šuchmanová dobře Kubová Irena Operativně pátrací činnost, její historie a význam. doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Kulíková Ing. Anna Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Martina Burachovičová velmi dobře Langová Zuzana Registrované partnerství JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Linha Luděk Program zacházení u odsouzených dospělých mužů zařazených do věznice s ostrahou ve věznici Plzeň JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná výborně Lojková Gabriela Zásada "in dubio pro reo" v judikatuře soudů JUDr. Markéta Brunová, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Ludvíková Ludmila Započtení pohledávek dle obchodního zákoníku JUDr. Vít Lebeda výborně Lukschová Daniela Postavení poškozeného v trestním řízení JUDr. Kristýna Spurná Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica dobře Lužická Jitka Ústavní péče JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Maděra Michal Ohledání kriminalisticky významných míst doc. Ing. Roman Rak, výborně Mádlová Ivana Mezinárodní obyčej versus mezinárodní smlouva z hlediska mezinárodního práva, JUDr. Ema Tomšová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Macháček Jan Správce dědictví JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Machátová Miroslava Smlouva o dílo podle osnovy občanského zákoníku prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Jindřich Psutka, dobře Machová Lenka Struktura, postavení a působnost orgánů územní správy a samosprávy v České republice JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast výborně 10140

9 Málková Kateřina Spolupachatelství a formy trestní součinnosti ve světle ustálené judikatury JUDr. Eduard Bruna, JUDr. Kristýna Spurná dobře Markusek Tomáš Trestné činy spáchané v dopravě JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře Markusek Jiří Druhy trestů dle zákona č.40/2009 Sb. JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica dobře Markytán Jan Vyřízení věci před zahájením trestního stíhání doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře Marousková Martina Trestněprávní ochrana osobnosti Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, velmi dobře Maříková Kateřina Neplatnost právních jednání JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, dobře Merta Pavel Význam místa a času spáchání trestného činu, pokračování v trestné činnosti JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová, dobře Mikešková Aneta Analýza vybrané české předběžné otázky Mgr. Tomáš Křivka JUDr. Ema Tomšová výborně Mikovcová Kristýna Práva a povinnosti rodičů a dětí v ČR podle návrhu kodexu občanského práva JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Minaříková Lenka Činnost soudního komisaře JUDr. Emil Krause JUDr. Martina Burachovičová výborně Mrázková Jarmila Obraz města Loket ve světle jeho privilegií JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, velmi dobře Mrázová Hana Výživné dětí podle nové kodifikace (návrhu občanského práva) JUDr. Filip Svoboda JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Mrázová Jitka Trestné činy proti životu a zdraví JUDr. Markéta Brunová, doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně Nachtigal Radek Hlavní líčení JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná výborně Neoral Martin Insolvenční rejstřík JUDr. Vít Lebeda výborně Nespěšná Daniela Předpoklady nabytí dědictví JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře 10113

10 Niederhafnerová Petra Práva a povinnosti manželů JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová velmi dobře Novická Martina Malé družstvo JUDr. Vít Lebeda dobře Novohradská Kamila Základy organizace veřejné správy JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková dobře Novotný Petr Proces certifikace systému společenské odpovědnosti firmy. Ing. Helena Šuchmanová Ing. Dana Roubínková, výborně Opáleníková Petra Jmění dítěte JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Pačanová Michaela Úzkost a deprese v dětském světě PhDr. Hana Helclová velmi dobře Palečková Běla Vývoj československé kriminalistiky z pohledu osobností JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Paroulková Ivana Pěstounská péče JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová velmi dobře Pehová Zuzana Veřejný zájem, veřejné zájmy JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Pechanová Hana Smluvní pokuta JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, výborně Pechová Jana Vymáhání a zajišťování pohledávek v ČSSZ JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně Pejcl Martin Sociální sítě nový svět komunikačních technik. Jak nás řídí a ovlivňují a uspokojují naše potřeby. PhDr. Hana Helclová velmi dobře Pekaříková Radka Penzijní připojištění jako navrhovaný pilíř penzijní reformy v ČR Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, velmi dobře Pelikánová Martina Etapy trestního řízení se zaměřením na etapu před zahájením trestního řízení JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová, velmi dobře Peštová Petra Materiální právní stát JUDr. Milan Tomeš PhDr. Markéta Grečová velmi dobře Petera Petr Kriminalistická identifikace věcí JUDr. Petr Šedivý dobře 10240

11 Petrželková Tereza Určení a popření otcovství porovnání současné právní úpravy s návrhem nového občanského zákoníku JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Filip Svoboda velmi dobře Pipková Lenka Trest domácího vězení JUDr. Kristýna Spurná JUDr. Markéta Brunová, dobře Pivovarníková Blanka Skončení pracovního poměru JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně Pletichová Lenka Informovaný souhlas MUDr. Pavel Strejc JUDr. Jiří Rajchl, velmi dobře Plevková Lenka Systematizace pojmů kriminalistické identifikace doc. Ing. Roman Rak, dobře Podhajská Andrea Občanství Unie Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Milan Tomeš výborně Pojarová Pavla Poručenství a opatrovnictví JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Pokšteflová Jana Právní úprava veřejné služby v ČR (zejména historický vývoj, charakteristika) JUDr. Alena Horčicová, JUDr. PhDr. Jan Malast výborně Poláková Liliana Firemní právo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., JUDr. Anna Outlá dobře Polcarová Radka O právu na informace o životním prostředí JUDr. Milan Samek, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Polesná Zuzana Politická strana jako klíčový fenomén demokratického státu PhDr. Markéta Grečová JUDr. Milan Tomeš dobře Procházková Zuzana Mezinárodní soudní dvůr v Haagu JUDr. Ema Tomšová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Provazníková Dana Zásada zajišťování skutkového stavu věci JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Průšová Petra Uznání závazku JUDr. Anna Outlá dobře Přikryl Jiří Realizace zástavního práva JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Přikrylová Martina Výživné rozvedeného manžela JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová velmi dobře 10258

12 Pudilová Petra Zvláštní způsoby uzavírání smluv dle obchodního a občanského zákoníku JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Radjenovičová Blanka Paměť - mozek v tréninku po celý život PhDr. Hana Helclová výborně Rathaus Silvestr Živnostenská kontrola JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Václav Havlík výborně Rauchová Štěpánka Kriminalistická stopa obsahující informaci o funkčních a dynamických vlastnostech a návycích doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult výborně Roušal Martin Vývoj československé kriminality JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Rožcová Daniela Historie stavebního spoření a efektivnost jeho fungování. Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, velmi dobře Růžičková Jana Volný pohyb osob - pracovníků Mgr. Petra Kudláčková prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Řeháková Markéta Rozvod manželství JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová výborně Říha Pavel Počítačová kriminalita a organizovaný zločin JUDr. Petr Šedivý PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Říhová Květoslava Evidence obyvatel JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková výborně Saettler Dominik Trestné činy narušující soužití lidí JUDr. Markéta Brunová, PhD. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře Salvetrová Olga Historie Kladrub od založení do roku městská privilegia a práva doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, velmi dobře Sasáková Karin Kriminalistická charakteristika trestného činu PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Sedlářová Martina Řádné opravné prostředky srovnání de lege lata a de lege ferenda podle současné platné právní úpravy JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Semerádová Iva Školení a studium při zaměstnání, uznávání kvalifikace v rámci členských států Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. et Bc. Richard Pokorný, velmi dobře Semrád Petr Materiální a formální pojetí trestného činu, přednosti a nedostatky každého z nich JUDr. Eduard Bruna, doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře 10250

13 Schmiedová Lucie Trestné činy proti brannosti Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Martina Burachovičová velmi dobře Schusterová Zuzana Řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilého dítěte JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Silovská Zdeňka Diskriminace na základě pohlaví z pohledu judikatury JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Jiří Kuruc dobře Skalická Olga Vývoj československého práva manželského JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, velmi dobře Slaninová Martina Dozor soudu nad soudními exekutory JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Slivka Jaroslav Vznik a vývoj právní ochranné známky Pilsner Urquell doc. PhDr. Richard Papík doc. PhDr. Rudolf Vlasák výborně Smatanová Monika Práva a povinnosti rodičů a dětí JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová dobře Sovová Michaela Trh s byty a deregulace nájemného. Ing. Dana Roubínková, Ing. Helena Šuchmanová velmi dobře Steiningerová Jana Okolnosti vylučující protiprávnost dle Trestního zákoníku č.40/2009 Sb. JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Suváková Ludmila Legislativní úprava e-governmentu v ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. Milan Tomeš výborně Svatoš Petr Retribuční delikty a jejich stíhání JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, výborně Svoboda Jaroslav Podpora podnikání a možnosti dotací z fondů EU Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík výborně Šandara Tomáš Stavební řízení JUDr. Milan Samek, Mgr. Ilona Turková velmi dobře Šebo David Omezení volného pohybu osob v souvislosti s regulací diváckého násilí při veřejných sportovních akcích Mgr. Petra Kudláčková prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab velmi dobře Šenfeld Martin Tvorba státního rozpočtu ČR Ing. Helena Šuchmanová Ing. Lucie Sedmihradská, výborně Šiltová, DiS. Jana Marxismus a jeho řešení sociální otázky doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, velmi dobře 10244

14 Šimková Alexandra Členství ČR v Unii Mgr. Petra Kudláčková prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Šimková Iva Trestněprávní aspekty trestného činu nebezpečného pronásledování JUDr. Kristýna Spurná JUDr. Markéta Brunová, dobře Šínová Alexandra Domácí násilí JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Šípka Roman Trestné činy proti svobodě Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, dobře Školná Veronika Kriminalistická stopa obsahující informaci o struktuře vnitřní stavby objektu doc. Ing. Roman Rak, výborně Šmoková Michaela Únosy dětí do ciziny JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Šperňáková Jiřina Přihláška pohledávky věřitele v insolvenčním řízení JUDr. Vít Lebeda velmi dobře Špíšková Lenka Postup OSSZ a ČSSZ při vymáhání pojistného v insolvenčním řízení Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Šplíchal Roman Vývoj světové kriminalistiky se zaměřením na její systém JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Šturmová Martina Mezinárodní soudnictví - ke specifikům trestního soudnictví z mezinárodně právního pohleda JUDr. Ema Tomšová JUDr. Milan Tomeš výborně Šuhajová Michaela Program shovívavosti v rámci soutěžního práva EU Mgr. Tomáš Křivka Mgr. Petra Kudláčková výborně Šulcová Dagmar Vysílání zaměstnanců na tuzemské a zahraniční pracovní cesty Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Šůlová Lucie Obhajoba a obhájce v trestním řízení JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Kristýna Spurná dobře Tenkrát Pavel Rozdíly v úpravě uzavírání smluv dle ObčZ a ObchZ JUDr. Anna Outlá velmi dobře Teplá Martina Úskalí života sólo rodiče a dítěte v neúplné rodině PhDr. Hana Helclová výborně Titlbachová Petra Metoda pachové identifikace prostřednictvím speciálně vycvičeného policejního psa JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně 10226

15 Todorova Magdaléna Svoboda projevu a její odraz v soudní judikatuře JUDr. Zuzana Vostrá, PhDr. Markéta Grečová výborně Tomášek, Ing. Ivo Mandátní smlouva a její použití v advokacii JUDr. Martin Vychopeň velmi dobře Tomášková Jitka Srovnání stávající úpravy smlouvy o dílo a nově navrhované kodifikace JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Tomín Tomáš Věková hranice trestní odpovědnosti JUDr. Kristýna Spurná doc. JUDr. Jan Chmelík, dobře Trenklerová Naděžda Manželství JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Tröberová Pavla Proces kontrolního zjišťování JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Václav Havlík dobře Truhlářová Sabina Metody a prostředky zkoumání kriminalistických stop a věcných důkazů doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Tučímová Markéta Možnosti vyloučení společníků ze společnosti s ručením omezeným (srovnání stávající právní úpravy a nově navrhované úpravy) JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Tvrdík Milan Správa daně z nemovitostí JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Jiří Rajchl, výborně Tydrychová, DiS. Alena Důchodové systémy vybraných evropských států v komparaci se systémem ČR. Ing. Helena Šuchmanová Ing. Dana Roubínková, velmi dobře Tylš Otakar Operační programy, cíle OP v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík výborně Urbánková Zuzana Stadia a způsoby kriminalistického identifikačního zkoumání PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Urbanová Mgr. Veronika Koordinace rodinných dávek v členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Václavovič Ivan Tachovská manská soustava JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, dobře Vadovičová Hana Antidiskriminační zákon jeho klady a zápory JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Jiří Kuruc velmi dobře Vachalík Martin Statutární město (postavení, základní problémy správy, právní úprava) JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře 10156

16 Vaňkátová Renata Pracovní doba a doba odpočinku v České republice a členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda velmi dobře Varaďa Michal Sebevraždy a jejich zpracování v rámci Policie České republiky JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Jaroslav Puš výborně Vážan Milan Sekty a jejich svody, psychická manipulace člověka a její dopady. PhDr. Hana Helclová Vážanová Martina Singles je životní volbou či rezignací na vztah. PhDr. Hana Helclová výborně velmi dobře Veselá Veronika Většinové rozhodování jako podstata demokratických procesů ve společnosti PhDr. Markéta Grečová JUDr. Milan Tomeš velmi dobře Vilhelm Petr Žaloba o zaplacení pohledávky JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., dobře Vlachová Jitka Orgány veřejné správy v oblasti životního prostředí JUDr. Milan Samek, Mgr. Ilona Turková velmi dobře Vlčková Jana Zodpovědnost za škodu podle přepravních smluv JUDr. Vít Lebeda JUDr. Ing. Jiří Kuruc velmi dobře Vobořilová Nikola Družstvo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., JUDr. Anna Outlá dobře Vondra Michal Práva a povinnosti advokátů při poskytování právních služeb; JUDr. Ladislav Krym JUDr. Martin Vychopeň dobře Vozka Jan Etika výkonu advokacie JUDr. Ladislav Krym JUDr. Martin Vychopeň dobře Vrzalová Jitka Diagnoza: syndrom vyhoření PhDr. Hana Helclová výborně Zahálková Veronika Nezaměstnanost ve vybraných zemích Evropské unie, pasivní politika zaměstnanosti. Ing. Dana Roubínková, Ing. Helena Šuchmanová výborně Záhora Matěj Sdělení obvinění, vývoj institutu, formální a faktické účinky. doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře Zajíček Jiří Kriminalita mládeže z pohledu trestněprávního a kriminologického doc. JUDr. Jan Chmelík, PhDr. Ivan Budka, PhD dobře Zalubil Jan Extradiční řízení JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná výborně 10322

17 Zdvihalová Marie Úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství doc. JUDr. Senta Radvanová, JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Zeman Václav Kriminalistické zkoumání dokladů a písemnosti doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult výborně Zemanová Lucie Vypořádání společného jmění manželů JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, dobře Zoulová Dagmar Matrika, matriční knihy, zápisy do matričních knih, sbírka listin JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková výborně Zumrová Bártová Irena Jiné vztahy mezi veřejnou správou a soudy JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Jiří Rajchl, velmi dobře Žippaiová Blanka Formy činnosti veřejné správy na úseku zaměstnanosti JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Milan Samek, výborně Žižka Ladislav Nároky z vad zboží dle obchodního zákoníku JUDr. Anna Outlá výborně Žůrek Oldřich Trestní příkaz JUDr. Markéta Brunová, PhD. JUDr. Kristýna Spurná dobře 10321

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...2 PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ...

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...2 PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ... Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE... 3

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE... 3 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou:

Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou: KATEDRA SOUKROMÉHO PRÁVA A CIVILNÍHO PROCESU (SPK) Návrhy témat DP 2015/2016 Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou: Občanské právo Diana Pavlíková Nahradzovanie nemajetkovej ujmy pri

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze 1. Vliv zvyšování informační gramotnosti uživatelů vědeckých informací na zkvalitnění činnosti policejních manažerů

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH OBSAH... 1 ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH OBSAH... 1 ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE... Bibliograficko-informační skupina Oddělení vědeckých informací PA ČR v Praze vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných BIS OVI.

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015.

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015. Vzor citace: Macela, M., Hovorka, D., Křístek, A., Trubačová, K., Zárasová, Z. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 912 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více