DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D."

Transkript

1 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jan Volební právo a volební systém ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný, dobře Ančincová Barbora Smluvní pokuta a úroky z prodlení ve stávající právní úpravě a navrhované právní úpravě JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Avtchinniková Nina Stádia trestného činu a účinná lítost JUDr. Eduard Bruna, doc. JUDr. Jan Chmelík, dobře Baladová Monika Rozpočet vyšších územně samosprávných celků se zaměřením na Karlovyrský kraj Ing. Dana Roubínková, Ing. Lucie Sedmihradská dobře Balážová Ludmila Náhradní rodinná péče JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová dobře Bárová Zuzana Občanská participace na správě a rozvoji obce JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Bartoš Pavel Některé zvláštní způsoby dokazování (par. 104 a a násl.) a jejich provedení v praxi orgánů činných v trestním řízení doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš dobře Bártová Ing. Jana Podmínky pro ukládání trestů a užití 58 trestního zákoníku JUDr. Eduard Bruna, JUDr. Kristýna Spurná dobře Bělohlávková Gabriela Závěť a jiná pořízení pro případ smrti JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, dobře Bendová Marta Trestněprávní posouzení rušení veřejného pořádku Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, velmi dobře Beránková Karolína Odporovatelnost JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, velmi dobře Beránková Martina Věk a příčetnost, jejich význam v trestním právu JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Kristýna Spurná výborně Beranová Michaela DVI týmy a místo činu. doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Bicanová Blanka Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice a členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Bílková Monika Jmění manželů JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová velmi dobře 10287

2 Bíža František Trestné činy proti životnímu prostředí Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, dobře Blahnová Marie Problémy trestného činu týrání zvířat JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře Blažek Červenková Pavlína Soupis majetkové podstaty insolvenčním správcem JUDr. Vít Lebeda výborně Blažková Eva Soudní moc a dělba moci JUDr. Milan Tomeš prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab velmi dobře Blažková, DiS. Michaela Veřejný ochránce práv Mgr. Ilona Turková JUDr. Alena Horčicová, výborně Blechová Jiřina Druhy sankcí za správní delikty JUDr. PhDr. Jan Malast Mgr. Ilona Turková velmi dobře Blechová Věra Opatření proti nečinnosti ve správním řízení Mgr. Ilona Turková JUDr. Jiří Rajchl, velmi dobře Boček Oldřich Fyziologické a psychologické hledisko na pohybový návyk v kriminalistice doc. Ing. Roman Rak, výborně Bradáčová Kristýna Vypořádání společného jmění manželů JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Braunová Dana Porovnání testamentární dědické posloupnosti v návrhu nového OZ se stávající úpravou JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, výborně Brejša Jakub Náhrada škody, nebo jiné újmy vyvolané zákonným postupem veřejné správy JUDr. Alena Horčicová, JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře Brynda Lukáš Právní postavení České národní banky JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Martina Dvořáková velmi dobře Bubnová Lucie Hmotné zabezpečení osob pro případ ztráty jejich zaměstnání v České republice a v Evropské unii JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová dobře Burešová Danuše Ochrana před nezákonným zásahem veřejné správy JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Alena Horčicová, výborně Ciml Daniel Vývoj národních výborů jako místních orgánů státní moci a správy v Českoslovenku od roku 1945 až do roku doc. JUDr. Jiří Bílý, prof. JUDr. Josef Mečl, dobře Cozma František Ústavní zákon č. 14/1968 Sb. o československé federaci v kontextu vývoje evropských federací doc. JUDr. Jiří Bílý, prof. JUDr. Josef Mečl, dobře 10248

3 Černá Michaela Prokura JUDr. Anna Outlá dobře Černá Veronika Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi JUDr. Filip Svoboda JUDr. Dagmar Mikolášová dobře Černá Kateřina Systém třídění a označování zboží pro celní účely a jejich uplatnění i mimo oblast celnictví JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft velmi dobře Černý Lukáš Kamerové systémy v bezpečnostní praxi doc. Ing. Roman Rak PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Červená Petra Řízení o úschovách podle ustanovení 185a-185h občanského soudního řádu JUDr. Ivana Švehlová JUDr. Ema Tomšová, velmi dobře Dalekorejová Ilona Směnečný platební rozkaz JUDr. Helena Rabanová výborně Douda Karel Správní řízení o odstranění stavby Mgr. Ilona Turková JUDr. Milan Samek, výborně Držmíšková Jana Sociálně psychologický pohled na sebepojetí. Jak si sebe vážit a budovat sebedůvěru. PhDr. Hana Helclová velmi dobře Duffek Rudolf Konfesní a kanonické právo doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Milan Telecký velmi dobře Dušek Petr Obchodní firma a dispozice s ní JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., velmi dobře Dvořák David Nicotnost správních aktů JUDr. Jiří Rajchl, Mgr. Ilona Turková výborně Dvořáková Lucie Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Dytrychová Martina Vůdce v 21. stol. - Leadership doc. Ing. Jiří Dědina, Ing. Dana Roubínková, dobře Dziambová Veronika Trestné činy proti rodině a mládeži JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná dobře Felcán Petr Zajišťování stop na místě činu doc. JUDr. Jan Chmelík, PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Fiala Josef Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře 10314

4 Fialová Tereza Vymáhání pohledávek za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně Filip Jan Rozbor vybraných právních rámců bezpilotních letadel ve světě a jejich následná implementace do legislativy v ČR Mgr. Tomáš Křivka JUDr. et Bc. Richard Pokorný, dobře Fischer Vladimír Vytváření portrétu osoby podle popisu doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult výborně Franková Iveta Porovnání důchodových systémů České republiky a Slovenské republiky Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Franková Monika Problematika zaměstnávání členů představenstva akciové společnosti a jednatelů společnosti s ručením omezeným JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Fuitová Jitka Životní připojištění Ing. Vladimír Šuchman Ing. Jitka Lesseová velmi dobře Gacková Patricie Náklady řízení právního zastoupení v občanskoprávním řízení JUDr. Dagmar Mikolášová Gajdová Kateřina Zajištění závazků ve středověkém českém právu JUDr. Vilém Knoll, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., doc. JUDr. Miloslav Doležal, dobře velmi dobře Ghiuri Kristiána Změny v režimu provozování fotovoltaických elektráren z pohledu mezinárodní ochrany investic doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Griesslová Ingrid Evropský zatýkací rozkaz JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Jaroslav Puš výborně Grűnthal Petr Zločinecký zisk a možnosti jeho zajištění doc. JUDr. Jan Chmelík, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře Gugkaeva Fatima Vývoj pojmu a systému kriminalistiky JUDr. František Vavera, DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Guzaničová Darja Nesezdané partnerství JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová velmi dobře Háček Jan Rozvod manželství a nezletilé dítě JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová, dobře Hammer Erik Korupce ve veřejných zakázkách doc. JUDr. Jan Chmelík, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Handlová Denisa Projekt mírové organizace Jiřího z Poděbrad v kontextu dalších evropských mírotvorných koncepcí. doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, velmi dobře 10245

5 Hánová Libuše Projekt založení, financování a řízení společnosti Infocentrum obce Ing. Dana Roubínková, doc. Ing. Jiří Dědina, výborně Havlínová Gabriela Koncepce občanství v rakouské ústavě z roku 1867 doc. JUDr. Jiří Bílý, PhDr. Zdeněk Zbořil velmi dobře Havlová Jana Problematika písmoznaleckého zkoumání JUDr. Markéta Brunová, doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně Heineková Tereza Asertivita jako nástroj dobrých vztahů v partnerství a manželství PhDr. Hana Helclová dobře Hejduk Ondřej Vývoj a aktuální stav práv zaměřených na ochranu průmyslového vlastnictví (pro vybrané instituty těchto práv). doc. PhDr. Rudolf Vlasák, doc. PhDr. Richard Papík velmi dobře Hejma Matěj Soudní přezkum voleb JUDr. Zuzana Vostrá, JUDr. Milan Tomeš velmi dobře Hejzlarová Jana Odborné vyjádření a znalecký posudek JUDr. Markéta Brunová, doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře Hirschmann Janine Právní úprava výživného v ČR a SRN JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Hlavsová Michaela Osvojení JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová výborně Hodanová Hana Využití ESF v rozvoji vědy, výzkumu a školství Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík dobře Hodrmentová Michaela Zákon Habeas corpus act z roku 1673 a jeho vliv na utváření anglického státního zřízení doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Milan Telecký dobře Hofmannová Žaneta Nové praktické možnosti kriminalistické dokumentace doc. Ing. Roman Rak Homola Petr Právní následky prodlení dlužníka ve smlouvě o dílo dle OZ a ObchZ Mgr. Michal Dittrich DrSc., Dr. h. c., mult. prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně dobře Hoštová, DiS. Naděžda Postup soudu před nařízením exekuce a výkonu rozhodnutí JUDr. Milan Telecký Hovjacký Jan Historie, podrobná charakteristika funkcí a zhodnocení současného stavu vybraných českých právnických systémů ( např. ASPI, CODEXIS apod.) Hrebáková Eva Princip plurality jako úhelný kámen demokratické společnosti PhDr. Markéta Grečová JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., výborně Ing. Pavel Končel doc. PhDr. Rudolf Vlasák velmi dobře JUDr. et Bc. Richard Pokorný, velmi dobře 10198

6 Chaloupek Ing.Jan Odklon od trestního řízení v české a zahraniční právní úpravě JUDr. Eduard Bruna, JUDr. Kristýna Spurná výborně Chytrá Martina Pojem nezávislosti podle Ústavy JUDr. Milan Tomeš PhDr. Markéta Grečová výborně Jakschová Martina Postavení a úloha Probační a mediační služby v trestním řízení JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová, velmi dobře Jarkovský Tomáš Problematika zaměstnávání odsouzených z pohledu právního,ekonomického a sociálně - pedagogicko - psychologického JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Jaroslav Puš výborně Jaroš Michal Princip rovnosti a jeho narušení při smluvních dodávkách energií JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, dobře Jindra Stanislav Přiměřenost nutné obrany v trestním řízení JUDr. Eduard Bruna, DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Jiráňová Johana Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře Jungmann Zdeněk Obchodní rejstřík JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., JUDr. Anna Outlá velmi dobře Kabourková Andrea Kriminalistická stopa obsahující informace o struktuře vnější stavby objektu doc. Ing. Roman Rak, velmi dobře Kafková Jaroslava Vliv změny poměrů na trvání závazků JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Kafková Radmila Vznik a zánik manželství JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová velmi dobře Kähs David Horní právo českého středověku JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, velmi dobře Kalvasová Kateřina Specifika trestných činů hlavy XII. TZ, jejich prověřování a vyšetřování Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře Kaslová Tereza Vznik kriminalistiky z hlediska souvisejících vědních disciplín JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Klein Jaroslav Vývoj státního dluhu ČR po roce Ing. Dana Roubínková, Ing. Lucie Sedmihradská velmi dobře Klierová Monika Organizační struktura obecně prospěšné společnosti JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Jiří Kuruc dobře 10154

7 Knedlíková Lenka Optimalizace systému vyplácení dávek státní sociální podpory Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Kněžík René Právní úprava nálezu věci JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Kocourková Vladimíra Historie extrémismu a jeho současné projevy doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Köhlerová Barbora Právo na informace legislativní úprava v České republice PhDr. Markéta Grečová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Kolková Barbora Náhrady vazeb v trestním řízení JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně Kopecká Michaela Soudní rozhodnutí (Rozkazní řízení-směnečný platební rozkaz) JUDr. Helena Rabanová JUDr. Anna Outlá dobře Kopřivová Adéla Taktika výslechu doc. Ing. Roman Rak, velmi dobře Korbelová Petra Daňová trestná činnost Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, velmi dobře Kořízková Petra Jednací řády zastupitelstev krajů, města, obcí JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Kostroun Jindřich Trestněprávní posouzení jednání souvisejících s migrací Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, PhD dobře Koštová Petra Společná a střídavá výchova JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Kovalenko Marina Příčiny a dopady aktuálně navrhovaných změn sazeb DPH v ČR. Ing. Helena Šuchmanová Ing. Lucie Sedmihradská dobře Kraková Lydie Právní úprava úředníků územních samosprávných celků JUDr. Alena Horčicová, JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře Králová Kateřina Vznik manželství JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Krejčová Iva Historický vývoj autorského práva a jeho ochrana doc. PhDr. Rudolf Vlasák, doc. PhDr. Richard Papík výborně Krondlová Markéta Vztah úřadu práce a firmy při procesu získávání pracovníků Ing. Helena Šuchmanová Ing. Dana Roubínková, dobře 10645

8 Krsek Miroslav Rozhodčí řízení - rozhodčí nález prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., dobře Kubátová, DiS. Tereza Vývoj pojmu a předmětu kriminalistiky JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Kubová Kateřina Hospodářský růst v ČR a vybraných světových zemích od roku Ing. Dana Roubínková, Ing. Helena Šuchmanová dobře Kubová Irena Operativně pátrací činnost, její historie a význam. doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Kulíková Ing. Anna Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Martina Burachovičová velmi dobře Langová Zuzana Registrované partnerství JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Linha Luděk Program zacházení u odsouzených dospělých mužů zařazených do věznice s ostrahou ve věznici Plzeň JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná výborně Lojková Gabriela Zásada "in dubio pro reo" v judikatuře soudů JUDr. Markéta Brunová, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Ludvíková Ludmila Započtení pohledávek dle obchodního zákoníku JUDr. Vít Lebeda výborně Lukschová Daniela Postavení poškozeného v trestním řízení JUDr. Kristýna Spurná Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica dobře Lužická Jitka Ústavní péče JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Maděra Michal Ohledání kriminalisticky významných míst doc. Ing. Roman Rak, výborně Mádlová Ivana Mezinárodní obyčej versus mezinárodní smlouva z hlediska mezinárodního práva, JUDr. Ema Tomšová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Macháček Jan Správce dědictví JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Machátová Miroslava Smlouva o dílo podle osnovy občanského zákoníku prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Jindřich Psutka, dobře Machová Lenka Struktura, postavení a působnost orgánů územní správy a samosprávy v České republice JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast výborně 10140

9 Málková Kateřina Spolupachatelství a formy trestní součinnosti ve světle ustálené judikatury JUDr. Eduard Bruna, JUDr. Kristýna Spurná dobře Markusek Tomáš Trestné činy spáchané v dopravě JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře Markusek Jiří Druhy trestů dle zákona č.40/2009 Sb. JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica dobře Markytán Jan Vyřízení věci před zahájením trestního stíhání doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře Marousková Martina Trestněprávní ochrana osobnosti Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, velmi dobře Maříková Kateřina Neplatnost právních jednání JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, dobře Merta Pavel Význam místa a času spáchání trestného činu, pokračování v trestné činnosti JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová, dobře Mikešková Aneta Analýza vybrané české předběžné otázky Mgr. Tomáš Křivka JUDr. Ema Tomšová výborně Mikovcová Kristýna Práva a povinnosti rodičů a dětí v ČR podle návrhu kodexu občanského práva JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Minaříková Lenka Činnost soudního komisaře JUDr. Emil Krause JUDr. Martina Burachovičová výborně Mrázková Jarmila Obraz města Loket ve světle jeho privilegií JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, velmi dobře Mrázová Hana Výživné dětí podle nové kodifikace (návrhu občanského práva) JUDr. Filip Svoboda JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Mrázová Jitka Trestné činy proti životu a zdraví JUDr. Markéta Brunová, doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně Nachtigal Radek Hlavní líčení JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná výborně Neoral Martin Insolvenční rejstřík JUDr. Vít Lebeda výborně Nespěšná Daniela Předpoklady nabytí dědictví JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře 10113

10 Niederhafnerová Petra Práva a povinnosti manželů JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová velmi dobře Novická Martina Malé družstvo JUDr. Vít Lebeda dobře Novohradská Kamila Základy organizace veřejné správy JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková dobře Novotný Petr Proces certifikace systému společenské odpovědnosti firmy. Ing. Helena Šuchmanová Ing. Dana Roubínková, výborně Opáleníková Petra Jmění dítěte JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Pačanová Michaela Úzkost a deprese v dětském světě PhDr. Hana Helclová velmi dobře Palečková Běla Vývoj československé kriminalistiky z pohledu osobností JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Paroulková Ivana Pěstounská péče JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová velmi dobře Pehová Zuzana Veřejný zájem, veřejné zájmy JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Pechanová Hana Smluvní pokuta JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, výborně Pechová Jana Vymáhání a zajišťování pohledávek v ČSSZ JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně Pejcl Martin Sociální sítě nový svět komunikačních technik. Jak nás řídí a ovlivňují a uspokojují naše potřeby. PhDr. Hana Helclová velmi dobře Pekaříková Radka Penzijní připojištění jako navrhovaný pilíř penzijní reformy v ČR Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, velmi dobře Pelikánová Martina Etapy trestního řízení se zaměřením na etapu před zahájením trestního řízení JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová, velmi dobře Peštová Petra Materiální právní stát JUDr. Milan Tomeš PhDr. Markéta Grečová velmi dobře Petera Petr Kriminalistická identifikace věcí JUDr. Petr Šedivý dobře 10240

11 Petrželková Tereza Určení a popření otcovství porovnání současné právní úpravy s návrhem nového občanského zákoníku JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Filip Svoboda velmi dobře Pipková Lenka Trest domácího vězení JUDr. Kristýna Spurná JUDr. Markéta Brunová, dobře Pivovarníková Blanka Skončení pracovního poměru JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně Pletichová Lenka Informovaný souhlas MUDr. Pavel Strejc JUDr. Jiří Rajchl, velmi dobře Plevková Lenka Systematizace pojmů kriminalistické identifikace doc. Ing. Roman Rak, dobře Podhajská Andrea Občanství Unie Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Milan Tomeš výborně Pojarová Pavla Poručenství a opatrovnictví JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Pokšteflová Jana Právní úprava veřejné služby v ČR (zejména historický vývoj, charakteristika) JUDr. Alena Horčicová, JUDr. PhDr. Jan Malast výborně Poláková Liliana Firemní právo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., JUDr. Anna Outlá dobře Polcarová Radka O právu na informace o životním prostředí JUDr. Milan Samek, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Polesná Zuzana Politická strana jako klíčový fenomén demokratického státu PhDr. Markéta Grečová JUDr. Milan Tomeš dobře Procházková Zuzana Mezinárodní soudní dvůr v Haagu JUDr. Ema Tomšová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Provazníková Dana Zásada zajišťování skutkového stavu věci JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Průšová Petra Uznání závazku JUDr. Anna Outlá dobře Přikryl Jiří Realizace zástavního práva JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Přikrylová Martina Výživné rozvedeného manžela JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová velmi dobře 10258

12 Pudilová Petra Zvláštní způsoby uzavírání smluv dle obchodního a občanského zákoníku JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Radjenovičová Blanka Paměť - mozek v tréninku po celý život PhDr. Hana Helclová výborně Rathaus Silvestr Živnostenská kontrola JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Václav Havlík výborně Rauchová Štěpánka Kriminalistická stopa obsahující informaci o funkčních a dynamických vlastnostech a návycích doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult výborně Roušal Martin Vývoj československé kriminality JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Rožcová Daniela Historie stavebního spoření a efektivnost jeho fungování. Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, velmi dobře Růžičková Jana Volný pohyb osob - pracovníků Mgr. Petra Kudláčková prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Řeháková Markéta Rozvod manželství JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová výborně Říha Pavel Počítačová kriminalita a organizovaný zločin JUDr. Petr Šedivý PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Říhová Květoslava Evidence obyvatel JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková výborně Saettler Dominik Trestné činy narušující soužití lidí JUDr. Markéta Brunová, PhD. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře Salvetrová Olga Historie Kladrub od založení do roku městská privilegia a práva doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, velmi dobře Sasáková Karin Kriminalistická charakteristika trestného činu PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Sedlářová Martina Řádné opravné prostředky srovnání de lege lata a de lege ferenda podle současné platné právní úpravy JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Semerádová Iva Školení a studium při zaměstnání, uznávání kvalifikace v rámci členských států Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. et Bc. Richard Pokorný, velmi dobře Semrád Petr Materiální a formální pojetí trestného činu, přednosti a nedostatky každého z nich JUDr. Eduard Bruna, doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře 10250

13 Schmiedová Lucie Trestné činy proti brannosti Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Martina Burachovičová velmi dobře Schusterová Zuzana Řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilého dítěte JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Silovská Zdeňka Diskriminace na základě pohlaví z pohledu judikatury JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Jiří Kuruc dobře Skalická Olga Vývoj československého práva manželského JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, velmi dobře Slaninová Martina Dozor soudu nad soudními exekutory JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Slivka Jaroslav Vznik a vývoj právní ochranné známky Pilsner Urquell doc. PhDr. Richard Papík doc. PhDr. Rudolf Vlasák výborně Smatanová Monika Práva a povinnosti rodičů a dětí JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová dobře Sovová Michaela Trh s byty a deregulace nájemného. Ing. Dana Roubínková, Ing. Helena Šuchmanová velmi dobře Steiningerová Jana Okolnosti vylučující protiprávnost dle Trestního zákoníku č.40/2009 Sb. JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Suváková Ludmila Legislativní úprava e-governmentu v ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. Milan Tomeš výborně Svatoš Petr Retribuční delikty a jejich stíhání JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, výborně Svoboda Jaroslav Podpora podnikání a možnosti dotací z fondů EU Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík výborně Šandara Tomáš Stavební řízení JUDr. Milan Samek, Mgr. Ilona Turková velmi dobře Šebo David Omezení volného pohybu osob v souvislosti s regulací diváckého násilí při veřejných sportovních akcích Mgr. Petra Kudláčková prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab velmi dobře Šenfeld Martin Tvorba státního rozpočtu ČR Ing. Helena Šuchmanová Ing. Lucie Sedmihradská, výborně Šiltová, DiS. Jana Marxismus a jeho řešení sociální otázky doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, velmi dobře 10244

14 Šimková Alexandra Členství ČR v Unii Mgr. Petra Kudláčková prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Šimková Iva Trestněprávní aspekty trestného činu nebezpečného pronásledování JUDr. Kristýna Spurná JUDr. Markéta Brunová, dobře Šínová Alexandra Domácí násilí JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Šípka Roman Trestné činy proti svobodě Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, dobře Školná Veronika Kriminalistická stopa obsahující informaci o struktuře vnitřní stavby objektu doc. Ing. Roman Rak, výborně Šmoková Michaela Únosy dětí do ciziny JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Šperňáková Jiřina Přihláška pohledávky věřitele v insolvenčním řízení JUDr. Vít Lebeda velmi dobře Špíšková Lenka Postup OSSZ a ČSSZ při vymáhání pojistného v insolvenčním řízení Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Šplíchal Roman Vývoj světové kriminalistiky se zaměřením na její systém JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Šturmová Martina Mezinárodní soudnictví - ke specifikům trestního soudnictví z mezinárodně právního pohleda JUDr. Ema Tomšová JUDr. Milan Tomeš výborně Šuhajová Michaela Program shovívavosti v rámci soutěžního práva EU Mgr. Tomáš Křivka Mgr. Petra Kudláčková výborně Šulcová Dagmar Vysílání zaměstnanců na tuzemské a zahraniční pracovní cesty Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Šůlová Lucie Obhajoba a obhájce v trestním řízení JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Kristýna Spurná dobře Tenkrát Pavel Rozdíly v úpravě uzavírání smluv dle ObčZ a ObchZ JUDr. Anna Outlá velmi dobře Teplá Martina Úskalí života sólo rodiče a dítěte v neúplné rodině PhDr. Hana Helclová výborně Titlbachová Petra Metoda pachové identifikace prostřednictvím speciálně vycvičeného policejního psa JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně 10226

15 Todorova Magdaléna Svoboda projevu a její odraz v soudní judikatuře JUDr. Zuzana Vostrá, PhDr. Markéta Grečová výborně Tomášek, Ing. Ivo Mandátní smlouva a její použití v advokacii JUDr. Martin Vychopeň velmi dobře Tomášková Jitka Srovnání stávající úpravy smlouvy o dílo a nově navrhované kodifikace JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Tomín Tomáš Věková hranice trestní odpovědnosti JUDr. Kristýna Spurná doc. JUDr. Jan Chmelík, dobře Trenklerová Naděžda Manželství JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Tröberová Pavla Proces kontrolního zjišťování JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Václav Havlík dobře Truhlářová Sabina Metody a prostředky zkoumání kriminalistických stop a věcných důkazů doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Tučímová Markéta Možnosti vyloučení společníků ze společnosti s ručením omezeným (srovnání stávající právní úpravy a nově navrhované úpravy) JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Tvrdík Milan Správa daně z nemovitostí JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Jiří Rajchl, výborně Tydrychová, DiS. Alena Důchodové systémy vybraných evropských států v komparaci se systémem ČR. Ing. Helena Šuchmanová Ing. Dana Roubínková, velmi dobře Tylš Otakar Operační programy, cíle OP v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík výborně Urbánková Zuzana Stadia a způsoby kriminalistického identifikačního zkoumání PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Urbanová Mgr. Veronika Koordinace rodinných dávek v členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Václavovič Ivan Tachovská manská soustava JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, dobře Vadovičová Hana Antidiskriminační zákon jeho klady a zápory JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Jiří Kuruc velmi dobře Vachalík Martin Statutární město (postavení, základní problémy správy, právní úprava) JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře 10156

16 Vaňkátová Renata Pracovní doba a doba odpočinku v České republice a členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda velmi dobře Varaďa Michal Sebevraždy a jejich zpracování v rámci Policie České republiky JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Jaroslav Puš výborně Vážan Milan Sekty a jejich svody, psychická manipulace člověka a její dopady. PhDr. Hana Helclová Vážanová Martina Singles je životní volbou či rezignací na vztah. PhDr. Hana Helclová výborně velmi dobře Veselá Veronika Většinové rozhodování jako podstata demokratických procesů ve společnosti PhDr. Markéta Grečová JUDr. Milan Tomeš velmi dobře Vilhelm Petr Žaloba o zaplacení pohledávky JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., dobře Vlachová Jitka Orgány veřejné správy v oblasti životního prostředí JUDr. Milan Samek, Mgr. Ilona Turková velmi dobře Vlčková Jana Zodpovědnost za škodu podle přepravních smluv JUDr. Vít Lebeda JUDr. Ing. Jiří Kuruc velmi dobře Vobořilová Nikola Družstvo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., JUDr. Anna Outlá dobře Vondra Michal Práva a povinnosti advokátů při poskytování právních služeb; JUDr. Ladislav Krym JUDr. Martin Vychopeň dobře Vozka Jan Etika výkonu advokacie JUDr. Ladislav Krym JUDr. Martin Vychopeň dobře Vrzalová Jitka Diagnoza: syndrom vyhoření PhDr. Hana Helclová výborně Zahálková Veronika Nezaměstnanost ve vybraných zemích Evropské unie, pasivní politika zaměstnanosti. Ing. Dana Roubínková, Ing. Helena Šuchmanová výborně Záhora Matěj Sdělení obvinění, vývoj institutu, formální a faktické účinky. doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře Zajíček Jiří Kriminalita mládeže z pohledu trestněprávního a kriminologického doc. JUDr. Jan Chmelík, PhDr. Ivan Budka, PhD dobře Zalubil Jan Extradiční řízení JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná výborně 10322

17 Zdvihalová Marie Úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství doc. JUDr. Senta Radvanová, JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Zeman Václav Kriminalistické zkoumání dokladů a písemnosti doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult výborně Zemanová Lucie Vypořádání společného jmění manželů JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, dobře Zoulová Dagmar Matrika, matriční knihy, zápisy do matričních knih, sbírka listin JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková výborně Zumrová Bártová Irena Jiné vztahy mezi veřejnou správou a soudy JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Jiří Rajchl, velmi dobře Žippaiová Blanka Formy činnosti veřejné správy na úseku zaměstnanosti JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Milan Samek, výborně Žižka Ladislav Nároky z vad zboží dle obchodního zákoníku JUDr. Anna Outlá výborně Žůrek Oldřich Trestní příkaz JUDr. Markéta Brunová, PhD. JUDr. Kristýna Spurná dobře 10321

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2008 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP. Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2008 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP. Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2008 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adámek Zdeněk Nemocenské JUDr. Ján Matejka, Ph.D. 13.5.2008 velmi dobře 8728 Al Haboubi

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

HODNOCENÍ BP DATUM. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2014 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. 12.5.2014 velmi dobře 10741

HODNOCENÍ BP DATUM. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2014 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. 12.5.2014 velmi dobře 10741 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2014 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Antoniová Kamila Propaganda a její funkce v oblasti terorismu JUDr. Petr Ibl, PhD. 12.5.2014

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Balík David Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl 25.4.2007 velmi dobře 8641

Balík David Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl 25.4.2007 velmi dobře 8641 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE r.2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM OBHAJOBY Hod. BP evid. č. BP Áčová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Áčová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel,

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Balážová Martina Odpovědnost za prodlení a jeho následky JUDr. Ing. Radka Zahradníková,

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2013 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2013 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2013 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jakub Materiální protiprávnost a její význam v současném pojetí trestního práva

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Předmět: Právo, Marketing a management 1. a) Právo a stát práva - charakteristika právního státu právních norem,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Poradci Ministryně / vedoucí ÚSÚ Jméno a příjmení

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012

VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012 VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012 bazén 25m, 6 drah, obrátkové stěny hladké, ruční měření; teplota vody: 26,5

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti OBSAH O autorech... 5 Autoři jednotlivých kapitol... 8 Seznam zkratek... 9 1 Úvod... 19 1.1 Základní metodologická východiska této publikace... 19 1.2 Struktura předkládané publikace... 22 1.3 Autorský

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Fulín František Neštětice 9 *1763

Fulín František Neštětice 9 *1763 František Neštětice 9 1763-12.12.1853 Fulínová Kateřina - Tisem1 28.6.1775-25.5.1855 Fulín Vít-v Dl.Lhotě 14 roz. z Neštětic 9 asi 1803 - Magdalena roz. Nerad. z Tomic 7.10.1826-8.6.1830-20.4.1900 Majdalena

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více