DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D."

Transkript

1 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jan Volební právo a volební systém ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný, dobře Ančincová Barbora Smluvní pokuta a úroky z prodlení ve stávající právní úpravě a navrhované právní úpravě JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Avtchinniková Nina Stádia trestného činu a účinná lítost JUDr. Eduard Bruna, doc. JUDr. Jan Chmelík, dobře Baladová Monika Rozpočet vyšších územně samosprávných celků se zaměřením na Karlovyrský kraj Ing. Dana Roubínková, Ing. Lucie Sedmihradská dobře Balážová Ludmila Náhradní rodinná péče JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová dobře Bárová Zuzana Občanská participace na správě a rozvoji obce JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Bartoš Pavel Některé zvláštní způsoby dokazování (par. 104 a a násl.) a jejich provedení v praxi orgánů činných v trestním řízení doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš dobře Bártová Ing. Jana Podmínky pro ukládání trestů a užití 58 trestního zákoníku JUDr. Eduard Bruna, JUDr. Kristýna Spurná dobře Bělohlávková Gabriela Závěť a jiná pořízení pro případ smrti JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, dobře Bendová Marta Trestněprávní posouzení rušení veřejného pořádku Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, velmi dobře Beránková Karolína Odporovatelnost JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, velmi dobře Beránková Martina Věk a příčetnost, jejich význam v trestním právu JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Kristýna Spurná výborně Beranová Michaela DVI týmy a místo činu. doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Bicanová Blanka Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice a členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Bílková Monika Jmění manželů JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová velmi dobře 10287

2 Bíža František Trestné činy proti životnímu prostředí Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, dobře Blahnová Marie Problémy trestného činu týrání zvířat JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře Blažek Červenková Pavlína Soupis majetkové podstaty insolvenčním správcem JUDr. Vít Lebeda výborně Blažková Eva Soudní moc a dělba moci JUDr. Milan Tomeš prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab velmi dobře Blažková, DiS. Michaela Veřejný ochránce práv Mgr. Ilona Turková JUDr. Alena Horčicová, výborně Blechová Jiřina Druhy sankcí za správní delikty JUDr. PhDr. Jan Malast Mgr. Ilona Turková velmi dobře Blechová Věra Opatření proti nečinnosti ve správním řízení Mgr. Ilona Turková JUDr. Jiří Rajchl, velmi dobře Boček Oldřich Fyziologické a psychologické hledisko na pohybový návyk v kriminalistice doc. Ing. Roman Rak, výborně Bradáčová Kristýna Vypořádání společného jmění manželů JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Braunová Dana Porovnání testamentární dědické posloupnosti v návrhu nového OZ se stávající úpravou JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, výborně Brejša Jakub Náhrada škody, nebo jiné újmy vyvolané zákonným postupem veřejné správy JUDr. Alena Horčicová, JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře Brynda Lukáš Právní postavení České národní banky JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Martina Dvořáková velmi dobře Bubnová Lucie Hmotné zabezpečení osob pro případ ztráty jejich zaměstnání v České republice a v Evropské unii JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová dobře Burešová Danuše Ochrana před nezákonným zásahem veřejné správy JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Alena Horčicová, výborně Ciml Daniel Vývoj národních výborů jako místních orgánů státní moci a správy v Českoslovenku od roku 1945 až do roku doc. JUDr. Jiří Bílý, prof. JUDr. Josef Mečl, dobře Cozma František Ústavní zákon č. 14/1968 Sb. o československé federaci v kontextu vývoje evropských federací doc. JUDr. Jiří Bílý, prof. JUDr. Josef Mečl, dobře 10248

3 Černá Michaela Prokura JUDr. Anna Outlá dobře Černá Veronika Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi JUDr. Filip Svoboda JUDr. Dagmar Mikolášová dobře Černá Kateřina Systém třídění a označování zboží pro celní účely a jejich uplatnění i mimo oblast celnictví JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft velmi dobře Černý Lukáš Kamerové systémy v bezpečnostní praxi doc. Ing. Roman Rak PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Červená Petra Řízení o úschovách podle ustanovení 185a-185h občanského soudního řádu JUDr. Ivana Švehlová JUDr. Ema Tomšová, velmi dobře Dalekorejová Ilona Směnečný platební rozkaz JUDr. Helena Rabanová výborně Douda Karel Správní řízení o odstranění stavby Mgr. Ilona Turková JUDr. Milan Samek, výborně Držmíšková Jana Sociálně psychologický pohled na sebepojetí. Jak si sebe vážit a budovat sebedůvěru. PhDr. Hana Helclová velmi dobře Duffek Rudolf Konfesní a kanonické právo doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Milan Telecký velmi dobře Dušek Petr Obchodní firma a dispozice s ní JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., velmi dobře Dvořák David Nicotnost správních aktů JUDr. Jiří Rajchl, Mgr. Ilona Turková výborně Dvořáková Lucie Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Dytrychová Martina Vůdce v 21. stol. - Leadership doc. Ing. Jiří Dědina, Ing. Dana Roubínková, dobře Dziambová Veronika Trestné činy proti rodině a mládeži JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná dobře Felcán Petr Zajišťování stop na místě činu doc. JUDr. Jan Chmelík, PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Fiala Josef Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře 10314

4 Fialová Tereza Vymáhání pohledávek za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně Filip Jan Rozbor vybraných právních rámců bezpilotních letadel ve světě a jejich následná implementace do legislativy v ČR Mgr. Tomáš Křivka JUDr. et Bc. Richard Pokorný, dobře Fischer Vladimír Vytváření portrétu osoby podle popisu doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult výborně Franková Iveta Porovnání důchodových systémů České republiky a Slovenské republiky Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Franková Monika Problematika zaměstnávání členů představenstva akciové společnosti a jednatelů společnosti s ručením omezeným JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Fuitová Jitka Životní připojištění Ing. Vladimír Šuchman Ing. Jitka Lesseová velmi dobře Gacková Patricie Náklady řízení právního zastoupení v občanskoprávním řízení JUDr. Dagmar Mikolášová Gajdová Kateřina Zajištění závazků ve středověkém českém právu JUDr. Vilém Knoll, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., doc. JUDr. Miloslav Doležal, dobře velmi dobře Ghiuri Kristiána Změny v režimu provozování fotovoltaických elektráren z pohledu mezinárodní ochrany investic doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Griesslová Ingrid Evropský zatýkací rozkaz JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Jaroslav Puš výborně Grűnthal Petr Zločinecký zisk a možnosti jeho zajištění doc. JUDr. Jan Chmelík, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře Gugkaeva Fatima Vývoj pojmu a systému kriminalistiky JUDr. František Vavera, DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Guzaničová Darja Nesezdané partnerství JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová velmi dobře Háček Jan Rozvod manželství a nezletilé dítě JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová, dobře Hammer Erik Korupce ve veřejných zakázkách doc. JUDr. Jan Chmelík, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Handlová Denisa Projekt mírové organizace Jiřího z Poděbrad v kontextu dalších evropských mírotvorných koncepcí. doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, velmi dobře 10245

5 Hánová Libuše Projekt založení, financování a řízení společnosti Infocentrum obce Ing. Dana Roubínková, doc. Ing. Jiří Dědina, výborně Havlínová Gabriela Koncepce občanství v rakouské ústavě z roku 1867 doc. JUDr. Jiří Bílý, PhDr. Zdeněk Zbořil velmi dobře Havlová Jana Problematika písmoznaleckého zkoumání JUDr. Markéta Brunová, doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně Heineková Tereza Asertivita jako nástroj dobrých vztahů v partnerství a manželství PhDr. Hana Helclová dobře Hejduk Ondřej Vývoj a aktuální stav práv zaměřených na ochranu průmyslového vlastnictví (pro vybrané instituty těchto práv). doc. PhDr. Rudolf Vlasák, doc. PhDr. Richard Papík velmi dobře Hejma Matěj Soudní přezkum voleb JUDr. Zuzana Vostrá, JUDr. Milan Tomeš velmi dobře Hejzlarová Jana Odborné vyjádření a znalecký posudek JUDr. Markéta Brunová, doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře Hirschmann Janine Právní úprava výživného v ČR a SRN JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Hlavsová Michaela Osvojení JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová výborně Hodanová Hana Využití ESF v rozvoji vědy, výzkumu a školství Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík dobře Hodrmentová Michaela Zákon Habeas corpus act z roku 1673 a jeho vliv na utváření anglického státního zřízení doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Milan Telecký dobře Hofmannová Žaneta Nové praktické možnosti kriminalistické dokumentace doc. Ing. Roman Rak Homola Petr Právní následky prodlení dlužníka ve smlouvě o dílo dle OZ a ObchZ Mgr. Michal Dittrich DrSc., Dr. h. c., mult. prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně dobře Hoštová, DiS. Naděžda Postup soudu před nařízením exekuce a výkonu rozhodnutí JUDr. Milan Telecký Hovjacký Jan Historie, podrobná charakteristika funkcí a zhodnocení současného stavu vybraných českých právnických systémů ( např. ASPI, CODEXIS apod.) Hrebáková Eva Princip plurality jako úhelný kámen demokratické společnosti PhDr. Markéta Grečová JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., výborně Ing. Pavel Končel doc. PhDr. Rudolf Vlasák velmi dobře JUDr. et Bc. Richard Pokorný, velmi dobře 10198

6 Chaloupek Ing.Jan Odklon od trestního řízení v české a zahraniční právní úpravě JUDr. Eduard Bruna, JUDr. Kristýna Spurná výborně Chytrá Martina Pojem nezávislosti podle Ústavy JUDr. Milan Tomeš PhDr. Markéta Grečová výborně Jakschová Martina Postavení a úloha Probační a mediační služby v trestním řízení JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová, velmi dobře Jarkovský Tomáš Problematika zaměstnávání odsouzených z pohledu právního,ekonomického a sociálně - pedagogicko - psychologického JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Jaroslav Puš výborně Jaroš Michal Princip rovnosti a jeho narušení při smluvních dodávkách energií JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, dobře Jindra Stanislav Přiměřenost nutné obrany v trestním řízení JUDr. Eduard Bruna, DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Jiráňová Johana Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře Jungmann Zdeněk Obchodní rejstřík JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., JUDr. Anna Outlá velmi dobře Kabourková Andrea Kriminalistická stopa obsahující informace o struktuře vnější stavby objektu doc. Ing. Roman Rak, velmi dobře Kafková Jaroslava Vliv změny poměrů na trvání závazků JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Kafková Radmila Vznik a zánik manželství JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová velmi dobře Kähs David Horní právo českého středověku JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, velmi dobře Kalvasová Kateřina Specifika trestných činů hlavy XII. TZ, jejich prověřování a vyšetřování Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře Kaslová Tereza Vznik kriminalistiky z hlediska souvisejících vědních disciplín JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Klein Jaroslav Vývoj státního dluhu ČR po roce Ing. Dana Roubínková, Ing. Lucie Sedmihradská velmi dobře Klierová Monika Organizační struktura obecně prospěšné společnosti JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Jiří Kuruc dobře 10154

7 Knedlíková Lenka Optimalizace systému vyplácení dávek státní sociální podpory Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Kněžík René Právní úprava nálezu věci JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Kocourková Vladimíra Historie extrémismu a jeho současné projevy doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Köhlerová Barbora Právo na informace legislativní úprava v České republice PhDr. Markéta Grečová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Kolková Barbora Náhrady vazeb v trestním řízení JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně Kopecká Michaela Soudní rozhodnutí (Rozkazní řízení-směnečný platební rozkaz) JUDr. Helena Rabanová JUDr. Anna Outlá dobře Kopřivová Adéla Taktika výslechu doc. Ing. Roman Rak, velmi dobře Korbelová Petra Daňová trestná činnost Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, velmi dobře Kořízková Petra Jednací řády zastupitelstev krajů, města, obcí JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Kostroun Jindřich Trestněprávní posouzení jednání souvisejících s migrací Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, PhD dobře Koštová Petra Společná a střídavá výchova JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Kovalenko Marina Příčiny a dopady aktuálně navrhovaných změn sazeb DPH v ČR. Ing. Helena Šuchmanová Ing. Lucie Sedmihradská dobře Kraková Lydie Právní úprava úředníků územních samosprávných celků JUDr. Alena Horčicová, JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře Králová Kateřina Vznik manželství JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Krejčová Iva Historický vývoj autorského práva a jeho ochrana doc. PhDr. Rudolf Vlasák, doc. PhDr. Richard Papík výborně Krondlová Markéta Vztah úřadu práce a firmy při procesu získávání pracovníků Ing. Helena Šuchmanová Ing. Dana Roubínková, dobře 10645

8 Krsek Miroslav Rozhodčí řízení - rozhodčí nález prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., dobře Kubátová, DiS. Tereza Vývoj pojmu a předmětu kriminalistiky JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Kubová Kateřina Hospodářský růst v ČR a vybraných světových zemích od roku Ing. Dana Roubínková, Ing. Helena Šuchmanová dobře Kubová Irena Operativně pátrací činnost, její historie a význam. doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš výborně Kulíková Ing. Anna Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Martina Burachovičová velmi dobře Langová Zuzana Registrované partnerství JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Linha Luděk Program zacházení u odsouzených dospělých mužů zařazených do věznice s ostrahou ve věznici Plzeň JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná výborně Lojková Gabriela Zásada "in dubio pro reo" v judikatuře soudů JUDr. Markéta Brunová, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Ludvíková Ludmila Započtení pohledávek dle obchodního zákoníku JUDr. Vít Lebeda výborně Lukschová Daniela Postavení poškozeného v trestním řízení JUDr. Kristýna Spurná Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica dobře Lužická Jitka Ústavní péče JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Maděra Michal Ohledání kriminalisticky významných míst doc. Ing. Roman Rak, výborně Mádlová Ivana Mezinárodní obyčej versus mezinárodní smlouva z hlediska mezinárodního práva, JUDr. Ema Tomšová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Macháček Jan Správce dědictví JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře Machátová Miroslava Smlouva o dílo podle osnovy občanského zákoníku prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Jindřich Psutka, dobře Machová Lenka Struktura, postavení a působnost orgánů územní správy a samosprávy v České republice JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast výborně 10140

9 Málková Kateřina Spolupachatelství a formy trestní součinnosti ve světle ustálené judikatury JUDr. Eduard Bruna, JUDr. Kristýna Spurná dobře Markusek Tomáš Trestné činy spáchané v dopravě JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře Markusek Jiří Druhy trestů dle zákona č.40/2009 Sb. JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica dobře Markytán Jan Vyřízení věci před zahájením trestního stíhání doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře Marousková Martina Trestněprávní ochrana osobnosti Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, velmi dobře Maříková Kateřina Neplatnost právních jednání JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, dobře Merta Pavel Význam místa a času spáchání trestného činu, pokračování v trestné činnosti JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová, dobře Mikešková Aneta Analýza vybrané české předběžné otázky Mgr. Tomáš Křivka JUDr. Ema Tomšová výborně Mikovcová Kristýna Práva a povinnosti rodičů a dětí v ČR podle návrhu kodexu občanského práva JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Minaříková Lenka Činnost soudního komisaře JUDr. Emil Krause JUDr. Martina Burachovičová výborně Mrázková Jarmila Obraz města Loket ve světle jeho privilegií JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, velmi dobře Mrázová Hana Výživné dětí podle nové kodifikace (návrhu občanského práva) JUDr. Filip Svoboda JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Mrázová Jitka Trestné činy proti životu a zdraví JUDr. Markéta Brunová, doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně Nachtigal Radek Hlavní líčení JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná výborně Neoral Martin Insolvenční rejstřík JUDr. Vít Lebeda výborně Nespěšná Daniela Předpoklady nabytí dědictví JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, velmi dobře 10113

10 Niederhafnerová Petra Práva a povinnosti manželů JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová velmi dobře Novická Martina Malé družstvo JUDr. Vít Lebeda dobře Novohradská Kamila Základy organizace veřejné správy JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková dobře Novotný Petr Proces certifikace systému společenské odpovědnosti firmy. Ing. Helena Šuchmanová Ing. Dana Roubínková, výborně Opáleníková Petra Jmění dítěte JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Pačanová Michaela Úzkost a deprese v dětském světě PhDr. Hana Helclová velmi dobře Palečková Běla Vývoj československé kriminalistiky z pohledu osobností JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Paroulková Ivana Pěstounská péče JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová velmi dobře Pehová Zuzana Veřejný zájem, veřejné zájmy JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Pechanová Hana Smluvní pokuta JUDr. Václav Bednář, JUDr. Jindřich Psutka, výborně Pechová Jana Vymáhání a zajišťování pohledávek v ČSSZ JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně Pejcl Martin Sociální sítě nový svět komunikačních technik. Jak nás řídí a ovlivňují a uspokojují naše potřeby. PhDr. Hana Helclová velmi dobře Pekaříková Radka Penzijní připojištění jako navrhovaný pilíř penzijní reformy v ČR Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, velmi dobře Pelikánová Martina Etapy trestního řízení se zaměřením na etapu před zahájením trestního řízení JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová, velmi dobře Peštová Petra Materiální právní stát JUDr. Milan Tomeš PhDr. Markéta Grečová velmi dobře Petera Petr Kriminalistická identifikace věcí JUDr. Petr Šedivý dobře 10240

11 Petrželková Tereza Určení a popření otcovství porovnání současné právní úpravy s návrhem nového občanského zákoníku JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Filip Svoboda velmi dobře Pipková Lenka Trest domácího vězení JUDr. Kristýna Spurná JUDr. Markéta Brunová, dobře Pivovarníková Blanka Skončení pracovního poměru JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně Pletichová Lenka Informovaný souhlas MUDr. Pavel Strejc JUDr. Jiří Rajchl, velmi dobře Plevková Lenka Systematizace pojmů kriminalistické identifikace doc. Ing. Roman Rak, dobře Podhajská Andrea Občanství Unie Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Milan Tomeš výborně Pojarová Pavla Poručenství a opatrovnictví JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Pokšteflová Jana Právní úprava veřejné služby v ČR (zejména historický vývoj, charakteristika) JUDr. Alena Horčicová, JUDr. PhDr. Jan Malast výborně Poláková Liliana Firemní právo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., JUDr. Anna Outlá dobře Polcarová Radka O právu na informace o životním prostředí JUDr. Milan Samek, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře Polesná Zuzana Politická strana jako klíčový fenomén demokratického státu PhDr. Markéta Grečová JUDr. Milan Tomeš dobře Procházková Zuzana Mezinárodní soudní dvůr v Haagu JUDr. Ema Tomšová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Provazníková Dana Zásada zajišťování skutkového stavu věci JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Průšová Petra Uznání závazku JUDr. Anna Outlá dobře Přikryl Jiří Realizace zástavního práva JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Přikrylová Martina Výživné rozvedeného manžela JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová velmi dobře 10258

12 Pudilová Petra Zvláštní způsoby uzavírání smluv dle obchodního a občanského zákoníku JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Radjenovičová Blanka Paměť - mozek v tréninku po celý život PhDr. Hana Helclová výborně Rathaus Silvestr Živnostenská kontrola JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Václav Havlík výborně Rauchová Štěpánka Kriminalistická stopa obsahující informaci o funkčních a dynamických vlastnostech a návycích doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult výborně Roušal Martin Vývoj československé kriminality JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Rožcová Daniela Historie stavebního spoření a efektivnost jeho fungování. Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, velmi dobře Růžičková Jana Volný pohyb osob - pracovníků Mgr. Petra Kudláčková prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Řeháková Markéta Rozvod manželství JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová výborně Říha Pavel Počítačová kriminalita a organizovaný zločin JUDr. Petr Šedivý PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Říhová Květoslava Evidence obyvatel JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková výborně Saettler Dominik Trestné činy narušující soužití lidí JUDr. Markéta Brunová, PhD. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře Salvetrová Olga Historie Kladrub od založení do roku městská privilegia a práva doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, velmi dobře Sasáková Karin Kriminalistická charakteristika trestného činu PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Sedlářová Martina Řádné opravné prostředky srovnání de lege lata a de lege ferenda podle současné platné právní úpravy JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Semerádová Iva Školení a studium při zaměstnání, uznávání kvalifikace v rámci členských států Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. et Bc. Richard Pokorný, velmi dobře Semrád Petr Materiální a formální pojetí trestného činu, přednosti a nedostatky každého z nich JUDr. Eduard Bruna, doc. JUDr. Jan Chmelík, velmi dobře 10250

13 Schmiedová Lucie Trestné činy proti brannosti Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Martina Burachovičová velmi dobře Schusterová Zuzana Řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilého dítěte JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Silovská Zdeňka Diskriminace na základě pohlaví z pohledu judikatury JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Jiří Kuruc dobře Skalická Olga Vývoj československého práva manželského JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, velmi dobře Slaninová Martina Dozor soudu nad soudními exekutory JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, výborně Slivka Jaroslav Vznik a vývoj právní ochranné známky Pilsner Urquell doc. PhDr. Richard Papík doc. PhDr. Rudolf Vlasák výborně Smatanová Monika Práva a povinnosti rodičů a dětí JUDr. Filip Svoboda doc. JUDr. Senta Radvanová dobře Sovová Michaela Trh s byty a deregulace nájemného. Ing. Dana Roubínková, Ing. Helena Šuchmanová velmi dobře Steiningerová Jana Okolnosti vylučující protiprávnost dle Trestního zákoníku č.40/2009 Sb. JUDr. Eduard Bruna, Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Suváková Ludmila Legislativní úprava e-governmentu v ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. Milan Tomeš výborně Svatoš Petr Retribuční delikty a jejich stíhání JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, výborně Svoboda Jaroslav Podpora podnikání a možnosti dotací z fondů EU Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík výborně Šandara Tomáš Stavební řízení JUDr. Milan Samek, Mgr. Ilona Turková velmi dobře Šebo David Omezení volného pohybu osob v souvislosti s regulací diváckého násilí při veřejných sportovních akcích Mgr. Petra Kudláčková prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab velmi dobře Šenfeld Martin Tvorba státního rozpočtu ČR Ing. Helena Šuchmanová Ing. Lucie Sedmihradská, výborně Šiltová, DiS. Jana Marxismus a jeho řešení sociální otázky doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, velmi dobře 10244

14 Šimková Alexandra Členství ČR v Unii Mgr. Petra Kudláčková prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Šimková Iva Trestněprávní aspekty trestného činu nebezpečného pronásledování JUDr. Kristýna Spurná JUDr. Markéta Brunová, dobře Šínová Alexandra Domácí násilí JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Šípka Roman Trestné činy proti svobodě Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, dobře Školná Veronika Kriminalistická stopa obsahující informaci o struktuře vnitřní stavby objektu doc. Ing. Roman Rak, výborně Šmoková Michaela Únosy dětí do ciziny JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová výborně Šperňáková Jiřina Přihláška pohledávky věřitele v insolvenčním řízení JUDr. Vít Lebeda velmi dobře Špíšková Lenka Postup OSSZ a ČSSZ při vymáhání pojistného v insolvenčním řízení Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Šplíchal Roman Vývoj světové kriminalistiky se zaměřením na její systém JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně Šturmová Martina Mezinárodní soudnictví - ke specifikům trestního soudnictví z mezinárodně právního pohleda JUDr. Ema Tomšová JUDr. Milan Tomeš výborně Šuhajová Michaela Program shovívavosti v rámci soutěžního práva EU Mgr. Tomáš Křivka Mgr. Petra Kudláčková výborně Šulcová Dagmar Vysílání zaměstnanců na tuzemské a zahraniční pracovní cesty Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Šůlová Lucie Obhajoba a obhájce v trestním řízení JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Kristýna Spurná dobře Tenkrát Pavel Rozdíly v úpravě uzavírání smluv dle ObčZ a ObchZ JUDr. Anna Outlá velmi dobře Teplá Martina Úskalí života sólo rodiče a dítěte v neúplné rodině PhDr. Hana Helclová výborně Titlbachová Petra Metoda pachové identifikace prostřednictvím speciálně vycvičeného policejního psa JUDr. František Vavera, PhDr. Ivan Budka, PhD výborně 10226

15 Todorova Magdaléna Svoboda projevu a její odraz v soudní judikatuře JUDr. Zuzana Vostrá, PhDr. Markéta Grečová výborně Tomášek, Ing. Ivo Mandátní smlouva a její použití v advokacii JUDr. Martin Vychopeň velmi dobře Tomášková Jitka Srovnání stávající úpravy smlouvy o dílo a nově navrhované kodifikace JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Tomín Tomáš Věková hranice trestní odpovědnosti JUDr. Kristýna Spurná doc. JUDr. Jan Chmelík, dobře Trenklerová Naděžda Manželství JUDr. Filip Svoboda JUDr. Michaela Střížová dobře Tröberová Pavla Proces kontrolního zjišťování JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Václav Havlík dobře Truhlářová Sabina Metody a prostředky zkoumání kriminalistických stop a věcných důkazů doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Tučímová Markéta Možnosti vyloučení společníků ze společnosti s ručením omezeným (srovnání stávající právní úpravy a nově navrhované úpravy) JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Tvrdík Milan Správa daně z nemovitostí JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Jiří Rajchl, výborně Tydrychová, DiS. Alena Důchodové systémy vybraných evropských států v komparaci se systémem ČR. Ing. Helena Šuchmanová Ing. Dana Roubínková, velmi dobře Tylš Otakar Operační programy, cíle OP v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík výborně Urbánková Zuzana Stadia a způsoby kriminalistického identifikačního zkoumání PhDr. Ivan Budka, PhD velmi dobře Urbanová Mgr. Veronika Koordinace rodinných dávek v členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně Václavovič Ivan Tachovská manská soustava JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, dobře Vadovičová Hana Antidiskriminační zákon jeho klady a zápory JUDr. Anna Outlá JUDr. Ing. Jiří Kuruc velmi dobře Vachalík Martin Statutární město (postavení, základní problémy správy, právní úprava) JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře 10156

16 Vaňkátová Renata Pracovní doba a doba odpočinku v České republice a členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda velmi dobře Varaďa Michal Sebevraždy a jejich zpracování v rámci Policie České republiky JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Jaroslav Puš výborně Vážan Milan Sekty a jejich svody, psychická manipulace člověka a její dopady. PhDr. Hana Helclová Vážanová Martina Singles je životní volbou či rezignací na vztah. PhDr. Hana Helclová výborně velmi dobře Veselá Veronika Většinové rozhodování jako podstata demokratických procesů ve společnosti PhDr. Markéta Grečová JUDr. Milan Tomeš velmi dobře Vilhelm Petr Žaloba o zaplacení pohledávky JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., dobře Vlachová Jitka Orgány veřejné správy v oblasti životního prostředí JUDr. Milan Samek, Mgr. Ilona Turková velmi dobře Vlčková Jana Zodpovědnost za škodu podle přepravních smluv JUDr. Vít Lebeda JUDr. Ing. Jiří Kuruc velmi dobře Vobořilová Nikola Družstvo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., JUDr. Anna Outlá dobře Vondra Michal Práva a povinnosti advokátů při poskytování právních služeb; JUDr. Ladislav Krym JUDr. Martin Vychopeň dobře Vozka Jan Etika výkonu advokacie JUDr. Ladislav Krym JUDr. Martin Vychopeň dobře Vrzalová Jitka Diagnoza: syndrom vyhoření PhDr. Hana Helclová výborně Zahálková Veronika Nezaměstnanost ve vybraných zemích Evropské unie, pasivní politika zaměstnanosti. Ing. Dana Roubínková, Ing. Helena Šuchmanová výborně Záhora Matěj Sdělení obvinění, vývoj institutu, formální a faktické účinky. doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře Zajíček Jiří Kriminalita mládeže z pohledu trestněprávního a kriminologického doc. JUDr. Jan Chmelík, PhDr. Ivan Budka, PhD dobře Zalubil Jan Extradiční řízení JUDr. Markéta Brunová, JUDr. Kristýna Spurná výborně 10322

17 Zdvihalová Marie Úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství doc. JUDr. Senta Radvanová, JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Zeman Václav Kriminalistické zkoumání dokladů a písemnosti doc. Ing. Roman Rak DrSc., Dr. h. c., mult výborně Zemanová Lucie Vypořádání společného jmění manželů JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Václav Bednář, dobře Zoulová Dagmar Matrika, matriční knihy, zápisy do matričních knih, sbírka listin JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková výborně Zumrová Bártová Irena Jiné vztahy mezi veřejnou správou a soudy JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Jiří Rajchl, velmi dobře Žippaiová Blanka Formy činnosti veřejné správy na úseku zaměstnanosti JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Milan Samek, výborně Žižka Ladislav Nároky z vad zboží dle obchodního zákoníku JUDr. Anna Outlá výborně Žůrek Oldřich Trestní příkaz JUDr. Markéta Brunová, PhD. JUDr. Kristýna Spurná dobře 10321

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Áčová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah AD_Obalka_1 9.2.2005 19:49 Stránka 1 (notar_k plát) AD NOTAM Rejstřík Redakce časopisu Ad Notam Obsah III. Rejstřík autorů 1 II. Soudní rozhodnutí 2 III.Věcný rejstřík 2 IV. Rejstřík podle právních předpisů

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 LYKO KLUB PRACHATICE 01:35,75 00:47,38 00:48,36 2. 110 BRANDTNEROVÁ Míša 1990 Písek 01:35,91 00:47,41 00:48,50 00:00,17 3. 132 HAUPTOVÁ Karolína 2000 LYKO KLUB PRACHATICE

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou:

Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou: KATEDRA SOUKROMÉHO PRÁVA A CIVILNÍHO PROCESU (SPK) Návrhy témat DP 2015/2016 Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou: Občanské právo Diana Pavlíková Nahradzovanie nemajetkovej ujmy pri

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím Tematický blok : Odpovědný přístup k financím První krok k odpovědnému hospodaření - sestavení domácího rozpočtu, příjmy, výdaje /lektor: Bc. Ludmila Žánová/ Proč právě Odpovědný přístup k financím. Přiblížení

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více