Otázky a odpovědi. Co to znamená, narodit se jako žena v Afghánistánu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi. Co to znamená, narodit se jako žena v Afghánistánu?"

Transkript

1 Otázky a odpovědi Úřední název: Islámská republika Afghánistán Rozloha: km² Poloha: Strategická poloha v hornatém vnitrozemí západní Asie, tvoří přechod mezi jižní, jihozápadní a střední Asií. Hlavní město: Kábul Další velká města: Kandahár, Herát, Mazáre Šaríf, Čaríkar Správní členění: 34 provincií (velájat) Počet obyvatel: (odhad) Národnostní složení: Paštúni 42 %, Tádžici 27 %, Uzbeci 9 %, Hazárové 9 %, Ajmaci 4 %, Turkmeni 3 %, Balůčové 2 % Náboženství: muslimové 99 %, z toho sunnité 80 %, šíité 19 %; ostatní: křesťané, buddhisté, hinduisté, sikhové, zoroastrovci 1 % Oficiální jazyky: darijština neboli kábulská perština 50 % a paštunština neboli afghánština 35 %, v zemi se mluví ještě dalšími asi 30 jazyky (nejvíce uzbečtina a turkmenština) Měna: afghání (AFN), s menšími odchylkami se 1 USD rovná 50 afghání Přírodní bohatství: bohatá ložiska kovů, především lithia, ale i železa, zlata, kobaltu, uranu a mědi Zdroj: Co to znamená, narodit se jako žena v Afghánistánu? Život afghánských žen ovlivňují staleté tradice a hluboce zakořeněné zvyky. Ženy a dívky se často stávají zbožím, které slouží k urovnání rodinných sporů či dluhů. Před deseti lety, po pádu fundamentalistického hnutí TURKMENISTAN IRAN Herat Farah Nimruz Badghis Helmand Faryab Ghowr AFGHANISTAN UZBEKISTAN Jowzjan Daykondi Oruzgan Kandahar Sar-e Pol Zabol Balkh Tálibán, deklarovala nově zvolená afghánská vláda, že zlepšení života žen bude její prioritou. Podle ústavy mají ženy a muži stejná práva, ale praxe, zejména na venkově, je často odlišná. Miliony afghánských žen tak dnes čelí každý den násilí a diskriminaci. Podle zprávy OSN, která srovnávala situaci žen ve všech zemích světa podle kritérií, jako je přístup ke vzdělání, zdravotní péče, možnost rozhodovat o počtu dětí nebo o své budoucnosti, je postavení žen v Afghánistánu vůbec nejhorší na světě. Hlavně na venkově, kde žije téměř osmdesát procent populace, jsou rodinné vztahy stále pod silným vlivem tradic. Muž je hlavou rodiny a musí zajistit veškeré materiální potřeby rodiny. Rozhoduje Samangan Parvan Bamian Kabul Vardak Kabul Lowgar Ghazni Kondoz Baghlan Paktika TAJIKISTAN Takhar Kapisa Laghman Paktiya Khowst Badakhshan Nurestan Konar Nangarhar PAKISTAN CHINA INDIA ale také o životě ženy ve všech ohledech: zda bude studovat, chodit do práce, kolik bude mít dětí, co si bude oblékat nebo kdy se doma budou věnovat sexu. Ženy zůstávají po většinu svého života zavřené doma a starají se o děti a rodinu. Pokud jim manžel dovolí vydat se například na nákup nebo navštívit rodiče, přetáhnou si Afghánky přes hlavu všezakrývající neprodyšný závoj neboli burku. Na svět se pak dívají skrze síťovanou mřížku o velikosti 10 5 centimetrů. Kvalitu života ovlivňuje také dostupnost (v případě afghánských žen spíše nedostupnost) lékařské péče. Osmdesát pět procent žen rodí doma a většina z nich bez jakékoli asistence, proto také Afghánek Otázky a odpovědi str. 1

2 umře každý rok během těhotenství nebo porodu (podle organizace Save the Children je Afghánistán vůbec nejhorším místem na světě pro porod dítěte). To je desetkrát víc než počet obětí současného válečného konfliktu v posledním roce. Většina těchto úmrtí je způsobena také nízkým věkem matek. Těhotenství a porod často negativně ovlivňuje i nedostatečná výživa žen, která je způsobena nejen nedostatkem jídla v důsledku válečného stavu nebo neúrody, ale také tím, že v tradiční kultuře mají před ženami vždy přednost muži, a to i v zajištění kvalitní stravy. Druhá nejvyšší na světě je také úmrtnost dětí téměř každé čtvrté dítě se nedožije pátých narozenin (v České republice to jsou čtyři děti z tisíce). Naděje dožití je druhá nejnižší na světě zatímco v České republice je to přes 77 let, v Afghánistánu je to o více než třicet let méně. I když po pádu Tálibánu proudily velké prostředky na výstavbu zdravotnických zařízení pro ženy a dívky, ve většině z nich chybí lékařky. S ohledem na kulturní prostředí totiž ženy nemohou ošetřovat lékaři, a tak v některých oblastech zůstávají zdravotnická zařízení prázdná. Na severu Afghánistánu pracují s podporou zahraničních organizací, které někdy přispívají na jejich plat, lékařky například z Tádžikistánu. Na jihu a východě země ale ženský personál v nemocnicích prakticky chybí a mnoho žen se k lékaři nikdy v životě nedostane. I peníze na zdravotní péči schovává rodina většinou pro živitele rodiny. Co to je nucený sňatek a jaké má v Afghánistánu formy? Většina afghánských žen nemůže bez souhlasu mužského příbuzného ani vyjít z domu, natož si svobodně vybrat manžela. Sňatek často slouží k uhrazení dluhů či k urovnání konfliktu mezi znesvářenými rodinami. Hranici pro uzavření manželství stanovují afghánské zákony na 16 let u dívek a 18 let u mužů. Především ve venkovských regionech ale lidé na oficiální nařízení a zákony nedbají a více než polovina dívek se vdá před dosažením šestnácti let. Nucené sňatky probíhají v Afghánistánu na základě několika tradic. Zahrnují tak baad (výměnu dívek za účelem vyřešení sporů mezi dvěma rodinami), baadal (výměnu nevěst a ženichů mezi rodinami každá z rodin poskytne ženicha a nevěstu a tím padne nutnost poskytovat vysoké věno), dále sňatky mezi dětmi a přinucení ovdovělé ženy, aby se stala manželkou některého z příbuzných svého zemřelého manžela. Podle odhadů je až 80 procent sňatků vynucených, a to jak podle mezinárodního práva, kdy by si obě strany měly vybrat, s kým chtějí žít, tak podle islámského práva šaría, které říká, že muž i žena musí se sňatkem souhlasit. Tato tradice postihuje samozřejmě i muže, kteří si také často nemohou svou nevěstu vybrat a pouze plní vůli své rodiny, nicméně neexistuje praktika prodávání chlapců do manželství. Navíc pokud není muž v manželství spokojen, má možnost do manželství přivést další manželku. Velká část nevěst je v Afghánistánu provdána již ve věku mezi 10 a 13 lety. Afghánské zákony zakazují pohlavní styk s nezletilými dětmi a v trestním zákoníku jsou za takový čin stanoveny několikaleté tresty vězení. Ve skutečnosti jsou však sexuální styk s nezletilými i znásilnění ospravedlnitelné institutem manželství. Mnoho Afghánců se však na dětské sňatky dívá pragmaticky. Podle nich ochrání časná svatba dívku před možným únosem, znásilněním nebo třeba vynuceným sňatkem s místním warlordem (vlastník velkého množství půdy, často zároveň vlivný kmenový náčelník, který disponuje vlastní armádou a tím de facto ovládá určité území) nebo členem některé z protivládních skupin. Čím déle zůstane dívka svobodná, tím je podle většiny Otázky a odpovědi str. 2

3 Afghánců vyšší pravděpodobnost, že přijde o panenství a tím ztratí jakoukoli hodnotu na svatebním trhu. Po roce 2001 je také patrný jistý rozdíl mezi městem a vesnicí. Zatímco ve velkých městech je vidět vliv osvěty a médií a věk nevěst (ale i ženichů) se začíná nepatrně zvyšovat, na venkově zůstává praxe stejná: u dívek má časný sňatek zajistit jejich neposkvrněnost a u chlapců se rodina často chlubí, že se jí podařilo najít nevěstu pro svého syna co nejdříve. Nová manželka na vesnici také znamená novou pracovní sílu do rodiny. Vede rodiny k prodeji nevěst jejich ekonomická situace? Ano, rodiny často prodávají dcery, aby zaplatily své dluhy. Několikaleté sucho v některých regionech Afghánistánu vedlo k velké neúrodě a k postupnému zadlužování rodin. Místní tradice velí, že rodina musí zařídit a zaplatit svatbu pro syny. Podle islámského práva také musí dát ženich své nevěstě určité množství peněz označovaných jako mahr (v praxi si ale tyto peníze většinou ponechá nevěstina rodina). Velikost této sumy se liší, ale většinou jde o stovky až tisíce dolarů. Ženichova rodina musí dále zaplatit nákladný svatební obřad, kterého se nezřídka účastní až pět set hostů a trvá několik dní. Rodiny si proto na svatby svých synů často půjčují a dluhy plánují splatit po další sklizni. Pokud je však několik let neúroda, případně je úroda zničena, propadá se rodina do stále větších dluhů, které jsou nakonec zaplaceny prodejem vlastní dcery věřiteli. I v dalších částech Afghánistánu jsou dcery prodávány. Na ženu je proto často pohlíženo pouze jako na zboží, které má určitou cenu. Náklady na věno pro syna tak nechávají mnoho rodin ve finanční tísni, a proto se námluvy podobají spíš finanční transakci, kdy jeho sestru dostane ten, kdo nabídne nejvíc. Vzhledem k zadlužení ženichovy rodiny jsou novomanželky také často šikanovány i svou novou rodinou nebo manželem, kteří si na nich vybíjejí zlost za to, že budou muset mnoho let pracovat, aby zaplatili dluhy, do kterých se kvůli nim dostali. Proč si ženy nechají takové postavení líbit? Více než osmdesát procent afghánských žen je negramotných, takže často ani nevědí, že mají možnost požádat o rozvod a vymanit se tak z nepřetržitého bití a ponižování. Zatímco podle tradičního práva se může muž se ženou rozvést bez jejího souhlasu, ona k opuštění rodiny potřebuje jeho souhlas a k soudu si navíc musí přivést i svědky, kteří potvrdí, že k rozvodu existuje vážný důvod. Děti po rozvodu téměř bez výjimky připadají otci. Většina žen navíc o této krkolomné možnosti neví, takže pro únik z bezvýchodné situace volí často sebevraždu. Pouze jedno až dvě procenta afghánských žen má nějaký průkaz totožnosti. V jakém stavu je afghánské školství? Zejména ve venkovských oblastech chybí přístup k informacím a pravděpodobně největším problémem je již zmíněná vysoká míra negramotnosti jak mezi ženami, tak v celé afghánské společnosti. V době vlády Tálibánu nesměly dívky chodit do školy a studovat vůbec. Dnes je sice v Afghánistánu zavedena povinná školní docházka, ale z pěti miliónů dětí, které chodí dnes do školy, tvoří dívky necelou čtvrtinu. I přes velkou pomoc ze zahraničí stále chybí na rekonstrukce a výstavbu nových budov peníze. Dívky toužící po vzdělání jsou odkázány většinou na stany, nebo se dokonce učí jen v zahradách pod stromy. Ostatně školství v Afghánistánu fungovalo naposledy před pětadvaceti lety. Boj proti sovětským vojskům byl často nešťastně spojován s ničením exis Otázky a odpovědi str. 3

4 takže v některých oblastech přestali rodiče své dcery do škol pouštět po takzvaných nočních dopisech neboli varováních, že jejich dcery budou znásilněny, uneseny nebo zavražděny, pokud budou v docházce do školy pokračovat. Problémem jsou také útoky na školy ze strany protivládních skupin. Jejich útoky směřují nejen na školy pro dívky, ale v době voleb, kdy byly ve školních budovách zřízeny volební místnosti, se často staly cílem teroru i školy pro chlapce. V srpnu 2009 přijala afghánská vláda zákon o eliminaci násilí na ženách (Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan). Pokud by byl tento zákon plně realizován v praxi, skončila by většina zvyků, tradic a praktik, které mají za následek násilí páchané na ženách a zároveň jsou v rozporu s islámem. Mimo zákon tak bylo postaveno prodávání nevěst, nucené sňatky, sňatky dětí, týrání žen, které je často vede k sebepoškozování nebo sebevraždě, zabraňování ženám v přístupu ke vzdělání, práci nebo zdravotní péči. Jak je ale zřejmé, afghánská vláda není schopná zajistit naplňování tohoto zákona a výše uvedené praktiky jsou stále běžné mezi všemi sociálními vrstvami, etnickými skupinami i ve všech regionech Afghánistánu. Policie a soudy s tímto zákonem často nejsou ještě seznámeny, a i pokud jsou, hodně násilných činů proti ženám zařadí do škatulky soukromé záležitosti, do kterých nezasahují. Ženy v bezvýchodné situaci se často rozhodnou od svých trýznitelů utéct, a i když takový útěk od rodiny není v Afghánistánu považován za trestný čin, jsou většinou policií zadrženy a obviněny z pokusu spáchat tzv. zina (sexuální styk mimo manželství). Za tento čin pak ženám hrozí několikaleté vězení. Se stejným obviněním a trestem často skončí i ženy, které byly znásilněny a přišly na policii žádat o pomoc a potrestání viníka. Situaci tak dokresluje i to, že většina žen je dnes uvězněna za zločiny proti morálce. tující infrastruktury. Útokům se nevyhnuly ani školy. Především ty dívčí byly vypalovány a školský systém se postupně rozpadal. V současnosti si obyčejní lidé v Afghánistánu uvědomují potřebu vzdělání víc než kdykoli jindy. Vedle chybějících škol se však nedostává ani učitelů a 80 procent z nich má za sebou jen několik tříd základní školy. O vzdělávání dívek, které bylo donedávna v zemi zapovězeno z náboženských a sociálních důvodů, je nyní sice zájem, ale kvůli přetrvávajícím předsudkům dostávají většinou přednost chlapci. Pokud kapacita školy není dostatečná pro všechny žáky, chodí do ní jen chlapci. Žena je zkrátka až na druhém místě. Pouze čtvrtinu učitelů tvoří ženy, a přitom v konzervativnějších oblastech rodiče dívky do školy nepustí, pokud je nebudou učit pouze ženy. Problémem je i nízká bezpečnost, takže se rodiny bojí pouštět své dcery do škol samotné. Velkou překážkou jsou také sňatky dívek v dětství. Pokud se dívka vdá ve dvanácti letech, většinou ve studiu dále nepokračuje. Tálibánu je vzdělávání trnem v oku i dnes, Proč ženám nepomáhá demokraticky zvolená vláda? Vychází porušování práv žen z islámu? Všichni, kteří činí dobré skutky v souladu s Bohem a jeho proroky, budou uvítáni v ráji není žádného rozdílu mezi mužem a ženou. (svatý Korán, Al Nisa, verš124) I přesto, že určité interpretace náboženských praktik jsou často používány k tomu, aby ospravedlnily porušování práv žen, z islámu nevycházejí. Například podle islámského práva šaría jsou neplatné vynucené sňatky, prodávání dívek do manželství apod. Sňatek mezi mužem a ženou popisuje Korán jako dobrovolnou dohodu mezi nimi. Obě strany mají také možnost určit podmínky, na zákla Otázky a odpovědi str. 4

5 dě kterých do manželství vstupují, nicméně jasně stanoví, že i žena musí do manželství vstupovat dobrovolně. Podle práva šaría má sice otec právo rozhodnutí dcery schválit, aby zabezpečil její štěstí a nejlepší zájem, to však nenahrazuje ženinu svobodnou vůli. Pokud je sňatek vynucený, neměl by být podle šaríi uznán platným a žena má právo se rozvést. Islámským zákonům odporuje i prodávání dívek do manželství nebo jejich výměna k urovnání sporů. Před vznikem islámu byla praxe obchodování se ženami běžná. Korán ale naopak tyto praktiky zakazuje a říká, že je proti lidské důstojnosti prodávat člověka. Také proto zavedl institut mahr neboli věna, které mělo ženu zabezpečit, pokud by přišla o svého muže. Právě tento institut měl zabránit tomu, aby se ženy dědily neboli se po smrti manžela musely provdat za některého z jeho příbuzných, jak je tomu v současném Afghánistánu. Podle šaríi také nikdo nemá právo zabraňovat někomu jinému v pohybu a izolovat ho. Manžel není vlastníkem ostatních členů rodiny a má jednat vždy v jejich nejlepším zájmu. Například Hazrat Chadija, první žena proroka Mohameda, byla obchodnice, aktivní na veřejnosti. Podle islámu mají také ženy stejné právo studovat jako muži a je povinností každého muslima (tedy ženy i muže) usilovat o co nejvyšší vzdělání, aby rozuměli náboženským i společenským povinnostem. Další z Prorokových žen, Hazrat Aiša, byla uznávanou učenkyní a vyučovala i Prorokovi následovníky. Právě jí je připisována zásluha v popisu Prorokových skutků. Co je Tálibán? Radikální nábožensko-politická skupina, která se zformovala na počátku devadesátých let v Pákistánu v reakci na odchod sovětských vojsk z Afghánistánu, začala na podzim 1994 ovládat velkou část Afghánistánu. Ideově Tálibán vychází z kombinace radikálního islámu a paštunského nacionalismu. Většina jeho prominentních členů patřila k váženým učitelům na islámských náboženských školách, jejichž paštunští studenti (bývalí i současní) tvořili jádro Tálibánu. Nemalou finanční i vojenskou podporu Tálibánu poskytoval vůdce mezinárodní teroristické organizace al-káida, Usáma bin Ládin, který od roku 1996 sídlil přímo v Afghánistánu. Tálibán sliboval zavést v Afghánistánu zmítaném občanskou válkou klid a mír. Proto byl zpočátku atraktivní i pro velkou část běžných Afghánců, kteří již byli unavení občanskou válkou a střety mezi jednotlivými etnickými a rodinnými frakcemi. Tálibánu se víceméně podařilo obnovit stabilitu v zemi, spolu s ní ale zavedl jako tresty veřejné popravy, amputace končetin, kamenování či bičování a obecně extrémní výklad šaríi. Za vlády Tálibánu nebyla dovolena téměř žádná zábava. Zákon zakazoval hudbu, tanec, kino i televizi, muži museli mít dlouhé vousy a povinně se modlit pětkrát denně. Mezi příkazy, které extremisté zavedli pro ženy, patřilo striktní zahalování těla, ale také zákaz používání make-upu, parfémů nebo nošení vysokých podpatků. Pokud se ženy vydaly z domu bez doprovodu některého z mužských příbuzných, byly přímo na ulici trestány mravnostní policií. Jaká je současná válečná situace v Afghánistánu? Svět si začal situace v Afghánistánu všímat více až po útocích na New York a Washington 11. září Tálibán totiž v Afghánistánu poskytoval bezpečné útočiště pro Usámu bin Ládina. Po krátké invazi bylo hnutí Tálibán v Afghánistánu svrženo koalicí vedenou Spojenými státy. V současné době bojuje Tálibán proti afghánské vládě a koaličním jednotkám Otázky a odpovědi str. 5

6 (International Security Assistance Force ISAF) zejména na jihu a východě země, ale zároveň začíná hrát i velice silnou roli v sousedním Pákistánu. To, co z počátku vypadalo jako snadné vítězství, se začalo komplikovat. Přestože proti odhadovaným bojovníků Tálibánu stojí koaličních vojáků a více než afghánských policistů a vojáků, situace v Afghánistánu se příliš nelepší. Naopak, v posledních letech stoupá jak počet zabitých příslušníků afghánských i koaličních ozbrojených složek, tak nevinných civilistů. Za násilím v Afghánistánu nestojí pouze Tálibán, ale i celá řada protivládních nebo kriminálních skupin v severním Waziristánu to je například skupina Jalaluddina Haqqaniho, na východě uskupení Gulbudina Hekmatjára. Za únosy cizinců, ale i Afghánců nebo za ozbrojenými přepadeními pak často stojí kriminální živly. Vedle islamistických radikálů a warlordů ohrožuje stabilitu v Afghánistánu také stále více se rozmáhající obchod s drogami. Přes oficiální zákaz pěstování máku dodává Afghánistán stále na drogový trh 90 procent z celkové produkce opia. Jak se změnilo postavení a situace žen v Afghánistánu po pádu Tálibánu v roce 2001? Ve srovnání s dobou, kdy ženy v Afghánistánu nesměly chodit do školy, pracovat ani vyjít samy na ulici, se situace zejména ve velkých městech pomalu zlepšuje. V roce 2002 proběhly svobodné volby, kterých se poprvé v afghánské historii mohly účastnit také ženy. Ženy jsou vidět na ulicích, pracují ve státní správě, jako učitelky, novinářky a lékařky. Ve druhých prezidentských volbách před dvěma lety byly mezi více než čtyřiceti kandidáty na nejvyšší pozici v zemi i dvě ženy. Díky kvótám tvoří i čtvrtinu všech poslanců afghánského parlamentu a takzvaných provinčních rad afghánské samosprávy. I přes tyto úspěchy je mezi ženami cítit spíše zklamání. Mnoho z nich doufalo, že se jejich život po pádu Tálibánu rychle zlepší, ale změny jsou malé a postupují pomalu. Brzdou je také nízká míra bezpečí na většině území. Kam se mohou uchýlit Afghánky, které se vzepřou vůli své rodiny? V Afghánistánu je rozšířeno domácí násilí na ženách jak ze strany manžela, tak jeho rodiny. Ilustračním může být třeba příběh osmnáctileté Zajnab, jež patří mezi několik málo žen, které našly útočiště v azylovém domě v Kábulu, a svůj příběh popsala BBC. Zajnab už nemohla dál snášet bití a násilnosti ze strany svého manžela a dva týdny po porodu svého nejmladšího syna z domu uprchla. Můj otec mě proti mé vůli provdal, když mi bylo jedenáct let, a od té doby jsem byla pro svého manžela jenom služka, říká Zajnab, mladá maminka pěti dětí. Několik dní po porodu ji manžel vyhodil z okna v prvním patře, takže si při pádu zlomila nohu. Když byla na ošetření v nemocnici, využila této chvíle k útěku. Oblékla jsem si mužské šaty a vlasy schovala pod turban a tak se mi podařilo utéct. Pro samotnou ženu je cestování velice nebezpečné, říká Zajnab, která musela opustit svých pět dětí. To je strašná bolest, kterou musím snášet, ale neměla jsem jinou šanci, řekla Zajnab, která se v azylovém domě učí po letech číst a psát. Patří mezi několik málo šťastných žen, kterým se podařilo koloběh násilí přerušit. V celém Afghánistánu je nicméně dnes pouze 14 takových center financovaných ministerstvem pro ženské záležitosti a různými zahraničními organizacemi. Otázky a odpovědi str. 6

7 Ženy, které uprchnou a zachrání si tak svůj život, ale zároveň přijdou o své děti. Pokud děti dosáhnou určitého věku (devět let u dívek a sedm u chlapců) připadají automaticky otci. Stejná situace nastává, pokud se ženám podaří dosáhnout rozvodu s násilnickým manželem děti jsou vždy svěřeny otci nebo jeho rodině. Také vdovy, které si po smrti manžela musejí vzít některého z jeho příbuzných, riskují, že pokud se této praxi vzepřou, přijdou o své děti. Burka a co si o ní (asi) myslí Afghánky? V sedmdesátých letech, v době sovětské okupace, přitom mohly ženy nosit oblečení, jaké chtěly, takže zejména ve velkých městech bylo běžné vidět Afghánky v krátkých sukních. Povinné nošení závoje zavedl až Tálibán. Dnes nařízení nosit burku na veřejnosti již neplatí, ale ve venkovských oblastech ji oblékají všechny ženy téměř bez výjimky. Ve městech si ji Afghánky berou kvůli pocitu většího bezpečí a pro mnoho Afghánek je burka také součástí kultury. Daleko víc než nošení burky ztěžuje Afghánkám život nestabilní bezpečnostní situace a zvyky zakořeněné v hlavách lidí dlouho před vstupem Tálibánu. Symbolem změn v Afghánistánu tak není počet žen, které jsou vidět na ulici bez tradiční burky. Naopak, pro mnoho z nich je závoj znakem jejich kultury, případně bezpečným úkrytem v dnes nestabilním Afghánistánu. Symbolem změn tak mohou být první afghánské poslankyně, guvernérka provincie Bamján či Robina Mukmjar, osmnáctiletá afghánská atletka, která se zúčastnila olympiády v Athénách. Jak se žije v Afghánistánu ženám, které do modelu nevzdělané Afghánky nezapadají, tedy lékařkám, novinářkám, učitelkám, poslankyním? Obecně se dá říct, že takové pozice by ženy nikdy nedosáhly bez podpory a souhlasu své rodiny. Navíc i v případě, že žena dnes zastává v Afghánistánu významnou funkci, pracuje jako novinářka, lékařka či učitelka, zasedá v parlamentu nebo ve volené provinční radě, čelí většinou každodenním útokům a výhrůžkám. Před čtyřmi lety byla například zavražděna afghánská novinářka Zakia Zaki. Její kolegyně Farida Nakzad, která pracuje jako šéfredaktorka největší afghánské tiskové agentury Pajhwok News a řídí přes padesát zpravodajů a novinářů v afghánském hlavním městě Kábulu, byla na cestě do práce několikrát přepadena, kvůli výhrůžkám spí ve svém bytě každou noc v jiném pokoji, aby snížila riziko, kdyby byl její dům v noci zasažen raketou. Když jede autem, nezapomene zavřít dveře bezpečnostní pojistkou. Za výhrůžkami stojí většinou Tálibán, kterému vadí každý, kdo souhlasí s demokraticky zvolenou afghánskou vládou. Odpor fanatiků z Tálibánu ale není jedinou překážkou, se kterou se Farida a další ženy aktivní ve veřejném životě musejí vyrovnat i její vlastní podřízení jí říkají, že není dobrá matka a správná muslimka, když chodí každý den do práce. Naráží tak na tradice a zvykové právo, které určují život v Afghánistánu víc než afghánské zákony a soudy. Autorka: Karla Štěpánková Na přípravě se dále podíleli: Zuzana Raušová, Andrea Bláhová a tým festivalu Jeden svět Informační zdroje: LITERATURA: Horák, S.: Afghánský konflikt. Public History: Petit, Praha Marek, J.: Dějiny Afghánistánu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha Mykiska, M.: Afghánistán, prach a růže: putování Afghánistánem za Tálibánu a po jeho pádu. Nakladatelství MTM, Praha Procházková, P.: Frišta. Nakladatelství Lidové noviny, Praha Rashid, A.: Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. Yale University Press, MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY A ZPRÁVY: Afghanistan Compact, UN, London Afghanistan Human Development Report, Afghanistan: Role of Women in Afghanistan s Future, World Bank, Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on Elimination of Violence Against Women in Afghanistan, UNAMA, Kabul INTERNETOVÉ ODKAZY: UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan UNIFEM - United Nations Development Fund for Women Afghanistan UN Children s Fund (UNICEF) Afghanistan The Central Intelligence Agency (CIA) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html World Health Organization (WHO) Afghanistan Afghanistan Independent Human Rights Commission Human Rights Watch Otázky a odpovědi str. 7

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII The issue of education and child labor in South India, o.s. Bc. Petra Paličková, DiS. 2011 Anotace Problematika vzdělávání dětí a dětské práce

Více

PØES. Problém jménem islám Barma: uprchlíci ve vlastní zemi Lidská práva na prodej. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) hranice pøedsudky lhostejnost

PØES. Problém jménem islám Barma: uprchlíci ve vlastní zemi Lidská práva na prodej. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) hranice pøedsudky lhostejnost PØES hranice pøedsudky lhostejnost ročník IV / číslo 13 cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) Problém jménem islám Barma: uprchlíci ve vlastní zemi Lidská práva na prodej Úvodník Editorial Milé čtenářky a milí

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

Dětská práce v rozvojových zemích

Dětská práce v rozvojových zemích Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta katedra geografie Veronika HANÁKOVÁ Dětská práce v rozvojových zemích bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. Olomouc 2006

Více

Analýza: Nerovný přístup ke vzdělání znevýhodněných skupin společnosti se zaměřením na ženy

Analýza: Nerovný přístup ke vzdělání znevýhodněných skupin společnosti se zaměřením na ženy Analýza: Nerovný přístup ke vzdělání znevýhodněných skupin společnosti se zaměřením na ženy 1 Úvod: Vzdělání jako nedostatkové zboží 12. červenec byl vyhlášen Organizací Spojených Národů (OSN) jako Den

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Současné nedemokratické režimy

Současné nedemokratické režimy Současné nedemokratické režimy JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská 18, 120 00 Praha 2 www.jedensvetnaskolach.cz e-mail: skoly@jedensvet.cz Editorky: Kateřina Suchá, Ludmila Součková

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC UČEBNÍ MODUL EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC Mgr. Josef Pazderka MSc OBSAH 1. ÚVOD str. 4 2. UVEDENÍ DO PROBLEMTIKY str. 5 2.1. Zdroje humanitární pomoci.. str. 5 2.2. Humanitární ochrana str. 5 2.3.

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

Den učitelů. Studijní opora k akci č. 2.2 Den učitelů ve dnech 22. 23. 6. 2012 v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030

Den učitelů. Studijní opora k akci č. 2.2 Den učitelů ve dnech 22. 23. 6. 2012 v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Den učitelů Studijní opora k akci č. 2.2 Den učitelů ve dnech 22. 23. 6. 2012 v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran:

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

2 téma Dětská prostituce problém, o kterém se na Kubě nemluví. Jak se uživit? Proč chybí ryby v somálských vodách? ROZVOJOVKA 4.

2 téma Dětská prostituce problém, o kterém se na Kubě nemluví. Jak se uživit? Proč chybí ryby v somálských vodách? ROZVOJOVKA 4. Rozhovor: 2 téma 3-6 diskuse 7-8 Dětská prostituce problém, o kterém se na Kubě nemluví Jak se uživit? Proč chybí ryby v somálských vodách? 2 0 1 1 ROZVOJOVKA 4 obživa K A L E I D O S K O P K 1 foto editorial:

Více

pravá cena zboží BANÁNY Co skrývají pod slupkou Plantáže jsou plné dětské práce i fatálního znečišťování Strana E5

pravá cena zboží BANÁNY Co skrývají pod slupkou Plantáže jsou plné dětské práce i fatálního znečišťování Strana E5 [MSMAFRA: MFP_CS-PRILO_C1-VYROBA [STR_CECHY_3.V. -1 ]... 31.05.11] Author:NOVA Date:20.05.11 Time:13:31 pravá cena zboží MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI RŮŽE Květiny ze suché Afriky

Více

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika Vietnamská socialistická republika 1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a spoluobčané z neznámé země... 2 2. Geografie základní údaje... 3 Názvy... 3 Poloha... 3 Podnebí... 3 Počet obyvatel...

Více

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

USPOÿ DALA MAGDAL NA FROUZOV. éeny V ISL MSK M SVÃTÃ

USPOÿ DALA MAGDAL NA FROUZOV. éeny V ISL MSK M SVÃTÃ USPOÿ DALA MAGDAL NA FROUZOV Závoj adžíny éeny V ISL MSK M SVÃTÃ Magdaléna Frouzová Jana Al Oukla Petra Procházková Pavla Jazairiová Farída al-nakkáš Cornelia von Wrangler Simona Hejlová Miroslava Malá

Více

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace ARABOVÉ V PLZNI 1. Realizace projektu 1.1. Metody realizace Arabská komunita v ČR je poměrně málo prozkoumanou subkulturou. Většina badatelů se zaměřuje na teoretické práce, proto při realizaci projektu

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více