Otázky a odpovědi. Co to znamená, narodit se jako žena v Afghánistánu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi. Co to znamená, narodit se jako žena v Afghánistánu?"

Transkript

1 Otázky a odpovědi Úřední název: Islámská republika Afghánistán Rozloha: km² Poloha: Strategická poloha v hornatém vnitrozemí západní Asie, tvoří přechod mezi jižní, jihozápadní a střední Asií. Hlavní město: Kábul Další velká města: Kandahár, Herát, Mazáre Šaríf, Čaríkar Správní členění: 34 provincií (velájat) Počet obyvatel: (odhad) Národnostní složení: Paštúni 42 %, Tádžici 27 %, Uzbeci 9 %, Hazárové 9 %, Ajmaci 4 %, Turkmeni 3 %, Balůčové 2 % Náboženství: muslimové 99 %, z toho sunnité 80 %, šíité 19 %; ostatní: křesťané, buddhisté, hinduisté, sikhové, zoroastrovci 1 % Oficiální jazyky: darijština neboli kábulská perština 50 % a paštunština neboli afghánština 35 %, v zemi se mluví ještě dalšími asi 30 jazyky (nejvíce uzbečtina a turkmenština) Měna: afghání (AFN), s menšími odchylkami se 1 USD rovná 50 afghání Přírodní bohatství: bohatá ložiska kovů, především lithia, ale i železa, zlata, kobaltu, uranu a mědi Zdroj: Co to znamená, narodit se jako žena v Afghánistánu? Život afghánských žen ovlivňují staleté tradice a hluboce zakořeněné zvyky. Ženy a dívky se často stávají zbožím, které slouží k urovnání rodinných sporů či dluhů. Před deseti lety, po pádu fundamentalistického hnutí TURKMENISTAN IRAN Herat Farah Nimruz Badghis Helmand Faryab Ghowr AFGHANISTAN UZBEKISTAN Jowzjan Daykondi Oruzgan Kandahar Sar-e Pol Zabol Balkh Tálibán, deklarovala nově zvolená afghánská vláda, že zlepšení života žen bude její prioritou. Podle ústavy mají ženy a muži stejná práva, ale praxe, zejména na venkově, je často odlišná. Miliony afghánských žen tak dnes čelí každý den násilí a diskriminaci. Podle zprávy OSN, která srovnávala situaci žen ve všech zemích světa podle kritérií, jako je přístup ke vzdělání, zdravotní péče, možnost rozhodovat o počtu dětí nebo o své budoucnosti, je postavení žen v Afghánistánu vůbec nejhorší na světě. Hlavně na venkově, kde žije téměř osmdesát procent populace, jsou rodinné vztahy stále pod silným vlivem tradic. Muž je hlavou rodiny a musí zajistit veškeré materiální potřeby rodiny. Rozhoduje Samangan Parvan Bamian Kabul Vardak Kabul Lowgar Ghazni Kondoz Baghlan Paktika TAJIKISTAN Takhar Kapisa Laghman Paktiya Khowst Badakhshan Nurestan Konar Nangarhar PAKISTAN CHINA INDIA ale také o životě ženy ve všech ohledech: zda bude studovat, chodit do práce, kolik bude mít dětí, co si bude oblékat nebo kdy se doma budou věnovat sexu. Ženy zůstávají po většinu svého života zavřené doma a starají se o děti a rodinu. Pokud jim manžel dovolí vydat se například na nákup nebo navštívit rodiče, přetáhnou si Afghánky přes hlavu všezakrývající neprodyšný závoj neboli burku. Na svět se pak dívají skrze síťovanou mřížku o velikosti 10 5 centimetrů. Kvalitu života ovlivňuje také dostupnost (v případě afghánských žen spíše nedostupnost) lékařské péče. Osmdesát pět procent žen rodí doma a většina z nich bez jakékoli asistence, proto také Afghánek Otázky a odpovědi str. 1

2 umře každý rok během těhotenství nebo porodu (podle organizace Save the Children je Afghánistán vůbec nejhorším místem na světě pro porod dítěte). To je desetkrát víc než počet obětí současného válečného konfliktu v posledním roce. Většina těchto úmrtí je způsobena také nízkým věkem matek. Těhotenství a porod často negativně ovlivňuje i nedostatečná výživa žen, která je způsobena nejen nedostatkem jídla v důsledku válečného stavu nebo neúrody, ale také tím, že v tradiční kultuře mají před ženami vždy přednost muži, a to i v zajištění kvalitní stravy. Druhá nejvyšší na světě je také úmrtnost dětí téměř každé čtvrté dítě se nedožije pátých narozenin (v České republice to jsou čtyři děti z tisíce). Naděje dožití je druhá nejnižší na světě zatímco v České republice je to přes 77 let, v Afghánistánu je to o více než třicet let méně. I když po pádu Tálibánu proudily velké prostředky na výstavbu zdravotnických zařízení pro ženy a dívky, ve většině z nich chybí lékařky. S ohledem na kulturní prostředí totiž ženy nemohou ošetřovat lékaři, a tak v některých oblastech zůstávají zdravotnická zařízení prázdná. Na severu Afghánistánu pracují s podporou zahraničních organizací, které někdy přispívají na jejich plat, lékařky například z Tádžikistánu. Na jihu a východě země ale ženský personál v nemocnicích prakticky chybí a mnoho žen se k lékaři nikdy v životě nedostane. I peníze na zdravotní péči schovává rodina většinou pro živitele rodiny. Co to je nucený sňatek a jaké má v Afghánistánu formy? Většina afghánských žen nemůže bez souhlasu mužského příbuzného ani vyjít z domu, natož si svobodně vybrat manžela. Sňatek často slouží k uhrazení dluhů či k urovnání konfliktu mezi znesvářenými rodinami. Hranici pro uzavření manželství stanovují afghánské zákony na 16 let u dívek a 18 let u mužů. Především ve venkovských regionech ale lidé na oficiální nařízení a zákony nedbají a více než polovina dívek se vdá před dosažením šestnácti let. Nucené sňatky probíhají v Afghánistánu na základě několika tradic. Zahrnují tak baad (výměnu dívek za účelem vyřešení sporů mezi dvěma rodinami), baadal (výměnu nevěst a ženichů mezi rodinami každá z rodin poskytne ženicha a nevěstu a tím padne nutnost poskytovat vysoké věno), dále sňatky mezi dětmi a přinucení ovdovělé ženy, aby se stala manželkou některého z příbuzných svého zemřelého manžela. Podle odhadů je až 80 procent sňatků vynucených, a to jak podle mezinárodního práva, kdy by si obě strany měly vybrat, s kým chtějí žít, tak podle islámského práva šaría, které říká, že muž i žena musí se sňatkem souhlasit. Tato tradice postihuje samozřejmě i muže, kteří si také často nemohou svou nevěstu vybrat a pouze plní vůli své rodiny, nicméně neexistuje praktika prodávání chlapců do manželství. Navíc pokud není muž v manželství spokojen, má možnost do manželství přivést další manželku. Velká část nevěst je v Afghánistánu provdána již ve věku mezi 10 a 13 lety. Afghánské zákony zakazují pohlavní styk s nezletilými dětmi a v trestním zákoníku jsou za takový čin stanoveny několikaleté tresty vězení. Ve skutečnosti jsou však sexuální styk s nezletilými i znásilnění ospravedlnitelné institutem manželství. Mnoho Afghánců se však na dětské sňatky dívá pragmaticky. Podle nich ochrání časná svatba dívku před možným únosem, znásilněním nebo třeba vynuceným sňatkem s místním warlordem (vlastník velkého množství půdy, často zároveň vlivný kmenový náčelník, který disponuje vlastní armádou a tím de facto ovládá určité území) nebo členem některé z protivládních skupin. Čím déle zůstane dívka svobodná, tím je podle většiny Otázky a odpovědi str. 2

3 Afghánců vyšší pravděpodobnost, že přijde o panenství a tím ztratí jakoukoli hodnotu na svatebním trhu. Po roce 2001 je také patrný jistý rozdíl mezi městem a vesnicí. Zatímco ve velkých městech je vidět vliv osvěty a médií a věk nevěst (ale i ženichů) se začíná nepatrně zvyšovat, na venkově zůstává praxe stejná: u dívek má časný sňatek zajistit jejich neposkvrněnost a u chlapců se rodina často chlubí, že se jí podařilo najít nevěstu pro svého syna co nejdříve. Nová manželka na vesnici také znamená novou pracovní sílu do rodiny. Vede rodiny k prodeji nevěst jejich ekonomická situace? Ano, rodiny často prodávají dcery, aby zaplatily své dluhy. Několikaleté sucho v některých regionech Afghánistánu vedlo k velké neúrodě a k postupnému zadlužování rodin. Místní tradice velí, že rodina musí zařídit a zaplatit svatbu pro syny. Podle islámského práva také musí dát ženich své nevěstě určité množství peněz označovaných jako mahr (v praxi si ale tyto peníze většinou ponechá nevěstina rodina). Velikost této sumy se liší, ale většinou jde o stovky až tisíce dolarů. Ženichova rodina musí dále zaplatit nákladný svatební obřad, kterého se nezřídka účastní až pět set hostů a trvá několik dní. Rodiny si proto na svatby svých synů často půjčují a dluhy plánují splatit po další sklizni. Pokud je však několik let neúroda, případně je úroda zničena, propadá se rodina do stále větších dluhů, které jsou nakonec zaplaceny prodejem vlastní dcery věřiteli. I v dalších částech Afghánistánu jsou dcery prodávány. Na ženu je proto často pohlíženo pouze jako na zboží, které má určitou cenu. Náklady na věno pro syna tak nechávají mnoho rodin ve finanční tísni, a proto se námluvy podobají spíš finanční transakci, kdy jeho sestru dostane ten, kdo nabídne nejvíc. Vzhledem k zadlužení ženichovy rodiny jsou novomanželky také často šikanovány i svou novou rodinou nebo manželem, kteří si na nich vybíjejí zlost za to, že budou muset mnoho let pracovat, aby zaplatili dluhy, do kterých se kvůli nim dostali. Proč si ženy nechají takové postavení líbit? Více než osmdesát procent afghánských žen je negramotných, takže často ani nevědí, že mají možnost požádat o rozvod a vymanit se tak z nepřetržitého bití a ponižování. Zatímco podle tradičního práva se může muž se ženou rozvést bez jejího souhlasu, ona k opuštění rodiny potřebuje jeho souhlas a k soudu si navíc musí přivést i svědky, kteří potvrdí, že k rozvodu existuje vážný důvod. Děti po rozvodu téměř bez výjimky připadají otci. Většina žen navíc o této krkolomné možnosti neví, takže pro únik z bezvýchodné situace volí často sebevraždu. Pouze jedno až dvě procenta afghánských žen má nějaký průkaz totožnosti. V jakém stavu je afghánské školství? Zejména ve venkovských oblastech chybí přístup k informacím a pravděpodobně největším problémem je již zmíněná vysoká míra negramotnosti jak mezi ženami, tak v celé afghánské společnosti. V době vlády Tálibánu nesměly dívky chodit do školy a studovat vůbec. Dnes je sice v Afghánistánu zavedena povinná školní docházka, ale z pěti miliónů dětí, které chodí dnes do školy, tvoří dívky necelou čtvrtinu. I přes velkou pomoc ze zahraničí stále chybí na rekonstrukce a výstavbu nových budov peníze. Dívky toužící po vzdělání jsou odkázány většinou na stany, nebo se dokonce učí jen v zahradách pod stromy. Ostatně školství v Afghánistánu fungovalo naposledy před pětadvaceti lety. Boj proti sovětským vojskům byl často nešťastně spojován s ničením exis Otázky a odpovědi str. 3

4 takže v některých oblastech přestali rodiče své dcery do škol pouštět po takzvaných nočních dopisech neboli varováních, že jejich dcery budou znásilněny, uneseny nebo zavražděny, pokud budou v docházce do školy pokračovat. Problémem jsou také útoky na školy ze strany protivládních skupin. Jejich útoky směřují nejen na školy pro dívky, ale v době voleb, kdy byly ve školních budovách zřízeny volební místnosti, se často staly cílem teroru i školy pro chlapce. V srpnu 2009 přijala afghánská vláda zákon o eliminaci násilí na ženách (Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan). Pokud by byl tento zákon plně realizován v praxi, skončila by většina zvyků, tradic a praktik, které mají za následek násilí páchané na ženách a zároveň jsou v rozporu s islámem. Mimo zákon tak bylo postaveno prodávání nevěst, nucené sňatky, sňatky dětí, týrání žen, které je často vede k sebepoškozování nebo sebevraždě, zabraňování ženám v přístupu ke vzdělání, práci nebo zdravotní péči. Jak je ale zřejmé, afghánská vláda není schopná zajistit naplňování tohoto zákona a výše uvedené praktiky jsou stále běžné mezi všemi sociálními vrstvami, etnickými skupinami i ve všech regionech Afghánistánu. Policie a soudy s tímto zákonem často nejsou ještě seznámeny, a i pokud jsou, hodně násilných činů proti ženám zařadí do škatulky soukromé záležitosti, do kterých nezasahují. Ženy v bezvýchodné situaci se často rozhodnou od svých trýznitelů utéct, a i když takový útěk od rodiny není v Afghánistánu považován za trestný čin, jsou většinou policií zadrženy a obviněny z pokusu spáchat tzv. zina (sexuální styk mimo manželství). Za tento čin pak ženám hrozí několikaleté vězení. Se stejným obviněním a trestem často skončí i ženy, které byly znásilněny a přišly na policii žádat o pomoc a potrestání viníka. Situaci tak dokresluje i to, že většina žen je dnes uvězněna za zločiny proti morálce. tující infrastruktury. Útokům se nevyhnuly ani školy. Především ty dívčí byly vypalovány a školský systém se postupně rozpadal. V současnosti si obyčejní lidé v Afghánistánu uvědomují potřebu vzdělání víc než kdykoli jindy. Vedle chybějících škol se však nedostává ani učitelů a 80 procent z nich má za sebou jen několik tříd základní školy. O vzdělávání dívek, které bylo donedávna v zemi zapovězeno z náboženských a sociálních důvodů, je nyní sice zájem, ale kvůli přetrvávajícím předsudkům dostávají většinou přednost chlapci. Pokud kapacita školy není dostatečná pro všechny žáky, chodí do ní jen chlapci. Žena je zkrátka až na druhém místě. Pouze čtvrtinu učitelů tvoří ženy, a přitom v konzervativnějších oblastech rodiče dívky do školy nepustí, pokud je nebudou učit pouze ženy. Problémem je i nízká bezpečnost, takže se rodiny bojí pouštět své dcery do škol samotné. Velkou překážkou jsou také sňatky dívek v dětství. Pokud se dívka vdá ve dvanácti letech, většinou ve studiu dále nepokračuje. Tálibánu je vzdělávání trnem v oku i dnes, Proč ženám nepomáhá demokraticky zvolená vláda? Vychází porušování práv žen z islámu? Všichni, kteří činí dobré skutky v souladu s Bohem a jeho proroky, budou uvítáni v ráji není žádného rozdílu mezi mužem a ženou. (svatý Korán, Al Nisa, verš124) I přesto, že určité interpretace náboženských praktik jsou často používány k tomu, aby ospravedlnily porušování práv žen, z islámu nevycházejí. Například podle islámského práva šaría jsou neplatné vynucené sňatky, prodávání dívek do manželství apod. Sňatek mezi mužem a ženou popisuje Korán jako dobrovolnou dohodu mezi nimi. Obě strany mají také možnost určit podmínky, na zákla Otázky a odpovědi str. 4

5 dě kterých do manželství vstupují, nicméně jasně stanoví, že i žena musí do manželství vstupovat dobrovolně. Podle práva šaría má sice otec právo rozhodnutí dcery schválit, aby zabezpečil její štěstí a nejlepší zájem, to však nenahrazuje ženinu svobodnou vůli. Pokud je sňatek vynucený, neměl by být podle šaríi uznán platným a žena má právo se rozvést. Islámským zákonům odporuje i prodávání dívek do manželství nebo jejich výměna k urovnání sporů. Před vznikem islámu byla praxe obchodování se ženami běžná. Korán ale naopak tyto praktiky zakazuje a říká, že je proti lidské důstojnosti prodávat člověka. Také proto zavedl institut mahr neboli věna, které mělo ženu zabezpečit, pokud by přišla o svého muže. Právě tento institut měl zabránit tomu, aby se ženy dědily neboli se po smrti manžela musely provdat za některého z jeho příbuzných, jak je tomu v současném Afghánistánu. Podle šaríi také nikdo nemá právo zabraňovat někomu jinému v pohybu a izolovat ho. Manžel není vlastníkem ostatních členů rodiny a má jednat vždy v jejich nejlepším zájmu. Například Hazrat Chadija, první žena proroka Mohameda, byla obchodnice, aktivní na veřejnosti. Podle islámu mají také ženy stejné právo studovat jako muži a je povinností každého muslima (tedy ženy i muže) usilovat o co nejvyšší vzdělání, aby rozuměli náboženským i společenským povinnostem. Další z Prorokových žen, Hazrat Aiša, byla uznávanou učenkyní a vyučovala i Prorokovi následovníky. Právě jí je připisována zásluha v popisu Prorokových skutků. Co je Tálibán? Radikální nábožensko-politická skupina, která se zformovala na počátku devadesátých let v Pákistánu v reakci na odchod sovětských vojsk z Afghánistánu, začala na podzim 1994 ovládat velkou část Afghánistánu. Ideově Tálibán vychází z kombinace radikálního islámu a paštunského nacionalismu. Většina jeho prominentních členů patřila k váženým učitelům na islámských náboženských školách, jejichž paštunští studenti (bývalí i současní) tvořili jádro Tálibánu. Nemalou finanční i vojenskou podporu Tálibánu poskytoval vůdce mezinárodní teroristické organizace al-káida, Usáma bin Ládin, který od roku 1996 sídlil přímo v Afghánistánu. Tálibán sliboval zavést v Afghánistánu zmítaném občanskou válkou klid a mír. Proto byl zpočátku atraktivní i pro velkou část běžných Afghánců, kteří již byli unavení občanskou válkou a střety mezi jednotlivými etnickými a rodinnými frakcemi. Tálibánu se víceméně podařilo obnovit stabilitu v zemi, spolu s ní ale zavedl jako tresty veřejné popravy, amputace končetin, kamenování či bičování a obecně extrémní výklad šaríi. Za vlády Tálibánu nebyla dovolena téměř žádná zábava. Zákon zakazoval hudbu, tanec, kino i televizi, muži museli mít dlouhé vousy a povinně se modlit pětkrát denně. Mezi příkazy, které extremisté zavedli pro ženy, patřilo striktní zahalování těla, ale také zákaz používání make-upu, parfémů nebo nošení vysokých podpatků. Pokud se ženy vydaly z domu bez doprovodu některého z mužských příbuzných, byly přímo na ulici trestány mravnostní policií. Jaká je současná válečná situace v Afghánistánu? Svět si začal situace v Afghánistánu všímat více až po útocích na New York a Washington 11. září Tálibán totiž v Afghánistánu poskytoval bezpečné útočiště pro Usámu bin Ládina. Po krátké invazi bylo hnutí Tálibán v Afghánistánu svrženo koalicí vedenou Spojenými státy. V současné době bojuje Tálibán proti afghánské vládě a koaličním jednotkám Otázky a odpovědi str. 5

6 (International Security Assistance Force ISAF) zejména na jihu a východě země, ale zároveň začíná hrát i velice silnou roli v sousedním Pákistánu. To, co z počátku vypadalo jako snadné vítězství, se začalo komplikovat. Přestože proti odhadovaným bojovníků Tálibánu stojí koaličních vojáků a více než afghánských policistů a vojáků, situace v Afghánistánu se příliš nelepší. Naopak, v posledních letech stoupá jak počet zabitých příslušníků afghánských i koaličních ozbrojených složek, tak nevinných civilistů. Za násilím v Afghánistánu nestojí pouze Tálibán, ale i celá řada protivládních nebo kriminálních skupin v severním Waziristánu to je například skupina Jalaluddina Haqqaniho, na východě uskupení Gulbudina Hekmatjára. Za únosy cizinců, ale i Afghánců nebo za ozbrojenými přepadeními pak často stojí kriminální živly. Vedle islamistických radikálů a warlordů ohrožuje stabilitu v Afghánistánu také stále více se rozmáhající obchod s drogami. Přes oficiální zákaz pěstování máku dodává Afghánistán stále na drogový trh 90 procent z celkové produkce opia. Jak se změnilo postavení a situace žen v Afghánistánu po pádu Tálibánu v roce 2001? Ve srovnání s dobou, kdy ženy v Afghánistánu nesměly chodit do školy, pracovat ani vyjít samy na ulici, se situace zejména ve velkých městech pomalu zlepšuje. V roce 2002 proběhly svobodné volby, kterých se poprvé v afghánské historii mohly účastnit také ženy. Ženy jsou vidět na ulicích, pracují ve státní správě, jako učitelky, novinářky a lékařky. Ve druhých prezidentských volbách před dvěma lety byly mezi více než čtyřiceti kandidáty na nejvyšší pozici v zemi i dvě ženy. Díky kvótám tvoří i čtvrtinu všech poslanců afghánského parlamentu a takzvaných provinčních rad afghánské samosprávy. I přes tyto úspěchy je mezi ženami cítit spíše zklamání. Mnoho z nich doufalo, že se jejich život po pádu Tálibánu rychle zlepší, ale změny jsou malé a postupují pomalu. Brzdou je také nízká míra bezpečí na většině území. Kam se mohou uchýlit Afghánky, které se vzepřou vůli své rodiny? V Afghánistánu je rozšířeno domácí násilí na ženách jak ze strany manžela, tak jeho rodiny. Ilustračním může být třeba příběh osmnáctileté Zajnab, jež patří mezi několik málo žen, které našly útočiště v azylovém domě v Kábulu, a svůj příběh popsala BBC. Zajnab už nemohla dál snášet bití a násilnosti ze strany svého manžela a dva týdny po porodu svého nejmladšího syna z domu uprchla. Můj otec mě proti mé vůli provdal, když mi bylo jedenáct let, a od té doby jsem byla pro svého manžela jenom služka, říká Zajnab, mladá maminka pěti dětí. Několik dní po porodu ji manžel vyhodil z okna v prvním patře, takže si při pádu zlomila nohu. Když byla na ošetření v nemocnici, využila této chvíle k útěku. Oblékla jsem si mužské šaty a vlasy schovala pod turban a tak se mi podařilo utéct. Pro samotnou ženu je cestování velice nebezpečné, říká Zajnab, která musela opustit svých pět dětí. To je strašná bolest, kterou musím snášet, ale neměla jsem jinou šanci, řekla Zajnab, která se v azylovém domě učí po letech číst a psát. Patří mezi několik málo šťastných žen, kterým se podařilo koloběh násilí přerušit. V celém Afghánistánu je nicméně dnes pouze 14 takových center financovaných ministerstvem pro ženské záležitosti a různými zahraničními organizacemi. Otázky a odpovědi str. 6

7 Ženy, které uprchnou a zachrání si tak svůj život, ale zároveň přijdou o své děti. Pokud děti dosáhnou určitého věku (devět let u dívek a sedm u chlapců) připadají automaticky otci. Stejná situace nastává, pokud se ženám podaří dosáhnout rozvodu s násilnickým manželem děti jsou vždy svěřeny otci nebo jeho rodině. Také vdovy, které si po smrti manžela musejí vzít některého z jeho příbuzných, riskují, že pokud se této praxi vzepřou, přijdou o své děti. Burka a co si o ní (asi) myslí Afghánky? V sedmdesátých letech, v době sovětské okupace, přitom mohly ženy nosit oblečení, jaké chtěly, takže zejména ve velkých městech bylo běžné vidět Afghánky v krátkých sukních. Povinné nošení závoje zavedl až Tálibán. Dnes nařízení nosit burku na veřejnosti již neplatí, ale ve venkovských oblastech ji oblékají všechny ženy téměř bez výjimky. Ve městech si ji Afghánky berou kvůli pocitu většího bezpečí a pro mnoho Afghánek je burka také součástí kultury. Daleko víc než nošení burky ztěžuje Afghánkám život nestabilní bezpečnostní situace a zvyky zakořeněné v hlavách lidí dlouho před vstupem Tálibánu. Symbolem změn v Afghánistánu tak není počet žen, které jsou vidět na ulici bez tradiční burky. Naopak, pro mnoho z nich je závoj znakem jejich kultury, případně bezpečným úkrytem v dnes nestabilním Afghánistánu. Symbolem změn tak mohou být první afghánské poslankyně, guvernérka provincie Bamján či Robina Mukmjar, osmnáctiletá afghánská atletka, která se zúčastnila olympiády v Athénách. Jak se žije v Afghánistánu ženám, které do modelu nevzdělané Afghánky nezapadají, tedy lékařkám, novinářkám, učitelkám, poslankyním? Obecně se dá říct, že takové pozice by ženy nikdy nedosáhly bez podpory a souhlasu své rodiny. Navíc i v případě, že žena dnes zastává v Afghánistánu významnou funkci, pracuje jako novinářka, lékařka či učitelka, zasedá v parlamentu nebo ve volené provinční radě, čelí většinou každodenním útokům a výhrůžkám. Před čtyřmi lety byla například zavražděna afghánská novinářka Zakia Zaki. Její kolegyně Farida Nakzad, která pracuje jako šéfredaktorka největší afghánské tiskové agentury Pajhwok News a řídí přes padesát zpravodajů a novinářů v afghánském hlavním městě Kábulu, byla na cestě do práce několikrát přepadena, kvůli výhrůžkám spí ve svém bytě každou noc v jiném pokoji, aby snížila riziko, kdyby byl její dům v noci zasažen raketou. Když jede autem, nezapomene zavřít dveře bezpečnostní pojistkou. Za výhrůžkami stojí většinou Tálibán, kterému vadí každý, kdo souhlasí s demokraticky zvolenou afghánskou vládou. Odpor fanatiků z Tálibánu ale není jedinou překážkou, se kterou se Farida a další ženy aktivní ve veřejném životě musejí vyrovnat i její vlastní podřízení jí říkají, že není dobrá matka a správná muslimka, když chodí každý den do práce. Naráží tak na tradice a zvykové právo, které určují život v Afghánistánu víc než afghánské zákony a soudy. Autorka: Karla Štěpánková Na přípravě se dále podíleli: Zuzana Raušová, Andrea Bláhová a tým festivalu Jeden svět Informační zdroje: LITERATURA: Horák, S.: Afghánský konflikt. Public History: Petit, Praha Marek, J.: Dějiny Afghánistánu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha Mykiska, M.: Afghánistán, prach a růže: putování Afghánistánem za Tálibánu a po jeho pádu. Nakladatelství MTM, Praha Procházková, P.: Frišta. Nakladatelství Lidové noviny, Praha Rashid, A.: Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. Yale University Press, MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY A ZPRÁVY: Afghanistan Compact, UN, London Afghanistan Human Development Report, Afghanistan: Role of Women in Afghanistan s Future, World Bank, Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on Elimination of Violence Against Women in Afghanistan, UNAMA, Kabul INTERNETOVÉ ODKAZY: UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan UNIFEM - United Nations Development Fund for Women Afghanistan UN Children s Fund (UNICEF) Afghanistan The Central Intelligence Agency (CIA) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html World Health Organization (WHO) Afghanistan Afghanistan Independent Human Rights Commission Human Rights Watch Otázky a odpovědi str. 7

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

První pokus. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

První pokus. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky První pokus Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O AFGHÁNISTÁNU A JEHO OBYVATELSTU Základní údaje Oficiální název státu:

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH referát Jméno a příjmení: Anna Homutová Třída: 3. A Datum: 18. 4. 2017 Dětská práce v rozvojových zemích 1.

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

P7_TA-PROV(2011)0591 Situace žen v Afghánistánu a Pákistánu

P7_TA-PROV(2011)0591 Situace žen v Afghánistánu a Pákistánu P7_TA-PROV(2011)0591 Situace žen v Afghánistánu a Pákistánu Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2011 o postavení žen v Afghánistánu a Pákistánu Evropský parlament, s ohledem na svá předchozí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Procento žen ve věku let, které byly provdány před dosažením 18. narozenin ( )

Procento žen ve věku let, které byly provdány před dosažením 18. narozenin ( ) De tske svatby Denisa Jetelinová, 2016 Jedním z problémů postihujících především mladé dívky jsou nucené dětské svatby (nazývány též brzké svatby či dětská manželství). Ty jsou definovány jako sňatek dvou

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Název. 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i

Název. 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i Seznam tabulek Číslo tabulky 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i 1 Děti a senioři v letech 1990 a 2005 2 Vzájemný věk svobodných snoubenců v letech 1995 a 2005 3 Páry sezdané

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 KVĚTNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Neplatičům výživného hrozí exekuce, ztráta řidičského oprávnění nebo tři roky vězení. Soud může platbu

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. VYBRANÁ TÉMATA Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. 2006 - (5/2006) Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Parlament České republiky Kancelář

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) Světový terorismus 21. století. 1 vyučovací hodina (45 minut)

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) Světový terorismus 21. století. 1 vyučovací hodina (45 minut) Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) Název učební jednotky (téma) Světový terorismus 21. století Stručná anotace učební jednotky V této učební lekci se budeme věnovat světovému terorismu 21. století.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 20. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G podpůrný

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace

Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz

Více

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Od roku 2006 provádí ochránce systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, a posiluje jejich ochranu před

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě?

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Marina Barnard Centre for Drug Misuse Research (Centrum pro výzkum zneužívání drog) University of Glasgow Počet problémových rodičů užívajících drogy

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí 1. Identifikační číslo 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY Mgr. Martin Kornel SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY - PŘEHLED Kontinentální právní systém Angloamerický právní systém Islámský právní systém Další právní systémy --------------

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie)

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Seznam příloh Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Příloha č. 2: Slobodan Miloševič prezident Srbska a Černé Hory (fotografie) Příloha 3: Etnické rozdělení Jugoslávie

Více

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon 20. 6. 2014, Brno Připravil: Mgr. Eva Taterová, M.A. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon XVII. Mezinárodní kolokvium

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

Bezpečnostní analýza na téma Afghánistán

Bezpečnostní analýza na téma Afghánistán Europasecura 2012 Bezpečnostní analýza na téma Afghánistán Autoři: Adam Koldinský Klára Šarkovská Petr Šarkovský Gymnázium Dr. Randy V6.A a V8.A Jablonec nad Nisou, 2012 1 Obsah 1 Pozadí konfliktu... 3

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Gymnázium Dačice Bezpečnostní analýza Afghánistánu. Gymnázium Dačice. Bezpečnostní analýza Afghánistánu

Gymnázium Dačice Bezpečnostní analýza Afghánistánu. Gymnázium Dačice. Bezpečnostní analýza Afghánistánu Gymnázium Dačice Bezpečnostní analýza Afghánistánu 2014 Vypracovali: Adam Trčka Daniel Točík David Mašát V Dačicích 2014 1 Obsah 1. Úvod 3-4 2. Popis a analýza současné situace 5-6 3. Popis a analýza pozic

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 45 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 45 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25. 282 9. funkční období 282 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Kriminalita v teritoriu města Příbrami ke dni

Kriminalita v teritoriu města Příbrami ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Příbram. 8. 2017 Kriminalita v teritoriu města Příbrami ke dni 30. 6.2017 Přehled z oficiálních statistických

Více

Násilí odůvodňované náboženstvím

Násilí odůvodňované náboženstvím Násilí odůvodňované náboženstvím ( náboženský terorismus ) Mgr. Jan PACNER Pojmy terorismus a náboženství mnoho definic, např.: Terorismus - ničivé skutky páchané veřejně a bez jasného vojenského účelu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ)

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) 1 Rodinné právo: Souhrn právních norem upravující tři základní okruhy právních vztahů: Právní úprava manželství a vztahy mezi manžely Právní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více