VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011"

Transkript

1 1 VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011 Zprávy od pramene 4/2011 Vážení kolegové a kolegyně našeho VSR, za několik dnů ukončíme rok 2011 a vstoupíme do roku Toto přechodné a neopakovatelné období si zaslouží několik zásadních připomenutí. V našem rychle se krátícím životě si často místo roků připomínáme období od minulé do příští Celostátní konference VSR. Od člověka, funkcionáře našeho sdružení, který žije po celý rok v určitém funkcionářském napětí, slyšíte samozřejmě o problémech, které třeba člena VSR bez funkcí vůbec ani nenapadnou. Tím nechci říci, že kdo nemá funkci, žije v klidu. Každý máme svůj osobní život, který je denně ovlivňován naším okolím. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Denně na nás působí veřejné mínění. Máme za sebou dnes, jako rehabilitovaní, řeknu všichni, mnohá desetiletí společenského ponižování, které dodnes nikdo nechce uznat, odškodnit a napravit. Snad v každé naší rodině se díváme alespoň na jeden životní příběh své dcery nebo svého syna, který byl ve svém životě poškozen bolševickým zločinem, který byl na nás jako rodičích spáchán v době normalizace, protože jeden gauner ve vojenském kolektivu už jen proto, že mohl být povýšen ve funkci nebo hodnosti a který si mohl odsloužit celou normalizaci, se zachoval jako padouch a dodnes ještě nestál před soudem jako vojenský veterán se všemi požitky. Nebudu zacházet do dávné minulosti. Začnu od 12. CK. Promyšlený projev pana ministra obrany Vondry na naší 12. CK, kterému jsme tleskali s důvěrou, že přišel člověk, který díky svému zapojení do Charty 77 má čistý minulý život a že dává záruku poctivosti a spravedlnosti v naší svobodné republice. Dodnes však tento člověk, nastupující do funkce s naší důvěrou, nesplnil ani svůj písemný slib, který je napsán v jeho odpovědi na můj dopis jako předsedy ÚR. Doba od 12. CK je pro naše sdružení a pro mne osobně velikým zklamáním. Zdálo se tehdy, že se ledy pohnuly k uvolnění proudu silné řeky, která by mohla prolomit mnohaleté období nicoty, do které jsme byli vmanipulováni naším prvním svobodným aktivem v prosinci v Kině Kyjev1989 a následným slibem nápravy křivd, které pro nás a naše rodiny zabezpečila bolševická normalizační sebranka. Obecně lze říci, že období od 12.CK je obdobím našeho velkého zklamání, které nesporně poznamenalo naše postoje, psychiku nás rehabilitovaných. Měsíc před 12. CK jsem pochoval svoji manželku, 3 měsíce před 12. CK jsem se loučil v Mladé Boleslavi s člověkem, genpor. Ing. Stanislavem Procházkou, který

2 2 pro mne byl a je jednou provždy čestným a spravedlivým vojákem, velitelem za kterého jsem byl rozhodnut položit i svůj život. A nebyl jsem sám. Jako vojáci ZVO jsme byli připraveni svého velitele uchránit. Divíte se tedy, že jsem se s konečnou platností rozhodl ukončit svoji práci ve funkci, bez ohledu na důsledky nastalé situace? O napětí, které nastalo v předsednictvu ÚR a ÚR od 12. CK podám svoji zprávu 13. celostátní konferenci. Divíte se, že nejenom já končím ve funkcích? 10 roků pracovat ve vedení předsednictva, z toho 2 roky ve funkci tajemníka ÚR a 8 roků jako předseda ÚR to nebyla procházka krásným sadem. To byla nepředstavitelná osobní oběť, kterou jsem ze svého složitého života obětoval. Že nepřišel očekávaný výsledek, to by nám měli zdůvodnit především pravicoví poslanci a senátoři, svým falešným svědomím. Musím říci, že jsem většinu práce ve funkci předsedy ÚR VSR vykonával nezištně, zcela odpovědně a pochopitelně jako předseda jsem si též dělat svůj úsudek o lidech kolem sebe. Byl jsem mnohdy až moc důvěřivý a chápal jsem některé problémy v našem sdružení, které byly objektivně nesplnitelné. Nikdy jsem nepodceňoval své spolupracovníky. Věděl jsem, co od koho mohu očekávat. Já jsem si na zvláštní přátelství v předsednictvu nebo v ÚR nikdy nepotrpěl. Žádný komplot jsem však nikdy nevytvářel. Když jsem pocítil, že se něco děje, zareagoval jsem. Že jsem to vůči panu 1. místopředsedovi, plukovníkovi v. v. RNDr. Tomečkovi poněkud přehnal, je pravda. Svoji chybu uznávám, za což se následujícím způsobem veřejně před celou členskou základnou VSR na závěr svých dnešních posledních Zpráv od pramene omluvím. Hlavním smyslem 13. CK, která je svolána na 7. únor 2012, je zhodnotit práci od 12. CK, upravit Stanovy sdružení dle představ celé konference, schválit programové prohlášení 13. CK, potvrdit složení ÚR a zvolit tajnou volbou hospodáře ÚR, tajnou volbou nové předsednictvo ÚR, revizní komisi ÚR. Na závěr svých posledních Zpráv od pramene zveřejňuji veřejnou omluvu: Panu plukovníkovi v. v. RNDr. Františku Tomečkovi, 1. místopředsedovi ÚR VSR, předsedovi Krajské rady VSR Olomouckého kraje, předsedovi ÚzO VSR Hranice: Vážený pane plukovníku, omlouvám se Vám za slova, která jsem použil ve své zprávě od pramene č.3/2011 k Vaší osobě. Uznávám, že moje vyjádření bylo nevhodné, čímž jsem zřejmě znevážil Vaše postavení v našem občanském sdružení. Přijímám také výtku Krajské rady VSR Olomouc a i jí se omlouvám. Zároveň se omlouvám všem, kterých se moje poslední zprávy od pramene dotkly. Z tohoto svého pochybení vyplývá také moje rozhodnutí, že dnem 7. února 2012 při konání 13. CK odstoupím z funkce předsedy ÚR a tím umožním ÚR, aby v tajné volbě zvolila nové předsednictvo ÚR VSR.

3 3 Přeji všem funkcionářům a členům našeho Vojenského sdružení rehabilitovaných krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu zdraví a hodně sil do nastávajícího zlomového roku Odstupující předseda ÚR VSR PhDr. Miroslav Pavlík Sdělení všem členům VSR V úterý jsem byl při jednání Ústřední rady VSR pověřen seznámit vás se situací ve Vojenském sdružení rehabilitovaných. V poslední době se začal projevovat v činnosti funkcionářů VSR náš pokročilý věk a s tím spojené zdravotní potíže. Někteří jsou unavení a zároveň při zhoršujícím zdravotním stavu ukončují svou činnost ve funkcích, do kterých byli zvoleni. Ze zdravotních důvodů odešel z funkce tajemníka VSR plk. Ing. Vladimír Horák. Svou činnost chce ukončit také dlouholetý předseda VSR plk. PhDr. Miroslav Pavlík. Zklamaný ze vztahů mezi členy VSR chce ukončit svou činnost i nedávno zvolený tajemník VSR plk. Ing. Karel Nedvídek. Jednání Ústřední rady bylo v této situaci zlomové, což bude ovlivňovat další činnost VSR. Ústřední rada v této situaci s konečnou platností rozhodla svolat na 7. února 2012 svoji 13. Celostátní konferenci. Na konferenci by měla být zvolena nová Ústřední rada, tajemník a hospodář. Zároveň, a to je zásadní, bude třeba pozměnit Stanovy VSR, aby byla zajištěna další činnost VSR a dokončené rozjednané úkoly. Tato změna stanov je podstatná. K tomu všemu je potřeba spolupráce všech členů VSR se členy Ústřední rady, kteří musí zajistit hladký a důstojný průběh konference, tedy návrhy na funkcionáře VSR, připomínky ke změně Stanov, jména delegátů na konferenci. Toto je třeba uskutečňovat podle schváleného harmonogramu, se kterým byli členové ÚR seznámeni. Prosím vás proto o důslednou spolupráci s krajskými předsedy, členy ÚR, protože jen tak zajistíme společně další činnost Vojenského sdružení rehabilitovaných armády ČR. Plk. Jan Lampa Vážení čtenáři, redakci Zpravodaje a administrátorovi webu došly dotazy na zákon 262/2001 Sb., proto zveřejňujeme tuto informaci k zákonu 262/2011 Sb. O boji a odporu proti komunismu: Podle zákona ze dne 20. července 2011 o účastnících odboje a odporu proti komunismu mohou i někteří naši členové žádat o získání Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu. Výhody přímého účastníka odboje a odporu proti komunismu: Účastníkovi odboje a odporu proti komunismu ve smyslu tohoto zákona vzniká nárok na vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu. Vedle toho, pokud je účastník ke dni podání žádosti občanem České republiky, má též nárok na

4 4 jednorázový peněžitý příspěvek ve výši Kč, který vyplácí ministerstvo. Pokud účastník pobírá důchod z českého důchodového pojištění, má též nárok na úpravu důchodu. Žádost je nutno podat orgánu příslušnému k výplatě důchodu. Tyto výhody se nebudou týkat všech členů VSR. Veškeré informace a podmínky podání žádosti, včetně vzoru této žádosti, najdete na stránkách ministerstva obrany: Pokud máte zájem, můžete se seznámit i s pohledem historika na tento zákon. Převzato z pořadu 13. ledna 2011 v Český rozhlas Radiožurnál: Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Vzpomínka na arm. gen. Antonína HASALA Na malebném hřbitově v obci Stradonice u Nižbora se v sobotu dne 1. října uskutečnila pietní vzpomínka na zdejšího slavného rodáka, armádního generála Antonína Hasala. U jeho hrobu se sešli nejen nejbližší příbuzní, ale hold jeho památce přišli vzdát také ministr obrany České republiky Alexandr Vondra, poslanec EP Jan Zahradil, senátor Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, armádní generál Tomáš Sedláček a další hosté. Místo posledního odpočinku generála Hasala je více než symbolické. Starostka obce Nižbor Kateřina Zusková přítomným připomněla, že ona symbolika a vztah generála k jeho rodné obci byly zakódovány i v krycím jménu, které generál Hasal používal - Nižborský. Scházíme se, abychom vzdali hold a pietu příslušníkovi československé armádní elity, armádnímu generálovi Antonínu Hasalovi, řečenému Nižborský. Jednapadesát let po jeho smrti, po více než půl století se konečně vrací domů, řekl v úvodu ministr Vondra a v krátkém projevu pak připomenul přítomným životní příběh nižborského rodáka, který celý svůj život zasvětil armádě, boji za svobodu, národní samostatnost a demokracii. Jeho příběh je příběhem českých dějin minulého století. Je to příběh člověka, který udělal vše ve prospěch své vlasti, a ta se k němu zachovala takovým způsobem, že většinu svého produktivního života strávil v cizině. Je to příběh hodný naší cti, naší úcty," uvedl ministr obrany a svůj projev zakončil slovy: Pane armádní generále, čest Vaší památce. O životních osudech vojáků, kteří za druhé světové války neváhali bojovat za Československou republiku, hovořil armádní generál Tomáš Sedláček. Zajímavé bylo poslouchat vyprávění vojáka, jehož kariéra se několikrát protnula" s osudem generála Hasala. Spojuje nás několik styčných bodů. Oba jsme utíkali z okupovaného Československa stejnou cestou. Generál Hasal pouze o několik dnů dříve. Oba jsme se dostali do Jugoslávie a pak do Paříže. Další styčný bod byl, že jsme oba odplouvali z Francie stejnou lodí." Generál Sedláček také zmínil, že druhý útěk z Československa po únoru r94b generálovi Hasalovi zachránil život. Spousta legionářů byla zatčena a popravena. Armádní generál Tomáš Sedláček se s ním na nižborském pietním aktu loučil slovy: Bratře generále Hasale, za všechno co jsi prodělal a za co ses zasloužil ve prospěch své vlasti, ti děkuji. Z informačního servisu MO ČR

5 5 Zapomenutý hrdina generál Antonín Hasal Nedávno byly z USA do vlasti převezeny ostatky generála Antonína Hasala k pietnímu uložení. Domnívám se, že je třeba si více připomenout, kdo to byl. Narodil se v obci Nižbor odtud pak pochází jeho pseudonym Nižborský, který začal používat za druhé světové války ve Francii. V době před první světovou válkou odchází po absolvování vojenské školy do civilu jako poručík. Za pobytu u příbuzných v Rusku vypukla první světová válka a on se přihlásil do České družiny pozdějších Československých legií. Tam dosáhl funkce velitele pluku. Po návratu do vlasti byl postupně povyšován, v roce 1934 byl divizním generálem a velitelem 3. armádního sboru v Brně. Po vypuknutí druhé světové války se zapojil do odbojové činnosti v Obraně národa, brzy však odchází ilegálně do Francie, kde zastával funkci náčelníka štábu československé vojenské správy. Po porážce Francie ve Velké Británii byl předsedou vojenské kanceláře prezidenta Edvarda Beneše. V Moskvě se roku 1943 účastňuje jednání československé vlády. Stává se později vojenským velitelem osvobozovaného území vlasti. Po vítězném ukončení války je povýšen do hodnosti armádního generála. Po válce v Košické vládě zastával funkci ministra dopravy až do roku 1946, kdy znovu nastupuje do vojenské kanceláře prezidenta republiky. Po únorových událostech roku 1948 emigruje s rodinou do Spojených států a je tam poradce tamní vlády. Tam také v roce 1960 zemřel, bylo mu 77 roků. Za své významné zásluhy o svobodu vlasti mu prezident republiky dne 28. října roku 1995 propůjčil Řád Bílého Lva 2. třídy. Podle pramenů MO ČR zpracoval Miloš Ondrák Válka či vedení války začaly být chápány jinak Zhroucení bipolárního světa vyvolalo potřebu přehodnotit panující představy o mechanismech fungování mezinárodních vztahů a o roli války. Na základě dosavadních vývojových trendů lze odvodit, že budoucí konflikty si již nebudou vyžadovat masivní nasazení bojových jednotek operujících v pevně vymezené bojové zóně, ale bude pro ně charakteristická činnost malých skupin fanatických teroristů, používajících zbraně hromadného ničení, vysoce sofistifikovanou taktiku a technologie vojenských sil. Terorismus je dnes celosvětový problém, fenomén terorismu dorostl již do úrovně, kdy jej lze považovat za relativně novou formu ozbrojeného konfliktu, nekonvenčně vedené války. O tomto vývoji svědčí i analýzy bezpečnostní situace v uplynulém desetiletí. V jeho průběhu byla řada doposud stabilních zemí ohrožována množstvím náboženských, etnických a dalších vnitřních konfliktů, doprovázených bombovými útoky, pře-

6 6 střelkami, únosy, povstáními, drogovými válkami a mírovými operacemi, jejichž řešení si vyžádalo použití nových taktických postupů, vybavení, výcviku a schopností, značně odlišných od standardních konvenčních postupů. Pod termínem terorismus" si laická veřejnost obvykle představuje použití nejhrubších forem násilí, jakými jsou např. bombové útoky, vraždy a únosy. Z hlediska teroristů jsou však takové akce pouze prostředkem k pronikání do sdělovacích prostředků, k dosažení potřebné publicity a k zajištění pozornosti širokých skupin obyvatelstva. V současné době dochází k velmi rychlým změnám kvality terorismu. Dochází k posunu od klasického (konvenčního) terorismu, který charakterizuje používání konvenčních prostředků a metod (atentáty, únosy, držení rukojmí, žhářství atd.), k novým formám, jejichž nebezpečnost je řádově vyšší. Na základě analýzy řady teroristických incidentů a zejména útoků fundamentalistických fanatiků na cíle v USA je možné sledovat vývojové trendy terorismu, které jednoznačně směřují k obrovským lidským a materiálním ztrátám. Pro řadu organizací a nedemokratických chudých zemí se pak terorismus jeví jako efektivní nástroj pro prosazování vlastních zájmů ve střetu se silnějšími protivníky. Násilí používané teroristy není důsledkem okolností, ale jeho použití je vykalkulováno tak, aby vyvolalo pocit strachu a ohrožení u co nejširšího okruhu lidí. Růst z toho vyplývajících rizik nutí instituce, organizace a státy spojovat síly a spolupracovat v boji proti tomuto zlu. Globální spolupráce v boji proti terorismu je dnes životní nutností. To platí i pro ČR, která se na protiteroristických aktivitách rovněž podílí zejména v oblasti zahraničně politické, ve sféře policejních a zpravodajských služeb. Protiteroristická politika a z ní odvozená praktická opatření jsou založeny na následujících principech: Teroristům neustupovat a neuzavírat s nimi žádné dohody. Teroristy dopadnout a postavit před soud, kde se musí odpovídat za své zločiny. Státy podporující terorismus izolovat a vyvíjet na ně tlak za účelem změny jejich chování. Aktivně podporovat spolupráci mezi státy v oblasti proti terorismu a boje s terorismem. Předpokladem transformace armády za této situace je vyspělá technika a kvalifikovaní vojáci. Předpokladem v celém spektru je nadvláda informační, tedy schopnost shromažďovat, předávat a zpracovávat informace. V této oblasti se jedná bezpochyby o informační válku. Informace jsou těžištěm vojenských aktivit, přičemž je důraz položen na jejich zpracování a transfer. Od druhé světové války došlo minimálně ke dvěma velkým technologickým změnám, které ovlivnily podobu vojenství. První bylo zavedení jaderné výzbroje, druhou nástup informačních a komunikačních technologií. Tyto technologické inovace měly zásadní dopad na podobu vojenství i strategie. Jaderná strategie se stala dominující formou strategie během trvá-

7 7 ní studené války, v době bipolárního uspořádání mezinárodních vztahů do konce devadesátých let minulého století a významnou roli hraje i v současnosti. Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology ICT) začaly podobu vojenství významněji ovlivňovat až v devadesátých letech 20. století, přičemž pro označení souboru změn provázejících jejich pronikání do vojenské sféry se vžil termín RMA revoluce ve vojenství. RMA ovšem provází i ekonomické, sociální, politické a kulturní změny. Revoluce ve vojenství se stává revolucí až v okamžiku změny operačních konceptů a významné části (většiny) dimenzí způsobu vedení války. RMA je postavena a úzce souvisí se sofistikovanou technologií, přesnými chytrými zbraněmi, kvalifikací personálu a získáním a udržováním informační nadvlády nad protivníkem. Kritici tohoto konceptu však upozorňují, že se v případě RMA příliš upřednostňuje technologie, ale výrazně opomíjí morálka, kulturní faktory a potřeby pro vedení střetů jiného druhu, než jsou krátkodobé mezistátní konflikty. Náskok vyspělých zemí je příliš velký na to, aby se s nimi jejich protivníci pokoušeli soutěžit stejným (symetrickým) způsobem. Namísto toho proto hledají jiné (asymetrické) způsoby boje, které by mohly kompenzovat převahu technologicky vyspělých armád. Těžiště těchto způsobů boje spočívá obvykle nikoliv ve fyzickém ničení, ale v psychologickém boji, v útocích na morálku vojáků, velitelů, politiků a populace vyspělejších a silnějších protivníků. Informační válkou je tedy nazýván ten typ konfrontace vojenského charakteru, který má za cíl zničit či alespoň dostatečně ochromit informační infrastrukturu protivníka. Neomezuje se tedy na válečný konflikt v podobě vojenského střetnutí mezi státy, ale jde o ovládnutí informačního systému nepřítele. Kontrola masových médií bývá v tomto smyslu zásadní pro výsledek válečného konfliktu, neboť díky vyspělé technologii jsou ho schopna ovlivnit. Tento typ střetu bývá někdy také nazýván psychologickou válkou. Psychologický terorismus je plánované použití propagandy a dalších psychologických prostředků v době míru za účelem ovlivnění názorů, emocí, postojů a chování jednotlivců či cílových skupin populace tak, aby přímo nebo svými důsledky ohrožovaly bezpečnost a ústavní principy státu. Jako hlavní radikalizační prvek BIS dlouhodobě hodnotí ideologické působení zahraničních teroristických organizací v nejrůznějších médiích, především na internetu a v arabských televizních stanicích. Největší potenciál ideologického působení spatřuje BIS u hlavních islamistických a džihádistických organizací myšlenkově spřízněných s teroristickou organizací Al Kajdá. Přestože je islamistická propaganda velice snadno dostupná především na internetu i v českém prostředí, BIS nezískala během roku 2010 žádné zpravodajské poznatky, které by poukazovaly na existenci takto ideologicky zpracovaných osob na našem území.

8 8 Do některých členských států EU se však vrátili radikalizovaní jednotlivci z oblastí džihádu, často po absolvování výcviku pod vedením některých lokálních teroristických organizací. Zatím nelze s jistotou potvrdit, že se tento počínající trend nemůže dotknout ČR. V případě působení evropských občanů v islamistických a teroristických hnutích hraje určitou roli angažovanost dané země v oblastech ozbrojených bojů s místními radikály. Hlavním ohniskem je pomezí Pákistánu a Afghánistánu, kde působí také český vojenský kontingent. V této hraniční oblasti, převážně na pákistánské straně, existují teroristické výcvikové tábory, kterými prošlo minimálně již několik desítek Evropanů. Česká republika čelila teroristické hrozbě v roce 2010 jako jiné členská země NATO, v jehož gesci jednotky Armády České republiky operují v Afghánistánu. Byla si vědoma, že hrozba provedení nábožensky motivovaného teroristického útoku proti cíli na území Evropy je relevantní. Riziko s ní spojené hodnotí Vojenské zpravodajství jako střední až vysoké, riziko naplnění teroristické hrozby na území České republiky nadále jako nízké. Význam teroristické hrozby umocňovaly i některé aspekty řešení přistěhovalecké politiky Evropské unie v rámci schengenského uspořádání. Uvedená míra rizika byla do jisté míry i odrazem řady výhrůžek, které teroristické skupiny či jejich média směrovaly na adresu NATO a Evropské unie. Hlavní teroristickou entitou tohoto typu byla i nadále al-káida. Přestože její jádro zaznamenalo řadu personálních, materiálních a finančních ztrát a prakticky přestalo své odnože a ideologicky spřízněné skupiny oslovovat jinak než propagandou, vázalo značný potenciál koaličních a pákistánských sil působících v afghánskopákistánském pohraničí. Odnože al-káidy, ať už v Iráku, Jemenu, Maghribu/Sahelu nebo ve východní Africe, soustředily své úsilí na napadání cílů a zájmů tamních vlád a Západu v rámci prostoru své regionální působnosti, přičemž nadregionální operace byly v jejich případě zatím spíše jen výjimkou. Regionální dimenzi nepřekračovaly ani nábožensky motivované teroristické skupiny operující v Pákistánu, Indii a dalších zemích Asie. Všechny tyto skupiny ve svých prostorech vlivu znamenaly hrozbu i pro zájmy České republiky a její občany, kteří do daných zemí vykonali cestu ať už v rámci vojenské mise, za účelem plnění diplomatických úkolů nebo v důsledku osobního rozhodnutí. V roce 2010 zaznamenalo Vojenské zpravodajství určité změny, probíhající v organizační struktuře teroristických skupin. Jejich složení se stávalo národnostně různorodějším a řízení již nebylo tak často ovlivňováno instrukcemi z mimoevropských prostorů. Rostl počet pachatelů, kteří teroristický útok připravují anebo chtějí provést bez součinnosti s jinými osobami (tzv. samotářští vlci ). Tito pachatelé byli většinou příslušníky některé evropské země, někteří již byli v Evropě vychováni. Trvalou hrozbu v rámci Evropské unie představovaly též osoby, které se do Evropy vracely z konfliktních prostorů s řadou zkušeností z bojů proti koaličním či tam-

9 9 ním bezpečnostním silám. Růst diaspory osob ze severokavkazského regionu se zákonitě promítal do snah zejména o finanční podporu nábožensky a nacionalisticky motivovaných teroristických skupin na severním Kavkaze. Některé evropské země, především Španělsko, Francie, Velká Británie a Turecko, čelily útokům teroristických skupin, sledujících separatistické a etnickonacionalistické cíle. V roce 2010 provedly tyto skupiny přibližně 200 útoků, ať již zmařených nebo nevydařených. Vojenské zpravodajství v roce 2010 získalo vlastními zdroji informace o pohybech a dislokaci významných teroristů, které byly analytiky vyhodnoceny jako relevantní. Tyto informace byly předány partnerským zpravodajským službám a mohly v konečném důsledku přispět také k dopadení nejhledanějšího teroristy světa. Podle poznatků Vojenského zpravodajství je velice pravděpodobné, že terorismus vycházející z fundamentalisticky pojímaného islámu zůstane pro Českou republiku a její spojence významnou bezpečnostní hrozbou i v blízké budoucnosti. V roce 2010 byl zaznamenán zvýšený zájem ruských zpravodajských služeb, diplomacie, federálních agentur a obchodních společností o posilování informačních a vlivových kapacit, cílených na českou ekonomiku a energetiku. Tento trend byl provázen opakovanými případy spolupráce mezi ruskými zpravodajskými důstojníky a představiteli ruských obchodních zástupců. V oblasti průmyslu, vědy a techniky BIS v ČR zaznamenala čínský zájem o nanotechnologie. Čína také provádí aktivní obranu svých obchodních zájmů proti možné aplikaci ochranných opatření EU na některé čínské výrobky společností působících v ČR. Objeví-li se někdy další konvenční válka (za účasti USA), bude mít radikálně odlišnou podobu. Důvodem je stále se prohlubující vliv informační revoluce ve vojenství. Technologický boom, kterého jsme svědky v posledních několika desetiletích, se podílí na rychlém rozvoji informačních technologií. Informační revoluce, jak bývá tento jev často nazýván, formuje dnešní společnost do podoby společnosti informační. Ta postavila informaci do pozice moci, stala se z ní nedílná součást našeho každodenního života. Je podstatná nejenom v ekonomické, ale rovněž v politické či vojenské sféře. Průlom ve vojenství směrem k novému pojetí vedení války krystalizoval během závěru let sedmdesátých, kdy začala omezená neboli informační válka vytěsňovat válku totální. Pplk. Miloš Bílý 10 let vojensko-historické komise VSR, co se podařilo, co se nepodařilo Předzvěstí publikační činnosti VSR (dříve SVO) byla publikace Vojáci a Pražské jaro 1968, autorů PhDr. Antonína Benčíka, CSc a Jaromíra Navrátila, redaktorem byl

10 10 PhDr. Antonín Zrůstek. Publikace byla vydána u příležitosti 22. výročí vojenské intervence proti naší vlasti. Vydavatelem bylo VSR ve spolupráci s Historickým ústavem československé armády v roce 1990, tisk byl proveden u SVK FMO. PhDr. Benčík byl členem vlády ČSFR pro analýzu událostí let Následovala publikace Jiřího Novotníka Brežněvova neostalinistická doktrína omezené suverenity, realizovaná v ČSSR, jež byla vydána péčí VA Brno v roce 1999 za spolupráce kolegů PhDr. Eduarda Bejčka a Silvestra Chrastila, Oblastní rady a ředitelství VN Brno. V tom období vznikly také publikace Norbert nezapomenutelného kolegy PhDr. Eduarda Bejčka. Ty jsou doposud nepřekonanými publikacemi v oboru armády ČR a staly se základem pro formulaci argumentů o armádní opozici, tvořenou následně rehabilitovanými vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci a také k argumentaci ve věci uznání 3. odboje i přiznání naší opoziční činnosti naší rehabilitací. Rovněž kolega Bejček pracoval v komisi vlády ČSFR pro analýzu událostí let Do ustavení VHK pracovala na našich zájmových otázkách o nejbližší historii snad lépe na shromažďování našich vzpomínek a pamětí Chrastilem. Vojensko-historická komise ÚR VSR byla ustavena usnesením ÚR VSR v lednu roku 2001 a byl schválen statut a plán činnosti na nejbližší období. V komisi pracovali tito kolegové: Jiří Novotník byl předsedou komise. Bohumil Vlach, který se věnuje historii vývoje vojenských uniforem a odznaků, spolupracuje se Svazem letců ČR a dopisuje do tisku. Silvestr Chrastil, který se zasloužil o odbornou kvalitu našich prvních publikací, sborníků vzpomínek našich členů pod názvem Vojáci, kteří neztratili svou čest, - první díl vyšel v roce 2002, druhý díl pak v roce Ladislav Zacios byl pověřen úkolem koordinace při využívání našich výstav a dokumentů k akci StB NORBERT a dále k doktríně omezené suverenity Brežněvova doktrína Bohužel po těžké nemoci zemřel. Kolega Bejček nejprve navázal spolupráci s Jiřím Novotníkem a se Stanislavem Procházkou z Mladé Boleslavi. Za této spolupráce vznikly publikace NORBERT 1 v roce 1997 a v roce 1998 NORBERT 2. Spolupracovali na nich také Vladimír Horák, Vladimír Vavrečka a Miroslav Janhuba. V období let byly spoluprací VHK a sociální komise ÚR VSR získány statistické údaje o zdravotním stavu našeho členstva. Na zpracování shromážděných dotazníků má zásluhu kolega Jurásek z Jindřichova Hradce. Získané údaje využila sociální komise ve spolupráci s Územními organizacemi pro sledování a zabezpečování péče potřebným našim členům. Do roku 2003 se podařilo sestavit tabla dokumentů k akci NORBERT a Brežněvova doktrína. Tato tabla byla vystavována ve spolupráci s Oblastními organiza-

11 11 cemi, s místními vojenskými útvary, s Policií ČR a s orgány veřejné správy. Zvláště úspěšné byly v Hranicích na Moravě, ve VA, v Policejní škole Holešov, v Brně a na Krajském úřadě Zlín. Všem, kteří se na přípravách podíleli, patří poděkování. Tato akce nesporně přispěla k informování mladší generace o praktikách a úmyslech komunistického totalitního režimu. V Příboře rozvinul kolega Vlach iniciativu s cílem vybudovat tam památník letcům. To se ve spolupráci s MO ČR, místní samosprávou a hlavně se členy místní ÚzO VSR. V listopadu 2003 otevřel v Novojičínském muzeu výstavu o československých legiích a přednášel na VÚ Hodslavice. Jeho práce o vývoji vojenských uniforem se dosud nepodařilo vydat. V listopadu 2003 se na Univerzitě obrany Brno konala mezinárodní konference na téma Sovětizace armád střední a jihovýchodní Evropy. Tuto konferenci připravil a řídil kolega Chrastil s kolegy z katedry sociálních věd. Příspěvek tam měl kolega Stanislav Procházka a účastnili se kolegové z Brna. Péčí VHK a kolegy Vladimíra Horáka se v roce 2004 podařilo vydat novelu kolegy Vinka Nedbálka ze Senice pod názvem Jaro skončilo v srpnu. Sponzorem vydání byla Rada Jihomoravského kraje, nadace Open society fond Praha český Telecom. Kolega Nedbálek již zemřel. Ve dnech 21. a 22. ledna 2004 jednala komise VHK s pozvaným Zbyňkem Čeřovským o jeho poznatcích a osobních zkušenostech se šikanou ze strany StB, komunistických úřadů, kádrováků, o poměrech ve věznicích a o nucené emigraci v SRN. Jmenovaný je autorem publikace Přepadení vojsky Varšavské smlouvy. Popisuje situaci v letecké posádce. Byl po nějaký čas spoluvězněm Václava Havla. V roce 2005 zintenzivnilo PÚR VSR jednání s vedením KPV a PTP ve věci přípravy a následně přijetí návrhu zákona o 3. protikomunistickém odboji tak, aby byli do zákona pojati účastníci armádní opozice rehabilitovaní vojáci z povolání a občanští zaměstnanci vojenské správy. Kolega Novotník k tomu připravil řadu důkazných materiálů. Přes opakovanou nabídku dodání obsáhlého průkazného materiálu k relacím České televize její vedení nenašlo ani tolik slušnosti, aby na naši korespondenci odpovědělo. Byl zpracován příspěvek a zhotoveny kopie pro výstavu v souvislosti s oslavami 50. výročí založení 34. stíhací bombardovací letecké divize Opavsko Těšínské a 40. výročí odporu proti sovětské okupaci naší vlasti. Tyto oslavy se konaly na letišti Čáslav dne 20. června Oslava byla velmi dobře připravena a organizována nejen ze strany velení divize, ale účinnou pomoc poskytli kolegové Mlčoch a Arlt. Péčí PÚR VSR a VHK byl v roce 2007 k paměti všech a u příležitosti 85. narozenin kolegy genpor. Ing. Stanislava Procházky vydán sborník Fakta, úvahy a názory k událostem v období vzniku, průběhu a výsledkům 2. světové války. Autory jsou kolegové Procházka a Vlach. Vzhledem k finančním možnostem bylo vydáno pouze 5 výtisků za finanční dotace Rady Jihomoravského kraje.

12 12 Přes veškeré vynaložené úsilí PÚR VSR se nepodařilo dosáhnout na MO ČR vydání publikace kolegy Chrastila Normalizace v čs. armádě na počátku 70. let, což bylo nesporně aktuální v souvislosti se 40. výročí sovětské intervence. Kolega Chrastil přednesl na toto téma na naší programové konferenci a na totéž téma přednášel také na Slovensku kolegům v SVO a pak také na Univerzitě obrany, kde byla také výstava našich dokumentů k akci Norbert a Brežněvova doktrína. Podle usnesení PÚR VSR byl v roce 2008 do VHK delegován kolega genpor. Stanislav Procházka. Tím se podařilo vydat publikaci Vzpomínka po 40 letech, jejímiž autory jsou genpor. St. Procházka a Jiří Novotník v roce Vydání zabezpečil gen. Procházka za finanční pomoci magistrátu města Mladá Boleslav. Kolega Procházka zpracoval veliké množství zajímavých témat a jeho práce byly také publikovány v našem Zpravodaji ÚR VSR. Těžká nemoc ukončila život kolegy Procházky dne 17. července Z iniciativy kolegy Weisse se podařilo, že Česká televize Studio Brno zařadilo krátkou vzpomínku na tohoto našeho kolegu, kterou přednesl Jiří Novotník. Protože režijně byl pořad řízen z Prahy, nebylo možné přednést vše, co bylo připraveno. V mezích dostupnosti studijních pramenů se snad podařilo dostatečně popsat to, co jsme prožili v systému armády a MNO v oněch letech Pražského jara a pak v období internacionální pomoci bratrských armád v čele se SSSR. S poděkováním všem kolegům, kteří se jakkoliv podíleli na práci VHK a také těm, kteří podali pomocnou ruku. Jiří Novotník Několik vážně míněných slov o stanovách Síla, pevnost a stabilita každé politické i nepolitické, občanské organizace, je závislá na míře chápání, respektování a úcty k základnímu vnitřnímu zákonu organizace (v našem případě VSR), který představují při největším konsensu schválené stanovy VSR. Protože jsou výrazem základních organizačních i ideových demokratických principů, představujících fundament konstrukce daného celku. Tato konstrukce není nenarušitelná a její destrukce vždy hrozí katastrofálními následky pro existenci organizace. Aby k podobnému negativnímu jevu nedocházelo, mají v sobě stanovy zabudován obranný mechanismus (viz čl. 4-) - Zrušení členství za porušení stanov. To je silná sankce, protože při tom platí, že i neuplatnění této sankce při zdůvodněném a prokázaném porušení, nebo obcházení stanov, podléhá stejné sankci. Proto je základní povinností členů a hlavně funkcionářského aktivu, stanovy bránit jako svou ústavu, a nedopustit její porušování za žádných okolností, ať vědomé či nevědomé. Pouze při splnění této podmínky může VSR úspěšně svými výstupy reagovat na problémy vlastního života sdružení i na společenské dění, což je smyslem i cílem veškeré naší práce. Není žádným tajemstvím, že za existence VSR se vyskytly pokusy obcházení a nerespektování platných stanov byť i jen nesprávným chápání a výkladem jednotli-

13 13 vých ustanovení v letech minulých i v době současné, ale nejsem si jist, zda byl v některém případě narušitel stanov potrestán. Není cílem tohoto článku pokoušet se o hodnocení jednotlivých případů, o rozklad konkrétních dopuštěných i nepodařených pokusů. Ale poukázat, jak je důležité, aby znalost stanov se stala hlavním kvalifikačním předpokladem řádného vykonávání povinnosti člena na každé úrovni. To vyžaduje pochopit stanovy komplexně. Ne jen v jejich formě, ale plně se zmocnit jejich podstaty a jednat vždy v duchu stanov. Aby plně platila tato zásada, nutno přistoupit na nepopiratelnou podmínku, nepřipustit jakoukoliv polemiku o stanovách za žádných okolností, k čemuž nás nabádají samé stanovy odkazem na přiřazení výsadního práva, jednat o stanovách, vnášet dodatky a jakkoliv stanovy upravovat v souladu nazrálých změn a objektivních podmínek života VSR, nebo celé společnosti, výhradně jen zvoleným delegátům a pouze na celostátní konferenci VSR. Budeme-li mít my všichni na paměti tento prostý fakt a povýšíme jej na projev úcty ke stanovám, může nám jejich duch proniknout do našeho nitra. Posílí to naši vzájemnou důvěru i víru v úspěch naší práce. Chtěl bych, aby se to odrazilo i v tom, že se budeme těšit na každé další společné setkání. Moje vzpomínání na to, co bylo Plk. v. v. Ing. Karel Nedvídek V srpnu 1968 z 20. na 21. srpna jsem měl službu dozorčího vojenského útvaru. V rozhlase na středních vlnách vysílalo RADIO BERLIN INTERNATIONAL po řadu měsíců předem mizernou češtinou, že u nás je politický a morální chaos, že do čela se derou protikomunistické živly apod. Před druhou hodinou ranní výše uvedené rádio - po krátkém odmlčení - se ohlásilo jako RADIO VLTAVA se stejnými hlasateli slovy: PŠIŠLI VÁS OSFOBODIT VAŠI TŠIDNI BRATŠI" - jako reakci na vpád vojsk SSSR a Varšavské smlouvy. Československé rozhlasové stanice již po půlnoci intervenci odsuzovaly, že se tak stalo bez vědomí vlády. Na pokyn orgánů MNO jsem povolal vojáky z povolání do pardubického spojovacího útvaru - a to již v časných ranních hodinách. Královéhradecký rozhlas ve svém vysílání dne žádá o pomoc možnými vysílacími prostředky. Reagoval jsem okamžitě, navštívil štáb, velitele a technika útvaru, seznámil je se zprávou hradeckého rozhlasu a žádal o poskytnutí mob. vysílacích stanic s vysokým výkonem. Přes počáteční odmítání pak - jistě s povolením nadřízených orgánů - mně byl umožněn výjezd radiových vozů společně se šesti vojáky základní služby. Místo zřízení stanice jsem zvolil v Kojeneckém ústavu ve VESCE. Po konzultaci se zástupci hradeckého rozhlasu jsem přebíral jeho relace a vysílal na krátkých vlnách - především pro rekreanty v cizině, neboť středovlnný signál ve větších vzdálenostech od Československa nebylo možné přijímat. Sám s vojáky jsem projevoval iniciativu. Radioamatéři poskytovali situační republikové zprávy a byli soběstační. Ve vhodných časech jsme v následujících dnech vysílali na frekvenci výše zmíněné VLTAVY, hlásili se jako ČESKÝ VYSÍLAČ ANTIVLTAVA, čerpali informace z denního tisku a z rozhlasových stanic, které jsme předčítali a rozšiřovali se slyšitel-

14 14 ností jistě ve velkém teritoriu. Zvláště retranslace na KV byla velmi účinná a tisícům rekreantů v cizině prospěšná. V průběhu naší práce nás vyšší důstojníci ve Vesce navštívili, chtěli dodat i zbraně. Informoval jsem je o naší činnosti a vyzbrojení odmítl. No, náhledy na okupaci v různých složkách armády byly též různé. Zpočátku u útvaru dík a odměna, následovalo přehodnocování a v únoru roku 1969 jsem byl z armády vyhozen. Pracoval jsem jako odborný pedagog v oblasti techniky a sportu v Domě dětí a mládeže, odtud po 3 letech na nátlak odboru školství a kultury rovněž vyhozen. Další osud byl hodně klikatý". Nejvíce času jsem pracoval jako řidič rozvozce mrazírenského zboží v Dašicích v Čechách. Mně i mé manželce byly odebrány radioamatérské licence, nepřiznán dosažený titul Mistra sportu. Problémy byly v rodinném i osobním životě. Dvěma vojenskými soudy jsem byl po dvou letech v civilu odsouzen trestem vězení v trvání téměř dvou let s podmínečným odkladem. Když po dvaceti letech došlo růžovou revolucí" ke změně politické a společenské situace, i v mém následném životě nastal obrat. Nejvyšší vojenský soud zrušil rozsudek, krajská rehabilitační komise mě v lednu 1991 očistila", zařadila do Vojenského sdružení rehabilitovaných a povýšila do hodnosti majora. Tak toto jsou mé prožitky ze srpna 1968 a let následujících. I důchodci sportují Karel Koudelka Stává se již tradicí, že důchodci z Vojenského sdružení rehabilitovaných a Svazu letců odbočky generála Janouška z Přerova organizují turnaj ve stolním tenisu. Tento turnaj organizátoři pořádají u příležitosti 28. října, tedy vzniku samostatné Československé republiky a v letošním roce to byl již pátý ročník. Turnaj je zpřístupněn jedině kategorii důchodců a zúčastňuje se ho pravidelně 7 8 tříčlenných družstev. Za úspěšnou realizaci turnaje organizátoři děkují především členu VSR Přerov panu plk. Paulu Rausnitzovi, který pro družstvo i jednotlivce zajišťuje medaile a hodnotné ceny a Magistrátu města Přerov, jehož prostřednictvím je na turnaj zajištěna hala stolního tenisu na Petřvalského ulici. Organizátoři turnaje jsou přesvědčeni, že tento turnaj naplňuje poslání sportu v pomoci a sbližování důchodců, protože se ho zúčastňují družstva z Přerova, Hranic, Troubek a Velké Bystřice a je dokladem, že tento krásný sport se dá provozovat na dobré úrovni v každém věku. Výsledky 5. ročníku: Družstva: 1. místo družstvo Hranice senioři 2. místo družstvo Klub důchodců Velká Bystřice 3. místo družstvo KVD Vojenské sdružení Přerov 4. místo družstvo KVD Svazu letců Přerov

15 15 Jednotlivci: 1. místo Otta Klos KVD Hranice 2. místo Ladislav Sohr Senioři Hranice 3. místo Miroslav Mlčoch KVD Svazu letců Přerov Na dalších místech se umístili: Kovář Karel, Zedník Petr, Kohout Jaroslav a dalších 15 účastníků turnaje. Nejstaršímu účastníku turnaje bylo 79 roků. Na závěr zpravodaje uveřejňujeme memorandum o spolupráci mezi VSR a Ministerstvem obrany, protože z technických důvodů nešlo umístit jinam. Předseda ÚR VSR PhDr. Miroslav Pavlík při podpisu memoranda.

16 16

17 17

18 18

19 19 Ústřední rada VSR velmi vysoko oceňuje pochopení a finanční pomoc našemu sdružení k zajištění ozdravných pobytů našich potřebných členů: FIRMĚ METROSTAV a.s. Praha, panu prezidentu Ing. Jiřímu BĚLOHLAVOVI, FIRMĚ SEVEROČESKÉ DOLY a.s., jejímu předsedovi představenstva panu Ing. Janu DEMJANOVIČOVI ZPRAVODAJ Č. 1/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI ZLÍNSKÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU A OSOBNĚ PANA HEJTMANA ZPRAVODAJ Č. 2/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI KRAJSKÉHO ÚŘADU HRADEC KRÁLOVÉ A OSOBNĚ PANA HEJTMANA ZPRAVODAJ Č. 3/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇ A OSOBNĚ PANA HEJTMANA ZPRAVODAJ Č. 4/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A OSOBNĚ PANA HEJTMANA Vážení členové, čtenáři Zpravodaje, Ústřední rada a redakce Zpravodaje vám všem přeje klidné, pohodové prožití vánočních svátků v kruhu vašich nejbližších a do roku 2012 šťastné nakročení a prožití ve zdraví a v pohodě Redakční kolektiv žádá všechny přispěvatele, aby své příspěvky do ZPRAVODAJE zasílali em na adresu: nebo poštou na adresu: Plk. RNDr. Miloš Ondrák, Rýchorské sídliště č. 122, Svoboda nad Úpou. Zpravodaj najdete také s řadou dalších informací na našich webových stránkách: Zpravodaj vydává ÚR VSR, vedoucí redakčního kolektivu Miloš Ondrák Otisknuté příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem ÚR VSR ani redakčního kolektivu, za obsahovou stránku příspěvku ručí autor. Redakční kolektiv si vyhrazuje právo na případné krácení a na jazykovou úpravu. Zpravodaj č. 4/2011 vychází nákladem 470 výtisků Vzhledem k termínu konání 13. CK uzávěrka 1. čísla ročníku 2012 se předpokládá ke dni 29. února 2012

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání zahájeno 18. května 1923 ve 20.15 ze stanu, zapůjčeného od skautů, v Praze-Kbelích - vysílalo se hodinu na dlouhé vlně, součástí vysílání bylo krátké ohlášení

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

D O H O D A. o sociálním zabezpečení. ze dne 2. prosince 1959

D O H O D A. o sociálním zabezpečení. ze dne 2. prosince 1959 Platnost od: 1. července 1960 D O H O D A mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení ze dne 2. prosince 1959 President Československé republiky

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více