VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011"

Transkript

1 1 VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011 Zprávy od pramene 4/2011 Vážení kolegové a kolegyně našeho VSR, za několik dnů ukončíme rok 2011 a vstoupíme do roku Toto přechodné a neopakovatelné období si zaslouží několik zásadních připomenutí. V našem rychle se krátícím životě si často místo roků připomínáme období od minulé do příští Celostátní konference VSR. Od člověka, funkcionáře našeho sdružení, který žije po celý rok v určitém funkcionářském napětí, slyšíte samozřejmě o problémech, které třeba člena VSR bez funkcí vůbec ani nenapadnou. Tím nechci říci, že kdo nemá funkci, žije v klidu. Každý máme svůj osobní život, který je denně ovlivňován naším okolím. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Denně na nás působí veřejné mínění. Máme za sebou dnes, jako rehabilitovaní, řeknu všichni, mnohá desetiletí společenského ponižování, které dodnes nikdo nechce uznat, odškodnit a napravit. Snad v každé naší rodině se díváme alespoň na jeden životní příběh své dcery nebo svého syna, který byl ve svém životě poškozen bolševickým zločinem, který byl na nás jako rodičích spáchán v době normalizace, protože jeden gauner ve vojenském kolektivu už jen proto, že mohl být povýšen ve funkci nebo hodnosti a který si mohl odsloužit celou normalizaci, se zachoval jako padouch a dodnes ještě nestál před soudem jako vojenský veterán se všemi požitky. Nebudu zacházet do dávné minulosti. Začnu od 12. CK. Promyšlený projev pana ministra obrany Vondry na naší 12. CK, kterému jsme tleskali s důvěrou, že přišel člověk, který díky svému zapojení do Charty 77 má čistý minulý život a že dává záruku poctivosti a spravedlnosti v naší svobodné republice. Dodnes však tento člověk, nastupující do funkce s naší důvěrou, nesplnil ani svůj písemný slib, který je napsán v jeho odpovědi na můj dopis jako předsedy ÚR. Doba od 12. CK je pro naše sdružení a pro mne osobně velikým zklamáním. Zdálo se tehdy, že se ledy pohnuly k uvolnění proudu silné řeky, která by mohla prolomit mnohaleté období nicoty, do které jsme byli vmanipulováni naším prvním svobodným aktivem v prosinci v Kině Kyjev1989 a následným slibem nápravy křivd, které pro nás a naše rodiny zabezpečila bolševická normalizační sebranka. Obecně lze říci, že období od 12.CK je obdobím našeho velkého zklamání, které nesporně poznamenalo naše postoje, psychiku nás rehabilitovaných. Měsíc před 12. CK jsem pochoval svoji manželku, 3 měsíce před 12. CK jsem se loučil v Mladé Boleslavi s člověkem, genpor. Ing. Stanislavem Procházkou, který

2 2 pro mne byl a je jednou provždy čestným a spravedlivým vojákem, velitelem za kterého jsem byl rozhodnut položit i svůj život. A nebyl jsem sám. Jako vojáci ZVO jsme byli připraveni svého velitele uchránit. Divíte se tedy, že jsem se s konečnou platností rozhodl ukončit svoji práci ve funkci, bez ohledu na důsledky nastalé situace? O napětí, které nastalo v předsednictvu ÚR a ÚR od 12. CK podám svoji zprávu 13. celostátní konferenci. Divíte se, že nejenom já končím ve funkcích? 10 roků pracovat ve vedení předsednictva, z toho 2 roky ve funkci tajemníka ÚR a 8 roků jako předseda ÚR to nebyla procházka krásným sadem. To byla nepředstavitelná osobní oběť, kterou jsem ze svého složitého života obětoval. Že nepřišel očekávaný výsledek, to by nám měli zdůvodnit především pravicoví poslanci a senátoři, svým falešným svědomím. Musím říci, že jsem většinu práce ve funkci předsedy ÚR VSR vykonával nezištně, zcela odpovědně a pochopitelně jako předseda jsem si též dělat svůj úsudek o lidech kolem sebe. Byl jsem mnohdy až moc důvěřivý a chápal jsem některé problémy v našem sdružení, které byly objektivně nesplnitelné. Nikdy jsem nepodceňoval své spolupracovníky. Věděl jsem, co od koho mohu očekávat. Já jsem si na zvláštní přátelství v předsednictvu nebo v ÚR nikdy nepotrpěl. Žádný komplot jsem však nikdy nevytvářel. Když jsem pocítil, že se něco děje, zareagoval jsem. Že jsem to vůči panu 1. místopředsedovi, plukovníkovi v. v. RNDr. Tomečkovi poněkud přehnal, je pravda. Svoji chybu uznávám, za což se následujícím způsobem veřejně před celou členskou základnou VSR na závěr svých dnešních posledních Zpráv od pramene omluvím. Hlavním smyslem 13. CK, která je svolána na 7. únor 2012, je zhodnotit práci od 12. CK, upravit Stanovy sdružení dle představ celé konference, schválit programové prohlášení 13. CK, potvrdit složení ÚR a zvolit tajnou volbou hospodáře ÚR, tajnou volbou nové předsednictvo ÚR, revizní komisi ÚR. Na závěr svých posledních Zpráv od pramene zveřejňuji veřejnou omluvu: Panu plukovníkovi v. v. RNDr. Františku Tomečkovi, 1. místopředsedovi ÚR VSR, předsedovi Krajské rady VSR Olomouckého kraje, předsedovi ÚzO VSR Hranice: Vážený pane plukovníku, omlouvám se Vám za slova, která jsem použil ve své zprávě od pramene č.3/2011 k Vaší osobě. Uznávám, že moje vyjádření bylo nevhodné, čímž jsem zřejmě znevážil Vaše postavení v našem občanském sdružení. Přijímám také výtku Krajské rady VSR Olomouc a i jí se omlouvám. Zároveň se omlouvám všem, kterých se moje poslední zprávy od pramene dotkly. Z tohoto svého pochybení vyplývá také moje rozhodnutí, že dnem 7. února 2012 při konání 13. CK odstoupím z funkce předsedy ÚR a tím umožním ÚR, aby v tajné volbě zvolila nové předsednictvo ÚR VSR.

3 3 Přeji všem funkcionářům a členům našeho Vojenského sdružení rehabilitovaných krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu zdraví a hodně sil do nastávajícího zlomového roku Odstupující předseda ÚR VSR PhDr. Miroslav Pavlík Sdělení všem členům VSR V úterý jsem byl při jednání Ústřední rady VSR pověřen seznámit vás se situací ve Vojenském sdružení rehabilitovaných. V poslední době se začal projevovat v činnosti funkcionářů VSR náš pokročilý věk a s tím spojené zdravotní potíže. Někteří jsou unavení a zároveň při zhoršujícím zdravotním stavu ukončují svou činnost ve funkcích, do kterých byli zvoleni. Ze zdravotních důvodů odešel z funkce tajemníka VSR plk. Ing. Vladimír Horák. Svou činnost chce ukončit také dlouholetý předseda VSR plk. PhDr. Miroslav Pavlík. Zklamaný ze vztahů mezi členy VSR chce ukončit svou činnost i nedávno zvolený tajemník VSR plk. Ing. Karel Nedvídek. Jednání Ústřední rady bylo v této situaci zlomové, což bude ovlivňovat další činnost VSR. Ústřední rada v této situaci s konečnou platností rozhodla svolat na 7. února 2012 svoji 13. Celostátní konferenci. Na konferenci by měla být zvolena nová Ústřední rada, tajemník a hospodář. Zároveň, a to je zásadní, bude třeba pozměnit Stanovy VSR, aby byla zajištěna další činnost VSR a dokončené rozjednané úkoly. Tato změna stanov je podstatná. K tomu všemu je potřeba spolupráce všech členů VSR se členy Ústřední rady, kteří musí zajistit hladký a důstojný průběh konference, tedy návrhy na funkcionáře VSR, připomínky ke změně Stanov, jména delegátů na konferenci. Toto je třeba uskutečňovat podle schváleného harmonogramu, se kterým byli členové ÚR seznámeni. Prosím vás proto o důslednou spolupráci s krajskými předsedy, členy ÚR, protože jen tak zajistíme společně další činnost Vojenského sdružení rehabilitovaných armády ČR. Plk. Jan Lampa Vážení čtenáři, redakci Zpravodaje a administrátorovi webu došly dotazy na zákon 262/2001 Sb., proto zveřejňujeme tuto informaci k zákonu 262/2011 Sb. O boji a odporu proti komunismu: Podle zákona ze dne 20. července 2011 o účastnících odboje a odporu proti komunismu mohou i někteří naši členové žádat o získání Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu. Výhody přímého účastníka odboje a odporu proti komunismu: Účastníkovi odboje a odporu proti komunismu ve smyslu tohoto zákona vzniká nárok na vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu. Vedle toho, pokud je účastník ke dni podání žádosti občanem České republiky, má též nárok na

4 4 jednorázový peněžitý příspěvek ve výši Kč, který vyplácí ministerstvo. Pokud účastník pobírá důchod z českého důchodového pojištění, má též nárok na úpravu důchodu. Žádost je nutno podat orgánu příslušnému k výplatě důchodu. Tyto výhody se nebudou týkat všech členů VSR. Veškeré informace a podmínky podání žádosti, včetně vzoru této žádosti, najdete na stránkách ministerstva obrany: Pokud máte zájem, můžete se seznámit i s pohledem historika na tento zákon. Převzato z pořadu 13. ledna 2011 v Český rozhlas Radiožurnál: Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Vzpomínka na arm. gen. Antonína HASALA Na malebném hřbitově v obci Stradonice u Nižbora se v sobotu dne 1. října uskutečnila pietní vzpomínka na zdejšího slavného rodáka, armádního generála Antonína Hasala. U jeho hrobu se sešli nejen nejbližší příbuzní, ale hold jeho památce přišli vzdát také ministr obrany České republiky Alexandr Vondra, poslanec EP Jan Zahradil, senátor Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, armádní generál Tomáš Sedláček a další hosté. Místo posledního odpočinku generála Hasala je více než symbolické. Starostka obce Nižbor Kateřina Zusková přítomným připomněla, že ona symbolika a vztah generála k jeho rodné obci byly zakódovány i v krycím jménu, které generál Hasal používal - Nižborský. Scházíme se, abychom vzdali hold a pietu příslušníkovi československé armádní elity, armádnímu generálovi Antonínu Hasalovi, řečenému Nižborský. Jednapadesát let po jeho smrti, po více než půl století se konečně vrací domů, řekl v úvodu ministr Vondra a v krátkém projevu pak připomenul přítomným životní příběh nižborského rodáka, který celý svůj život zasvětil armádě, boji za svobodu, národní samostatnost a demokracii. Jeho příběh je příběhem českých dějin minulého století. Je to příběh člověka, který udělal vše ve prospěch své vlasti, a ta se k němu zachovala takovým způsobem, že většinu svého produktivního života strávil v cizině. Je to příběh hodný naší cti, naší úcty," uvedl ministr obrany a svůj projev zakončil slovy: Pane armádní generále, čest Vaší památce. O životních osudech vojáků, kteří za druhé světové války neváhali bojovat za Československou republiku, hovořil armádní generál Tomáš Sedláček. Zajímavé bylo poslouchat vyprávění vojáka, jehož kariéra se několikrát protnula" s osudem generála Hasala. Spojuje nás několik styčných bodů. Oba jsme utíkali z okupovaného Československa stejnou cestou. Generál Hasal pouze o několik dnů dříve. Oba jsme se dostali do Jugoslávie a pak do Paříže. Další styčný bod byl, že jsme oba odplouvali z Francie stejnou lodí." Generál Sedláček také zmínil, že druhý útěk z Československa po únoru r94b generálovi Hasalovi zachránil život. Spousta legionářů byla zatčena a popravena. Armádní generál Tomáš Sedláček se s ním na nižborském pietním aktu loučil slovy: Bratře generále Hasale, za všechno co jsi prodělal a za co ses zasloužil ve prospěch své vlasti, ti děkuji. Z informačního servisu MO ČR

5 5 Zapomenutý hrdina generál Antonín Hasal Nedávno byly z USA do vlasti převezeny ostatky generála Antonína Hasala k pietnímu uložení. Domnívám se, že je třeba si více připomenout, kdo to byl. Narodil se v obci Nižbor odtud pak pochází jeho pseudonym Nižborský, který začal používat za druhé světové války ve Francii. V době před první světovou válkou odchází po absolvování vojenské školy do civilu jako poručík. Za pobytu u příbuzných v Rusku vypukla první světová válka a on se přihlásil do České družiny pozdějších Československých legií. Tam dosáhl funkce velitele pluku. Po návratu do vlasti byl postupně povyšován, v roce 1934 byl divizním generálem a velitelem 3. armádního sboru v Brně. Po vypuknutí druhé světové války se zapojil do odbojové činnosti v Obraně národa, brzy však odchází ilegálně do Francie, kde zastával funkci náčelníka štábu československé vojenské správy. Po porážce Francie ve Velké Británii byl předsedou vojenské kanceláře prezidenta Edvarda Beneše. V Moskvě se roku 1943 účastňuje jednání československé vlády. Stává se později vojenským velitelem osvobozovaného území vlasti. Po vítězném ukončení války je povýšen do hodnosti armádního generála. Po válce v Košické vládě zastával funkci ministra dopravy až do roku 1946, kdy znovu nastupuje do vojenské kanceláře prezidenta republiky. Po únorových událostech roku 1948 emigruje s rodinou do Spojených států a je tam poradce tamní vlády. Tam také v roce 1960 zemřel, bylo mu 77 roků. Za své významné zásluhy o svobodu vlasti mu prezident republiky dne 28. října roku 1995 propůjčil Řád Bílého Lva 2. třídy. Podle pramenů MO ČR zpracoval Miloš Ondrák Válka či vedení války začaly být chápány jinak Zhroucení bipolárního světa vyvolalo potřebu přehodnotit panující představy o mechanismech fungování mezinárodních vztahů a o roli války. Na základě dosavadních vývojových trendů lze odvodit, že budoucí konflikty si již nebudou vyžadovat masivní nasazení bojových jednotek operujících v pevně vymezené bojové zóně, ale bude pro ně charakteristická činnost malých skupin fanatických teroristů, používajících zbraně hromadného ničení, vysoce sofistifikovanou taktiku a technologie vojenských sil. Terorismus je dnes celosvětový problém, fenomén terorismu dorostl již do úrovně, kdy jej lze považovat za relativně novou formu ozbrojeného konfliktu, nekonvenčně vedené války. O tomto vývoji svědčí i analýzy bezpečnostní situace v uplynulém desetiletí. V jeho průběhu byla řada doposud stabilních zemí ohrožována množstvím náboženských, etnických a dalších vnitřních konfliktů, doprovázených bombovými útoky, pře-

6 6 střelkami, únosy, povstáními, drogovými válkami a mírovými operacemi, jejichž řešení si vyžádalo použití nových taktických postupů, vybavení, výcviku a schopností, značně odlišných od standardních konvenčních postupů. Pod termínem terorismus" si laická veřejnost obvykle představuje použití nejhrubších forem násilí, jakými jsou např. bombové útoky, vraždy a únosy. Z hlediska teroristů jsou však takové akce pouze prostředkem k pronikání do sdělovacích prostředků, k dosažení potřebné publicity a k zajištění pozornosti širokých skupin obyvatelstva. V současné době dochází k velmi rychlým změnám kvality terorismu. Dochází k posunu od klasického (konvenčního) terorismu, který charakterizuje používání konvenčních prostředků a metod (atentáty, únosy, držení rukojmí, žhářství atd.), k novým formám, jejichž nebezpečnost je řádově vyšší. Na základě analýzy řady teroristických incidentů a zejména útoků fundamentalistických fanatiků na cíle v USA je možné sledovat vývojové trendy terorismu, které jednoznačně směřují k obrovským lidským a materiálním ztrátám. Pro řadu organizací a nedemokratických chudých zemí se pak terorismus jeví jako efektivní nástroj pro prosazování vlastních zájmů ve střetu se silnějšími protivníky. Násilí používané teroristy není důsledkem okolností, ale jeho použití je vykalkulováno tak, aby vyvolalo pocit strachu a ohrožení u co nejširšího okruhu lidí. Růst z toho vyplývajících rizik nutí instituce, organizace a státy spojovat síly a spolupracovat v boji proti tomuto zlu. Globální spolupráce v boji proti terorismu je dnes životní nutností. To platí i pro ČR, která se na protiteroristických aktivitách rovněž podílí zejména v oblasti zahraničně politické, ve sféře policejních a zpravodajských služeb. Protiteroristická politika a z ní odvozená praktická opatření jsou založeny na následujících principech: Teroristům neustupovat a neuzavírat s nimi žádné dohody. Teroristy dopadnout a postavit před soud, kde se musí odpovídat za své zločiny. Státy podporující terorismus izolovat a vyvíjet na ně tlak za účelem změny jejich chování. Aktivně podporovat spolupráci mezi státy v oblasti proti terorismu a boje s terorismem. Předpokladem transformace armády za této situace je vyspělá technika a kvalifikovaní vojáci. Předpokladem v celém spektru je nadvláda informační, tedy schopnost shromažďovat, předávat a zpracovávat informace. V této oblasti se jedná bezpochyby o informační válku. Informace jsou těžištěm vojenských aktivit, přičemž je důraz položen na jejich zpracování a transfer. Od druhé světové války došlo minimálně ke dvěma velkým technologickým změnám, které ovlivnily podobu vojenství. První bylo zavedení jaderné výzbroje, druhou nástup informačních a komunikačních technologií. Tyto technologické inovace měly zásadní dopad na podobu vojenství i strategie. Jaderná strategie se stala dominující formou strategie během trvá-

7 7 ní studené války, v době bipolárního uspořádání mezinárodních vztahů do konce devadesátých let minulého století a významnou roli hraje i v současnosti. Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology ICT) začaly podobu vojenství významněji ovlivňovat až v devadesátých letech 20. století, přičemž pro označení souboru změn provázejících jejich pronikání do vojenské sféry se vžil termín RMA revoluce ve vojenství. RMA ovšem provází i ekonomické, sociální, politické a kulturní změny. Revoluce ve vojenství se stává revolucí až v okamžiku změny operačních konceptů a významné části (většiny) dimenzí způsobu vedení války. RMA je postavena a úzce souvisí se sofistikovanou technologií, přesnými chytrými zbraněmi, kvalifikací personálu a získáním a udržováním informační nadvlády nad protivníkem. Kritici tohoto konceptu však upozorňují, že se v případě RMA příliš upřednostňuje technologie, ale výrazně opomíjí morálka, kulturní faktory a potřeby pro vedení střetů jiného druhu, než jsou krátkodobé mezistátní konflikty. Náskok vyspělých zemí je příliš velký na to, aby se s nimi jejich protivníci pokoušeli soutěžit stejným (symetrickým) způsobem. Namísto toho proto hledají jiné (asymetrické) způsoby boje, které by mohly kompenzovat převahu technologicky vyspělých armád. Těžiště těchto způsobů boje spočívá obvykle nikoliv ve fyzickém ničení, ale v psychologickém boji, v útocích na morálku vojáků, velitelů, politiků a populace vyspělejších a silnějších protivníků. Informační válkou je tedy nazýván ten typ konfrontace vojenského charakteru, který má za cíl zničit či alespoň dostatečně ochromit informační infrastrukturu protivníka. Neomezuje se tedy na válečný konflikt v podobě vojenského střetnutí mezi státy, ale jde o ovládnutí informačního systému nepřítele. Kontrola masových médií bývá v tomto smyslu zásadní pro výsledek válečného konfliktu, neboť díky vyspělé technologii jsou ho schopna ovlivnit. Tento typ střetu bývá někdy také nazýván psychologickou válkou. Psychologický terorismus je plánované použití propagandy a dalších psychologických prostředků v době míru za účelem ovlivnění názorů, emocí, postojů a chování jednotlivců či cílových skupin populace tak, aby přímo nebo svými důsledky ohrožovaly bezpečnost a ústavní principy státu. Jako hlavní radikalizační prvek BIS dlouhodobě hodnotí ideologické působení zahraničních teroristických organizací v nejrůznějších médiích, především na internetu a v arabských televizních stanicích. Největší potenciál ideologického působení spatřuje BIS u hlavních islamistických a džihádistických organizací myšlenkově spřízněných s teroristickou organizací Al Kajdá. Přestože je islamistická propaganda velice snadno dostupná především na internetu i v českém prostředí, BIS nezískala během roku 2010 žádné zpravodajské poznatky, které by poukazovaly na existenci takto ideologicky zpracovaných osob na našem území.

8 8 Do některých členských států EU se však vrátili radikalizovaní jednotlivci z oblastí džihádu, často po absolvování výcviku pod vedením některých lokálních teroristických organizací. Zatím nelze s jistotou potvrdit, že se tento počínající trend nemůže dotknout ČR. V případě působení evropských občanů v islamistických a teroristických hnutích hraje určitou roli angažovanost dané země v oblastech ozbrojených bojů s místními radikály. Hlavním ohniskem je pomezí Pákistánu a Afghánistánu, kde působí také český vojenský kontingent. V této hraniční oblasti, převážně na pákistánské straně, existují teroristické výcvikové tábory, kterými prošlo minimálně již několik desítek Evropanů. Česká republika čelila teroristické hrozbě v roce 2010 jako jiné členská země NATO, v jehož gesci jednotky Armády České republiky operují v Afghánistánu. Byla si vědoma, že hrozba provedení nábožensky motivovaného teroristického útoku proti cíli na území Evropy je relevantní. Riziko s ní spojené hodnotí Vojenské zpravodajství jako střední až vysoké, riziko naplnění teroristické hrozby na území České republiky nadále jako nízké. Význam teroristické hrozby umocňovaly i některé aspekty řešení přistěhovalecké politiky Evropské unie v rámci schengenského uspořádání. Uvedená míra rizika byla do jisté míry i odrazem řady výhrůžek, které teroristické skupiny či jejich média směrovaly na adresu NATO a Evropské unie. Hlavní teroristickou entitou tohoto typu byla i nadále al-káida. Přestože její jádro zaznamenalo řadu personálních, materiálních a finančních ztrát a prakticky přestalo své odnože a ideologicky spřízněné skupiny oslovovat jinak než propagandou, vázalo značný potenciál koaličních a pákistánských sil působících v afghánskopákistánském pohraničí. Odnože al-káidy, ať už v Iráku, Jemenu, Maghribu/Sahelu nebo ve východní Africe, soustředily své úsilí na napadání cílů a zájmů tamních vlád a Západu v rámci prostoru své regionální působnosti, přičemž nadregionální operace byly v jejich případě zatím spíše jen výjimkou. Regionální dimenzi nepřekračovaly ani nábožensky motivované teroristické skupiny operující v Pákistánu, Indii a dalších zemích Asie. Všechny tyto skupiny ve svých prostorech vlivu znamenaly hrozbu i pro zájmy České republiky a její občany, kteří do daných zemí vykonali cestu ať už v rámci vojenské mise, za účelem plnění diplomatických úkolů nebo v důsledku osobního rozhodnutí. V roce 2010 zaznamenalo Vojenské zpravodajství určité změny, probíhající v organizační struktuře teroristických skupin. Jejich složení se stávalo národnostně různorodějším a řízení již nebylo tak často ovlivňováno instrukcemi z mimoevropských prostorů. Rostl počet pachatelů, kteří teroristický útok připravují anebo chtějí provést bez součinnosti s jinými osobami (tzv. samotářští vlci ). Tito pachatelé byli většinou příslušníky některé evropské země, někteří již byli v Evropě vychováni. Trvalou hrozbu v rámci Evropské unie představovaly též osoby, které se do Evropy vracely z konfliktních prostorů s řadou zkušeností z bojů proti koaličním či tam-

9 9 ním bezpečnostním silám. Růst diaspory osob ze severokavkazského regionu se zákonitě promítal do snah zejména o finanční podporu nábožensky a nacionalisticky motivovaných teroristických skupin na severním Kavkaze. Některé evropské země, především Španělsko, Francie, Velká Británie a Turecko, čelily útokům teroristických skupin, sledujících separatistické a etnickonacionalistické cíle. V roce 2010 provedly tyto skupiny přibližně 200 útoků, ať již zmařených nebo nevydařených. Vojenské zpravodajství v roce 2010 získalo vlastními zdroji informace o pohybech a dislokaci významných teroristů, které byly analytiky vyhodnoceny jako relevantní. Tyto informace byly předány partnerským zpravodajským službám a mohly v konečném důsledku přispět také k dopadení nejhledanějšího teroristy světa. Podle poznatků Vojenského zpravodajství je velice pravděpodobné, že terorismus vycházející z fundamentalisticky pojímaného islámu zůstane pro Českou republiku a její spojence významnou bezpečnostní hrozbou i v blízké budoucnosti. V roce 2010 byl zaznamenán zvýšený zájem ruských zpravodajských služeb, diplomacie, federálních agentur a obchodních společností o posilování informačních a vlivových kapacit, cílených na českou ekonomiku a energetiku. Tento trend byl provázen opakovanými případy spolupráce mezi ruskými zpravodajskými důstojníky a představiteli ruských obchodních zástupců. V oblasti průmyslu, vědy a techniky BIS v ČR zaznamenala čínský zájem o nanotechnologie. Čína také provádí aktivní obranu svých obchodních zájmů proti možné aplikaci ochranných opatření EU na některé čínské výrobky společností působících v ČR. Objeví-li se někdy další konvenční válka (za účasti USA), bude mít radikálně odlišnou podobu. Důvodem je stále se prohlubující vliv informační revoluce ve vojenství. Technologický boom, kterého jsme svědky v posledních několika desetiletích, se podílí na rychlém rozvoji informačních technologií. Informační revoluce, jak bývá tento jev často nazýván, formuje dnešní společnost do podoby společnosti informační. Ta postavila informaci do pozice moci, stala se z ní nedílná součást našeho každodenního života. Je podstatná nejenom v ekonomické, ale rovněž v politické či vojenské sféře. Průlom ve vojenství směrem k novému pojetí vedení války krystalizoval během závěru let sedmdesátých, kdy začala omezená neboli informační válka vytěsňovat válku totální. Pplk. Miloš Bílý 10 let vojensko-historické komise VSR, co se podařilo, co se nepodařilo Předzvěstí publikační činnosti VSR (dříve SVO) byla publikace Vojáci a Pražské jaro 1968, autorů PhDr. Antonína Benčíka, CSc a Jaromíra Navrátila, redaktorem byl

10 10 PhDr. Antonín Zrůstek. Publikace byla vydána u příležitosti 22. výročí vojenské intervence proti naší vlasti. Vydavatelem bylo VSR ve spolupráci s Historickým ústavem československé armády v roce 1990, tisk byl proveden u SVK FMO. PhDr. Benčík byl členem vlády ČSFR pro analýzu událostí let Následovala publikace Jiřího Novotníka Brežněvova neostalinistická doktrína omezené suverenity, realizovaná v ČSSR, jež byla vydána péčí VA Brno v roce 1999 za spolupráce kolegů PhDr. Eduarda Bejčka a Silvestra Chrastila, Oblastní rady a ředitelství VN Brno. V tom období vznikly také publikace Norbert nezapomenutelného kolegy PhDr. Eduarda Bejčka. Ty jsou doposud nepřekonanými publikacemi v oboru armády ČR a staly se základem pro formulaci argumentů o armádní opozici, tvořenou následně rehabilitovanými vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci a také k argumentaci ve věci uznání 3. odboje i přiznání naší opoziční činnosti naší rehabilitací. Rovněž kolega Bejček pracoval v komisi vlády ČSFR pro analýzu událostí let Do ustavení VHK pracovala na našich zájmových otázkách o nejbližší historii snad lépe na shromažďování našich vzpomínek a pamětí Chrastilem. Vojensko-historická komise ÚR VSR byla ustavena usnesením ÚR VSR v lednu roku 2001 a byl schválen statut a plán činnosti na nejbližší období. V komisi pracovali tito kolegové: Jiří Novotník byl předsedou komise. Bohumil Vlach, který se věnuje historii vývoje vojenských uniforem a odznaků, spolupracuje se Svazem letců ČR a dopisuje do tisku. Silvestr Chrastil, který se zasloužil o odbornou kvalitu našich prvních publikací, sborníků vzpomínek našich členů pod názvem Vojáci, kteří neztratili svou čest, - první díl vyšel v roce 2002, druhý díl pak v roce Ladislav Zacios byl pověřen úkolem koordinace při využívání našich výstav a dokumentů k akci StB NORBERT a dále k doktríně omezené suverenity Brežněvova doktrína Bohužel po těžké nemoci zemřel. Kolega Bejček nejprve navázal spolupráci s Jiřím Novotníkem a se Stanislavem Procházkou z Mladé Boleslavi. Za této spolupráce vznikly publikace NORBERT 1 v roce 1997 a v roce 1998 NORBERT 2. Spolupracovali na nich také Vladimír Horák, Vladimír Vavrečka a Miroslav Janhuba. V období let byly spoluprací VHK a sociální komise ÚR VSR získány statistické údaje o zdravotním stavu našeho členstva. Na zpracování shromážděných dotazníků má zásluhu kolega Jurásek z Jindřichova Hradce. Získané údaje využila sociální komise ve spolupráci s Územními organizacemi pro sledování a zabezpečování péče potřebným našim členům. Do roku 2003 se podařilo sestavit tabla dokumentů k akci NORBERT a Brežněvova doktrína. Tato tabla byla vystavována ve spolupráci s Oblastními organiza-

11 11 cemi, s místními vojenskými útvary, s Policií ČR a s orgány veřejné správy. Zvláště úspěšné byly v Hranicích na Moravě, ve VA, v Policejní škole Holešov, v Brně a na Krajském úřadě Zlín. Všem, kteří se na přípravách podíleli, patří poděkování. Tato akce nesporně přispěla k informování mladší generace o praktikách a úmyslech komunistického totalitního režimu. V Příboře rozvinul kolega Vlach iniciativu s cílem vybudovat tam památník letcům. To se ve spolupráci s MO ČR, místní samosprávou a hlavně se členy místní ÚzO VSR. V listopadu 2003 otevřel v Novojičínském muzeu výstavu o československých legiích a přednášel na VÚ Hodslavice. Jeho práce o vývoji vojenských uniforem se dosud nepodařilo vydat. V listopadu 2003 se na Univerzitě obrany Brno konala mezinárodní konference na téma Sovětizace armád střední a jihovýchodní Evropy. Tuto konferenci připravil a řídil kolega Chrastil s kolegy z katedry sociálních věd. Příspěvek tam měl kolega Stanislav Procházka a účastnili se kolegové z Brna. Péčí VHK a kolegy Vladimíra Horáka se v roce 2004 podařilo vydat novelu kolegy Vinka Nedbálka ze Senice pod názvem Jaro skončilo v srpnu. Sponzorem vydání byla Rada Jihomoravského kraje, nadace Open society fond Praha český Telecom. Kolega Nedbálek již zemřel. Ve dnech 21. a 22. ledna 2004 jednala komise VHK s pozvaným Zbyňkem Čeřovským o jeho poznatcích a osobních zkušenostech se šikanou ze strany StB, komunistických úřadů, kádrováků, o poměrech ve věznicích a o nucené emigraci v SRN. Jmenovaný je autorem publikace Přepadení vojsky Varšavské smlouvy. Popisuje situaci v letecké posádce. Byl po nějaký čas spoluvězněm Václava Havla. V roce 2005 zintenzivnilo PÚR VSR jednání s vedením KPV a PTP ve věci přípravy a následně přijetí návrhu zákona o 3. protikomunistickém odboji tak, aby byli do zákona pojati účastníci armádní opozice rehabilitovaní vojáci z povolání a občanští zaměstnanci vojenské správy. Kolega Novotník k tomu připravil řadu důkazných materiálů. Přes opakovanou nabídku dodání obsáhlého průkazného materiálu k relacím České televize její vedení nenašlo ani tolik slušnosti, aby na naši korespondenci odpovědělo. Byl zpracován příspěvek a zhotoveny kopie pro výstavu v souvislosti s oslavami 50. výročí založení 34. stíhací bombardovací letecké divize Opavsko Těšínské a 40. výročí odporu proti sovětské okupaci naší vlasti. Tyto oslavy se konaly na letišti Čáslav dne 20. června Oslava byla velmi dobře připravena a organizována nejen ze strany velení divize, ale účinnou pomoc poskytli kolegové Mlčoch a Arlt. Péčí PÚR VSR a VHK byl v roce 2007 k paměti všech a u příležitosti 85. narozenin kolegy genpor. Ing. Stanislava Procházky vydán sborník Fakta, úvahy a názory k událostem v období vzniku, průběhu a výsledkům 2. světové války. Autory jsou kolegové Procházka a Vlach. Vzhledem k finančním možnostem bylo vydáno pouze 5 výtisků za finanční dotace Rady Jihomoravského kraje.

12 12 Přes veškeré vynaložené úsilí PÚR VSR se nepodařilo dosáhnout na MO ČR vydání publikace kolegy Chrastila Normalizace v čs. armádě na počátku 70. let, což bylo nesporně aktuální v souvislosti se 40. výročí sovětské intervence. Kolega Chrastil přednesl na toto téma na naší programové konferenci a na totéž téma přednášel také na Slovensku kolegům v SVO a pak také na Univerzitě obrany, kde byla také výstava našich dokumentů k akci Norbert a Brežněvova doktrína. Podle usnesení PÚR VSR byl v roce 2008 do VHK delegován kolega genpor. Stanislav Procházka. Tím se podařilo vydat publikaci Vzpomínka po 40 letech, jejímiž autory jsou genpor. St. Procházka a Jiří Novotník v roce Vydání zabezpečil gen. Procházka za finanční pomoci magistrátu města Mladá Boleslav. Kolega Procházka zpracoval veliké množství zajímavých témat a jeho práce byly také publikovány v našem Zpravodaji ÚR VSR. Těžká nemoc ukončila život kolegy Procházky dne 17. července Z iniciativy kolegy Weisse se podařilo, že Česká televize Studio Brno zařadilo krátkou vzpomínku na tohoto našeho kolegu, kterou přednesl Jiří Novotník. Protože režijně byl pořad řízen z Prahy, nebylo možné přednést vše, co bylo připraveno. V mezích dostupnosti studijních pramenů se snad podařilo dostatečně popsat to, co jsme prožili v systému armády a MNO v oněch letech Pražského jara a pak v období internacionální pomoci bratrských armád v čele se SSSR. S poděkováním všem kolegům, kteří se jakkoliv podíleli na práci VHK a také těm, kteří podali pomocnou ruku. Jiří Novotník Několik vážně míněných slov o stanovách Síla, pevnost a stabilita každé politické i nepolitické, občanské organizace, je závislá na míře chápání, respektování a úcty k základnímu vnitřnímu zákonu organizace (v našem případě VSR), který představují při největším konsensu schválené stanovy VSR. Protože jsou výrazem základních organizačních i ideových demokratických principů, představujících fundament konstrukce daného celku. Tato konstrukce není nenarušitelná a její destrukce vždy hrozí katastrofálními následky pro existenci organizace. Aby k podobnému negativnímu jevu nedocházelo, mají v sobě stanovy zabudován obranný mechanismus (viz čl. 4-) - Zrušení členství za porušení stanov. To je silná sankce, protože při tom platí, že i neuplatnění této sankce při zdůvodněném a prokázaném porušení, nebo obcházení stanov, podléhá stejné sankci. Proto je základní povinností členů a hlavně funkcionářského aktivu, stanovy bránit jako svou ústavu, a nedopustit její porušování za žádných okolností, ať vědomé či nevědomé. Pouze při splnění této podmínky může VSR úspěšně svými výstupy reagovat na problémy vlastního života sdružení i na společenské dění, což je smyslem i cílem veškeré naší práce. Není žádným tajemstvím, že za existence VSR se vyskytly pokusy obcházení a nerespektování platných stanov byť i jen nesprávným chápání a výkladem jednotli-

13 13 vých ustanovení v letech minulých i v době současné, ale nejsem si jist, zda byl v některém případě narušitel stanov potrestán. Není cílem tohoto článku pokoušet se o hodnocení jednotlivých případů, o rozklad konkrétních dopuštěných i nepodařených pokusů. Ale poukázat, jak je důležité, aby znalost stanov se stala hlavním kvalifikačním předpokladem řádného vykonávání povinnosti člena na každé úrovni. To vyžaduje pochopit stanovy komplexně. Ne jen v jejich formě, ale plně se zmocnit jejich podstaty a jednat vždy v duchu stanov. Aby plně platila tato zásada, nutno přistoupit na nepopiratelnou podmínku, nepřipustit jakoukoliv polemiku o stanovách za žádných okolností, k čemuž nás nabádají samé stanovy odkazem na přiřazení výsadního práva, jednat o stanovách, vnášet dodatky a jakkoliv stanovy upravovat v souladu nazrálých změn a objektivních podmínek života VSR, nebo celé společnosti, výhradně jen zvoleným delegátům a pouze na celostátní konferenci VSR. Budeme-li mít my všichni na paměti tento prostý fakt a povýšíme jej na projev úcty ke stanovám, může nám jejich duch proniknout do našeho nitra. Posílí to naši vzájemnou důvěru i víru v úspěch naší práce. Chtěl bych, aby se to odrazilo i v tom, že se budeme těšit na každé další společné setkání. Moje vzpomínání na to, co bylo Plk. v. v. Ing. Karel Nedvídek V srpnu 1968 z 20. na 21. srpna jsem měl službu dozorčího vojenského útvaru. V rozhlase na středních vlnách vysílalo RADIO BERLIN INTERNATIONAL po řadu měsíců předem mizernou češtinou, že u nás je politický a morální chaos, že do čela se derou protikomunistické živly apod. Před druhou hodinou ranní výše uvedené rádio - po krátkém odmlčení - se ohlásilo jako RADIO VLTAVA se stejnými hlasateli slovy: PŠIŠLI VÁS OSFOBODIT VAŠI TŠIDNI BRATŠI" - jako reakci na vpád vojsk SSSR a Varšavské smlouvy. Československé rozhlasové stanice již po půlnoci intervenci odsuzovaly, že se tak stalo bez vědomí vlády. Na pokyn orgánů MNO jsem povolal vojáky z povolání do pardubického spojovacího útvaru - a to již v časných ranních hodinách. Královéhradecký rozhlas ve svém vysílání dne žádá o pomoc možnými vysílacími prostředky. Reagoval jsem okamžitě, navštívil štáb, velitele a technika útvaru, seznámil je se zprávou hradeckého rozhlasu a žádal o poskytnutí mob. vysílacích stanic s vysokým výkonem. Přes počáteční odmítání pak - jistě s povolením nadřízených orgánů - mně byl umožněn výjezd radiových vozů společně se šesti vojáky základní služby. Místo zřízení stanice jsem zvolil v Kojeneckém ústavu ve VESCE. Po konzultaci se zástupci hradeckého rozhlasu jsem přebíral jeho relace a vysílal na krátkých vlnách - především pro rekreanty v cizině, neboť středovlnný signál ve větších vzdálenostech od Československa nebylo možné přijímat. Sám s vojáky jsem projevoval iniciativu. Radioamatéři poskytovali situační republikové zprávy a byli soběstační. Ve vhodných časech jsme v následujících dnech vysílali na frekvenci výše zmíněné VLTAVY, hlásili se jako ČESKÝ VYSÍLAČ ANTIVLTAVA, čerpali informace z denního tisku a z rozhlasových stanic, které jsme předčítali a rozšiřovali se slyšitel-

14 14 ností jistě ve velkém teritoriu. Zvláště retranslace na KV byla velmi účinná a tisícům rekreantů v cizině prospěšná. V průběhu naší práce nás vyšší důstojníci ve Vesce navštívili, chtěli dodat i zbraně. Informoval jsem je o naší činnosti a vyzbrojení odmítl. No, náhledy na okupaci v různých složkách armády byly též různé. Zpočátku u útvaru dík a odměna, následovalo přehodnocování a v únoru roku 1969 jsem byl z armády vyhozen. Pracoval jsem jako odborný pedagog v oblasti techniky a sportu v Domě dětí a mládeže, odtud po 3 letech na nátlak odboru školství a kultury rovněž vyhozen. Další osud byl hodně klikatý". Nejvíce času jsem pracoval jako řidič rozvozce mrazírenského zboží v Dašicích v Čechách. Mně i mé manželce byly odebrány radioamatérské licence, nepřiznán dosažený titul Mistra sportu. Problémy byly v rodinném i osobním životě. Dvěma vojenskými soudy jsem byl po dvou letech v civilu odsouzen trestem vězení v trvání téměř dvou let s podmínečným odkladem. Když po dvaceti letech došlo růžovou revolucí" ke změně politické a společenské situace, i v mém následném životě nastal obrat. Nejvyšší vojenský soud zrušil rozsudek, krajská rehabilitační komise mě v lednu 1991 očistila", zařadila do Vojenského sdružení rehabilitovaných a povýšila do hodnosti majora. Tak toto jsou mé prožitky ze srpna 1968 a let následujících. I důchodci sportují Karel Koudelka Stává se již tradicí, že důchodci z Vojenského sdružení rehabilitovaných a Svazu letců odbočky generála Janouška z Přerova organizují turnaj ve stolním tenisu. Tento turnaj organizátoři pořádají u příležitosti 28. října, tedy vzniku samostatné Československé republiky a v letošním roce to byl již pátý ročník. Turnaj je zpřístupněn jedině kategorii důchodců a zúčastňuje se ho pravidelně 7 8 tříčlenných družstev. Za úspěšnou realizaci turnaje organizátoři děkují především členu VSR Přerov panu plk. Paulu Rausnitzovi, který pro družstvo i jednotlivce zajišťuje medaile a hodnotné ceny a Magistrátu města Přerov, jehož prostřednictvím je na turnaj zajištěna hala stolního tenisu na Petřvalského ulici. Organizátoři turnaje jsou přesvědčeni, že tento turnaj naplňuje poslání sportu v pomoci a sbližování důchodců, protože se ho zúčastňují družstva z Přerova, Hranic, Troubek a Velké Bystřice a je dokladem, že tento krásný sport se dá provozovat na dobré úrovni v každém věku. Výsledky 5. ročníku: Družstva: 1. místo družstvo Hranice senioři 2. místo družstvo Klub důchodců Velká Bystřice 3. místo družstvo KVD Vojenské sdružení Přerov 4. místo družstvo KVD Svazu letců Přerov

15 15 Jednotlivci: 1. místo Otta Klos KVD Hranice 2. místo Ladislav Sohr Senioři Hranice 3. místo Miroslav Mlčoch KVD Svazu letců Přerov Na dalších místech se umístili: Kovář Karel, Zedník Petr, Kohout Jaroslav a dalších 15 účastníků turnaje. Nejstaršímu účastníku turnaje bylo 79 roků. Na závěr zpravodaje uveřejňujeme memorandum o spolupráci mezi VSR a Ministerstvem obrany, protože z technických důvodů nešlo umístit jinam. Předseda ÚR VSR PhDr. Miroslav Pavlík při podpisu memoranda.

16 16

17 17

18 18

19 19 Ústřední rada VSR velmi vysoko oceňuje pochopení a finanční pomoc našemu sdružení k zajištění ozdravných pobytů našich potřebných členů: FIRMĚ METROSTAV a.s. Praha, panu prezidentu Ing. Jiřímu BĚLOHLAVOVI, FIRMĚ SEVEROČESKÉ DOLY a.s., jejímu předsedovi představenstva panu Ing. Janu DEMJANOVIČOVI ZPRAVODAJ Č. 1/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI ZLÍNSKÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU A OSOBNĚ PANA HEJTMANA ZPRAVODAJ Č. 2/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI KRAJSKÉHO ÚŘADU HRADEC KRÁLOVÉ A OSOBNĚ PANA HEJTMANA ZPRAVODAJ Č. 3/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇ A OSOBNĚ PANA HEJTMANA ZPRAVODAJ Č. 4/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A OSOBNĚ PANA HEJTMANA Vážení členové, čtenáři Zpravodaje, Ústřední rada a redakce Zpravodaje vám všem přeje klidné, pohodové prožití vánočních svátků v kruhu vašich nejbližších a do roku 2012 šťastné nakročení a prožití ve zdraví a v pohodě Redakční kolektiv žádá všechny přispěvatele, aby své příspěvky do ZPRAVODAJE zasílali em na adresu: nebo poštou na adresu: Plk. RNDr. Miloš Ondrák, Rýchorské sídliště č. 122, Svoboda nad Úpou. Zpravodaj najdete také s řadou dalších informací na našich webových stránkách: Zpravodaj vydává ÚR VSR, vedoucí redakčního kolektivu Miloš Ondrák Otisknuté příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem ÚR VSR ani redakčního kolektivu, za obsahovou stránku příspěvku ručí autor. Redakční kolektiv si vyhrazuje právo na případné krácení a na jazykovou úpravu. Zpravodaj č. 4/2011 vychází nákladem 470 výtisků Vzhledem k termínu konání 13. CK uzávěrka 1. čísla ročníku 2012 se předpokládá ke dni 29. února 2012

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení S T A N O V Y Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení 1. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným,

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 144 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. listopadu 2002 č. 1088 o Systému stanovování jazykových kvalifikačních požadavků (předpokladů) u vybraného okruhu míst ve správních úřadech

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 Začátek jednání: 9:30 hod Ukončení jednání: 11:00 hod Místo konání: Pardubice, nám. Republiky

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více