VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011"

Transkript

1 1 VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011 Zprávy od pramene 4/2011 Vážení kolegové a kolegyně našeho VSR, za několik dnů ukončíme rok 2011 a vstoupíme do roku Toto přechodné a neopakovatelné období si zaslouží několik zásadních připomenutí. V našem rychle se krátícím životě si často místo roků připomínáme období od minulé do příští Celostátní konference VSR. Od člověka, funkcionáře našeho sdružení, který žije po celý rok v určitém funkcionářském napětí, slyšíte samozřejmě o problémech, které třeba člena VSR bez funkcí vůbec ani nenapadnou. Tím nechci říci, že kdo nemá funkci, žije v klidu. Každý máme svůj osobní život, který je denně ovlivňován naším okolím. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Denně na nás působí veřejné mínění. Máme za sebou dnes, jako rehabilitovaní, řeknu všichni, mnohá desetiletí společenského ponižování, které dodnes nikdo nechce uznat, odškodnit a napravit. Snad v každé naší rodině se díváme alespoň na jeden životní příběh své dcery nebo svého syna, který byl ve svém životě poškozen bolševickým zločinem, který byl na nás jako rodičích spáchán v době normalizace, protože jeden gauner ve vojenském kolektivu už jen proto, že mohl být povýšen ve funkci nebo hodnosti a který si mohl odsloužit celou normalizaci, se zachoval jako padouch a dodnes ještě nestál před soudem jako vojenský veterán se všemi požitky. Nebudu zacházet do dávné minulosti. Začnu od 12. CK. Promyšlený projev pana ministra obrany Vondry na naší 12. CK, kterému jsme tleskali s důvěrou, že přišel člověk, který díky svému zapojení do Charty 77 má čistý minulý život a že dává záruku poctivosti a spravedlnosti v naší svobodné republice. Dodnes však tento člověk, nastupující do funkce s naší důvěrou, nesplnil ani svůj písemný slib, který je napsán v jeho odpovědi na můj dopis jako předsedy ÚR. Doba od 12. CK je pro naše sdružení a pro mne osobně velikým zklamáním. Zdálo se tehdy, že se ledy pohnuly k uvolnění proudu silné řeky, která by mohla prolomit mnohaleté období nicoty, do které jsme byli vmanipulováni naším prvním svobodným aktivem v prosinci v Kině Kyjev1989 a následným slibem nápravy křivd, které pro nás a naše rodiny zabezpečila bolševická normalizační sebranka. Obecně lze říci, že období od 12.CK je obdobím našeho velkého zklamání, které nesporně poznamenalo naše postoje, psychiku nás rehabilitovaných. Měsíc před 12. CK jsem pochoval svoji manželku, 3 měsíce před 12. CK jsem se loučil v Mladé Boleslavi s člověkem, genpor. Ing. Stanislavem Procházkou, který

2 2 pro mne byl a je jednou provždy čestným a spravedlivým vojákem, velitelem za kterého jsem byl rozhodnut položit i svůj život. A nebyl jsem sám. Jako vojáci ZVO jsme byli připraveni svého velitele uchránit. Divíte se tedy, že jsem se s konečnou platností rozhodl ukončit svoji práci ve funkci, bez ohledu na důsledky nastalé situace? O napětí, které nastalo v předsednictvu ÚR a ÚR od 12. CK podám svoji zprávu 13. celostátní konferenci. Divíte se, že nejenom já končím ve funkcích? 10 roků pracovat ve vedení předsednictva, z toho 2 roky ve funkci tajemníka ÚR a 8 roků jako předseda ÚR to nebyla procházka krásným sadem. To byla nepředstavitelná osobní oběť, kterou jsem ze svého složitého života obětoval. Že nepřišel očekávaný výsledek, to by nám měli zdůvodnit především pravicoví poslanci a senátoři, svým falešným svědomím. Musím říci, že jsem většinu práce ve funkci předsedy ÚR VSR vykonával nezištně, zcela odpovědně a pochopitelně jako předseda jsem si též dělat svůj úsudek o lidech kolem sebe. Byl jsem mnohdy až moc důvěřivý a chápal jsem některé problémy v našem sdružení, které byly objektivně nesplnitelné. Nikdy jsem nepodceňoval své spolupracovníky. Věděl jsem, co od koho mohu očekávat. Já jsem si na zvláštní přátelství v předsednictvu nebo v ÚR nikdy nepotrpěl. Žádný komplot jsem však nikdy nevytvářel. Když jsem pocítil, že se něco děje, zareagoval jsem. Že jsem to vůči panu 1. místopředsedovi, plukovníkovi v. v. RNDr. Tomečkovi poněkud přehnal, je pravda. Svoji chybu uznávám, za což se následujícím způsobem veřejně před celou členskou základnou VSR na závěr svých dnešních posledních Zpráv od pramene omluvím. Hlavním smyslem 13. CK, která je svolána na 7. únor 2012, je zhodnotit práci od 12. CK, upravit Stanovy sdružení dle představ celé konference, schválit programové prohlášení 13. CK, potvrdit složení ÚR a zvolit tajnou volbou hospodáře ÚR, tajnou volbou nové předsednictvo ÚR, revizní komisi ÚR. Na závěr svých posledních Zpráv od pramene zveřejňuji veřejnou omluvu: Panu plukovníkovi v. v. RNDr. Františku Tomečkovi, 1. místopředsedovi ÚR VSR, předsedovi Krajské rady VSR Olomouckého kraje, předsedovi ÚzO VSR Hranice: Vážený pane plukovníku, omlouvám se Vám za slova, která jsem použil ve své zprávě od pramene č.3/2011 k Vaší osobě. Uznávám, že moje vyjádření bylo nevhodné, čímž jsem zřejmě znevážil Vaše postavení v našem občanském sdružení. Přijímám také výtku Krajské rady VSR Olomouc a i jí se omlouvám. Zároveň se omlouvám všem, kterých se moje poslední zprávy od pramene dotkly. Z tohoto svého pochybení vyplývá také moje rozhodnutí, že dnem 7. února 2012 při konání 13. CK odstoupím z funkce předsedy ÚR a tím umožním ÚR, aby v tajné volbě zvolila nové předsednictvo ÚR VSR.

3 3 Přeji všem funkcionářům a členům našeho Vojenského sdružení rehabilitovaných krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu zdraví a hodně sil do nastávajícího zlomového roku Odstupující předseda ÚR VSR PhDr. Miroslav Pavlík Sdělení všem členům VSR V úterý jsem byl při jednání Ústřední rady VSR pověřen seznámit vás se situací ve Vojenském sdružení rehabilitovaných. V poslední době se začal projevovat v činnosti funkcionářů VSR náš pokročilý věk a s tím spojené zdravotní potíže. Někteří jsou unavení a zároveň při zhoršujícím zdravotním stavu ukončují svou činnost ve funkcích, do kterých byli zvoleni. Ze zdravotních důvodů odešel z funkce tajemníka VSR plk. Ing. Vladimír Horák. Svou činnost chce ukončit také dlouholetý předseda VSR plk. PhDr. Miroslav Pavlík. Zklamaný ze vztahů mezi členy VSR chce ukončit svou činnost i nedávno zvolený tajemník VSR plk. Ing. Karel Nedvídek. Jednání Ústřední rady bylo v této situaci zlomové, což bude ovlivňovat další činnost VSR. Ústřední rada v této situaci s konečnou platností rozhodla svolat na 7. února 2012 svoji 13. Celostátní konferenci. Na konferenci by měla být zvolena nová Ústřední rada, tajemník a hospodář. Zároveň, a to je zásadní, bude třeba pozměnit Stanovy VSR, aby byla zajištěna další činnost VSR a dokončené rozjednané úkoly. Tato změna stanov je podstatná. K tomu všemu je potřeba spolupráce všech členů VSR se členy Ústřední rady, kteří musí zajistit hladký a důstojný průběh konference, tedy návrhy na funkcionáře VSR, připomínky ke změně Stanov, jména delegátů na konferenci. Toto je třeba uskutečňovat podle schváleného harmonogramu, se kterým byli členové ÚR seznámeni. Prosím vás proto o důslednou spolupráci s krajskými předsedy, členy ÚR, protože jen tak zajistíme společně další činnost Vojenského sdružení rehabilitovaných armády ČR. Plk. Jan Lampa Vážení čtenáři, redakci Zpravodaje a administrátorovi webu došly dotazy na zákon 262/2001 Sb., proto zveřejňujeme tuto informaci k zákonu 262/2011 Sb. O boji a odporu proti komunismu: Podle zákona ze dne 20. července 2011 o účastnících odboje a odporu proti komunismu mohou i někteří naši členové žádat o získání Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu. Výhody přímého účastníka odboje a odporu proti komunismu: Účastníkovi odboje a odporu proti komunismu ve smyslu tohoto zákona vzniká nárok na vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu. Vedle toho, pokud je účastník ke dni podání žádosti občanem České republiky, má též nárok na

4 4 jednorázový peněžitý příspěvek ve výši Kč, který vyplácí ministerstvo. Pokud účastník pobírá důchod z českého důchodového pojištění, má též nárok na úpravu důchodu. Žádost je nutno podat orgánu příslušnému k výplatě důchodu. Tyto výhody se nebudou týkat všech členů VSR. Veškeré informace a podmínky podání žádosti, včetně vzoru této žádosti, najdete na stránkách ministerstva obrany: Pokud máte zájem, můžete se seznámit i s pohledem historika na tento zákon. Převzato z pořadu 13. ledna 2011 v Český rozhlas Radiožurnál: Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Vzpomínka na arm. gen. Antonína HASALA Na malebném hřbitově v obci Stradonice u Nižbora se v sobotu dne 1. října uskutečnila pietní vzpomínka na zdejšího slavného rodáka, armádního generála Antonína Hasala. U jeho hrobu se sešli nejen nejbližší příbuzní, ale hold jeho památce přišli vzdát také ministr obrany České republiky Alexandr Vondra, poslanec EP Jan Zahradil, senátor Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, armádní generál Tomáš Sedláček a další hosté. Místo posledního odpočinku generála Hasala je více než symbolické. Starostka obce Nižbor Kateřina Zusková přítomným připomněla, že ona symbolika a vztah generála k jeho rodné obci byly zakódovány i v krycím jménu, které generál Hasal používal - Nižborský. Scházíme se, abychom vzdali hold a pietu příslušníkovi československé armádní elity, armádnímu generálovi Antonínu Hasalovi, řečenému Nižborský. Jednapadesát let po jeho smrti, po více než půl století se konečně vrací domů, řekl v úvodu ministr Vondra a v krátkém projevu pak připomenul přítomným životní příběh nižborského rodáka, který celý svůj život zasvětil armádě, boji za svobodu, národní samostatnost a demokracii. Jeho příběh je příběhem českých dějin minulého století. Je to příběh člověka, který udělal vše ve prospěch své vlasti, a ta se k němu zachovala takovým způsobem, že většinu svého produktivního života strávil v cizině. Je to příběh hodný naší cti, naší úcty," uvedl ministr obrany a svůj projev zakončil slovy: Pane armádní generále, čest Vaší památce. O životních osudech vojáků, kteří za druhé světové války neváhali bojovat za Československou republiku, hovořil armádní generál Tomáš Sedláček. Zajímavé bylo poslouchat vyprávění vojáka, jehož kariéra se několikrát protnula" s osudem generála Hasala. Spojuje nás několik styčných bodů. Oba jsme utíkali z okupovaného Československa stejnou cestou. Generál Hasal pouze o několik dnů dříve. Oba jsme se dostali do Jugoslávie a pak do Paříže. Další styčný bod byl, že jsme oba odplouvali z Francie stejnou lodí." Generál Sedláček také zmínil, že druhý útěk z Československa po únoru r94b generálovi Hasalovi zachránil život. Spousta legionářů byla zatčena a popravena. Armádní generál Tomáš Sedláček se s ním na nižborském pietním aktu loučil slovy: Bratře generále Hasale, za všechno co jsi prodělal a za co ses zasloužil ve prospěch své vlasti, ti děkuji. Z informačního servisu MO ČR

5 5 Zapomenutý hrdina generál Antonín Hasal Nedávno byly z USA do vlasti převezeny ostatky generála Antonína Hasala k pietnímu uložení. Domnívám se, že je třeba si více připomenout, kdo to byl. Narodil se v obci Nižbor odtud pak pochází jeho pseudonym Nižborský, který začal používat za druhé světové války ve Francii. V době před první světovou válkou odchází po absolvování vojenské školy do civilu jako poručík. Za pobytu u příbuzných v Rusku vypukla první světová válka a on se přihlásil do České družiny pozdějších Československých legií. Tam dosáhl funkce velitele pluku. Po návratu do vlasti byl postupně povyšován, v roce 1934 byl divizním generálem a velitelem 3. armádního sboru v Brně. Po vypuknutí druhé světové války se zapojil do odbojové činnosti v Obraně národa, brzy však odchází ilegálně do Francie, kde zastával funkci náčelníka štábu československé vojenské správy. Po porážce Francie ve Velké Británii byl předsedou vojenské kanceláře prezidenta Edvarda Beneše. V Moskvě se roku 1943 účastňuje jednání československé vlády. Stává se později vojenským velitelem osvobozovaného území vlasti. Po vítězném ukončení války je povýšen do hodnosti armádního generála. Po válce v Košické vládě zastával funkci ministra dopravy až do roku 1946, kdy znovu nastupuje do vojenské kanceláře prezidenta republiky. Po únorových událostech roku 1948 emigruje s rodinou do Spojených států a je tam poradce tamní vlády. Tam také v roce 1960 zemřel, bylo mu 77 roků. Za své významné zásluhy o svobodu vlasti mu prezident republiky dne 28. října roku 1995 propůjčil Řád Bílého Lva 2. třídy. Podle pramenů MO ČR zpracoval Miloš Ondrák Válka či vedení války začaly být chápány jinak Zhroucení bipolárního světa vyvolalo potřebu přehodnotit panující představy o mechanismech fungování mezinárodních vztahů a o roli války. Na základě dosavadních vývojových trendů lze odvodit, že budoucí konflikty si již nebudou vyžadovat masivní nasazení bojových jednotek operujících v pevně vymezené bojové zóně, ale bude pro ně charakteristická činnost malých skupin fanatických teroristů, používajících zbraně hromadného ničení, vysoce sofistifikovanou taktiku a technologie vojenských sil. Terorismus je dnes celosvětový problém, fenomén terorismu dorostl již do úrovně, kdy jej lze považovat za relativně novou formu ozbrojeného konfliktu, nekonvenčně vedené války. O tomto vývoji svědčí i analýzy bezpečnostní situace v uplynulém desetiletí. V jeho průběhu byla řada doposud stabilních zemí ohrožována množstvím náboženských, etnických a dalších vnitřních konfliktů, doprovázených bombovými útoky, pře-

6 6 střelkami, únosy, povstáními, drogovými válkami a mírovými operacemi, jejichž řešení si vyžádalo použití nových taktických postupů, vybavení, výcviku a schopností, značně odlišných od standardních konvenčních postupů. Pod termínem terorismus" si laická veřejnost obvykle představuje použití nejhrubších forem násilí, jakými jsou např. bombové útoky, vraždy a únosy. Z hlediska teroristů jsou však takové akce pouze prostředkem k pronikání do sdělovacích prostředků, k dosažení potřebné publicity a k zajištění pozornosti širokých skupin obyvatelstva. V současné době dochází k velmi rychlým změnám kvality terorismu. Dochází k posunu od klasického (konvenčního) terorismu, který charakterizuje používání konvenčních prostředků a metod (atentáty, únosy, držení rukojmí, žhářství atd.), k novým formám, jejichž nebezpečnost je řádově vyšší. Na základě analýzy řady teroristických incidentů a zejména útoků fundamentalistických fanatiků na cíle v USA je možné sledovat vývojové trendy terorismu, které jednoznačně směřují k obrovským lidským a materiálním ztrátám. Pro řadu organizací a nedemokratických chudých zemí se pak terorismus jeví jako efektivní nástroj pro prosazování vlastních zájmů ve střetu se silnějšími protivníky. Násilí používané teroristy není důsledkem okolností, ale jeho použití je vykalkulováno tak, aby vyvolalo pocit strachu a ohrožení u co nejširšího okruhu lidí. Růst z toho vyplývajících rizik nutí instituce, organizace a státy spojovat síly a spolupracovat v boji proti tomuto zlu. Globální spolupráce v boji proti terorismu je dnes životní nutností. To platí i pro ČR, která se na protiteroristických aktivitách rovněž podílí zejména v oblasti zahraničně politické, ve sféře policejních a zpravodajských služeb. Protiteroristická politika a z ní odvozená praktická opatření jsou založeny na následujících principech: Teroristům neustupovat a neuzavírat s nimi žádné dohody. Teroristy dopadnout a postavit před soud, kde se musí odpovídat za své zločiny. Státy podporující terorismus izolovat a vyvíjet na ně tlak za účelem změny jejich chování. Aktivně podporovat spolupráci mezi státy v oblasti proti terorismu a boje s terorismem. Předpokladem transformace armády za této situace je vyspělá technika a kvalifikovaní vojáci. Předpokladem v celém spektru je nadvláda informační, tedy schopnost shromažďovat, předávat a zpracovávat informace. V této oblasti se jedná bezpochyby o informační válku. Informace jsou těžištěm vojenských aktivit, přičemž je důraz položen na jejich zpracování a transfer. Od druhé světové války došlo minimálně ke dvěma velkým technologickým změnám, které ovlivnily podobu vojenství. První bylo zavedení jaderné výzbroje, druhou nástup informačních a komunikačních technologií. Tyto technologické inovace měly zásadní dopad na podobu vojenství i strategie. Jaderná strategie se stala dominující formou strategie během trvá-

7 7 ní studené války, v době bipolárního uspořádání mezinárodních vztahů do konce devadesátých let minulého století a významnou roli hraje i v současnosti. Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology ICT) začaly podobu vojenství významněji ovlivňovat až v devadesátých letech 20. století, přičemž pro označení souboru změn provázejících jejich pronikání do vojenské sféry se vžil termín RMA revoluce ve vojenství. RMA ovšem provází i ekonomické, sociální, politické a kulturní změny. Revoluce ve vojenství se stává revolucí až v okamžiku změny operačních konceptů a významné části (většiny) dimenzí způsobu vedení války. RMA je postavena a úzce souvisí se sofistikovanou technologií, přesnými chytrými zbraněmi, kvalifikací personálu a získáním a udržováním informační nadvlády nad protivníkem. Kritici tohoto konceptu však upozorňují, že se v případě RMA příliš upřednostňuje technologie, ale výrazně opomíjí morálka, kulturní faktory a potřeby pro vedení střetů jiného druhu, než jsou krátkodobé mezistátní konflikty. Náskok vyspělých zemí je příliš velký na to, aby se s nimi jejich protivníci pokoušeli soutěžit stejným (symetrickým) způsobem. Namísto toho proto hledají jiné (asymetrické) způsoby boje, které by mohly kompenzovat převahu technologicky vyspělých armád. Těžiště těchto způsobů boje spočívá obvykle nikoliv ve fyzickém ničení, ale v psychologickém boji, v útocích na morálku vojáků, velitelů, politiků a populace vyspělejších a silnějších protivníků. Informační válkou je tedy nazýván ten typ konfrontace vojenského charakteru, který má za cíl zničit či alespoň dostatečně ochromit informační infrastrukturu protivníka. Neomezuje se tedy na válečný konflikt v podobě vojenského střetnutí mezi státy, ale jde o ovládnutí informačního systému nepřítele. Kontrola masových médií bývá v tomto smyslu zásadní pro výsledek válečného konfliktu, neboť díky vyspělé technologii jsou ho schopna ovlivnit. Tento typ střetu bývá někdy také nazýván psychologickou válkou. Psychologický terorismus je plánované použití propagandy a dalších psychologických prostředků v době míru za účelem ovlivnění názorů, emocí, postojů a chování jednotlivců či cílových skupin populace tak, aby přímo nebo svými důsledky ohrožovaly bezpečnost a ústavní principy státu. Jako hlavní radikalizační prvek BIS dlouhodobě hodnotí ideologické působení zahraničních teroristických organizací v nejrůznějších médiích, především na internetu a v arabských televizních stanicích. Největší potenciál ideologického působení spatřuje BIS u hlavních islamistických a džihádistických organizací myšlenkově spřízněných s teroristickou organizací Al Kajdá. Přestože je islamistická propaganda velice snadno dostupná především na internetu i v českém prostředí, BIS nezískala během roku 2010 žádné zpravodajské poznatky, které by poukazovaly na existenci takto ideologicky zpracovaných osob na našem území.

8 8 Do některých členských států EU se však vrátili radikalizovaní jednotlivci z oblastí džihádu, často po absolvování výcviku pod vedením některých lokálních teroristických organizací. Zatím nelze s jistotou potvrdit, že se tento počínající trend nemůže dotknout ČR. V případě působení evropských občanů v islamistických a teroristických hnutích hraje určitou roli angažovanost dané země v oblastech ozbrojených bojů s místními radikály. Hlavním ohniskem je pomezí Pákistánu a Afghánistánu, kde působí také český vojenský kontingent. V této hraniční oblasti, převážně na pákistánské straně, existují teroristické výcvikové tábory, kterými prošlo minimálně již několik desítek Evropanů. Česká republika čelila teroristické hrozbě v roce 2010 jako jiné členská země NATO, v jehož gesci jednotky Armády České republiky operují v Afghánistánu. Byla si vědoma, že hrozba provedení nábožensky motivovaného teroristického útoku proti cíli na území Evropy je relevantní. Riziko s ní spojené hodnotí Vojenské zpravodajství jako střední až vysoké, riziko naplnění teroristické hrozby na území České republiky nadále jako nízké. Význam teroristické hrozby umocňovaly i některé aspekty řešení přistěhovalecké politiky Evropské unie v rámci schengenského uspořádání. Uvedená míra rizika byla do jisté míry i odrazem řady výhrůžek, které teroristické skupiny či jejich média směrovaly na adresu NATO a Evropské unie. Hlavní teroristickou entitou tohoto typu byla i nadále al-káida. Přestože její jádro zaznamenalo řadu personálních, materiálních a finančních ztrát a prakticky přestalo své odnože a ideologicky spřízněné skupiny oslovovat jinak než propagandou, vázalo značný potenciál koaličních a pákistánských sil působících v afghánskopákistánském pohraničí. Odnože al-káidy, ať už v Iráku, Jemenu, Maghribu/Sahelu nebo ve východní Africe, soustředily své úsilí na napadání cílů a zájmů tamních vlád a Západu v rámci prostoru své regionální působnosti, přičemž nadregionální operace byly v jejich případě zatím spíše jen výjimkou. Regionální dimenzi nepřekračovaly ani nábožensky motivované teroristické skupiny operující v Pákistánu, Indii a dalších zemích Asie. Všechny tyto skupiny ve svých prostorech vlivu znamenaly hrozbu i pro zájmy České republiky a její občany, kteří do daných zemí vykonali cestu ať už v rámci vojenské mise, za účelem plnění diplomatických úkolů nebo v důsledku osobního rozhodnutí. V roce 2010 zaznamenalo Vojenské zpravodajství určité změny, probíhající v organizační struktuře teroristických skupin. Jejich složení se stávalo národnostně různorodějším a řízení již nebylo tak často ovlivňováno instrukcemi z mimoevropských prostorů. Rostl počet pachatelů, kteří teroristický útok připravují anebo chtějí provést bez součinnosti s jinými osobami (tzv. samotářští vlci ). Tito pachatelé byli většinou příslušníky některé evropské země, někteří již byli v Evropě vychováni. Trvalou hrozbu v rámci Evropské unie představovaly též osoby, které se do Evropy vracely z konfliktních prostorů s řadou zkušeností z bojů proti koaličním či tam-

9 9 ním bezpečnostním silám. Růst diaspory osob ze severokavkazského regionu se zákonitě promítal do snah zejména o finanční podporu nábožensky a nacionalisticky motivovaných teroristických skupin na severním Kavkaze. Některé evropské země, především Španělsko, Francie, Velká Británie a Turecko, čelily útokům teroristických skupin, sledujících separatistické a etnickonacionalistické cíle. V roce 2010 provedly tyto skupiny přibližně 200 útoků, ať již zmařených nebo nevydařených. Vojenské zpravodajství v roce 2010 získalo vlastními zdroji informace o pohybech a dislokaci významných teroristů, které byly analytiky vyhodnoceny jako relevantní. Tyto informace byly předány partnerským zpravodajským službám a mohly v konečném důsledku přispět také k dopadení nejhledanějšího teroristy světa. Podle poznatků Vojenského zpravodajství je velice pravděpodobné, že terorismus vycházející z fundamentalisticky pojímaného islámu zůstane pro Českou republiku a její spojence významnou bezpečnostní hrozbou i v blízké budoucnosti. V roce 2010 byl zaznamenán zvýšený zájem ruských zpravodajských služeb, diplomacie, federálních agentur a obchodních společností o posilování informačních a vlivových kapacit, cílených na českou ekonomiku a energetiku. Tento trend byl provázen opakovanými případy spolupráce mezi ruskými zpravodajskými důstojníky a představiteli ruských obchodních zástupců. V oblasti průmyslu, vědy a techniky BIS v ČR zaznamenala čínský zájem o nanotechnologie. Čína také provádí aktivní obranu svých obchodních zájmů proti možné aplikaci ochranných opatření EU na některé čínské výrobky společností působících v ČR. Objeví-li se někdy další konvenční válka (za účasti USA), bude mít radikálně odlišnou podobu. Důvodem je stále se prohlubující vliv informační revoluce ve vojenství. Technologický boom, kterého jsme svědky v posledních několika desetiletích, se podílí na rychlém rozvoji informačních technologií. Informační revoluce, jak bývá tento jev často nazýván, formuje dnešní společnost do podoby společnosti informační. Ta postavila informaci do pozice moci, stala se z ní nedílná součást našeho každodenního života. Je podstatná nejenom v ekonomické, ale rovněž v politické či vojenské sféře. Průlom ve vojenství směrem k novému pojetí vedení války krystalizoval během závěru let sedmdesátých, kdy začala omezená neboli informační válka vytěsňovat válku totální. Pplk. Miloš Bílý 10 let vojensko-historické komise VSR, co se podařilo, co se nepodařilo Předzvěstí publikační činnosti VSR (dříve SVO) byla publikace Vojáci a Pražské jaro 1968, autorů PhDr. Antonína Benčíka, CSc a Jaromíra Navrátila, redaktorem byl

10 10 PhDr. Antonín Zrůstek. Publikace byla vydána u příležitosti 22. výročí vojenské intervence proti naší vlasti. Vydavatelem bylo VSR ve spolupráci s Historickým ústavem československé armády v roce 1990, tisk byl proveden u SVK FMO. PhDr. Benčík byl členem vlády ČSFR pro analýzu událostí let Následovala publikace Jiřího Novotníka Brežněvova neostalinistická doktrína omezené suverenity, realizovaná v ČSSR, jež byla vydána péčí VA Brno v roce 1999 za spolupráce kolegů PhDr. Eduarda Bejčka a Silvestra Chrastila, Oblastní rady a ředitelství VN Brno. V tom období vznikly také publikace Norbert nezapomenutelného kolegy PhDr. Eduarda Bejčka. Ty jsou doposud nepřekonanými publikacemi v oboru armády ČR a staly se základem pro formulaci argumentů o armádní opozici, tvořenou následně rehabilitovanými vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci a také k argumentaci ve věci uznání 3. odboje i přiznání naší opoziční činnosti naší rehabilitací. Rovněž kolega Bejček pracoval v komisi vlády ČSFR pro analýzu událostí let Do ustavení VHK pracovala na našich zájmových otázkách o nejbližší historii snad lépe na shromažďování našich vzpomínek a pamětí Chrastilem. Vojensko-historická komise ÚR VSR byla ustavena usnesením ÚR VSR v lednu roku 2001 a byl schválen statut a plán činnosti na nejbližší období. V komisi pracovali tito kolegové: Jiří Novotník byl předsedou komise. Bohumil Vlach, který se věnuje historii vývoje vojenských uniforem a odznaků, spolupracuje se Svazem letců ČR a dopisuje do tisku. Silvestr Chrastil, který se zasloužil o odbornou kvalitu našich prvních publikací, sborníků vzpomínek našich členů pod názvem Vojáci, kteří neztratili svou čest, - první díl vyšel v roce 2002, druhý díl pak v roce Ladislav Zacios byl pověřen úkolem koordinace při využívání našich výstav a dokumentů k akci StB NORBERT a dále k doktríně omezené suverenity Brežněvova doktrína Bohužel po těžké nemoci zemřel. Kolega Bejček nejprve navázal spolupráci s Jiřím Novotníkem a se Stanislavem Procházkou z Mladé Boleslavi. Za této spolupráce vznikly publikace NORBERT 1 v roce 1997 a v roce 1998 NORBERT 2. Spolupracovali na nich také Vladimír Horák, Vladimír Vavrečka a Miroslav Janhuba. V období let byly spoluprací VHK a sociální komise ÚR VSR získány statistické údaje o zdravotním stavu našeho členstva. Na zpracování shromážděných dotazníků má zásluhu kolega Jurásek z Jindřichova Hradce. Získané údaje využila sociální komise ve spolupráci s Územními organizacemi pro sledování a zabezpečování péče potřebným našim členům. Do roku 2003 se podařilo sestavit tabla dokumentů k akci NORBERT a Brežněvova doktrína. Tato tabla byla vystavována ve spolupráci s Oblastními organiza-

11 11 cemi, s místními vojenskými útvary, s Policií ČR a s orgány veřejné správy. Zvláště úspěšné byly v Hranicích na Moravě, ve VA, v Policejní škole Holešov, v Brně a na Krajském úřadě Zlín. Všem, kteří se na přípravách podíleli, patří poděkování. Tato akce nesporně přispěla k informování mladší generace o praktikách a úmyslech komunistického totalitního režimu. V Příboře rozvinul kolega Vlach iniciativu s cílem vybudovat tam památník letcům. To se ve spolupráci s MO ČR, místní samosprávou a hlavně se členy místní ÚzO VSR. V listopadu 2003 otevřel v Novojičínském muzeu výstavu o československých legiích a přednášel na VÚ Hodslavice. Jeho práce o vývoji vojenských uniforem se dosud nepodařilo vydat. V listopadu 2003 se na Univerzitě obrany Brno konala mezinárodní konference na téma Sovětizace armád střední a jihovýchodní Evropy. Tuto konferenci připravil a řídil kolega Chrastil s kolegy z katedry sociálních věd. Příspěvek tam měl kolega Stanislav Procházka a účastnili se kolegové z Brna. Péčí VHK a kolegy Vladimíra Horáka se v roce 2004 podařilo vydat novelu kolegy Vinka Nedbálka ze Senice pod názvem Jaro skončilo v srpnu. Sponzorem vydání byla Rada Jihomoravského kraje, nadace Open society fond Praha český Telecom. Kolega Nedbálek již zemřel. Ve dnech 21. a 22. ledna 2004 jednala komise VHK s pozvaným Zbyňkem Čeřovským o jeho poznatcích a osobních zkušenostech se šikanou ze strany StB, komunistických úřadů, kádrováků, o poměrech ve věznicích a o nucené emigraci v SRN. Jmenovaný je autorem publikace Přepadení vojsky Varšavské smlouvy. Popisuje situaci v letecké posádce. Byl po nějaký čas spoluvězněm Václava Havla. V roce 2005 zintenzivnilo PÚR VSR jednání s vedením KPV a PTP ve věci přípravy a následně přijetí návrhu zákona o 3. protikomunistickém odboji tak, aby byli do zákona pojati účastníci armádní opozice rehabilitovaní vojáci z povolání a občanští zaměstnanci vojenské správy. Kolega Novotník k tomu připravil řadu důkazných materiálů. Přes opakovanou nabídku dodání obsáhlého průkazného materiálu k relacím České televize její vedení nenašlo ani tolik slušnosti, aby na naši korespondenci odpovědělo. Byl zpracován příspěvek a zhotoveny kopie pro výstavu v souvislosti s oslavami 50. výročí založení 34. stíhací bombardovací letecké divize Opavsko Těšínské a 40. výročí odporu proti sovětské okupaci naší vlasti. Tyto oslavy se konaly na letišti Čáslav dne 20. června Oslava byla velmi dobře připravena a organizována nejen ze strany velení divize, ale účinnou pomoc poskytli kolegové Mlčoch a Arlt. Péčí PÚR VSR a VHK byl v roce 2007 k paměti všech a u příležitosti 85. narozenin kolegy genpor. Ing. Stanislava Procházky vydán sborník Fakta, úvahy a názory k událostem v období vzniku, průběhu a výsledkům 2. světové války. Autory jsou kolegové Procházka a Vlach. Vzhledem k finančním možnostem bylo vydáno pouze 5 výtisků za finanční dotace Rady Jihomoravského kraje.

12 12 Přes veškeré vynaložené úsilí PÚR VSR se nepodařilo dosáhnout na MO ČR vydání publikace kolegy Chrastila Normalizace v čs. armádě na počátku 70. let, což bylo nesporně aktuální v souvislosti se 40. výročí sovětské intervence. Kolega Chrastil přednesl na toto téma na naší programové konferenci a na totéž téma přednášel také na Slovensku kolegům v SVO a pak také na Univerzitě obrany, kde byla také výstava našich dokumentů k akci Norbert a Brežněvova doktrína. Podle usnesení PÚR VSR byl v roce 2008 do VHK delegován kolega genpor. Stanislav Procházka. Tím se podařilo vydat publikaci Vzpomínka po 40 letech, jejímiž autory jsou genpor. St. Procházka a Jiří Novotník v roce Vydání zabezpečil gen. Procházka za finanční pomoci magistrátu města Mladá Boleslav. Kolega Procházka zpracoval veliké množství zajímavých témat a jeho práce byly také publikovány v našem Zpravodaji ÚR VSR. Těžká nemoc ukončila život kolegy Procházky dne 17. července Z iniciativy kolegy Weisse se podařilo, že Česká televize Studio Brno zařadilo krátkou vzpomínku na tohoto našeho kolegu, kterou přednesl Jiří Novotník. Protože režijně byl pořad řízen z Prahy, nebylo možné přednést vše, co bylo připraveno. V mezích dostupnosti studijních pramenů se snad podařilo dostatečně popsat to, co jsme prožili v systému armády a MNO v oněch letech Pražského jara a pak v období internacionální pomoci bratrských armád v čele se SSSR. S poděkováním všem kolegům, kteří se jakkoliv podíleli na práci VHK a také těm, kteří podali pomocnou ruku. Jiří Novotník Několik vážně míněných slov o stanovách Síla, pevnost a stabilita každé politické i nepolitické, občanské organizace, je závislá na míře chápání, respektování a úcty k základnímu vnitřnímu zákonu organizace (v našem případě VSR), který představují při největším konsensu schválené stanovy VSR. Protože jsou výrazem základních organizačních i ideových demokratických principů, představujících fundament konstrukce daného celku. Tato konstrukce není nenarušitelná a její destrukce vždy hrozí katastrofálními následky pro existenci organizace. Aby k podobnému negativnímu jevu nedocházelo, mají v sobě stanovy zabudován obranný mechanismus (viz čl. 4-) - Zrušení členství za porušení stanov. To je silná sankce, protože při tom platí, že i neuplatnění této sankce při zdůvodněném a prokázaném porušení, nebo obcházení stanov, podléhá stejné sankci. Proto je základní povinností členů a hlavně funkcionářského aktivu, stanovy bránit jako svou ústavu, a nedopustit její porušování za žádných okolností, ať vědomé či nevědomé. Pouze při splnění této podmínky může VSR úspěšně svými výstupy reagovat na problémy vlastního života sdružení i na společenské dění, což je smyslem i cílem veškeré naší práce. Není žádným tajemstvím, že za existence VSR se vyskytly pokusy obcházení a nerespektování platných stanov byť i jen nesprávným chápání a výkladem jednotli-

13 13 vých ustanovení v letech minulých i v době současné, ale nejsem si jist, zda byl v některém případě narušitel stanov potrestán. Není cílem tohoto článku pokoušet se o hodnocení jednotlivých případů, o rozklad konkrétních dopuštěných i nepodařených pokusů. Ale poukázat, jak je důležité, aby znalost stanov se stala hlavním kvalifikačním předpokladem řádného vykonávání povinnosti člena na každé úrovni. To vyžaduje pochopit stanovy komplexně. Ne jen v jejich formě, ale plně se zmocnit jejich podstaty a jednat vždy v duchu stanov. Aby plně platila tato zásada, nutno přistoupit na nepopiratelnou podmínku, nepřipustit jakoukoliv polemiku o stanovách za žádných okolností, k čemuž nás nabádají samé stanovy odkazem na přiřazení výsadního práva, jednat o stanovách, vnášet dodatky a jakkoliv stanovy upravovat v souladu nazrálých změn a objektivních podmínek života VSR, nebo celé společnosti, výhradně jen zvoleným delegátům a pouze na celostátní konferenci VSR. Budeme-li mít my všichni na paměti tento prostý fakt a povýšíme jej na projev úcty ke stanovám, může nám jejich duch proniknout do našeho nitra. Posílí to naši vzájemnou důvěru i víru v úspěch naší práce. Chtěl bych, aby se to odrazilo i v tom, že se budeme těšit na každé další společné setkání. Moje vzpomínání na to, co bylo Plk. v. v. Ing. Karel Nedvídek V srpnu 1968 z 20. na 21. srpna jsem měl službu dozorčího vojenského útvaru. V rozhlase na středních vlnách vysílalo RADIO BERLIN INTERNATIONAL po řadu měsíců předem mizernou češtinou, že u nás je politický a morální chaos, že do čela se derou protikomunistické živly apod. Před druhou hodinou ranní výše uvedené rádio - po krátkém odmlčení - se ohlásilo jako RADIO VLTAVA se stejnými hlasateli slovy: PŠIŠLI VÁS OSFOBODIT VAŠI TŠIDNI BRATŠI" - jako reakci na vpád vojsk SSSR a Varšavské smlouvy. Československé rozhlasové stanice již po půlnoci intervenci odsuzovaly, že se tak stalo bez vědomí vlády. Na pokyn orgánů MNO jsem povolal vojáky z povolání do pardubického spojovacího útvaru - a to již v časných ranních hodinách. Královéhradecký rozhlas ve svém vysílání dne žádá o pomoc možnými vysílacími prostředky. Reagoval jsem okamžitě, navštívil štáb, velitele a technika útvaru, seznámil je se zprávou hradeckého rozhlasu a žádal o poskytnutí mob. vysílacích stanic s vysokým výkonem. Přes počáteční odmítání pak - jistě s povolením nadřízených orgánů - mně byl umožněn výjezd radiových vozů společně se šesti vojáky základní služby. Místo zřízení stanice jsem zvolil v Kojeneckém ústavu ve VESCE. Po konzultaci se zástupci hradeckého rozhlasu jsem přebíral jeho relace a vysílal na krátkých vlnách - především pro rekreanty v cizině, neboť středovlnný signál ve větších vzdálenostech od Československa nebylo možné přijímat. Sám s vojáky jsem projevoval iniciativu. Radioamatéři poskytovali situační republikové zprávy a byli soběstační. Ve vhodných časech jsme v následujících dnech vysílali na frekvenci výše zmíněné VLTAVY, hlásili se jako ČESKÝ VYSÍLAČ ANTIVLTAVA, čerpali informace z denního tisku a z rozhlasových stanic, které jsme předčítali a rozšiřovali se slyšitel-

14 14 ností jistě ve velkém teritoriu. Zvláště retranslace na KV byla velmi účinná a tisícům rekreantů v cizině prospěšná. V průběhu naší práce nás vyšší důstojníci ve Vesce navštívili, chtěli dodat i zbraně. Informoval jsem je o naší činnosti a vyzbrojení odmítl. No, náhledy na okupaci v různých složkách armády byly též různé. Zpočátku u útvaru dík a odměna, následovalo přehodnocování a v únoru roku 1969 jsem byl z armády vyhozen. Pracoval jsem jako odborný pedagog v oblasti techniky a sportu v Domě dětí a mládeže, odtud po 3 letech na nátlak odboru školství a kultury rovněž vyhozen. Další osud byl hodně klikatý". Nejvíce času jsem pracoval jako řidič rozvozce mrazírenského zboží v Dašicích v Čechách. Mně i mé manželce byly odebrány radioamatérské licence, nepřiznán dosažený titul Mistra sportu. Problémy byly v rodinném i osobním životě. Dvěma vojenskými soudy jsem byl po dvou letech v civilu odsouzen trestem vězení v trvání téměř dvou let s podmínečným odkladem. Když po dvaceti letech došlo růžovou revolucí" ke změně politické a společenské situace, i v mém následném životě nastal obrat. Nejvyšší vojenský soud zrušil rozsudek, krajská rehabilitační komise mě v lednu 1991 očistila", zařadila do Vojenského sdružení rehabilitovaných a povýšila do hodnosti majora. Tak toto jsou mé prožitky ze srpna 1968 a let následujících. I důchodci sportují Karel Koudelka Stává se již tradicí, že důchodci z Vojenského sdružení rehabilitovaných a Svazu letců odbočky generála Janouška z Přerova organizují turnaj ve stolním tenisu. Tento turnaj organizátoři pořádají u příležitosti 28. října, tedy vzniku samostatné Československé republiky a v letošním roce to byl již pátý ročník. Turnaj je zpřístupněn jedině kategorii důchodců a zúčastňuje se ho pravidelně 7 8 tříčlenných družstev. Za úspěšnou realizaci turnaje organizátoři děkují především členu VSR Přerov panu plk. Paulu Rausnitzovi, který pro družstvo i jednotlivce zajišťuje medaile a hodnotné ceny a Magistrátu města Přerov, jehož prostřednictvím je na turnaj zajištěna hala stolního tenisu na Petřvalského ulici. Organizátoři turnaje jsou přesvědčeni, že tento turnaj naplňuje poslání sportu v pomoci a sbližování důchodců, protože se ho zúčastňují družstva z Přerova, Hranic, Troubek a Velké Bystřice a je dokladem, že tento krásný sport se dá provozovat na dobré úrovni v každém věku. Výsledky 5. ročníku: Družstva: 1. místo družstvo Hranice senioři 2. místo družstvo Klub důchodců Velká Bystřice 3. místo družstvo KVD Vojenské sdružení Přerov 4. místo družstvo KVD Svazu letců Přerov

15 15 Jednotlivci: 1. místo Otta Klos KVD Hranice 2. místo Ladislav Sohr Senioři Hranice 3. místo Miroslav Mlčoch KVD Svazu letců Přerov Na dalších místech se umístili: Kovář Karel, Zedník Petr, Kohout Jaroslav a dalších 15 účastníků turnaje. Nejstaršímu účastníku turnaje bylo 79 roků. Na závěr zpravodaje uveřejňujeme memorandum o spolupráci mezi VSR a Ministerstvem obrany, protože z technických důvodů nešlo umístit jinam. Předseda ÚR VSR PhDr. Miroslav Pavlík při podpisu memoranda.

16 16

17 17

18 18

19 19 Ústřední rada VSR velmi vysoko oceňuje pochopení a finanční pomoc našemu sdružení k zajištění ozdravných pobytů našich potřebných členů: FIRMĚ METROSTAV a.s. Praha, panu prezidentu Ing. Jiřímu BĚLOHLAVOVI, FIRMĚ SEVEROČESKÉ DOLY a.s., jejímu předsedovi představenstva panu Ing. Janu DEMJANOVIČOVI ZPRAVODAJ Č. 1/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI ZLÍNSKÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU A OSOBNĚ PANA HEJTMANA ZPRAVODAJ Č. 2/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI KRAJSKÉHO ÚŘADU HRADEC KRÁLOVÉ A OSOBNĚ PANA HEJTMANA ZPRAVODAJ Č. 3/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇ A OSOBNĚ PANA HEJTMANA ZPRAVODAJ Č. 4/2011 VYŠEL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE A PŘÍZNI KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A OSOBNĚ PANA HEJTMANA Vážení členové, čtenáři Zpravodaje, Ústřední rada a redakce Zpravodaje vám všem přeje klidné, pohodové prožití vánočních svátků v kruhu vašich nejbližších a do roku 2012 šťastné nakročení a prožití ve zdraví a v pohodě Redakční kolektiv žádá všechny přispěvatele, aby své příspěvky do ZPRAVODAJE zasílali em na adresu: nebo poštou na adresu: Plk. RNDr. Miloš Ondrák, Rýchorské sídliště č. 122, Svoboda nad Úpou. Zpravodaj najdete také s řadou dalších informací na našich webových stránkách: Zpravodaj vydává ÚR VSR, vedoucí redakčního kolektivu Miloš Ondrák Otisknuté příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem ÚR VSR ani redakčního kolektivu, za obsahovou stránku příspěvku ručí autor. Redakční kolektiv si vyhrazuje právo na případné krácení a na jazykovou úpravu. Zpravodaj č. 4/2011 vychází nákladem 470 výtisků Vzhledem k termínu konání 13. CK uzávěrka 1. čísla ročníku 2012 se předpokládá ke dni 29. února 2012

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu Obecná definice Terorismus je taktika z oblasti válečných činů, vyvolávající

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Pracovní překlad. Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení

Pracovní překlad. Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení Pracovní překlad Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení 22. května 2016 se uskutečnily 4. mezivládní konzultace vlád České republiky a Státu Izrael za předsednictví předsedy vlády České

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více