SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International"

Transkript

1 SOS dětské vesničky Příručka Sdružení SOS dětských vesniček SOS-KINDERDORF International

2 Vydána v únoru 2004 Schválena generálním tajemníkem a prezidentem Zpracována po konzultaci s národními sdruženími, generálním sekretariátem a Akademií Hermanna Gmeinera

3 Kdo jsme Naše kořeny Co jsme Podnikáme opatření pro děti jako nezávislá nevládní sociálně rozvojová organizace. Respektujeme různá náboženství a kultury. Pracujeme v duchu Úmluvy Spojených národů o právech dítěte. S konceptem SOS dětských vesniček propaguje naše organizace rodinný přístup k dlouhodobé péči o sirotky a opuštěné děti. Naše vize Co chceme pro všechny děti světa Každé dítě je součástí rodiny a vyrůstá v lásce, respektu a bezpečí. Naše mise Co děláme Budujeme rodiny pro děti, které je potřebují, pomáháme jim utvářet jejich vlastní budoucnost a podílíme se na rozvoji jejich komunit. Naše hodnoty Co nás posiluje Odvaha: Podnikáme opatření Oddanost: Plníme naše sliby Důvěra: Věříme jeden druhému Odpovědnost: Jsme spolehlivými společníky

4 Obsah Předmluva... 5 Přehled strategie SOS dětských vesniček Úvod... 8 Princip a poslání SOS dětských vesniček Standardy SOS dětských vesniček Povinnosti SOS dětských vesniček Naplňování standardů SOS dětských vesniček v praxi 1 SOS model náhradní rodinné péče o dítě vymezuje rámec naší práce SOS matka-pěstounka vede SOS rodinu Děti jsou umístěny v SOS rodině, kde jsou jejich potřeby nejlépe uspokojovány Rozvoj dítěte je aktivně podporován Programy péče o mládež nabízejí možnosti samostatného rozvoje Každá SOS rodina žije jako součást obce S finančními prostředky a majetkem nakládáme zodpovědně Plánování a hodnocení zajišťuje kvalitní prostředí péče o dítě Podporujeme vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Ředitel vesničky řídí SOS dětskou vesničku Příloha Úmluva Spojených národů o právech dítěte (shrnutí)... 75

5 Předmluva Myšlenka Hermanna Gmeinera byla jednoduchá a srozumitelná a on nás vyzval k jejímu naplnění po celém světě. Více než padesát let jsme šířili tuto myšlenku při vědomí kulturní rozdílnosti, náboženské různorodosti a odlišného způsobu života. Podařilo se nám najít způsob, jak skloubit naše čtyři trvale platné a univerzální principy se sociální a ekonomickou realitou jednotlivých zemí. Pokud je náš rodinný model péče o dítě prosazován s odpovídající péčí a oddaností, pak může být nejlepší nabídkou pro děti, které zůstaly ve světě opuštěny. V průběhu posledních čtyřiceti let jsem byl svědkem mnoha úspěchů, ale zároveň jsem viděl mnoho věcí, které je třeba zlepšit, a setkal jsem se také s tisíci spolupracovníky a přáteli, kteří bezúnavně věnují naší práci veškerou svou energii, své srdce i svou mysl. Obsah této příručky vychází z těchto zkušeností. S rychlým růstem naší organizace vyvstává potřeba jistých směrnic, které by měly sloužit jako základní kritéria naší práce. Deset standardů, jež jsou obsahem této příručky, spojuje nejlepší postupy, zkušenosti a nápady spolupracovníků z celého světa. Pouhá slova však nestačí, musí být naplněna potěšením z práce a lidstvím, při neustálém hledání možností, jak zlepšovat naši péči o děti. V naší každodenní práci musíme dětem dodávat odvahu k naplnění jejich vlastního potenciálu. Nesmíme k nim přistupovat jako k pouhému objektu naší dobročinnosti a také bychom neměli usilovat o pouhé šíření evropských ideálů do jiných zemí. Mladí lidé, kteří opouští naše vesničky, často hovoří o tom, že se jim sice matky-pěstounky a ostatní spolupracovníci věnují s péčí, ale ne vždy je v raném věku připraví s dostatečnou důsledností na realitu a útrapy života ve společnosti. Naše děti se musí naučit, jak se o sebe ve společnosti sami postarat. K dosažení tohoto cíle nesmíme k dětem přistupovat s přílišnou starostlivostí a zahrnovat je přemírou lásky a blahobytu. Musíme se snažit podporovat každé dítě, a to bez ustání, avšak v určitých mezích a při vědomí životní reality dané společnosti. Tím, že někdy dáváme méně, můžeme dítěti posloužit více, tak aby se mohlo stát plně integrovaným členem okolní společnosti. Je mým neochvějným přesvědčením, že v každé zemi existují ženy, které mají potřebné nadšení, sílu a oddanost, jež vyžaduje role SOS matky-pěstounky. Hledání takovýchto žen a nabízení jim příležitosti k práci pro SOS dětské vesničky může být tím nejkrásnějším, ale zároveň nejobtížnějším úkolem naší práce. Byl jsem svědkem toho, jak tisíce žen byly schopny úspěšně naplnit svůj osobní a profesní potenciál v rámci SOS dětských vesniček. Nejtěžší úkol naší práce bude splněn jen tehdy, když se nám podaří najít ženy, které budou odhodlány přijímat děti, žít spolu s nimi a dávat jim svou lásku. Ze své vlastní zkušenosti vím, že ředitel vesničky je člověk, který věnuje veškerou svou energií rozvoji každé SOS rodiny ve vesničce. Je hrdý na každý dosažený úspěch 5

6 rodiny a pomáhá jim žít prostý, dobře strukturovaný a štěstím naplněný život. Jeho práce často začíná plánováním a vlastní výstavbou vesničky, kdy může ovlivnit zasazení vesničky do okolní společnosti. Vybírá SOS matky-pěstounky, ví odkud pochází a učí se jim poskytovat individuální podporu při výchově rodiny. Přivádí také každé dítě do SOS rodiny, někdy ve vlastní náruči, a je si vědom toho, odkud toto dítě přichází. Dáváme řediteli vesničky prostor k tomu, aby mohl zanechat stopu na životě vesničky a mohl tak prožívat její úspěchy i neúspěchy. Vyjadřujeme mu úctu a poskytujeme podporu nezbytnou k tomu, aby se stal sebevědomou vůdčí osobností. Svou spoluúčastí, poctivostí a schopností jasného rozhodování získává důvěru SOS rodin, spolupracovníků ve vesničce a komunitě mládeže. Jsem rád, že jsem potkal mnoho ředitelů vesniček, kteří naplňovali a naplňují tuto vizi. Profesionalita se stala součástí naší práce ze zřejmých důvodů. Naše zkušenosti nám pomáhají v poznání toho, jak nejlépe přizpůsobovat a zlepšovat SOS model rodinné péče o dítě potřebám a požadavkům jednotlivých zemí a společností. Jsem zastáncem lidské formy profesionality, při které je naše mysl i srdce vedeno specifickými potřebami každého dítěte. Nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele lidský rozměr naší práce a nesmíme být jen fascinováni technologiemi a administrativní precizností. Klíčem k úspěchu SOS dětské vesničky je vzájemná spolupráce všech dospělých. Starostlivost, sdílení a společné oslavy pomáhají vytvářet pevná pouta lidských vztahů, která přispívají k uzdravení, poučení a úspěšnému naplnění života dětí. Lidé, kteří pracují v SOS dětských vesničkách, jsou především a hlavně lidskými bytostmi. Dáváme něco ze sebe a přispíváme k péči o děti vědomi si toho, že čím více budeme dávat, tím více se budeme obohacovat. Když vidíme, jak se dítě, dříve opuštěné na ulici, zdravě vyvíjí, jak chodí do školy, získává práci a zakládá svou vlastní rodinu, přináší to pocit štěstí nejen SOS matce-pěstounce, ale i těm, kteří se podíleli na jeho výchově. Společně vytváříme prostředí, ve kterém může být rozvíjena opravdová láska. Cílem této příručky je vzájemná výměna zkušeností a lepší porozumění obsahu naší práce v SOS dětských vesničkách. Tato příručka také vyjadřuje naši oddanost čtyřem základním principům. Z vlastní zkušenosti víme, že tyto principy jsou stejně relevantní, jako byly v roce 1949, kdy byly poprvé realizovány Hermannem Gmeinerem v SOS dětské vesničce v Imstu. Žádám každého z nás, aby přispěl tím nejlepším ze svých lidských kvalit a profesionálních dovedností tak, aby SOS dětské vesničky byly i nadále krásným a živým symbolem naděje a míru. Společným úsilím můžeme zaručit, že budoucí generace dětí nebudou vyrůstat osamoceně, ale najdou svou matku, své bratry a sestry i bezpečí a lásku rodiny. Helmut Kutin Prezident SOS-Kinderdorf International 6

7 Přehled strategie SOS dětských vesniček

8 Úvod Cílem této mezinárodní příručky SOS dětských vesniček je poskytnout všeobecný rámec strategie péče o děti v SOS dětských vesničkách. Příručka dokumentuje úspěšné pracovní postupy mnoha vesniček po celém světě a je ztělesněním všeobecně přijatých správných postupů v oblasti péče o dítě. Z toho vyplývající strategie udává jasný směr, kterým může ředitel vesničky se svým týmem spolupracovníků upírat své úsilí v nadcházejících letech. V rámci tohoto souboru principů, standardů a směrnic mohou pracovníci činit svá vlastní rozhodnutí na místní úrovni a projevit vlastní aktivitu s ohledem na vlastní kulturní prostředí. Cílem této příručky je také informovat spolupracovníky, dárce a externí partnery, kteří mají zájem dozvědět se více o SOS dětských vesničkách. Tato výměna informací přispívá k tomu, abychom mohli přistupovat ke svěřeným úkolům se sebedůvěrou a mohli tak s porozuměním a potřebným odhodláním usilovat o další zlepšování naší péče, kterou poskytujeme dětem. SOS dětské vesničky pracují v souladu s Úmluvou Spojených národů o právech dítěte. Ta je nedílnou součástí naší organizační strategie, a proto je připojena jako dodatek k tomuto dokumentu. Principy Požadavky Závazky Směrnice Jak postupovat Tvoří obecný filozofický rámec, který definuje, jak mají pracovníci organizace přistupovat ke své práci. Jsou jasným vyjádřením požadované minimální úrovně kvality. Dávají naší práci formu a směr. To jsou úkoly, povinnosti a definované oblasti autority pro všechny pracovníky a rozhodovací orgány. Vysvětlují, co se musí udělat pro realizaci každého standardu. Dále vysvětluje to, jak mohou být principy, standardy a směrnice implementovány Poznámka k používání mluvnického rodu S ohledem na dodržování rovnoprávnosti obou pohlaví dáváme v tomto dokumentu přednost zájmenům oni, jim, jejich před použitím zájmen ona/on, jí/jemu, její/jeho, s výjimkou těch míst v textu, která specificky vyžadují použití zájmena v jednotném čísle. Výjimkou z tohoto pravidla je také odkaz na ředitele vesničky. Jelikož je v každé vesničce vždy jen jeden ředitel / jedna ředitelka, používání zájmena v množném čísle by bylo nevhodné, a proto jej používáme v jednotném čísle. Ačkoliv může stát v čele vesničky jak muž, tak i žena, ve většině případů je to muž, a proto používáme v tomto dokumentu, i za účelem lepší čitelnosti, pro ředitele vesničky mužský rod. 8

9 ... podle mého názoru není na světě nic důležitějšího než péče o dítě. Hermann Gmeiner

10 Princip a poslání SOS dětských vesniček Naše kořeny: První SOS dětská vesnička byla založena Hermannem Gmeinerem v roce 1949 v Imstu v Rakousku. Byl oddaným pomocníkem dětí, které potřebovaly péči dětí, které přišly o své domovy, bezpečí a rodiny v důsledku druhé světové války. Od té doby se naše organizace dále rozrůstá, aby mohla pomáhat dětem po celém světě. Poslání SOS dětských vesniček: Zakládáme rodiny pro potřebné děti a pomáháme jim formovat vlastní budoucnost. Dáváme dětem možnost budovat dlouhotrvající rodinné vztahy v rámci rodiny, umožňujeme jim žít v souladu s jejich vlastní kulturou a náboženstvím a také jim pomáháme uvědomit si a vyjádřit jejich individuální schopnosti, zájmy a nadání. Dbáme na to, aby se dětem dostávalo potřebného vzdělání a aby získaly nezbytné dovednosti k úspěšnému a aktivnímu zapojení do života společnosti. Dlouhodobý SOS model náhradní rodinné péče o dítě je založen na čtyřech principech: Matka: každé dítě má pečujícího rodiče SOS matka-pěstounka vytváří úzký vztah s každým dítětem svěřeným do její péče a poskytuje mu bezpečí, lásku a stabilitu, kterou potřebuje. Jako profesionální pečovatelka o dítě ovlivňuje směr vývoje dítěte a samostatně řídí chod domácnosti. Uznává a respektuje původní rodinu každého dítěte, jeho kulturní kořeny a vyznání. Bratři a sestry: rodinné vazby se přirozeně rozvíjejí Děvčata a chlapci různého věku žijí společně jako bratři a sestry, pokrevní bratři a sestry jsou vždy umístěni v jedné SOS rodině. Tyto děti spolu se svou SOS matkou-pěstounkou vytvářejí emocionální vazby, které přetrvávají po celý život. Dům: každá rodina vytváří vlastní domov Dům je domovem rodiny se svou vlastní atmosférou, rytmem a běžnou rutinou. Pod jeho střechou děti zažívají opravdový pocit bezpečí a sounáležitosti. Děti vyrůstají a učí se společně, dělí se o zodpovědnost, radost i trápení každodenního života. Vesnička: SOS rodina je součástí společnosti SOS rodiny žijí společně a vytvářejí podpůrné prostředí vesničky, kde si děti mohou bezpečně hrát a navazovat přátelství. Rodiny se podílejí o své zkušenosti a nabízejí si vzájemnou pomoc. Žijí také jako integrovaní a participující členové okolní obce. Prostřednictvím své rodiny, vesničky a obce se každé dítě učí aktivní účasti na životě společnosti. 10

11 Standardy SOS dětských vesniček 1 SOS model náhradní rodinné péče o dítě vymezuje rámec naší práce Děti dostávají příležitost vyrůstat v láskyplném a bezpečném rodinném prostředí a navazovat dlouhodobé vztahy. SOS matka-pěstounka vytváří příznivou rodinnou atmosféru, kde si děti osvojují zásady soužití a získávají pocit spoluodpovědnosti. Vede rodinu podle požadavků profesionální péče o dítě a dostává se jí požadované podpory od ředitele vesničky a ostatních spolupracovníků tak, aby byly uspokojeny potřeby dětí a respektována jejich práva. 2 SOS matka-pěstounka vede SOS rodinu SOS matka-pěstounka žije spolu s dětmi, kterým poskytuje emocionální jistotu a příležitost rozvíjet nové a trvalé vztahy v láskyplném prostředí SOS rodiny. SOS matka-pěstounka současně dětem poskytuje profesionální péči a při naplňování jejich potřeb spolupracuje s ostatními zaměstnanci SOS dětské vesničky. 3 Děti jsou umístěny v SOS rodině, kde jsou jejich potřeby nejlépe uspokojovány Pouze ty děti, jejichž potřeby mohou být nejlépe uspokojovány v SOS rodině, jsou navrženy pro přijetí do SOS dětské vesničky. Proces přijímání dětí zaručuje pečlivé posouzení každého dítěte před jeho umístěním v SOS rodině. 4 Rozvoj dítěte je aktivně podporován Každému dítěti nabízíme individuální možnosti rozvoje, které jsou šité na míru jeho potřebám a schopnostem. SOS matka-pěstounka ovlivňuje a směruje vývoj dítěte ve své SOS rodině. Ostatní spolupracovníci jí v tom pomáhají nabídkou služeb a organizovaných činností, které nejsou dostupné v obci. Všichni zaměstnanci SOS dětských vesniček respektují a podporují práva každého dítěte. 5 Programy péče o mládež nabízejí možnosti samostatného rozvoje Programy péče o mládež nabízejí vzdělávání a růst a jsou součástí každé SOS dětské vesničky. Mladiství mají možnost rozvíjet své postoje, sebejisté vystupování a dovednosti potřebné k tomu, aby mohli převzít odpovědnost za vlastní budoucnost a za to, aby se stali úspěšnými a plnohodnotnými členy společnosti. 6 Každá rodina žije jako součást obce Každá SOS rodina žije jako integrovaná součást obce a podílí se na jejím životě. Dítě navazuje vztahy, učí se důležitým dovednostem a rozvíjí své sebevědomí tak, aby se mohlo stát aktivním a plnohodnotným členem společnosti. 11

12 Standardy SOS dětských vesniček 7 S finančními prostředky a majetkem nakládáme zodpovědně Administrativní systémy jsou uspořádány tak, aby zajišťovaly zodpovědnost a přitom pomáhaly utvářet smysl pro zodpovědnost v každé SOS rodině a mezi všemi zaměstnanci Sdružení SOS dětských vesniček. Důsledné uplatňování efektivních administrativních systémů napomáhá zodpovědnému nakládání s finančními prostředky a majetkem. 8 Plánování a hodnocení zajišťuje kvalitní prostředí péče o dítě Plánování a hodnocení vede k neustálému zlepšování kvality péče o dítě. Plány tvoří jasný rámec priorit v činnostech a diagnostice a umožňují sebejistý a koordinovaný přístup k práci. 9 Podporujeme vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Pěstujeme kulturu, která napomáhá učení, růstu a tvořivosti zaměstnanců. Posuzujeme individuální vzdělávací potřeby zaměstnanců a každého podněcujeme v jeho dlouhodobém růstu. Dobře uspořádaná personální praxe přispívá k vytváření dovedností a zvyšování smyslu pro zodpovědnost. 10 Ředitel vesničky řídí SOS dětskou vesničku Ředitel vesničky řídí celkový rozvoj SOS dětské vesničky tím, že prosazuje hodnoty organizace, společně se svým týmem stanovuje cíle a zajišťuje, aby byly SOS rodinám poskytovány pomocné služby. Řídí všechny své spolupracovníky a hraje hlavní roli při vedení a podporování profesního rozvoje SOS matek-pěstounek. 12

13 Povinnosti SOS dětských vesniček Pracovníci péče o děti a mládež Pracovníci péče o děti a mládež žijí s dětmi a mládeží svěřenými do jejich péče a nesou zodpovědnost za jejich individuální rozvoj. SOS matka-pěstounka SOS matka-pěstounka je hlavou SOS rodiny a je přímo zodpovědná za péči a vývoj každého dítěte, které je svěřeno do její péče. SOS matka-pěstounka je přímo zodpovědná řediteli vesničky. Ten ji podporuje a společně pracují v atmosféře otevřenosti a vzájemné důvěry. SOS matky-pěstounky si pomáhají a navzájem se podporují. Volí ze svého středu SOS matku-pěstounku jako svou zástupkyni, která je pak reprezentuje vůči Sdružení SOS dětských vesniček. Klíčové povinnosti: Vytvářet domov Vést SOS rodinu Zajišťovat blaho dítěte svým rodičovstvím Rozvíjet své vlastní tělesné a duševní blaho Vykonávat úkoly spojené s chodem domácnosti Vést děti k zodpovědnosti Podílet se na životě obce a zapojovat se do něj Vedoucí (nebo pracovník) komunity mládeže Vedoucí komunity mládeže pomáhá při rozvoji mladistvých v komunitě mládeže a vede je k samostatnosti. Vedoucí komunity mládeže jsou přímo zodpovědní řediteli vesničky, pokud není někdo jiný pověřen celkovou koordinací všech mládežnických programů. Žijí v blízkosti komunity mládeže a zajišťují nepřetržitou asistenci a správné vedení mladých lidí. Klíčové povinnosti: Dohlížet na osobní rozvoj mladých lidí žijících v komunitě mládeže Vytvářet příležitosti ke kontaktu s rodinou a obcí Dohlížet na studijní a profesní rozvoj mladých lidí Podporovat SOS matky-pěstounky, pokud jsou mladí lidé umístěni v SOS rodinných domech 13

14 Povinnosti SOS dětských vesniček Pomocný personál Úkolem pomocného personálu je posilovat SOS rodinu. Poskytují pomoc SOS matkám-pěstounkám, kdykoliv je potřeba, a nabízejí různé možnosti rozvoje jejich dětí. Představují pro děti pozitivní vzor, přestože nenesou celkovou zodpovědnost za rozvoj dítěte a péči o něj. SOS tety a asistentky SOS rodiny SOS tety a asistentky SOS rodiny všestranně pomáhají SOS matkám-pěstounkám. SOS tety žijí v SOS dětské vesničce, zatímco asistentky žijí mimo vesničku. Klíčové povinnosti: Podporovat a zastupovat SOS matky-pěstounky a přímo pečovat o děti Asistovat SOS matkám-pěstounkám při aktivitách zaměřených na rozvoj dítěte Vystupovat jako vzor pro děti Pracovníci podpory rozvoje osobnosti dítěte Pracovníci podporující rozvoj osobnosti dítěte mají na starosti programy, které pomáhají každé SOS matce-pěstounce při její podpoře rozvoje dětí. Mezi pracovníky podporující rozvoj dítěte patří vychovatelé, psychologové a sociální pracovníci. Klíčové povinnosti: Spolupracovat s SOS matkami-pěstounkami při plánování individuálního rozvoje dětí a určovat priority výběru prostředků k plnění vypracovaných plánů Zajistit podporu SOS rodinám formou speciálních doučovacích a výchovných programů Pomáhat v procesu přijímaní dětí získáváním informací o původu dítěte a jeho aktuálním stavu, prováděním nezbytných právních úkonů a spoluprací s jeho biologickou rodinou 14

15 Povinnosti SOS dětských vesniček Administrativní a pomocný personál Administrativní personál zodpovídá za fungování jednoduchého systému administrativy, který vede k převzetí finanční zodpovědnosti uvnitř každé SOS rodiny. Administrativní personál tvoří správce, účetní a sekretářka. Pomocný personál se stará o údržbu vesničky, budov, vozidel a pozemků. Zahrnuje pracovníky údržby, jako je údržbář, dále řidič, zahradník a uklizečka. Klíčové povinnosti: Poskytovat podporu SOS matkám-pěstounkám v administrativních záležitostech Zajistit, aby majetek vesničky včetně pozemků, budov, vozidel, vybavení a informací byl řádně spravován Zajistit správné vedení záznamů všech dětí a personálu Vystupovat jako pozitivní model pro děti, i když nejsou přímo zodpovědní za péči a rozvoj dětí Ředitel vesničky Ředitel vesničky je zodpovědný za všestranný rozvoj dětí v SOS rodinách a přímo podporuje každou SOS matku-pěstounku. Také zodpovídá za efektivní provoz vesničky, včetně financí a lidských zdrojů. Je podřízený národnímu řediteli a národní kancelář mu poskytuje plnou podporu v plánování a činnostech vedoucích k rozvoji vesničky a jejích SOS rodin. Klíčové povinnosti: Řídit celkový rozvoj vesničky a jejích SOS rodin Řídit a podporovat SOS matky-pěstounky Zajišťovat poskytování potřebných služeb na podporu SOS rodin Alespoň jednou za měsíc organizovat schůze všech SOS matek-pěstounek Účastnit se aktivit pro děti jak ve vesničce, tak i v obci Řídit administrativu vesničky Podporovat SOS rodiny v tom, aby byly součástí komunity Stát v čele výboru vesničky Účastnit se programů pokračujícího vzdělávání ředitelů vesniček Přispívat k rozvoji národního sdružení 15

16 Povinnosti SOS dětských vesniček Podpůrné výbory vesniček Výbor vesničky Při vedení a koordinaci činností vesničky se řediteli dostává podpory ze strany výboru SOS vesničky. V tomto výboru je zastoupena zástupkyně SOS matek-pěstounek, vedoucí komunity mládeže nebo jejich koordinátor, nejvýše postavený pracovník péče o dítě a nejvýše postavený pracovník administrativy. Výbor sestává z pěti nebo šesti lidí a schází se nejméně jednou za měsíc za účelem koordinace činností a diskuse o záležitostech vesničky. Klíčové povinnosti: Výměna informací a odborných poznatků Diskuse nad sdílenými obavami týkajícími se aktivit vesničky Přijímání návrhů a stanovení priorit Sestavování ročních plánů vesničky a vyhodnocení jejich realizace Přijímací komise Přijímací komise zodpovídá za proces přijímání dětí do vesničky a dbá na to, aby byly přijímány pouze ty děti, jejichž potřeby mohou být nejlépe uspokojeny v SOS rodině. Komise je vedena ředitelem vesničky a jejími členy jsou pedagogové, v ideálním případě také příslušný sociální pracovník. V případě potřeby může ředitel vesničky také konzultovat reprezentantku SOS matek-pěstounek. SOS matkám-pěstounkám, které by měly o dítě pečovat, jsou poskytnuty detailní informace o historii dítěte, aby se mohly rozhodnout, zda jsou připraveny dítě přijmout. Klíčové povinnosti: Přezkoumat žádosti o umístění dětí do vesničky tak, aby byla splněna stanovená kritéria příjmu a dodržen předepsaný postup. Posoudit ve spolupráci s příslušnými SOS matkami-pěstounkami, která SOS rodina je pro dané dítě nejvhodnější. Dbát na získání potřebné dokumentace a splnění všech právních požadavků. Vedení požadované dokumentace týkající se přijímacího procesu. 16

17 Povinnosti SOS dětských vesniček Národní sdružení SOS dětských vesniček Národní ředitel Klíčové povinnosti: Je výkonným ředitelem národního sdružení a přímým nadřízeným všem ředitelům vesniček Vytvářet příležitosti pro aktivní podíl ředitele vesničky na vytváření strategie národního sdružení, jeho plánů a priorit Informovat ředitele vesniček o strategii národního sdružení, jeho prioritách a plánech týkajících se SOS dětských vesniček. Pomáhat řediteli vesničky při přípravě ročního plánu a dohlížet na plnění plánu a stanovených priorit Zajistit poskytování odborné pomoci a administrativních služeb vesničkám ze strany pracovníků národní kanceláře Udržovat aktivní zájem o profesní růst ředitelů vesniček a poskytovat jim radu, poučení a podporu. Dávat ředitelům vesniček možnost dalšího pravidelného výcviku v souladu s potřebami jejich rozvoje Vytvářet příležitosti pro výměnu nápadů a zkušeností mezi jednotlivými zařízeními Předsednictvo Klíčové povinnosti: Řídit dlouhodobé plánování národního sdružení a stanovovat jasný směr rozvoje činnosti SOS dětských vesniček Kontrolovat a schvalovat roční rozpočet a plán Potvrdit ředitele vesničky ve funkci a, když je to nutné, schvalovat výpovědi 17

18 Povinnosti SOS dětských vesniček Rozdělení povinností v SOS dětské vesničce Ředitel vesničky, SOS matky-pěstounky a vedoucí komunity mládeže jsou klíčovými pracovníky v SOS dětské vesničce. Dostává se jim podpory ze strany SOS tet a asistentek SOS rodin, pracovníků podpory rozvoje dítěte, administrativních pracovníků a pracovníků údržby. Níže uvedená tabulka ilustruje, jak mohou být v SOS dětské vesničce rozděleny povinnosti. Hlavní důraz je kladen na vytváření pevné vazby mezi ředitelem, matkami a vedoucími komunity mládeže. Ředitel vesničky má k dispozici dva vedoucí pracovníky. Jednoho zodpovídajícího za oblast rozvoje osobnosti dětí a druhého, který zodpovídá za oblast administrativy. Jeden z nich vždy zastupuje ředitele vesničky v době jeho dovolené. Ředitel vesničky udržuje vztahy přímé zodpovědnosti s SOS matkami-pěstounkami a vedoucími komunity mládeže nebo jejich koordinátorem. Vedoucí pracovník oblasti rozvoje osobnosti dítěte udržuje s SOS tetami a asistentkami SOS rodiny vztah přímé zodpovědnosti. SOS MATKY-PĚSTOUNKY A VEDOUCÍ KOMUNITY MLÁDEŽE Zajišťují dětem pocit bezpečného domova v SOS dětské vesničce a dbají na jejich zdravý rozvoj v souladu s jejich potenciálem a schopnostmi tak, aby se z nich stali nezávislí a aktivní členové společnosti. ŘEDITEL VESNIČKY Vedoucí pracovník oblasti rozvoje osobnosti dítěte SOS TETY A ASISTENTKY SOS RODINY Pomáhají SOS matkám-pěstounkám a podle potřeby je zastupují PRACOVNÍCI ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE Pedagogové, sociální pracovníci, psychologové Zajišťují podporu SOS matkám-pěstounkám a vedoucím komunity mládeže formou služeb zaměřených na rozvoj osobnosti dětí Vedoucí pracovník administrativy PRACOVNÍCI ADMINISTRATIVY A ÚDRŽBY Správce, účetní, sekretářka, údržbář, řidič, zahradník a uklízečka Zodpovídají za přehledné vedení administrativy a správu majetku vesničky 18

19 Naplňování standardů SOS dětských vesniček v praxi

20 SOS model náhradní rodinné péče o dítě vymezuje rámec naší práce Standard 1 Děti dostávají příležitost vyrůstat v láskyplném a bezpečném rodinném prostředí a možnost navazovat dlouhodobé vztahy. SOS matka-pěstounka vytváří příznivou rodinnou atmosféru, kde si děti osvojují zásady soužití a získávají pocit spoluodpovědnosti. Vede rodinu podle požadavků profesionální péče o dítě a dostává se jí požadované podpory od ředitele vesničky a ostatních spolupracovníků tak, aby byly uspokojovány potřeby dětí a respektována jejich práva. (Standard) SOS dětské vesničky učinily prostou myšlenku základem celého výchovného úsilí. Vyrostly z předpokladu, že žádné dítě nemůže žít bez rodiny, že dítě potřebuje rodinu, aby mohlo rozvinout a projevit své fyzické, mentální a duševní schopnosti. - Hermann Gmeiner - Děti, kterým bylo odepřeno pečující rodinné prostředí a které vyžadují dlouhodobou péči, dostávají příležitost stát se součástí SOS rodiny. V této rodině je jim poskytnuta ochrana a jsou zabezpečeny jejich potřeby. Děti vyrůstají v rodinách jako bratři a sestry, jednotliví členové o sebe pečují, naslouchají si a učí se jeden od druhého. SOS model rodinné péče je postaven na čtyřech principech SOS dětských vesniček, které definují, jak je SOS dětská vesnička spolu s rodinami formována a jak funguje. V SOS rodině mají děti jednoho stabilního rodiče jejich SOS matku-pěstounku, která respektuje rodinný původ dítě a vychází z něj. Když děti kráčí svým životem, ať už v SOS rodině, v komunitě mládeže nebo v nezávislém životě dospělého jedince, vždy zůstávají ve spojení se svou původní SOS rodinou. Toto stabilní pouto je tím, co definuje SOS model péče o dítě. Povinnosti SOS matka-pěstounka: SOS matka-pěstounka je ústřední postavou rodiny a je přímo zodpovědná za ovlivňování vývoje každého dítěte svěřeného do její péče. Jako vůdčí osobnost rodiny nese zodpovědnost za každodenní rozhodování a zapojuje děti do rozhodování podle stupně vyspělosti. Pomocný personál: Všichni spolupracovníci respektují individuální povahu každé SOS rodiny a poskytují svou podporu podle potřeb a požadavků každé rodiny. Kaž- 20

21 dý spolupracovník je oddaný péči o děti, propaguje poslání a hodnoty organizace a přispívá k celkovému rozvoji SOS dětské vesničky. Ředitel vesničky: Ředitel vesničky vede a dbá na rozvoj silných SOS rodin, a tím realizuje SOS model náhradní rodinné péče v praxi. Národní ředitel: Zajišťuje nezbytný výcvik a orientaci ředitelů vesniček pravidelným poskytováním pomoci a hodnocením jejich práce, a zároveň tak vytváří potřebné zdroje pro úspěšnou realizaci rodinného modelu péče o dítě v rámci Sdružení SOS dětských vesniček. Směrnice 1 SOS rodinný model péče o dítě je určen těm dětem, které potřebují dlouhodobou péči: Pouze těm dětem, které potřebují nový domov v trvalém rodinném prostředí, je nabídnuto místo v SOS rodině. Děti vyrůstají v SOS rodině dokud nedospějí do stádia, kdy jsou schopny vést vlastní nezávislý život, ale i po té udržují citové vazby na svou SOS matku-pěstounku, bratry a sestry. Tyto vazby vytvářejí podpůrnou síť těsných kontaktů, která je zárukou celoživotní péče, podpory a pomoci. 2 SOS matka-pěstounka je zodpovědná za svou SOS rodinu: SOS matka-pěstounka je zodpovědná za ovlivňování vývoje dětí v SOS rodině, včetně jejich zdravotní péče, vzdělání a výběru profese. Nezávisle řídí domácnost. 3 SOS rodina obvykle sestává ze sedmi, maximálně deseti dětí, které žijí jako bratři a sestry spolu s SOS matkou-pěstounkou v rodinném domě: Tímto způsobem může co nejvíce dětí těžit z kvality péče poskytované SOS rodinou. Děvčata a chlapci různého věku žijí společně, pokrevní bratři a sestry bývají vždy umístěni ve stejné SOS rodině. Každé národní sdružení určuje přesný počet dětí v rodině v tomto rozmezí. 4 SOS rodiny jsou seskupeny tak, aby společně tvořily vesničku: SOS rodiny žijí blízko sebe, aby se mohly dělit o své zkušenosti a vzájemně se podporovat. V rámci vesničky je vytvářeno prostředí vzájemné podpory a je podporována myšlenka sounáležitosti. To je především důležité pro děti přicházející z problematického zázemí, které vyžadují speciální péči při překonávání traumatických životních zkušeností. Nové SOS dětské vesničky mohou sestávat maximálně z patnácti SOS rodin, přičemž dvanáct je považováno za ideální počet. 21

22 5 SOS matka-pěstounka respektuje původ dítěte: Je respektováno a rozvíjeno kulturní, náboženské a rodinné zázemí. Osobní vztahy a kontakty s biologickými rodiči a ostatními přímými příbuznými jsou udržovány na pravidelné bázi, pokud je to v zájmu dítěte. Pracovník, který má na starosti oblast rozvoje osobnosti dítěte, SOS matku-pěstounku podporuje a zodpovídá za splnění všech nutných administrativních a právních požadavků. 6 SOS matka-pěstounka naslouchá názorům dítěte a respektuje je: Je brán ohled na jejich stanoviska a názory a zároveň jsou děti vybízeny k rozvoji vlastních dovedností a schopností. Dostává se jim v SOS rodině dostatek vhodných příležitostí k účasti na rozhodovacích procesech, které se jich dotýkají, například v oblasti plánování rozvoje osobnosti dítěte. 7 Každá SOS rodina je součástí obce: Je podporováno zapojení SOS rodin do místního společenství. Pokud toto společenství nabízí určité služby, upřednostňujeme je za předpokladu, že je zaručena jejich nezbytná kvalita. V každém ohledu se SOS vesnička a jednotlivé rodiny snaží zapojit do života okolní obce. 8 SOS rodinám jsou nabízeny odborné pomocné služby uvnitř SOS dětské vesničky: Pomocný personál má za úkol poskytovat podpůrné služby rodinám podle potřeb SOS matek-pěstounek a jejich dětí. Nezbytnou součástí každé vesničky jsou především programy zaměřené na rozvoj dětí a mládeže, jejichž účelem je také rozvíjet vlastní zodpovědnost a vytvářet silné vazby na místní komunitu. Při nabízení pomocných služeb SOS matce-pěstounce spolupracovníci vždy respektují její ústřední postavení v rodině, jednají s ní citlivě a formou poradenství. Ředitel vesničky koordinuje tyto služby a zajišťuje jejich kvalitu. 9 Rodinný SOS model péče o dítě je rozvíjen v souladu s Úmluvou Spojených národů o právech dítěte: Práva dětí jsou důležitým tématem diskusí, výzkumu, plánování a hodnocení i kritériem dalšího rozvoje SOS modelu dlouhodobé rodinné péče o dítě. V rámci našeho modelu péče o dítě naši pracovníci dítě chrání před všemi formami špatného zacházení a zneužívání. 22

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více