SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International"

Transkript

1 SOS dětské vesničky Příručka Sdružení SOS dětských vesniček SOS-KINDERDORF International

2 Vydána v únoru 2004 Schválena generálním tajemníkem a prezidentem Zpracována po konzultaci s národními sdruženími, generálním sekretariátem a Akademií Hermanna Gmeinera

3 Kdo jsme Naše kořeny Co jsme Podnikáme opatření pro děti jako nezávislá nevládní sociálně rozvojová organizace. Respektujeme různá náboženství a kultury. Pracujeme v duchu Úmluvy Spojených národů o právech dítěte. S konceptem SOS dětských vesniček propaguje naše organizace rodinný přístup k dlouhodobé péči o sirotky a opuštěné děti. Naše vize Co chceme pro všechny děti světa Každé dítě je součástí rodiny a vyrůstá v lásce, respektu a bezpečí. Naše mise Co děláme Budujeme rodiny pro děti, které je potřebují, pomáháme jim utvářet jejich vlastní budoucnost a podílíme se na rozvoji jejich komunit. Naše hodnoty Co nás posiluje Odvaha: Podnikáme opatření Oddanost: Plníme naše sliby Důvěra: Věříme jeden druhému Odpovědnost: Jsme spolehlivými společníky

4 Obsah Předmluva... 5 Přehled strategie SOS dětských vesniček Úvod... 8 Princip a poslání SOS dětských vesniček Standardy SOS dětských vesniček Povinnosti SOS dětských vesniček Naplňování standardů SOS dětských vesniček v praxi 1 SOS model náhradní rodinné péče o dítě vymezuje rámec naší práce SOS matka-pěstounka vede SOS rodinu Děti jsou umístěny v SOS rodině, kde jsou jejich potřeby nejlépe uspokojovány Rozvoj dítěte je aktivně podporován Programy péče o mládež nabízejí možnosti samostatného rozvoje Každá SOS rodina žije jako součást obce S finančními prostředky a majetkem nakládáme zodpovědně Plánování a hodnocení zajišťuje kvalitní prostředí péče o dítě Podporujeme vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Ředitel vesničky řídí SOS dětskou vesničku Příloha Úmluva Spojených národů o právech dítěte (shrnutí)... 75

5 Předmluva Myšlenka Hermanna Gmeinera byla jednoduchá a srozumitelná a on nás vyzval k jejímu naplnění po celém světě. Více než padesát let jsme šířili tuto myšlenku při vědomí kulturní rozdílnosti, náboženské různorodosti a odlišného způsobu života. Podařilo se nám najít způsob, jak skloubit naše čtyři trvale platné a univerzální principy se sociální a ekonomickou realitou jednotlivých zemí. Pokud je náš rodinný model péče o dítě prosazován s odpovídající péčí a oddaností, pak může být nejlepší nabídkou pro děti, které zůstaly ve světě opuštěny. V průběhu posledních čtyřiceti let jsem byl svědkem mnoha úspěchů, ale zároveň jsem viděl mnoho věcí, které je třeba zlepšit, a setkal jsem se také s tisíci spolupracovníky a přáteli, kteří bezúnavně věnují naší práci veškerou svou energii, své srdce i svou mysl. Obsah této příručky vychází z těchto zkušeností. S rychlým růstem naší organizace vyvstává potřeba jistých směrnic, které by měly sloužit jako základní kritéria naší práce. Deset standardů, jež jsou obsahem této příručky, spojuje nejlepší postupy, zkušenosti a nápady spolupracovníků z celého světa. Pouhá slova však nestačí, musí být naplněna potěšením z práce a lidstvím, při neustálém hledání možností, jak zlepšovat naši péči o děti. V naší každodenní práci musíme dětem dodávat odvahu k naplnění jejich vlastního potenciálu. Nesmíme k nim přistupovat jako k pouhému objektu naší dobročinnosti a také bychom neměli usilovat o pouhé šíření evropských ideálů do jiných zemí. Mladí lidé, kteří opouští naše vesničky, často hovoří o tom, že se jim sice matky-pěstounky a ostatní spolupracovníci věnují s péčí, ale ne vždy je v raném věku připraví s dostatečnou důsledností na realitu a útrapy života ve společnosti. Naše děti se musí naučit, jak se o sebe ve společnosti sami postarat. K dosažení tohoto cíle nesmíme k dětem přistupovat s přílišnou starostlivostí a zahrnovat je přemírou lásky a blahobytu. Musíme se snažit podporovat každé dítě, a to bez ustání, avšak v určitých mezích a při vědomí životní reality dané společnosti. Tím, že někdy dáváme méně, můžeme dítěti posloužit více, tak aby se mohlo stát plně integrovaným členem okolní společnosti. Je mým neochvějným přesvědčením, že v každé zemi existují ženy, které mají potřebné nadšení, sílu a oddanost, jež vyžaduje role SOS matky-pěstounky. Hledání takovýchto žen a nabízení jim příležitosti k práci pro SOS dětské vesničky může být tím nejkrásnějším, ale zároveň nejobtížnějším úkolem naší práce. Byl jsem svědkem toho, jak tisíce žen byly schopny úspěšně naplnit svůj osobní a profesní potenciál v rámci SOS dětských vesniček. Nejtěžší úkol naší práce bude splněn jen tehdy, když se nám podaří najít ženy, které budou odhodlány přijímat děti, žít spolu s nimi a dávat jim svou lásku. Ze své vlastní zkušenosti vím, že ředitel vesničky je člověk, který věnuje veškerou svou energií rozvoji každé SOS rodiny ve vesničce. Je hrdý na každý dosažený úspěch 5

6 rodiny a pomáhá jim žít prostý, dobře strukturovaný a štěstím naplněný život. Jeho práce často začíná plánováním a vlastní výstavbou vesničky, kdy může ovlivnit zasazení vesničky do okolní společnosti. Vybírá SOS matky-pěstounky, ví odkud pochází a učí se jim poskytovat individuální podporu při výchově rodiny. Přivádí také každé dítě do SOS rodiny, někdy ve vlastní náruči, a je si vědom toho, odkud toto dítě přichází. Dáváme řediteli vesničky prostor k tomu, aby mohl zanechat stopu na životě vesničky a mohl tak prožívat její úspěchy i neúspěchy. Vyjadřujeme mu úctu a poskytujeme podporu nezbytnou k tomu, aby se stal sebevědomou vůdčí osobností. Svou spoluúčastí, poctivostí a schopností jasného rozhodování získává důvěru SOS rodin, spolupracovníků ve vesničce a komunitě mládeže. Jsem rád, že jsem potkal mnoho ředitelů vesniček, kteří naplňovali a naplňují tuto vizi. Profesionalita se stala součástí naší práce ze zřejmých důvodů. Naše zkušenosti nám pomáhají v poznání toho, jak nejlépe přizpůsobovat a zlepšovat SOS model rodinné péče o dítě potřebám a požadavkům jednotlivých zemí a společností. Jsem zastáncem lidské formy profesionality, při které je naše mysl i srdce vedeno specifickými potřebami každého dítěte. Nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele lidský rozměr naší práce a nesmíme být jen fascinováni technologiemi a administrativní precizností. Klíčem k úspěchu SOS dětské vesničky je vzájemná spolupráce všech dospělých. Starostlivost, sdílení a společné oslavy pomáhají vytvářet pevná pouta lidských vztahů, která přispívají k uzdravení, poučení a úspěšnému naplnění života dětí. Lidé, kteří pracují v SOS dětských vesničkách, jsou především a hlavně lidskými bytostmi. Dáváme něco ze sebe a přispíváme k péči o děti vědomi si toho, že čím více budeme dávat, tím více se budeme obohacovat. Když vidíme, jak se dítě, dříve opuštěné na ulici, zdravě vyvíjí, jak chodí do školy, získává práci a zakládá svou vlastní rodinu, přináší to pocit štěstí nejen SOS matce-pěstounce, ale i těm, kteří se podíleli na jeho výchově. Společně vytváříme prostředí, ve kterém může být rozvíjena opravdová láska. Cílem této příručky je vzájemná výměna zkušeností a lepší porozumění obsahu naší práce v SOS dětských vesničkách. Tato příručka také vyjadřuje naši oddanost čtyřem základním principům. Z vlastní zkušenosti víme, že tyto principy jsou stejně relevantní, jako byly v roce 1949, kdy byly poprvé realizovány Hermannem Gmeinerem v SOS dětské vesničce v Imstu. Žádám každého z nás, aby přispěl tím nejlepším ze svých lidských kvalit a profesionálních dovedností tak, aby SOS dětské vesničky byly i nadále krásným a živým symbolem naděje a míru. Společným úsilím můžeme zaručit, že budoucí generace dětí nebudou vyrůstat osamoceně, ale najdou svou matku, své bratry a sestry i bezpečí a lásku rodiny. Helmut Kutin Prezident SOS-Kinderdorf International 6

7 Přehled strategie SOS dětských vesniček

8 Úvod Cílem této mezinárodní příručky SOS dětských vesniček je poskytnout všeobecný rámec strategie péče o děti v SOS dětských vesničkách. Příručka dokumentuje úspěšné pracovní postupy mnoha vesniček po celém světě a je ztělesněním všeobecně přijatých správných postupů v oblasti péče o dítě. Z toho vyplývající strategie udává jasný směr, kterým může ředitel vesničky se svým týmem spolupracovníků upírat své úsilí v nadcházejících letech. V rámci tohoto souboru principů, standardů a směrnic mohou pracovníci činit svá vlastní rozhodnutí na místní úrovni a projevit vlastní aktivitu s ohledem na vlastní kulturní prostředí. Cílem této příručky je také informovat spolupracovníky, dárce a externí partnery, kteří mají zájem dozvědět se více o SOS dětských vesničkách. Tato výměna informací přispívá k tomu, abychom mohli přistupovat ke svěřeným úkolům se sebedůvěrou a mohli tak s porozuměním a potřebným odhodláním usilovat o další zlepšování naší péče, kterou poskytujeme dětem. SOS dětské vesničky pracují v souladu s Úmluvou Spojených národů o právech dítěte. Ta je nedílnou součástí naší organizační strategie, a proto je připojena jako dodatek k tomuto dokumentu. Principy Požadavky Závazky Směrnice Jak postupovat Tvoří obecný filozofický rámec, který definuje, jak mají pracovníci organizace přistupovat ke své práci. Jsou jasným vyjádřením požadované minimální úrovně kvality. Dávají naší práci formu a směr. To jsou úkoly, povinnosti a definované oblasti autority pro všechny pracovníky a rozhodovací orgány. Vysvětlují, co se musí udělat pro realizaci každého standardu. Dále vysvětluje to, jak mohou být principy, standardy a směrnice implementovány Poznámka k používání mluvnického rodu S ohledem na dodržování rovnoprávnosti obou pohlaví dáváme v tomto dokumentu přednost zájmenům oni, jim, jejich před použitím zájmen ona/on, jí/jemu, její/jeho, s výjimkou těch míst v textu, která specificky vyžadují použití zájmena v jednotném čísle. Výjimkou z tohoto pravidla je také odkaz na ředitele vesničky. Jelikož je v každé vesničce vždy jen jeden ředitel / jedna ředitelka, používání zájmena v množném čísle by bylo nevhodné, a proto jej používáme v jednotném čísle. Ačkoliv může stát v čele vesničky jak muž, tak i žena, ve většině případů je to muž, a proto používáme v tomto dokumentu, i za účelem lepší čitelnosti, pro ředitele vesničky mužský rod. 8

9 ... podle mého názoru není na světě nic důležitějšího než péče o dítě. Hermann Gmeiner

10 Princip a poslání SOS dětských vesniček Naše kořeny: První SOS dětská vesnička byla založena Hermannem Gmeinerem v roce 1949 v Imstu v Rakousku. Byl oddaným pomocníkem dětí, které potřebovaly péči dětí, které přišly o své domovy, bezpečí a rodiny v důsledku druhé světové války. Od té doby se naše organizace dále rozrůstá, aby mohla pomáhat dětem po celém světě. Poslání SOS dětských vesniček: Zakládáme rodiny pro potřebné děti a pomáháme jim formovat vlastní budoucnost. Dáváme dětem možnost budovat dlouhotrvající rodinné vztahy v rámci rodiny, umožňujeme jim žít v souladu s jejich vlastní kulturou a náboženstvím a také jim pomáháme uvědomit si a vyjádřit jejich individuální schopnosti, zájmy a nadání. Dbáme na to, aby se dětem dostávalo potřebného vzdělání a aby získaly nezbytné dovednosti k úspěšnému a aktivnímu zapojení do života společnosti. Dlouhodobý SOS model náhradní rodinné péče o dítě je založen na čtyřech principech: Matka: každé dítě má pečujícího rodiče SOS matka-pěstounka vytváří úzký vztah s každým dítětem svěřeným do její péče a poskytuje mu bezpečí, lásku a stabilitu, kterou potřebuje. Jako profesionální pečovatelka o dítě ovlivňuje směr vývoje dítěte a samostatně řídí chod domácnosti. Uznává a respektuje původní rodinu každého dítěte, jeho kulturní kořeny a vyznání. Bratři a sestry: rodinné vazby se přirozeně rozvíjejí Děvčata a chlapci různého věku žijí společně jako bratři a sestry, pokrevní bratři a sestry jsou vždy umístěni v jedné SOS rodině. Tyto děti spolu se svou SOS matkou-pěstounkou vytvářejí emocionální vazby, které přetrvávají po celý život. Dům: každá rodina vytváří vlastní domov Dům je domovem rodiny se svou vlastní atmosférou, rytmem a běžnou rutinou. Pod jeho střechou děti zažívají opravdový pocit bezpečí a sounáležitosti. Děti vyrůstají a učí se společně, dělí se o zodpovědnost, radost i trápení každodenního života. Vesnička: SOS rodina je součástí společnosti SOS rodiny žijí společně a vytvářejí podpůrné prostředí vesničky, kde si děti mohou bezpečně hrát a navazovat přátelství. Rodiny se podílejí o své zkušenosti a nabízejí si vzájemnou pomoc. Žijí také jako integrovaní a participující členové okolní obce. Prostřednictvím své rodiny, vesničky a obce se každé dítě učí aktivní účasti na životě společnosti. 10

11 Standardy SOS dětských vesniček 1 SOS model náhradní rodinné péče o dítě vymezuje rámec naší práce Děti dostávají příležitost vyrůstat v láskyplném a bezpečném rodinném prostředí a navazovat dlouhodobé vztahy. SOS matka-pěstounka vytváří příznivou rodinnou atmosféru, kde si děti osvojují zásady soužití a získávají pocit spoluodpovědnosti. Vede rodinu podle požadavků profesionální péče o dítě a dostává se jí požadované podpory od ředitele vesničky a ostatních spolupracovníků tak, aby byly uspokojeny potřeby dětí a respektována jejich práva. 2 SOS matka-pěstounka vede SOS rodinu SOS matka-pěstounka žije spolu s dětmi, kterým poskytuje emocionální jistotu a příležitost rozvíjet nové a trvalé vztahy v láskyplném prostředí SOS rodiny. SOS matka-pěstounka současně dětem poskytuje profesionální péči a při naplňování jejich potřeb spolupracuje s ostatními zaměstnanci SOS dětské vesničky. 3 Děti jsou umístěny v SOS rodině, kde jsou jejich potřeby nejlépe uspokojovány Pouze ty děti, jejichž potřeby mohou být nejlépe uspokojovány v SOS rodině, jsou navrženy pro přijetí do SOS dětské vesničky. Proces přijímání dětí zaručuje pečlivé posouzení každého dítěte před jeho umístěním v SOS rodině. 4 Rozvoj dítěte je aktivně podporován Každému dítěti nabízíme individuální možnosti rozvoje, které jsou šité na míru jeho potřebám a schopnostem. SOS matka-pěstounka ovlivňuje a směruje vývoj dítěte ve své SOS rodině. Ostatní spolupracovníci jí v tom pomáhají nabídkou služeb a organizovaných činností, které nejsou dostupné v obci. Všichni zaměstnanci SOS dětských vesniček respektují a podporují práva každého dítěte. 5 Programy péče o mládež nabízejí možnosti samostatného rozvoje Programy péče o mládež nabízejí vzdělávání a růst a jsou součástí každé SOS dětské vesničky. Mladiství mají možnost rozvíjet své postoje, sebejisté vystupování a dovednosti potřebné k tomu, aby mohli převzít odpovědnost za vlastní budoucnost a za to, aby se stali úspěšnými a plnohodnotnými členy společnosti. 6 Každá rodina žije jako součást obce Každá SOS rodina žije jako integrovaná součást obce a podílí se na jejím životě. Dítě navazuje vztahy, učí se důležitým dovednostem a rozvíjí své sebevědomí tak, aby se mohlo stát aktivním a plnohodnotným členem společnosti. 11

12 Standardy SOS dětských vesniček 7 S finančními prostředky a majetkem nakládáme zodpovědně Administrativní systémy jsou uspořádány tak, aby zajišťovaly zodpovědnost a přitom pomáhaly utvářet smysl pro zodpovědnost v každé SOS rodině a mezi všemi zaměstnanci Sdružení SOS dětských vesniček. Důsledné uplatňování efektivních administrativních systémů napomáhá zodpovědnému nakládání s finančními prostředky a majetkem. 8 Plánování a hodnocení zajišťuje kvalitní prostředí péče o dítě Plánování a hodnocení vede k neustálému zlepšování kvality péče o dítě. Plány tvoří jasný rámec priorit v činnostech a diagnostice a umožňují sebejistý a koordinovaný přístup k práci. 9 Podporujeme vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Pěstujeme kulturu, která napomáhá učení, růstu a tvořivosti zaměstnanců. Posuzujeme individuální vzdělávací potřeby zaměstnanců a každého podněcujeme v jeho dlouhodobém růstu. Dobře uspořádaná personální praxe přispívá k vytváření dovedností a zvyšování smyslu pro zodpovědnost. 10 Ředitel vesničky řídí SOS dětskou vesničku Ředitel vesničky řídí celkový rozvoj SOS dětské vesničky tím, že prosazuje hodnoty organizace, společně se svým týmem stanovuje cíle a zajišťuje, aby byly SOS rodinám poskytovány pomocné služby. Řídí všechny své spolupracovníky a hraje hlavní roli při vedení a podporování profesního rozvoje SOS matek-pěstounek. 12

13 Povinnosti SOS dětských vesniček Pracovníci péče o děti a mládež Pracovníci péče o děti a mládež žijí s dětmi a mládeží svěřenými do jejich péče a nesou zodpovědnost za jejich individuální rozvoj. SOS matka-pěstounka SOS matka-pěstounka je hlavou SOS rodiny a je přímo zodpovědná za péči a vývoj každého dítěte, které je svěřeno do její péče. SOS matka-pěstounka je přímo zodpovědná řediteli vesničky. Ten ji podporuje a společně pracují v atmosféře otevřenosti a vzájemné důvěry. SOS matky-pěstounky si pomáhají a navzájem se podporují. Volí ze svého středu SOS matku-pěstounku jako svou zástupkyni, která je pak reprezentuje vůči Sdružení SOS dětských vesniček. Klíčové povinnosti: Vytvářet domov Vést SOS rodinu Zajišťovat blaho dítěte svým rodičovstvím Rozvíjet své vlastní tělesné a duševní blaho Vykonávat úkoly spojené s chodem domácnosti Vést děti k zodpovědnosti Podílet se na životě obce a zapojovat se do něj Vedoucí (nebo pracovník) komunity mládeže Vedoucí komunity mládeže pomáhá při rozvoji mladistvých v komunitě mládeže a vede je k samostatnosti. Vedoucí komunity mládeže jsou přímo zodpovědní řediteli vesničky, pokud není někdo jiný pověřen celkovou koordinací všech mládežnických programů. Žijí v blízkosti komunity mládeže a zajišťují nepřetržitou asistenci a správné vedení mladých lidí. Klíčové povinnosti: Dohlížet na osobní rozvoj mladých lidí žijících v komunitě mládeže Vytvářet příležitosti ke kontaktu s rodinou a obcí Dohlížet na studijní a profesní rozvoj mladých lidí Podporovat SOS matky-pěstounky, pokud jsou mladí lidé umístěni v SOS rodinných domech 13

14 Povinnosti SOS dětských vesniček Pomocný personál Úkolem pomocného personálu je posilovat SOS rodinu. Poskytují pomoc SOS matkám-pěstounkám, kdykoliv je potřeba, a nabízejí různé možnosti rozvoje jejich dětí. Představují pro děti pozitivní vzor, přestože nenesou celkovou zodpovědnost za rozvoj dítěte a péči o něj. SOS tety a asistentky SOS rodiny SOS tety a asistentky SOS rodiny všestranně pomáhají SOS matkám-pěstounkám. SOS tety žijí v SOS dětské vesničce, zatímco asistentky žijí mimo vesničku. Klíčové povinnosti: Podporovat a zastupovat SOS matky-pěstounky a přímo pečovat o děti Asistovat SOS matkám-pěstounkám při aktivitách zaměřených na rozvoj dítěte Vystupovat jako vzor pro děti Pracovníci podpory rozvoje osobnosti dítěte Pracovníci podporující rozvoj osobnosti dítěte mají na starosti programy, které pomáhají každé SOS matce-pěstounce při její podpoře rozvoje dětí. Mezi pracovníky podporující rozvoj dítěte patří vychovatelé, psychologové a sociální pracovníci. Klíčové povinnosti: Spolupracovat s SOS matkami-pěstounkami při plánování individuálního rozvoje dětí a určovat priority výběru prostředků k plnění vypracovaných plánů Zajistit podporu SOS rodinám formou speciálních doučovacích a výchovných programů Pomáhat v procesu přijímaní dětí získáváním informací o původu dítěte a jeho aktuálním stavu, prováděním nezbytných právních úkonů a spoluprací s jeho biologickou rodinou 14

15 Povinnosti SOS dětských vesniček Administrativní a pomocný personál Administrativní personál zodpovídá za fungování jednoduchého systému administrativy, který vede k převzetí finanční zodpovědnosti uvnitř každé SOS rodiny. Administrativní personál tvoří správce, účetní a sekretářka. Pomocný personál se stará o údržbu vesničky, budov, vozidel a pozemků. Zahrnuje pracovníky údržby, jako je údržbář, dále řidič, zahradník a uklizečka. Klíčové povinnosti: Poskytovat podporu SOS matkám-pěstounkám v administrativních záležitostech Zajistit, aby majetek vesničky včetně pozemků, budov, vozidel, vybavení a informací byl řádně spravován Zajistit správné vedení záznamů všech dětí a personálu Vystupovat jako pozitivní model pro děti, i když nejsou přímo zodpovědní za péči a rozvoj dětí Ředitel vesničky Ředitel vesničky je zodpovědný za všestranný rozvoj dětí v SOS rodinách a přímo podporuje každou SOS matku-pěstounku. Také zodpovídá za efektivní provoz vesničky, včetně financí a lidských zdrojů. Je podřízený národnímu řediteli a národní kancelář mu poskytuje plnou podporu v plánování a činnostech vedoucích k rozvoji vesničky a jejích SOS rodin. Klíčové povinnosti: Řídit celkový rozvoj vesničky a jejích SOS rodin Řídit a podporovat SOS matky-pěstounky Zajišťovat poskytování potřebných služeb na podporu SOS rodin Alespoň jednou za měsíc organizovat schůze všech SOS matek-pěstounek Účastnit se aktivit pro děti jak ve vesničce, tak i v obci Řídit administrativu vesničky Podporovat SOS rodiny v tom, aby byly součástí komunity Stát v čele výboru vesničky Účastnit se programů pokračujícího vzdělávání ředitelů vesniček Přispívat k rozvoji národního sdružení 15

16 Povinnosti SOS dětských vesniček Podpůrné výbory vesniček Výbor vesničky Při vedení a koordinaci činností vesničky se řediteli dostává podpory ze strany výboru SOS vesničky. V tomto výboru je zastoupena zástupkyně SOS matek-pěstounek, vedoucí komunity mládeže nebo jejich koordinátor, nejvýše postavený pracovník péče o dítě a nejvýše postavený pracovník administrativy. Výbor sestává z pěti nebo šesti lidí a schází se nejméně jednou za měsíc za účelem koordinace činností a diskuse o záležitostech vesničky. Klíčové povinnosti: Výměna informací a odborných poznatků Diskuse nad sdílenými obavami týkajícími se aktivit vesničky Přijímání návrhů a stanovení priorit Sestavování ročních plánů vesničky a vyhodnocení jejich realizace Přijímací komise Přijímací komise zodpovídá za proces přijímání dětí do vesničky a dbá na to, aby byly přijímány pouze ty děti, jejichž potřeby mohou být nejlépe uspokojeny v SOS rodině. Komise je vedena ředitelem vesničky a jejími členy jsou pedagogové, v ideálním případě také příslušný sociální pracovník. V případě potřeby může ředitel vesničky také konzultovat reprezentantku SOS matek-pěstounek. SOS matkám-pěstounkám, které by měly o dítě pečovat, jsou poskytnuty detailní informace o historii dítěte, aby se mohly rozhodnout, zda jsou připraveny dítě přijmout. Klíčové povinnosti: Přezkoumat žádosti o umístění dětí do vesničky tak, aby byla splněna stanovená kritéria příjmu a dodržen předepsaný postup. Posoudit ve spolupráci s příslušnými SOS matkami-pěstounkami, která SOS rodina je pro dané dítě nejvhodnější. Dbát na získání potřebné dokumentace a splnění všech právních požadavků. Vedení požadované dokumentace týkající se přijímacího procesu. 16

17 Povinnosti SOS dětských vesniček Národní sdružení SOS dětských vesniček Národní ředitel Klíčové povinnosti: Je výkonným ředitelem národního sdružení a přímým nadřízeným všem ředitelům vesniček Vytvářet příležitosti pro aktivní podíl ředitele vesničky na vytváření strategie národního sdružení, jeho plánů a priorit Informovat ředitele vesniček o strategii národního sdružení, jeho prioritách a plánech týkajících se SOS dětských vesniček. Pomáhat řediteli vesničky při přípravě ročního plánu a dohlížet na plnění plánu a stanovených priorit Zajistit poskytování odborné pomoci a administrativních služeb vesničkám ze strany pracovníků národní kanceláře Udržovat aktivní zájem o profesní růst ředitelů vesniček a poskytovat jim radu, poučení a podporu. Dávat ředitelům vesniček možnost dalšího pravidelného výcviku v souladu s potřebami jejich rozvoje Vytvářet příležitosti pro výměnu nápadů a zkušeností mezi jednotlivými zařízeními Předsednictvo Klíčové povinnosti: Řídit dlouhodobé plánování národního sdružení a stanovovat jasný směr rozvoje činnosti SOS dětských vesniček Kontrolovat a schvalovat roční rozpočet a plán Potvrdit ředitele vesničky ve funkci a, když je to nutné, schvalovat výpovědi 17

18 Povinnosti SOS dětských vesniček Rozdělení povinností v SOS dětské vesničce Ředitel vesničky, SOS matky-pěstounky a vedoucí komunity mládeže jsou klíčovými pracovníky v SOS dětské vesničce. Dostává se jim podpory ze strany SOS tet a asistentek SOS rodin, pracovníků podpory rozvoje dítěte, administrativních pracovníků a pracovníků údržby. Níže uvedená tabulka ilustruje, jak mohou být v SOS dětské vesničce rozděleny povinnosti. Hlavní důraz je kladen na vytváření pevné vazby mezi ředitelem, matkami a vedoucími komunity mládeže. Ředitel vesničky má k dispozici dva vedoucí pracovníky. Jednoho zodpovídajícího za oblast rozvoje osobnosti dětí a druhého, který zodpovídá za oblast administrativy. Jeden z nich vždy zastupuje ředitele vesničky v době jeho dovolené. Ředitel vesničky udržuje vztahy přímé zodpovědnosti s SOS matkami-pěstounkami a vedoucími komunity mládeže nebo jejich koordinátorem. Vedoucí pracovník oblasti rozvoje osobnosti dítěte udržuje s SOS tetami a asistentkami SOS rodiny vztah přímé zodpovědnosti. SOS MATKY-PĚSTOUNKY A VEDOUCÍ KOMUNITY MLÁDEŽE Zajišťují dětem pocit bezpečného domova v SOS dětské vesničce a dbají na jejich zdravý rozvoj v souladu s jejich potenciálem a schopnostmi tak, aby se z nich stali nezávislí a aktivní členové společnosti. ŘEDITEL VESNIČKY Vedoucí pracovník oblasti rozvoje osobnosti dítěte SOS TETY A ASISTENTKY SOS RODINY Pomáhají SOS matkám-pěstounkám a podle potřeby je zastupují PRACOVNÍCI ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE Pedagogové, sociální pracovníci, psychologové Zajišťují podporu SOS matkám-pěstounkám a vedoucím komunity mládeže formou služeb zaměřených na rozvoj osobnosti dětí Vedoucí pracovník administrativy PRACOVNÍCI ADMINISTRATIVY A ÚDRŽBY Správce, účetní, sekretářka, údržbář, řidič, zahradník a uklízečka Zodpovídají za přehledné vedení administrativy a správu majetku vesničky 18

19 Naplňování standardů SOS dětských vesniček v praxi

20 SOS model náhradní rodinné péče o dítě vymezuje rámec naší práce Standard 1 Děti dostávají příležitost vyrůstat v láskyplném a bezpečném rodinném prostředí a možnost navazovat dlouhodobé vztahy. SOS matka-pěstounka vytváří příznivou rodinnou atmosféru, kde si děti osvojují zásady soužití a získávají pocit spoluodpovědnosti. Vede rodinu podle požadavků profesionální péče o dítě a dostává se jí požadované podpory od ředitele vesničky a ostatních spolupracovníků tak, aby byly uspokojovány potřeby dětí a respektována jejich práva. (Standard) SOS dětské vesničky učinily prostou myšlenku základem celého výchovného úsilí. Vyrostly z předpokladu, že žádné dítě nemůže žít bez rodiny, že dítě potřebuje rodinu, aby mohlo rozvinout a projevit své fyzické, mentální a duševní schopnosti. - Hermann Gmeiner - Děti, kterým bylo odepřeno pečující rodinné prostředí a které vyžadují dlouhodobou péči, dostávají příležitost stát se součástí SOS rodiny. V této rodině je jim poskytnuta ochrana a jsou zabezpečeny jejich potřeby. Děti vyrůstají v rodinách jako bratři a sestry, jednotliví členové o sebe pečují, naslouchají si a učí se jeden od druhého. SOS model rodinné péče je postaven na čtyřech principech SOS dětských vesniček, které definují, jak je SOS dětská vesnička spolu s rodinami formována a jak funguje. V SOS rodině mají děti jednoho stabilního rodiče jejich SOS matku-pěstounku, která respektuje rodinný původ dítě a vychází z něj. Když děti kráčí svým životem, ať už v SOS rodině, v komunitě mládeže nebo v nezávislém životě dospělého jedince, vždy zůstávají ve spojení se svou původní SOS rodinou. Toto stabilní pouto je tím, co definuje SOS model péče o dítě. Povinnosti SOS matka-pěstounka: SOS matka-pěstounka je ústřední postavou rodiny a je přímo zodpovědná za ovlivňování vývoje každého dítěte svěřeného do její péče. Jako vůdčí osobnost rodiny nese zodpovědnost za každodenní rozhodování a zapojuje děti do rozhodování podle stupně vyspělosti. Pomocný personál: Všichni spolupracovníci respektují individuální povahu každé SOS rodiny a poskytují svou podporu podle potřeb a požadavků každé rodiny. Kaž- 20

21 dý spolupracovník je oddaný péči o děti, propaguje poslání a hodnoty organizace a přispívá k celkovému rozvoji SOS dětské vesničky. Ředitel vesničky: Ředitel vesničky vede a dbá na rozvoj silných SOS rodin, a tím realizuje SOS model náhradní rodinné péče v praxi. Národní ředitel: Zajišťuje nezbytný výcvik a orientaci ředitelů vesniček pravidelným poskytováním pomoci a hodnocením jejich práce, a zároveň tak vytváří potřebné zdroje pro úspěšnou realizaci rodinného modelu péče o dítě v rámci Sdružení SOS dětských vesniček. Směrnice 1 SOS rodinný model péče o dítě je určen těm dětem, které potřebují dlouhodobou péči: Pouze těm dětem, které potřebují nový domov v trvalém rodinném prostředí, je nabídnuto místo v SOS rodině. Děti vyrůstají v SOS rodině dokud nedospějí do stádia, kdy jsou schopny vést vlastní nezávislý život, ale i po té udržují citové vazby na svou SOS matku-pěstounku, bratry a sestry. Tyto vazby vytvářejí podpůrnou síť těsných kontaktů, která je zárukou celoživotní péče, podpory a pomoci. 2 SOS matka-pěstounka je zodpovědná za svou SOS rodinu: SOS matka-pěstounka je zodpovědná za ovlivňování vývoje dětí v SOS rodině, včetně jejich zdravotní péče, vzdělání a výběru profese. Nezávisle řídí domácnost. 3 SOS rodina obvykle sestává ze sedmi, maximálně deseti dětí, které žijí jako bratři a sestry spolu s SOS matkou-pěstounkou v rodinném domě: Tímto způsobem může co nejvíce dětí těžit z kvality péče poskytované SOS rodinou. Děvčata a chlapci různého věku žijí společně, pokrevní bratři a sestry bývají vždy umístěni ve stejné SOS rodině. Každé národní sdružení určuje přesný počet dětí v rodině v tomto rozmezí. 4 SOS rodiny jsou seskupeny tak, aby společně tvořily vesničku: SOS rodiny žijí blízko sebe, aby se mohly dělit o své zkušenosti a vzájemně se podporovat. V rámci vesničky je vytvářeno prostředí vzájemné podpory a je podporována myšlenka sounáležitosti. To je především důležité pro děti přicházející z problematického zázemí, které vyžadují speciální péči při překonávání traumatických životních zkušeností. Nové SOS dětské vesničky mohou sestávat maximálně z patnácti SOS rodin, přičemž dvanáct je považováno za ideální počet. 21

22 5 SOS matka-pěstounka respektuje původ dítěte: Je respektováno a rozvíjeno kulturní, náboženské a rodinné zázemí. Osobní vztahy a kontakty s biologickými rodiči a ostatními přímými příbuznými jsou udržovány na pravidelné bázi, pokud je to v zájmu dítěte. Pracovník, který má na starosti oblast rozvoje osobnosti dítěte, SOS matku-pěstounku podporuje a zodpovídá za splnění všech nutných administrativních a právních požadavků. 6 SOS matka-pěstounka naslouchá názorům dítěte a respektuje je: Je brán ohled na jejich stanoviska a názory a zároveň jsou děti vybízeny k rozvoji vlastních dovedností a schopností. Dostává se jim v SOS rodině dostatek vhodných příležitostí k účasti na rozhodovacích procesech, které se jich dotýkají, například v oblasti plánování rozvoje osobnosti dítěte. 7 Každá SOS rodina je součástí obce: Je podporováno zapojení SOS rodin do místního společenství. Pokud toto společenství nabízí určité služby, upřednostňujeme je za předpokladu, že je zaručena jejich nezbytná kvalita. V každém ohledu se SOS vesnička a jednotlivé rodiny snaží zapojit do života okolní obce. 8 SOS rodinám jsou nabízeny odborné pomocné služby uvnitř SOS dětské vesničky: Pomocný personál má za úkol poskytovat podpůrné služby rodinám podle potřeb SOS matek-pěstounek a jejich dětí. Nezbytnou součástí každé vesničky jsou především programy zaměřené na rozvoj dětí a mládeže, jejichž účelem je také rozvíjet vlastní zodpovědnost a vytvářet silné vazby na místní komunitu. Při nabízení pomocných služeb SOS matce-pěstounce spolupracovníci vždy respektují její ústřední postavení v rodině, jednají s ní citlivě a formou poradenství. Ředitel vesničky koordinuje tyto služby a zajišťuje jejich kvalitu. 9 Rodinný SOS model péče o dítě je rozvíjen v souladu s Úmluvou Spojených národů o právech dítěte: Práva dětí jsou důležitým tématem diskusí, výzkumu, plánování a hodnocení i kritériem dalšího rozvoje SOS modelu dlouhodobé rodinné péče o dítě. V rámci našeho modelu péče o dítě naši pracovníci dítě chrání před všemi formami špatného zacházení a zneužívání. 22

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Quality4Children. Standardy. pro péči o děti mimo domov v Evropě

Quality4Children. Standardy. pro péči o děti mimo domov v Evropě Quality4Children Standardy pro péči o děti mimo domov v Evropě Český překlad standardů Quality4Children vznikl za společného přispění: Sdružení SOS dětských vesniček U Prašného mostu 50 119 01 Praha-Hrad

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

PŘÍPRAVA NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT

PŘÍPRAVA NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT PŘÍPRAVA NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT Zpravodaj MNĚ NA ÁLE Ž Í Z 1. vydání. Září 2009 2 Zpravodaj Odchod z péče OBSAH 03 Editorial, Helmut Kutin 04 Na mně záleží: Mezinárodní kampaň zaměřená na odchod z náhradní

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Téma práce: Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Martina Pluskalová Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více