Čti až do konce... Čti až do konce. Roráte caeli dé super, et nubes pluant iustum / Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čti až do konce... Čti až do konce. Roráte caeli dé super, et nubes pluant iustum / Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása."

Transkript

1 dvouměsíčník 2. ročník Čti až do konce... Roráte caeli dé super, et nubes pluant iustum / Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása./ Těmito slovy začíná stará adventní píseň a odtud také název roráty. Dnešní neděli jsme vstoupili do doby adventní a zahájili tak jednak nový církevní rok, naši adventní přípravu na Vánoce, ale také přípravu nás samotných na příchod Krista. Ať už to bude na konci času, nebo na konci našeho života, víme, že je důležité abychom stále byli připraveni jako ty panny prozíravé, které čekaly s rozžatými lampami svého srdce na ženicha. Jak nás vyzýval v dnešním druhém čtení také sv. Pavel: Musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. Kéž v této době přípravy a čekání zakoušíme slova 4. sloky písně Roráte caeli přijmi útěchu, přijmi útěchu můj lide drahý, neboť blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pán a Bůh tvůj, Izraelův svatý a Spása tvoje. O tom hovoří i následující zamyšlení jáhna Aleše L. Čti až do konce Nadpis tohoto úvodníku nechce být nějakou speciální výzvou, ale má vyjadřovat myšlenku, o kterou se chci těmito řádky podělit. Vyplynula z náhodného setkání s jedním knězem. Strávili jsme spolu asi hodinu při kávě a musím přiznat, že já jsem byl spíše tím, kdo naslouchá. Osmdesátiletý kněz, mohu-li to tak vyjádřit, byl plný dojmů Boha. Je to setkání toho druhu, kdy neznámá osoba vám sdělí v jakémsi proudu slov to, co po léta nosí v sobě, co v něm zraje jako přesvědčení a životní jistota, kdy to Číslo / /2009

2 lidské a bolestné ustupuje jasu Prozřetelnosti Boží. V tichém obdivu nad vnitřní radostí kněze jsem naslouchal jeho životnímu příběhu. Vyprávěl o své cestě kněžství, která začala v době II. světové války přihláškou do semináře a rok po té nasazením na nucené práce do Německa a Francie. Po celou dobu jsem se modlil, abych neztratil povolání ke kněžství a zdraví, vzpomínal kněz. Sám na sobě kolikrát zakoušel vyslyšení modliteb i mocnou ruku Boží. Viděl jasně několik momentů, kdy Bůh chránil jeho život. Jednou to bylo díky zpoždění vlaku, kterým cestoval na dovolenku domů a díky kterému nedorazili do určitého města včas a tím unikli bombardování nádraží a jisté smrti. Stačilo osm minut zpoždění! Pak se po nezdařeném útěku dostal do koncentračního tábora. Ke konci války přišel příkaz, aby se všichni Češi přestěhovali do jiného baráku. Mi se nechtělo. Měl jsem totiž postel u kamen a i když se nic moc v nich netopilo, přece byla vždy naděje, že mi aspoň trochu uschne oděv. Chtěl jsem se tomu nějak vyhnout, ale nedalo se. Druhý den Američané provedli nálet a barák s mým původním stanovištěm u kamen zasáhla bomba šedesát mrtvých a přes stovku raněných. Mně se nic nestalo. Vzpomínal také na otce Antonína Šuránka, spirituála v kněžském semináři, který posílal všem bohoslovcům dopisy a informace o kamarádech roztroušených od Norska až po Francii, tak jak se mu sami hlásili. Já jsem nikdy na psaní moc nebyl, tak o mne moc zpráv nebylo. Po válce, když se šťastně vrátil domů, se dozvěděl, že se obnovují bohoslovecká studia, která přerušila válka. Šel do budovy nynější bohoslovecké fakulty, kde na chodbě visely seznamy všech studentů. Přistoupil k nim a podle abecedy hledal své jméno. Ale ať prohlížel jakkoliv, nemohl své jméno najít. Pojala mne velká úzkost, zatmělo se mi před očima a sevřelo hrdlo. V seznamu nejsem. Vyšel jsem před budovu a na chvíli jsem se zastavil. V tom jsem zcela zřetelně uslyšel vnitřní hlas - Čti až do konce! Vrátil jsem se zpět a prohlédl seznam do konce. Pod posledním jménem začínajícím na z, pod čarou, bylo dopsáno mé jméno! Kněz pak dále rozvíjel svůj příběh, kdy mnohokrát zažil, že právě ve chvílích největší slabosti poznal, jak jej Bůh vede. Čti až do konce! Touto větou jej Pán znovu povolal k cestě podle své vůle, na své cestě jej podržel. A mne ve chvíli vyprávění díky této větě napadlo, jak jsme někdy sami netrpěliví a povrchní čtenáři. A platí to jak v té opravdu čtenářské praxi, tak i v samotném životě. Mnohokrát dáme na první dojmy, nenecháme doznít události ve svém životě, nehledáme nebo lépe řečeno nečteme v souvislostech nebo v pohledu naší osobní zkušenosti s Bohem, kterou bychom se měli snažit uchovávat v Číslo / /2009

3 srdci. Zážitek zmíněného kněze kéž nás vede k osvojení si tohoto postoje. Ať je to třeba v okamžicích našich modliteb, které se nám zdají nevyslyšené, protože kdo čte až do konce, ví, že Bůh slyší každou prosbu, pochopí, že příběh, za který se modlí, není ještě u konce. Ať jsou to chvíle bezradnosti a zklamání (pocit, že jsme pod čarou ), věřme, že pro toho, kdo je odhodlán číst až do konce, to nejsou poslední ani definitivní věty našeho bytí. Takovým příkladem může být pro nás výpověď ženy, která v šedesátých létech 20. stol. emigrovala do USA. Líčila svůj život, různé těžkosti i svou cestu k víře. Zmínila se i o svých dospělých dětech. Myslím, že jsem je dobře vychovala, jen víru se mi jaksi nepodařilo předat. Je to pro mne bolestné, ale Pán mi v podobenství o povolání dělníků na vinici dává naději. Někoho volá ráno, jiného v poledne, někoho až na večer. Ale pro všechny má stejnou odměnu! Začali jsme příběh nového církevního roku Nevíme, co nám přichystá, nevíme, zda nám bude dopřáno prožít všechny jeho dny. Ale chtějme vykročit vstříc novému daru času s postojem výše uvedeného kněze. Učme se vnímat náš život jako jedinečný příběh, který sám Tvůrce vepsal i do dnů tohoto roku. Boží požehnání a jeho milost kéž nás na této cestě vedou a drží. Přeji nám všem! otec Stanislav DIÁŘ FARNOSTI Co už je za námi: Dámský víkend (více str. 5) Podzimní prázdniny v Praze (více str. 5-6) Co je před námi: Od út, čt, pá RORÁTY Mikulášská nadílka jsou zvány všechny děti na mši sv. a setkání se sv. Mikulášem Při mši sv. sbírka na potřeby diecéze. Po obou mších svatých prodej knih s křesťanskou tématikou po mši sv. příprava biřmovanců (skupinka starších) Příležitost ke svátosti smíření od 9 do 11: :30 Otvírání betléma :30 Česká mše Vánoční, J.J.Ryba, v podání Číslo / /2009

4 oderského chrámového sboru Chorus (při mši sv.) , 9:00 příprava biřmovanců (skupinka mladších) Dětský karneval Farní ples Z MATRIKY , 9:00 příprava biřmovanců (skupinka mladších)!!! udělování svátosti biřmování!!! Rozloučili jsme se s těmito farníky: V naší farní rodině přibyly tyto děti: Anna Vašková Matěj Dudek Alois Šrubař Pavel Mucha Anna Tesařová Alan Smolík Václav Zeman Adéla Krpcová Kéž se jednou všichni zase sejdeme v nebi! Vítejte v našem farním společenství! Svátost manželství si udělili: Radim Košař Magdaléna Krpcová Dalibor Štefek Ludmila Dubcová Pořad bohoslužeb o Vánocích ŽIVOT VE FARNOSTI sobota příležitost ke svátosti smíření od 9:00 11: Štědrý den 14:30 Otvírání betléma, Betlémské světlo 21:30 Lhotka 22:00 Kozlovice 23:30 Myslík Slavnost Narození Páně 7:30 Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 Kozlovice Číslo / /2009

5 Svátek sv. Štěpána 7:30 Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 Myslík Svátek svaté rodiny 7:30 Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 Kozlovice Česká mše vánoční J. J. Ryba v podání oderského chrámového sboru Chorus Ukončení občanské roku 16:00 Kozlovice Nový rok Slavnost Matky Boží P. Marie 7:30 Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 Kozlovice Dámský víkend Chalupa Salaš ve Pstruží nás opět hostila svým příjemným a domácím prostředím. Koho? Nás, 13 mamin, které odvážně doma zanechaly své děti a manžely, na které tímto padly všechny starosti o rodinu. Naopak my, dámy, jsme se celý víkend nechaly rozmazlovat jinými ochotnými lidičkami. Těm všem chceme ještě jednou moc poděkovat za jejich služby. Především našim tradičním kuchařinkám Ivči a Klárce. Užívaly jsme si tedy odpočinku od kuchyně a věnovaly se samy sobě. Mohly jsme využít služeb masérky, pedikérky, manikérky, kosmetičky a také jsme se mohly seznámit s technikou malování na hedvábí, papírového pletení či korálkování. Samozřejmě jsme nezapomínaly na vzájemné povídání, sdělování nejrůznějších zkušeností a veselých historek. Také společná modlitba provázela naše víkendové setkání a Pánu také děkujeme za ty, kteří nám umožnili se víkendu zúčastnit. Zúčastněné maminky Podzimní prázdniny v Praze Podzimní prázdniny už jsou dávno za námi, ale máme na co vzpomínat! Co by to bylo za prázdniny, aby naše banda děcek něco neprovedla. Jak už nadpis prozrazuje, znovu po dvou letech jsme se s otcem Stanislavem vrátili na podzimní prázdniny do Prahy. Děcka ze scholy, banda kluků ministrantů, otec a i nějaký ten dozor. V neděli jsme se naskládali do Číslo / /2009

6 několika aut a vyjeli směr vlakové nádraží Ostrava. I s velkým zpožděním jsme se nakonec pohodlně usadili na svá místa a užívali si cestu každý po svém. Ve večerních hodinách jsme dorazili do Prahy. Některým se pořádně rozšířily obzory, hlavně, co se metra týče! Metrem jsme dojeli na místo, kde jsme měli v plánu přečkat 3 noci. Jelikož už bylo pozdě večer, zalezli jsme do spacáků a šli spát. V pondělí ráno jsme vyrazili na snídani k sestrám boromejkám, které se o naše hladová bříška staraly po celou dobu našeho pobytu v Praze. Musím uznat, že jídlo jsme si všichni nemohli vynachválit!!! Po vydatné snídani jsme se vydali na Pražský hrad (jako vždy - nechybělo ani pár snímku s hradní stráží ), po řádné prohlídce jsme se vydali opět na metro a teď už směr palác Flóra, kde jsme v kině shlédli dokument Mumie. A nebylo to jen tak, měli jsme možnost shlédnou Mumii dokonce v 3D rozlišení. Byl to velký zážitek. Po shlédnutí filmu jsme se vydali na projížďku loďkami po Vltavě. Na chvíli jsme se také zasnili na Karlově mostě, při poslechu hrající skupiny. Odtud už jsme šli přímo na večeři. Při cestě na faru, kde jsme spali, jsme zažili noční Prahu. Další ráno jsme vstávali dost brzo, protože jsme měli namířeno na ranní mši sv. u sester boromejek. Jelikož nám počasí moc nepřálo, vydali jsme se na pražské Výstaviště, kde jsme zavítali do mořského světa. Po prohlídce akvárií se všemi možnými druhy ryb jsme se vydali na vojenskou přehlídku, neboť jsme v tento den slavili státní svátek (den vzniku samostatného Československa). K vidění zde byla vojenská auta, tanky, zbraně a také vojenská mužstva ze zahraničí. Venku bylo opravdu mokro a viditelnost taky nebyla zrovna dobrá. Raději jsme se odebrali na metro a rychle spěchali na prohlídku strahovského kláštera. Mohli jsme si prohlédnout i knihovnu, ta nás velmi zaujala svými cennými kousky. Poté už jsme zamířili hezky do tepla k sestrám na večeři. Večer jsme si ještě užívali nočního ruchu města, zajezdili jsme si metrem a šli spát. Ráno jsme se hezky sbalili, uklidili po sobě a vydali se na poslední snídani k našim milovaným sestrám. Jídlo jsme si řádně vychutnali a taky jsme si pořádně naplnili i kapsy! Pak už přišlo na řadu jen loučení. Vzali jsme batohy na ramena a metrem dojeli na nádraží. Zde už jsme jen čekali na vlak, který nás všechny šťastně dovezl domů. Tak jsme si užili prázdniny!!! Děkujeme, otče Stanislave! Vendy Zemanová Číslo / /2009

7 Termíny setkání Maminek na mateřské Setkání jsou každou sudou středu v měsíci. Na faře od 8: Vánoční inspirace + voskové svíce (vánoční inspirace - přineste na ukázku pro druhé. K dispozici budou voskové pláty na výrobu svící. Pokud máte o výrobu zájem přineste si fén na vlasy :o) a 1 staré noviny) Volný program s promítnutím pohádky Zimní procházka ke koním anebo tvoření ze zdrav. špachtlí (bude včas upřesněno, sledujte vývěsku před kostelem nebo internetové farní stránky) Prstové barvy ruce malují místo štětce (potřebovat budete své děti :o) a 1 staré noviny) Naše adoptivní dcera Juliet z Ugandy Magda Strakošová Juliet oslavila v červenci 18. narozeniny. V předešlém čísle Farníku padl návrh, že bychom jí poslali přáníčka. Ve schránce Farníku jsme našli jen jedno :( Teď, když jsou už dlouhé zimní večery, vás vyzýváme znovu. Stačí na obyčejný papír formátu A5 napsat, či nakreslit vánoční přání. Určitě ji to potěší. Do schránky Farníku je můžete vložit do A přibalte i modlitbu, ta nic neváží a znamená mnohem víc. Na víkendu maminek jsme pro Juliet vyrobily šátek, technikou malování na hedvábí, není těžký a vejde se do obálky :) a přidáme jej k přáníčkům. Pavla Mičulková Vánoční dárky ke čtení Už tradičně budete mít v adventním čase možnost koupit si knihy s křesťanskou tématikou přímo v našem kostele. A to o 2. adventní neděli po mších svatých ve zpovědní místnosti. Jde o knihy prodávané v místeckém knihkupectví Jakub. Nejedná se o výdělečnou činnost, jen vám jdou knížky touto cestou naproti, ne každý má možnost jet si vybrat přímo do Jakuba Číslo / /2009

8 Vzdát se něčeho v době, kdy se blíží čas obdarování. V čase adventním je dobré vykonat něco pro druhé, odříct si něco z našeho nadbytku pro ty nejchudší. Možností je mnoho. Připojíte-li se k té, která byla zvolena pro letošní advent v naší farnosti, máte tu výhodu, že nemusíte spěchat na poštu se složenkou. Finanční příspěvek můžete vhodit do schránky s nápisem CHARITA, je umístěna v zadní časti kostela. Peníze budou poslány na podporu těch nejchudších na ostrově Haiti. Informace o misiích, které tam probíhají, najdete v tomto a dalších číslech Farníku. Projekt je zaštítěn otcem Romanem Musilem, více v rubrice K zamyšlení na str. 14. V rámci získávání finančních prostředků na toto dílo je po Novém roce v plánu jedna netradiční akce Misijní zabíjačka. Tuto jitrnicemi vonící akci připravuje o. Stanislav se skupinkou starších biřmovanců. Máme se pravděpodobně na co těšit. Hlasování lidu Po mších svatých v neděli na Slavnost Ježíše Krista Krále proběhlo hlasování. Každý, kdo se chce zúčastnit půlnoční bohoslužby o Štědrém dni, měl možnost zvednout ruku při výběru ze dvou možností. Rozhodovalo se, zda mše svatá začne ve 22:00, či ve 24:00. Velkou většinou zvítězil čas dřívější. Tříkrálová sbírka 2009 Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Mnoho z Vás v minulých letech projevilo svou štědrost a přispělo koledníčkům přestrojeným za Tři krále do pokladniček, nebo jste svůj dar poslali složenkou. Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita tímto pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným. Také na počátku nového roku vyjde do ulic trojice dětí /i mladých/, v doprovodu dospělé osoby a mohou ve dnech 2. až 11. ledna zaklepat i u Vašich dveří, s žádostí o přispění do sbírky. Jako pozornost za Vaší štědrost Vám předají malý dárek. Charita Frenštát pod Radhoštěm použije prostředky získané z Tříkrálové sbírky v roce 2009 na tyto účely: Číslo / /2009

9 - 65 % výtěžku zůstává v místní Charitě a tyto peněžní prostředky budou použity na financování CHOPS (Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby) - 15% činnost diecézní Charity - 10% humanitární pomoc u nás i v zahraničí - 5% činnost Charity ČR - 5% náklady s pořádáním třikrálové sbírky Charity ČR Úspěch Tříkrálové sbírky závisí na dobré spolupráci a je založen na ochotě lidí dobrovolně pomoci s její přípravou. Obracíme se na všechny, kteří by s přípravou a realizaci sbírky rádi pomohli, aby se obrátili na Charitu ve Frenštátě p/r., kde jim na níže uvedených telefonních číslech budou poskytnuty podrobné informace. Pomozte nám pomáhat Lenka Tabachová Ředitelka Charity Frenštát p/r. Ti z Vás, kteří by se chtěli koledování, u nás v Kozlovicích, zúčastnit jako vedoucí skupinky (věk min.15let občanský průkaz) a samozřejmě i samotní mladší koledníci hlaste se, prosím, u Pavla Strakoše osobně nebo na tel.: , ZA HUMNY Ostrava - Přívoz, Adventní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem , Připravte cestu Pánu Pátek 5.12., 17:00 mše sv. + adorace, 19:00 setkání pro mládež Sobota 6.12., 9:00 setkání pro seniory, 14:00-16:00 rozhovory, 17:00 mše sv., 19:00 setkání pro manžele Neděle 7.12., 8:00 mše sv., 10:30 mše pro mladé Číslo / /2009

10 Ostrava, Dny vánočních řemesel , 14:00 18:00, budova Telepace (vedle Biskupství). Více info: Prašivá, Hostýn, Silvestrovské půlnoční mše svaté ( ve 24:00) Lubina, Lidový ples Při listování ve farní kronice a při vybírání ukázek se v dnešním úryvku přiblížíme k době zhruba před sto lety. V záznamu z roku 1902 je uvedeno: Nejhlavnější událostí v minulém roce pro Kozlovice byly sv. misie, které zde konali tři kněží z řádu sv. Dominika. Začátek sv. misií byl dne 2.února, ukončeny byly 11. února. Po celý čas, co se sv. misie konaly, panovalo pěkné počasí jako na jaře, účastenství bylo veliké a pořádek v ničem nerušen. Jelikož se shledalo, že starý STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY misionářský kříž byl ještě dobrý, jen příční dřevo bylo nahnilé, byl znova upraven, plechový rezavý obraz Spasitele odstraněn, nově natřen a na nové místo před vchodem do kostela umístěn. Účastenství při svěcení bylo ohromné. Na popeleční středu udíleli ještě misionáři popelec a pak odjeli k vlaku do Frenštátu. K těmto misím bylo zakoupeno nové stříbrné ciborium za 130 zl = 260 korun. Obnos ten uhrazen byl dobrovolnými sbírkami. Z farní kroniky vybrala Božena Kubečková MYŠÍ STRÁNKA Předškoláci: Kolik svíček je na adventním věnci? 1. stupeň: Co znamená advent? 2. stupeň: Jak se jmenovali rodiče Panny Marie? Odpovědi se svým jménem a věkem vhazujte do schránky Farníku do Schránku najdete v zadní části kostela. Číslo / /2009

11 Svatý Mikuláš nadělujeme všem hodným dětem, ale naše myšky přinesou odměny jen těm, kteří správně odpověděli na otázky z minulého Farníku, a navíc měli štěstí při losování. Jsou to: Matěj Strakoš (5 let), Štěpánka Pustková (8 let). Myškám se moc líbily i obrázky, které pro ně nakreslili Vojta a Eliška. A Filípek, jakožto technický typ, všem dětem radí, aby používaly raději fixy než pastelky. Pak budeme moci obrázek i vytisknout a ukázat všem! Správné odpovědi z minulého čísla Farníku: Předškoláci: neděle, 1.stupeň: 14, 2.stupeň: Tarsus, stanař Myší stránku tvoří Eliška Toflová Číslo / /2009

12 Sv. Pavel známý-neznámý O událostech ze života sv. Pavla se dovídáme kromě apoštolových listů z knihy Skutky apoštolů. Jak by o některých z nich mohly psát dnešní noviny? Do tabulky napiš ke každé události správné písmeno, které najdeš,ve spodní části svitku, a napiš, kde se událost stala. Co o těchto událostech ještě víš? Jako nápovědu využij biblické citace. Stéblo slámy Proč Ježíš přišel jako dítě ZADÁNO PRO... obyčejné lidi Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si z Číslo / /2009

13 betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: Co to máš v ruce? Stéblo slámy, odpověděl mladík. Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to dítě. Stéblo slámy, ušklíbali se ostatní. Takové smetí! Zahoď to! Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou. Kdepak, namítl, já si ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli andělé. Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: Co jsi udělal s tím stéblem? Mladík jim ho ukázal. Pořád ho nosím u sebe. Zahoď to, k ničemu ti není. Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn. A co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy. Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak chudý? Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc nevíme. Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým jako oni. Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: Dej už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava! Stéblo vztekle zmačkal a zahodil. Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. Vidíš, zůstalo stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit stéblo slámy je snadné. Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, kterého nám seslal Bůh. Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: Boží láska se totiž nedá zničit a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy. Dopis P. Romana Musila Bruno Ferrero z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše, vydal: Portál K ZAMYŠLENÍ Ježíš se narodil v chudé betlémské stáji uprostřed světa; světa, který propadl honbě za bohatstvím. Chudý mezi bohatými, to je poselství, které nám každoročně zvěstuje. Číslo / /2009

14 Strávil jsem měsíc a půl v České republice, tato doba mi měla být příležitostí, abych se zastavil a zamyslel, zamyslel nad smyslem toho, co dělám a také načerpal, především duchovních i duševních sil pro moji další činnost. Moc příležitostí k zastavení jsem však neměl, tuto dobu jsem trávil objížděním farností a médií, což asi k mediální době patří. V tom všem ježdění jsem měl i příležitost poděkovat mnohým za pomoc, kterou mé malé, chudé zemi poskytují. Snad jsem se i znovu na chvíli vrátil do problémů u nás, v Čechách a na Moravě. Musím říct, že jsem si připadal jako blázen, který dělá všechno možné, aby uspokojil nároky všech a všeho, co by mohlo tuto pomoc podpořit. A tak, když jsem se znovu vrátil sem, nazpět, do bídou a nepokoji zmítaného Haiti, uvědomil jsem si, jak miluji právě život lidí této malé země. Země, kde lidé chodí bosi, spí se slepicemi a kozami na jednom dvorku, hádají se o tyčku v plotě a počítají kameny před svým domem. Farnost, kterou jsem dva měsíce neviděl, se vůbec nezměnila, lidé jsou tu stále stejně srdeční a jednoduší, jsou vděční za každý malý projev náklonnosti. Ještě před mým návratem se tu přehnal cyklon, který tu přivodil záplavy, které připravily spoustu lidí o úrodu na svých políčcích a některým vzaly i střechu nad hlavou. Lidé tady přijímají všechny pohromy s neuvěřitelnou odevzdaností, která se často mísí s rezignací. Jsou zvyklí na bídu, a tak jim další těžkost na chvíli vtlačí slzy do očí a zároveň je přiměje se s tím vyrovnat a znovu se pustit do, někdy až ubíjející, práce s motykou v ruce. Jiná situace je v hlavním městě, které se s bídou vyrovnává po svém. Únosy a násilí se tu staly teď již normálním jevem a tohle počínání ho odděluje ještě více od zbytku země, která se tak cítí ještě více odříznutá od pomoci, která je blokovaná těmi, kteří se zaprodali násilí. Život tady, v Baie-de-Henne, tak není vůbec snadný a lidé se tu cítí zapomenuti. Všechna tato protivenství je však na druhou stranu stmelují dohromady jako jednu rodinu. Po mém návratu jsem se okamžitě pustil do budování systému čerpání pitné vody pro vesnici. Škola má teď vánoční prázdniny a tak se se všemi dětmi z vesnice společně připravujeme na Vánoce, které tu alespoň na chvíli dají zapomenout na všednost každodenní lopoty. Deset párů se tu na Vánoce rozhodlo spojit svůj život ve svátosti manželství, to je na místní poměry, kde se lide velice neradi zavazují, veliké Boží požehnání. Asi to vypadá tak, že v té vší bídě a nedostatku je už jen Bůh, který může něco změnit, kéž by tomu tak bylo!!! S přáním radostných Vánoc a šťastného nového roku, P. Roman Musil OMI Dopis byl napsán , převzato z Číslo / /2009

15 P. Roman Musil, člen řádu oblátů působí již 5 let na Haiti, jako kněz ve vesnici Baie-de-Henne (Zátoka slepic) spolu s farní Charitou v Zábřeze a s Arcidiecézní Charitou v Olomouci organizuje pomoc pro chudé děti bez prostředků formou Adopce na dálku Téma Vánoc v odpovědích otce kardinála Miloslava Vlka Jaké byly Vaše nejkrásnější Vánoce? Marie Kardinál Miloslav Vlk : Myslím, že to byly Vánoce mého dětství. Kdy jsme byli plni očekávání příchodu Ježíška, tak jak nás rodiče tomu učili, dětským způsobem jsme prožívali, že Bůh přichází do naší blízkosti a cítili jsme jeho lásku v dárcích, které nám rodiče dávali. Vánoce se mi zdají být značně zidealizované a komerční. Vždyť to při narození Ježíše žádná idyla (ani komerce :-) nebyla. Leckdy se mi zdají hesla typu "svátky pohody" spíše kontraproduktivní a psychiku namáhající... Leckdy je pak už před Vánoci jen slyšet: "už aby to bylo za námi"... Co si o tom myslíte Vy? Co dělat, aby Vánoce pro nás byly opravdu Vánocemi? Lucie Kardinál Miloslav Vlk : Aby Vánoce pro nás byly opravdu Vánocemi, je zapotřebí se nepouštět do proudu, kterým se okolo nás valí jejich prožívání. To znamená nepodlehnout jejich komercializaci a vytvářet ve svém srdci vědomě prostor pro tu nejvlastnější jejich realitu, tj. Bůh blízký. A usilovat o to, vytvářet v tyto dny radostné chvíle ticha, v němž mluví Bůh. A snažit se také co nejvíce lásku Boží, která je náplní Vánoc, také konkrétně realizovat vůči druhým, které potkávám. V čem vidíte podstatu Vánoc? Jan Kardinál Miloslav Vlk : Jádro Vánoc spočívá ve skutečnosti, že se v lidských dějinách před dvěma tisíci lety zřetelně jasně, viditelně a hmatatelně projevila láska všemohoucího Boha k lidstvu, k člověku, který od počátku, od stvoření nosí ve svém životě, ve svém nitru vtisknutý obraz Boha. Boží láska k lidstvu a k člověku se konkrétně projevila tím, že Trojjediný Bůh poslal druhou ze tří osob Trojice, aby přijala lidskou přirozenost, lidský život, aby se narodila jako člověk, aby přišla v těle - prostě, jak říkáme, aby se vtělila. Druhá božská osoba, Syn, se tak stala dávno v Izraeli předpovídaným a očekávaným Mesiášem, tj. posvěceným, pomazaným králem a prorokem, s lidským jménem v hebrejštině Jehošua, v češtině Ježíš. On to byl - a to je vlastní jádro vánočních svátků - kdo do lidské bídy, strachu, do touhy po záchraně, opoře, jistotě přinesl radostnou zprávu (cizím slovem evangelium ), že tou oporou a záchranou je milující Bůh. Ježíš to ukazoval celou svou veřejnou činností. Číslo / /2009

16 Přes svůj život naplněný láskou byl lidskou nenávistí a různými intrikami odsouzen k potupné smrti na kříži (tak se tehdy popravovalo). Smrtí - přijatou v absolutní lásce k Bohu, který ho vyslal, a k člověku - a svým vzkříšením ze smrti získal odpuštění lidských vin a dar radostného života zde a jeho naplnění ve věčnosti pro ty, kdo ho vírou přijali. Ve společnosti, kterou založil, tj. v církvi, ustanovil svátosti, což znamená, že otevřel prameny, z nichž je možné čerpat sílu tohoto nového života, spásu. FTÍPKY Do betlémské jeskyně se vměstnali zástupci různých řádů. Benediktin pěl svaté rodině k chvále gregoriánský chorál. Dominikán pojednával o vznešeném smyslu vtělení. Františkán se vydal ven vyžebrat něco k jídlu. A jezuita jde k Marii a říká: Vážená paní, přenechejte nám to malé - však my už z něj něco uděláme! Katechetka: Děti, kde by jste v našem kostele našli zpovědnici? Malá Janička se překotně hlásí: Já vím, já vím! To je ta kadibudka, jak tam vždycky sedí pan děkan. ******************************************************************* Vánoční bonus Farníku S Vánocemi souvisí obdarovávání. Malým dárkem se rozhodl některé své čtenáře obdarovat i Farník. Pokud jste v tomto čísle, které držíte v rukou, našli dárkovou poukázku, jste těmi šťastnými právě Vy! Odevzdejte ji na faře, a pod stromečkem budete mít o dárek víc! ******************************************************************* Redakce Farníku přeje všem svým čtenářům milostiplné svátky Narození Páně a do nového roku 2009 hojnost Božího požehnání! Uzávěrka příštího čísla je Schránka Farníku je umístěna v zadní části kostela. Nápady a připomínky, nabídky spolupráce: o. Stanislav Kotlář nebo Věrka Kociánová Číslo / /2009

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více