Čti až do konce... Čti až do konce. Roráte caeli dé super, et nubes pluant iustum / Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čti až do konce... Čti až do konce. Roráte caeli dé super, et nubes pluant iustum / Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása."

Transkript

1 dvouměsíčník 2. ročník Čti až do konce... Roráte caeli dé super, et nubes pluant iustum / Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása./ Těmito slovy začíná stará adventní píseň a odtud také název roráty. Dnešní neděli jsme vstoupili do doby adventní a zahájili tak jednak nový církevní rok, naši adventní přípravu na Vánoce, ale také přípravu nás samotných na příchod Krista. Ať už to bude na konci času, nebo na konci našeho života, víme, že je důležité abychom stále byli připraveni jako ty panny prozíravé, které čekaly s rozžatými lampami svého srdce na ženicha. Jak nás vyzýval v dnešním druhém čtení také sv. Pavel: Musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. Kéž v této době přípravy a čekání zakoušíme slova 4. sloky písně Roráte caeli přijmi útěchu, přijmi útěchu můj lide drahý, neboť blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pán a Bůh tvůj, Izraelův svatý a Spása tvoje. O tom hovoří i následující zamyšlení jáhna Aleše L. Čti až do konce Nadpis tohoto úvodníku nechce být nějakou speciální výzvou, ale má vyjadřovat myšlenku, o kterou se chci těmito řádky podělit. Vyplynula z náhodného setkání s jedním knězem. Strávili jsme spolu asi hodinu při kávě a musím přiznat, že já jsem byl spíše tím, kdo naslouchá. Osmdesátiletý kněz, mohu-li to tak vyjádřit, byl plný dojmů Boha. Je to setkání toho druhu, kdy neznámá osoba vám sdělí v jakémsi proudu slov to, co po léta nosí v sobě, co v něm zraje jako přesvědčení a životní jistota, kdy to Číslo / /2009

2 lidské a bolestné ustupuje jasu Prozřetelnosti Boží. V tichém obdivu nad vnitřní radostí kněze jsem naslouchal jeho životnímu příběhu. Vyprávěl o své cestě kněžství, která začala v době II. světové války přihláškou do semináře a rok po té nasazením na nucené práce do Německa a Francie. Po celou dobu jsem se modlil, abych neztratil povolání ke kněžství a zdraví, vzpomínal kněz. Sám na sobě kolikrát zakoušel vyslyšení modliteb i mocnou ruku Boží. Viděl jasně několik momentů, kdy Bůh chránil jeho život. Jednou to bylo díky zpoždění vlaku, kterým cestoval na dovolenku domů a díky kterému nedorazili do určitého města včas a tím unikli bombardování nádraží a jisté smrti. Stačilo osm minut zpoždění! Pak se po nezdařeném útěku dostal do koncentračního tábora. Ke konci války přišel příkaz, aby se všichni Češi přestěhovali do jiného baráku. Mi se nechtělo. Měl jsem totiž postel u kamen a i když se nic moc v nich netopilo, přece byla vždy naděje, že mi aspoň trochu uschne oděv. Chtěl jsem se tomu nějak vyhnout, ale nedalo se. Druhý den Američané provedli nálet a barák s mým původním stanovištěm u kamen zasáhla bomba šedesát mrtvých a přes stovku raněných. Mně se nic nestalo. Vzpomínal také na otce Antonína Šuránka, spirituála v kněžském semináři, který posílal všem bohoslovcům dopisy a informace o kamarádech roztroušených od Norska až po Francii, tak jak se mu sami hlásili. Já jsem nikdy na psaní moc nebyl, tak o mne moc zpráv nebylo. Po válce, když se šťastně vrátil domů, se dozvěděl, že se obnovují bohoslovecká studia, která přerušila válka. Šel do budovy nynější bohoslovecké fakulty, kde na chodbě visely seznamy všech studentů. Přistoupil k nim a podle abecedy hledal své jméno. Ale ať prohlížel jakkoliv, nemohl své jméno najít. Pojala mne velká úzkost, zatmělo se mi před očima a sevřelo hrdlo. V seznamu nejsem. Vyšel jsem před budovu a na chvíli jsem se zastavil. V tom jsem zcela zřetelně uslyšel vnitřní hlas - Čti až do konce! Vrátil jsem se zpět a prohlédl seznam do konce. Pod posledním jménem začínajícím na z, pod čarou, bylo dopsáno mé jméno! Kněz pak dále rozvíjel svůj příběh, kdy mnohokrát zažil, že právě ve chvílích největší slabosti poznal, jak jej Bůh vede. Čti až do konce! Touto větou jej Pán znovu povolal k cestě podle své vůle, na své cestě jej podržel. A mne ve chvíli vyprávění díky této větě napadlo, jak jsme někdy sami netrpěliví a povrchní čtenáři. A platí to jak v té opravdu čtenářské praxi, tak i v samotném životě. Mnohokrát dáme na první dojmy, nenecháme doznít události ve svém životě, nehledáme nebo lépe řečeno nečteme v souvislostech nebo v pohledu naší osobní zkušenosti s Bohem, kterou bychom se měli snažit uchovávat v Číslo / /2009

3 srdci. Zážitek zmíněného kněze kéž nás vede k osvojení si tohoto postoje. Ať je to třeba v okamžicích našich modliteb, které se nám zdají nevyslyšené, protože kdo čte až do konce, ví, že Bůh slyší každou prosbu, pochopí, že příběh, za který se modlí, není ještě u konce. Ať jsou to chvíle bezradnosti a zklamání (pocit, že jsme pod čarou ), věřme, že pro toho, kdo je odhodlán číst až do konce, to nejsou poslední ani definitivní věty našeho bytí. Takovým příkladem může být pro nás výpověď ženy, která v šedesátých létech 20. stol. emigrovala do USA. Líčila svůj život, různé těžkosti i svou cestu k víře. Zmínila se i o svých dospělých dětech. Myslím, že jsem je dobře vychovala, jen víru se mi jaksi nepodařilo předat. Je to pro mne bolestné, ale Pán mi v podobenství o povolání dělníků na vinici dává naději. Někoho volá ráno, jiného v poledne, někoho až na večer. Ale pro všechny má stejnou odměnu! Začali jsme příběh nového církevního roku Nevíme, co nám přichystá, nevíme, zda nám bude dopřáno prožít všechny jeho dny. Ale chtějme vykročit vstříc novému daru času s postojem výše uvedeného kněze. Učme se vnímat náš život jako jedinečný příběh, který sám Tvůrce vepsal i do dnů tohoto roku. Boží požehnání a jeho milost kéž nás na této cestě vedou a drží. Přeji nám všem! otec Stanislav DIÁŘ FARNOSTI Co už je za námi: Dámský víkend (více str. 5) Podzimní prázdniny v Praze (více str. 5-6) Co je před námi: Od út, čt, pá RORÁTY Mikulášská nadílka jsou zvány všechny děti na mši sv. a setkání se sv. Mikulášem Při mši sv. sbírka na potřeby diecéze. Po obou mších svatých prodej knih s křesťanskou tématikou po mši sv. příprava biřmovanců (skupinka starších) Příležitost ke svátosti smíření od 9 do 11: :30 Otvírání betléma :30 Česká mše Vánoční, J.J.Ryba, v podání Číslo / /2009

4 oderského chrámového sboru Chorus (při mši sv.) , 9:00 příprava biřmovanců (skupinka mladších) Dětský karneval Farní ples Z MATRIKY , 9:00 příprava biřmovanců (skupinka mladších)!!! udělování svátosti biřmování!!! Rozloučili jsme se s těmito farníky: V naší farní rodině přibyly tyto děti: Anna Vašková Matěj Dudek Alois Šrubař Pavel Mucha Anna Tesařová Alan Smolík Václav Zeman Adéla Krpcová Kéž se jednou všichni zase sejdeme v nebi! Vítejte v našem farním společenství! Svátost manželství si udělili: Radim Košař Magdaléna Krpcová Dalibor Štefek Ludmila Dubcová Pořad bohoslužeb o Vánocích ŽIVOT VE FARNOSTI sobota příležitost ke svátosti smíření od 9:00 11: Štědrý den 14:30 Otvírání betléma, Betlémské světlo 21:30 Lhotka 22:00 Kozlovice 23:30 Myslík Slavnost Narození Páně 7:30 Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 Kozlovice Číslo / /2009

5 Svátek sv. Štěpána 7:30 Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 Myslík Svátek svaté rodiny 7:30 Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 Kozlovice Česká mše vánoční J. J. Ryba v podání oderského chrámového sboru Chorus Ukončení občanské roku 16:00 Kozlovice Nový rok Slavnost Matky Boží P. Marie 7:30 Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 Kozlovice Dámský víkend Chalupa Salaš ve Pstruží nás opět hostila svým příjemným a domácím prostředím. Koho? Nás, 13 mamin, které odvážně doma zanechaly své děti a manžely, na které tímto padly všechny starosti o rodinu. Naopak my, dámy, jsme se celý víkend nechaly rozmazlovat jinými ochotnými lidičkami. Těm všem chceme ještě jednou moc poděkovat za jejich služby. Především našim tradičním kuchařinkám Ivči a Klárce. Užívaly jsme si tedy odpočinku od kuchyně a věnovaly se samy sobě. Mohly jsme využít služeb masérky, pedikérky, manikérky, kosmetičky a také jsme se mohly seznámit s technikou malování na hedvábí, papírového pletení či korálkování. Samozřejmě jsme nezapomínaly na vzájemné povídání, sdělování nejrůznějších zkušeností a veselých historek. Také společná modlitba provázela naše víkendové setkání a Pánu také děkujeme za ty, kteří nám umožnili se víkendu zúčastnit. Zúčastněné maminky Podzimní prázdniny v Praze Podzimní prázdniny už jsou dávno za námi, ale máme na co vzpomínat! Co by to bylo za prázdniny, aby naše banda děcek něco neprovedla. Jak už nadpis prozrazuje, znovu po dvou letech jsme se s otcem Stanislavem vrátili na podzimní prázdniny do Prahy. Děcka ze scholy, banda kluků ministrantů, otec a i nějaký ten dozor. V neděli jsme se naskládali do Číslo / /2009

6 několika aut a vyjeli směr vlakové nádraží Ostrava. I s velkým zpožděním jsme se nakonec pohodlně usadili na svá místa a užívali si cestu každý po svém. Ve večerních hodinách jsme dorazili do Prahy. Některým se pořádně rozšířily obzory, hlavně, co se metra týče! Metrem jsme dojeli na místo, kde jsme měli v plánu přečkat 3 noci. Jelikož už bylo pozdě večer, zalezli jsme do spacáků a šli spát. V pondělí ráno jsme vyrazili na snídani k sestrám boromejkám, které se o naše hladová bříška staraly po celou dobu našeho pobytu v Praze. Musím uznat, že jídlo jsme si všichni nemohli vynachválit!!! Po vydatné snídani jsme se vydali na Pražský hrad (jako vždy - nechybělo ani pár snímku s hradní stráží ), po řádné prohlídce jsme se vydali opět na metro a teď už směr palác Flóra, kde jsme v kině shlédli dokument Mumie. A nebylo to jen tak, měli jsme možnost shlédnou Mumii dokonce v 3D rozlišení. Byl to velký zážitek. Po shlédnutí filmu jsme se vydali na projížďku loďkami po Vltavě. Na chvíli jsme se také zasnili na Karlově mostě, při poslechu hrající skupiny. Odtud už jsme šli přímo na večeři. Při cestě na faru, kde jsme spali, jsme zažili noční Prahu. Další ráno jsme vstávali dost brzo, protože jsme měli namířeno na ranní mši sv. u sester boromejek. Jelikož nám počasí moc nepřálo, vydali jsme se na pražské Výstaviště, kde jsme zavítali do mořského světa. Po prohlídce akvárií se všemi možnými druhy ryb jsme se vydali na vojenskou přehlídku, neboť jsme v tento den slavili státní svátek (den vzniku samostatného Československa). K vidění zde byla vojenská auta, tanky, zbraně a také vojenská mužstva ze zahraničí. Venku bylo opravdu mokro a viditelnost taky nebyla zrovna dobrá. Raději jsme se odebrali na metro a rychle spěchali na prohlídku strahovského kláštera. Mohli jsme si prohlédnout i knihovnu, ta nás velmi zaujala svými cennými kousky. Poté už jsme zamířili hezky do tepla k sestrám na večeři. Večer jsme si ještě užívali nočního ruchu města, zajezdili jsme si metrem a šli spát. Ráno jsme se hezky sbalili, uklidili po sobě a vydali se na poslední snídani k našim milovaným sestrám. Jídlo jsme si řádně vychutnali a taky jsme si pořádně naplnili i kapsy! Pak už přišlo na řadu jen loučení. Vzali jsme batohy na ramena a metrem dojeli na nádraží. Zde už jsme jen čekali na vlak, který nás všechny šťastně dovezl domů. Tak jsme si užili prázdniny!!! Děkujeme, otče Stanislave! Vendy Zemanová Číslo / /2009

7 Termíny setkání Maminek na mateřské Setkání jsou každou sudou středu v měsíci. Na faře od 8: Vánoční inspirace + voskové svíce (vánoční inspirace - přineste na ukázku pro druhé. K dispozici budou voskové pláty na výrobu svící. Pokud máte o výrobu zájem přineste si fén na vlasy :o) a 1 staré noviny) Volný program s promítnutím pohádky Zimní procházka ke koním anebo tvoření ze zdrav. špachtlí (bude včas upřesněno, sledujte vývěsku před kostelem nebo internetové farní stránky) Prstové barvy ruce malují místo štětce (potřebovat budete své děti :o) a 1 staré noviny) Naše adoptivní dcera Juliet z Ugandy Magda Strakošová Juliet oslavila v červenci 18. narozeniny. V předešlém čísle Farníku padl návrh, že bychom jí poslali přáníčka. Ve schránce Farníku jsme našli jen jedno :( Teď, když jsou už dlouhé zimní večery, vás vyzýváme znovu. Stačí na obyčejný papír formátu A5 napsat, či nakreslit vánoční přání. Určitě ji to potěší. Do schránky Farníku je můžete vložit do A přibalte i modlitbu, ta nic neváží a znamená mnohem víc. Na víkendu maminek jsme pro Juliet vyrobily šátek, technikou malování na hedvábí, není těžký a vejde se do obálky :) a přidáme jej k přáníčkům. Pavla Mičulková Vánoční dárky ke čtení Už tradičně budete mít v adventním čase možnost koupit si knihy s křesťanskou tématikou přímo v našem kostele. A to o 2. adventní neděli po mších svatých ve zpovědní místnosti. Jde o knihy prodávané v místeckém knihkupectví Jakub. Nejedná se o výdělečnou činnost, jen vám jdou knížky touto cestou naproti, ne každý má možnost jet si vybrat přímo do Jakuba Číslo / /2009

8 Vzdát se něčeho v době, kdy se blíží čas obdarování. V čase adventním je dobré vykonat něco pro druhé, odříct si něco z našeho nadbytku pro ty nejchudší. Možností je mnoho. Připojíte-li se k té, která byla zvolena pro letošní advent v naší farnosti, máte tu výhodu, že nemusíte spěchat na poštu se složenkou. Finanční příspěvek můžete vhodit do schránky s nápisem CHARITA, je umístěna v zadní časti kostela. Peníze budou poslány na podporu těch nejchudších na ostrově Haiti. Informace o misiích, které tam probíhají, najdete v tomto a dalších číslech Farníku. Projekt je zaštítěn otcem Romanem Musilem, více v rubrice K zamyšlení na str. 14. V rámci získávání finančních prostředků na toto dílo je po Novém roce v plánu jedna netradiční akce Misijní zabíjačka. Tuto jitrnicemi vonící akci připravuje o. Stanislav se skupinkou starších biřmovanců. Máme se pravděpodobně na co těšit. Hlasování lidu Po mších svatých v neděli na Slavnost Ježíše Krista Krále proběhlo hlasování. Každý, kdo se chce zúčastnit půlnoční bohoslužby o Štědrém dni, měl možnost zvednout ruku při výběru ze dvou možností. Rozhodovalo se, zda mše svatá začne ve 22:00, či ve 24:00. Velkou většinou zvítězil čas dřívější. Tříkrálová sbírka 2009 Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Mnoho z Vás v minulých letech projevilo svou štědrost a přispělo koledníčkům přestrojeným za Tři krále do pokladniček, nebo jste svůj dar poslali složenkou. Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita tímto pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným. Také na počátku nového roku vyjde do ulic trojice dětí /i mladých/, v doprovodu dospělé osoby a mohou ve dnech 2. až 11. ledna zaklepat i u Vašich dveří, s žádostí o přispění do sbírky. Jako pozornost za Vaší štědrost Vám předají malý dárek. Charita Frenštát pod Radhoštěm použije prostředky získané z Tříkrálové sbírky v roce 2009 na tyto účely: Číslo / /2009

9 - 65 % výtěžku zůstává v místní Charitě a tyto peněžní prostředky budou použity na financování CHOPS (Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby) - 15% činnost diecézní Charity - 10% humanitární pomoc u nás i v zahraničí - 5% činnost Charity ČR - 5% náklady s pořádáním třikrálové sbírky Charity ČR Úspěch Tříkrálové sbírky závisí na dobré spolupráci a je založen na ochotě lidí dobrovolně pomoci s její přípravou. Obracíme se na všechny, kteří by s přípravou a realizaci sbírky rádi pomohli, aby se obrátili na Charitu ve Frenštátě p/r., kde jim na níže uvedených telefonních číslech budou poskytnuty podrobné informace. Pomozte nám pomáhat Lenka Tabachová Ředitelka Charity Frenštát p/r. Ti z Vás, kteří by se chtěli koledování, u nás v Kozlovicích, zúčastnit jako vedoucí skupinky (věk min.15let občanský průkaz) a samozřejmě i samotní mladší koledníci hlaste se, prosím, u Pavla Strakoše osobně nebo na tel.: , ZA HUMNY Ostrava - Přívoz, Adventní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem , Připravte cestu Pánu Pátek 5.12., 17:00 mše sv. + adorace, 19:00 setkání pro mládež Sobota 6.12., 9:00 setkání pro seniory, 14:00-16:00 rozhovory, 17:00 mše sv., 19:00 setkání pro manžele Neděle 7.12., 8:00 mše sv., 10:30 mše pro mladé Číslo / /2009

10 Ostrava, Dny vánočních řemesel , 14:00 18:00, budova Telepace (vedle Biskupství). Více info: Prašivá, Hostýn, Silvestrovské půlnoční mše svaté ( ve 24:00) Lubina, Lidový ples Při listování ve farní kronice a při vybírání ukázek se v dnešním úryvku přiblížíme k době zhruba před sto lety. V záznamu z roku 1902 je uvedeno: Nejhlavnější událostí v minulém roce pro Kozlovice byly sv. misie, které zde konali tři kněží z řádu sv. Dominika. Začátek sv. misií byl dne 2.února, ukončeny byly 11. února. Po celý čas, co se sv. misie konaly, panovalo pěkné počasí jako na jaře, účastenství bylo veliké a pořádek v ničem nerušen. Jelikož se shledalo, že starý STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY misionářský kříž byl ještě dobrý, jen příční dřevo bylo nahnilé, byl znova upraven, plechový rezavý obraz Spasitele odstraněn, nově natřen a na nové místo před vchodem do kostela umístěn. Účastenství při svěcení bylo ohromné. Na popeleční středu udíleli ještě misionáři popelec a pak odjeli k vlaku do Frenštátu. K těmto misím bylo zakoupeno nové stříbrné ciborium za 130 zl = 260 korun. Obnos ten uhrazen byl dobrovolnými sbírkami. Z farní kroniky vybrala Božena Kubečková MYŠÍ STRÁNKA Předškoláci: Kolik svíček je na adventním věnci? 1. stupeň: Co znamená advent? 2. stupeň: Jak se jmenovali rodiče Panny Marie? Odpovědi se svým jménem a věkem vhazujte do schránky Farníku do Schránku najdete v zadní části kostela. Číslo / /2009

11 Svatý Mikuláš nadělujeme všem hodným dětem, ale naše myšky přinesou odměny jen těm, kteří správně odpověděli na otázky z minulého Farníku, a navíc měli štěstí při losování. Jsou to: Matěj Strakoš (5 let), Štěpánka Pustková (8 let). Myškám se moc líbily i obrázky, které pro ně nakreslili Vojta a Eliška. A Filípek, jakožto technický typ, všem dětem radí, aby používaly raději fixy než pastelky. Pak budeme moci obrázek i vytisknout a ukázat všem! Správné odpovědi z minulého čísla Farníku: Předškoláci: neděle, 1.stupeň: 14, 2.stupeň: Tarsus, stanař Myší stránku tvoří Eliška Toflová Číslo / /2009

12 Sv. Pavel známý-neznámý O událostech ze života sv. Pavla se dovídáme kromě apoštolových listů z knihy Skutky apoštolů. Jak by o některých z nich mohly psát dnešní noviny? Do tabulky napiš ke každé události správné písmeno, které najdeš,ve spodní části svitku, a napiš, kde se událost stala. Co o těchto událostech ještě víš? Jako nápovědu využij biblické citace. Stéblo slámy Proč Ježíš přišel jako dítě ZADÁNO PRO... obyčejné lidi Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si z Číslo / /2009

13 betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: Co to máš v ruce? Stéblo slámy, odpověděl mladík. Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to dítě. Stéblo slámy, ušklíbali se ostatní. Takové smetí! Zahoď to! Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou. Kdepak, namítl, já si ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli andělé. Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: Co jsi udělal s tím stéblem? Mladík jim ho ukázal. Pořád ho nosím u sebe. Zahoď to, k ničemu ti není. Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn. A co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy. Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak chudý? Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc nevíme. Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým jako oni. Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: Dej už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava! Stéblo vztekle zmačkal a zahodil. Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. Vidíš, zůstalo stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit stéblo slámy je snadné. Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, kterého nám seslal Bůh. Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: Boží láska se totiž nedá zničit a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy. Dopis P. Romana Musila Bruno Ferrero z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše, vydal: Portál K ZAMYŠLENÍ Ježíš se narodil v chudé betlémské stáji uprostřed světa; světa, který propadl honbě za bohatstvím. Chudý mezi bohatými, to je poselství, které nám každoročně zvěstuje. Číslo / /2009

14 Strávil jsem měsíc a půl v České republice, tato doba mi měla být příležitostí, abych se zastavil a zamyslel, zamyslel nad smyslem toho, co dělám a také načerpal, především duchovních i duševních sil pro moji další činnost. Moc příležitostí k zastavení jsem však neměl, tuto dobu jsem trávil objížděním farností a médií, což asi k mediální době patří. V tom všem ježdění jsem měl i příležitost poděkovat mnohým za pomoc, kterou mé malé, chudé zemi poskytují. Snad jsem se i znovu na chvíli vrátil do problémů u nás, v Čechách a na Moravě. Musím říct, že jsem si připadal jako blázen, který dělá všechno možné, aby uspokojil nároky všech a všeho, co by mohlo tuto pomoc podpořit. A tak, když jsem se znovu vrátil sem, nazpět, do bídou a nepokoji zmítaného Haiti, uvědomil jsem si, jak miluji právě život lidí této malé země. Země, kde lidé chodí bosi, spí se slepicemi a kozami na jednom dvorku, hádají se o tyčku v plotě a počítají kameny před svým domem. Farnost, kterou jsem dva měsíce neviděl, se vůbec nezměnila, lidé jsou tu stále stejně srdeční a jednoduší, jsou vděční za každý malý projev náklonnosti. Ještě před mým návratem se tu přehnal cyklon, který tu přivodil záplavy, které připravily spoustu lidí o úrodu na svých políčcích a některým vzaly i střechu nad hlavou. Lidé tady přijímají všechny pohromy s neuvěřitelnou odevzdaností, která se často mísí s rezignací. Jsou zvyklí na bídu, a tak jim další těžkost na chvíli vtlačí slzy do očí a zároveň je přiměje se s tím vyrovnat a znovu se pustit do, někdy až ubíjející, práce s motykou v ruce. Jiná situace je v hlavním městě, které se s bídou vyrovnává po svém. Únosy a násilí se tu staly teď již normálním jevem a tohle počínání ho odděluje ještě více od zbytku země, která se tak cítí ještě více odříznutá od pomoci, která je blokovaná těmi, kteří se zaprodali násilí. Život tady, v Baie-de-Henne, tak není vůbec snadný a lidé se tu cítí zapomenuti. Všechna tato protivenství je však na druhou stranu stmelují dohromady jako jednu rodinu. Po mém návratu jsem se okamžitě pustil do budování systému čerpání pitné vody pro vesnici. Škola má teď vánoční prázdniny a tak se se všemi dětmi z vesnice společně připravujeme na Vánoce, které tu alespoň na chvíli dají zapomenout na všednost každodenní lopoty. Deset párů se tu na Vánoce rozhodlo spojit svůj život ve svátosti manželství, to je na místní poměry, kde se lide velice neradi zavazují, veliké Boží požehnání. Asi to vypadá tak, že v té vší bídě a nedostatku je už jen Bůh, který může něco změnit, kéž by tomu tak bylo!!! S přáním radostných Vánoc a šťastného nového roku, P. Roman Musil OMI Dopis byl napsán , převzato z Číslo / /2009

15 P. Roman Musil, člen řádu oblátů působí již 5 let na Haiti, jako kněz ve vesnici Baie-de-Henne (Zátoka slepic) spolu s farní Charitou v Zábřeze a s Arcidiecézní Charitou v Olomouci organizuje pomoc pro chudé děti bez prostředků formou Adopce na dálku Téma Vánoc v odpovědích otce kardinála Miloslava Vlka Jaké byly Vaše nejkrásnější Vánoce? Marie Kardinál Miloslav Vlk : Myslím, že to byly Vánoce mého dětství. Kdy jsme byli plni očekávání příchodu Ježíška, tak jak nás rodiče tomu učili, dětským způsobem jsme prožívali, že Bůh přichází do naší blízkosti a cítili jsme jeho lásku v dárcích, které nám rodiče dávali. Vánoce se mi zdají být značně zidealizované a komerční. Vždyť to při narození Ježíše žádná idyla (ani komerce :-) nebyla. Leckdy se mi zdají hesla typu "svátky pohody" spíše kontraproduktivní a psychiku namáhající... Leckdy je pak už před Vánoci jen slyšet: "už aby to bylo za námi"... Co si o tom myslíte Vy? Co dělat, aby Vánoce pro nás byly opravdu Vánocemi? Lucie Kardinál Miloslav Vlk : Aby Vánoce pro nás byly opravdu Vánocemi, je zapotřebí se nepouštět do proudu, kterým se okolo nás valí jejich prožívání. To znamená nepodlehnout jejich komercializaci a vytvářet ve svém srdci vědomě prostor pro tu nejvlastnější jejich realitu, tj. Bůh blízký. A usilovat o to, vytvářet v tyto dny radostné chvíle ticha, v němž mluví Bůh. A snažit se také co nejvíce lásku Boží, která je náplní Vánoc, také konkrétně realizovat vůči druhým, které potkávám. V čem vidíte podstatu Vánoc? Jan Kardinál Miloslav Vlk : Jádro Vánoc spočívá ve skutečnosti, že se v lidských dějinách před dvěma tisíci lety zřetelně jasně, viditelně a hmatatelně projevila láska všemohoucího Boha k lidstvu, k člověku, který od počátku, od stvoření nosí ve svém životě, ve svém nitru vtisknutý obraz Boha. Boží láska k lidstvu a k člověku se konkrétně projevila tím, že Trojjediný Bůh poslal druhou ze tří osob Trojice, aby přijala lidskou přirozenost, lidský život, aby se narodila jako člověk, aby přišla v těle - prostě, jak říkáme, aby se vtělila. Druhá božská osoba, Syn, se tak stala dávno v Izraeli předpovídaným a očekávaným Mesiášem, tj. posvěceným, pomazaným králem a prorokem, s lidským jménem v hebrejštině Jehošua, v češtině Ježíš. On to byl - a to je vlastní jádro vánočních svátků - kdo do lidské bídy, strachu, do touhy po záchraně, opoře, jistotě přinesl radostnou zprávu (cizím slovem evangelium ), že tou oporou a záchranou je milující Bůh. Ježíš to ukazoval celou svou veřejnou činností. Číslo / /2009

16 Přes svůj život naplněný láskou byl lidskou nenávistí a různými intrikami odsouzen k potupné smrti na kříži (tak se tehdy popravovalo). Smrtí - přijatou v absolutní lásce k Bohu, který ho vyslal, a k člověku - a svým vzkříšením ze smrti získal odpuštění lidských vin a dar radostného života zde a jeho naplnění ve věčnosti pro ty, kdo ho vírou přijali. Ve společnosti, kterou založil, tj. v církvi, ustanovil svátosti, což znamená, že otevřel prameny, z nichž je možné čerpat sílu tohoto nového života, spásu. FTÍPKY Do betlémské jeskyně se vměstnali zástupci různých řádů. Benediktin pěl svaté rodině k chvále gregoriánský chorál. Dominikán pojednával o vznešeném smyslu vtělení. Františkán se vydal ven vyžebrat něco k jídlu. A jezuita jde k Marii a říká: Vážená paní, přenechejte nám to malé - však my už z něj něco uděláme! Katechetka: Děti, kde by jste v našem kostele našli zpovědnici? Malá Janička se překotně hlásí: Já vím, já vím! To je ta kadibudka, jak tam vždycky sedí pan děkan. ******************************************************************* Vánoční bonus Farníku S Vánocemi souvisí obdarovávání. Malým dárkem se rozhodl některé své čtenáře obdarovat i Farník. Pokud jste v tomto čísle, které držíte v rukou, našli dárkovou poukázku, jste těmi šťastnými právě Vy! Odevzdejte ji na faře, a pod stromečkem budete mít o dárek víc! ******************************************************************* Redakce Farníku přeje všem svým čtenářům milostiplné svátky Narození Páně a do nového roku 2009 hojnost Božího požehnání! Uzávěrka příštího čísla je Schránka Farníku je umístěna v zadní části kostela. Nápady a připomínky, nabídky spolupráce: o. Stanislav Kotlář nebo Věrka Kociánová Číslo / /2009

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

SAMARITÁN SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

SAMARITÁN SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA Březen 2011 SAMARITÁN Samaritán - služby pro lidi bez domova Moravní 936, 765 02 Otrokovice; tel.: 577 925 083, 605 564 039 Charita sv. Anežky Otrokovice Obsah Slovo vedoucího...1 Co dělají streetworkeři

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Slovo k Tříkrálové sbírce

Slovo k Tříkrálové sbírce Slovo k Tříkrálové sbírce (Přečtěte o nejbližší neděli, nejpozději 15.12. 2002, po bohoslužbách) Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a milí bratři. S blížícími se Vánocemi, se přibližuje

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 NA ÚVOD POSTNÍ DOBA PROČ SE TRÁPIT? Tak už je to tu zase. Postní doba se svým půstem a odříkáním. Nemohlo to ještě chvíli počkat? Co vlastně může člověka

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více