2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v"

Transkript

1

2 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována na základě licence a může být používána nebo kopírována pouze podle podmínek této licence. Obsah této příručky slouží pouze pro informaci, může se měnit bez upozornění a nelze ho vykládat jako závazek firmy Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které se v této příručce mohou objevit. S výjimkami povolenými v licenci nesmí být žádná část této příručky reprodukována, kopírována, ukládána ve vyhledávacím systému a přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými záznamovými nebo jinými bez předchozího písemného svolení firmy Adobe Systems Incorporated. Uvědomte si prosím, že existující umělecká díla nebo obrazy, které byste chtěli skenovat jako předlohu pro vaše nové obrazy mohou být chráněny copyrightem. Neautorizované včlenění takového obrazu do vaší nové práce může být porušením autorských práv jeho autora. Opatřete si prosím povolení pro použití díla od vlastníka copyrightu. Všechny odkazy na názvy společností ve vzorových předlohách jsou pouze pro demonstrační účely a nejsou zamýšleny jako odkaz na jakoukoliv skutečnou organizaci. Adobe, logo Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Adobe Dimensions, Adobe Gamma, After Effects, FrameMaker, GoLive, Illustrator, ImageReady, InDesign, InProduction, Minion, Myriad, PageMaker, Photoshop, PostScript, PressReady a Streamline jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Adobe Systems Incorporated v USA anebo dalších zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích. Apple, AppleTalk, ColorSync, LaserWriter, Mac, Macintosh a QuickTime jsou ochranné známky Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích. QuickTime a logo QuickTime jsou ochranné známky, použité na základě licence. Kodak a Photo CD jsou ochranné známky Eastman Kodak Company. Proximity Hyphenation System 1989 Všechna práva vyhrazena. Proximity a Linguibase jsou registrované ochranné známky Proximity Technology Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Obsahuje implementaci algoritmu LZW, použitou na základě licence podle US patentu Části copyright FairCom Corporation. "FairCom" a "c-tree Plus" jsou ochranné známky FairCom Corporation a jsou registrované v USA a dalších zemích. Všechna práva vyhrazena. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA Notice to U.S. Government End Users. The Software and Documentation are Commercial Items, as that term is defined at 48 C.F.R , consisting of Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation, as such terms are used in 48 C.F.R or 48 C.F.R , as applicable. Consistent with 48 C.F.R or 48 C.F.R through , as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA. For U.S. Government End Users, Adobe agrees to comply with all applicable equal opportunity laws including, if appropriate, the provisions of Executive Order 11246, as amended, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212), and Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and the regulations at 41 CFR Parts 60-1 through 60-60, , and The affirmative action clause and regulations contained in the preceding sentence shall be incorporated by reference in this Agreement. Part Number: (09/00)

3 iii Obsah Začínáme Registrace Instalace Adobe Photoshopu a ImageReady Jak se naučit Adobe Photoshop a ImageReady... 1 Používání materiálů z Webu Další výukové zdroje Podpora zákazníků Základy Adobe Photoshopu Co je nového v Adobe Photoshopu 6.0 Používání nástrojů a palet Otevírání obrazů ve Photoshopu a v ImageReady.. 12 Zefektivněte své pracovní postupy Provádění tónových a barevných úprav Retušování obrazů Vytváření výběrů obrazových bodů Provádění úprav Používání vrstev Skládání obrazů Malování Kreslení tvarů Vytvoření textu Úpravy textu Návrh webových grafik Vytváření animací (ImageReady) Optimalizace webových grafik Výborná podpora vektorů Vylepšený vektorový výstup Styly vrstev Interaktivní pokřivení obrazu Vylepšené možnosti vytváření řezů Rozšířená podpora pro obrazové mapy a rollovery. 47 Vážená optimalizace Zlepšený pracovní postup pro Web Efektivnější uživatelské rozhraní

4 iv OBSAH Vylepšená správa vrstev Rozšířené textové funkce Správce kolekcí Další nové a vylepšené funkce Pohled na pracovní plochu Kapitola 1 Používání palety nástrojů Používání pruhu voleb nástrojů Používání palet Používání kontextových nabídek Zobrazování obrazů Opravy chyb Návrat k libovolnému stavu obrazu Duplikování obrazů Používání pravítek, nástroje měřítko, vodítek a mřížky Práce s netištěnými prvky Zobrazení stavových informací Zobrazení informací o souboru a obrazu Anotace obrazů (Photoshop) Přepínání mezi aplikacemi Zobrazení náhledu obrazu v prohlížeči Správa knihoven se Správcem kolekcí (Photoshop). 85 Nastavení předvoleb Obnovení všech varovných dialogů Monitorování operací Zavírání souborů a ukončení aplikace Jak dostat obrazy do Photoshopu a ImageReady Kapitola 2 Bitmapové obrazy a vektorové grafiky Velikost obrazu a rozlišení Změna velikosti a rozlišení obrazu Skenování obrazů Vytváření nových obrazů Otevírání a import obrazů Umísťování souborů Správa souborů pomocí WebDAV

5 v Práce s barvami Kapitola 3 O barevných režimech a modelech (Photoshop) Barevné gamuty (Photoshop) Nastavení zobrazení na monitoru Kanály a bitová hloubka (Photoshop) Převádění mezi barevnými režimy (Photoshop) Převod na indexované barvy (Photoshop) Aplikování barev Nastavování barev a tónů Zachování shodných barev (Photoshop) Kapitola 4 Proč barvy někdy nesouhlasí O správě barev Potřebujete správu barev? Vytvoření zobrazovacího prostředí pro správu barev Nastavení správy barev Použití předdefinovaných nastavení správy barev. 124 Přizpůsobení nastavení správy barev Určení pracovních prostorů Specifikování zásad správy barev Přizpůsobení dalších nastavení správy barev Ukládání a načítání nastavení správy barev Synchronizace správy barev mezi aplikacemi Kontrolní náhled barev na obrazovce Změna barevného profilu dokumentu Vkládání profilů do ukládaných dokumentů Získání, instalace a aktualizace barevných profilů. 134 Vytvoření ICC profilu monitoru Vytváření výběrů Kapitola 5 O výběrech Vytváření výběrů obrazových bodů Úpravy výběrů obrazových bodů Změkčení okrajů výběru Přesouvání, kopírování a vkládání výběrů a vrstev 149 Nastavení přitahování

6 vi OBSAH Ukládání a načítání výběrů Odstraňování výběrů Odstranění okrajových obrazových bodů z výběru (Photoshop) Oddělení objektů od jejich pozadí (Photoshop) Kreslení a úpravy Kapitola 6 Kreslení a malování Kreslení tvarů a cest Používání nástrojů pro kreslení tvarů Používání nástrojů pero (Photoshop) Kreslení překrývajících se tvarů (Photoshop) Používání palety Cesty (Photoshop) Úpravy cest (Photoshop) Správa cest (Photoshop) Změna cest na hranice výběru a naopak (Photoshop) Přidávání barev k cestám (Photoshop) Transformace a retušování Používání kanálů a masek Kapitola 7 Co jsou kanály Používání palety Kanály (Photoshop) Správa kanálů (Photoshop) Míchání barevných kanálů (Photoshop) Přidávání přímých barev (Photoshop) Používání výpočtů kanálů při prolnutí vrstev a kanálů (Photoshop) Co jsou masky (Photoshop) Vytváření dočasných masek v režimu Rychlá maska (Photoshop) Ukládání masek v alfa kanálech Používání vrstev Kapitola 8 Co jsou vrstvy Sady vrstev Používání palety Vrstvy Vytvoření obrazu s vrstvami

7 vii Seskupení vrstev do sad Přemístění a zarovnání obsahu vrstev Úpravy vrstev Vytváření ořezových skupin Určení vlastností vrstvy Používání dialogového okna Styl vrstvy (Photoshop) Nastavení voleb prolnutí vrstvy Používání stylů vrstev Přizpůsobení stylů vrstev Vytváření a úpravy profilů (Photoshop) Skrytí části vrstvy Používání vrstev úprav nebo vrstev výplně (Photoshop) Správa obrazů s vrstvami Používání textu Kapitola 9 Text Vytváření textu Práce s textovými vrstvami Formátování znaků Formátování odstavců Nastavení dělení slov a zarovnání do bloku Sazba textu Nastavení voleb pro čínský, japonský a korejský text (Photoshop) Návrh webových stránek Kapitola 10 O navrhování webových stránek s Photoshopem a ImageReady Vytváření a prohlížení řezů Vybírání a úpravy řezu Nastavení voleb řezů Vytváření a prohlížení obrazových map (ImageReady) Vybírání a úpravy obrazových map (ImageReady). 288 Určení voleb obrazové mapy (ImageReady) Volba typu obrazové mapy (ImageReady) Práce s rollovery (ImageReady) Vytvoření webové fotogalerie (Photoshop)

8 viii OBSAH Vytváření animací (ImageReady) Optimalizace obrazů pro Web Kapitola 11 O animacích Vytváření animací Práce s vrstvami v animacích Prohlížení animací Optimalizace animací Zobrazování animovaných obrazů ve Photoshopu. 310 Ukládání animací Otevření a import souborů jako animací Kapitola 12 O optimalizaci Zobrazení obrazů během optimalizace Volba formátu souboru pro optimalizaci Optimalizace obrazů Používání vážené optimalizace Optimalizace barev v obrazech GIF a PNG Práce s hexadecimálními hodnotami barev Vytváření průhledných obrazů a obrazů s podkladem Zobrazení náhledu a ovládání rozkladu barev Nastavení předvoleb optimalizace (ImageReady) Použití dropletu pro automatizaci nastavení optimalizace (ImageReady) Ukládání optimalizovaných obrazů Nastavení voleb výstupu Vytváření obrazů pozadí Ukládání a export obrazů Kapitola 13 Ukládání obrazů O formátech souborů Přidávání informací o souboru (Photoshop) Přidávání informací digitálního copyrightu Nastavení předvoleb ukládání souborů (Photoshop) 366 Vytváření kompozic s více obrazy (Photoshop) Umístění obrazů Photoshopu do jiných aplikací (Photoshop)

9 ix Tisk (Photoshop) Kapitola 14 O tisku Tisk obrazů Umístění a změna velikosti obrazu Nastavení voleb výstupu Nastavení parametrů polotónových rastrů Tisk části obrazu Volba metody kódování tisku Tisk vektorových grafik Použití správy barev při tisku Tisk s Adobe PressReady Vytváření přesahů barev Tisk duplexů Tisk barevných výtažků Automatizace úloh Kapitola 15 O akcích Používání palety Akce Nahrávání akcí Přehrávání akcí Nastavení voleb přehrávání (Photoshop) Úpravy akcí Správa akcí v paletě Akce Použití příkazu Dávka (Photoshop) Používání dropletů Použití příkazů Automaticky (Photoshop) Externí automatizace Rejstřík

10

11 1 Začínáme Vítá vás aplikace Adobe Photoshop 6.0 CE, celosvětově standardní řešení úprav obrazů, retušování fotografií a webových grafik. Spolu s integrovanou aplikací pro Web, Adobe ImageReady 3.0 CE, poskytuje Photoshop kompletní prostředí pro profesionální grafiky a producenty grafik, umožňující vytvářet složité obrazy pro tisk i Web. Photoshop 6.0 CE navíc rozšiřuje definici úprav obrazů na stolním počítači přidáním nové podpory pro vektorové kreslení a úpravy, vylepšených nástrojů pro produkci webových grafik a zdokonaleného uživatelského rozhraní, aby zvýšil vaše tvůrčí výhody. Registrace Společnost Adobe si je jista, že přijdete na to, že její software podstatně zvýší vaši produktivitu. Aby vám společnost Adobe mohla i nadále dodávat programy nejvyšší kvality, nabízet technickou podporu a informovat vás o novém vývoji programu Photoshop, zaregistrujte prosím svou aplikaci. Když poprvé spustíte aplikaci Photoshop nebo ImageReady, budete vyzváni k online registraci. Vytištěnou kopii registračního formuláře můžete odeslat faxem nebo poštou. Můžete se také zaregistrovat vyplněním a odesláním registrační karty dodávané v krabici s programem. Instalace Adobe Photoshopu a ImageReady Aplikace Photoshop a ImageReady musíte instalovat z CD Adobe Photoshopu na svůj pevný disk; programy nemůžete spouštět z CD. Postupujte podle instalačních instrukcí na obrazovce. Podrobnější informace najdete v souboru Instalace Čtěte na CD. Obě aplikace, Photoshop i ImageReady, se instalují jedním instalátorem. Jak se naučit Adobe Photoshop a ImageReady Adobe vám poskytuje řadu možností, jak se naučit Photoshop, včetně tištěných příruček, nápovědy programu a tipů nástrojů. S použitím funkce Adobe Online máte snadný přístup ke spoustě průběžně aktualizovaných webových zdrojů pro výuku Photoshopu, od tipů a výukových lekcí po informace technické podpory. Software Adobe Acrobat Reader, obsažený na CD Photoshopu, umožňuje prohlížení souborů PDF. Pro prohlížení mnoha dokumentů, obsažených na CD Photoshopu, je nezbytný Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat. Používání tištěné dokumentace S aplikací se dodávají dva tištěné dokumenty, které jsou v lokalizované verzi k dispozici na CD programu.

12 2 Začínáme Používání nápovědy programu Aplikace Adobe Photoshop a ImageReady obsahují kompletní dokumentaci v systému nápovědy, založeném na HTML. Systém nápovědy obsahuje všechny informace z této Příručky uživatele Adobe Photoshopu 6.0 plus informace o dalších funkcích, klávesové zkratky a barevné ilustrace. Podrobnější informace o používání nápovědy programu vyvoláte klepnutím na tlačítko O používání nápovědy vedle záložky Obsah. Abyste mohli správně zobrazovat témata nápovědy, musíte mít Netscape Communicator 4.0 (nebo novější) nebo Microsoft Internet Explorer 4.0 (nebo novější). Musíte mít také aktivní JavaScript. Jak spustit nápovědu programu: Proveďte jeden z následujících úkonů: Zvolte Nápověda > Obsah nápovědy (Photoshop) nebo Nápověda > Témata nápovědy (ImageReady). Stiskněte F1 (Windows). Příručka uživatele Adobe Photoshopu 6.0 Obsahuje základní informace o používání příkazů a funkcí Photoshopu a ImageReady. Kompletní informace o všech tématech jsou k dispozici v nápovědě programu. V tištěné příručce a nápovědě je také vyznačeno, pokud se téma, postup nebo příkaz vztahuje speciálně k Photoshopu nebo ImageReady, například, Zvolte Nápověda > Obsah nápovědy (Photoshop) nebo Nápověda > Témata nápovědy (ImageReady). Příručka předpokládá, že ovládáte svůj počítač a jeho konvence, včetně toho, jak používat myš a standardní nabídky a příkazy. Také předpokládá, že umíte otevírat, ukládat a zavírat soubory. Instrukce pro tyto techniky si prosím najděte ve své dokumentaci k Microsoft Windows nebo Mac OS. Přehled příkazů a zkratek Adobe Photoshopu Obsahuje základní informace o nástrojích a paletách Adobe Photoshopu a ImageReady a klávesové zkratky pro jejich používání. Zkratky jsou také uvedeny v nápovědě programu. Používání tipů nástrojů Funkce tipů nástrojů umožňuje zobrazit název nástrojů nebo tlačítek a ovládacích prvků v paletách. Jak identifikovat nástroj nebo ovladač: Umístěte ukazatel nad nástroj nebo ovládací prvek a chvíli počkejte. Objeví se tip nástroje, zobrazující název a klávesovou zkratku položky (pokud existuje). Pokud se tip neobjeví, může být vypnuta předvolba jejich zobrazování. Jak zobrazovat tipy nástrojů: 1 Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné. 2 Vyberte Zobrazovat tipynástrojů a klepněte na OK. Poznámka: Ve většině dialogových oken nejsou tipy nástrojů k dispozici.

13 ADOBE PHOTOSHOP 6.0 Příručka uživatele 3 Používání materiálů z Webu Pokud máte internetové připojení a instalovaný prohlížeč Webu, můžete použít funkci Adobe Online k přístupu k dalším materiálům pro výuku Photoshopu a ImageReady, které jsou umístěny na stránkách Adobe Systems na World Wide Webu. Informace jsou pouze v angličtině. Tyto materiály jsou průběžně aktualizovány. Jak se dostat na stránky Adobe pro určitý region: 1 Otevřete americkou stránku Adobe na adrese 2 Z nabídky Adobe Sites vyberte svůj geografický region. Stránky Adobe jsou upravovány pro několik různých geografických regionů. Když nastavíte propojení Adobe Online se svým prohlížečem Webu, Adobe vás buď může upozornit, kdykoliv jsou k dispozici nové informace pomocí funkce Downloadables (Ke stažení) nebo může automaticky stáhnout tyto informace na váš pevný disk. Pokud se rozhodnete nepoužít funkci automatického stahování, můžete přesto prohlížet a stahovat nové soubory, kdykoliv jsou k dispozici, s použitím příkazu Ke stažení v nabídce Nápověda. Jak použít Adobe Online: 1 Ve Photoshopu nebo ImageReady zvolte Nápověda > Adobe Online nebo klepněte na ikonu nahoře v paletě nástrojů. O Adobe Online Adobe Online poskytuje přístup k nejnovějším výukovým lekcím, rychlým tipům a dalším materiálům na Webu pro Photoshop a další produkty Adobe. Tyto informace jsou k dispozici pouze v angličtině. S použitím Adobe Online si můžete také stáhnout a prohlédnout platnou verzi dokumentu Photoshop Top Issues (Nejčastější problémy s Photoshopem), který obsahuje nejnovější řešení technické podpory pro Photoshop. Jsou zde také záložky, pomocí kterých se rychle dostanete na pozoruhodné stránky, vztahující se k Adobe a Photoshopu. Používání Adobe Online Adobe Online se neustále mění, takže byste měli informace před použitím obnovit. Obnovení přes Adobe Online aktualizuje záložky a tlačítka, takže budete mít rychlý přístup k nejnovějšímu obsahu. Nastavením předvoleb můžete zvolit automatickou aktualizaci Adobe Online jednou denně, jednou za týden nebo jednou za měsíc. Poznámka: Musíte mít internetové připojení a nainstalovaný prohlížeč Webu. Adobe Online spustí váš prohlížeč s vaší výchozí konfigurací internetu. 2 Proveďte libovolný z následujících úkonů: Klepnutím na Refresh (Obnovit) zajistěte, že máte nejnovější verzi okna Adobe Online a jeho tlačítek, a také nejnovější záložky. Je důležité obnovit obrazovku, abyste mohli vybírat z platných dostupných voleb. Klepněte na Preferences (Předvolby), chcete-li nastavit volby připojení. Předvolby General (Všeobecné) ovlivňují způsob, jakým Adobe Online spolupracuje se všemi produkty Adobe, instalovanými na vašem počítači, a předvolby Application (Aplikace) ovlivňují způsob, jakým

14 4 Začínáme Adobe Online spolupracuje s Photoshopem a ImageReady. Chcete-li zobrazit vysvětlení pro každou z předvoleb, klepněte na Setup (Nastavit) a postupujte podle pokynů na obrazovce. S použitím Update Options (Volby aktualizace) můžete také nastavit automatické obnovování. Poznámka: Předvolby pro Adobe Online můžete také nastavit příkazem Úpravy > Předvolby > Adobe Online. Klepnutím na libovolné tlačítko v okně Adobe Online otevřete příslušnou webovou stránku. Klepnutím na tlačítko záložky ( ) zobrazíte webovou stránku, vztahující se k Photoshopu a Adobe. Tyto záložky se automaticky aktualizují, když se objeví nové webové stránky. Klepnutím na Close (Zavřít) se vrátíte do Photoshopu nebo ImageReady. Přístup k Adobe Online z nabídky Nápověda Nabídka Nápověda obsahuje volby pro prohlížení a stahování informací z webových stránek Adobe. Jak zobrazit aktualizované články či dokumenty: Klepněte na Nápověda a vyberte žádané téma. Jak zobrazit a stáhnout informace z webových stránek Adobe z nabídky Nápověda: 1 Ve Photoshopu nebo ImageReady zvolte Nápověda > Ke stažení. 2 Vyberte volbu zobrazení: Vyberte Show Only New Files (Zobrazit pouze nové soubory), chcete-li zobrazit pouze soubory, které jsou nové od vašeho posledního zobrazení dostupných souborů nebo od doby, kdy jste byli upozorněni na nové soubory. Vyberte Show All Available Files (Zobrazit všechny dostupné soubory), chcete-li zobrazit všechny soubory na webových stránkách Adobe, které jsou právě k dispozici pro stažení. 3 Vyberte volby stahování: Vyberte Auto Install Downloaded Components (Automaticky instalovat stažené součásti), pokud chcete, aby modul Adobe Online spustil instalátor součásti (je-li k dispozici) ihned po dokončení stahování. Pak můžete soubory instalovat podle instrukcí na obrazovce. Vyberte Download in Background (Stahovat v pozadí), chcete-li pokračovat v práci ve Photoshopu, ImageReady a v dalších aplikacích, zatímco se soubory budou stahovat. Vyberte Notify When Download Complete (Upozornit po stažení), chcete-li zobrazit zprávu po načtení souborů do vašeho počítače. 4 Chcete-li zobrazit seznam souborů, otevřete složku Downloadables (Ke stažení) a kteroukoliv jinou uvedenou složku. 5 Chcete-li zobrazit popis souboru, umístěte kurzor na název souboru a přečtěte si jeho popis v sekci Item Description (Popis položky). 6 Chcete-li zobrazit, kam se soubor nainstaluje, vyberte ho a podívejte se na jeho umístění v sekci Download Location (Cílová složka). Chcete-li toto umístění změnit, klepněte na tlačítko složky ( ). 7 Chcete-li stáhnout soubor, vyberte ho a klepněte na Download (Stáhnout). 8 Chcete-li zavřít dialogové okno Downloadables (Ke stažení), klepněte na Close (Zavřít). Další výukové zdroje K dispozici jsou další výukové zdroje Adobe, které se ale nedodávají s aplikací.

15 ADOBE PHOTOSHOP 6.0 Příručka uživatele 5 Classroom in a Book Je oficiální výuková sada publikací o grafických a publikačních programech Adobe. Tato kniha byla vyvinuta odborníky v Adobe a vydaná nakladatelstvím Adobe Press. Adobe Photoshop Classroom in a Book obsahuje lekce o používání Photoshopu. Informace o možnosti zakoupení publikace Adobe Photoshop Classroom in a Book najdete na stránce Adobe na Webu na adrese nebo u svého dodavatele zahraniční odborné literatury. Official Adobe Print Publishing Guide (Oficiální průvodce tiskovou produkcí) Poskytuje podrobné informace o úspěšné tiskové produkci, včetně takových témat, jako je správa barev, komerční tisk, konstrukce publikace, zobrazování a nátisky a pravidla řízení projektů. Informace o možnostech zakoupení příručky Official Adobe Print Publishing Guide najdete na webových stránkách Adobe na adrese Official Adobe Electronic Publishing Guide (Oficiální průvodce elektronickým publikováním) Zabývá se základními otázkami, nezbytnými pro zaručení kvality online publikací v HTML a PDF. S použitím jednoduchých, odborně ilustrovaných vysvětlení, vám profesionálové vysvětlí, jak navrhovat elektronické publikace tak, abyste dosáhli maximální rychlosti, čitelnosti a efektivnosti. Informace o možnostech zakoupení příručky Official Adobe Electronic Publishing Guide najdete na webových stránkách Adobe na adrese Certifikační program Adobe Nabízí uživatelům, instruktorům a školicím střediskům příležitost demonstrovat znalosti produktu a propagovat své softwarové zkušenosti získáním titulů Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor nebo Adobe Authorized Learning Provider. Certifikace jsou dostupné v několika různých geografických oblastech. Podívejte se na webovou stránku Partnering with Adobe na adrese kde se dozvíte více o tom, jak se nechat certifikovat. Podpora zákazníků Když svůj produkt zaregistrujete, můžete mít nárok na technickou podporu až po 90 dní od svého prvního zavolání. Podmínky se liší podle země, ve které sídlíte. Další informace najdete na kartě o technické podpoře, dodávané s dokumentací Photoshopu. Podpora zákazníků na Adobe Online Adobe Online poskytuje přístup k dokumentům FAQ (Frequently Asked Questions, Nejčastější dotazy) a informacím o odstraňování problémů, které nabízejí řešení běžných problémů. Další zdroje podpory zákazníků Adobe Systems poskytuje několik způsobů automatizované technické podpory: Podívejte se do souborů Čtěte/ReadMe a Čtěte nejdříve!/readme First!, které se instalují s programem, a které obsahují informace, které nebyly k dispozici při přípravě této příručky. Projděte si rozsáhlé informace podpory zákazníků na stránkách Adobe na World Wide Webu (www.adobe.com). Chcete-li se dostat na stránky Adobe z Photoshopu, zvolte Nápověda > Adobe Online nebo klepněte na ikonu nahoře v paletě nástrojů. (Viz Používání materiálů z Webu na straně 3.) Přečtěte si PDF soubor Top Issues (Nejčastější problémy), který je k dispozici z nabídky Nápověda.

16

17

18

19 Základy Adobe Photoshopu Tento interaktivní přehled Adobe Photoshopu nabízí množství krátkých modulů lekcí, navržených tak, aby představily klíčové funkce programu. Můžete procházet tyto moduly postupně nebo si vytvořit vlastní úvod do programu tím, že si vyberete jednotlivé moduly. Pokud jste zkušený uživatel Photoshopu, můžete si zběžně projít odstavce tohoto přehledu a pak přejít na část Co je nového v Adobe Photoshopu 6.0.

20 10 Základy Adobe Photoshopu Nastavení pracovní plochy Používání nástrojů a palet Pracovní plocha Photoshopu nebo ImageReady obsahuje okno obrazu, paletu nástrojů, pruh voleb a sadu plovoucích palet. Tento modul vám ukáže základy práce v pracovní ploše, od vybírání nástrojů a nastavení voleb nástrojů až po přizpůsobení zobrazení a uspořádání palet. Vyberte nástroj Nástroj vyberete klepnutím na jeho ikonu v paletě nástrojů. K některým nástrojům v paletě nástrojů patří další skryté nástroje, což je vyznačeno malým trojúhelníkem vpravo dole u ikony nástroje. Chcete-li vybrat skrytý nástroj, umístěte kurzor na viditelný nástroj a podržte tlačítko myši, dokud se neobjeví seznam nástrojů. Pak klepněte na požadovaný nástroj. Zvolte volby nástroje Když poprvé spustíte aplikaci, objeví se pruh voleb ukotvený na horním okraji obrazovky. Tento pruh voleb obsahuje nastavení voleb pro právě vybraný nástroj. Chcete-li zobrazit pruh nástrojů když je skrytý, poklepejte na nástroj v paletě nástrojů nebo zvolte Okna > Volby. Chcete-li přesunout paletu voleb na jiné místo, přetáhněte titulní pruh na levém okraji pruhu voleb. Pruh voleb můžete přesunout kamkoliv na své pracovní ploše a ukotvit ho na horní nebo dolní okraj obrazovky. Pruh voleb

21 ADOBE PHOTOSHOP 6.0 Příručka uživatele 11 Zobrazte palety Když poprvé spustíte aplikaci, objeví se plovoucí palety seskupené do výchozích skupin. Pro zobrazení a skrytí palet použijte následující techniky: Chcete-li vyvolat paletu do popředí ve skupině, klepněte na štítek palety. Chcete-li v průběhu práce zobrazit nebo skrýt paletu, zvolte příslušný příkaz Okna > Název palety nebo Okna > Skrýt Název palety. (ImageReady) Chcete-li zobrazit nebo skrýt Skupina palet s paletou Barvy vpředu volby pro palety, které obsahují skryté volby, klepněte na tlačítko Zobrazit volby ( tím se v cyklu přepíná zobrazení palety. ) na štítku palety, Chcete-li skrýt nebo zobrazit všechny otevřené palety a paletu nástrojů, stiskněte tabulátor. Chcete-li skrýt nebo zobrazit pouze palety, stiskněte Shift+Tab. Uspořádejte palety V závislosti na dostupné ploše na vaší obrazovce a pracovních potřebách si můžete palety přemístit a jinak seskupit. Pro změnu uspořádání palet použijte následující techniky: Chcete-li přesunout celou skupinu palet, přetáhněte její titulní pruh. Chcete-li změnit uspořádání palet nebo oddělit paletu od skupiny, táhněte štítek palety. Přetažením palety mimo existující skupinu vytvoříte novou skupinu. Klepnutím na štítek zobrazíte paletu, uloženou v zásobníku palet. Chcete-li palety ukotvit dohromady, táhněte štítek palety k spodnímu okraji jiné palety, až se spodní okraj druhé palety zvýrazní. Celou spojenou skupinu palet můžete přesunout tažením jejího titulního pruhu. Nemůžete k sobě navzájem ukotvit existující skupiny palet. Chcete-li uložit paletu do zásobníku palet v pravém rohu pruhu voleb, přetáhněte štítek palety do zásobníku palet, až se zásobník palet zvýrazní. Chcete-li zobrazit paletu ze zásobníku, klepněte na štítek palety. Tato užitečná technika poskytuje rychlý a pohodlný přístup k paletám.

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

Používání ADOBE INCOPY CS5

Používání ADOBE INCOPY CS5 Používání ADOBE INCOPY CS5 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Používání aplikace Adobe InCopy CS5 pro Windows a Mac OS This guide is protected under copyright

Více

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE STANDARD

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE STANDARD POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ADOBE ACROBAT 9 STANDARD Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Použití Adobe Acrobat 9 Standard pro Windows If this guide is distributed with software that

Více

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Vývoj aplikací Adobe AIR 1.5 pomocí programu Adobe Flash CS4

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Používání pracovní plochy ADOBE ELEMENTS 9 ORGANIZER

Používání pracovní plochy ADOBE ELEMENTS 9 ORGANIZER Používání pracovní plochy ADOBE ELEMENTS 9 ORGANIZER Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Používání pracovní plochy Adobe Elements Organizer 9 This user guide is protected under

Více

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky WWW PREZENTACE OBCE LHENICE PHOTOSHOP 7.0 Diplomová práce Autor: Jaroslav Grill České Budějovice 2003 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5

Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5 Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5 Právní upozornění Právní upozornění Právní upozornění naleznete na adrese http://help.adobe.com/en_us/legalnotices/index.html iii Obsah Kapitola 1: Co je nového Kapitola

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 8.0 Uživatelská příručka 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v lomlo dokumentu mohou být předmětem změn a to bez

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2. 2 Profily uživatelů...4. Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací...

1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2. 2 Profily uživatelů...4. Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací... Obsah 1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2 2 Profily uživatelů...4 Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací...4 3 Jaké jsou součásti sady?...6 4 Hlavní nové a

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

11 Vyšší škola kompozice

11 Vyšší škola kompozice 11 Vyšší škola kompozice Přehled látky V této lekci se naučíte: zaznamenat a přehrát akci, kterou můžete zautomatizovat sled kroků přidat vodítka, která vám umožní přesně umístit a zarovnat obrázky uložit

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6 Uživatelská příručka k DYMO Label Software Verze 7.6 Copyright 2004-2006 DYMO. Všechna práva vyhrazena. Verze 7.6 Revize 07/06. Žádná část tohoto dokumentu nebo software nesmí být reprodukována nebo přenášena

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více