Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení teoretické části

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení teoretické části"

Transkript

1 Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Řešení teoretické části

2 ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Soli oxokyselin manganu 7 bodů 1) Triviální název: Hypermangan. 0,25 bodu 2) Vzorec a název látky X: K 2MnO 4, manganan draselný za správný vzorec 0,25 bodu za správný název 0,25 bodu celkem 0,50 bodu 3) Rovnice 1: 2 MnO KOH + O 2 2 K 2MnO H 2O Rovnice 2: 3 MnO H 2O MnO MnO OH za každou správně sestavenou rovnici 0,50 bodu za každé správné vyčíslení 0,50 bodu celkem 2,00 bodu 4) Anoda 0,25 bodu 5) Rovnice 3: 8 KMnO K 2S + 12 H 2SO 4 8 MnSO K 2SO H 2O Rovnice 4: 8 KMnO 4 + K 2S + 8 KOH 8 K 2MnO 4 + K 2SO H 2O za každou správně sestavenou rovnici 0,50 bodu za každé správné vyčíslení 0,50 bodu celkem 2,00 bodu 6) Rovnice 5: 14 KMnO C 3H 5(OH) 3 7 K 2CO Mn 2O CO H 2O za správně sestavenou rovnici 0,75 bodu za správné vyčíslení 0,75 bodu celkem 1,50 bodu 7) Barva plamene: Fialová. 0,50 bodu 2

3 Úloha 2 Lesk a bída chromu v oxidačním stavu Cr(VI) 9 bodů 1) Trubička zezelená. 0,50 bodu 2) Vyčíslená rovnice: 2 Cr 2O CH 3CH 2OH + 16 H + 4 Cr CH 3COOH + 11 H 2O za správné vyčíslení rovnice 1,00 bodu 3) Výpočet: Látková bilance mezi ethanolem a dichromanem při oxidaci je: n CH3 CH 2 OH n Cr2 O 7 2 = 2 3 Celková látková bilance se započtením nadbytečného dichromanu: n Cr2 O 7 2 /total = 3 2 n CH 3 CH 2 OH + n Cr2 O 7 2 /nadb Vyjádřením hmotnosti ethanolu máme: n Cr2 O 7 2 /total = 3 2 n CH 3 CH 2 OH + n Cr2 O 7 2 /nadb n CH3 CH 2 OH = 2 3 (n Cr 2 O 7 2 /total n Cr2 O 7 2 /nadb ) m CH3 CH 2 OH = 2 M CH3 CH 2 OH 3 (c Cr 2 O 2 7 V Cr2 O 2 7 n Cr2 O 2 7 nadb ) m CH3 CH 2 OH = M CH3 CH 2 OH 2 3 (c Cr 2 O 7 2 V Cr2 O 7 2 n Cr2 O 7 2 nadb ) m CH3 CH 2 OH = 46,07 g mol (0,0213 mol dm 3 20, dm 3 0, mol) m CH3 CH 2 OH = 4, g Hmotnostní zlomek ethanolu v odebrané krvi je tak: w = m CH 3 CH 2 OH m krev = m CH 3 CH 2 OH 4, g = ρ krev V krev 1,052 g cm 3 5,00 cm 3 = 9, = 0,933 3

4 Obsah EtOH v krvi: 0,933 hm. za správnou látkovou bilanci 0,50 bodu (v případě žádosti soutěžícího o tento údaj zaznamenat ztrátu) za bilanci se započtením nadbytku dichromanu 0,50 bodu za výpočet hmotnosti ethanolu 1,00 bodu za výpočet hmotnostního zlomku 0,50 bodu za numericky správný výsledek 1,00 bodu celkem 3,50 bodu 4) Jodometrie 0,25 bodu 5) Plynová chromatografie 0,25 bodu 6) Strukturní elektronový vzorec: 0,50 bodu 7) Chemická rovnice: C 5H 5N + HCl + CrO 3 C 5H 5NHCrO 3Cl za správně sestavenou a vyčíslenou rovnici (dílčí body se neudělují) 0,50 bodu 8) Tetraedr 0,50 bodu 9) Strukturní elektronový vzorec: za správnou strukturu 0,50 bodu za správné doplnění volných elektronových párů 0,50 bodu celkem 1,00 bodu 4

5 10) Chemická rovnice: 2 CrO 3 + H 2O + 2 C 5H 5N (C 5H 5NH) 2Cr 2O 7 za správně sestavenou a vyčíslenou rovnici (dílčí body se neudělují) 0,50 bodu 11) Rozpustnost ve vodě: Ano. Zdůvodnění: Cornforthovo činidlo je iontová látka a voda je polární rozpouštědlo, které iontové látky rozpouští. za správné tvrzení o rozpustnosti 0,25 bodu za zdůvodnění 0,25 bodu celkem 0,50 bodu 5

6 ORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Medicinální okénko 5,5 bodu 1) Látka A: Látka B: Látka C: za každou správnou strukturu 0,50 bodu celkem 1,50 bodu 2) Formální mechanismus: za každou správnou strukturu mimo reaktant a produkt 0,60 bodu za každou chybějící šipku odečíst 0,10 bodu 6 celkem 3,00 bodu

7 3) Vzorec: Pojmenování: 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan za správný vzorec 0,25 bodu za správný název 0,25 bodu (v případě neúplného názvu diazabicyklooktan 0,10 bodu) celkem 0,50 bodu 4) Alternativní činidla: 4-dimethylaminopyridin (DMAP); 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undeka-4-en (DBU); fosfiny za každé správné činidlo 0,25 bodu (lze uznat vzorce, zkratky i názvy) celkem 0,50 bodu Úloha 2 Pentrit 4,5 bodu 1) Formální mechanismus: za každou správnou strukturu (mimo reaktant a produkt) 0,50 bodu za každou ze správně nakreslených struktur A a B 0,25 bodu za každou chybějící šipku odečíst 0,10 bodu celkem 2,00 bodu 7

8 2) Formální mechanismus: za každou správnou strukturu (mimo reaktant a produkt) 0,50 bodu za každou ze správně nakreslených struktur A a C 0,25 bodu za každou chybějící šipku odečíst 0,10 bodu celkem 2,00 bodu 3) Výpočty: Směs A + B: Směs A + C: n X = n A m A = m X M X M A 0,94 m A = ,15 0,94 134,13 m A = 9,54 kg n X = 2 n A m A = m X M 2 M A 0,95 X m A = ,15 0, ,13 m A = 4,82 kg Hmotnost látky A v případě vzniku A + B: 9,54 kg. Hmotnost látky A v případě vzniku A + C: 4,82 kg. za každý numericky správný výsledek 0,25 bodu celkem 0,50 bodu 8

9 Úloha 3 Vícekrokové syntetické plánování bodů 1) Návrh syntézy: Lze uznat i jiné varianty. V prvním kroku možné použít jiné činidlo pro 1,4-adici (MeZnBr; Me 2Zn apod.) Ve druhém kroku jakákoliv jiná báze schopna utrhnout proton v α pozici vůči karbonylu; neměla by být však dobrým nukleofilem (LDA; terc-butoxid apod.). Ve druhém kroku lze použít jiný halogenderivát. Ve třetím kroku možné použít jiné činidlo pro 1,2-adici (PrLi apod.). za každý správný meziprodukt 0,60 bodu za každé správné činidlo v jednotlivém kroku 0,60 bodu celkem 3,00 bodu 2) Návrh syntézy: Lze uznat i jiné varianty. V druhém kroku možno převést na jiný halogenid či ester. Ve třetím kroku jiné redukční činidlo redukující karboxylovou kyselinu pouze na aldehyd (LiAlH(Ot- Bu) 3). Taktéž použití H 2 + Pd/BaSO 4 (Rosenmundova redukce) je možné. 9 za každý správný meziprodukt 0,60 bodu za každé správné činidlo v jednotlivém kroku 0,60 bodu celkem 3,00 bodu

10 A / 1 FYZIKÁLNÍ CHEMIE 18 BODŮ Úloha 1 Bromkresolová zeleň 9 bodů 1) Rovnice disociace: HZ + H 2O Z 2 + H 3O + 0,25 bodu 2) Disociační konstanta: K a = [H 3O + ] [Z 2 ] [HZ ] 0,25 bodu 3) Označení: 0,600 dianion 0,500 0,400 0,300 0,200 monoanion 0,100 Isosbestický bod 0, ,100 λ / nm Vlnová délka isosbestického bodu: 512 nm (tolerance 3 nm). za každé správné označení monoaniontu//dianiontu 0,50 bodu za označení isosbestického bodu 0,25 bodu za odečtení vlnové délky isosbestického bodu 0,25 bodu celkem 1,00 bodu 4) Vztah: ε(hz ) = ε(z 2 ) 0,50 bodu 10

11 5) Výpočty: Pro molární absorpční koeficienty platí: ε = A l c Vlnová délka absorpčního maxima monoaniontu HZ je 445 nm, dianiontu 615 nm. Pro tyto vlnové délky je: ε(hz ) = A l c = 0,247 1,00 cm 15, mol dm 3 = dm3 mol 1 cm 1 ε(z 2 ) = A l c = 0,569 1,00 cm 15, mol dm 3 = dm3 mol 1 cm 1 ε(hz ) (445 nm) = dm 3 mol 1 cm 1. ε(z 2 ) (615 nm) = dm 3 mol 1 cm 1. za správný postup výpočtu 0,25 bodu za správnou identifikaci vlnových délek absorpčních maxim 0,25 bodu za obě dohromady za každý numericky správný výsledek 0,25 bodu celkem 1,00 bodu 6) Odvození: Pro ph = pi platí, že [HZ ] = [Z 2 ]. Dosazením této podmínky, resp. podmínky, že [HZ ] / [Z 2 ] = 1 do definice disociační konstanty obdržíme: K a = [H 3O + ] [Z 2 ] [HZ ] K a = [H 3 O + ] ph = pk a = pi Vztah: pk a = pi. za jakékoliv správné odvození 0,50 bodu za správný výsledný vztah 0,50 bodu celkem 1,00 bodu 7) Výpočty: Při vlnové délce 615 nm absorbuje pouze dianion (jak je vidno ze spektra). Naměřená absorbance tedy odpovídá koncentraci dianiontu: [Z 2 ] = A = ε 615 nm (Z 2 ) l [Z 2 ] [Z 2 ] = A ε 615 nm (Z 2 ) l 0, dm 3 mol 1 cm 1 1,00 cm = 9, mol dm 3 11

12 Koncentraci monoaniontu pak vypočteme z látkové bilance: c total = [HZ ] + [Z 2 ] [HZ ] = c total [Z 2 ] [HZ ] = 15, mol dm 3 9, mol dm 3 = 5, mol dm 3 Disociační konstanta se vyjádří jako: K a = [H 3O + ] [Z 2 ] [HZ ] = 10 ph [Z 2 ] [HZ ] = 10 5,063 9, , = 1, pk a = log K a = log 1, = 4,81 pk a = 4,81 za správné vyjádření koncentrace dianiontu 0,50 bodu za správné vyjádření koncentrace monoaniontu 0,50 bodu za správný postup výpočtu disociační konstanty 0,75 bodu za numericky správný výsledek ve správném tvaru 0,75 bodu celkem 2,50 bodu 8) Výpočty: Uvedený vztah upravíme tak, aby se jednalo o závislost, která je uvedena v grafu: A = K a A(Z 2 ) + [H 3 O + ] A(HZ ) K a + [H 3 O + ] A (K a + [H 3 O + ]) = K a A(Z 2 ) + [H 3 O + ] A(HZ ) A K a + A [H 3 O + ] = K a A(Z 2 ) + [H 3 O + ] A(HZ ) A K a K a A(Z 2 ) = [H 3 O + ] A(HZ ) A [H 3 O + ] K a (A A(Z 2 )) = [H 3 O + ] (A(HZ ) A) (A A(HZ )) A(Z 2 ) A = K a [H 3 O + ] log A A(HZ ) A(Z 2 ) A = log K a log[h 3 O + ] log A A(HZ ) A(Z 2 ) A = ph pk a Na základě regresní rovnice je vidět, že průsečík s osou y odpovídá výrazu pk a. Tedy: pk a = 4,99. pk a = 4,99 za jakýkoliv správný postup výpočtu 2,00 bodu za numericky správnou hodnotu 0,50 bodu celkem 2,50 bodu 12

13 Úloha 2 Analýza plynů 6 bodů 1) Výpočet: c = 156 mol dm 3 c = c m M = 10, g dm 3 64,07 g mol 1 = 156 μmol dm 3 za správný postup výpočtu 0,25 bodu za numericky správný výsledek včetně jednotky 0,25 bodu celkem 0,50 bodu 2) Výpočet: Vzhledem k tomu, že látkově odpovídá 1 mol siřičitanu 1 molu SO 2, pak s využitím předchozí molární koncentrace SO 2 požadujeme, aby koncentrace siřičitanu byla stejná, tedy 156 µmol dm 3. Pro přípravu 500 ml tohoto roztoku z heptahydrátu potřebujeme: m Na2 SO 3 7H 2 O = c V M Na2 SO 3 7H 2 O = mol dm 3 0,500 dm 3 252,15 g mol 1 m Na2 SO 3 7H 2 O = 19,7 mg m = 19,7 mg za jakýkoliv správný postup výpočtu 0,25 bodu za numericky správný výsledek včetně jednotek 0,25 bodu celkem 0,50 bodu 3) Výpočet: Pro poměr absorbancí platí, že: A vz A std = ε l c m,vz ε l c m,std = c m,vz c m,std Hmotnostní koncentrace standardu v měřeném vzorku je (25/1) = 25 nižší než v nezředěném standardu. Tedy: 10,0 μg cm 3 c m,std = = 0,400 μg cm 3 25 Vzorek vzduchu v měřeném roztoku tedy obsahuje SO 2 o hmotnostní koncentraci: c m,vz = A vz A std c m,std = 0,485 0,181 0,400 μg cm 3 = 1,07 μg cm 3 Vzorek měl objem V b = 25 ml, tedy hmotnost oxidu siřičitého, která se do něj absorbovala ze vzduchu je: m SO2 = c m,vz V b = 1,07 μg cm 3 25,00 cm 3 = 26,8 μg 13

14 Načerpaný objem vzduchu je 1,6 75 = 120 dm 3 = 0,120 m 3 vzduchu. Hmotnostní koncentrace SO 2 ve vzduchu tedy činí: c m,so2 vzduch = m SO 2 = V vzduch 26,8 μg = 223 μg m 3 0,120 m3 c m = 223 µg m 3. Vyhovuje imisním limitům? NE za správný postup výpočtu 0,75 bodu za numericky správnou hmotnostní koncentraci ve vzduchu 0,50 bodu za rozhodnutí o imisním limitu 0,25 bodu celkem 1,50 bodu 4) Výpočet: Látkové množství SO 2 ve V vzchuch = 1 m 3 činí: n SO2 = m SO 2 = g M SO2 64,07 g mol 1 = 3, mol Tomu dle stavové rovnice odpovídá objem SO 2: V SO2 = n SO 2 R T p = 3, mol 8,314 J K 1 mol K Pa = 0, m 3 Hmotnost 1 m 3 vzduchu je podle hustoty 1180 g. Potom objemový zlomek SO 2 ve vzduchu je: φ = V SO 2 V vzduch = 0, m 3 1,00 m 3 = 0,0851 ppm obj. Hmotnostní zlomek: w SO2 = m SO 2 = g = 0,189 ppm hm. m vzduch 1180 g Molární zlomek je pro směsi ideálních plynů roven objemovému, tedy: φ = 0,0851 ppm obj. w = 0,189 ppm hm. x = 0,0851 ppm mol. x SO2 = 0,0851 ppm mol za správné výsledky hmotnosti vzduchu, látkového množství SO 2 a objemu SO 2 vždy 0,25 bodu za numericky správné výsledky v ppm po 0,25 bodu 14 celkem 1,50 bodu

15 5) Výpočet: λ = 4608 nm ν = 1 λ λ = 1 ν = = 4608 nm m 1 0,25 bodu 6) IR spektroskopie 0,25 bodu 7) Výpočet: Z regresní rovnice a absorbance vzorku obdržíme parciální tlak CO ve výfukovém plynu: A = 1, , ( p CO torr ) (p CO A + 1, ) = torr 9, p CO = 0, , , torr = 14,86 torr Pro parciální tlak platí, že p i = x i p total a molární zlomek je roven objemovému, tedy: φ CO = p CO p total = 14, = 0,0250 φ = 0,0250 za správný postup výpočtu parciálního tlaku z regresní rovnice 0,50 bodu za správný postup přepočtu na objemový zlomek 0,50 bodu za numericky správný výsledek 0,50 bodu celkem 1,50 bodu 15

16 Úloha 3 Atomové spektrum lithia 3 body 1) Červená (karmínově červená) 0,25 bodu 2) Výpočty: ΔE(380 nm) = h c λ = 6, J s m s m 1 1, = 3,26 ev J ev 1 ΔE(750 nm) = h c λ = 6, J s m s m 1 1, = 1,65 ev J ev 1 ΔE(380 nm) = 3,26 ev. ΔE(750 nm) = 1,65 ev. za každou numericky správnou hodnotu energie 0,25 bodu celkem 0,50 bodu 3) Výpočty: Hledáme takové přechody, jejich energetické rozdíly leží v intervalu [1,65; 3,26] ev. Tomu odpovídají následující přechody a jejich vlnové délky: Přechod ΔE / ev λ / nm barva 1s 2 2p 1 1s 2 2s 1 1, červená 1s 2 3p 1 1s 2 2p 1 1, oranžová 1s 2 4s 1 1s 2 2p 1 2, zelená 1s 2 4p 1 1s 2 2p 1 2, modrá za každý správně vyplněný řádek tabulky 0,25 bodu celkem 1,00 bodu 4) Přiřazení: Červená = 1s 2 2p 1 1s 2 2s 1 Oranžová = 1s 2 3p 1 1s 2 2p 1 Zelená = 1s 2 4s 1 1s 2 2p 1 za každé správné přiřazení 0,25 bodu celkem 0,75 bodu 16

17 5) Emisní čára při 464 nm odpovídá poměrně málo pravděpodobnému přechodu a má tak velmi nízkou intenzitu. 0,50 bodu 17

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA Kategorie E ŘEŠENÍ ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Vlastnosti sloučenin manganu a chromu 8 bodů 1) Elektronová konfigurace:

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO Kategorie E ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ) ŘEŠENÍ ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Chemie chromu a jeho sloučenin 12 bodů 1) Rovnice

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání teoretické části (50 bodů)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání teoretické části (50 bodů) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Zadání teoretické části (50 bodů) Vzorečkovník Jednotky a jejich převody: Důležité vztahy: energie fotonu transmitance 1

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Body celkem Úloha 1 Vlastnosti sloučenin manganu

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení praktických částí

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení praktických částí Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Řešení praktických částí PRAKTICKÁ ČÁST 50 BODŮ Úloha 1 Stanovení Ni 2+ a Ca 2+ ve směsi konduktometricky 20 bodů 1) Chemické

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/2013 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ Úloha 1 Titrační

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ZADÁNÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ZADÁNÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO Kategorie E ZADÁNÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ) Vzorečkovník Jednotky a jejich převody: Důležité vztahy: energie fotonu transmitance 1

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výpočty ph roztoků kyselin a zásad ph silných jednosytných kyselin a zásad. Pro výpočty se uvažuje, že silné kyseliny a zásady jsou úplně disociovány.

Více

Základní chemické výpočty I

Základní chemické výpočty I Základní chemické výpočty I Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Relativní

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

MOLEKULOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE

MOLEKULOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE OEKUOVÁ BSORPČNÍ SPEKTROFOTOETRIE v UV a viditelné oblasti spektra 4 Studium spektrofotometrických vlastností a komplexů iontů s ligandy 1. bsorpce hydratovaných iontů: Cu(II), Cr(III), Ni(II), Fe(III),

Více

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 1 * Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 2 1. seminář LC Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 3 Mol : jednotka látkového množství (látkové množství je veličina úměrná počtu látkových částic) 4 Mol : jednotka

Více

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice

Více

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 ŘEŠENÍ Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen jedna

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Protolytické rovnováhy - úvod Obecná chemická reakce a A + b B c C + d D Veličina Symbol, jednotka Definice rovnovážná konstanta reakce K K = ac C a d D a a A a b B aktivita a a

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Chemické výpočty 11 Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Ing. Martin Pižl Skupina koordinační chemie místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web:

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

E ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

E ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie A a E ŘEŠENÍ KONTROLNÍ TESTU ŠKOLNÍ KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍ KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CEMIE 16 BODŮ Úloha 1 8 bodů Napište

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie E. ZADÁNÍ (50 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie E. ZADÁNÍ (50 BODŮ) časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 54. ročník 2017/2018 TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie E ZADÁNÍ (50 BODŮ) časová náročnost: 120 minut ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Reakce kyseliny se zásadou 6 bodů

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

E KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

E KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie A a E KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA časová náročnost: 120 minut KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 16

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů) PRAKTICKÁ ČÁST 30 BODŮ Úloha 2 Stanovení Cu 2+ spektrofotometricky 30 bodů Cu 2+

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Obecná chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Látkové množství, molární hmotnost VY_32_INOVACE_01.pdf

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Vaše odpovědi a výsledky zapisujte do

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 2

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, transparenty,

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor RNDr. Jan Břížďala Gymnázium Třebíč RNDr. Jan Havlík, Ph.D.

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C. ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C. ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut Zadání kontrolního testu školního kola ChO kat. A a E Úloha

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Roztoky - elektrolyty

Roztoky - elektrolyty Roztoky - elektrolyty Roztoky - vodné roztoky prakticky vždy vedou elektrický proud Elektrolyty látky, které se štěpí disociují na elektricky nabité částice ionty Původně se předpokládalo, že k disociaci

Více

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25. Obsah Obecná chemie II. 1. Látkové množství Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11 2. Směsi Rozdělení směsí 16 Separační metody 20 3. Chemické výpočty Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25 Koncentrace

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných znalostí a dovedností.

Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných znalostí a dovedností. Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_03_2) Autor: Mgr. Jaroslava Vrbková, Mgr. Petra Drápelová Vytvořeno: únor 2013 až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k objemu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

volumetrie (odměrná analýza)

volumetrie (odměrná analýza) volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování

Více

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ] KINETIKA JEDNODUCHÝCH REAKCÍ Různé vyjádření reakční rychlosti a rychlostní konstanty 1 Rychlost reakce, rychlosti přírůstku a úbytku jednotlivých složek Rozklad kyseliny dusité je popsán stechiometrickou

Více

Chemie 2016 CAU strana 1 (celkem 5) 1. Zápis 39

Chemie 2016 CAU strana 1 (celkem 5) 1. Zápis 39 Chemie 2016 CAU strana 1 (celkem 5) 1. Zápis 39 19 K znamená, že v jádře tohoto atomu se nachází: a) 19 nukleonů b) 20 neutronů c) 20 protonů d) 58 nukleonů 2. Kolik elektronů má atom Mg ve valenční sféře?

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie A ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (60 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie A ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (60 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO Kategorie A ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Kyselina dusičná 7,5 bodu 1) Identifikace látek: A

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky  1. základní PŘEVODY JEDNOTEK jednotky 1. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická teplota T kelvin K Látkové množství n mol mol Elektrický proud

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Úpravy chemických rovnic

Úpravy chemických rovnic Úpravy chemických rovnic Chemické rovnice kvantitativně i kvalitativně popisují chemickou reakci. Na levou stranu se v chemické rovnici zapisují výchozí látky (reaktanty), na pravou produkty. Obě strany

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více